TG1100GR(gr-gr).book Page 1 Monday, June 23, :20 PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TG1100GR(gr-gr).book Page 1 Monday, June 23, :20 PM"

Transcript

1 TG1100GR(gr-gr).book Page 1 Monday, June 23, :20 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1100GR Φορτίστε τις µπαταρίες για περίπου 7 ώρες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Προετοιµασία... 4 Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων... 9 Τηλεφωνικός κατάλογος Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήσιµες πληροφορίες Θα πρέπει να γίνεται συνδροµητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

2 TG1100GR(gr-gr).book Page 2 Monday, June 23, :20 PM Εισαγωγή Εισαγωγή Ευχαριστούµε που αγοράσατε το ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο της Panasonic. Για µελλοντική αναφορά Επισυνάψτε ή κρατήστε την αυθεντική απόδειξη για να επωφεληθείτε της εγγύησης σε περίπτωση επισκευής. Αρ. Σειράς (βλέπε στη βάση της συσκευής) Ηµεροµηνία αγοράς Όνοµα και διεύθυνση αντιπροσώπου Σηµείωση: L Ο παρών εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας. L Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα, επικοινωνήστε αµέσως µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού σας. ήλωση συµµόρφωσης: L Η Panasonic Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισµός πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC περί τερµατικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (R&TTE). Οι δηλώσεις συµµόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany 2

3 TG1100GR(gr-gr).book Page 3 Monday, June 23, :20 PM Περιλαµβανόµενος πρόσθετος εξοπλισµός Αριθ. Αντικείµενα πρόσθετου εξοπλισµού Ποσότητα 1 Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος για τη µονάδα βάσης Αριθ. εξαρτήµατος: PQLV19CE 2 Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής 1 3 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες AAA (R03) µεγέθους Αριθ. εξαρτήµατος: HHR-55AAAB ή HHR-4EPT 4 Κάλυµµα ακουστικού *1 1 *1 Το κάλυµµα του ακουστικού είναι προσαρτηµένο στο ακουστικό Εισαγωγή Σηµείωση: L Κατά την αντικατάσταση των µπαταριών, χρησιµοποιήστε µόνο 2 επαναφορτιζόµενες µπαταρίες νικελίου-υδριδίου µετάλλου (Ni-MH) µεγέθους AAA (R03). Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες της Panasonic (Αρ. µοντέλου P03P ή HHR-4MRE). L εν φέρουµε ευθύνη για τυχόν βλάβη της µονάδας ή µείωση των επιδόσεων που ενδέχεται να προκύψει αν δεν χρησιµοποιείτε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες της Panasonic. 3

4 TG1100GR(gr-gr).book Page 4 Monday, June 23, :20 PM Προετοιµασία Προετοιµασία Σηµαντικές πληροφορίες Γενικά L Χρησιµοποιείτε µόνο τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος που παρέχεται µε τη συσκευή, για τον οποίο γίνεται αναφορά στην σελ. 3. L Μην συνδέετε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος σε πρίζα άλλη από την τυπική πρίζα των V εναλλασσόµενου ρεύµατος. L Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν: Η µπαταρία (ή µπαταρίες) του φορητού ακουστικού χρειάζεται επαναφόρτιση ή έχει εκφορτιστεί πλήρως. Υπάρχει διακοπή ρεύµατος. Tο κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο. Η λειτουργία φραγής κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη (on) (µπορούν να πραγµατοποιούνται κλήσεις µόνο των τηλεφωνικών αριθµών που είναι αποθηκευµένοι στη µονάδα ως αριθµοί έκτακτης ανάγκης). L Μην ανοίγετε τη µονάδα βάσης ή το ακουστικό, εκτός αν πρέπει να αντικαταστήσετε τη µπαταρία(-ίες). L Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κοντά σε εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης/ εντατικής θεραπείας και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα µε βηµατοδότη. L Φροντίστε να µην πέσουν αντικείµενα επάνω στη συσκευή ή υγρά µέσα σ αυτήν. Φροντίστε ώστε η συσκευή αυτή να µην εκτίθεται σε υπερβολικό καπνό, σκόνη, µηχανικούς κραδασµούς ή χτυπήµατα. L Μόνο το ακουστικό που συνοδεύει τη συσκευή µπορεί να χρησιµοποιείται µε τη µονάδα βάσης. εν είναι δυνατή η καταχώριση ή η χρήση άλλων ακουστικών. Περιβάλλον L Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. L Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες, κτλ. εν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους µε θερµοκρασία µικρότερη από 5 C ή µεγαλύτερη από 40 C. L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) χρησιµοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος βρίσκεται κοντά στη µονάδα και είναι εύκολα προσβάσιµη. Προειδοποίηση: L Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε άλλου είδους υγρασία. L Αποσυνδέστε αυτή τη µονάδα από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός, ασυνήθιστη οσµή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταµατήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε µε κάποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Προφυλάξεις που αφορούν τη µπαταρία L Συνιστάται να χρησιµοποιείτε τη µπαταρία ή τις µπαταρίες που αναφέρονται στην σελ. 3. Χρησιµοποιείτε µόνον επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. L Μην συνδυάζετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες. L Μην πετάτε την παλιά µπαταρία (ή µπαταρίες) στη φωτιά διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Φροντίστε να ενηµερωθείτε σχετικά µε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισµούς για τον τρόπο απόσυρσης των ειδικών απορριµµάτων. L Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε τη µπαταρία(- ίες). Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τη µπαταρία(-ίες) είναι διαβρωτικός και µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή τραυµατισµό στα µάτια ή το δέρµα. Σε περίπτωση κατάποσης ο ηλεκτρολύτης µπορεί να είναι τοξικός. L Χειρίζεστε τη µπαταρία(-ίες) µε προσοχή. Φροντίζετε να µην έρχεται η µπαταρία(-ίες) σε επαφή µε αγώγιµα υλικά όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόµενο βραχυκυκλώµατος µε αποτέλεσµα 4

5 TG1100GR(gr-gr).book Page 5 Monday, June 23, :20 PM Προετοιµασία την υπερθέρµανση της µπαταρίας(-ιών) και/ή του αγώγιµου υλικού και την πρόκληση εγκαυµάτων. L Φορτίστε τη µπαταρία(-ίες) σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. L Χρησιµοποιείτε µόνο τη µονάδα βάσης (ή τον φορτιστή) για να φορτίσετε την µπαταρία(-ίες). Μην επιφέρετε αλλαγές στη µονάδα βάσης (ή τον φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος διόγκωσης ή έκρηξης της µπαταρίας (ή των µπαταριών). Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά µε την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) πάνω στα προϊοντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊοντα και οι µπαταρίες δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται µε κοινά οικιακά απορρίµατα. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών παρακαλούµε να τα µεταφέρετε σε ανάλογα σηµεία περισυλλογής σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και µπαταριών συµβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιµοι πόροι και προλαµβάνετε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείρηση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και µπαταριών παρακαλούµε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστηµα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριµένα είδη. Πρόστιµα και κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν για την λανθασµένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊοντα παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά µε την σωστή διαδικασία απόρριψης. Σηµείωση για την σηµάνση µπαταριών Αυτή η σήµανση (2) µπορεί να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε κάποιο χηµικό σύµβολο (3). Σ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. Συνδέσεις Άγκιστρα Σηµείωση: L Ποτέ µην κάνετε εγκατάσταση τηλεφωνικής γραµµής κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε αστραπές. L Μη συνδέετε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) σε πρίζα που LINE Στο τηλεφωνικό δίκτυο ( V, 50 Hz) Να χρησιµοποιείτε µόνο τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής που παρέχονται µε τη συσκευή. 5

6 TG1100GR(gr-gr).book Page 6 Monday, June 23, :20 PM Προετοιµασία βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο µετασχηµατιστής µπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του. Τοποθέτηση Για λειτουργία µεγαλύτερης εµβέλειας και χωρίς παρεµβολές, τοποθετήστε τη µονάδα βάσης: Μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές. Σε κεντρικό σηµείο που βρίσκεται σε προσιτό ύψος. Τοποθέτηση µπαταρίας Σηµαντικό: L Κατά την τοποθέτηση των µπαταριών: Σκουπίστε τα άκρα της µπαταρίας (S, T) µε καθαρό πανί. Μην αγγίζετε τα άκρα των µπαταριών (S, T) ούτε τις επαφές της µονάδας. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (S, T). Εισάγετε πρώτα τον αρνητικό πόλο (T) της µπαταρίας. Κλείστε το κάλυµµα του ακουστικού. Σηµείωση: L Να χρησιµοποιείτε µόνον τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες που περιλαµβάνονται (σελ. 3, 4). Ενεργοποίηση/απενεργο ποίηση (on/off) Ενεργοποίηση (on) Πιέστε {ih} για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Απενεργοποίηση (off) Πιέστε {ih} για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Φόρτιση µπαταριών Τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης επί 7 ώρες πριν από τη χρήση του για πρώτη φορά. Ισχύς µπαταρίας Εικονίδιο µπαταριών Ισχύς µπαταρίας 054 Πλήρως φορτισµένη. 5 Υψηλή 6 Μεσαία 7 Χαµηλή 074 Χρειάζεται φόρτιση. Επιδόσεις µπαταρίας Ni-MH της Panasonic Χειρισµός Σε συνεχή κατάσταση αναµονής Σε συνεχή χρήση ιάρκεια λειτουργίας 10 ώρες το ανώτατο 120 ώρες το ανώτατο Σηµείωση: L Είναι φυσιολογικό να µην φτάνουν οι µπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους µετά την πρώτη φόρτιση. Οι µέγιστες επιδόσεις των µπαταριών επιτυγχάνονται µετά από µερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/ εκφόρτισης (χρήσης). L Οι πραγµατικές επιδόσεις των µπαταριών εξαρτώνται από το πόσο συχνά χρησιµοποιείται το ακουστικό και το πόσο συχνά δεν χρησιµοποιείται (αναµονή). L Ακόµα και αν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισµένο, µπορείτε να το αφήνετε στη µονάδα βάσης χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις µπαταρίες. L Η ισχύς των µπαταριών ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά µόλις αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 7 ώρες. 6

7 TG1100GR(gr-gr).book Page 7 Monday, June 23, :20 PM Προετοιµασία Χειριστήρια ελέγχου Ακουστικό A B C D E F G H I A Ακουστικό B Οθόνη C {k} (Τηλεφωνικός κατάλογος) D {C} (Οµιλία) E Καθοδήγηση (Navigator) ({e}/{v}/{>}/ {<}) F {R} (Επανάληψη κλήσης/παύση) G {R} (Επανάληψη κλήσης) H Ακροδέκτες φόρτισης I Μικρόφωνο J {j/ok} (Μενού/OK) K {ih} (Απενεργοποίηση/Off) L {C} ( ιαγραφή) M {INT} (Ενδοεπικοινωνία) N Κουδουνισµός Μονάδα βάσης R INT C 3 9 A N J K L M H Οθόνες Εικονίδια w 0w4 x k C l Σηµασία Εντός της περιοχής εµβέλειας της µονάδας βάσης Εκτός περιοχής εµβέλειας, δεν είναι καταχωρηµένο ή η µονάδα βάσης δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα Αναζήτηση, κατάσταση ενδοεπικοινωνίας ή πρόσβαση στη µονάδα βάσης Πραγµατοποίηση κλήσης ή απάντηση κλήσης Λειτουργία τηλεφωνικού καταλόγου Λειτουργία ρύθµισης 5 Ισχύς µπαταρίας Η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη (on) (σελ. 13). Η απευθείας κλήση είναι ενεργοποιηµένη (on) (σελ. 13). Το κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο (on) (σελ. 9). Η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη (off) (σελ. 12). Εµφανίζεται όταν πιέσετε {#}. Αν επιλεγεί BS NO στην οθόνη κατάστασης αναµονής (σελ. 12) και ο τρέχων αριθµός µονάδας βάσης είναι το 1, εµφανίζεται η ένδειξη -1-. LINE B A Ακροδέκτες φόρτισης B {x} (Αναζήτηση) 7

8 TG1100GR(gr-gr).book Page 8 Monday, June 23, :20 PM Προετοιµασία Εικονίδια Αν επιλεγεί HS NO στην οθόνη κατάστασης αναµονής (σελ. 12) και ο τρέχων αριθµός ακουστικού είναι το 2, εµφανίζεται η ένδειξη [2]. 4 νέες κλήσεις Όταν έχετε νέες κλήσεις, στην οθόνη θα εµφανίζεται ο αριθµός των νέων κλήσεων. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Σύµβολο {j/ok} Σηµασία Σηµασία Πιέστε {j/ok}. i Μεταβείτε στην επόµενη ενέργεια. Επιλέξτε τις λέξεις µέσα σε εισαγωγικά που εµφανίζονται στην οθόνη (π.χ. SETTING HS ) πατώντας {e} ή {v}. Γλώσσα οθόνης 1 {j/ok} 2 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε SETTING HS. i {>} 3 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε DISPLAY OPT. i {>} 4 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε LANGUAGE. i {>} 5 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα. i {>} i {ih} Σηµείωση: L Εάν επιλέξατε γλώσσα την οποία δεν µπορείτε να διαβάσετε, πιέστε {ih}, {j/ok}, πιέστε {v}, πιέστε {>}, πιέστε {v} 3 φορές, πιέστε {>}, πιέστε {v} 2 φορές, πιέστε {>}, επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα και κατόπιν, πιέστε {>}. Πιέστε {ih}. Τρόπος λειτουργίας κλήσης (τονική/παλµική) Αλλάξτε τον τρόπο κλήσης ανάλογα µε τον τύπο της τηλεφωνικής γραµµής. 1 (Τονική): Επιλέξτε την όταν έχετε τονικό τηλέφωνο. 2 (Παλµική): Επιλέξτε την όταν έχετε παλµική τηλεφωνική γραµµή. 1 {j/ok} 2 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε SETTING BS. i {>} i {3} 3 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). L Εάν ξεχάσετε το PIN σας, δείτε σελ {1} 5 Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση πατώντας {1} για τονική κλήση ή {2} για παλµική κλήση. 6 {>} i {ih} Ηµεροµηνία και ώρα 1 {j/ok} 2 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε SETTING BS. i {>} i {*} 3 Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και τα λεπτά (µορφή 24 ωρών). L Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε {C}. Τα ψηφία διαγράφονται από τα δεξιά. 4 {>} 2 φορές i {*} 2 φορές 5 Εισάγετε την τρέχουσα ηµέρα, µήνα και έτος. L Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε {C}. Τα ψηφία διαγράφονται από τα δεξιά. 6 {>} i {ih} 8

9 TG1100GR(gr-gr).book Page 9 Monday, June 23, :20 PM Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων 1 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {C} 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης. Απάντηση κλήσεων 1 Πιέστε {C} για να απαντήσετε στην κλήση. L Ακόµη, µπορείτε να απαντήσετε σε µία κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο από {0} έως {9}, {*}, {#}, ή {INT}. (Απάντηση µε οποιοδήποτε πλήκτρο) 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης. Εντοπισµός ακουστικού 1 Πιέστε {x} στη µονάδα βάσης. 2 Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε {x} στη µονάδα βάσης ή πιέστε {C} στο ακουστικό. Για να ρυθµίσετε την ένταση του ακουστικού Πιέστε {e} ή {v} ενώ τηλεφωνείτε. Πλήκτρο παύσης (για χρήστες γραµµών τηλεφωνικού κέντρου/ υπεραστικών κλήσεων) Ορισµένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγµατοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Πιέζοντας {R} 1 φορά δηµιουργείτε 1 παύση. Πιέστε {R} επαναλαµβανόµενα για να δηµιουργήσετε παύσεις µεγαλύτερης διάρκειας. Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλµικών ή τονικών συστηµάτων) Μπορείτε να αλλάζετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό όταν χρειάζεστε πρόσβαση σε τονικά τηλέφωνα (π.χ. τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες). 1 Πραγµατοποίηση µίας κλήσης. 2 Πιέστε {*} όταν σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό σας ή το ΡΙΝ σας και, στη συνέχεια, πιέστε τα κατάλληλα πλήκτρα κλήσης. L Μόλις κλείσετε τη γραµµή ο τρόπος κλήσης θα επιστρέψει σε παλµικό. Λειτουργίες επανάληψης κλήσης (Επανάληψη κλήσης/αποθήκευση/ Αλλαγή πριν από την κλήση/ ιαγραφή) 1 {R} i Πιέστε το {e} ή το {v} για να επιλέξετε τον επιθυµητό αριθµό. 2 Επανάληψη κλήσης: {C} Αποθήκευση: {>} i SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Εισάγετε το όνοµα (9 χαρακτήρες το µέγιστο, σελ. 11). i {j/ok} Αλλαγή πριν από την κλήση: {>} i EDIT CALL NO i {>} i Αλλάξτε τον αριθµό. i {C} ιαγραφή: {>} i CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Κλείδωµα πληκτρολογίου Το ακουστικό µπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή πραγµατοποίησης κλήσεων ή ρυθµίσεων. Όσο είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα του πληκτρολογίου, µπορείτε να απαντάτε στις εισερχόµενες κλήσεις, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιηµένες. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα του πληκτρολογίου, πιέστε {j/ok} για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε (off) το κλείδωµα του πληκτρολογίου, πιέστε {j/ok} για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Πλήκτρο R (λειτουργία επανάληψης κλήσης) Το πλήκτρο {R} χρησιµοποιείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες. Για περισσότερες 9

10 TG1100GR(gr-gr).book Page 10 Monday, June 23, :20 PM Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία. Σηµείωση: L Αν η µονάδα σας είναι συνδεδεµένη µε τηλεφωνικό κέντρο (ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο), επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου για λεπτοµέρειες. 10

11 TG1100GR(gr-gr).book Page 11 Monday, June 23, :20 PM Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος Προσθήκη καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο Ο τηλεφωνικός κατάλογος σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε κλήσεις χωρίς να καλείτε τον αριθµό χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε 50 ονόµατα και τηλεφωνικούς αριθµούς στον τηλεφωνικό κατάλογο. 1 {j/ok} 2 φορές 2 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του συνοµιλητή (24 ψηφία το µέγιστο). i {j/ok} 3 Εισάγετε το όνοµα του συνοµιλητή (9 χαρακτήρες το µέγιστο). i {j/ok} i {ih} Σηµείωση: L Όταν γίνεται λήψη των στοιχείων και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό αριθµό που είναι αποθηκευµένος στον τηλέφωνικό κατάλογο της µονάδας, θα εµφανιστεί το αποθηκευµένο όνοµα. Πίνακας χαρακτήρων Πλήκτρα Χαρακτήρες {1} # [ ] *, / 1 {2} A B C 2 {3} D Ε F 3 {4} G H I 4 {5} J K L 5 {6} M N O 6 {7} P Q R S 7 {8} T U V 8 {9} W X Y Z 9 {0} (Κενό) 0 Για να κάνετε αλλαγή/διορθώσετε ένα σφάλµα 1 Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα προς τα δεξιά, από εκεί που επιθυµείτε να διορθώσετε τον αριθµό/ χαρακτήρα. 2 {C} i Εισάγετε το σωστό αριθµό/ χαρακτήρα. Πραγµατοποίηση κλήσεων/αλλαγή/ ιαγραφή 1 {k} i Πιέστε {e} ή {v} για να εµφανιστεί η επιθυµητή καταχώρηση. 2 Πραγµατοποίηση κλήσεων: {C} Αλλαγή: {>} i EDIT i {>} i Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {j/ok} i Αλλάξτε το όνοµα. i {j/ok} ιαγραφή: {>} i CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Πλήκτρο ταχείας κλήσης (Hot key) Αντιστοίχιση µίας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης Τα πλήκτρα {1} ως {9} µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης, επιτρέποντάς σας να καλείτε αριθµούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πιέζοντας απλώς ένα πλήκτρο. 1 {k} i Πιέστε {e} ή {v} για να εµφανιστεί η επιθυµητή καταχώρηση. i {j/ok} 2 HOT KEY REG i {>} 3 Επιλέξτε το επιθυµητό πλήκτρο. i {>} L Εάν το πλήκτρο αντιστοιχεί ήδη σε πλήκτρο ταχείας κλήσης, θα αναβοσβήσει ο εµφανιζόµενος αριθµός. 4 YES i {>} i {ih} Πραγµατοποίηση κλήσεων/ ιαγραφή 1 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το επιθυµητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ({1} έως {9}). 2 Πραγµατοποίηση κλήσεων: {C} ιαγραφή: {>} 2 φορές i YES i {>} i {ih} 11

12 TG1100GR(gr-gr).book Page 12 Monday, June 23, :20 PM Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου Οδηγός για τις ρυθµίσεις του ακουστικού Για να ρυθµίσετε το ακουστικό σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας: 1 {j/ok} 2 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε SETTING HS. i {>} 3 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο στο µενού ρυθµίσεων του ακουστικού. i {>} 4 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο στο υποµενού. i {>} 5 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση ή ακολουθήστε τις οδηγίες της στήλης Λειτουργία του πίνακα. L Για έξοδο πιέστε {ih}. Μενού ρυθµίσεων ακουστικού 12 Υποµενού Λειτουργία (προεπιλεγµένη ρύθµιση) TIME ALARM SET TIME Ρύθµιση αφύπνισης. L Ρυθµίστε εκ των προτέρων την ηµεροµηνία και ώρα (σελ. 8). Εισάγετε την επιθυµητή ώρα και τα λεπτά (µορφή 24 ωρών). i {>} Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i {>} SET ALARM Αλλαγή συχνότητας αφύπνισης ( OFF ). RINGER OPT RINGER VOL Ένταση κουδουνισµού ακουστικού (επίπεδο 6) EXT RINGER Είδος κουδουνισµού για εξωτερικές κλήσεις ( RING TYPE 1 ) INT RINGER Είδος κουδουνισµού για εσωτερικές κλήσεις ( RING TYPE 1 ) PAGING Είδος κουδουνισµού για αναζήτηση ( RING TYPE 1 ) ALARM Είδος κουδουνισµού για αφύπνιση ( RING TYPE 1 ) TONE OPT KEY TONE Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων πλήκτρων ( ON ) CALL WAITING RANGE ALARM BATTERY LOW Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης κλήσης σε αναµονή ( ON ) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης εµβέλειας ( OFF ) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης πεσµένης µπαταρίας ( ON ) DISPLAY OPT STANDBY MODE Οθόνη σε κατάσταση αναµονής ( CLOCK ) TALK MODE Οθόνη σε κατάσταση οµιλίας ( TALK TIME ) LANGUAGE Γλώσσα οθόνης ( ENGLISH ): σελ. 8

13 TG1100GR(gr-gr).book Page 13 Monday, June 23, :20 PM Μενού ρυθµίσεων ακουστικού Υποµενού Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου CALL OPT CALL BAR Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής κλήσεων ( OFF ) *1 Εισάγετε το PIN του ακουστικού (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i {>} DIRECT NO Αποθήκευση αριθµού απευθείας κλήσης. *3 Εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθµό (24 ψηφία το ανώτατο). {j/ok} 2 φορές i ON i {>} SET DIRECT Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απευθείας κλήσης ( OFF ) OTHER OPT HSPIN CHANGE Αλλαγή PIN ακουστικού ( 0000 ). *4 AUTO TALK *1 Η λειτουργία φραγής κλήσεων καθιστά αδύνατη την πραγµατοποίηση εξωτερικών κλήσεων. Όταν η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση µόνο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Για αποθήκευση των αριθµών έκτακτης ανάγκης, βλέπε σελ. 14. *2 Εάν ξεχάσετε το PIN σας, δείτε σελ. 18. *3 Η λειτουργία απευθείας κλήσεων παρέχει τη δυνατότητα να καλείτε έναν προεπιλεγµένο τηλεφωνικό αριθµό µε απλό πάτηµα του {C}. εν χρειάζεται να σχηµατίσετε τον τηλεφωνικό αριθµό. *4 Εάν αλλάξετε το PIN, σηµειώστε κάπου το νέο σας PIN, διότι η συσκευή δεν θα σας το αποκαλύψει. *5 Η λειτουργία αυτόµατης απάντησης σας παρέχει τη δυνατότητα να απαντάτε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τη βάση. εν χρειάζεται να πιέσετε {C}. Οδηγός ρυθµίσεων της µονάδας βάσης Λειτουργία (προεπιλεγµένη ρύθµιση) Εισάγετε το τρέχον 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. *2 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. Εισάγετε ξανά το νέο 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόµατης απάντησης ( OFF ) *5 RESET HS Επαναφέρετε το ακουστικό στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του. Ακολουθήστε τα βήµατα 1, 2 και 3. Εισάγετε το PIN του ακουστικού (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 {v} i {>} Για να ρυθµίσετε τη µονάδα βάσης σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας: 1 {j/ok} 2 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε SETTING BS. i {>} L INPUT CODE εµφανίζεται ως ένδειξη. 3 Εισάγετε τον επιθυµητό κωδικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες της στήλης Λειτουργία του πίνακα. 13

14 TG1100GR(gr-gr).book Page 14 Monday, June 23, :20 PM Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου 14 L Για έξοδο πιέστε {ih}. Αρ. Κωδικού Λειτουργία (Προεπιλεγµένη ρύθµιση) {0} Επαναφέρατε τη µονάδα βάσης στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις της. *1 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i {>} {3} Τρόπος λειτουργίας κλήσης (Τονική): σελ. 8 Χρόνος flash (200 ms) *3 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i {2} i {1} Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση πιέζοντας {1} για 80 ms, {2} για 200 ms ή {3} για 700 ms. i {>} {5} Αλλαγή του PIN της µονάδας βάσης ( 0000 ). *4 Εισάγετε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. *2 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. Εισάγετε ξανά το νέο 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. {6} Περιορισµός κλήσεων *5 Ρύθµιση περιορισµού κλήσεων Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i Πιέστε τους επιθυµητούς αριθµούς ακουστικών. i {>} Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό για τον οποίο επιθυµείτε να υπάρχει περιορισµός (8 ψηφία το ανώτατο). L Για να επιλέξετε διαφορετική θέση µνήµης, πιέστε {>} και εισάγετε έναν αριθµό. {>} Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του περιορισµού κλήσεων Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 L Θα εµφανιστεί ο αριθµός του ακουστικού. Ο αριθµός που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο περιορισµός κλήσεων είναι ενεργοποιηµένος ενώ ο αριθµός που δεν αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο περιορισµός κλήσεων είναι απενεργοποιηµένος. Πιέστε τους αριθµούς ακουστικών που επιθυµείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε (on/off). i {>} 2 φορές Αριθµός έκτακτης ανάγκης ( 100, 166, 199 ) *6 Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). *2 i {*} Αποθήκευση: Εισάγετε τον αριθµό έκτακτης ανάγκης (8 ψηφία το ανώτατο). L Για να επιλέξετε διαφορετική θέση µνήµης, πιέστε {>} και εισάγετε έναν αριθµό. {>} Αλλαγή: Πιέστε {>} για να εµφανίσετε τον επιθυµητό αριθµό. i {C} i Εισάγετε το νέο αριθµό έκτακτης ανάγκης. i {>} {*} Ηµεροµηνία και ώρα: σελ. 8 *1 Μόνο ο αριθµός έκτακτης ανάγκης δεν θα επανέλθει στην προεπιλεγµένη ρύθµιση. *2 Εάν ξεχάσετε το PIN σας, δείτε σελ. 18.

15 TG1100GR(gr-gr).book Page 15 Monday, June 23, :20 PM Χρήσιµες ρυθµίσεις τηλεφώνου *3 Εάν χρειάζεται, αλλάξτε το χρόνο flash για να τον προσαρµόσετε στο τηλεφωνικό σας κέντρο ή στον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Panasonic. *4 Εάν αλλάξετε το PIN, σηµειώστε κάπου το νέο σας PIN, διότι η συσκευή δεν θα σας το αποκαλύψει. *5 Η λειτουργία περιορισµού κλήσεων περιορίζει τη συσκευή στο να καλεί συγκεκριµένους τηλεφωνικούς αριθµούς. Μπορείτε να ορίσετε περιορισµό κλήσης για έως 10 τηλεφωνικούς αριθµούς (θέσεις µνήµης 0 9). *6 Η λειτουργία αριθµού έκτακτης ανάγκης προσδιορίζει ποιοι αριθµοί µπορούν να κληθούν όταν είναι ενεργοποιηµένη η φραγή κλήσης. Μπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 4 αριθµοί έκτακτης ανάγκης (θέσεις µνήµης 1 4). 15

16 TG1100GR(gr-gr).book Page 16 Monday, June 23, :20 PM Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Σηµαντικό: L Η συσκευή έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος (όπως η εµφάνιση των τηλεφωνικών αριθµών καλούντων), πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία. Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Ενδείξεις οθόνης L Όταν έχετε νέες κλήσεις, στην οθόνη θα εµφανίζεται ο αριθµός των νέων κλήσεων. Παράδειγµα:Έχετε 4 νέες κλήσεις. L Οι τηλεφωνικοί αριθµοί των τελευταίων 50 διαφορετικών καλούντων θα καταχωρούνται στον κατάλογο των καλούντων. Παράδειγµα: *1 Φαίνεται όταν η κλήση αυτή έχει ήδη προβληθεί ή απαντηθεί. Πιέστε {C} για ανταπόδοση της κλήσης. L OUT OF AREA : Όταν ο καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. L PRIVATE : Αν ο καλών ζήτησε να µην αποστέλλονται στοιχεία καλούντος. Κλήσης αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναµονή Αυτή είναι υπηρεσία του παροχέα σας *1 υπηρεσιών/της τηλεφωνικής σας εταιρείας και θα λειτουργήσει µόνον εάν γίνετε συνδροµητής σε αυτήν την υπηρεσία. Όταν, ενώ συνοµιλείτε, ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναµονή, στην οθόνη θα εµφανιστούν τα στοιχεία του δεύτερου καλούντος. Μπορείτε να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση, κρατώντας την πρώτη κλήση σε αναµονή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία αυτή συµβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία. Αποθήκευση/Αλλαγή/ ιαγραφή 1 Πιέστε {e} ή {v} για να εµφανιστεί η επιθυµητή καταχώρηση. i {>} 2 Αποθήκευση: SAVE TEL NO i {>} i {j/ok} i Εισάγετε το όνοµα του συνοµιλητή (9 χαρακτήρες το µέγιστο, σελ. 11). i {j/ok} i {ih} Αλλαγή: EDIT CALL NO i {>} i Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα προς τα δεξιά, από εκεί που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό. i Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {C} ιαγραφή: CLEAR / ALL CLEAR i {>} i YES i {>} i {ih} Υπηρεσία αυτόµατου τηλεφωνητή οµιλίας Ο αυτόµατος τηλεφωνητής οµιλίας είναι µια υπηρεσία αυτόµατης απάντησης που σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική σας εταιρεία. Αν γίνετε συνδροµητής σε αυτήν την υπηρεσία, το σύστηµα αυτόµατου τηλεφωνητή οµιλίας του παροχέα σας υπηρεσιών/της τηλεφωνικής σας εταιρείας µπορεί να απαντά στις κλήσεις όταν εσείς δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ή όταν η γραµµή σας είναι κατειληµµένη. Τα µηνύµατα καταγράφονται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, όχι από το τηλέφωνό σας. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. 16

17 TG1100GR(gr-gr).book Page 17 Monday, June 23, :20 PM Χρήσιµες πληροφορίες Χρήσιµες πληροφορίες Επίλυση προβληµάτων Εάν, παρ ότι ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC). Πρόβληµα Το w αναβοσβήνει. Ο χρήστης δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει ή να λάβει κλήσεις. Η µονάδα δεν κουδουνίζει. Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή. Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται. Ακούγεται ο τόνος κατειληµµένου ακουστικού όταν πιέζετε το {C}. Στατικός ηλεκτρισµός, διακοπές ήχου, αυξοµειώσεις ήχου. Παρεµβολές από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Αιτία & λύση L Το ακουστικό είναι πολύ µακριά από τη µονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά. L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος δεν είναι συνδεδεµένος. Ελέγξτε τις συνδέσεις. L Χρησιµοποιείτε το ακουστικό ή τη µονάδα βάσης σε περιοχή µε πολλές ηλεκτρικές παρεµβολές. Αποµακρύνετε το ακουστικό και τη µονάδα βάσης από τις πηγές παρεµβολών, π.χ. κεραίες και κινητά τηλέφωνα. L Η καταχώριση του ακουστικού ακυρώνεται. Καταχωρίστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης (σελ. 18). L Το καλώδιο του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή της τηλεφωνικής γραµµής δεν είναι συνδεδεµένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις. L Η λειτουργία φραγής κλήσης είναι ενεργοποιηµένη. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 12). L Καλέσατε αριθµό µε περιορισµό κλήσης (σελ. 14). L Tο κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 9). L Η ρύθµιση του τρόπου κλήσης είναι λανθασµένη. Ρυθµίστε τον στην επιλογή Τονικός ή Παλµικός, ανάλογα µε την περίπτωση (σελ. 8). L Η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη (off). Ρυθµίστε την ένταση κουδουνισµού (σελ. 12). L Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιηµένο. Ενεργοποιήστε το (on) (σελ. 6). L Βεβαιωθείτε ότι οι µπαταρίες είναι σωστά τοποθετηµένες (σελ. 6). L Φορτίστε πλήρως τις µπαταρίες (σελ. 6). L Το ακουστικό είναι πολύ µακριά από τη µονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά. L Τοποθετήστε το ακουστικό και τη µονάδα βάσης µακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. L Μετακινηθείτε πιο κοντά στη µονάδα βάσης. L Η συσκευή σας είναι συνδεδεµένη σε τηλεφωνική γραµµή µε υπηρεσία DSL. Συνιστούµε τη σύνδεση ενός φίλτρου (επικοινωνήστε µε τον παροχέα της υπηρεσίας DSL) στην τηλεφωνική γραµµή, ανάµεσα στη µονάδα βάσης και την υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής. 17

18 TG1100GR(gr-gr).book Page 18 Monday, June 23, :20 PM Χρήσιµες πληροφορίες Πρόβληµα Ακούγεται θόρυβος κατά τη διάρκεια µιας συνοµιλίας. Πιέζοντας {R} δεν εµφανίζεται/καλείται ο τελευταίος αριθµός που καλέσατε. Παρόλο που φορτίσατε τις µπαταρίες, το 074 συνεχίζει να αναβοσβήνει. Έχω φορτίσει πλήρως τις µπαταρίες, αλλά ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται πιο σύντοµος. Τα στοιχεία καλούντος δεν εµφανίζονται. εν µπορώ να θυµηθώ το PIN. Αιτία & λύση L Χρησιµοποιείτε το ακουστικό ή τη µονάδα βάσης σε περιοχή µε πολλές ηλεκτρικές παρεµβολές. Αποµακρύνετε το ακουστικό και τη µονάδα βάσης από τις πηγές παρεµβολών, π.χ. κεραίες και κινητά τηλέφωνα. L Ο αριθµός που ξανακαλέσατε περιλάµβανε περισσότερα από 24 ψηφία. Σχηµατίστε και πάλι τον αριθµό µε το χέρι. L Καθαρίστε τους ακροδέκτες φόρτισης και φορτίστε τη ξανά (σελ. 6). L Πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες (σελ. 6). L Καθαρίστε τα άκρα των µπαταριών (S, T) και τους ακροδέκτες φόρτισης της µονάδας µε καθαρό πανί και εκτελέστε τη φόρτιση ξανά. L Θα πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. L Η συσκευή σας είναι συνδεδεµένη σε τηλεφωνική γραµµή µε υπηρεσία DSL. Συνιστούµε τη σύνδεση ενός φίλτρου (επικοινωνήστε µε τον παροχέα της υπηρεσίας DSL) στην τηλεφωνική γραµµή, ανάµεσα στη µονάδα βάσης και την υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής. L Αλλάξτε το ΡΙΝ (σελ. 18). Καταχώρηση ακουστικού 1 {j/ok} i SETTING HS i {>} 2 REGISTRATION i {>} 3 REGISTER HS i {>} 4 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το {x} στη µονάδα βάσης, για περίπου 5 δευτερόλεπτα. L Εάν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα καταχωρηµένα ακουστικά, πιέστε {x} για να διακόψετε τον κουδουνισµό και, κατόπιν, ξεκινήστε και πάλι από το βήµα 1. L Το υπόλοιπο της διαδικασίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 1 λεπτού. 5 Πιέστε {e} ή {v} για να επιλέξετε έναν αριθµό µονάδας βάσης. i {>} 6 Περιµένετε µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη BS PIN. i Εισάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). i {>} L Εάν ξεχάσετε το PIN σας, δείτε σελ. 18. L Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης και το w θα σταµατήσει να αναβοσβήνει. L Εάν το w συνεχίσει να αναβοσβήνει, ξεκινήστε και πάλι από το βήµα 1. Αλλαγή του ΡΙΝ PIN ακουστικού: 1 {j/ok} i SETTING HS i {>} 2 OTHER OPT i {>} 3 HSPIN CHANGE i {>} i {*}{7}{0}{0}{0} 4 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. 5 Εισάγετε ξανά το νέο 4-ψήφιο PIN του ακουστικού. i {ih} PIN µονάδας βάσης: 1 {j/ok} i SETTING BS i {>} 2 {5} i {*}{7}{0}{0}{0} 3 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. 4 Εισάγετε ξανά το νέο 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. i {ih} 18

19 TG1100GR(gr-gr).book Page 19 Monday, June 23, :20 PM Χρήσιµες πληροφορίες Τεχνικά χαρακτηριστικά Τυπικό: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) (Ψηφιακή ασύρµατη τηλεπικοινωνία) Αριθµός καναλιών: 120 Κανάλια Duplex Εύρος συχνότητας: 1,88 GHz έως 1,9 GHz ιαδικασία Duplex: TDMA (Time Division Multiple Access: Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση χρόνου) ιαχωρισµός καναλιών: khz Ρυθµός bit: kbit/s ιαµόρφωση: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: Γκαουσιανή διαµόρφωση µε µετατόπιση συχνότητας) Ισχύς µετάδοσης RF: Περίπου 250 mw Πηγή ισχύος: V, 50 Hz Κατανάλωση ισχύος: Μονάδα βάσης: Αναµονή: Περίπου 3,5 W Μέγιστη: Περίπου 9,2 W Συνθήκες λειτουργίας: 5 C 40 C, 20 % 80 % σχετική υγρασία αέρα (ξηρός) ιαστάσεις: Μονάδα βάσης: Περίπου 58 mm 123 mm 115 mm Ακουστικό: Περίπου 143 mm 48 mm 32 mm Μάζα (βάρος): Μονάδα βάσης: Περίπου 180 g Ακουστικό: Περίπου 120 g Επιτοίχια τοποθέτηση 80 mm Βίδες Σηµείωση: L Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν. L Οι εικόνες που χρησιµοποιούνται σ αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτές της πραγµατικής συσκευής. 19

20 TG1100GR(gr-gr).book Page 20 Monday, June 23, :20 PM 0436 Τµήµα Πωλήσεων: ιεθνείς Τεχνολογίες Aντιpρόσωpος Κεντρικά Γραφεία Υpοκατάστημα Βόρειας Ελλάδας Αφροδίτης 24, ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τηλ. Κέντρο: Panafax: Κ. Καραμανλή 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. Κέντρο: Panafax: Panasonic Communications Co., Ltd. 1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka , Japan Πνευµατικά δικαιώµατα: Το υλικό αυτό προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα της Panasonic Communications Co., Ltd., η αναπαραγωγή του επιτρέπεται δε µόνο για εσωτερική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή του, ολική ή µερική, χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Panasonic Communications Co., Ltd Panasonic Communications Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. PQQX15251YA DC0206DC1068

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1311GR Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Προετοιµασία...5 Πραγµατοποίηση/Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM

TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8200GR Η συσκευή είναι συµβατή µε υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. KX-TG8100

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. KX-TG8100 TG8100-8120GR(gr-gr).book Page 1 Monday, April 3, 2006 3:36 PM Οδηγίες χρήσης KX-TG8100 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8100GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας NICE Για μέγιστη κάλυψη και τη μείωση των παρεμβολών, αυτά είναι μερικά κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης, - Τοποθετήστε τον σε μια βολική, υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG8011-8021GR(gr-gr).book Page 1 Thursday, July 24, 2008 8:38 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8011GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8021GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG7301-7321GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, May 27, 2008 11:46 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG7321GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG7301-7321GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 7, 2008 11:14 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG7321GR

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη www.philips.com/support M550 M555 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG8611GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, April 26, 2011 3:33 PM Οδηγίες χρήσης Ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο με έγχρωμη οθόνη TFT Αρ. µοντέλου KX-TG8611GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε

Διαβάστε περισσότερα

TG6611_21GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, January 25, 2011 11:09 AM

TG6611_21GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, January 25, 2011 11:09 AM TG6611_21GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, January 25, 2011 11:09 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6611GR KX-TG6612GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG2511_2521GR(gr-gr).book Page 1 Thursday, March 4, 2010 1:37 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support M330 M335 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D450 D455 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 11.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 11. TG5511-5521GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, April 27, 2010 4:28 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG5511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG5521GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG8511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, March 29, 2010 9:36 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6611GR KX-TG6612GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6621GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6611.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 18x Oδηγίες χειρισµού Αποσυσκευασία του τηλεφώνου σας Στο κουτί θα βρείτε: - Το ασύρµατο ακουστικό - Η µονάδα βάσης - ύο επαναφορτιζόµενες κυψέλες µπαταρίας για κάθε ακουστικό -Ένα κάλυµµα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Butler 3501 Οδηγίες χρήσης

Butler 3501 Οδηγίες χρήσης Butler 3501 Οδηγίες χρήσης !! Σημαντικό!! Η λειτουργία "αναγνώρισης κλήσης", απαιτεί την ενεργοποίηση της υπηρεσίας στην τηλεφωνική σας γραμμή, από τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα π.χ ΟΤΕ, έναντι μηνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας προσεκτικά. Σύνδεση του τηλεφώνου Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαµβάνεται µε µία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση Motorola D1O Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support M888 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG6812GR. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10.

KX-TG6812GR. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6811GR KX-TG6812GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6821GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6811.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας κλήσης 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

FC225GR-PFQX2499ZA-el.PDF Page 1 Tuesday, June 20, 2006 8:59 AM

FC225GR-PFQX2499ZA-el.PDF Page 1 Tuesday, June 20, 2006 8:59 AM FC225GR-PFQX2499ZA-el.PDF Page 1 Tuesday, June 20, 2006 8:59 AM Οδηγίες χρήσης FAX KΟΙNΟY XAPΤΙΟY ΜE DECT Αριθ. μοντέλου KX-FC225GR ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη µονάδα και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SKH-300 Βασικά χαρακτηριστικά 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση διάρκειας συνοµιλίας. 30 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας Φίλτρο 5 ψηφίων προθέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κοµψή σχεδίαση µε µικρές διαστάσεις Αναγνώριση κλήσης Ενδείξεις σε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά (κατ επιλογή) Απεικόνιση 14 ψηφίων του εισερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL Central shop Καραολη Δημητριου 105 Μοσχατο 18345 2118001459 TE-5800 BUTLER 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ READ CAREFULLY BEFORE USE Σημαντικό Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα