Έκθεση Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Ποιότητας 2011-2012"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση Ποιότητας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Θεσσαλονίκη 2013 Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΥΔΙΠ) Περιγραφή και ανάλυση του ΕΣΥΔΙΠ Σύνθεση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Γραφείο ΜΟΔΙΠ Πηγές στοιχείων ποιότητας Διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΔΙ.Π.) Διαφάνεια των διαδικασιών ΔΙΠ Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών Προτάσεις για τη βελτίωση του ΕΣΥΔΙΠ Παρουσίαση του ΑΤΕΙΘ Γεωγραφική θέση του ΑΤΕΙΘ Ιστορικό της εξέλιξης του ΑΤΕΙΘ Εξέλιξη των προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ Εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ σε προσωπικό Εξέλιξη σε διδακτικό προσωπικό Εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ σε τεχνικό και διοικητικό προσωπικό Σκοπός και στόχοι του ΑΤΕΙΘ Αποστολή του ΑΤΕΙΘ Στόχοι των τμημάτων και αντίληψη των στόχων από την ακαδημαϊκή κοινότητα Διοίκηση του ΑΤΕΙΘ Όργανα διοίκησης Επιτροπές- Συμβούλια Οργανισμός και Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Διάρθρωση του ΑΤΕΙΘ Θετικά και αρνητικά σημεία στην εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ Προτάσεις για ενίσχυση της εξέλιξης του ΑΤΕΙΘ στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Προγράμματα σπουδών Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών Βαθμός ανταπόκρισης των Προγραμμάτων Σπουδών στους στόχους των Τμημάτων Βαθμός ανταπόκρισης των Προγραμμάτων Σπουδών στις απαιτήσεις της κοινωνίας Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα των Προγραμμάτων Σπουδών Εξεταστικό σύστημα Διεθνής διάσταση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών Θετικά και αρνητικά σημεία στα προγράμματα σπουδών του ΑΤΕΙΘ Προτάσεις για βελτίωση Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου Διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων Αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων Εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου Υποτροφίες και βραβεία διδασκαλίας Ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας Διδακτικές μέθοδοι Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Αντικειμενικοί δείκτες αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Μαθησιακοί στόχοι 74 Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 2

3 4.2.2 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Αναθέσεις μαθημάτων Διδακτικά βοηθήματα Συχνότητα και διαδικασία επικαιροποίησης διδακτικών βοηθημάτων Εξεταστικό σύστημα Μέσα και υποδομές Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια Σπουδαστήρια Επικοινωνία διδασκόντων με τους φοιτητές Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Εκπαιδευτικές συνεργασίες Κινητικότητα φοιτητών Ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας Εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα Υποστήριξη των εισερχόμενων φοιτητών Έλεγχος της ποιότητας της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού Θετικά και αρνητικά στοιχεία του διδακτικού έργου που προσφέρει το ΑΤΕΙΘ Προτάσεις για ενίσχυση του διδακτικού έργου που προσφέρεται στο ΑΤΕΙΘ Ερευνητικό έργο Προαγωγή της Έρευνας στο ΑΤΕΙΘ Ερευνητική πολιτική του ΑΤΕΙΘ Ερευνητική πολιτική των τμημάτων Ερευνητικά προγράμματα Ερευνητικές συνεργασίες Πτυχιακές εργασίες Ερευνητικές υποδομές Επιστημονικές δημοσιεύσεις των διδασκόντων στο ΑΤΕΙΘ Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Θετικά και αρνητικά στοιχεία στο ερευνητικό έργο στο ΑΤΕΙΘ Προτάσεις για ενίσχυση του ερευνητικού έργου στο ΑΤΕΙΘ Σχέσεις με Κοινωνικούς/Πολιτιστικούς/Παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Συνεργασίες ΑΤΕΙΘ με ΚΠΠ φορείς Δυναμική του ΑΤΕΙΘ για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Συνεργασία με ΚΠΠ φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία Συμβολή του ΑΤΕΙΘ στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Θετικά και αρνητικά στοιχεία στη συνεργασία με ΚΠΠ φορείς Προτάσεις για βελτίωση των συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του ΑΤΕΙΘ Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης στα τμήματα Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης των τμημάτων Δημοσιοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου ανάπτυξης Ενέργειες των τμημάτων για προσέλκυση διδασκόντων υψηλού επιπέδου Προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών ΕΠ Ενέργειες των τμημάτων προκειμένου να προσελκύσουν φοιτητές υψηλού επιπέδου Θετικά και αρνητικά στοιχεία που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό στο ΑΤΕΙΘ Ενέργειες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού στο ΑΤΕΙΘ Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες των τμημάτων του ΑΤΕΘ Κεντρικές διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 3

4 8.2.1.Τμήμα Πληροφορικής Υποδομής Τμήμα Βιβλιοθήκης Γραφείο Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Εκδόσεων Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων Τμήμα Γραμματείας της Συνέλευσης του ΑΤΕΙΘ Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου του ΑΤΕΘ Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Τεχνικής υπηρεσίας Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής Τμήμα Οικονομικής υπηρεσίας Τμήμα Φοιτητικής μέριμνας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Θετικά και αρνητικά στοιχεία Προτάσεις για βελτίωση Συμπεράσματα Θετικά στοιχεία από την εφαρμογή του ΕΣΥΔΙΠ Αξιοποίηση των θετικών στοιχείων από το ΑΤΕΙΘ Αρνητικά στοιχεία στην εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας Κίνδυνοι από τα αρνητικά στοιχεία στην εφαρμογή του ΕΣΥΔΙΠ στο ΑΤΕΙΘ Κίνδυνοι από την μη-αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση από την πολιτεία Σχέδια βελτίωσης Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης του ΑΤΕΙΘ Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης του ΑΤΕΙΘ Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Συνθετικοί πίνακες απογραφής στοιχείων του ΑΤΕΙΘ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του ΑΤΕΙΘ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Προσωπικό των Τμημάτων του ΑΤΕΙΘ (ανά Τμήμα) ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Φοιτητές του ΑΤΕΙΘ (ανά Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών) ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Αξιολόγηση των φοιτητών για το Διδακτικό Έργο (ανά Τμήμα του ΑΤΕΙΘ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ερευνητικό Έργο (ανά Τμήμα του ΑΤΕΙΘ) ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Λοιπές Υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ (ανά Τμήμα) το ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Κεντρικές Υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ το Κατάλογος πινάκων Πίνακας 1.1: Σύνθεση της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 1.2: Συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και διδασκόντων στις διαδικασίες εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας Πίνακας 1.3: Άποψη φοιτητών για τη μαθησιακή διαδικασία Πίνακας 1.4: Συμμετοχή μελών ΕΠ και συμβασιούχων στη διαδικασία απογραφής ατομικών στοιχείων Πίνακας 1.5: Συμμετοχή αποφοίτων στο συνολικό δείγμα ανά έτος αποφοίτησης Πίνακας 2.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 2.2: Εξέλιξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 2.3: Εξέλιξη των διαγραφόμενων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 2.4: Εγγεγραμμένοι φοιτητές και αποφοιτήσαντες κατά το έτος Πίνακας 2.5: Αριθμός εγγεγραμμένων, ενεργών, ημι-ενεργών και τακτικών φοιτητών το Πίνακας 2.6: Προέλευση των εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών την τελευταία πενταετία Πίνακας 2.7: Εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 2.8: Αναλογίες εγγεγραμμένων φοιτητών προς προσωπικό ΑΤΕΙΘ Πίνακας 2.9: Ενεργοί και τακτικοί φοιτητές ανά μέλος ΕΠ, στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 4

5 Πίνακας 2.10: Στοιχεία του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 2.11: Σχολές και τμήματα του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 2.12: Τμήματα στα παραρτήματα του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 2.13: Βάσεις εισαγωγής Γενικών Λυκείων 90% Πίνακας 2.14: Τμήματα ΑΤΕΙΘ που παρουσιάζουν αύξηση των βάσεων εισαγωγής Πίνακας 3.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 3.2: Στοιχεία που αφορούν στα ΠΣ των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 3.3: Στοιχεία απασχολησιμότητας των αποφοίτων Πίνακας 3.4: Δομή των ΠΣ του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 3.5: Αριθμός προαπαιτουμένων μαθημάτων στα ΠΣ των τμημάτων Πίνακας 3.6: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Πίνακας 3.7: Μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στο ΑΤΕΙΘ Πίνακας 3.8: Μέθοδοι διασφάλισης της διαφάνειας των εξετάσεων στα τμήματα Πίνακας 3.9: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την Πρακτική Άσκηση Πίνακας 4.1: Αξιολόγηση των διδασκόντων από απόφοιτους του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 4.2 : Κατανομή διδακτικών ωρών σε ΕΠ και συμβασιούχους το Πίνακας 4.3: Κατανομή μελών ΕΠ στα τμήματα το Πίνακας 4.4: Υποτροφίες Erasmus για διδασκαλία κατά το Πίνακας 4.5: Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 4.6: Κατανομή των σταθμών εργασίας στις σχολές του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 4.7: Κατανομή των σταθμών εργασίας στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 4.8: Αντικειμενικοί δείκτες αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας το Πίνακας 4.9: Κατανομή της διάρκειας σπουδών στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 4.10: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 4.11: Συχνότητα χρήσης διαφόρων τρόπων γνωστοποίησης της ύλης, των στόχων και των μεθόδων αξιολόγησης των μαθημάτων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 4.12: Ποσοστά χρήσης διδακτικών βοηθημάτων Πίνακας 4.13: Ποσοστά κάλυψης της ύλης μέσα από όλα τα διδακτικά βοηθήματα Πίνακας 4.14: Αξιολόγηση κτιριακής υποδομής των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 4.15: Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας των διδασκόντων με τους φοιτητές Πίνακας 4.16: Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Πίνακας 4.17: ΑΕΙ με τα οποία το ΑΤΕΙΘ είχε εκπαιδευτικές συνεργασίες την τελευταία πενταετία Πίνακας 5.1: Ερευνητική πολιτική των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 5.2: Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων Πίνακας 5.3: Κατανομή των ερευνητικών προγραμμάτων στα τμήματα την τελευταία πενταετία Πίνακας 5.4: Κατανομή συνεργαζόμενων φοιτητών και εξωτερικών συνεργατών την τελευταία πενταετία Πίνακας 5.5: Πηγές χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων την τελευταία πενταετία Πίνακας 5.6: Ερευνητικές συνεργασίες στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 5.7: Πτυχιακές εργασίες που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά το Πίνακας 5.8: Επιστημονικές δημοσιεύσεις διδασκόντων στο ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 5.9: Αναγνώριση ερευνητικού έργου των διδασκόντων στο ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Πίνακας 6.1: Στοιχεία συνεργασίας τμημάτων του ΑΤΕΙΘ με ΚΠΠ φορείς Πίνακας 6.2: Συνεργασίες διδασκόντων με ΚΠΠ φορείς την τελευταία πενταετία Πίνακας 8.1: Δομή και στελέχωση των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 8.2: Υπηρεσίες του τμήματος Πληροφορικών Υποδομών του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 8.3: Χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παροχών του ΚΔΔ του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 8.4: Υπηρεσίες του ΚΔΔ στο προσωπικό του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 8.5: Υπηρεσίες που παρείχε το τμήμα Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 8.6: Δυναμική της βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ το Πίνακας 8.7: Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και τρόπος πρόσβασης του κοινού το Πίνακας 8.8: Υπηρεσίες βιβλιοθήκης προς ΑΜΕΑ το Πίνακας 8.9: Αριθμός αποφοίτων που εξυπηρετήθηκε από το Γραφείο διασύνδεσης το Πίνακας 8.10: Αριθμός φοιτητών Πρακτικής Άσκησης σε φορείς εργασίας το Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 5

6 Πίνακας 8.11: Πλήθος διδακτικών σημειώσεων που διαχειρίστηκε το τμήμα εκδόσεων κατά το Πίνακας 8.12: Συμμετοχή του ΑΤΕΙΘ σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατά το Πίνακας 8.13: Εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από το τμήμα δημοσίων και διεθνών σχέσεων το Πίνακας 8.14: Χωρική κατανομή των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 8.15: Κατανομή φοιτητών που παρακολούθησαν ξένες γλώσσες στα τμήματα το Πίνακας 8.16: Ξένες γλώσσες και αριθμός φοιτητών που τις παρακολούθησαν το Πίνακας 8.17: Προϋπολογισμός του ΑΤΕΙΘ για το οικονομικό έτος 2011 Πίνακας 8.18: Κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το 2011 Πίνακας 8.19: Παροχές προς τους φοιτητές το οικονομικό έτος 2011 Πίνακας 8.20: Πραγματικά έσοδα του ΑΤΕΙΘ το 2011 Πίνακας 8.21: Προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών προμήθειας ή εκποίησης υλικού το 2011 Πίνακας 8.22: Είδη κοινωνικών παροχών προς τους φοιτητές του ΑΤΕΙΘ Πίνακας 8.23: Στοιχεία των προγραμμάτων που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ το Κατάλογος σχημάτων Σχήμα 1.1Χ: Ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο , στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ (%) Σχήμα 1.1Ε : Ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας κατά το εαρινό εξάμηνο , στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ (%) Σχήμα 1.2: Συμμετοχή αποφοίτων στο συνολικό δείγμα ανά έτος αποφοίτησης Σχήμα 2.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Σχήμα 2.2: Εγγεγραμμένοι φοιτητές και αποφοιτήσαντες κατά το έτος Σχήμα 2.3: Ποσοστό ενεργών φοιτητών (%) στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 2.4: Προέλευση των εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ κατά την τελευταία πενταετία Σχήμα 2.5: Εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Σχήμα 2.6: Αριθμός μελών ΕΠ και συμβασιούχων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 2.7: Λόγος ενεργών φοιτητών ανά μέλος ΕΠ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 2.8: Αριθμός μελών ΕΤΠ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 2.9: Αριθμός μελών ΔΠ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 2.10: Βάσεις εισαγωγής Γενικών Λυκείων 90% Σχήμα 3.1: Ποσοστό αποφοίτων που εργάζεται Σχήμα 3.2: Αριθμός υποχρεωτικών και κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων στα ΠΣ Σχήμα 3.3: Ποσοστά θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας στα ΠΣ Σχήμα 3.4: Άποψη φοιτητών για τη λειτουργικότητα των ΠΣ Σχήμα 3.5: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Σχήμα 3.6: Μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στο ΑΤΕΙΘ Σχήμα 3.7: Μέθοδοι διασφάλισης της διαφάνειας των εξετάσεων στο ΑΤΕΙΘ Σχήμα 3.8: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την Πρακτική Άσκηση Σχήμα 4.1: Υποτροφίες Erasmus για διδασκαλία κατά το Σχήμα 4.2: Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 4.3: Ποσοστά προσέλευσης των φοιτητών στις εξετάσεις στα τμήματα το Σχήμα 4.4: Ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις το Σχήμα 4.5: Ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις μετά από την πρώτη προσπάθεια το Σχήμα 4.6: Μέση τιμή του αριθμού προσπαθειών για επιτυχία στις εξετάσεις το Σχήμα 4.7: Μέσος βαθμός μαθημάτων Σχήμα 4.8: Μέση διάρκεια σπουδών στα τμήματα το Σχήμα 4.9: Κατανομή της διάρκειας σπουδών στο ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 4.10: Μέση τιμή βαθμού πτυχίου το Σχήμα 4.11: Κατανομή βαθμολογίας των αποφοίτων των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 4.12: Ποσοστά χρήσης διδακτικών βοηθημάτων Σχήμα 4.13α: Αξιολόγηση κτιριακής υποδομής των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ (αίθουσες διδασκαλίας) Σχήμα 4.13ε : Αξιολόγηση κτιριακής υποδομής των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ (εργαστήρια) Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 6

7 Σχήμα 4.14: Αριθμός εργαστηρίων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σχήμα 4.15: Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας των διδασκόντων με τους φοιτητές Σχήμα 4.16: Αριθμός φοιτητών που συμμετείχε σε ερευνητικές δραστηριότητες των τμημάτων Σχήμα 4.17: Εξέλιξη των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές τα τελευταία έτη Σχήμα 4.18: Εξέλιξη των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για Πρακτική Άσκηση τα τελευταία έτη Σχήμα 4.19: Κατανομή εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές ανά τμήμα το Σχήμα 4.20: Κατανομή εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για Πρακτική Άσκηση στα τμήματα το Σχήμα 4.21: Κατανομή των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές στα τμήματα το Σχήμα 4.22: Χώρες υποδοχής των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές το Σχήμα 4.23: Χώρες υποδοχής των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για Πρακτική Άσκηση το Σχήμα 4.24: Χώρες προέλευσης των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές το Σχήμα 5.1: Κατανομή των ερευνητικών προγραμμάτων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Σχήμα 5.2: Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών και εξωτερικών συνεργατών στα ερευνητικά προγράμματα Σχήμα 5.3: Πηγές χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΑΤΕΙΘ Σχήμα 5.4: Αριθμός ερευνητικών συνεργασιών στα τμήματα Σχήμα 5.5: Ποσοστό πτυχιακών εργασιών που οδήγησαν σε δημοσίευση Σχήμα 5.6: Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων των διδασκόντων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ Σχήμα 5.7: Συνολικός αριθμός ετεροαναφορών στις δημοσιεύσεις των διδασκόντων στα τμήματα Σχήμα 6.1: Αριθμός συνεργασιών των διδασκόντων με φορείς ΚΠΠ Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 7

8 Πρόλογος Η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Ποιότητας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) από την Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), προβλέπεται στους νόμους 3374/2005 και 4009/2011, στα άρθρα που αφορούν στη Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σκοπός της Έκθεσης Ποιότητας είναι να διαμορφώσει το Ίδρυμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης, και με τους ακόλουθους στόχους: 1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Ιδρύματος 2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης 3. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης 4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Ιδρύματος 5. Τη λήψη αποφάσεων για δράσεις εκτός του Ιδρύματος Το ΑΤΕΙΘ υποβλήθηκε σε διαδικασία αξιολόγησης εθελοντικά το 2000, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια Έργου ΕΠΕΑΕΚ. Στα συμπεράσματα και προτάσεις αυτής της αξιολόγησης περιλαμβάνονταν τα εξής: 1. Να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου του Ιδρύματος, που περιλαμβάνει την αποστολή και όραμα του Ιδρύματος και τους στρατηγικούς στόχους, με έμφαση στις κυριότερες περιοχές ανάπτυξης. 2. Να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας. 3. Να οργανωθεί το Γραφείο Διασύνδεσης ώστε να αναλάβει την πληροφόρηση όσον αφορά στις διεξόδους απασχόλησης και το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στην εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτηση τους, ή στην απόκτηση υψηλότερων ακαδημαϊκών προσόντων. Επίσης να σχεδιαστεί η ανατροφοδότηση από εργοδότες σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες αποφοίτων που απασχολούν. Οι εξελίξεις που αφορούν στη λειτουργία του ΑΤΕΙΘ μετά το 2000 περιλαμβάνουν: 1. Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των ΤΕΙ. Η ανωτατοποίηση με τους Ν.2916/2001 και Ν.3549/2007, η δυνατότητα συμμετοχής αρχικά, και οργάνωσης στη συνέχεια, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με την ΥΑ 60671/Ε5/2002 και Ν.3794/2009 και η δωρεάν προμήθεια και επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ με την ΥΑ 76244/Β3/ , έδωσαν τη δυνατότητα στο ΑΤΕΙΘ να αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα λειτουργίας του, κυρίως όσον αφορά στο ερευνητικό έργο, στην οργάνωση και λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και στην χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας. 2. Οργάνωση της πληροφόρησης του Ιδρύματος όσον αφορά στην απορροφησιμότητα των αποφοίτων του. Η πρώτη «Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ» έγινε από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ και ολοκληρώθηκε το 2007, στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης». Το δείγμα της μελέτης αφορούσε απόφοιτους 20 τμημάτων κατά τα έτη Η μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ συνεχίστηκε από το Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 8

9 Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ καλύπτοντας τα έτη αποφοίτησης , και είχε ως αποτέλεσμα 20 μελέτες / έρευνες για ισάριθμα τμήματα του ΑΤΕΙΘ. Το Γραφείο Ποιότητας που δημιουργήθηκε το 2010 στα πλαίσια της Πράξης ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ, ολοκλήρωσε την πρώτη του «Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ» το 2012, η οποία περιλαμβάνει και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας από τους απόφοιτους. Το δείγμα της μελέτης αφορά απόφοιτους από τα 23 τμήματα του ΑΤΕΙΘ κατά τα έτη Οργάνωση των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο ΑΤΕΙΘ. Η οργάνωση αυτή περιλαμβάνει την συγκρότηση των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το 2007, την συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) το 2008, και την δημιουργία του Γραφείου Ποιότητας για την υποστήριξη των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας (ΔΙΠ) το Εφαρμογή των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας (ΔΙΠ) στο ΑΤΕΙΘ. Οι διαδικασίες ΔΙΠ άρχισαν να εφαρμόζονται στα τμήματα το Από το 2009 έως το 2012, 23 τμήματα (από σύνολο 25) κατέθεσαν Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης, ενώ 9 τμήματα υποβλήθηκαν σε Εξωτερική Αξιολόγηση. Μόνο τα δυο Γενικά Τμήματα δεν υπέβαλαν Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης. Η Έκθεση Ποιότητας του είναι η πρώτη Έκθεση του ΑΤΕΙΘ που συντάχθηκε από το Γραφείο Ποιότητας με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ. Η νέα αυτή μέθοδος σύνταξης της Έκθεσης περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων ποιότητας και τον έλεγχο της εγκυρότητας και πληρότητας των δεικτών ποιότητας. Η χρησιμοποίηση πρωτογενών στοιχείων αυξάνει την αξιοπιστία της τεκμηρίωσης και παρουσιάζει τον πολιτισμό ποιότητας που έχουν τα μέλη ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επίσης επιτρέπει τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των στόχων της Έκθεσης με ακρίβεια, και προσδιορίζει τις ενέργειες που διασφαλίζουν αποτελεσματικά τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 9

10 1. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΥΔΙΠ) 1.1. Περιγραφή και ανάλυση του ΕΣΥΔΙΠ Σύνθεση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Η ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ ορίστηκε στην συνεδρίαση με αρ. 2/ της Συνέλευσης του ΑΤΕΙΘ και αποτελείται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος, τρεις καθηγητές πρώτης βαθμίδας και έναν κοινό εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν είχαν οριστεί από τους φοιτητικούς συλλόγους. Η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ φαίνεται στο πίνακα 1.1: Πίνακας 1.1: Σύνθεση της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ Τζιώνας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Μιχαήλ-Κλεφτούρη Καλλιόπη, Καθηγήτρια Γωγούσης Αριστείδης, Καθηγητής Σαρμανιώτης Χρήστος, Καθηγητής Τσίτσης Νικόλαος, Γενικός γραμματέας Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Γραφείο ΜΟΔΙΠ Το Γραφείο ΜΟΔΙΠ δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Πράξης ΕΣΠΑ-ΜΟΔΙΠ ( ) και άρχισε τη λειτουργία του στο ΑΤΕΙΘ την με την ονομασία «Γραφείο Ποιότητας». Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου εγκρίθηκε από την ΜΟΔΙΠ στις Το Γραφείο Ποιότητας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για διοικητική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ δημιούργησε το «Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ» το οποίο περιέχει και διαχειρίζεται στοιχεία ποιότητας του ΑΤΕΙΘ Πηγές στοιχείων ποιότητας Οι πηγές που χρησιμοποίησε η ΜΟΔΙΠ για τη σύνταξη της Έκθεσης Ποιότητας του ΑΤΕΙΘ ήταν η Βάση Δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με στοιχεία ποιότητας που προέρχονται από τις παρακάτω αξιόπιστες πρωτογενείς πηγές: Βάση Δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Γραμματειών (Πυθία) (στοιχεία φοίτησης, αποφοίτησης και βαθμολόγησης φοιτητών) Στοιχεία έντυπων ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων (στοιχεία αξιολόγησης και συμμετοχής των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία) Στοιχεία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τους υπευθύνους των πρωτογενών πηγών πληροφόρησης: 1. Ερωτηματολόγια υπευθύνων μαθημάτων (στοιχεία περιεχομένου και διδασκαλίας μαθημάτων) 2. Ερωτηματολόγια ατομικών στοιχείων διδασκόντων (ατομικά στοιχεία διδακτικής, ερευνητικής, διοικητικής και κοινωνικής δραστηριότητας) Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 10

11 3. Ερωτηματολόγια Διευθυντών Ερευνητικών Εργαστηρίων (στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και υποδομών των τμημάτων) 4. Ερωτηματολόγια Προέδρων των τμημάτων (στοιχεία που αφορούν στη διοίκηση των τμημάτων) 5. Ερωτηματολόγια Προϊσταμένων γραμματειών των τμημάτων (στοιχεία εξέλιξης των τμημάτων όπως καταγράφονται στα πρακτικά των συλλογικών οργάνων των τμημάτων) 6. Ερωτηματολόγια Προϊσταμένων / Διευθυντών κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών (στοιχεία οργάνωσης και δραστηριότητας των υπηρεσιών) 7. Ερωτηματολόγια αποφοίτων (στοιχεία απορροφησιμότητας από την αγορά εργασίας και στοιχεία αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης και της Πτυχιακής Εργασίας) 8. Ερωτηματολόγια φοιτητών (στοιχεία αξιολόγησης των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας) Διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΔΙΠ) Οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των στοιχείων και την επεξεργασία τους περιλαμβάνουν: 1. Σχεδιασμό των ερωτηματολογίων και έλεγχο εγκυρότητας 2. Έγκριση των ερωτηματολογίων από τα τμήματα και από τη ΜΟΔΙΠ 3. Ηλεκτρονικό σχεδιασμό και ανάπτυξη των ερωτηματολογίων 4. Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων κατά την 5 η εβδομάδα των εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) με οδηγίες για την έντυπη αξιολόγηση φοιτητών 5. Αποστολή ηλεκτρονικών και έντυπων μηνυμάτων προς το προσωπικό των τμημάτων (και φοιτητές) μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, με πληροφορίες για τη συμπλήρωση τους 6. Αποστολή ηλεκτρονικών υπενθυμίσεων για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη διαδικασία συμπλήρωσης 7. Αυτόματη επεξεργασία στοιχείων και κατασκευή πινάκων τμηματικών στοιχείων και δεικτών 8. Αποστολή πινάκων τμηματικών στοιχείων και δεικτών στα τμήματα 9. Αυτόματη επεξεργασία στοιχείων και κατασκευή πινάκων συγκεντρωτικών στοιχείων και δεικτών για το Ίδρυμα 10. Συγκέντρωση των πινάκων σύμφωνα με την Πρότυπη Έκθεση της ΑΔΙΠ και ολοκλήρωση της συγγραφής Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 11

12 Διαφάνεια διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας (ΔΙΠ) Η διαφάνεια των διαδικασιών διασφαλίστηκε όπως περιγράφεται παρακάτω: Η εγκυρότητα των ερωτηματολογίων ελέγχθηκε από το Γραφείο Ποιότητας και η χρήση τους εγκρίθηκε από τα τμήματα και την ΜΟΔΙΠ Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας εγκρίθηκαν από την ΜΟΔΙΠ Τα ερωτηματολόγια και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΑΤΕΙΘ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ Κατά την 5 η εβδομάδα των δυο εξαμήνων πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες με θέμα τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στο ΑΤΕΙΘ Τα τμηματικά αποτελέσματα των διαδικασιών στάλθηκαν ηλεκτρονικά στα τμήματα Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ 1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών Τα θετικά στοιχεία στο Εσωτερικό σύστημα Διασφάλισης της ποιότητας του ΑΤΕΙΘ είναι: 1. Η απόφαση συμμετοχής των τμημάτων στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της ποιότητας ήταν καθολική. Η απόφαση αυτή έχει σχέση με την προσπάθεια καταξίωσης του ΑΤΕΙΘ στην ελληνική κοινωνία και την προσδοκία ότι με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, θα αναγνωριστεί το έργο που προσφέρει, και με αυτό τον τρόπο θα βελτιώσει τη θέση του στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 2. Η μέθοδος αυτόματης συλλογής και κεντρικής επεξεργασίας στοιχείων ποιότητας από υπεύθυνες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, που οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Γραφείο Ποιότητας, προσέφερε σημαντική βοήθεια στα τμήματα όσον αφορά στην σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων τους. Ο ρόλος των ΟΜΕΑ περιορίστηκε στην ερμηνεία των στοιχείων και δεικτών ποιότητας και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 3. Η νέα μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων προσέφερε σημαντική βοήθεια στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος όσον αφορά στην σύνταξη της Έκθεσης Ποιότητας του ΑΤΕΙΘ. Ο ρόλος της περιορίστηκε στην ερμηνεία των στοιχείων και δεικτών ποιότητας και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 4. Η νέα μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων επέτρεψε την ολοκληρωμένη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος και τη συμμετοχή, για πρώτη φορά, των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών και των αποφοίτων στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της ποιότητας. 5. Η συμμετοχή των προέδρων των τμημάτων και των προϊσταμένων των γραμματειών των τμημάτων, ήταν σχεδόν καθολική για όλα τα τμήματα. Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνουν: Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 12

13 1.Μικρή συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. Η μέση τιμή του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση των θεωρητικών μαθημάτων ήταν 20%, και αυτή των εργαστηριακών μαθημάτων 46% (πίνακας 1.2, σχήμα 1.1). Τα μικρά ποσοστά συμμετοχής οφείλονται στα αντίστοιχα μικρά ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία όπως καταγράφηκαν κατά τον χρόνο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων των φοιτητών (7 η 8 η εβδομάδα εξαμήνου). Σχήμα 1.1 Χ : Ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο , στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ (%) Σχήμα 1.1 Ε : Ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας κατά το εαρινό εξάμηνο , στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ (%) Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 13

14 Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.2 και στα παραπάνω σχήματα η συμμετοχή των φοιτητών βελτιώθηκε ελαφρώς στα εργαστηριακά μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο, αλλά παρέμεινε στο ίδιο χαμηλό επίπεδο. Τα μικρά ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας δημιουργούν ερωτήματα που αφορούν στην άποψη της πλειοψηφίας των φοιτητών του Ιδρύματος οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Η μέθοδος συλλογής στοιχείων που αφορούν στην άποψη των φοιτητών η οποία χρησιμοποιήθηκε (διανομή των ερωτηματολογίων αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων την 7 η -8 η εβδομάδα του εξαμήνου) αποσκοπούσε στον αποκλεισμό των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, θεωρώντας ότι η άποψη τους δεν είναι αξιόπιστη. Η μέθοδος δεν επιτρέπει την εκτίμηση της άποψης των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία κατά την 7 η -8 η εβδομάδα του εξαμήνου, αλλά η απουσία τους ήταν περιστασιακή και μπορεί να έχουν αξιόπιστη άποψη. Πιθανοί λόγοι για τη μικρή συμμετοχή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία, μπορεί να είναι: η αντίληψη των φοιτητών των οποίων η άποψη δεν καταγράφηκε, όσον αφορά στην τήρηση του Κανονισμού Σπουδών και συγκεκριμένα στην μη-υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (η άποψη των φοιτητών που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία κατέγραψαν καλή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία- βλέπε παρακάτω πίνακα 1.3, Δείκτη 9) η αντίληψη των φοιτητών των οποίων η άποψη δεν καταγράφηκε, όσον αφορά στην ποιότητα του προγράμματος σπουδών (η άποψη των φοιτητών που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία ήταν μέτρια έως καλή όσον αφορά στην ποιότητα του προγράμματος σπουδών βλέπε παρακάτω πίνακα 1.3, Δείκτες 1,2,3) η αντίληψη των φοιτητών των οποίων η άποψη δεν καταγράφηκε, όσον αφορά στην ποιότητα διδασκαλίας (η άποψη των φοιτητών που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία ήταν καλή όσον αφορά στην ποιότητα διδασκαλίας- βλέπε παρακάτω πίνακα 1.3, Δείκτες 6,7,8) τα κίνητρα συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών και σύμφωνα με τις αποφάσεις των διδασκόντων (απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση) Πίνακας 1.2: Συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και διδασκόντων στις διαδικασίες εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας Τμήμα Συμμετοχή φοιτητών (%) Συμμετοχή διδασκόντων (%) Θεωρητικό τμήμα μαθήματος Εργαστηριακό τμήμα μαθήματος XE EE XE EE Ποσοστό μαθημάτων που απογράφηκα ν από τους υπεύθυνους διδάσκοντες (%) Ποσοστό μαθημάτων που αξιολογήθηκα ν από φοιτητές (%) Ποσοστό διδασκόντων που απογράφηκα ν (%) Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Α.Ε Συμμετοχή αποφοίτων (%) Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 14

15 Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Έργων Υποδομής Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδ Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκ Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργ Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Πρ Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Η συμμετοχή υπολογίστηκε ως το % του αριθμού ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν προς τον αναμενόμενο αριθμό μελών του συγκεκριμένου πληθυσμού. Ο αναμενόμενος αριθμός φοιτητών και μαθημάτων πάρθηκε από τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων Πυθία. Ο αναμενόμενος αριθμός διδασκόντων πάρθηκε από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους προϊσταμένους γραμματείας των τμημάτων. Η συμμετοχή αποφοίτων αναφέρεται στο ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό δείγμα αποφοίτων που συμπλήρωσε σχετικά ερωτηματολόγια. Πίνακας 1.3: Άποψη φοιτητών για τη μαθησιακή διαδικασία Τμήμα / Δείκτες Αγροτικής Αν & Δ.Α.Ε Αισθητικής & Κοσμητ Αυτοματισμού Βιβλιοθηκον. & Σ Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτ Εμπορίας και Διαφήμ Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υπ Σχεδιασμού & Π.Ενδ Τεχνολογίας Αλιείας Υ Τεχνολογίας Τροφίμ Τεχνολόγων Ιατρ. Εργ Τουριστικών Επιχειρ Τυποποίησης & Δ. Πρ Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 15

16 Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα έντυπα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές που συμμετείχαν στη μαθησιακή διαδικασία. Επεξήγηση δεικτών:. 1= Συνάφεια στόχων του μαθήματος 2= Ύλη και διδακτικό υλικό 3= Καταλληλότητα εξαμήνου 4=Διαφάνεια εξεταστικών κριτηρίων 5=Χρήση εργασιών 6= Ποιότητα διδασκαλίας 7= Συνέπεια διδάσκοντα 8= Προσιτός στους φοιτητές 9= Συμμετοχή στα μαθήματα 10=Ατομική μελέτη 11= Χρήση ασκήσεων 12= Επάρκεια εξοπλισμού 2.Μικρή συμμετοχή των διδασκόντων στις διαδικασίες εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Η μικρή συμμετοχή των διδασκόντων καταγράφηκε τόσο στην διαδικασία αξιολόγησης από φοιτητές (διανομή ερωτηματολογίων στους φοιτητές κατά την διάρκεια των μαθημάτων), όσο και στην διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων (καταγραφή στοιχείων ποιότητας ως υπεύθυνοι μαθημάτων και καταγραφή ατομικών στοιχείων) (πίνακας 1.2). Η συμμετοχή των διευθυντών ερευνητικών εργαστηρίων ήταν ακόμα μικρότερη αφού συμπληρώθηκαν σχετικά ερωτηματολόγια μόνο σε τέσσερα (4) τμήματα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των διδασκόντων καταγράφηκε στη διαδικασία αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας από τους φοιτητές (μέση τιμή για όλο το ΑΤΕΙΘ 72%). (Το τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης δεν συμμετείχε στη διαδικασία). Το εύρος συμμετοχής ήταν %, με το τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας να έχει τη μικρότερη συμμετοχή και τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων να έχουν συμμετοχή 100%. Η μικρότερη συμμετοχή των διδασκόντων καταγράφηκε στην διαδικασία απογραφής ατομικών στοιχείων (μέση τιμή 29%). Το εύρος συμμετοχής ήταν 4-76% με το τμήμα Φυσικοθεραπείας να έχει τη μικρότερη συμμετοχή 4% (ακολουθούμενο από το Τμήμα Μαιευτικής με 7%) και το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων να έχει τη μεγαλύτερη με 76%. Η συμμετοχή των μόνιμων διδασκόντων (μέλη ΕΠ) στη διαδικασία απογραφής ατομικών στοιχείων ήταν μεγαλύτερη από αυτή των συμβασιούχων διδασκόντων (62% και 13% αντίστοιχα) (πίνακας 1.4). Πίνακας 1.4: Συμμετοχή μελών ΕΠ και συμβασιούχων στη διαδικασία απογραφής ατομικών στοιχείων Tμήμα Συνολικός αριθμός μελών ΕΠ Συνολικός αριθμός συμβασιούχων Ποσοστό συμμετοχής μελών ΕΠ (%) Ποσοστό συμμετοχής συμβασιούχων (%) Ποσοστό συμμετοχής διδασκόντων (%) Αγροτικής Αν. και Διοίκησης Αγρ. Επιχ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληρ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 16

17 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής Γενικό Θετικών Επιστημών Γενικό Ξένων γλωσσών και ΦΑ ΑΤΕΙΘ Η συμμετοχή υπολογίστηκε ως % του αριθμού ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν προς τον αναμενόμενο αριθμό μελών του συγκεκριμένου πληθυσμού. Ο αναμενόμενος αριθμός διδασκόντων πάρθηκε από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους προϊσταμένους γραμματείας των τμημάτων. Τα τμήματα που παρουσίασαν 100% συμμετοχή στην απογραφή ατομικών στοιχείων μελών ΕΠ ήταν τα τμήματα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Λογιστικής και Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, ακολουθούμενα από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων με 94%. Τα τμήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και Τεχνολογίας Τροφίμων είχαν και τη μεγαλύτερη συμμετοχή συμβασιούχων στην παραπάνω διαδικασία (53%). Τα τμήματα με τη μικρότερη συμμετοχή μελών ΕΠ ήταν τα τμήματα Εμπορίας και Διαφήμισης (13%) και Φυσικοθεραπείας (15%). Τα δυο Γενικά τμήματα είχαν μηδενική συμμετοχή μελών ΕΠ και συμβασιούχων, ενώ επτά (7) τμήματα είχαν μηδενική συμμετοχή των συμβασιούχων στη διαδικασία, συγκεκριμένα τα τμήματα Βρεφονηπιοκομίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Τεχνολογίας Αλιείας, Τεχνολογίας Ιατρικών εργαστηρίων, Φυσιοθεραπείας και Φυτικής Παραγωγής. Τρία (3) από τα τμήματα αυτά είχαν και τους μεγαλύτερους πληθυσμούς συμβασιούχων (Μαιευτικής-34, Νοσηλευτικής -87 και Φυσικοθεραπείας -36). Η συμμετοχή διδασκόντων στη διαδικασία απογραφής στοιχείων που αφορούν στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών για τα οποία ήταν υπεύθυνοι, ήταν 48% για όλο το ΑΤΕΙΘ (πίνακας 1.2). Το εύρος συμμετοχής ήταν 9-81% με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας να έχει την μικρότερη συμμετοχή και το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής να έχει την μεγαλύτερη. Πιθανές αιτίες για τη μικρή συμμετοχή διδασκόντων στις εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας είναι: Μεγάλος φόρτος εργασίας των διδασκόντων (ιδιαίτερα των συμβασιούχων) (απαιτείται διερεύνηση σε επίπεδο τμημάτων) Αντίληψη διδασκόντων (ιδιαίτερα των συμβασιούχων) όσον αφορά στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας (απαιτείται διερεύνηση σε επίπεδο τμημάτων) Αντίληψη διδασκόντων (ιδιαίτερα των συμβασιούχων) όσον αφορά στην ποιότητα τους τόσο σε επίπεδο επιστημονικής δραστηριότητας, όσο και ως διδάσκοντες (απαιτείται διερεύνηση σε επίπεδο τμημάτων) Μικρός βαθμός δραστηριοποίησης των προέδρων των τμημάτων και των ΟΜΕΑ για ενημέρωση και αύξηση της συμμετοχής των διδασκόντων (ιδιαίτερα των συμβασιούχων) στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. 3.Μικρή συμμετοχή αποφοίτων Η συμμετοχή των αποφοίτων ήταν μικρή (μέση συμμετοχή των αποφοίτων/τμήμα=6 %) (πίνακας 1.2). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μικρό μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία (Ν=355). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 17

18 Το εύρος συμμετοχής ανάμεσα στα τμήματα ήταν μεγάλο (3-14%) με τα τμήματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και Μαιευτικής να έχουν την μικρότερη συμμετοχή και το τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων να έχει την μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάστηκε από τους αποφοιτήσαντες κατά το (πίνακας 1.5 και σχήμα 1.2) Πίνακας 1.5: Συμμετοχή αποφοίτων στο συνολικό δείγμα ανά έτος αποφοίτησης Έτος αποφοίτησης Ποσοστό αποφοίτων στο συνολικό δείγμα που συμμετείχε στη διαδικασία (%) Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από αποφοίτους. Σχήμα 1.2: Συμμετοχή αποφοίτων στο συνολικό δείγμα ανά έτος αποφοίτησης 4.Μηδενική συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας Η συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία ήταν μηδενική. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε από το Γραφείο Ποιότητας (αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος μέσω Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου). 5.Πολλά σφάλματα κατά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων των προϊσταμένων των γραμματειών των τμημάτων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 18

19 Τα σφάλματα μπορεί να οφείλονται σε ελλιπή κατανόηση των οδηγιών που δόθηκαν για τη συμπλήρωση ή σε μεγάλο φόρτο εργασίας (απαιτείται διερεύνηση). 6.Ελλιπής συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων των προϊσταμένων/διευθυντών κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών Η ελλιπής συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων μπορεί να οφείλεται σε ελλιπή κατανόηση των ερωτήσεων, μεγάλο φόρτο εργασίας ή στην αντίληψη των προϊσταμένων για τη σημασία των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας Προτάσεις για τη βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΥΔΙΠ) 1. Αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία. Ενέργειες σε ιδρυματικό επίπεδο περιλαμβάνουν αναθεώρηση του Κανονισμού Σπουδών ώστε η αντίληψη των φοιτητών σχετικά με τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία να διορθωθεί. Σε τμηματικό επίπεδο σχετικές ενέργειες περιλαμβάνουν τη δημιουργία κινήτρων από τους διδάσκοντες συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης των χρησιμοποιούμενων μεθόδων διδασκαλίας (μεγαλύτερη χρησιμοποίηση ενεργητικών μεθόδων έναντι των παραδοσιακών παθητικών μεθόδων). 2. Αύξηση της συμμετοχής των διδασκόντων στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Ενέργειες σε ιδρυματικό επίπεδο περιλαμβάνουν την συνέχιση της οργάνωσης σχετικών ημερίδων/συνεδρίων από τη ΜΟΔΙΠ αλλά και τη δημιουργία κινήτρων, κυρίως για τους συμβασιούχους διδάσκοντες. Σε τμηματικό επίπεδο απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του φόρτου εργασίας των μελών ΕΠ και των συμβασιούχων, και της αντίληψης των διδασκόντων (ιδιαίτερα των συμβασιούχων) όσον αφορά στη ατομική τους ποιότητα και στην σκοπιμότητα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος. 3. Δημιουργία συνείδησης ποιότητας σε όλους τους διδάσκοντες με την αύξηση της ενασχόλησης τους στις εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, σε τμηματικό επίπεδο. Μεγαλύτερη ενασχόληση μπορεί να επιτευχθεί με την οργάνωση Τμηματικών Διαδικασιών Διασφάλισης της ποιότητας π.χ. αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της κεντρικής επεξεργασίας δεικτών ποιότητας από κάθε διδάσκοντα (υπεύθυνο μαθήματος, διευθυντή ερευνητικού εργαστηρίου, υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, επιβλέποντα πτυχιακής εργασίας) και υποβολή προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες στη διοίκηση του τμήματος. Τέτοιες διαδικασίες μπορεί να φέρουν σε στενότερη επαφή την ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος με τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης και έτσι να συμβάλουν στη δημιουργία μεγαλύτερης συνείδησης ποιότητας. 4. Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των προέδρων των τμημάτων και των ΟΜΕΑ με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των διδασκόντων στις διαδικασίες. Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τεκμηρίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας από τη διοίκηση των τμημάτων, και τακτική ενημέρωση όλων των διδασκόντων και των φοιτητών. Επίσης, κατά τη σύνταξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής στρατηγικής των τμημάτων πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά τόσο στις ιδρυματικές όσο και στις τμηματικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, που περιλαμβάνουν τακτική Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 19

20 παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της και αναθεώρηση της λειτουργίας του τμήματος όταν και όπου απαιτείται. 5. Αναθεώρηση των μεθόδων συλλογής δειγμάτων αποφοίτων και φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης από το Γραφείο Ποιότητας, με στόχο την αύξηση του μεγέθους των δειγμάτων. Η αύξηση αυτή θα επιτρέψει την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων από όλα τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ και την αξιοποίηση τους προς όφελος του ιδρύματος. 6. Αναθεώρηση των μεθόδων συλλογής στοιχείων από τους προϊσταμένους των γραμματειών των τμημάτων και τους προϊσταμένους/διευθυντές των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών, με στόχο την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων ποιότητας. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 20

21 2. Παρουσίαση του ΑΤΕΙΘ 2.1. Γεωγραφική θέση του ΑΤΕΙΘ Οι εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ βρίσκονται δυτικά της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου του Δήμου Δέλτα, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική ζώνη της πόλης. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011, η Θεσσαλονίκη έχει πληθυσμό κατοίκους ενώ ο νομός Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό κατοίκους. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος βρίσκονται 17 χιλιόμετρα από το κέντρο τη Θεσσαλονίκης, στην έξοδο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών προς τη Σίνδο. Απλώνονται σε μια έκταση στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, περί τα 1000 στρέμματα, καταλαμβάνει το αγρόκτημα, με θερμοκήπια, καλλιέργειες, στάβλους, πτηνοτροφείο, εγκαταστάσεις προσωπικού, χώρους εκπαίδευσης και γραφεία υπηρεσίας αγροκτήματος. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων φθάνει τα τμ, όπου φιλοξενούνται οι πέντε Σχολές που λειτουργούν σήμερα στο Ίδρυμα. Η απόσταση των εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης όπου διαμένουν οι περισσότεροι φοιτητές, απαιτεί συχνή συγκοινωνία η οποία πραγματοποιείται σήμερα με αστικά λεωφορεία. Πολλοί φοιτητές χρησιμοποιούν ΙΧ ως μέσο μεταφοράς, και η χρήση αυτή διευκολύνεται με τους πολλούς χώρους στάθμευσης στους χώρους του ΑΤΕΙΘ. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του στη Σίνδο, το ΑΤΕΙΘ χρησιμοποιεί κτιριακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Κιλκίς, Νέα Μουδανιά και Κατερίνη, όπου στεγάζονται τα τρία (3) παραρτήματα του. 2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του ΑΤΕΙΘ. Το ΑΤΕΙΘ ιδρύθηκε το 1983 ως ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (η μετονομασία σε Αλεξάνδρειο ΤΕΙΘ έγινε το 2000). Σύμφωνα με το νόμο ίδρυσης του (Ν.1404/1983), ανήκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία. Σταθμό στην εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ αποτέλεσε η ανωτατοποίηση του με τους Ν.2916/2001 και Ν.3549/2007, και η δυνατότητα συμμετοχής αρχικά, και οργάνωσης στη συνέχεια, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με την ΥΑ 60671/Ε5/2002 και Ν.3794/2009. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η ψήφιση των Ν.4009/2011 και Ν. 4076/2012, με τους οποίους τροποποιήθηκε η διοικητική λειτουργία και η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών στο ΑΤΕΙΘ. Η εφαρμογή των παραπάνω νόμων διακόπηκε προσωρινά με την ανακοίνωση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στις 29/1/2013 το οποίο προέβλεπε συγχώνευση του ΑΤΕΙΘ με το ΤΕΙ Σερρών και μεταφορά του 30% των τμημάτων του στην περιφέρεια, εγκαταλείποντας κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές και δημιουργώντας διατάραξη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του ιδρύματος Εξέλιξη των προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών στο ΑΤΕΙΘ το ήταν Το ΑΤΕΙΘ κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος φοιτητών μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ (μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το ΤΕΙ Αθήνας. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 21

22 Ο αριθμός των εγγεγραμμένων, νεοεισαχθέντων και διαγραφέντων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ κατά την τελευταία πενταετία φαίνεται στον πίνακα 2.1 και σχήμα 2.1. Ο αριθμός των νεοεισαχθέντων/έτος αυξήθηκε κατά 8% την τελευταία πενταετία, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών μειώθηκε κατά 17%. Πίνακας 2.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Κατηγορία/έτος Εισαχθέντες Διαγραφέντες (% εγγεγραμμένων) 1338 (6) 1651 (7) 908 (4) 1610 (7) 1932 (7) Αριθμός αποφοίτων (% εγγεγραμμένων) 2350 (11) 2406 (11) 2471 (11) 2574 (11) 2226 (9) Διακοπή/αναστολή σπουδών Σύνολο εγγεγραμμένων Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Σχήμα 2.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Η εξέλιξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία, παρουσιάζεται στον πίνακα 2.2. Πίνακας 2.2: Εξέλιξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών Αγροτικής ΑΔΑΕ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 22

23 Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Tεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Όπως φαίνεται στους πίνακες 2.1 και 2.2 ο αριθμός των νεοεισαχθέντων φοιτητών σε όλα τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ αυξήθηκε κατά 8% την τελευταία πενταετία. Η αύξηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη κατά την εισαγωγή του (μετά την κατάργηση της βάσης του 10) στα τμήματα Αγροτικής ΑΔΑΕ, Ζωϊκής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών, Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο αριθμός νεοεισαχθέντων σε όλο το ΑΤΕΙΘ αυξήθηκε κατά 37% το Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.1 και στο σχήμα 2.1, την τελευταία πενταετία αποφοιτά μόνο ένα μικρό ποσοστό των εγγεγραμμένων φοιτητών, συγκεκριμένα 9 11%, ενώ ένα μικρό ποσοστό 4-7% διαγράφεται. Οι διαγραφές το μειώθηκαν στο ΑΤΕΙΘ κατά 19%, ενώ ήταν αυξημένες στα τμήματα Λογιστικής, Νοσηλευτικής, Τεχνολογίας Τροφίμων και Αυτοματισμού (πίνακας 2.3). Οι πιθανές αιτίες των διαγραφών πρέπει να διερευνηθούν σε τμηματικό επίπεδο. Πίνακας 2.3: Εξέλιξη των διαγραφόμενων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Αριθμός διαγραφών Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκ. Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 23

24 Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ % εγγεγραμμένων που διαγράφηκε συνολικά Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Τα ποσοστά αποφοίτησης στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το φαίνονται στον πίνακα 2.4 και σχήμα 2.2. Πίνακας 2.4: Εγγεγραμμένοι φοιτητές και αποφοιτήσαντες κατά το έτος Tμήμα Εγγεγραμμένοι Αποφοιτήσαντες % αποφοίτησης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκ. Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Η μέση τιμή του ποσοστού αποφοίτησης για όλα τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ ήταν 11%. Δέκα τμήματα παρουσίασαν ποσοστά αποφοίτησης κάτω από τη μέση τιμή, με τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Τροφίμων να έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά (5% και 6% αντίστοιχα). Το τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτησης (15%) ήταν το τμήμα Οχημάτων. Πιθανές αιτίες που οδηγούν στο μικρό ποσοστό αποφοίτησης είναι: Μικρή συμμετοχή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία ιδιαίτερα στα θεωρητικά μαθήματα (πίνακας 1.2) Δυσκολία των φοιτητών στην επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) του ιδρύματος Αδυναμία των τμημάτων να αντιληφθούν έγκαιρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση τους Αντίληψη των διδασκόντων όσον αφορά στην μαθησιακή διαδικασία και στην εξέταση των φοιτητών Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 24

25 Αντίληψη των διδασκόντων όσον αφορά στην ποιότητα διδασκαλίας που προσφέρουν και στην αξιολόγηση της από τους φοιτητές Σχήμα 2.2: Εγγεγραμμένοι φοιτητές και αποφοιτήσαντες κατά το έτος Το έχει καταγραφεί και η αναλογία των ενεργών φοιτητών προς εγγεγραμμένους, σύμφωνα με τους ορισμούς που αναγράφονται στο Ν. 4009/2011 (πίνακας 2.5 και σχήμα 2.3). Ο αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΑΤΕΙΘ ήταν , ο αριθμός των ενεργών φοιτητών ήταν , και ο αριθμός των τακτικών φοιτητών ήταν Οι ενεργοί φοιτητές ήταν το 67% των εγγεγραμμένων σε όλο το ΑΤΕΙΘ, ενώ οι τακτικοί φοιτητές ήταν μόνο το 52% των εγγεγραμμένων. Οι χαμηλές αναλογίες ενεργών και τακτικών φοιτητών προς εγγεγραμμένους συμφωνούν με τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία καταγράφηκε σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, ιδιαίτερα στα θεωρητικά μαθήματα (20 και 46% για θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα αντίστοιχα) (πίνακας 1.2). Το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθούν τα εργαστηριακά μαθήματα είναι λίγο χαμηλότερο από το ποσοστό των τυπικών φοιτητών (46% έναντι 52% αντίστοιχα) ενώ το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθούν και τα θεωρητικά μαθήματα είναι μόνο το 38% του ποσοστού των τακτικών φοιτητών. Τα τμήματα με τα ψηλότερα ποσοστά ενεργών/εγγεγραμμένους (>80%) ήταν τα τμήματα της ΣΕΥΠ (Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Βρεφονηπιοκομίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μαιευτικής, και Νοσηλευτικής). Τα τμήματα με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ενεργών/εγγεγραμμένων φοιτητών (<50%) ήταν το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (23%) και τα τρία τμήματα της σχολής Γεωπονίας (Αγροτικής Ανάπτυξης 48%, Φυτικής Παραγωγής 47% και Ζωικής Παραγωγής 43%). Πίνακας 2.5: Αριθμός εγγεγραμμένων, ενεργών, ημι-ενεργών και τακτικών φοιτητών ανά τμήμα κατά το Μήμα Ενεργοί Ενεργοί/ εγγεγρα μμένοι Τακτικοί Ημιενεργοί Μηενεργοί Εγγεγραμμένοι Διδά σκοντες (%) Αγροτικής Ανάπτυξης και Δ. Α.Ε /1 Αισθητικής και Κοσμητολογίας /1 Ενεργοί φοιτ/διδ άσκοντα Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 25

26 Αυτοματισμού /1 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημ. Πλ /1 Βρεφονηπιοκομίας /1 Διατροφής και Διαιτολογίας /1 Εμπορίας και Διαφήμισης /1 Ζωϊκής Παραγωγής /1 Ηλεκτρονικής /1 Ιατρικών Εργαστηρίων /1 Λογιστικής /1 Μαιευτικής /1 Νοσηλευτικής /1 Οχημάτων /1 Πληροφορικής /1 Πολιτικών Έργων Υποδομής /1 Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδ /1 Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκ /1 Τεχνολογίας Τροφίμων /1 Τουριστικών Επιχειρήσεων /1 Τυποποίησης και Διακίνησης Πρ /1 Φυσικοθεραπείας /1 Φυτικής Παραγωγής /1 Γενικό Θετικών Επιστημών Γενικό Ξένων Γλωσσών & Φ.Α ΑΤΕΙΘ /1 Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Ενεργοί φοιτητές είναι οι φοιτητές με τυπικό εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του ελάχιστου χρόνου φοίτησης προσαυξημένου κατά 2 έτη (δηλαδή έως και του 12ου εξαμήνου) Τακτικοί φοιτητές είναι οι φοιτητές με τυπικό εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του ελάχιστου χρόνου φοίτησης (δηλαδή έως και του 8ου εξαμήνου) Ημι-ενεργοί φοιτητές είναι όσοι έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 χρόνια και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τα τελευταία 3 χρόνια Μη-ενεργοί φοιτητές είναι όσοι έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 χρόνια και δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τα τελευταία 3 χρόνια Εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι το άθροισμα των ενεργών, ημι-ενεργών και μη-ενεργών φοιτητών Πιθανές αιτίες για το χαμηλό ποσοστό ενεργών/εγγεγραμμένους στα παραπάνω τέσσερα τμήματα μπορεί να σχετίζονται με: Τη μέτρια άποψη των φοιτητών για τη διαφάνεια των εξεταστικών κριτηρίων που καταγράφηκε (βλέπε πίνακα 1.3) Το μικρό ποσοστό αποφοίτησης στα συγκεκριμένα τμήματα (βλέπε πίνακα 2.3) Το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων των τμημάτων από την αγορά εργασίας που καταγράφηκε (βλέπε πίνακα 3.3) Το φαινόμενο απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε τμηματικό επίπεδο. Πιθανές αιτίες για τη γενική διαφοροποίηση των ενεργών και τακτικών πληθυσμών των φοιτητών από τον πληθυσμό των εγγεγραμμένων, σε όλα τα τμήματα, είναι: Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 26

27 η αδυναμία συνειδητοποίησης από τους φοιτητές του περιορισμού στο μέγιστο χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 που είναι τώρα ν+2 η αντίληψη των φοιτητών όσον αφορά στον Κανονισμό Σπουδών για φοιτητές πλήρους φοίτησης η εκτίμηση των φοιτητών όσον αφορά στο κόστος φοίτησης τους για την οικογένεια τους και την πολιτεία η εκτίμηση των φοιτητών όσον αφορά στην αξία του πτυχίου στην αναζήτηση εργασίας η εκτίμηση των φοιτητών για το επιστημονικό αντικείμενο στο οποίο εισήχθηκαν με το ισχύον σύστημα εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ Σχήμα 2.3: Ποσοστό ενεργών φοιτητών (%) στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Η προέλευση των εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών φαίνεται στον πίνακα 2.6 και στο σχήμα 2.4. Πίνακας 2.6: Προέλευση των εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ κατά την τελευταία πενταετία Εισαχθέντες Εισαγωγικές εξετάσεις (% εισαχθέντων) 2966 (90) 3263 (80) 2359 (79) 2424 (81) 2512 (82) Μετεγγραφές (εισροές) (% εισαχθέντων) 180 (5) 639 (16) 453 (15) 409 (14) 365 (12) Μετεγγραφές/διαγραφές(εκροές) (% εισαχθέντων) 1338 (41) 1651 (40) 908 (30) 1610 (54) 1932 (63) Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορίες Αλλοδαποί φοιτητές Σύνολο εισαχθέντων Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Το , ο ποσοστό των εισαχθέντων με εισαγωγικές εξετάσεις ήταν 90% του συνόλου των εισαχθέντων και αυξήθηκε κατά 10% από το ποσοστό προηγούμενων ετών. Ο απόλυτος αριθμός των εισαχθέντων σημείωσε μείωση από το προηγούμενο έτος κατά 9%. Παρουσιάζεται επίσης σημαντική μείωση (69%) στο ποσοστό των εισαγομένων με μετεγγραφές Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 27

28 το οποίο καταγράφηκε στο 5%. Οι μεταβολές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ τον τελευταίο χρόνο κρίνονται ως θετικές. Σχήμα 2.4: Προέλευση των εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ κατά την τελευταία πενταετία Εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ σε προσωπικό Εξέλιξη σε διδακτικό προσωπικό Το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙΘ το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 περιλάμβανε 292 μόνιμα μέλη ΕΠ και 562 συμβασιούχους Εργαστηριακούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες. Το τεχνικόεργαστηριακό προσωπικό περιλάμβανε 64 μέλη ΕΤΠ, και το διοικητικό προσωπικό (ΔΠ) 193 διοικητικούς υπαλλήλους. Η εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ τα τελευταία 5 χρόνια φαίνεται στον πίνακα 2.7 και σχήμα 2.5. Πίνακας 2.7: Εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Καθηγητές Αν. Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Εφαρμογών Μέλη EΠ Αριθμός συμβάσεων* Αριθμός συμβασιούχων Σύνολο διδασκόντων Προσαρμοσμένος αριθμός 393 συμβασιούχων** Λόγος ΕΠ/συμβασιούχων ½ 1/3 1/4 1/3 1/3 Λόγος ΕΠ/προσαρμοσμένο 1/1 αριθμό συμβασιούχων** Ε. Τεχνικοί (ΕΤΠ) Διοικητικοί ΑΤΕΙΘ (ΔΠ) Διοικητικοί τμημάτων (ΔΠΤ) * Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) **προσαρμοσμένος αριθμός συμβασιούχων με πλήρες ωράριο Η πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των προϊσταμένων των γραμματειών των τμημάτων και των προϊσταμένων των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 28

29 Σύμφωνα με τα στοιχεία στον πίνακα 2.7, κατά την τελευταία πενταετία ο αριθμός των μελών ΕΠ μειώθηκε κατά 17% (από 350 σε 292). Αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων αυτή την περίοδο, ο οποίος δεν συνοδεύτηκε από νέες προσλήψεις. Παρ όλο που το Ίδρυμα λειτουργεί εδώ και είκοσι οκτώ (28) χρόνια δεν έχει καταφέρει να στελεχωθεί επαρκώς, όπως φαίνεται από το πηλίκο του αριθμού των μελών ΕΠ προς τον αριθμό των συμβασιούχων (φυσικών προσώπων) 1/2, και το λόγο του αριθμού του μόνιμου ΕΠ του Ιδρύματος προς τον προσαρμοσμένο αριθμό συμβασιούχων πλήρους ωραρίου που είναι 1/1. Το πηλίκο μόνιμου προς έκτακτο προσωπικό που καταγράφηκε κατά την αξιολόγηση του ΑΤΕΙΘ το 2000, ήταν 350/577, στο ίδιο περίπου επίπεδο 1/2. Από το 2000 έως το 2010 ο αριθμός των συμβασιούχων αυξήθηκε κατά 88% και το πηλίκο μονίμων/συμβασιούχους έγινε 1/4. Σχήμα 2.5: Εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Το ο αριθμός των συμβασιούχων μειώθηκε ελαφρώς κατά 7%, ενώ το ο αριθμός μειώθηκε δραστικά κατά 44% (σχήμα 2.5). Η μείωση αυτή οφείλεται στην εφαρμογή της μονής εισαγωγής φοιτητών η οποία οδήγησε στην ανάθεση μεγαλύτερου ποσοστού μαθημάτων σε μόνιμο προσωπικό. Κατά μέσο όρο σε κάθε τμήμα του ΑΤΕΙΘ, το υπηρέτησαν 12 μέλη ΕΠ με μέγιστο αριθμό (20 μέλη ΕΠ) στο Τμήμα Αυτοματισμού και ελάχιστο (4 μέλη ΕΠ) στο τμήμα Σχεδιασμού Ενδυμάτων (Πίνακας 1.4 και Σχήμα 2.6). Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος το ακαδημαϊκό έτος προσλήφθηκαν 562 συμβασιούχοι (κατά μέσο όρο 23 συμβασιούχοι /τμήμα). Ο μεγαλύτερος αριθμός συμβασιούχων καταγράφηκε στο Τμήμα Νοσηλευτικής (87) και ο ελάχιστος στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (9) (Πίνακας 1.4 και Σχήμα 2.6). Η μέση τιμή του λόγου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά διδάσκοντα για το ΑΤΕΙΘ το , ήταν 25/1 (292 μέλη ΕΠ συμβασιούχοι= 854) (21 714/854 = 25) (πίνακας 2.8). Ο αριθμός διδασκόντων στο ΑΤΕΙΘ το κρίνεται ως επαρκής. Ο αντίστοιχος λόγος των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως καταγράφηκε το 2007 από το ΥΠΕΠΘ ήταν 23/1. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 29

30 Σχήμα 2.6: Αριθμός μελών ΕΠ και συμβασιούχων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.8, ο λόγος των εγγεγραμμένων φοιτητών /μέλος ΕΠ το ήταν 74/1. Ο λόγος αυτός ήταν σχεδόν σταθερός τα τελευταία πέντε χρόνια στο ΑΤΕΙΘ. Πίνακας 2.8: Αναλογίες εγγεγραμμένων φοιτητών προς προσωπικό ΑΤΕΙΘ Λόγος φοιτητών/διδάσκοντες 25/1 17/1 17/1 17/1 18/1 Λόγος φοιτητών/επ 74/1 72/1 72/1 72/1 75/1 Λόγος φοιτητών/ετπ 339/1 343/1 329/1 328/1 379/1 Λόγος φοιτητών/δπ 113/1 122/1 115/1 116/1 123/1 Πηγή των στοιχείων που αφορούν στον αριθμό φοιτητών είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Πηγή των στοιχείων που αφορούν στον αριθμό του προσωπικού των τμημάτων είναι τα ερωτηματολόγια ου συμπληρώθηκαν από τους προϊσταμένους των γραμματειών των τμημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πίνακα 2.5, η μέση τιμή του λόγου των ενεργών φοιτητών ανά διδάσκοντα ήταν 16/1 (14556/897) ενώ αυτή των τακτικών φοιτητών ανά διδάσκοντα ήταν 13/1 (11329/897). Ο λόγος ενεργών φοιτητών ανά μέλος ΕΠ ήταν 50/1 (14556/292) και αυτός των τακτικών φοιτητών 39/1 (11329/292). Οι αναλογίες ενεργών και τακτικών φοιτητών ανά μέλος ΕΠ είναι μεγάλες, δεδομένου ότι τα εργαστηριακά τμήματα δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα των 20 ατόμων στα περισσότερα τμήματα. Ο αριθμός μελών ΕΠ επομένως κρίνεται ως ανεπαρκής. Η δυνατότητα πρόσληψης συμβασιούχων υπήρξε πολύ σημαντική στην πορεία του ΑΤΕΙΘ για την κάλυψη των διδακτικών του αναγκών. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.5, τα τμήματα με τον χαμηλότερο λόγο ενεργών φοιτητών/διδάσκοντα ήταν τα τμήματα Τεχνολογίας Αλιείας (5/1) και Μαιευτικής (8/1). Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.9 και σχήμα 2.7, το τμήμα με τον χαμηλότερο λόγο ενεργών φοιτητών/μέλος ΕΠ ήταν το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας (14/1), και ακολουθούσαν τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής (30/1), Μαιευτικής (31/1), Αυτοματισμού (32/1), Πληροφορικής (32/1) και Τεχνολογίας Τροφίμων (32/1). Τα τμήματα με τον ψηλότερο λόγο ήταν τα τμήματα Λογιστικής Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 30

31 (162/1), Αισθητικής (118/1), Βρεφονηπιοκομίας (106/1) και Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων (101/1) (Πίνακας 2.9, Σχήμα 2.7). Πίνακας 2.9: Ενεργοί και τακτικοί φοιτητές ανά μέλος ΕΠ, στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ Τμήμα Μέλη ΕΠ Ενεργοί Τακτικοί Λόγος ενεργών φοιτητών / Λόγος τακτικών φοιτητών / μέλη ΕΠ μέλη ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Δ. Α.Ε Αισθητικής και Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημ. Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδ Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκ Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Πρ Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής Γενικό Θετικών Επιστημών Γενικό Ξένων Γλωσσών & Φ.Α ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων που αφορούν στον αριθμό φοιτητών είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Πηγή των στοιχείων που αφορούν στον αριθμό μελών ΕΠ των τμημάτων είναι τα ερωτηματολόγια ου συμπληρώθηκαν από τους προϊσταμένους των γραμματειών των τμημάτων. Σχήμα 2.7: Λόγος ενεργών φοιτητών ανά μέλος ΕΠ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Ο μικρός αριθμός μελών ΕΠ σε ορισμένα τμήματα μπορεί να οφείλεται: Στην αδυναμία της αγοράς εργασίας να διαθέσει ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ώστε να καλυφθούν τυχόν κενές θέσεις. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 31

32 Στο ότι το ΑΤΕΙΘ, συγκρινόμενο με τα πανεπιστήμια, δεν αποτελεί ελκυστικό προορισμό πρόσληψης για νέους αξιόλογους επιστήμονες στα συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (καταξίωση, αποδοχές, προοπτικές). Στη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών παροχής διδακτικού έργου από συμβασιούχους. Στην επαρκή κάλυψη των διδακτικών και άλλων αναγκών του τμήματος με το υπάρχον προσωπικό. Στοιχεία που αφορούν στην ηλικία και προσόντα του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ, όπως καταγράφηκαν από το τμήμα προσωπικού παρουσιάζονται στον πίνακα Πίνακας 2.10: Στοιχεία του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ Κατηγορία Συνολικός αρ. Μ.Ο. ηλικίας Αρ. με πτυχίο 1 ου επ. Αρ. με πτυχίο 3 ου επ. Αρ. με πτυχίο 6 ου επ. Αρ. με πτυχίο 7 ου επ. Αρ. με πτυχίο 8 ου επ. Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) Τεχνικό Προσωπικό (ΤΠ) Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Ο συνολικός αριθμός ΕΠ που καταγράφηκε από το τμήμα προσωπικού διαφέρει ελαφρώς από τον αριθμό που καταγράφηκε από τις γραμματείες των τμημάτων ( ) πιθανά λόγω συνταξιοδοτήσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Η μέση τιμή ηλικίας του ΕΠ (52) ήταν μεγαλύτερη από τη μέση τιμή ηλικίας των συμβασιούχων διδασκόντων. Η μέση ηλικία καταγράφηκε για τους συμβασιούχους διδάσκοντες ως 43 έτη. Το ποσοστό των κατόχων διδακτορικού διπλώματος ανάμεσα στο ΕΠ ήταν 42% του συνόλου, ενώ ανάμεσα στους συμβασιούχους διδάσκοντες ήταν 27% του συνόλου. Και στις δυο κατηγορίες διδασκόντων υπάρχει προσωπικό χωρίς κανένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση του ΕΠ, το προσωπικό χωρίς κανένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ερμηνεύεται ως προσωπικό που δεν εντάχθηκε στις νέες βαθμίδες ΕΠ μετά την ανωτατοποίηση του ιδρύματος. Απαιτείται διερεύνηση σε επίπεδο τμημάτων για την ποιότητα των προσλήψεων συμβασιούχων σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία Εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ σε τεχνικό και διοικητικό προσωπικό Ο αριθμός μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) και των Τεχνικών Εργαστηρίων (εργαστηριακού τεχνικού προσωπικού) παρουσίασε μείωση κατά 7% την τελευταία πενταετία λόγω συνταξιοδοτήσεων (πίνακας 2.1). Κατά μέσο όρο σε κάθε τμήμα του ΑΤΕΙΘ υπηρέτησαν 3 μέλη ΕΤΠ. Τα περισσότερα μέλη ΕΤΠ (13) εργάστηκαν στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (σχήμα 2.8). Ο λόγος του αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών προς τον αριθμό μελών ΕΤΠ το 2011/2012 ήταν 339/1 (21714/64) (πίνακας 2.8). Ο λόγος του αριθμού ενεργών φοιτητών προς τον αριθμό μελών ΕΤΠ ήταν επίσης ψηλός, 227/1 (14556/64). Λαμβάνοντας υπόψη τον τεχνολογικό χαρακτήρα του ΑΤΕΙΘ και το μεγάλο αριθμό εργαστηριακών μαθημάτων, ο αριθμός μελών ΕΤΠ κρίνεται ανεπαρκής. Στα πανεπιστήμια ο λόγος εγγεγραμμένων φοιτητών / μέλη τεχνικού προσωπικού καταγράφηκε το 2007 ως 190/1. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 32

33 Σχήμα 2.8: Αριθμός μελών ΕΤΠ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Σε πολλά τμήματα, ο χαμηλός αριθμός μελών ΕΠ, αναγκάζει τα τμήματα να αξιοποιούν τα μέλη ΕΤΠ, στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, σε βάρος της τεχνικής συντήρησης και ανάπτυξης των εργαστηρίων. Ο αριθμός μελών διοικητικού προσωπικού (ΔΠ) κατά την τελευταία πενταετία μειώθηκε κατά 9% λόγω συνταξιοδοτήσεων. Ο λόγος των εγγεγραμμένων φοιτητών προς τον αριθμό μελών ΔΠ το ήταν (21714/193) ή 113/1 (πίνακας 2.8). Ο αντίστοιχος λόγος για τα πανεπιστήμια καταγράφηκε το 2007 ως 186/1, επομένως ο αριθμός μελών ΔΠ κρίνεται ως επαρκής. Ο αριθμός μελών ΔΠ που απασχολήθηκε στα τμήματα το ήταν 56. Ο λόγος των εγγεγραμμένων φοιτητών / μέλος ΔΠ ήταν (21714/56) ή 388/1 και των ενεργών φοιτητών / μέλος ΔΠ τμημάτων ήταν 260/1 (14556/56). Ο αριθμός μελών ΔΠ που απασχολείται στα τμήματα κρίνεται ως ανεπαρκής. Το ΔΠ που απασχολείται στα τμήματα συμμετέχει στη διοικητική λειτουργία του Συμβουλίου και ΓΣ του Τμήματος και στην οργάνωση και διεκπεραίωση των σπουδαστικών θεμάτων αλλά απουσιάζει εντελώς από τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των επιστημονικών τομέων και των διαφόρων επιτροπών των τμημάτων, που απαιτούν ισχυρή διοικητική στήριξη για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Η κατανομή του ΔΠ ανά τμήμα φαίνεται στο Σχήμα 2.9. Σχήμα 2.9: Αριθμός μελών ΔΠ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.10, το ποσοστό των κατόχων διδακτορικού διπλώματος ανάμεσα στο ΔΠ ήταν 1%. Το μεγαλύτερο ποσοστό ΔΠ ήταν κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 33

34 σπουδών (59%). Το ποσοστό ΔΠ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 11%, και δευτεροβάθμιας 22%. Το 7% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Κρίνεται ότι το επίπεδο σπουδών νέων προσλήψεων ΔΠ πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 ου επιπέδου σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ) αφού οι αρμοδιότητες τους αφορούν εφαρμογή νομοθεσίας και δεξιότητες ανώτατου επιπέδου σπουδών. Επίσης το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων πρέπει να αυξηθεί ανάμεσα στο νέο προσωπικό. Το ποσοστό των κατόχων διδακτορικού διπλώματος ανάμεσα στο τεχνικό προσωπικό ήταν 1% ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών (86%). Το 13% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Δεν καταγράφηκαν κάτοχοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάμεσα στο τεχνικό προσωπικό Σκοπός και στόχοι του ΑΤΕΙΘ Αποστολή του ΑΤΕΙΘ Το ΑΤΕΙΘ έχει ως αποστολή: α) να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό, β) να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, γ) να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών, δ) να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής του, το ΑΤΕΙΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 34

35 Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ίδρυμα οργανώνεται και λειτουργεί με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών: της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους, της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων, της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και οι επί μέρους στόχοι του ΑΤΕΙΘ, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο Ν.4009/2011, θα οριστούν με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. Σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 ο Οργανισμός του Ιδρύματος προτείνεται από τον Πρόεδρο του ΑΤΕΙΘ και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση τριών Υπουργών (Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, δια Βίου Μάθησης). Στον Οργανισμό του ΑΤΕΙΘ θα καθοριστεί εκτός των άλλων και η οργάνωση της ακαδημαϊκής λειτουργίας, η ίδρυση σχολών μεταπτυχιακών σπουδών και σχολής δια βίου μάθησης, τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων στις σχολές, τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης του ΕΠ, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τρόποι επιβράβευσης των μελών ΕΠ για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους έργου, τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού, τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών, οι κανόνες δεοντολογίας των μελών ΕΠ, οι βασικές αρχές λειτουργίας των ΠΣ, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, η χορήγηση υποτροφιών στους φοιτητές και άλλα. Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού του ΑΤΕΙΘ θα ισχύει ο πρότυπος Οργανισμός ΑΕΙ που θα εκδοθεί με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας Στόχοι των τμημάτων και αντίληψη των στόχων από την ακαδημαϊκή κοινότητα Ο σκοπός και οι στόχοι των τμημάτων περιγράφονται στα περιεχόμενα σπουδών των τμημάτων. Τα περιεχόμενα σπουδών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια, όπως επιβάλλεται από τις εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού και επαγγελματικού τομέα. Τα περιεχόμενα σπουδών των τμημάτων περιλαμβάνουν περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου, της αποστολής των τμημάτων, των τομέων δραστηριοποίησης των πτυχιούχων και της δομής των σπουδών και έτσι περιγράφουν την ακαδημαϊκή πολιτική των τμημάτων όπως επιβάλλεται από τις εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού και επαγγελματικού τομέα. Οι επί μέρους στόχοι των τμημάτων όπως περιγράφονται στα περιεχόμενα σπουδών είναι: η ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης η χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 35

36 η ανάπτυξη στους φοιτητές ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον η διεξαγωγή έρευνας κυρίως τεχνολογικής η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ η συνεργασία με τους φορείς που ασχολούνται με το γνωστικό του αντικείμενο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΤΕΙΘ αντιλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό τους στόχους των τμημάτων συμμετέχοντας στις αποφάσεις των ΓΣ των τμημάτων που περιλαμβάνουν: την τακτική αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της επιστήμης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας τη χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ τη συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς κυρίως στα πλαίσια του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης τη συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς 2.4. Διοίκηση του ΑΤΕΙΘ Όργανα διοίκησης Σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 τα όργανα διοίκησης του ΑΤΕΙΘ είναι: Το Συμβούλιο (διοίκησης) Ο Πρόεδρος Η Συνέλευση Το Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη. Τα 8 μέλη είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ένα είναι εκπρόσωπος των φοιτητών και τα υπόλοιπα 6 είναι εξωτερικά. Η Συνέλευση αποτελείται από τον πρόεδρο, τους Διευθυντές των σχολών, δυο Προέδρους τμημάτων από κάθε σχολή, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικού, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού τεχνικού). Όργανα των σχολών είναι: Ο Διευθυντής της σχολής Η Διεύθυνση της σχολής Η Γενική Συνέλευση της σχολής Η Διεύθυνση σχολής αποτελείται από τον Διευθυντή σχολής, τους Προέδρους των τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση σχολής απαρτίζεται από τους καθηγητές της σχολής και έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ). Όργανα των τμημάτων είναι: Ο Πρόεδρος του τμήματος Η Συνέλευση του τμήματος Οι Διευθυντές των τομέων Οι Γενικές Συνελεύσεις των τομέων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 36

37 Η Συνέλευση του τμήματος αποτελείται από τους καθηγητές του τμήματος και έναν εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) καθώς και δυο εκπροσώπους των φοιτητών του τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή). Οι αρμοδιότητες των συλλογικών και μονοπρόσωπων οργάνων του ΑΤΕΙΘ περιλαμβάνονται στους Ν.4009/2011, Ν.4076/2012, στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό (όταν αναθεωρηθεί σύμφωνα με τον Ν.4009/2011) Επιτροπές Συμβούλια Οι επιτροπές και συμβούλια του ΑΤΕΙΘ είναι: Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ) Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Επιστημονική Επιτροπή Σπουδών Επιτροπή Εργαστηρίων Τεχνικό Συμβούλιο Επιτροπή Δεοντολογίας Γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης Γραφείο ERASMUS Σχολή δια βίου μάθησης Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας και σπουδών Στα τμήματα λειτουργούν διάφορες επιτροπές όπως: 1. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) με αντικείμενο την έγκριση και κατανομή των θέσεων ΠΑ. 2. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με αντικείμενο την ανάπτυξη και παρακολούθηση της συμμετοχής του Τμήματος στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus, Leonardo), την εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS) και την σύνταξη του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement). 3. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο την πρόταση για αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ώστε να συμφωνεί με τις επιστημονικές και επαγγελματικές εξελίξεις. 4. Επιτροπή Ερευνητικής Πολιτικής και Παρακολούθησης. 5. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) με αντικείμενο την διαμόρφωση και παρακολούθηση της διαδικασίας εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. 6. Επιτροπή μετεγγραφών με αντικείμενο τη σύνταξη της πρότασης για μετεγγραφές από ομοειδή τμήματα ΤΕΙ. 7. Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων με αντικείμενο τη σύνταξη της πρότασης για κατάταξη πτυχιούχων από άλλα τμήματα ΑΕΙ. 8. Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων με αντικείμενο τη σύνταξη και επικαιροποίηση των προγραμμάτων ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων, προγράμματος εξετάσεων και προγράμματος επιτηρητών για τις εξετάσεις. 9. Επιτροπή μεταπτυχιακού προγράμματος με αντικείμενο την πρόταση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 10. Επιτροπή προμηθειών και παραλαβής αναλωσίμων και μόνιμου υλικού. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 37

38 Οργανισμός και Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας που ισχύει σήμερα για το ΑΤΕΙΘ μέχρι την αναθεώρηση του σύμφωνα με τον Ν.4009/2011, περιλαμβάνεται στο ΠΔ 160/ΦΕΚ 220/ Ο κανονισμός αυτός περιέχει ειδικά κεφάλαια για την οργάνωση της λειτουργίας των ΑΕΙ, Συμβούλια και Επιτροπές των ΑΕΙ, Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσωπικού ΑΕΙ, Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών, Κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές, Πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές και κυρώσεις, Κανονισμό Προπτυχιακών σπουδών, Απονομή τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων, Κανόνες δεοντολογίας μελών ΑΕΙ, Γενικοί κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων, Θεσμοθέτηση Συμβούλου σπουδών και ανταποδοτικών υποτροφιών, λειτουργία βιβλιοθηκών-σπουδαστηρίων-αναγνωστηρίων, Στρατηγικό σχεδιασμό ΑΕΙ και Τμημάτων, Γραμματέα ΑΕΙ, Εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης και φύλαξη και εποπτεία ΑΕΙ. Στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών (κεφ. Ζ του ΠΔ160) περιλαμβάνεται ο σκοπός των Προπτυχιακών Σπουδών, αρχές για τη διάρθρωση και το πρόγραμμα σπουδών, τον οδηγό σπουδών, τη χρονική διάρθρωση των σπουδών, διδακτικές και πιστωτικές μονάδες, δηλώσεις μαθημάτων, οργάνωση διδασκαλίας, πρόγραμμα εξετάσεων, φύλαξη των γραπτών και αναγνώριση μαθημάτων λόγω μετεγγραφής ή κατάταξης. Λεπτομέρειες που αφορούν στον Κανονισμό Σπουδών όπως εφαρμόζεται στο ΑΤΕΙΘ είναι δημοσιευμένες στο ΦΕΚ 1622/ , τ. β (Ε5/1515/ ). 2.5 Διάρθρωση του ΑΤΕΙΘ Το ΑΤΕΙΘ αποτελείται από 5 σχολές οι οποίες περιλαμβάνουν 20 τμήματα σπουδών και δυο γενικά τμήματα. Οι σχολές, τα τμήματα τους, και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση, φαίνονται στον πίνακα 2.11: Πίνακας 2.11: Σχολές και τμήματα του ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΠ) ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 38

39 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εκτός από τα παραπάνω τμήματα, το ΑΤΕΙΘ περιλαμβάνει και τρία (3) παραρτήματα στο Κιλκίς, στα Νέα Μουδανιά και στην Κατερίνη. Τα τμήματα που λειτουργούν στα παραρτήματα, και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση, φαίνονται στον πίνακα 2.12: Πίνακας 2.12: Τμήματα στα παραρτήματα του ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων με έδρα το Κιλκίς λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών με έδρα τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής λειτούργησε το Το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων άρχισε να λειτουργεί στην Κατερίνη το Ο βαθμός ανταπόκρισης της διάρθρωσης του ΑΤΕΙΘ στην μεταβαλλόμενη ζήτηση από την κοινωνία αποτυπώνεται στις βάσεις εισαγωγής φοιτητών μέσα από το σύστημα γενικών εξετάσεων. Γενικά οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα ΤΕΙ είναι χαμηλότερες από αυτές για τα πανεπιστήμια και αυτό σχετίζεται με την μεγαλύτερη ιστορία των πανεπιστημίων και την αντίστοιχη καταξίωση τους στην ελληνική κοινωνία. Τα ΤΕΙ έχουν συγκριτικά μικρότερη ιστορία αφού ιδρύθηκαν πριν από 30 μόλις χρόνια, με μια νομοθεσία η οποία δημιουργούσε αμφιβολίες ως προς τη θέση τους στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι αμφιβολίες αυτές άρχισαν να διαλύονται νομοθετικά πριν από 11 χρόνια όταν ρυθμίστηκε με σαφήνεια η σχέση τους σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Η δυνατότητα παροχής πτυχίων δεύτερου κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών) δόθηκε νομοθετικά μόλις πριν από 3 χρόνια ενώ δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα παροχής πτυχίων τρίτου κύκλου σπουδών η οποία δίνεται αποκλειστικά στα πανεπιστήμια. Η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση με τα πανεπιστήμια έχει ως αποτέλεσμα την υποτίμηση των ΤΕΙ σε σχέση με τα πανεπιστήμια, στα μάτια της κοινωνίας. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 39

40 Παρά τη διαφοροποίηση από την πολιτεία, η κοινωνία έχει ανταποκριθεί θετικά στα επιστημονικά αντικείμενα των ΤΕΙ και στα αντίστοιχα επαγγελματικά αντικείμενα απασχόλησης, διαμορφώνοντας τις βάσεις εισαγωγής σε πολλά τμήματα σε επίπεδα ψηλότερα από τα επίπεδα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων. Αν εξαιρέσουμε τα τμήματα υψηλής ζήτησης (Ιατρικά, Νομικής και Πολυτεχνικά) οι βάσεις εισαγωγής στο ΑΤΕΙΘ είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά των πανεπιστημίων. Στον πίνακα 2.13 αναγράφονται οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία. Πίνακας 2.13: Βάσεις εισαγωγής Γενικών Λυκείων 90% Τμήμα ΑΤΕΙΘ Ηλεκτρονικής Πληροφορικής Αυτοματισμού Πολιτικών Έργων Υποδομής Οχημάτων Φυτικής Παραγωγής Ζωϊκής Παραγωγής Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Βρεφονηπιοκομίας Νοσηλευτικής Μαιευτικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας Αισθητικής Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Εμπορίας και Διαφήμισης Λογιστικής Τουριστικών Επιχείρησεων Τεχνολογίας Τροφίμων Διατροφής και Διαιτολογίας Τμήμα Παραγωγής και Σχεδιασμού Eνδυμάτων Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργ Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) Πηγή των στοιχείων είναι τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης Το 2009, τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ που είχαν βάσεις εισαγωγής κάτω των μορίων ήταν τα τρία (3) τμήματα της Σχολής Γεωπονίας και τα τρία (3) τμήματα των παραρτημάτων. Το 2010 προστέθηκε και το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και το 2011 το τμήμα Οχημάτων. Το 2012 τα τμήματα που είχαν βάση εισαγωγής κάτω των μορίων ήταν τέσσερα (4), τα τμήματα Ζωικής παραγωγής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και τα δυο (2) τμήματα των παραρτημάτων. (Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών σταμάτησε να δέχεται νέους φοιτητές το ). Με την παρούσα διάρθρωση του ΑΤΕΙΘ, στην περίπτωση επαναφοράς της βάσης του 10 τον επόμενο χρόνο, τα τμήματα που κινδυνεύουν να μην έχουν εισακτέους είναι πέντε (5). Τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ με βάσεις εισαγωγής άνω των μορίων την τελευταία πενταετία ήταν τα τμήματα Φυσικοθεραπείας και Διατροφής και Διαιτολογίας (σχήμα 2.10). Πέντε (5) τμήματα του ΑΤΕΙΘ παρουσιάζουν αύξηση των βάσεων εισαγωγής την τελευταία πενταετία, συγκεκριμένα τα τμήματα Φυσικοθεραπείας (+571), Μαιευτικής (+353), Διατροφής & Διαιτολογίας (+231), Νοσηλευτικής (+72) και Ιατρικών εργαστηρίων (+69) (πίνακας 2.14). Όλα τα παραπάνω τμήματα ανήκουν στη Σχολή Επιστημών Υγείας εκτός από το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας που ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 40

41 Πίνακας 2.14: Τμήματα ΑΤΕΙΘ που παρουσιάζουν αύξηση των βάσεων εισαγωγής ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στον πίνακα αναγράφονται τα μόρια του τελευταίου εισαγόμενου του 90% από ημερήσια Γενικά Λύκεια. Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εισαγωγικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης. Σχήμα 2.10: Βάσεις εισαγωγής Γενικών Λυκείων 90% Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εισαγωγικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης. Οι βάσεις εισαγωγής σχετίζονται με την άποψη της ελληνικής κοινωνίας για τα αντίστοιχα επιστημονικά αντικείμενα, η οποία έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την μέχρι σήμερα απασχολησιμότητα των αποφοίτων των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Θετικά και αρνητικά σημεία στην εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ Τα θετικά στοιχεία στην εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ ήταν: Η θεσμική εξέλιξη με τους Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3794/2009. Η βελτίωση του συστήματος εισαγωγής φοιτητών την τελευταία διετία Η δυνατότητα πρόσληψης συμβασιούχων Η επιτυχία των περισσοτέρων τμημάτων του στην προσέλκυση υποψηφίων φοιτητών, παρά τη διαφορετική αντιμετώπιση των ΤΕΙ από την πολιτεία Τα αρνητικά στοιχεία στην εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ ήταν: Ανεπαρκής αριθμός μελών ΕΠ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών Χαμηλό ποσοστό συμβασιούχων διδασκόντων με διδακτορικό Μείωση των μελών ΕΠ την τελευταία πενταετία κατά 17% λόγω συνταξιοδοτήσεων και ανεπαρκούς αριθμού νέων προσλήψεων Μικρό ποσοστό εγγεγραμμένων που αποφοιτά (9%) Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 41

42 Μικρά ποσοστά ενεργών και τακτικών φοιτητών (66% και 51% των εγγεγραμμένων αντίστοιχα) Μικρός αριθμός τεχνικού προσωπικού εργαστηρίων (ΕΤΠ) Μικρή ελκυστικότητα του επιστημονικού αντικειμένου πέντε τμημάτων 2.7. Προτάσεις για ενίσχυση της εξέλιξης του ΑΤΕΙΘ στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Η εξέλιξη του ΑΤΕΙΘ στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί να βελτιωθεί με τις ακόλουθες στρατηγικές επιλογές : Θεσμική εξομοίωση του ΑΤΕΙΘ με τα πανεπιστήμια όσον αφορά στην δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων σπουδών τρίτου κύκλου. Αξιοποίηση της θεσμικής δυνατότητας του ΑΤΕΙΘ να προσφέρει προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και αύξηση του αριθμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Συνεχή μελέτη της απορρόφησης των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας και εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Τροποποίηση των περιεχομένων σπουδών (επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο, τίτλο, στόχους, επαγγελματικά δικαιώματα, επίπεδο, δομή και διάρκεια σπουδών) στα τμήματα που έχουν μικρή αποδοχή από την αγορά εργασίας. Αναμόρφωση του Κανονισμού Σπουδών με τη δημιουργία κινήτρων στους φοιτητές για αύξηση της συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία και αύξηση του ποσοστού αποφοίτησης. Ολοκλήρωση της στελέχωσης των τμημάτων με μέλη ΕΠ και ΕΤΠ. Συνεχή παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας της εξέλιξης του ΑΤΕΙΘ μέσα από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της ποιότητας. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 42

43 3.Προγράμματα Σπουδών Το ΑΤΕΙΘ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προσφέρει προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών. Το όλα τα τμήματα προσέφεραν προγράμματα πρώτου κύκλου. Το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων προσέφερε αυτοδύναμα και πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών. Πίνακας 3.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Προπτυχιακοί Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων 3.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Όλα τα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) που προσφέρει στους φοιτητές του το ΑΤΕΙΘ είναι τετραετούς διάρκειας και ανήκουν στο 6 ο επίπεδο σπουδών σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Όλα τα τμήματα έχουν δημοσιοποιήσει το ΠΣ τους στο διαδίκτυο (πίνακες 2.7, 2.8). Όλα τα τμήματα έχουν δημοσιευμένο το ΠΣ τους στον Οδηγό Σπουδών εκτός από το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πίνακας 3.2). Πίνακας 3.2: Στοιχεία που αφορούν στα ΠΣ των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Τμήμα Δημοσιοποίηση (διαδίκτυο) Δημοσίευση (Οδηγό Σπ.) Έτος αναθεώρησης Απόκλιση στόχων Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρ Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 2011 Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής 2011 Μαιευτικής Νοσηλευτικής 2008 Οχημάτων - Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων 2008 Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των προέδρων των τμημάτων Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα ΠΣ πρέπει να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια όπως επιβάλλεται από τις εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού και επαγγελματικού τομέα. Στο ΑΤΕΙΘ 17 τμήματα έχουν αναμορφώσει το ΠΣ τους την τελευταία τριετία, ενώ 5 τμήματα έχουν ΠΣ που δεν έχουν αναθεωρηθεί πρόσφατα. Τα τμήματα αυτά είναι τα Αυτοματισμού, Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 43

44 Βρεφονηπιοκομίας, Ηλεκτρονικής, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Φυσικοθεραπείας (πίνακας 3.2) Βαθμός ανταπόκρισης των Προγραμμάτων Σπουδών στους στόχους των Τμημάτων Οι επίσημοι στόχοι των Τμημάτων περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Περιεχόμενα Σπουδών τα οποία εγκρίθηκαν από τις ΓΣ των Τμημάτων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα τμήματα πρέπει να αναθεωρούν τα ΠΣ τακτικά ώστε να εναρμονίζονται με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, σύμφωνα πάντα με τους δημοσιευμένους στόχους. Λαμβάνοντας υπόψη τους επίσημους στόχους των τμημάτων και τη δομή των ΠΣ, τα ΠΣ ανταποκρίνονται στους στόχους αφού: εκπαιδεύουν φοιτητές ώστε να καταστούν επιστήμονες οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους αναπτύσσουν τις εφαρμογές της επιστήμης και μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στον τομέα της εξειδίκευσης τους. περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα εργαστηριακών ασκήσεων στα οποία χρησιμοποιούνται επιστημονικά όργανα νέας τεχνολογίας, και γίνονται σε συνδυασμό με τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών σε χώρους εργασίας κατά τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογίες όπως blackboard, διαδίκτυο και ειδικά λογισμικά. περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων (επικοινωνιακών, συμβουλευτικών) που καταστούν τους φοιτητές ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στις νέες εξελίξεις στην επιστήμη και σε ερευνητικά αποτελέσματα ανταποκρίνονται πλήρως στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης για σχεδιασμό ΠΣ πρώτου κύκλου αφού εγκρίνονται από την Επιτροπή ΠΣ του Ιδρύματος. Παρ όλ αυτά σε ορισμένα τμήματα υπάρχει η αντίληψη των προέδρων των τμημάτων ότι τα ΠΣ δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους δημοσιευμένους στόχους των τμημάτων (πίνακας 3.2). Συγκεκριμένα οι πρόεδροι 5 τμημάτων (Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Λογιστικής, Νοσηλευτικής και Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων) δήλωσαν ότι υπάρχει απόκλιση των στόχων των τμημάτων από τους επίσημα δημοσιευμένους στόχους. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της δεδηλωμένης απόκλισης από τους δημοσιευμένους στόχους, στα συγκεκριμένα τμήματα Βαθμός ανταπόκρισης των Προγραμμάτων Σπουδών στις απαιτήσεις της κοινωνίας Οι απαιτήσεις της κοινωνίας είναι ένα καθοριστικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη κατά την αναθεώρηση των ΠΣ. Η τακτική αναθεώρηση επιτυγχάνει την έγκαιρη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας που συμπεριλαμβάνει και την αγορά εργασίας. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης επιτρέπει στα τμήματα να παρακολουθούν τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εργοδοτών και να τις έχουν ως οδηγό κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΠΣ. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 44

45 Ο βαθμός ανταπόκρισης των ΠΣ στις απαιτήσεις της κοινωνίας τεκμηριώνεται από τα στοιχεία απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Λεπτομέρειες που αφορούν στην απορρόφηση αποφοίτων όλων των τμημάτων περιλαμβάνονται στην Έκθεση Απορρόφησης Αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ που συντάχθηκε το 2012 από το Γραφείο Ποιότητας και στον πίνακα 3.3. Πίνακας 3.3: Στοιχεία απασχολησιμότητας των αποφοίτων Τμήμα Αρ % % % δεν % δεν % αποφοίτων εργάζεται εργάζεται εργάζεται αναζητά άλλο στην σε άλλη εργασία ειδικότητα ειδικότητα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επ Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής & Διαιτολογίας Εμπορίας & Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης & Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από αποφοίτους των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης Αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ που αναγράφονται στον πίνακα 3.3, ένα μικρό ποσοστό των αποφοίτων που ανταποκρίθηκαν στην αξιολόγηση (21%) δεν εργάζεται παρ όλο που αναζητά εργασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων που ανταποκρίθηκαν εργάζεται στην ειδικότητα (43%) και ένα μικρότερο ποσοστό εργάζεται σε άλλη ειδικότητα (24%) (πίνακας 3.4). Λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά στατιστικά στοιχεία ανεργίας τον τελευταίο χρόνο που καταγράφουν ποσοστά ανεργίας σε νεαρές ηλικίες άνω του 50%, το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ είναι σημαντικά μικρότερο. Παρ όλο που το δείγμα για τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ είναι μικρό μπορούν να εξαχθούν με επιφύλαξη κάποια συμπεράσματα για την απασχολησιμότητα σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών. Το ψηλότερο % αποφοίτων που εργάζεται στην ειδικότητα του πτυχίου του καταγράφηκε για τα τμήματα Οχημάτων και Φυσικοθεραπείας (87 και 67% αντίστοιχα). Το ψηλότερο % αποφοίτων που εργάζεται σε ειδικότητα που δεν έχει σχέση με το πτυχίο του καταγράφηκε για τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων (67%). Το ψηλότερο % αποφοίτων που δεν εργάζεται παρ όλο που αναζητά εργασία καταγράφηκε για τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και Ζωικής Παραγωγής (46 και 44% αντίστοιχα). Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων περιέγραψαν την εργασιακή τους κατάσταση ως «άλλο», γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Οι Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 45

46 απόφοιτοι που κατέγραψαν το ψηλότερο % «άλλης εργασιακής κατάστασης» προέρχονταν από τα τμήματα Φυσικοθεραπείας και Ζωικής Παραγωγής (33 και 22% αντίστοιχα) (Σχήμα 3.1). Σχήμα 3.1: Ποσοστό αποφοίτων που εργάζεται Η διεύρυνση του δείγματος αποφοίτων θα επιτρέψει την ασφαλέστερη εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα των Προγραμμάτων Σπουδών Στα ΠΣ του ΑΤΕΙΘ δεν υπήρχαν κατευθύνσεις. Τα μαθήματα προσφέρονται σε 7 διδακτικά εξάμηνα. Το 8 ο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την εκπόνηση μιας Πτυχιακής Εργασίας που είναι υποχρεωτικές προϋποθέσεις για την απόκτηση του πτυχίου. Το κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 30 διδακτικές μονάδες (ΔΜ ή ECTS). Το σύνολο των ΔΜ για το ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένου και του 8 ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου εκπονείται η πτυχιακή εργασία και η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) σε χώρο εργασίας, είναι 240. Ο φόρτος εργασίας (ΦΕ) ανά εξάμηνο είναι 50 ώρες. Τα μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) και μαθήματα διοίκησης-οικονομίας-νομοθεσίας-ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ). Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου, υποχρεωτικών μαθημάτων, κατ επιλογή υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων ανά τμήμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4. Η μέση τιμή του ποσοστού ΜΓΥ συμπεριλαμβανομένων των ΔΟΝΑ για το ΑΤΕΙΘ ήταν 35%, του ποσοστού ΜΕΥ ήταν 32% και του ποσοστού ΜΕ ήταν 32% (πίνακας 3.4). Το άθροισμα των ΜΕΥ + ΜΕ δεν υπερβαίνει το 70% του συνόλου των μαθημάτων (64%). Σε τέσσερα (4) τμήματα το άθροισμα αυτό είναι ελαφρώς μεγαλύτερο του 70%, με το τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων να έχει το μεγαλύτερο άθροισμα (76%). Ο αριθμός μαθημάτων στα ΠΣ των τμημάτων κυμάνθηκε από 39 σε 52 στα διάφορα τμήματα. Η μέση τιμή του αριθμού μαθημάτων ήταν 43 μαθήματα/τμήμα. Τα τμήματα με το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων ήταν τα τμήματα Ηλεκτρονικής, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Νοσηλευτικής ενώ τα τμήματα με το μικρότερο αριθμό μαθημάτων (39) ήταν τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, Διατροφής & Διαιτολογίας, Πληροφορικής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (πίνακας 3.4). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 46

47 Κάποια τμήματα είχαν προαιρετικά μαθήματα, ο αριθμός των οποίων κυμαινόταν από Τα τμήματα με τα περισσότερα προαιρετικά μαθήματα ήταν τα τμήματα Ηλεκτρονικής, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Νοσηλευτικής (πίνακας 3.4). Tα ΠΣ εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΑΤΕΙΘ σύμφωνα με τη σχετική νομολογία (Ν.2404/ και την Υ.Α /Ε5/ ) μετά από εισήγηση από την Επιστημονική Επιτροπή Σπουδών του ΑΤΕΙΘ. Πίνακας 3.4: Δομή των ΠΣ του ΑΤΕΙΘ Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. % Θ % Ε Αρ. Θ Αρ. Ε Μαθημάτων ΜΓΥ+ΔΟΝΑ ΜΕΥ ΜΕ ΥΜ ΕΥ Προαιρ. ωρών ωρών ωρών ωρών Αγρ.Αν.Δ.Ε Αισθητικής Αυτοματισμ Βιβλιοθηκον Βρεφονηπιοκ Διατροφής- Δ Εμπορίας- Δ Ζωικής Παρ Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών ΕΥ Σχεδιασμού Ε Τεχνολογίας Α Τεχνολογίας Τ Τεχνολόγων ΙΕ Τουριστικών Ε Τυποποίησης Φυσικοθεραπ Φυτικής Π ΑΤΕΙΘ % Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των προϊσταμένων των γραμματειών των τμημάτων τα οποία συμπληρώθηκαν με βάση τα πρακτικά του τμήματος. Σύμφωνα με τον πίνακα 3.4 μόνο τέσσερα (4) τμήματα είχαν συνολικό αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου 39, τον μέγιστο επιτρεπόμενο από την σχετική νομολογία, τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, Διατροφής & Διαιτολογίας, Πληροφορικής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα είχαν μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μαθημάτων. Το ποσοστό των κατ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων (ΕΥ) στο ΑΤΕΙΘ ήταν το 17% του συνολικού αριθμού μαθημάτων, παρά τις σχετικές οδηγίες (κάτω από το 10%). Μόνο πέντε (5) τμήματα είχαν ποσοστό κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων κάτω από 10% και συγκεκριμένα τα τμήματα (Αυτοματισμού, Βιβλιοθηκονομίας, Τυποποίησης & Διακίνησης Προιόντων, Φυτικής Παραγωγής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) (Σχήμα 3.2). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 47

48 Σχήμα 3.2: Αριθμός υποχρεωτικών και κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων στα ΠΣ Σχήμα 3.3: Ποσοστά θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας στα ΠΣ Οι ώρες θεωρητικών μαθημάτων ήταν, κατά μέσο όρο για όλο το ΑΤΕΙΘ, 107% περισσότερες από τις ώρες διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες (τουλάχιστον 50%). Τα τμήματα με χαμηλό ποσοστό ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και αντίστοιχα ψηλό ποσοστό ωρών εργαστηριακής διδασκαλίας ήταν τα Αυτοματισμού (οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας ήταν 34% περισσότερες από τις ώρες εργαστηριακής διδασκαλίας), και Πολιτικών Έργων Υποδομής (33%) (Σχήμα 3.3). Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας ήταν κατά μέσο όρο 206/τμήμα, μεγαλύτερο από τις σχετικές οδηγίες ( ) (πίνακας 3.4). Κατά μέσο όρο, οι ώρες θεωρητικών μαθημάτων ήταν 139/τμήμα και αυτές των εργαστηριακών μαθημάτων ήταν 67/τμήμα. Ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων (43 > 39), το ψηλό ποσοστό κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (17% > 10%), ο μεγάλος αριθμός ωρών διδασκαλίας (206 > 182) μαζί με το μεγάλο αριθμό προαιρετικών μαθημάτων και μεγάλο ποσοστό εργαστηριακών ωρών σε ορισμένα τμήματα οδηγούν σε μεγάλο φόρτο εργασίας των φοιτητών και μεγάλο αριθμό συμβασιούχων για κάλυψη των διδακτικών αναγκών. Κρίνεται ότι όλα τα τμήματα εκτός από δυο (Βιβλιοθηκονομίας και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) πρέπει να αναμορφώσουν τα ΠΣ τους σύμφωνα με τη σχετική νομολογία. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 48

49 Ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων έχει εισαχθεί σχεδόν σε όλα τα τμήματα μετά από αποφάσεις των ΓΣ των τμημάτων, διότι βοηθά στην καλή λειτουργία των τμημάτων (πίνακας 3.5). Πίνακας 3.5: Αριθμός προαπαιτουμένων μαθημάτων στα ΠΣ των τμημάτων Τμήμα Αλυσίδες μαθημάτων % μαθημάτων στις αλυσίδες Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 17 Αισθητικής & Κοσμετολογίας 51 Αυτοματισμού 20 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 18 Βρεφονηπιοκομίας 15 Διατροφής και Διαιτολογίας 15 Εμπορίας και Διαφήμισης 16 Ζωικής Παραγωγής 14 Ηλεκτρονικής 25 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 59 Λογιστικής 17 Μαιευτικής 25 Νοσηλευτικής 73 Οχημάτων 91 Πληροφορικής 15 Πολιτικών Έργων Υποδομής - - Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων - - Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 37 Τεχνολογίας Τροφίμων 16 Τουριστικών Επιχειρήσεων 18 Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων 36 Φυσικοθεραπείας 19 Φυτικής Παραγωγής 58 ATEΙΘ 31 Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους προϊσταμένους των γραμματειών των τμημάτων με βάση τα πρακτικά του τμήματος. Το εύρος του ποσοστού των μαθημάτων που είναι προαπαιτούμενα άλλων, κυμαίνεται από 0-91% στα διάφορα τμήματα του ΑΤΕΙΘ με μέση τιμή 31%. Τα τμήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό μαθημάτων σε αλυσίδες προαπαιτουμένων ήταν τα Οχημάτων και Νοσηλευτικής (91 και 73 αντίστοιχα). Παρά το μεγάλο αριθμό μαθημάτων σε αλυσίδες, τα τμήματα αυτά αξιολογήθηκαν θετικά από τους φοιτητές ως προς τη λειτουργικότητα του ΠΣ (καταλληλότητα εξαμήνου) (βλέπε πίνακα 1.3 κριτήριο 3) (Σχήμα 3.4). Σχήμα 3.4: Άποψη φοιτητών για τη λειτουργικότητα των ΠΣ Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 49

50 Η άποψη των φοιτητών (που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία) όσον αφορά στη συνεκτικότητα και λειτουργικότητα των ΠΣ των τμημάτων ήταν θετική, αφού η μέση βαθμολογία για όλα τα τμήματα ήταν καλή, με εξαίρεση το δείκτη που αφορά στην λειτουργικότητα του ΠΣ (καταλληλότητα εξαμήνου) ο οποίος αξιολογήθηκε με μέτριο βαθμό (πίνακας 1.3). Τα τμήματα που αξιολογήθηκαν με μέτριο βαθμό όσον αφορά στην λειτουργικότητα του ΠΣ τους ήταν 8 και συγκεκριμένα τα τμήματα Αισθητικής και Κοσμετολογίας, Βιβλιοθηκονομίας, Βρεφονηπιοκομίας, Λογιστικής, Πληροφορικής, Σχεδιασμού και Παραγωγής ενδυμάτων, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τυποποίησης Διακίνησης Προϊόντων. Η εκτίμηση των φοιτητών (που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία) όσον αφορά στην ατομική μελέτη των μαθημάτων των ΠΣ ήταν μέτρια (πίνακας 1.3). Ο βαθμός που δόθηκε για την ατομική μελέτη αντιστοιχεί στις 4 ώρες/εβδομάδα/μάθημα, σχεδόν σε όλα τα τμήματα εκτός από το τμήμα Λογιστικής (βαθμός κάτω του μετρίου). Επομένως ο συνολικός χρόνος που δαπανάται για μελέτη 5-6 μαθημάτων του ΠΣ των τμημάτων (πλην της Λογιστικής) ανέρχεται στις ώρες/βδομάδα, ο οποίος αν αθροιστεί με τις 25 ώρες παρακολούθησης μαθημάτων συμπληρώνει ένα φόρτο εργασίας ωρών/βδομάδα. Ο φόρτος εργασίας των φοιτητών που υπολογίστηκε για το σχεδιασμό των ΠΣ ήταν 50 ώρες/βδομάδα, όσος είναι και ο φόρτος εργασίας που καταγράφηκε από τους φοιτητές που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά υποστηρίζουν την ορθότητα του φόρτου εργασίας που λήφθηκε υπόψη για το σχεδιασμό των ΠΣ από τα τμήματα, εκτός από το τμήμα Λογιστικής που φαίνεται να έχει πραγματικό φόρτο εργασίας των φοιτητών μικρότερο από τον υπολογιζόμενο. Η ορθότητα του φόρτου εργασίας αφορά μόνο στους φοιτητές που παρακολουθούν όλα τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του ΠΣ (45% του συνόλου των φοιτητών). Οι φοιτητές που δεν παρακολουθούν όλα τα μαθήματα έχουν μικρότερο φόρτο εργασίας ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που παρακολουθούν. Δεδομένου ότι η παρακολούθηση είναι «υποχρεωτική» μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα που απασχολούν τους φοιτητές μόνο 6-12 ώρες/βδ, τότε ο φόρτος εργασίας της πλειοψηφίας των φοιτητών δεν καλύπτει τον απαιτούμενο από το ΠΣ (26-36 ώρες έναντι 50). Η αντίληψη του φόρτου εργασίας από όλους τους φοιτητές απαιτεί βελτίωση. Στη δομή των ΠΣ περιλαμβάνεται και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών η οποία αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες (ECTS). Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τα τμήματα για τις αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών ποικίλουν από τμήμα σε τμήμα. Τα θέματα των εργασιών εντάσσονται στο επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος. Η πτυχιακή εργασία δεν αξιολογήθηκε από τους φοιτητές, αφού οι περισσότεροι φοιτητές, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, πραγματοποιούσαν συγχρόνως πρακτική άσκηση σε χώρο εργασίας. Αξιολογήθηκε όμως από τους απόφοιτους Η άποψη των αποφοίτων για τη χρησιμότητα της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται στον πίνακα 3.6 και σχήμα 3.5. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας βελτιώθηκαν κυρίως οι επιστημονικές και οργανωτικές δεξιότητες (63% - 78% των αποφοίτων δήλωσαν βελτίωση). Οι επικοινωνιακές δεξιότητες βελτιώθηκαν λιγότερο, ιδιαίτερα οι γραπτές (μόνο 30% και 32% των αποφοίτων δήλωσαν βελτίωση). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 50

51 Σχήμα 3.5: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Εξ αιτίας του μικρού δείγματος αποφοίτων που ανταποκρίθηκε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (πίνακας 1.2), μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν σε συγκεκριμένα τμήματα με επιφύλαξη. Έξι τμήματα (Αισθητικής και Κοσμετολογίας, Μαιευτικής, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και Τυποποίησης & Διακίνησης Προιόντων) δεν λαμβάνονται υπόψη στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων λόγω του πολύ μικρού ποσοστού συμμετοχής στο σύνολο. Στο τμήμα Φυσικοθεραπείας παρουσιάστηκε το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ακολουθούμενο από το τμήμα Ηλεκτρονικής. Στο τμήμα Φυσικοθεραπείας παρουσιάστηκε επίσης το χαμηλότερο ποσοστό βελτίωσης της δεξιότητας για κριτική αξιολόγηση ερευνών, ενώ στο τμήμα Οχημάτων παρουσιάστηκε το χαμηλότερο ποσοστό βελτίωσης των οργανωτικών δεξιοτήτων. Απαιτείται διεύρυνση του δείγματος των αποφοίτων για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Πίνακας 3.6: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Tμήμα Αρ. αποφοί των Βελτίωση επιστημονικών δεξιοτήτων βιβλιογρα φική έρευνα κριτική αξιολόγηση ερευνών Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων γραπτή επικοινωνία προφορική επικοινωνία Βελτίωση οργανωτικών δεξιοτήτων διαχεί ριση χρόνου τήρηση χρονοδιαγραμ μάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Δ. Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστ. Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμ Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλ Τεχνολογίας Τροφίμων ορισμό & τήρηση στόχων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 51

52 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Πρ Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους απόφοιτους. Τα στοιχεία πρέπει να ερμηνευτούν με επιφύλαξη λόγω του μικρού μεγέθους δείγματος Εξεταστικό σύστημα Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών οι γραπτές τελικές εξετάσεις σε συνδυασμό με μια ενδιάμεση αξιολόγηση αποτελούν τον τρόπο εξέτασης όλων των θεωρητικών μαθημάτων. Η ενδιάμεση αξιολόγηση έχει είτε τη μορφή της προόδου (γραπτής εξέτασης σε μέρος της ύλης) ή της παρουσίασης εργασίας. Η σχετική βαρύτητα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και της τελικής εξέτασης προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών. Βαθμολογητής είναι σε όλα τα μαθήματα ο διδάσκων, και δεν υπάρχει ο θεσμός του εξωτερικού βαθμολογητή. Επίσης δεν λειτουργεί τράπεζα θεμάτων για αρχειοθέτηση και παρακολούθηση των θεμάτων που επιλέγονται από τους διδάσκοντες. Προφορικές εξετάσεις προβλέπονται από τον Κανονισμό Σπουδών με ειδικές προϋποθέσεις και συνήθως προσφέρονται σε φοιτητές με δυσλεξία μετά από προσκόμιση ειδικής ιατρικής γνωμάτευσης. Στον πίνακα 3.7 και σχήμα 3.6 παρουσιάζονται οι τρόποι εξέτασης των φοιτητών στα διάφορα τμήματα του ΑΤΕΙΘ. Σχήμα 3.6: Μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στο ΑΤΕΙΘ Πίνακας 3.7: Μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στο ΑΤΕΙΘ ανά τμήμα Τμήμα Τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης % Τελική εξέταση πολλαπλ επιλογώ ν% Τελική προφορι κή εξέταση % Πρόοδος και τελική εξέταση % Εργασία και τελική εξέταση % Εργασί ες % Αγροτικής Ανάπτυξ. και Διοίκησης Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληρ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Άλλος % Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 52

53 Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ATEIΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους υπεύθυνους διδάσκοντες των μαθημάτων των τμημάτων. Τα ποσοστά πρέπει να εκτιμηθούν με επιφύλαξη αφού υπήρχε μεγάλη διακύμανση στη συμμετοχή των διδασκόντων που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια υπευθύνων διδασκαλίας μαθημάτων (9-81%). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν η τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης. Το ποσοστό των μαθημάτων που χρησιμοποιούν τις εργασίες ως τη μοναδική μορφή αξιολόγησης των φοιτητών ήταν 30%, ενώ το ποσοστό των μαθημάτων που χρησιμοποιούν τις εργασίες σε συνδυασμό με τις τελικές εξετάσεις ήταν 23%, μεγαλύτερο από το ποσοστό που χρησιμοποιεί την πρόοδο και τελικές εξετάσεις. Στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Επιχειρήσεων καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης εξετάσεων πολλαπλών επιλογών (63%). Η άποψη των φοιτητών όσον αφορά στις εργασίες ως ενδιάμεση μορφή αξιολόγησης των μαθημάτων ήταν καλή (πίνακας 1.3, κριτήριο 5). Τα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται με τρόπο που ορίζει ο διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου που μπορεί να προέρχεται είτε από βαθμολόγηση των εργαστηριακών εργασιών καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, μια γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, ή συνδυασμό των δυο. Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται δημόσια, παρουσία φοιτητών και διδασκόντων, και βαθμολογείται από τρεις διδάσκοντες, ένας εκ των οποίων είναι και ο επιβλέπων κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των τριών βαθμών της εξεταστικής επιτροπής. Η διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζεται με την τήρηση των αποφάσεων του Τμήματος και την δημόσια ανακοίνωση των θεμάτων και της ανάθεσης. Η διαφάνεια των εξετάσεων των πτυχιακών εξασφαλίζεται με το δημόσιο χαρακτήρα των εξετάσεων σε παρουσία φοιτητών και διδασκόντων. Δεν εφαρμόζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή εργασία, αλλά πολλές από αυτές κρίνονται από ανεξάρτητους κριτές σε περίπτωση παρουσίασης τους σε επιστημονικά συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά. Η διαφάνεια των γραπτών εξετάσεων διασφαλίζεται με την επιτήρηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, με την εξέταση όλων των φοιτητών στα ίδια θέματα, και κυρίως με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τη δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών στο γραπτό τους και τη συζήτηση με τον καθηγητή του τρόπου βαθμολόγησης του γραπτού (πίνακας 3.8 και σχήμα 3.7). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 53

54 Σχήμα 3.7: Μέθοδοι διασφάλισης της διαφάνειας των εξετάσεων στο ΑΤΕΙΘ Πίνακας 3.8: Μέθοδοι διασφάλισης της διαφάνειας των εξετάσεων στα τμήματα Τμήμα Έγκριση τρόπου και θεμάτων αξιολόγησης (%) Επεξήγηση λαθών/ελλείψεων στον φοιτητή (%) Ανακοίνωση Βαθμολογίας (%) Άλλο (%) Αγροτικής Ανάπτ. και Διοίκησης Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργ Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ATEIΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους υπεύθυνους διδάσκοντες των μαθημάτων των τμημάτων. Τα ποσοστά πρέπει να εκτιμηθούν με επιφύλαξη αφού υπήρχε μεγάλη διακύμανση στη συμμετοχή των διδασκόντων που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια υπευθύνων διδασκαλίας μαθημάτων (9-81%). Παρ όλ αυτά, η άποψη των φοιτητών, που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, όσον αφορά στη διαφάνεια των εξεταστικών κριτηρίων, ήταν μέτρια σε όλα τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ (πίνακας 1.3, κριτήριο 4). Είναι πιθανό η άποψη των φοιτητών να επηρεάζεται από τα αποτελέσματα της εξεταστικής διαδικασίας. Το θέμα απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε τμηματικό επίπεδο Διεθνής διάσταση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών Ο σχεδιασμός των ΠΣ στο ΑΤΕΙΘ έγινε λαμβάνοντας υπόψη: Τη δομή αντίστοιχων ΠΣ άλλων πανεπιστημίων. Στη διάρκεια των έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Αναμόρφωση των ΠΣ», έγινε σύγκριση ανάμεσα σε αντίστοιχα ΠΣ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 54

55 κωδικοποιήθηκαν τα κοινά τους χαρακτηριστικά και οι διαφορές τους και τα στοιχεία αυτά λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ΠΣ στο ΑΤΕΙΘ. Τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την εναρμόνιση των ελληνικών ΠΣ με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Τις οδηγίες Επαγγελματικών Ενώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που στοχεύουν στην διασφάλιση ενός κοινού περιεχομένου σπουδών ανάμεσα σε αντίστοιχα ΠΣ της ΕΕ. Τα πρότυπα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης όπως αυτά διαμορφώθηκαν από επίσημους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της ΕΕ. Τη διδασκαλία ξένης γλώσσας (ειδική ορολογία). Οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται είναι είτε Αγγλικά, είτε Γαλλικά είτε Γερμανικά. Μόνο τρία τμήματα δεν συμπεριλαμβάνουν τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο ΠΣ (Εμπορίας και Διαφήμισης, Οχημάτων, Πληροφορικής). Τη διάρθρωση των ΠΣ σε σταθερό αριθμό διδακτικών μονάδων σε κάθε εξάμηνο (30) που αντιστοιχεί σε σταθερό φόρτο εργασίας 50 ωρών/εβδομάδα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκά σύστημα ECTS (European Credit Transfer System). Η εναρμόνιση με το σύστημα αυτό διευκολύνει τις μετακινήσεις των φοιτητών σε άλλα ΑΕΙ της ΕΕ και στην αναγνώριση τους από το ΑΤΕΙΘ. Τα Παραρτήματα Σπουδών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (Diploma Supplement) των τμημάτων που αποσκοπούν στην αύξηση της κινητικότητας των πτυχιούχων στο εξωτερικό για συνέχιση των σπουδών τους. Τις μετακινήσεις φοιτητών και διδασκόντων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus. Σε πολλά τμήματα αναπτύχθηκαν κοινά μαθήματα με άλλα τμήματα ΑΕΙ της ΕΕ, τα οποία εντάχθηκαν στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών και των διδασκόντων στο παραπάνω πρόγραμμα παρουσιάζονται στο κεφ. 4. Το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) διευκολύνει τις μετακινήσεις των φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται είτε για Πρακτική Άσκηση είτε για Σπουδές Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών Στόχος της ΠΑ είναι η εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής σε χώρο εργασίας και η εξοικείωση του με τις συνήθεις συνθήκες εργασίας. Η ΠΑ είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εφ όσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα ειδικότητας του ΠΣ. Η ΠΑ έχει εξάμηνη διάρκεια και πραγματοποιείται σε δυο κύκλους: Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου Από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 55

56 Το αντικείμενο της ΠΑ είναι ένα από τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων. Οι χώροι εργασίας είναι είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Η κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ΠΑ στους φοιτητές και η ανάθεση επόπτη εκπαιδευτικού για κάθε φοιτητή γίνεται από την Επιτροπή ΠΑ. Η εποπτεία του φοιτητή γίνεται στον χώρο εργασίας από τον επόπτη εργασίας που ορίζεται από τον εργοδότη, και είναι υπεύθυνος για τον φοιτητή, καταγράφει την παρουσία, την εργασία και την επίδοση του φοιτητή, και από τον επόπτη εκπαιδευτικό που αξιολογεί τον φοιτητή στο τέλος της περιόδου ΠΑ. Ο επόπτης εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ΠΑ και μπορεί να εισηγηθεί ακόμα και την διακοπή της ΠΑ στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Το ύψος της αποζημίωσης του φοιτητή κατά τη διάρκεια της ΠΑ στον ιδιωτικό φορέα, ορίζεται στο 80 % του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη. Ο εργοδότης επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 50 % επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης. Ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της ΠΑ υπάγεται στην ασφάλιση ΙΚΑ κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1 % επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12 ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, και καταβάλλεται από τον εργοδότη. Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται και όλοι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την εξάμηνη άσκηση τους σε χώρο εργασίας εγκεκριμένο από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος βαθμολογούνται με άριστα. Τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ συμμετέχουν από το 1997 σε έργα ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ που αφορούν στην οργάνωση και ενδυνάμωση του θεσμού της ΠΑ. Τα έργα αυτά βοήθησαν στη δημιουργία νέων θέσεων ΠΑ στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες συνεχίζουν να αξιοποιούνται από τα τμήματα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων όλων των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ. Ο θεσμός της ΠΑ είναι πολύ σημαντικός για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών, αφού τους βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν σχέση με το επάγγελμα. Πολλοί φοιτητές συνεχίζουν να εργάζονται στο χώρο ΠΑ και μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Πρόσφατα στοιχεία παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων περιλαμβάνονται στην Έκθεση Απορρόφησης Αποφοίτων του Γραφείου ποιότητας. Η άποψη των αποφοίτων για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) παρουσίαζε μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα τμήματα (πίνακας 3.9 και σχήμα 3.8). Εξ αιτίας του μικρού δείγματος αποφοίτων που ανταποκρίθηκε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων με επιφύλαξη. Έξι τμήματα (Αισθητικής και Κοσμετολογίας, Μαιευτικής, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και Τυποποίησης & Διακίνησης Προιόντων) δεν λαμβάνονται υπόψη στην επεξεργασία των Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 56

57 αποτελεσμάτων λόγω του πολύ μικρού ποσοστού συμμετοχής στο σύνολο. Τα τμήματα που παρουσίασαν την καλύτερη εικόνα όσον αφορά στην επιτυχία της ΠΑ στη βελτίωση των δεξιοτήτων των αποφοίτων ήταν τα τμήματα Νοσηλευτικής και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τα τμήματα που παρουσίασαν την χειρότερη εικόνα όσον αφορά στην επιτυχία της ΠΑ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ήταν τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής και Διαιτολογίας (σχήμα 3.8). Σχήμα 3.8: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την Πρακτική Άσκηση Πίνακας 3.9: Ποσοστά αποφοίτων που αξιολόγησαν θετικά την Πρακτική Άσκηση Τμήμα Αρ αποφοίτων Βελτίωση επαγγελμα τικών δεξιοτήτων Βελτίωση επικ/ιακών δεξιοτήτων Βελτίωση οργανωτικών δεξιοτήτων Βελτίωση ικανότητα ς ομαδικής εργασίας Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επιχειρήσεων Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν απόφοιτοι του ΑΤΕΙΘ κατά την ηλεκτρονική εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας. Το μέγεθος του δείγματος αποφοίτων ήταν μικρό γι αυτό τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται με επιφύλαξη. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 57

58 3.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας από το 2009 (Υπουργική Απόφαση 90352/Ε5(ΦΕΚ 1906/ ), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», (Master of Science in Quality Management and Production Organization Systems for the Food Industry). Η χρονική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα με τα δύο πρώτα εξάμηνα να περιλαμβάνουν διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων ενώ τα δύο τελευταία εξάμηνα είναι αφιερωμένα στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής λειτούργησε από το Ακαδημαϊκό έτος διετές διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» σε σύμπραξη με το τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας. Το ΠΜΣ οδήγησε στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής με τέσσερεις (4) ειδικεύσεις: Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Διατροφή Ολοκληρωμένα Συστήματα παραγωγής Τροφίμων Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Το τμήμα Αυτοματισμού σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά, συμμετέχει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων. Το τμήμα Ηλεκτρονικής σε σύμπραξη με το School of Engineering and Design του Πανεπιστημίου Brunel (Brunel University) της Μεγάλης Βρετανίας από το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 παρέχει την δυνατότητα απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Μ.Δ.Ε. Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών» (Wireless Communication Systems MSc). Το πρόγραμμα παρέχεται εξολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα. Οι τίτλοι σπουδών του εν λόγου ΠΜΣ απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Brunel με του ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι του αντίστοιχου προγράμματος του Πανεπιστημίου Brunel. Το ανωτέρω ΠΜΣ έχει διάρκεια 18 μήνες και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της Υπουργικής απόφασης 66835/Ε Στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών λειτούργησε από το 2005 ως το 2010 ΠΜΣ με τίτλο «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες», το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΤΕΙΘ. Τα μέλη της κοινότητας του ιδρύματος πιστεύουν ότι τα τμήματά τους διαθέτουν το απαραίτητο και κατάλληλο έμψυχο δυναμικό για την ανάπτυξη και άλλων αυτόνομων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 58

59 3.3. Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών Κανένα τμήμα δεν διαθέτει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διότι αυτό δεν επιτρέπεται από τις μέχρι σήμερα κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Τα περισσότερα μέλη της επιστημονικής κοινότητας πιστεύουν ότι τα τμήματά τους διαθέτουν το απαραίτητο και κατάλληλο έμψυχο δυναμικό για την ανάπτυξη αυτόνομου προγράμματος διδακτορικών σπουδών μόλις τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία. Τα προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος. Αρκετά μέλη ΕΠ συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές διδακτορικών φοιτητών Πανεπιστημίων Θετικά και αρνητικά σημεία στα προγράμματα σπουδών του ΑΤΕΙΘ Τα θετικά σημεία ήταν: Τα περισσότερα τμήματα έχουν αναμορφώσει πρόσφατα τα προγράμματα σπουδών τους. Τα προγράμματα σπουδών δημοσιοποιούνται επαρκώς. Η άποψη των φοιτητών (που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία) για το φόρτο εργασίας των προγραμμάτων, ήταν σύμφωνη με το σχεδιασμό των προγραμμάτων (50 ώρες/εβδ). Η άποψη των φοιτητών για τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών ήταν καλή. Υπάρχει συμβατότητα των προγραμμάτων με αυτά άλλων ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού (καλή κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων). Υπάρχει Ευρωπαϊκή διάσταση στα ΠΣ (ECTS, Diploma Supplement, Erasmus mobility). Η απορρόφηση των περισσοτέρων αποφοίτων από την αγορά εργασίας ήταν καλή. Τα αρνητικά σημεία ήταν: Ορισμένα τμήματα δεν έχουν αναθεωρήσει πρόσφατα τα προγράμματα σπουδών τους. Ορισμένα τμήματα είχαν προγράμματα σπουδών που δε συμφωνούν με την κείμενη νομοθεσία (αναλογίες ΜΓΥ+ΔΟΝΑ / ΜΕΥ / ΜΕ, ποσοστό ΕΥ μαθημάτων). Η άποψη των φοιτητών για τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων, την ύλη και διδακτικό υλικό και την διαφάνεια των εξεταστικών κριτηρίων ήταν μέτρια. Η άποψη των αποφοίτων ορισμένων τμημάτων για την πρακτική άσκηση ήταν μέτρια. Η άποψη των αποφοίτων ορισμένων τμημάτων για την πτυχιακή εργασία ήταν μέτρια έως φτωχή (γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες). 3.5 Προτάσεις για βελτίωση Τα τμήματα πρέπει να επικαιροποιούν τα ΠΣ τους τακτικά, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η τακτική επικαιροποίηση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία πρέπει να πιστοποιείται από τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Τα περισσότερα τμήματα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό ΕΥ μαθημάτων κάτω του 10%. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 59

60 Ορισμένα τμήματα πρέπει να αυξήσουν το λόγο θεωρητικών ωρών / εργαστηριακών ωρών. Ορισμένα τμήματα πρέπει να αναμορφώσουν την ύλη και διδακτικό υλικό των μαθημάτων στο ΠΣ. Όλα τα τμήματα πρέπει να κάνουν τα προγράμματα σπουδών πιο λειτουργικά (θέση μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών). Όλα τα τμήματα πρέπει να κάνουν τα εξεταστικά κριτήρια πιο διαφανή. Ορισμένα τμήματα πρέπει να βελτιώσουν την εφαρμογή του θεσμού πρακτικής άσκησης. Ορισμένα τμήματα πρέπει να βελτιώσουν την καθοδήγηση και επίβλεψη των πτυχιακών εργασιών όσον αφορά στις γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες (επιστημονική συγγραφή εργασίας και παρουσίαση). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 60

61 4. Διδακτικό έργο 4.1 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου Διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές άρχισε συστηματικά στο ΑΤΕΙΘ το χειμερινό εξάμηνο σύμφωνα με τη διαδικασία και τις σχετικές οδηγίες της ΑΔΙΠ. Η δημιουργία του Γραφείου Ποιότητας στο ΑΤΕΙΘ το 2010 έχει διευκολύνει τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας: την τροποποίηση των ερωτηματολογίων της ΑΔΙΠ ώστε να συνάδουν με τον τεχνολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος (διαφοροποίηση των ερωτηματολογίων θεωρητικών μαθημάτων από αυτά για το εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων) την κεντρική εκτύπωση των ερωτηματολογίων ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν χωρίς σφάλματα από το σαρωτή του Γραφείου Ποιότητας τη διανομή στα τμήματα τη συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων την κεντρική σάρωση στο Γραφείο Ποιότητας την επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στα τμήματα για αξιολόγηση των χειρόγραφων σχολίων των φοιτητών από τις ΟΜΕΑ την αποθήκευση των στοιχείων στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ την επεξεργασία των στοιχείων και τη δημιουργία των σχετικών δεικτών ποιότητας την αποστολή των δεικτών στα τμήματα για κοινοποίηση στους διδάσκοντες και χρησιμοποίηση στις τμηματικές εκθέσεις εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας την χρησιμοποίηση των δεικτών για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης του ΑΤΕΙΘ Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών που εφαρμόζεται στο ΑΤΕΙΘ βασίζεται στη διανομή έντυπων ερωτηματολογίων στους φοιτητές που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία κατά την 7 η -8 η εβδομάδα του εξαμήνου. Ως αποτέλεσμα δεν καταγράφεται η άποψη των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία κατά την 7 η -8 η εβδομάδα. Η επιλογή αυτής της διαδικασίας από το γραφείο Ποιότητας αποσκοπούσε στον αποκλεισμό εκείνων των φοιτητών που συστηματικά δεν συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, θεωρώντας ότι η άποψη τους δεν είναι αξιόπιστη. Η μέθοδος δεν επιτρέπει την καταγραφή της άποψης των φοιτητών που τυχαία δεν συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία κατά την 7 η -8 η εβδομάδα, και έχουν αξιόπιστη άποψη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές γνωστοποιούνται αρχικά στις ΟΜΕΑ και στη συνέχεια στους διδάσκοντες έτσι ώστε αυτοί να προχωρήσουν στη βελτίωση του μαθήματος με τροποποιήσεις στη διδακτική πρακτική, προσαρμογές στην ύλη και στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών και με τροποποιήσεις στα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και στη διδασκαλία των μαθημάτων. Οι ΟΜΕΑ αξιολογούν τα χειρόγραφα σχόλια και τη βαθμολογία των δεικτών ποιότητας που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των φοιτητών και προχωρούν σε προτάσεις στις διοικήσεις των τμημάτων για λήψη μέτρων. Επίσης χρησιμοποιούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των ετήσιων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 61

62 εκθέσεων των τμημάτων από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, την εξεταστική διαδικασία, την επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού και τον φόρτο εργασίας των φοιτητών Αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων Η ποιότητα της διδασκαλίας αξιολογήθηκε με μέτριο βαθμό από τους απόφοιτους του ΑΤΕΙΘ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ηλεκτρονικής αξιολόγησης (πίνακας 4.1). Η αξιολόγηση αυτή αφορά κυρίως τη διδασκαλία σε προηγούμενα έτη. Τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη εξ αιτίας του μικρού μεγέθους δείγματος ανά τμήμα. Τα τμήματα που αξιολογήθηκαν με βαθμό κάτω του μετρίου (<3) ήταν τα τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας, Ηλεκτρονικής και Οχημάτων. Πίνακας 4.1: Αξιολόγηση των διδασκόντων από απόφοιτους του ΑΤΕΙΘ Τμήμα Αριθμός αποφοίτων Άποψη αποφοίτων για την ποιότητα διδασκαλίας Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα ήταν τα ερωτηματολόγια αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ. Δεν αναγράφονται στον πίνακα αποτελέσματα τμημάτων με αριθμό ερωτηματολογίων <7. Αναλυτικά στοιχεία περιέχονται στην Έκθεση Απορρόφησης Αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ. Άποψη αποφοίτων για την μαθησιακή διαδικασία Η ποιότητα της διδασκαλίας βελτιώθηκε με την έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησης της από τους φοιτητές, όπως φάνηκε από την γενικά καλή άποψη των φοιτητών που καταγράφηκε κατά το (πίνακας 1.3, δείκτες 5,6,7,8). Παράγοντες που είναι πιθανόν να συντέλεσαν στη βελτίωση της διδασκαλίας ήταν η καταγραφή των κριτηρίων ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας στα ερωτηματολόγια, η οποία βοήθησε τους διδάσκοντες να εστιάσουν στις ατομικές αδυναμίες της διδασκαλίας τους και να τις διορθώσουν. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 62

63 Αναμένεται ότι η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της διδασκαλίας στα τμήματα και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των φοιτητών στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας Εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου Τα μέλη Ε.Π. έχουν ελάχιστο διδακτικό ωράριο σύμφωνα με αυτό που ορίζει ο Νόμος για την βαθμίδα τους, μετά τον συνυπολογισμό των νόμιμων απαλλαγών για συμμετοχή στο Συμβούλιο του τμήματος ή του ΑΤΕΙΘ. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση για τις τέσσερεις βαθμίδες ΕΠ σύμφωνα με τη νομοθεσία έχει ως εξής : Καθηγητής 10 ώρες Αναπληρωτής καθηγητής 12 ώρες Επίκουρος καθηγητής 14 ώρες Καθηγητής εφαρμογών 16 ώρες Η εφαρμογή του ελάχιστου ωραρίου παρακολουθείται από τους προέδρους των τμημάτων και το Συμβούλιο του ΑΤΕΙΘ. Στους πίνακες 4.2 και 4.3 παρουσιάζεται η κατανομή των διδακτικών ωρών μελών ΕΠ και συμβασιούχων στα τμήματα τον τελευταίο χρόνο, όπως καταγράφηκε από τους προϊσταμένους γραμματειών των τμημάτων. Πίνακας 4.2 : Κατανομή διδακτικών ωρών σε ΕΠ και συμβασιούχους το Τμήμα Αριθμός διδακτικών ωρών ΕΠ Αριθμός διδακτικών ωρών συμβασιούχων % διδακτικών ωρών ΕΠ Φόρτος διδακτικού έργου (ώρες/βδ/επ) Αγροτικής ΑΔΑΕ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληρ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ATEIΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των προϊσταμένων των γραμματειών των τμημάτων. Τα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με άλλες πηγές, για αυτό πρέπει να ερμηνευτούν με επιφύλαξη. Οι ώρες διδασκαλίας στα ΠΣ που καλύφθηκαν από μέλη ΕΠ του ΑΤΕΙΘ ήταν 5448 ώρες/εβδ, (19 ώρες/βδ/επ) και οι ώρες διδασκαλίας που καλύφθηκαν από συμβασιούχους ήταν 5348 ώρες/εβδ (10 ώρες/βδ/συμβασιούχο) (πίνακες 4.2 και 4.2α ). Η κατανομή των διδακτικών ωρών ανάμεσα σε ΕΠ και συμβασιούχους ήταν 1/1. Στα τμήματα Οχημάτων και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των διδακτικών αναγκών από Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 63

64 μέλη ΕΠ (70 και 71% αντίστοιχα) μολονότι ο αριθμός μελών ΕΠ δεν ήταν μεγάλος (10 και 14 αντίστοιχα). Στα τμήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Νοσηλευτικής και Φυσιοθεραπείας είχαμε το μικρότερο ποσοστό κάλυψης των διδακτικών αναγκών από ΕΠ (31%, 34% και 36% αντίστοιχα), με αριθμό μελών ΕΠ 4, 14 και 13 αντίστοιχα. Ο μεγαλύτερος φόρτος διδακτικού έργου του ΕΠ καταγράφηκε στα τμήματα Λογιστικής και Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων (31 ώρες/βδ/επ και 30 ώρες/βδ/επ αντίστοιχα). Ο μικρότερος φόρτος διδακτικού έργου του ΕΠ καταγράφηκε στα τμήματα Αυτοματισμού, Εμπορίας και Διαφήμισης και Νοσηλευτικής (11 ώρες/βδ/επ, 12 ώρες/βδ/επ και 12 ώρες/βδ/επ αντίστοιχα). Πίνακας 4.3: Κατανομή μελών ΕΠ στα τμήματα το Τμήμα Σύνολο μελών ΕΠ Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών Αγροτικής Ανάπτυξης και Δ. Αγρ Επ Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Σ. Πληροφόρ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωϊκής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Εργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτ Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιερ Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόν Φυσιοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής Γενικό Θετικών Επιστημών Γενικό ξένων γλωσσών και ΦΑ ATEIΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των προϊσταμένων των γραμματειών των τμημάτων *προσαρμοσμένος αριθμός φυσικών προσώπων με πλήρες ωράριο (δείκτης ποιότητας ΑΔΙΠ) Συμβασι ούχοι* Σύμφωνα με τον αριθμό διδακτικών ωρών που κάλυψαν οι συμβασιούχοι κατά το (πίνακας 4.2), ο προσαρμοσμένος αριθμός συμβασιούχων ήταν 393 συμβασιούχοι. Οι ανάγκες για συμβασιούχους είναι μεγαλύτερες στα τμήματα Λογιστικής και Φυσιοθεραπείας, όπως φαίνεται από τον προσαρμοσμένο αριθμό συμβασιούχων με πλήρες ωράριο* (30* και 33* αντίστοιχα). Οι ανάγκες σε συμβασιούχους είναι μικρότερες στα τμήματα Οχημάτων και Αισθητικής (4* και 6* αντίστοιχα). Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του έκτακτου προσωπικού ήταν διαφορετικά από αυτά για το μόνιμο προσωπικό, γι αυτό και εξασφαλίστηκε η έγκαιρη και επαρκής πρόσληψη του, και επομένως η ομαλή λειτουργία των τμημάτων. Στόχος του ΑΤΕΙΘ είναι η πρόσληψη επαρκούς αριθμού μόνιμου ΕΠ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών και η πρόσληψη επαρκούς αριθμού μελών τεχνικού προσωπικού για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των εργαστηριακών χώρων. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 64

65 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν συμμετείχαν στο διδακτικό έργο των τμημάτων, στα τμήματα που προσφέρονται μεταπτυχιακά ΠΣ, αφού δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη στον Εσωτερικό Κανονισμό για αμοιβή μεταπτυχιακών φοιτητών. Η έλλειψη διδακτορικών φοιτητών επίσης στερεί το Ίδρυμα από τη δυνατότητα αντίστοιχης κάλυψης των διδακτικών αναγκών του. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών αξιοποιήθηκε στα τμήματα για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών στα εργαστήρια του ΑΤΕΙΘ, αλλά δεν προβλέπεται στον Κανονισμό Σπουδών απασχόληση φοιτητών για διδακτικό έργο Υποτροφίες και βραβεία διδασκαλίας Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα βραβεία διδασκαλίας από το ΑΤΕΙΘ. Αυτό δεν ήταν δυνατό μέχρι πρόσφατα, εφόσον δεν υπήρχε καμιά θεσμοθετημένη μορφή αξιολόγησης της διδασκαλίας. Η επιβράβευση της ποιοτικής διδασκαλίας μπορεί να προωθήσει την ευγενή άμιλλα και να δώσει ηθική ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίνονται στο ρόλο τους με επαγγελματική ευσυνειδησία, επιστημονική και παιδαγωγική εγκυρότητα και ήθος. Η θεσμοθέτηση υποτροφιών για διδασκαλία έχει υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus. Συνολικά πήραν υποτροφία για διδασκαλία 113 μέλη ΕΠ από τα οποία 28 μετακινήθηκαν σε ελληνικά ΑΕΙ και 85 σε ΑΕΙ του εξωτερικού (πίνακας 4. 4 και σχήμα 4.1). Πίνακας 4.4: Υποτροφίες Erasmus για διδασκαλία κατά το Τμήμα Αριθμός μετακινήσεων στο εσωτερικό Αριθμός μετακινήσεων στο εξωτερικό Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμετολογίας - - Αυτοματισμού - 1 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφ. - 1 Βρεφονηπιοκομίας - 2 Διατροφής και Διαιτολογίας 12 - Εμπορίας και Διαφήμισης - 5 Ζωικής Παραγωγής - 7 Ηλεκτρονικής - - Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων - - Λογιστικής - 22 Μαιευτικής - - Νοσηλευτικής - 19 Οχημάτων - - Πληροφορικής 2 9 Πολιτικών Έργων Υποδομής - - Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων - - Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 6 - Τεχνολογίας Τροφίμων - - Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 3 Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων - - Φυσικοθεραπείας - 10 Φυτικής Παραγωγής - - ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους προϊστάμενους των γραμματειών των τμημάτων. Τα στοιχεία πρέπει να ερμηνευτούν με επιφύλαξη επειδή δεν διασταυρώθηκαν με άλλες πηγές. Τα τμήματα με τις περισσότερες εκπαιδευτικές υποτροφίες στο εξωτερικό ήταν τα Λογιστικής και Νοσηλευτικής (πίνακας 4.4 και σχήμα 4.1). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 65

66 Σχήμα 4.1: Υποτροφίες Erasmus για διδασκαλία κατά το Ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας Διδακτικές μέθοδοι Οι κύριες μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν στο ΑΤΕΙΘ ήταν διαλέξεις και σεμινάρια με τη βοήθεια εποπτικών μέσων, π.χ. διαφάνειες, powerpoint ή video, ηλεκτρονικές εφαρμογές σε Η/Υ, ασκήσεις εξάσκησης και εργαστηριακές ασκήσεις σε ειδικά θέματα που έχουν σχέση με το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών. Σε πολλά μαθήματα χρησιμοποιήθηκαν διαλεκτικοί μέθοδοι διδασκαλίας και παρουσίαση ατομικών εργασιών από φοιτητές. Η χρήση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας δεν εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα. Σε ορισμένα τμήματα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας ή σε αντίστοιχα τμήματα ΑΕΙ. Η άποψη φοιτητών όσον αφορά στην ποιότητα της διδασκαλίας, ήταν πολύ καλή (Πίνακας 1.3 δείκτες 5,6,7,8). Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία για την επικαιροποίηση και βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στο Ίδρυμα. Ο κάθε διδάσκων μπορεί να βελτιώσει τις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματός του ανάλογα με τις παιδαγωγικές του γνώσεις, τη διάθεση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, και φυσικά ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η δυνατότητα θεσμοθέτησης διαδικασιών ενίσχυσης και βελτίωσης της διδασκαλίας με σύγχρονες και αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε επίπεδο Ιδρύματος Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Ο βαθμός χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία φαίνεται στον πίνακα 4.5 και σχήμα 4.2. Πίνακας 4.5: Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Τμήμα Ηλεκτρονική πλατφόρμα (blackboard) (%) Η/Υ (%) Διαφανειοσκόπειο (overhead projector) (%) Πολυμεσικό διαφανειοσκόπειο (multimedia projector) (%) Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμετολογίας Άλλο (%) Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 66

67 Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημ. Πληροφ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργ Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων είναι τα ερωτηματολόγια των υπευθύνων διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα ποσοστά πρέπει να εκτιμηθούν με επιφύλαξη αφού υπήρχε μεγάλη διακύμανση στη συμμετοχή των διδασκόντων που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια υπευθύνων διδασκαλίας μαθημάτων (9-81%). Η συχνότητα χρήσης ΤΠΕ παρουσιάζεται ως % των διδασκόντων που τα χρησιμοποιούν. Σχήμα 4.2: Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης χρησιμοποιείται μόνο σε ποσοστό 49% των μαθημάτων. Τα τμήματα που αξιοποιούν περισσότερο αυτό τον τρόπο διδασκαλίας είναι τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και Νοσηλευτικής. Το τμήμα που δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα είναι το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών και αυτό που τη χρησιμοποιεί σε ελάχιστο βαθμό είναι το τμήμα Μαιευτικής. Οι Η/Υ χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία σε ποσοστό 78% των μαθημάτων. Τα τμήματα που αξιοποιούν περισσότερο τους Η/Υ στη διδασκαλία είναι τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, Εμπορίας και Διαφήμισης και Φυσικοθεραπείας. Τα τμήματα που χρησιμοποιούν τους Η/Υ λιγότερο στη διδασκαλία είναι τα τμήματα Αισθητικής & Κοσμετολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το πολυμεσικό διαφανειοσκόπειο χρησιμοποιείται σε μεγάλο ποσοστό μαθημάτων σε όλα τα τμήματα (67%) ενώ το προβολικό διαφανειών σε μικρότερο ποσοστό (34%). Τα τμήματα που χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό το απλό διαφανειοσκόπειο είναι τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής και Βρεφονηπιοκομίας. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 67

68 Δυο τμήματα (Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Εμπορίας & Διαφήμισης) κατέγραψαν 20-23% άλλου τρόπου χρήσης ΤΠΕ. Η κατανομή των σταθμών εργασίας στις σχολές του ΑΤΕΙΘ παρουσιάζεται στον πίνακα 4.6. Πίνακας 4.6: Κατανομή των σταθμών εργασίας στις σχολές του ΑΤΕΙΘ Αριθμός σταθμών εργασίας % σταθμών εργασίας ΣΔΟ ΣΕΥΠ ΣΤΕΓ 9 13 ΣΤΕΤΡΟΔ 6 9 ΣΤΕΦ Παραρτήματα 9 13 ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τον προϊστάμενο Πληροφορικής Υποδομής. Ο αριθμός σταθμών εργασίας δεν περιλαμβάνει τους Η/Υ των εργαστηρίων και των γραφείων του προσωπικού. Η κατανομή των σταθμών εργασίας στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ παρουσιάζεται στον πίνακα 4.7. Πίνακας 4.7: Κατανομή των σταθμών εργασίας στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ Τμήμα Αριθμός σταθμών εργασίας % σταθμών εργασίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επ Αισθητικής και Κοσμητολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας & Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τον προϊστάμενο Πληροφορικής Υποδομής. Ο αριθμός σταθμών εργασίας δεν περιλαμβάνει τους Η/Υ των εργαστηρίων και των γραφείων του προσωπικού Αντικειμενικοί δείκτες αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας Οι αντικειμενικοί δείκτες της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας που διερευνήθηκαν ήταν συνολικά επτά (7): 1. Ποσοστό προσέλευσης στις εξετάσεις 2. Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις 3. Ποσοστό επιτυχίας της πρώτης προσπάθειας στις εξετάσεις 4. Αριθμός προσπαθειών για επιτυχία 5. Μέση τιμή βαθμολογίας μαθημάτων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 68

69 6. Μέση τιμή της διάρκειας των σπουδών 7. Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται στους πίνακες 4.8, 4.9 και 4.10 και στα σχήματα 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 και Πίνακας 4.8: Αντικειμενικοί δείκτες αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας το % προσέλευσης % επιτυχίας % επιτυχίας πρώτης προσπάθειας Αρ. προσπαθειών Μέσος Βαθμός μαθημάτων Μέση Διάρκεια σπουδών (εξάμηνα) Αγροτικής Αν. & Διοίκησης Αγρ. Επ ,8 6,2 17 Αισθητικής & Κοσμετολογίας ,2 7,0 11 Αυτοματισμού ,7 6,3 17 Βιβλιοθηκονομίας και Συστ. Πληροφ ,4 6,5 15 Βρεφονηπιοκομίας ,0 7,9 10 Διατροφής και Διαιτολογίας ,4 6,6 15 Εμπορίας και Διαφήμισης ,6 6,5 12 Ζωικής Παραγωγής ,4 6,3 16 Ηλεκτρονικής ,4 6,5 18 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ,1 7,1 12 Λογιστικής ,9 6,5 13 Μαιευτικής ,3 7,6 11 Νοσηλευτικής ,2 7,3 12 Οχημάτων ,2 6,3 15 Πληροφορικής ,1 6,5 17 Πολιτικών Έργων Υποδομής ,3 6,4 15 Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμ ,3 7,1 16 Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλ ,4 6,3 18 Τεχνολογίας Τροφίμων ,7 6,2 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων ,3 7,0 15 Τυποποίησης και Διακίνησης Πρ ,3 6,8 14 Φυσικοθεραπείας ,0 7,3 11 Φυτικής Παραγωγής ,8 6,3 15 ΑΤΕΙΘ ,5 6,7 14,5 Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχε στις τελικές εξετάσεις κυμάνθηκε από 58% έως 87% (μέση τιμή 72%) (Πίνακας 4.8 και σχήμα 4.3). Σχήμα 4.3: Ποσοστά προσέλευσης των φοιτητών στις εξετάσεις στα τμήματα το Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 69

70 Τα τμήματα με το μικρότερο ποσοστό προσέλευσης στις εξετάσεις ήταν τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής, Φυσικοθεραπείας και Ιατρικών Εργαστηρίων και τα τμήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν τα Μαιευτικής και Νοσηλευτικής. Οι πιθανές αιτίες για τη χαμηλή προσέλευση των φοιτητών στις εξετάσεις πρέπει να διερευνηθούν για να εφαρμοστούν μέτρα για την καλύτερη ένταξη των φοιτητών στην μαθησιακή διαδικασία σε επίπεδο τμημάτων. Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις ήταν 69% για όλο το ίδρυμα, με τα τμήματα Αυτοματισμού και Τεχνολογίας Τροφίμων να έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά (52% και 53% αντίστοιχα) και το τμήμα Φυσικοθεραπείας να έχει 100% επιτυχία (πίνακας 4.8 και σχήμα 4.4). Σχήμα 4.4: Ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις το Το ποσοστό επιτυχίας στην πρώτη προσπάθεια κυμάνθηκε από 32% στο τμήμα Αυτοματισμού έως 100% στο τμήμα Φυσικοθεραπείας, με μέση τιμή 57% (πίνακας 4.8 και σχήμα 4.5). Σχήμα 4.5: Ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις μετά από την πρώτη προσπάθεια το Στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας ο μέσος αριθμός προσπαθειών για την επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο (1,0), ενώ στο τμήμα Οχημάτων ήταν στο ψηλότερο επίπεδο (2,2) (πίνακας 4.8 και σχήμα 4.6). Η μέση τιμή βαθμολογίας στα μαθήματα ήταν 6,7 με τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης να έχουν τη χαμηλότερη (6,2) και το τμήμα Βρεφονηπιοκομίας να παρουσιάζει τη ψηλότερη (7,9) (πίνακας 4.8 και σχήμα 4.7). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 70

71 Σχήμα 4.6: Μέση τιμή του αριθμού προσπαθειών για επιτυχία στις εξετάσεις το Σχήμα 4.7: Μέσος βαθμός μαθημάτων Η μέση διάρκεια σπουδών σε όλο το ΑΤΕΙΘ ήταν 15 εξάμηνα, με το τμήμα Βρεφονηπιοκομίας να έχει την μικρότερη (10 εξάμηνα) και τα τμήματα Ηλεκτρονικής, Τεχνολογίας Τροφίμων και Τεχνολογίας Αλιείας να έχουν τη μεγαλύτερη (18 εξάμηνα) (σχήμα 4.8). Σχήμα 4.8: Μέση διάρκεια σπουδών στα τμήματα το Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 71

72 Στον πίνακα 4.9 και στο σχήμα 4.9 παρουσιάζεται η κατανομή της διάρκειας σπουδών στο ΑΤΕΙΘ. Πίνακας 4.9: Κατανομή της διάρκειας σπουδών στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Τμήμα Σύνολο αποφοίτων Απόφοιτοι με διάρκεια σπουδών ν Απόφοιτοι με διάρκεια σπουδών ν< Χ< ν+2 Απόφοιτοι με διάρκεια σπουδών > ν+2 % πτυχιούχων με διάρκεια σπουδών > ν+2 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ (σύνολο αποφοίτων) Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Σχήμα 4.9: Κατανομή της διάρκειας σπουδών στο ΑΤΕΙΘ το Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 72

73 Το 54% των φοιτητών που αποφοίτησαν το είχαν διάρκεια σπουδών μεγαλύτερη από 6 έτη. Στα τμήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και Τεχνολογίας Αλιείας η διάρκεια σπουδών ήταν μεγαλύτερη των 6 ετών για τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (98% και 89% αντίστοιχα). Στα περισσότερα τμήματα κανένας φοιτητής δεν αποφοίτησε μετά από την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που είναι 4 έτη. Σε πέντε (5) τμήματα αποφοίτησαν μετά από 4 έτη 1-3 φοιτητές/τμήμα, στο τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης αποφοίτησαν 5 και στο τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων αποφοίτησαν 13. Δείκτης αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας είναι και ο βαθμός πτυχίου. Ο μέσος βαθμός πτυχίου για τους αποφοίτους του ΑΤΕΙΘ ήταν 6,93. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων (56%) είχε βαθμολογία 6,0-6,9 «καλή». Το ποσοστό των αριστούχων ήταν μόνο 5% και το ποσοστό των αποφοίτων με «πολύ καλή» βαθμολογία στο πτυχίο (7,0-8,4) ήταν 34%. Το τμήμα με τους περισσότερους αριστούχους ήταν το Βρεφονηπιοκομίας (35%) το οποίο είχε και το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου (8,32). Τα τμήματα με το μικρότερο βαθμό πτυχίου ήταν τα Τεχνολογίας Αλιείας και Φυτικής Παραγωγής (6,34 και 6,38 αντίστοιχα). Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10 και στο σχήμα Πίνακας 4.10: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ το Τμήμα Αρ. αποφοίτων Ποσοστό αποφοίτων % 5,0-5,9 Κατανομή βαθμολογίας Ποσοστό αποφοίτων % 6,0-6,9 Ποσοστό αποφοίτων % 7,0-8,4 Ποσοστό αποφοίτ ων % 8,5-10 Μέση τιμή βαθμού πτυχίου Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επ ,40 Αισθητικής & Κοσμετολογίας ,92 Αυτοματισμού ,49 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτ Πληροφ ,66 Βρεφονηπιοκομίας ,32 Διατροφής και Διαιτολογίας ,64 Εμπορίας και Διαφήμισης ,80 Ζωικής Παραγωγής ,52 Ηλεκτρονικής ,44 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ,87 Λογιστικής ,45 Μαιευτικής ,86 Νοσηλευτικής ,43 Οχημάτων ,60 Πληροφορικής ,56 Πολιτικών Έργων Υποδομής ,97 Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ,42 Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργ ,34 Τεχνολογίας Τροφίμων ,86 Τουριστικών Επιχειρήσεων ,14 Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων ,83 Φυσικοθεραπείας ,42 Φυτικής Παραγωγής ,38 ΑΤΕΙΘ ,93 Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων (Πυθία). Στο σχήμα 4.11 παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας των αποφοίτων των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ το Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 73

74 Σχήμα 4.10: Μέση τιμή βαθμού πτυχίου το Σχήμα 4.11: Κατανομή βαθμολογίας των αποφοίτων των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ το Οι αιτίες για τη μεγάλη απόκλιση των δεικτών αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας στα τμήματα από το μέσο όρο του ΑΤΕΙΘ πρέπει να διερευνηθούν σε τμηματικό επίπεδο. Οι πιθανές αιτίες για τη μεγάλη απόκλιση μπορεί να είναι θετικές (ζήλος των φοιτητών, επίπεδο αποκτηθέντων γνώσεων, αποτελεσματική διδασκαλία), ή αρνητικές (αναποτελεσματική διδασκαλία, ελλιπές υπόβαθρο, βαθμός δυσκολίας των εξετάσεων, ακαταλληλότητα του τρόπου εξέτασης, αδιαφάνεια εξεταστικών κριτηρίων και αντικειμενικότητα του εξεταστή). 4.3 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Μαθησιακοί στόχοι Η ύλη, στόχοι και μέθοδοι αξιολόγησης των μαθημάτων γνωστοποιούνται στους φοιτητές με διάφορους τρόπους οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα Εκτός από αυτούς τους τρόπους έχει δηλωθεί σε ορισμένα τμήματα και διανομή σχετικού εντύπου με γραπτό πλάνο του μαθήματος (syllabus) κατά το πρώτο μάθημα. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 74

75 Πίνακας 4.11: Συχνότητα χρήσης διαφόρων τρόπων γνωστοποίησης της ύλης, των στόχων και των μεθόδων αξιολόγησης των μαθημάτων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ Προφορική ανακοίνωση στο πρώτο μάθημα Πίνακας ανακοινώσεων Ιστοσελίδα Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (blackboard) Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επ Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφ Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους υπευθύνους διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη αφού η συμμετοχή των υπευθύνων διδασκαλίας των μαθημάτων στα διάφορα τμήματα είχε μεγάλο εύρος 9-81%. Ο συνηθέστερος τρόπος γνωστοποίησης ήταν η προφορική ανακοίνωση στο πρώτο μάθημα (96%) ενώ η γραπτή ανακοίνωση είχε συχνότητα μόνο 37-47%. Ορισμένα τμήματα είχαν άλλο τρόπο ανακοίνωσης ο οποίος δεν συμπεριλαμβανόταν στις επιλογές του ερωτηματολογίου (μέση τιμή 7%). Απαιτείται διερεύνηση του άλλου τρόπου ανακοινώσεων σε αυτά τα τμήματα (Αισθητικής, Βρεοφονηπιοκομίας, Εμπορίας & Διαφήμισης, Μαιευτικής και Φυτικής Παραγωγής). Τα τμήματα που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης γραπτής ανακοίνωσης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικής, Νοσηλευτικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων. Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μαθημάτων στην μορφή που περιγράφονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν έχουν καταγραφεί ακόμα σε επίπεδο τμημάτων και επομένως δεν γνωστοποιούνται επίσημα στους φοιτητές. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των καταγεγραμμένων στόχων και της συμβατότητας τους με το παραπάνω πλαίσιο σε επίπεδο τμημάτων. Άλλος Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 75

76 4.3.2 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Τα ωρολόγια προγράμματα οργανώνονται με βάση το διδακτικό προσωπικό και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακούς χώρους. Η οργάνωση και η δομή τους κρίνεται ως ορθολογική. Η συνεχής επέκταση των κτιριακών υποδομών του ΑΤΕΙΘ επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση της δομής και οργάνωσης των ωρολογίων προγραμμάτων στα διάφορα τμήματα. Τα ωρολόγια προγράμματα τηρούνται με ευθύνη των προέδρων των τμημάτων, εφόσον δεν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν προβλήματα στην τήρησή του, όπως π.χ. απεργίες, καταλήψεις, ακραίες καιρικές συνθήκες κτλ Αναθέσεις μαθημάτων Οι αναθέσεις μαθημάτων γίνονται σε επίπεδο επιστημονικών τομέων των τμημάτων και εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι αναθέσεις γίνονται με βάση τις επιστημονικές εξειδικεύσεις των μελών ΕΠ, τη διδακτική τους εμπειρία, το ελάχιστο υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη δυνατότητα πρόσληψης συμβασιούχων στα αντικείμενα των μαθημάτων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αναθέσεις θεωρητικών μαθημάτων γίνονται κυρίως σε μέλη ΕΠ των τριών πρώτων βαθμίδων, ενώ οι αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων γίνονται κυρίως σε καθηγητές εφαρμογών. Για τα μαθήματα που δεν μπορούν να ανατεθούν σε μέλη ΕΠ γίνονται ανοικτές προκηρύξεις στον τύπο και στη συνέχεια ανατίθενται μετά από έγκριση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ στους επιτυχόντες υποψηφίους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους κατά την αξιολόγηση των προσόντων τους. Τα μαθήματα Γενικής Υποδομής μπορούν να ανατεθούν σε μέλη ΕΠ άλλων τμημάτων κυρίως του Γενικού Τμήματος, εφ όσον τα τμήματα δεν έχουν προσλάβει επιστημονικό προσωπικό στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Τα μαθήματα ξένων γλωσσών ανατίθενται επίσης σε μέλη ΕΠ ή συμβασιούχους που προσλαμβάνονται από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών. Ορισμένα μαθήματα ΔΟΝΑ ανατίθενται συνήθως σε μέλη ΕΠ ή συμβασιούχους άλλων τμημάτων. Οι προσλήψεις μελών ΕΠ στα ειδικά διδακτικά αντικείμενα των τμημάτων έχουν ως αποτέλεσμα την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου της πλειοψηφίας των μελών ΕΠ στο στενό ή ευρύτερο επιστημονικό τους πεδίο. 4.4 Διδακτικά βοηθήματα Σε όλα τα μαθήματα δίνονται διδακτικά βοηθήματα μέσα από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, έντυπες ή ηλεκτρονικές σημειώσεις (πίνακας 4.12) στην αρχή κάθε εξαμήνου. Πίνακας 4.12: Ποσοστά χρήσης διδακτικών βοηθημάτων Τμήμα Βιβλία ΕΥΔΟΞΟΣ (%) Έντυπες σημειώσεις (%) Ηλεκτρονικές σημειώσεις (%) Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Αισθητικής & Κοσμετολογίας Άλλα(%) Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 76

77 Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των υπευθύνων διδασκόντων των μαθημάτων των τμημάτων. Τα στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό των μαθημάτων που απογράφηκαν ήταν μόνο 44% του συνόλου και το εύρος 9-81%. Στα περισσότερα μαθήματα (71%) διανέμονται βιβλία μέσα από το σύστημα Εύδοξος και ηλεκτρονικές σημειώσεις (64%). Ένα μικρό ποσοστό μαθημάτων (35%) καλύπτονται με έντυπες σημειώσεις των διδασκόντων, ενώ σε ένα ποσοστό 10% η ύλη καλύπτεται και με άλλα διδακτικά βοηθήματα. Σχήμα 4.12: Ποσοστά χρήσης διδακτικών βοηθημάτων Στο τμήμα Νοσηλευτικής διανέμονται βιβλία μέσα από το σύστημα Εύδοξος σε όλα τα μαθήματα. Στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας διανέμονται κυρίως έντυπες σημειώσεις (68%) ενώ στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στο 91% των μαθημάτων. Στο τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό άλλων διδακτικών βοηθημάτων (33%). Στα περισσότερα μαθήματα (81%) δίνεται πρόσθετη βιβλιογραφία εκτός των κυρίων διδακτικών βοηθημάτων. Η κάλυψη της διδασκόμενης ύλης με όλα τα διδακτικά βοηθήματα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 85% για όλα τα τμήματα (πίνακας 4.13). Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 77

78 Πίνακας 4.13: Ποσοστά κάλυψης της ύλης μέσα από όλα τα διδακτικά βοηθήματα Τμήμα Ποσοστό μαθημάτων με πρόσθετη βιβλιογραφία εκτός των κύριων διδακτικών βοηθημάτων Ποσοστό κάλυψης της ύλης μέσα από όλα τα διδακτικά βοηθήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επιχειρήσεων Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των υπευθύνων διδασκόντων των μαθημάτων των τμημάτων. Τα στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό των μαθημάτων που απογράφηκαν ήταν μόνο 44% του συνόλου και το εύρος 9-81%. Το ποσοστό της ύλης που καλύπτεται μέσα από τα διδακτικά βοηθήματα είναι πολύ μεγάλο σε όλα τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ. Το μεγάλο αυτό ποσοστό μπορεί να σχετίζεται με το μικρό ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία, και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση Συχνότητα και διαδικασία επικαιροποίησης διδακτικών βοηθημάτων Όσον αφορά στα βιβλία που διανέμονται μέσα από το σύστημα Εύδοξος, η συχνότητα επικαιροποίησης είναι κάθε ακαδημαϊκό έτος, με ευθύνη των γραμματειών των τμημάτων, μετά από προτάσεις των διδασκόντων και έγκριση των τομέων. Η συχνότητα επικαιροποίησης των έντυπων και ηλεκτρονικών βοηθημάτων γίνεται κάθε δυο χρόνια, με ευθύνη των διευθυντών των τομέων, μετά από υποβολή των σημειώσεων στους τομείς προς έγκριση Άποψη φοιτητών Η άποψη των φοιτητών για την οργάνωση της ύλης και την καταλληλότητα του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε ήταν γενικά καλή (πίνακας 1.3, δείκτης 2). Τρία τμήματα είχαν μέτρια αξιολόγηση από τους φοιτητές στο δείκτη αυτό, συγκεκριμένα τα τμήματα Πληροφορικής, Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων και Φυσικοθεραπείας. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και λήψη διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο τμημάτων σχετικά με την μέτρια αξιολόγηση των φοιτητών στα συγκεκριμένα τμήματα. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 78

79 4.5 Μέσα και υποδομές Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια Η αξιολόγηση των διδασκόντων για τις αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστήρια των τμημάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 4.14 και στα σχήματα 4.13 και ήταν καλή για τα περισσότερα τμήματα (βαθμός 4 με μέγιστο το 5). Πίνακας 4.14: Αξιολόγηση της κτιριακής υποδομής των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ Τμήμα Κατηγορία Αρ Βαθμός Βαθμός Βαθμός Βαθμός Βαθμός για το για την για την για τον για τη μέγεθος καταλλη ότητα καθαρι ότητα εξοπλισ μό διαθεσιμ ότητα Αγροτικής ΑΔΑΕ Αίθουσα Εργαστήριο Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αίθουσα Εργαστήριο Αυτοματισμού Αίθουσα Εργαστήριο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημ. Πληροφ. Αίθουσα Εργαστήριο Βρεφονηπιοκομίας Αίθουσα Εργαστήριο Διατροφής και Διαιτολογίας Αίθουσα Εργαστήριο Εμπορίας και Διαφήμισης Αίθουσα Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής Αίθουσα Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αίθουσα Εργαστήριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Αίθουσα Εργαστήριο Λογιστικής Αίθουσα Εργαστήριο Μαιευτικής Αίθουσα Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αίθουσα Εργαστήριο Οχημάτων Αίθουσα Εργαστήριο Πληροφορικής Αίθουσα Εργαστήριο Πολιτικών Έργων Υποδομής Αίθουσα Εργαστήριο Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Αίθουσα Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιερ. Αίθουσα Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Αίθουσα Εργαστήριο Τουριστικών Επιχειρήσεων Αίθουσα Εργαστήριο Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Αίθουσα Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Αίθουσα Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής Αίθουσα Εργαστήριο Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 79

80 ΑΤΕΙΘ Αίθουσα Εργαστήριο Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των υπευθύνων διδασκόντων των μαθημάτων των τμημάτων. Τα στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό των μαθημάτων που απογράφηκαν ήταν μόνο 44% του συνόλου και το εύρος 9-81%. Τα τμήματα με μέτρια βαθμολογία ήταν τρία τμήματα της ΣΕΥΠ (Αισθητικής & Κοσμητολογίας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας), και δυο τμήματα της ΣΤΕΦ (Αυτοματισμού και Πολιτικών Έργων Υποδομής) (πίνακας 4.14 και σχήματα 4.13 α και 4.13 ε ). Σχήμα 4.13 α διδασκαλίας) : Αξιολόγηση κτιριακής υποδομής των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ (αίθουσες Σχήμα 4.13 ε : Αξιολόγηση κτιριακής υποδομής των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ (εργαστήρια) Ο αριθμός εργαστηρίων στα τμήματα παρουσιάζεται στον πίνακα 4.14 και στο σχήμα Τα τμήματα με τα περισσότερα εργαστήρια ήταν τα Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Τεχνολογίας Τροφίμων, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φυτικής Παραγωγής. Σχήμα 4.14: Αριθμός εργαστηρίων στα τμήματα του ΑΤΕΙΘ το Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 80

81 4.5.2 Σπουδαστήρια Σπουδαστήρια λειτουργούν στην κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος που στεγάζεται σε ένα χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων, στο κτίριο του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και στο κτίριο των τμημάτων Μαιευτικής και Βρεφονηπιοκομίας της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας. Επίσης υπάρχουν δύο ηλεκτρονικά αναγνωστήρια στις σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τα σπουδαστήρια και τα αναγνωστήρια αυτά διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θέσεις αναγνωστηρίου για εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών τις ώρες λειτουργίας των αντίστοιχων χώρων. Η εκτίμηση των διδασκόντων για το μέγεθος, καθαριότητα, καταλληλότητα, εξοπλισμό και διαθεσιμότητα των σπουδαστηρίων ήταν ίδια με αυτή των αιθουσών και εργαστηρίων. 4.6.Επικοινωνία διδασκόντων με τους φοιτητές Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, οι διδάσκοντες ανακοινώνουν γραπτά τις ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Την ευθύνη τήρησης του Κανονισμού Σπουδών έχει ο πρόεδρος τμήματος. Η τήρηση του Κανονισμού είναι προβληματική σε σχέση με τους συμβασιούχους διδάσκοντες, οι οποίοι αμείβονται μόνο για τις ώρες διδασκαλίας που προσφέρουν. Στον πίνακα 4.15 και στο σχήμα 4.15 παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικοί τρόποι επικοινωνίας των διδασκόντων με τους φοιτητές. Πίνακας 4.15: Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας των διδασκόντων με τους φοιτητές Τμήμα Ηλεκτρονική Ηλεκτρονικό ιστοσελίδα Άλλο πλατφόρμα μάθησης (blackboard) ταχυδρομείο ( ) Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επιχειρήσεων Αισθητικής & Κοσμετολογίας Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Βρεφονηπιοκομίας Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 81

82 Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των υπευθύνων διδασκόντων των μαθημάτων των τμημάτων. Τα στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό των μαθημάτων που απογράφηκαν ήταν μόνο 44% του συνόλου και το εύρος 9-81%. Σχήμα 4.15: Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας των διδασκόντων με τους φοιτητές Ο τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται περισσότερο από τους διδάσκοντες είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (88%). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης και η ιστοσελίδα του τμήματος χρησιμοποιούνται από το 48% και 45% των διδασκόντων αντίστοιχα. Έχουν καταγραφεί και άλλοι τρόποι επικοινωνίας σε ποσοστό 10% για το ΑΤΕΙΘ. Τα τμήματα που κατέγραψαν χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 100% των διδασκόντων ήταν τα τμήματα Αυτοματισμού, Εμπορίας & Διαφήμισης και Τεχνολογίας Αλιείας. Το τμήμα που κατέγραψε τη μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης ήταν το τμήμα Νοσηλευτικής. Το τμήμα Φυτικής Παραγωγής κατέγραψε πολύ μεγάλο ποσοστό χρήσης άλλου τρόπου επικοινωνίας και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. 4.7 Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία πραγματοποιείται στα περισσότερα τμήματα του ΑΤΕΙΘ, όπως φαίνεται στον πίνακα Πίνακας 4.16: Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Τμήμα % μαθημάτων που Αριθμός φοιτητών που περιλαμβάνουν εκπαίδευση συμμετέχει σε ερευνητικές στην ερευνητική διαδικασία δραστηριότητες Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγρ. Επιχειρήσεων Αισθητικής & Κοσμετολογίας 76 0 Αυτοματισμού Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 84 1 Βρεφονηπιοκομίας 96 8 Διατροφής και Διαιτολογίας Εμπορίας και Διαφήμισης 80 0 Ζωικής Παραγωγής Ηλεκτρονικής 88 9 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Λογιστικής Μαιευτικής 70 5 Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 82

83 Νοσηλευτικής Οχημάτων Πληροφορικής Πολιτικών Έργων Υποδομής 83 0 Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 93 0 Τεχνολογίας Τροφίμων Τουριστικών Επιχειρήσεων 91 0 Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων Φυσικοθεραπείας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των υπευθύνων διδασκόντων των μαθημάτων των τμημάτων. Τα στοιχεία πρέπει να αξιολογηθούν με επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό των μαθημάτων που απογράφηκαν ήταν μόνο 44% του συνόλου και το εύρος 9-81%. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.16, στα μαθήματα όλων των τμημάτων περιλαμβάνεται εκπαίδευση στην ερευνητική διαδικασία, σε ποσοστό 84%. Στα τμήματα Αυτοματισμού και Οχημάτων καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό μαθημάτων που περιλαμβάνει εκπαίδευση στην ερευνητική διαδικασία (63%) ενώ στα τμήματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνεται στο 100% των μαθημάτων. Ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών (119) που συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες καταγράφηκε στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο παρέχει και αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (σχήμα 4.16). Σχήμα 4.16: Αριθμός φοιτητών που συμμετείχε σε ερευνητικές δραστηριότητες των τμημάτων 4.8. Εκπαιδευτικές συνεργασίες Το ΑΤΕΙΘ συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών ERASMUS. Το προσωπικό μετακινείται είτε για διδασκαλία (mobility for teaching assignments), είτε για επιμόρφωση, είτε για διδασκαλία και διμερείς συμφωνίες. Το ΑΤΕΙΘ συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια της ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS για την κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών. Οι φοιτητές μετακινούνται είτε για παρακολούθηση μαθημάτων είτε για πρακτική άσκηση. Λεπτομέρειες για τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια βρίσκονται στην σχετική ιστοσελίδα του ιδρύματος: και στο έντυπο «Erasmus Newsletter». Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 83

84 4.8.1.Κινητικότητα φοιτητών Η εξέλιξη της κινητικότητας φοιτητών όπως καταγράφηκε από το Γραφείο Erasmus παρουσιάζεται στα σχήματα 4.17 και Σχήμα 4.17: Εξέλιξη των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές τα τελευταία έτη Σχήμα 4.18: Εξέλιξη των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για Πρακτική Άσκηση τα τελευταία έτη Το η κινητικότητα φοιτητών του ΑΤΕΙΘ για σπουδές στα πλαίσια Erasmus μειώθηκε κατά 20%, ενώ η κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση παρέμεινε σταθερή. Κινητικότητα για σπουδές καταγράφηκε σε 15 από τα 23 τμήματα του ΑΤΕΙΘ, με τη μεγαλύτερη κινητικότητα να καταγράφεται στα τμήματα Λογιστικής και Τουριστικών Επιχειρήσεων (σχήμα 4.19). Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση καταγράφηκε σε 17 από τα 23 τμήματα του ΑΤΕΙΘ, με τη μεγαλύτερη κινητικότητα να καταγράφεται στα τμήματα Πληροφορικής και Φυτικής Παραγωγής (σχήμα 4.20). Στο σχήμα 4.21 παρουσιάζεται η κινητικότητα εισερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές το στο ΑΤΕΙΘ. Κινητικότητα καταγράφηκε σε 10 τμήματα με τη μεγαλύτερη κινητικότητα εισερχόμενων φοιτητών να καταγράφεται στα τμήματα Λογιστικής και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 84

85 Σχήμα 4.19: Κατανομή εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές ανά τμήμα το Σχήμα 4.20: Κατανομή εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για Πρακτική Άσκηση στα τμήματα το Σχήμα 4.21: Κατανομή των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές στα τμήματα το Στα σχήματα 4.22 και 4.23 παρουσιάζονται οι χώρες υποδοχής των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus. Η χώρα που υποδέχτηκε τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από το ΑΤΕΙΘ για σπουδές ήταν η Ισπανία, ενώ η χώρα που υποδέχτηκε τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ήταν η Γερμανία. Στο σχήμα 4.24 παρουσιάζονται οι χώρες προέλευσης των εισερχόμενων φοιτητών το Η χώρα προέλευσης των περισσοτέρων φοιτητών ήταν η Ισπανία. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 85

86 Σχήμα 4.22: Χώρες υποδοχής των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές το Σχήμα 4.23: Χώρες υποδοχής των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus για Πρακτική Άσκηση το Σχήμα 4.24: Χώρες προέλευσης των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus για σπουδές το Στον πίνακα 4.17 παρουσιάζονται τα Ιδρύματα που συνεργάστηκαν σε εκπαιδευτικό επίπεδο με το ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία. Έκθεση Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σελίδα 86

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «we are here to serve we are here to connect» Δημήτρης Κωνσταντινίδης Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, EUR ING, MACI Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Iδρύθηκε με Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικά Δελτία Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Σύμβουλος ΜΟΔΙΠ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Απογραφικά Δελτία Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Σύμβουλος ΜΟΔΙΠ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Απογραφικά Δελτία Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Σύμβουλος ΜΟΔΙΠ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Απογραφικά Δελτία Ατομικό Μαθήματος Σχολής Κεντρικών Υπηρεσιών Ατομικό Απογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παναγιώτης Καραγιάννης Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 1 12 Ιουνίου 2015 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. Αν. Καμπαμανώλη-Δήμου Προϊστάμενος ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ από την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Dr. John Sofos Professor in the Department of Animal Sciences Distinguished Professor at Colorado State

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΔ ΕΠ: «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΔ ΕΠ: «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΔ ΕΠ: «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή... Τμήμα... Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 & 2015-2016 Ιανουάριος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1

Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1 Design by Nikolaos Koumparos Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1 Πράξη «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» Ομάδα Έργου: Άρης Μερτζάνης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αθανασία Τσακίρη Γραμματειακή υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση και τη χάραξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Λάρισας. Ι. Παπαδόπουλος*, Π. Υψηλάντης, Δ. Καντάς, Ν.

Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση και τη χάραξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Λάρισας. Ι. Παπαδόπουλος*, Π. Υψηλάντης, Δ. Καντάς, Ν. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» Δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση και τη χάραξη της στρατηγικής του ΤΕΙ Λάρισας Ι. Παπαδόπουλος*,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, προτείνεται η μετονομασία του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ σε «ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με την ακόλουθη δομή Σχολών και Τμημάτων:

Συγκεκριμένα, προτείνεται η μετονομασία του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ σε «ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με την ακόλουθη δομή Σχολών και Τμημάτων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α.» Για μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ, Μέλη ΟΜ.Ε.Α. και ΜΟ.ΔΙ.Π. Αλεξάνδρα Ντούκα 0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Υποστήριξη Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου & Λοιπών Υπηρεσιών ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών 31 Μαΐου 2012 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Υποστήριξη Σύνταξης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα της Α.ΔΙ.Π. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068221 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα. Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης

Συμπεράσματα. Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Συμπεράσματα Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Συμπεράσματα Συμμετοχή ΑΕΙ Συμμετοχή συνέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2012

Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2012 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης Θεσσαλονίκη 29-30 Νοεμβρίου 2012 Στρογγυλό τραπέζι Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πολιτικής Πρόσβασης και Προστασίας των Δεδομένων του Προγράμματος «ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ»

Κανονισμός Πολιτικής Πρόσβασης και Προστασίας των Δεδομένων του Προγράμματος «ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ» ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Κανονισμός Πολιτικής Πρόσβασης και Προστασίας των Δεδομένων του Προγράμματος «ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 2012 Ο παρών Κανονισμός έλαβε την

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μ. Σαρρής, Γ. Δήμας, Σ. Σούλης ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ο.Μ.Ε.Α) Αθήνα Ιούνιος 2011 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση των δράσεων Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας στο ΤΕΙ Λάρισας

Ανασκόπηση των δράσεων Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας στο ΤΕΙ Λάρισας ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Λάρισας Ημερίδα - Συνάντηση Εργασίας 30 Μαΐου, 2012 Ανασκόπηση των δράσεων Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας στο ΤΕΙ Λάρισας Παντελής Υψηλάντης Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. / Λ Σκοπός Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα α. Νέα από την κοινότητα του ΤΕΙ Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα του Ιωάννη Βλάχου Η αξιολόγηση, ή πιο σωστά, η διασφάλιση της ποιότητας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068225 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Βάρδα Ι, Καμπούρη Μ. και Σπυρόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Νικόλαος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ομάδα εργασίας: Καραφόλας

Διαβάστε περισσότερα