«ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S.»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S.» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια : Μοσχόβου Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής : Κ. Κουτσόπουλος Φεβρουάριος 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά Ιστορική Εξέλιξη Δομή Παραδοσιακού Δικτύου Πρόσβασης Υποδομές Ευρυζωνικών Δικτύων Τεχνολογία x-dsl Φορείς Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης Τύποι xdsl Ευρυζωνικές υπηρεσίες & εφαρμογές ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεθνής εξέλιξη Κατάσταση στην Ελλάδα Ιδιαιτερότητες στο δρόμο προς την Ευρυζωνικότητα και μέτρα ανάπτυξης Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Σύγκριση ελληνικής - ευρωπαϊκής πραγματικότητας...49 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συμβατικά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Αδυναμίες των συμβατικών ΓΣΠ Αντικειμενοστρεφή ΓΣΠ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο.Τ.Ε Εισαγωγή SmallWorld Δημιουργία Ψηφιακής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων Τοπογραφικό Υπόβαθρο Ψηφιοποίηση Δικτύου Πρόσβασης Εφαρμογές Πλεονεκτήματα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ADSL / ADSL2+ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Στόχος Εφαρμογής Θεωρητική Προσέγγιση Ταχύτητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Εκτίμηση Πραγματικής Ταχύτητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωση της τελικής Πραγματικής Ταχύτητας Μετρήσεις για τον υπολογισμό της Πραγματικής Ταχύτητας Ανάλυση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ...79 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α...85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β...98 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Σελίδα 2 από 100

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η ανάλυση των ευρυζωνικών τεχνολογιών πρόσβασης, η παρουσίαση των δυνατοτήτων τους, αλλά πολύ περισσότερο η κάλυψη, από όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες, θεμάτων σχετικών με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την ανάπτυξη και διευκόλυνση που μπορούν αυτά να προσφέρουν στην εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη σύγχρονη παγκόσμια αλλά και ελληνική πραγματικότητα, μέσω της παρουσίασης μιας εφαρμογής για την εκτίμησης της πραγματικής ταχύτητας μιας ADSL σύνδεσης με χρήση GIS και της σύγκρισή της με τις ως τώρα εκτιμήσεις για την ταχύτητα αυτή. Η εργασία ξεκινά με αναφορές στις έννοιες της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών δικτύων. Γίνεται περιληπτική αναφορά στο δίκτυο πρόσβασης, στις διάφορες υποδομές που συνθέτουν τα ευρυζωνικά δίκτυα αλλά και στην ανάλυση των διαφόρων τύπων x-dsl τεχνολογιών, των προβλημάτων τους, των σύγχρονων και μελλοντικών εφαρμογών και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών. Το θέμα ακολούθως περνάει και τοποθετείται στη σύγχρονη πραγματικότητα, μελετώντας τις διαστάσεις της ευρυζωνικότητας τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας. Ακολουθεί η αναφορά στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών τόσο στα συμβατικά όσο και στα αντικειμενοστραφή και στο ρόλο τους στις Τηλεπικοινωνίες. Κατόπιν, αναλύεται το ΓΣΠ που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για την αποτύπωση του δικτύου του σε όλη τη Ελλάδα. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές που προκύπτουν με βάση το GIS αυτό. Τέλος, στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής παρουσιάζεται μια μελέτη για τις ταχύτητες ADSL και ADSL2+ συνδέσεων οι οποίες μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό της ταχύτητας που φτάνει στον συνδρομητή και γίνεται με τη βοήθεια των GIS μια εκτίμηση της πραγματικής τελικής ταχύτητας που ο συνδρομητής αποκτά. Τα αποτελέσματα της σύγκρισής αυτής παρουσιάζονται αναλυτικά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πολύ ενδιαφέροντα. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω η παρούσα διπλωματική εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης τόσο όσον αφορά στις σύγχρονες ευρυζωνικές τεχνολογίες xdsl αλλά και όσον αφορά στο ρόλο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην ανάπτυξη τους. Η πρακτική εφαρμογή που έγινε στα πλαίσια της εργασίας αυτής αποτελεί χρήσιμο αντικείμενο μελέτης. Λέξεις Κλειδιά Ευρυζωνικότητα, Τεχνολογίες xdsl, Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή (ADSL), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Αντικειμενοστραφή ΓΣΠ, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Ο.Τ.Ε., Ταχύτητα μετάδοσης, Downstream, Upstream. Σελίδα 3 από 100

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θέμα της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της πραγματικής ταχύτητας μιας ADSL σύνδεσης η οποία είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Το ζήτημα αυτό προκύπτει από την ευρεία ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις προσφέρουν ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές των dial-up συνδέσεων, είναι διαθέσιμες προς τον χρήστη πολλές υπηρεσίες, εφαρμογές και πληροφορίες με επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης και αδιάλειπτη λειτουργία και επίσης εύκολη δυνατότητα πρόσβασης για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Οι ταχύτητες που προσφέρονται από τις ευρυζωνικές συνδέσεις όμως εξαρτώνται από πολλαπλούς παράγοντες όπως η απόσταση, ο θόρυβος, οι υποδομές που χρησιμοποιούνται κλπ. με αποτέλεσμα να μην είναι μέχρι σήμερα, ειδικότερα στον ελληνικό χώρο, γνωστή η ακριβής και πραγματική ταχύτητα που φτάνει στον τελικό χρήστη μιας ευρυζωνικής σύνδεσης. Μέχρι σήμερα η εκτίμηση της πραγματικής ταχύτητας στηριζόταν σε εργαστηριακές μετρήσεις οι οποίες όμως δε λαμβάνουν υπόψη πολλούς σημαντικούς παράγοντες (π.χ. θόρυβος). Η αβεβαιότητα στην εκτίμηση της πραγματικής αυτής ταχύτητας είναι φανερή σε πολλές πηγές τόσο στο διαδίκτυο (π.χ. όσο και σε δημοσιεύσεις, (Δαγκλής et al, 2005), στοιχεία και πίνακες από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), από μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί από εταιρείες όπως η Credit Suisse (2008) για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από άλλα στοιχεία που αφορούν στην ευρυζωνικότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν, μελετήθηκαν και αφού παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα που αφορούν στην ευρυζωνικότητα και στην μελέτη των ταχυτήτων των ευρυζωνικών συνδέσεων με χρήση GIS, έγινε μια προσπάθεια να προσεγγιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η τελική ταχύτητα αυτή με μετρήσεις σε δείγμα τηλεφώνων όλη τη Ελλάδα. Ξεκινώντας παρουσιάζεται η έννοια της ευρυζωνικότητας και η ιστορική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών μέχρι το σημείο αυτό. Ύστερα, αναλύεται το δίκτυο πρόσβασης των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών αλλά και οι διάφοροι τύποι και τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές στον αναγνώστη όλες οι βασικές έννοιες της ευρυζωνικότητας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (συμβατικά και αντικειμενοστραφή) και η χρησιμότητα τους στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Παρουσιάζεται το GIS που αναπτύσσει εδώ και λίγα χρόνια ο Ο.Τ.Ε και το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτενώς για την εφαρμογή της διπλωματικής αυτής εργασίας. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα και η διαδικασία που ακολουθήθηκε έτσι ώστε να γίνει μια όσο το δυνατόν εγκυρότερη, εκτίμηση της πραγματικής ταχύτητας μιας ADSL σύνδεσης και η σύγκριση της με άλλες μετρήσεις ταχυτήτων που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν. Με το πέρας των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω διπλωματικής εργασίας για την πραγματική ταχύτητα και με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, η εφαρμογή η οποία υπολογίζει την τελική ταχύτητα ADSL με βάση διαγράμματα που είχαν Σελίδα 4 από 100

5 προκύψει από θεωρητική προσέγγιση της ταχύτητας, διορθώθηκε και όλες οι θεωρητικές ταχύτητες μειώθηκαν κατά 30% έτσι ώστε να προσεγγισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και αξιόπιστα η πραγματική ταχύτητα που μπορεί ο κάθε συνδρομητής να πετύχει. Σελίδα 5 από 100

6 ΜΕΡΟΣ Α 1. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 Γενικά Στη σύγχρονη κοινωνία, το οικονομικό, βιομηχανικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και οι συνθήκες ζωής μεταβάλλονται ραγδαία. Η άνθιση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της είναι τεράστια ενώ παράλληλα οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πολιτών αλλά και των ίδιων των κρατών για παροχή προηγμένων υπηρεσιών ολοένα αυξάνουν. Στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, η βάση πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη ενός κράτους ή και μιας περιφέρειας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από προηγμένες δικτυακές υποδομές υψηλής ποιότητας, ορθολογικά κοστολογημένες. Τα δίκτυα «ευρυζωνικής πρόσβασης» μπορούν να καλύψουν από τεχνολογικής σκοπιάς αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις και η ταχεία ανάπτυξή τους αποτελεί για όλα τα αναπτυγμένα και αρκετά αναπτυσσόμενα κράτη, σημαντικό στρατηγικό στόχο. Με τον όρο τηλεπικοινωνίες περιγράφεται η μετάδοση σημάτων σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις με σκοπό την επικοινωνία. Σήμερα, οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σε μία καθολική επανάσταση. Δεν είναι απλά ένα σύνολο τεχνολογιών και μια τεράστια παγκόσμια βιομηχανία (υπολογίζεται περίπου στα 2,5 εκατ. δολάρια) αλλά ένας τρόπος ζωής καθώς έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας και του πολιτισμού καθώς επίσης και στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας παγκοσμίως. Οι συσκευές που βοηθούν τη διαδικασία, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το τηλέφωνο, είναι κοινές στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Υπάρχει επίσης μια απέραντη σειρά δικτύων που συνδέουν αυτές τις συσκευές, όπως τα δίκτυα υπολογιστών, τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, τα ραδιοφωνικά δίκτυα και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Ακόμα, τηλεπικοινωνίες θεωρούνται η επικοινωνία υπολογιστών σε ολόκληρο το Διαδίκτυο, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και το μήνυμα SMS. Οι τηλεπικοινωνίες επέτρεψαν να αναδυθεί ένας εικονικός κόσμος στον οποίο ο χρόνος και η απόσταση δεν αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία. Οι μεγάλες συντελούμενες αλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν επηρεάσει τη καθημερινή ζωή σε όλα τα επίπεδα. Έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο που εργάζονται οι άνθρωποι, οργανώνονται οι επιχειρήσεις, και γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές. Η ταχεία εισδοχή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών και ο μεγάλος ανταγωνισμός στην τηλεπικοινωνιακή αγορά δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό και όχι μόνο τομέα να αναβαθμίσει την υποδομή του και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του με όρους πλέον οικονομικά σύμφορους οδηγώντας έτσι την αντίστοιχη αγορά και ζητώντας όλο και περισσότερο αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Το internet είναι απαραίτητο εργαλείο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής επιχειρηματικής αλλά και προσωπικής ζωής. Οι προηγμένες δικτυακές υποδομές υψηλής ποιότητας προσφέρουν επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης και αδιάλειπτη λειτουργία στους χρήστες καθώς και εύκολη δυνατότητα πρόσβασης για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Οι απαιτήσεις αυτές, από τεχνολογική σκοπιά, καλύπτονται από τα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης. Σελίδα 6 από 100

7 Με τον όρο ευρυζωνικότητα ορίζεται η προσιτή, αξιόπιστη, γρήγορη και συνεχής σύνδεση Internet που φέρνει γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ταινίες, παιχνίδια, VοIP (Voice over Internet Protocol), τηλεδιάσκεψη, εργασία μάθηση - ιατρική φροντίδα. Ειδικότερα, η ευρυζωνικότητα : α) δίνει δυνατότητες αδιάλειπτης παροχής γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε ανταγωνιστικές τιμές χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων με διαφάνεια και δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα προσφορών σύνδεσης και εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες που επιθυμεί ο κάθε πολίτης να καλύψει β) αποτελείται από την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που : επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης και διαθεσιμότητα, και είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών γ) δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να επιλέγει: ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή του ίδιου στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών δ) αποτελείται από το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση των νέων τεχνολογιών, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής και ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης, ικανής να προκύψει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι πολλά και αφορούν πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής των πολιτών. Αρχικά, η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών όσον αφορά στη δημόσια διοίκηση, τη παιδεία και την υγεία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο προώθησης της ευρυζωνικότητας σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν μια δυναμική οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στην απλοποίηση πολλών μηχανισμών και στην υλοποίηση νέων πιο εξελιγμένων και αποδοτικών. Επίσης, οι ίδιοι οι πολίτες με τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών θα μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος και με μεγαλύτερη ευκολία. Σελίδα 7 από 100

8 Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα όμως από την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι η εξάλειψη του «αποκλεισμού» διαφόρων ομάδων λόγω κυρίως της δύσκολης γεωγραφικής θέσης στην οποία βρίσκονται και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε περιοχές λιγότερο αναπτυγμένες. Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών μέχρι σήμερα προσαρμοζόταν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που διαχρονικά υπήρχαν. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη των ευρυζωνικών τεχνολογιών είναι : Η ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης για την υποστήριξη σύγχρονων εφαρμογών πολυμέσων που συνδυάζουν κλασικές υπηρεσίες με κινούμενη εικόνα (διαδραστική τηλεόραση, τηλεδιάσκεψη, βίντεο κατ απαίτηση, κ.α.). Η τάση υλοποίησης όλων των μορφών υπηρεσιών μετάδοσης (συμμετρικές, ασύμμετρες, πολύ υψηλών ταχυτήτων κλπ.) πάνω από την υπάρχουσα υποδομή των δισύρματων χάλκινων καλωδίων. Η ανάγκη για υποστήριξη μεγαλύτερων αποστάσεων μεταξύ συνδρομητών και τηλεφωνικών κέντρων, ώστε να καταστεί δυνατή η προσφορά της ίδιας υπηρεσίας σε όλους τους συνδρομητές. 1.2 Ιστορική Εξέλιξη Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ο τρόπος μεταφοράς σήματος μέσω των τηλεφωνικών γραμμών ήταν αναλογικός. Κατά την επικοινωνία μας με κάποιον η φωνή μετατρεπόταν από το τηλέφωνο σε ηλεκτρικά σήματα και από την άλλη πλευρά τα ηλεκτρικά αυτά σήματα δονούσαν το ηχείο του ακουστικού του συνομιλητή. Καθώς το σήμα περνούσε μέσα από τα τηλεφωνικά κέντρα, οι συχνότητες που βρίσκονταν εκτός του φάσματος της ανθρώπινης φωνής, ''κόβονταν'', ώστε να μην υπάρχουν παράσιτα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα modems στους υπολογιστές, δεν μπορούσαν να προσφέρουν αρκετά υψηλές ταχύτητες. Το πρόβλημα αυτό ήρθε αρχικά να διορθώσει η τεχνολογία ISDN (Integrated Services Digital Network), που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη λίγο υψηλότερων ταχυτήτων. Το ISDN, όμως, προσέφερε μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης τα 128Kbps και ως εκ τούτου πλέον δεν ήταν αρκετή για τις ανάγκες μετάδοσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ακόμα και απλών υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Services). Εδώ και λίγα χρόνια παρατηρείται η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για όλο και περισσότερη χωρητικότητα μετάδοσης που οδήγησε στην εποχή της ευρυζωνικότητας. Τη ζήτηση αυτή ήρθε, μεταξύ άλλων, να καλύψει η τεχνολογία Ψηφιακής Γραμμής Συνδρομητή (Digital Subscriber Line- DSL) με τις ποικίλες παραλλαγές της. Το ISDN λοιπόν αποτέλεσε τον πρόδρομο του DSL και αυτό έγινε για δύο βασικούς λόγους: α) Ήταν η πρώτη τεχνολογία που εκμεταλλεύτηκε μεγαλύτερο τμήμα του διαθέσιμου φάσματος στο χάλκινο καλώδιο του συνδρομητικού βρόχου σε σχέση με την αναλογική τηλεφωνία. β) Στηρίζεται σε έναν ψηφιακό κώδικα μετάδοσης πληροφορίας (2B1Q) που χρησιμοποιείται και σήμερα σε κάποιες παραλλαγές της τεχνολογίας DSL. Σελίδα 8 από 100

9 Εικόνα 1: Ιστορική εξέλιξη τηλεπικοινωνιών Η ιστορική εξέλιξη της εμφάνισης της ευρυζωνικότητας έχει ως εξής: Το 1985 η Bell Labs ανακαλύπτει ένα νέο τρόπο για να κάνει τα παραδοσιακά χάλκινα καλώδια να υποστηρίξουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Το 1988 γίνονται οι πρώτες εγκαταστάσεις του DSL στην Αμερική αλλά ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται πως σύντομα η τεχνολογία αυτή θα υπερκεράσει το ISDN, το οποίο υστερεί σημαντικά σε ταχύτητα. Το 1990 κάποιες τηλεφωνικές εταιρείες ξεκινούν να υλοποιούν High-Speed DSL (HDSL) για να παρέχουν συμμετρική υπηρεσία (~1,5Mbps) πάνω σε καλώδια χαλκού, αρχικά μεταξύ μικρών τηλεφωνικών κέντρων. Οι τηλεφωνικές εταιρείες ξεκινούν να προωθούν το HDSL σε μικρές εταιρείες και το νεοεμφανιζόμενο ADSL προς οικιακούς χρήστες για διαδικτυακή πρόσβαση. Το 1993 αξιολογούνται και προτυποποιούνται οι τρεις κύριες τεχνοτροπίες του ADSL. Το 1995 οι εταιρείες ανάπτυξης νέων τεχνολογιών αρχίζουν να βλέπουν το ADSL ως το μέσο για να ικανοποιηθεί η ανάγκη για γρήγορο Internet («Fast Internet»), και ξεκινούν να δουλεύουν πάνω στο έργο αυτό. Από το 1999 και μετά πλέον αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται, με πρώτες τις UADSL (ITU-T G G.lite ) και ADSL full (ITU-T G G.full ), οι διάφορες τεχνολογίες DSL στις οποίες θα γίνει αναφορά σε επόμενες ενότητες. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων έχει υιοθετηθεί σήμερα από την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την υλοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και πολλά είναι τα κράτη τα οποία έχουν τοποθετήσει τα έργα υλοποίησης τέτοιων υποδομών ως βασικό στρατηγικό τους στόχο. Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες βασίζονται τόσο στο υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, και κυρίως στο δίκτυο πρόσβασης όπως αναλύεται στο παρακάτω κεφάλαιο, όσο και σε νέες υποδομές οι οποίες υποστηρίζουν καλύτερα τις υπηρεσίες και τις ταχύτητες που προσφέρονται από τις DSL συνδέσεις. Σελίδα 9 από 100

10 1.3 Δομή Παραδοσιακού Δικτύου Πρόσβασης Όλες οι χώρες διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν την ιδιαίτερα αυξημένη ανάγκη για επικοινωνία σε όλους τους τομείς της ζωής. Το δίκτυο κάθε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Στην εν λόγω Διπλωματική εργασία θα γίνει αναφορά μόνο στο μέρος του δικτύου που ονομάζεται δίκτυο πρόσβασης. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI), ως δίκτυο πρόσβασης (access network) ορίζεται το μέρος του δικτύου, που ξεκινά από το αστικό κέντρο (κτίριο Ο.Τ.Ε.) και φθάνει μέχρι το συνδρομητή (εικόνα 3). Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται και οι όροι τοπικός βρόχος (ΤοΒ), βρόχος χαλκού και τελευταίο μίλι (Local Loop, Copper Loop, Last Mile). Δίκτυο πρόσβασης είναι δηλαδή, το τελευταίο κομμάτι ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου το οποίο συνδέει το συνδρομητή στο πρώτο σημείο συγκέντρωσης. Εικόνα 2: Παραδοσιακή δομή δικτύου πρόσβασης. Αναλυτικότερα, όλη η Ελλάδα χωρίζεται αρχικά σε 4 Τηλεπικοινωνιακές Περιφέρειες (Αττικής, Νοτίου & Δυτικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κρήτης & Νήσων) ύστερα σε Τηλεπ. Διαμερίσματα και τέλος σε Τηλεπικοινωνιακά ή τερματικά Κέντρα (Τ/Κ) τα οποία είναι τα κτίρια του Ο.Τ.Ε. Κάθε Τ/Κ είναι υπεύθυνο και καλύπτει μια συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή η οποία δεν ακολουθεί τα όρια των δήμων, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από 2 δήμους. Σε κάθε Τ/Κ στους υπόγειους χώρους υπάρχει ο κεντρικός κατανεμητής. Ο κεντρικός κατανεμητής είναι ένα κουτί από το οποίο ξεκινούν τα καλώδια (χάλκινα καλώδια ζευγών ή τετράδων αγωγών, συνεστραμμένα ζεύγη - twisted pairs), τα οποία κατανέμονται σε όλη την περιοχή κάλυψης και καταλήγουν στους υπαίθριους κατανεμητές. Το κομμάτι του δικτύου πρόσβασης από το Τ/Κ μέχρι τον υπαίθριο κατανεμητή ονομάζεται Κύριο Δίκτυο. Η απόσταση από τον κεντρικό κατανεμητή ως τον υπαίθριο κατανεμητή μπορεί να είναι από 0,5 ως 2 χλμ. και τα καλώδια είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας (400 έως 2400 ζευγών κατά μέσο όρο). Ο υπαίθριος κατανεμητής (ΚΚ) είναι ένα κουτί στο οποίο εισέρχονται τα καλώδια του κυρίου δικτύου και εξέρχονται άλλα καλώδια (μικρότερης χωρητικότητας από 10 έως 200 ζεύγη) σε δενδρική διάταξη, που φθάνουν μέχρι το κουτί τερματισμού (τερματική διάταξη) του δικτύου σε εσωτερικό (εισαγωγή) ή εξωτερικό χώρο του κτιρίου του συνδρομητή ή πάνω σε στύλο, κοντά στο κτίριο του συνδρομητή. Το κουτί τερματισμού είναι ένα μικρό κουτί που βρίσκεται έξω από τα σπίτια. Από αυτό το κουτί διανέμονται οι τηλεφωνικές γραμμές σε κάθε κατοικία ξεχωριστά (συνδρομητικό δίκτυο). Το τμήμα του δικτύου από τον υπαίθριο κατανεμητή ως την Σελίδα 10 από 100

11 τερματική διάταξη ονομάζεται δίκτυο διανομής και είναι από 0,3 ως 1 χλμ. ενώ το τμήμα από το κουτί ως το συνδρομητή ονομάζεται συνδρομητικό δίκτυο. Το δίκτυο πρόσβασης έχει σχεδιασθεί για την εξυπηρέτηση της φωνητικής τηλεφωνίας (POTS). Με την ανάπτυξη όμως της ευρυζωνικότητας, χρησιμοποιείται και για τη μετάδοση δεδομένων (data). Η μόνη διαφορά είναι ότι στο χώρο του πελάτη εγκαθίσταται ένας διαχωριστής (splitter) που διαχωρίζει τα δεδομένα από τις τηλεφωνικές κλήσεις. Η τηλεφωνική κλήση δρομολογείται στο τηλέφωνο και τα δεδομένα δρομολογούνται στο modem που αποτελεί έναν ψηφιακό επεξεργαστή σήματος. Ο υπολογιστής συνδέεται με το μόντεμ με σύνδεση υψηλής ταχύτητας που επιτυγχάνεται τοποθετώντας μία κάρτα Ethernet στον υπολογιστή και δημιουργώντας ένα μικρό δίκτυο δύο κόμβων. Στο άλλο άκρο του συστήματος, στο τερματικό κέντρο, εγκαθίσταται επίσης ένας διαχωριστής που διαχωρίζει το φωνητικό σήμα από το σήμα δεδομένων. Το φωνητικό σήμα δρομολογείται στον μεταγωγέα φωνής (PSTN) και το σήμα δεδομένων δρομολογείται στην συσκευή Πολύπλεκτης Προσπέλασης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (DSLAM), η οποία περιέχει το ίδιο είδος ψηφιακού επεξεργαστή με το modem. Ο πολυπλέκτης DSLAM, ο οποίος ενσωματώνει ένα μεγάλο αριθμό από DSL modems (κάρτες και θύρες), συγκεντρώνει την ροή των δεδομένων πολλών DSL συνδέσεων σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο κορμού. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται τόσο η διάταξη μιας DSL σύνδεσης όσο και η διαδικασία εγκατάστασής της στον συνδρομητή. Εικόνα 3: Διάταξη DSL σύνδεσης Σελίδα 11 από 100

12 Διαδικασία Εγκατάστασης ADSL (στον πελάτη) POTS POT ή ISDN ISDN Οικιακή ή Εταιρική E Εγκατάσταση Διχαστή POTs Εγκατάσταση Διχαστή ISDN Ο Επιβεβαίωση Λειτ. Υπηρ. Φωνής Αριθ. Παραλ. Συσκ 4 < 4 Εγκατάσταση Φίλτρων Εγκατάσταση σωστού ADSL Modem Εικόνα 4 : Διαδικασία εγκατάστασης ADSL στον συνδρομητή Αναγκαία είναι όμως σε αυτό το σημείο η αναφορά στις υποδομές που υποστηρίζουν τις ευρυζωνικές συνδέσεις έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 1.4 Υποδομές Ευρυζωνικών Δικτύων Οι τεχνολογίες που μπορούν να εξασφαλίσουν ευρυζωνική σύνδεση στον καταναλωτή είναι πολλές. Η διαφοροποίηση τους έγκειται γενικά στον τρόπο διασύνδεσης του Η/Υ με το υπόλοιπο δίκτυο. Σε ανώτερο επίπεδο χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : Ενσύρματες: Όπου η σύνδεση εξασφαλίζεται μέσω καλωδίου (τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, δίκτυα οπτικών ινών, δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.) Ασύρματες: Όπου η σύνδεση εξασφαλίζεται μέσω εκπομπής / λήψης σημάτων στον αέρα (δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικά δίκτυα, ασύρματα δίκτυα κατά το πρότυπο IEEE802.11, WiMax, Wi-fi, 3G/UMTS). Το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης, που περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί να αποτελείται είτε από καλώδια χαλκού με μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος είτε από ινοοπτικά καλώδια με μετάδοση παλμών φωτός. Τα καλώδια χαλκού μπορεί να είναι καλώδια συνεστραμμένων ζευγών (twisted wires) ή ομοαξονικά καλώδια. Τα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών είναι τα γνωστά χάλκινα σύρματα των τηλεφωνικών γραμμών. Αποτελούνται από τέσσερις ή περισσότερους χάλκινους αγωγούς συστρεμμένους σε ζεύγη (ένα για τη γείωση κι ένα για τη μεταφορά του σήματος). Συνήθως, με το ένα ζεύγος γίνεται η αποστολή και με το άλλο η λήψη. Οι ταχύτητες μετάδοσης είναι από 300 bits / sec ως 10 Mbits / Σελίδα 12 από 100

13 sec. Στα ομοαξονικά καλώδια (coaxial cables), οι (δύο) αγωγοί είναι τοποθετημένοι ό ένας μέσα στον άλλο και χωρίζονται μεταξύ τους από ένα μονωτικό υλικό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης (56 kbits /sec Mbits / sec). Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων. Αυτό συμβαίνει διότι είναι η μόνη τεχνολογία η οποία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη συγκέντρωση ευρυζωνικών συνδέσεων πρόσβασης και να μεταφέρει με υψηλό ρυθμό μεγάλες ποσότητες δεδομένων από κεντρικά σημεία διανομής προς τους συνδρομητές. Οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγάλο εύρος ζώνης, το οποίο σήμερα φθάνει στις ευρέως χρησιμοποιούμενες υλοποιήσεις όπως το Gigabit Ethernet μέχρι και τα 10 Gbps. Η απόσταση κυμαίνεται μεταξύ Km ανάλογα με τον τύπο της οπτικής ίνας και το σήμα που μεταφέρεται. Ακόμη περιορίζεται ο αριθμός των ενδιάμεσων ενισχύσεων που απαιτούνται για να διασχίσει το σήμα μια μεγάλη απόσταση, έχοντας ταυτόχρονα σημαντική ανοχή στον θόρυβο. Οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικά δίκτυα αλλά και για μεταδόσεις σε μεγάλες αποστάσεις (δίκτυα ευρείας περιοχής). Έχουν στο κέντρο τους τον πυρήνα μέσω του οποίου μεταδίδεται το οπτικό σήμα. Ο πυρήνας εγκλωβίζει τις ακτίνες φωτός και τις οδηγεί στο τέρμα. Αποτελούνται από εύκαμπτες ίνες (νήματακαλώδια) από πλαστική ύλη ή γυαλί, μέσω των οποίων διέρχονται ακτίνες φωτός ή laser. Αποτελούν το ταχύτερο, ασφαλέστερο αλλά και το πιο δαπανηρό μέσο μετάδοσης. Παρακάτω βλέπουμε από τι αποτελείται μια οπτική ίνα : Εικόνα 5 : Μέρη οπτικής ίνας Ανάλογα με το που τερματίζεται η οπτική ίνα έχουμε τις εξής περιπτώσεις: FTTH (Fiber to the Home): Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τον τελικό χρήστη. FTTB (Fiber to the Building): Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το κτήριο, ενώ μέσα σ αυτό η διασύνδεση συνεχίζεται με συνεστραμμένα ζεύγη χαλκού. FTTC (Fiber to the Curb): Η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τους κατανεμητές και μετά η σύνδεση συνεχίζεται με καλώδια χαλκού. Η γνωστή τεχνολογία FTTP ή FTTH αναφέρεται σε ένα ευρυζωνικό σύστημα τηλεπικοινωνιών βασισμένο στις οπτικές ίνες και στην οπτική ηλεκτρονική για την παράδοση πολλαπλών προηγμένων υπηρεσιών όπως των Triple Play services (Video, Voice, Data) στις επιχειρήσεις και στα σπίτια. Το κόστος της τεχνολογίας FTTH συνεχώς μειώνεται, μετατρέποντας την σε έναν ανταγωνιστή στις υπάρχουσες υπηρεσίες. Έρευνα της KMI προβλέπει ότι η συνολική αγορά FTTH για τον εξοπλισμό, το καλώδιο, και τις συσκευές θα φθάσει σε $3,2 δισεκατομμύρια το Στην Ελλάδα δίκτυα οπτικών ινών διαθέτουν ο Ο.Τ.Ε., η Tellas, η Vivodi, η MedNautilus και οι Αττικές Τηλεπικοινωνίες. Στο ινοοπτικό δίκτυο (FITL) και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στην επιχειρούμενη αναβάθμιση του Σελίδα 13 από 100

14 αστικού δικτύου (FTTC-FTTB-FTTH), το τμήμα του δικτύου από το τερματικό κέντρο μέχρι τον ΚΚ ή την εισαγωγή της οποίας το δίκτυο αναβαθμίζεται, είναι καλώδιο οπτικών ινών (ΚΟΙ), ενώ το υπόλοιπο τμήμα εξακολουθεί να αποτελείται από καλώδια χαλκού. Εικόνα 6 : Οπτικές ίνες Τα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών είναι ότι έχουν μεγάλη χωρητικότητα (της τάξης των Gbps) ενώ λόγω του υλικού κατασκευής τους, συμπεριφέρονται σαν καθρέπτες χωρίς απώλειες. Η χαμηλή εξασθένιση στις οπτικές ίνες οφείλεται στην υψηλή διαύγεια του υλικού. Λόγω της εξαιρετικά καλής μόνωσης οι οπτικές ίνες είναι απρόσβλητες από περιβαλλοντικές παρεμβολές που προκαλούν εξασθένιση του σήματος και δεν υπάρχει παρεμβολή στο σήμα λόγω περιβαλλοντικών μαγνητικών πεδίων. Επειδή η οπτική ίνα δεν μεταφέρει ηλεκτρικό σήμα, προτιμάται σε περιοχές υψηλού κίνδυνου εκρήξεων από σπινθήρες π.χ. σε χώρους καυσίμων, εύφλεκτων αερίων κλπ. και δεν είναι ευαίσθητες σε υγρό περιβάλλον, όπου τα χάλκινα καλώδια μπορεί να δημιουργήσουν βραχυκυκλώματα. Όμως παράλληλα, παρατηρείται δυσκολία υλοποίησης συνδέσεων, επειδή απαιτείται υψηλή προσαρμογή και ευθυγράμμιση της φωτεινής πηγής, για να μην υπάρχει διασπορά και για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Όσον αφορά στο ασύρματο δίκτυο, πρόκειται για υπηρεσίες broadband που στηρίζονται στη χρήση δορυφόρου (Satellite Internet), δικτύων ασύρματης σταθερής πρόσβασης (LMDS), δικτύων κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς ή των νέων ασύρματων τεχνολογιών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους το τελευταίο διάστημα με προεξάρχουσες τις τεχνολογίες Wi-Fi και WiMax. Κάθε μια από τις προαναφερθείσες τεχνολογίες έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση, την τιμή και την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά κυρίως με την γεωγραφία του χώρου, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας εντός αυτού και άλλους σημαντικούς πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι δύο τεχνολογίες (ενσύρματες και ασύρματες) και οι δυνατότητες τους όσον αφορά στην ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας. Σελίδα 14 από 100

15 Διάγραμμα 1: Ενσύρματες και ασύρματες τεχνολογίες και ταχύτητες μετάδοσης που πετυχαίνουν Όλες οι τεχνολογίες (ενσύρματες και ασύρματες) που περιγράφηκαν παραπάνω ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των ευρυζωνικών συνδέσεων γνωστών με την ονομασία DSL (Digital Subscriber Line Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή) οι οποίες αναλύονται στο παρακάτω κεφάλαιο. 1.5 Τεχνολογία x-dsl Το DSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Subscriber Line και αποτελεί μια τεχνολογία που μετατρέπει το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης με τη χρήση ειδικών modems, τα οποία τοποθετούνται στις δυο άκρες της γραμμής. Ο δίαυλος αυτός μεταφέρει τόσο τις χαμηλές όσο και τις υψηλές συχνότητες ταυτόχρονα (τις χαμηλές για τη μεταφορά του σήματος της φωνής και τις υψηλές για τα δεδομένα). Η τεχνολογία DSL χρησιμοποιεί την τηλεφωνική εγκατάσταση των χάλκινων καλωδίων για τη μεταφορά δεδομένων σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες των καλωδίων αυτών και εγγυάται δικτυακές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων τόσο για οικιακούς χρήστες όσο και για επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία των καλωδίων οπτικών ινών. Η ανάπτυξή της στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατη και υποστηρίζει τόσο δεδομένα όσο και φωνή - με τη μόνη διαφορά ότι, το μέρος της γραμμής που αφορά τη μεταφορά των δεδομένων είναι συνεχώς συνδεδεμένο, δηλαδή ενεργό - με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης βρίσκεται σχετικά κοντά στο κέντρο του τηλεπικοινωνιακού φορέα (εικόνα 7). Σελίδα 15 από 100

16 Εικόνα 7 : Βασική παράμετρος της καλής απόδοσης μιας DSL σύνδεσής, η απόσταση. Έτσι, η επικοινωνία γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, επιτρέποντας τη χρήση μεγαλύτερου εύρους ζώνης για τη μεταφορά των δεδομένων, με αποτέλεσμα την επίτευξη πολύ υψηλότερων ταχυτήτων επιτρέποντας ταυτόχρονα τη χρήση ενός μέρους του εύρους για τη μεταφορά αναλογικού σήματος (φωνής). Η ταχύτητα μεταφοράς είναι τεράστια και μπορεί να φτάσει τα 52,8Mbps από το Internet (downstream) προς το χρήστη και τα 2,5Mbps από το χρήστη (upstream) προς το Internet. Η DSL τεχνολογία προσφέρει συνεχή σύνδεση με το Internet, ο χρήστης δηλαδή δεν χρειάζεται να καλεί κάθε φορά κάποιον αριθμό αφού ο υπολογιστής είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δίνει ταχύτητες επαρκείς για τη μεταφορά εικόνας, επιπέδου τηλεοπτικής εκπομπής. Η DSL όμως, όπως προαναφέρθηκε, έχει μια μεγάλη δέσμευση: την απόσταση. Σε αντίθεση με την ISDN σύνδεση ή τα αναλογικά modems, έχει σαφή περιορισμό στο επιτρεπόμενο μήκος του καλωδίου ανάμεσα στον υπολογιστή και στο κοντινότερο κέντρο της τηλεφωνικής εταιρείας (Τ/Κ), ή ακριβέστερα στον κοντινότερο DSL κόμβο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (DSLAM). Το μήκος του καλωδίου κυμαίνεται από 300 μέτρα για τις πολύ καλές ταχύτητες και μέχρι τα 5,5 χιλιόμετρα για πολύ μικρότερες ταχύτητες. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η τεχνολογία DSL απευθύνεται κατά βάση στους κατοίκους των αστικών κέντρων. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του DSL, το εύρος ζώνης της γραμμής επικοινωνίας χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά τις υπηρεσίες φωνής που είναι γνωστές με τον όρο POTS (Plain Old Telephone Service). Το δεύτερο μέρος χρησιμοποιείται κατά το ανέβασμα (Uploading) δεδομένων από τη συσκευή του συνδρομητή προς τον κεντρικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο. Τέλος, το τρίτο μέρος αναλώνεται στο κατέβασμα (Downloading) των δεδομένων από τον κεντρικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο προς τη συσκευή του συνδρομητή. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης προς τις δύο κατευθύνσεις (από και προς τον συνδρομητή), η DSL μπορεί να προσφέρει τόσο συμμετρικές, όσο και ασύμμετρες υπηρεσίες. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν συμμετρικές υπηρεσίες απαιτούν το ίδιο εύρος ζώνης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, η Σελίδα 16 από 100

17 υπηρεσία φωνής που παρέχεται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι συμμετρική. Αντίθετα, οι ασύμμετρες υπηρεσίες παρέχονται στις εφαρμογές που αξιώνουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης προς την μια κατεύθυνση. Επειδή οι ευρυζωνικές τεχνολογίες που παρέχονται σήμερα είναι πολλές και πολύπλοκες, έχουν δημιουργηθεί οργανισμοί τυποποίησης υπεύθυνοι για την έκδοση οδηγιών και προτύπων που θα διαμορφώνουν και θα καθοδηγούν την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών έτσι ώστε να είναι πιο απλές, κατανοητές και βοηθητικές σε όλους τους πολίτες. 1.6 Φορείς Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης Ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών δεν είχε εκδηλώσει τις ανάγκες της τυποποίησης όπως την εφαρμόζουν οι οργανισμοί τυποποίησης. Οι ανάγκες των διάφορων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και διοικήσεων (ΡΤΤ) εστιάζονταν κυρίως στην απαίτηση συνεργασίας των εθνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων για τη διεκπεραίωση επιτυχών διεθνών επικοινωνιών. Η πιο πάνω απαίτηση, λοιπόν, ικανοποιούνταν από τις συστάσεις (Recommendations) της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (CCITT) και της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (CCIR) που και οι δύο ήταν επιτροπές της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), ενός οργανισμού υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Στον Ευρωπαϊκό χώρο τα ΡΤΤ είκοσι έξι χωρών ιδρύσαν (1959) την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) με κύριο στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών-μελών (δηλαδή των ΡΤΤ) και την εναρμόνιση και πρακτική βελτίωση των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών τους. Αυτό επιδιώχθηκε με τις Συστάσεις της CEPT. Η ραγδαία ανάπτυξη, όμως, της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΙΤ) και η σημαντική και συνεχώς επεκτεινόμενη επικάλυψη την οποία είχε αρχίσει να επιφέρει στις Τηλεπικοινωνίες, έκαναν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας τους με τους οργανισμούς τυποποίησης και τις CEN, CENELEC που είχαν ήδη προωθήσει την τυποποίηση στο «καθαρό» τμήμα του τομέα ΙΤ. Το 1989 ήταν το έτος στο οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη η πολιτική της «νέας προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο ζωτικό και αλματωδώς αναπτυσσόμενο τομέα των Τηλεπικοινωνιών, δηλαδή η στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική της τεχνικής εναρμόνισης από το αυστηρά κανονιστικό στο τυποποιητικό πλαίσιο. Είχε ήδη εκδοθεί από την ΕΕ η Πράσινη Βίβλος των τηλεπικοινωνιών (Green Paper) που προέβλεπε την έκδοση μιας σειράς Κοινοτικών Οδηγιών πλαισιακού χαρακτήρα οι οποίες θα υποστηρίζονταν τεχνικά, από εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα παράγονταν από έναν αυτόνομο ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης. Ο φορέας αυτός που δεν ήταν άλλος από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) ιδρύθηκε από τα μέλη της CEPT το 1988, για το σκοπό αυτό, και το 1989 άρχισε, πλέον, την παραγωγή των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων. Τα πρότυπα αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν τη βάση των κοινών ευρωπαϊκών εναρμονισμένων τεχνικών απαιτήσεων όλων των σύγχρονων Σελίδα 17 από 100

18 λειτουργούντων και αναπτυσσόμενων, αλλά και των μελλοντικών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Έτσι σήμερα υπάρχουν τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης, η CEN, η CENELEC και το ETSI, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει εκτεταμένη συνεργασία για την ενιαία αντιμετώπιση της τυποποίησης στην Ευρώπη. Παράλληλα στον παγκόσμιο χώρο, έγινε αναδιοργάνωση της ITU και μετεξέλιξη των CCITT και CCIR, αντίστοιχα, οι οποίες έγιναν: Τομέας Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ITU-T) και Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R), και παράγουν, ως παγκόσμια πρότυπα πλέον, συστάσεις ITU-T για τις Τηλεπικοινωνίες και συστάσεις ITU-R για τις Ραδιοεπικοινωνίες, αντίστοιχα. Όλα τα Eυρωπαϊκά Πρότυπα (EN, ETS) που εκπονούν οι τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) μεταφέρονται αυτούσια στην εθνική τυποποίηση των χωρών μελών της ΕE και της EFTA. Σήμερα, το ETSI έχει 493 πλήρη μέλη από 36 χώρες της CEPT, 99 συνδεδεμένα μέλη από άλλες 20 χώρες από όλο τον κόσμο και 37 παρατηρητές. Τα σημερινά ελληνικά μέλη του ETSI είναι πέντε: ΥΠΜΕ, ΟΤΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, VODAFONE και COSMOTE. Οι εκπρόσωποι των μελών αυτών συναποτελούν τη σημερινή Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία στο ETSI με επικεφαλής τον εκπρόσωπο του ΥΠΜΕ. Στην απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να οριστεί από κάθε χώρα ένας εθνικός οργανισμός τυποποίησης αρμόδιος για τις εθνικές διαδικασίες δημόσιας κρίσης, ψηφοφορίας και εθνικής μεταφοράς των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων που θα παρήγε το ETSI, συνεργάστηκαν τα τρία πρώτα ελληνικά μέλη, με συντονιστή το ΥΠΜΕ, και αποφάσισαν να οριστεί ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης και για τις τηλεπικοινωνίες ο ήδη δραστηριοποιημένος σε άλλους τομείς Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Παρακάτω αναφέρονται οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης : ITU International Telecommunication Union ITU-T ITU - Telecommunication Sector, γνωστή παλαιότερα ως CCITT ISO International Standards Organization ANSI American National Standards Institute IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers NIST National Institute of Standards and Technology IETF Internet Engineering Task Force COS Corporation for Open Systems ETSI European Telecommunications Standards Institute ECMA European Computer Manufactures Association EIA Electronic Industries Association ΤΙΑ Telecommunications Industries Association MPEG Motion Picture Experts Group Σελίδα 18 από 100

19 Προτυποποίηση Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά τα διεθνή πρότυπα τα οποία έχουν γίνει για τις ευρυζωνικές τεχνολογίες : G High bit rate Digital Subscriber Line (HDSL) transceivers G Single-pair high-speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers G Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) transceivers G Splitterless asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers G Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) G Splitterless asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (splitterless ADSL2) G Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers - Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+) G Very high speed digital subscriber line foundation (VDSL) G Handshake procedures for digital subscriber line (DSL) transceivers G Overview of digital subscriber line (DSL) Recommendations G Test procedures for digital subscriber line (DSL) transceivers G Physical layer management for digital subscriber line (DSL) transceivers Τα διεθνή πρότυπα για τις ευρυζωνικές τεχνολογίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τις τεχνικές προδιαγραφές, τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ευρυζωνικών τεχνολογιών, οι σημαντικότεροι από τους οποίους φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί και αναλύονται στο παρακάτω κεφάλαιο. Πίνακας 1 : Οι σημαντικότερες ευρυζωνικές τεχνολογίες και τα αντίστοιχα πρότυπα. Σελίδα 19 από 100

20 1.7 Τύποι xdsl Τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τους οργανισμούς τυποποίησης αφορούν τους διάφορους τύπους στους οποίους διακρίνονται οι ευρυζωνικές τεχνολογίες. Όπως αναφέρθηκε σε παραπάνω κεφάλαιο τα μέλη της οικογένειας DSL διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Σε ασύμμετρο (ADSL: Asymmetric DSL) και συμμετρικό (SDSL: Symmetrical DSL), υψηλού ρυθμού μετάδοσης (HDSL: High bit rate DSL), προσαρμοζόμενου ρυθμού μετάδοσης (RADSL: Rate Adaptive DSL) και πολύ υψηλού ρυθμού μετάδοσης DSL (VDSL: Very high bit rate DSL). Μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν και στις Splitter-based και Splitterless. Η βασική τους διαφορά βρίσκεται στο ότι για την Splitter-based απαιτείται η εγκατάσταση ενός διαχωριστή σήματος από την τηλεφωνική εταιρεία στο χώρο που βρίσκεται ο υπολογιστής, ενώ για τη Splitterless ο διαχωρισμός του σήματος γίνεται κεντρικά στις εγκαταστάσεις της τηλεφωνικής εταιρείας. Καθώς όλες οι προαναφερθείσες ανήκουν στην κατηγορία των Splitter-based, η τεχνοτροπία Splitterless είναι γνωστή και ως ''Universal ADSL'' ή ''G.Lite'' ή ''DSL Lite''. Στη χώρα μας, ο ΟΤΕ και οι εναλλακτικοί Πάροχοι έχουν υλοποιήσει την Splitter-based τεχνοτροπία. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ευρυζωνικών τεχνολογιών σε συμμετρικές και ασύμμετρες οι κυριότερες υποκατηγορίες του DSL και τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής : ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ HDSL. Το HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) υπήρξε η πρώτη εμπορικά αξιοποιημένη έκδοση του DSL. Χρησιμοποιεί το ίδιο εύρος και για την αποστολή και για τη λήψη των δεδομένων, με αποτέλεσμα να προσφέρει σχετικά μικρές ταχύτητες 2Mbps). Η τεχνολογία HDSL είναι από τις πρώτες που αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από την BellCore. Με την τεχνολογία HDSL είναι δυνατό να επιτευχθούν ταχύτητες της τάξεως των 2Mbps για αποστάσεις μεγαλύτερες των 3,6Κm. Τα βασικά πλεονεκτήματα του HDSL ήταν τα ακόλουθα : Μεγάλη ανοχή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του τοπικού βρόχου από την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. Δυνατότητα αντιμετώπισης περιπτώσεων αποτυχίας του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι το HDSL μπορεί να ανακάμψει όταν ένα από τα δύο καλώδια αποτύχει. Απλά η χρήση μόνο του ενός καλωδίου περιορίζει τις επιδόσεις του συστήματος στο μισό. HDSL2. Το πρότυπο HDSL2 σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει το HDSL. Παρέχει τους ίδιους ρυθμούς μετάδοσης με το HDSL απαιτώντας όμως μόνο ένα ζεύγος καλωδίων. Το πλεονέκτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως σε περιοχές όπου τα αχρησιμοποίητα ζεύγη καλωδίων είναι σπάνια. Το HDSL2 είναι βασισμένο στο πρότυπο ANSI T1E1.4. IDSL. Το IDSL (ISDN Digital Subscriber Line) είναι μια υβριδική τεχνολογία των DSL και ISDN. Χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική κωδικοποίησης δεδομένων με το ISDN, τις συσκευές ISDN, και επιτυγχάνει ταχύτητες συμμετρικής μεταφοράς δεδομένων 64, 128, και 144Kbps. Σελίδα 20 από 100

21 SDSL. Το SDSL (Single-line Digital Subscriber Line) πρακτικά είναι το ίδιο με το HDSL, μόνο που χρησιμοποιεί μία μόνο γραμμή σύνδεσης. Η τεχνολογία SDSL είναι γνωστή και ως ψηφιακή γραμμή συνδρομητή απλού καλωδίου. Αποτέλεσε τον «πρόδρομο» του HDSL2. Το SDSL βρίσκει πολλές εφαρμογές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αποτελεί ακόμα και σήμερα μια από τις καλύτερες λύσεις για τη σύνδεση εξυπηρετητών (servers) στο διαδίκτυο. Αν και το κανάλι της παραδοσιακής τηλεφωνικής υπηρεσίας μπορεί να είναι διαχωρισμένο από αυτά των δεδομένων, συνήθως, η τηλεφωνική επικοινωνία δεν μπορεί να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τις υπηρεσίες δεδομένων. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε επιχειρησιακό επίπεδο εξαιτίας της ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων. SΗDSL ή G.SHDSL. Η SHDSL (Symmetric High-Bit rate Digital Subscriber Line) είναι η νεότερη προτυποποιημένη συμμετρική τεχνολογία και η πρώτη συμμετρική πολλαπλού ρυθμού. Είναι σχεδιασμένη να μεταφέρει συμμετρικούς ρυθμούς από 92Kbps μέχρι 2.3 Mbps σε ένα χάλκινο ζεύγος, ή 384 kbps έως 4,6 Mbps από δύο χάλκινα ζεύγη. Με αυτό τον τρόπο καλύπτει απαιτήσεις παραδοσιακά εξυπηρετούμενες από HDSL, SDSL ή άλλες συμμετρικές υπηρεσίες. Έχει προτυποποιηθεί με βάση τη σύσταση ITU G Είναι γνωστό και ως G. SHDSL. Το πρότυπο SHDSL παρέχει την επιλογή της αύξησης του ρυθμού ή της απόστασης με τη χρήση και δεύτερου χάλκινου ζεύγους. Το φορτίο της κίνησης διαμοιράζεται εξίσου και στα δύο ζεύγη, αλλά όσον αφορά την εφαρμογή και οι δύο συνδέσεις λειτουργούν ταυτόχρονα ως ένας μεγάλος δίαυλος. Σημαντικό μειονέκτημα της τεχνολογίας SHDSL είναι το ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο ίδιο ζευγάρι με την κλασική POTS τηλεφωνία, καθώς χρησιμοποιεί και αυτή το χαμηλό τμήμα του φάσματος. ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ADSL. Το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι η πιο γνωστή έκδοση του DSL. Χρησιμοποιεί διαφορετικό εύρος για την αποστολή και διαφορετικό εύρος για τη λήψη των δεδομένων. Οι στατιστικές έχουν δείξει ότι ο μεγάλος όγκος κατά τη μεταφορά δεδομένων είναι προς το χρήστη, ενώ η ποσότητα των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης προς το Διαδίκτυο, είναι πολύ μικρότερη. Το πρώτο πρότυπο ADSL προέβλεπε ονομαστικές ταχύτητες μέχρι 6,1Mbps downstream και 640kbps upstream ενώ επέτρεπε επίσης και την ταυτόχρονη μεταφορά φωνής από την ίδια γραμμή. Η τεχνολογία αυτή παρέχεται και από εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους καθώς η αποδέσμευση του τοπικού βρόγχου (local loop unbundling - LLU) τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο τελευταίο μίλι χαλκού. H τεχνολογία ADSL δίνει τη δυνατότητα εύκολα και με χαμηλό κόστος να υλοποιηθεί ευρυζωνική πρόσβαση πάνω από υπάρχουσα υποδομή και σε ικανοποιητικούς ρυθμούς μετάδοσης. ADSL2/ADSL2+. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών έχουν αναπτυχθεί πρότυπα για την επόμενη γενιά των τεχνολογιών ADSL. Οι ακόλουθες λοιπόν τεχνολογίες ADSL αποτελούν πλέον πρότυπα της ITU-T κάτω από τις αντίστοιχες συστάσεις: ADSL2 (G.992.3), ADSL2lite (G.992.4)και ADSL2plus (G Annexes A/B/M). Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν κατά πολύ εξελίξει και εμπλουτίσει τις δυνατότητες αλλά και την ευελιξία που προσέφερε η αρχική ομάδα Σελίδα 21 από 100

22 προτύπων του ADSL (ADSL - G και ADSLlite - G.992.2). Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η εξέλιξη από την ADSL στην VDSL τεχνολογία. Εικόνα 8 : Σύσταση ITU-T G ADSL2+ Η επόμενη γενιά των τεχνολογιών ADSL υποστηρίζει τόσο βελτιωμένη απόδοση όσο και την ευελιξία για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για ευρυζωνικές υπηρεσίες φωνής και εικόνας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Επίσης, σημαντικό είναι πως υποστηρίζουν και πολλά νέα χαρακτηριστικά, τα οποία προσφέρουν στον πάροχο τη δυνατότητα έλεγχου κατά ένα μεγάλο ποσοστό της απόδοσης και της συμπεριφοράς της ίδιας της γραμμής μετάδοσης. Το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα επιφέρει το κόστος μιας μεγαλύτερης πολυπλοκότητας στην υποδομή διαχείρισης. Το ADSL2 προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς τόσο από το Internet (downstream) προς το χρήστη όσο και από το χρήστη (upstream) προς το Internet. Αυξάνονται έτσι κατά πολύ οι ρυθμοί μετάδοσης για μικρές αποστάσεις. Παρέχονται άνετα τα 13,5Mbps που απαιτούνται σήμερα για την μετάδοση tripleplay υπηρεσίας σε βρόχους 1,5 έως 1,8 χιλιομέτρων αλλά δεν προσφέρεται καμία βελτίωση σε περιπτώσεις βρόχων μεγαλύτερων από τα 2,4Km. Ένα ακόμα πρόσθετο χαρακτηριστικό των ADSL2 και ADSL2+ είναι η χρήση περισσοτέρων του ενός χάλκινου ζεύγους για να μεταφέρει το ρεύμα των δεδομένων μπορεί να αυξήσει την εμβέλεια των συστημάτων αυτών. Το επονομαζόμενο λοιπόν «Line bonding» (Σύνδεση Γραμμής) μπορεί να οδηγήσει, με τη σύνδεση δύο ADSL2+ γραμμών, στην παροχή μέχρι 44Mbps σε βρόχους μικρότερους από 1,5Km, ή 8Mbps σε αποστάσεις μέχρι 3,7Km. Εργαστηριακές μετρήσεις οι οποίες έγιναν για τη σύγκριση της απόδοσης της ADSL2+ τεχνολογίας ενάντια στην τεχνολογία ADSL, και οι οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται σε παρακάτω κεφάλαιο, έδειξαν την υπεροχή της νέας αυτής τεχνολογίας. G.dmt ADSL / Full-rate ADSL. Πρόκειται για μετεξέλιξη του ADSL, με τα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά αλλά ελαφρώς καλύτερη απόδοση. Το G.dmt ADSL υποστηρίζει ικανοποιητικά υπηρεσίες οικιακής χρήσης. Εάν το DSL modem βρίσκεται σε απόσταση 3 4 χλμ. από το τηλεφωνικό κέντρο υποστηρίζει λήψη δεδομένων σε ταχύτητες μέχρι και 8Mbps και αποστολή δεδομένων σε ταχύτητες Σελίδα 22 από 100

23 μέχρι και 1.5Mbps. Εάν το DSL modem βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 6 χλμ. από το τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να προσφέρει ταχύτητα λήψης δεδομένων μέχρι και 1.5Mbps. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η εγκατάσταση διαχωριστή από την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στην τηλεφωνική γραμμή του χρήστη. RADSL. Το RADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line) αποτελεί μια παραλλαγή του ADSL, κατά την οποία γίνεται συνεχής μέτρηση της δυνατότητας μεταφοράς που έχει η γραμμή, και προσαρμόζεται ανάλογα ο ρυθμός μεταφοράς. Ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός ρυθμών είναι 6,1Mbps για κάθοδο δεδομένων και 640Kbps για άνοδο δεδομένων. Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος είναι αυτός που αποφασίζει και μπορεί να μεταβάλει στατικά ή δυναμικά το ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων σε μια σύνδεση. DSL-Lite ή G.Lite ή Splitterless DSL ή Universal ADSL. Το G.Lite αποτελεί μια ''περιορισμένη'' έκδοση του ADSL, η οποία δεν απαιτεί την ύπαρξη splitter (διαχωριστή) στο άκρο που βρίσκεται ο υπολογιστής. Το G.Lite είναι πλέον πρότυπο του οργανισμού ITU (G ) και δίνει ταχύτητες downstream από 1,544Mbps μέχρι 6Mbps και upstream από 128Kbps μέχρι 384Kbps. Σε σχέση με το κανονικό ADSL, το πρότυπο G.Lite ADSL παρέχει μικρότερους ρυθμούς μετάδοσης, ενώ δεν απαιτεί διαχωρισμό της γραμμής στην πλευρά του χρήστη για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνίας και των εφαρμογών δεδομένων. Ο διαχωρισμός της γραμμής γίνεται στον τηλεπικοινωνιακό φορέα. Αυτό συντελεί στη μείωση του κόστους εξοπλισμού και της ανάπτυξης. Μια σύνδεση G.Lite λειτουργεί καλύτερα με τη χρήση μικροφίλτρων, τα οποία τοποθετούνται στις τηλεφωνικές γραμμές στις εγκαταστάσεις του πελάτη. VDSL. Το VDSL (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line) βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη και έχοντας πραγματοποιήσει εξωπραγματικές, για τα μέχρι τώρα δεδομένα του χαλκού, ταχύτητες που φτάνουν τα 55Mb το δευτερόλεπτο και υπόσχεται πολλά περισσότερα. Βέβαια μόνο όσοι βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από τον κοντινότερο VDSL κόμβο θα μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το VDSL παρουσιάζοντας μια τεχνική ομοιότητα με το ADSL αναμένεται να συνυπάρξει με αυτό και να το υποκαταστήσει στις περιπτώσεις που οι τεχνικοί περιορισμοί το επιτρέπουν, όπως για παράδειγμα όταν το μήκος του ακραίου χάλκινου τμήματος του δικτύου πρόσβασης μειώνεται (<1,5Km) λόγω μεσολάβησης Μονάδας Οπτικού δικτύου, ONU. Το VDSL μπορεί να επιτύχει ταχύτητες μέχρι και 10 φορές μεγαλύτερες από το ADSL. Ωστόσο, και τα δύο μοιάζουν να αποτελούν μια ταυτόσημη (μερικώς) τεχνολογία. Το ADSL χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές μετάδοσης και μεθόδους διόρθωσης σφαλμάτων και μπορεί να επιτύχει ρυθμούς από 1.5 μέχρι και 9Mbps για αποστάσεις μέχρι και 5.5Km. Το VDSL χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες τεχνικές μετάδοσης και διόρθωσης σφαλμάτων και επιτυγχάνει ρυθμούς από 13 έως 52Mbps αλλά για αποστάσεις μικρότερες του 1.4Km. Σε αντίθεση όμως με την ADSL, το VDSL έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει και με συμμετρικό τρόπο, χρησιμοποιώντας είτε μια απλή τηλεφωνική γραμμή είτε μια ISDN γραμμή, μεταδίδοντας δεδομένα με υψηλές ταχύτητες σε μικρές αποστάσεις. Σημειώνεται δε πως έχει δοκιμαστεί και έχει δουλέψει ικανοποιητικά ως συμμετρική τεχνολογία πρόσβασης παρέχοντας ρυθμούς ως και 25Mbps στα 1.2Km. Εξέλιξη του VDSL είναι το VDSL2, το μπορεί να παρέχει τόσο ασύμμετρη όσο και συμμετρική επικοινωνία με την συνολική ταχύτητα μετάδοσης (download και upload) να ξεκινάει από τα 250Mbps (στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο του παρόχου), να πέφτει στα 100Mbps σε απόσταση 0.5 χιλιομέτρου και στα 50Mbps στο 1 χιλιόμετρο. Σελίδα 23 από 100

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 6 Κατηγορίες Δικτύων Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) για περιορισμένη απόσταση κάλυψης Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) για επικοινωνία σε ευρύτερες γεωγραφικές εκτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (ή Συνδρομητική Γραμμή) Digital Subscriber Line Γ. Νεοκοσμίδης και Δ. Βαρουτάς Εισαγωγή Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ. Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.) Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Broadband Access gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ηευρυζωνική υποδοµή δεν είναι αυτοσκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ADSL ΚΟΥΝΝΑΠΗ ΣΤΕΛΛΑ

ADSL ΚΟΥΝΝΑΠΗ ΣΤΕΛΛΑ ADSL ΚΟΥΝΝΑΠΗ ΣΤΕΛΛΑ ADSL Η υπερταχεία του internet! O Joseph Lechleider είναι ο δημιουργός της τεχνολογίας DSL όπου και πρότεινε την ασυμμετρία στο ADSL (A) Στοιχεία του ADSL Asymmetric Digital subscriber

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εφαρµογής τεχνολογιών για ευρυζωνικές υποδοµές µε προοπτική

Μοντέλα εφαρµογής τεχνολογιών για ευρυζωνικές υποδοµές µε προοπτική Μοντέλα εφαρµογής τεχνολογιών για ευρυζωνικές υποδοµές µε προοπτική Συνέδριο Αθήνα 2-4 Μαΐου 2006 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ε ΕΤ stelios@grnet.gr υποδοµές & τεχνολογία καινοτοµία & ανάπτυξη Καταλυτική Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες

Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΜΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ικτύων Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης

Τεχνολογίες ικτύων Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Τεχνολογίες ικτύων Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης Digital Subscriber Line (DSL), Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλ/νιών Εξέλιξη της Ψηφιακής Πρόσβασης Pure Fibre Hybrid Fibre/Copper FTTH Enhanced Copper ADSL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ Μάρτιος 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8378-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8378-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υνατότητες και προοπτικές,, ΓΤΠ 61 Παρουσίαση, 14.12.2008 Πολυµέσα Multimedia = multum + medium Χρήση πολλαπλών µέσων αναπαράστασης και µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Μάθημα 3ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Τηλεφωνία Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Εισαγωγή Ο συνδρομητικός βρόχος έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από ότι χρειάζεται η παραδοσιακή τηλεφωνία (POTS) Οι περιορισμοί του εύρους ζώνης στο σήμα φωνής 300-3400

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Τηλεφωνία Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Εισαγωγή Ο συνδρομητικός βρόχος έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από ότι χρειάζεται η παραδοσιακή τηλεφωνία (POTS) Οι περιορισμοί του εύρους ζώνης στο σήμα φωνής 300-3400

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

<< ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ >>

<< ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ >> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΔΑΣΚΑΛΟΣΟΓΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζητήματα και προκλήσεις

ζητήματα και προκλήσεις Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς : ρυθμιστικά ζητήματα και προκλήσεις Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ Τι είναι τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς? Εκθετική αύξηση της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα