Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9."

Transcript

1 TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, :16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Η συσκευή είναι συµβατή µε υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και SMS. Πρέπει να εγγραφείτε ως συνδροµητής στην αντίστοιχη υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας.

2 TG7511GR(gr-gr).book Page 2 Monday, February 15, :16 PM Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόσθετο εξοπλισµό Γενικές πληροφορίες Σηµαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας Σηµαντικές υποδείξεις ασφάλειας Για καλύτερες επιδόσεις Άλλες πληροφορίες Τεχνικά χαρακτηριστικά Τα πρώτα βήµατα Ξεκινώντας Σηµείωση κατά την εκκίνηση Χειριστήρια ελέγχου Οθόνη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off). 14 Αρχικές ρυθµίσεις Λειτουργία eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου Λειτουργία απεικόνισης Κλιπ ζώνης Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων Απάντηση κλήσεων Χρήσιµες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης Κλείδωµα πληκτρολογίου Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού Αντιγραφή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου Προγραµµατισµός Προγραµµατιζόµενες ρυθµίσεις Ειδικός προγραµµατισµός Καταχώριση µιας µονάδας Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Κατάλογος καλούντων SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) Χρήση των SMS Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση SΜS Αποθήκευση αριθµών των κέντρων µηνυµάτων SMS Αποστολή µηνύµατος Λήψη µηνύµατος Άλλες ρυθµίσεις Υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου Υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισµός Ενδοεπικοινωνία Εντοπισµός ακουστικού Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις Χρήσιµες πληροφορίες Εισαγωγή χαρακτήρων Μηνύµατα σφάλµατος Επίλυση προβληµάτων Εγγύηση Ευρετήριο Ευρετήριο

3 TG7511GR(gr-gr).book Page 3 Monday, February 15, :16 PM Εισαγωγή Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόσθετο εξοπλισµό Παρεχόµενος πρόσθετος εξοπλισµός Αριθ. Αντικείµενο πρόσθετου εξοπλισµού/αριθµός εξαρτήµατος Ποσότητα 1 Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος/pqlv219ce 1 2 Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής 1 3 Επαναφορτιζόµενες Μπαταρίες *1 /HHR-55AAAB ή N4DHYYY Κάλυµµα ακουστικού *2 1 5 Κλιπ ζώνης 1 *1 Βλ. σελ. 3 για πληροφορίες σχετικά µε τις ανταλλακτικές µπαταρίες. *2 Το κάλυµµα του ακουστικού είναι προσαρτηµένο στο ακουστικό Πρόσθετος εξοπλισµός/ανταλλακτικά Επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά µε την αγορά. Αντικείµενο πρόσθετου εξοπλισµού Επαναφορτιζόµενε ς Μπαταρίες Ακουστικά κεφαλής Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρµατης τηλεπικοινωνίας (DECT) Αριθµός µοντέλου P03P ή HHR-4NGE *1 Τύπος µπαταριών: Νικελίου-υδριδίου µετάλλου (Ni-MH) 2 µπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό KX-TCA94EX KX-A272 *1 Οι ανταλλακτικές µπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόµενων µπαταριών. 3

4 TG7511GR(gr-gr).book Page 4 Monday, February 15, :16 PM Εισαγωγή Επέκταση του τηλεφωνικού συστήµατος Μπορείτε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστηµα καταχωρίζοντας προαιρετικά ακουστικά (έως και 6) σε µία µόνο µονάδα βάσης. L Τα προαιρετικά ακουστικά ενδέχεται να έχουν διαφορετικό χρώµα από τα παρεχόµενα ακουστικά. Ακουστικό (προαιρετικό): KX-TGA750EX Γενικές πληροφορίες L Ο παρών εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί για χρήση µόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας. L Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα, επικοινωνήστε αµέσως µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού σας. ήλωση συµµόρφωσης: L Η Panasonic System Networks Co., Ltd. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί τερµατικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (R&TTE) 1999/5/EC. Οι δηλώσεις συµµόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Για µελλοντική αναφορά Συνιστούµε να τηρείτε ένα αρχείο µε τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιµες σε περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης. Αρ. Σειράς (βλέπε στο κάτω µέρος της µονάδας βάσης) Όνοµα και διεύθυνση αντιπροσώπου Ηµεροµηνία αγοράς Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς. 4

5 TG7511GR(gr-gr).book Page 5 Monday, February 15, :16 PM Σηµαντικές πληροφορίες Για την ασφάλειά σας Για να αποφύγετε σοβαρό τραυµατισµό και θάνατο ή υλικές ζηµιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα, πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σύνδεση της τροφοδοσίας L Χρησιµοποιείτε µόνο την πηγή ισχύος µε τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν. L Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. L Βάλτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος/το φις τροφοδοσίας µέχρι τέρµα µέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρµανσης που µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. L Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος/το φις ρεύµατος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το µε στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της µόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυρκαγιά. L Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσµή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταµατήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. L Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και µην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά µέρη της συσκευής αν το περίβληµά της έχει σπάσει. L Μην αγγίζετε ποτέ το φις µε βρεγµένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τοποθέτηση L Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας. L Μην τοποθετείτε ή χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόµατες πόρτες ή ο συναγερµός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύµατα που εκπέµπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και µπορεί να προκληθεί ατύχηµα. L Μην τραβάτε υπερβολικά, µην λυγίζετε και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή το καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής. Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση L Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισµό. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή µορφή ή σε µορφή σπρέι. L Μην αποσυναρµολογείτε το προϊόν. L Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραµµής και µην το αφήνετε να βραχεί σε καµία περίπτωση. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραµµής βραχεί, βγάλτε το αµέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραµµής και µην το χρησιµοποιήσετε. L Η χρήση υπερβολικά υψηλής έντασης ήχου από τα ακουστικά ή τα σετ µικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια της ακοής. L Μην τοποθετείτε ακουστικό στη µονάδα βάσης µε το κάλυµµα της υποδοχής βύσµατος ακουστικών ανοικτό. Τοµέας ιατρικής L Συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηµατοδότες και βοηθήµατα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz, και η ισχύς µετάδοσης RF είναι 250 mw (µέγ.).) L Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν σε µονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισµοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκοµεία και στις µονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιµοποιείται εξοπλισµός που µπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. ΠΡΟΣΟΧΗ Εγκατάσταση και θέση L Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραµµή κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε αστραπές. L Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραµµής σε υγρά σηµεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασµένη για υγρά σηµεία. L Μην αγγίζετε ποτέ γυµνά καλώδια ή ακροδέκτες τηλεφωνικής γραµµής, αν δεν έχει αποσυνδεθεί η τηλεφωνική γραµµή από το δίκτυο. L Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεµβαίνετε σε τηλεφωνικές γραµµές. L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) χρησιµοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε 5

6 TG7511GR(gr-gr).book Page 6 Monday, February 15, :16 PM Σηµαντικές πληροφορίες ότι η πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιµη. L Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν: οι µπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται επαναφόρτιση ή είναι ελαττωµατικές. υπάρχει διακοπή ρεύµατος. το κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο. Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες L Συνιστάται να χρησιµοποιείτε τις µπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Ni-MH µεγέθους AAA (R03). L Μην συνδυάζετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες. L Μην ανοίγετε, ούτε να καταστρέφετε τις µπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις µπαταρίες είναι διαβρωτικός και µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή τραυµατισµό στα µάτια ή το δέρµα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. L Χειρίζεστε τις µπαταρίες µε προσοχή. Φροντίζετε να µην έρχονται οι µπαταρίες σε επαφή µε αγώγιµα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόµενο βραχυκυκλώµατος, µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση των µπαταριών και/ή του αγώγιµου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαυµάτων. L Φορτίζετε τις µπαταρίες που παρέχονται µε την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση µε αυτήν µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. L Χρησιµοποιείτε µόνο συµβατή µονάδα βάσης (ή φορτιστή) για να φορτίσετε τις µπαταρίες. Μην επιφέρετε αλλαγές στη µονάδα βάσης (ή τον φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι µπαταρίες. Σηµαντικές υποδείξεις ασφάλειας Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαµβάνετε πάντοτε τα βασικά µέτρα ασφαλείας, µεταξύ αυτών: 1. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγµα κοντά σε µπανιέρα, 6 νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίµατος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα. 2. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (µε εξαίρεση του ασύρµατου τύπου) κατά την διάρκεια καταιγίδων µε αστραπές. Ενδέχεται να δηµιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και µε µικρή πιθανότητα. 3. Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σηµείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου. 4. Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις µπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές µπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενηµερωθείτε σχετικά µε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισµούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριµµάτων. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Για καλύτερες επιδόσεις Τοποθέτηση µονάδας βάσης/αποφυγή παρεµβολών Η µονάδα βάσης και οι άλλες συµβατές µονάδες Panasonic χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα για να επικοινωνούν µεταξύ τους. L Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεµβολές, τοποθετήστε τη µονάδα βάσης: σε κεντρικό σηµείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εµπόδια ανάµεσα στο ακουστικό και τη µονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο. µακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρµατες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές. στραµµένη µακριά από ποµπούς ραδιοκυµάτων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθµών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε να βάζετε τη µονάδα βάσης σε εξώστη ή κοντά σε παράθυρο.) L Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνοµιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος. L Αν η ποιότητα λήψης µιας µονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, µετακινήστε τη µονάδα βάσης σε άλλο σηµείο για καλύτερη λήψη. Περιβάλλον L Κρατήστε το προϊόν µακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαµπτήρες φθορισµού και ηλεκτροκινητήρες. L Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερµοκρασία και κραδασµούς. L Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία.

7 TG7511GR(gr-gr).book Page 7 Monday, February 15, :16 PM L Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο προϊόν. L Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή. L Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ.τ.λ. εν θα πρέπει να τοποθετείται ούτε σε χώρους µε θερµοκρασία µικρότερη από 0 C ή µεγαλύτερη από 40 C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι µε υγρασία. L Η µέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να µειωθεί αν το προϊόν χρησιµοποιείται στα εξής σηµεία: κοντά σε εµπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε µεταλλικά αντικείµενα όπως µεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ. L Αν χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεµβολές. Αποµακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές. Τακτική φροντίδα L Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µε ένα µαλακό, υγρό πανί. L Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά. Άλλες πληροφορίες Σηµείωση για την απόρριψη, τη µεταφορά ή την επιστροφή L Το παρόν προϊόν µπορεί να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρρητου/εµπιστευτικού χαρακτήρα των δεδοµένων σας, συνιστούµε να διαγράψετε από τη µνήµη πληροφορίες όπως καταχωρίσεις τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων, πριν απορρίψετε, µεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν. Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά µε την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών Σηµαντικές πληροφορίες Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι µπαταρίες δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται µε κοινά οικιακά απορρίµµατα. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών παρακαλούµε να τα µεταφέρετε σε ανάλογα σηµεία περισυλλογής σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και µπαταριών συµβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιµοι πόροι και προλαµβάνετε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα µπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτηµάτων και µπαταριών παρακαλούµε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστηµα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριµένα είδη. Πρόστιµα και κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν για την λανθασµένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση (1, 2, 3) ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά µε την σωστή διαδικασία απόρριψης. Σηµείωση για την σήµανση µπαταριών Αυτή η σήµανση (2) µπορεί να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε κάποιο χηµικό σύµβολο (3). Σ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. 7

8 TG7511GR(gr-gr).book Page 8 Monday, February 15, :16 PM Σηµαντικές πληροφορίες Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρότυπο: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Ψηφιακή ασύρµατη τηλεπικοινωνία), GAP (Generic Access Profile: Προφίλ γενικής πρόσβασης) Εύρος συχνότητας: 1,88 GHz έως 1,90 GHz Ισχύς µετάδοσης RF: Περίπου 10 mw (µέση τιµή ισχύος ανά κανάλι) Πηγή ισχύος: V AC, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχύος: Μονάδα βάσης: Αναµονή: Περίπου 0,45 W Μέγιστη: Περίπου 3,8 W Συνθήκες λειτουργίας: 0 C 40 C, 20 % 80 % σχετική υγρασία (ξηρό) L Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. L Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγµατικό προϊόν. 8

9 TG7511GR(gr-gr).book Page 9 Monday, February 15, :16 PM Ξεκινώντας Τα πρώτα βήµατα L Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (S, T). Συνδέσεις L Χρησιµοποιείτε µόνο τον παρεχόµενο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος PQLV219CE της Panasonic. Μονάδα βάσης Κλικ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενος τύπος Ni-MH Άγκιστρο ( V AC, 50/60 Hz) Σωστό Πιέστε δυνατά το φις. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής. Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL* Λάθος Άγκιστρο Κλικ L Όταν εµφανίζεται η επιλογή γλώσσας, βλέπε σελ. 14. Φόρτιση µπαταριών Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. L Όταν οι µπαταρίες φορτιστούν πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σβήνει και εµφανίζεται το µήνυµα Φορτ. ολοκλ.. Ένδειξη φόρτισης Εμφανίζεται η επιβεβαίωση για τη Ejs. uoqsirg. *Το φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται) χρειάζεται αν έχετε γραµµή DSL/ADSL. Τοποθέτηση µπαταρίας L ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ µπαταρίες Ni- MH µεγέθους AAA (R03). L ΜΗΝ χρησιµοποιείτε αλκαλικές µπαταρίες ούτε µπαταρίες µαγγανίου ή Ni-Cd. 9

10 TG7511GR(gr-gr).book Page 10 Monday, February 15, :16 PM Τα πρώτα βήµατα Σηµείωση κατά την εκκίνηση Σηµείωση για τις συνδέσεις L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος πρέπει να παραµένει συνεχώς συνδεδεµένος. (Είναι φυσιολογικό να θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.) L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε τον µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο µετασχηµατιστής µπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος Η µονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. Συνιστούµε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο µε καλώδιο (χωρίς µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος) στην ίδια γραµµή τηλεφώνου ή στην ίδια πρίζα της γραµµής τηλεφώνου, αν έχετε τέτοια πρίζα στο σπίτι σας. Σηµείωση για την τοποθέτηση των µπαταριών L Χρησιµοποιείτε τις παρεχόµενες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Για την αντικατάσταση σάς συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 3, 6. L Σκουπίστε τα άκρα της µπαταρίας (S, T) µε καθαρό πανί. L Μην αγγίζετε τα άκρα των µπαταριών (S, T) ούτε τις επαφές της µονάδας. Σηµείωση για τη φόρτιση της µπαταρίας L Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερµαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. L Να καθαρίζετε µία φορά το µήνα τις επαφές φόρτισης του ακουστικού, της µονάδας βάσης και του φορτιστή µε µαλακό, στεγνό πανί. Εάν η µονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα. Στάθµη µπαταριών Εικονίδιο & Στάθµη µπαταριών Υψηλή ( Μεσαία ) Χαµηλή 0)4 Χρειάζεται φόρτιση. Απόδοση µπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται) Λειτουργία Σε συνεχή χρήση Εκτός χρήσης (αναµονή) ιάρκεια λειτουργίας 15 ώρες το ανώτατο 150 ώρες το ανώτατο L Είναι φυσιολογικό να µην φτάνουν οι µπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους µετά την πρώτη φόρτιση. Οι µέγιστες επιδόσεις των µπαταριών επιτυγχάνονται µετά από µερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης (χρήσης). L Η πραγµατική απόδοση των µπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο. L Ακόµα και αν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισµένο, µπορείτε να το αφήνετε στη µονάδα βάσης ή στο φορτιστή χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις µπαταρίες. L Η στάθµη µπαταριών ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά αφότου αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης ή στο 10

11 TG7511GR(gr-gr).book Page 11 Monday, February 15, :16 PM φορτιστή και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 7 ώρες. Χειριστήρια ελέγχου Ακουστικό B A B C A D E F G A H I J K L M A Ένδειξη φόρτισης Ένδειξη κουδουνισµού B Λαβή στήριξης L Η λαβή στήριξης παρέχει στήριξη όταν τοποθετείτε το ακουστικό ανάµεσα στον ώµο και το αυτί σας. C Μεγάφωνο D {C} (Οµιλία) E {s} (Speakerphone-Μεγάφωνο) F Υποδοχή βύσµατος ακουστικών κεφαλής Τα πρώτα βήµατα G Πληκτρολόγιο H Ακουστικό I Οθόνη J {ic} (Απενεργοποίηση/Off) K {ECO/R} ECO: πλήκτρο συντόµευσης λειτουργίας Eco R: επανάληψη κλήσης/flash L Μικρόφωνο M Ακροδέκτες φόρτισης Τρόπος χειρισµού A Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών Το ακουστικό έχει 2 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και το κέντρο του πλήκτρου καθοδήγησης. Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή το κέντρο του πλήκτρου καθοδήγησης, µπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εµφανίζεται ακριβώς από πάνω του στην οθόνη. B Πλήκτρο καθοδήγησης {^}, {V}, {<} ή {>}: µετακίνηση σε διάφορες λίστες και στοιχεία. {^} ή {V}: ρύθµιση της έντασης του ακουστικού ή του µεγάφωνου κατά τη διάρκεια της κλήσης. {<} (y: κατάλογος καλούντων): προβολή του καταλόγου καλούντων. {>} (R: επανάληψη κλήσης): προβολή του καταλόγου επανάληψης κλήσης. L Επειδή δεν είναι δυνατόν να εµφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία στην οθόνη, µπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το επιθυµητό στοιχείο πιέζοντας {>} ή {<}, έτσι ώστε να µετακινηθείτε στις οθόνες αντί να µετακινείστε γραµµή-γραµµή πάνω ή κάτω (σελ. 15). 11

12 TG7511GR(gr-gr).book Page 12 Monday, February 15, :16 PM Τα πρώτα βήµατα Μονάδα βάσης A A Ακροδέκτες φόρτισης B {x} (Εντοπισµός) Οθόνη Στοιχεία οθόνης ακουστικού Στοιχείο Σηµασία w _ x s C B Εντός της εµβέλειας της µονάδας βάσης Εκτός της εµβέλειας της µονάδας βάσης Αναζήτηση ακουστικού, κατάσταση ενδοεπικοινωνίας Η ανοικτή συνοµιλία είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 17) Η γραµµή χρησιµοποιείται. L Όταν αναβοσβήνει µε αργό ρυθµό: η κλήση τέθηκε σε αναµονή. L Όταν αναβοσβήνει µε γρήγορο ρυθµό: λαµβάνεται µια εισερχόµενη κλήση τη δεδοµένη στιγµή. y Αναπάντητη κλήση *1 (σελ. 33) Στοιχείο i k & E x Η ισχύς µετάδοσης της µονάδας βάσης έχει ρυθµιστεί στο Χαµηλη. (σελ. 14) Η οθόνη LCD και τα πλήκτρα δεν φωτίζονται. (σελ. 26) Στάθµη µπαταριών Η αφύπνιση είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 28) Η λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 26) ~ Η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη (off). (σελ. 27) 3 Η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη. (σελ. 29) 7 Φραγµένη κλήση *1 (σελ. 29, 34) h Ελήφθη νέο µήνυµα SMS. *2 (σελ. 38) 6 Ελήφθη νέο µήνυµα φωνητικού ταχυδροµείου. *3 (σελ. 40) Γραµ χρησ. Κάποιος χρησιµοποιεί τη γραµµή. *1 Μόνο για συνδροµητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος *2 Μόνο για χρήστες µηνυµάτων SMS *3 Μόνο το φωνητικό ταχυδροµείο Εικονίδια πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών Εικονίδιο ^ Σηµασία Ενέργεια Επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη ή στην εξωτερική κλήση. 1 Εµφάνιση του µενού. 12

13 TG7511GR(gr-gr).book Page 13 Monday, February 15, :16 PM Τα πρώτα βήµατα Εικονίδιο M j Αποδοχή της τρέχουσας επιλογής. Εµφάνιση ενός τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος έχει κληθεί στο παρελθόν. ] Πραγµατοποιεί µια κλήση. (σελ. 17) L Απενεργοποιεί προσωρινά τον κουδουνισµό για τις εισερχόµενες κλήσεις. (σελ. 18) / Ρυθµίζει τη µορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολόι. (σελ. 14) H n Θέτει µια κλήση σε αναµονή. (σελ. 41) Άνοιγµα τηλεφωνικού καταλόγου. ~ Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τηλεφωνικούς αριθµούς. (σελ. 30, 35) m k & Προσθέτει νέα καταχώρηση. (σελ. 20, 30) Εµφάνιση του µενού αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου. Απενεργοποίηση του κλειδώµατος πληκτρολογίου. (σελ. 19) / Επιλογή τρόπου εισαγωγής χαρακτήρων. t I Ενέργεια Επιλέξτε κατηγορίες. (σελ. 29) Αποθηκεύει τηλεφωνικούς αριθµούς. (σελ. 30, 35) Εικονίδιο l W A Εισαγωγή παύσης κατά την επιλογή του αριθµού. ιαγράφει το επιλεγµένο στοιχείο ή επιστρέφει στην εξωτερική κλήση. Αλλαγή της λειτουργίας απεικόνισης µεταξύ ενός ή πολλών στοιχείων. (σελ. 15) 4 Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοεπικοινωνίας. (σελ. 41) w ^ Πραγµατοποίηση τηλεφωνικής διάσκεψης. (σελ. 41) ιαγράφει έναν αριθµό/χαρακτήρα. 1 Θέτει την κλήση σε κατάσταση σίγασης. Εικονίδια βασικού µενού στο ακουστικό Τα παρακάτω εικονίδια εµφανίζονται όταν πιέσετε κάτω το κέντρο του πλήκτρου καθοδήγησης στην κατάσταση αναµονής. Εικονίδιο W E h x Ενέργεια Λειτουργία Καταλογος καλουντων Ρυθµ χρονου SMS (Short Message Service- Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) Ενδοεπικοινωνια ( Ρυθµιση κουδουνισµ. " Αρχικη ρυθµιση 13

14 TG7511GR(gr-gr).book Page 14 Monday, February 15, :16 PM Τα πρώτα βήµατα Ενεργοποίηση/απενεργο ποίηση (on/off) Ενεργοποίηση (on) Πιέστε {ic} για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Απενεργοποίηση (off) Πιέστε {ic} για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αρχικές ρυθµίσεις Σηµασία συµβόλου: Παράδειγµα: {V}/{^}: Απενεργοπ. Πιέστε το {V} ή το {^} για να επιλέξετε τις λέξεις σε εισαγωγικά. Γλώσσα οθόνης Σηµαντικό: L Όταν εµφανιστεί η επιλογή γλώσσας την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε τις µπαταρίες, εκτελέστε το βήµα i {#}{1}{1}{0} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα. i M i {ic} Τρόπος κλήσης Αν δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε αυτή τη ρύθµιση ανάλογα µε την υπηρεσία τηλεπικοινωνίας. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Τονικος. Τονικος : Για την υπηρεσία τονικής κλήσης. Παλµικος : Για υπηρεσία παλµικής κλήσης. 1 1 i {#}{1}{2}{0} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M i {ic} Ηµεροµηνία και ώρα 1 1 i {#}{1}{0}{1} 2 Εισαγάγετε την τρέχουσα ηµεροµηνία, µήνα και έτος. i M Παράδειγµα: 15 Ιουλίου 2010 {1}{5} {0}{7} {1}{0} 3 Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά. Παράδειγµα: 9:30 {0}{9} {3}{0} L Μπορείτε να επιλέξετε τη µορφή 24 ωρών ή 12 ωρών ( AM ή PM ) πιέζοντας /. 4 M i {ic} L Για να διορθώσετε κάποιο ψηφίο, πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στο ψηφίο και, στη συνέχεια, κάντε τη διόρθωση. L Έπειτα από διακοπή ρεύµατος ενδέχεται να εµφανίζονται εσφαλµένες ενδείξεις ηµεροµηνίας και χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, ρυθµίζετε εκ νέου την ηµεροµηνία και τον χρόνο. Λειτουργία eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου Όταν το ακουστικό βρίσκεται στη µονάδα βάσης, η ισχύς µετάδοσης της µονάδας βάσης µειώνεται µέχρι και κατά 99,9%, αν είναι καταχωρηµένο µόνο ένα ακουστικό. Ακόµα και όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στη µονάδα βάσης ή είναι καταχωρηµένα πολλά ακουστικά, η ισχύς µετάδοσης της µονάδας βάσης στην κατάσταση αναµονής µπορεί να µειωθεί µέχρι και κατά 90% µε την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, πιέζοντας απλά το {ECO/R}. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Κανονικη. Όταν η λειτουργία eco ενός αγγίγµατος είναι ενεργοποιηµένη: εµφανίζεται προσωρινά η ένδειξη Χαµηλη, και στην 14

15 TG7511GR(gr-gr).book Page 15 Monday, February 15, :16 PM Τα πρώτα βήµατα οθόνη του ακουστικού εµφανίζεται η ένδειξη i αντί της ένδειξης w. Όταν η λειτουργία eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου είναι απενεργοποιηµένη: η ένδειξη Κανονικη εµφανίζεται προσωρινά και στην οθόνη του ακουστικού εξαφανίζεται η ένδειξη i. L Εφόσον σε κοντινή απόσταση λειτουργεί άλλο ασύρµατο τηλέφωνο, ενδέχεται να µην µειωθεί η ισχύς µετάδοσης της µονάδας βάσης. L Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου µειώνεται η εµβέλεια της µονάδας βάσης στην κατάσταση αναµονής. L Αν ρυθµίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη σε Ενεργοπ. (σελ. 32): Η λειτουργία eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου απενεργοποιείται. Το µήνυµα Οικολογικη ρυθµιση δεν εµφανίζεται στο µενού της οθόνης (σελ. 24). Λειτουργία απεικόνισης Μπορείτε να επιλέξετε να εµφανίζεται ένα µόνο στοιχείο ή πολλά στοιχεία σε µια οθόνη ταυτόχρονα για τις παρακάτω λειτουργίες: εικονίδια βασικού µενού του ακουστικού στο µενού λειτουργιών κατάλογος µενού, κατάλογος τηλεφωνικού καταλόγου, κατάλογος καλούντων και κατάλογος επανάληψης κλήσης Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε: Πολλα στοιχεια : Πολλές καταχωρίσεις/όλα τα εικονίδια µενού εµφανίζονται σε µία οθόνη ταυτόχρονα. ενα στοιχειο : Μία καταχώριση/ένα εικονίδιο µενού εµφανίζεται σε µία οθόνη µε µεγάλους χαρακτήρες ταυτόχρονα. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Πολλα στοιχεια. Χρήση πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών (προσωρινή αλλαγή λειτουργίας απεικόνισης) Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τη λειτουργία απεικόνισης πιέζοντας A, που εµφανίζεται όταν βλέπετε τις λίστες ή επιλέγετε εικονίδια µενού. Εκ των προτέρων προγραµµατισµός της λειτουργίας απεικόνισης 1 1 i {#}{1}{9}{2} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M i {ic} L Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων, µπορείτε να µετακινηθείτε στις οθόνες πιέζοντας {>} ή {<}, χωρίς να µετακινηθείτε πάνω ή κάτω στον κατάλογο: Πιέστε {>} για να µεταβείτε στην επόµενη οθόνη. Πιέστε {<} για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη. L Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων, µπορείτε να αλλάξετε την οθόνη για να επιβεβαιώσετε τις λεπτοµερείς πληροφορίες πιέζοντας A. 15

16 TG7511GR(gr-gr).book Page 16 Monday, February 15, :16 PM Τα πρώτα βήµατα Κλιπ ζώνης Για την τοποθέτηση Για την αφαίρεση 16

17 TG7511GR(gr-gr).book Page 17 Monday, February 15, :16 PM Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Πραγµατοποίηση κλήσεων 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό. L Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε ^. 2 Πιέστε {C} ή ]. 3 Όταν τελειώσετε τη συνοµιλία, πιέστε {ic} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης ή το φορτιστή. Χρήση του µεγαφώνου 1 Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό και πιέστε {s}. L Μιλάτε εναλλάξ µε τον συνοµιλητή σας. 2 Όταν ολοκληρώσετε τη συνοµιλία, πιέστε {ic}. L Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο σε ήσυχο περιβάλλον. L Πιέστε {C} για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ακουστικό. Ρύθµιση της έντασης του ακουστικού ή του µεγαφώνου Πιέστε {^} ή {V} επανειληµµένα κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. Πραγµατοποίηση κλήσης µε τον κατάλογο επανάληψης κλήσης Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθµοί που καλέσατε (καθένας τους περιλαµβάνει έως 24 ψηφία). 1 j ή {>} (R) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τον επιθυµητό τηλεφωνικό αριθµό. 3 {C}/{s} L Αν πατήσετε {s} και η τηλεφωνική γραµµή που καλέσατε είναι κατειληµµένη, η µονάδα εκτελεί αυτόµατα πολλαπλή επανάληψη της κλήσης. Ενώ το ακουστικό είναι σε αναµονή για επανάληψη κλήσης, η ένδειξη κουδουνισµού αναβοσβήνει. Για ακύρωση πιέστε {ic}. ιαγραφή ενός αριθµού από τον κατάλογο επανάληψης κλήσης 1 j ή {>} (R) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τον επιθυµητό τηλεφωνικό αριθµό. i W 3 {V}/{^}: Ναι i M i {ic} Παύση (για χρήστες γραµµών αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου/ υπεραστικών κλήσεων) Ορισµένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγµατοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθµό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και/ή κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο, χρειάζεται µια παύση (σελ. 21). Παράδειγµα: Αν χρειάζεται να σχηµατίσετε τον αριθµό πρόσβασης γραµµής 0 όταν κάνετε εξωτερικές κλήσεις µε τηλεφωνικό κέντρο: 1 {0} i l 2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {C} L Παρεµβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που πιέζετε το l. Πιέστε όσες φορές χρειάζεται για να δηµιουργήσετε παύσεις µεγαλύτερης διάρκειας. Απάντηση κλήσεων Όταν λαµβάνετε µια κλήση, η ένδειξη κουδουνισµού αναβοσβήνει γρήγορα. 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε {C} ή {s} όταν κουδουνίζει η µονάδα. L Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε 17

18 TG7511GR(gr-gr).book Page 18 Monday, February 15, :16 PM Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων πλήκτρο από {0} έως {9}, {*} ή {#}. (Απάντηση µε οποιοδήποτε πλήκτρο) 2 Όταν τελειώσετε τη συνοµιλία, πιέστε {ic} ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης ή το φορτιστή. Αυτόµατη απάντηση Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τη µονάδα βάσης ή το φορτιστή. εν χρειάζεται να πιέσετε {C}. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βλέπε σελ. 26. Ρύθµιση της έντασης κουδουνισµού του ακουστικού Πιέστε {^} ή {V} επανειληµµένα για να επιλέξετε την επιθυµητή ένταση, ενώ το ακουστικό κουδουνίζει σε µια εισερχόµενη κλήση. L Επίσης, µπορείτε να προγραµµατίσετε εκ των προτέρων την ένταση κουδουνισµού του ακουστικού (σελ. 25). Προσωρινή απενεργοποίηση (off) κουδουνισµού του ακουστικού Όταν το ακουστικό κουδουνίσει λόγω µιας κλήσης, µπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον κουδουνισµό, πιέζοντας L. Χρήσιµες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης Αναµονή Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να θέσετε σε αναµονή µια εξωτερική κλήση. 1 Πιέστε 1 κατά τη διάρκεια µιας εξωτερικής συνοµιλίας. 2 {V}/{^}: Αναµονη i M 3 Για να απενεργοποιήσετε την αναµονή, πιέστε {C}. 18 L Ο χρήστης ενός άλλου ακουστικού µπορεί να δεχθεί την κλήση πατώντας το {C}. L Αν µια κλήση παραµείνει σε αναµονή περισσότερο από 9 λεπτά, αρχίζει να ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένδειξη κουδουνισµού αναβοσβήνει γρήγορα. Αν µείνει ακόµα 1 λεπτό σε αναµονή, η κλήση αποσυνδέεται. L Αν κάποια άλλη τηλεφωνική συσκευή είναι συνδεδεµένη στην ίδια γραµµή (σελ. 10), µπορείτε να δεχθείτε την κλήση σηκώνοντας το ακουστικό της. Σίγαση Όταν είναι ενεργοποιηµένη η σίγαση, µπορείτε να ακούτε τον συνοµιλητή σας, αλλά αυτός δεν µπορεί να ακούει εσάς. 1 Πιέστε 1 κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. L Το 1 αναβοσβήνει. 2 Για να επανέλθετε στη συνοµιλία, πιέστε 1 ξανά. Επανάληψη κλήσης/flash Με το {ECO/R} µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη µεταβίβαση µιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες. L Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash, βλ. σελ. 26. Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσης σε αναµονή ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναµονή Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναµονή πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην υπηρεσία κλήσης σε αναµονή του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας.

19 TG7511GR(gr-gr).book Page 19 Monday, February 15, :16 PM Πραγµατοποίηση/Απάντηση κλήσεων Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαµβάνετε κλήσεις ενώ µιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε µια κλήση ενώ µιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο αναµονής. Αν γίνετε συνδροµητής τόσο στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος όσο και στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναµονή, τα στοιχεία του 2ου καλούντος εµφανίζονται αφού ακούσετε στο ακουστικό τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναµονή. 1 Πιέστε {ECO/R} για να απαντήσετε στη 2η κλήση. 2 Για να µεταβείτε από τη µία κλήση στην άλλη, πιέστε {ECO/R}. L Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία για λεπτοµέρειες και για τη διαθεσιµότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας. Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλµικών συστηµάτων) Μπορείτε να αλλάζετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό όταν χρειάζεστε πρόσβαση σε τονικά τηλέφωνα (για παράδειγµα, τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες). 1 Πραγµατοποίηση µίας κλήσης. 2 Πιέστε {*} όταν σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό σας ή το ΡΙΝ σας και, στη συνέχεια, πιέστε τα κατάλληλα πλήκτρα κλήσης. L Μόλις κλείσετε τη γραµµή ο τρόπος κλήσης θα επιστρέψει σε παλµικό. L Για να εµποδίσετε άλλους χρήστες να συµµετάσχουν στη συνοµιλία σας µε εξωτερικούς συνοµιλητές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας (σελ. 26). Κλείδωµα πληκτρολογίου Το ακουστικό µπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή πραγµατοποίησης κλήσεων ή ρυθµίσεων. Όσο είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα του πληκτρολογίου, µπορείτε να απαντάτε στις εισερχόµενες κλήσεις, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιηµένες. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα του πληκτρολογίου, πιέστε 1 για περίπου 3 δευτερόλεπτα. L Εµφανίζεται η ένδειξη &. L Για να απενεργοποιήσετε (off) το κλείδωµα του πληκτρολογίου, πιέστε & για περίπου 3 δευτερόλεπτα. L Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωµα του πληκτρολογίου, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν κλήσεις σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης. Κοινόχρηστη κλήση Μπορείτε να συµµετάσχετε σε µια εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να συµµετάσχετε στη συνοµιλία, πιέστε {C} όταν το άλλο ακουστικό χρησιµοποιείται για εξωτερική κλήση. 19

20 TG7511GR(gr-gr).book Page 20 Monday, February 15, :16 PM Τηλεφωνικός κατάλογος Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού Ο τηλεφωνικός κατάλογος σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε κλήσεις χωρίς να καλείτε τον αριθµό χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε 200 ονόµατα και τηλεφωνικούς αριθµούς και να αντιστοιχίσετε κάθε καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου στην επιθυµητή κατηγορία. Προσθήκη καταχωρίσεων 1 n i m 2 Εισαγάγετε το όνοµα του συνοµιλητή (16 χαρακτήρες το µέγιστο). i M L Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας / (σελ. 42). 3 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του συνοµιλητή (24 ψηφία το µέγιστο). i M 4 {V}/{^}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i M 2 φορές L Για να προσθέσετε άλλες καταχωρήσεις, επαναλάβατε τη διαδικασία από το βήµα 2. 5 {ic} Κατηγορίες Με τις κατηγορίες µπορείτε να βρίσκετε τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο εύκολα και γρήγορα. Τη στιγµή που προσθέτετε µια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, µπορείτε ταυτόχρονα να την αντιστοιχίσετε σε µία από τις 9 κατηγορίες. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόµατα των κατηγοριών που έχετε ορίσει για τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ( Φίλοι, Οικογένεια, κ.λπ.) και, στη συνέχεια, να αναζητάτε τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά κατηγορία. Στους συνδροµητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος παρέχεται η λειτουργία ήχου κουδουνισµού βάσει κατηγορίας (σελ. 33). Αλλαγή ονοµάτων κατηγορίας 1 n i 1 2 {V}/{^}: Κατηγορια i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i M 4 {V}/{^}: Ονοµα κατηγοριας i M 5 Αλλάξτε το όνοµα (έως 10 χαρακτήρες, σελ. 42). i M i {ic} Εύρεση και κλήση µιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου Αναζήτηση σε όλες τις καταχωρήσεις 1 n 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυµείτε. L Μπορείτε να µετακινείστε στην καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου πιέζοντας και κρατώντας πατηµένο το {V} ή το {^}. 3 {C} Αναζήτηση βάσει του πρώτου χαρακτήρα 1 n L Αν χρειαστεί, αλλάξτε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων: k i {V}/{^}: Χαρακτηρες i M i {V}/{^}: Επιλέξτε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. i M 2 Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ({0} έως {9}, ή {#}) που περιλαµβάνει το χαρακτήρα που αναζητάτε (σελ. 42). L Πιέστε το ίδιο πλήκτρο κλήσης επαναλαµβανόµενα για να εµφανίσετε την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτήρα που εντοπίστηκε στο συγκεκριµένο πλήκτρο κλήσης. L Εάν δεν υπάρχει καµία καταχώρηση που να αντιστοιχεί στο χαρακτήρα 20

21 TG7511GR(gr-gr).book Page 21 Monday, February 15, :16 PM Τηλεφωνικός κατάλογος που έχετε επιλέξει, θα εµφανιστεί η επόµενη καταχώρηση. 3 {V}/{^}: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται. 4 {C} Αναζήτηση κατά κατηγορία 1 n i k 2 {V}/{^}: Κατηγορια i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i M L Αν επιλέξετε ολα, η µονάδα διακόπτει την αναζήτηση ανά κατηγορία. 4 {V}/{^}: Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται. 5 {C} Επεξεργασία καταχωρήσεων 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 20). i 1 2 {V}/{^}: Αλλαγη i M 3 Αλλάξτε το όνοµα, αν χρειαστεί (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 42). i M 4 Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθµό, αν χρειαστεί (έως 24 ψηφία). i M 5 {V}/{^}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i M 2 φορές i {ic} ιαγραφή καταχωρήσεων ιαγραφή καταχώρησης 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 20). 2 W i {V}/{^}: Ναι i M i {ic} ιαγραφή όλων των καταχωρήσεων 1 n i 1 2 {V}/{^}: ιαγραφη ολων i M 3 {V}/{^}: Ναι i M 4 {V}/{^}: Ναι i M i {ic} ιαδοχική κλήση αριθµών Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ συνοµιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθµούς του τηλεφωνικού καταλόγου. Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, για να καλέσετε, χωρίς χρήση χεριών, έναν αριθµό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή το PIN ενός τραπεζικού λογαριασµού που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο. 1 Κατά τη διάρκεια µιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε 1. 2 {V}/{^}: Τηλεφωνικος καταλογος i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυµείτε. 4 Πιέστε ] για να καλέσετε τον αριθµό. L Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθµό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή έναν κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε l για να προσθέσετε όσες παύσεις χρειάζονται µετά τον αριθµό και τον κωδικό PIN (σελ. 17). L Αν έχετε παλµική τηλεφωνική γραµµή, πρέπει να πιέσετε {*} πριν πιέσετε 1 στο βήµα 1 για να αλλάξετε προσωρινά τη λειτουργία κλήσης σε τονική. Όταν προσθέτετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, συνιστάται η προσθήκη του {*} στην αρχή των τηλεφωνικών αριθµών που θέλετε να καλείτε διαδοχικά (σελ. 20). Αντιγραφή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου Μπορείτε να αντιγράψετε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου µεταξύ 2 ακουστικών. *1 *1 σε συµβατό ακουστικό Panasonic L Οι ρυθµίσεις κατηγορίας για τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου δεν αντιγράφονται. 21

22 TG7511GR(gr-gr).book Page 22 Monday, February 15, :16 PM Τηλεφωνικός κατάλογος Αντιγραφή µιας καταχώρησης 1 Εύρεση της επιθυµητής καταχώρησης (σελ. 20). i 1 2 {V}/{^}: Αντιγραφη i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε το ακουστικό προς το οποίο θέλετε να στείλετε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. i M L Όταν αντιγραφεί µια καταχώρηση, εµφανίζεται η ένδειξη Ολοκληρωθ.. L Για να προχωρήσετε στην αντιγραφή άλλης καταχώρησης: {V}/{^}: Ναι i M i Βρείτε την επιθυµητή καταχώρηση. i M 4 {ic} Αντιγραφή όλων των καταχωρήσεων 1 n i 1 2 {V}/{^}: Αντιγραφη ολων i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε το ακουστικό προς το οποίο θέλετε να στείλετε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. i M L Όταν αντιγραφούν όλες οι καταχωρήσεις, εµφανίζεται η ένδειξη Ολοκληρωθ.. 4 {ic} 22

23 TG7511GR(gr-gr).book Page 23 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός Προγραµµατιζόµενες ρυθµίσεις Μπορείτε να προσαρµόσετε τη µονάδα προγραµµατίζοντας τις παρακάτω λειτουργίες µε το ακουστικό. Υπάρχουν 2 µέθοδοι προσπέλασης των λειτουργιών: κύλιση στα µενού της οθόνης (σελ. 23) χρήση των άµεσων εντολών (σελ. 25) L Η άµεση εντολή είναι η κύρια µέθοδος που χρησιµοποιείται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Προγραµµατισµός µε ξεφύλλισµα των µενού της οθόνης Πιέστε το {V}, το {^}, το {>} ή το {<} για να επιλέξετε το επιθυµητό βασικό µενού. i M 3 Πιέστε το {V} ή το {^} για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο στο υποµενού 1. i M L Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε από το υποµενού 2. i M 4 Πιέστε το {V} ή το {^} για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση. i M L Το βήµα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη λειτουργία που προγραµµατίζεται. L Για έξοδο πιέστε {ic}. L Για τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, βλ. σελ. 25. Βασικό µενού Υποµενού 1 Υποµενού 2 Σελίδα Καταλογος 34 καλουντων W Ρυθµ χρονου Ρυθµ ηµ./ωρας *1 14 E Ξυπνητηρι 28 SMS h Ενδοεπικοινωνια x Ρυθµιση ωρας *1 Λιστα ληψης 38 Λιστα αποστολης 37 ηµιουργια 36 Ρυθµισεις Κεντρο µηνυµ.1 *1 36 Κεντρο µηνυµ.2 *1 36 Αριθ. προσβ. PBX *1 38 Ενερ./απεν. SMS *

24 TG7511GR(gr-gr).book Page 24 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός Βασικό µενού Υποµενού 1 Υποµενού 2 Σελίδα Ρυθµιση κουδουνισµ. ( Αρχικη ρυθµιση " Αρχικη ρυθµιση " Ενταση κουδουνισµ. Ηχος κλησης Νυχτερινη λειτουργια Ενερ/Απεν 28 Εναρξη/Ληξη 29 Καθ κουδ 29 Επιλογη κατηγορ. 29 Ρυθµιση κουδουνισµ. Ενταση κουδουνισµ. Ηχος κλησης Νυχτερινη λειτουργια Ενερ/Απεν Εναρξη/Ληξη Καθ κουδ Επιλογη κατηγορ. Ρυθµ χρονου Ρυθµ ηµ./ωρας *1 14 *1 Αν προγραµµατίσετε τις ρυθµίσεις αυτές µε ένα από τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να προγραµµατίσετε το ίδιο στοιχείο µε άλλο ακουστικό. 28 Ξυπνητηρι 28 Ρυθµιση ωρας *1 Ονοµα ακουστικου 29 Φραγη καλουντων *1 29 Οικολογικη ρυθµιση Ισχ ραδιοκ βασης *1 14 Ρυθµιση οθονης Λειτουργια 15 απεικονισης Φωτισµος οθ. και πληκτρων Αντιθεση Ηχοι πληκτρων Αυτοµ απαντηση 18 Ρυθµιση γραµµης Τροποσ κλησης *1 14 Επαναληψη κλησης *1 18 Λειτ ιδ συνοµιλ. *1 PIN µοναδας βασης *1 30 Λειτουργια 32 επαναληπτη *1 Καταχωρηση Καταχωρ. ακουστ 31 Επιλογη βασης 31 Γλωσσα Οθονη 14 24

25 TG7511GR(gr-gr).book Page 25 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός µε χρήση των άµεσων εντολών 1 1 i {#} 2 Εισαγάγετε τον επιθυµητό κωδικό. 3 Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M L Το βήµα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη λειτουργία που προγραµµατίζεται. L Για έξοδο πιέστε {ic}. L Στον παρακάτω πίνακα, το <> επισηµαίνει τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Λειτουργία Κωδικός Ρύθµιση Σύστηµα *1 Σελίδα Καταλογος {2}{1}{3} 34 καλουντων Ρυθµ ηµ./ωρας {1}{0}{1} r 14 Ξυπνητηρι {7}{2}{0} {1}: Μια φορα {2}: Καθηµερινα {0}: <Απενεργοπ.> Ρυθµιση ωρας *2 {2}{2}{6} {1}: ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ {0}: <Χειροκινητα> 28 r Ενδοεπικοινωνια {2}{7}{4} 41 Ενταση κουδουνισµ. *3 (Ακουστικό) Ηχος κλησης *4, *5 (Ακουστικό) Νυχτερινη λειτουργια (On/Off) Νυχτερινη λειτουργια (Εκκίνηση/Λήξη) Νυχτερινη λειτουργια (Αναµονή κουδουνισµού) Νυχτερινη λειτουργια (Επιλογή κατηγορίας) {1}{6}{0} {1} {6}: Επίπεδο 1 6 <6> {0}: Απενεργοποίηση {1}{6}{1} <Ηχος κλ. 1> {2}{3}{8} {1}: Ενεργοπ. {0}: <Απενεργοπ.> 28 {2}{3}{7} <23:00/06:00> 29 {2}{3}{9} {1}: 30 Sec. {2}: <60 Sec.> {3}: 90 Sec. {4}: 120 Sec. {0}: Αθορυβο 29 {2}{4}{1} {1} {9}: Κατηγορια Ονοµα ακουστικου {1}{0}{4} 29 Φραγη καλουντων {2}{1}{7} r 29 Ισχ ραδιοκ βασης {7}{2}{5} {1}: <Κανονικη> {2}: Χαµηλη r 14 25

26 TG7511GR(gr-gr).book Page 26 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός Λειτουργία Κωδικός Ρύθµιση Σύστηµα *1 Σελίδα Λειτουργια απεικονισης Φωτισµος οθ. και πληκτρων Αντιθεση (Αντίθεση οθόνης) Για τη λειτουργία SMS 26 {1}{9}{2} {1}: <Πολλα στοιχεια> {0}: ενα στοιχειο {2}{7}{6} {1}: <Ενεργοπ.> {0}: Απενεργοπ. {1}{4}{5} {1} {6}: Επίπεδο 1 6 <3> Ηχοι πληκτρων *6 {1}{6}{5} {1}: <Ενεργοπ.> {0}: Απενεργοπ. Αυτοµ απαντηση *7 {2}{0}{0} {1}: Ενεργοπ. {0}: <Απενεργοπ.> Τροποσ κλησης {1}{2}{0} {1}: Παλµικος {2}: <Τονικος> Επαναληψη κλησης *8 {1}{2}{1} {0}: 900 Msec. {1}: 700 Msec. {2}: 600 Msec. {3}: 400 Msec. {4}: 300 Msec. {5}: 250 Msec. {*}: <200 Msec.> {#}: 160 Msec. {6}: 110 Msec. {7}: 100 Msec. {8}: 90 Msec. {9}: 80 Msec. Λειτ ιδ {1}{9}{4} {1}: Ενεργοπ. {0}: συνοµιλ. *9 <Απενεργοπ.> PIN µοναδας βασης Λειτουργια επαναληπτη r 14 r 18 r {1}{3}{2} <0000> r 30 {1}{3}{8} {1}: Ενεργοπ. {0}: <Απενεργοπ.> r 32 Καταχωρ. ακουστ {1}{3}{0} 31 Καταργηση {1}{3}{1} 31 καταχωρησης Επιλογη βασης {1}{3}{7} <Αυτοµατα> 31 Οθονη (Αλλαγή γλώσσας) {1}{1}{0} <Ελληνικα> 14 Λειτουργία Κωδικός Ρύθµιση Σύστηµα *1 Σελίδα SMS {3}{5}{0} 36 Κεντρο µηνυµ.1 {3}{5}{1} r 36 Κεντρο µηνυµ.2 {3}{5}{2} r 36

27 TG7511GR(gr-gr).book Page 27 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός Λειτουργία Κωδικός Ρύθµιση Σύστηµα *1 Σελίδα Αριθ. προσβ. PBX {3}{5}{6} <Απενεργοπ.> r 38 Ενερ./απεν. SMS {3}{5}{7} <Απενεργοπ.> r 36 *1 Αν η στήλη Σύστηµα είναι επιλεγµένη, δεν χρειάζεται να προγραµµατίσετε το ίδιο στοιχείο χρησιµοποιώντας άλλο ακουστικό. *2 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη µονάδα να ρυθµίζει αυτόµατα την ηµεροµηνία και την ώρα κάθε φορά που λαµβάνονται πληροφορίες καλούντος, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε Χειροκινητα. (µόνο για συνδροµητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος) Για να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθµίστε πρώτα την ηµεροµηνία και την ώρα (σελ. 14). *3 Όταν η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη (off), εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ~ και το ακουστικό δεν κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Ωστόσο, ακόµα και όταν η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη, το ακουστικό κουδουνίζει για την αφύπνιση (σελ. 28), τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας (σελ. 41) και την αναζήτηση (σελ. 41). *4 Εάν επιλέξετε κάποιον από τους ήχους µελωδικών κουδουνισµών, ο ήχος κλήσης θα συνεχίσει να ακούγεται για αρκετά δευτερόλεπτα ακόµη και σε περίπτωση που ο καλών έχει ήδη κλείσει. Όταν απαντήσετε στην κλήση, µπορεί να ακούσετε έναν τόνο κλήσης ή να µην απαντήσει κανένας. *5 Οι προεπιλεγµένες µελωδίες στην παρούσα συσκευή χρησιµοποιούνται µε την άδεια της 2007 Copyrights Vision Inc. *6 Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιµάτε να µην ακούτε τόνους πλήκτρων όταν σχηµατίζετε αριθµό κλήσης ή όταν πιέζετε άλλα πλήκτρα, συµπεριλαµβανοµένων των τόνων επιβεβαίωσης και των τόνων σφάλµατος. *7 Αν εγγραφείτε ως συνδροµητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. *8 Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου. *9 Για να εµποδίζετε άλλους χρήστες να συµµετάσχουν στη συνοµιλία σας µε εξωτερικούς συνοµιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία. 27

28 TG7511GR(gr-gr).book Page 28 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός Ειδικός προγραµµατισµός Ξυπνητήρι Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης την καθορισµένη ώρα, µία φορά ή καθηµερινά, επί 3 λεπτά. Η αφύπνιση µπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό. Σηµαντικό: L Ρυθµίστε προηγουµένως την ηµεροµηνία και ώρα (σελ. 14). 1 1 i {#}{7}{2}{0} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή ξυπνητηριού. i M Απενεργοπ. Απενεργοποιεί το ξυπνητήρι. Μεταβείτε στο βήµα 6. Μια φορα Το ξυπνητήρι ηχεί µία φορά την καθορισµένη ώρα. Καθηµερινα Το ξυπνητήρι ηχεί την καθορισµένη ώρα καθηµερινά. Μεταβείτε στο βήµα 4. 3 Εισάγετε την ηµεροµηνία και το µήνα που επιθυµείτε. i M 4 Καθορίστε την επιθυµητή ώρα. i M 5 {V}/{^}: Επιλέξτε τον επιθυµητό τόνο αφύπνισης. i M L Συνιστούµε να επιλέξετε ήχο διαφορετικό από τον ήχο κουδουνισµού που χρησιµοποιείται για εξωτερικές κλήσεις. 6 M i {ic} L Όταν το ξυπνητήρι ρυθµιστεί, εµφανίζεται η ένδειξη E. L Για να σταµατήσετε τον ήχο αφύπνισης, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης ή τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης ή στο φορτιστή. 28 L Όταν το ακουστικό είναι σε χρήση, ο ήχος ξυπνητηριού δεν ακούγεται µέχρι το ακουστικό να µεταβεί στην κατάσταση αναµονής. Νυχτερινή λειτουργία Με τη νυχτερινή λειτουργία µπορείτε να επιλέξετε µία χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παράδειγµα ενώ κοιµάστε. Η νυχτερινή λειτουργία µπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό. Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία κατηγοριών του τηλεφωνικού καταλόγου (σελ. 20) µπορείτε επίσης να επιλέξετε κατηγορίες καλούντων των οποίων οι κλήσεις παρακάµπτουν τη νυχτερινή λειτουργία και κάνουν το ακουστικό να κουδουνίζει (µόνο για συνδροµητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος). Σηµαντικό: L Ρυθµίστε προηγουµένως την ηµεροµηνία και ώρα (σελ. 14). L Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση ακούγεται ακόµα και αν η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας (on/off) 1 1 i {#}{2}{3}{8} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M L Αν επιλέξετε Απενεργοπ., πιέστε το {ic} για έξοδο. 3 Εισάγετε την ώρα και τα λεπτά που επιθυµείτε να ξεκινά αυτή η λειτουργία. i M L Μπορείτε να επιλέξετε τη µορφή 24 ωρών ή 12 ωρών ( AM ή PM ) πιέζοντας /. 4 Εισάγετε την ώρα και τα λεπτά που επιθυµείτε να σταµατά αυτή η λειτουργία. i M

29 TG7511GR(gr-gr).book Page 29 Monday, February 15, :16 PM 5 {ic} L Όταν έχει ρυθµιστεί η νυχτερινή λειτουργία, εµφανίζεται η ένδειξη 3. L Για να διορθώσετε κάποιο ψηφίο, πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στο ψηφίο και, στη συνέχεια, κάντε τη διόρθωση. Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης 1 1 i {#}{2}{3}{7} 2 Συνεχίστε από το βήµα 3, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας (on/off), σελ. 28. Ρύθµιση του χρόνου κουδουνισµού Με τη ρύθµιση αυτή, το ακουστικό µπορεί να κουδουνίσει όταν βρίσκεται σε νυχτερινή λειτουργία, εάν ο καλών περιµένει αρκετά. Αφού παρέλθει ο επιλεγµένος χρόνος, το ακουστικό κουδουνίζει. Αν επιλέξετε Αθορυβο, το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει ποτέ όταν βρίσκεται στη νυχτερινή λειτουργία. 1 1 i {#}{2}{3}{9} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M i {ic} Επιλογή των κατηγοριών που παρακάµπτουν τη νυχτερινή λειτουργία 1 1 i {#}{2}{4}{1} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τις κατηγορίες που επιθυµείτε. i t L Q εµφανίζεται δίπλα στους αριθµούς των επιλεγµένων κατηγοριών. L Για να ακυρώσετε κάποια επιλεγµένη κατηγορία, πιέστε ξανά t. Q εξαφανίζεται. 3 M i {ic} L Επίσης, µπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες στο βήµα 2, ως εξής: Πιέστε {1} έως {9}. i M Προγραµµατισµός Αλλαγή του ονόµατος ακουστικού Ο χρήστης µπορεί να δώσει σε κάθε ακουστικό ένα όνοµα ( Γιώργος, Κουζίνα κ.τ.λ.). Κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο όταν πραγµατοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας µεταξύ ακουστικών. Μπορείτε να επιλέξετε αν το όνοµα του ακουστικού θα εµφανίζεται στην κατάσταση αναµονής. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Απενεργοπ.. Αν επιλέξετε Ενεργοπ. χωρίς να εισάγετε κανένα όνοµα ακουστικού, εµφανίζεται Ακουστικο 1 έως Ακουστικο i {#}{1}{0}{4} 2 Εισαγάγετε το επιθυµητό όνοµα (10 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 42). L Αν δεν χρειάζεται, µεταβείτε στο βήµα 3. 3 M 4 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M 2 φορές 5 {ic} Φραγή εισερχόµενων κλήσεων (µόνο για συνδροµητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος) Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη µονάδα να απορρίπτει κλήσεις από συγκεκριµένους τηλεφωνικούς αριθµούς ατόµων στα οποία δεν θέλετε να απαντήσετε, π.χ. ανεπιθύµητες κλήσεις. Όταν ληφθεί µια κλήση, η µονάδα δεν θα κουδουνίσει όσο εκτελείται αναγνώριση του καλούντος. Αν ο τηλεφωνικός αριθµός συµφωνεί µε µια καταχώριση του καταλόγου φραγής εισερχόµενων κλήσεων, η µονάδα στέλνει στον καλούντα τον τόνο κατειληµµένης γραµµής και µετά διακόπτει την κλήση. Σηµαντικό: L Όταν η µονάδα λάβει κλήση από έναν αριθµό που είναι αποθηκευµένος στον 29

30 TG7511GR(gr-gr).book Page 30 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός 30 κατάλογο φραγής εισερχόµενων κλήσεων, η κλήση διακόπτεται και ο αριθµός καταγράφεται στον κατάλογο καλούντων (σελ. 34) µε το σύµβολο 7. Αποθήκευση ανεπιθύµητων καλούντων Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 τηλεφωνικούς αριθµούς στον κατάλογο φραγής εισερχόµενων κλήσεων χρησιµοποιώντας τον κατάλογο καλούντων ή καταχωρίζοντας απευθείας τους αριθµούς. Σηµαντικό: L Πρέπει να αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθµό µε τον κωδικό περιοχής στον κατάλογο φραγής εισερχόµενων κλήσεων. Από τον κατάλογο καλούντων: 1 {<} (y) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση για την οποία θέλετε να ισχύσει η φραγή. i M i I 3 {V}/{^}: Φραγη καλουντων i M 4 {V}/{^}: Ναι i M i {ic} Με καταχώριση των τηλεφωνικών αριθµών: 1 1 i {#}{2}{1}{7} i m 2 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό (έως 24 ψηφία). i M L Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιέστε ^. 3 {ic} Εµφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αριθµών κλήσεων φραγής 1 1 i {#}{2}{1}{7} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυµείτε. L Για έξοδο, πιέστε το {ic}. 3 Για να επεξεργαστείτε έναν αριθµό: ~ i Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθµό. i M i {ic} Για να διαγράψετε έναν αριθµό: W i {V}/{^}: Ναι i M i {ic} L Κατά την αλλαγή ενός αριθµού, πιέστε το επιθυµητό πλήκτρο κλήσης για προσθήκη και το ^ για διαγραφή. Αλλαγή του PIN (Personal Identification Number: Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης) της µονάδας βάσης Σηµαντικό: L Εάν αλλάξετε το PIN, σηµειώστε το νέο σας PIN. Η µονάδα δεν πρόκειται να σας αποκαλύψει το PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. 1 1 i {#}{1}{3}{2} 2 Πληκτρολογήστε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης (εργοστασιακή ρύθµιση: 0000 ). 3 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της µονάδας βάσης. i M i {ic} Καταχώριση µιας µονάδας Λειτουργία επιπλέον µονάδων Πρόσθετα ακουστικά Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 6 ακουστικά σε µία µονάδα βάσης. Σηµαντικό: L Το µοντέλο πρόσθετου ακουστικού που συνιστάται για χρήση µε την παρούσα µονάδα αναφέρεται στη σελ. 4. Εάν χρησιµοποιείται άλλο µοντέλο ακουστικού, ενδέχεται ορισµένες λειτουργίες (ρυθµίσεις ακουστικού, ρυθµίσεις µονάδας βάσης κ.τ.λ.) να µην είναι διαθέσιµες. Πρόσθετες µονάδες βάσης Τα ακουστικά µπορούν να καταχωρηθούν µέχρι και σε 4 µονάδες βάσης, δίνοντάς σας

31 TG7511GR(gr-gr).book Page 31 Monday, February 15, :16 PM τη δυνατότητα να προσθέτετε επιπλέον µονάδες βάσης και να επεκτείνετε την περιοχή εµβέλειας στην οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ακουστικό/ά σας. Σε περίπτωση που ένα ακουστικό βρεθεί εκτός της εµβέλειας της µονάδας βάσης του, ενώ το Αυτοµατα είναι επιλεγµένο στη µονάδα βάσης (σελ. 31), θα αναζητήσει άλλη µονάδα βάσης για την πραγµατοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η µονάδα βάσης και τα ακουστικά µε τα οποία αυτή επικοινωνεί ονοµάζονται ραδιοκυψέλη. L Κατά τη µετακίνηση του ακουστικού από µια ραδιοκυψέλη σε άλλη, οι κλήσεις διακόπτονται. Καταχώρηση ενός ακουστικού σε µία µονάδα βάσης Το παρεχόµενο ακουστικό και η µονάδα βάσης είναι προκαταχωρισµένα. Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό δεν είναι καταχωρηµένο στη µονάδα βάσης (για παράδειγµα, το σύµβολο _ εµφανίζεται ακόµα και όταν το ακουστικό βρίσκεται κοντά στη µονάδα βάσης), καταχωρίστε ξανά το ακουστικό. 1 Ακουστικό: 1 i {#}{1}{3}{0} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τον αριθµό µιας µονάδας βάσης. i M L Ο αριθµός αυτός χρησιµοποιείται από το ακουστικό µόνον ως αναφορά. 3 Μονάδα βάσης: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το {x} για περίπου 5 δευτερόλεπτα (χωρίς τόνο καταχώρισης). L Αν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα καταχωρισµένα ακουστικά, πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να σταµατήσουν. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το ίδιο βήµα. L Το επόµενο βήµα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 δευτερολέπτων. Προγραµµατισµός 4 Ακουστικό: Περιµένετε να εµφανιστεί η ένδειξη Εισ. PIN βασης. i Εισαγάγετε το PIN της µονάδας βάσης (προεπιλεγµένο: 0000 ). i M L Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. L Όταν η καταχώριση του ακουστικού ολοκληρωθεί επιτυχώς, εµφανίζεται το σύµβολο w L Κατά τη διάρκεια της καταχώρισης, το µήνυµα Καταχωρηση βασης εµφανίζεται σε όλα τα καταχωρισµένα ακουστικά. L Όταν αγοράσετε ένα πρόσθετο ακουστικό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του πρόσθετου ακουστικού για την καταχώρηση. Επιλογή µονάδας βάσης Αν έχει επιλεγεί Αυτοµατα, το ακουστικό χρησιµοποιεί αυτόµατα οποιαδήποτε διαθέσιµη µονάδα βάσης στην οποία είναι καταχωρισµένο. Αν έχει επιλεγεί συγκεκριµένη µονάδα βάσης, το ακουστικό πραγµατοποιεί και λαµβάνει κλήσεις χρησιµοποιώντας µόνο αυτή τη µονάδα βάσης. Εάν το ακουστικό είναι εκτός περιοχής εµβέλειας της συγκεκριµένης µονάδας βάσης, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν κλήσεις. 1 1i {#}{1}{3}{7} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό µονάδας βάσης ή Αυτοµατα. i M L Το ακουστικό ξεκινά την αναζήτηση της µονάδας βάσης. Ακύρωση καταχώρησης ακουστικού Ένα ακουστικό µπορεί να ακυρώσει την καταχώρησή του (ή την καταχώρηση ενός άλλου ακουστικού), που είναι αποθηκευµένη στη µονάδα βάσης. Έτσι το ακουστικό µπορεί 31

32 TG7511GR(gr-gr).book Page 32 Monday, February 15, :16 PM Προγραµµατισµός να τερµατίσει την ασύρµατη επικοινωνία του µε το σύστηµα. 1 1 i {#}{1}{3}{1} L Εµφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρηµένα στη µονάδα βάσης. 2 {V}/{^}: Επιλέξτε το ακουστικό που θέλετε να ακυρώσετε. i M 3 {V}/{^}: Ναι i M L Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης. L Το ακουστικό δεν κουδουνίζει όταν ακυρώνεται η δική του καταχώρηση. 4 {ic} Ακύρωση µονάδας βάσης Ένα ακουστικό µπορεί να ακυρώσει τη µονάδα βάσης στην οποία είναι καταχωρισµένο. Αυτό επιτρέπει στη µονάδα βάσης να τερµατίσει την ασύρµατη επικοινωνία της µε το σύστηµα. 1 1 i {#}{1}{3}{9} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη µονάδα βάσης που θέλετε να ακυρώσετε. i M 3 {V}/{^}: Ναι i M i {ic} L Για να καταχωρίσετε ένα ακουστικό σε διαφορετική µονάδα βάσης ή ξανά στην ίδια µονάδα βάσης, βλέπε σελ. 31. L Μην χρησιµοποιείτε πάνω από έναν επαναλήπτη ταυτόχρονα. Ρύθµιση της λειτουργίας επαναλήπτη 1 1 i {#}{1}{3}{8} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M i {ic} L Όταν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλήπτη, το σύµβολο _ εµφανίζεται στιγµιαία στο ακουστικό. Αυτό είναι φυσιολογικό, και το ακουστικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόλις εµφανιστεί το σύµβολο w. Αύξηση της περιοχής εµβέλειας της µονάδας βάσης Μπορείτε να αυξήσετε την εµβέλεια σήµατος της µονάδας βάσης χρησιµοποιώντας επαναλήπτη ψηφιακής ασύρµατης τηλεπικοινωνίας (DECT). Χρησιµοποιείτε µόνο τον επαναλήπτη ψηφιακής ασύρµατης τηλεπικοινωνίας Panasonic για τον οποίο γίνεται αναφορά στην σελ. 3. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Panasonic. Σηµαντικό: L Προτού καταχωρήσετε τον επαναλήπτη στην παρούσα µονάδα βάσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του. 32

33 TG7511GR(gr-gr).book Page 33 Monday, February 15, :16 PM Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Σηµαντικό: L Η συσκευή έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδροµητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία. Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος Κατά τη λήψη µιας εξωτερικής κλήσης, εµφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθµός του καλούντος. Τα στοιχεία καλούντων για τους 50 τελευταίους καλούντες καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων, από την πιο πρόσφατη κλήση µέχρι την παλαιότερη. L Αν η µονάδα δεν µπορεί να λάβει στοιχεία καλούντων, εµφανίζονται τα παρακάτω: Εκτος περιοχης : Ο καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Απορρητη κληση : Ο καλών ζητά να µην αποστέλλονται στοιχεία καλούντος. L Αν η µονάδα είναι συνδεδεµένη µε τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να µην γίνεται σωστή λήψη των στοιχείων καλούντων. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου. Αναπάντητες κλήσεις Εάν µία κλήση δεν απαντηθεί, η µονάδα αντιµετωπίζει την κλήση ως αναπάντητη και εµφανίζεται η ένδειξη y. Έτσι, µπορείτε να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να προβάλετε Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος τον κατάλογο καλούντων για να δείτε ποιος σας κάλεσε ενώ λείπατε. Ακόµα και αν προβάλετε µόνο µία αναπάντητη κλήση στον κατάλογο καλούντων (σελ. 34), η ένδειξη y εξαφανίζεται από την οθόνη. Αν λάβετε άλλη νέα κλήση, η ένδειξη y εµφανίζεται ξανά. L Ακόµα και αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε δει ακόµα, η ένδειξη y εξαφανίζεται από την οθόνη αναµονής αν εκτελεστεί η εξής ενέργεια σε κάποιο από τα καταχωρισµένα ακουστικά: Να επανατοποθετηθεί στη µονάδα βάσης ή το φορτιστή. Να πατηθεί το {ic}. Εµφάνιση ονόµατος τηλεφωνικού καταλόγου Όταν πραγµατοποιηθεί λήψη των στοιχείων καλούντων και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό αριθµό που είναι αποθηκευµένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, το αποθηκευµένο όνοµα στον τηλεφωνικό κατάλογο θα εµφανιστεί και θα καταγραφεί στον κατάλογο καλούντων. Ήχος κουδουνισµού βάσει κατηγορίας για τον τηλεφωνικό κατάλογο Αυτή η λειτουργία µπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίζετε ποιος σας καλεί, χρησιµοποιώντας διαφορετικούς ήχους κουδουνισµού για διαφορετικές κατηγορίες καλούντων. Τη στιγµή που προσθέτετε µια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, µπορείτε ταυτόχρονα να την αντιστοιχίσετε στην επιθυµητή κατηγορία (σελ. 20). Όταν γίνεται λήψη µιας κλήσης από έναν καλούντα που είναι καταχωρηµένος σε µια κατηγορία, ακούγεται ο ήχος κουδουνισµού της αντίστοιχης κατηγορίας µετά την εµφάνιση των στοιχείων του καλούντος. Αν επιλέξετε Προεπιλογη κουδουνισµου, η µονάδα χρησιµοποιεί τον ήχο κουδουνισµού που επιλέξατε στη 33

34 TG7511GR(gr-gr).book Page 34 Monday, February 15, :16 PM Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σελ. 25, όταν λαµβάνονται κλήσεις από αυτήν την κατηγορία. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Προεπιλογη κουδουνισµου. 1 n i 1 2 {V}/{^}: Κατηγορια i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυµείτε. i M 4 {V}/{^}: Επιλέξτε την τρέχουσα ρύθµιση του ήχου κουδουνισµού της κατηγορίας. i M 5 {V}/{^}: Επιλέξτε τον επιθυµητό ήχο κουδουνισµού. i M 6 {ic} Κατάλογος καλούντων Σηµαντικό: L Μόνο 1 άτοµο µπορεί να ανοίγει τον κατάλογο καλούντων κάθε φορά. L Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση για την ηµεροµηνία και την ώρα της µονάδας είναι σωστή (σελ. 14). Προβολή του καταλόγου καλούντων και απαντητική κλήση στον καλούντα 1 {<} (y) 2 Πιέστε το {V} για να εκκινήσετε την αναζήτηση από την πιο πρόσφατη κλήση, ή πιέστε το {^} για να εκκινήσετε την αναζήτηση από την παλαιότερη κλήση. L Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον καλούντα πιέζοντας A όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων. 3 Για να ανταποδώσετε την κλήση, πιέστε {C}. Για έξοδο, πιέστε το {ic}. L Εάν έχετε ήδη δει ή απαντήσει στην καταχώριση, εµφανίζεται η ένδειξη Q, ακόµη και εάν την είδατε ή την απαντήσατε από άλλο ακουστικό. L Αν η κλήση συµφωνεί µε κάποια καταχώριση του καταλόγου φραγής εισερχόµενων κλήσεων, ο αριθµός καταγράφεται µε το σύµβολο 7 (σελ. 29). Επεξεργασία του τηλεφωνικού αριθµού του καλούντος πριν από την ανταπόδοση της κλήσης 1 {<} (y) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυµείτε. i M 34

35 TG7511GR(gr-gr).book Page 35 Monday, February 15, :16 PM L Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον καλούντα πιέζοντας A όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων. 3 ~ i Αλλάξτε τον αριθµό. L Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ({0} έως {9}) για προσθήκη, το ^ για διαγραφή. 4 {C} ιαγραφή στοιχείων καλούντος 1 {<} (y) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυµείτε. 3 W i {V}/{^}: Ναι i M i {ic} ιαγραφή όλων των στοιχείων καλούντος 1 {<} (y) 2 W i {V}/{^}: Ναι i M i {ic} Αποθήκευση στοιχείων καλούντων στον τηλεφωνικό κατάλογο 1 {<} (y) 2 {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυµείτε. i M i I 3 {V}/{^}: Τηλεφωνικος καταλογος i M 4 Για να αποθηκεύσετε το όνοµα, συνεχίστε από το βήµα 2, Προσθήκη καταχωρίσεων, σελ. 20. Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος 35

36 TG7511GR(gr-gr).book Page 36 Monday, February 15, :16 PM SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) Χρήση των SMS Η λειτουργία SMS σας παρέχει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαµβάνετε µηνύµατα κειµένου από άλλα σταθερά και κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν συµβατά δίκτυα και λειτουργίες SMS. Σηµαντικό: L Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες SMS πρέπει να: εγγραφείτε ως συνδροµητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και/ή σε κατάλληλη υπηρεσία όπως SMS. βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία SMS. βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευµένοι οι σωστοί αριθµοί του κέντρου µηνυµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαθεσιµότητα, επικοινωνήστε µε τον παροχέα σας υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία. L Μπορούν να αποθηκευτούν µέχρι 47 µηνύµατα (160 χαρακτήρες/µήνυµα). Ο συνολικός αριθµός µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 47, εάν το µήκος των µηνυµάτων είναι µικρότερο από 160 χαρακτήρες/µήνυµα. L Σε περίπτωση που η µονάδα είναι συνδεδεµένη µε τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες SMS. Ενεργοποίηση/απενεργο ποίηση SΜS Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Απενεργοπ i {#}{3}{5}{7} 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε. i M i {ic} 36 Αποθήκευση αριθµών των κέντρων µηνυµάτων SMS Προκειµένου να λαµβάνετε και να στέλνετε µηνύµατα SMS, οι αριθµοί των κέντρων µηνυµάτων πρέπει να αποθηκεύονται. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα σας υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία. 1 Για αποθήκευση Κεντρο µηνυµ.1 : 1 i {#}{3}{5}{1} Για αποθήκευση Κεντρο µηνυµ.2 : 1 i {#}{3}{5}{2} 2 Αλλάξτε τον αριθµό αναλόγως. i M i {ic} L Για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου: Πρέπει να προσθέσετε τον αριθµό πρόσβασης γραµµής τηλεφωνικού κέντρου και µια παύση κλήσης στην αρχή του αριθµού του Κέντρου Μηνυµάτων 1. Αν χρησιµοποιείτε µόνο τον αριθµό του Κέντρου Μηνυµάτων 1 για SMS, αποθηκεύστε τον αριθµό του Κέντρου Μηνυµάτων 1 ως έχει (χωρίς να προσθέσετε αριθµό πρόσβασης γραµµής ή παύση κλήσης) στο Κέντρο Μηνυµάτων 2. Αποστολή µηνύµατος Σύνταξη και αποστολή νέου µηνύµατος 1 1 i h i M 2 {V}/{^}: ηµιουργια i M L Εάν εµφανίζεται η ένδειξη ^Χρηση τελευτ.?, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κείµενο του τελευταίου µηνύµατος που συντάξατε πιέζοντας {^}.

37 TG7511GR(gr-gr).book Page 37 Monday, February 15, :16 PM SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) 3 Μεταβείτε σε ένα µήνυµα. i M L Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας / (σελ. 42). 4 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του παραλήπτη (έως 20 ψηφία). i M Για να χρησιµοποιήσετε τον κατάλογο επανάληψης κλήσης: {>} (R) i {V}/{^}: Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθµό. i M 2 φορές Για να χρησιµοποιήσετε τον κατάλογο καλούντων: {<} (y) i {V}/{^}: Επιλέξτε το συνοµιλητή. i M 2 φορές Για να χρησιµοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο: n i {V}/{^}: Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. i M 2 φορές 5 Για να αποθηκεύσετε το µήνυµα, επιλέξτε Ναι. i M 6 Για να στείλετε το µήνυµα, πιέστε M. L Για να ακυρώσετε την αποστολή, πιέστε {ic}. L Η παρούσα µονάδα υποστηρίζει µηνύµατα SMS έως και 612 χαρακτήρων, ωστόσο, ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων τον οποίο µπορείτε να στείλετε ή να λάβετε µπορεί να περιορίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών SMS/την τηλεφωνική εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα της υπηρεσίας SMS/την τηλεφωνική εταιρεία. L Σε περίπτωση που το µήνυµά σας περιέχει περισσότερους από 160 χαρακτήρες, τότε το µήνυµά σας είναι µεγάλο και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη *Μεγ. κειµ.*. Ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία ενδέχεται να διαχειρίζεται τα µεγάλα µηνύµατα διαφορετικά από ό,τι τα υπόλοιπα µηνύµατα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία. L Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεµένο µε τηλεφωνικό κέντρο, αποθηκεύστε τον αριθµό πρόσβασης στη γραµµή του τηλεφωνικού κέντρου (σελ. 38). Επεξεργασία/αποστολή αποθηκευµένου µηνύµατος 1 1 i h i M 2 {V}/{^}: Λιστα αποστολης i M 3 Για να διαβάσετε ένα αποθηκευµένο µήνυµα, πιέστε το {V} ή το {^} για να επιλέξετε το µήνυµα. i M 4 Για να επεξεργαστείτε το µήνυµα: 1 i {V}/{^}: Αλλαγη µηνυµατος i M i Συνεχίστε από το βήµα 3, Σύνταξη και αποστολή νέου µηνύµατος, σελ. 36. Για να στείλετε το µήνυµα: 1 i {V}/{^}: Αποστολη i M i Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το ^ για να διαγράψετε όλους τους αριθµούς. i Συνεχίστε από το βήµα 4, Σύνταξη και αποστολή νέου µηνύµατος, σελ. 36. ιαγραφή αποθηκευµένων µηνυµάτων 1 1 i h i M 2 {V}/{^}: Λιστα αποστολης i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε ένα µήνυµα. i M 4 1 i {V}/{^}: ιαγραφη i M L Για να διαγράψετε όλα τα µηνύµατα, επιλέξτε ιαγραφη ολων. i M 5 {V}/{^}: Ναι i M i {ic} 37

38 TG7511GR(gr-gr).book Page 38 Monday, February 15, :16 PM SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) Λήψη µηνύµατος Όταν λαµβάνετε µήνυµα SMS: Εµφανίζεται η ένδειξη Εκτελ. Ληψη µηνυµ. SMS. ακούγεται ένας ήχος (αν ο κουδουνισµός του ακουστικού είναι ενεργοποιηµένος). h εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των νέων (µη αναγνωσµένων) µηνυµάτων SMS. Ανάγνωση ληφθέντος µηνύµατος 1 1 i h i M 2 {V}/{^}: Λιστα ληψης i M 3 {V}/{^}: Επιλέξτε ένα µήνυµα. L Μηνύµατα τα οποία έχουν ήδη διαβαστεί επισηµαίνονται µε την ένδειξη Q, ακόµη και αν έχουν διαβαστεί από άλλο ακουστικό. L Για να διαγράψετε ένα µήνυµα, πιέστε W. i {V}/{^}: Ναι i M 4 Πιέστε M για να διαβάσετε το περιεχόµενο του µηνύµατος. L Για να καλέσετε τον αποστολέα του µηνύµατος, πιέστε {C}. Απάντηση σε µήνυµα 1 Ενόσω διαβάζετε ένα µήνυµα που έχετε λάβει, πιέστε 1. 2 {V}/{^}: Απαντηση i M 3 Μεταβείτε σε ένα µήνυµα (σελ. 42). i M 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό του παραλήπτη, αν είναι απαραίτητο. i M 5 Συνεχίστε από το βήµα 5, Σύνταξη και αποστολή νέου µηνύµατος, σελ. 36. Επεξεργασία/προώθηση µηνύµατος 1 Ενόσω διαβάζετε ένα µήνυµα που έχετε λάβει, πιέστε {V}/{^}: Αλλαγη µηνυµατος i M 3 Συνεχίστε από το βήµα 3, Σύνταξη και αποστολή νέου µηνύµατος, σελ. 36. ιαγραφή ληφθέντων µηνυµάτων 1 Ενόσω διαβάζετε ένα µήνυµα που έχετε λάβει, πιέστε 1. 2 {V}/{^}: ιαγραφη i M L Για να διαγράψετε όλα τα µηνύµατα, επιλέξτε ιαγραφη ολων. i M 3 {V}/{^}: Ναι i M i {ic} Αποθήκευση του αριθµού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο 1 Ενόσω διαβάζετε ένα µήνυµα που έχετε λάβει, πιέστε 1. 2 {V}/{^}: Προσθ σε καταλ i M 3 Για να αποθηκεύσετε το όνοµα, συνεχίστε από το βήµα 2, Προσθήκη καταχωρίσεων, σελ. 20. Επεξεργασία του αριθµού αποστολέα πριν να τον καλέσετε 1 Ενόσω διαβάζετε ένα µήνυµα που έχετε λάβει, πιέστε 1. 2 {V}/{^}: Αλλαγ και κληση i M 3 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθµό. i {C} Άλλες ρυθµίσεις Αποθήκευση του αριθµού πρόσβασης στη γραµµή του τηλεφωνικού κέντρου (µόνο για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου) Για την ορθή αποστολή των µηνυµάτων SMS, αποθηκεύστε τον αριθµό πρόσβασης στη γραµµή του τηλεφωνικού κέντρου (4

39 TG7511GR(gr-gr).book Page 39 Monday, February 15, :16 PM SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) ψηφία µέγ.). Όταν στέλνετε µηνύµατα SMS σε καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ή του καταλόγου επανάληψης κλήσης, ο αριθµός πρόσβασης της γραµµής τηλεφωνικού κέντρου διαγράφεται. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι Απενεργοπ i {#}{3}{5}{6} 2 {V}/{^}: Ενεργοπ. i M 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στη γραµµή του τηλεφωνικού κέντρου και µία παύση, εάν είναι απαραίτητο. i M i {ic} 39

40 TG7511GR(gr-gr).book Page 40 Monday, February 15, :16 PM Υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου Υπηρεσία φωνητικού ταχυδροµείου Ο αυτόµατος τηλεφωνητής οµιλίας είναι µια υπηρεσία αυτόµατης απάντησης που σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική σας εταιρεία. Αφότου γίνετε συνδροµητής σε αυτήν την υπηρεσία, το σύστηµα φωνητικού ταχυδροµείου του παροχέα σας υπηρεσιών/της τηλεφωνικής σας εταιρείας απαντά στις κλήσεις όταν εσείς δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ή όταν η γραµµή σας είναι κατειληµµένη. Τα µηνύµατα καταγράφονται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, όχι από το τηλέφωνό σας. Όταν έχετε νέα µηνύµατα, εµφανίζεται η ένδειξη 6 στο ακουστικό, εφόσον η υπηρεσία εµφάνισης µηνυµάτων είναι διαθέσιµη. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. Σηµαντικό: L Αν η ένδειξη 6 παραµείνει στην οθόνη ακόµα και αφότου ακούσετε τα νέα µηνύµατα, σβήστε την πατώντας και κρατώντας πατηµένο το {#} για 2 δευτερόλεπτα. 40

41 TG7511GR(gr-gr).book Page 41 Monday, February 15, :16 PM Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισµός Ενδοεπικοινωνία Οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ανάµεσα στα ακουστικά είναι εφικτές εντός της ίδιας ραδιοκυψέλης. L Αν λάβετε εξωτερική κλήση ενώ βρίσκεστε σε κλήση ενδοεπικοινωνίας, ακούτε 2 τόνους. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε {ic} και µετά πιέστε {C}. L Κατά την αναζήτηση του ακουστικού, το ακουστικό που αναζητείται κουδουνίζει για 1 λεπτό. Πραγµατοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας 1 1 i 4 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη µονάδα που επιθυµείτε. i M L Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε {ic}. 3 Όταν ολοκληρώσετε τη συνοµιλία, πιέστε {ic}. Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας 1 Πιέστε {C} για να απαντήσετε. 2 Όταν ολοκληρώσετε τη συνοµιλία, πιέστε {ic}. Εντοπισµός ακουστικού Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό, µπορείτε να το εντοπίσετε πατώντας το {x} στη µονάδα βάσης. L Όλα τα καταχωρισµένα ακουστικά κουδουνίζουν για 1 λεπτό. Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε το ξανά ή πιέστε {ic} στο ακουστικό. Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις Οι εξωτερικές κλήσεις µπορούν να µεταβιβάζονται µεταξύ 2 ακουστικών στην ίδια ραδιοκυψέλη. 2 ακουστικά της ίδιας ραδιοκυψέλης µπορούν να πραγµατοποιήσουν τηλεφωνική διάσκεψη µε εξωτερικό συνοµιλητή. 1 Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης, πιέστε 4 για να βάλετε την κλήση σε αναµονή. 2 {V}/{^}: Επιλέξτε τη µονάδα που επιθυµείτε. i M 3 Περιµένετε µέχρι να απαντήσει ο συνοµιλητής που αναζητάτε. L Αν ο συνοµιλητής που αναζητάτε δεν απαντήσει, πιέστε το ^ για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση. 4 Για να ολοκληρώσετε τη µεταβίβαση: Πιέστε {ic}. L Η εξωτερική κλήση µεταφέρεται στη µονάδα προορισµού. Για να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνική διάσκεψη: Πιέστε w. L Για να εγκαταλείψετε την τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε το {ic}. Οι υπόλοιποι 2 συνοµιλητές µπορούν να συνεχίσουν τη συνοµιλία. L Για να βάλετε µια εξωτερική κλήση σε αναµονή, πιέστε H. Για να επανέλθετε στην τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε το w. L Αν θελήσετε να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση αφότου απαντήσει ο συνοµιλητής που αναζητήθηκε, πατήστε W. Απάντηση σε κλήση µεταβίβασης Πιέστε {C} για να απαντήσετε. 41

42 TG7511GR(gr-gr).book Page 42 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Εισαγωγή χαρακτήρων Τα πλήκτρα κλήσης χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή χαρακτήρων και αριθµών. Σε κάθε πλήκτρο κλήσης αντιστοιχούν πολλαπλοί χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που µπορούν να εισαχθούν εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων (σελ. 42). Πιέστε {<} ή {>} για να µετακινήσετε το δροµέα αριστερά ή δεξιά. Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες και αριθµούς. Πιέστε ^ για να διαγράψετε το χαρακτήρα ή τον αριθµό που έχετε επισηµάνει µε το δροµέα. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το ^ για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή αριθµούς. Πιέστε {*} (A a) για να µεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράµµατα ή αντίστροφα. Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, πιέστε {>} για να µετακινήσετε τον δροµέα στην επόµενη θέση, µετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 5 δευτερολέπτων µετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα, εισάγεται οριστικά αυτός ο χαρακτήρας και ο δροµέας µετακινείται στο επόµενο διάστηµα. Τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων Οι διαθέσιµοι τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων είναι: Αλφαβητικά (ABC), Αριθµητικά (0-9), Ελληνικά (F), Εκτεταµένα 1 (G), Εκτεταµένα 2 (H) και Κυριλλικά (I). Για µηνύµατα SMS διατίθενται οι εξής τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων: Αλφαβητικά (ABC), Αριθµητικά (0-9), Ελληνικά (F) και Εκτεταµένα 1 (G). Όταν χρησιµοποιείτε αυτούς τους τρόπους εισαγωγής χαρακτήρων, εκτός από τον τρόπο Αριθµητικά, µπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυµείτε να εισάγετε πιέζοντας επαναλαµβανόµενα κάποιο πλήκτρο κλήσης. Όταν η µονάδα εµφανίζει την οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων: / i {V}/{^}: Επιλέξτε κάποιον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. i M L Στους πίνακες που ακολουθούν, το παριστάνει ένα µονό διάστηµα. L Τα πλήκτρα επιλογής µε *1, *2 και *3 στους παρακάτω πίνακες έχουν διαφορετική αντιστοίχιση χαρακτήρων για µηνύµατα SMS. Βλ. τις υποσηµειώσεις µε *1, *2 και *3. Πίνακας αλφαβητικών χαρακτήρων (ABC) Πίνακας αριθµητικής καταχώρησης (0-9) 42

43 TG7511GR(gr-gr).book Page 43 Monday, February 15, :16 PM Πίνακας ελληνικών χαρακτήρων (M) Χρήσιµες πληροφορίες Πίνακας εκτεταµένων χαρακτήρων 1 (N) L Τα ακόλουθα χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων: Πίνακας εκτεταµένων χαρακτήρων 2 (O) (Μη διαθέσιµοι για SMS) L Τα ακόλουθα χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων: 43

44 TG7511GR(gr-gr).book Page 44 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Πίνακας κυριλλικών χαρακτήρων (P) (Μη διαθέσιµοι για SMS) 44

45 TG7511GR(gr-gr).book Page 45 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Μηνύµατα σφάλµατος Αν η µονάδα εντοπίσει κάποιο πρόβληµα, ένα από τα παρακάτω µηνύµατα εµφανίζεται στην οθόνη. Μήνυµα οθόνης εκτος ρευµ ή Συνδεση αδυνατη Επανασυνδεστε το µετασχ. AC. Ελεγξτε την τηλεφ. Γραµµη Αιτία/λύση L Χάθηκε η επικοινωνία του ακουστικού µε τη µονάδα βάσης. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη µονάδα βάσης και προσπαθήστε ξανά. L Βγάλτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος της µονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη µονάδα. Επανασυνδέστε το µετασχηµατιστή και προσπαθήστε ξανά. L Η καταχώρηση του ακουστικού ενδέχεται να έχει ακυρωθεί. Καταχωρίστε ξανά το ακουστικό (σελ. 31). L Το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής δεν έχει ακόµα συνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 9). Απετυχε L Η αντιγραφή τηλεφωνικού καταλόγου απέτυχε (σελ. 21). Βεβαιωθείτε ότι το άλλο ακουστικό (ο δέκτης) βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής και προσπαθήστε ξανά. εν ολοκληρ. Μη εγκ. αρ. Μνηµη πληρης Χρησιµοπ. επαναφορτιζ. µπαταρια. L Η µνήµη τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού είναι πλήρης. ιαγράψτε τις περιττές καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου από το άλλο ακουστικό (το δέκτη) και προσπαθήστε ξανά. L Προσπαθήσατε να στείλετε µήνυµα SMS σε τηλεφωνικό αριθµό που είναι αποθηκευµένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, στον κατάλογο καλούντων ή στον κατάλογο επανάληψης κλήσης, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 20 ψηφία. L Η µνήµη τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης. ιαγράψτε τις µη αναγκαίες καταχωρήσεις (σελ. 21). L Η µνήµη του καταλόγου φραγής εισερχόµενων κλήσεων είναι γεµάτη. ιαγράψτε τις µη αναγκαίες καταχωρήσεις (σελ. 30). L Έχει καταχωριστεί ήδη ο µέγιστος αριθµός των µονάδων βάσης (4) στο ακουστικό. ιαγράψτε από το ακουστικό τις καταχωρισµένες µονάδες βάσης που δεν χρησιµοποιούνται (σελ. 32). L Έχουν τοποθετηθεί µπαταρίες εσφαλµένου τύπου, όπως αλκαλικές ή µαγγανίου. Χρησιµοποιήστε µόνο τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Ni-MH που αναφέρονται στη σελ. 3, 6. 45

46 TG7511GR(gr-gr).book Page 46 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Μήνυµα οθόνης Πρεπει να εγγραφ. Στην αν. ταυτ. καλ. Αιτία/λύση L Θα πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Αν εγγραφείτε σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, θα λαµβάνετε στοιχεία του καλούντος και το µήνυµα αυτό δεν θα εµφανίζεται πλέον. 46

47 TG7511GR(gr-gr).book Page 47 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Επίλυση προβληµάτων Εάν, αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος της µονάδας βάσης, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος της µονάδας βάσης και ενεργοποιήστε το ακουστικό. Γενική χρήση Πρόβληµα Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται ακόµα και µετά την τοποθέτηση φορτισµένων µπαταριών. Η µονάδα δεν λειτουργεί. εν ακούω τον τόνο κλήσης. Αιτία/λύση L Τοποθετήστε το ακουστικό στη µονάδα βάσης ή το φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό. L Βεβαιωθείτε ότι οι µπαταρίες είναι σωστά τοποθετηµένες (σελ. 9). L Φορτίστε πλήρως τις µπαταρίες (σελ. 9). L Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 9). L Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος της µονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη µονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το µετασχηµατιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά. L Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη µονάδα βάσης. Καταχωρίστε το ακουστικό (σελ. 31). L Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το παρεχόµενο καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής µπορεί να έχει διαφορετική διάταξη συνδεσµολογίας. L Το καλώδιο του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή της τηλεφωνικής γραµµής δεν είναι συνδεδεµένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις. L Αποσυνδέστε τη µονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραµµή και συνδέστε τη γραµµή µε µια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε µε το τεχνικό προσωπικό της Panasonic για να επισκευάσει τη µονάδα. Εάν η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. 47

48 TG7511GR(gr-gr).book Page 48 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Προγραµµατιζόµενες ρυθµίσεις Πρόβληµα Οι ενδείξεις στην οθόνη εµφανίζονται σε µια γλώσσα που δεν γνωρίζω. Κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού, η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναµονής. εν µπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία eco. Το ακουστικό δεν καταχωρείται σε µία µονάδα βάσης. Αιτία/λύση L Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 14). L Έχει ληφθεί µια κλήση που αντιστοιχεί σε µια καταχώρηση του καταλόγου φραγής εισερχόµενων κλήσεων. Περιµένετε και ξαναπροσπαθήστε αργότερα. L εν µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco αν ρυθµίσετε τη λειτουργία επανάληψης σε Ενεργοπ.. Αν χρειαστεί, ρυθµίστε τη λειτουργία επανάληψης σε Απενεργοπ. (σελ. 32). L Έχει καταχωριστεί ήδη ο µέγιστος αριθµός των µονάδων βάσης (4) στο ακουστικό. ιαγράψτε από το ακουστικό τις καταχωρισµένες µονάδες βάσης που δεν χρησιµοποιούνται (σελ. 32). L Έχει καταχωριστεί ήδη ο µέγιστος αριθµός ακουστικών (6) στη µονάδα βάσης. ιαγράψτε από τη µονάδα βάσης τα καταχωρισµένα ακουστικά που δεν χρησιµοποιούνται (σελ. 31). L Έχετε εισαγάγει λανθασµένο PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Επαναφόρτιση µπαταριών Πρόβληµα Το ακουστικό ηχεί ή/και το ) αναβοσβήνει. Φόρτισα πλήρως τις µπαταρίες, αλλά το ) συνεχίζει να αναβοσβήνει ή ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται συντοµότερος. Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή. Αιτία/λύση L Η στάθµη φόρτισης των µπαταριών είναι χαµηλή. Φορτίστε πλήρως τις µπαταρίες (σελ. 9). L Καθαρίστε τα άκρα των µπαταριών (S, T) και τις επαφές φόρτισης της µονάδας µε στεγνό πανί και εκτελέστε ξανά τη φόρτιση. L Πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες (σελ. 9). L Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιηµένο. Ενεργοποιήστε το (on) (σελ. 14). 48

49 TG7511GR(gr-gr).book Page 49 Monday, February 15, :16 PM Πραγµατοποίηση/απάντηση κλήσεων, ενδοεπικοινωνία Πρόβληµα Εµφανίζεται η ένδειξη _. Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος ακούγεται µε διακοπές. Η ποιότητα του ήχου έχει µάλλον υποβαθµιστεί. Το ακουστικό δεν κουδουνίζει. εν µπορώ να πραγµατοποιήσω κλήση. Αιτία/λύση Χρήσιµες πληροφορίες L Το ακουστικό είναι πολύ µακριά από τη µονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά. L Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος της µονάδας βάσης δεν είναι συνδεδεµένος σωστά. Επανασυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος στη µονάδα βάσης. L Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη µονάδα βάσης. Καταχωρήστε το (σελ. 31). L Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco µε το πάτηµα ενός πλήκτρου µειώνεται η εµβέλεια της µονάδας βάσης στην κατάσταση αναµονής. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία eco (σελ. 14). L Χρησιµοποιείτε το ακουστικό ή τη µονάδα βάσης σε περιοχή µε πολλές ηλεκτρικές παρεµβολές. Τοποθετήστε τη µονάδα βάσης και χρησιµοποιείτε το ακουστικό µακριά από πηγές παρεµβολών. L Μετακινηθείτε πιο κοντά στη µονάδα βάσης. L Αν χρησιµοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούµε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάµεσα στη µονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραµµής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα DSL/ADSL. L Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος της µονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη µονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το µετασχηµατιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά. L Έχετε καταχωρίσει µη συνιστώµενο ακουστικό (σελ. 4). Η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται µόνο µε την καταχώριση του συνιστώµενου ακουστικού. L Η ένταση κουδουνισµού είναι απενεργοποιηµένη (off). Ρυθµίστε την ένταση κουδουνισµού (σελ. 25). L Έχει ενεργοποιηθεί η νυχτερινή λειτουργία. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 28). L Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθµιστεί εσφαλµένα. Αλλάξτε τη ρύθµιση (σελ. 14). L Το ακουστικό είναι πολύ µακριά από τη µονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά. L Μια άλλη µονάδα είναι σε χρήση. Περιµένετε και ξαναπροσπαθήστε αργότερα. L Tο κλείδωµα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένο. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 19). 49

50 TG7511GR(gr-gr).book Page 50 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος Πρόβληµα Τα στοιχεία καλούντος δεν εµφανίζονται. Τα στοιχεία καλούντων αργούν να εµφανιστούν. Η ώρα στη µονάδα έχει αλλάξει. Το όνοµα που είναι αποθηκευµένο στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν εµφανίζεται πλήρως όταν λαµβάνεται µια εξωτερική κλήση. Αιτία/λύση L Θα πρέπει να γίνετε συνδροµητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία. L Αν η µονάδα σας είναι συνδεδεµένη σε πρόσθετο τηλεφωνικό εξοπλισµό, αφαιρέστε τον και συνδέστε τη µονάδα απευθείας στην πρίζα. L Αν χρησιµοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούµε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάµεσα στη µονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραµµής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα DSL/ADSL. L Ενδέχεται να υπάρχουν παρεµβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισµό στη µονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισµό και προσπαθήστε ξανά. L Ανάλογα µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, η µονάδα ενδέχεται να εµφανίζει τα στοιχεία καλούντων στο 2ο κουδουνισµό ή αργότερα. L Μετακινηθείτε πιο κοντά στη µονάδα βάσης. L Εσφαλµένες πληροφορίες ώρας από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος αλλάζει την ώρα. Αλλάξτε τη ρύθµιση της ώρας σε Χειροκινητα (off) (σελ. 25). L Αλλάξτε το όνοµα της καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο, ώστε να χωρά σε 1 γραµµή κειµένου (σελ. 21). SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντοµων Μηνυµάτων) Πρόβληµα Ο αριθµός του κέντρου µηνυµάτων SMS είναι καταχωρηµένος στον κατάλογο καλούντων και δεν πραγµατοποιείται λήψη του µηνύµατος. Αιτία/λύση L Κάποιος προσπάθησε να σας στείλει ένα µήνυµα, ενώ η λειτουργία SMS είναι απενεργοποιηµένη. Ενεργοποιήστε τον (on) (σελ. 36). 50

51 TG7511GR(gr-gr).book Page 51 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Πρόβληµα εν είναι εφικτή η αποστολή ή η λήψη µηνυµάτων SMS. Εµφανίζεται η ένδειξη FD. Εµφανίζεται η ένδειξη FE. Εµφανίζεται η ένδειξη E0. Ζηµιά από υγρό Πρόβληµα Ένα υγρό ή κάποια άλλη µορφή υγρασίας έχει εισχωρήσει στο ακουστικό/στη µονάδα βάσης. Αιτία/λύση L εν είστε συνδροµητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. L Ο αριθµός/οί του κέντρου µηνυµάτων SMS δεν είναι αποθηκευµένος/οι ή είναι εσφαλµένος/οι. Αποθηκεύστε τους σωστούς αριθµούς (σελ. 36). L Η µετάδοση µηνύµατος διακόπηκε. Πριν να χρησιµοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου περιµένετε έως ότου αποσταλεί το µήνυµα. L Αν χρησιµοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούµε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάµεσα στη µονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραµµής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα DSL/ADSL. L εν κατέστη εφικτή η σύνδεση της µονάδας µε το κέντρο µηνυµάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευµένοι οι σωστοί αριθµοί του κέντρου µηνυµάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία SMS (σελ. 36). L Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την αποστολή του µηνύµατος. Προσπαθήστε ξανά. L Ο τηλεφωνικός σας αριθµός είναι µόνιµα σε απόκρυψη ή δεν είστε συνδροµητής σε αυτή την υπηρεσία. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. Αιτία/λύση L Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής από τη µονάδα βάσης. Αφαιρέστε τις µπαταρίες από το ακουστικό και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 µέρες. Αφού στεγνώσει πλήρως το ακουστικό/η µονάδα βάσης, επανασυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής. Τοποθετήστε τις µπαταρίες και φορτίστε τις πλήρως πριν από τη χρήση. Αν η µονάδα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Προσοχή: L Μην χρησιµοποιείτε φούρνο µικροκυµάτων για να επισπεύσετε το στέγνωµα, γιατί έτσι θα προκληθεί µόνιµη βλάβη. 51

52 TG7511GR(gr-gr).book Page 52 Monday, February 15, :16 PM Χρήσιµες πληροφορίες Εγγύηση 52

53 TG7511GR(gr-gr).book Page 54 Monday, February 15, :16 PM Ευρετήριο Ευρετήριο P PIN: 30 S Speakerphone - Μεγάφωνο: 17 Α 54 Ακουστικό Εντοπισµός: 41 Κατάργηση καταχώρησης: 31 Καταχώρηση: 31 Όνοµα: 29 Αλλαγή στον κατάλογο καλούντων: 34 Άµεση εντολή: 25 Αναµονή: 18 Αναπάντητες κλήσεις: 33 Απάντηση κλήσεων: 17 Αυτόµατη απάντηση: 18 ιαδοχική κλήση αριθµών: 21 ιακοπή ρεύµατος: 10 Ε Εισαγωγή χαρακτήρων: 42 Ενδοεπικοινωνία: 41 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/ off): 14 Ένταση Ακουστικό: 17 Κουδουνισµός (Ακουστικό): 18, 25 Μεγάφωνο: 17 Επαναλήπτης: 32 Επανάληψη κλήσης: 17 Επανάληψη κλήσης/flash: 18 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες: 9, 10 Επίλυση προβληµάτων: 47 Η Ηµεροµηνία και ώρα: 14 Ήχος κουδουνισµού: 25 Κ Κατάλογος καλούντων: 34 Κατηγορία: 20, 33 Κλείδωµα πληκτρολογίου: 19 Κλήση αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναµονή: 18 Κλήση σε αναµονή: 18 Κλιπ ζώνης: 16 Κοινόχρηστη κλήση: 19 Λ Λειτουργία Eco: 14 Λειτουργία SMS: 36 Λειτουργία ιδιωτικής συνοµιλίας: 26 Μ Μεταβίβαση κλήσεων: 41 Μηνύµατα σφάλµατος: 45 Μονάδα βάσης Ακύρωση: 32 Επιλογή: 31 Ν Νυχτερινή λειτουργία: 28 Ξ Ξυπνητήρι: 28 Ο Οθόνη Αντίθεση: 26 Γλώσσα: 14 Λειτουργία απεικόνισης: 15 Π Παύση: 17 Πραγµατοποίηση κλήσεων: 17 Πρόσθετα ακουστικά: 30 Πρόσθετες µονάδες βάσης: 30 Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης: 19 Ρ Ρύθµιση ώρας: 25 Σ Σίγαση: 18 Τ Τηλεφωνικές διασκέψεις: 41 Τηλεφωνικός κατάλογος: 20 Τόνοι πλήκτρου: 26 Τρόπος κλήσης: 14 Τρόπος χειρισµού: 11 Υ Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος: 33 Φ Φραγή εισερχόµενων κλήσεων: 29 Φωνητικό ταχυδροµείο: 40

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG8511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, March 29, 2010 9:36 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 11.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 11. TG5511-5521GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, April 27, 2010 4:28 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG5511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG5521GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG8611GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, April 26, 2011 3:33 PM Οδηγίες χρήσης Ασύρματο ψηφιακό τηλέφωνο με έγχρωμη οθόνη TFT Αρ. µοντέλου KX-TG8611GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6611GR KX-TG6612GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6621GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6611.

Διαβάστε περισσότερα

TG6611_21GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, January 25, 2011 11:09 AM

TG6611_21GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, January 25, 2011 11:09 AM TG6611_21GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, January 25, 2011 11:09 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6611GR KX-TG6612GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG8011-8021GR(gr-gr).book Page 1 Thursday, July 24, 2008 8:38 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8011GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8021GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG7301-7321GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 7, 2008 11:14 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG7321GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG7301-7321GR(gr-gr).book Page 1 Tuesday, May 27, 2008 11:46 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG7321GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. TG6481GR(gr-gr).book Page 1 Wednesday, June 10, 2009 3:00 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6481GR Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

Διαβάστε περισσότερα

TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM

TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM TG8200GR(gr-gr).book Page 1 Friday, September 7, 2007 9:02 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8200GR Η συσκευή είναι συµβατή µε υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG2511_2521GR(gr-gr).book Page 1 Thursday, March 4, 2010 1:37 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 8.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 8. TGB210GR(el-el).book Page 1 Monday, March 24, 2014 1:22 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGB210GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Thursday, April 14, 2011 10:46 AM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG6612GR. μ. 9. μ Panasonic. μ μ. μ μ SMS. μ /

KX-TG6612GR. μ. 9. μ Panasonic. μ μ. μ μ SMS. μ / Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6611GR KX-TG6612GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6621GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6611.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG6812GR. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10.

KX-TG6812GR. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6811GR KX-TG6812GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6821GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6811.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. KX-TG8100

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. KX-TG8100 TG8100-8120GR(gr-gr).book Page 1 Monday, April 3, 2006 3:36 PM Οδηγίες χρήσης KX-TG8100 Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8100GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 9.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGD310GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 9. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση Motorola D1O Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGJ310GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D120 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D4550 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM

TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM TG1311GR(gr-e).book Page 1 Monday, September 1, 2008 5:06 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1311GR Πίνακας περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Προετοιµασία...5 Πραγµατοποίηση/Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D450 D455 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: S1201, S1202, S1203 και S1204

Motorola S12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: S1201, S1202, S1203 και S1204 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Motorola S12 Μοντέλα: S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλώς ορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας NICE Για μέγιστη κάλυψη και τη μείωση των παρεμβολών, αυτά είναι μερικά κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης, - Τοποθετήστε τον σε μια βολική, υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D230 D235 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D6050 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D400 D405 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη www.philips.com/support M550 M555 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D150 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής 1 ) Οθόνη 2 Χ 20 χαρακτήρων. 2 ) Προγραμματιζόμενα πλήκτρα διπλής λειτουργίας. 3 ) 2 nd Πλήκτρο επιλογής της δεύτερης λειτουργίας των πλήκτρων. 4 ) Transfer / Diversion

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

TG1100GR(gr-gr).book Page 1 Monday, June 23, :20 PM

TG1100GR(gr-gr).book Page 1 Monday, June 23, :20 PM TG1100GR(gr-gr).book Page 1 Monday, June 23, 2008 12:20 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1100GR Φορτίστε τις µπαταρίες για περίπου 7 ώρες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support M330 M335 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. μοντέλου. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 9.

Αρ. μοντέλου. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης Αρ. μοντέλου KX-PRS110GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 9. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D130 D135 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ενσύρματο/ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TGF310EX Ψηφιακό ενσύρματο/ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TGF320EX Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DE 202X Προετοιµασία τηλεφώνου Πληροφορίες για την ασφάλεια Προσοχή: Είναι σηµαντικό να διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από την εκκίνηση. Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204

Motorola C12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Motorola C12 Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204 Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλώς ορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD191 CD196

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD191 CD196 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD191 CD196 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome D200 D205 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου

Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect Αρ. μοντέλου KX-PRW110GR Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήματα στη σελ. 9. Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

11 Μικρόφωνο 12 Βύσµα µικροφώνου

11 Μικρόφωνο 12 Βύσµα µικροφώνου Πληροφορίες προϊόντος Κιτ αυτοκινήτου Μικρόφωνο Κοντό µικρόφωνο 1 Πρίζα 12 V 2 Σύνδεση µικροφώνου 3 Πλήκτρο σύνδεσης 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε/κόκκινο) 5 Κουµπί κλήσης 6 Κουµπί έντασης + Χρήση 1 7 Κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD190 CD195

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD190 CD195 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD190 CD195 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

DAGGER DG550 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

DAGGER DG550 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DAGGER DG550 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DAGGER DG550 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Mira Κομψό ασύρματο τηλέφωνο (M560) Κομψό ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή (M565) Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα