υναµική στο επίπεδο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υναµική στο επίπεδο."

Transcript

1 στο επίπεδο Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή ασκούµε στο Α σώµα οριζόντια δύναµη µέτρου F=10Ν, όπως στο σχήµα. Αν το νήµα θεωρείται αβαρές, να βρεθούν οι δυνάµεις που ασκούνται από το νήµα στα δύο σώµατα Απόσταση σωµάτων. Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν ίσες µάζες m 1 =m 2 =2kg και ηρεµούν σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2, δεµένα στα άκρα νήµατος µήκους L=1m. Για t=0 ασκούµε στο Α σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=12Ν. Τη χρονική στιγµή t 1 =3s το νήµα που συνδέει τα δύο σώµατα κόβεται ενώ η δύναµη F συνεχίζει να ασκείται στο σώµα Α. i) Ποια η ταχύτητα των δύο σωµάτων τη στιγµή t 1 ; ii) Πόσο απέχουν τα δύο σώµατα τη χρονική στιγµή t 2 =8s; Επιτάχυνση ενός συστήµατος σωµάτων. Θέλουµε να ανεβάσουµε ένα φορτίο από τούβλα µάζας 8kg. Για το σκοπό αυτό το δένουµε στο ένα άκρο νήµατος, το οποίο αφού το περάσουµε από τροχαλία, δένουµε στο άλλο του άκρο ένα αντίβαρο µάζας 12kg. Αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί. Με δεδοµένο ότι η µάζα της τροχαλίας θεωρείται αµελητέα, σε σχέση µε τις µάζες των άλλων σωµάτων, να υπο λογιστούν: i) Η επιτάχυνση της κίνησης. ii) Η τάση του νήµατος που συνδέει τα 2 σώµατα. 1

2 ίνεται: g=10m/s ράση - αντίδραση. Ελατήριο και σώµα. Το σώµα µάζας 2kg ταλαντώνεται στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου µε φυσικό µήκος 0,4m και σταθεράς k=100ν/m. Σε µια στιγµή το ελατήριο έχει µήκος 0,5m. Για τη στιγµή αυτή: i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα, στο ελατήριο και στο τραπέζι. ii) Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη δράσης αντίδρασης. iii) Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης που ασκεί το τραπέζι στο ελατήριο;g=10m/s Ανάλυση και σύνθεση δυνάµεων. Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες δυνάµεις που εµφανίζονται στο σχήµα. (Το σχήµα είναι κάτοψη, πράγµα που σηµαίνει ότι εµείς το βλέπουµε από πάνω). ίνονται F 1 =8 3 N, F 2 =14N, F 3 =6N, θ=30 και φ=60. y F r 1 F r 3 φ θ x F r 2 i) Να αναλυθούν οι δυνάµεις στους άξονες x και y και να υπολογίστε τα µέτρα των συνιστωσών των τριών δυνάµεων. ii) Να βρεθεί η συνισταµένη των συνιστωσών στον άξονα x και στον άξονα y. iii) Να βρεθεί η συνισταµένη όλων των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα. iv) Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το σώµα και πόσο θα είναι το µέτρο της επιτάχυνσης που θα αποκτήσει; ίνονται ηµ 30 =, συν 30 = και ηµ υνάµεις σε σώµα και τριβές. 0 3 =, συν =

3 Ένα σώµα µάζας 5kg ηρεµεί σ οριζόντιο επίπεδο. Α) Όταν του ασκήσουµε οριζόντια δύναµη F 1 =10Ν, το σώµα δεν κινείται. Β) Όταν αυξήσουµε την δύναµη, παρατηρούµε ότι το σώµα ξεκινά µόλις το µέτρο της δύναµης γίνει F 2 =20Ν. Γ) Με σταθερή την δύναµη F 2 =20Ν, παρατηρούµε ότι το σώµα θα µετατοπιστεί κατά 8m σε χρονικό διάστηµα 4sec. α. Ποια πρόταση είναι λάθος: i) Όταν ασκήσουµε την F 1, το σώµα δεν κινείται επειδή η δύναµη αυτή είναι µικρότερη από την τριβή που ασκείται το σώµα και η οποία είναι 20Ν. ii) Η µέγιστη τιµή της στατικής τριβής είναι 20Ν. iii) Μόλις ξεκινήσει το σώµα η τριβή µειώνεται. iv) Αν η δύναµη σχηµάτιζε γωνία µε το οριζόντιο επίπεδο, προς τα πάνω, η τριβή θα ήταν µικρότερη. β. Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώµατος κατά την κίνησή του. γ. Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα σε κάθε περίπτωση και να υπολογίστε τα µέτρα τους Στατική και οριακή τριβή. Στην καρότσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα κιβώτιο, το οποίο παρουσιάζει µε την καρότσα συντελεστή οριακής στατικής τριβής µ s =0,4. Ποια είναι η µέγιστη επιτάχυνση που µπορεί να αποκτήσει το φορτηγό, χωρίς να γλιστρήσει το κιβώτιο; Η τριβή ολίσθησης και η στατική τριβή. Έστω ένα σώµα µάζας m=5kg που ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4 και συντελεστή οριακής στατικής τριβής µ s =0,5. Αν g=10m/s 2 : i) Ποιο το µέτρο της οριακής στατικής τριβής και ποιο της τριβής ολίσθησης; ii) Στο σώµα ασκούµε οριζόντια δύναµη F. Να υπολογιστεί η ασκούµενη τριβή, αν το µέτρο της δύναµης είναι: α) F= 16Ν β) F=20Ν γ) F= 23Ν και δ) F=27Ν. iii) Το σώµα εκτοξεύεται οριζόντια µε αρχική ταχύτητα υ 0 =3m/s, ενώ ταυτόχρονα ασκείται πάνω του η δύναµη F=20Ν. Τι κίνηση πραγµατοποιεί; 3

4 Τριβή και 3ος Νόµος του Νεύτωνα. Πάνω σε ένα τραπέζι ηρεµεί ένα κιβώτιο µάζας 0,5kg. Ασκούµε πάνω του, µέσω ενός δυναµοµέτρου δύνα- µη µέτρου 1Ν και το κιβώτιο δεν µετακινείται. 1) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίστε τα µέτρα τους. 2) Το κιβώτιο ασκεί στο τραπέζι: i. Το βάρος του. ii. ύναµη κατακόρυφη ίση κατά µέτρο µε το βάρος του. iii. Πλάγια δύναµη µέτρου µεγαλύτερη του βάρους του. Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. 3) Τραβώντας µε µεγαλύτερη δύναµη F 1 =2Ν, µετακινούµε το κιβώτιο κατά 50cm σε 1s. Να υπολογιστεί το µέτρο της τριβής ολίσθησης µεταξύ κιβωτίου και τραπεζιού Ποια η κατεύθυνση της τριβής. Το σώµα Σ βρίσκεται πάνω σε µια σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια µε επιτάχυνση α=3m/s 2, µε την επίδραση κατάλληλης δύναµης F, όπως στο σχήµα. Το σώµα κινείται µαζί µε την σανίδα. α) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Σ. β) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής στατικής οριακής τριβής µεταξύ σώµατος και σανίδας, για να µπορεί το σώµα Σ να κινείται µαζί µε την σανίδα; Κίνηση µε τριβή και γραφικές παραστάσεις. Ένα κιβώτιο µάζας 40kg σύρεται από έναν άνθρωπο σε οριζόντιο έδαφος, µε την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας δύναµης F. Σε µια στιγµή που θεωρούµε t=0, περνά από ένα σηµείο Α, ενώ το µέτρο της δύναµης είναι F 1 =100Ν και η 4

5 ταχύτητα παραµένει σταθερή, µε τιµή υ 1 =3m/s µέχρι τη στιγµή t 1 =5s. Τη στιγµή αυτή το µέτρο της δύναµης µειώνεται στην τιµή F 2 =40Ν. i) Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ κιβωτίου και εδάφους. ii) Ποια χρονική στιγµή θα σταµατήσει η κίνηση του κιβωτίου; iii) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις, σε συνάρτηση µε το χρόνο και µέχρι τη χρονική στιγµή t 3 =10s: α) της ταχύτητας του κιβωτίου. β) της απόστασής του από το σηµείο Α. γ) της τριβής που ασκείται στο κιβώτιο Θεµελιώδης Νόµος της Μηχανικής και σύστηµα σωµάτων. Τα σώµατα Α και Β µε ίσες µάζες σύρονται µε την επίδραση µιας οριζόντιας δύναµης F σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης, δεµένα µε νήµα, όπως στο σχήµα. Αν τη χρονική στιγµή t 1 κόβεται το νήµα που συνδέει τα δύο σώµατα, ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα, για τις ταχύτητες των σωµάτων, είναι σωστό; Μεταβλητή δύναµη και τριβή Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σ οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε πάνω του µια µεταβλητή οριζόντια δύναµη της µορφής: F=0,5t + 6 (S.Ι.) και παρατηρούµε ότι το σώµα αρχίζει να ολισθαίνει την χρονική στιγµή t 1 =8s. Σταθεροποιούµε από κει και πέρα το µέτρο της δύναµης F (στην τιµή που είχε για t=8s) και παρατηρούµε ότι την χρονική στιγµή t 2 =12s το σώµα έχει µετατοπιστεί κατά 8m. Να βρεθούν οι συντελεστές στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης Τριβές και µεταβλητή δύναµη. Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µ s =0,5 και µ=0,4. Σε µια στιγµή που θεωρούµε t 0 =0, ασκούµε πάνω του µια µεταβλητή οριζόντια δύναµη, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση F=4+2t (S.I.). i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους τις χρονικές στιγµές: α) t 1 =1s, και β) t 2 =2s 5

6 ii) Ποια χρονική στιγµή το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει; iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώµατος τις χρονικές στιγµές: α) t 2 =2s β) t 3 =4s και γ) t 4 = 5s iv) Να βρεθεί η εξίσωση που δίνει την επιτάχυνση του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο και να γίνει η γραφική της παράσταση. v) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t 4 =5s Τριβές... Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας m 1 =3kg, πάνω στο οποίο ηρεµεί ένα δεύτερο σώµα Γ, µάζας m 2 =2kg, όπως στο σχήµα. Για t=0 ασκείται στο κάτω σώµα Α µια οριζόντια σταθερή δύναµη µέτρου F=15Ν. ίνονται οι συντελεστές τριβής µεταξύ των δύο σωµάτων µ s =µ=0,4 και g=10m/s 2. i) Να κάνετε δύο διαφορετικά σχήµατα για να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σώµα ξεχωριστά. ii) Ποια ζευγάρια δράσης αντίδρασης έχουµε; iii) Να εφαρµόστε τον 2 ο Νόµο του Νεύτωνα για κάθε ένα από τα σώµατα. Υποθέστε ότι τα δύο σώµατα κινούνται µαζί. iv) Ποια είναι η κοινή τους επιτάχυνση; v) Υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώµα Α. vi) Η τριβή αυτή είναι: α) στατική β) τριβή ολίσθησης. vii) Αυξάνουµε το µέτρο της δύναµης F. Ποια είναι η µέγιστη τιµή του µέτρου της F, για την οποία δεν παρατηρείται ολίσθηση µεταξύ των δύο σωµάτων; viii) Αν F= 23Ν να βρείτε την επιτάχυνση κάθε σώµατος Τριβή σε κατακόρυφο τοίχο. Ένα σώµα µάζας m=2kg ισορροπεί στηριζόµενο σε κατακόρυφο τοίχο, µε τον οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µ=µ s = 0,5, όταν δέχεται οριζόντια δύναµη F=60Ν. 6

7 α) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους. β) Αν σε µια στιγµή που θεωρούµε t=0, αρχίζουµε να µεταβάλλουµε το µέτρο της δύναµης F, όπως στο σχήµα, ποια χρονική στιγµή το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει και ποια η επιτάχυνσή του τη χρονική στιγµή t 2 =3s; Τριβή και γραφικές παραστάσεις. Ένα σώµα µάζας 10kg ηρεµεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µ s =0,3 και µ=0,2. Για t=0 ασκείται πάνω του µεταβλητή οριζόντια δύναµη της µορφής F=2t (µονάδες στο S.Ι.). i) Να γίνουν τα διαγράµµατα της τριβής και της συνισταµένης δύναµης που ασκείται στο σώµα σε συνάρτηση µε το χρόνο. ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώµατος τη χρονική στιγµή t 1 =15s Ένα παιχνίδι µε τους νόµους του Νεύτωνα. Τρία σώµατα Σ 1 Σ 2 Σ 3 είναι σε οριζόντιο επίπεδο και κινούνται µε σταθερή ταχύτητα µε την επίδραση της σταθερής δύναµης (F) όπως φαίνεται στο σχήµα. i) Σχεδιάστε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα Σ 1, Σ 2, Σ 3. ii) Σχεδιάστε το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος για το Σ 1, Σ 2, Σ 3 και γράψτε τον 1ο νόµο του Νεύτωνα για κάθε σώµα.. iii) Αν είναι γνωστά m 1, m 2, m 3,g, F, να υπολογίσετε : α. Τον συντελεστή τριβής (µ) ολίσθησης αν είναι ο ίδιος για όλα τα σώµατα. β. Πόση δύναµη δέχεται το Σ 2 από το Σ 1 και πόση από το Σ 3. iv) Αλλάζοµε την δύναµη έτσι ώστε να γίνει F 1 > F και το σύστηµα αποκτά σταθερή επιτάχυνση. α. Να βρείτε την επιτάχυνση του συστήµατος. β. Πόση δύναµη δέχεται το Σ 3 από το Σ Η απόσταση των σωµάτων µετά το κόψιµο του νήµατος. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δυο σώµατα Α και Β µε µάζες m 1 =1kg και m 2 =3kg αντίστοιχα, δεµένα στα άκρα ενός οριζόντιου νήµατος µήκους l=1m, όπως φαίνεται στο σχήµα. 7

8 Κάποια στιγµή ασκούµε στο σώµα Β µια οριζόντια δύναµη µέτρου F=12Ν και τα σώµατα κινούνται προς τα δεξιά. i) Να βρεθεί η τάση του νήµατος. ii) Σε µια στιγµή το νήµα που συνδέει τα δυο σώµατα κόβεται. Ποια η απόσταση των δύο σωµάτων µετά από 2s από τη στιγµή που κόπηκε το νήµα; Θα ανασηκωθεί το σώµα; Ένα σώµα µάζας 1kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή ασκούµε πάνω του µια δύναµη µέτρου 14Ν, η διεύθυνση της οποίας µπορεί να είναι όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα. i) Στην περίπτωση του (α) σχήµατος, πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει το σώµα; ii) Το σώµα στο (β) σχήµα, όπου θ=30 : α) θα κινηθεί οριζόντια, β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναµης F, γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση. iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώµατος στην περίπτωση του (β) σχήµατος. iv) Αν η δύναµη στο (γ) σχήµα σχηµατίζει γωνία φ=60 µε την οριζόντια διεύθυνση, τότε το σώµα: α) θα κινηθεί οριζόντια, β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναµης F, γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση. 8

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (µερικές σηµειώσεις...) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη διεύθυνση της κίνησης,

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα