ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Πλέσιας, πολιτικός μηχανικός Γ.Γ.της ΔΕ ΤΕΕ Θράκης επιμελητής της ΜΕ ΓΓΔΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση διαμορφώθηκε από Ομάδες Εργασίας που έχει συγκροτήσει το ΤΕΕ Θράκης και με την συνεισφορά της Μόνιμης Επιτροπής Υποδομών του Τμήματος. Δομήθηκε πάνω σε μια αναγκαιότητα και σε μια διαπίστωση. Η αναγκαιότητα είναι η έναρξη διαβούλευσης για μια σειρά θέματα που καλούνται να απαντήσουν όλες οι Περιφέρειες: Αναμόρφωση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘρ) (πρόκειται να γίνει για όλες τις περιφέρειες). Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΠΑΜΘρ με ορίζοντα διετίας. Σχεδιασμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΣΕΣ) για την ΠΑΜΘρ. Η διαπίστωση είναι ότι ο σχεδιασμός που έγινε για μια μεγάλη περίοδο, σχεδιασμός που χρηματοδοτήθηκε αδρά τόσο από Ευρωπαϊκούς όσο και από Εθνικούς πόρους παρουσίασε αστοχίες και δεν εκπλήρωσε βασικούς στόχους που είχαν τεθεί κατά την έναρξη της εφαρμογής του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ακόμη και στην τέταρτη προγραμματική περίοδο ο στόχος σύγκλισης, για όσες περιφέρειες ήταν στην χαμηλή θέση, όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε αλλά αντίθετα διευρύνθηκε η απόκλιση τους. Στους χάρτες που ακολουθούν παρακάτω φαίνεται η διαχρονική απόκλισή τους για την ΠΑΜΘρ. 1

2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ Τα παραπάνω αποτέλεσαν το έναυσμα για να ασχοληθεί το ΤΕΕ Θράκης με την αποτίμηση των υφιστάμενων σχεδιασμών ώστε να διατυπωθούν προτάσεις που να υπερβαίνουν τις υπάρχουσες αστοχίες και προβλήματα. 2

3 2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το παρόν κεφάλαιο συνοψίζει κάποιες χαρακτηριστικες αναφορές - παραδείγματα και παρουσιάζεται διότι βοηθά να κατανοηθούν προβλήματα σχεδιασμού που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της χώρας και τα οποία διαμορφώνουν το πλαίσιο που πορεύεται η χώρα. Η επίκληση παραδειγμάτων από την ΠΑΜΘρ, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στις άλλες Περιφέρειες αλλά και στην χώρα συνολικά που καταδεικνύουν το "μέτρο του ορθολογισμού" στην λήψη των αποφάσεων Σχεδιασμός Εγνατίας Οδού Το 2006 δημοπρατήθηκε η βελτίωση της παραλιακής χάραξης του τμήματος Καβάλα Στρυμώνας, διότι η ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας στο συγκεκριμένο τμήμα εντασσόταν στους μακροπρόθεσμους στόχους. Το 2008 δημοπρατήθηκε η κατασκευή του ίδιου τμήματος, στην νέα Μεσόγειο Χάραξη, του τμήματος δηλαδή που χαρακτηριζόταν μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Πρέπει να αναφερθεί ότι το δεύτερο έργο ολοκληρώθηκε προ της κατασκευής του πρώτου, όπως επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Α.Μ.Θ., καταναλώνοντας περί το 10% των κονδυλίων της Περιφέρειας Κάθετοι Άξονες της ΠΑΜΘρ Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των αστικών κέντρων της ΠΑΜΘρ, οδήγησε στην πολιτική απόφαση, το άνοιγμα προς τα βόρεια σύνορα και την βαλκανική ενδοχώρα να γίνει σε τόσα σημεία, όσες ήταν και οι πόλεις που συνορεύουν με την Βουλγαρά. Τεχνικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό των αξόνων δεν υπήρξαν και όχι μόνο ως προς την γεωμετρία των οδών (διέλευση άξονα σε υψόμετρο 1000m) αλλά ούτε και ως προς την χωροταξία και την κυκλοφοριακή διασύνδεση. Οι άξονες αυτοί θεωρήθηκε ότι θα συνέβαλαν στην σύνδεση της Βαλκανικής ενδοχώρας με το θαλάσσιο μέτωπο του Αιγαίου. Το απλούστατο αυτό χωροταξικό και συγκοινωνιακό κριτήριο που υλοποιεί την επιθυμητή πολιτική δεν λήφθηκε υπόψη καθώς ο σχεδιασμός της χάραξης των υπόψη οδικών αξόνων σταματούσε μέσα στα αντίστοιχα αστικά κέντρα. 3

4 2.3. Οδικός Άξονας Ε61 Το 2008 υπογράφηκε η κωδικοποίηση και αρίθμηση του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (Αρ.Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/7157/ε/1042) που για την ΠΑΜΘρ, φαίνεται στο σχήμα 1 Πηγή: Κωφικοποίηση και αρίθμηση του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (τ. ΥΠΕΧΩ ΔΕ, ΔΜΕΟ0/ο/7157/ε/1042) Σχήμα 1: Ελληνικό Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020). Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ, ως άξονας Ε61 χαρακτηριζόταν το τμήμα Καβάλα Ν. Ζίχνη Σέρρες με μήκος περί τα 75km. Τον Οκτώβριο του 2010, ακριβώς δύο χρόνια αργότερα και χωρίς να έχει παρατηρηθεί κάποια πρόοδος στο υπόψη τμήμα, η πολιτική ηγεσία του αντίστοιχου τομέα με Δελτίο Τύπου ανακοινώνει αλλαγές στον σχεδιασμό. Αποφασίζει ο άξονας Ε61 να διέλθει και από την Δράμα, να γίνει 112km, αυξάνοντας το μήκος της διαδρομής κατά 40%, προς δόξαν κάθε ορθολογικού και τεκμηριωμένου σχεδιασμού. Θα ήταν χρήσιμο, για ιστορικούς λόγους, να διερευνηθεί το περιβάλλον που λήφθηκε η ανωτέρω απόφαση. 4

5 2.4. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης Στην Ε.Ε. έχουν προσδιοριστεί ο Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι επικοινωνίας που αποτελούν ισχυρές δομές διακρατικής σύνδεσης και μοχλό ανάπτυξης της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο άξονας IX γνωστός και ως άξονας Ελσίνκι Αλεξανδρούπολης έχει τερματικό σημείο το λιμάνι Αλεξανδρούπολης (χάρτης) και αποτελεί τον κύριο κάθετο άξονα Βορρά Νότου της Ε.Ε. με σημαντική διείσδυση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πηγή: Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι του Δικτύου ΤΙΝΑ, Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού Α.Ε., Μάρτιος 2005 Χάρτης: Πανευρωπαϊκός διάδρομος IX. Διέρχεται από δέκα (10) χώρες με συνολικό μήκος οδικού δικτύου km και σιδηροδρομικού δικτύου km 5

6 Ο Πανευρωπαϊκός Διάδρομος IV είναι ο δεύτερος άξονας που συνδέεται η χώρα και προσδιορίζει ως ζώνη εξόδου προς την θάλασσα τον λιμένα Θεσσαλονίκης (χάρτης). Ε61 Πηγή: Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι του Δικτύου ΤΙΝΑ, Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού Α.Ε., Μάρτιος 2005 Χάρτης: Πανευρωπαϊκός διάδρομος IV και αυτοκινητόδρομος Ε 61. Ο πανευρωπαϊκός διάδρομος IV διέρχεται από δέκα (10) χώρες με συνολικό μήκος οδικού δικτύου km και σιδηροδρομικού δικτύου km 6

7 Ως αποτέλεσμα του υφιστάμενου σχεδιασμού σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας στην σύνταξη του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, κατέταξε τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης στις κύριες, διεθνείς θαλάσσιες πόλεις λιμένες (χάρτης). Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/ ) Χάρτης: Λιμενικές υποδομές διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής σημασίας - Αερολιμενικές υποδομές διεθνούς σημασίας. 7

8 Στην νέα κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η θεσμοθέτηση της οποίας επίκειται, εισάγονται οι έννοιες του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου καθώς και οι κόμβοι πολυτροπικών μεταφορών. Η ένταξη κόμβων στο κεντρικό ή στο εκτεταμένο δίκτυο αποτελεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη του αντίστοιχου άξονα. Η πρόταση της χώρας μας να αποσυρθεί η Αλεξανδρούπολη από τους λιμένες του εκτεταμένου δικτύου και να αντικατασταθεί από την Καβάλα αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία. Κατά τον τρόπο αυτό στερείται η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης αλλά και η Βόρεια Ελλάδα από ένα δυνητικό κόμβο πολυτροπικών μεταφορών. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση δόθηκε το 2010 και θα ήταν γόνιμο, να εξηγηθούν τα κριτήρια που πρυτάνευσαν σε μια τέτοια εύστοχη απόφαση. A/A ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (CORE NETWORK) A/A 1 Ηγουμενίτσα 1 Καβάλα 2 Πάτρα 2 Βόλος 3 Πειραιάς 3 Σκιάθος 4 Θεσσαλονίκη 4 Χαλκίδα 5 Ραφήνα 6 Λαύριο 7 Ελευσίνα 8 Κυλλήνη 9 Κατάκολο 10 Καλαμάτα 11 Κέρκυρα 12 Μυτιλήνη 13 Χίος 14 Ρόδος 15 Μύκονος 16 Σύρος 17 Πάρος 18 Νάξος 19 Σαντορίνη 20 Χανιά 21 Ηράκλειο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (COMPREHENSIVE NETWORK) Εντύπωση μάλιστα προξενεί η πυκνότητα των λιμένων εκτεταμένου δικτύου της Πελοποννήσου (Καλαμάτα, Κυλλήνη, Κατάκολο) έναντι της λοιπής χώρας, πυκνότητα που δεν αντιστοιχίζεται με εσωτερικές διαδρομές. 8

9 3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οι επισημάνσεις παρατηρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγούν σε ορισμένες χρήσιμες διαπιστώσεις, αναφορικά με τον σχεδιασμό των υποδομών της χώρας ή γενικότερα στην λήψη αποφάσεων και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για αυτές, κριτήρια που οποία απέχουν από το να χαρακτηριστούν ορθολογικά. Τις περισσότερες φορές οι λήπτες των αποφάσεων συλλέγουν επιθυμίες από διάφορους κύκλους (τοπικούς, οικονομικούς, παραγωγικούς, διοικητικούς κλπ) και το άθροισμα των επιθυμιών καταγράφεται ως πρόγραμμα του φορέα (ΟΤΑ, Περιφέρειας, Κυβέρνησης κλπ). Η εύκολη επιλογή διαμόρφωσης προγράμματος από τις προτάσεις των φορέων, αποτελεί την καλύτερη αποενοχοποίηση από τις ευθύνες εκάστου. Η αιτιολόγηση της απραξίας κατα τον τρόπο αυτό γίνεται ευχερέστερη. Επίσης άλλη μια διαπίστωση είναι το γεγονός ότι ο σχεδιασμός χωρίς πρόγραμμα οδηγεί σε επικίνδυνες αποφάσεις που συχνά χάνουν το μέτρο οδηγώντας σε επιλογές φαραωνικής έκτασης. Εάν είχε αποτιμηθεί ο χρόνος, η έκταση του έργου και οι πόροι που διατέθηκαν για την εκτέλεση του έργου της Εγνατίας Οδού (640km σε χρόνο μιας δεκαετίας), δεν θα αποφάσιζε κανένας τον σχεδιασμό για την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων έργου 2,5 φορές μεγαλύτερου (1450km) στον μισό χρόνο. Θα είχε καλλιεργηθεί ένα μέτρο ορθολογικής προσέγγισης. Το ΤΕΕ Θράκης επανειλημμένα έχει συντάξει το Πρόγραμμα Δράσης του καθώς και τις Θέσεις του ΤΕΕ για την ανάπτυξη της Θράκης, κείμενα που συνθέτουν ότι έχει διατυπωθεί και προταθεί μέχρι σήμερα για τον χώρο ευθύνης του.. Η πρακτική αυτή έχει ακολουθηθεί από το σύνολο του τεχνικού κόσμου με χαρακτηριστικό την έλλειψη ιεραρχημένων και τεκμηριωμένων προτάσεων, απαραίτητων στην παρούσα φάση. Οι προτάσεις που διατυπώνονται κατά τον τρόπο αυτό, πολλές φορές υπερβαίνουν πολλούς προυπολογισμούς της χώρας. Η διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και ο περιορισμός και η απαίτηση για θεματική συγκέντρωση των διαθέσιμων πόρων σύμφωνα με την νέα προγραμματική περίοδο , καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έννοια του χρήσιμου έργου, να πιάνουν τόπο τα λεφτά όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η έννοια του χρήσιμου έργου ουσιαστικά εμπεριέχει έννοιες όπως την αποτίμηση αναγκών την αξιολόγηση τους με διάφορα κριτήρια και τέλος την ιεράρχηση τους ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις για τις δράσεις. Παράλληλα η έννοια της ιεράρχησης εμπεριέχει και μια ηθική διάσταση καθώς η ορθολογική ιεράρχηση παρέχει την ηθική βάση και αιτιολόγηση ώστε να υπάρξει μια κατανοητή από τον πολίτη στέρηση αγαθών και εξυπηρετήσεων που θα διαχέεται ομοιόμορφα στην κοινωνία. Με την λογική της ιεράρχησης, όπως αναφέρθηκε υπάρχουν συγκρούσεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, η εφαρμογή όμως συγκεκριμένης μεθοδολογίας, κριτηρίων και 9

10 βαρύτητας, παράγει μια νέα κοινωνική ποιότητα, που δεν επιζητά αμφιλεγόμενες και πλάγιες πρακτικές για την επίτευξη των στόχων της. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το ΤΕΕ Θράκης ακολούθησε μια μεθοδολογία στην διατύπωση προτάσεων για τις απαιτούμενες υποδομές και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Πρέπει να τονισθεί ότι η τελική επιλογή δράσεων καθορίζεται από την βαρύτητα που τίθεται σε κάθε κριτήριο. Σαν ΤΕΕ Θράκης είμαστε ικανοποιημένοι που φθάσαμε να προτείνουμε αποκλεισμό έργων και δράσεων με την απαιτούμενη τεκμηρίωση διότι δεν εξυπηρετούν τους στόχους που έχουν τεθεί. Η διατύπωση τέτοιων αποκλεισμών είναι πολύ δυσάρεστη αλλά σαν μηχανικοί έχουμε χρέος να το πράξουμε. 4. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπό τις παρούσες κρίσιμες και ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης για την ανάπτυξη είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά εξίσου αναγκαία. Ο περιορισμός των διαθέσιμων οικονομικών πόρων επιβάλλει την ιεράρχηση των αναγκών και την κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων που συμβάλουν άμεσα στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. Πριν όμως την καταγραφή και ιεράρχηση των έργων μεταφορικών υποδομών που συμβάλουν στην ανάπτυξη, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ο προβληματισμός σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό και τη μέτρησης της ανάπτυξης καθώς καταγράφεται διεθνώς, σε επιστημονικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, μια σύγχυση εννοιών και αντιλήψεων χωρίς να διατυπώνεται ένα γενικά αποδεκτό περιεχόμενο για τον όρο ανάπτυξη. Εννοιολογικά, ακόμη και σήμερα, ο όρος ανάπτυξη ταυτίζεται με την οικονομική ανάπτυξη και αυτή με τη σειρά της με την οικονομική μεγέθυνση η οποία αναφέρεται στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος που με την σειρά της προκαλείται από την αύξηση της ποσότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και εκφράζεται μέσω της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αντίθετα, ο όρος οικονομική ανάπτυξη είναι ευρύτερος του όρου οικονομική μεγέθυνση καθώς αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία, εκτός από την αύξηση της παραγωγής, περιλαμβάνει διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές μονιμότερου χαρακτήρα, αλλά και αλλαγές στο θεσμικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, εντός των οποίων παράγεται και διανέμεται το προϊόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετράει το επίπεδο ανάπτυξης περιοχών με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προγραμματικές περιόδους (Γ ΚΠΣ), (ΕΣΠΑ) αλλά και στη νέα προγραμματική περίοδο, , χαρακτηρίζει ως αναπτυξιακά υστερούσες περιφέρειες ή περιφέρειες Στόχου 1 «Σύγκλιση», τις περιφέρειες εκείνες των οποίων το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κ.κ. ΑΕΠ) είναι μικρότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου. 10

11 Παρατηρείται όμως ότι περιφέρειες με διαχρονικά προβλήματα ανεργίας (Δυτικής Μακεδονίας), περιβαλλοντικής υποβάθμισης (Αττικής), προσπελασιμότητας (Νότιο Αιγαίο), χαρακτηρίζονται, με βάση το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ως αναπτυγμένες περιφέρειες. Προκύπτει λοιπόν η αδυναμία έκφρασης του επιπέδου ανάπτυξης μιας περιοχής ως συνάρτηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), όπως αυτό εννοιολογικά έχει ορισθεί σαν μια διαδικασία ευρύτερη της οικονομικής μεγέθυνσης. Η αδυναμία αυτή αναγνωρίζεται, σχεδόν από το σύνολο των ερευνητών και των διαμορφωτών πολιτικής και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το ΑΕΠ δεν μπορεί να αποτελέσει δείκτη χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς, καθώς δεν μετρά βασικές πτυχές της ανάπτυξης, όπως την περιβαλλοντική αειφορία και την κοινωνική ένταξη. Στις μέρες μας το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου ανάπτυξη διευρύνεται και αναφέρεται πλέον στην επίλυση προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία, η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, το πλέον επίκαιρο χαρακτηριστικό της επιδιωκόμενης ανάπτυξης είναι ο αυτοτροφοδοτουμένος χαρακτήρας της, στον αντίποδα της επιδοτούμενης. Σήμερα γίνεται απολύτως κατανοητό ότι η επιδοτούμενη ανάπτυξη συνοδεύεται από την εποπτευόμενη, επιτηρούμενη και επιβαλλόμενη ανάπτυξη [1]. Σε περιόδους κρίσης με σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές, σαν αυτή που περνάει η χώρα μας, επιδιωκόμενο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού. Η ενδογενής ανάπτυξη είναι μια μορφή περιφερειακής ανάπτυξης, όπου τοπικοί παράγοντες (οργανισμοί, φορείς, επιχειρήσεις, τοπική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα) συνιστούν τους βασικούς μοχλούς της αναπτυξιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ως ανάπτυξη να ορισθεί η διαδικασία κατά την οποία, με την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού μιας περιοχής, βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες των κατοίκων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος και θεωρείται, σε συμφωνία με την παρακολούθηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ότι συντελείται όταν σωρευτικά ικανοποιούνται κατ ελάχιστο τα κάτωθι: σε ότι αφορά στις Οικονομικές Συνθήκες 1. αυξάνεται το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 2. αυξάνεται το δηλωθέν εισόδημα ανά κάτοικο, 3. αυξάνονται οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, σε ότι αφορά στην Κοινωνική Συνοχή 4. μειώνεται ο πληθυσμός που ζει στα όρια φτώχειας, 5. αυξάνεται ο αριθμός των απασχολούμενων, 6. μειώνεται ο αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση, 7. αυξάνεται ο αριθμός των νέων με τριτοβάθμια εκπαίδευση, 11

12 σε ότι αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος 8. μειώνεται η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, 9. αυξάνεται η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές. 5. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 Παρά το γεγονός ότι οι μεταφορικές υποδομές κατέχουν σημαντική θέση στα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, υπάρχουν «ελλείψεις» στη γνώση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν στην προώθηση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής οικονομίας. Η ελλιπής γνώση οφείλεται, ως ένα βαθμό, στην αδυναμία υπολογισμού των μεταβολών λόγω δυσκολίας εύρεσης κατάλληλων στατιστικών στοιχείων και την ποσοτική μέτρηση της επίδρασης μιας μεμονωμένης, ή περισσότερων υποδομών, στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Επίσης, υπάρχει αδυναμία διαχωρισμού των μεταβολών που οφείλονται στις υποδομές από τις μεταβολές της γενικότερης κρατικής πολιτικής, των μακροοικονομικών εξελίξεων και των υπόλοιπων κοινωνικοοικονομικών μεταβολών. Εκτός τούτων, οι εμπειρικές διερευνήσεις δεν δίνουν μέχρι σήμερα σαφείς απαντήσεις για τα αναμενόμενα οφέλη και τις πραγματικές επιδράσεις των υποδομών. Η αβεβαιότητα προκύπτει ακόμη από τη μεταβλητότητα που υπάρχει στο βαθμό συμπληρωματικότητας των υποδομών και στην επίδρασή τους στην παραγωγικότητα. Από τις εμπειρικές διερευνήσεις και την υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι όμως δυνατόν να εξαχθούν ορισμένα βασικά συμπεράσματα, τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής: Για να υπάρξει αποδοτική αξιοποίηση μιας υποδομής θα πρέπει υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρξει συμπληρωματική λειτουργία της υποδομής, καθώς επίσης και γενικότερα οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά πλεονεκτήματα. Τα οικονομικά αποτελέσματα που δύνανται να επιφέρουν οι υποδομές δεν είναι a priori καθορισμένα, και διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, το είδος και τη μορφή της υποδομής και ακόμη τη χρονική περίοδο κατασκευής και λειτουργίας της. Υπάρχει μια ποικιλία παραγόντων που επηρεάζουν την έκταση των εξωτερικών οικονομιών και το μέγεθος των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που προκαλούνται σε μια περιφέρεια. Ως κυριότεροι μπορεί να αναφερθούν οι υφιστάμενοι φυσικοί πόροι, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, η γεωγραφική της θέση, οι διαθέσιμοι σε ποσότητα και ποιότητα συντελεστές παραγωγής, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συναλασσόμενων περιφερειών, το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων υποδομών, καθώς και η τεχνολογία που αυτές ενσωματώνουν. 1 Απόσπασμα των συμπερασμάτων του Κεφαλαίου «Υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη» του Σ. Πολύζου, «Περιφερειακή Ανάπτυξη», Φεβρουάριος 2011, εκδόσεις Κριτική [2]. 12

13 Οι βασικές υποδομές δεν είναι ικανές να προσελκύσουν επενδύσεις, ήτοι, οι υποδομές είναι μια «αναγκαία αλλά όχι ικανή προϋπόθεση» για την ανάπτυξη των περιφερειών. Η συμβολή των υποδομών στην τοπική ανάπτυξη εξαρτάται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα των τοπικών οικονομιών να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχει ένα δίκτυο υποδομών. Οι υποδομές, ως συντελεστής παραγωγής που υπεισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία ως εισροή, διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής αρκετών οικονομικών αγαθών και ως ένα βαθμό την τελική τιμή του προϊόντος, την κερδοφορία των επιχειρήσεων, το ύψος της παραγωγής και την απασχόληση, και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περιφερειακή ανάπτυξη. Ακόμη, πέραν της στενής οικονομικής διάστασης, βελτιώνουν την παραγωγικότητα έμμεσα, μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής (βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τα νοικοκυριά, αύξηση του πραγματικού εισοδήματος και τη κατανάλωσης, αύξηση του ελεύθερου χρόνου, περιβαλλοντικές ευκολίες, κ.λπ.). Το μέγεθος και το είδος των υποδομών υπόκειται κάθε φορά σε διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που συναρτώνται με τις οικονομικές απαιτήσεις προς τους διαθέσιμους κάθε φορά πόρους. Σημαντικό κριτήριο για τον χρονικό προγραμματισμό του σχεδιαζόμενου δικτύου είναι η δυνατότητα ολοκλήρωσης κάθε υποδομής σε μια αλληλουχία δράσεων, ώστε οι διατιθέμενοι πόροι να καθίστανται παραγωγικοί. Αν και τα πιθανά αποτελέσματα από τη λειτουργία των υποδομών στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία αναγνωρίζονται γενικότερα ως θετικά, ο προγραμματισμός τους σπάνια ακολουθεί μια εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησή τους. Η χρήση εκ των υστέρων (ex-post) εμπειρικών διερευνήσεων είναι δυνατόν να βοηθήσει στην επιλογή και τον κατάλληλο προγραμματισμό των υποδομών σε ένα πλαίσιο ισόρροπης χωρικά ανάπτυξης. 13

14 6. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘρ Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘρ [3] η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη αξιοποιώντας τη σημαντική γεωπολιτική θέση που κατέχει, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των διαπεριφερειακών συνδυασμένων μεταφορών στοχεύοντας να αναδειχτεί ως κομβικό σημείο της Βαλκανικής, Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής ενδοχώρας. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά [4] στην ταυτότητα της ΠΑΜΘρ ως κέντρο διαμετακόμισης - διακίνησης εμπορευμάτων και της ΠΑΜΘρ ως ενεργειακού κόμβου. Σύμφωνα πάντα με το σχεδιασμό της ΠΑΜΘρ σχεδιασμός που είναι σύμφωνος και με τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, κυρίαρχο ρόλο για την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης διαδραματίζουν τα δύο λιμάνια, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, που με συνδυασμένες μεταφορές, διασυνδεόμενα με τα παραδουνάβια και τα παρευξείνια λιμάνια, παράλληλα με την ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων, θα δημιουργήσουν έναν ελκυστικό δίαυλο, ανταγωνιστικό των στενών του Βοσπόρου. Προτείνεται δε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία να συγκλίνουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Επίσης, σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης [6], τα Βαλκάνια και η Ευρώπη των 27 χωρών, παρέχουν ευκαιρίες για νέες διακρατικές συνεργασίες με ανατολικές χώρες και χώρες του Ευξείνου Πόντου. Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΜΘρ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση του Βόρειου - Βορειοανατολικού άξονα ανάπτυξης της χώρας προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στη δυναμική ένταξη της Ελλάδας στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, Χάρτης 1. Η ένταξη της ΠΑΜΘρ στα διευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα αλλά και η εξέλιξής της σε νέο ενεργειακό κέντρο της χώρας αποτελεί τη στρατηγική ανάπτυξης που διατυπώνεται για την ΠΑΜΘρ. 14

15 Πηγή: [5] Χάρτης 1: Η θέση της ΠΑΜΘρ σε σχέση με τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της χώρας. 15

16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ (εκατ. ) 7. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Από την συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων πράξεων (έργων, δράσεων, ενισχύσεων) που χρηματοδοτήθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης από το 1994 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ ( ), του Γ ΚΠΣ ( ), του ΕΣΠΑ ( ) και του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η επιτυχία της στρατηγικής ανάπτυξης σε σχέση με τους διατεθέντες οικονομικούς πόρους. Ειδικότερα, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για πράξεις προϋπολογισμού 5,323 δισ. που χρηματοδοτήθηκαν στην ΠΑΜΘρ από το 1994 μέχρι σήμερα [6]. Η κατανομή των πόρων ανά τομέα παρέμβασης παρουσιάζεται στο Σχήμα α. 4,284 δισ. (80,5%) 1,040 δισ. (19,5%) ,3% ,1% 13,5% 11,4% 9,2% 400 6,9% ,8% 3,5% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% Πηγή: [6] Σχήμα α: Κατανομή πόρων στην ΠΑΜΘρ ανά τομέα παρέμβασης. Από την αξιολόγηση των στοιχείων προκύπτει ότι στον τομέα της προσπελασιμότητας, κατανεμήθηκε το μεγαλύτερο ποσό των διαθέσιμων πόρων της ΠΑΜΘρ, ήτοι 1,348 δισ. (25,3%). Ακολουθεί ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος με 753,0 εκατ. (14,1 %) και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με 717,5 εκατ. (13,5%). Επίσης, ενισχύθηκε σημαντικά, με 604,7 εκατ. (11,4%), ο τομέας της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και με 490,8 εκατ. (9,2%) ο αγροτικός τομέας. 16

17 Συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υποδομών εκπαίδευσης, ο οποίος ενισχύθηκε με 369,6 εκατ. (6,9%), οι έξι ανωτέρω τομείς (προσπελασιμότητα, περιβάλλον, επιχειρηματικότητα, ανθρώπινο δυναμικό, αγροτικός τομέας και υποδομές εκπαίδευσης) συγκεντρώνουν το 80,5% (4,284 δισ. ) των συνολικά διαθέσιμων πόρων της ΠΑΜΘρ από το Β ΚΠΣ, το Γ ΚΠΣ, το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Αντίθετα, στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας κατανεμήθηκαν μόλις 19,4 εκατ. (0,4%) ενώ στον τομέα της αλιείας και του τουρισμού κατανεμήθηκε λιγότερο από το 1% των διαθέσιμων πόρων της ΠΑΜΘρ ή 25,9 εκατ. και 35,0 εκατ. αντίστοιχα. Περαιτέρω ανάλυση της κατανομής των πόρων του τομέα παρέμβασης της προσπελασιμότητας σε επίπεδο κατηγορίας παρέμβασης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘρ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(*) 1 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ,1% 2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ (ΔΟΔ) ,0% 3 ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ,8% 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ,3% 5 AΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ,4% 6 ΛΙΜΕΝΕΣ ,5% ΣΥΝΟΛΟ ,10% (*) Ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού των πράξεων, ήτοι 5,323 δις.. Πηγή: [6] Από την αξιολόγηση των στοιχείων του Πίνακα 1 προκύπτει ότι 690,4 εκατ. (13,0%) κατευθύνθηκαν για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων εντός διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (ΔΟΔ), ήτοι της Εγνατίας Οδού (συμπεριλαμβανομένων των καθέτων αξόνων). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό μήκος της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων Αρδάνιο - Ορμένιο - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και Κομοτηνής - Νυμφαίας - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα είναι 400 χλμ περίπου εντός της ΠΑΜΘρ, προκύπτει κόστος κατασκευής ανά χιλιόμετρο 1,75 εκατ.. Για την αναβάθμιση του τοπικού και περιφερειακού (επαρχιακού) οδικού δικτύου της ΠΑΜΘρ κατευθύνθηκαν 334,2 εκατ. (6,3 %) ενώ για την αναβάθμιση του εθνικού οδικού δικτύου χρηματοδοτήθηκαν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 151,3 εκατ. (2,8%). Δηλαδή για οδικά έργα διατέθηκαν το 88% των πόρων υποδομών. Αντίθετα, για την αναβάθμιση των αερολιμένων, του σιδηροδρομικού δικτύου και των λιμένων της ΠΑΜΘρ κατευθύνονται μόλις 19,7 εκατ. (0,4%), 57,7 εκατ. (1,1%) και 81,3 εκατ. (1,5%) αντίστοιχα. 17

18 Προκύπτει λοιπόν ότι, η στρατηγική ανάπτυξης που αφορά στην ανάδειξη της ΠΑΜΘρ σε διαμετακομιστικό κέντρο και ενεργειακό κόμβο δεν εξυπηρετήθηκε από τις χρηματοδοτηθείσες παρεμβάσεις, καθώς για την ανάδειξη του σιδηροδρομικού δικτύου, των αεροδρομίων και των λιμένων της ΠΑΜΘρ, βασικών συνιστωσών ενός διαμετακομιστικού κέντρου, κατευθύνθηκε μόλις το 3,0% των διαθέσιμων πόρων, ενώ στον τομέα της ενέργειας το 2,5%. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι την περίοδο από το 1994 έως σήμερα χρηματοδοτήθηκαν κύρια βασικές υποδομές, έργα περιφερειακής εμβέλειας, με στόχο την άρση της γεωγραφικής απομόνωσης και τη συγκράτηση του πληθυσμού, στόχοι που εκτιμάται ότι έχουν επιτευχθεί καθώς η κατασκευή της Εγνατίας Οδού συνέβαλε στην άρση της γεωγραφικής απομόνωσης της ΠΑΜΘρ και ο πληθυσμός της ΠΑΜΘρ ανήλθε από 570 χιλιάδες το 1991 σε 607 χιλιάδες το 2001 και παραμένει σταθερός (606 χιλιάδες) σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού [7], η μείωση των χρονοαποστάσεων μεταξύ των πόλεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, κυμαίνεται από 80 λεπτά και αφορά την απόσταση Καβάλας Ορεστιάδα ως 7 λεπτά που αφορά στην απόσταση Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη. Σημαντική είναι επίσης και μείωση της χρονοαπόστασης μεταξύ Αλεξανδρούπολης Καβάλας, 64 λεπτά και της Ορεστιάδας Θεσσαλονίκης κατά 126 λεπτά. 8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘρ Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα υπό κατασκευή και προγραμματιζόμενα έργα μεταφορικής υποδομής (κυρίως οδικά και λιμενικά) αποτέλεσαν το κύριο σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία οι υπάρχοντες πόροι καθιστούσαν την έννοια της ιεράρχησης δευτερεύουσα έννοια. Στην παρούσα όμως χρονική περίοδο η ιεράρχηση στόχων, δράσεων και διατιθέμενων πόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη χώρα και την ΠΑΜΘρ. Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων μεταφορικών υποδομών λαμβάνεται υπόψη ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΠΑΜΘρ, η γεωστρατηγική της δηλαδή θέση έναντι του Βόρειου - Βορειοανατολικού άξονα ανάπτυξης της χώρας προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, αφορά κυρίως στην παράκαμψη των δεσμεύσεων και του κόστους που επιβάλλει η διέλευση των στενών των Δαρδανελίων. Η ελκτικότητα κατά συνέπεια των υπόψη κινήσεων αφορά στη διάθεση μια ολοκληρωμένης, σύντομης και χωρίς περιορισμούς διεξόδου της Βαλκανικής και των Ανατολικών χωρών προς τη Μεσόγειο. 18

19 Η αντίστοιχη ροή μεταφορών από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη δεν αφορά την έξοδο προς τη Μεσόγειο, καθώς, εάν υπάρχει τέτοια απαίτηση διατίθενται πολύ πλησιέστερα σημεία εξόδου (Αδριατική) ενώ τα Κεντρικά Βαλκάνια έχουν ως σημείο εξόδου τη Θεσσαλονίκη (μέσω Προμαχώνα), όπως εμφανώς παρατηρείται στην ζώνη διέλευσης του διευρωπαϊκού άξονα IV. Για την επίτευξη της αναπτυξιακής της στρατηγικής η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης αλλά και η χώρα πρέπει να συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα: 1 η ) Στην ολοκλήρωση του τμήματος που συνδέεται με τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο IX (Χάρτης 1) και ειδικότερα στην κατά προτεραιότητα υλοποίηση των δράσεων: 1.1 Ολοκλήρωσης του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο Ορμένιο και του κάθετου οδικού Άξονα Κομοτηνή Νυμφαία. 1.2 Ολοκλήρωσης των εργασιών εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης και την υλοποίηση των έργων πολυχρηστικού σταθμού στη χερσαία ζώνη. 1.3 Σύνδεσης του λιμένα Αλεξανδρούπολη με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. 1.4 Αναβάθμισης της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου. Επισημαίνεται ότι ο Πανευρωπαϊκός Διάδρομος IX περιλαμβάνει κατά προσέγγιση km Οδικού Δικτύου, km Σιδηροδρομικού Δικτύου, 4 αεροδρόμια και 2 λιμάνια, ξεκινάει από το Ελσίνκι (Φιλανδία) και διερχόμενος από Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία καταλήγει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μέσω του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού, Αρδάνιο - Ορμένιο και συμπληρωματικά του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού, Κομοτηνή - Νυμφαία. 19

20 Πηγή: [8] Χάρτης 1.3: Πανευρωπαϊκός διάδρομος IX. Διέρχεται από δέκα (10) χώρες με συνολικό μήκος οδικού δικτύου km και σιδηροδρομικού δικτύου km. 2 η ) Στην αναβάθμιση του λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β» και ειδικότερα στην κατά προτεραιότητα υλοποίηση των δράσεων: 2.1 Ολοκλήρωσης των εργασιών επέκτασης 2.2 Σύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο. 3 η ) Στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Καβάλας Δράμας Εξοχής (Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων), ο οποίος, σύμφωνα και με την επικαιροποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου της ΠΑΜΘρ [9], αποτελεί αναδυόμενο άξονα ανάπτυξης της ΠΑΜΘρ. Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει την αναβάθμιση α) της Εθνικής Οδού Δράμας Καβάλας και β) της Εθνικής Οδού (Νο. 57) Δράμας Εξοχής. Η αναβάθμιση του οδικού άξονα προτείνεται να αφορά κύρια στην παράκαμψη πόλεων και αστικών κέντρων, σημειακών βελτιώσεων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και συνθηκών ασφαλείας του οδικού άξονα. 20

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Εισήγηση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Άρη Γιαννακίδη στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα