SOCCERFUN: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SOCCERFUN: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SOCCERFUN: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Ν. Καραχρήστος Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Νοέμβριος 2009

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SOCCERFUN: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Ν. Καραχρήστος Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 2η Νοεμβρίου 2009: Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τιμολέων Σελλής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Νοέμβριος 2009

4 .. Ιωάννης Καραχρήστος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright c Ιωάννης Καραχρήστος Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας δυναμικής online εφαρμογής. Η εφαρμογή, η οποία διαθέτει το όνομα Soccerfun, αποτελεί μια πλατφόρμα υποστήριξης παιχνιδιών σχετικών με το ποδόσφαιρο. Οι χρήστες της εφαρμογής συμμετέχουν σε μια σειρά από υπο-παιχνίδια, στα οποία συναγωνίζονται ως προς την ικανότητά τους να προβλέπουν αποτελέσματα αγώνων και πορείες ομάδων κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, όπως για παράδειγμα το UEFA Champions League. Η παρούσα αναφορά αναλύει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τόσο κατά τη φάση της ανάπτυξης της εφαρμογής γύρω από το σύστημα βάσεων δεδομένων MySQL με χρήση της γλώσσας PHP, όσο και κατά τη φάση της σχεδίασης των ιστοσελίδων με βάση τα πρότυπα web standards. Keywords: προγραμματισμός, online, εφαρμογή, internet, βάση δεδομένων, MySQL, PHP, web standards

6

7 Abstract e purpose of this diploma project is the design and development of a dynamic online application. e application, named Soccerfun, is a platform built to support various interactive games related to soccer. e users of Soccerfun participate in a series of sub-games, in whi they compete with ea other, while trying to predict the outcome of individual games and the performance of teams during a soccer event, su as the UEFA Champions League. is report details the process that was followed during the development of the application, based on the relational database system MySQL and the PHP programming language, as well as the design concepts of the various sections of the site, whi are based on the use of web standards. Keywords: programming, online application, internet, database, MySQL, PHP, web standards

8 Soccerfun: Ανάπτυξη δυναμικής online εφαρμογής Ιωάννης Καραχρήστος Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009

9 2

10 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Δομή του κειμένου Τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα Ευχαριστίες Παρουσίαση της εφαρμογής Οι κανόνες του παιχνιδιού Pred: Πρόβλεψη αγώνων Race: Πρόβλεψη πορείας ομάδων Sto : Γενικότερη απόδοση ομάδων Βοnus: Γενικότερες προβλέψεις Ιστορία του παιχνιδιού Η εφαρμογή για το διαχειριστή Αρχική διαμόρφωση της διοργάνωσης Συμπλήρωση αποτελεσμάτων Γενικότερη διαχείριση Η εφαρμογή για το χρήστη Εγγραφή στο site Συμμετοχή στα παιχνίδια Δραστηριότητες επικοινωνίας Περιβάλλον ανάπτυξης Στατικές και δυναμικές σελίδες MySQL: Η βάση της εφαρμογής Το σύστημα βάσεων δεδομένων MySQL Σχεδίαση της βάσης δεδομένων της εφαρμογής Υλοποίηση της βάσης δεδομένων PHP: Πρόσβαση στα δεδομένα Η γλώσσα προγραμματισμού PHP Επικοινωνία με τη βάση δεδομένων PHP και DRY PHP και αντικειμενοστρέφεια Βασικές κλάσεις της εφαρμογής

11 3.3.6 Πλεονεκτήματα της χρήσης κλάσεων Λογική οργάνωση του κώδικα Διαδικασία σχεδίασης Browsers και XHTML Τα web standards και η σημασία τους Η περιγραφική γλώσσα XHTML Δομή ενός εγγράφου XHTML Cascading Stylesheets Οφέλη από την χρήση των CSS Σύγχρονες τάσεις στη σχεδίαση ιστοσελίδων Ο σκελετός των σελίδων της εφαρμογής Σύνθεση της εφαρμογής Δομή των σελίδων της εφαρμογής Περιβάλλον του διαχειριστή Αρχική διαμόρφωση του παιχνιδιού Ενημέρωση αποτελεσμάτων Γενικότερες εργασίες διαχείρισης Περιβάλλον του χρήστη Εγγραφή στο site Συμμετοχή στο παιχνίδι Παρακολούθηση κατάταξης, στατιστικά και διαφάνεια Ζητήματα ασφάλειας Προστασία της βάσης δεδομένων Προστασία των δεδομένων των χρηστών Πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής Επίλογος Σημειώσεις κατά την υλοποίηση Μελλοντικές εκδόσεις και επεκτάσεις Η ενότητα Community Άλλες πιθανές επεκτάσεις Αʹ Κώδικας MySQL 107 Βʹ Κώδικας PHP 113 Γʹ Κώδικας XHTML 147 Δʹ Κώδικας CSS 151 4

12 Κατάλογος πινάκων 2.1 Παράδειγμα βαθμολογίας ομίλου Πορείες των ομάδων στη διοργάνωση Πορείες των ομάδων στη διοργάνωση Η σχέση teams, μέρος 1ο Οι σχέσεις countries, groups και stages Η σχέση teams, μέρος 2ο Η σχέση players Η σχέση mat days H βοηθητική σχέση results H σχέση mat es H σχέση goals Η σχέση teams, μέρος 3ο H σχέση users, μέρος 1ο H σχέση preds H σχέση races H σχέση sto s H σχέση bonuses H σχέση users, μέρος 2ο H σχέση posts H σχέση comments

13 6

14 Κατάλογος σχημάτων 3.1 Διαδικασία εμφάνισης στατικής σελίδας Διαδικασία εμφάνισης δυναμικής σελίδας Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (E-R), μέρος 1ο Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (E-R), μέρος 2ο Σχεσιακό διάγραμμα της βάσης δεδομένων, μέρος 1ο Σχεσιακό διάγραμμα της βάσης δεδομένων, μέρος 2ο Λογική χρήσης των αρχείων CSS Γενική διάταξη των σελίδων της εφαρμογής Εμφάνιση της σελίδας σύμφωνα με το main.css Εμφάνιση της σελίδας σύμφωνα με το print.css Εμφάνιση της σελίδας σύμφωνα με το mobile.css Δομή μιας τυπικής σελίδας της εφαρμογής Οψη της ενότητας Teams Σελίδα εισαγωγής μιας νέας ομάδας Σελίδα όψης των στοιχείων μιας ομάδας Κεντρική σελίδα της ενότητας Mat es Σελίδα εισαγωγής ενός νέου αγώνα Σελίδα εισαγωγής νέας αγωνιστικής ημέρας Σελίδα ενημέρωσης αποτελέσματος ενός αγώνα Σελίδα ενημέρωσης κατάταξης των ομίλων Σελίδα ενημέρωσης της φάσης των ομάδων Σελίδα εγγραφής στην εφαρμογή Ενδεικτική σελίδα συμμετοχής στο παιχνίδι Pred Ενδεικτική σελίδα συμμετοχής στο παιχνίδι Race Ενδεικτική σελίδα συμμετοχής στο παιχνίδι Sto Ενδεικτική σελίδα συμμετοχής στο παιχνίδι Bonus Διάταξη της εφαρμογής σε επίπεδο αρχείων Ενδεικτική εικόνα του MySQL Workben Ενδεικτική εικόνα του Eclipse PHP Development Tools Ενδεικτική εικόνα του browser Firefox Παράδειγμα εισαγωγής δημοσίευσης

15 6.5 Παράδειγμα εισαγωγής σχολίου

16 Αποσπάσματα κώδικα 3.1 Ερώτημα υπολογισμού των βαθμών μιας ομάδας Ερώτημα ανάκτησης των βαθμών μιας ομάδας Ανάκτηση των χρηστών της εφαρμογής με χρήση PHP Ανάκτηση των χρηστών της εφαρμογής με χρήση require Ορισμός της κλάσης MySQLDatabase Ορισμός της κλάσης Mat Παράδειγμα λειτουργίας ανάκτησης εγγραφών Η μέθοδος instantiate Η μέθοδος find by sql Οι μέθοδοι find all και find by id Παράδειγμα λειτουργίας ανάκτησης αντικειμένων Η μέθοδος create Η μέθοδος update Η μέθοδος delete Η μέθοδος get result() Η μέθοδος update ranks() Η μέθοδος update stats() Παράδειγμα εντολής HTML Παράδειγμα εντολής HTML με a ribute Παράδειγμα σελίδας HTML με εσφαλμένη σύνταξη Παράδειγμα σωστά ορισμένης σελίδας XHTML Παράδειγμα κανόνα CSS Εντολή αναφοράς σε αρχείο CSS Καθορισμός γραμματοσειράς με CSS Η μέθοδος open connection() Παράδειγμα εισαγωγής χρήστη στη βάση δεδομένων (PHP) Παράδειγμα εισαγωγής χρήστη στη βάση δεδομένων (SQL) Παράδειγμα κακόβουλου ερωτήματος στη βάση δεδομένων (SQL) 92 9

17 10

18 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή e Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in whi information is given well-defined meaning, be er enabling computers and people to work in cooperation. Tim Berners-Lee Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός δυναμικού site με χρήση τεχνολογιών PHP, MySQL και Web Standards. Το site θα αποτελεί μια πλατφόρμα υποστήριξης παιχνιδιών. Για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το παιχνίδι με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης ποδοσφαίρου, όπως για παράδειγμα το Champions League. Οι χρήστες του site προβλέπουν αποτελέσματα αγώνων και πορείες ομάδων συνολικά στη διάρκεια της διοργάνωσης και ανάλογα με την επιτυχία των προβλέψεών τους συγκεντρώνουν πόντους. Στο τέλος της διοργάνωσης, ο χρήστης με τους περισσότερους πόντους ανακηρύσσεται νικητής. 1.1 Δομή του κειμένου Η παρούσα αναφορά αποτελείται από 6 κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται διεξοδικά όλες οι φάσεις ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, η δομή του κειμένου είναι η εξής: Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στην εφαρμογή και περιλαμβάνει τη δομή του κειμένου, μια αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και τις ευχαριστίες του γράφοντος. Παρουσίαση Στη συνέχεια, η εφαρμογή παρουσιάζεται πιο αναλυτικά και αναφέρονται οι κανόνες του παιχνιδιού, οι λειτουργικές απαιτήσεις του διαχειριστή (administrator) καθώς επίσης οι λειτουργικές απαιτήσεις του απλού χρήστη του site. 11

19 Ανάπτυξη Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη διαδικασία και το περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε το σύστημα βάσεων δεδομένων MySQL και θα αναλύσουμε τη δομή της βάσης που υποστηρίζει την εφαρμογή. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, στην στενή σχέση που έχει με το σύστημα MySQL και στη διαδικασία κατασκευής των διαφόρων τμημάτων της εφαρμογής. Σχεδίαση Στο κεφάλαιο αυτό θα περάσουμε στη διαδικασία σχεδίασης της εφαρμογής και θα ασχοληθούμε με το εικαστικό κομμάτι της εργασίας. Αφού κάνουμε μια αναφορά στα web standards και στη σημασία τους στην ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών web εφαρμογών, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με την περιγραφική γλώσσα XHTML καθώς επίσης με τη γλώσσα CSS η οποία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της εμφάνισης των ιστοσελίδων. Σύνθεση Στη συνέχεια θα περάσουμε στη σύνθεση της εφαρμογής και θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες τεχνολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω συνεργάζονται για να παράγουν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Θα εξετάσουμε την εφαρμογή τόσο από την πλευρά του διαχειριστή (administrator), όσο και από την πλευρά του απλού χρήστη και θα αναφέρουμε διάφορα παραδείγματα και σενάρια χρήσης. Τέλος, θα αναφερθούμε σε ζητήματα ασφαλείας μιας online εφαρμογής και σε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την προστατέψουμε. Επίλογος Στο τελευταίο κεφάλαιο της αναφοράς θα αναφέρουμε σκέψεις και συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής και θα παρουσιάσουμε τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις που θα μπορούσαν να προστεθούν. 1.2 Τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση της εφαρμογής, θα θέλαμε να αναφερθούμε στις τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και στη σημασία τους. Όλες οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της επιλογής αυτής συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: Όπως υποδηλώνεται και από το όνομά τους, οι τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα διαθέτουν στον προγραμματιστή τον πλήρη κώδικα των λειτουργιών τους. Έτσι, ο χρήστης κάποιου open source προγράμματος ή εργαλείου μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο που επιτελείται κάποια από τις λειτουργίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. 12

20 Ακριβώς λόγω της διαθεσιμότητας του κώδικα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αναπτύσσονται από χρήστες προσθήκες ή επεκτάσεις σε ένα υπάρχον εργαλείο, τις οποίες κάθε χρήστης μπορεί να ενσωματώσει και να επωφεληθεί από τη λειτουργικότητα που αυτές προσφέρουν. Το open source ευνοεί την ανάπτυξη κοινοτήτων χρηστών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη των εργαλείων και τεχνολογιών γενικότερα. Έτσι, τα σφάλματα στον κώδικα ανακαλύπτονται γρηγορότερα και η διαδικασία διόρθωσής τους επιταχύνεται σημαντικά. Οι τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, συνήθως, δεν απαιτούν την ύπαρξη κάποιας άδειας χρήσης και είναι διαθέσιμες δωρεάν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες βάσεις χρηστών. Από τις εμπειρίες των χρηστών αυτών σχετικά με τη χρήση ενός προγράμματος ή τεχνολογίας, δημιουργείται μια γενικότερη γνωσιακή βάση (knowledge base), στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να ανατρέξει και να αναζητήση λύση σε κάποιο πρόβλημα που έχει. Σχεδόν σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Στις επόμενες ενότητες θα αναφερθούμε αναλυτικά στις βασικότερες από αυτές (MySQL, PHP, Web Standards), ενώ στον επίλογο της παρούσας αναφοράς θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση στα βασικότερα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 1.3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον καθηγητή κ. Ιώαννη Βασιλείου τόσο για την επίβλεψή του και τις συμβουλές του κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας όσο και για τη γνωριμία με το χώρο των βάσεων δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μέσω της διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές μου για τις συζητήσεις, την ανταλλαγή απόψεων και την παρέα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω την παρούσα αναφορά στους δικούς μου ανθρώπους για την κατανόηση και την αμέριστη συμπαράστασή τους στη διάρκεια των σπουδών μου και ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 13

21 14

22 Κεφάλαιο 2 Παρουσίαση της εφαρμογής Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε την εφαρμογή διεξοδικά και θα εξηγήσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Στη συνέχεια θα προσδιορίσουμε τις λειτουργικές απαιτήσεις τόσο για το διαχειριστή του site, όσο και για τον απλό χρήστη. 2.1 Οι κανόνες του παιχνιδιού Το Soccerfun είναι είναι ένα παιχνίδι σχετικό με το ποδόσφαιρο, το οποίο μετράει ήδη 10 χρόνια ζωής. Δημιουργήθηκε από μια κοινότητα ανθρώπων με στόχο να αποτελεί ένα διαγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων ως προς τη δυνατότητά τους να προβλέψουν αποτελέσματα αγώνων και πορείες ομάδων στη διάρκεια μιας διοργάνωσης ποδοσφαίρου. To παιχνίδι ουσιαστικά αποτελείται από 4 υποπαιχνίδια, τα οποία εξηγούμε στη συνέχεια. Για την οικονομία της συζήτησης θα υποθέσουμε ότι η διοργάνωση αυτή είναι το Champions League, καθώς η διαδικασία είναι παρεμφερής και για άλλες διοργανώσεις όπως το World Cup ή το Euro Pred: Πρόβλεψη αγώνων Στην τελική φάση του Champions League συμμετέχουν 32 ομάδες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε 8 ομίλους των 4. Στη φάση των ομίλων οι ομάδες του κάθε ομίλου συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών και αντιμετωπίζουν τις υπόλοιπες ομάδες του ίδιου ομίλου, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Παράδειγμα της κατάταξης ενός ομίλου παρατίθεται στον Πίνακα 2.1. Οι χρήστες καλούνται να προβλέψουν το αποτέλεσμα κάθε αγώνα της φάσης των ομίλων, επιλέγοντας ανάμεσα σε 3 πιθανά ενδεχόμενα: νίκη γηπεδούχου ομάδας, ισοπαλία ή νίκη φιλοξενούμενης ομάδας. Για κάθε πετυχημένη πρόβλεψη ο χρήστης ανταμείβεται με 10 βαθμούς και στο τέλος της φάσης των ομίλων ο χρήστης με τους περισσότερους βαθμούς κερδίζει το παιχνίδι. Σημειώνουμε ότι, καθώς ο αριθμός των αγώνων είναι 96 (6 αγωνιστικές των 2 αγώνων για 8 ομί- 15

23 Team Points W T L GF GA Barcelona Sporting Shakhtar Donetsk Basel Πίνακας 2.1: Παράδειγμα βαθμολογίας ομίλου λους), ο μέγιστος αριθμός βαθμών που μπορεί να συγκεντρώσει ένας χρήστης είναι Race: Πρόβλεψη πορείας ομάδων Μια διοργάνωση ποδοσφαίρου συνήθως αποτελείται από διάφορες φάσεις στην πορεία προς τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου. Στο Champions League οι φάσεις αυτές είναι η φάση των ομίλων (group stage), η φάση των 16 (kno -out stage), η προημιτελική φάση (quarter-finals), οι ημιτελικοί (semi-finals) και ο τελικός (final), ο νικητής του οποίου καταλαμβάνει και το τρόπαιο. Ένα παράδειγμα της πορείας των ομάδων στη διοργάνωση απεικονίζεται στον Πίνακα 2.2. Ο χρήστης καλείται να προβλέψει την πορεία κάθε ομάδας που συμμετέχει στη διοργάνωση. Για κάθε πετυχημένη πρόβλεψη ο χρήστης παίρνει 30 βαθμούς. Ανάλογα με την απόκλιση της πρόβλεψης από την πραγματική πορεία μιας ομάδας, ο χρήστης συγκεντρώνει λιγότερους βαθμούς από κάθε πρόβλεψη. Έτσι, αν για παράδειγμα κάποιος προέβλεψε ότι η Barcelona θα φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς, αλλά τελικά κατακτήσει το τρόπαιο, τότε η απόκλιση θα είναι ίση με 2 φάσεις, και ο χρήστης θα πάρει μόνο 10 βαθμούς για την πρόβλεψη αυτή. Αντίστοιχα, αν η πρόβλεψή του ήταν ότι το τρόπαιο θα κατακτήσει η Real Madrid και τελικά η ομάδα φτάσει μέχρι τη φάση των kno -out αναμετρήσεων, τότε έχουμε μια απόκλιση ίση με 3 φάσεις, και ο χρήστης δεν θα πάρει βαθμούς για την πρόβλεψη αυτή. Και σε αυτό το παιχνίδι, καθώς έχουμε 32 ομάδες που συμμετέχουν, ο μέγιστος αριθμός βαθμών που μπορεί να συγκεντρώσει ένας χρήστης είναι Sto : Γενικότερη απόδοση ομάδων Οι ομάδες που συμμετέχουν σε κάθε διοργάνωση δεν έχουν την ίδια δυναμικότητα. Έτσι, σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένας συντελεστής απόδοσης, ο οποίος αντιστοιχεί στις πιθανότητες της ομάδας να διακριθεί στη διοργάνωση. Ο συντελεστής αυτός προκύπτει από τη θέση της ομάδας στην κατάταξη της UEFA, καθώς επίσης από την απόδοσή της στις πρόσφατες διοργανώσεις. Παράδειγμα συντελεστών ομάδων απεικονίζεται στον Πίνακα 2.3. O χρήστης διαθέτει 100 μάρκες, τις οποίες μπορεί να ποντάρει πάνω σε οποιεσδήποτε ομάδες επιθυμεί. Ανάλογα με την απόδοση της ομάδας στη διορ- 16

24 Team 4th 3rd KO QF SF F W Roma Chelsea Bordeaux CFR Cluj Panathinaikos Internazionale Werder Bremen Anorthosis Barcelona Sporting CP Shakhtar Donetsk Basel Liverpool Atletico Madrid Marseille PSV Eindhoven Man ester United Villareal Aalborg BK Celtic Bayern Muni Lyon Fiorentina Steaua Porto Arsenal Dynamo Kyiv Fenerbahce Juventus Real Madrid Zenit Bate Πίνακας 2.2: Πορείες των ομάδων στη διοργάνωση 17

25 Team Factor Team Factor Bayern 5.88 Debrecen Bordeaux 9.09 Fiorentina 9.09 Juventus 4.00 Liverpool 4.00 Maccabi Haifa Lyon 4.76 Besiktas Barcelona 3.23 CSKA Moskva Dynamo Kyiv Man ester United 3.45 Inter 4.00 Wofsburg 9.09 Rubin Kazan Marseille Rangers 7.29 Milan 5.26 Sevilla 4.76 Real Madrid 3.13 Stu gart 7.69 Zuri Unirea Urziceni APOEL Alkmaar 8.33 Atletico Madrid 5.88 Arsenal 4.76 Chelsea 3.45 Olympiacos 8.33 Porto 7.69 Standard Liege 8.33 Πίνακας 2.3: Πορείες των ομάδων στη διοργάνωση γάνωση, ο χρήστης συγκεντρώνει βαθμούς. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε νίκη στη φάση των ομίλων η ομάδα παίρνει 3 βαθμούς ενώ για κάθε ισοπαλία παίρνει 1. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη φάση στην οποία θα φτάσει, η ομάδα λαμβάνει 2 n βαθμούς. Αν λάβουμε ως δεδομένα τα στοιχεία του Πίνακα 2.1 για τη φάση των ομίλων και τα στοιχεία του Πίνακα 2.2. για τις επόμενες φάσεις, η Barcelona θα συγκέντρωνε: Στη φάση των ομίλων πραγματοποίησε 4 νίκες και μία ισοπαλία. Επομένως από τη φάση αυτή συγκεντρώνει = 13 βαθμούς. Στις επόμενες φάσεις, η ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό και κατέκτησε το τρόπαιο. Η κάτοχος του τροπαίου θεωρούμε ότι έφτασε στην φάση 6 (οι φάσεις κατά αύξουσα σειρά είναι: τρίτη θέση στον όμιλο, πρόκριση στη φάση των kno -out παιχνιδιών, προημιτελικοί, ημιτελικοί, φιναλίστ και νικήτρια της διοργάνωσης). Έτσι, από τις επόμενες φάσεις η ομάδα συγκεντρώνει 2 6 = 64 βαθμούς. Το σύνολο των βαθμών πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή απόδοσης της ομάδας και με τον αριθμό των μάρκων που έχει ποντάρει ο χρήστης. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι ο συντελεστής απόδοσης είναι 3.5 και ο χρήστης έχει ποντάρει 50 μάρκες, το σύνολο των βαθμών που θα συγκεντρώσει ανέρχεται σε (64+13) = 13, 475 βαθμούς. Ανάλογα, υπολογίζονται οι βαθμοί για όλα τα πονταρίσματα του χρήστη και το σύνολό τους αποτελεί το σκορ του χρήστη για 18

26 το παιχνίδι αυτό. Ο χρήστης με το μεγαλύτερο σκορ στο τέλος της διοργάνωσης, κερδίζει Βοnus: Γενικότερες προβλέψεις Στο παιχνίδι αυτό, ο χρήστης καλείται να προβλέψει τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, την ομάδα με την καλύτερη επίθεση και την ομάδα με την καλύτερη άμυνα. Ανάλογα με την πρόβλεψη για τον πρώτο σκόρερ, ο χρήστης συγκεντρώνει 30 βαθμούς για κάθε γκολ που πετυχαίνει ο παίκτης της επιλογής του. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ομάδα που έχει επιλέξει στην κατηγορία καλύτερη επίθεση. Για την ομάδα στην κατηγορία καλύτερη άμυνα, ο χρήστης ξεκινά με 300 βαθμούς, από τους οποίους αφαιρούνται 30 βαθμοί για κάθε γκολ που δέχεται η ομάδα της επιλογής του. Ο χρήστης με τους περισσότερους βαθμούς στο τέλος της διοργάνωσης, κερδίζει. 2.2 Ιστορία του παιχνιδιού Στη διάρκεια του χρόνου, η διαδικασία του παιχνιδιού έχει υποστεί πολλές αλλαγές, όμως κατά βάση, το σύστημα που ακολουθείται μέχρι σήμερα δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πρώτη έκδοση. Στη σημερινή του εκδοχή, το παιχνίδι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα του διαχειριστή του παιχνιδιού. Αρχικά, ο διαχειριστής δημιουργεί ένα αρχείο λογιστικού φύλλου (π.χ. Excel ή OpenOffice Calc) στο οποίο συμπληρώνει τις οδηγίες προς τους παίκτες και μια σειρά από πίνακες με τους αγώνες, τις ομάδες και λοιπά στοιχεία, τα οποία ο κάθε χρήστης καλείται να συμπληρώσει για να συμμετέχει στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, το αρχείο αυτό αποστέλλεται μέσω από χρήστη σε χρήστη με την υποσημείωση ότι η διορία για τη συμμετοχή στο παιχνίδι λήγει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι χρήστες με τη σειρά τους, λαμβάνουν το αρχείο στο τους, συμπληρώνουν μια σειρά από πίνακες και στη συνέχεια αποστέλλουν τη συμμετοχή τους στο διαχειριστή επίσης μέσω . Με το πέρας της διορίας, ο διαχειριστής καλείται να συγκεντρώσει όλες τις συμμετοχές και να τις επεξεργαστεί ώστε να είναι σε θέση να υπολογίσει τους βαθμούς και την κατάταξη του κάθε χρήστη στη διάρκεια της διοργάνωσης. Μετά από κάθε αγωνιστική, ο διαχειριστής περνάει τα αποτελέσματα και στέλνει ένα στους χρήστες με την τρέχουσα κατάταξή τους και τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι προφανές ότι η διαδικασία που μόλις περιγράψαμε εμφανίζει μια σειρά από προβλήματα τα οποία και αναλύουμε στη συνέχεια: Η διαδικασία του παιχνιδιού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοβουλία και ενασχόληση του διαχειριστή, καθώς εκείνος καλείται όχι μόνο να 19

27 δημιουργήσει το αρχείο συμμετοχών των χρηστών, αλλά επίσης να συγκεντρώσει τα δεδομένα και στη συνέχεια να ενημερώνει τους χρήστες με τα αποτελέσματα. Τα δεδομένα βρίσκονται σε κατακερματισμένη μορφή και η επεξεργασία τους παρουσιάζει δυσκολίες. Ακόμη και ο πιο απλός υπολογισμός απαιτεί από τον διαχειριστή να συγκεντρώσει όλες τις συμμετοχές σε ένα αρχείο χειροκίνητα (συνήθως μέσα από μια λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης) και στη συνέχεια να επεξεργαστεί τα δεδομένα στατιστικά. Είναι σαφές ότι η σημερινή διαδικασία του παιχνιδιού δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό συμμετοχών (scalability), καθώς και μόνο η συγκέντρωση των συμμετοχών θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα. Η εμπειρία για το χρήστη είναι ελάχιστα ελκυστική καθώς, όσο καλαίσθητο και αν είναι ένα αρχείο λογιστικού φύλλου, ο χρήστης δεν παύει να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από πίνακες τους οποίους καλείται να συμπληρώσει για να συμμετάσχει στο παιχνίδι. Η μορφή παρουσίασης των αποτελεσμάτων και της κατάταξης των χρηστών στη διάρκεια της διοργάνωσης επίσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των χρηστών, καθώς τα μόνα δεδομένα που είναι άμεσα διαθέσιμα σε αυτούς είναι οι λίστες με τους βαθμούς που αυτοί έχουν συγκεντρώσει και τις σειρές κατάταξής τους. Η διαδικασία προσφέρει ελάχιστη διαδραστικότητα στο χρήστη και δεν του επιτρέπει να έχει άμεσα στη διάθεσή του στατιστικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ποσοστό των χρηστών που προέβλεψαν σωστά ένα αποτέλεσμα αγώνα. Η όλη λειτουργία του παιχνιδιού μοιάζει κατακερματισμένη και δεν προσφέρει περιθώρια βελτιώσεων και προσθηκών στη διάρκεια του χρόνου, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα μεγαλύτερης εμπλοκής των χρηστών στη διαδικασία μέσα από συζητήσεις ή σχόλια. Τα παραπάνω προβλήματα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με την υπάρχουσα πλατφόρμα του παιχνιδιού. Αντίθετα, η δημιουργία μιας online δυναμικής εφαρμογής γύρω από το παιχνίδι Soccerfun, όχι μόνο αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, αλλά επιπλέον δίνει τη δυνατότητα για την προσθήκη περισσότερων δυνατοτήτων και λειτουργιών. Στις επόμενες ενότητες αναλύουμε την εφαρμογή, τόσο από την πλευρά του διαχειριστή, όσο και από την πλευρά του απλού χρήστη που συμμετέχει στο παιχνίδι. 2.3 Η εφαρμογή για το διαχειριστή Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι υπεύθυνος για την αρχική διαμόρφωση του παιχνιδιού για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, για την ενημέρωση των αποτε- 20

28 λεσμάτων των αγώνων και στοιχείων όπως η εισαγωγή των σκόρερ ή των ομάδων που προκρίνονται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Επιπλέον, στην ευθύνη του διαχειριστή εμπίπτουν εργασίες σχετικές με την ίδια την εφαρμογή και τους χρήστες που συμμετέχουν σε αυτήν. Ένα από τα βασικά προβλήματα του υπάρχοντος συστήματος, όπως αυτά αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, είναι η δυσκολία των διαδικασιών αυτών, η εξάλειψη της οποίας είναι βασική απαίτηση για την εφαρμογή Αρχική διαμόρφωση της διοργάνωσης Στην αρχική φάση του παιχνιδιού, ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα με εύκολο και γρήγορο τρόπο να καθορίσει όλες τις παραμέτρους και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για μια συγκεκριμένη διοργάνωση. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να οριστούν: Ο αριθμός των ομίλων και οι ονομασίες τους. Οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, ο όμιλος στον οποίο κάθε ομάδα ανήκει, καθώς επίσης κάποια επιπλέον στοιχεία όπως ο συντελεστής απόδοσης της κάθε ομάδας και η χώρα από την οποία αυτή προέρχεται. Οι παίκτες των ομάδων και οι θέσεις στις οποίες αυτοί αγωνίζονται Οι αγώνες ανάμεσα στις ομάδες των ομίλων Συμπλήρωση αποτελεσμάτων Στη συνέχεια, καθώς η διοργάνωση βρίσκεται σε εξέλιση, ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει την εφαρμογή με τα εξής στοιχεία: Για κάθε αγώνα θα πρέπει να εισάγεται το αποτέλεσμα του αγώνα, καθώς επίσης και το σκορ. Για κάθε γκολ που σημειώνεται θα πρέπει να ενημερώνεται η κατάταξη των σκόρερ. Στο τέλος κάθε φάσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να καθορίζονται οι ομάδες που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης Γενικότερη διαχείριση Τέλος, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή να πραγματοποιεί μια σειρά από άλλες εργασίες σχετικές με την ίδια την εφαρμογή, όπως για παράδειγμα: 21

29 Θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την εγγραφή νέων χρηστών ή τη συμμετοχή στο παιχνίδι ανάλογα με την ημερομηνία στην οποία βρισκόμαστε. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί εργασίες διαχείρισης των χρηστών, όπως για παράδειγμα να διαγράφει κάποιον χρήστη. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί να εισάγει ανακοινώσεις ή άλλες πληροφορίες που επιθυμεί να εμφανίζονται σε κάποιες ενότητες της εφαρμογής. Όλες οι εργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να γίνονται με τρόπο οικείο στο διαχειριστή, χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων. 2.4 Η εφαρμογή για το χρήστη Το Soccerfun, πάνω απ όλα είναι ένα παιχνίδι. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό με τρόπο εύκολο, γρήγορο και απλό στην κατανόηση. Στη συνέχεια αναλύουμε τις βασικές απαιτήσεις των απλών χρηστών του site Εγγραφή στο site Καθώς πρόκειται για μια online εφαρμογή, μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Soccerfun, είναι η δημιουργία λογαριασμού. Η διαδικασία εγγραφής στο site θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό εισόδου (password) στην εφαρμογή. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάκτηση ή η επαναφορά του κωδικού εισόδου σε περίπτωση που ο χρήστης το επιθυμεί. Ο κωδικός εισόδου θα πρέπει να προστατεύεται ώστε να είναι γνωστός μόνο από τον ίδιο το χρήστη Συμμετοχή στα παιχνίδια Έχοντας δημιουργήσει το λογαριασμό του στο Soccerfun, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη συμμετοχή του στο ίδιο το παιχνίδι. Η διαδικασία συμμετοχής στο παιχνίδι θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και στα 4 παιχνίδια μέσα από μια απλή, γρήγορη και εύκολα κατανοητή διαδικασία. Οι διάφορες επιλογές, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη του αποτελέσματος 22

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD ΚΑΝΑΛΙ 200. 20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ UEFA CHAMPIONS LEAGUE (Group Stage) (MD 1) BAYERN MUNCHEN MANCHESTER CITY E

ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD ΚΑΝΑΛΙ 200. 20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ UEFA CHAMPIONS LEAGUE (Group Stage) (MD 1) BAYERN MUNCHEN MANCHESTER CITY E ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/07/2015 ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD ΚΑΝΑΛΙ 200 ( / 8:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ UEFA CHAMPIONS LEAGUE (Group Stage) (MD 1) BAYERN MUNCHEN MANCHESTER CITY E 10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ UEFA Europa League

Διαβάστε περισσότερα

UEFA CHAMPIONS LEAGUE (Group Stage) (MD 5) APOEL BARCELONA E 10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BUNDESLIGA AUGSBURG BAYERN MUNCHEN E 2) MALMO OLYMPIACOS E

UEFA CHAMPIONS LEAGUE (Group Stage) (MD 5) APOEL BARCELONA E 10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BUNDESLIGA AUGSBURG BAYERN MUNCHEN E 2) MALMO OLYMPIACOS E ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/07/2015 ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD ΚΑΝΑΛΙ 200 ( / Μ) 8:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5) APOEL BARCELONA E 10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BUNDESLIGA AUGSBURG BAYERN MUNCHEN E 12:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 14:00 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές τελευταίας στιγμής στις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών (θα ενημερωθείτε αναλόγως)

Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές τελευταίας στιγμής στις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών (θα ενημερωθείτε αναλόγως) Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της Cytavision: Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές τελευταίας στιγμής στις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών (θα ενημερωθείτε αναλόγως) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/11/2014 ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/07/2014 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision Sports1 - ΚΑΝΑΛΙ 201

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/07/2014 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision Sports1 - ΚΑΝΑΛΙ 201 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/07/2014 ( / 8:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Eredivisie) NAC BREDA - AJAX E 10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ -SERIE A JUVENTUS - FIORENTINA E 12:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000 Παράρτημα Α Ισχύει από 27/8/2013 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ 0-0 θεωρείται πάντα ζυγό,

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών

Εταιρειών. Κανονισμός Πρωταθλήματος 2015-2016. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2015-2016 2016 www.pasfe.gr Πρωτάθλημα Μίνι Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος 01 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision Sports1 - ΚΑΝΑΛΙ 201

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision Sports1 - ΚΑΝΑΛΙ 201 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 ( / 8:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ UEFA Europa League SWANSEA -St GALLEN E 10:00 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ EUROBASKET 2013 LITHUANIA - MONTENEGRO E 12:00

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 CHAMPIONS TENNIS LEAGUE - DROSIA TENNIS CLUB 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΔΟΜΗ ΤΟΥ CHAMPIONS TENNIS LEAGUE 4 GROUPS ΤΩΝ 4 ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 16 ΟΜΑΔΕΣ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ MINIMUM 64 ΠΑΙΚΤΕΣ 10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά)

δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr (χαρακτηριστικά) Ατζέντα α. Εισαγωγή β. Νέο δελτίο (χαρακτηριστικά νέου δελτίου) γ. Ηλεκτρονικό δελτίο (Coronis) δ. Έντυπο προγράμματος - κουπόνι (χαρακτηριστικά κουπονιού) ε. Ηλεκτρονικό έντυπο προγράμματος στο www.opap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ AM 04/2497 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Θεσσαλονίκη 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest i Εγχειρίδιο Invest ii Copyright 2004, 2005 Raphael Slinckx Copyright 2007 Terrence Hall Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους ""όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/05/2014 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (COPA DEL RAY) (FINAL) BARCELONA - REAL MADRID E

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/05/2014 (Z / Μ) ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (COPA DEL RAY) (FINAL) BARCELONA - REAL MADRID E ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/05/2014 ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200 ( / 8:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ FRANCE - NORWAY E 10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (MLS) NY RED BULLS - PORTLAND

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα

Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Εγχειρίδιο αγορών Πάμε Στοίχημα Περιεχόμενα: Ποδόσφαιρο.. σελ. 2 35 Μπάσκετ... σελ. 36-55 Βόλεϊ.. σελ. 56-59 Χάντμπολ.. σελ. 60-68 Μπέιζμπολ... σελ. 69-72 Χόκεϊ επί Πάγου.... σελ. 73 88 Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ Τα Πεδία της μάχης είναι μια νέα εμπειρία τουρνουά του League of Legends που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα και να αναμετρηθείτε με άλλες ομάδες από τη χώρα σας. Δεν έχει σημασία η θέση σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200. ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision Sports1 - ΚΑΝΑΛΙ 201

ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision SportsHD - ΚΑΝΑΛΙ 200. ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Cytavision Sports1 - ΚΑΝΑΛΙ 201 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/06/2014 ( / 8:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ FRANCE - PARAGUAY E 10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Eredivisie) AJAX - FEYENOORD E 12:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ -SERIE A SAMPDORIA

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα