ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» εκπονήθηκε από την Ένωση των Εταιρειών «ICAP Group Α.Ε. Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Σύμβουλοι Διοίκησης και Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» και «LDK Consultants International A.E.», για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

3 Εισαγωγή 3

4 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Ανάγκη για σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη Η οικονομική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας. Η συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν μπορεί να αναστραφεί χωρίς ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με ελληνική ταυτότητα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη των κρίσιμων τομέων της επιχειρηματικότητας. Επιδιώκει ενεργητικά τη διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων στήριξης των κρίσιμων αυτών τομέων ώστε να προσαρμοστούν στη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. Τα παραγωγικά αυτά κύτταρα είναι πλέον τα μόνα που μπορούν να συνεισφέρουν δυναμικά στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. Ένας κρίσιμος τομέας είναι αυτός του Περιβάλλοντος, για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την εκπόνηση ενός «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης». Απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων / προϋποθέσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα, ο προσδιορισμός των επιχειρηματικών τάσεων και προοπτικών, καθώς και ο σχεδιασμός εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης του τομέα. Ο ρόλος του τομέα στην ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας Ο τομέας του Περιβάλλοντος έχει κομβικό ρόλο στην επερχόμενη επιχειρηματικότητα γιατί: Αποτελεί πεδίο στο οποίο εκδηλώνονται σημαντικές νέες και δυναμικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες Οι επιχειρηματικές προοπτικές του τομέα στην Ελλάδα διαφαίνονται σημαντικές μιας και τα προσφερόμενα προϊόντα / υπηρεσίες συχνά έρχονται να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες Παράγει και προάγει την καινοτομία σε όλο τον επιχειρηματικό κύκλο ζωής Καλείται να καλύψει σημαντικές συσσωρευμένες εκκρεμότητες από υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες 4

5 Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ Εστίαση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την περιβαλλοντική μέριμνα Ο ΣΕΒ επιδίωξε τη διαμόρφωση (από κοινού με τις επιχειρήσεις του τομέα) ενός συνεκτικού πλαισίου προτάσεων για την στήριξη του τομέα. Μέσα από το στρατηγικό σχέδιο ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα όπως: Εδραίωση βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε ένα σαφές επιχειρηματικό πλαίσιο ως κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάκαμψη και ανάπτυξη του τομέα Μετασχηματισμό της έρευνας σε καινοτομία και της καινοτομίας σε βιώσιμη επιχειρηματικότητα Αναγνώριση και δρομολόγηση κρίσιμων θεσμικών αλλαγών θα επιταχύνουν περαιτέρω την δημιουργία βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα Ενεργητική συμμετοχή των επιχειρήσεων του τομέα Το πρότυπο σχέδιο ανάπτυξης συν-διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή άνω των 15 επιχειρήσεων του τομέα σε εργαστήρια (workshops). Επίσης, έγινε έρευνα πεδίου σε πάνω από 250 επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σχετική με τον τομέα. Η ενεργητική επικοινωνία με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του τομέα αποτέλεσε ευκαιρία για: Ανταλλαγή και διάχυση τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις του τομέα Κινητοποίηση για τη δικτύωση και διασύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης, του σχεδιασμού προϊόντων / υπηρεσιών, της παραγωγής λύσεων, της επιχειρηματικής διαχείρισης, κτλ Δικτύωση των επιχειρήσεων του τομέα για μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα προϊόντων / υπηρεσιών, οικονομίες κλίμακας, κοινές επιχειρηματικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε νέες αγορές, κτλ 5

6 Υφιστάμενη Κατάσταση 6

7 Χαρτογράφηση Εγχώριας Αγοράς Ο τομέας χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και είναι εξόχως ετερογενής ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανακύκλωση Διαχείριση Αποβλήτων - Λυμάτων Δραστηριότητες Προστασίας Περιβάλλοντος Λοιπές Δραστηριότητες Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αιολικά Φωτοβολταϊκά & Ηλιακά Θερμικά Μηχανήματα Γεωθερμίας Δραστηριότητες Διαχωρισμού - Ανάκτησης Ανακύκλωσης Δραστηριότητες Οικολογικής Αποσυναρμολόγησης Εξοπλισμός Ανακύκλωσης Δραστηριότητες Συλλογής, Επεξεργασίας, Διάθεσης Αποβλήτων - Λυμάτων Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος Αφαλάτωση Εξοικονόμηση Νερού Μηχανήματα Αφαλάτωσης Μικρά Υδροηλεκτρικά Υδρογεννήτριες Βιοαέριο Βιομάζα Μηχανήματα Ανάκτησης Διαλυτών Μηχανημάτων Εκτύπωσης Μηχανήματα Ανακύκλωσης Χονδρικό Εμπόριο Απορριμμάτων & Υπολειμμάτων Εξοπλισμός Συλλογής, Επεξεργασίας, Διάθεσης Αποβλήτων - Λυμάτων Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος Υλικά Προστασίας Περιβάλλοντος Συλλογή, Επεξεργασία, Παροχή Νερού Φυσικό Αέριο 7

8 Ο συνολικός κύκλος εργασιών από δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα περιβάλλοντος, εκτιμάται το 2010 περίπου στα 4,4 δις Κατανομή Επιχειρήσεων (2010) Κατανομή Κύκλου Εργασιών (2010) 21% 9% 29% 27% 14% Aριθμός επιχειρήσεων (2010): 1961 Συνολικός Κύκλος Εργασιών (2010): 4,42 δισ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 8

9 Η τελευταία δεκαετία αποτέλεσε περίοδο σημαντικής ανάπτυξης Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης ( ) Βασικά Χαρακτηριστικά Εγχώριας Αγοράς Τις σημαντικότερες επιδόσεις παρουσίασαν η Ανακύκλωση, οι ΑΠΕ και η Διαχείριση Αποβλήτων Παρά την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, το 2010 ο τομέας παρουσίασε χαρακτηριστικά ανάκαμψης και βελτίωσης των επιδόσεων του Σήμερα ο τομέας, παρά τις αρνητικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζεται γενικά από σταθεροποιητικές τάσεις 9

10 O τομέας παρουσιάζει επιδεινούμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις, αλλά με μεγαλύτερες αντιστάσεις 9% Εξέλιξη Αποδοτικότητας (αποδοτικότητα Ι.Κ.) 6% Εξέλιξη Κερδοφορίας (περιθώριο καθαρού κέρδους) 8% 7% 5% 6% 5% 4% % 3% Ομάδα Α: To σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα 0,65 0,55 0,45 Εξέλιξη Ρευστότητας (ταμειακή ρευστότητα) 1,40 1,20 1,00 0,80 Εξέλιξη Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (ξένα/ίδια κεφάλαια) Ομάδα Β: Το σύνολο των 5 πιο αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων κάθε υποτομέα (βάσει ενεργητικού και με αποκλειστικές δραστηριότητες περιβάλλοντος) 0,35 0,60 0, ,

11 Οι ΑΠΕ, η Διαχείριση Αποβλήτων και η Ανακύκλωση αποτελούν τους πλέον δυναμικούς υποτομείς (βάσει αποδοτικότητας και ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης) Δυναμική Υποτομέων Σημ. Το μέγεθος του κύκλου στο διάγραμμα είναι αντιπροσωπευτικό του μεγέθους του υποτομέα Βασικά Συμπεράσματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Η αποδοτικότητα των κεφαλαίων του τομέα παραμένει αισθητά υψηλότερη από το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Το επίπεδο κερδοφορίας παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις. Το καθαρό περιθώριο κέρδους παραμένει αισθητά υψηλότερο από το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Παρατηρούνται επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας και μια διαπιστούμενη επιδείνωση των όρων εξυπηρέτησης του χρέους των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις του τομέα λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής μόχλευσης Καταγράφεται υψηλή αποδοτικότητα παγίων 11

12 Διαγνωστική Ανάλυση 14

13 Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης καθίσταται πιο εύκολη καθώς οι τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές & συνθήκες δημιουργούν ευκαιρίες Δυνατά σημεία Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο Υψηλά κονδύλια κοινοτικών και εθνικών πόρων Η ανερχόμενη τάση του τομέα στην Ελλάδα Σημαντικά περιθώρια διαχείρισης πρόσθετων απορριπτόμενων προϊόντων Υψηλό εθνικό δυναμικό σε ΑΠΕ Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης Ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας Αδύναμα σημεία Συχνά ανεπαρκής εφαρμογή και επιβολή των κοινοτικών οδηγιών Περιορισμένη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Ε&Α Υστέρηση στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών Υστέρηση στην ανάπτυξη καινοτομίας και εξωστρέφειας Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών Ανεπαρκής ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων Κοινωνική καχυποψία για τη χωροθέτηση υποδομών Ευκαιρίες Ενισχυμένοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί Αξιοποίηση πόρων Ε.Σ.Π.Α. Παγκόσμια στροφή προς τα ενεργειακά αυτόνομα κτίρια Περιθώρια υλοποίησης έργων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Ανάπτυξη της οικολογικής αγοράς προϊόντων Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Απειλές Αρνητική οικονομική συγκυρία Περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια Αμφισβήτηση σκοπιμότητας αύξησης συμμετοχής ΑΠΕ στο ισοζύγιο Η/Π Ανεπαρκής ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών για «πράσινες επενδύσεις» Ανεπάρκεια προσωπικού με πράσινες δεξιότητες Υψηλό κόστος από εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών ΑΠΕ 15

14 Οι τάσεις και προοπτικές αποτελούν συνάρτηση των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ, τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση Α Β Γ Δ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το 2010 το ποσοστό των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε στο 9,1% με τα περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης να κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά, βάσει του ισχυρού δυναμικού της χώρας σε ΑΠΕ. Στους επιμέρους στόχους, ιδιαίτερα χαμηλή κρίνεται η διείσδυση των ΑΠΕ στις μεταφορές, ενώ στάσιμη θεωρείται η διείσδυση στον τομέα της θέρμανσης, με την αγορά ηλιακών θερμικών εδραιωμένη. Ικανοποιητική κρίνεται η δυναμική στην ηλεκτροπαραγωγή, με το υφιστάμενο επιχειρηματικό ενδιαφέρον να υπερκαλύπτει κατά 7 φορές τον επιμέρους στόχο. Το συνολικό ύψος για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ τη δεκαετία εκτιμάται περίπου στα 21 δις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε δίκτυα & διασυνδέσεις. Διαχείριση Αποβλήτων / Ανακύκλωση Η προσαρμογή στο νέο καθεστώς διαχείρισης αντικατοπτρίζεται από τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης διαχρονικά, με το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται να αυξάνεται από το 13% το 2006 στο 25% το 2010 Ιδιαίτερα σημαντικά περιθώρια αύξησης των ποσοστών ανάκτησης σε όλο και περισσότερα διαφορετικά προϊόντα. Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για κλάδους, όπως η συλλογή, διαλογή και επανεπεξεργασίας βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, υφασμάτων, πλαστικού, γυαλιού, χάρτου και μετάλλων. Αντίστοιχες ευκαιρίες ανάπτυξης για την ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού, με ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του υποτομέα της διαχείρισης των αποβλήτων με παραγωγούς ενέργειας, πρωτογενείς παραγωγούς και εμπόρους λιανικής πώλησης. Ε Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί: στην παραγωγή εξοπλισμού για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στα φ/β και στα αιολικά. στην παραγωγή θερμικής ενέργειας και βιοκαυσίμων. Οι συνολικές επενδύσεις που αναμένονται μόνο για την ανάπτυξη υποδομών διαχείριση στερεών αποβλήτων για την περίοδο είναι ύψους 1,6 δις. ΣΤ Απαραίτητη κρίνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών για: Ανάπτυξη απαιτούμενων υποδομών και δικτύων Πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια Ανάδειξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Άρση θεσμικών και ρυθμιστικών εμποδίων Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Οι προοπτικές διαφαίνονται μακροπρόθεσμα αναπτυξιακές, ενισχυόμενες από τις ευνοϊκές συνθήκες που επιφέρει η ευρύτερη προσπάθεια μετάβασης σε μια «πράσινη οικονομία». Βραχυπρόθεσμα ωστόσο, οι αναπτυξιακές δυνατότητες του υποτομέα κρίνονται λιγότερο ισχυρές, εξαιτίας κυρίως της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. 16

15 Σχέδιο Ανάπτυξης 17

16 Η εξέλιξη του τομέα, αφορά τόσο τη μεσοπρόθεσμη όσο και τη μακροπρόθεσμη περίοδο, ενώ πραγματοποιείται για τους πλέον δυναμικούς υποτομείς του περιβάλλοντος ΟΡΑΜΑ ΑΠΕ Απόβλητα / Ανακύκλωση Βραχυπρόθεσμη Περίοδος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ώστε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς πυλώνες που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ και της θέσης στην εγχώρια αγορά, με ενίσχυση των γραμμών άμυνας έναντι των δυσμενών συνθηκών Μακροπρόθεσμη Περίοδος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ για τη διεκδίκηση ισχυρής παρουσίας στο εξωτερικό και τη διατήρηση της θέσης τους διαχρονικά 18

17 Δομή Στρατηγικού Σχεδίου ΑΠΕ Απόβλητα / Ανακύκλωση ΑΠΕ, Απόβλητα / Ανακύκλωση Όραμα 1 Ανάπτυξη 2 Διατήρηση Μεγέθους 3 Εξωστρέφεια 1.1 Περαιτέρω Διείσδυση στο Ενεργειακό Ισοζύγιο 2.1 Ενίσχυση Συμβιωτικών Πρακτικών 3.1 Δημιουργία και Ανάδειξη «Ελληνικού Brand Product» Στόχοι 1.2 Αύξηση Εγχώριας Παραγωγής Προϊόντων και Εξοπλισμού 2.2 Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας 3.2 Ενίσχυση Εξαγωγικής Δραστηριότητας 1.3 Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για πράσινη Παραγωγή Ενέργειας 2.3 Προώθηση Επιχειρηματικότητας σε όλη την Εφοδιαστική Αλυσίδα 3.3 Προώθηση Επενδύσεων στο Εξωτερικό ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 19

18 Όραμα 1 ΑΠΕ Ανάπτυξη Στρατηγικές Κατευθύνσεις Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών & ανάπτυξη νέων προϊόντων Έμφαση στις περιοχές ειδικών αναγκών/συνθηκών 1.1 Περαιτέρω Διείσδυση στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Σταδιακή απεξάρτηση από ενισχύσεις και εξασφάλιση grid parity Προώθηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων Ενίσχυση δεσμών και ανταποδοτικότητας με τοπική κοινωνία Στόχοι Διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς εμπόδια 1.2 Αύξηση Εγχώριας Παραγωγής Προϊόντων και Εξοπλισμού Υιοθέτηση μοντέλου «ανοικτής» καινοτομίας Ανάπτυξη δι-εταιρικών σχέσεων, συνεργασιών και δικτύωσης Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 1.3 Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για Πράσινη Παραγωγή Ενέργειας Πηγές γνώσης για θέματα παραγωγής ενέργειας Συμβουλευτικές υπηρεσίες για «πράσινες» δραστηριότητες 20

19 Απόβλητα / Ανακύκλωση Όραμα 2 Διατήρηση Μεγέθους Στρατηγικές Κατευθύνσεις 2.1 Ενίσχυση Συμβιωτικών Πρακτικών Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με την τοπική κοινωνία Ανάπτυξη /Yιοθέτηση καινοτόμων παραγωγικών διεργασιών Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση γενικού & επιχειρηματικού κοινού Στόχοι 2.2 Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Καθιέρωση εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης υλικών Ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων & πρακτικών Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 2.3 Προώθηση Επιχειρηματικότητας σε όλη την Εφοδιαστική Αλυσίδα Προώθηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων Κλίμα εμπιστοσύνης & σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον Εκμετάλλευση ευκαιριών (κενά στην αλυσίδα αξίας) 20

20 ΑΠΕ, Απόβλητα / Ανακύκλωση Όραμα 3 Εξωστρέφεια Στρατηγικές Κατευθύνσεις 3.1 Δημιουργία και Ανάδειξη «Ελληνικού Brand Product» Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων marketing Επιχειρηματική συνεργασία με απόδημο ελληνισμό Στόχοι 3.2 Ενίσχυση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Πρόσβαση σε κεφάλαια για χρηματοδότηση εξαγωγών Προώθηση της λειτουργίας "single window" 3.3 Προώθηση Επενδύσεων στο Εξωτερικό Αξιοποίηση διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας & συνεργασίας Συμμετοχή σε διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα & έργα (με έμφαση στις κατασκευές) 20

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης www.pwc.gr Εισαγωγικό Σημείωμα Βιώνουμε ακόμα τη μακροβιότερη ύφεση στη σύγχρονη δυτική ιστορία. Η ελληνική οικονομία υποφέρει από ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα