TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, :02 AM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM"

Transcript

1 TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, :02 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8200GR Η συσκευή είναι συµβατή µε υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και SMS. Για να χρησιµοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, θα πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην κατάλληλη υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας. Φορτίστε τις µπαταρίες για περίπου 7 ώρες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

2 TG8200GR(gr-gr).book Page 2 Friday, September 7, :02 AM Πίνακας περιεχοµένων Προετοιµασία Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόσθετο εξοπλισµό Σηµαντικές πληροφορίες Χειριστήρια ελέγχου Οθόνες Συνδέσεις Τοποθέτηση και αντικατάσταση µπαταριών Φόρτιση µπαταρίας Λειτουργία προστασίας οθόνης Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off). 12 Ρύθµιση της µονάδας πριν από τη χρήση 12 C Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων Απάντηση κλήσεων Χρήσιµες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης k Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού N Ρυθµίσεις ακουστικού Ρυθµίσεις ακουστικού Ειδικές οδηγίες για τη ρύθµιση της ώρας. 22 Ειδικές οδηγίες για τη ρύθµιση κουδουνισµού Ρυθµίσεις Μονάδας Βάσης Ρυθµίσεις µονάδας βάσης Ειδικές οδηγίες για επιλογές κλήσεων j Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Κατάλογος καλούντων Υπηρεσία αυτόµατου τηλεφωνητή οµιλίας X SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) Χρήση των SMS Ενεργοποίηση/απενεργοποίησ η SΜS.. 29 Αποθήκευση αριθµών των κέντρων µηνυµάτων SMS Αποστολή µηνύµατος Λήψη µηνύµατος Άλλες ρυθµίσεις υνατότητα χρήσης πολλών µονάδων Λειτουργία επιπλέον µονάδων Καταχώρηση ενός ακουστικού σε µία µονάδα βάσης Ενδοεπικοινωνία µεταξύ ακουστικών Μεταβίβαση κλήσεων µεταξύ ακουστικών, τηλεφωνικές διασκέψεις Αντιγραφή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου Χρήσιµες πληροφορίες Εισαγωγή χαρακτήρων Μηνύµατα σφάλµατος Επίλυση προβληµάτων Τεχνικά χαρακτηριστικά Ευρετήριο Ευρετήριο

3 TG8200GR(gr-gr).book Page 3 Friday, September 7, :02 AM Προετοιµασία Εισαγωγή Ευχαριστούµε που αγοράσατε το ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο της Panasonic. Για µελλοντική αναφορά Επισυνάψτε ή κρατήστε την αυθεντική απόδειξη για να επωφεληθείτε της εγγύησης σε περίπτωση επισκευής. Αρ. Σειράς (βλέπε στο κάτω µέρος της µονάδας βάσης) Ηµεροµηνία αγοράς Όνοµα και διεύθυνση αντιπροσώπου L Ο παρών εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας. L Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα, επικοινωνήστε αµέσως µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού σας. ήλωση συµµόρφωσης: L Η Panasonic Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισµός συµµορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί τερµατικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (R&TTE) 1999/5/EC. Οι δηλώσεις συµµόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόσθετο εξοπλισµό Παρεχόµενος πρόσθετος εξοπλισµός Αριθ. Αντικείµενα πρόσθετου εξοπλισµού Ποσότητα 1 Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος για τη µονάδα βάσης (Αρ. εξαρτήµατος PQLV207CE) 2 Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής 1 3 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες µεγέθους AAA (R03) (Αρ. εξαρτήµατος HHR-55AAAB) 4 Κάλυµµα ακουστικού *1 1 *1 Το κάλυµµα του ακουστικού είναι προσαρτηµένο στο ακουστικό

4 TG8200GR(gr-gr).book Page 4 Friday, September 7, :02 AM Προετοιµασία Πρόσθετος εξοπλισµός/ανταλλακτικά Επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά µε την αγορά. Αριθ. Αρ. Μοντέλου Περιγραφή 1 KX-TGA820EX Προαιρετικό Ψηφιακό Ασύρµατο Ακουστικό 2 KX-TCA828EX Κλιπ ζώνης 3 KX-TCA94EX Ακουστικό κεφαλής 4 KX-A272 Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρµατης τηλεπικοινωνίας (DECT) 2 3 L Κατά την αντικατάσταση των µπαταριών, χρησιµοποιήστε µόνο 2 επαναφορτιζόµενες µπαταρίες νικελίου-υδριδίου µετάλλου (Ni-MH) µεγέθους AAA (R03). Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες της Panasonic (Αρ. µοντέλου P03P). L Οι ανταλλακτικές µπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόµενων µπαταριών. 4

5 TG8200GR(gr-gr).book Page 5 Friday, September 7, :02 AM Σηµαντικές πληροφορίες Γενικά L Χρησιµοποιείτε µόνο το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος που παρέχεται µε τη συσκευή, για τον οποίο γίνεται αναφορά στη σελ. 3. L Μη συνδέετε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος σε πρίζα άλλη από τη στάνταρτ πρίζα των V εναλλασσόµενου ρεύµατος. L Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν: η µπαταρία (ή µπαταρίες) του φορητού ακουστικού χρειάζεται επαναφόρτιση ή έχει υποστεί βλάβη. υπάρχει διακοπή ρεύµατος. το κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο. L Μην ανοίγετε τη µονάδα βάσης, τον φορτιστή ή το ακουστικό παρά µόνο αν πρέπει να αντικαταστήσετε τη (τις) µπαταρία(-ες). L Συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηµατοδότες και βοηθήµατα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz και η έξοδος ισχύος είναι 250 mw (µέγ.).) Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν σε µονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισµοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκοµεία και στις µονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιµοποιείται εξοπλισµός που µπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. L Φροντίστε να µην πέσουν αντικείµενα επάνω στη συσκευή ή υγρά µέσα σε αυτήν. Φροντίστε ώστε η συσκευή αυτή να µην εκτίθεται σε υπερβολικό καπνό, Προετοιµασία σκόνη, µηχανικούς κραδασµούς ή χτυπήµατα. Περιβάλλον L Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. L Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κτλ. εν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους µε θερµοκρασία µικρότερη από 5 C ή µεγαλύτερη από 40 C. Προειδοποίηση: L Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε άλλου είδους υγρασία. L Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσµή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταµατήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. L Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραµµής και µην το αφήνετε να βραχεί σε καµία περίπτωση. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραµµής βραχεί, βγάλτε το αµέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραµµής και µην το χρησιµοποιήσετε. L Μην τοποθετείτε ή χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόµατες πόρτες ή ο συναγερµός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύµατα που εκπέµπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και µπορεί να προκληθεί ατύχηµα. L Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος/το φις ρεύµατος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το µε 5

6 TG8200GR(gr-gr).book Page 6 Friday, September 7, :02 AM Προετοιµασία στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της µόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυρκαγιά. L Μην προκαλείτε φθορά στο καλώδιο/φις ρεύµατος. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα, ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά. L Μην αγγίζετε το φις µε βρεγµένα χέρια. L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) χρησιµοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιµη. Προφυλάξεις που αφορούν τη µπαταρία L Συνιστάται να χρησιµοποιείτε τη µπαταρία ή τις µπαταρίες που αναφέρονται στην σελ. 4. Χρησιµοποιείτε µόνον επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. L Μην συνδυάζετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες. L Μην πετάτε την παλιά µπαταρία (ή µπαταρίες) στη φωτιά διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Φροντίστε να ενηµερωθείτε σχετικά µε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισµούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριµµάτων. L Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε τη µπαταρία(-ίες). Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τη µπαταρία(-ίες) είναι διαβρωτικός και µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή τραυµατισµό στα µάτια ή το δέρµα. Σε περίπτωση κατάποσης ο ηλεκτρολύτης µπορεί να είναι τοξικός. L Χειρίζεστε τη µπαταρία(-ίες) µε προσοχή. Φροντίζετε να µην έρχεται η µπαταρία(- ίες) σε επαφή µε αγώγιµα υλικά όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόµενο βραχυκυκλώµατος µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση της µπαταρίας(-ιών) ή/και του αγώγιµου υλικού και την πρόκληση εγκαυµάτων. L Φορτίζετε την ή τις µπαταρίες που παρέχονται µε την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί να χρησιµοποιηθούν σε αυτήν µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους περιορισµούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. L Χρησιµοποιείτε µόνο συµβατή µονάδα βάσης (ή φορτιστή) για να φορτίσετε την ή τις µπαταρία(-ίες). Μην επιφέρετε αλλαγές στη µονάδα βάσης (ή τον φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος διόγκωσης ή έκρηξης της µπαταρίας (ή των µπαταριών). Σηµείωση για την απόρριψη, τη µεταφορά ή την επιστροφή L Το παρόν προϊόν ενδέχεται να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία της προσωπικής σας ζωής/των προσωπικών δεδοµένων σας, συνιστούµε να διαγράψετε πληροφορίες όπως τηλεφωνικούς καταλόγους ή λίστες καλούντων από τη µνήµη, πριν απορρίψετε, µεταφέρετε ή επιστρέψετε το προϊόν. Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακής χρήσης) Αυτή η σήµανση στα προϊόντα και/ή στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριφθούν µαζί µε οικιακά απορρίµµατα. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα σε ανάλογα σηµεία περισυλλογής, όπου θα γίνουν δεκτά χωρίς χρέωσή σας. Εναλλακτικά, σε ορισµένες χώρες, µπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε τοπικά 6

7 TG8200GR(gr-gr).book Page 7 Friday, September 7, :02 AM καταστήµατα µε σκοπό την αγορά ανάλογου νέου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος βοηθάει στην εξοικονόµηση πολύτιµων φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να προκληθούν από λανθασµένη διαχείριση του εν λόγω απορρίµµατος. Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πλησιέστερο ανάλογο σηµείο περισυλλογής. Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασµένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας σας. Προϊόντα επαγγελµατικής χρήσης, Ευρωπαϊκή Ένωση Αν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, επικοινωνήστε µε τον πωλητή ή τον προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Χειριστήρια ελέγχου Μονάδα βάσης A Ακροδέκτες φόρτισης B {x} (Αναζήτηση) Ακουστικό A A B Προετοιµασία I Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή καταστήµατα πώλησης για να πληροφορηθείτε σχετικά µε την ορθή διαδικασία απόρριψης. Τακτική φροντίδα L Για τον καθαρισµό του προϊόντος, χρησιµοποιήστε ένα στεγνό µαλακό πανί. Η εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος µπορεί να γδαρθεί από το σκούπισµα ή το τρίψιµο µε σκληρό πανί. L Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά. B C D E F G H J B K L M N O A Μεγάφωνο B Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών C Χειριστήριο D {C} (Οµιλία) E {s} (Speakerphone-Μεγάφωνο) F Υποδοχή βύσµατος ακουστικών κεφαλής 7

8 TG8200GR(gr-gr).book Page 8 Friday, September 7, :02 AM Προετοιµασία G Πληκτρολόγιο H {R} (Επανάληψη κλήσης) I Ακουστικό J Οθόνη K {ih} (Απενεργοποίηση/Off) L {C/T} ( ιαγραφή/σίγαση) M {INT} (Ενδοεπικοινωνία) N Μικρόφωνο O Ακροδέκτες φόρτισης Χρήση του χειριστηρίου Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να µεταβείτε από µενού σε µενού και για να πραγµατοποιήσετε επιλογή. L Κατά την επιλογή του µενού ή του επιθυµητού στοιχείου, οι συγκεκριµένες οδηγίες χρήσης χρησιµοποιούν την παρακάτω ένδειξη. Παράδειγµα: {^}/{V}: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τις λέξεις σε εισαγωγικά. Ρύθµιση της έντασης του ακουστικού ή του µεγαφώνου Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών Το ακουστικό διαθέτει 2 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και ένα χειριστήριο. Πιέζοντας 8 Μείωση έντασης Αύξηση έντασης ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή πιέζοντας στο κέντρο του χειριστηρίου, µπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εµφανίζεται ακριβώς από πάνω του στην οθόνη. Οθόνες Εικονίδια οθόνης Εικονίδιο w Σηµασία Εντός της περιοχής εµβέλειας µιας µονάδας βάσης L Όταν αναβοσβήνει: Το ακουστικό αναζητά τη µονάδα βάσης. (σελ. 41) x Το ακουστικό επικοινωνεί µε τη µονάδα βάσης. (ενδοεπικοινωνία, αναζήτηση, αλλαγή των ρυθµίσεων της µονάδας βάσης, κ.λπ.) k Το ακουστικό πραγµατοποιεί εξωτερική κλήση. y Αναπάντητη κλήση *1 (σελ. 26) & e d x Στάθµη µπαταριών Η αφύπνιση είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 22) Ο Ρυθµιστής έντασης της φωνής έχει οριστεί. (σελ. 16) Η λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 16)

9 TG8200GR(gr-gr).book Page 9 Friday, September 7, :02 AM Προετοιµασία Εικονίδιο ~ Η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη (off). (σελ. 20) f Η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 22) [1] Αριθµός ακουστικού (ρύθµιση οθόνης αναµονής, σελ. 20) -1- Αριθµός µονάδας βάσης (ρύθµιση οθόνης αναµονής, σελ. 20) h Ελήφθη νέο µήνυµα SMS *2 (σελ. 31) j m Το µήνυµα SMS που γράψατε περιλαµβάνει περισσότερους από 160 χαρακτήρες. *2 (σελ. 29) Η µνήµη µηνυµάτων SMS είναι πλήρης. *2 Η γραµµή χρησιµοποιείται από άλλο ακουστικό για κλήση, καταχώρηση κ.τ.λ. *1 Μόνο για συνδροµητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος *2 Μόνο για χρήστες µηνυµάτων SMS Εικονίδια µενού Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναµονής, πιέστε το χειριστήριο στο κέντρο του, για να εµφανιστεί το βασικό µενού του ακουστικού. Από εδώ µπορείτε να προσπελάσετε διάφορες λειτουργίες και ρυθµίσεις. Εικονίδιο Σηµασία Λειτουργία ΑΝΑΠΑΝΤ ΚΛΗΣΕΙΣ SMS (Short Message Service-Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Εικονίδιο Εικονίδια πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών Εικονίδιο U Συνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ Ενέργεια Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη. " Εµφάνιση του µενού. # Αποδοχή της τρέχουσας επιλογής. j n k Εµφάνιση ενός τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος έχει κληθεί στο παρελθόν. Άνοιγµα τηλεφωνικού καταλόγου ακουστικού. Εµφάνιση του µενού αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου.! Απενεργοποίηση του κλειδώµατος πληκτρολογίου. (σελ. 16) / Επιλογή τρόπου εισαγωγής χαρακτήρων. l W Λειτουργία Εισαγωγή παύσης κατά την επιλογή του αριθµού. (σελ. 15) ιαγραφή του επιλεγµένου στοιχείου. ( Καµία λειτουργία Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής µέχρι να κουµπώσει στη µονάδα βάσης και 9

10 TG8200GR(gr-gr).book Page 10 Friday, September 7, :02 AM Προετοιµασία στην πρίζα τηλεφωνικής γραµµής (A). Συνδέστε το καλώδιο του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (B) πιέζοντας σταθερά το φις (C). µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο µετασχηµατιστής µπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του. A B C Άγκιστρα Τοποθέτηση L Για λειτουργία µεγαλύτερης εµβέλειας και χωρίς παρεµβολές, τοποθετήστε τη µονάδα βάσης: µακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές. σε κεντρικό σηµείο που βρίσκεται σε προσιτό ύψος. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. ( V, 50 Hz) Στο τηλεφωνικό δίκτυο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ το παρεχόμενο καλώδιο. Σηµαντικό: L Αν χρησιµοποιήσετε καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής διαφορετικό από αυτό που παρέχεται, η µονάδα ενδέχεται να µην λειτουργήσει σωστά. L Ποτέ µην κάνετε εγκατάσταση τηλεφωνικής γραµµής κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε αστραπές. L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος πρέπει να παραµένει συνεχώς συνδεδεµένος. (Είναι φυσιολογικό να θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.) L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε τον Τοποθέτηση και αντικατάσταση µπαταριών Σηµαντικό: L Χρησιµοποιείτε µόνο τις παρεχόµενες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 3, 6. L ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Ni-MH µεγέθους AAA (R03). L ΜΗΝ χρησιµοποιείτε αλκαλικές µπαταρίες ούτε µπαταρίες µαγγανίου ή Ni-Cd. L Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (S, T) όταν τοποθετείτε τις µπαταρίες. L Σκουπίστε τα άκρα µπαταρίας (S, T) µε καθαρό πανί. L Όταν τοποθετείτε τις µπαταρίες, αποφύγετε να αγγίζετε τα άκρα των µπαταριών (S, T) ή τις επαφές της µονάδας. L Κατά την αντικατάσταση των µπαταριών, συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 4, 6. 1 Πιέστε δυνατά την εγκοπή του καλύµµατος ακουστικού και σύρετέ την 10

11 TG8200GR(gr-gr).book Page 11 Friday, September 7, :02 AM προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Προετοιµασία Όταν οι µπαταρίες φορτιστούν πλήρως, θα εµφανιστεί η ένδειξη ΦΟΡΤ ΟΛΟΚΛΗΡ. Μονάδα βάσης 2 Εισάγετε πρώτα το αρνητικό άκρο (T) των µπαταριών. Κλείστε το κάλυµµα του ακουστικού. Eπαναφορτιζόμενες Ni-MH μόνο L Όταν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες, αφαιρέστε τις παλιές µπαταρίες. Φόρτιση µπαταρίας Τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης επί 7 ώρες πριν από τη χρήση του για πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, θα εµφανιστεί η ένδειξη ΦΟΡΤΙΣΗ. L Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. L Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα άµεσα, φορτίστε τις µπαταρίες για τουλάχιστον 15 λεπτά. L Καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού και της µονάδας βάσης µε µαλακό, στεγνό πανί, µία φορά το µήνα. Εάν η µονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα. Στάθµη µπαταριών Εικονίδιο µπαταριών & Στάθµη µπαταριών Υψηλή ( Μεσαία ) Χαµηλή L Όταν αναβοσβήνει: Χρειάζεται φόρτιση. Απόδοση µπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται) Λειτουργία Σε συνεχή χρήση ιάρκεια λειτουργίας 12 ώρες το ανώτατο 11

12 TG8200GR(gr-gr).book Page 12 Friday, September 7, :02 AM Προετοιµασία Λειτουργία Σε συνεχή κατάσταση αναµονής ιάρκεια λειτουργίας 150 ώρες το ανώτατο L Είναι φυσιολογικό να µην φτάνουν οι µπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους µετά την πρώτη φόρτιση. Οι µέγιστες επιδόσεις των µπαταριών επιτυγχάνονται µετά από µερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης (χρήσης). L Οι πραγµατικές επιδόσεις των µπαταριών εξαρτώνται από το πόσο συχνά χρησιµοποιείται το ακουστικό και το πόσο συχνά δεν χρησιµοποιείται (αναµονή). L Ακόµα και αν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισµένο, µπορείτε να το αφήνετε στη µονάδα βάσης χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις µπαταρίες. L Η στάθµη µπαταριών ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά αφότου αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 7 ώρες. Λειτουργία προστασίας οθόνης Ο οπίσθιος φωτισµός θα σβήσει εντελώς µετά από 1 λεπτό αδράνειας, σε περίπτωση που το ακουστικό δεν βρίσκεται στη µονάδα βάσης. Πιέστε {ih} για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη. Ενεργοποίηση/απενεργο ποίηση (on/off) Ενεργοποίηση (on) Πιέστε {ih} για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Απενεργοποίηση (off) Πιέστε {ih} για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Ρύθµιση της µονάδας πριν από τη χρήση Γλώσσα οθόνης 1 {ih} i " 2 Επιλέξτε N πιέζοντας το χειριστήριο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. i # 3 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ. i # 4 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ. i # 5 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα. i # i {ih} L Εάν επιλέξετε µια γλώσσα που δεν µπορείτε να διαβάσετε: {ih} i " i N i # i Πιέστε 2 φορές το χειριστήριο προς τα κάτω. i # i Πιέστε 3 φορές το χειριστήριο προς τα κάτω. i # i {^}/{V}: Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα. i # i {ih} Τρόπος λειτουργίας κλήσης (τονική/παλµική) Αλλάξτε τον τρόπο κλήσης ανάλογα µε τον τύπο της τηλεφωνικής γραµµής. ΤΟΝΙΚΟ : Επιλέξτε την όταν έχετε τονική τηλεφωνική γραµµή. ΠΑΛΜΙΚΟ : Επιλέξτε την όταν έχετε παλµική τηλεφωνική γραµµή. 1 " (κέντρο του χειριστηρίου) 2 Επιλέξτε πιέζοντας το χειριστήριο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. i # 12

13 TG8200GR(gr-gr).book Page 13 Friday, September 7, :02 AM 3 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΛΗΣΗΣ. i # 4 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ. i # 5 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση. i # i {ih} Ηµεροµηνία και ώρα 1 " (κέντρο του χειριστηρίου) 2 Επιλέξτε N πιέζοντας το χειριστήριο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. i # 3 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ. i # 4 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ΩΡΑΣ. i # 5 Εισάγετε την τρέχουσα ηµεροµηνία, µήνα και έτος. Παράδειγµα: 17 Μαΐου 2007 {1}{7} {0}{5} {0}{7} 6 Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά. Παράδειγµα: 3:30 µ.µ. {0}{3} {3}{0} i Πιέζετε {*} µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη 03:30 PM. 7 # i {ih} L Για να διορθώσετε κάποιο ψηφίο, χρησιµοποιήστε το χειριστήριο για να µετακινήσετε το δροµέα στο ψηφίο και, στη συνέχεια, κάντε τη διόρθωση. L Έπειτα από διακοπή ρεύµατος ενδέχεται να εµφανίζονται εσφαλµένες ενδείξεις ηµεροµηνίας και χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, ρυθµίζετε εκ νέου την ηµεροµηνία και τον χρόνο. Προετοιµασία 13

14 TG8200GR(gr-gr).book Page 14 Friday, September 7, :02 AM C Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό. L Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε {C/T}. 2 {C} 3 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης. Speakerphone - Μεγάφωνο 1 Πιέστε {s} για να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο κατά τη διάρκεια µιας συνοµιλίας. L Μην µιλάτε συγχρόνως µε τον καλούντα. 2 Αφού ολοκληρώσετε τη συνοµιλία, πιέστε {ih}. L Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο σε ήσυχο περιβάλλον. L Πιέστε {C} για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ακουστικό. Ρύθµιση της έντασης του ακουστικού ή του µεγαφώνου Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. Πραγµατοποίηση κλήσης µε τον κατάλογο επανάληψης κλήσης Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθµοί που καλέσατε (καθένας τους περιλαµβάνει έως 24 ψηφία). 1 j (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) 2 {^}/{V}: Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό. 3 {C}/{s} L Εάν πατήσετε {s} και η τηλεφωνική γραµµή που καλέσατε είναι 14 κατειληµµένη, η µονάδα θα επαναλάβει αυτόµατα την κλήση. Για ακύρωση πιέστε {ih}. Αλλαγή/διαγραφή/αποθήκευση 1 j (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) 2 {^}/{V}: Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό. i " 3 Προχωρήστε στην επιθυµητή λειτουργία. Αλλαγή ενός αριθµού, πριν από την κλήση του: {^}/{V}: ΑΛΛΑΓ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ i # i Χρησιµοποιήστε το χειριστήριο για να µετακινήσετε τον δροµέα. i Αλλάξτε τον αριθµό. i {C} ιαγραφή αριθµών: {^}/{V}: ΙΑΓΡΑΦΗ ή ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ i # i {^}/{V}: ΝΑΙ i # i {ih} Αποθήκευση ενός αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού: {^}/{V}: ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΚΑΤΑΛ i # i Πληκτρολογήστε ένα όνοµα (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 37). i # i Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό, αν είναι απαραίτητο. i # i {^}/{V}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε (σελ. 17). i # i {^}/{V}: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ i # i {ih} L Κατά την αλλαγή: Για να διαγράψετε το ψηφίο, τοποθετήστε το δροµέα στο ψηφίο και πατήστε {C/T}. Για να εισαγάγετε ένα ψηφίο, τοποθετήστε το δροµέα στα δεξιά της θέσης όπου θέλετε να εισαγάγετε το ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το επιθυµητό πλήκτρο κλήσης.

15 TG8200GR(gr-gr).book Page 15 Friday, September 7, :02 AM C Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Παύση (για χρήστες γραµµών αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου/ υπεραστικών κλήσεων) Ορισµένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγµατοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Παράδειγµα: Αν πρέπει να επιλέξετε {0} πριν καλέσετε εξωτερική γραµµή χειροκίνητα, πιθανόν να χρειαστεί µια παύση µετά την κλήση του {0} και µέχρι να ακουστεί ο τόνος κλήσης. 1 {0} i l 2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {C} L Παρεµβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που πιέζετε το l. Πιέστε όσες φορές χρειάζεται για να δηµιουργήσετε παύσεις µεγαλύτερης διάρκειας. Απάντηση κλήσεων 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε {C} ή {s} όταν κουδουνίζει η µονάδα. L Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο από {0} έως {9}, {*} ή {#}. (Απάντηση µε οποιοδήποτε πλήκτρο) 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, πιέστε {ih} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης. Λειτουργία αυτόµατης απάντησης Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τη µονάδα βάσης. εν χρειάζεται να πιέσετε {C}. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βλέπε σελ. 21. Ρύθµιση της έντασης κουδουνισµού του ακουστικού όταν λαµβάνετε µια κλήση Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Εντοπισµός ακουστικού Με αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να εντοπίσετε ένα ακουστικό που έχει χαθεί. 1 Πιέστε {x} στη µονάδα βάσης. 2 Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε {x} στη µονάδα βάσης ή πιέστε {ih} στο ακουστικό. Χρήσιµες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης Σίγαση Όσο είναι ενεργοποιηµένη η σίγαση, θα µπορείτε να ακούτε τον συνοµιλητή σας, αλλά αυτός δεν θα µπορεί να ακούει εσάς. Για να προβείτε σε σίγαση της φωνής σας, πιέστε {C/T}. L Για να επανέλθετε στη συνοµιλία, πιέστε {C/T} ξανά. Πλήκτρο R Πιέζοντας το {R} µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ειδικές λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη µεταβίβαση µιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες. L Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης, βλ. σελ. 24. Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλµικών συστηµάτων) Μπορείτε να αλλάζετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό όταν χρειάζεστε πρόσβαση 15

16 TG8200GR(gr-gr).book Page 16 Friday, September 7, :02 AM C Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων σε τονικά τηλέφωνα (π.χ. τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες). 1 Πραγµατοποίηση µίας κλήσης. 2 Πιέστε {*} όταν σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό σας ή το ΡΙΝ σας και, στη συνέχεια, πιέστε τα κατάλληλα πλήκτρα κλήσης. L Μόλις κλείσετε τη γραµµή ο τρόπος κλήσης θα επιστρέψει σε παλµικό. Ρυθµιστής έντασης της φωνής Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. 1 Πιέστε " κατά τη διάρκεια µιας συνοµιλίας. 2 {^}/{V}: ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΩΝΗΣ i # 3 {^}/{V}: ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ή ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ i # L Εµφανίζεται η ένδειξη d. Κλείδωµα πληκτρολογίου Το ακουστικό µπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή πραγµατοποίησης κλήσεων ή ρυθµίσεων. Όσο είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα του πληκτρολογίου, µπορείτε να απαντάτε στις εισερχόµενες κλήσεις, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιηµένες. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα του πληκτρολογίου (on), πιέστε " (στο κέντρο του χειριστηρίου) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. L Εµφανίζεται η ένδειξη!. L Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωµα του πληκτρολογίου, πιέστε! (στο κέντρο του χειριστηρίου) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. L Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωµα του πληκτρολογίου, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν κλήσεις σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης. Κοινόχρηστη κλήση Ένα 2ο ακουστικό µπορεί να συµµετέχει σε µια εξωτερική κλήση που είναι σε εξέλιξη. Για να συµµετάσχετε στη συνοµιλία, πιέστε {C} ή {s} όταν το άλλο ακουστικό χρησιµοποιείται για εξωτερική κλήση. Ιδιωτική συνοµιλία Η λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας εµποδίζει άλλους χρήστες να συµµετάσχουν στη συνοµιλία σας µε εξωτερικούς συνοµιλητές. Για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να συµµετάσχουν στις συνοµιλίες σας, αφήστε τη λειτουργία αυτή απενεργοποιηµένη. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. 1 Πιέστε " κατά τη διάρκεια µιας εξωτερικής συνοµιλίας. 2 {^}/{V}: Ι.ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ i # 3 {^}/{V}: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ i # L Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται η ένδειξη x. L Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί όταν τερµατίσετε την κλήση. 16

17 TG8200GR(gr-gr).book Page 17 Friday, September 7, :02 AM k Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού Ο τηλεφωνικός κατάλογος του ακουστικού σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε κλήσεις χωρίς να πληκτρολογείτε τον αριθµό χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε 200 ονόµατα και αριθµούς τηλεφώνου και να αντιστοιχίσετε κάθε καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού στην επιθυµητή κατηγορία. Προσθήκη καταχωρήσεων 1 n (αριστερό µαλακό πλήκτρο) i " 2 {^}/{V}: ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ i # 3 Εισάγετε το όνοµα του συνοµιλητή (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 37). i # 4 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του συνοµιλητή (24 ψηφία το µέγιστο). i # 5 {^}/{V}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i # 6 {^}/{V}: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ i # i {ih} Κατηγορίες Με το χωρισµό ανά κατηγορίες µπορείτε να βρίσκετε τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού εύκολα και γρήγορα. Τη στιγµή που προσθέτετε µια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού, µπορείτε παράλληλα να την εντάσσετε στην επιθυµητή κατηγορία. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόµατα των κατηγοριών που έχετε ορίσει για τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού ( Φίλοι, Οικογένεια, κ.λπ.) και, στη συνέχεια, να αναζητάτε τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού κατά κατηγορία. Στους συνδροµητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος παρέχονται περαιτέρω δυνατότητες αναφορικά µε τη χρήση των κατηγοριών (σελ. 26). Αλλαγή ονοµάτων κατηγορίας 1 n (αριστερό µαλακό πλήκτρο) i " 2 {^}/{V}: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ i # 3 {^}/{V}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i # 4 {^}/{V}: ΤΙΤΛ ΚΑΤΗΓΟΡ i # 5 Αλλάξτε το όνοµα (έως 10 χαρακτήρες, σελ. 37). i # i {ih} Εύρεση και κλήση µιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού Αναζήτηση σε όλες τις καταχωρήσεις 1 n (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) 2 {^}/{V}: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυµείτε. 3 {C} Αναζήτηση βάσει του πρώτου χαρακτήρα (αναζήτηση µέσω ευρετηρίου) 1 n (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) 2 Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ({0} έως {9}) που περιλαµβάνει τον χαρακτήρα που αναζητάτε (σελ. 37). L Πιέστε το ίδιο πλήκτρο κλήσης επαναλαµβανόµενα για να εµφανίσετε την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στο κάθε γράµµα που εντοπίστηκε στο συγκεκριµένο πλήκτρο κλήσης. L Εάν δεν υπάρχει καµία καταχώρηση που να αντιστοιχεί στο γράµµα που έχετε επιλέξει, θα εµφανιστεί η επόµενη καταχώρηση. L Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων: k i {^}/{V}: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ i # i 17

18 TG8200GR(gr-gr).book Page 18 Friday, September 7, :02 AM k Τηλεφωνικός κατάλογος {^}/{V}: Επιλέξτε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. i # 3 {^}/{V}: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται. 4 {C} Αναζήτηση κατά κατηγορία 1 n (αριστερό µαλακό πλήκτρο) i k 2 {^}/{V}: ΚΑΤΗΓ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ i # 3 {^}/{V}: Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία επιθυµείτε να διεξαχθεί η αναζήτηση. i # L Εάν επιλέξετε ΟΛΑ, η µονάδα διακόπτει την αναζήτηση ανά κατηγορία. 4 {^}/{V}: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται. 5 {C} Επεξεργασία καταχωρήσεων 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 17). i " 2 {^}/{V}: ΑΛΛΑΓΗ i # 3 Αλλάξτε το όνοµα, αν χρειαστεί (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 37). i # 4 Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθµό, αν χρειαστεί (έως 24 ψηφία). i # 5 {^}/{V}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i # 6 {^}/{V}: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ i # i {ih} ιαγραφή καταχωρήσεων ιαγραφή καταχώρησης 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 17). i " 2 {^}/{V}: ΙΑΓΡΑΦΗ i # 3 {^}/{V}: ΝΑΙ i # i {ih} ιαγραφή όλων των καταχωρήσεων 1 n (αριστερό µαλακό πλήκτρο) i " 2 {^}/{V}: ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ i # 3 {^}/{V}: ΝΑΙ i # 4 {^}/{V}: ΝΑΙ i # i {ih} Ταχεία κλήση Αντιστοίχηση µίας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης Τα πλήκτρα κλήσης {1} έως {9} µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης, επιτρέποντάς σας να καλείτε αριθµούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού πιέζοντας απλώς ένα πλήκτρο. 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 17). i " 2 {^}/{V}: ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ i # 3 {^}/{V}: Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό του πλήκτρου κλήσης. i # L Όταν το πλήκτρο κλήσης χρησιµοποιείται ήδη ως πλήκτρο ταχείας κλήσης, τότε δίπλα στον αριθµό του πλήκτρου κλήσης εµφανιστεί ο Αν επιλέξετε αυτό το πλήκτρο κλήσης, µπορείτε να αντικαταστήσετε την προηγούµενη αντιστοίχιση. 4 {^}/{V}: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ i # i {ih} Πραγµατοποίηση κλήσης µε πλήκτρο ταχείας κλήσης 1 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το επιθυµητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ({1} έως {9}). L Πιέζοντας το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, µπορείτε να προβάλλετε άλλες αντιστοιχίσεις πλήκτρων ταχείας κλήσης. 2 {C} Ακύρωση ρύθµισης ταχείας κλήσης 1 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το επιθυµητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ({1} έως {9}). i " 2 {^}/{V}: ΙΑΓΡΑΦΗ i # 3 {^}/{V}: ΝΑΙ i # i {ih} 18

19 TG8200GR(gr-gr).book Page 19 Friday, September 7, :02 AM ιαδοχική κλήση αριθµών Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ συνοµιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθµούς του τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού. Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, για να καλέσετε, χωρίς χρήση χεριών, έναν αριθµό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή το PIN ενός τραπεζικού λογαριασµού που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο του ακουστικού. 1 Κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας πιέστε n. 2 {^}/{V}: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυµείτε. 3 Πιέστε # για να καλέσετε τον αριθµό. L Εάν χρησιµοποιείτε αυτό το τηλέφωνο σε παλµική λειτουργία κλήσης, ίσως χρειαστεί να πιέσετε το {*} για να αλλάξετε τη λειτουργία κλήσης σε τονική πριν από τη διαδοχική κλήση αριθµών. Όταν προσθέτετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο ακουστικού, συνιστάται η προσθήκη του {*} στην αρχή των αριθµών τηλεφώνου που θέλετε να καλείτε διαδοχικά (σελ. 17). k Τηλεφωνικός κατάλογος 19

20 TG8200GR(gr-gr).book Page 20 Friday, September 7, :02 AM N Ρυθµίσεις ακουστικού Ρυθµίσεις ακουστικού Για να ρυθµίσετε το ακουστικό σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας: 1 " (κέντρο του χειριστηρίου) 2 Επιλέξτε N πιέζοντας το χειριστήριο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. i # 3 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο στο µενού ρυθµίσεων του ακουστικού. i # 4 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο στο υποµενού. i # L Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε από ένα δεύτερο υποµενού. i # 5 Πιέστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση και πατήστε #. L Το βήµα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη λειτουργία που προγραµµατίζεται. L Για έξοδο πιέστε {ih}. L Το συγκεκριµένο στοιχείο ή η συγκεκριµένη ρύθµιση επισηµαίνεται στην οθόνη. Μενού Υποµενού Λεπτοµέρειες υποµενού 2 (προεπιλεγµένη ρύθµιση) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ΩΡΑΣ σελ. 13 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ σελ. 22 ΡΥΘΜ ΚΟΥ ΟΥΝ. ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥ ΟΥΝ Για ακουστικό (Μέγιστο) *1 20 ΗΧ ΕΞΩΤ ΚΛΗΣΗΣ ΛΕΙΤ ΝΥΧΤΟΣ Για εξωτερικές κλήσεις ( ΗΧΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 1 ) *2, *3 ΕΚΚΙΝ/ΛΗΞΗ (23:00/06:00): σελ. 22 ΕΝΕΡ/ΑΠΕΝ ( ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ): σελ. 22 ΑΝΑΜ ΚΟΥ ΟΥΝ ( 60 SEC. ): σελ. 23 ΕΠΙΛ ΚΑΤΗΓΟΡ. σελ. 23 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ( ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ1 ) ΕΠΙΛ ΧΡΩΜ ΟΘΟΝ ( ΧΡΩΜΑ1 ) ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ( ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ) *4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ( ΕΛΛΗΝΙΚΑ ): σελ. 12 ΑΝΤΙΘΕΣΗ ( ΑΝΤΙΘΕΣΗ 3 ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΧ ΑΚΟΥΣΤ σελ. 33 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ ( ΑΥΤΟΜΑΤΗ ): σελ. 34

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG7301-7321GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, May 27, 2008 11:46 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG7321GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG1611_1711GR(gr-gr).book Page 1 Friday, January 14, 2011 3:28 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1311GR Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Προετοιµασία...5 Πραγµατοποίηση/Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-300 1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701.

KYPIA ΣHMEIA. Εδώ αναφέρονται µερικές µόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Χ701. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Kύpια Σηµeία....................................... 1 Σηµαντικές πληροφορίες.............................. 2 Sar............................................... 5 Πώσ να Ξεκιήσεtε...................................

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους 03 Calios_el 19.03.2007 13:15 Uhr Seite 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5-7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πρόλογος 5 Υποδείξεις για τη χρήση 5-6 Υποδείξεις ασφαλείας 7 Περιβάλλον 7 Η συσκευασία 7 Μπαταρίες και συσσωρευτές 7 Το προϊόν 8-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405 Table of Contents 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ... 6 2.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ... 6 2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 6 3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY

Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY Εγχειρίδιο χρήσης SIXTY Αγαπητέ πελάτη, Ελληνικά Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο DECT SAGEMCOM και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με τη μεγαλύτερη φροντίδα, αν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited Όμιλος Vodafone Group 2011 Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 * 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6

Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6 Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6 Προειδοποίηση: Φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες πριν από τη χρήση Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola ΙΤ.6 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο! Η λειτουργία Bluetooth σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX17 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κοινόχρηστη µνήµη 6 Κωδικοί πρόσβασης 6 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 105

Οδηγός χρήσης Nokia 105 Οδηγός χρήσης Nokia 105 Τεύχος 1.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Για την ηλεκτρονική έκδοση των οδηγιών χρήσης στο Διαδίκτυο και για βοήθεια αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα