GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά."

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και GSM1800. Φορτίστε τις µπαταρίες για περίπου 7 ώρες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

2 Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόσθετο εξοπλισµό Γενικές πληροφορίες Σηµαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας Σηµαντικές υποδείξεις ασφάλειας Για καλύτερες επιδόσεις Άλλες πληροφορίες SAR Τεχνικά χαρακτηριστικά Τα πρώτα βήµατα Ξεκινώντας Σηµείωση κατά την εκκίνηση Χειριστήρια ελέγχου Οθόνη/Ενδείξεις Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) (Ακουστικού) Αρχικές ρυθµίσεις Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων Απάντηση κλήσεων Χρήσιµες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού Αντιγραφή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου Ρυθµίσεις και ασφάλεια Αλλαγή των ρυθµίσεων Ειδικές οδηγίες για τις ρυθµίσεις Ειδικές οδηγίες για την ασφάλεια Καταχώριση µιας µονάδας Μητρώο κλήσεων Μητρώο κλήσεων Κατάλογος εισερχόµενων κλήσεων Μηνύµατα Γραπτό µήνυµα (SMS) Υπηρεσία αυτόµατου τηλεφωνητή οµιλίας 35 Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισµός Ενδοεπικοινωνία Εντοπισµός ακουστικού Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις Χρήσιµες πληροφορίες Επιτοίχια τοποθέτηση Εισαγωγή χαρακτήρων Μηνύµατα σφάλµατος Επίλυση προβληµάτων Γλωσσάριο όρων Εγγύηση Ευρετήριο Ευρετήριο

3 Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόσθετο εξοπλισµό Παρεχόµενος πρόσθετος εξοπλισµός Αριθ. Αντικείµενο πρόσθετου εξοπλισµού/αριθµός εξαρτήµατος Ποσότητα 1 Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC)/PQLV219CE 2 2 Στήριγµα µονάδας βάσης *1 1 3 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες *2 /HHR-55AAAB 2 4 Κάλυµµα ακουστικού *3 1 5 Φορτιστής 1 6 Κάλυµµα κάρτας SIM *4 1 *1 Το στήριγµα της µονάδας βάσης παραδίδεται στερεωµένο στη µονάδα βάσης. *2 Βλ. σελ. 3 για πληροφορίες σχετικά µε τις ανταλλακτικές µπαταρίες. *3 Το κάλυµµα του ακουστικού είναι προσαρτηµένο στο ακουστικό. *4 Το κάλυµµα της κάρτας SIM είναι προσαρτηµένο στη µονάδα βάσης Πληροφορίες σχετικά µε τις ανταλλακτικές µπαταρίες Επικοινωνήστε µε την INTERTECH S.A. για πληροφορίες σχετικά µε τις πωλήσεις. Αντικείµενο πρόσθετου εξοπλισµού Επαναφορτιζόµενε ς µπαταρίες Αριθµός µοντέλου P03P ή HHR-4MRE *1 Τύπος µπαταριών: Νικελίου-υδριδίου µετάλλου (Ni-MH). 2 µπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό. *1 Οι ανταλλακτικές µπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόµενων µπαταριών. 3

4 Εισαγωγή Επέκταση του τηλεφωνικού συστήµατος Μπορείτε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστηµα καταχωρίζοντας προαιρετικά ακουστικά (έως και 6) σε µία µόνο µονάδα βάσης. Σηµαντικό: L εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί κανένα άλλο ακουστικό συµβατικής συσκευής DECT. Ακουστικό (προαιρετικό): KX-TWA51EX Γενικές πληροφορίες L Ο παρών εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί για χρήση εντός Ελλάδας. L Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα, επικοινωνήστε αµέσως µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού σας. ήλωση συµµόρφωσης: L Η Panasonic Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισµός συµµορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί τερµατικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (R&TTE) 1999/5/EC. Οι δηλώσεις συµµόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Για µελλοντική αναφορά Συνιστούµε να τηρείτε ένα αρχείο µε τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιµες σε περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης. Αρ. Σειράς (βλέπε στο κάτω µέρος της µονάδας βάσης) Όνοµα και διεύθυνση αντιπροσώπου Ηµεροµηνία αγοράς Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς. 4

5 Για την ασφάλειά σας Για να αποφύγετε σοβαρό τραυµατισµό και θάνατο/ υλικές ζηµιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σύνδεση της τροφοδοσίας L Χρησιµοποιείτε µόνο την πηγή ισχύος µε τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν. L Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. L Βάλτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος/το φις τροφοδοσίας µέχρι τέρµα µέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρµανσης που µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. L Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος/το φις ρεύµατος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το µε στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της µόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυρκαγιά. L Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσµή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταµατήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. L Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και µην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά µέρη της συσκευής αν το περίβληµά της έχει σπάσει. L Μην αγγίζετε ποτέ το φις µε βρεγµένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τοποθέτηση L Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας. L Κρατήστε την κάρτα SIM µακριά από παιδιά για να αποφευχθεί ενδεχόµενη κατάποσή της. L Μην τοποθετείτε ή χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόµατες πόρτες ή ο συναγερµός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύµατα που εκπέµπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και µπορεί να προκληθεί ατύχηµα. Σηµαντικές πληροφορίες L Μην τραβάτε υπερβολικά, µη λυγίζετε και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση L Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισµό. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή µορφή ή σε µορφή σπρέι. L Μην αποσυναρµολογείτε το προϊόν. L Μην επιτρέπετε να εισχωρήσουν υγρά, όπως νερό, ή ξένα υλικά, όπως µεταλλικά κοµµάτια, ή εύφλεκτα υλικά στην υποδοχή της κάρτας SIM της µονάδας βάσης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία. L Συνιστάται να µην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν σε πρατήρια καυσίµων. Υπενθυµίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση εξοπλισµού ασύρµατης επικοινωνίας σε αποθήκες καυσίµων, χηµικές εγκαταστάσεις ή σε χώρους όπου πραγµατοποιούνται εκρήξεις. Τοµέας ιατρικής L Συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηµατοδότες και βοηθήµατα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). Το προϊόν λειτουργεί στις παρακάτω περιοχές συχνοτήτων και µε την παρακάτω ισχύ µετάδοσης RF: από MHz έως MHz / 250 mw (µέγ.) για DECT. από 880 MHz έως 915 MHz / 2 W για GSM900. από MHz έως MHz / 1 W για GSM1800. L Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν σε µονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισµοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκοµεία και στις µονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιµοποιείται εξοπλισµός που µπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. ΠΡΟΣΟΧΗ Εγκατάσταση και αλλαγή θέσης L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) χρησιµοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιµη. 5

6 Σηµαντικές πληροφορίες L Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν: οι µπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται επαναφόρτιση ή είναι ελαττωµατικές, υπάρχει διακοπή ρεύµατος. Μπαταρία L Συνιστάται να χρησιµοποιείτε τις µπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Ni-MH µεγέθους AAA (R03). L Μην συνδυάζετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες. L Μην ανοίγετε, ούτε να καταστρέφετε τις µπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις µπαταρίες είναι διαβρωτικός και µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή τραυµατισµό στα µάτια ή το δέρµα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. L Χειρίζεστε τις µπαταρίες µε προσοχή. Φροντίζετε να µην έρχονται οι µπαταρίες σε επαφή µε αγώγιµα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόµενο βραχυκυκλώµατος, µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση των µπαταριών και/ή του αγώγιµου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαυµάτων. L Φορτίζετε τις µπαταρίες που παρέχονται µε την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση µε αυτήν µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. L Χρησιµοποιείτε µόνο συµβατό φορτιστή για να φορτίσετε τις µπαταρίες. Μην κάνετε επεµβάσεις στο φορτιστή. Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι µπαταρίες. Κάρτα SIM L Μην χρησιµοποιείτε ποτέ περισσότερη δύναµη από αυτήν που χρειάζεται κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM. L Προσέξτε να µην αγγίξετε την κοµµένη άκρη της κάρτας SIM καθώς την αφαιρείτε. Ενδέχεται να πληγώσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας. L Μην προξενείτε ζηµίες, µην αγγίζετε απρόσεκτα και µην βραχυκυκλώνετε την χρυσαφί επιφάνεια της SIM. Ενδέχεται να χαθούν δεδοµένα ή να προκληθεί δυσλειτουργία. Σηµαντικές υποδείξεις ασφάλειας Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαµβάνετε πάντοτε τα βασικά µέτρα ασφαλείας, µεταξύ αυτών: 1. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγµα κοντά σε µπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίµατος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα. 2. Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής (εκτός αν είναι ασύρµατου τύπου) κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε αστραπές. Ενδέχεται να δηµιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και µε µικρή πιθανότητα. 3. Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σηµείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου. 4. Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις µπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές µπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενηµερωθείτε σχετικά µε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισµούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριµµάτων. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Για καλύτερες επιδόσεις Τοποθέτηση µονάδας βάσης/αποφυγή παρεµβολών Η µονάδα βάσης και οι άλλες συµβατές µονάδες Panasonic χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα για να επικοινωνούν µεταξύ τους. L Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεµβολές, τοποθετήστε τη µονάδα βάσης: σε σηµείο µε καλή λήψη, π.χ. κοντά σε παράθυρο, σε κεντρικό σηµείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εµπόδια ανάµεσα στο ακουστικό και τη µονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο, µακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρµατες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές. L Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνοµιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος. L Αν η ποιότητα λήψης µιας µονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, µετακινήστε τη µονάδα βάσης σε άλλο σηµείο για καλύτερη λήψη. 6

7 Σηµαντικές πληροφορίες Περιβάλλον L Κρατήστε το προϊόν µακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαµπτήρες φθορισµού και ηλεκτροκινητήρες. L Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερµοκρασία και κραδασµούς. L Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. L Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο προϊόν. L Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή. L Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ.τ.λ. εν θα πρέπει να τοποθετείται ούτε σε χώρους µε θερµοκρασία µικρότερη από 5 C ή µεγαλύτερη από 40 C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι µε υγρασία. L Η µέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να µειωθεί αν το προϊόν χρησιµοποιείται στα εξής σηµεία: κοντά σε εµπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε µεταλλικά αντικείµενα όπως µεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ. L Αν χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεµβολές. Αποµακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές. Τακτική φροντίδα L Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µε ένα µαλακό, υγρό πανί. L Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά. Σηµείωση για την απόρριψη, τη µεταφορά ή την επιστροφή L Αυτό το προϊόν και η κάρτα SIM µπορούν να αποθηκεύσουν προσωπικές/απόρρητες πληροφορίες σας. Για την προστασία του προσωπικού/απόρρητου χαρακτήρα των δεδοµένων σας, συνιστούµε να διαγράψετε πληροφορίες όπως καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου, λίστες ληφθέντων κλήσεων και γραπτά µηνύµατα (SMS) από τη µνήµη, πριν απορρίψετε, µεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν. Άλλες πληροφορίες Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά µε την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι µπαταρίες δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται µε κοινά οικιακά απορρίµµατα. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών παρακαλούµε να τα µεταφέρετε σε ανάλογα σηµεία περισυλλογής σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και µπαταριών συµβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιµοι πόροι και προλαµβάνετε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και µπαταριών παρακαλούµε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστηµα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριµένα είδη. Πρόστιµα και κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν για την λανθασµένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε 7

8 Σηµαντικές πληροφορίες αυτά τα προϊόντα παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά µε την σωστή διαδικασία απόρριψης. Σηµείωση για την σήµανση µπαταριών Αυτή η σήµανση (2) µπορεί να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε κάποιο χηµικό σύµβολο (3). Σ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. SAR ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑ ΙΟΚΥΜΑΤΑ καθώς και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ της ΕΕ. Η ασύρµατη συσκευή σας είναι ένας ποµπός και δέκτης ραδιοκυµάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια εκποµπής για την έκθεση σε ραδιοκύµατα που προτείνονται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστηµονικό οργανισµό ICNIRP και περιλαµβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασµένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόµων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Επίσης, οι οδηγίες αυτές αποτελούν τη βάση των διεθνών κανόνων και προτύπων σχετικά µε την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Στις οδηγίες χρησιµοποιείται µια µονάδα µέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις ασύρµατες συσκευές είναι 2 W/kg (προς προσδιορισµό). Οι µέγιστες τιµές SAR για αυτήν τη συσκευή ήταν 0,984 W/kg (προς προσδιορισµό) (για τη µονάδα βάσης) και 0,00142 W/kg (προς προσδιορισµό) (για το ακουστικό) όταν ελέγχθηκε ως προς τη συµµόρφωση µε το καθορισµένο πρότυπο στην περίπτωση του χειρότερου σεναρίου, δηλ. µε το χρήστη όσο το δυνατόν πιο κοντά στη µονάδα. εδοµένου ότι ο SAR µετριέται µε τις συσκευές στη µέγιστη ισχύ εκποµπής, η πραγµατική τιµή του SAR αυτής της µονάδας βάσης, όταν λειτουργεί, είναι συνήθως χαµηλότερη από την τιµή που αναφέρεται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στις αυτόµατες αλλαγές στο επίπεδο ισχύος της συσκευής, για να διασφαλίζεται ότι αυτή χρησιµοποιεί µόνο το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για να επικοινωνεί µε το δίκτυο. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει δηλώσει ότι τα σηµερινά επιστηµονικά στοιχεία δεν αναδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση ασύρµατων συσκευών. Αναφέρει ότι αν θέλετε να µειώσετε την έκθεσή σας, µπορείτε να το πετύχετε µειώνοντας τη διάρκεια των κλήσεων. Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (http://www.who.int/emf) ICNIRP (http://www.icnirp.org) Τεχνικά χαρακτηριστικά <Τεχνικά χαρακτηριστικά DECT> Πρότυπο: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) Εύρος συχνότητας: MHz έως MHz Ισχύς µετάδοσης RF: Περίπου 10 mw (µέση τιµή ισχύος ανά κανάλι) <Τεχνικά χαρακτηριστικά GSM> Πρότυπο: ιπλή ζώνη GSM 900/1800 MHz Ζώνη συχνοτήτων: GSM 900: 900 MHz E GSM 900 GSM 1800: 1800 MHz DCS 1800 Εύρος συχνοτήτων Tx: GSM 900: MHz GSM 1800: MHz Εύρος συχνοτήτων Rx: GSM 900: MHz GSM 1800: MHz Ισχύς εξόδου: GSM 900: Κλάση 4 (2 W) GSM 1800: Κλάση 1 (1 W) <Τεχνικά χαρακτηριστικά DECT/GSM> Πηγή ισχύος: V AC, 50 Hz Κατανάλωση ισχύος: Μονάδα βάσης: Αναµονή: Περίπου 1,3 W Μέγιστη: Περίπου 2,9 W Φορτιστής: Αναµονή: Περίπου 0,2 W Μέγιστη: Περίπου 3,3 W Συνθήκες λειτουργίας: 5 C 40 C, 20 % 80 % σχετική υγρασία (ξηρό) Τύπος κάρτας SIM: 1,8 V/3 V L Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. L Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγµατικό προϊόν. 8

9 Ξεκινώντας Τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) πρέπει να τοποθετηθεί πριν από τη χρήση της µονάδας. Σηµαντικό: L Πριν χειριστείτε την κάρτα SIM: βεβαιωθείτε ότι η µονάδα βάσης είναι απενεργοποιηµένη. αποσυνδέστε το φις πριν ανοίξετε το κάλυµµα της κάρτας SIM. Τοποθέτηση της κάρτας SIM 1 Πιέστε δυνατά την εγκοπή του καλύµµατος της κάρτας SIM και σύρετε το κάλυµµα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Τα πρώτα βήµατα Σηµαντικό: L Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει εισαχθεί πλήρως και ότι το κάλυµµα της κάρτας SIM µπορεί να κλείσει κανονικά. 3 Στο τέλος, κλείστε το κάλυµµα της κάρτας SIM. Αφαίρεση της κάρτας SIM Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρτε την προσεκτικά προς τα έξω τοποθετώντας το δάκτυλό σας στο κάτω άκρο της. 2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως φαίνεται στο σχήµα, µε την πλευρά IC (χρυσαφί επαφές) προς τα κάτω και την κοµµένη γωνία στραµµένη προς τα δεξιά. Σύρτε προσεκτικά την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM. 9

10 Τα πρώτα βήµατα Συνδέσεις L Χρησιµοποιείτε µόνο τον παρεχόµενο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος PQLV219CE της Panasonic. Μονάδα βάσης Υποδοχή DC IN Φορτιστής Οδηγός Φις Άγκιστρο Πιέστε δυνατά το φις. ( V AC, Φις 50 Hz) Οδηγός ( V AC, 50 Hz) Άγκιστρο Σηµαντικό: L Όταν το κάλυµµα της κάρτας SIM είναι ανοικτό, η υποδοχή DC IN της µονάδας βάσης δεν φαίνεται. Συνδέστε το φις στην υποδοχή DC IN αφού κλείσετε το κάλυµµα της κάρτας SIM. L Όταν συνδέσετε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος στην πρίζα, στην οθόνη του ακουστικού εµφανίζεται η αίτηση κωδικού PIN, αν η τοποθετηµένη κάρτα SIM είναι κλειδωµένη µε κωδικό PIN. Για λεπτοµέρειες, βλέπε σελ. 26. L Αν τοποθετήσετε µη έγκυρη κάρτα SIM και εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος (σελ. 44), επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών. Μην προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση πάνω από τον οδηγό. Τοποθέτηση µπαταρίας L ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ µπαταρίες Ni- MH µεγέθους AAA (R03). L ΜΗΝ χρησιµοποιείτε αλκαλικές µπαταρίες ούτε µπαταρίες µαγγανίου ή Ni-Cd. L Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (S, T). ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενος τύπος Ni-MH 10

11 Τα πρώτα βήµατα Φόρτιση µπαταριών Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. L Όταν οι µπαταρίες φορτιστούν πλήρως, εµφανίζεται η ένδειξη ΦΟΡΤ ΟΛΟΚΛΗΡ. Εμφανίζεται η επιβεβαίωση για τη UOQSIRG. Σηµείωση για τις συνδέσεις L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος πρέπει να παραµένει συνεχώς συνδεδεµένος. (Είναι φυσιολογικό να θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.) L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο µετασχηµατιστής µπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος Η µονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. Σηµείωση κατά την εκκίνηση Σηµείωση σχετικά µε την τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM L Κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας SIM, προσέξτε να µην αγγίξετε ή γρατσουνίσετε κατά λάθος την χρυσαφί επιφάνεια της SIM. L Τοποθετήστε προσεκτικά την κάρτα SIM για να µην την σπάσετε. L Αφού αφαιρέσετε την κάρτα SIM, φυλάξτε την σε ασφαλές µέρος για να µην τη χάσετε. Σηµείωση για την τοποθέτηση της µπαταρίας L Χρησιµοποιείτε τις παρεχόµενες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Για την αντικατάσταση σάς συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 3, 6. L Σκουπίστε τα άκρα της µπαταρίας (S, T) µε καθαρό πανί. L Μην αγγίζετε τα άκρα των µπαταριών (S, T) ούτε τις επαφές της µονάδας. Σηµείωση για τη φόρτιση της µπαταρίας L Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. L Καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού και του φορτιστή µε µαλακό, στεγνό πανί, µία φορά το µήνα. Εάν η µονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα. 11

12 Τα πρώτα βήµατα Στάθµη µπαταριών Εικονίδιο µπαταριών 5 Υψηλή 6 Μεσαία Στάθµη µπαταριών 7 Χαµηλή L Όταν αναβοσβήνει: χρειάζεται φόρτιση. Χειριστήρια ελέγχου Μονάδα βάσης A Απόδοση µπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται) Λειτουργία Σε συνεχή χρήση Εκτός χρήσης (αναµονή) ιάρκεια λειτουργίας 17 ώρες το ανώτατο 180 ώρες το ανώτατο L Είναι φυσιολογικό να µην φτάνουν οι µπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους µετά την πρώτη φόρτιση. Οι µέγιστες επιδόσεις των µπαταριών επιτυγχάνονται µετά από µερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης (χρήσης). L Οι πραγµατικές επιδόσεις των µπαταριών εξαρτώνται από το πόσο συχνά χρησιµοποιείται το ακουστικό και το πόσο συχνά δεν χρησιµοποιείται (αναµονή). L Ακόµα και αν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισµένο, µπορείτε να το αφήνετε στο φορτιστή χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις µπαταρίες. L Η στάθµη µπαταριών ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά αφότου αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. Στην προκειµένη περίπτωση, τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή και αφήστε το να φορτιστεί για τουλάχιστον 7 ώρες. A Ένδειξη δικτύου GSM B {x} (Εντοπισµός ακουστικού) Ακουστικό A B C D E F G B H I J K L M N O P 12

13 A Μεγάφωνο B {j/ok} (Μενού/OK) C {k} (Τηλεφωνικός κατάλογος) D {C} (Οµιλία) E Πλήκτρο καθοδήγησης ({^}/{V}/{<}/{>})? (Ένταση: {^}/{V}) F {s} (Speakerphone-Μεγάφωνο) G {R} (Επανάληψη κλήσης/flash) H Ακουστικό I Οθόνη J {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) K {ih} (Απενεργοποίηση/Off) L {C/T} ( ιαγραφή/σίγαση) M Πληκτρολόγιο {0/ }: ιεθνής κλήση + / Εισαγωγή κενού διαστήµατος {1/ }: Κλήση φωνητικού ταχυδροµείου N {INT} (Ενδοεπικοινωνία) O Μικρόφωνο P Ακροδέκτες φόρτισης Χρήση του πλήκτρου καθοδήγησης Το πλήκτρο καθοδήγησης του ακουστικού µπορεί να χρησιµοποιείται για την καθοδήγηση µέσω των µενού και για την επιλογή των στοιχείων που εµφανίζονται στην οθόνη, µε πάτηµα του {^}, {V}, {<} ή του {>}. Για να ρυθµίσετε την ένταση του ακουστικού ή του µεγαφώνου, πιέστε {^} για να αυξήσετε την ένταση ή πιέστε {V} για να µειώσετε επανειληµµένα την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης. Αύξηση έντασης {^} {<} {>} Οθόνη/Ενδείξεις Στοιχεία οθόνης ακουστικού Στοιχείο w L k Σηµασία Τα πρώτα βήµατα Εντός της περιοχής εµβέλειας µιας µονάδας βάσης L Όταν αναβοσβήνει: Το ακουστικό αναζητά τη µονάδα βάσης. (σελ. 47) Το ακουστικό επικοινωνεί µε τη µονάδα βάσης. (ενδοεπικοινωνία, αναζήτηση κ.τ.λ.) Το ακουστικό πραγµατοποιεί εξωτερική κλήση. 5 Στάθµη µπαταριών Η λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 18) F Ελήφθη νέο γραπτό µήνυµα (SMS) (σελ. 33). 0 Ελήφθη νέο µήνυµα φωνητικού ταχυδροµείου *1 (σελ. 35) Κάποιος χρησιµοποιεί τη γραµµή. *1 Μόνο το φωνητικό ταχυδροµείο Ένδειξη δικτύου GSM Η ένδειξη δικτύου GSM στη µονάδα βάσης επισηµαίνει την ισχύ του σήµατος των δικτύων GSM. Όταν ενεργοποιηθεί η µονάδα βάσης, η ένδειξη δικτύου GSM επισηµαίνει την τρέχουσα ισχύ του σήµατος µε τα παρακάτω χρώµατα. {V} Μείωση έντασης 13

14 Τα πρώτα βήµατα Κατάσταση Σηµασία Χρώµα Συµπεριφορά ένδειξης Πράσινη Αναµµένη Το σήµα του δικτύου GSM είναι ισχυρό. Έτοιµο για πραγµατοποίηση/λήψη κλήσεων. Πορτοκα λί Αναβοσβή νει Αναµµένη Αναβοσβή νει Αναβοσβή νει µε γρήγορο ρυθµό Η µονάδα βάσης αναζητά ένα καταχωρισµένο ακουστικό για να συνδεθεί (σελ. 28). Το σήµα του δικτύου GSM είναι ασθενές. Η µονάδα βάσης εκτελεί αυτή τη στιγµή αρχικοποίηση. L Η µονάδα βάσης βρίσκεται αυτή τη στιγµή εκτός εµβέλειας του δικτύου GSM. L Η µονάδα βάσης δεν λειτουργεί σωστά. Όταν εµφανιστεί η ένδειξη Error:00x στο ακουστικό (σελ. 42), επικοινωνήστε µε την INTERTECH S.A. για περαιτέρω λεπτο-µέρειες. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) (Ακουστικού) Ενεργοποίηση (on) Πιέστε {ih} για περίπου 1 δευτερόλεπτο. L Όταν εµφανιστεί η αίτηση κωδικού PIN, εισαγάγετε τον κωδικό PIN και πιέστε {>}/{#}. Για λεπτοµέρειες, βλέπε σελ. 26. L Αν εισάγετε 3 φορές εσφαλµένο κωδικό PIN, θα χρειαστεί να εισάγετε τον 8-ψήφιο κωδικό PUK που παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών. Απενεργοποίηση (off) Πιέστε {ih} για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αρχικές ρυθµίσεις Σηµασία συµβόλου: Παράδειγµα: {V}/{^}: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ Πιέστε το {V} ή το {^} για να επιλέξετε τις λέξεις σε εισαγωγικά. Γλώσσα οθόνης 1 {j/ok} 2 {V}/{^}: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ i {>} 3 {V}/{^}: ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ i {>} 4 {V}/{^}: ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ i {>} 5 {V}/{^}: Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα. i {>} i {ih} L Αν επιλέξετε µια γλώσσα που δεν µπορείτε να διαβάσετε: {ih} i {j/ok} i {V} 3 φορές i {>} i {V} 2 φορές i {>} 2 φορές i {V}/{^}: Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα. i {>} i {ih} 14

15 Τα πρώτα βήµατα Ηµεροµηνία και ώρα 1 {j/ok} 2 {V}/{^}: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ i {>} 3 {V}/{^}: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ i {>} 4 {V}/{^}: ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ΩΡΑΣ i {>} 5 Εισαγάγετε την τρέχουσα ηµεροµηνία, µήνα και έτος. Παράδειγµα: 15 Ιουλίου 2009 {1}{5} {0}{7} {0}{9} 6 Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά. Παράδειγµα: 9:30 {0}{9} {3}{0} L Μπορείτε να επιλέξετε τη µορφή 24 ωρών ή 12 ωρών ( AM ή PM ) πιέζοντας {*}. 7 {j/ok} i {ih} L Για να διορθώσετε κάποιο ψηφίο, πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στο ψηφίο και, στη συνέχεια, κάντε τη διόρθωση. L Έπειτα από διακοπή ρεύµατος ενδέχεται να εµφανίζονται εσφαλµένες ενδείξεις ηµεροµηνίας και χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, ρυθµίζετε εκ νέου την ηµεροµηνία και τον χρόνο. 15

16 Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό. L Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε {C/T}. 2 {C} 3 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στον φορτιστή. Χρήση του µεγαφώνου 1 Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό και πιέστε {s}. L Μιλάτε εναλλάξ µε τον συνοµιλητή σας. 2 Όταν ολοκληρώσετε τη συνοµιλία, πιέστε {ih}. L Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο σε ήσυχο περιβάλλον. L Πιέστε {C} για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ακουστικό. Ρύθµιση της έντασης του ακουστικού ή του µεγαφώνου Πιέστε {^} ή {V} επανειληµµένα κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. Πραγµατοποίηση κλήσης µε τον κατάλογο επανάληψης κλήσης Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθµοί που καλέσατε (καθένας τους περιλαµβάνει έως 32 ψηφία). 1 {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τον επιθυµητό τηλεφωνικό αριθµό. 3 {C} ιαγραφή ενός αριθµού από τον κατάλογο επανάληψης κλήσης 1 {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τον επιθυµητό τηλεφωνικό αριθµό. i {>} 3 {V}/{^}: ΙΑΓΡΑΦΗ i {>} 4 {V}/{^}: ΝΑΙ i {>} i {ih} Πραγµατοποίηση διεθνούς κλήσης Θα πρέπει να εισαγάγετε το διεθνές πρόθεµα (+) και τον κωδικό της χώρας προορισµού και, στη συνέχεια, τον κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθµό. 1 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το {0/ } µέχρι να εµφανιστεί το σύµβολο +. 2 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας. 3 Εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθµό. 4 {C} L Σε πολλές χώρες περιλαµβάνεται ένα αρχικό 0 στον κωδικό περιοχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό θα πρέπει να παραλείπεται κατά την κλήση διεθνών αριθµών. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών. Κλήση έκτακτης ανάγκης Για να πραγµατοποιηθεί µια κλήση έκτακτης ανάγκης, η µονάδα βάσης πρέπει να βρίσκεται εντός της εµβέλειας ενός δικτύου GSM. Σηµαντικό: L Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης είναι εφικτές ακόµα και όταν: η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετηµένη (σελ. 9). εµφανίζεται η αίτηση κωδικού PIN (σελ. 26). Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση έκτακτης ανάγκης: 16

17 Εισαγάγετε τον αριθµό έκτακτης ανάγκης. i {C} L Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος αριθµός δεν λειτουργεί στο τηλέφωνό σας ή για πληροφορίες σχετικά µε τους αριθµούς έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών. Παύση Ορισµένες φορές χρειάζεται µια παύση για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις µε προαιρετικές υπηρεσίες δικτύου. Για να παρεµβάλετε µια παύση, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το {*} µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη P. L Παρεµβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που εµφανίζεται η ένδειξη P στο ακουστικό. Πιέστε όσες φορές χρειάζεται για να δηµιουργήσετε παύσεις µεγαλύτερης διάρκειας. Απάντηση κλήσεων 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε {C} ή {s} όταν κουδουνίζει η µονάδα. L Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης από {0/ } έως {9}, το {*} ή το {#}. (Απάντηση µε οποιοδήποτε πλήκτρο) L Μπορείτε να απορρίψετε την κλήση πατώντας {ih}. Για να απορριφθεί η κλήση, η λειτουργία αυτόµατης συνοµιλίας πρέπει να είναι απενεργοποιηµένη (σελ. 23). 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στον φορτιστή. Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Αυτόµατη απάντηση Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τον φορτιστή. εν χρειάζεται να πιέσετε {C}. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βλέπε σελ. 23. Ρύθµιση της έντασης κουδουνισµού του ακουστικού Πιέστε {^} ή {V} επανειληµµένα για να επιλέξετε την επιθυµητή ένταση, ενώ το ακουστικό κουδουνίζει σε µια εισερχόµενη κλήση. L Επίσης, µπορείτε να προγραµµατίσετε εκ των προτέρων την ένταση κουδουνισµού του ακουστικού (σελ. 23). Χρήσιµες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης Σίγαση Όταν είναι ενεργοποιηµένη η σίγαση, µπορείτε να ακούτε τον συνοµιλητή σας, αλλά αυτός δεν µπορεί να ακούει εσάς. 1 Πιέστε {C/T} κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. 2 Για να επανέλθετε στη συνοµιλία, πιέστε {C/T} ξανά. Επανάληψη κλήσης/flash Το {R} επιτρέπει τη χρήση ειδικών λειτουργιών για την προσπέλαση σε προαιρετικές υπηρεσίες δικτύου. Κοινόχρηστη κλήση Μπορείτε να συµµετάσχετε σε µια εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να συµµετάσχετε στη συνοµιλία, πιέστε {C} όταν το άλλο ακουστικό χρησιµοποιείται για εξωτερική κλήση. 17

18 Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας Η λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας εµποδίζει άλλους χρήστες να συµµετάσχουν στη συνοµιλία σας µε εξωτερικούς συνοµιλητές. Για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να συµµετάσχουν στις συνοµιλίες σας, αφήστε τη λειτουργία αυτή απενεργοποιηµένη. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ. 1 Πιέστε {j/ok} κατά τη διάρκεια µιας εξωτερικής συνοµιλίας. 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i {>} L Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται η ένδειξη [P]. L Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί όταν τερµατίσετε την κλήση. Για χρήστες της υπηρεσίας κλήσης σε αναµονή (υπηρεσία δικτύου) Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναµονή, θα πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην υπηρεσία κλήσης σε αναµονή του παροχέα υπηρεσιών. Όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσης σε αναµονή, µπορείτε να λαµβάνετε κλήσεις και να καλείτε άλλα άτοµα ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο. Αν λάβετε µια κλήση ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε ένα τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναµονή, και τα στοιχεία του 2ου καλούντος θα εµφανιστούν στο ακουστικό. 1 Προχωρήστε στην επιθυµητή λειτουργία. Για να απαντήσετε στη 2η κλήση: Πιέστε {R}. Για να πραγµατοποιήσετε άλλη κλήση: Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) L Η 1η κλήση τίθεται σε αναµονή Για να µεταβείτε από τη µία κλήση στην άλλη, πιέστε {R}. L Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτοµέρειες και για τη διαθεσιµότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας. Για χρήστες της υπηρεσίας τηλεφωνικής διάσκεψης (υπηρεσία δικτύου) Μπορείτε να συνοµιλήσετε µε έως και 5 άτοµα ταυτόχρονα χρησιµοποιώντας µια υπηρεσία δικτύου. Κατά τη διάρκεια µιας συνοµιλίας, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνική διάσκεψη στις παρακάτω 2 περιπτώσεις. Όταν λάβετε νέα κλήση: 1 Πιέστε {R} για να απαντήσετε στη 2η κλήση. L Η 1η κλήση τίθεται σε αναµονή. 2 Πιέστε {3} και {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή). Όταν πραγµατοποιήσετε νέα κλήση: 1 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) L Με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού: {k} i {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού. i {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) L Η 1η κλήση τίθεται σε αναµονή. 2 Αφού συνδεθεί η κλήση, πιέστε {3} και {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή). Για να τερµατίσετε µια τηλεφωνική διάσκεψη: Κατά τη διάρκεια µιας τηλεφωνικής διάσκεψης πιέστε {ih}. L Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτοµέρειες και για τη

19 διαθεσιµότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας. Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Για χρήστες της υπηρεσίας µεταβίβασης κλήσης (υπηρεσία δικτύου) Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να µεταβιβάζετε και να συνδέετε 2 εξωτερικές κλήσεις χρησιµοποιώντας µια υπηρεσία δικτύου. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε ή να λάβετε µια κλήση από 3ο άτοµο ενώ συνοµιλείτε. Όταν λάβετε νέα κλήση: 1 Πιέστε {R} για να απαντήσετε στη 2η κλήση. L Η 1η κλήση τίθεται σε αναµονή. 2 Πιέστε {4} και {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή). L Οι κλήσεις τερµατίζονται αυτόµατα αφότου συνδεθούν επιτυχώς τα άλλα άτοµα. Όταν πραγµατοποιήσετε νέα κλήση: 1 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) L Με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού: {k} i {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού. i {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) L Η 1η κλήση τίθεται σε αναµονή. 2 Αφού συνδεθεί η κλήση, πιέστε {4} και {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή). L Οι κλήσεις τερµατίζονται αυτόµατα αφότου συνδεθούν επιτυχώς τα άλλα άτοµα. L Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτοµέρειες και για τη διαθεσιµότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας. 19

20 Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού Ο τηλεφωνικός κατάλογος σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε κλήσεις χωρίς να καλείτε τον αριθµό χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε 250 ονόµατα και τηλεφωνικούς αριθµούς. Προσθήκη καταχωρίσεων 1 {k} i {j/ok} 2 {V}/{^}: ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ i {>} 3 Εισαγάγετε το όνοµα του συνοµιλητή (16 χαρακτήρες το µέγιστο). i {j/ok} L Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας {k}. (σελ. 39) 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του συνοµιλητή (24 ψηφία το µέγιστο). i {j/ok} 5 {V}/{^}: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ i {>} L Για να προσθέσετε άλλες καταχωρήσεις, επαναλάβατε τη διαδικασία από το βήµα 3. 6 {ih} L Βήµα 1 µεταβολής: {j/ok} i {V}/{^}: Επιλέξτε ΡΥΘΜ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. i {>} Εύρεση και κλήση µιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου Αναζήτηση σε όλες τις καταχωρήσεις 1 {k} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυµείτε. 3 {C} Αναζήτηση βάσει του πρώτου χαρακτήρα (µε τη χρήση ενός πλήκτρου κλήσης) 1 {k} 2 Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ({0/ } έως {9}) που περιλαµβάνει το χαρακτήρα που αναζητάτε (σελ. 39). L Πιέστε το ίδιο πλήκτρο κλήσης επαναλαµβανόµενα για να εµφανίσετε την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτήρα που εντοπίστηκε στο συγκεκριµένο πλήκτρο κλήσης. L Εάν δεν υπάρχει καµία καταχώρηση που να αντιστοιχεί στο χαρακτήρα που έχετε επιλέξει, θα εµφανιστεί η επόµενη καταχώρηση. L Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων: {R/SEND} (Επανάληψη κλήσης/αποστολή) i {V}/{^}: Επιλέξτε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. i {>} 3 {V}/{^}: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται. 4 {C} Επεξεργασία καταχωρήσεων 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 20). i {j/ok} 2 {V}/{^}: ΑΛΛΑΓΗ i {>} 3 Αλλάξτε το όνοµα, αν χρειαστεί (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 39). i {j/ok} 4 Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθµό, αν χρειαστεί (έως 24 ψηφία). i {j/ok} 5 {V}/{^}: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ i {>} i {ih} ιαγραφή καταχωρήσεων ιαγραφή καταχώρησης 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 20). i {j/ok} 2 {V}/{^}: ΙΑΓΡΑΦΗ i {>} 3 {V}/{^}: ΝΑΙ i {>} i {ih} ιαγραφή όλων των καταχωρήσεων 1 {k} i {j/ok} 2 {V}/{^}: ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ i {>} 3 {V}/{^}: ΝΑΙ i {>} 20

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701.

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Kύpια Σηµeία....................................... 1 Σηµαντικές πληροφορίες.............................. 2 Sar............................................... 5 Πώσ να Ξεκιήσεtε...................................

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sharp-mobile.com

http://www.sharp-mobile.com ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 880SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited Όμιλος Vodafone Group 2011 Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM RM-944

Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM RM-944 Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM RM-944 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 4 Τοποθέτηση κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113 Οδηγός χρήσης Nokia / Nokia 3 Τεύχος.0 EL Περιεχόμενα Πλήκτρα και μέρη...5 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας...7 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης...8 Φόρτιση της μπαταρίας...0 Κλείδωμα των πλήκτρων...0 Πρόσδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX17 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Οδηγίες Χρήσης. Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva Οδηγίες Χρήσης 13.01.2012 gr/gr (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Περιεχόμενα Έναρξη λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY

Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY Αγαπητέ πελάτη, Ελληνικά Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο DECT SAGEMCOM και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με τη μεγαλύτερη φροντίδα, αν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κοινόχρηστη µνήµη 6 Κωδικοί πρόσβασης 6 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα