TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, :06 PM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM"

Transcript

1 TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, :06 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1311GR Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Προετοιµασία...5 Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων...10 Τηλεφωνικός κατάλογος...11 Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου...13 Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος...17 Χρήσιµες πληροφορίες...18 Η συσκευή είναι συµβατή µε υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Πρέπει να εγγραφείτε ως συνδροµητής στην αντίστοιχη υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας. Φορτίστε τις µπαταρίες για περίπου 7 ώρες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. PNQX1111ZA DC0808DC0

2 TG1311GR(gr-e).book Page 2 Monday, September 1, :06 PM Εισαγωγή Εισαγωγή Πληροφορίες προϊόντος Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το νέο ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο της Panasonic. Γενικές πληροφορίες L Ο παρών εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας. L Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα, επικοινωνήστε αµέσως µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού σας. ήλωση συµµόρφωσης: L Η Panasonic Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισµός πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC περί τερµατικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (R&TTE). Οι δηλώσεις συµµόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Παρεχόµενος πρόσθετος εξοπλισµός Αριθ. Αντικείµενο πρόσθετου εξοπλισµού/ Αριθµός εξαρτήµατος 1 Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος για τη µονάδα βάσης/pqlv207ce *1 Βλ. σελ. 2 για πληροφορίες σχετικά µε τις ανταλλακτικές µπαταρίες. *2 Το κάλυµµα του ακουστικού είναι προσαρτηµένο στο ακουστικό. Ποσότητα 2 Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής 1 3 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες *1 2 4 Κάλυµµα ακουστικού * Πληροφορίες σχετικά µε τις ανταλλακτικές µπαταρίες: L Να αντικαθιστάτε τις µπαταρίες µόνο µε µπαταρίες τύπου νικελίου-υδριδίου µετάλλου (Ni-MH). Για αυτό το µοντέλο χρειάζονται 2 µπαταρίες AAA (R03) για το ακουστικό. Για καλύτερες επιδόσεις, συνιστούµε να χρησιµοποιείτε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες της Panasonic (αρ. µοντέλου P03P ή HHR-4MRE). L Οι ανταλλακτικές µπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόµενων µπαταριών. 1 2

3 TG1311GR(gr-e).book Page 3 Monday, September 1, :06 PM Εισαγωγή Σηµαντικές πληροφορίες Γενικά L Χρησιµοποιείτε µόνο το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος που παρέχεται µε τη συσκευή, για τον οποίο γίνεται αναφορά στη σελ. 2. L Μην συνδέετε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος σε πρίζα άλλη από την τυπική πρίζα των V εναλλασσόµενου ρεύµατος. L Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν: η µπαταρία (ή µπαταρίες) του φορητού ακουστικού χρειάζεται επαναφόρτιση ή έχει υποστεί βλάβη. υπάρχει διακοπή ρεύµατος. το κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο. η λειτουργία φραγής κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη (on) (µπορούν να πραγµατοποιούνται κλήσεις µόνο των τηλεφωνικών αριθµών που είναι αποθηκευµένοι στη µονάδα ως αριθµοί έκτακτης ανάγκης). L Μην ανοίγετε τη µονάδα βάσης, τον φορτιστή ή το ακουστικό παρά µόνο αν πρέπει να αντικαταστήσετε τη (τις) µπαταρία(-ες). L Συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηµατοδότες και βοηθήµατα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz, και η ισχύς µετάδοσης RF είναι 250 mw (µέγ.).) Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν σε µονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισµοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκοµεία και στις µονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιµοποιείται εξοπλισµός που µπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. L Φροντίστε να µην πέσουν αντικείµενα επάνω στη συσκευή ή υγρά µέσα σε αυτήν. Φροντίστε ώστε η συσκευή αυτή να µην εκτίθεται σε υπερβολικό καπνό, σκόνη, µηχανικούς κραδασµούς ή χτυπήµατα. L Μόνο το ακουστικό που συνοδεύει τη συσκευή µπορεί να χρησιµοποιείται µε τη µονάδα βάσης. εν είναι δυνατή η καταχώριση ή η χρήση άλλων ακουστικών. Περιβάλλον L Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. L Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες, κτλ. εν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους µε θερµοκρασία µικρότερη από 5 C ή µεγαλύτερη από 40 C. Προειδοποίηση: L Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε άλλου είδους υγρασία. L Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσµή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταµατήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. L Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραµµής και µην το αφήνετε να βραχεί σε καµία περίπτωση. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραµµής βραχεί, βγάλτε το αµέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραµµής και µην το χρησιµοποιήσετε. L Μην τοποθετείτε ή χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόµατες πόρτες ή ο συναγερµός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύµατα που εκπέµπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και µπορεί να προκληθεί ατύχηµα. L Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος/το φις ρεύµατος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το µε στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της µόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυρκαγιά. L Μην προκαλείτε φθορά στο καλώδιο/φις ρεύµατος. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα, ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά. L Μην αγγίζετε το φις µε βρεγµένα χέρια. L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) χρησιµοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιµη. 3

