ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 12η Ιουλίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος Μέλη : Ηλίας Βλάσσης, Νικόλαος Καραμητσάνης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Θεόδωρου Δεληγιαννάκη, Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυόμενου του τακτικού κ. Παναγιώτη Μαντζουράνη Αντώνιος Μέγγουλης κωλυόμενου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου Λεωνίδας Νικολούζος, Ιωάννης Κατσουλάκος, Χαρίσιος Ταγαράς και Νικόλαος Βέττας. Γραμματέας : Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυόμενης της τακτικής κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου. Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 όπως ισχύει, που αφορά τη μεταβίβαση του κλάδου εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) από την εταιρία BP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ στην εταιρία SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ, καθώς και η λήψη απόφασης επ αυτής. Στη συνεδρίαση παρέστη α) για την εταιρεία SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ ο εκπρόσωπός της κ. Μιλτιάδης Μπαμπίλης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων κ.κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη και Εμμανουήλ Δρυλλεράκη και β) για την εταιρία BP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ο εκπρόσωπός της κ. Λεωνίδας Παππάς μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ιωάννη Αποστολίδη. Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας, κ. Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της και πρότεινε α) τη μη απαγόρευση της μεταβίβασης του κλάδου εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) της εταιρίας BP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ στην SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ β) η τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της ρήτρας μη ανταγωνισμού της πωλήτριας εταιρίας σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο που περιλαμβάνεται στο από 14/3/2001 προσύμφωνο, ώστε να μην υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ως άνω εκπρόσωποι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι συντάχθηκαν με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξαν τις θέσεις των ενδιαφερομένων εταιριών, έδωσαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την έγκριση της συγκέντρωσης και την διατήρηση 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραληφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλήφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 2 της χρονικής διάρκειας των δέκα (10) ετών για τη ρήτρα μη ανταγωνισμού που προβλέπεται στο ως άνω, από 14/3/2001 προσύμφωνο των εταιριών. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 19 η Ιουλίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα, 611, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσαν προφορικώς οι ενδιαφερόμενες εταιρίες, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 1. Την 22 Μαρτίου 2001 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από την εταιρία SHELL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, με το διακριτικό τίτλο SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. (στο εξής SHELL GAS) η απόσχιση του κλάδου χύμα και εμφιαλωμένου υγραερίου, εξαιρουμένης της δραστηριότητας εμπορίας υγραερίου κινητήρων αυτοκινήτων, της εταιρίας BP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, με το διακριτικό τίτλο BP HELLAS A.E. (στο εξής BP HELLAS) και η εισφορά του στην πρώτη. Με τη γνωστοποίηση προσκομίστηκε προσύμφωνο πώλησης και αγοράς μετοχών, το οποίο υπεγράφη στις 14 Μαρτίου 2001 μεταξύ των εταιριών BP HELLAS (πωλήτρια), BUTAGAZ INTERNATIONAL B.V. (αγοράστρια) και SHELL GAS (ως εκ τρίτου συμβαλλομένης). Βάσει του ως άνω, από 14/3/2001, προσυμφώνου, η πωλήτρια εταιρία θα προβεί σε απόσχιση του παραπάνω κλάδου, ο οποίος θα μεταβιβασθεί ως ενιαία ιδιοκτησία με απόσχιση και εισφορά εις είδος στην εταιρία SHELL GAS, με αντάλλαγμα την έκδοση από την τελευταία νέων μετοχών, των οποίων δικαιούχος θα είναι η BP HELLAS. Με τον τρόπο αυτό η BP HELLAS θα καταστεί μέτοχος της SHELL GAS κατέχοντας τις μετοχές που θα προκύψουν από την προαναφερόμενη εισφορά εις είδος και στη συνέχεια, θα πωλήσει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών στην Ολλανδική αγοράστρια εταιρία BUTAGAZ INTERNATIONAL B.V., η οποία ανήκει στην επίσης Ολλανδική SHELL PETROLEUM N.V. Οι μέτοχοι της τελευταίας (ROYAL DUTCH PETROLEUM COMPANY με ποσοστό 66% και THE SHELL TRANSPORT AND TRADING COMPANY, PLC. με ποσοστό 44%) αποτελούν και τους κύριους μετόχους του ομίλου εταιριών Royal Dutch/Shell Group of Companies. Η εταιρία BUTAGAZ INTERNATIONAL B.V. συνιστά την εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) των περισσότερων κατά τόπους δραστηριοποιούμενων στο τομέα του υγραερίου εταιριών, του παραπάνω ομίλου. Η συμφωνία τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2.1 του από 14 Μαρτίου 2001 προσυμφώνου. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2 του άρθρου 5 του προσυμφώνου πώλησης και αγοράς μετοχών, θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της SHELL GAS, ώστε να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση νέων μετοχών, η οποία θα καλυφθεί με την εισφορά σε είδος του παραπάνω αποσχισθέντος κλάδου της BP HELLAS και οι δύο εταιρίες θα υπογράψουν τη Συμφωνία Απόσχισης Κλάδου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόσχισης του κλάδου και της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η SHELL GAS θα προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντιστοιχούν στις προς πώληση μετοχές ( ), θα τους παραδώσει στην BP HELLAS και στη συνέχεια, αφού θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές εγκρίσεις, θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για τη μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών στη BUTAGAZ INTERNATIONAL B.V.

3 3 Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της SHELL GAS θα κατέχουν οι εταιρίες SHELL GAS B.V. σε ποσοστό 40,9% και ΒUTAGAZ INTERNATIONAL B.V. σε ποσοστό 59,1% και το αποτέλεσμα αυτής θα είναι η μεταβίβαση του κλάδου της εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) της BP HELLAS στη SHELL GAS, τον οποίο και θα απορροφήσει. 2. Η εταιρία SHELL GAS εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, ασχολείται με την εμπορία και εμφιάλωση υγραερίου και ανήκει κατά 100% στην Ολλανδική SHELL GAS B.V. του πολυεθνικού ομίλου Royal Dutch/Shell Group of Companies. Ο όμιλος Royal Dutch/Shell Group of Companies, εκτός της SHELL GAS, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω των κάτωθι εταιριών: - Της εταιρίας SHELL HELLAS A.E., η οποία έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή, αγορά από τα διυλιστήρια, αποθήκευση και εμπορία πετρελαιοειδών και λιπαντικών. Εφοδιάζει δίκτυο άνω των [ ] πρατηρίων υγρών καυσίμων. Έχει επίσης ως αντικείμενο την εισαγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων και λιπαντικών στην Ελλάδα και εξαγωγές των προϊόντων αυτών. Επιπρόσθετα, ασχολείται με πωλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας, πωλήσεις πετρελαίου θερμάνσεως στους τελικούς καταναλωτές και πωλήσεις καυσίμων και λιπαντικών αεροπορίας σε αεροπορικές εταιρίες. - Της εταιρίας ASTRON OIL A.E., η οποία ασχολείται με την εισαγωγή, αγορά από τα διυλιστήρια, αποθήκευση και εμπορία πετρελαιοειδών (βενζινών, πετρελαίου, μαζούτ). Eφοδιάζει δίκτυο περί των [ ] πρατηρίων υγρών καυσίμων. Έχει επίσης ως αντικείμενο τις πωλήσεις καυσίμων στο χώρο της βιομηχανίας και του εμπορίου και τις πωλήσεις πετρελαίου θερμάνσεως στους τελικούς καταναλωτές. - Της εταιρίας SHELL MARINE PRODUCTS HELLAS A.E., η οποία ασχολείται με την εμπορία πετρελαιοειδών και λιπαντικών προϊόντων προοριζόμενων για πελάτες ναυτιλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ποντοπόρα πλοία, υπεράκτια ναυτιλία), ως μεταπωλητής και παραγγελιοδόχος πωλήσεων της SHELL HELLAS A.E. Ασχολείται επίσης με τον εφοδιασμό πλοίων. - Των εταιριών ΕΡΜΗΣ Α.Μ.Ε.Ε.Ε., ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. και Σ. ΜΥΓΙΑΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες ασχολούνται με την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων/σταθμών εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων και των ευρισκομένων εντός αυτών καταστημάτων πωλήσεως τυποποιημένων προϊόντων και ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος. - Της εταιρίας ΑUTO ΛΥΣΗ Α.Ε., μέσω συμμετοχής ύψους 50% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, η οποία έχει ως δραστηριότητα την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων με σύστημα δικαιόχρησης, με σκοπό την εμπορία ειδών αυτοκινήτου και ανταλλακτικών, λιπαντικών και προσθέτων. - Της εταιρίας OSTREA OIL A.E., η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών σε πελάτες πετρελαίου θερμάνσεως, καθαρισμούς πολυκατοικιών και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και του εξοπλισμού τους. - Της εταιρίας Χ. ΜΑCTRA Ε.Π.Ε., η οποία αποτελεί ασφαλιστικό πρακτορείο. Ο κύκλος εργασιών στην εθνική αγορά της SHELL GAS ανήλθε το 1998 σε [ ] Ευρώ (ήτοι [ ]δρχ.), το 1999 σε [ ] Ευρώ (ήτοι [ ] δρχ.) και το 2000 σε [ ]Ευρώ (ήτοι [ ] δρχ.). Η εταιρία εξάγει μικρές ποσότητες χύμα υγραερίου κυρίως στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ανήλθε το 1998 σε δρχ., το 1999 σε δρχ. και το 2000 σε δρχ., σύμφωνα με τους σχετικούς ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης της.

4 4 Ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε στην Ελλάδα ο όμιλος SHELL το έτος 2000, βάσει των από 20/4/2001 προσκομισθέντων στοιχείων, ανήλθε στο ποσό των [άνω των 350 δις] δρχ. (ήτοι [άνω του 1 δις] Ευρώ περίπου). 3. Η εταιρία BP HELLAS, με έδρα το δήμο Αμαρουσίου, είναι εταιρία του πολυεθνικού ομίλου BP Amoco και ασχολείται με την εμπορία πετρελαιοειδών. Στο μετοχικό της κεφάλαιο, κατά την εταιρική χρήση 1999, συμμετείχαν οι εταιρίες: BP GREECE A.E. (68,22%), BP HOLDINGS B.V. (0,71%), BP HOLDINGS INTERNATIONAL B.V. (0,71%), BP OIL HOLDINGS B.V. (0,36%) και MOBIL OIL ΗΕLLAS Α.Ε. (30%). Εκτός των BP GREECE A.E. και MOBIL OIL HELLAS Α.Ε., οι υπόλοιπες εταιρίες εδρεύουν στο Άμστερνταμ Ολλανδίας. Το 2000 η εταιρία BP GREECE LIMITED με έδρα στο Λονδίνο, εξαγόρασε από την MOBIL OIL HELLAS A.E. το ποσοστό συμμετοχής της (30%) στην BP HELLAS ως συνέπεια απόφασης της ΕΕ, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιριών ΕΧΧΟΝ και MOBIL CORPORATION, υπό τον όρο της διάλυσης της υφιστάμενης στις ευρωπαϊκές χώρες κοινοπραξίας (joint venture) μεταξύ των εταιριών BP και MOBIL. Η BP HELLAS συμμετέχει σε ποσοστό 100% στην ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΚΤΙΣ Α.Ε., η οποία είναι κτηματική εταιρία και ορισμένα από τα μέλη της διοίκησής της συμμετέχουν, εκτός της ως άνω εταιρείας ΑΚΤΙΣ Α.Ε., στη διοίκηση επίσης των εταιριών BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. και BP ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. Η BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία αποτελεί επίσης κτηματική εταιρία, ανήκει σε ποσοστό 100% στην αλλοδαπή BP GREECE LTD, ενώ η BP ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. είναι αδρανής και ανήκει στις αλλοδαπές εταιρίες BP HOLDING INTERNATIONAL BV (99,99%) και BP HOLDING BV (0,01%). Επίσης η BP HELLAS συμμετέχει από κοινού με την MOBIL OIL HELLAS A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (50%-50%) στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο ανεφοδιασμού αεροσκαφών με υγρά καύσιμα και τέλος το Δεκέμβριο 2000, απορρόφησε τις εταιρίες BP GREECE ΑΕΕΠ και MOBIL HELLAS A.E. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Ο κύκλος εργασιών της BP HELLAS, με βάση τους σχετικούς ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης της, ανήλθε το 1998 στο ποσό των [άνω των 360 δις] δρχ. και το 1999 στο ποσό των [άνω των 350 δις] δρχ., ενώ το 2000, κατά δήλωση των μερών, στο ποσό των [άνω των 500 δις] δρχ., περιλαμβανομένου του κύκλου εργασιών των εταιριών BP GREECE ΑΕΕΠ και MOBIL HELLAS A.E. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, οι οποίες απορροφήθηκαν από την εταιρία το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ο κλάδος δραστηριότητας εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου της BP HELLAS που θα αποσχισθεί (εξαιρουμένης της δραστηριότητας υγραερίου κινητήρων αυτοκινήτων) αντιστοιχεί στην εθνική αγορά σε κύκλο εργασιών [άνω των 6 δις] δρχ. για το 1998 (ήτοι [άνω των 18 εκατ.] Ευρώ), [άνω των 6 δις] δρχ. για το 1999 (ήτοι [άνω των 17 εκατ.] Ευρώ) και [άνω των 8 δις]δρχ. για το 2000 (ήτοι [άνω των 23 εκατ.] Ευρώ). Επίσης, το έτος 2000 για τον εν λόγω κλάδο αντιστοιχούν στη διεθνή αγορά πωλήσεις αξίας [άνω των 120 εκατ.] δρχ. 4. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Κατά την εκτίμηση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών, οι αγορές που επηρεάζονται από την υπό κρίση συγκέντρωση είναι οι εξής: α) η αγορά υγραερίου χύμα και

5 5 β) η αγορά εμφιαλωμένου υγραερίου, ενώ ως σχετική αγορά προϊόντος, στην οποία ασκούν δραστηριότητα και τα δύο μέρη αλλά δεν θεωρείται επηρεαζόμενη αγορά, είναι αυτή του υγραερίου κινήσεως οχημάτων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην υπ αριθμ. 99/1998 Απόφασή της στην υπόθεση «ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ-Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ», έκρινε ότι «Η σχετική αγορά περιλαμβάνει την εμφιάλωση και εμπορία υγραερίων, τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των πετρελαιοειδών προϊόντων, η εμπορία των οποίων ρυθμίζεται από το νόμο 1571/1985, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην εν λόγω σχετική αγορά εμπίπτουν: 1) το εμφιαλωμένο μίγμα υγραέριο για οικιακή χρήση... 2) το χύμα μίγμα υγραέριο για βιομηχανική, βιοτεχνική και εν γένει επαγγελματική χρήση 3) το μίγμα χύμα υγραέριο για αυτοκίνητα 4) το εμφιαλωμένο υγραέριο προπάνιο για βιοτεχνική και επαγγελματική χρήση και 5) το χύμα υγραέριο προπάνιο για βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση». Οι παραπάνω διακρίσεις της αγοράς υγραερίου έγιναν βάσει: α) των συστατικών του (εάν δηλ. αυτό αποτελείται από προπάνιο ή μίγμα προπανίου-βουτανίου), β) του τρόπου διάθεσής του (χύμα ή εμφιαλωμένο), γ) της τιμής του και δ) της χρήσης για την οποία προορίζεται (οικιακή, βιοτεχνική, βιομηχανική ή επαγγελματική), στοιχεία τα οποία οδήγησαν στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρά μόνο μερικής υποκατάστασης μεταξύ ορισμένων κατηγοριών, όπως π.χ. χύμα υγραέριο προπάνιο για βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση και χύμα μίγμα υγραέριο για βιομηχανική, βιοτεχνική και εν γένει επαγγελματική χρήση. Ο κλάδος της BP HELLAS, ο οποίος θα αποσχισθεί και θα απορροφηθεί από την SHELL GAS, είναι εκείνος της εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου στην Ελλάδα σε βιομηχανικούς, εμπορικούς πελάτες και τελικούς καταναλωτές, εξαιρουμένης της διακίνησης και πώλησης χύμα υγραερίου σε πρατήρια βενζίνης ως καύσιμο αυτοκινήτων. Συνεπώς, με βάση και την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά στις παρακάτω σχετικές αγορές προϊόντων: α) εμφιαλωμένο μίγμα υγραέριο για οικιακή χρήση, β) χύμα υγραέριο μίγμα για βιομηχανική, βιοτεχνική και εν γένει επαγγελματική χρήση, γ) εμφιαλωμένο υγραέριο προπάνιο για βιοτεχνική και επαγγελματική χρήση και δ) χύμα υγραέριο προπάνιο για βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση. Ως υποκατάστατο προϊόν του υγραερίου που χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση εν γένει, στα πλαίσια των εναλλάξιμων ενεργειακών προϊόντων (πετρελαιοειδή, ηλιακή ενέργεια κ.λ.π) μπορεί να θεωρηθεί το φυσικό αέριο, το οποίο, κατά την άποψη των μερών, αποτελεί ανταγωνιστικό προϊόν σε σημαντικό βαθμό. Επίσης, κατά την εκτίμησή τους, τα δύο τελευταία χρόνια η αγορά του χύμα υγραερίου απώλεσε προς το φυσικό αέριο ΜΤ προϊόντος, οι οποίοι προβλέπεται να φθάσουν τους ΜΤ την επόμενη διετία. 5. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση υπόθεση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: α) Το κόστος μεταφοράς του προϊόντος, τόσο του χύμα όσο και του εμφιαλωμένου υγραερίου, είναι υψηλό. Στην από 5/7/2001 επιστολή τους τα μέρη αναφέρουν ότι λόγω της φύσης του προϊόντος, το καθαρό φορτίο που μεταφέρεται είναι πολύ μικρό σε σχέση με το μικτό του βάρος, π.χ. μία φιάλη

6 6 υγραερίου 10kg ζυγίζει 24 kg όταν μεταφέρεται πλήρης, δηλαδή το απόβαρο υπερβαίνει το βάρος του καθαρού προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και για το υγραέριο που μεταφέρεται μέσω βυτιοφόρων, όπου ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μικτό βάρος οχήματος 40 τόνων το καθαρό προϊόν δεν υπερβαίνει τους 18 τόνους και το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται πρόσθετα λόγω των ειδικών προδιαγραφών κατασκευής των δοχείων πίεσης που προβλέπονται για τη διακίνηση και αυξάνουν και το κόστος κτήσεως των οχημάτων. β) Το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό και στις θαλάσσιες μεταφορές του προϊόντος, διότι το υγραέριο μεταφέρεται αποκλειστικά και μόνο με οχηματαγωγά πλοία ανοικτού καταστρώματος, ενώ δεν είναι αποδεκτή η επιστροφή τους με κοινά επιβατηγά δρομολόγια, γεμίζοντας τις δεξαμενές τους με νερό, όπως γίνεται με τα βυτιοφόρα καυσίμων. γ) Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου είναι κατανεμημένες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με φυσική έμφαση στις περιοχές μεγαλύτερης κατανάλωσης. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ιδιόκτητων εγκαταστάσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και τη δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένες από αυτές, οι εταιρίες αλληλοεξυπηρετούνται με τις μεταξύ τους συμφωνίες μίσθωσης των χώρων αυτών. Οι περιοχές, στις οποίες οι εταιρίες SHELL GAS και BP HELLAS δεν δραστηριοποιούνται επί του παρόντος, είναι τα Δωδεκάνησα, οι Νότιες και Δυτικές Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, καθώς και τα Κύθηρα και Αντικύθηρα. Επίσης, με την από 5 Ιουλίου 2001 επιστολή τους, τα μέρη δηλώνουν ότι το κόστος και το μέγεθος των εν λόγω γεωγραφικών αγορών δεν δικαιολογεί προς το παρόν την είσοδό τους σε αυτές, χωρίς όμως να αποκλείουν το ενδεχόμενο εισόδου τους, με το νέο σχήμα που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση. Με βάση τα ανωτέρω εκτιμάται ότι, παρά το γεγονός ότι διαπιστώνεται η δυνατότητα διάκρισης σε τρεις (3) τουλάχιστον σχετικές γεωγραφικές αγορές δηλ. Βόρεια Ηπειρωτική Ελλάδα, Νότια Ηπειρωτική Ελλάδα και Νησιωτική Χώρα, δεδομένου ότι τα μέρη καθώς και οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές τους δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ως σχετική γεωγραφική αγορά μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 6. Οι δύο κυριότεροι ανταγωνιστές των SHELL GAS και BP HELLAS, στις υπό κρίση σχετικές αγορές εμφιάλωσης και εμπορίας υγραερίου, είναι οι εταιρίες ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ και ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ, για τις οποίες παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ. Η εταιρία έχει έδρα στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση και εμπορία υγραερίου στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου στις περιοχές [ ], ενώ παράλληλα έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου με τις λοιπές εταιρίες του κλάδου. Επίσης, έχει αναλάβει την εκτέλεση εργασιών φασόν για λογαριασμό τρίτων, μεταξύ των οποίων και για τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις. Η εταιρία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους [άνω των 21 δις] δρχ. το 1999 και [άνω των 27 δις] δρχ. αντίστοιχα το ΕΚΟ ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Η εταιρία ΕΚΟ ΕΛΔΑ, η οποία είναι μέλος του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., δραστηριοποιείται στο εμφιαλωμένο υγραέριο σε όλη την ελληνική επικράτεια με εξαίρεση ορισμένα νησιά και στο χύμα υγραέριο στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κεφαλονιά. [ ]. Διαθέτει ιδιόκτητες ή ελεγχόμενες από αυτήν εγκαταστάσεις εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου [ ]. Ο συνολικός

7 7 κύκλος εργασιών της εταιρίας (καύσιμα και λοιπές δραστηριότητες) ανήλθε στο ποσό των [άνω των 350 δις]δρχ. το 1999 και των [άνω των 550 δις]δρχ. το Σημειώνεται ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαθέτουν 2 διυλιστήρια πετρελαίου (Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη) απ όπου παράγονται άσφαλτος, μαζούτ, ντήζελ, φωτιστικό πετρέλαιο, βενζίνες και υγραέριο (LPG). Το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό που καλύπτει τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ και τα δύο διυλιστήρια υπερέχουν τεχνολογικά έναντι των υπολοίπων, δηλαδή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στους Αγίους Θεοδώρους και της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην Ελευσίνα. Ο όμιλος διαθέτει μεγάλη οικονομική δύναμη και το μερίδιο του στην εν γένει αγορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ποσοστό 56%. Επίσης, ο όμιλος συμμετέχει στη Δ.Ε.Π.Α., κρατική εταιρία εμπορίας και διαχείρισης φυσικού αερίου, προϊόν το οποίο θεωρείται (πραγματικά και δυνητικά) ανταγωνιστικό του υγραερίου. Στον κλάδο της εμπορίας του εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου δραστηριοποιούνται συνολικά 15 περίπου επιχειρήσεις, οι περισσότερες και σημαντικότερες των οποίων είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Εταιριών Υγραερίων (Ε.Ε.Ε.Υ.). Κατά την εκτίμηση της εταιρίας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε. οι εταιρίες εκτός Ε.Ε.Ε.Υ. διακινούν 20-30% περίπου του προϊόντος. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς υγραερίου στην Ελλάδα για τα έτη είχε, βάσει όγκου (ΜΤ) ως ακολούθως: Εμφιαλωμένο μίγμα , , Εμφιαλωμένο προπάνιο , , και σύνολο εμφιαλωμένου , , Χύμα μίγμα , , Χύμα προπάνιο , , Σύνολο χύμα , , Γενικό σύνολο (εμφιαλωμένο και χύμα, εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) , , Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με βάση τα στοιχεία του έτους 2000, το χύμα υγραέριο (μίγμα ή προπάνιο) καλύπτει το 77,3% περίπου του συνόλου της αγοράς υγραερίου, ενώ το εμφιαλωμένο υγραέριο (μίγμα ή προπάνιο) το υπόλοιπο 22,7% περίπου. Το χύμα μίγμα υγραέριο καλύπτει το 76,4% περίπου του συνόλου της αγοράς χύμα υγραερίου για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση και το χύμα υγραέριο προπάνιο το 23,6% περίπου αυτής. Το εμφιαλωμένο μίγμα υγραέριο για οικιακή χρήση καλύπτει το 71,5% περίπου του συνόλου της αγοράς εμφιαλωμένου υγραερίου, ενώ το εμφιαλωμένο υγραέριο προπάνιο το υπόλοιπο 28,5% περίπου αυτής. Σε ότι αφορά την εκτίμηση του συνολικού μεγέθους αγοράς σε αξία και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι: α) η αγορά του εμφιαλωμένου μίγματος υγραερίου κυμάνθηκε από 9 έως 10,8 δις περίπου το 1999 και από 11 έως 15,7 δις περίπου το 2000, β) η αγορά του εμφιαλωμένου προπανίου από 3,5 έως 4 δις περίπου το 1999 και από 5 έως 6,2 δις το 2000, γ) η αγορά του χύμα μίγματος υγραερίου από 19 έως 25,3 δις περίπου το 1999 και από 30 έως 34,3 δις το 2000 και δ) η αγορά του προπανίου χύμα από 6 έως 7,6 δις το 1999 και από 10 έως 11 δις περίπου το Σε ότι αφορά τα μερίδια αγοράς στις σχετικές αγορές, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της το συνολικό μέγεθος των σχετικών αγορών στην Ελλάδα, τα στοιχεία των πωλήσεων των εταιριών εμπορίας υγραερίου όπως προσκομίστηκαν από τα μέρη και τους ανταγωνιστές αυτών, καθώς και τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά στα μερίδια αγοράς της κάθε εταιρίας, κατέληξε στην ακόλουθη εκτίμηση: α) Εμφιαλωμένο Μίγμα ( ) : SHELL 14,59% - 15,85%, TEXACO 0,85%- 0,56%, ΒP HELLAS 15,37% -15,66% ( Σύνολο Συμμ. 30,81% - 32,07%) ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 36,90%- 36,02%, ΕΚΟ

8 8 23,69%- 23,79%, LEON GAS 3,45%- 3,24%, ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ 2,57%- 2,38%, ΑVIN 0,70%-0,50% (Γενικό Σύνολο 98,12%-98,00%) β) Εμφιαλωμένο Προπάνιο ( ) : SHELL- 21,80% - 22,50%, TEXACO 0,50%- 0,23%, ΒP HELLAS 13,88% - 14,82% (Σύνολο Συμμ. 36,18% -37,55%) ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 34,00%- 34,10%, ΕΚΟ 21,08%- 20,27%, LEON GAS 2,16%- 2,03%, ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ 2,95%- 2,51%, ΑVIN 3,30%-3,30% (Γενικό Σύνολο 99,67%-99,76%). γ) Χύμα Μίγμα ( ) : SHELL 16,99%- 17,95%, TEXACO 0,61%- 0,66%, ΒP HELLAS 17,56% -16,87% ( Σύνολο Συμμετεχουσών. 35,16%- 35,48%) ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 28,00%- 26,60%, ΕΚΟ13,84% - 14,40%, LEON GAS 10,70% -8,37%, ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ 0,49%-0,77%, ΑVIN 10,00%-10,90% (Γενικό Σύνολο98,19%-96,52%) δ) Χύμα Προπάνιο ( ) : SHELL 9,73%- 10,04%, TEXACO 4,00%- 3,94%, ΒP HELLAS 7,71%- 6,84% (Σύνολο Συμμ. 21,44%-20,82%) ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 41,00%- 39,60%, ΕΚΟ 11,15%- 10,19%, LEON GAS 9,08% -10,22%, ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ 0,88%- 2,12%, ΑVIN 13,10%-13,80% (Γενικό Σύνολο96,65%-96,75%) Όσον αφορά στην εκτίμηση των μεριδίων αγοράς των εταιριών του κλάδου με βάση την αξία, από τα διαθέσιμα στοιχεία και κατά προσέγγιση προκύπτει ότι τα μερίδια αγοράς των εταιριών SHELL, BP HELLAS και TEXACO δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τα ανωτέρω και συγκεκριμένα για τα έτη 1999 και 2000 είχαν ως ακολούθως: α) Εμφιαλωμένο Μίγμα : SHELL 15,49%-17,07%, TEXACO0,91%-0,59%, ΒP HELLAS 14,56%- 13,62%και ΣΥΝΟΛΟ30,96%-31,28% β) Εμφιαλωμένο Προπάνιο : SHELL 20,99%-22,74%, TEXACO0,45%-0,25%, ΒP HELLAS 12,06%- 12,02% και ΣΥΝΟΛΟ33,50%-35,01% γ) Χύμα Μίγμα SHELL 19,41%-20,69%, TEXACO 0,70%-0,76%, ΒP HELLAS16,26%-17,51% και ΣΥΝΟΛΟ36,37%-38,96% δ) Χύμα Προπάνιο : SHELL 10,95%-10,99%, TEXACO 4,46%-4,30%, ΒP HELLAS 9,43%-8,29% και ΣΥΝΟΛΟ 24,84%-23,58% 8. Ως πελάτης των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών στην αγορά του εμφιαλωμένου υγραερίου, μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επιχειρηματίας, ο οποίος χρησιμοποιεί φιάλη υγραερίου. Στην αγορά του χύμα υγραερίου οι πελάτες μπορεί να ανήκουν σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας ή να είναι βιοτεχνίες, εργαστήρια, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Μεταξύ των κυριότερων πελατών χύμα υγραερίου της SHELL GAS είναι οι εταιρίες: [ ]. Με τους πελάτες της αγοράς χύμα υγραερίου συνάπτονται συμφωνίες συνεργασίας, οι οποίες για την SHELL GAS τουλάχιστον, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) συμβάσεις με χρησιδάνειο εξοπλισμού 5ετούς διάρκειας, όπου η εταιρία δανείζει δεξαμενές και λοιπό εξοπλισμό για αποθήκευση και χρήση του υγραερίου στον πελάτη παρέχοντας συγχρόνως και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και β) συμβάσεις με εξοπλισμό ιδιοκτησίας του πελάτη μικρότερης διάρκειας για ένα ή δύο έτη, όπου υπογράφεται συμφωνητικό εφοδιασμού αποκλειστικά από την εταιρία, η οποία παρέχει την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της εγκατάστασης. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η αγορά του εμφιαλωμένου υγραερίου βρίσκεται σε στάδιο ωριμότητας με τάση συρρίκνωσης και ότι τα επόμενα χρόνια -και υπό τον όρο ότι θα επικρατούν κανονικές καιρικές συνθήκες, καθώς υπερβολικά θερμός χειμώνας ή παρατεταμένο ψύχος είναι παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις - η αγορά θα σταθεροποιηθεί.

9 9 Όσον αφορά στο χύμα υγραέριο εκτιμάται ότι, μετά από μια περίοδο κάμψης λόγω της χρήσης του φυσικού αερίου, η αγορά θα σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια θα γνωρίσει άνοδο αντίστοιχη με την άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής, των βιομηχανικών επενδύσεων καθώς και της επεκτάσεως των νομίμων χρήσεων του υγραερίου. 9. Σε ότι αφορά τις τιμές, δεν υφίσταται σημαντική διαφοροποίηση του προϊόντος, συνεπώς η τιμή αποτελεί σημαντικό παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η προτίμηση του πελάτη / καταναλωτή. Οι τιμές των επί μέρους σχετικών αγορών υγραερίου διαφέρουν και με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν τα μέρη, ενδεικτικά για την εβδομάδα 20-27/6/2001, είχαν ως ακολούθως: α) χύμα υγραέριο μίγμα δρχ./μτ, β) χύμα υγραέριο προπάνιο δρχ./μτ, γ) εμφιαλωμένο υγραέριο μίγμα δρχ./μτ και δ) εμφιαλωμένο υγραέριο προπάνιο δρχ./μτ. Εκτός από την τιμή, παράγοντας που επηρεάζει την προτίμηση του καταναλωτή είναι η εμπιστοσύνη του στον προμηθευτή και στο σήμα του, η οποία λόγω της μη διαφοροποίησης του προϊόντος έγκειται στον υπολογισμό της ποσότητας που αγοράζει με ακρίβεια, στην έλλειψη νοθείας, στους όρους της ασφαλούς εμφιάλωσης και διακίνησης, στην τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εμπορία, στο επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη, στην τεχνική υποστήριξη καθώς και στις προσφορές που κάνει κάθε εταιρία για να προωθήσει το προϊόν της. 10. Σε ότι αφορά την προμήθεια πρώτων υλών, οι εταιρίες εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης υγραερίου προμηθεύονται το υγραέριο από τα ελληνικά διυλιστήρια, των οποίων η παραγωγή υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Οι εταιρίες εμπορίας υγραερίων μπορούν να συνάπτουν κάθετες συμφωνίες προμήθειας με τα διυλιστήρια. Εισαγωγές, όσον αφορά στην προμήθεια πρώτων υλών, γίνονται κυρίως για φιάλες και δεξαμενές υγραερίου. Η εταιρία SHELL GAS προμηθεύεται υγραέριο από την ΕΛΠΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.) που είναι και ο βασικός προμηθευτής της καλύπτοντας [ άνω του 80%] των ετησίων αναγκών της. Το υπόλοιπο [ ] των αναγκών της καλύπτεται από την MOTOR OIL ΗELLAS A.E. Η ιταλική εταιρία Merloni καλύπτει το σύνολο των ετησίων αναγκών της εταιρίας σε φιάλες καθώς και [άνω του 60%] των αναγκών της σε δεξαμενές, ενώ το υπόλοιπο [..] καλύπτεται από την εταιρία Θεσσαλονίκη Κατασκευές Ε.Π.Ε. Κύριος προμηθευτής υγραερίου της εταιρίας BP HELLAS (σε ποσοστό [ ]%) είναι επίσης τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και πολύ μικρό ποσοστό των αναγκών της ([ ] %) καλύπτεται από την MOTOR OIL ΗELLAS A.E. 11. Σε ότι αφορά την δυνατότητα εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά, ενδεχόμενα εμπόδια εισόδου και νομικούς περιορισμούς, επισημαίνονται τα εξής: Καταρχήν για την είσοδο μιας επιχείρησης στην αγορά υγραερίου απαιτείται κατοχή ειδικής άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών τύπου Γ του Ν.1571/85, όπως ισχύει. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αποτελούν η ύπαρξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου χωρητικότητας τουλάχιστον 500 κυβικών μέτρων, ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου ύψους δρχ. καθώς και η κατοχή τουλάχιστον 2 ιδιόκτητων βυτιοφόρων υγραερίου. Επίσης οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται βάσει έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οικοδομικών

10 10 αδειών, μελέτης πυρασφάλειας κλπ. Η κατοχή της παραπάνω άδειας εμπορίας πετρελαιoειδών τύπου Γ παρέχει στον κάτοχό της τη δυνατότητα πρόσβασης στους προμηθευτές υγραερίου, δηλαδή στα διυλιστήρια, τα οποία δεν δικαιούνται να πωλούν το προϊόν παρά μόνο στις εταιρίες/κατόχους της εν λόγω άδειας. Εκτός από τις τυπικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να δραστηριοποιηθεί μία επιχείρηση στην αγορά υγραερίου, βασική προϋπόθεση, άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι η ύπαρξη ιδιόκτητων φιαλών υγραερίου, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι της τάξης των φιαλών περίπου και ουσιαστικής σημασίας είναι η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωσή του, κυρίως όσον αφορά στις συνθήκες ασφαλούς διακίνησης του προϊόντος, λόγω της φύσης και επικινδυνότητάς του. Κατά την εκτίμηση των μερών, το κόστος εισόδου μιας επιχείρησης στις εν λόγω σχετικές αγορές ανέρχεται στο ύψος των 3 δις δρχ. περίπου. Αναφορικά με τις απόψεις των ανταγωνιστών, δύο εξ αυτών θεωρούν την είσοδο μιας νεοεισερχόμενης επιχείρησης σχετικά εύκολη, εκτός των προϋποθέσεων που απαιτούνται από το Ν.1571/85, σημειώνοντας την είσοδο των εταιριών ΒΙΑΚΕΛ Α.Ε., EUROGAS A.E., CENTRO GAS A.E. και ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΟΥ Α.Ε. τα τελευταία χρόνια, ενώ δύο ανταγωνιστές θεωρούν την είσοδο δύσκολη ή εξαρτώμενη από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και το κατά πόσον θα θεωρηθεί ευχερής και συμφέρουσα στα πλαίσια της νέας κατάστασης που θα δημιουργηθεί. Με βάση όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, η Επιτροπή εκτιμά ότι η αγορά είναι κορεσμένη και σε κάμψη για να προσελκύσει την είσοδο νέων εταιριών. 12. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, «συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο μία επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων». Στην υπό κρίση υπόθεση και όπως προκύπτει από το από 14/3/2001 προσύμφωνο πώλησης και αγοράς μετοχών που υπεγράφη μεταξύ των εταιριών BP HELLAS (πωλήτρια), BUTAGAZ INTERNATIONAL B.V. (αγοράστρια) και SHELL GAS (ως εκ τρίτου συμβαλλομένης), η μεταβίβαση του κλάδου της εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) της πωλήτριας στην SHELL GAS, θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την απόσχιση και εισφορά εις είδος του μεταβιβαζόμενου κλάδου στην SHELL GAS με αντάλλαγμα την έκδοση νέων μετοχών, το σύνολο των οποίων θα αποκτήσει η πωλήτρια εταιρία, που με τον τρόπο αυτό θα καταστεί μέτοχος της SHELL GAS σε ποσοστό 59,1% και το δεύτερο στάδιο την πώληση του συνόλου των παραπάνω μετοχών στην αγοράστρια εταιρία BUTAGAZ INTERNATIONAL B.V., που ανήκει στον όμιλο της εκ τρίτου συμβαλλομένης εταιρίας SHELL GAS, δηλαδή στον όμιλο Royal Dutch/Shell Group of Companies. Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η μεταβίβαση του κλάδου της εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εξαιρουμένης της δραστηριότητας υγραερίου αυτοκινήτων) της BP HELLAS άμεσα στην SHELL GAS, η οποία και θα τον απορροφήσει και εμμέσως ο έλεγχος αυτού από τον όμιλο Royal Dutch/Shell Group of Companies, οπότε πραγματοποιείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2, εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει και εμπίπτει στις σχετικές με τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες

11 11 ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν : α) με τη συγκέντρωση αποκτάται ή αυξάνεται μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών, που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, που αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της, τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) Ευρώ (Euro) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ (Euro)». Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4στ του ν. 703/77, όπως ισχύει και κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, όταν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τμήματα αυτά έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα, λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τον μεταβιβάζοντα, μόνο ο κύκλος εργασιών και το μερίδιο αγοράς, που αντιστοιχούν στο μεταβιβαζόμενο μέρος. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, δεδομένου ότι πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα: α) το έτος 2000, σε δύο από τις τέσσερις σχετικές αγορές που αφορά η κρινόμενη συγκέντρωση, ήτοι (i) στη σχετική αγορά του εμφιαλωμένου προπανίου ανήλθε σε ποσοστό 37,55% με βάση τον όγκο και οριακά άνω του 35% με βάση την αξία και (ii) στη σχετική αγορά χύμα μίγματος υγραερίου ανήλθε σε ποσοστό 35,48% βάσει όγκου και 38,96% βάσει αξίας αντίστοιχα, και β) ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων το έτος 2000 ανήλθε στην εθνική αγορά σε ποσό άνω των Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών άνω των Ευρώ (όμιλος Royal Dutch/Shell Group of Companies [άνω του 1 δις] Ευρώ και μεταβιβαζόμενος κλάδος της BP HELLAS [ άνω των 23 εκατ.] Ευρώ) Το προσύμφωνο αγοράς και πώλησης μετοχών υπεγράφη στις 14/3/2001, συνεπώς η γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Γραμματεία της Επιτροπής, στις 22/3/2001. Σύμφωνα δε με το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκέντρωσης, που υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υπό κρίση συγκέντρωση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 2 παρ.1 και 2 του από 14/3/2001 προσυμφώνου αγοράς και πώλησης μετοχών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, ενώ σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου, για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και η

12 12 χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. Προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα της υπό κρίση συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της παρατηρούνται τα ακόλουθα: - Στη σχετική αγορά χύμα μίγματος υγραερίου, τα μέρη συγκέντρωσαν συνολικά μερίδιο αγοράς (βάσει όγκου) 35,48% το έτος 2000 και ακολουθούν οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΕΚΟ, AVIN και LEON GAS με μερίδια αγοράς 26,60%, 14,40%, 10,90% και 8,37% αντίστοιχα, καθώς και ορισμένες μικρότερες εταιρίες με μερίδια κάτω από 3%. - Στη σχετική αγορά χύμα προπανίου, τα μέρη συγκέντρωσαν συνολικά το 2000 μερίδιο αγοράς 20,82% και οι εταιρίες ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, AVIN, LEON GAS και ΕΚΟ μερίδια αγοράς 39,60%, 13,80%, 10,22% και 10,19% αντίστοιχα. Στην ίδια αγορά δραστηριοποιούνται και ορισμένες μικρότερες εταιρίες με μερίδια αγοράς κάτω από 3%. - Στο σύνολο της αγοράς χύμα υγραερίου και για το ίδιο έτος, τα μερίδια αγοράς είχαν ως ακολούθως: τα μέρη 32,32%, η εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 29,68%, η ΕΚΟ 13,41%, η AVIN 11,61% και ακολουθούν οι εταιρίες LEON GAS 8,8%, ASPROPYRGAS 2,94%, ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ 1,09% και NISSOGAS 0,17%. - Στη σχετική αγορά εμφιαλωμένου μίγματος υγραερίου, τα μέρη συγκέντρωσαν το έτος 2000 μερίδιο αγοράς 32,07% και οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και ΕΚΟ μερίδια 36,02% και 23,79% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι εταιρίες LEON GAS και ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ με μερίδια 3,24% και 2,38%, ενώ το μερίδιο αγοράς της AVIN έφθασε μόλις το 0,50% της αγοράς. - Στη σχετική αγορά εμφιαλωμένου προπανίου τα μέρη κατέλαβαν το έτος 2000 το 37,55% της αγοράς και οι εταιρίες ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και ΕΚΟ το 34,10% και 20,27% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι AVIN (3,30%), ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ (2,51%) και LEON GAS (2,03%). - Στο σύνολο της αγοράς εμφιαλωμένου υγραερίου για το ίδιο έτος τα μέρη συγκέντρωσαν συνολικά το 33,63% της αγοράς, οι εταιρίες ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και ΕΚΟ το 35,5% και 22,78% αντίστοιχα και ακολουθούν οι εταιρίες LEON GAS (2,81%), ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ (2,42%), NISSOGAS (1,55%) και AVIN (1,31%). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μετά τη συγκέντρωση, η SHELL GAS θα καταλάβει την πρώτη θέση στην αγορά χύμα μίγματος υγραερίου και τη δεύτερη στην αγορά χύμα προπανίου, ενώ θα διατηρήσει την πρώτη θέση στο σύνολο της αγοράς χύμα υγραερίου. Επίσης θα καταλάβει την πρώτη και δεύτερη θέση στις αγορές εμφιαλωμένου προπανίου και εμφιαλωμένου μίγματος υγραερίου αντίστοιχα, ενώ την πρώτη θέση στο σύνολο της αγοράς εμφιαλωμένου υγραερίου έχει η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ με μικρή διαφορά από τη SHELL GAS. Ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών του κλάδου είναι έντονος και ο δυνητικός ανταγωνισμός αναμένεται μάλλον να ενταθεί λόγω της μερικής υποκατάστασης του υγραερίου κυρίως για επαγγελματική χρήση, από το φυσικό αέριο αν και τα νομικά και πραγματικά εμπόδια εισόδου και κυρίως οι περιορισμοί του ν. 1571/85, οι επερχόμενες νομοθετικές αλλαγές και το υψηλό κόστος επένδυσης είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για μικρές επιχειρήσεις που

13 13 επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά, ειδικά αν σκοπός τους είναι να δραστηριοποιηθούν στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Η προμήθεια πρώτων υλών είναι ευχερής και η πρόσβαση των εταιριών του κλάδου στις πηγές εφοδιασμού δεν φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα. Όσον αφορά στην προσέγγιση του τελικού καταναλωτή από τις εταιρίες εμπορίας υγραερίου, όπου υπάρχει πρόβλημα λόγω απόστασης, αντιμετωπίζεται με συμφωνίες μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων άλλων εταιριών. Τέλος, η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμη των κυριότερων τουλάχιστον ανταγωνιστών δεν υπολείπεται εκείνης των μερών. Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην Εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της, ούτε δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα θέση. 13. Σε ότι αφορά τους δευτερεύοντες περιορισμούς, που συναντώνται στο από 14 Μαρτίου 2001 προσύμφωνο, μεταξύ των μερών ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους δευτερεύοντες περιορισμούς, αυτοί πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη συγκέντρωση και επιπλέον αναγκαίοι για την πραγματοποίησή της πράγμα που σημαίνει ότι, αν δεν υπήρχαν, η συγκέντρωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, μόνο υπό περισσότερο αβέβαιες συνθήκες, με σημαντικά υψηλότερο κόστος, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με σημαντικά λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας. Σχετικά δε με την αναγκαιότητα ενός περιορισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φύση του και να εξασφαλίζεται, κατ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ότι η διάρκειά του, το αντικείμενό του και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του δεν θα υπερβαίνουν τα λογικά όρια που θέτει η πραγματοποίηση της αντίστοιχης συγκέντρωσης. Όσον αφορά την αποδεκτή διάρκεια της απαγόρευσης του ανταγωνισμού γίνεται δεκτή ως ενδεδειγμένη μία περίοδος πέντε ετών στην περίπτωση εκχώρησης επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνει τόσο τη φήμη και πελατεία όσο και την τεχνογνωσία, καθώς και μία περίοδος δύο ετών στην περίπτωση που η εκχώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη φήμη και πελατεία. Στην υπό κρίση υπόθεση και στο από 14/3/2001 προσύμφωνο που προσκομίστηκε με τη γνωστοποίηση περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι δευτερεύοντες περιορισμοί: A. «Ο πωλητής ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου BP Amoco, αναλαμβάνει, δηλώνει και εγγυάται ότι για ένα χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά την αποπεράτωση δεν θα μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον επιχειρηματικό κλάδο» (παρ. 9.3 προσυμφώνου) B. «Μετά την αποπεράτωση ο αγοραστής ή η εταιρία δεν θα μεταχειρίζονται, ούτε θα παραπέμπουν σε, ούτε θα συσχετίζουν με την εταιρία τον επιχειρηματικό κλάδο ή τα προϊόντα της, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει κατατεθεί στο όνομα του πωλητή ή της BP Amoco ή οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής της BP Amoco (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των εμπορικών σημάτων της BP Amoco) πέρα από τα επιτρεπόμενα από τη Προσωρινή Συμφωνία περί Εμπορικών Σημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο (η οποία συμφωνία θα συναφθεί μεταξύ της BP Amoco PLC και της εταιρίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα ΕΞΙ (6))» (παρ. 9.1 προσυμφώνου) Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις παραγράφους 9.1.1, και 9.1.3, ο αγοραστής και η εταιρία υποχρεώνονται να εξαλείψουν μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την αποπεράτωση όλα τα εμπορικά

14 14 σήματα, ονομασίες, λογότυπα, διαφημιστικό υλικό κλπ., που σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο επιχειρηματικό κλάδο, με εξαίρεση τους κυλίνδρους LPG (υγραερίου), για τους οποίους η ανάλογη υποχρέωση παρατείνεται για 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, λόγω της δυσκολίας απομάκρυνσης των ανάγλυφων ή αποτυπωμένων παραστάσεών τους. Μεταξύ του ιδιοκτήτη των εμπορικών σημάτων και της εταιρίας θα συναφθεί συμφωνία για το δικαίωμα χρήσης της παραπάνω ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου. Οι ως άνω δευτερεύοντες περιορισμοί είναι άμεσα συνδεόμενοι και αναγκαίοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, ωστόσο η 10ετής χρονική διάρκεια της ρήτρας μη ανταγωνισμού της πωλήτριας εταιρίας σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο, κρίνεται υπερβολική, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και ως εκ τούτου, επιβάλλεται η μείωσή του χρόνου διάρκειάς της στα τέσσερα (4) χρόνια από τη δημοσίευση της παρούσας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφαίνεται ότι η από γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την μεταβίβαση στην εταιρία SHELL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ του επιχειρηματικού κλάδου εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) της εταιρίας BP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές που αφορά και ως εκ τούτου δεν συντρέχει νόμιμος λόγος απαγόρευσής της. Η απόφαση εκδόθηκε την 19η Ιουλίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Πρόεδρος Ο Συντάξας την απόφαση Αντώνιος Μέγγουλης Δημήτρης Τζουγανάτος Η Γραμματέας Αικατερίνη Τριβέλη

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Ιανουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 9η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 13 Ιανουρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 16η Μαϊου 2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 4 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 23η Ιουλίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 86 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 8 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 9.30 π.µ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 24η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 242 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21η Noεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 265/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 265/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 265/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 1 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 9η Μαΐου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 31η Ιουλίου 2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 13η Μαρτίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΑΣΟΥΤΗΣ) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το από 5.10.2001 «προσύμφωνο πώλησης

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΑΣΟΥΤΗΣ) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το από 5.10.2001 «προσύμφωνο πώλησης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 204 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 20η Δεκεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 11 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της, την 8η Μαρτίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 14 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 30η Νοεμβρίου 2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 16 η Απριλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 2 α Δεκεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 5η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17 / ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 10 η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 10η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 97 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 97 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 97 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα