ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Την αριθμ /1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Την αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ A.M. : 175/ 2015 ΠΡΟΫΠ: (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό σταθμό Νέας Χαλκηδόνας. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/1995. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας ««Aειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας- (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών» του Προγράμματος ΠΕΠ Αττικής Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα προϊόντων, λόγω κήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άγονου για τις εν λόγω ομάδες, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 221/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: Την αριθμ /1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Tην υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 1

2 Την υπ αριθ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/ τεύχος Β) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)». Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Νέα Φιλαδέλφεια, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ A.M. : 175/ 2015 ΠΡΟΫΠ: (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και κατασκευής έτους 2014 ή νεότερο. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι ο παρακάτω: ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ (CPV ) 5.1 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.2 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.3 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.4 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt 5.5 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt 5.6 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5 5.7 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7 5.8 Ταψί INOX 600x450x80mm 5.9 Ταψί INOX 450x320x90mm 5.10 Μπρίκι INOX Νο 04 & Νο Τρίφτης επιτραπέζιος τετράπλευρος INOX, μεγάλος 5.12 Σουρωτήρι INOX Φ Σουρωτήρι σίτα για σούπες INOX Φ Αυγοδάρτης INOX 5.15 Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα) 5.16 Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/ Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων 5.18 Τάπερ τροφίμων 5.19 Κουτάλες σερβιρίσματος 5.20 Σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη 5.21 Μαχαίρι ψωμιού 5.22 Ανοιχτήρι κονσερβών 5.23 Γάντια φούρνου θερμοκρασίας 5.24 Ποτήρι νερού γυάλινο σωλήνας 335ml 5.25 Ποτήρι νερού μελαμίνης 5.26 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο Πιάτα ρηχά μελεμίνης Νο 40 Φ Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl 5.31 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο 61 3

4 5.32 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Κουτάλια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) 5.34 Πιρούνια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) 5.35 Κουταλάκια INOX 18/10 γλυκού (βρεφικά) 5.36 Κουταλάκια βαθιά INOX 18/10 (παιδικά) 5.37 Ψωμιέρα INOX 5.38 Κανάτα INOX 5.39 Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX 5.40 Δίσκος αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ Στραγγιστήρι πιάτων INOX 5.42 Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18, Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ 5.45 Σετ καφέ - ζάχαρη INOX 5.46 Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - κανέλα 5.47 Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.48 Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.49 Ψαλίδι INOX 5.50 Πιγκάλ INOX 5.51 Καλαθάκι μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX 5.52 Καλαθάκι απορριμμάτων για τις τάξεις 20 λίτρα 5.53 Σκουπιδοτενεκές INOX 5.54 Κουβάς 30lt μαζί με πρέσα 5.55 Πατάκι εισόδου 5.56 Απλώστρα ρούχων 5.57 Γραμματοκιβώτιο τοίχου 5.58 Φαρμακείο τοίχου ΟΜΑΔΑ Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 6.1 Ηλεκτρική εστία με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος Μίξερ με κάδο 7 lt Μούλτι ηλεκτρικό - ραβδομπλέντερ Μπλέντερ - αποχυμωτής Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός Βραστήρας 1.8 lt inox Θερμόμετρο για ψυγεία Ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα για μέτρηση φαγητού Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά) Ζυγαριά ηλεκτρονική τροφίμων (έως 30 κιλά) Μηχανή κοπής ψωμιού Τηλέφωνο ασύρματο Συσκευή fax Radio CD player Σίδερο ηλεκτρικό Ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο

5 3) ΟΜΑΔΑ Α.8 - ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (CPV , , Συστήματα ντέξιον, συναρμολογούμενα συστήματα αποθήκευσης βάθος 19εκ., 30εκ, 38 εκ., 46 εκ. μήκος 72 εκ., 92 εκ. και 122 εκ 8.2 Μεταλλικές θυρίδες - ερμάρια αποδυτηρίων μεταλλικά από γαλβανιζέ λαμαρίνα 10 θέσεων 8.3 Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 185 εκ., βάθος 55εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) και πλάτος 240 εκ., βάθος 60εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) 8.4 Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 240 εκ., βάθος 60εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) ΟΜΑΔΑ Β.1 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 1.1 Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο και 4 εστίες Επαγγελματικός απορροφητήρας κουζίνας, πλήρως τοποθετημένος. 1.3 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών Επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης, χωρητικότητας 620 λίτρων Επαγγελματικό ψυγείο κατάψυξης, χωρητικότητας 620 λίτρων Ημιεπαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 6,5 κιλών Ημιεπαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων 6,5 κιλών Σιδερωτήριο ιματισμού με κύλινδρο Φωτοτυπικό μηχάνημα Ψυγείο συντήρησης τύπου mini bar, χωρητικότητας 137 λίτρων

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 5.1 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt Μαρμίτα 50 λίτρων, ανοξείδωτη /10, με τριπλό πάτο, κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις σε εκ.:40x Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt Μαρμίτα 26 λίτρων, ανοξείδωτη /10, με τριπλό πάτο, κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις σε εκ.:32x Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt Μαρμίτα 17 λίτρων, ανοξείδωτη /10, με τριπλό πάτο, κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις σε εκ.:28x Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt Κατσαρόλα γάλακτος, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι /10, με διάσταση βάσης 16cm. Κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. Όγκος 1,7 λίτρα. 5.5 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt Κατσαρόλα γάλακτος, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι /10, με διάσταση βάσης 18cm. Κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. Όγκος 2,4 λίτρα. 5.6 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5 Τηγάνι ανοξείδωτο 18/10 με πάτο Sandwich, μη αντικολλητικό. Κατάλληλο για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις: Φ400x65mm. 5.7 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7 Τηγάνι ανοξείδωτο 18/10 με πάτο Sandwich, μη αντικολλητικό. Κατάλληλο για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις 280Χ70 mm. 5.8 Ταψί INOX 600x450x80mm Ταψί ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι κατάλληλο για φούρνο. Διαστάσεις: 600x450x80mm. 5.9 Ταψί INOX 450x320x90mm Ταψί ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι κατάλληλο για φούρνο. Διαστάσεις: 450x320x90mm Μπρίκι INOX Νο 04 & Νο 05 Μπρίκι, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι /10. Κατάλληλο για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. 6

7 5.11 Τρίφτης επιτραπέζιος τετράπλευρος INOX, μεγάλος Τρίφτης επαγγελματικός επιτραπέζιος 4 θέσεων INOX 18/ Σουρωτήρι INOX Φ26 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι /10, με διάσταση βάσης 26cm. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. Όγκος 5,5 λίτρα Σουρωτήρι σίτα για σούπες INOX Φ20 Σουρωτήρι σίτα για σούπες INOX διαστάσεων Φ Αυγοδάρτης INOX Αυγοδάρτης, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι / Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα) Πλάκες κοπής πολυαιθυλενίου σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις 60x40x2 εκ Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/10 Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/ Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων Τάπερ τροφίμων Τάπερ τροφίμων διαφόρων διαστάσεων Κουτάλες σερβιρίσματος Σετ κουτάλες σερβιρίσματος INOX 18/10, επτά (7) τεμαχίων Σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη Σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη, γενικής χρήσης με λάμα πριονωτή και ίσια Μαχαίρι ψωμιού Μαχαίρι ψωμιού ανοξείδωτο 18/10με χοντρό δόντι με λάμα 22 cm Ανοιχτήρι κονσερβών Ανοιχτήρι κονσερβών Γάντια φούρνου θερμοκρασίας Γάντια φούρνου θερμοκρασίας Ποτήρι νερού γυάλινο Ποτήρια νερού γυάλινα σωλήνας 335ml (προσωπικού) Ποτήρι νερού μελαμίνης Ποτήρια μελαμίνης με χεράκι Νο 65 Ποτήρια μελαμίνης με χεράκι Νο 59 7

8 5.26 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο 47 Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο 51 Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο Πιάτα ρηχά μελεμίνης Νο 40 Φ200 Πιάτα ρηχά μελεμίνης Νο 40 Φ Σερβίτσιο φαγητού Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl Σαλατιέρα μελαμίνης Νο 61 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Σαλατιέρα μελαμίνης Νο 44 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Κουτάλια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Κουτάλια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Πιρούνια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Πιρούνια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Κουταλάκια INOX 18/10 γλυκού (βρεφικά) Κουταλάκια INOX 18/10 γλυκού (βρεφικά) Κουταλάκια βαθιά INOX 18/10 (παιδικά) Κουταλάκια βαθιά INOX 18/10 (παιδικά) Ψωμιέρα INOX Ψωμιέρα INOX 18/10 διαστάσεις Φ25Χ10Χ9cm Κανάτα INOX Κανάτες INOX 18/10 AISI Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX Τρέϊλερ σερβιρίσματος INOX 18/10 βαρέως τύπου με 3 ράφια διαστάσεων 100Χ50Χ86. 8

9 5.40 Δίσκος αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ45 Δίσκοι αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ Στραγγιστήρι πιάτων INOX Στραγγιστήρι πιάτων INOX 18/ Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18,50 Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18, Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60 Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ Σετ καφέ - ζάχαρη INOX Σετ καφέ - ζάχαρη INOX Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - κανέλα Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη κανέλα Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική Ψαλίδι INOX Ψαλίδι INOX Πιγκάλ INOX Πιγκάλ INOX Καλαθάκι μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX Καλαθάκι μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX Καλαθάκι απορριμμάτων για τις τάξεις 20 λίτρα Καλαθάκι απορριμμάτων με καπάκι 20 λίτρα Σκουπιδοτενεκές INOX Σκουπιδοτενεκές INOX 10λίτρα 5.54 Κουβάς 30lt μαζί με πρέσα Καρότσι για σφουγγαρίστρα επαγγελματικό με 2 κουβάδες. 9

10 5.55 Πατάκι εισόδου Πατάκια εισόδου (ποδόμακτρα) από καουτσούκ. Διαστάσεις 40Χ Απλώστρα ρούχων Απλώστρα ρούχων Γραμματοκιβώτιο τοίχου Γραμματοκιβώτιο τοίχου Φαρμακείο τοίχου Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα έχει σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 40X25X60 εκ. ΟΜΑΔΑ Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένες στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα CΕ ΜΑRΚ. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (χωρίς περιορισμό ωρών εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή της συσκευής σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική γλώσσα. 6.1 Ηλεκτρική εστία με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος Ηλεκτρική εστία με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος, από ανοξείδωτο ατσάλι (inox), με ρυθμιζόμενους θερμοστάτες, με προστασία υπερθέρμανσης και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Τα μάτια θα έχουν ισχύ 1500W και 1000W και η διάμετρος τους θα είναι 187 mm και 155 mm αντίστοιχα. Ενδεικτικός τύπος: Quadro HP-E Μίξερ με κάδο 7 lt Επαγγελματικό μίξερ με κάδο χωρητικότητας 7 lt, από αλουμίνιο με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι (inox), με ρυθμιστή στροφών, ισχύος 800W/220V. Ενδεικτικός τύπος: HALDEX. 6.3 Μούλτι ηλεκτρικό - ραβδομπλέντερ Μούλτι ηλεκτρικό ραβδομπλέντερ, ισχύος 400W, με δύο (2) ταχύτητες, με εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρητικότητας δοχείου 750 ml, με 5 διαφορετικά εξαρτήματα: μπλέντερ κοπής, αναδευτήρες, αβγοδάρτης, εξαρτήματα για ζύμες, δίσκοι για κοπή / τρίψιμο. Με εύκολη στήριξη εξαρτημάτων στον τοίχο και αποσπώμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό. 10

11 Ενδεικτικός τύπος: Singer SPM Μπλέντερ - αποχυμωτής Μπλέντερ αποχυμωτής ισχύος 800W/220V, με ανοξείδωτο σώμα, σίτα και μαχαίρι. Με γυάλινη κανάτα 1,8 lt για το μπλέντερ και πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 1 lt για τον αποχυμωτή. Με 2 ταχύτητες έως στρ./λεπτό και παλμική λειτουργία. Με μεγάλο στόμιο 75mm για εύκολη τροφοδοσία. Με ισχυρό μοτέρ χαμηλής στάθμης θορύβου. Με δυνατότητα εναλλαγής από κανάτα του μπλέντερ σε αποχυμωτή. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η βάση, τα εξαρτήματα του αποχυμωτή και η κανάτα για το μπλέντερ. Ενδεικτικός τύπος: Bartscher. 6.5 Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός ισχύος 180W/220V, κατασκευασμένος από αλουμίνιο, στροφές / λεπτό, παραγωγή 18 lt/ώρα, με πλαστικό δοχείο. 6.6 Βραστήρας 1.8 lt inox Βραστήρας ηλεκτρικός ισχύος 2200W, χωρητικότητας 1,8lt. Ανοξείδωτος με καλυμμένη αντίσταση, με αυτόματη παύση λειτουργίας, με αποσπώμενο φίλτρο νερού, με αρθρωτό καπάκι ασφαλείας και λυχνία λειτουργίας. Με αποσπώμενη βάση, περιστρεφόμενη 360. Ενδεικτικός τύπος: IZZY 1206S NEW LINE 6.7 Θερμόμετρο για ψυγεία Αναλογικό θερμόμετρο ψυγείου, με ανοξείδωτο περίβλημα, με δυνατότητα κόλλησης στο εσωτερικό του ψυγείου ή ελεύθερης στάσης στο ψυγείο ή στο ράφι του καταψύκτη. Ένδειξη θερμοκρασιών από -30 C έως 30 C και -20 έως 80 C. Με χρωματική κωδικοποίηση ιδανικές θερμοκρασιακές ζώνες για βαθιά κατάψυξη, κατάψυξη, ιδανικό για την αποθήκευση και ζεστό. Ενδεικτικός τύπος: Kitchen Craft. 6.8 Ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα για μέτρηση φαγητού Ψηφιακό θερμόμετρο κουζίνας από ανοξείδωτο ατσάλι και οθόνη LCD. Θερμοκρασία λειτουργίας από -45 C έως 200 C. Για γρήγορη μέτρηση και υψηλή ακρίβεια. Δυνατότητα αποθήκευσης της τελευταίας μέτρησης. Με προστατευτικό κάλυμμα από σιλικόνη και πρακτικό γαντζάκι για κρέμασμα - Λειτουργία με μπαταρία κουμπί (LR44). Ενδεικτικός τύπος: C-DHT 1039 Digital Household Thermometer PROFI COOK 6.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά) Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας για βάρος έως και 8 κιλά, με ψηφιακή ένδειξη ακρίβειας 2 γραμμαρίων και λειτουργία απόβαρου (επαναλειτουργία από μηδενική βάση). Με πλήκτρα αφής και λειτουργία αυτόματου σβησίματος. Ενδεικτικός τύπος: Kenwood DS Ζυγαριά ηλεκτρονική τροφίμων (έως 30 κιλά) Ηλεκτρονική ζυγαριά για βάρος από 200 γραμμάρια έως και 30 κιλά, ανοξείδωτη κατασκευή και αδιάβροχο πληκτρολόγιο. Με ψηφιακή φωτεινή ένδειξη LED βάρους, τιμής ανά κιλό και συνολικής αξίας. Οθόνη για την ένδειξη βάρους, 5 ψηφίων. Υποδιαίρεση 5-10 γραμμαρίων και λειτουργία απόβαρου (επαναλειτουργία από μηδενική βάση). Με δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα και μπαταρία. Διαστάσεις συσκευής σε εκατοστά 34*34*13. Διαστάσεις πλατφόρμας 34*23 Ενδεικτικός τύπος: ACS-30 11

12 6.11 Μηχανή κοπής ψωμιού Μηχανή κοπής ψωμιού, ισχύος 350 W/220 V, ανοξείδωτη κατασκευή με στόμιο τροφοδοσίας 150x125 mm, που να επιτρέπει τέλεια κοπή φέτας, πάχους 8-80 mm. Με παραγωγή 180 φέτες ψωμιού/λεπτό ή φέτες / ώρα και 360 φέτες μπαγκέτας /λεπτό ή φέτες μπαγκέτας / ώρα, με ταχύτητα 180 στροφές / λεπτό. Το μαχαίρι πρέπει να είναι εύκολο στη συναρμολόγηση. Με δυνατότητα τοποθέτησης λεκάνης για τις κομμένες φέτες ψωμί. Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) 333 x 382 x 920 mm. Ενδεικτικός τύπος: ROBOT COUPE TP Τηλέφωνο ασύρματο Ασύρματο τηλέφωνο με έγχρωμη οθόνη 1.45" (128x128 pixels) με ένδειξη ημερομηνίας, ώρας και διάρκεια κλήσης. Με τηλεφωνικό κατάλογο 200 επαφών, ανοιχτή ακρόαση, επανάκληση τελευταίου αριθμού και 10 μνήμες επανάκλησης. Με αναγνώριση κλήσεων. Με δυνατότητα σύνδεσης έως και 6 ακουστικά στην ίδια βάση, αλλά και το ακουστικό να μπορεί να συνδεθεί με έως και 4 βάσεις. Με λειτουργία ECO mode για εξοικονόμηση ενέργειας και μηδενική ακτινοβολία στο ακουστικό. Ενδεικτικός τύπος: Panasonic KX-TG Συσκευή fax Συσκευή fax με οθόνη LCD με ταχύτητα μεταβίβασης fax ως και 36,6 kbps, με λειτουργία φωτοαντιγραφής laser στα 600 DPI, με ταχύτητα 4 δευτ./σελίδα, με δυνατότητα μεγέθυνσης (ως 200% σε βήματα των 5%), σμίκρυνσης (ως 50% σε βήματα των 5%), ταξινόμησης και πολλαπλή αντιγραφής (μέχρι 99 αντίγραφα από το ίδιο πρωτότυπο). Με λειτουργία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Με μνήμη εγγράφων ως και 150 σελίδες στην ενσωματωμένη μνήμη του. Με δυνατότητα αποστολής πολυσέλιδων εγγράφων σε πολλούς, διαφορετικούς παραλήπτες. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη περισσότερων από 40 σελίδες εγγράφων. Ενδεικτικός τύπος: Panasonic Laser Fax KX-FL421GR-W 6.14 Radio CD player Φορητό Radio Cd για αναπαραγωγή CD MP3, αναπαραγωγή USB, με ψηφιακό δέκτη FM/AM, με αυτόματη ανίχνευση σταθμών και 20 μνήμες σταθμών. Με τροφοδοτικό AC και μπαταρία και θύρα USB. Στερεοφωνικό RMS 1W + 1W, είσοδος ήχου. Ενδεικτικός τύπος: SONY ZSPS30CPW 6.15 Σίδερο ηλεκτρικό Ηλεκτρικό σίδερο ατμού, ισχύος 2400 Watt ευρωπαϊκής κατασκευής, με πλάκα αντιχαρακτική. Με επιλογή ποσότητας ατμού από 0-50g/min, με οριζόντιο και κάθετο ψεκασμό ακριβείας 120g/min και 3 ενεργές περιοχές (συμπ. ατμός προετοιμασίας). Χωρητικότητα δοχείου νερού 400ml. Με σύστημα αφαλάτωσης και σύστημα κατά του σταξίματος. Με προστασία υπερθέρμανσης. Ενδεικτικός τύπος: Braun TexStyle Ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών με ανοξείδωτο κάδο και καρότσι μεταφοράς, ισχύος 2800 watt/220v. Με 2 μοτέρ και χωρητικότητα κάδου 62 lt. Ανύψωση νερού 2230 mm. Ροή αέρα: 510 m3/h. Στάθμη θορύβου db77. Περιλαμβάνονται 4 βασικά εξαρτήματα. Ενδεικτικός τύπος: SOTECO AMSTERDAM 429M 12

13 6.17 Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο Ηλεκτρικό σκουπάκι με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ισχύος 14 Watts, τάση λειτουργίας 7,2V. Με ισχύ αναρρόφησης 290 χιλ./νερού, παροχή αέρα 1000 l/λεπτό, χωρητικότητα κάδου 610 ml και χρόνο λειτουργίας 10 min. Με φωτεινή ένδειξη φόρτισης, αφαιρούμενο, πλενόμενο κάδο που φιλτράρεται για μια υγιεινή και καθαριότητα, με διακόπτη για άνοιγμα κάδου για εύκολο και γρήγορο άδειασμα κάδου. Με ειδικό σχεδιασμό ρύγχους για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Με φορτιστή βάσης 360. Ενδεικτικός τύπος: Black and Decker DV7210ECN ΟΜΑΔΑ Α.8 - ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 8.1 Συστήματα ντέξιον, συναρμολογούμενα συστήματα αποθήκευσης βάθος 19εκ., 30εκ, 38 εκ., 46 εκ. μήκος 72 εκ., 92 εκ. και 122 εκ Αποτελούνται από:διάτρητα γωνιακά ελάσματα τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 33X35X1,8 mm ή 40x40x2 mm κολώνες ή ορθοστάτες, μεταλλικά ράφια από λαμαρίνα ή πάνελ πάχους 1,00 mm, μήκους από 90 ως 120 cm και πλάτους που κυμαίνεται από 20 ως 70 cm, συμπληρωματικά υλικά όπως βίδες, γωνιές, πέλματα κ.λπ. Οι διαστάσεις των ραφιών και των ορθοστατών προκύπτουν από το σχέδιο Π-01 (κάτοψη Υπογείου), στο οποίο αποτυπώνονται με διαγράμμιση και διαστάσεις (συνολικό μήκος και βάθος) οι περιοχές ανά χώρο στις οποίες θα κατασκευαστούν τα συστήματα ντέξιον. Κάθε τεμάχιο (ανεξαρτήτως των διαστάσεών του) θα περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια και τέσσερις (4) ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες έχουν ύψος 2,20 μ τουλάχιστον ή όσο θα προκύψει από την αποτύπωση του τελικού κατασκευασμένου ύψους του υπογείου. Θα τοποθετηθούν στο Υπόγειο όπως φαίνεται στο σχέδιο Π-01 (κάτοψη Υπογείου), στους χώρους Υ8 Αποθήκη, Υ9 Αποθήκη Υλικών, Υ14 Αποθήκη καθαριστικών, Υ15 Λινοθήκη και Υ17 Ακάθαρτα, κατόπιν αποτύπωσης που θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου και συνεννόησης με την Υπηρεσία Μεταλλικές θυρίδες - ερμάρια αποδυτηρίων μεταλλικά από γαλβανιζέ λαμαρίνα 10 θέσεων Μεταλλικές θυρίδες - ερμάρια αποδυτηρίων μεταλλικά από γαλβανιζέ λαμαρίνα 8 θέσεων πλάτος 0.45 εκ., βάθος 50εκ., ύψος 100εκ. Κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα, μεταλλικά ράφια και πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας, χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα, βαμμένη με βαφή πούδρας.θα τοποθετηθούν στο Υπόγειο στον χώρο Υ14 Αποθήκη όπως φαίνεται στο σχέδιο Π-01 (κάτοψη Υπογείου) κατόπιν αποτύπωσης που θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου και συνεννόησης με την Υπηρεσία. 8.3 Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 185 εκ., βάθος 55εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) και πλάτος 240 εκ., βάθος 60εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 185 εκ., βάθος 55εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή). Κατασκευασμένη από πλακάζ με επένδυση δρυός λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκια ακίνδυνα για παιδιά ή με χρώματα υδατοδιαλυτά επιλογής της υπηρεσίας. Η πλάτη θα είναι από κόντρα πλακέ 10mm. Οι πόρτες θα είναι ταμπλαδωτές από μασίφ Δρυ. Οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες χωρίς κόγχες για την ασφάλεια των νηπίων. Η τελική μορφή της ιματιοθήκης προκύπτει από τα σχέδια Π- 01 (σχέδιο Ισογείου) και Π-03 (σχέδιο αναπτυγμάτων). Θα τοποθετηθούν στο Ισόγειο στους χώρους Α5 χώρος ύπνου νηπίων και Α6 χώρος ύπνου βρεφών όπως φαίνεται στα σχέδια Π-03 (κάτοψη Α Ορόφου ), και Π-03 (σχέδιο αναπτυγμάτων), κατόπιν αποτύπωσης που θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου και συνεννόησης με την Υπηρεσία. 13

14 8.4 Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 240 εκ., βάθος 60εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 240 εκ., βάθος 60εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή). Κατασκευασμένη από πλακάζ με επένδυση δρυός λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκια ακίνδυνα για παιδιά ή με χρώματα υδατοδιαλυτά επιλογής της υπηρεσίας. Η πλάτη θα είναι από κόντρα πλακέ 10mm. Οι πόρτες θα είναι ταμπλαδωτές από μασίφ Δρυ. Οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες χωρίς κόγχες για την ασφάλεια των νηπίων. Η τελική μορφή της ιματιοθήκης προκύπτει από τα σχέδια Π- 01 (σχέδιο Ισογείου) και Π-03 (σχέδιο αναπτυγμάτων). Θα τοποθετηθούν στο Ισόγειο στους χώρους Α5 χώρος ύπνου νηπίων και Α6 χώρος ύπνου βρεφών όπως φαίνεται στα σχέδια Π-03 (κάτοψη Α Ορόφου ), και Π-03 (σχέδιο αναπτυγμάτων), κατόπιν αποτύπωσης που θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου και συνεννόησης με την Υπηρεσία. ΟΜΑΔΑ Β.1 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένες στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα CΕ ΜΑRΚ. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (χωρίς περιορισμό ωρών εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή της συσκευής σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική γλώσσα. 1.1 Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο και 4 εστίες Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο και 4 εστίες, ισχύος 17KW, τάσεως 400V. Εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ΑΙSI 304. Για επιδαπέδια τοποθέτηση. Διαστάσεις συσκευής (εκ): 80Χ90Χ86. Με 4 ηλεκτρικές, μαντεμένιες εστίες, ισχύος 3000W η κάθε εστία και διαστάσεων 30Χ30 εκ. Κάθε εστία ελέγχεται από διακόπτη 3 θέσεων. Το εσωτερικό του φούρνου αερίου θα είναι εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ΑISI 304. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας θα γίνεται με θερμοστάτη 140 C C. Διαστάσεις φούρνου (εκ): 55Χ75Χ30. Ενδεικτικός τύπος: Catrine KEF Επαγγελματικός απορροφητήρας κουζίνας, πλήρως τοποθετημένος. Επαγγελματικός απορροφητήρας κουζίνας με μόνωση, ο οποίος θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: Φούσκα τοίχου εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από INOX 18/10, διαστάσεων 100Χ90Χ55εκ., με 2 φίλτρα 50X50Χ4 εκ. Τα φίλτρα θα είναι ανοξείδωτα για την συγκράτηση του λίπους και την μεγιστοποίηση της υγιεινής και πυρασφάλειας. Ηλεκτροκινητήρας μονής αναρρόφησης 0,5 HP/220V υψηλών προδιαγραφών, IP55, κλάσης F, χαμηλής μέσης πίεσης. Κατασκευή κελύφους απο χαλυβδοέλασμα, προστατευμένο με πολυεστερική βαφή, για αποφυγή της διάβρωσης. Με πτερωτή κουταλοειδούς τύπου, με αραιά φαρδιά πτερύγια που να επιτρέπει τον εύκολο 14

15 καθαρισμό της και να εμποδίζει την επικάθιση λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής. Το κιβώτιο για τη μόνωση θα αποτελείται από προφίλ, τριεδρικές πλαστικές γωνίες, καπάκια από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,7 mm με εσωτερική μόνωση από ηχοαπορροφητικό υλικό 10mm. Εντός του κιβωτίου θα τοποθετηθεί ο ηλεκτροκινητήρας εδραζόμενος σε ειδικές αντιδονητικές βάσεις στηρίξεως με αντικραδασμικό σύνδεσμο για την εξουδετέρωση των κραδασμών. Ανοξείδωτοι αεραγωγοί Φ20, σωλήνες ευθεία περίπου 15 μ. και γωνίες περίπου 5 τεμάχια. Εξαεριστήρας οροφής (καπέλο). Παράδοση σε πλήρη τοποθέτηση και ασφαλής λειτουργία. 1.3 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 4,8kW/220V, από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX 18/10 πάχους 1 mm. Με αντλία πλύσεως στεγανού τύπου IP44 ισχύος 1 HP. Με δύο (2) σταυρούς πλύσης (πάνω- κάτω). Με αυτόματο γέμισμα. Με διπλό τοίχωμα πόρτας και ασφάλεια πόρτας. Με σύστημα προστασίας επιστροφής νερού από το μπόιλερ στο δίκτυο ύδρευσης. Με θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου και βαλβίδα στεγνωτικού. Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίματος 1,2,3 λεπτά. Κατανάλωση Νερού/Κύκλου lt. Κατάλληλο και για πλύση δίσκων. Σωλήνας Αποχέτευσης Φ 20. Διαστάσεις συσκευής 57x65x129 εκ. Άνοιγμα πόρτας 39 εκ. Ωφέλιμο ύψος 36 εκ. Τετράγωνο καλάθι διαστάσεων 50x50 εκ. Χωρητικότητα Μπόιλερ 6 lt. Χωρητικότητα Κάδου 37 lt. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνεται 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 κουταλοθήκη. Το υπό προμήθεια πλυντήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. Ενδεικτικός τύπος: ALFA OLYMPUS MP Επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης, χωρητικότητας 620 λίτρων Ψυγείο θάλαμος συντήρησης εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτη κατασκευή INOX 18/10, χωρητικότητας 620 lt. Με δύο (2) ανοιγόμενες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και στρογγυλεμένες. Μόνωση με υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης για την μέγιστη θερμομόνωση. Με ενσωματωμένο συμπιεστή υψηλής απόδοσης για σύνδεση με 1-φασική παροχή. Με ρυθμιζόμενα πόδια και χερούλι πόρτας με εσοχή. Με ρυθμιζόμενες σχάρες. Με ψηφιακό θερμόμετρο / θερμοστάτη και σύστημα για αυτόματη απόψυξη. Με ανεμιστήρα ταχείας ψύξης για την κυκλοφορία της ψύξης (βεβιασμένη). Με αυτόματο εσωτερικό φωτισμό. Εσωτερικά με υγειονομικές γωνίες κατάλληλες για HACCP. Θερμοκρασία από-1 έως +8 βαθμούς. Διαστάσεις συσκευής 73Χ85Χ213. Το υπό προμήθεια ψυγείο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. Η χρήση ενέργειας για επαγγελματικά ψυγεία, σύμφωνα με το EN441 ή ισοδύναμο, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 15 kwh/48h/m3. Tο υπό προμήθεια ψυγείο θα πρέπει να έχει Δυναμικό Παγκόσμιας θέρμανσης 100 (Global Warming Potential GWP100) μικρότερο από 150. Το επίπεδο θορύβου θα πρέπει να είναι μικρότερο των 56 dba, σύμφωνα με το πρότυπα DS , DS ή ισοδύναμο. Λειτουργίες προστασίας και μικρή κατανάλωση ισχύος στη λειτουργία κατάστασης απενεργοποίησης (off mode) και αναμονής (stand by mode) θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 15

16 1.5 Επαγγελματικό ψυγείο κατάψυξης, χωρητικότητας 620 λίτρων Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτη κατασκευή INOX 18/10, χωρητικότητας 650 lt. Με δύο (2) ανοιγόμενες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και στρογγυλεμένες. Μόνωση με υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης για την μέγιστη θερμομόνωση. Με ενσωματωμένο συμπιεστή υψηλής απόδοσης για σύνδεση με 1-φασική παροχή. Με ρυθμιζόμενα πόδια και χερούλι πόρτας με εσοχή. Με ρυθμιζόμενες σχάρες. Με ψηφιακό θερμόμετρο / θερμοστάτη και σύστημα για αυτόματη απόψυξη. Με ανεμιστήρα ταχείας ψύξης για την κυκλοφορία της ψύξης (βεβιασμένη). Με αυτόματο εσωτερικό φωτισμό. Εσωτερικά με υγειονομικές γωνίες κατάλληλες για HACCP. Θερμοκρασία από-17 έως -22 βαθμούς. Διαστάσεις συσκευής 73Χ85Χ213. Το υπό προμήθεια ψυγείο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. Η χρήση ενέργειας για επαγγελματικά ψυγεία, σύμφωνα με το EN441 ή ισοδύναμο, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 12 kwh/48h/m3. Tο υπό προμήθεια ψυγείο θα πρέπει να έχει Δυναμικό Παγκόσμιας θέρμανσης 100 (Global Warming Potential GWP100) μικρότερο από 150. Το επίπεδο θορύβου θα πρέπει να είναι μικρότερο των 59 dba, σύμφωνα με το πρότυπα DS , DS ή ισοδύναμο. Λειτουργίες προστασίας και μικρή κατανάλωση ισχύος στη λειτουργία κατάστασης απενεργοποίησης (off mode) και αναμονής (stand by mode) θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 1.6 Ημιεπαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 6,5 κιλών Ημιεπαγγελματικό πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 6,5 κιλών, όγκου κάδου 59 lt, ισχύος W/220 V. Με προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με οθόνη LCD και στροφές ανά λεπτό. Με 10 βασικά προγράμματα πλύσης με διαφορετικές θερμοκρασίες και 7 ειδικά προγράμματα, ένδειξη διεξαγωγής προγράμματος, προεπιλογή έναρξης λειτουργίας 24 ώρες, ένδειξη υπόλοιπου χρόνου. Με κινητήρα ασύγχρονο μοτέρ για σύνδεση με 1-φασική παροχή. Με ανοξείδωτο δοχείο αποχέτευσης και ενισχυμένο αμορτισέρ για αθόρυβη λειτουργία. Με μπροστινά και πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα, με καπάκι με ανοξείδωτη εσωτερική επένδυση. Άνοιγμα φόρτωσης διαμέτρου 30 εκ. Διαστάσεις συσκευής (Υ/Π/Β) 850/595/725 mm. Pa. Επίπεδο εκπομπής θορύβου (σύμφωνα με πρότυπο EN ISO 11201/11203) < 70 db ανά 20μ Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε διάταξη «κολώνας». Ενδεικτικός τύπος: MIELE PW 5065 EL LP ED. 1.7 Ημιεπαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων 6,5 κιλών Ημιεπαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 6,5 κιλών, όγκου κάδου 130 lt, ισχύος W/220 V. Με προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με οθόνη LCD και διακόπτη επιλογής. Με 2 σταθερά προγράμματα με διαφορετικά επίπεδα στεγνώματος, 2 προγράμματα με δυνατότητα επιλογής χρόνου και 13 ειδικά προγράμματα για συγκεκριμένες απαιτήσεις ιματισμού. Με προεπιλογή έναρξης λειτουργίας 24 ώρες, ένδειξη διεξαγωγής προγράμματος και υπόλοιπου χρόνου. Για σύνδεση με 1-φασική παροχή. Με ανοξείδωτο κάδο και διπλό σύστημα φίλτρου στην πόρτα. Με σύστημα στεγνώματος με ανακύκλωση αέρα. Με 16

17 μπροστινά και πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα, με πίσω τοίχωμα γαλβανισμένο και με καπάκι με ανοξείδωτη εσωτερική επένδυση. Άνοιγμα φόρτωσης διαμέτρου 41 εκ. Διαστάσεις συσκευής (Υ/Π/Β) 850/595/700 mm. Pa. Επίπεδο εκπομπής θορύβου (σύμφωνα με πρότυπο EN ISO 11201/11203) < 70 db ανά 20μ Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε διάταξη «κολώνας». Ενδεικτικός τύπος: MIELE PT 5136 D ED. 1.8 Σιδερωτήριο ιματισμού με κύλινδρο Σιδερωτήριο ιματισμού με κύλινδρο με διάμετρο 160 mm και μήκος 830 mm. Με ρύθμιση ταχύτητας κυλίνδρου σε 5 επίπεδα. Ισχύος W/220 V. Με ποδοδιακόπτη και αλουμινένια πλάκα σιδερώματος. Η εισαγωγή και εξαγωγή του ιματισμού θα γίνεται από μπροστά. Με αμφίπλευρη έδραση του κυλίνδρου, θερμοστάτη ασφαλείας και αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών. Διαστάσεις συσκευής (Υ/Π/Β) 950/1050/380 mm. Ενδεικτικός τύπος: MIELE HM EL 1.9 Φωτοτυπικό μηχάνημα Ψηφιακό ασπρόμαυρο φωτοαντιγραφικό με τεχνολογία εκτύπωσης σάρωσης με δέσμη laser και ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση. Με ταχύτητα εκτύπωσης περίπου 20 σελίδες Α4/λεπτό και 7 σελίδες Α3/λεπτό, ανάλυση 600 dpi με 256 τόνους του γκρι και πολλαπλά αντίγραφα (έως 999). Με χρόνο προθέρμανσης μικρότερο από 12 sec, ταχύτητα πρώτου αντιγράφου μικρότερη από 7 sec, μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου Α3 και μέγεθος αντιγράφου Α5-Α3 τουλάχιστον. Με zoom από % και μνήμη 128 ΜΒ. Με τροφοδοσία χαρτιού 1 κασέτας συνολικής χωρητικότητας φύλλων. Ρεύμα τροφοδοσίας V/50-60Hz με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν λειτουργεί. Με λειτουργία σάρωσης μέγιστης ανάλυσης 600 dpi και δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή μέσω θύρας usb. Η κατασκευή και η λειτουργία του να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής τυμπάνου κ.λ.π. Συσκευές με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και με αντίστοιχη σήμανση (energy star), θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. Ενδεικτικός τύπος: DEVELOP INEO Ψυγείο συντήρησης τύπου mini bar, χωρητικότητας 137 λίτρων Ψυγείο συντήρησης τύπου mini bar, καθαρής χωρητικότητας 137 λίτρων. Με μία (1) ανοιγόμενη πόρτα και συμβατικό σύστημα ψύξης. Άνοιγμα πόρτας δεξιά (με δυνατότητα αναστροφής). Με ρυθμιζόμενα πόδια και με κάθετο χερούλι. Με 2 ράφια, με 1 λεκάνη για φρούτα και 3 ράφια στην πόρτα. Με αυτόματο εσωτερικό φωτισμό. Με κατάψυξη χωρητικότητας 19 λίτρων και συντήρησης 125 λίτρων. Διαστάσεις συσκευής 85Χ59,5Χ63,5. Το υπό προμήθεια ψυγείο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. Καλύτερης ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν 17

18 επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Ενδεικτικός τύπος: AEG S71440TSW0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Αρχιτέκτων Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ A.M. : 175/ 2015 ΠΡΟΫΠ: (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατηγορία 1 Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 5.1 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ ,00 160,00 AISI lt 5.2 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ ,00 100,00 AISI lt 5.3 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ. 1 70,00 70,00 AISI lt 5.4 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ. 1 22,00 22,00 γάλακτος 1,7 lt 5.5 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ. 1 28,00 28,00 γάλακτος 2,4 lt 5.6 Τηγάνι INOX 18/10 Τεμ. 1 80,00 80,00 διαστάσεις 40Χ6,5 5.7 Τηγάνι INOX 18/10 Τεμ. 1 52,00 52,00 διαστάσεις 28Χ7 5.8 Ταψί INOX Τεμ ,00 290,00 600x450x80mm 5.9 Ταψί INOX Τεμ. 2 50,00 100,00 450x320x90mm 5.10 Μπρίκι INOX Νο 04 & Νο Τεμ. 2 6,00 12, Τρίφτης επιτραπέζιος τετράπλευρος INOX, μεγάλος Τεμ. 1 3,00 3, Σουρωτήρι INOX Φ26 Τεμ. 2 21,00 42, Σουρωτήρι σίτα για σούπες Τεμ. 1 40,00 40,00 INOX Φ Αυγοδάρτης INOX Τεμ. 1 3,00 3, Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα) Τεμ. 6 47,00 282, Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/10 Τεμ. 6 7,00 42,00 19

20 5.17 Λεκάνες πλαστικές Τεμ. 6 10,00 60,00 διαφόρων διαστάσεων 5.18 Τάπερ τροφίμων Σετ 1 25,00 25, Κουτάλες σερβιρίσματος Τεμ. 6 3,00 18, Σετ 5 μαχαιριών και Σετ 1 36,00 36,00 ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη 5.21 Μαχαίρι ψωμιού Τεμ. 2 2,50 5, Ανοιχτήρι κονσερβών Τεμ. 2 10,00 20, Γάντια φούρνου θερμοκρασίας Σετ 1 15,00 15, Ποτήρι νερού γυάλινο Τεμ. 12 1,50 18,00 σωλήνας 335ml 5.25 Ποτήρι νερού μελαμίνης Τεμ. 48 2,00 96, Κύπελλο νερού μελαμίνης Τεμ. 60 3,00 180,00 με χεράκι Φ85Χ Μπολ μελαμίνης πρωινού Τεμ. 60 3,35 201,00 Νο Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο 51 Τεμ. 60 3,20 192, Πιατα ρηχά μελεμίνης Νο Τεμ. 60 3,10 186,00 40 Φ Σερβίτσιο φαγητού Τεμ ,00 275,00 πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl 5.31 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Τεμ. 3 10,00 30, Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Τεμ. 3 9,00 27, Κουτάλια INOX 18/10 Τεμ. 12 1,28 15,36 φαγητού (προσωπικού) 5.34 Πιρούνια INOX 18/10 Τεμ. 12 1,30 15,60 φαγητού (προσωπικού) 5.35 Κουταλάκια INOX 18/10 Τεμ. 12 1,10 13,20 γλυκού (βρεφικά) 5.36 Κουταλάκια βαθιά INOX Τεμ. 48 1,17 56,16 18/10 (παιδικά) 5.37 Ψωμιέρα INOX Τεμ. 9 10,00 90, Κανάτα INOX Τεμ. 9 22,00 198, Τρέιλερ σερβιρίσματος Τεμ ,00 375,00 INOX 5.40 Δίσκος αντιολισθητικοί Τεμ. 3 27,00 81,00 διαστάσεις 65Χ Στραγγιστήρι πιάτων INOX Τεμ. 2 35,00 70,00 20

21 5.42 Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18,50 τεμ 1 40,00 40, Κρεμάστρα τοίχου για τεμ 2 21,00 42,00 πετσέτες INOX 8X Θήκη για χαρτ/τες ΙΝΟΧ τεμ 2 3,00 6, Σετ καφέ - ζάχαρη INOX τεμ 1 17,00 17, Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη τεμ 1 21,00 21,00 - κανέλα 5.47 Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική τεμ 1 33,00 33, Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική τεμ 1 54,00 54, Ψαλίδι INOX τεμ 1 19,00 19, Πιγκάλ INOX Τεμ. 8 14,00 112, Καλαθάκι μπάνιου κλειστό Τεμ. 8 27,00 216,00 με καπάκι INOX 5.52 Καλαθάκι απορριμμάτων Τεμ. 6 45,00 270,00 για τις τάξεις 20 λίτρα 5.53 Σκουπιδοτενεκές INOX Τεμ ,00 100, Κουβάς 30lt μαζί με πρέσα Τεμ. 2 75,00 150, Πατάκι εισόδου Τεμ. 2 25,00 50, Απλώστρα ρούχων Τεμ. 2 50,00 100, Γραμματοκιβώτιο τοίχου Τεμ. 1 60,00 60, Φαρμακείο τοίχου Τεμ. 3 55,00 165,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,32 Φ.Π.Α. 23 % 1.168,24 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,56 Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 6.1 Ηλεκτρική εστία με δύο Τεμ. 1 35,00 35,00 (2) ζώνες μαγειρέματος 6.2 Μίξερ με κάδο 7 lt Τεμ ,00 420, Μούλτι ηλεκτρικό - Τεμ. 2 35,00 70,00 ραβδομπλέντερ 6.4 Μπλέντερ - αποχυμωτής Τεμ ,00 400, Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός Τεμ ,00 140, Βραστήρας 1.8 lt inox Τεμ. 2 45,00 90, Θερμόμετρο για ψυγεία Τεμ. 4 10,00 40, Ψηφιακό θερμόμετρο με Τεμ. 2 15,00 30,00 ακίδα για μέτρηση φαγητού 6.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά) Τεμ. 1 25,00 25,00 21

22 6.10 Ζυγαριά ηλεκτρονική Τεμ. 1 50,00 50,00 τροφίμων (έως 30 κιλά) 6.11 Μηχανή κοπής ψωμιού Τεμ ,00 150, Τηλέφωνο ασύρματο Τεμ. 3 40,00 120, Συσκευή fax Τεμ ,00 250, Radio CD player Τεμ. 3 60,00 180, Σίδερο ηλεκτρικό Τεμ. 1 50,00 50, Ηλεκτρική σκούπα Τεμ ,00 350,00 στερεών - υγρών 6.17 Σκουπάκι ηλεκτρικό, Τεμ. 2 55,00 110,00 επαναφορτιζόμενο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,00 Φ.Π.Α. 23 % 577,30 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,30 Α.8 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 8.1 Συστήματα ντέξιον, Τεμ , ,00 συναρμολογούμενα συστήματα αποθήκευσης βάθος 19εκ., 30εκ, 38 εκ., 46 εκ. μήκος 72 εκ., 92 εκ. και 122 εκ 8.2 Μεταλλικές θυρίδες - ερμάρια αποδυτηρίων μεταλλικά από γαλβανιζέ λαμαρίνα 10 θέσεων Τεμ , , Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 185 εκ., βάθος 55εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) και πλάτος 240 εκ., βάθος 60εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) Τεμ ,00 900, Λινοθήκη ψηλή με πόρτες πλάτος 240 εκ., βάθος 60εκ., ύψος 260εκ. (μέχρι την ψευδοροφή) Τεμ , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,00 Φ.Π.Α. 23 % 1.592,06 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,06 22

23 Κατηγορία 2 Β.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 1.1 Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα με φούρνο και 4 εστίες Τεμ , , Επαγγελματικός απορροφητήρας κουζίνας, πλήρως τοποθετημένος. Τεμ , , Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών 1.4 Επαγγελματικό ψυγείο συντήρησης, χωρητικότητας 620 λίτρων 1.5 Επαγγελματικό ψυγείο κατάψυξης, χωρητικότητας 620 λίτρων 1.6 Ημιεπαγγελματικό πλυντήριο ρούχων 6,5 κιλών 1.7 Ημιεπαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων 6,5 κιλών Τεμ , ,00 Τεμ , ,00 Τεμ , ,00 Τεμ , ,00 Τεμ , , Σιδερωτήριο ιματισμού με Τεμ , ,00 κύλινδρο 1.9 Φωτοτυπικό μηχάνημα Τεμ ,00 580, Ψυγείο συντήρησης τύπου mini bar, χωρητικότητας 137 λίτρων Τεμ ,00 250,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ,00 Φ.Π.Α. 23 % 3.898,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,50 ΣΤΡΟΓΓ/ΣΗ 2,58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 23

24 Κατηγορία 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 5.079, ,56 Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.510, ,30 Α.8 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 6.922, ,06 Κατηγορία 2 Β.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,50 ΣΤΡΟΓΓ/ΣΗ 2,58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ , ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. 24

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ A.M. : 175/ 2015 ΠΡΟΫΠ: (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 5.1 ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 160,00. Άρθρο 5.2 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 100,00. Άρθρο 5.3 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 70,00. Άρθρο 5.4 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 22,00. Άρθρο 5.5 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 28,00. Άρθρο 5.6 Προμήθεια ενός (1) τηγανιού INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 80,00. Άρθρο 5.7 Προμήθεια ενός (1) τηγανιού INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 52,00. 25

26 Άρθρο 5.8 Προμήθεια ενός (1) ταψιού INOX 600x450x80mm, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 145,00. Άρθρο 5.9 Προμήθεια ενός (1) ταψιού INOX 450x320x90mm, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 50,00. Άρθρο 5.10 Προμήθεια ενός (1) μπρίκιου INOX Νο 04 & Νο 05, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 6,00. Άρθρο 5.11 Προμήθεια ενός (1) τρίφτη επιτραπέζιου τετράπλευρου INOX, μεγάλος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.12 Προμήθεια ενός (1) σουρωτηριού INOX Φ26, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. Άρθρο 5.13 Προμήθεια ενός (1) σουρωτηριού σίτα για σούπες INOX Φ20, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 40,00. Άρθρο 5.14 Προμήθεια ενός (1) αυγοδάρτη INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.15 Προμήθεια μιας (1) πλάκας κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 47,00. Άρθρο 5.16 Προμήθεια μιας (1) λεκάνης διαφόρων διαστάσεων INOX 18/10, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 7,00. 26

27 Άρθρο 5.17 Προμήθεια μιας (1) λεκάνης πλαστικής διαφόρων διαστάσεων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.18 Προμήθεια ενός (1) σετ τάπερ τροφίμων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 25,00. Άρθρο 5.19 Προμήθεια μιας (1) κουτάλας σερβιρίσματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.20 Προμήθεια ενός (1) σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 36,00. Άρθρο 5.21 Προμήθεια ενός (1) μαχαιριού ψωμιού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 2,50. Άρθρο 5.22 Προμήθεια ενός (1) ανοιχτηριού κονσερβών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.23 Προμήθεια ενός (1) σετ γαντιών φούρνου θερμοκρασίας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 15,00. Άρθρο 5.24 Προμήθεια ενός (1) ποτηριού νερού γυάλινο σωλήνας 335ml, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,50. Άρθρο 5.25 Προμήθεια ενός (1) ποτηριού νερού μελαμίνης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 2,00. Άρθρο 5.26 Προμήθεια ενός (1) κυπέλλου νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 27

28 Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.27 Προμήθεια ενός (1) μπολ μελαμίνης πρωινού Νο 47, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,35. Άρθρο 5.28 Προμήθεια ενός (1) μπολ μελαμίνης φρούτου Νο 51, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,20. Άρθρο 5.29 Προμήθεια ενός (1) πιάτου ρηχού μελαμίνης Νο 40 Φ200, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,10. Άρθρο 5.30 Προμήθεια ενός (1) σερβίτσιου φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλιτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 275,00. Άρθρο 5.31 Προμήθεια μιας (1) σαλατιέρας μελαμίνης Νο 61, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.32 Προμήθεια μιας (1) σαλατιέρας μελαμίνης Νο 44, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 9,00. Άρθρο 5.33 Προμήθεια ενός (1) κουταλιού INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,28. Άρθρο 5.34 Προμήθεια ενός (1) πιρουνιού INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,30. Άρθρο 5.35 Προμήθεια ενός (1) κουταλακιού INOX 18/10 γλυκού (βρεφικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 28

29 Ενδεικτική τιμή: 1,10. Άρθρο 5.36 Προμήθεια ενός (1) κουταλακιού βαθιά INOX 18/10 (παιδικό), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,17. Άρθρο 5.37 Προμήθεια μιας (1) ψωμιέρας INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.38 Προμήθεια μιας (1) κανάτας INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 22,00. Άρθρο 5.39 Προμήθεια ενός (1) τρέιλερ σερβιρίσματος INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 125,00. Άρθρο 5.40 Προμήθεια ενός (1) δίσκου αντιολισθητικού διαστάσεις 65Χ45, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 27,00. Άρθρο 5.41 Προμήθεια ενός (1) στραγγιστηριού πιάτων INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 35,00. Άρθρο 5.42 Προμήθεια μιας (1) θήκης αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18,50, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 40,00. Άρθρο 5.43 Προμήθεια μιας (1) κρεμάστρας τοίχου για πετσέτες INOX 8X60, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. Άρθρο 5.44 Προμήθεια μιας (1) θήκης για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. 29

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 19-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Τεχνολογίας για την γ γυμνασίου- Πάτρα 12/12/2015 Προτάσεις και παραδείγματα. Οργάνωση μαθήματος Σχεδιασμός ωριαίας ενότητας

Ημερίδα Τεχνολογίας για την γ γυμνασίου- Πάτρα 12/12/2015 Προτάσεις και παραδείγματα. Οργάνωση μαθήματος Σχεδιασμός ωριαίας ενότητας Ημερίδα Τεχνολογίας για την γ γυμνασίου- Πάτρα 12/12/2015 Προτάσεις και παραδείγματα Οργάνωση μαθήματος Σχεδιασμός ωριαίας ενότητας 1 Προτάσεις για αξιοποίηση διαφόρων πηγών για έρευνες 2 Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 15 /2013

Αρ. Μελέτης: 15 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 15 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20 / 01 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20 / 01 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20 / 01 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

2863/19-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2863/19-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2863/19-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 117 Από το πρακτικό 5 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 25-01-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 631 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 25-01-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 631 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 25-01-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 631 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Διεύθυνση : Διοικητικού Γραφείο : Προμηθειών ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: «Το αρίθμ.πρωτ. Φ.437/1/24654/3-12-2012 έγγραφό της Στρατολογικής Υπηρεσίας»

Σχετικά: «Το αρίθμ.πρωτ. Φ.437/1/24654/3-12-2012 έγγραφό της Στρατολογικής Υπηρεσίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γούρνες, Τ.Κ. 70 014, Πληροφορίες:κα Xανιωτάκη Στυλιανή Τηλέφωνο: 2897 3 40025 Fax : 2897 0 22 977 Αρίθμ. Πρωτ. : 33686/7-12-2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΚ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο επικεφαλής Ντίνος Μακάς 6945 559625

ΠΑΣΚ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο επικεφαλής Ντίνος Μακάς 6945 559625 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΑΣ-ΠΑΣΕΓΕΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα 7/10/2010 Προς αξιότιμους κο υφυπουργό οικονομικών Σαχινίδη Φίλιππο κο υπουργό Σκανδαλίδη Κώστα ΚΟΙΝ ΜΜΕ ΑΜΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 Κ. Μ. : Π 138 /2013 ΠΡ/ΣΜΟΣ:6.901,38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161 / 2015 ΠΡΟΫΠ: 20.541,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σε ποιες κατηγορίες αριθμών χωρίζονται οι φυσικοί αριθμοί; Χωρίζονται στους άρτιους (ζυγούς) και τους περιττούς (μονούς). Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 41 /Π/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 23.454,88 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (26.504,01 ΜΕ ΦΠΑ 13%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 23.454,88 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (26.504,01 ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 26/03/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:211 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :... ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) : ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :... /... ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του K. Μ. : Π156/2014 ΠΡΟΫΠ.: 71.715,15 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003159069 2015-10-13

15REQ003159069 2015-10-13 Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 5/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : Π11/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες απομαγνητοφώνησης Τμήμα Προμηθειών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015. Αριθ.Πρωτ:ΠΟΛ. 1242 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015. Αριθ.Πρωτ:ΠΟΛ. 1242 ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ).

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ). Βιβλία Μελέτες 2007-2010 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 2. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 14/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 20 ης Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης 291/2013 Θέμα 11 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», Σελίδα 1 από 14 Διακ. αριθ. 5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 1-4-2014 Αρ. Πρωτ.: 485 Ταχ. Δ/νση : Νεομ.

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 16-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :418 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 16-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :418 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 16-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :418 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Η Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Φυσικής Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Φυσικής Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Φυσικής Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2015 (Σημείωση: τα ερωτήματα που σημειώνονται με αστερίσκο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24289/19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 721 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

νημάτων για κατεδαφίσεις διαμορφώσεις χώρων» «Καθαρισμός Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

νημάτων για κατεδαφίσεις διαμορφώσεις χώρων» «Καθαρισμός Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ νημάτων για κατεδαφίσεις διαμορφώσεις χώρων» «Καθαρισμός Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.975,25 - Κ.Α. 15.6633.01 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 12.175,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.975,25 Π.Α.Υ.: 451/6-4-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.975,25 - Κ.Α. 15.6633.01 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 12.175,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.975,25 Π.Α.Υ.: 451/6-4-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 2 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δν/ση : Ανδρέου Λόντου 34 Μοναδικός Κωδικός: 13PROC001800043 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ταχ. Δν/ση : Ανδρέου Λόντου 34 Μοναδικός Κωδικός: 13PROC001800043 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αίγιο 20/12/2013 Αρ. Πρωτ.:54438 Ταχ. Δν/ση : Ανδρέου Λόντου 34 Μοναδικός Κωδικός: 13PROC001800043 Τηλέφωνο : 2691025555 Fax : 26910 68610 e-mail : prom@aigialeia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 5/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-12-15 Αριθμ. Πρωτ.: 30129 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., των Κέντρων Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003155741 2015-10-13

15PROC003155741 2015-10-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757/670 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 09-10-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 78/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 78/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Μαυρέσης. ΓΙΑΤΙ Πάρτυ της ταξη του 52. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Νικόλας Μαυρέσης. ΓΙΑΤΙ Πάρτυ της ταξη του 52. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ Υποψήφιος Κοινοτάρχης Χλώρακας Μπορώ: Να προσφέρω καινούργιες ιδέες και να τις μετατρέψω σε πράξεις. Να στηρίξω τα δικαιώματα των πολιτών και του συνόλου ενάντια στα συμφέροντα των

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 206-21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα