12o KΕΦΑΛΑΙΟ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12o KΕΦΑΛΑΙΟ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ"

Transcript

1 KΕΦΑΛΑΙΟ 12o ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Η πίεση στα διάφορα σηµεία του χώρου που καταλαµβάνει κάποιο υγρό ή στα τοιχώµατα του δοχείου µέσα στο οποίο περιέχεται οφείλεται είτε στο βάρος του υγρού είτε σε εξωτερικό αίτιο. Ως εξωτερικό αίτιο µπορούµε να θεωρήσουµε τη δύναµη που κάποιο έµβολο ασκεί σε µια περιοχή του υγρού. Ειδικότερα, θα µελετήσουµε την πίε - ση που οφείλεται στο βάρος του υγρού. Έστω το κυλινδρικό δοχείο του σχήµατος το οποίο έχει επιφάνεια εµβαδού A και περιέχει υγρό πυκνότητας ρ που ισορροπεί. Ένα σύνολο µορίων του υγρού αποτελεί την οριζόντια κυκλική επιφάνεια ΑΑ. Το υγρό που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ΑΑ έχει ύψος h, µάζα m και όγκο V και ισχύει: m = ρv ή m = ρah Το βάρος του υγρού που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ΑΑ είναι ίσο µε: w = mg = ρahg Η επιφάνεια AA δέχεται δύναµη F, ίση µε το βάρος της υπερκείµενης στήλης του υγρού. Εποµένως, κάθε σηµείο της επιφάνειας δέχεται πίεση: F ρahg p = ή p = ή p = ρgh A A Η πίεση αυτή που οφείλεται στο βάρος του υγρού ονοµάζεται υδροστατική πίεση. Η σχέση p = ρgh αποτελεί τον θεµελιώδη νόµο της υδροστατικής. Η υδροστατική πίεση έχει νόηµα µόνο εφόσον το υγρό βρίσκεται µέσα σε πεδίο βαρύτητας. 15

2 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος Με το µανόµετρο µετράµε την πίεση που ασκείται στην επιφάνεια µιας ελαστικής µεµβράνης που βυθίζουµε στο υγρό. Ο σωλήνας U περιέχει κάποιο υγρό, συνήθως υδράργυρο. Η διαφορά ύψους του υγρού στα δύο σκέλη του σωλήνα είναι ανάλογη της υδροστατικής πίεσης. Σύµφωνα µε τον θεµελιώδη νόµο της υδροστατικής: Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη της πυκνότητας του υγρού. Όταν µετράµε την υδροστατική πίεση στο ίδιο βάθος αλλά σε διαφορετικά υγρά, παρατηρούµε ότι η υδροστατική πίεση είναι µεγαλύτερη στο υγρό µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα. p ν > p λ Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο ενός κλειστού δοχείου γεµάτου µε υγρό που βρίσκεται στην επιφάνεια της Σελήνης έχει τιµή έξι φορές περίπου µικρότερη από την τιµή που θα είχε, αν βρισκόταν στην επιφάνεια της Γης. g Σ p Γ > p Σ g Γ > g Σ Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη του βάθους. Όταν µετράµε την υδροστατική πίεση σε σηµεία του ίδιου υγρού που βρίσκονται σε διαφορετικό βάθος, παρατηρούµε ότι µεγαλύτερη υδροστατική πίεση έχουµε στο σηµείο που βρίσκεται σε µεγαλύτερο βάθος. p Γ > p Πειραµατικά αποδεικνύεται ότι σε κάθε επιφάνεια που βρίσκεται µέσα σε ένα υγρό που ισορροπεί η υδροστατική πίεση που ασκείται είναι ανεξάρτητη από τον προσανατολισµό της επιφάνειας. 16

3 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία Η εξάρτηση της πίεσης του υγρού από το βάθος δε δηµιουργεί πρόβληµα στην καµηλοπάρδαλη, επειδή έχει µεγάλη καρδιά και τα αιµοφόρα αγγεία του εγκεφάλου της είναι ελαστικά και απορροφητικά. Εάν δεν είχε αυτή την κατασκευή, τότε θα λιποθυµούσε, όταν θα σήκωνε ξαφνικά το κεφάλι της, και θα πάθαινε εγκεφαλική αιµορραγία, όταν θα το χαµήλωνε. Το πάχος ενός φράγµατος αυξάνει όσο προχωρούµε από πάνω προς τα κάτω, ώστε να µην κινδυνεύει να σπάσει λόγω των µεγάλων δυνάµεων που αναπτύσσονται στη βάση του. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΚΑΛ Έστω ότι το κλειστό κυλινδρικό δοχείο του σχήµατος, στο οποίο ισορροπεί υγρό πυκνότηταςρ, βρίσκεταιεντόςτουπεδίουβαρύτητας. Η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του δοχείου θεωρείται αµελητέα. Στα δύο σηµεία Α και Β, που βρίσκονται σε βάθη h A και h B αντίστοιχα, οι πιέσεις είναι: p A = ρgh A και p B = ρgh B Προσθέτουµε στο δοχείο µία ποσότητα του ίδιου υγρού, ύψους h 1. Επειδή το υγρό είναι ασυµπίεστο, οι πιέσεις στα σηµεία Α και Β είναι: p = ρg(h + h ) και Á A 1 pá = ρgh + ρgh Α 1 ή p = p + ρgh Á Α 1 p Β = ρg(h Β + h 1 ) και p Β = ρgh Β + ρgh 1 ή p Β = p Β + ρgh 1 Όπως προκύπτει από τις προηγούµενες σχέσεις, η πίεση και στο σηµείο Α και στο σηµείο Β αυξήθηκε κατά ρgh 1. ηλαδή, η µεταβολή της πίεσης, που οφείλεται στην αύξηση του βάρους του υπερκείµενου υγρού, µεταδόθηκε αναλλοίωτη σε όλα τα ση- µεία του υγρού. Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί την αρχή του Pascal: Η πίεση που δηµιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σηµείο ενός υγρού µεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σηµεία του. 17

4 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος Γνωρίζουµεότιηυδροστατικήπίεση έχεινόηµαµόνοεφόσοντουγρόβρίσκεται εντός πεδίου βαρύτητας. Έτσι, όταν ένα υγρό βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας, σε όλη του την έκταση επικρατεί η ίδια πίεση. F F+ΔF Για παράδειγµα, όταν το δοχείο του σχήµατος βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας, τα µανόµετρα δείχνουν όλα την ίδια πίεση p. Αν αυξηθεί η δύναµη που ασκείται στο F έµβολο κατά F, θα αυξηθεί και η πίεση σε όλα τα µανόµετρα κατά, όπου Α Α F είναι το εµβαδόν του εµβόλου. Εποµένως, σε όλα τα σηµεία η πίεση θα είναι p =p+. Α Αντίθετα, όταν το δοχείο βρίσκεται εντός του πεδίου βαρύτητας, η πίεση που δείχνουν τα µανόµετρα είναι διαφορετική στο καθένα από αυτά, ανάλογα µε το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Έστω δύο σηµεία του Β και Γ, όπου αρχικά η πίεση είναι p B και p Γ αντίστοιχα. Αν αυξηθεί η δύναµη που ασκείται στο έµβολο κατά F, θα αυξηθεί και η πίεση σε όλα τα µανόµετρα κατά. F Εποµένως, η πίεση στα σηµεία Β και Γ θα είναι Α F F p Β = p Β + και p Γ = p Γ + αντίστοιχα. Α Α Όταν κάποιο υγρό ισορροπεί σε ανοικτό δοχείο, στην ελεύθερη επιφάνειά του ασκείται η ατµοσφαιρική πίεση. Επειδή, όπως προβλέπεται από την αρχή του Pascal, η ατµοσφαιρική πίεση µεταφέρεται σε όλα τα σηµεία του υγρού, η πίεση σε βάθος h είναι p = p at + ρgh. Στο υδραυλικό πιεστήριο του γρύλου η πίεση διατηρείται σταθερή, ενώ η δύναµη πολλαπλασιάζεται. Το αίµα φεύγει από την καρδιά µε ορισµένη πίεση. Σύµφωνα µε τον νόµο της υδροστατικής, στα χαµηλότερα σηµεία του σώµατος (µεγαλύτερο βάθος) η πίεση είναι µεγαλύτερη. Για να µετρήσουµε σωστά την πίεση ενός ανθρώπου, βάζουµε το πιεσόµετρο στο ανώτερο µέρος του χεριού του, που βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ύψος µε την καρδιά του. 18

5 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ελεύθερη επιφάνεια των υγρών Έστω δοχείο το οποίο περιέχει ένα υγρό που ισορροπεί. Αν υποθέσουµε ότι η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού δεν είναι οριζόντια, το βάρος w w ενός επιφανειακού όγκου V µπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες w x και w y, όπως φαίνεται στο σχήµα. Η συνιστώσα w y είναι κάθετη στην ελεύθερη επιφάνεια και εξουδετερώνεται w w από την αντίδραση των µορίων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια, επειδή το υγρό είναι ασυµπίεστο. Η συνιστώσα w x, που είναι παράλληλη µε την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, θα κινήσει τον όγκο V κατά την κατεύθυνσή της και εποµένως το υγρό δεν ισορροπεί. Η συνιστώσα w x είναι µηδέν και το υγρό ισορροπεί µόνο όταν η ελεύθερη επιφάνειά του είναι οριζόντια. Η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού είναι οριζόντια και στην περίπτωση κατά την οποία το δοχείο κινείται ευθύγραµµα οµαλά σε οριζόντιο επίπεδο. Κίνηση δοχείου που περιέχει υγρό σε οριζόντιο επίπεδο Ένα ανοικτό δοχείο που περιέχει ιδανικό υγρό κινείται µε σταθερή επιτάχυνση α επάνω σε οριζόντιο επίπεδο στη θετική κατεύθυνση του άξονα x x, όπως φαίνεται στο σχήµα. Έστω η γωνία φ που σχηµατίζει η διεύθυνση της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού µε την οριζόντια διεύθυνση. Μία στοιχειώδης µάζα m της επιφάνειας του υγρού δέχεται εκτός από το βάρος της w και την αντίδραση N. Στον άξονα x x έχουµε: ΣF x = mα x ή Nηµφ = mα (1) Στον άξονα y y έχουµε: ΣF y = 0 ή Nσυνφ = w ή Nσυνφ = mg (2) ιαιρώντας κατά µέλη τις σχέσεις (1) και (2), προκύπτει: 19

6 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος Νηµφ mα α = ή εφφ = Νσυνφ mg g Εάν η επιτάχυνση α είναι πολύ µεγάλη σε σχέση µε την επιτάχυνση της βαρύτητας, η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού τείνει να γίνει κατακόρυφη. Οµοίως αποδεικνύεται ότι, εάν το δοχείο κινείται µε επιβράδυνση α, η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού παίρνει τη µορφή του σχήµατος και ισχύει επίσης α εφφ =. g Υδροστατική πίεση σε διάφορα σηµεία ενός υγρού Η υδροστατική πίεση σε ένα σηµείο ενός υγρού που ισορροπεί δίνεται από τη σχέση p = ρgh. Στη σχέση αυτή όλα τα φυσικά µεγέθη πρέπει να εκφράζονται µε µονάδες µέτρησης στο ιεθνές Σύστηµα Μονάδων, δηλαδή η υδροστατική πίεση σε Pa (N/m 2 ), η πυκνότητα του υγρού σε kg/m 3, η επιτάχυνση της βαρύτητας σε m/s 2 και το βάθος σε m. Όταν γνωρίζουµε την υδροστατική πίεση p σε ένα σηµείο του υγρού που βρίσκεται σε βάθος h, µπορούµε να βρούµε την υδροστατική πίεση p σε άλλο ση- µείο που γνωρίζουµε το βάθος του h ή τη σχέση του βάθους του µε το βάθος h. Για παράδειγµα, εάν h = 3h, τότε p = 3p. Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη του βάθους h, όταν τα µεγέθη ρ και g είναι σταθερά, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα του σχήµατος. Η κλίση της ευθείας υπολογίζεται από τη σχέση: p ρgh εφθ = = = ρg h h ηλαδή, η κλίση της ευθείας εξαρτάται από την πυκνότητα ρ του υγρού. ιαφορά πίεσης µεταξύ δύο σηµείων ενός υγρού που ισορροπεί Έστω ανοικτό δοχείο στο οποίο ισορροπεί ένα υγρό. Στα σηµεία Α και Β του 20

7 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία υγρού, που βρίσκονται σε βάθη h A και h B αντίστοιχα, οι πιέσεις είναι: p A = p at + ρgh A και p B = p at + ρgh B Η διαφορά πίεσης µεταξύ των δύο σηµείων είναι: p = p B p A Α h A h B B ή p = p at + ρgh B p at ρgh A ή p = ρg(h B h A ) ή p = ρg h Η διαφορά της πίεσης p είναι ανάλογη της υψοµετρικής διαφοράς h, όταν τα µεγέθη ρ και g είναι σταθερά, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα του σχήµατος. ύναµη στον πυθµένα δοχείου Έστω ένα δοχείο που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ το οποίο σχηµατίζει στήλη ύψους h. Ο πυθµένας του δοχείου, εµβαδού A, δέχεται δύναµη από το υγρό. F Από τον ορισµό της πίεσης έχουµε: p = (1) Α Από τη σχέση (1) προκύπτει: F = pa ή F = p at A + ρgha Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι η δύναµη που ασκείται στον πυθµένα ενός δοχείου δεν εξαρτάται από το σχήµα του δοχείου και από τον όγκο του υγρού. F h Υδροστατικό παράδοξο Έστω τρία δοχεία (1), (2) και (3) που έχουν πυθµένες ίσου εµβαδού A και περιέχουν το ίδιο ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ µέχρι του ίδιου ύψους h. Οι δυνάµεις, λόγω της υδροστατικής πίεσης, που (1) (2) (3) ασκούνται στους πυθµένες των τριών δοχείων είναι ίσες, όπως προκύπτει από τη σχέση F = ρgha. Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση του δοχείου (1) η δύναµη αυτή είναι ίση µε το βάρος του υπερκείµενου υγρού, στην περίπτωση του δο- 21

8 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος χείου (2) η δύναµη είναι µικρότερη και στην περίπτωση του δοχείου (3) η δύναµη είναι µεγαλύτερη. Αυτό ονοµάζεται υδροστατικό παράδοξο. ύναµη στο πλευρικό τοίχωµα δοχείου Έστω ένα δοχείο που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ το οποίο σχηµατίζει στήλη ύψους h. Σε µία στοιχειώδη επιφάνεια του πλευρικού τοιχώµατος, που έχει εµβαδόν Α, ενεργεί κάθετη δύναµη F 1 = p 1 Α, όπου p 1 είναι η υδροστατική πίεση στο κέντρο της στοιχειώδους επιφάνειας. Σε όλες τις στοιχειώδεις επιφάνειες του πλευρικού τοιχώµατος ενεργούν κάθετα οι δυνάµεις F 1, F 2,..., F ν που είναι παράλληλες µε την ίδια φορά και το µέτρο τους διαρκώς αυξάνει, όσο κατεβαίνουµε µέσα στο υγρό. Οι δυνάµεις αυτές έχουν συνισταµένη F που είναι κάθετη στο τοίχωµα και το σηµείο εφαρµογής της, που ονοµάζεται κέντρο πίεσης, βρίσκεται σε από- 2h σταση από την ελεύθερη επιφάνεια 3 του υγρού. Εάν το πλευρικό τοίχωµα είναι κατακόρυφο, η συνισταµένη δύναµη F είναι οριζόντια (σχήµα α). Εάν το πλευρικό τοίχωµα είναι πλάγιο, τότε, ανάλογα µε την κλίση του σχετικά µε το οριζόντιο επίπεδο, η συνισταµένη δύναµη F έχει φορά προς τα πάνω (σχήµα β) ή προς τα κάτω (σχήµα γ). Υδραυλικό πιεστήριο Στην εικόνα φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ένα υδραυλικό πιεστή- h h 2 h/3 h 2 h/3 σχήµα α 2 h/3 F 1 F 2 F3 σχήµα β F 1 F 2 F 3 σχήµα γ F ν F F 1 F 2 F 3 F ν F F F ν 22

9 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία ριο. Όταν ασκήσουµε µία δύναµη F 1 στο έµβολο µε εµβαδόν A 1, στο υγρό του πιεστηρίου, εκτός από την ατµοσφαιρική, ασκείται µία (1) (2) F επιπλέον πίεση 1 p1 =. Σύµφω- A 1 να µε την αρχή του Pascal, το υγρό ασκεί στο έµβολο (2) µε εµβαδόν F 2 A2 δύναµη F 2 και επιπλέον πίεση p 2 =, ίση µε τη p 1. Εποµένως: A 2 F 1 F 2 A 2 p1 = p 2 ή = ή F 2 = F 1 A1 A 2 A 1 Η δύναµη F 2 είναι τόσες φορές µεγαλύτερη από τη δύναµη F 1 όσες φορές είναι µεγαλύτερο το εµβαδόν του εµβόλου (2) από το εµβαδόν του εµβόλου (1). A Όπως προκύπτει από τη σχέση 2 F2 = F 1, εάν µεταβάλουµε κατά το ίδιο ποσο- A 1 στό τα εµβαδά των δύο εµβόλων (1) και (2) και ασκήσουµε την ίδια δύναµη F 1 στο έµβολο (1), δε θα µεταβληθεί το µέτρο της δύναµης F 2 που ασκεί το υγρό στο έµβολο (2). Η διαφορά πίεσης λόγω του βάρους του υγρού που υπάρχει εξαιτίας της υψοµετρικής διαφοράς των δύο εµβόλων κατά την ανύψωση ενός αντικειµένου θεωρείται αµελητέα. Αρχή διατήρησης του έργου στο υδραυλικό πιεστήριο Εάν το έµβολο (1) του πιεστηρίου µετατοπιστεί προς τα µέσα κατά s 1, εκτοπίζεται όγκοςυγρούv 1 =A 1 s 1 καιτοέργοτηςδύναµηςf 1 γι αυτήτηµετατόπισηείναιw F1 =F 1 s 1. Επειδή το υγρό είναι ασυµπίεστο, το έµβολο (2) µετατοπίζεται προς τα έξω κατά s 2, ώστε το υγρό που εκτοπίζεται από τον λεπτό σωλήνα να καταλάβει όγκο V 2 = A 2 s 2. Εποµένως, κατά τη µετατόπιση του εµβόλου (2) ισχύει: A 1 V1 = V 2 ή Α 1 s 1 = A 2 s 2 ή s 2 = s 1 A2 Το έργο που παράγεται από τη δύναµη F 2 είναι: A 1 WF2 = F 2 s 2 ή W F2 = F 2 s 1 (1) A 2 A Γνωρίζουµε ότι οι δυνάµεις 2 F1 και F 2 συνδέονται µε τη σχέση: F 2 = F 1 (2) A 1 Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει: 23

10 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος A 2 A 1 WF2 = F 1 s 1 ή W F2 = F 1 s 1 ή W F2 = W F1 A 1 A 2 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε, εάν εφαρµόσουµε την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Ισορροπία υγρών που δεν αναµειγνύονται Μέσα στο δοχείο του σχήµατος υπάρχουν τρία υγρά που δεν αναµειγνύονται, υδράργυρος, νερό και λάδι. Όταν τα λάδι υγρά ισορροπούν, σχηµατίζουν διαδοχικά στρώµατα νερό κατά τη σειρά της πυκνότητάς τους, µε το πυκνότερο υγρό Hg να βρίσκεται στο κατώτερο τµήµα του δοχείου. Οι επιφάνειες διαχωρισµού του ενός υγρού από το άλλο είναι οριζόντια επίπεδα, επειδή σε κάθε επιφάνεια διαχωρισµού η πίεση είναι σταθερή. Συγκοινωνούντα δοχεία µε ένα υγρό Όταν γεµίζουµε µε ένα υγρό µία σειρά δοχείων διαφορετικού σχήµατος τα οποία συγκοινωνούν µέσω ενός σωλήνα, παρατηρούµε ότι σε όλα τα δοχεία η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα. Αυτό εξηγείται ως εξής: Το υγρό που βρίσκεται στον κοινό οριζόντιο σωλήνα ισορροπεί. Για να συµβαίνει αυτό, πρέπει σε όλα τα σηµεία του να επικρατεί η ίδια πίεση. Αν σε κάποιο σηµείο η πίεση ήταν διαφορετική, τότε θα ασκούνταν επιπλέον δύναµη η οποία θα προκαλούσε την κίνηση του υγρού. Άρα: p 1 = p 2 = p 3 = p 4 = p 5 ή p at + ρgh 1 = p at + ρgh 2 = p at + ρgh 3 = p at + ρgh 4 = p at + ρgh 5 ή h 1 = h 2 = h 3 = h 4 = h 5 Συγκοινωνούντα δοχεία µε διαφορετικά υγρά Το δοχείο του σχήµατος µπορεί να θεωρηθεί ως δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Έστω ότι στα δύο δοχεία ισορροπούν δύο διαφορετικά υγρά που δεν αναµειγνύονται, π.χ. νερό και λάδι που έχουν πυκνότητες ρ ν και ρ λ αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι οι ελεύθερες επιφάνειες των δύο υγρών δε βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Αυτό εξηγείται ως εξής: 24

11 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία Θεωρούµε το οριζόντιο επίπεδο που είναι προέκταση της επιφάνειας διαχωρισµού των δύο υγρών. Εφόσον τα υγρά ισορροπούν, στα σηµεία Α και Β οι πιέσεις είναι ίσες: pa = p B ή p at + ρ λ gh λ = p at + ρ ν gh ν ή = ρ λ ηλαδή, τα ύψη των δύο υγρών πάνω από την επιφάνεια διαχωρισµού είναι αντιστρόφως ανάλογα µε τις πυκνότητές τους. h λ h ν ρ ν BAΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12.1) To κιβώτιο του σχήµατος έχει βάρος w = 210N. Να υπολογιστεί η πίεση που ασκεί το κιβώτιο στο έδαφος, όταν στο έδαφος ακουµπά η έδρα µε διαστάσεις: α) 2m και 1m, β) 1m και 3,5m, γ) 2m και 3,5m. Απάντηση H πίεση που προκαλεί µία δύναµη F K που ασκείται F κάθετα σε µία επιφάνεια εµβαδού Α υπολογίζεται από τη σχέση p =. K Α Η κάθετη δύναµη που ασκείται στο έδαφος και στις τρεις περιπτώσεις είναι ίση µε το βάρος του κιβωτίου. α) Υπολογισµός της πίεσης p 1 Όταν στο έδαφος ακουµπά η έδρα µε διαστάσεις 2m και 1m, το εµβαδόν της επιφάνειας που βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος είναι: Α 1 = 1m 2m = 2m 2 F K w Η πίεση είναι: p 1 = = = 105 N/m A 2 1 A 1 β) Υπολογισµός της πίεσης p 2 Όταν στο έδαφος ακουµπά η έδρα µε διαστάσεις 1m και 3,5m, το εµβαδόν της επιφάνειας που βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος είναι: Α 2 = 1m 3,5m = 3,5m 2 F K Η πίεση είναι: p w 2 = = = 60 N/m A 2 2 A 2 25

12 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ) Το κλειστό δοχείο του σχήµατος έχει ύψος h = 2m και είναι γεµάτο µε νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3 που ισορροπεί. α) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση που µετρά το µανόµετρο σε βάθος h 1 = 1m και στον πυθµένα του δοχείου. β) Να υπολογιστεί η µεταβολή της υδροστατικής πίεσης που µετρά το µανόµετρο σε βάθος h 2 = 1,4m, όταν στο έµβολο, που έχει εµβαδόν A = 10 2 m 2, ασκηθεί σταθερή κάθετη δύναµη µε φορά προς το νερό και µέτρο F = 100N. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραµµα στο οποίο φαίνεται πώς µεταβάλλεται η πίεση στον πυθµένα του δοχείου σε συνάρτηση µε τη δύναµη που ασκείται στο έµβολο, εάν η δύναµη αυτή έχει µέτρο F = 10t (SI) και ασκείται για χρονικό διάστηµα t = 10s. σηµείο Γ είναι στον πυθµένα του δοχείου. Γνωρίζου µε ότι η ατµοσφαιρική πίεση είναι p at = 10 5 Pa και ότι οι πιέσεις στα ση- µεία Α, Β και Γ συνδέονται µε τις σχέσεις: p A 11 p A 11 = και =. Να υπολογιστούν: p B 17 p Γ 18 α) το βάθος h A του σηµείου Α από την επιφάνεια του νερού, β) η απόσταση ΑΒ, γ) η απόσταση d από το άνω αριστερό άκρο του δοχείου ενός σηµείου που βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη µε τα σηµεία Α, Β και Γ και στο οποίο η υδροστατική πίεση είναι p = 1, Pa ) Μίαποσότητανερού, ύψουςh = 10m, ισορροπεί µέσα σε ανοικτό δοχείο. Στο διάγραµµα του σχήµατος φαίνεται πώς µεταβάλλεται η πίεση στα σηµεία του νερού σε συνάρτηση µε την απόστασή τους από τον πυθµένα του δοχείου ) Η εγκάρσια διατοµή ενός ανοικτού δοχείου είναι το τετράγωνο του σχήµατος. Το δοχείο έχει ύψος h = 8m και είναι γε- µάτο µε νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3 που ισορροπεί. Τα σηµεία Α, Β και Γ βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη που διέρχεται από το κέντρο του τετραγώνου και το 59

13 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος α) Να υπολογιστεί η ατµοσφαιρική πίεση και η πυκνότητα του νερού. β) Να υπολογιστεί η πίεση σε ένα σηµείο Aτου νερού που απέχει απόσταση x A = 2m από τον πυθµένα του δοχείου. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραµµα στο οποίο φαίνεται πώς µεταβάλλεται η υδροστατική πίεση στα σηµεία του νερού σε συνάρτηση µε την απόστασή τους από τον πυθµένα ) Η εγκάρσια διατοµή ενός ανοικτού δοχείου είναι το παραλληλόγραµµο του σχήµατος. Το δοχείο περιέχει µέχρι ύψους 3d υγρό πυκνότητας ρ που ισορροπεί. Το σηµείο Α της επιφάνειας του υγρού και τα σηµεία Β και Γ των τοιχωµάτων του δοχείου σχη- µατίζουν ισόπλευρο τρίγωνο. Θεωρούνται γνωστά η πυκνότητα ρ του υγρού, η επιτάχυνση της βαρύτητας g, το πλάτος d του δοχείου και η ατµοσφαιρική πίεση p at στην επιφάνεια του υγρού. Να υπολογιστούν: α) η υδροστατική πίεση στο σηµείο, εάν Α είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ, β) η υδροστατική πίεση στο µέσο Ζ της πλευράς ΑΓ, γ) η πίεση σε ένα σηµείο Θ του πυθµένα του δοχείου ) Α. Τα έµβολα του υδραυλικού ανυψωτήρα του σχήµατος είναι κυλινδρικά και έχουν ακτίνες r 1 = 4cm και r 2 = 24cm. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0s τοποθετούµε πάνω στο µικρό έµβολο ένα σώµα Σ 1, µάζας m 1 = 20kg, το οποίο είναι ενωµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 400N/m που βρίσκεται στο φυσικό του µήκος και ταυτόχρονα τοποθετούµε στο µεγάλο έµβολο σώµα Σ 2, µάζας m 2 = 200kg. 0 k Σ 1 Σ 2 Α 1 Α 2 α 1 ) Να υπολογιστεί η επιπλέον δύναµη που δέχεται το µεγάλο έµβολο από το υγρό τη χρονική στιγ µή t 0 = 0s. α 2 ) Να αποδειχθεί ότι το σώµα Σ 2 αρχίζει να κινείται προς τα πάνω και να υπολογιστεί η επιτάχυνσή του τη χρονική στιγµή t 0 = 0s. Β. Εάν τη χρονική στιγµή t 0 = 0s το ελατήριο έχει επιµηκυνθεί κατά x = 0,1m, να υπολογιστεί η επιπλέον δύναµη που δέχεται το µεγάλο έµβολο. 60

14 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία ) Ένα ανοικτό δοχείο είναι γεµάτο µε νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3 που ισορροπεί. ύο σηµεία Α και Β βρίσκονται σε βάθη h A και h B αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0s από το σηµείο Γ, που βρίσκεται εκτός του δοχείου και στο οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από την επιφάνεια του υγρού, αφήνουµε ένα µικρό σώµα που εκτελεί ελεύθερη πτώση. Το σώµα διέρχεται από τα σηµείαα και Β, τα οποία βρίσκονται στα οριζόντια επίπεδα που διέρχονται από τα σηµείαακαι Β αντίστοιχα, τις χρονικές στιγµές t 1 = 0,1s και t 2 = 0,2s. Να υπολογιστούν: α) τα βάθη h A και h B στα οποία βρίσκονται τα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, β) οι υδροστατικές πιέσεις p υδρα και p υδρβ στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, γ) οι πιέσεις p A και p B στα σηµεία Α και Β, δ) η υδροστατική πίεση στο µέσο της υψο- µετρικής απόστασης των σηµείων Α και Β. ίνεται η ατµοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa ) Στο ανοικτό δοχείο του σχή- µατος περιέχεται νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3 που ισορροπεί. Στα ση- µεία Α και Β, που βρίσκονται σε βάθη h A και h B αντίστοιχα, οι υδροστατικές πιέσεις συνδέονται µε τις σχέσεις p υδρα + p υδρb = 2p at p υδρα και =. 1 Η ατµοσφαιρική πίεση είp υδρb 2 ναι p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: h A α) ο λόγος, h Β β) οι υδροστατικές πιέσεις p υδρα και p υδρβ, γ) οι πιέσεις p A και p B στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα ) Στον σωλήνα του σχήµατος αρχικά περιέχεται νερό πυκνότητας ρ ν = 10 3 kg/m 3. Ρίχνουµε στο σκέλος (1) του σωλήνα λάδι πυκνότητας ρ λ = 0, kg/m 3 και στο σκέλος (2) του σωλήνα πετρέλαιο πυκνότητας ρ π = 0, kg/m 3. Όταν τα υγρά ισορροπήσουν, οι ελεύθερες επιφάνειες του λαδιού και του πετρελαίου είναι στο ίδιο ύψος, ενώ το νερό παρουσιάζει υψοµετρική διαφορά h = 0,1m στα δύο σκέλη του σωλήνα. Η ατµοσφαιρική πίεση είναι p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: α) το ύψος της στήλης του λαδιού και το ύψος της στήλης του πετρελαίου, β) οι πιέσεις στις διαχωριστικές επιφάνειες µεταξύ λαδιού και νερού και µεταξύ πετρελαίου και νερού ) Σε ισοδιαµετρικό σωλήνα σχήµα- 61

15 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος τος U διατοµής Α τοποθετούµε νερό πυ κνότητας ρ, ώστε να σχηµατιστεί στήλη συνολικού µήκους = 0,8m. Στο ένα σκέλος του σωλήνα µετατοπίζουµε λίγο προς τα κάτω το νερό από τη θέση ισορροπίας και τη χρονική στιγµή t 0 = 0s το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. α) Να αποδειχθεί ότι το νερό εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. β) Να υπολογιστεί η περίοδος και η συχνότητα της ταλάντωσης. γ) Να προσδιοριστεί η χρονική στιγµή που το νερό στο αριστερό σκέλος διέρχεται για τρίτη φορά από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης ) Στον σωλήνα του σχήµατος περιέχεται υδράργυρος. Ρίχνουµε στο σκέλος (1) υγρό Α που σχηµατίζει στήλη ύψους h 1 = 10cm και πάνω από αυτό νερό που σχηµατίζει στήλη ύψους h 2 = 20cm. Στο σκέλος (2) του σωλήνα ρίχνουµε νερό που σχηµατίζει στήλη ύψους h 3 = 12cm και πάνω από αυτό πετρέλαιο που σχηµατίζει στήλη ύψους h 4 = 10cm. Τα υγρά δεν αναµειγνύονται µεταξύ τους. Γνωρίζουµε τις πυκνότητες του υδραργύρου, του νερού, του υγρού Α και του πετρελαίου ρ υ = 13, kg/m 3, ρ ν = 10 3 kg/m 3, ρ Α = 1, kg/m 3 και ρ π = 0, kg/m 3 αντίστοιχα. Αφού ισορροπήσει το σύστη µα, να υπολογιστούν: α) η υψοµετρική διαφορά του υδραργύρου στα δύο σκέλη του σωλήνα, β) η διαφορά πίεσης σε δύο σηµεία που βρίσκονται το ένα στη διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ νερού και υγρού Α και το άλλο στη διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ νερού και πετρελαίου ) ύο όµοια δοχεία περιέχουν νερό και συγκοινωνούν µέσω ενός σωλήνα αµελητέας χωρητικότητας, όπως φαίνεται στο σχήµα. Στο ένα δοχείο ρίχνουµε πετρέλαιο που σχηµατίζει στήλη h π = 0,8m και πάνω από το πετρέλαιο λάδι που σχηµατίζει στήλη ύψους h λ = 0,5m. Γνωρίζουµε τις πυκνότητες του νερού, του λαδιού και του πετρελαίου ρ ν = 10 3 kg/m 3, ρ λ = 0, kg/m 3 και ρ π = 0, kg/m 3 αντίστοιχα και ότι η ατµοσφαιρική πίεση είναι p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: α) η υψοµετρική διαφορά µεταξύ της διαχωριστικής επιφάνειας νερού πετρελαίου και της ελεύθερης επιφάνειας του νερού, β) οι πιέσεις στη διαχωριστική επιφάνεια νερού πετρελαίου και στη διαχωριστική επιφάνεια πετρελαίου λαδιού. 62

16 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία ) ύο κυλινδρικά δοχεία (1) και (2) έχουν διατοµές Α 1 = 40cm 2 και Α 2 = 10cm 2 αντίστοιχα και συγκοινωνούν µεταξύ τους µε σωλήνα ασήµαντης χωρητικότητας, όπως φαίνεται στο σχήµα. Οι πυθµένες των δύο δοχείων βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Ρίχνουµε στο δοχείο (1) νερό όγκου V ν = m 3 και λάδι όγκου V λ. Οι ελεύθερες επιφάνειες του νερού και του λαδιού έχουν υψοµετρική διαφορά h = 10cm. Γνωρίζουµετιςπυκνότητεςτουνερούκαιτου λαδιού ρ ν = 10 3 kg/m 3 και ρ λ = 0, kg/m 3 αντίστοιχα και ότι η ατµοσφαιρική πίεση είναι p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: ) ύο κυλινδρικά δοχεία (1) και (2) έχουν διατοµές Α 1 = Α 2 = Α = 10 3 m 2 και ίδιο ύψος h = 0,95m και συγκοινωνούν µεταξύ τους µε τον µεγάλου µήκους σωλήνα ΒΓ Ζ διατοµής Α 3 = 10 4 m 2, όπως φαίνεται στο σχήµα. Οι πυθµένες των δύο δοχείων βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τα δοχεία (1) και (2) είναι άδεια, ενώ ο σωλήνας ΒΓ Ζ είναι γεµάτος µε νερό. Ρίχνουµε στο δοχείο (1) λάδι µέχρι να γεµίσει. Γνωρίζουµε τις πυκνότητες του νερού και του λαδιού ρ ν = 10 3 kg/m 3 και ρ λ = 0, kg/m 3 αντίστοιχα και ότι η ατµοσφαιρική πίεση είναι p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: A 1 A 2 (1) (2) α) ο όγκος V λ του λαδιού, β) το ύψος της στήλης του νερού σε κάθε δοχείο, γ) η πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια νερού λαδιού. α) πόσο θα κατέβει το νερό στον σωλήνα ΒΓ και πόσο θα ανέβει στο δοχείο (2), β) η πίεση στον πυθµένα κάθε δοχείου ) ύο κυλινδρικά δοχεία (1) και (2) έχουν διατοµές A 1 = 80cm 2 και A 2 = 40cm 2 αντίστοιχα και συγκοινωνούν µεταξύ τους µε σωλήνα ασήµαντης χωρητικότητας ο οποίος έχει στρόφιγγα, όπως φαίνεται στο σχήµα. Οι πυθµένες των δύο δοχείων βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Α. Αρχικά η στρόφιγγα είναι κλειστή. Ρίχνουµε στο δοχείο (1) νερό που σχηµατί- 63

17 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος ζει στήλη ύψους h ν = 40cm και πάνω από αυτό λάδι που σχηµατίζει στήλη ύψους h λ = 20cm. Στο δοχείο (2) ρίχνουµε υδράργυροπουσχηµατίζειστήληύψουςh υ = 40cm. Γνωρίζουµε τις πυκνότητες του υδραργύρου, τουνερούκαιτουλαδιούρ υ =13, kg/m 3, ρ ν = 10 3 kg/m 3 και ρ λ = 0, kg/m 3 αντίστοιχα και ότι η ατµοσφαιρική πίεση είναι p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: α 1 ) η πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ λαδιού και νερού, α 2 ) η πίεση στον πυθµένα κάθε δοχείου. Β. Κάποια χρονική στιγµή ανοίγουµε τη στρόφιγγα. β 1 ) Να εξηγηθεί ποιο υγρό θα µετακινηθεί και σε ποιο δοχείο. β 2 ) Να υπολογιστεί το ύψος του υδραργύρου σε κάθε δοχείο ) Το δοχείο του σχήµατος είναι γε- µάτο µε νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3 που ισορροπεί. Τα σηµεία Β και Γ του υγρού βρίσκονται σε βάθη h B και h Γ αντίστοιχα. ίπλα στο δοχείο υπάρχει κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 400N/m, το ένα άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο Ο και το ελεύθερο άκρο του βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου δένουµε σώµα µάζας m = 9kg και τη χρονική στιγµή t 0 = 0s το αφήνουµε ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση. Όταν το σώµα διέρχεται από τις θέσεις Β και Γ, που βρίσκονται στα ίδια οριζόντια επίπεδα µε τα σηµεία Β και Γ αντίστοιχα, η κινητική ενέργεια του σώµατος και η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης συνδέονται µε τις σχέσεις Κ Β Κ Γ 1 = 1 και =. ίνονται η ατµο- U Β U Γ 3 σφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa, 2 = 1,41 και 3 = 1,73. α) Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο. β) Να υπολογιστούν τα µέτρα της επιτάχυνσης του σώµατος στις θέσεις Β και Γ. γ) Να βρεθούν οι πιέσεις στα σηµεία Β και Γ. δ) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στο σηµείο Κ, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε το σηµείο Κ, στο οποίο το µέτρο της δύναµης του ελατηρίου είναι ίσο µε το µέτρο της δύναµης επαναφοράς ( F ελ = F επ ) ) Ένα δοχείο ύψους h = 1m είναι γεµάτο µε νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3 που ισορροπεί. ίπλα στο δοχείο υπάρχει κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 200N/m, το ένα άκρο του οποίου είναι 64

18 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία στερεωµένο σε σταθερό σηµείο Ο. Όταν το ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του µήκος, το ελεύθερο άκρο του είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε τον πυθµένα του δοχείου. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου δένουµε σώµα Σ 1, µάζας m 1 = 1kg, πάνω στο οποίο είναι κολληµένο σώµα Σ 2, µάζας m 2 = 1kg. Το σύστηµα των δύο σωµάτων ισορροπεί. Εκτρέπουµε το σύστηµα των σωµάτων κα - τά d = 0,4m στη θετική φορά και τη χρονική στιγµή t 0 = 0s το αφήνουµε ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση. ίνεται η ατµοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa. α) Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του συστήµατος των σωµάτων σε συνάρτηση µε τον χρόνο. β) ΝαυπολογιστείηπίεσηστοσηµείοΒ,που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε το σηµείο Β, για το οποίο ισχύει x Α B =. 2 γ) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στο σηµείο Γ, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε το σηµείο Γ, στο οποίο ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος µηδενίζεται για δεύτερη φορά µετά τη χρονική στιγµή t 0 = 0s. δ) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στο σηµείο, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε το σηµείο, από το οποίο όταν διέρχεται το σύστηµα των δύο σωµάτων η δύναµη επαφής που δέχεται το σώµα Σ 2 έχει αλγεβρική τιµή F επ = 40Ν ) Τα εµβαδά Α 1 και Α 2 των εµβόλων στον υδραυλικό ανυψωτήρα του σχήµατος συνδέονται µε τη σχέση Α 2 = 4Α 1. Κάθετα στην επιφάνεια του µικρού εµβόλου ασκούµεσταθερήδύναµηµέτρουf 1 = 200Ν, που προκαλεί µετατόπιση του µικρού εµβόλου κατά s 1 = 20cmσε χρονικό διάστηµα t = 2s. Να υπολογιστούν: α) η µετατόπιση s 2 του µεγάλου εµβόλου στο ίδιο χρονικό διάστηµα t = 2s, β) η δύναµη F 2 που ασκείται στο µεγάλο έµβολο, γ) η µέση ταχύτητα µετατόπισης των δύο εµβόλων, δ) η µέση ισχύς της δύναµης F 1 καθώς και της δύναµης F 2. 65

19 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος ) Ένα δοχείο µε κατακόρυφα τοιχώµατα έχει ύψος h και περιέχει νερό µέh χρι ύψους. Ο πυθ- 2 µένας του δοχείου µπορεί να µετακινείται κατακόρυφα κα τά µήκος των τοιχωµάτων του χωρίς τριβές. Το βάρος του πυθµένα του δοχείου θεωρείται αµελητέο. Αρχίζουµε να µετακινούµε µε σταθερή ταχύτητα τον πυθµένα, ασκώντας σ αυτόν σταθερή κατακόρυφη δύναµη F µε φορά προς τα πάνω. Να υπολογιστεί το έργο της εξωτερικής δύναµης που ασκείται στον πυθµένα µέχρι να χυθεί: α) το µισό νερό, β) ολόκληρη η ποσότητα του νερού ) Στη βάση ενός ανελκυστήρα βρίσκεται κυλινδρικό δοχείο µε εµβαδόν πυθ- µέναa = 10 2 m 2, όπως φαίνεται στο σχήµα. Το δοχείο περιέχει µέχρι ύψους h = 2m νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3. Ο ανελκυστήρας αρχίζει να ανέρχεται µε σταθερή επιτάχυνση µέτρου α. Η υδροστατική πίεση στον πυθµένα του δοχείου είναι p = Pa. Η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του ανελκυστήρα και η µάζα του δοχείου θεωρούνται αµελητέες. α) Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης που δέχεται ο ανελκυστήρας από το νερό. β) Να βρεθεί το µέτρο της επιτάχυνσης του ανελκυστήρα. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραµµα στο οποίο φαίνεται πώς µεταβάλλεται η υδροστατική πίεση στον πυθµένα του δοχείου σε συνάρτηση µε την επιτάχυνση του ανελκυστήρα για τιµές από 0 έως α = 2α ) Στη βάση ενός ανελκυστήρα βρίσκεται κυλινδρικό δοχείο που έχει εµβαδόν πυθµένα A = m 2 και περιέχει µέχρι ύψους h = 1m υδράργυρο πυκνότητας ρ = 13, kg/m 3, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0s ο ανελκυστήρας βρίσκεται στη θέση x 0 = 0m και αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα κά - τω µε επιτάχυνση µέτρου α = x SI. Θεω - 2 ρούµε ότι η µάζα του δοχείου και η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του ανελκυστήρα είναι αµελητέες. α) Να υπολογιστεί η δύναµη που δέχεται ο πυθµένας του δοχείου, όταν ο ανελκυστήρας βρίσκεται στη θέση x 1 = 2m. 66

20 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία β) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στον πυθµένα του δοχείου, όταν ο ανελκυστήρας βρίσκεται στη θέση x 1 = 2m. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραµµα στο οποίο φαίνεται πώς µεταβάλλεται η υδροστατική πίεση στον πυθµένα του δοχείου σε συνάρτηση µε τη θέση του ανελκυστήρα για τιµές από x 0 = 0m έως x 2 = 10m ) ύο δοχεία (1) και (2) περιέχουν νερό και κινούνται επάνω σε οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις µε επιτα χύνσεις σταθερών µέτρων α 1 = m/s 3 2 και α 2 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχή - µα. Οι διευθύνσεις των ελεύθερων επιφανειών του νερού στα δύο δοχεία σχηµατίζουν γωνία φ = 90 ο. Θεωρούµε ότι τα κατώτερα σηµεία των ελεύθερων επιφανειών του νερού στα δύο δοχεία βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογιστούν: α) η γωνία θ 1 που σχηµατίζει η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο δοχείο (1) µε το οριζόντιο επίπεδο, β) το µέτρο α 2 της επιτάχυνσης του δοχείου (2) ) Η πειραµατική διάταξη του σχή- µατος ονοµάζεται µανοµετρική κάψα. Αποτελείται από ένα µικρό δοχείο (κάψα), του οποίου η ανώτερη επιφάνεια κλείνεται µε ελαστικήµεµβράνηεµβαδούα = m 2. Η κάψα συγκοινωνεί µε γυάλινο σωλήνα σχήµατος U που περιέχει νερό πυκνότητας ρ = 10 3 kg/m 3. Αρχικά η στάθµη του νερού βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο στα δύο σκέλη του σωλήνα. Τοποθετούµε επάνω στην ελαστική µεµβράνη σώµα µάζας m 1 = 160g. α) Να υπολογιστεί η πίεση που ασκείται στην ελαστική µεµβράνη λόγω του βάρους του σώµατος. β) Να υπολογιστεί η υψοµετρική διαφορά της στάθµης του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραµµα στο οποίο φαίνεται πώς µεταβάλλεται η διαφορά της στάθµης του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα σε συνάρτηση µε τη µάζα του σώµατος που τοποθετείται στη µεµβράνη για τιµές από m 0 = 0kg έως m = 4m 1. 67

21 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος ) ύο δοχεία Α και Β έχουν διατο- µές εµβαδών A 1 = 80cm 2 και A 2 = 20cm 2 αντίστοιχα και συγκοινωνούν µεταξύ τους µε σωλήνα αµελητέας χωρητικότητας. Οι πυθµένες των δύο δοχείων βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα. Στο δοχείο Α ρίχνουµε υδράργυρο όγκου V = 2.000cm 3. ίνονται οι πυκνότητες του υδραργύρου και του νερού ρ υ = 13, kg/m 3 και ρ ν = 10 3 kg/m 3 αντίστοιχακαιηατµοσφαιρικήπίεσηp at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: 2 = 8cm αντίστοιχα. Να υπολογιστούν: α) η µετατόπιση 1 του εµβόλου (1), β) η δύναµη F 2 που δέχεται το έµβολο (2), γ) τα έργα W F1 και W F2 των δυνάµεων F 1 και F 2 αντίστοιχα, δ) το µέτρο της σταθερής δύναµης F 2 που πρέπει να ασκηθεί στο έµβολο (2), ώστε να κινείται µε σταθερή επιτάχυνση α 2 = 2m/s 2, εάν η µάζα του είναι m 2 = 5kg. α) το ύψος της στήλης του υδραργύρου σε κάθε δοχείο, όταν ισορροπεί το σύστηµα, β) η ποσότητα του νερού που πρέπει να προστεθεί στο δεύτερο δοχείο Β, ώστε οι στάθµες των υγρών στα δύο δοχεία να έχουν υψοµετρική διαφορά h = 50,4cm, γ) η πίεση που ασκείται στον πυθµένα του δοχείου Α ) Ένα δοχείο περιέχει νερό. Τη χρονική στιγµή t 0 = 0s το δοχείο αρχίζει να κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ 0 = 10m/s επά - νω σε οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του δοχείου και του επιπέδου είναι µ. Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ = 30 ο. Να υπολογιστούν: ) Το δοχείο του σχήµατος είναι γε- µάτο µε ιδανικό υγρό και κλείνεται ερµητικά µε δύο έµβολα (1) και (2) εµβαδών A 1 = 10cm 2 και A 2 = 20cm 2 αντίστοιχα. Κάθετα στην επιφάνεια του εµβόλου (1) ασκείται σταθερή δύναµη F 1 = 200N και τα έµβολα (1) και (2) µετατοπίζονται κατά 1 και α) το µέτρο της επιβράδυνσης του δοχείου, 68

22 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία β) ο συντελεστής τριβής ολίσθησης, γ) η χρονική στιγµή κατά την οποία στα- µατά το δοχείο, δ) το διάστηµα που θα διανύσει το δοχείο µέχρι να σταµατήσει ) Μία δεξαµενή περιέχει µέχρι ύψους h = 10m νερό πυκνότητας ρ =10 3 kg/m 3. Στον πυθµένα της δεξαµενής βρίσκεται οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k, το ένα άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο και στο ελεύθερο άκρο του είναι δεµένο σώµα αµελητέου ύψους, εµβαδού βάσης A = 1m 2 και µάζας m = 1.000kg, όπως φαίνεται στο σχήµα. Ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής µεταξύ του σώµατος και του πυθµένα της δεξαµενής είναι µ = 0,01. Η ατµοσφαιρική πίεση είναι p at = 10 5 Pa. Α. Όταν στο σώµα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη F = 2, Ν, το ελατήριο είναι επιµηκυµένο κατά x 1 = 0,1m και το σώµα είναι έτοιµο να κινηθεί. Να υπολογιστούν: α 1 ) η σταθερά k του ελατηρίου, α 2 ) η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου. Β. Κάποια χρονική στιγµή αυξάνουµε το µέτρο της δύναµης σε F 1, χωρίς να µεταβάλουµε την κατεύθυνσή της, και το σώ µα αρχίζει να κινείται και σταµατά στιγµιαία, αφού διανύσει διάστηµα s = 0,1m. Θεωρούµε ότι κατά την κίνηση του σώµατος ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι ίσος µε τον συντελεστή οριακής στατικής τριβής. Να υπολογιστεί το µέτρο F 1 της δύναµης ) ύο δοχεία (1) και (2) περιέχουν νερό πυκνότητας ρ ν = 10 3 kg/m 3 και έχουν διατοµές εµβαδών A 1 = m 2 και A 2 = m 2 αντίστοιχα. Τα δύο δοχεία συγκοινωνούν µεταξύ τους µε σωλήνα αµελητέας χωρητικότητας και οι πυθ- µένες τους βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επιπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα. Το δοχείο (1) κλείνεται ερµητικά µε έµβολο αµελητέου βάρους και το σύστηµα ισορροπεί. Α. Ασκούµε κάθετα στο έµβολο σταθερή δύναµη F 1 µε φορά προς τα κάτω και το σύστηµα ισορροπεί, έτσι ώστε η υψοµετρική διαφορά της στάθµης του νερού στα δύο δοχεία να είναι h = 0,1m. Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης F 1. Β. Ασκούµε κάθετα στο έµβολο δύναµη F 2 µε φορά προς τα κάτω, έτσι ώστε το έµβολο να κινείται αργά και µε σταθερή ταχύτητα. Να υπολογιστεί το έργο της δύνα- 69

23 Φυσική Γ Λυκείου Β τόµος µης F 2 από την αρχική θέση µέχρι η υψο- µετρική διαφορά της στάθµης του νερού στα δύο δοχεία να είναι h = 0,1m. Γ. Στο δοχείο (2) προσθέτουµε λάδι µάζας m λ = 12,8kg και πυκνότητας ρ λ = 0, kg/m 3 και κάθετα στο έµβολο ασκούµε δύναµη F 1 = 4N µε φορά προς τα κάτω. Να υπολογιστεί η ανύψωση του εµβόλου, αφού ισορροπήσει το σύστηµα ) Α. Ένας συµπαγής κύλινδρος ύψους h = 2m, µάζας m = 20kg και µε εµβαδόν βάσης A = 10 2 m 2 ισορροπεί µέσα σε µεγάλη δεξαµενή που περιέχει νερό πυκνότητας ρ=10 3 kg/m 3. Ο κύλινδρος είναι ενωµένος στα ελεύθερα άκρα δύο όµοιων κατακόρυφων ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k 1 = k 2 = 200N/m, τα άλλα άκρα των οποίων είναι ακλόνητα στερεωµένα, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα ελατήρια είναι επι- µηκυµένα κατά x 1 = 0,2m. ίνεται η ατµοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: α 2 ) η πίεση στο σηµείο του νερού που βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε τον πυθµένα του κυλίνδρου. Β. Μετακινούµε ελαφρά τον κύλινδρο προς τα κάτω και τον αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. β 1 ) Να αποδειχθεί ότι ο κύλινδρος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. β 2 ) Να υπολογιστεί η περίοδος της ταλάντωσης, θεωρώντας ότι η στάθµη του νερού παραµένει σταθερή και ότι οι τριβές είναι αµελητέες ) Α. Ένας συµπαγής κύλινδρος ύψους h = 3m, µάζας m = 30kg και µε εµβαδόν βάσης A = m 2 ισορροπεί µέσα σε µεγάλη δεξαµενή που περιέχει νερό πυκνότητας ρ= 10 3 kg/m 3. ίνεται η ατµοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa. Να υπολογιστούν: (+) α 1 ) το ποσοστό στα εκατό του όγκου του κυλίνδρου που είναι βυθισµένος στο νερό, α 1 ) το ύψος του κυλίνδρου που είναι βυθισµένο στο νερό, α 2 ) ηπίεσησεένασηµείοτουνερούπουβρίσκεται σε κατακόρυφη απόσταση d = 1,5m κάτω από τον πυθµένα του κυλίνδρου. Β. Μετακινούµε ελαφρά κατακόρυφα τον κύλινδρο προς τα κάτω και τον αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. 70

24 Κεφάλαιο 12: Υγρά σε ισορροπία β 1 ) Να αποδειχθεί ότι ο κύλινδρος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. β 2 ) Να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο κύλινδρος να εκτελέσει τέσσερις ταλαντώσεις. Θεωρούµε ότι η στάθµη του νερού παραµένει σταθερή και ότι οι τριβές είναι αµελητέες. 71

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διάρκεια: 3 ώρες Θέμα Α 1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση : (δ) ευθύγραµµη περιοδική Α.2. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

α. µόνο µεταφορική. β. µόνο στροφική. γ. σύνθετη. δ. ακινησία.

α. µόνο µεταφορική. β. µόνο στροφική. γ. σύνθετη. δ. ακινησία. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) A1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. 1.1. Μηχανικές. 1) Εξισώσεις ΑΑΤ Ένα υλικό σηµείο κάνει α.α.τ. µε πλάτος 0,1m και στην αρχή των χρόνων, βρίσκεται σε σηµείο Μ µε απο- µάκρυνση 5cm, αποµακρυνόµενο από τη θέση ισορροπίας. Μετά από 1s περνά

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σάββατο 24 Σεπτέµβρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του.

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του. υναµική 1) Το σώµα Α του σχήµατος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται µε σταθερή ταχύτητα Aυ. Σε ποιο από τα δύο σώµατα η συνισταµένη δύναµη είναι µεγαλύτερη; 2) ύο σώµατα Α και Β µε µάζες 2kg και 1 0kg,

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17-10-11 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ Α Θέµα 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις 2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2 Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα σύστημα ελατηρίου - μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Δρακόπουλος. Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί. Επιλεγμένες ασκήσεις στη. Μηχανική Ρευστών. νω ν Φυσικών.

Γρηγόρης Δρακόπουλος. Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί. Επιλεγμένες ασκήσεις στη. Μηχανική Ρευστών. νω ν Φυσικών. Γρηγόρης Δρακόπουλος Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Επιλεγμένες ασκήσεις στη Μηχανική Ρευστών Έ ν ω σ η Ε λ λ ή νω ν Φυσικών Θεσσαλονίκη 06 Ισορροπία υγρού Α. Στο διπλανό σχήμα, φαίνεται δοχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 9 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 28 Απριλίου, 2013 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο (πέντε σελίδες) αποτελείται από δέκα (10) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός οµογενούς δίσκου που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, που διέρχεται από το κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Ιούλιος 2010 - Ηµερήσιο) Σώµα Σ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό φύλλο τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25)

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) ΙΙΑΑΓΓΩΝΝΙΙΣΣΜΑΑ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ ΑΑΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΩΝΝ 0055 -- -- 00 Θέμα ο. Ένα σημειακό αντικείμενο που εκτελεί ΑΑΤ μεταβαίνει από τη θέση ισορροπίας του σε ακραία θέση σε χρόνο s. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής έως και το 04 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρμονική ταλάντωση και να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά.

Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά. Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά. Αρχίζοντας τη μελέτη των ρευστών, ας δούμε εισαγωγικά μερικές έννοιες. Ερώτηση 1 η : Όταν σε δοχείο περιέχεται ένα αέριο, τότε σε κάθε σημείο υπάρχει πίεση. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών η Μεθοδολογία: «Ανυψωτήρας» Το υγρό του δοχείου κλείνεται με δύο έμβολα που βρίσκονται στην ίδια οριζόντιο. Στο έμβολο με επιφάνεια Α ασκείται δύναμη F. ον Η F ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α.

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α. ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη Αυγούστου 05 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Α Θέµα Α Α.. Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη

α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα Μερικά φυσικά µεγέθη προκύπτουν άµεσα από τη διαίσθησή µας. εν ορίζονται µε τη βοήθεια άλλων µεγεθών. Αυτά τα φυσικά µεγέθη ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο.

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9/0/06 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Mια μικρή σφαίρα προσκρούει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεπτή, ομογενής ράβδος ΟΑ του σχήματος έχει μήκος, μάζα και μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα (άρθρωση) που διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1 έως 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Δυο δακτύλιοι µε διαφορετικές ακτίνες αλλά ίδια µάζα κυλάνε χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο έδαφος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς 1. Δύο σώματα ίδιας μάζας εκτελούν Α.Α.Τ. Στο διάγραμμα του σχήματος παριστάνεται η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε κάθε σώμα σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη 1. Δίσκος μάζας Μ=1 Kg είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=200 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο δίσκο κάθεται ένα πουλί με μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ύναµη: αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων ή µεταξύ ενός σώµατος και του περιβάλλοντός του (πεδίο δυνάµεων). υνάµεις επαφής Τριβή Τάσεις Βάρος Μέτρο και

ύναµη: αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων ή µεταξύ ενός σώµατος και του περιβάλλοντός του (πεδίο δυνάµεων). υνάµεις επαφής Τριβή Τάσεις Βάρος Μέτρο και ύναµη: αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σωµάτων ή µεταξύ ενός σώµατος και του περιβάλλοντός του (πεδίο δυνάµεων). υνάµεις επαφής Τριβή Τάσεις Βάρος Μέτρο και φορά Συµβολίζεται µε F, µονάδα µέτρησης Newton (N).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών ΦΥΣ102 1 Πυκνότητα Πυκνότητα είναι η μάζα ανά μονάδα όγκου,

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ηµεροµηνία : Σεπτέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) 1.1. Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 10 9713934 & 10 9769376 ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διάρκεια 90 min. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Οµάδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 2/2/200 Διάρκεια 90 min Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -4 να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου.

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου. Δίνονται g=10m/s 2, ρ ν =1000 kg/m 3 [u 2 =3u 1, 10 3 Pa, 0,5m/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI 16 Το ανοικτό δοχείο του σχήματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Αβαρές και μη εκτατό νήμα είναι δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Το ελεύθερο άκρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) ~Διάρκεια 3 ώρες~ Θέμα Α 1) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο: i) Η περίοδος δε διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1 Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν µειώνουµε συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ρευστά Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com Βασικές έννοιες Πρώτη φορά συναντήσαμε τη φυσική των ρευστών στη Β Γυμνασίου. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα. Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως. Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1

Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα. Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως. Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1 Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα ιδακτική Ενότητα: Κινηµατική του Στερεού Σώµατος Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1 ιδακτική Ενότητα: Ροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (7) Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (7) Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή Μάη 24 Σύνολο Σελίδων : (7) Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α. Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 2 µονάδες ) Α.. Ενα αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στατικός Ηλεκτρισµός 1) Όταν η απόσταση µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη Coulomb µεταξύ τους: α) υποδιπλασιάζεται β) διπλασιάζεται γ) δεν αλλάζει δ) τετραπλασιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0-0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση. A1. Σε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα το πρωτεύον έμβολο έχει 40 φορές πιο μικρό εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου 1. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L= 4 m και μάζας M= 2 kg ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε σημείο Κ της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004)

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004) Άσκηση (Μονάδες ) 4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: -5-4) Α) Αστροναύτης µάζας 6 Κg βρίσκεται µέσα σε διαστηµόπλοιο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τον Άρη. Σε κάποιο σηµείο του ταξιδιού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Θέµα ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σηµειακό

Διαβάστε περισσότερα