4 TG1311GR(gr-e).book Page 4 Monday, September 1, :06 PM Εισαγωγή Προφυλάξεις που αφορούν τη µπαταρία L Συνιστάται να χρησιµοποιείτε τη µπαταρία ή τις µπαταρίες που αναφέρονται στην σελ. 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Ni-MH µεγέθους AAA (R03). L Μην συνδυάζετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες. L Μην πετάτε την παλιά µπαταρία (ή µπαταρίες) στη φωτιά διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Φροντίστε να ενηµερωθείτε σχετικά µε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισµούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριµµάτων. L Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε τη µπαταρία(-ίες). Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τη µπαταρία(-ίες) είναι διαβρωτικός και µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή τραυµατισµό στα µάτια ή το δέρµα. Σε περίπτωση κατάποσης ο ηλεκτρολύτης µπορεί να είναι τοξικός. L Χειρίζεστε τη µπαταρία(-ίες) µε προσοχή. Φροντίζετε να µην έρχεται η µπαταρία(-ίες) σε επαφή µε αγώγιµα υλικά όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόµενο βραχυκυκλώµατος µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση της µπαταρίας(-ιών) ή/και του αγώγιµου υλικού και την πρόκληση εγκαυµάτων. L Φορτίζετε την ή τις µπαταρίες που παρέχονται µε την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί να χρησιµοποιηθούν σε αυτήν µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους περιορισµούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. L Χρησιµοποιείτε µόνο συµβατή µονάδα βάσης (ή φορτιστή) για να φορτίσετε την ή τις µπαταρία(-ίες). Μην επιφέρετε αλλαγές στη µονάδα βάσης (ή τον φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος διόγκωσης ή έκρηξης της µπαταρίας (ή των µπαταριών). Σηµείωση για την απόρριψη, τη µεταφορά ή την επιστροφή L Το παρόν προϊόν ενδέχεται να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα των δεδοµένων σας, συνιστούµε να διαγράψετε πληροφορίες όπως τηλεφωνικούς καταλόγους ή λίστες καλούντων από τη µνήµη, πριν απορρίψετε, µεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν. Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά µε την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι µπαταρίες δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται µε κοινά οικιακά απορρίµµατα. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών παρακαλούµε να τα µεταφέρετε σε ανάλογα σηµεία περισυλλογής σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και µπαταριών συµβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιµοι πόροι και προλαµβάνετε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και µπαταριών παρακαλούµε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστηµα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριµένα είδη. Πρόστιµα και κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν για την λανθασµένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. 4

5 TG1311GR(gr-e).book Page 5 Monday, September 1, :06 PM Προετοιµασία Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά µε την σωστή διαδικασία απόρριψης. Σηµείωση για την σήµανση µπαταριών Αυτή η σήµανση (2) µπορεί να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε κάποιο χηµικό σύµβολο (3). Σ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. Προετοιµασία Συνδέσεις Μονάδα βάσης Η µονάδα βάσης µπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, αν χρειάζεται. L Χρησιµοποιείτε µόνο τον παρεχόµενο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος PQLV207CE της Panasonic. L Χρησιµοποιείτε µόνο το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής. Η χρήση άλλου καλωδίου τηλεφωνικής γραµµής ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της µονάδας. 30 mm Βίδες (Δεν παρέχονται) Άγκιστρα ( V AC, 50 Hz) Στο τηλεφωνικό δίκτυο Σηµείωση: L Ποτέ µην κάνετε εγκατάσταση τηλεφωνικής γραµµής κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε αστραπές. L Μη συνδέετε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο µετασχηµατιστής µπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του. 5

6 TG1311GR(gr-e).book Page 6 Monday, September 1, :06 PM Προετοιµασία Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος Η µονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. Συνιστούµε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο µε καλώδιο (χωρίς µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος) στην ίδια γραµµή τηλεφώνου ή στην ίδια πρίζα της γραµµής τηλεφώνου, αν έχετε τέτοια πρίζα στο σπίτι σας. Τοποθέτηση Για λειτουργία µεγαλύτερης εµβέλειας και χωρίς παρεµβολές, τοποθετήστε τη µονάδα βάσης: µακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές. σε κεντρικό σηµείο που βρίσκεται σε προσιτό ύψος. Τοποθέτηση µπαταρίας Σηµαντικό: L Χρησιµοποιείτε τις παρεχόµενες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες (αρ. εξαρτήµατος HHR-55AAAB). L Κατά την τοποθέτηση των µπαταριών: Σκουπίστε τα άκρα της µπαταρίας (S, T) µε καθαρό πανί. Μην αγγίζετε τα άκρα των µπαταριών (S, T) ούτε τις επαφές της µονάδας. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (S, T). L Αν το ακουστικό δεν ενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά την εγκατάσταση των µπαταριών, πιέστε {ih} για περίπου 1 δευτερόλεπτο ή τοποθετήστε το στη µονάδα βάσης. Εισάγετε πρώτα το αρνητικό άκρο (T) των µπαταριών. Κλείστε το κάλυµµα του ακουστικού. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) Ενεργοποίηση (on) Πιέστε {ih} για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Απενεργοποίηση (off) Πιέστε {ih} για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Φόρτιση µπαταριών Τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης επί 7 ώρες πριν από τη χρήση του για πρώτη φορά. Στάθµη µπαταριών Εικονίδιο µπαταριών 5 6 Μεσαία 7 Στάθµη µπαταριών Υψηλή L Όταν αναβοσβήνει: Έχει φορτιστεί πλήρως. Χαµηλή L Όταν αναβοσβήνει: χρειάζεται φόρτιση. Απόδοση µπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται) Λειτουργία Σε συνεχή χρήση ιάρκεια λειτουργίας 17 ώρες το ανώτατο 6

7 TG1311GR(gr-e).book Page 7 Monday, September 1, :06 PM Προετοιµασία Λειτουργία Εκτός χρήσης (αναµονή) ιάρκεια λειτουργίας 150 ώρες το ανώτατο Χειριστήρια ελέγχου Σηµείωση: L Είναι φυσιολογικό να µην φτάνουν οι µπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους µετά την πρώτη φόρτιση. Οι µέγιστες επιδόσεις των µπαταριών επιτυγχάνονται µετά από µερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης (χρήσης). L Οι πραγµατικές επιδόσεις των µπαταριών εξαρτώνται από το πόσο συχνά χρησιµοποιείται το ακουστικό και το πόσο συχνά δεν χρησιµοποιείται (αναµονή). L Ακόµα και αν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισµένο, µπορείτε να το αφήνετε στη µονάδα βάσης χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις µπαταρίες. L Η στάθµη µπαταριών ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά αφότου αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 7 ώρες. Ακουστικό A B C D E F G H N I J K L A B C D E F G H I J K L M N Ακουστικό Οθόνη {k} (Τηλεφωνικός κατάλογος) {C} (Οµιλία) Καθοδήγηση ({e}/{v}/{>}/{<})? (Ένταση: {e}/{v}) {R} (Επανάληψη κλήσης/ Παύση) {R} (Επανάληψη κλήσης/flash) Μικρόφωνο {j/ok} (Μενού/OK) {ih} (Απενεργοποίηση/Off) {C} ( ιαγραφή) {INT} Για να διακόψετε την αναζήτηση Ακροδέκτες φόρτισης Κουδουνισµός M 7

8 TG1311GR(gr-e).book Page 8 Monday, September 1, :06 PM Προετοιµασία Μονάδα βάσης Στοιχείο Σηµασία A A B Ακροδέκτες φόρτισης {x} (Εντοπισµός) Η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 14) Η απευθείας κλήση είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 14) Το κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο (on). (σελ. 10) B Η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη (off). (σελ. 13) Εµφανίζεται όταν πιέσετε {#}. Οθόνη Στοιχεία οθόνης ακουστικού Στοιχείο w x k C l Σηµασία Εντός της περιοχής εµβέλειας µιας µονάδας βάσης L Όταν αναβοσβήνει: Εκτός περιοχής εµβέλειας, δεν είναι καταχωρισµένο ή η µονάδα βάσης δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα Επιχειρείται αναζήτηση ή πρόσβαση στη µονάδα βάσης Πραγµατοποίηση κλήσης ή απάντηση κλήσης Λειτουργία τηλεφωνικού καταλόγου Λειτουργία ρύθµισης 5 Στάθµη µπαταριών 0 Ελήφθη νέο µήνυµα φωνητικού ταχυδροµείου. *1 (σελ. 17) Αν επιλεγεί BS NO στην οθόνη κατάστασης αναµονής (σελ. 13) και ο τρέχων αριθµός µονάδας βάσης είναι το 1, εµφανίζεται η ένδειξη -1-. Αν επιλεγεί HS NO στην οθόνη κατάστασης αναµονής (σελ. 13) και ο τρέχων αριθµός ακουστικού είναι το 1, εµφανίζεται η ένδειξη [1]. 4 νέες κλήσεις Όταν έχετε νέες κλήσεις, στην οθόνη εµφανίζεται ο αριθµός των νέων κλήσεων. *1 Μόνο για συνδροµητές της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδροµείου 8

9 TG1311GR(gr-e).book Page 9 Monday, September 1, :06 PM Προετοιµασία Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Σύµβολο {j/ok} i {v}/{e}: Γλώσσα οθόνης Σηµασία Πιέστε {j/ok}. Μεταβείτε στην επόµενη ενέργεια. Πιέστε το {v} ή το {e} για να επιλέξετε τις λέξεις σε εισαγωγικά. Παράδειγµα: {v}/{e}: OFF 2 {v}/{e}: SETTING HS i {>} 3 {v}/{e}: DISPLAY OPT i {>} 4 {v}/{e}: LANGUAGE i {>} 5 {v}/{e}: Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα. i {>} i {ih} Σηµείωση: L Αν επιλέξετε µια γλώσσα που δεν µπορείτε να διαβάσετε: {ih} i {j/ok} i {v} i {>} i {v} 3 φορές i {>} i {v} 2 φορές i {>} i {v}/{e}: Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα. i {>} i {ih} Τρόπος κλήσης Αν δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε αυτή τη ρύθµιση ανάλογα µε την υπηρεσία τηλεπικοινωνίας. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι η τονική κλήση. 1 (Τονική): Για την υπηρεσία τονικής κλήσης. 2 (Παλµική): Για υπηρεσία παλµικής κλήσης. 2 {v}/{e}: SETTING BS i {>} i {3} 3 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). i {1} L Εάν ξεχάσετε το PIN σας, βλ. σελ Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση πατώντας {1} για τονική κλήση ή {2} για παλµική κλήση. 5 {>} i {ih} Ηµεροµηνία και ώρα 2 {v}/{e}: SETTING BS i {>} i {*} 3 Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και τα λεπτά (µορφή 24 ωρών). L Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε {C}. Τα ψηφία διαγράφονται από τα δεξιά. 4 {>} L Ακούγεται ένας κουδουνισµός (µπιπ). 5 {>} i {*} 2 φορές 6 Εισάγετε την τρέχουσα ηµεροµηνία, µήνα και έτος. L Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε {C}. Τα ψηφία διαγράφονται από τα δεξιά. 7 {>} i {ih} 9

10 TG1311GR(gr-e).book Page 10 Monday, September 1, :06 PM Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων 1 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {C} 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης. Απάντηση κλήσεων 1 Πιέστε {C} για να απαντήσετε στην κλήση. L Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο από {0} έως {9}, {*} ή {#}. (Απάντηση µε οποιοδήποτε πλήκτρο) 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης. Εντοπισµός ακουστικού 1 Πιέστε {x} στη µονάδα βάσης. 2 Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε {x} στη µονάδα βάσης ή πιέστε {C} ή {INT} στο ακουστικό. Ρύθµιση της έντασης του ακουστικού Πιέστε {e} ή {v} επανειληµµένα κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. Παύση (για χρήστες γραµµών αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου/ υπεραστικών κλήσεων) Ορισµένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγµατοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Πιέζοντας {R} 1 φορά δηµιουργείτε µια παύση 3 δευτερολέπτων. Πιέστε {R} επαναλαµβανόµενα για να δηµιουργήσετε παύσεις µεγαλύτερης διάρκειας. Λειτουργίες επανάληψης κλήσης (επανάληψη κλήσης/ αποθήκευση/αλλαγή πριν από την κλήση/διαγραφή) 1 {R} i {v}/{e}: Επιλέξτε τον επιθυµητό τηλεφωνικό αριθµό. 2 Επανάληψη κλήσης: {C} Αποθήκευση: {>} i {v}/{e}: SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Εισάγετε το όνοµα (έως και 9 χαρακτήρες, σελ. 11). i {j/ok} Αλλαγή πριν από την κλήση: {>} i {v}/{e}: EDIT CALL NO i {>} i Αλλάξτε τον αριθµό. i {C} ιαγραφή: {>} i {v}/{e}: CLEAR / ALL CLEAR i {>} i {v}/{e}: YES i {>} i {ih} Κλείδωµα πληκτρολογίου Το ακουστικό µπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή πραγµατοποίησης κλήσεων ή ρυθµίσεων. Όσο είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα του πληκτρολογίου, µπορείτε να απαντάτε στις εισερχόµενες κλήσεις, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιηµένες. Πιέστε {j/ok} για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το κλείδωµα του πληκτρολογίου. Σηµείωση: L Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωµα του πληκτρολογίου, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν κλήσεις σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης. Επανάληψη κλήσης/flash Με το {R} µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη µεταβίβαση µιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες. 10

11 TG1311GR(gr-e).book Page 11 Monday, September 1, :06 PM Τηλεφωνικός κατάλογος Σηµείωση: L Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash, βλ. σελ. 20. Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσης σε αναµονή ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναµονή Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναµονή, θα πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην υπηρεσία κλήσης σε αναµονή του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαµβάνετε κλήσεις ενώ µιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε µια κλήση ενώ µιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο αναµονής. Αν γίνετε συνδροµητής τόσο στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος όσο και στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναµονή, τα στοιχεία του 2ου καλούντος εµφανίζονται αφού ακούσετε στο ακουστικό τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναµονή. 1 Πιέστε {R} για να απαντήσετε στη 2η κλήση. 2 Για να µεταβείτε από τη µία κλήση στην άλλη, πιέστε {R}. Σηµείωση: L Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία για λεπτοµέρειες και για τη διαθεσιµότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας. Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλµικών συστηµάτων) Μπορείτε να αλλάζετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό όταν χρειάζεστε πρόσβαση σε τονικά τηλέφωνα (για παράδειγµα, τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες). 1 Πραγµατοποίηση µίας κλήσης. 2 Πιέστε {*} όταν σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό σας ή το ΡΙΝ σας και, στη συνέχεια, πιέστε τα κατάλληλα πλήκτρα κλήσης. L Μόλις κλείσετε τη γραµµή ο τρόπος κλήσης θα επιστρέψει σε παλµικό. Τηλεφωνικός κατάλογος Προσθήκη καταχωρίσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο Ο τηλεφωνικός κατάλογος σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε κλήσεις χωρίς να καλείτε τον αριθµό χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε 50 ονόµατα και τηλεφωνικούς αριθµούς. 2 φορές 2 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του συνοµιλητή (24 ψηφία το µέγιστο). i {j/ok} 3 Εισάγετε το όνοµα του συνοµιλητή (9 χαρακτήρες το µέγιστο). i {j/ok} 4 {ih} Σηµείωση: L Όταν γίνεται λήψη των στοιχείων και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό αριθµό που είναι αποθηκευµένος στον τηλεφωνικό κατάλογο της µονάδας, εµφανίζεται το αποθηκευµένο όνοµα. Πίνακας χαρακτήρων Πλήκτρα Χαρακτήρες Πλήκτρα Χαρακτήρες {1} # [ ] *, / 1 {6} M N O 6 {2} A B C 2 {7} P Q R S 7 {3} D Ε F 3 {8} T U V 8 {4} G H I 4 {9} W X Y Z 9 {5} J K L 5 {0} (Κενό) 0 Σηµείωση: L Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, πιέστε {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στην επόµενη θέση, µετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης. 11

12 TG1311GR(gr-e).book Page 12 Monday, September 1, :06 PM Τηλεφωνικός κατάλογος Αλλαγή/διόρθωση σφάλµατος 1 Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα προς τα δεξιά, από εκεί που επιθυµείτε να διορθώσετε τον αριθµό/χαρακτήρα. 2 {C} i Εισάγετε το σωστό αριθµό/χαρακτήρα. Πραγµατοποίηση κλήσεων/αλλαγή/διαγραφή 1 {k} i {v}/{e}: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυµείτε. 2 Πραγµατοποίηση κλήσεων: {C} Αλλαγή: {>} i {v}/{e}: EDIT i {>} i Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {j/ok} i Αλλάξτε το όνοµα. i {j/ok} ιαγραφή: {>} i {v}/{e}: CLEAR i {>} i {v}/{e}: YES i {>} i {ih} Κλήση µε ένα πλήκτρο (πλήκτρο ταχείας κλήσης) Αντιστοίχηση µίας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης Τα πλήκτρα κλήσης {1} έως {9} µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης και σας επιτρέπουν να καλείτε αριθµούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο πιέζοντας απλώς ένα πλήκτρο κλήσης. 1 {k} i {v}/{e}: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυµείτε. i {j/ok} 2 {v}/{e}: HOT KEY REG i {>} 3 {v}/{e}: Επιλέξτε το επιθυµητό πλήκτρο. i {>} L Εάν το πλήκτρο αντιστοιχεί ήδη σε πλήκτρο ταχείας κλήσης, αναβοσβήνει ο εµφανιζόµενος αριθµός. 4 {v}/{e}: YES i {>} i {ih} Πραγµατοποίηση κλήσεων/ακύρωση ρύθµισης ταχείας κλήσης 1 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το επιθυµητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ({1} έως {9}). 2 Πραγµατοποίηση κλήσεων: {C} Ακύρωση ρύθµισης ταχείας κλήσης: {>} 2 φορές i {v}/{e}: YES i {>} i {ih} 12

13 TG1311GR(gr-e).book Page 13 Monday, September 1, :06 PM Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Οδηγός για τις ρυθµίσεις του ακουστικού Για να ρυθµίσετε το ακουστικό σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας (γενική προσέγγιση): 2 Πιέστε το {v} ή το {e} για να επιλέξετε SETTING HS. i {>} 3 Πιέστε το {v} ή το {e} για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο στο µενού ρυθµίσεων του ακουστικού. i {>} 4 Πιέστε το {v} ή το {e} για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο στο υποµενού. i {>} 5 Πιέστε το {v} ή το {e} για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση. i {>} L Το βήµα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη λειτουργία που προγραµµατίζεται. L Για έξοδο πιέστε {ih}. Σηµείωση: L Στον παρακάτω πίνακα, το < > επισηµαίνει τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Μενού Υποµενού Σελίδα TIME ALARM SET TIME 14 SET ALARM <OFF> RINGER OPT RINGER VOL <επίπεδο 6> EXT RINGER *1 <RING TYPE 1> INT RINGER <RING TYPE 1> PAGING <RING TYPE 1> ALARM <RING TYPE 1> Μενού Υποµενού Σελίδα TONE OPT KEY TONE <ON> CALL WAITING <ON> RANGE ALARM <OFF> BATTERY LOW <ON> DISPLAY OPT STANDBY MODE <CLOCK> TALK MODE <TALK TIME> LANGUAGE <ENGLISH> 9 CALL OPT CALL BAR <OFF> 14 DIRECT NO 14 SET DIRECT <OFF> OTHER OPT HSPIN CHANGE <0000> 14 AUTO TALK *2 <OFF> RESET HS 15 *1 Εάν επιλέξετε µια µελωδία για τον ήχο κουδουνισµού, ο κουδουνισµός συνεχίζει να ηχεί, έως ότου η µελωδία ολοκληρωθεί, ακόµα και αν κάποιος άλλος απαντήσει στην κλήση χρησιµοποιώντας κάποιο άλλο τηλέφωνο συνδεδεµένο στην ίδια γραµµή. Εάν επιθυµείτε να σταµατήσει το κουδούνισµα του τηλεφώνου την ίδια στιγµή, επιλέξτε τον ήχο κουδουνισµού 1. *2 Η λειτουργία αυτόµατης απάντησης σας παρέχει τη δυνατότητα να απαντάτε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τη µονάδα βάσης. εν χρειάζεται να πιέσετε {C}. Αν εγγραφείτε ως συνδροµητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. 13

14 TG1311GR(gr-e).book Page 14 Monday, September 1, :06 PM Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Ξυπνητήρι Την καθορισµένη ώρα, ένας ήχος ξυπνητηριού ακούγεται για 3 λεπτά. Σηµαντικό: L Ρυθµίστε προηγουµένως την ηµεροµηνία και ώρα (σελ. 9). 2 {v}/{e}: SETTING HS i {>} 3 {v}/{e}: TIME ALARM i {>} 4 {v}/{e}: SET TIME i {>} 5 Εισάγετε την επιθυµητή ώρα και τα λεπτά (µορφή 24 ωρών). i {>} 6 {v}/{e}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i {>} i {ih} Φραγή κλήσεων Η φραγή κλήσεων αποτρέπει την πραγµατοποίηση εξωτερικών κλήσεων. Όταν η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση µόνο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Για αποθήκευση των αριθµών έκτακτης ανάγκης, βλέπε σελ {v}/{e}: SETTING HS i {>} 3 {v}/{e}: CALL OPT i {>} 4 {v}/{e}: CALL BAR i {>} 5 Εισάγετε το PIN του ακουστικού (προεπιλεγµένο: 0000 ). L Εάν ξεχάσετε το PIN σας, βλ. σελ {v}/{e}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i {>} i {ih} Απευθείας κλήση Η λειτουργία απευθείας κλήσεων παρέχει τη δυνατότητα να καλείτε έναν προεπιλεγµένο τηλεφωνικό αριθµό µε απλό πάτηµα του {C}. εν χρειάζεται να σχηµατίσετε τον τηλεφωνικό αριθµό. 2 {v}/{e}: SETTING HS i {>} 3 {v}/{e}: CALL OPT i {>} 4 {v}/{e}: DIRECT NO i {>} 5 Εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθµό (24 ψηφία το ανώτατο). i {j/ok} 2 φορές 6 {v}/{e}: ON i {>} i {ih} Σηµείωση: L Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιηµένη, τότε µπορούν να καλούνται µόνο οι αριθµοί απευθείας κλήσης. Αλλαγή του PIN του ακουστικού Για λόγους ασφαλείας, όταν προβαίνετε σε αλλαγές ορισµένων ρυθµίσεων, πρέπει να εισαγάγετε το PIN ακουστικού. Εάν αλλάξετε το PIN, σηµειώστε κάπου το νέο σας PIN, διότι η συσκευή δεν θα σας το αποκαλύψει. 2 {v}/{e}: SETTING HS i {>} 3 {v}/{e}: OTHER OPT i {>} 4 {v}/{e}: HSPIN CHANGE i {>} 5 Εισάγετε το τρέχον 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. L Εάν ξεχάσετε το PIN σας, βλ. σελ Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. 7 Εισάγετε ξανά το νέο 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. i {ih} 14

15 TG1311GR(gr-e).book Page 15 Monday, September 1, :06 PM Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Επαναφορά του ακουστικού 2 {v}/{e}: SETTING HS i {>} 3 {v}/{e}: RESET HS i {>} 4 Εισάγετε το PIN του ακουστικού (προεπιλεγµένο: 0000 ). L Εάν ξεχάσετε το PIN σας, βλ. σελ {v}/{e}: YES i {>} i {ih} Οδηγός ρυθµίσεων της µονάδας βάσης Για να ρυθµίσετε τη µονάδα βάσης σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας (γενική προσέγγιση): 2 Πιέστε το {v} ή το {e} για να επιλέξετε SETTING BS. i {>} L Εµφανίζεται η ένδειξη INPUT CODE. 3 Εισάγετε τον επιθυµητό κωδικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες της στήλης Λειτουργία του πίνακα. L Για έξοδο πιέστε {ih}. Αρ. Κωδικού Λειτουργία (προεπιλεγµένη ρύθµιση) {3} Τρόπος λειτουργίας κλήσης (Τονική): σελ. 9 Επανάληψη κλήσης/χρόνος flash (200 ms) *3 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i {2} i {1} Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση πιέζοντας {1} για 80 ms, {2} για 200 ms ή {3} για 700 ms. i {>} {5} Αλλαγή του PIN της µονάδας βάσης ( 0000 ). *4 Εισάγετε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. *2 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. Εισάγετε ξανά το νέο 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. Αρ. Κωδικού Λειτουργία (προεπιλεγµένη ρύθµιση) {0} Επαναφέρατε τη µονάδα βάσης στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις της. *1 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i {>} 15

16 TG1311GR(gr-e).book Page 16 Monday, September 1, :06 PM Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Αρ. Κωδικού Λειτουργία (προεπιλεγµένη ρύθµιση) {6} Περιορισµός κλήσεων *5 Ρύθµιση περιορισµού κλήσεων Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i Εισαγάγετε τον επιθυµητό αριθµό ακουστικού πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο. L Στην οθόνη αναβοσβήνει ο επιλεγµένος αριθµός ακουστικού. {>} Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό για τον οποίο επιθυµείτε να υπάρχει περιορισµός (8 ψηφία το ανώτατο). L Για να επιλέξετε διαφορετική θέση µνήµης, πιέστε {>} και εισάγετε έναν αριθµό. {>} Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του περιορισµού κλήσεων Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 L Εµφανίζεται ο αριθµός ακουστικού. Ο αριθµός που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο περιορισµός κλήσεων είναι ενεργοποιηµένος ενώ ο αριθµός που δεν αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο περιορισµός κλήσεων είναι απενεργοποιηµένος. Εισαγάγετε τον επιθυµητό αριθµό ακουστικού πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. i {>} 2 φορές Αρ. Κωδικού Λειτουργία (προεπιλεγµένη ρύθµιση) {6} Αριθµός έκτακτης ανάγκης ( 166, 100, 199 ) *6 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i {*} Αποθήκευση: Εισάγετε τον αριθµό έκτακτης ανάγκης (8 ψηφία το ανώτατο). L Για να επιλέξετε διαφορετική θέση µνήµης, πιέστε {>} και εισάγετε έναν αριθµό. {>} Αλλαγή: Πιέστε {>} για να εµφανίσετε τον επιθυµητό αριθµό. i {C} i Εισάγετε το νέο αριθµό έκτακτης ανάγκης. i {>} {*} Ηµεροµηνία και ώρα: σελ. 9 *1 Μόνο ο αριθµός έκτακτης ανάγκης δεν επαναφέρεται. *2 Εάν ξεχάσετε το PIN σας, βλ. σελ. 20. *3 Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου. *4 Εάν αλλάξετε το PIN, σηµειώστε κάπου το νέο σας PIN, διότι η συσκευή δεν θα σας το αποκαλύψει. *5 Η λειτουργία περιορισµού κλήσεων περιορίζει τη συσκευή στο να καλεί συγκεκριµένους τηλεφωνικούς αριθµούς. Μπορείτε να ορίσετε περιορισµό κλήσης για έως 10 τηλεφωνικούς αριθµούς (θέσεις µνήµης 0 9). *6 Η λειτουργία αριθµού έκτακτης ανάγκης προσδιορίζει ποιοι αριθµοί µπορούν να κληθούν όταν είναι ενεργοποιηµένη η φραγή κλήσης. Μπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 4 αριθµοί έκτακτης ανάγκης (θέσεις µνήµης 1 4). 16

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701.

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Kύpια Σηµeία....................................... 1 Σηµαντικές πληροφορίες.............................. 2 Sar............................................... 5 Πώσ να Ξεκιήσεtε...................................

Διαβάστε περισσότερα

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης R46.1830.00 rev 2.5 06/07 Περιεχόµενα Προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια................................................. 7 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 8 Εισαγωγή..............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY

Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY Αγαπητέ πελάτη, Ελληνικά Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο DECT SAGEMCOM και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με τη μεγαλύτερη φροντίδα, αν

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sharp-mobile.com

http://www.sharp-mobile.com ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 880SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited Όμιλος Vodafone Group 2011 Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο Smartphone G400. Εγχειρίδιο Χρήσης

Κινητό Τηλέφωνο Smartphone G400. Εγχειρίδιο Χρήσης Κινητό Τηλέφωνο Smartphone G400 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Επισκόπηση... 4 1.2 Οδηγίες ασφάλειας... 5 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 5 1.3 Προειδοποιήσεις ασφάλειας και ειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα