Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να περιγράψει, µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να περιγράψει, µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τις"

Transcript

1 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(4): ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Η ΦΡΟΝΤΙ Α ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ*, Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ**, Α. ΚΑΤΣΙΚΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να περιγράψει, µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τις ιδιαιτερότητες της οδοντιατρικής φροντίδας ατόµων µε προβλήµατα χρήσης ουσιών και να αναδείξει το ρόλο των οδοντιάτρων στην αποκατάσταση της στοµατικής και γενικής υγείας αυτών των ατόµων. Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και η εξάρτηση από αυτές αποτελεί παγκοσµίως σοβαρό ζήτηµα δη- µόσιας υγείας, µε σηµαντικές κοινωνικές και υγειονοµικές επιπτώσεις. Τα εξαρτηµένα από ουσίες άτοµα εµφανίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας, αλλά και σηµαντική επιβάρυνση της στοµατικής τους υγείας, η οποία εκδηλώνεται µε υψηλή τερηδονογόνο προσβολή, νόσους του περιοδοντίου, δυσλειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης, κατάγµατα δοντιών και γνάθων κ.ά. Η απουσία αυτοφροντίδας, η κακή διατροφή, συνήθειες που σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών, οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης και η οικονοµική δυσπραγία, είναι µερικοί παράγοντες που συνδέονται µε την κακή στοµατική υγεία αυτών των ατόµων. Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αντιµετώπιση αυτών των σοβαρών οδοντιατρικών προβληµάτων, είναι απαιτητικός αλλά και σηµαντικός, γιατί µπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο και να τονώσει την αυτοπεποίθηση των ασθενών µε προβλήµατα χρήσης ουσιών. Η εγκαθίδρυση κλίµατος εµπιστοσύνης και λειτουργικής επικοινωνίας µεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς βοηθά, έτσι ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες που σχετίζονται µε ζητήµατα εχεµύθειας, συµπεριφοράς, φόβου, συνέπειας και οικονοµικού διακανονισµού. Η αξιοποίηση της εµπειρίας του οδοντιατρικού δυναµικού που δραστηριοποιείται στο πεδίο της χρήσης ουσιών και η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, µπορεί να οδηγήσει σε µία λειτουργικά και οικονοµικά βιώσι- µη κατάσταση, που θα καλύπτει αποτελεσµατικά τις οδοντιατρικές ανάγκες των ατόµων µε προβλήµατα χρήσης ουσιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ * Οδοντίατρος, Επιµελητής Ε.Σ.Υ., MSc ηµόσια Υγεία, Μεταπτυχιακό ίπλωµα Εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. ** Οδοντίατρος, ιευθυντής Ε.Σ.Υ. *** Οδοντίατρος, Πρόεδρος Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. ΟΡΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Οδοντιατρική φροντίδα, Οδοντιατρικές υπηρεσίες, Εξαρτηµένα άτοµα. Η καλή υγεία είναι σηµαντικό εφόδιο για την κοινωνική, οικονοµική και προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η στοµατική υγεία είναι συνυφασµένη µε τη γενική υγεία του ατόµου και οι δυσάρεστες εµπειρίες του πόνου, της αδυνα- µίας µάσησης, των περιορισµών στην οµιλία και της αισθητικής επιβάρυνσης, επηρεάζουν άµεσα την καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής του 1. ιάφοροι κοινωνικοί, οικονοµικοί και πολιτισµικοί παράγοντες, καθώς και η µεταβαλλόµενη σύνθεση του πληθυσµού, επηρεάζουν την παροχή των οδοντιατρικών υπηρεσιών αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα φροντίζουν την υγεία τους. Έτσι, ενώ η εµφάνιση των πιο σηµαντικών νοσηµάτων του στόµατος µπορεί να προληφθεί, δεν φαίνεται ο πληθυσµός να απολαµβάνει εξίσου τα οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων υγείας. Τα άτοµα που ζουν σε υποβαθµισµένες περιοχές, άνθρωποι µε κινητικές δυσκολίες και αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, άτοµα της τρίτης ηλικίας, µειονοτικές οµάδες όπως οικονοµικοί µετανάστες ή πολιτικοί πρόσφυγες, συνήθως δεν έχουν

2 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67 ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 165 πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, παρότι εµφανίζουν σοβαρά προβλήµατα στοµατικής και γενικής υγείας 1,2. Η ύπαρξη πολιτικής που θα ενσωµατώνει τη στοµατική υγεία στον κεντρικό σχεδιασµό για τη φροντίδα της υγείας και η οργάνωση των οδοντιατρικών υπηρεσιών -δηµόσιων και ιδιωτικών- ώστε να καλύπτει και ανάγκες των κοινωνικά ευάλωτων οµάδων, αποτελούν ταυτόχρονα πρόκληση και αναγκαιότητα για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και δίκαιου συστήµατος παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών 2. Μία κοινωνική οµάδα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολλές οδοντιατρικές ανάγκες είναι οι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. Στη συνέχεια θα γίνει µία προσπάθεια καταγραφής των αναγκών και των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη φροντίδα της στοµατικής υγείας αυτών των ατόµων. Η ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και η εξάρτηση από αυτές αποτελεί, παγκοσµίως, σοβαρό ζήτηµα δηµόσιας υγείας, µε σηµαντικές κοινωνικές και υγειονοµικές επιπτώσεις. Σύµφωνα µε αποτελέσµατα της επαναλαµβανόµενης τα τελευταία χρόνια πανελλήνιας έρευνας του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) στο γενικό πληθυσµό, κατά το έτος 2004 ποσοστό 8,6% του ελληνικού πληθυσµού ηλικίας ετών αναφέρει ότι έχει χρησιµοποιήσει µία ή περισσότερες φορές στη ζωή του κάποια παράνοµη ουσία 3. Για το έτος 2006, η εκτίµηση του συνολικού αριθµού χρηστών ηλικίας ετών, µε κύρια ουσία χρήσης την ηρωίνη, ήταν άτοµα και η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών ήταν άνδρες και νέοι έως 29 ετών. Τα άτοµα µε διαταραχή εξάρτησης από ουσίες, παρουσιάζουν σηµαντική ετερογένεια, όσον αφορά σε διάφορα κλινικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως: ο αριθ- µός και ο τύπος των χρησιµοποιούµενων ουσιών, η σοβαρότητα της διαταραχής και ο βαθµός µείωσης της λειτουργικότητας, οι συνοδές παθολογικές και ψυχιατρικές καταστάσεις, το κοινωνικό / περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο ζει το άτοµο και η θέλησή του να θεραπευτεί. Σε σχέση µε τις υπηρεσίες θεραπείας -δηλαδή τα προγράµµατα απεξάρτησης, τα οποία διακρίνονται σε θεραπευτικές µονάδες υποκατάστασης και σε «στεγνά» θεραπευτικά προγράµµατα εσωτερικής ή εξωτερικής παραµονής- για το έτος 2006 υπολογίστηκε ότι άτοµα παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση αυτών των προγραµµάτων 3. Σύµφωνα µε διαχρονική µελέτη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.ΘΕ.Α), η µέση ηλικία των ατόµων που ζήτησαν θεραπεία µειώνεται από 26,7 το έτος 1995 σε 24,7 το 2002 και αυξάνεται πάλι σε 26,8 το Η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι οκτώ προς δύο, ενώ από το 2002 και µετά καταγράφεται σταθερή αύξηση του ποσοστού των ατόµων που αναφέρουν ως ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης την ολοκλήρωση των σπουδών στο Λύκειο. Η ηρωίνη αποτελεί την επικρατέστερη ουσία κατάχρησης, ενώ τα άτοµα που απευθύνονται στο ΚΕ.ΘΕ.Α. διαµένουν στην πλειονότητα µε την οικογένειά τους 4. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ Τα εξαρτηµένα από ουσίες άτοµα, εµφανίζουν µία σειρά προβληµάτων υγείας, κυριότερα των οποίων είναι οι ιογενείς λοιµώξεις (σε υψηλά ποσοστά για τον HepC και σε χαµηλότερα για τους HepB και HIV), η ενδοκαρδίτιδα, η φυµατίωση και τα ψυχικά νοσήµατα 3,4. Σοβαρά είναι επίσης, τα προβλήµατα στοµατικής υγείας που αντιµετωπίζουν, και αφορούν σε: υψηλή τερηδονογόνο προσβολή, νόσους του περιοδοντίου, δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης, κατάγµατα δοντιών και γνάθων, καταστάσεις δηλαδή που οδηγούν σε απώλεια των δοντιών και στην κακή λειτουργία του στοµατογναθικού συστήµατος, µε σηµαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής 5-9. Τα οδοντιατρικά προβλήµατα επιδεινώνονται µε τη χρόνια χρήση ουσιών. Κύριες αιτίες εµφάνισης αυτών των προβληµάτων φαίνεται πως είναι 8,10 : Η στοµατική υγιεινή. Η έλλειψη αυτοφροντίδας επηρεάζει και την υγεία του στόµατος, καθώς κατά τις περιόδους χρήσης τα άτοµα αµελούν την προσωπική υγιεινή και φροντίδα. Οι διατροφικές συνήθειες. Η κατανάλωση γλυκισµάτων και αναψυκτικών που παρατηρείται κατά τις περιόδους χρήσης, σε συνδυασµό µε το είδος, την ποσότητα και το χρόνο κατανάλωσης των γευµάτων, ευνοούν τη δηµιουργία τερηδόνας και ουλίτιδας. Οι συνήθειες και τα συµβάµατα που σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών. Αυτά αφορούν στην ξηροστοµία, τους συχνούς εµετούς, το κάπνισµα, το κάπνισµα ουσιών (κυρίως ηρωίνης) και τη βλαπτική του επίδραση στους οδοντικούς ιστούς, τη

3 166. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ, Α. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67 χρήση σιροπιών, τα ατυχήµατα και τους συχνούς τραυµατισµούς στο σώµα και το πρόσωπο κ.ά. Η κατάσταση της γενικής υγείας. Οι προαναφερόµενες καταστάσεις καταπονούν το ανοσοποιητικό σύστηµα των ατόµων, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία τους και οδηγεί στην εµφάνιση διαφόρων νοσηρών καταστάσεων που, στην περίπτωση της στοµατικής υγείας, αφορούν στη βαριά τερηδονογόνο προσβολή, την οξεία ελκονεκρωτική ουλίτιδα, την περιοδοντίτιδα κ.ά. Κοινωνικός αποκλεισµός. Οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης, η ανεργία, η οικονοµική δυσπραγία και η καθηµερινότητα που σχετίζεται µε την αναζήτηση και τη χρήση ουσιών, επιβαρύνουν την υγεία των ατόµων, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας γενικά και τις οδοντιατρικές υπηρεσίες ειδικότερα. Όπως ο γενικός πληθυσµός, έτσι και τα άτοµα που κάνουν χρήση ουσιών ή βρίσκονται στη διαδικασία της απεξάρτησης, αναζητούν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και νοσοκοµεία. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας που αναφέρθηκαν, µπορεί να είναι µία ιδιαίτερα επιβαρυντική διαδικασία, απαιτητική και χρονοβόρα, τόσο για τους επαγγελµατίες της υγείας όσο και για τα ίδια τα άτοµα. ΦΡΟΝΤΙ Α ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ Η φροντίδα της στοµατικής υγείας περιλαµβάνει την παρακολούθηση, την προαγωγή, τη διατήρηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας του στόµατος, δηλαδή αφορά τόσο στην πρόληψη όσο και στην οδοντιατρική περίθαλψη 11. Εξίσου σηµαντικά όµως, είναι και κάποια άλλα χαρακτηριστικά της φροντίδας, που σχετίζονται µε τη δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος και λειτουργικού θεραπευτικού πλαισίου, όπου θα αναπτυχθούν σχέσεις εµπιστοσύνης και θα υπάρξει κατανόηση των συναισθηµάτων και ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών 12. Η ολιστική αντίληψη για την οδοντιατρική φροντίδα, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία όταν πρόκειται για τη φροντίδα των ατόµων που κάνουν χρήση ουσιών: ο ρόλος των οδοντιάτρων, σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ σηµαντικός όχι µόνο στην ανακούφιση από τον πόνο και τη βελτίωση της εξωτερικής εµφάνισης, αλλά και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης 13. Ειδικότερα για τα άτοµα που βρίσκονται στη διαδικασία της απεξάρτησης, η οδοντιατρική φροντίδα µπορεί να συµβάλλει θετικά στη δηµιουργία της νέας ταυτότητας του µη-χρήστη, η οποία σχηµατίζεται σταδιακά µέσα από τη δηµιουργία νέων σχέσεων, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Η διακοπή της χρήσης αφυπνίζει το άτοµο σε µία καινούρια πραγµατικότητα, όπου η φροντίδα της υγείας είναι πλέον πιο εφικτή, παράλληλα όµως αναδύονται τα προβλήµατα γενικής και στοµατικής υγείας τα οποία αναπτύχθηκαν, και η αντίληψη των οποίων ήταν αδύνατη κατά τη διάρκεια της χρήσης 10. Στη συνέχεια περιγράφονται, αδρά, οι ιδιαιτερότητες της οδοντιατρικής περίθαλψης ατόµων µε προβλήµατα χρήσης ουσιών, καθώς και βασικά στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή προληπτικών προγραµµάτων σε αυτές τις οµάδες του πληθυσµού. Οδοντιατρική περίθαλψη Η επιβαρηµένη κατάσταση της στοµατικής υγείας για τους χρήστες ουσιών, συνδέεται µε ευρύτερα ζητήµατα κοινωνικού αποκλεισµού και περιθωριοποίησης: οι συχνές µετακινήσεις ή η απουσία µόνιµης στέγης, η παραβατικότητα και τα συνεπαγόµενα προβλήµατα µε το νόµο, η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η αδυναµία αυτοφροντίδας, η απόκρυψη του γεγονότος της χρήσης, η υποκει- µενική αίσθηση του στιγµατισµού και της µη αποδοχής από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είναι µερικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την περιορισµένη επισκεψιµότητα στις υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας, το φόβο για τον οδοντίατρο και την ασυνέπεια στην ολοκλήρωση του θεραπευτικού σχεδίου 10. Οι οικονοµικές δυσκολίες οδηγούν στην αναζήτηση οδοντιατρικών υπηρεσιών σε νοσοκοµεία ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, κυρίως για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών. Ο χρήστης ουσιών µπορεί να ανησυχεί: για τον τρόπο που θα τον αντιµετωπίσει ο οδοντίατρος, εάν θα είναι φιλικός ή επικριτικός, για ζητήµατα εχεµύθειας και ιατρικού απορρήτου, για την κατάσταση της στοµατικής του υγείας και τους τρόπους που µπορεί να βελτιωθεί, και για τον τρόπο µε τον οποίο η χρήση ουσιών επηρέασε τη γενική και στοµατική του υγεία 14.

4 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67 ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 167 Οι επαγγελµατίες της στοµατικής υγείας, που καλούνται να περιθάλψουν άτοµα µε προβλήµατα χρήσης ουσιών, χρειάζεται να αντιµετωπίσουν µία σειρά από δυσκολίες στις οποίες περιλαµβάνονται: το άγχος για την πιθανότητα µόλυνσης µετά από τραυµατισµό, κατά τη διάρκεια της εργασίας, η απαιτητική εργασία για την αποκατάσταση παραµεληµένων οδοντιατρικών προβληµάτων, οι παρενέργειες από πιθανές αλληλεπιδράσεις φαρµάκων, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε επιβαρηµένη κατάσταση της γενικής υγείας, οι επικοινωνιακές δυσκολίες στη διαχείριση του ασθενούς (για θέµατα φόβου, καχυποψίας, έλλειψης συνεργασίας κ.ά.) η µαταίωση ραντεβού και η µη αποπληρωµή οφειλοµένων (σε περίπτωση περίθαλψης σε ιδιωτικό οδοντιατρείο) Σε αυτό το πλαίσιο, τα σοβαρά οδοντιατρικά προβλήµατα των ατόµων µε προβλήµατα χρήσης ουσιών, µπορεί να µείνουν δίχως αντιµετώπιση, καθώς οδοντίατροι και ασθενείς προσκολλούνται στην αναπαραγωγή δυσάρεστων συµπεριφορών, οι οποίες οδηγούν αφενός στη χαµηλή επισκεψι- µότητα των χρηστών στο οδοντιατρείο και αφετέρου στην απροθυµία των οδοντιάτρων να περιθάλψουν τη συγκεκριµένη οµάδα. Η εγκαθίδρυση κλίµατος εµπιστοσύνης και λειτουργικής επικοινωνίας µεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς, είναι το πρώτο και πλέον απαιτητικό στάδιο για την παράκαµψη των δυσάρεστων καταστάσεων που προαναφέρθηκαν. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, από την πλευρά του οδοντιάτρου, µε την συνεχή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάσταση του ασθενούς, µε την προτροπή για αναζήτηση βοήθειας ή τη συνέχιση της προσπάθειας για απεξάρτηση και µε την αποφυγή εκφράσεων που φέρνουν σε δύσκολη θέση τον ασθενή, του δηµιουργούν αισθήµατα ενοχής ή υποδηλώνουν επικριτική διάθεση. Η ενδυνάµωση αισθηµάτων ασφάλειας και αποδοχής και η προοπτική ενός ελπιδοφόρου µέλλοντος, µπορεί να επιδράσουν καταλυτικά στη θετική ανταπόκριση των ασθενών στη συνέχιση της οδοντιατρικής θεραπείας και της αποκατάστασης της στοµατικής τους υγείας 14. Η ικανότητα και η ευαισθητοποίηση του οδοντιάτρου να προσπεράσει την αρνητική εικόνα που συνοδεύει τα άτοµα που κάνουν χρήση ουσιών, εντοπίζοντας στα ποιοτικά και δηµιουργικά χαρακτηριστικά του ατόµου, ίσως να αποτελεί βασικό εργαλείο ανταπόκρισης στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης οµάδας. Αγωγή και προαγωγή της στοµατικής υγείας Η υλοποίηση οδοντιατρικών προληπτικών προγραµµάτων σε ενεργούς χρήστες είναι πολύ δύσκολη, καθώς υπάρχει αδυναµία πρόσβασης στους χώρους συνάθροισης και µεγάλα εµπόδια στη συγκέντρωση των ατόµων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της καθηµερινότητάς τους 19. Αντιθέτως, η πραγµατοποίηση δράσεων για άτοµα ε- νταγµένα σε προγράµµατα απεξάρτησης εµφανίζει λιγότερες δυσκολίες, τουλάχιστον οργανωτικά, καθώς υπάρχει προσβάσιµος χώρος συγκέντρωσης (Θεραπευτική Κοινότητα / Κέντρο Απεξάρτησης / Μονάδα Υποκατάστασης) και τα ίδια τα άτοµα συµµετέχουν σε µία διαδικασία επαναπροσδιορισµού και αξιολόγησης της ταυτότητάς τους 20. Θέµατα αυτοφροντίδας της υγείας, βελτίωσης της επισκεψιµότητας στο οδοντιατρείο και ανάπτυξης σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους οδοντίατρους, µπορεί να περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό τέτοιων παρεµβάσεων. Τα προγράµµατα αυτά, καλό είναι να ενσωµατώνονται στις δραστηριότητες και τη φιλοσοφία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και να περιλαµβάνουν συµµετοχικές µεθόδους µάθησης, που θα δίνουν την ευκαιρία στα άτοµα της οµάδας-στόχου να καταθέσουν τις απορίες, τις απόψεις και τις εµπειρίες τους από και για την οδοντιατρική περίθαλψη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οδοντίατροι µπορεί να είναι περισσότερο καταλύτες στη κατεύθυνση της συνειδητοποίησης για τα ζητήµατα της φροντίδας της στοµατικής υγείας και λιγότερο εκπαιδευτές υγείας 20. Ακόµη και η διαχείριση της απροθυµίας και της απουσίας ενδιαφέροντος των ατόµων της οµάδας-στόχου για παρόµοιες δράσεις, αποτελεί πρόκληση για όσους τα υλοποιούν, καθώς χρειάζεται διαρκής εγρήγορση και δηµιουργικότητα, προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η φροντίδα της υγείας των κοινωνικά αποκλεισµένων ή άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, αποτελεί σοβαρό ζήτηµα για τις υπηρεσίες ηµόσιας Υγείας, καθώς οι οµάδες αυτές εµφανίζουν τους χαµηλότερους δείκτες υγείας, έχουν περιορισµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και πλήττονται πρώτες από την οικονοµική δυσπρα-

5 168. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ, Α. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67 γία. Ιδιαίτερα για τη φροντίδα της στοµατικής υγείας, τα προβλήµατα διογκώνονται εξαιτίας της απουσίας πολιτικής για τη στοµατική υγεία, της έλλειψης σαφούς και ικανοποιητικά προσδιορισµένου πλαισίου λειτουργίας των οδοντιατρικών υπηρεσιών του ηµόσιου Τοµέα, αλλά και λόγω εγγενών ζητηµάτων δυσλειτουργίας των προαναφερθέντων υπηρεσιών 22. Το παράδειγµα της οδοντιατρικής φροντίδας των ατόµων µε προβλήµατα χρήσης, αναδεικνύει ορισµένες πτυχές αυτών των δυσκολιών και, κυρίως, τις αντιφάσεις της λειτουργίας του συστή- µατος υγείας όταν αφορά στους χρήστες ουσιών. Για παράδειγµα, η αναζήτηση οδοντιατρικών υπηρεσιών στο Ε.Σ.Υ. οδηγεί στην αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών, σε νοσοκοµειακό συνήθως περιβάλλον, στο οποίο όµως δεν προβλέπεται ολοκληρωµένη οδοντιατρική φροντίδα. Επιπλέον, η προσθετική αποκατάσταση παρέχεται στα ιδιωτικά οδοντιατρεία, µε το ανάλογο κόστος, κάτι που δυσχεραίνει την προοπτική βελτίωσης της αυτό-εικόνας και την πιθανότητα απασχόλησης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για τα άτοµα που βρίσκονται στη διαδικασία της απεξάρτησης ή της επανένταξης. Καθώς ο αυτοσεβασµός και η αξιοπρέπεια των χρηστών δοκιµάζονται καθηµερινά, η έλλειψη επιλογών για ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας σε ένα πλαίσιο µε σοβαρές οικονοµικές αδυναµίες και περιορισµένη στελέχωση σε εξειδικευ- µένο προσωπικό, τους ωθεί περαιτέρω στο περιθώριο και την αποµόνωση, στερώντας τις όποιες πιθανότητες απεµπλοκής από τη χρήση ουσιών. Η επιτυχηµένη, εάν και δύσκολη, αποκατάσταση της στοµατικής υγείας του ατόµου που δοκι- µάζεται στο πεδίο της χρήσης, µπορεί να επιφέρει αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στη ζωή του: η ολοκλήρωση της θεραπείας ισοδυναµεί µε την επίτευξη ενός στόχου µε χειροπιαστά αποτελέσµατα, ενώ η βελτίωση της εξωτερικής εµφάνισης και της ικανότητας για µάσηση και οµιλία, επιδρούν θετικά στην ενδυνάµωση της αυτό-εικόνας και στην αποδοχή από το περιβάλλον (εργασία, φιλικές σχέσεις κ.ά.). Παρόλο που το σοβαρό θέµα της οικονοµικής δυσπραγίας αποτελεί εµπόδιο στην αναζήτηση οδοντιατρικών υπηρεσιών, η κινητοποίηση και η δέσµευση του ατόµου προς την κατεύθυνση της ανάληψης των ευθυνών για τη διαπραγµάτευση και αποπληρωµή του κόστους της θεραπείας, µπορεί να είναι ένα επιπλέον βήµα ενάντια στην απογοήτευση, τη µοιρολατρία, την παθητική στάση και τη µεταβίβαση ευθυνών, σχετικά µε το παρόν και το µέλλον της ζωής του. Η κατάσταση της στοµατικής υγείας του χρήστη ουσιών, µπορεί ακόµη να αποτελέσει την αφετηρία κατανόησης πολλών ζητηµάτων υγείας και συµπεριφοράς, καθώς είναι εξαιρετικό παράδειγ- µα εξέλιξης µίας βλάβης µε προφανείς συνέπειες στην ποιότητα ζωής του ατόµου. Μέσα από µία διαδικασία διαλόγου µε τον οδοντίατρο -στο χώρο του οδοντιατρείου ή της Θεραπευτικής Κοινότητας-, ο χρήστης µπορεί να πάρει απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την υγεία του, να ξεκαθαρίσει ασάφειες ή λανθασµένες εντυπώσεις για τις αιτίες εµφάνισης των νοσηµάτων του στόµατος και να ενηµερωθεί για τις εναλλακτικές λύσεις που αφορούν στη φροντίδα και τους τρόπους αντιµετώπισης των κινδύνων που απειλούν την υγεία του στόµατος. Σε αυτό το πλαίσιο, έννοιες από το πεδίο της οδοντιατρικής, όπως πόνος, φθορά, απώλεια κ.ά., µεταφερόµενες στο πεδίο της καθηµερινότητας, µπορεί να γίνουν πρώτης τάξεως υλικό, για το στοχασµό του ατόµου αναφορικά µε τις αντιλήψεις του για τη ζωή, τις επιλογές του και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στη διαµόρφωση του κόσµου του. Η διαχείριση και η αντιµετώπιση των προαναφερθέντων ζητηµάτων, απαιτούν την συνεργασία διαφορετικών φορέων [πολιτική ηγεσία, οδοντιατρικοί σύλλογοι και οµοσπονδία, οδοντιατρικές επιστηµονικές εταιρείες, κέντρα και οργανισµοί για την απεξάρτηση και την πρόληψη της χρήσης ουσιών, µη κυβερνητικές οργανώσεις, σύλλογοι γονέων κ.ά.] προς µία κατεύθυνση λειτουργικά βιώσιµης, οικονοµικά συµφέρουσας και κοινωνικά αλληλέγγυας νέας κατάστασης Η αξιοποίηση της εµπειρίας του οδοντιατρικού δυναµικού που δραστηριοποιείται στο πεδίο της χρήσης ουσιών, αλλά και η ευαισθητοποίηση των οδοντιάτρων για το σηµαντικό ρόλο που είναι ικανοί να διαδραµατίσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε προβλήµατα χρήσης, είναι βασικά συστατικά για την επίτευξη αυτού του στόχου 25. Η φροντίδα της υγείας των κοινωνικά αποκλεισµένων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού είναι, εκτός των άλλων, το πεδίο όπου δοκιµάζονται τα αντανακλαστικά µίας κοινωνίας σε συνθήκες δύσκολες, απρόβλεπτες και εξαιρετικά απαιτητικές. Ο οδοντιατρικός κλάδος, σε κάθε του έκφανση, έχει αποδείξει ότι µπορεί να ανταποκρίνεται µε ευαισθησία, ανθρωπιά και ανιδιοτέλεια σε αυτές τις συνθήκες, µε βασικό οδηγό την ανακούφιση και την αποκατάσταση της στοµατικής υγείας του πληθυσµού, ιδιαίτερα εκείνων των ατό-

6 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67 ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 169 µων που το παρόν και το µέλλον είναι αβέβαια και λιγότερο φωτεινά. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας: Τα εξαρτηµένα από ουσίες άτοµα, εµφανίζουν σοβαρά προβλήµατα στοµατικής υγείας, η αντι- µετώπιση των οποίων είναι απαιτητική, τόσο για τα ίδια όσο και για τους επαγγελµατίες υγείας. Η εγκαθίδρυση κλίµατος εµπιστοσύνης και λειτουργικής επικοινωνίας µεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς, είναι το πρώτο και πλέον απαιτητικό στάδιο για την παράκαµψη των εµποδίων που αφορούν στην οδοντιατρική περίθαλψη των ατόµων µε προβλήµατα χρήσης ουσιών. Η ευαισθητοποίηση των οδοντιάτρων για το σηµαντικό ρόλο που είναι ικανοί να διαδραµατίσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ατόµων, η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων και η αξιοποίηση της εµπειρίας του οδοντιατρικού δυναµικού που δραστηριοποιείται στο πεδίο της χρήσης ουσιών, αποτελούν βασικά στοιχεία για την ανταπόκριση ενός οργανωµένου συστήµατος οδοντιατρικών υπηρεσιών, στις ανάγκες για οδοντιατρική φροντίδα των ατόµων µε προβλήµατα χρήσης ουσιών. substances, have serious health problems and heavy burden of oral health, which occurs with high cariogenic attack, periodontal disease, temporomandibular joint dysfunction, tooth and jaw fractures, etc. The lack of self care, poor nutrition, habits associated with substance abuse, poor living conditions and economic hardship are some factors associated with poor oral health of these individuals. The role of dentistry in the treatment of these serious dental problems is a demanding one but also very important, because it can relieve pain and boost the confidence of patients with substance use problems. The establishment of trust and good communication between dentist and the patient helps to overcome difficulties related to confidentiality issues, behavior, fear, consistency and financial settlements. Using the experience of dental resources active in the field of substance use and collaboration of all stakeholders, can lead to a functional and economically viable state, which will effectively meet the dental needs of people with substance abuse. KEY WORDS: Oral health care, Oral health care services, Substance abuse, Drug users. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ SUMMARY D. DIMITRIADIS, R. KONSTANDINIDIS, A. KATSIKIS ORAL HEALTH CARE OF PEOPLE WITH SUBSTANCE ABUSE PROBLEMS: FINDINGS AND CONCERNS. STOMATOLOGIA 2010,67(4): The purpose of the present study is to describe, through literature review, the characteristics of oral health care for people with substance abuse issues and to highlight the role of dentists in the restoration of oral and general health, of these individuals. The use of psychoactive substances is, globally, a serious public health issue with significant social and health impacts. The people addicted to 1. WHO. The World Oral Health Report 2003 Continuous improvement of oral health in the 21st century - the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Geneva, PETERSEN PE. World Health Organization global policy for oral health -World Health Assembly Int Dent J 2008,58: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών και των οινοπνευµατωδών στην Ελλάδα Αθήνα, ΚΕ.ΘΕ.Α. Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες χρήσης των ατόµων που απευθύνθηκαν στα Κέντρα του ΚΕΘΕΑ τα έτη από 2000 έως ιαχρονική µελέτη. Αθήνα, SCHEUTZ F. Dental health in a group of drug addicts attending an addiction-clinic. Commun Dent Oral Epidem 1984,12: ANGELILLO I, GRASSO G, SAGLIOCCO G, VILLARI P, D ERRICO M. Dental health in a group of drug addicts in Italy. Commun Dent Oral Epidem 1991,19: 36-37

7 170. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ, Α. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67 7. MOLENDIJK B, TER HORST G, KASBERGEN M, TURIN G, MOLDER J. Dental health in Dutch drug addicts. Commun Dent Oral Epidem 1996,24: TISTAS A, FERGUSON M. Impact of opioid use on dentistry. Aust Dent J 2002,47: ZAHRANI AA. Dental health status of institutionalized Saudi male chronic drug abusers. Sau Dent J 2006,18: ROBINSON PG, ACUAH S, GIBSON B. Drug users - oral health related attitudes and behaviors. Br Dent J 2005,198: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Υποεπιτροπή για την ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα. Θέσεις. Αθήνα, JOHNS C. Becoming a Reflective Practitioner. 2nd ed. Blackwell Publishing, 2004: SCHEUTZ F. Five-year evaluation of a dental care delivery system for drug addicts in Denmark. Commun Dent Oral Epidem 1984,12: HAZELDEN FOUNDATION. Meth and oral health, a guide for dental professionals. Hazelden Foundation, ( U.S.A ASTON R. Drug abuse, its relationship to dental practice. Dent Clin North Am 1984,28(3): BULLOCK K. Dental care of patients with substance abuse. Dent Clin North Am 1999,43(3): MEECHAN JG. Drug abuse and dentistry. Dent Update 1999,26: GRAHAM C, MEECHAN JG. Dental management of patients taking methadone. Dent Update 2005,32: CHARNOK S, OWEN S, BROOKS V, WILLIAMS M. A community based programme to improve access to dental services for drug users. Br Dent J 2004,196: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ. Πιλοτικό πρόγραµµα προαγωγής της στοµατικής υγείας στις Θεραπευτικές Κοινότητες / Κοινότητες Απεξάρτησης. Περιοδικό του Ο.Σ.Α. 2005,65: FARNSWORTH N. Oral health project for people on methadone programs and with substance abuse issues, in the Outer Eastern Metropolitan Region. State Government of Victoria, Australia, Department of Health, πρόσβαση στο: nloads/fr_knox.pdf, 05/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για τη Στοµατική Υγεία. Αθήνα, COHEN LK. Promoting oral health; guidelines for dental associations. Int Dent J 1990,40: ALFANO MC, HOROWITZ AM. Professional and community efforts to prevent morbidity and mortality from oral cancer. JADA 2001,132: RICHARDS W. Prevention in practice. Br Dent J 2008,205(3): 111 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ηµήτριος ηµητριάδης Σµύρνης Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ

Π αρουσιάζεται περίπτωση αδαµαντινοβλαστώµατος σε γυναίκα ηλικίας 35 ετών, του οποίου η πιθανή

Π αρουσιάζεται περίπτωση αδαµαντινοβλαστώµατος σε γυναίκα ηλικίας 35 ετών, του οποίου η πιθανή ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(2): 71-76 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΑΜΑΝΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΡΡΙΖΙΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ*, Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ**, Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ**, Κ. ΤΟΣΙΟΣ*** Π

Διαβάστε περισσότερα

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/08/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/89551 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Ιουλίου 2014 Αριθ. Φύλλου 2437 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 19 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 128/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 24 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4910 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική Ενότητα: Ηµερολογιακές Εγγραφές Κλεισίµατος Λογαριασµών Χρήσης ιδάσκων: Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.. 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Άσκηση 1 Ο Ισολογισµός της επιχείρησης «Κουκουµάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 183/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ 2 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Έτος ΣΤ Τεύχος 27ο ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Η προσκοπική οικογένεια της Κεφαλονιάς από τον Οκτώβριο είναι φτωχότερη. Η Ανιχνευτής Μαρία-Άντζη Γεράκη, του 1 ου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια ερµηνεία του κόσµου µας µέσα από τη µατιά της διαφήµισης

ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια ερµηνεία του κόσµου µας µέσα από τη µατιά της διαφήµισης ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια ερµηνεία του κόσµου µας µέσα από τη µατιά της διαφήµισης Ευθύµιος Παπαδηµητρίου Φιλόλογος, 2o E. Λ. Πολίχνης, Θεσσαλονίκη mailto:euthp@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανακοίνωση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16036/27-11-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16036/27-11-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16036/27-11-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 15.12.2011 AADY1215.AD1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΚΡΗΝΩΝ Φυσική πηγή στον ποταµό Νέστο, στους Τοξότες Για πολλούς αιώνες οι φυσικές πηγές των λιµνών και των ποταµών αποτέλεσαν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 9: Θεµατική Χαρτογράφηση

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 9: Θεµατική Χαρτογράφηση Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 0- Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη /0 του.σ.)

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009»

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 38 ης /14 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 707/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης... 3 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων... 6 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΝΙΓΟΥΝ

ΤΑ ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΝΙΓΟΥΝ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Οκτωβρίου 2013 Αριθ. Φύλλου 2400 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ ηµοτικού Τίτλος: «Αιολική Γη»

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Κέλβιν ισούται εξ ορισµού µε το κλάσµα 1/273.16 της θερµοκρασίας του τριπλού σηµείου του ύδατος.

Ένα Κέλβιν ισούται εξ ορισµού µε το κλάσµα 1/273.16 της θερµοκρασίας του τριπλού σηµείου του ύδατος. ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ. Τα θερµόµετρα είναι όργανα µε τα οποία ορίζουµε και µετρούµε τη θερµοκρασία ενός συστήµατος. Ένα θερµόµετρο που βρίσκεται σε κατάσταση θερµικής ισορροπίας µε ένα σύστηµα δεν µετρά µόνο τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών»

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο, 2 ο & 3 Ο... Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

π. Γεώργιος Ρουσάκης Αναισθησιολόγος Αυχενικό Πλέγµα Βραχιόνιο Πλέγµα Οσφυϊκό Πλέγµα Ιερο-κοκκυγικό Πλέγµα ίνουν γένεση σε όλα τα περιφερικά νεύρα που ενδιαφέρουν τον αναισθησιολόγο ΑυχενικόπλέγµαΑ1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ^ΟΛΟΓ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Ενηµερωτικό ελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Ενηµερωτικό ελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων 1. Ευχές του Σ της ΠΕΘ προς τους Θεολόγους για το Νέο Έτος 2016. 2. Ερωτηµατολόγιο αναγκών/επιθυµιών επιµόρφωσης. 3. Η θέση της Ιεράς Συνόδου για το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα 2. Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 029/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 272/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 26131/21-12-2015

Αρ. Απόφασης: 272/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 26131/21-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 116/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΟ- ΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩ- ΣΗ %

ΡΟΜΟ- ΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩ- ΣΗ % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 10 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα