ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ..."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ Πρόσβαση 2 xdsl και Πρόσβαση 2 Naked xdsl Πρόσβαση 2 xdsl Πρόσβαση 2 Naked xdsl Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες (Χονδρικό xdsl 2 και Χονδρικό VDSL 2) ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο (ΝΙΔ) Θύρα στον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή Απομακρυσμένης Πρόσβασης Πρόσβαση 3 xdsl και Πρόσβαση 3 Naked xdsl Πρόσβαση 3 xdsl Πρόσβαση 3 Naked xdsl Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-Βρόχο του Τελικού Χρήστη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι ΕΕΑΠ (BRAS) (Χονδρικό xdsl 3 και VDSL 3) Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύνδεση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ /21

2 4.1.2 Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP Πρόσβαση 2 xdsl και Πρόσβαση 3 xdsl Πρόσβαση 2 Naked xdsl και Πρόσβαση 3 Naked xdsl Εξοπλισμός του Δικαιούχου Άλλοι Όροι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ Υποχρεώσεις Δικαιούχου Υποχρεώσεις ΑΤΗΚ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ /21

3 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Με την παροχή των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης που προσφέρει η ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων σε μεγάλες ταχύτητες σε Τελικούς Χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τους ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM). Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα δύο Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης: (α) Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 IP. και (β) Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP. 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP Για να είναι εφικτή η παροχή του Προϊόντος Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ, η ΑΤΗΚ προσφέρει: (α) Σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ. και (β) Πρόσβαση 2 xdsl ή Πρόσβαση 2 Naked xdsl. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Η σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ (σημείο 2) της ΑΤΗΚ επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ένα ή περισσότερους Κόμβους ΙΡ, όπως φαίνεται στo Σχεδιάγραμμα 1-1 πιο κάτω. Οι διαθέσιμοι προς σύνδεση Κόμβοι ΙΡ παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 3/21

4 Σχ. 1-1: Τοπολογία Ευρυζωνικού Δικτύου της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 IP Διαμορφωτής/ Αποδιαμορφωτής ADSL Κτήριο ΑΤΗΚ Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ Διχαστής ΣΤΔ ΑΚ ΚΔ Διχαστής Φωνή κκκ δεδομένα φωνή Διχαστής δεδομένα ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Πρόσβαση 2 xdsl Ethernet ΠΨΣΓ (DSLAM) Ethernet Πρόσβαση Ethernet Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Κόμβοι IP ΕΕΑΠ(BRAS) Σημείο Σύνδεσης Δικαιούχου με το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Σύνδεση Στο Ευρυζωνικό Δίκτυο της CYTA Υποστατικά Τελικού Χρήστη Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ ΣΤΔ: Σημείο Τερματισμού Δικτύου, ΑΚ: Ακροτελευταίος Κατανεμητής, ΚΔ: Κύριος Διακλαδωτής, ΚΚΚ: Κεντρικός Κατανεμητής Καλωδίων, ΕΕΑΠ (BRAS): Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΜΝΚ: Μόνιμο Νοητό Κύκλωμα, ΠΨΣΓ (DSLAM): Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής. AΠΨΣΓ (RDSLAM): Απομακρυσμένος Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής Για τη σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ απαιτείται: (α) (β) Μία ή περισσότερες Προσβάσεις Ethernet. και Μία ή περισσότερες Νοητές Συνδέσεις ΙΡ που να συνδέουν τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου με τους ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) με το ρυθμό μετάδοσης που επιλέγει ο Δικαιούχος. Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου θα πρέπει να συνάδει με τα τεχνικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση Ethernet Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα είδη Πρόσβασης Ethernet: (α) Πρόσβαση Ethernet Χωρίς Συνεγκατάσταση. και (β) Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση. 4/21

5 Πρόσβαση Ethernet Xωρίς Συνεγκατάσταση Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται στον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο IP της ΑΤΗΚ που είναι εγκατεστημένος στην ίδια επαρχία στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου. Η Πρόσβαση Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης 10, 100, 1000 και Μbps και παρέχεται μέσω οπτικών ινών. Για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση, η ΑΤΗΚ εγκαθιστά τερματικό εξοπλισμό (Ethernet Demarcation Device) στα υποστατικά του Δικαιούχου. Ο τερματικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει η ΑΤΗΚ περιλαμβανομένων των διεπαφών για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στην ΑΤΗΚ πρόσβαση στα υποστατικά του για σκοπούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ. Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ικανοποιητικό χώρο για τοποθέτηση του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του εν λόγω τερματικού εξοπλισμού χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παροχή της Πρόσβασης Ethernet. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να γίνεται εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ στα υποστατικά του Δικαιούχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε περιπτώσεις όπου ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου που είναι εγκαταστημένος σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ συνδέεται με Κόμβο IP που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί η σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για τη Συνεγκατάσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο εν λόγω Υποστατικό. Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των 10,100,1000 και Μbps. Οι διεπαφές που θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΤΗΚ για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Με Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Νοητές Συνδέσεις ΙΡ Η κίνηση που δημιουργείται από τους Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου συγκεντρώνεται στον ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΨΣΓ (RDSLAM) και μεταφέρεται μέσω Νοητών Συνδέσεων ΙΡ στον Εξοπλισμό του Δικαιούχου και αντίστροφα. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ χωρίζονται σε τρείς Ζώνες Ζώνη 0 Ζώνη 1 Ζώνη 2. 5/21

6 Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ εμπίπτουν στη Ζώνη 0 στις περιπτώσεις που ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ο ΑΠΨΣΓ (RDSLAM), στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες του Δικαιούχου, συνδέεται απευθείας στο Κόμβο ΙΡ όπου τερματίζεται η Πρόσβαση Ethernet του Δικαιούχου. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ εμπίπτουν στη Ζώνη 1 στις περιπτώσεις που ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ο ΑΠΨΣΓ (RDSLAM), στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες του Δικαιούχου, συνδέεται σε Κόμβο ΙΡ ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 20 ΧΛΜ μακριά από τον Κόμβο ΙΡ όπου τερματίζεται η Πρόσβαση Ethernet του Δικαιούχου. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ εμπίπτουν στη Ζώνη 2 στις περιπτώσεις που ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ο ΑΠΨΣΓ (RDSLAM), στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες του Δικαιούχου, συνδέεται σε Κόμβο ΙΡ, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 ΧΛΜ μακριά από τον Κόμβο ΙΡ όπου τερματίζεται η Πρόσβαση Ethernet του Δικαιούχου. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ προσφέρονται σε ταχύτητες των 10 Μbps,20 Μbps,30 Μbps,40 Μbps,50 Μbps,60 Μbps,70 Μbps,80 Μbps,90 Μbps,100 Μbps και,200 Μbps Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ προσφέρονται με διαβαθμίσεις ποιότητας υπηρεσίας Gold και Bronze. Αναλυτική περιγραφή των διαβαθμίσεων ποιότητας παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 2.2 Πρόσβαση 2 xdsl και Πρόσβαση 2 Naked xdsl Πρόσβαση 2 xdsl Η Πρόσβαση 2 xdsl περιλαμβάνει: (α) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη (βλ. παράγραφο πιο κάτω). και (β) τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες (Xονδρικό xdsl 2 ή Χονδρικό VDSL 2) (βλ. παράγραφο 2.4 πιο κάτω). Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα, εάν της ζητηθεί από το Δικαιούχο, να εγκαθιστά, λειτουργεί και υποστηρίζει τον δικό της τερματικό εξοπλισμό στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη του Δικαιούχου. Τα τέλη παροχής της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση 2 Naked xdsl Η Πρόσβαση 2 Naked xdsl περιλαμβάνει: (α) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη (βλ. παράγραφο πιο κάτω). και (β) τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες (Χονδρικό xdsl 2 ή Χονδρικό VDSL 2) (βλ. παράγραφο 2.4 πιο κάτω). 6/21

7 Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα, εάν της ζητηθεί από το Δικαιούχο, να εγκαθιστά, λειτουργεί και υποστηρίζει τον δικό της τερματικό εξοπλισμό στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη του Δικαιούχου. Τα τέλη παροχής της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 2.3 Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Με την παροχή πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη, η ΑΤΗΚ παρέχει στο Δικαιούχο πρόσβαση προς τον Τελικό Χρήστη μέσω μέρους του φάσματος συχνοτήτων του Τοπικού Βρόχου ή/και Τοπικού Υπο-βρόχου του Τελικού Χρήστη, το οποίο φάσμα συχνοτήτων μερίζεται μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου, ως ακολούθως: (α) Η ΑΤΗΚ παρέχει στον Τελικό Χρήστη μέσω της φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων (χαμηλής συχνότητας) του Τοπικού Βρόχου, αναλογική υπηρεσία (PSTN) ή Eναλλακτικός παροχέας παρέχει στον Τελικό Χρήστη μέσω της φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων (χαμηλής συχνότητας) του Τοπικού Βρόχου, αναλογική υπηρεσία (PSTN) χρησιμοποιώντας υπηρεσίες χονδρικής ενοικίασης γραμμής. και (β) Ο Δικαιούχος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες στον ίδιο Τελικό Χρήστη μέσω της μηφωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων (ψηλής συχνότητας) του ίδιου Τοπικού Βρόχου ή/και Τοπικού Υπο-βρόχου. Η πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη δεν προσφέρεται στις περιπτώσεις μεταφοράς της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες με Χονδρικό VDSL 2, όπου: (α) (β) ο ΠΨΣΓ (DSLAM) που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες με Χονδρικό VDSL 2 βρίσκεται εντός Κτηρίου ΑΤΗΚ (εσωτερικός δακτύλιος) ή/και για τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες με Χονδρικό VDSL 2 χρησιμοποιείται η τεχνολογία Bonding Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη. Με την παροχή πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη από την ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη χωρίς να παρέχονται στον Τελικό Χρήστη υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. 7/21

8 2.4 Μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες (Χονδρικό xdsl 2 και Χονδρικό VDSL 2) Η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες επιτυγχάνεται με τη δημιουργία Μόνιμου Νοητού Κυκλώματος (ΜΝΚ) όταν η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ADSL και ADSL 2+ και επιτυγχάνεται με τη δημιουργία Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία VDSL 2. Ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί μέχρι και δύο (2) Μόνιμα Νοητά Κυκλώματα ανά Τελικό Χρήστη [το βασικό ΜΝΚ και ένα (1) επιπρόσθετο ΜΝΚ] ή δύο (2) Ιδεατά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) [το βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) και ένα επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN)], όπως περιγράφεται πιο κάτω Βασικό ΜΝΚ /Βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) Στην περίπτωση του βασικού ΜΝΚ, η αρίθμηση των ΜΝΚ αποτελείται από δυο παραμέτρους VPI και VCI. Η διαθέσιμη αρίθμηση για χρήση από το Δικαιούχο είναι «VPI= 8» και «VCI=35» σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Στην περίπτωση του βασικού Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η αρίθμηση είναι 35. Για το βασικό ΜΝΚ και το βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες προσφέρεται στους μέγιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων που παρουσιάζονται πιο κάτω: Προϊόντα Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό VDSL / Χονδρικό VDSL / Χονδρικό VDSL / Για την παροχή των πιο πάνω προϊόντων Χονδρικό VDSL /2048, και Χονδρικό VDSL /4096 χρησιμοποιείται η τεχνολογία Bonding κατά την οποία χρησιμοποιούνται δύο Τοπικοί βρόχοι, οι οποίοι χρεώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 8/21

9 2.4.2 Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) Δικαιούχος που έχει ήδη το βασικό ΜΝΚ ή το βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 8192/768, 10240/768, 16384/768, 25600/1024 ή 51200/2048 ή που έχει αιτηθεί το βασικό ΜΝΚ ή το βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 8192/768, 10240/768, 16384/768, 25600/1024 ή 51200/2048 μπορεί να αιτηθεί το Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 4Mbps. Δικαιούχος που έχει ήδη το βασικό ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 16384/768, 25600/1024, 51200/2048, 81920/4096 ή που έχει αιτηθεί το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 16384/768, 25600/1024, 51200/2048, 81920/4096, μπορεί να αιτηθεί το Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 8 Mbps Επιπρόσθετο ΜΝΚ /Επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) Δικαιούχος που έχει ήδη το βασικό ΜΝΚ ή βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) ή που έχει αιτηθεί το βασικό ΜΝΚ ή βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), μπορεί να αιτηθεί και επιπρόσθετο ΜΝΚ ή Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) για τον εν λόγω Τελικό Χρήστη αντίστοιχα. Στην περίπτωση του επιπρόσθετου ΜΝΚ, η αρίθμηση είναι «VCI=41» και «VPI=8», ενώ στην περίπτωση επιπρόσθετου Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η αρίθμηση είναι VLAN=41. Για το επιπρόσθετο ΜΝΚ και το επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες προσφέρεται στους μέγιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων που παρουσιάζονται πιο κάτω: Προϊόντα Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Τεχνολογία ADSL 2+ Service Class Τεχνολογία VDSL 2 Χονδρικό xdsl 2 350/ CBR Gold Το επιπρόσθετο ΜΝΚ και επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς τηλεφωνίας μέσω της Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP Για να είναι εφικτή η παροχή του Προϊόντος Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP, η ΑΤΗΚ προσφέρει: (α) Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ. και (β) Πρόσβαση 3 xdsl ή Πρόσβαση 3 Naked xdsl. 9/21

10 3.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Η σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ επιτυγχάνεται με σύνδεση στον ΕΕΑΠ (BRAS), όπως φαίνεται στo Σχεδιάγραμμα (1-2) πιο κάτω: Σχ. 1-2: Τοπολογία Ευρυζωνικού Δικτύου της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP Διαμορφωτής/ Αποδιαμορφωτής ADSL Κτήριο ΑΤΗΚ Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ Διχαστής ΣΤΔ ΑΚ ΚΔ Φωνή κκκ φωνή Διχαστής δεδομένα ΠΨΣΓ (DSLAM) STM 1 / Ethernet Δίκτυο IP Κόμβοι IP ΕΕΑΠ (BRAS) Δίκτυο IP Διχαστής δεδομένα ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Πρόσβαση 3 xdsl STM1/Ethernet Σημείο Σύνδεσης Δικαιούχου με το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Σύνδεση Σύνδεση στο Στο Δίκτυο Ευρυζωνικό ΙΡ της ΑΤΗΚ Δίκτυο της ΑΤΗΚ Υποστατικά Τελικού Χρήστη Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 ΙΡ ΣΤΔ: Σημείο Τερματισμού Δικτύου, ΑΚ: Ακροτελευταίος Κατανεμητής, ΚΔ: Κύριος Διακλαδωτής, ΚΚΚ: Κύριος Κατανεμητής Καλωδίων, ΕΕΑΠ (BRAS): Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΜΝΚ: Μόνιμο Νοητό Κύκλωμα, ΠΨΣΓ (DSLAM): Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής, ΑΠΨΣΓ (RDSLAM): Απομακρυσμένος Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής Για τη σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ απαιτείται: (α) Μία Πρόσβαση Ethernet. και (β) Ένα Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο που να συνδέει τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου με τους ΕΕΑΠ (BRAS) με το ρυθμό μετάδοσης που επιλέγει ο Δικαιούχος. και (γ) Θύρα στον ΕΕΑΠ (BRAS). 10/21

11 3.1.1 Πρόσβαση Ethernet Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα είδη Πρόσβασης Ethernet: (α) Πρόσβαση Ethernet Χωρίς Συνεγκατάσταση. και (β) Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Πρόσβαση Ethernet Xωρίς Συνεγκατάσταση Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται στον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο IP της ΑΤΗΚ που είναι εγκατεστημένος στην ίδια επαρχία στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου. Η Πρόσβαση Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης 10, 100, 1000 και Μbps και παρέχεται μέσω οπτικών ινών. Για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση, η ΑΤΗΚ εγκαθιστά τερματικό εξοπλισμό (Ethernet Demarcation Device) στα υποστατικά του Δικαιούχου. Ο τερματικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει η ΑΤΗΚ περιλαμβανομένων των διεπαφών για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στην ΑΤΗΚ πρόσβαση στα υποστατικά του για σκοπούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ. Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ικανοποιητικό χώρο για τοποθέτηση του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του εν λόγω τερματικού εξοπλισμού χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παροχή της πρόσβασης. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να γίνεται εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ στα υποστατικά του Δικαιούχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε περιπτώσεις όπου ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου που είναι εγκαταστημένος σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ συνδέεται με Κόμβο IP που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί η σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για τη συνεγκατάσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο εν λόγω Υποστατικό. Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των 10,100,1000 και Μbps. Οι διεπαφές που θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΤΗΚ για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Με Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο (ΝΙΔ) Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται με τους ΕΕΑΠ (BRAS) μέσω ενός Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ. 11/21

12 Οι ρυθμοί μετάδοσης που προσφέρονται από την ΑΤΗΚ για το Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο είναι 2Mbps, 4 Μbps, 6Mbps, 8Μbps, 10Μbps, 20Μbps, 30Μbps, 40Mbps, 50Μbps, 60Μbps, 70Mbps, 80Mbps, 90Mbps, 100Μbps, 200Μbps, 300Mbps, 400Μbps, 500Μbps, 600Mbps, 700Mbps, 800Mbps, 900Mbps,1Gbps,2 Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 7Gbps, 8Gbps, 9Gbps, 10Gbps. Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου δύναται να συνδεθεί μέσω ενός Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου με ρυθμούς μετάδοσης πέραν του 1Gbps νοουμένου ότι όλα τα σημεία του εν λόγω Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου βρίσκονται εντός της επαρχίας Λευκωσίας Θύρα στον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή Απομακρυσμένης Πρόσβασης Το εύρος της θύρας που πρέπει να εξασφαλίσει ο Δικαιούχος στον ΕΕΑΠ (BRAS) καθορίζει το εύρος ζώνης μεταξύ του ΕΕΑΠ (BRAS) και του Δικτύου ΙΡ για την κίνησή του. 3.2 Πρόσβαση 3 xdsl και Πρόσβαση 3 Naked xdsl Πρόσβαση 3 xdsl Η Πρόσβαση 3 xdsl περιλαμβάνει: (α) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη (βλ παράγραφο πιο κάτω). και (β) τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου μέχρι τον ΕΕΑΠ (BRAS) (Χονδρικό xdsl 3 και Χονδρικό VDSL 3) (βλ παράγραφο 3.4 πιο κάτω). Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα, εάν της ζητηθεί από το Δικαιούχο, να εγκαθιστά, λειτουργεί και υποστηρίζει τον δικό της τερματικό εξοπλισμό στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη του Δικαιούχου. Τα τέλη παροχής της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση 3 Naked xdsl Η Πρόσβαση 3 Naked xdsl περιλαμβάνει: (α) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη (βλ παράγραφο πιο κάτω). και (β) Tη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου μέχρι τον ΕΕΑΠ (BRAS) (Xονδρικό xdsl 3 και Xονδρικό VDSL 3) (βλ παράγραφο 3.4 πιο κάτω). Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα, εάν της ζητηθεί από το Δικαιούχο, να εγκαθιστά, λειτουργεί και υποστηρίζει τον δικό της τερματικό εξοπλισμό στα υποστατικά του Tελικού Xρήστη του Δικαιούχου. Τα τέλη παροχής της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 12/21

13 3.3 Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-Βρόχο του Τελικού Χρήστη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Με την παροχή πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη, η ΑΤΗΚ παρέχει στο Δικαιούχο πρόσβαση προς τον Τελικό Χρήστη μέσω μέρους του φάσματος συχνοτήτων του Τοπικού Βρόχου ή/και Τοπικού Υπο-βρόχου του Τελικού Χρήστη, το οποίο φάσμα συχνοτήτων μερίζεται μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου, ως ακολούθως: (α) Η ΑΤΗΚ παρέχει στον Τελικό Χρήστη μέσω της φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων (χαμηλής συχνότητας) του Τοπικού Βρόχου, αναλογική υπηρεσία (PSTN) ή Ο εναλλακτικός παροχέας παρέχει στον Τελικό Χρήστη μέσω της φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων (χαμηλής συχνότητας) του Τοπικού Βρόχου, αναλογική υπηρεσία (PSTN) χρησιμοποιώντας υπηρεσίες χονδρικής ενοικίασης γραμμής. και (β) Ο Δικαιούχος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες στον ίδιο Τελικό Χρήστη μέσω της μηφωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων (ψηλής συχνότητας) του ίδιου Τοπικού Βρόχου ή/και Τοπικού Υπο-βρόχου. Η πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη δεν προσφέρεται στις περιπτώσεις μεταφοράς της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες με Χονδρικό VDSL 2, όπου: (α) (β) ο ΠΨΣΓ (DSLAM) που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες με Χονδρικό VDSL 2 βρίσκεται εντός Κτηρίου ΑΤΗΚ (εσωτερικός δακτύλιος). ή/και για τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες με Χονδρικό VDSL 2 χρησιμοποιείται η τεχνολογία Bonding Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Με την παροχή πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη από την ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη χωρίς να παρέχονται στον Τελικό Χρήστη υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. 13/21

14 3.4 Μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι ΕΕΑΠ (BRAS) (Χονδρικό xdsl 3 και VDSL 3) Η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τον ΕΕΑΠ (BRAS) επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός ΜΝΚ όταν η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ADSL και ADSL 2+ και επιτυγχάνεται με την δημιουργία Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία VDSL 2. Ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα (1) ΜΝΚ ή ένα (1) Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) ανά Τελικό Χρήστη. Η αρίθμηση των ΜΝΚ αποτελείται από δυο παραμέτρους VPI και VCI. Η διαθέσιμη αρίθμηση για χρήση από το Δικαιούχο είναι «VPI= 8» και «VCI=35» σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Η αρίθμηση του Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) είναι 35. Η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το σημείο σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στον ΕΕΑΠ (BRAS) προσφέρεται στους μέγιστους ρυθμούς μετάδοσης που παρουσιάζονται πιο κάτω: Προϊόντα Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό VDSL / Χονδρικό VDSL / Χονδρικό VDSL / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό VDSL / Χονδρικό VDSL / Χονδρικό VDSL / Για την παροχή των πιο πάνω προϊόντων Χονδρικό VDSL /2048, Χονδρικό VDSL /2048 και Χονδρικό xdsl /4096 χρησιμοποιείται η τεχνολογία Bonding κατά την οποία χρησιμοποιούνται δύο Τοπικοί βρόχοι, οι οποίοι χρεώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 14/21

15 3.5 Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) Δικαιούχος που έχει ήδη ΜΝΚ ή Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 8192/768, 10240/768, 16384/768, 25600/1024 ή 51200/2048 ή 8192/1024 ή 16384/1024 ή 25600/1024 ή 51200/2048 ή που έχει αιτηθεί το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 8192/1024,10240/768, 16384/1024, 25600/1024 ή 51200/2048 ή 8192/1024 ή 16384/1024 ή 25600/1024 ή 51200/2048, μπορεί να αιτηθεί το Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 4Mbps. Δικαιούχος που έχει ήδη το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 16384/1024, 25600/1024, 51200/2048, 81920/4096, 16384/768, 25600/1024 ή 51200/2048 ή που έχει αιτηθεί το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 8192/1024,10240/768, 16384/1024, 25600/1024, 51200/2048 ή 81920/1096, μπορεί να αιτηθεί το Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 8 Mbps. 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης με βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 4.1 Σύνδεση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ Με τη σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων σε μεγάλες ταχύτητες σε Τελικούς Χρήστες, μόνο στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τα ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας, όπως αυτό θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ΑΤΗΚ. Τερματισμός της σύνδεσης του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ επιφέρει και την αυτόματη κατάργηση όλων των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης που σχετίζονται με αυτή. Mία Πρόσβαση Ethernet μπορεί να περιλαμβάνει πολλές Νοητές Συνδέσεις ΙP. Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης Ethernet πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το άθροισμα του ρυθμού μετάδοσης όλων των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ που περιλαμβάνει. Η ΑΤΗΚ παρέχει τις αιτούμενες Νοητές Συνδέσεις ΙΡ νοουμένου ότι: υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα στο (α) Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ και (β) στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που αιτείται ο Δικαιούχος. και υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ από όλα τα εμπλεκόμενα στοιχεία του Δικτύου ΙΡ της ΑΤΗΚ. 15/21

16 4.1.2 Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP Με τη σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων σε μεγάλες ταχύτητες σε Τελικούς Χρήστες, μόνο στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τα ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας, όπως αυτό θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ΑΤΗΚ. Τερματισμός της σύνδεσης του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ επιφέρει και την αυτόματη κατάργηση όλων των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης που σχετίζονται με αυτή. 4.2 Πρόσβαση 2 xdsl και Πρόσβαση 3 xdsl Η Πρόσβαση 2 xdsl και η Πρόσβαση 3 xdsl μπορεί να προσφερθούν μόνο εάν: (α) (β) (γ) (δ) σε περίπτωση πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη με ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη από την ΑΤΗΚ ή εναλλακτικό παροχέα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες χονδρικής ενοικίασης γραμμής, ο Τελικός Χρήστης ή ο εναλλακτικός παροχέας καταβάλλουν Μηνιαίο Τέλος Συνδρομής για την αναλογική υπηρεσία (PSTN) που του παρέχει η ΑΤΗΚ. και υπάρχει διαθέσιμο εγκατεστημένο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που λειτουργεί στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη, μέσω του οποίου του παρέχεται από την ΑΤΗΚ αναλογική υπηρεσία (PSTN). Οι εγκατεστημένοι ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) παρουσιάζονται, ανά γεωγραφική περιοχή στην οποία λειτουργούν, στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και υπάρχουν διαθέσιμες Πύλες στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που λειτουργεί στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη. και η απόσταση του δισύρματου χάλκινου τηλεφωνικού καλωδίου από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) είναι αντίστοιχη με τις τιμές που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και (ε) η ποιότητα του δισύρματου χάλκινου τηλεφωνικού καλωδίου από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) είναι κατάλληλη. Οι εν λόγω τιμές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και (ζ) τα προϊόντα χονδρικό VDSL 2 με ρυθμούς μετάδοσης /768 και /1024 και χονδρικό VDSL 3 με ρυθμούς μετάδοσης /768 και /1024 προσφέρονται εάν λειτουργεί ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμες Πύλες. και 16/21

17 (η) σε περίπτωση Πρόσβασης 2 xdsl υπάρχει Νοητή Σύνδεση ΙΡ που μεταξύ του ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη με τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου. Οι Προσβάσεις 2 xdsl και οι Προσβάσεις 3 xdsl θα τερματίζονται χωρίς την παραλαβή αίτησης για τερματισμό από το Δικαιούχο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζ) (η) Σε περίπτωση πτώχευσης, ειδικής διαδοχής (εκχώρησης), αναγνώριση τρίτου ως νέου Τελικού Χρήστη, καθολικής διαδοχής (λόγω θανάτου) του Τελικού Χρήστη, Σε περίπτωση μεταφοράς της τηλεφωνικής γραμμής του Τελικού Χρήστη: σε περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα (συνδρομητική πύλη) στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος ή Υπο-Βρόχος του Τελικού Χρήστη, και ο Δικαιούχος δεν διαθέτει Νοητή Σύνδεση ΙΡ ή ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος ή Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη (ισχύει μόνο για το προϊόν Πρόσβαση 2 xdsl), και ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της υφιστάμενης Πρόσβασης 2 xdsl ή Πρόσβασης 3 xdsl, σε περίπτωση που τερματιστεί η παροχή της αναλογικής υπηρεσίας (PSTN) ή της υπηρεσίας ΨΗΔΕΥ-ΠΒΡ (ISDN-BRΑ) που παρέχει η ΑΤΗΚ ή εναλλακτικός παροχέας μέσω της υπηρεσίας χονδρικής ενοικίασης γραμμής στον Τελικό Χρήστη, η απόσταση του δισύρματου χάλκινου τηλεφωνικού καλωδίου από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) είναι αντίστοιχη με τις τιμές που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας, Σε περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης αιτηθεί ευρυζωνικές υπηρεσίες από την ΑΤΗΚ ή σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλάβει αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 XDSL ή Πρόσβασης 3 XDSL ή υπηρεσιών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο τερματικός εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη δεν συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας και δεν υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού και ο εν λόγω Δικαιούχος δεν έχει προχωρήσει σε έλεγχο διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού του με την ΑΤΗΚ και Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι ο Εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΤΗΚ στους Τελικούς Χρήστες της. Ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τον τερματισμό των Προσβάσεων 2 xdsl και Προσβάσεων 3 xdsl για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να αποστείλει στο Δικαιούχο όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 17/21

18 4.3 Πρόσβαση 2 Naked xdsl και Πρόσβαση 3 Naked xdsl Η Πρόσβαση 2 Naked xdsl και η Πρόσβαση 3 Naked xdsl μπορεί να προσφερθούν μόνο εάν: (α) υπάρχουν διαθέσιμοι Ενεργοί ή Ανενεργοί Τοπικοί Βρόχοι ή Τοπικοί Υπο-βρόχοι και είναι δυνατή η χρήση τους χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε εργασία αλλαγής στο Δίκτυο, πέραν της εγκατάστασης συρμάτων μεικτονόμησης στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων, στον κύριο ή δευτερεύοντα διακλαδωτή ή στον ακροτελευταίο κατανεμητή. Η κατασκευή νέων Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υπο-βρόχων είναι εκτός του πεδίου παροχής Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τη στιγμή που το Δίκτυο Πρόσβασης της ΑΤΗΚ διατηρεί την υφιστάμενη μορφή και χωρητικότητα του κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Κατά τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των Ανενεργών Τοπικών Βρόχων, λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά αποθέματα της ΑΤΗΚ, Τοπικοί Βρόχοι που αποτελούν μέρος των λειτουργικών αποθεμάτων της ΑΤΗΚ δεν θα θεωρούνται διαθέσιμοι για παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης μόνο για σκοπούς διατήρησης της ακεραιότητας του Δικτύου Πρόσβασης. και (β) (γ) (δ) υπάρχει διαθέσιμο εγκατεστημένο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που λειτουργεί στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη, μέσω του οποίου του παρέχεται από την ΑΤΗΚ αναλογική υπηρεσία (PSTN). Οι εγκατεστημένοι ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) παρουσιάζονται, ανά γεωγραφική περιοχή στην οποία λειτουργούν, στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και υπάρχουν διαθέσιμες Πύλες στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που λειτουργεί στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη, μέσω του οποίου του παρέχεται από την ΑΤΗΚ αναλογική υπηρεσία (PSTN). και η ποιότητα του δισύρματου χάλκινου τηλεφωνικού καλωδίου από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) είναι κατάλληλη. Οι εν λόγω τιμές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και (ε) τα προϊόντα χονδρικό VDSL 2 με ρυθμούς μετάδοσης /768 και /1024 και χονδρικό VDSL 3 με ρυθμούς μετάδοσης /768 και /1024 προσφέρονται εάν λειτουργεί ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμες Πύλες. και (ζ) σε περίπτωση Πρόσβασης 2 xdsl υπάρχει Νοητή Σύνδεση ΙΡ μεταξύ του ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη με τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου. 18/21

19 Οι Προσβάσεις 2 Naked xdsl και οι Προσβάσεις 3 Naked xdsl θα τερματίζονται χωρίς την παραλαβή αίτησης από το Δικαιούχο για τερματισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β) (γ) (δ) Σε περίπτωση μεταφοράς του Τοπικού Βρόχου του Τελικού Χρήστη: σε περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα (συνδρομητική πύλη) στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος του Τελικού Χρήστη, και ο Δικαιούχος δεν διαθέτει Νοητή Σύνδεση ΙΡ ή ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος του Τελικού Χρήστη (ισχύει μόνο για το προϊόν Πρόσβαση 2 Naked xdsl), και ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της υφιστάμενης Πρόσβασης 2 Naked xdsl ή Πρόσβασης 3 Naked xdsl, Σε περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης αιτηθεί σταθερή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες από την ΑΤΗΚ στον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλάβει αίτηση για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών χονδρικής ενοικίασης γραμμής ή υπηρεσιών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο στον ίδιο Τοπικό Βρόχο, Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο τερματικός εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη δεν συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας και δεν υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού και ο εν λόγω Δικαιούχος δεν έχει προχωρήσει σε έλεγχο διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού του με την ΑΤΗΚ και Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι ο Εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΤΗΚ στους Τελικούς Χρήστες της. Ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τον τερματισμό των Προσβάσεων 2 Naked xdsl και Προσβάσεων 3 Naked xdsl για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να αποστείλει στο Δικαιούχο όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 4.4 Εξοπλισμός του Δικαιούχου Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου πρέπει να συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Σε περίπτωση προγραμματισμένων αλλαγών από το Δικαιούχο στο είδος ή στην τεχνολογία του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για σύνδεση στα Δίκτυα ΙΡ ο Δικαιούχος υποχρεούται, ένα (1) Μήνα προηγουμένως, να ενημερώσει γραπτώς την ΑΤΗΚ για τη συγκεκριμένη αλλαγή. Η ΑΤΗΚ έχει καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον Εξοπλισμό του Τελικού Χρήστη που δύναται να εγκατασταθεί στα υποστατικά του και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 19/21

20 4. 5 Άλλοι Όροι Ο Δικαιούχος πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στη Συμφωνία. Ο Δικαιούχος δεν δικαιούται να μεταπωλεί τα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Τρίτα Δικαιούχα Μέρη ή τρίτα μέρη. Η ΑΤΗΚ θα αποδέχεται αιτήσεις από το Δικαιούχο για Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης, μόνο εάν επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Τελικού Χρήστη στην αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης σύμφωνα με το Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι ο Εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΤΗΚ στους Τελικούς της Χρήστες, η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή στο Δικαιούχο Πρόσβασης 2 xdsl ή Πρόσβασης 3 xdsl που αφορά το συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη αν δεν επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα ποιότητας, αφού εφαρμοστούν οι διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 5.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου Ο Δικαιούχος θα διαχειρίζεται, ανεξάρτητα από την ΑΤΗΚ, όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση του με τους Τελικούς του Χρήστες. Κατά συνέπεια, ο Δικαιούχος θα έχει πλήρη ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση και υποστήριξη των Τελικών του Χρηστών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημέρωση και υποστήριξη για προϊόντα, υπηρεσίες, βλάβες, τεχνικά θέματα και οικονομικούς διακανονισμούς. Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ λάβει οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με τα προαναφερόμενα από Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου δεν θα το χειριστεί. 5.2 Υποχρεώσεις ΑΤΗΚ Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Δικαιούχου, όπως αυτές θα υποβάλλονται από καιρό σε καιρό στην ΑΤΗΚ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Σε περίπτωση απόσυρσης λιανικών προϊόντων που ενδεχομένως να σχετίζονται με την ανάγκη απόσυρσης εξοπλισμού ο οποίος καθίσταται πεπαλαιωμένος ή υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του Δικτύου IP της ΑΤΗΚ τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες του όρου 10 της Συμφωνίας που αφορά την εξέλιξη και τροποποίηση Δικτύου Η ΑΤΗΚ θα μεριμνά ούτως ώστε κατά την ημέρα δημοσίευσης της διάθεσης νέων λιανικών προϊόντων εκ μέρους της, οι Δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεση τους το αντίστοιχο Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης ώστε εάν το επιθυμούν να προχωρήσουν στην προσφορά αντίστοιχου λιανικού προϊόντος. 20/21

21 6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Οι διαδικασίες παραγγελίας και παροχής Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 7. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Το Σημείο Διαχωρισμού στην πλευρά του Τελικού Χρήστη είναι το Σημείο Τερματισμού Δικτύου. Το Σημείο Διαχωρισμού στην πλευρά του Δικτύου είναι: (α) (β) για Πρόσβαση Ethernet Χωρίς Συνεγκατάσταση, ο κατανεμητής οπτικών καλωδίων που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ στα υποστατικά του Δικαιούχου. για Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση, ο κατανεμητής οπτικών καλωδίων που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ στο Χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου. 8. ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Οι διαδικασίες για την άρση βλαβών, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 21/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 2 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 2 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 2 2.2 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 3 2.1.1 Τέλη Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ 1.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ 1.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 21 ΕΚΔΟΣΗ 2017-4 01/12/2017 1/24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 21 ΕΚΔΟΣΗ 2017-2 17/7/2017 1/24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 2 2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 2 2.1.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 22 ΕΚ ΟΣΗ 2019-2 01/05/2019 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1 Πλήρως Αδεσµοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 23 ΕΚ ΟΣΗ 2019-3 03/06/2019 1/26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 3 2.1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 2 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5.1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ..3 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1/62 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1/62 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1/62 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.3 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 2 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ETHERNET...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1/62 Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 6 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 6 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 2 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ETHERNET...

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 1965 Κ.Δ.Π. 200/2001 Αρ. 3498, Αριθμός 200 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

E.E. Παρ. III(I) 1965 Κ.Δ.Π. 200/2001 Αρ. 3498, Αριθμός 200 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. III(I) 965 Κ.Δ.Π. 00/00 Αρ. 3498,.5.00 Αριθμός 00 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Δημοσίευση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 και 0 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τέλη και Άλλες Χρεώσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1/31 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 12 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1493 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Κ.Δ.Π.450/2008 Συνοπτικός τίτλος Κ.Δ.Π 450/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ως προς τον χρήστη το WAN εµφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε το LAN.

1. Ως προς τον χρήστη το WAN εµφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε το LAN. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εµφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και διαχειρίζεται από µόνη της τις γραµµές WAN. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΕΛΗ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΕΛΗ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ..3 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Δυνάμει των άρθρων 20(ια), 20(κδ), 53, 59, 62 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3 Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1 ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Broadband Access gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 4 4. ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6) ΕΠΑ.Λ. Άµφισσας Τάξη : Γ Σχολικό Έτος : 2014-2015 Τοµέας : Πληροφορικής Μάθηµα : ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ιδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΘΕΩΡΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32 ΕΚΔΟΣΗ 2016-1 01/07/2016 1/32 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 13 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 13 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 3

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (ή Συνδρομητική Γραμμή) Digital Subscriber Line Γ. Νεοκοσμίδης και Δ. Βαρουτάς Εισαγωγή Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2 2. ΤΕΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 6 Κατηγορίες Δικτύων Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) για περιορισμένη απόσταση κάλυψης Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) για επικοινωνία σε ευρύτερες γεωγραφικές εκτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2009-2011) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων των υπηρεσιών των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της MTN 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα