10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1"

Transcript

1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων. i) Ποιο ελατήριο το Α ή το Β έχει µεγαλύτερη σκληρότητα; ii) Να βρεθούν οι σταθερές των δύο ελατηρίων. iii) Για ένα τρίτο ελατήριο Γ το αντίστοιχο διάγραµµα δίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Σε τι παραµόρφωση υπόκειται το ελατήριο αυτό; Νόµος του Hooke. Ελατήριο. Πραγµατοποιήσαµε το παρακάτω πείραµα. Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου κρεµάµε µικρά βάρη και µετράµε το µήκος του ελατηρίου. Οι τιµές για το µήκος του ελατηρίου σε σε συνάρτηση µε το βάρος που έχουµε αναρτήσει δίνονται στον παρακάτω πίνακα. : (cm) Βάρος (Ν) : (cm) 10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0 i) Να συµπληρωθεί η τελευταία στήλη του πίνακα για την επιµήκυνση του ελατηρίου. 1

2 ii) Να γίνει το διάγραµµα της δύναµης που ασκείται στο ελατήριο (ίση µε το βάρος που κρέµεται) σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση του ελατηρίου. iii) Να υπολογισθεί η σταθερά του ελατηρίου. iv) Κρεµάµε στο άκρο του ελατηρίου ένα σώµα Α άγνωστου βάρους και το µήκος του ελατηρίου γίνεται 19cm. Πόση δύναµη ασκεί το σώµα Α στο ελατήριο; Να σχεδιαστεί η δύναµη. Ένα σώµα βάρους 10Ν, κινείται οριζόντια σε ύψος 3m από το έδαφος, µε σταθερή ταχύτητα υ=2m/s µε την επίδραση µια δύναµης F. Να σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη F και να υπολογίσετε το µέτρο της ύο κινήσεις. Σε σώµα µάζας 2kg που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενεργεί σταθερή οριζόντια δύναµη F επί 4s. Το σώµα σε 10 δευτερόλεπτα µετατοπίζεται κατά 160m. Ποιο το µέτρο της δύναµης F; Αδράνεια σώµατος και θεµελιώδης νόµος. Ένα σώµα ηρεµεί στο έδαφος. ένουµε το σώµα µε ένα νήµα ασκώντας πάνω του µια κατακόρυφη δύναµη F, µε αποτέλεσµα το σώµα να αρχίζει προς τα πάνω και στο διάγραµµα δίνεται πως µεταβάλλεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση µε το χρόνο. Αν το µέτρο της δύναµης από 0-2s είναι F=42Ν, ζητούνται: i) Η µάζα του σώµατος. ii) Πότε έχει µεγαλύτερη αδράνεια το σώµα τη στιγµή t 1 =1s ή τη στιγµή t 2 =3s; iii) Να κάνετε το διάγραµµα του µέτρου της ασκούµενης δύναµης F σε συνάρτηση µε το χρόνο. iv) Πόσο απέχει το σώµα από το έδαφος τη στιγµή t 3 =6s; ίνεται g=10m/s 2. 2

3 Τα σώµατα χωρίζονται Τα σώµατα Α και Β µε µάζες m 1 =2kg και m 2 =1kg αντίστοιχα, είναι κολληµένα στο έδαφος. Για t=0 ασκούµε στο σώµα Α µια κατακόρυφη δύναµη F=36Ν. Τη χρονική στιγµή t 1 =5s το σώµα Β αποσπάται και τα δύο σώµατα κινούνται ανεξάρτητα. i) Από 0-5s: α) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε επιτάχυνση α=12m/s 2. β) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε επιτάχυνση α=10m/s 2. γ) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε επιτάχυνση α= 2m/s 2. δ) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε σταθερή ταχύτητα. ii) Ποια η ταχύτητα των σωµάτων τη στιγµή που αποσπάται το σώµα Β και σε ποιο ύψος βρίσκονται τα σώµατα; iii) Το σώµα Β µετά την αποκόλλησή του: α) θα κινηθεί προς τα κάτω µε επιτάχυνση g. β) θα κινηθεί προς τα κάτω εκτελώντας ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. γ) το σώµα Β θα συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω για 1sec ακόµη. iv) Πόσο απέχουν τα δύο σώµατα µεταξύ τους τη χρονική στιγµή t 2 =8s; v) Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα δίνει το ύψος από το έδαφος του σώµατος Β; F r A B h h h h t t t ( a ) (β ) (γ ) (δ ) t Πόση θα γίνει η απόσταση των σωµάτων. Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν ίσες µάζες m 1 =m 2 =2kg και ηρεµούν σε λείο οριζόντιο, δεµένα στα άκρα νήµατος µήκους L=2m. Για t=0 ασκούµε στο Α σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=12Ν. Τη χρονική στιγµή t 1 =3s το νήµα που συνδέει τα δύο σώµατα κόβεται ενώ η δύναµη F συνεχίζει να ασκείται στο σώµα Α. i) Ποια η ταχύτητα των δύο σωµάτων τη στιγµή t 1 ; ii) Πόσο απέχουν τα δύο σώµατα τη χρονική στιγµή t 2 =5s; ίνεται g=10m/s Ανέβασµα τσάντας.. Θέλουµε να ανεβάσουµε από το έδαφος στο µπαλκόνι του δευτέρου ορόφου, που βρίσκεται σε ύψος 8m, µια τσάντα µε τούβλα µε µάζα 40kg. Για το σκοπό αυτό την δένουµε µε ένα νήµα και τραβάµε µε σταθερή δύwww.ylikonet.gr 3

4 ναµη, οπότε χρειάζεται χρόνος 10 δευτερόλεπτα για να ανέβει. Να βρεθεί το µέτρο της δύναµης που ασκήθηκε µέσω του νήµατος ( Η τάση του νήµατος). g=10m/s εύτερος νόµος του Νεύτωνα και τάση νήµατος. Ένας άνθρωπος ανεβάζει µέσω νήµατος ένα σώµα βάρους 50Ν (µάζας 5kg), όπως στο σχήµα. Η ταχύτητα του σώµατος µεταβάλλεται όπως στο παρακάτω διάγραµµα. i) Να κάνετε το διάγραµµα της τάσης του νήµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. ii) Σε πόσο ύψος από το έδαφος ανυψώθηκε το σώµα; Κίνηση µε επιστροφή. Ένα σώµα µάζας 2kg για t=0 περνά από το σηµείο Α έχοντας ταχύτητα υ 0 =10m/s, ενώ πάνω του ασκείται οριζόντια δύναµη F=4Ν, όπως στο σχήµα. Το επίπεδο είναι λείο. i) Βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος και την ταχύτητά του τη χρονική στιγµή t 1 =2s. ii) Ποια χρονική στιγµή η ταχύτητα του σώµατος είναι 2m/s µε φορά προς τα δεξιά; iii) Ποια χρονική στιγµή το σώµα κινείται προς τα αριστερά µε ταχύτητα µέτρου 4m/s; Πόσο απέχει τη στιγµή αυτή το σώµα από την αρχική θέση Α; iv) Ποια χρονική στιγµή το σώµα θα ξαναπεράσει από το σηµείο Α; και κάποιες γραφικές παραστάσεις. Ένα σώµα µάζας 2kg, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της ταχύτητάς του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας του σώµατος τη στιγµή που 4

5 µηδενίζεται η ταχύτητά του. ii) Να γίνει το διάγραµµα της ασκούµενης συνισταµένης δύναµης που ασκείται στο σώµα σε συνάρτηση µε το χρόνο. iii) Να παρασταθεί γραφικά η µετατόπιση του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο, µέχρι τη χρονική στιγµή t 1 =10s ος Νόµος του Νεύτωνα. Τα δυο σώµατα Γ και του σχήµατος µε µάζες m 1 =1kg και m 2 =0,5kg αντίστοιχα, κινούνται κατακόρυφα προς τα πάνω µε κοινή σταθερή επιτάχυνση α=2m/s 2, µε την επίδραση της δύναµης F, δεµένα στα άκρα ελατηρίου σταθεράς k=30ν/m. i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους. ii) Να βρείτε την επιµήκυνση του ελατηρίου. iii) Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης F που ασκείται στο σώµα Γ; iv) Αν κάποια στιγµή καταργηθεί η δύναµη F, να βρεθεί η επιτάχυνση κάθε σώµατος αµέσως µετά. ίνεται g=10m/s υο δυνάµεις και µέγιστη ταχύτητα Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή t=0 δέχεται την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάµεων µε µέτρα F 1 =10Ν και F 2 =6Ν, όπως στο σχήµα. F F 2 1 Τη χρονική στιγµή t 1 παύει να ασκείται η δύναµη F 1, οπότε τη χρονική στιγµή t 2 =10s η ταχύτητα του σώµατος µηδενίζεται στιγµιαία. i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Α) Από 0-t 1 το σώµα αποκτά σταθερή επιτάχυνση προς τα δεξιά. Β) Μόλις πάψει να ασκείται η δύναµη F 1 το σώµα θα κινηθεί αµέσως προς τα αριστερά. Γ) Από t 1 έως t 2 το σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. ) Το σώµα παρουσιάζει µεγαλύτερη αδράνεια στο χρονικό διάστηµα από t 1 έως t 2. ii) Ποια χρονική στιγµή t 1 παύει να ασκείται η δύναµη F 1 ; iii) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώµα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα; Μεταβλητή δύναµη και µέγιστη ταχύτητα. 5

6 Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή t 0 =0 έχει ταχύτητα υ 0 =4m/s. Στο παραπάνω σχήµα δίνεται το διάγραµµα της επιτάχυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t 1 = 3s. ii) Αν το διάγραµµα της επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ήταν όπως στο παρακάτω διάγραµα, ποια θα ήταν η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή t 2 =3s; iii) Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί στο έδαφος. Για t 0 =0 δέχεται την επίδραση µιας µιας µεταβλητής δύναµης που το µέτρο της µεταβάλλεται µε το χρόνο σύµφωνα µε την σχέση F=40-10t (µονάδες στο S.Ι.). Αν g=10m/s 2 : α) Για πόσο χρονικό διάστηµα η ταχύτητα του σώµατος αυξάνεται; β) Ποια είναι η µέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώµα κατά την προς τα πάνω κίνησή του; γ) Επί πόσο χρόνο το σώµα κινείται προς τα πάνω; Μια σταθερή και µια µεταβλητή δύναµη. Ένα σώµα µάζας m=2kg αρχίζει να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ξεκινώντας από την ηρεµία, µε την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάµεων F 1 και F 2. Η δύναµη F 2 είναι σταθερή µέτρου 6Ν, ενώ η F 1 µεταβλητή, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται όπως στο σχήµα. i) Να γίνει το διάγραµµα της επιτάχυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. ii) Ποια είναι η ταχύτητα του σώµατος και ποια η µετατόπισή του τη χρονική στιγµή t 1 =10s; iii) Ποια χρονική στιγµή το σώµα αρχίζει να επιβραδύνεται; iv) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. v) Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t 2 =20s ύναµη και επιτάχυνση Ένα παιδί εκτοξεύει από κάποιο ύψος, µια µπάλα οριζόντια και στο σχήµα δίνονται τρεις θέσεις της µπάλας, κατά την κίνησή της. Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στην µπάλα και την επιτάχυνσή της για τις θέσεις αυτές. Αντίσταση του αέρα δεν υπάρχει. 6

7 ύναµη από ελατήριο και επιτάχυνση. Ένα σώµα βάρους 40Ν ηρεµεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, προκαλώντας του επιµήκυνση x 1 =0,1m. ένουµε το σώµα µε ένα νήµα και το τραβάµε, µε αποτέλεσµα το σώµα να κατέβει χαµηλότερα κατά x 2 = 0,2m. i) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στις δύο θέσεις του σχήµατος. ii) Υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου. iii) Πόση είναι η τάση του νήµατος στο δεύτερο σχήµα; iv) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα. Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώµατος αµέσως µετά το κόψιµο του νήµατος. v) Ποιος ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας τη στιγµή που το σώµα έχει µετακινηθεί κατά 0,4m προς τα πάνω; Κίνηση σε λείο επίπεδο µε την επίδραση δύο δυνάµεων. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, µε την επίδραση 2 οριζοντίων δυνάµεων F 1 =4N προς τα δεξιά και F 2 =10Ν προς τ' αριστερά. Σε µια στιγµή t 0 =0 έχει ταχύτητα υ 0 =12m/s προς τα δεξιά. i) Ποια πρόταση είναι σωστή: α) Η επιτάχυνση του σώµατος είναι προς τα δεξιά. β) Το σώµα θα κινηθεί αµέσως προς τ αριστερά. γ) Ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας έχει µέτρο 3m/s/s. δ) Η αδράνεια του σώµατος θα µικρύνει αν καταργηθεί η δύναµη F 2. ii) Η ταχύτητά του τη στιγµή t 1 =2s είναι: α. 2 m/s. β. 6 m/s. γ. 8 m/s. δ. 12 m/s. iii) Αν τη στιγµή t 1 =2s σταµατά να ασκείται η δύναµη F 1, τότε: α) Θα αυξηθεί η αδράνεια του σώµατος. β) Το σώµα θα κινηθεί για λίγο ακόµη και µετά θα σταµατήσει. γ) Ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας θα αλλάξει. iv) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή t 2 =6s Κίνηση σώµατος στο άκρο ελατηρίου Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί, όπως στο σχήµα, στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, προκαλώντας του επιµήκυνση l=0,4m. i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους, δικαιολογώντας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ το τι κάνετε. ii) Να υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου. iii) Πιάνουµε το σώµα µε το χέρι µας και το µετακινούµε κατακόρυφα προς τα κάτω κατά 0,2m. Σε µια στιγµή το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. Να εξηγείστε γιατί θα κινηθεί προς τα πάνω και να υπολογίστε την αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει, αµέσως µόλις αφεθεί να κινηθεί. 7

8 iv) Η κίνηση του σώµατος είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη ή όχι; Να εξηγείστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την άποψή σας. ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s Κατακόρυφη βολή προς τα πάνω. Από το έδαφος, για t=0, εκτοξεύουµε µια πέτρα (µέρες που, ναι ) κατακόρυφα προς τα πάνω µε αρχική ταχύτητα υ 0. Αν στη διάρκεια του 3 ου δευτερολέπτου της κίνησής της η πέτρα πέσει κατά 5m, ζητούνται: i) Η αρχική ταχύτητα της πέτρας. ii) Για πόσο χρόνο η πέτρα κινείται προς τα πάνω. iii) Το µέγιστο ύψος που θα φτάσει η πέτρα. iv) Το ύψος από το έδαφος που βρίσκεται η πέτρα τις χρονικές στιγµές t 3 =1s και t 4 =3s. Ποιες είναι αντίστοιχα οι τιµές της ταχύτητας τις στιγµές αυτές; v) Να γίνουν τα διαγράµµατα σε συνάρτηση µε το χρόνο, της ταχύτητας της πέτρας και του ύψους, µέχρι τη στιγµή που θα ξαναπέσει στο έδαφος. vi) ίνεται g=10m/s 2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα. 8

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Οµάδα.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Οµάδα. 1.1. Μηχανικές. Οµάδα. 1.1.51. Συνάντηση σωµάτων που ταλαντώνονται. Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν ίσες µάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώµατα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, µε τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Δ. 1.1.51. Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται. Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώματα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 Σύνθετα θέματα στερεού. Ομάδα Γ. 3.31. Στρεφόµενο Πλαίσιο Το τετράγωνο πλαίσιο του παρακάτω σχήµατος το οποίο ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο, αποτελείται από 4 όµοιες οµογενείς ράβδους µήκους l = 60cm

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1 1 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΘΕΜΑ Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά δύσκολα θέµατα

Επαναληπτικά δύσκολα θέµατα 5.1. Κυλιόµενος Οµογενής Κυκλικός ίσκος και ΑΑΤ. Κατά µήκος οριζόντιας ευθείας (ε), µπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, οµογενής κυκλικός δίσκος µάζας m και ακτίνας R. To κέντρο (c) του δίσκου συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις

Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οριζόντια βολή κυκλική κίνηση Ορμή-Κρούσεις ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Είναι κάθε ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 4.4 Κεφάλαιο 4: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.4.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα