Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο"

Transcript

1

2 έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εισαγωγή Διεθνείς απαιτήσεις Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εθνική Ελληνική Νομοθεσία Εισαγωγή Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Nέο Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλαίσιο Δασικό και Αγροτικό Θεσμικό Πλαίσιο Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτιστικής κληρονομιάς Κοινωνικοοικονομικό Θεσμικό Πλαίσιο Μέσα Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Μέσα Γενικού Σχεδιασμού Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους Σταθμούς Συμπίεσης Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους αγωγούς Εργατική Νομοθεσία-Υγιεινή και Ασφάλεια στην Ελλάδα Κύρια Νομοθεσία για Φυσικό Αέριο Διαδικασία Έγκρισης ΜΠΕ- Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Διεθνείς Συμβάσεις Διασυνοριακή Κοινοποίηση και Διαβούλευση (Σύμβαση Εspoo) 20 Λίστα Πινάκων Πίνακας 3-1 Απαιτήσεις Επίδοσης ΕΤΑΑ και σχετικά Μέτρα Συμμόρφωσης 4 Πίνακας 3-2 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 11 Πίνακας 3-3 Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες που υπογράφηκαν/ επικυρώθηκαν από την Ελλάδα 19 Λίστα Σχημάτων Σχήμα 3-1 Ευρωπαϊκή Διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 8

3 έργου: Σελίδα 3 από ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.1 Εισαγωγή Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο και στους Κανονισμούς των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που θα εφαρμοσθούν στη διαχείριση και στις δραστηριότητες του έργου. Παρακάτω συνοψίζονται οι ισχύουσες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές απαιτήσεις καθώς και το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και οι διάφορες Διεθνείς Συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα. Για να ενισχυθεί η συνοχή και η ομοιομορφία του έργου του ΤΑΡ, όλες οι πιθανές επιπτώσεις κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού θα αξιολογούνται με βάση την αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία και το περιβαλλοντικό πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων ετοιμάσθηκε ώστε να είναι σύμφωνη με την Ελληνική Νομοθεσία, με τις Διεθνείς Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις και κυρίως με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις απόδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Επιπλέον, η σημασία της Σύμβασης του Espoo για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο αναγνωρίζεται για το έργο του TAP. Στην Ενότητα περιλαμβάνει μια περιγραφή της διαδικασίας έγκρισης ΜΠΚΕ στην Ελλάδα, και μια περίληψη των βασικών κανονισμών και προτύπων που ισχύουν για το έργο του TAP στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η σημασία της υλοποίησης του Έργου αντανακλάται στην Διακυβερνητική Συμφωνία ανάμεσα στη Δημοκρατία της Αλβανίας, την Ελληνική Δημοκρατία και την Ιταλική Δημοκρατία σχετικά με το έργο ΤΑΡ. 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις Η εταιρεία ΤΑΡ AG με τη δέσμευση της για το περιβάλλον και τις κοινότητες που επηρεάζονται από το έργο, έχει υιοθετήσει τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ, ως κύρια και Διεθνή πρότυπα προς συμμόρφωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του έργου. Οι Aπαιτήσεις

4 έργου: Σελίδα 4 από 21 Επίδοσης της ΕΤΑΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε άλλες Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών, όπως αυτές του Διεθνή Χρηματοδοτικού Οργανισμού (IFC) και της Παγκόσμιας Τράπεζας 1. Ο Πίνακας 3-1 συνοψίζει τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ και τα ειδικά μέτρα που έχει υιοθετήσει η εταιρεία ΤΑΡ AG για να ακολουθήσει αυτές. Πίνακας 3-1 Απαίτηση Απαιτήσεις Επίδοσης ΕΤΑΑ και σχετικά Μέτρα Συμμόρφωσης Μέτρα συμμόρφωσης που υιοθετήθηκαν από το ΤΑΡ PR 1: Περιβαλλοντική και κοινωνική Αξιολόγηση και Διαχείριση PR 2: Εργασία και Συνθήκες εργασίας H ΤΑΡ AG έχει δημιουργήσει μία ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη της υλοποίησης των ΜΠΚΕ με συνεπή και διαφανή τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) σε κάθε μία από τις τρείς χώρες (Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθεμιάς από τις χώρες αυτές, της ΕΕ και της ΕΤΑΑ. H ΤΑΡ AG έχει θεσπίσει μια σαφή διακυβέρνηση μέσα από σειρά γενικών εγγράφων καθοδήγησης. Καθίσταται γνωστό, ότι τα επί μέρους έγγραφα εμπεριέχονται στο σύνολο των εγγράφων που περιλαμβάνονται στα ΣΠΚΔ (αποτελούν μέρος της παρούσας ΜΠΚΕ) ή εφόσον δεν υπάρχουν, συνιστάται να αναπτυχθούν ως αυτόνομα έγγραφα, ώστε να διασφαλισθεί η συνέπεια με τις απαιτήσεις της παρούσης απαίτησης PR2. Αυτά τα έγγραφα είναι σημαντικά για τη παροχή κάθε (τεχνικής και διοικητικής) λεπτομέρειας κατά την παράδοση του έργου, καθώς επίσης για τη διασφάλιση του καθεστώτος δράσης του ΤΑΡ και των απαιτήσεων της ΕΤΑΑ. Πρόσθετα έγγραφα ή μέτρα θεωρούνται επίσης σημαντικά για το θέμα της διαχείρισης των εργαζομένων στο έργο σε σχέση με τους μισθούς και πακέτα παροχών. Προβλέψεις έχουν γίνει για πολλά από αυτά τα μέτρα, ιδίως στο πλαίσιο της κοινωνικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης λόγω του έργου. PR3: Πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης PR 4: Υγιεινή Ασφάλεια και Προφύλαξη της Κοινότητας PR 5: Απόκτηση γης, μη εθελούσια μετεγκατάσταση πληθυσμού και Οικονομική Εκτόπιση PR 6: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και Αειφόρος Διαχείριση H ΤΑΡ AG έχει κάνει γενική προσπάθεια αποφυγής, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία, τις κοινότητες και το περιβάλλον. Στην ΜΠΚΕ αποδίδεται η προσέγγιση προς επίτευξη των προαναφερόμενων. Στον κατάλογο των μέτρων αντιμετώπισης (ΣΠΚΔ) θα γίνεται αναφορά στο μηχανισμό, μέσω του οποίου η δέσμευση του ΤΑΡ για τη συγκεκριμένη απαίτηση μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως. Τα μέτρα θα προταθούν για εξέταση στην κατάλληλη φάση ανάπτυξης του έργου, για να εξασφαλίσει τη συνοχή με τις απαιτήσεις της PR3. Η TAP AG έχει δεσμευτεί για την αποφυγή, κατά το δυνατό, την ελαχιστοποίηση ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Η ΜΠΚΕ και τα ΣΠΚΔ διασφαλίζουν τη συνέχεια κατά την παράδοση του έργου, σε σχέση με την παρούσα δέσμευση. Επιπρόσθετα μέτρα έχουν επισημανθεί ως μια περαιτέρω σαφής προσέγγιση της διακυβέρνησης, σε συμφωνία με την PR4. Αναγνωρίζεται, ότι τέτοια μέτρα μπορεί να προταθούν αργότερα σε μεταγενέστερη φάση της εξέλιξης του έργου και ειδικότερα μέσω των ΣΠΚΔ. Η ΤΑΡ AG ανέλαβε τη δέσμευση να εξασφαλίσει την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της οικονομικής και φυσικής αναστάτωσης που προκύπτουν από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου. Με τη διαδικασία βελτίωσης της διαδρομής του αγωγού επιχειρήθηκε η αποφυγή μη ηθελημένων μετεγκαταστάσεων (πληθυσμού και επικειμένων) και αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Μη ηθελημένη μετεγκατάσταση δεν προβλέπεται προς το παρόν. Η λεπτομερής διακυβέρνηση υπάρχει για να καθοδηγήσει την απόκτηση γης, με βάση τη συναίνεση που βασίζεται στην ελευθερία και τη πληροφόρηση των κοινοτήτων. Η TAP AG έχει εγκαταστήσει τη διακυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την απαίτηση PR6. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας προσδιορισμός των συνολικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα τοπικά ενδιαιτήματα της 1 Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (2007), Γενικές Κατευθύνσεις Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας, 30 Απριλίου 2007, ιστότοπος [πρόσβαση: 10/01/12]

5 έργου: Σελίδα 5 από 21 Απαίτηση των Φυσικών Πόρων Μέτρα συμμόρφωσης που υιοθετήθηκαν από το ΤΑΡ χώρας. Τα μέτρα αντιμετώπισης έχουν συνταχθεί για να εξασφαλιστεί η δέσμευση «καμία καθαρή απώλεια» της βιοποικιλότητας κάθε χώρας και κατά μήκος του αγωγού, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΤΑΡ AG. Αυτό θα εξετασθεί κατά το στάδιο της οικολογικής εκτίμησης της ΜΠΚΕ. Τα ΣΜΚΔ δημιουργούν μηχανισμό για την επιβεβαίωση των προαναφερομένων. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις συμβάσεις σχετικά με την κατασκευή του έργου, ορίζουν σαφώς ότι τα συμβαλλόμενα μέλη πρέπει να τηρούν τους όρους της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης του ΤΑΡ. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις βέλτιστες τεχνικές η στα ΣΜΚΔ, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως από κάθε εργολάβο. PR 7: Γηγενείς Πληθυσμοί Η απαίτηση RP10 δίνει λεπτομέρειες μιας ισχυρής προσέγγισης της διακυβέρνησης στην εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών του έργου. Ενώ προβλέπεται μία συστηματική διαδικασία για την εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέλη, από όλες τις κατευθύνσεις, δεν υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης ή ειδικά μέτρα του έργου σαν αναγκαίοι για τη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη απαίτηση PR7. Κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης αναγνώρισης των ενδιαφερομένων μερών και τη διαδικασία χαρτογράφησης, προσδιορίσθηκε ότι δεν υπάρχει γηγενής πληθυσμός 2 που θα επηρεαστεί κατά τη διάρκεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου. Οπότε, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών του γηγενούς πληθυσμού. PR 8: Πολιτιστική Κληρονομιά PR 9: Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί PR 10: Γνωστοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών Σαφής και ισχυρή διακυβέρνηση υπάρχει στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά μήκος του αγωγού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PR8. Η προσέγγιση 5 φάσεων που περιγράφεται από την ΤΑΡ AG, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι προβλέψιμες επιπτώσεις, είτε αποφεύγονται, είτε ελαχιστοποιούνται και αντιμετωπίζονται. Η πρόβλεψη γίνεται απόλυτα σαφής για την ανακάλυψη τυχαίων αρχαιολογικών ευρημάτων και την επαρκή εξασφάλιση και αποτελεσματική διαχείριση των ευρημάτων αυτών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά προβλέπεται ότι αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής λεπτομερών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της PR8 κατά τη διάρκεια του έργου. Η PR9 δεν θεωρείται εφαρμοστέα στο πλαίσιο του ΤΑΡ, οπότε οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία σε αυτό το έργο. Υπάρχει μία σαφής και ισχυρή έμφαση που δίνεται από την ΤΑΡ AG για ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη τη διάρκεια του έργου δηλαδή, κατά την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του. Υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί διακυβέρνησης για να καθοδηγήσουν την εμπλοκή αυτή. H ΤΑΡ AG έχει ρητή δέσμευση για ελεύθερη, εκ των προτέρων ενημερωμένη συμμετοχή, σύμφωνα με PR10 και όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Η Μελέτη Οριοθέτησης της ΜΠΚΕ και η Έκθεση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΚΕ, αποτελούν διαδικασίες εμπλοκής που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα και έχουν μελλοντικά προγραμματισθεί για τη διάρκεια της ολοκληρωμένης ΜΠΚΕ και του έργου. 2 ΕΤΑA: Η κατευθυντήρια οδηγία Γηγενής πληθυσμοί (Νοέμβριος 2010) προσδιορίζει ότι ο όρος Γηγενείς Πληθυσμοί χρησιμοποιείται σε τεχνική βάση για την αναφορά σε κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές μειονοτικές ομάδες, διακεκριμένες μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών κοινοτήτων, οι οποίες επιδεικνύουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε διαφορετικό βαθμό (όπως αναφέρεται στην κατευθυντήρια οδηγία), βλ. σχετικά και στην ιστοσελίδα [πρόσβαση: ]

6 έργου: Σελίδα 6 από Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εισήχθη για πρώτη φορά το 1985 στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (85/337/EE) και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νομικός όρος ΜΠΕ είναι ταυτόσημος με τον όρο ΜΠΚΕ που χρησιμοποιείται στο έργο ΤΑΡ. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα από ιδιωτικά και δημόσια έργα, που εμφανίζονται στα Παραρτήματα-Ι και ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ενώ το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο έργων για τα οποία η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι υποχρεωτική, το Παράρτημα-ΙΙ ορίζει τις κατηγορίες των έργων, όπου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι προαιρετική και στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών της Κοινότητας. Η Οδηγία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 1985, έχει τροποποιηθεί τρείς φορές: Η Οδηγία 97/11/ΕΕ έφερε την Οδηγία για τη ΜΠΕ σε συμφωνία με τη Σύμβαση Espoo του ΟΗΕ, σε διασυνοριακό πλαίσιο. Η Οδηγία του 1997 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τις ΜΠΕ, αυξάνοντας τα είδη και τον αριθμό των έργων όπου καθίσταται υποχρεωτική η εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Παράρτημα-Ι). Επίσης προβλέπεται νέο καθεστώς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των νέων κριτηρίων επιλογής (που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα-ΙΙΙ) για τα έργα του Παραρτήματος-ΙΙ και καθόρισε τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών. Η Οδηγία 2003/35/ΕΕ επιδίωξε να ευθυγραμμίσει τις διατάξεις της Οδηγίας για τη ΜΠΕ με τη σύμβαση του Aarhus, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και Η Οδηγία 2009/31/ΕΕ τροποποίησε τα Παραρτήματα-Ι και ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ΜΠΕ, προσθέτοντας τα έργα που σχετίζονται με τη μεταφορά, τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ). Η αρχική Οδηγία του 1985 και οι τρείς τροποποιήσεις της, έχουν πλέον κωδικοποιηθεί στην Οδηγία 2011/92/EΕ της 13 Δεκεμβρίου 2011.

7 έργου: Σελίδα 7 από 21 Ο σκοπός των Οδηγιών είναι να επιβεβαιώσει ότι τα σχέδια, τα προγράμματα και τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υποβάλλονται σε Περιβαλλοντική Εκτίμηση, πριν από την έγκριση ή την αδειοδότηση τους. Το έργο του ΤΑΡ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι, διάταξη 16 (αγωγοί μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών προϊόντων, διαμέτρου μεγαλύτερης των 800 mm και μήκους μεγαλύτερου των 40 χιλιομέτρων), της Οδηγίας για τη ΜΠΕ και ως εκ τούτου απαιτείται να υποβληθεί υποχρεωτικά αναλυτική ΜΠΕ. Επομένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το έργο πρέπει να εκτιμηθεί βάσει της ΜΠΕ πριν την αδειοδότηση του. Παρά το γεγονός, ότι ειδικές διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατώνμελών, οι κύριες φάσεις της διαδικασίας της ΜΠΕ είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σχήμα 3-1 απεικονίζει ένα διάγραμμα με τις φάσεις των διαδικασιών της ΜΠΕ, διακρίνοντας τις υποχρεωτικές φάσεις (με κίτρινο χρώμα) από τις προαιρετικές (χωρίς χρώμα).

8 έργου: Σελίδα 8 από 21 Σχήμα 3-1 Ευρωπαϊκή Διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συντάχθηκε με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ (2011)

9 έργου: Σελίδα 9 από Εθνική Ελληνική Νομοθεσία Εισαγωγή Το έργο του TAP στην Ελλάδα κατασκευάζεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς καθώς και με την Οδηγία ΜΠΕ της ΕΕ και τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ. Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη περιγραφή της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η σημαντική κύρωση της Διακρατικής Συμφωνίας ανάμεσα στη Δημοκρατία της Αλβανίας, την Ελληνική Δημοκρατία και την Ιταλική Δημοκρατία, σχετικά με το έργο του Διαδριατικού Αγωγού: Νόμος 1650/1986 αποτελεί τη βασική νομοθετική διάταξη για τη προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Σχετικά Άρθρα με τη διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι το Άρθρο 3 (Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων), το Άρθρο 4 (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων) και το Άρθρο 5 (Περιεχόμενο και δημοσιότητα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Πάντως, τα περισσότερα από τα άρθρα του Νόμου 1650/1986 έχουν αντικατασταθεί από τον νέο Νόμο 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων.ειδικότερα εφαρμόζονται οι παρακάτω αναθεωρήσεις. Νόμος 4014/2011 ο νόμος αυτός καθορίζει το νέο πλαίσιο για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο νόμος αυτός αναθεωρεί πολλές από τις υφιστάμενες διαδικασίες και νομοθετικά κείμενα που διέπουν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι αναθεωρήσεις αυτές περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατάταξη έργων, περιεχόμενα των εκθέσεων που σχετίζονται με τη ΜΠΕ, συμπεριλαμβανομένης του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, τη δημόσια διαβούλευση και δημοσιοποίηση. Ο Νόμος 4014/2011 εξουσιοδοτεί την έκδοση πλήθους νέων διοικητικών πράξεων (ΚΥΑ, ΥΑ, ΠΔ κλπ) που θα διέπουν και θα περιγράφουν τις προαναφερθείσες αναθεωρήσεις. Η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνει και την Άδεια επέμβασης σε Δασικές Περιοχές. Οι διαδικασίες έγκρισης καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση /2013. Υπουργική Απόφαση 1958/2012. Η ΥΑ αυτή κατηγοριοποιεί όλες τις δραστηριότητες για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Τροποποιήθηκε από την ΥΑ 20741/2012. Σύμφωνα με την ΥΑ αυτή, το έργο του TAP στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται ως έργο υποκατηγορίας Α1 (Ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών, α/α 1: Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις).

10 έργου: Σελίδα 10 από 21 Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 Η απόφαση αυτή θεσπίστηκε με στόχο την ενεργοποίηση και εφαρμογή των προαναφερθέντων Άρθρων 3, 4 και 5 του Νόμου 1650/1986 και ταυτόχρονα την εφαρμογή των Οδηγιών της 84/360/ΕΚ (Οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και 85/337/ΕΚ (Οδηγία σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον). Περιγράφει το περιεχόμενο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την κατηγορία της δραστηριότητας που θα υλοποιηθεί. Η ΚΥΑ αναφέρεται συγκεκριμένα στις δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β, καθώς και στη περιγραφή και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, ορίζονται και περιγράφονται τα κεφάλαια που θα πρέπει να περιλαμβάνει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ γίνεται περιγραφή των απαιτούμενων εγγραφών, χαρτών και υλικών τεκμηρίωσης. Όσο εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης που ορίζεται στον Νόμο 4014/2011, η ΚΥΑ αυτή παραμένει εφαρμοστέα. Κοινή Υπουργική Απόφαση 11014/703/Φ104/2003 Η ΚΥΑ αυτή ορίζει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΚΥΑ καθορίζει: o o o τις απαραίτητες διαδικασίες της ΜΠΕ μέχρι την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, τις αρμόδιες αρχές (ή εμπλεκόμενους φορείς) το γενικό περιεχόμενο των ΜΠΕ για όλες τις εγκαταστάσεις (τα ειδικά κεφάλαια περιγράφονται στην ΚΥΑ 69269/5387/1990) Όσο εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης που ορίζεται στον Νόμο 4014/2011, η ΚΥΑ αυτή παραμένει εφαρμοστέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 Η ΚΥΑ αυτή καθορίζει τη διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Όσο εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης που ορίζεται στον Νόμο 4014/2011, η ΚΥΑ αυτή παραμένει εφαρμοστέα. Υπουργική Απόφαση 15277/12 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1077/B/ ) Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης. Οδηγία 2010/75/ΕΕ δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία αλλά θεωρείται εφαρμοστέα από τις Ελληνικές αρχές, Η Οδηγία αυτή καλύπτει τις εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες όπως μονάδες καύσης.

11 έργου: Σελίδα 11 από 21 Πίνακας 3-2 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Είδος Αριθμός Έτος Αντικείμενο Νόμος ΚΥΑ / Προστασία περιβάλλοντος Ταξινόμηση έργων και περιεχόμενο ΜΠΕ Νόμος Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΑ Κατάταξη έργων ΥΑ Κατάταξη έργων ΚΥΑ 37111/ Συμμετοχή του κοινού ΥΑ Διαδικασία απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Συντάχθηκε από την ERM (2012) Νόμος 4145/2013 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με το έργο του Διαδριατικού Αγωγού. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προάγουν, θα επιτρέψουν και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του Έργου ΤΑΡ και στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστούν και θα συντονιστούν μεταξύ τους Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Η διαδικασία για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στην Ελλάδα, για έργα όπως το προτεινόμενο, συνοψίζεται στις παρακάτω φάσεις (σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία): Εκτίμηση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: ο φορέας θα πρέπει να καταθέσει τη ΜΠΕ για το έργο στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Έλεγχος πληρότητας: η ΕΥΠΕ θα ελέγξει την πληρότητα της ΜΠΕ και μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες πληροφορίες, πριν από την προώθηση της ΜΠΕ στις αρμόδιες αρχές, Γνωμοδότηση από τις αρχές: γνωμοδότηση/απάντηση από τις κεντρικές Αρχές ή άλλα αρμόδια υπουργεία ή οργανισμούς ή τοπικές Υπηρεσίες, Γνωμοδότηση από το κοινό: το έργο παρουσιάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια μιας ανοικτής ακρόασης, όπου οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ): η ΕΥΠΕ θα μελετήσει τις γνωμοδοτήσεις (αρχών και κοινού) και θα εκδώσει την απόφαση, η οποία μπορεί να συνυπογράφεται και από άλλα αρμόδια Υπουργεία.

12 έργου: Σελίδα 12 από 21 Δημοσίευση της απόφασης: δημοσίευση της απόφασης μέσω του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο νέος Νόμος 4014/2011 εισάγει ένα εθελοντικό βήμα Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Στην περίπτωση όπου κατατεθεί, ο φάκελος του ΠΠΠΑ υποβάλλεται προς εξέταση στην Ειδική Περιβαλλοντική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πριν από την έκδοση της γνωμοδότησης, η αρμόδια Υπηρεσία ζητάει την γνωμάτευση των υπολοίπων αρμόδιων αρχών όπως Κυβερνητικών Οργανισμών (Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, υπολοίπων τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κλπ), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών, μέσα από τα Περιφερειακά Συμβούλια, λαμβάνοντας υπόψη τους εμπλεκόμενους δήμους και άλλα τρίτα μέρη) και Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς (όπως Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών). Η εταιρεία ΤΑΡ AG αντί αυτού εκπόνησε την Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ. Η Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ δόθηκε στις αρχές για ενημέρωση και η διαβούλευση έλαβε χώρα με εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές δημόσιες αρχές, Nέο Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλαίσιο Ο πρόσφατος νόμος για τη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Ν.4014/11 ΦΕΚ 209/A/ ) βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, αλλάζοντας το περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο. Τα βασικά σημεία του νέου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου είναι τα εξής: Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν υφίσταται στη Περιβαλλοντική Αδειοδοτική Διαδικασία. Ο νόμος συνιστά την προαιρετική διαδικασία για Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), μόνο στη περίπτωση ο φορέας του έργου το επιλέξει. Στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς όρους που αφορούν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτό το προαιρετικό βήμα χαρακτηρίζεται, σαν Οριοθέτηση Περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων θα εκτιμώνται από ένα νέο σώμα Ανεξάρτητων Αξιολογητών.

13 έργου: Σελίδα 13 από 21 Εισαγωγή νέων διαδικασιών για Δημόσια Διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού. Σε αυτό το απόσπασμα, όλες οι περιβαλλοντικές πληροφορίες του έργου θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Καθορισμός νέων διαδικασιών για τροποποίηση και ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων. Στη περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Σχεδιασμού του έργου, μετά την έκδοση και την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τεχνικού Σχεδιασμού και σε ορισμένες περιπτώσεις μία Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη. Στην περίπτωση που αγωγός διέρχεται από περιοχές του δικτύου Natura 2000, μία ειδική οικολογική αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων. Οι Άδειες Διαχείρισης και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, Διαχείρισης Επικινδύνων και μη Επικινδύνων Αποβλήτων, θα αποτελούν τμήμα των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και οι αντίστοιχες μελέτες τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων. Αίτηση για Πράξη Χαρακτηρισμού των Δασικών Εκτάσεων. Μεταβατικές Διατάξεις: Προκαταρκτικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχαν κατατεθεί πριν την εισαγωγή του νέου νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τη παλιά νομοθεσία, εκτός αν ο ιδιοκτήτης του έργου ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία να ενταχθεί στις νέες διατάξεις Δασικό και Αγροτικό Θεσμικό Πλαίσιο Οι Δασικές Υπηρεσίες κατά τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, γνωμοδοτούν και αποστέλλουν την απάντηση τους στην αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία. Μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, οι κύριες άδειες που εκδίδονται είναι οι ακόλουθες: Πρωτόκολλο εγκατάστασης σε δασικές περιοχές. Άδεια υλοτομίας και Άδεια Aποκατάστασης Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις καλλιέργειες, κατά τη φάση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα γνωμοδοτήσουν και θα αποστείλουν την απάντηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

14 έργου: Σελίδα 14 από Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτιστικής κληρονομιάς Η προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθορίζεται από το νόμο Ν. 3028/02. Κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες γνωμοδοτούν και στέλνουν την απάντηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Πιο ειδικά τεχνικά ζητήματα σε σχέση με τα μνημεία και τις αρχαιοτήτες, κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας, καλύπτονται από ξεχωριστές διαδικασίες αδειοδότησης, μετά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Κοινωνικοοικονομικό Θεσμικό Πλαίσιο Δεν υπάρχει ειδική Εθνική κοινωνικοοικονομική νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία της ΜΠΕ στην Ελλάδα, ωστόσο τα θέματα που αφορούν το πληθυσμό των κοινοτήτων, την υγεία τους, καθώς και την επαγγελματική τους ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον, καλύπτονται εν μέρει από τη Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Υπό το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, Νόμος 2282/01 (ο αποκαλούμενος Κώδικας Απαλλοτριώσεων) ορίζεται η απαλλοτρίωση γης καθώς και η ακούσια εγκατάσταση δικαιωμάτων δουλείας σε ιδιωτικές εκτάσεις. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα έργα Εθνικής Σημασίας και Δημοσίου Συμφέροντος όπως ορίζεται από το Ν. 4001/11. Εκτός από τη συμμόρφωση με αυτές τις εθνικές απαιτήσεις και νομικές υποχρεώσεις, η εταιρεία TAP AG έχει δεσμευτεί σε έναν αριθμό περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποχρεώσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, οι οποίες διασφαλίζουν την αποφυγή, των αρνητικών επιπτώσεων στους ανθρώπους, στα δικαιώματά τους, στα μέσα διαβίωσης, στον πολιτισμό και το περιβάλλον, ή όπου η αποφυγή είναι αναπόφευκτη, την ελαχιστοποίηση, την άμβλυνση, την αντιστάθμιση και την αποζημίωση. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, οι Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ καθορίζουν την απόκτηση γης, την ακούσια μετεγκατάσταση, την οικονομική μετακίνηση, και απαιτούν ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές σχέδιο αποκατάστασης των μέσων διαβίωσης το οποίο προς το παρόν βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας και θα ανακοινωθεί αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Συμφωνία Κυβέρνησης Υποδοχής, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ της TAP AG και το Ελληνικό Κράτος.

15 έργου: Σελίδα 15 από 21 Υπό αυτή τη γενική συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία, ο ΤΑΡ βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός κτηματολογίου για το Έργο σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και σε στενή συνεργασία με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης, διεξάγοντας μια ολοκληρωμένη μελέτη αποτίμησης υψηλής ποιότητας. Ο ΤΑΡ θα αποκτήσει ιδιοκτησία μόνο για τις υπέργειες εγκαταστάσεις, και σκοπεύει στην απόκτηση δικαιωμάτων πρόσβασης στη γη για την εγκατάσταση του αγωγού και δουλείας μέσω διαπραγματεύσεων με τους οικισμούς και έχει δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει την επιλογή της απαλλοτρίωσης και της υποχρεωτικής δουλείας μόνο σε περίπτωση όπου οι διαπραγματεύσεις καλής θέλησης έχουν αποτύχει Μέσα Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Μέσα Γενικού Σχεδιασμού Το σύστημα του σχεδιαζόμενου αγωγού, πρέπει να είναι συμβατό με όλα τα Εθνικά, Περιφερειακά και τοπικά σχέδια. Γενικά, ο Περιφερειακός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα, δεν παρέχουν καμία προδιαγραφή σχετικά με τη διέλευση, το σχεδιασμό και τη κατασκευή ενός αγωγού. Ενώ ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ασχολείται με τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά με τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, η Πολεοδομία καθορίζει το χαρακτηρισμό των χρήσεων γης. Μία ανάλυση συμβατότητας της διέλευσης και των εγκαταστάσεων του έργου με προβλέψεις χωρικού σχεδιασμού και περιορισμών πρέπει να συμπεριληφθεί στη διαδικασία της ΜΠΕ. Τα κύρια μέσα σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα: Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Κ.Υ.Α.6876/4871/ ΦΕΚ. 128/A/ ), υποδηλώνει τη σημασία των δικτύων φυσικού αερίου και των υποδομών, για τη στρατηγική ενίσχυση της Ελλάδας στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα: Άρθρο 6 (Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών): Παρ Β.1(δ) Ενίσχυση του Διεθνούς ρόλου της Ελλάδας ως κέντρο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου.

16 έργου: Σελίδα 16 από 21 Παρ.Β.2(γ) Διασύνδεση του Συστήματος Υψηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου με την Ιταλία, ΠΓΔΜ, Αλβανία και προσθήκη νέων υποδομών: Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο του νόμου, ενώ η κατασκευή νέων αγωγών διασύνδεσης, περιγράφεται σαν ένας από τους άξονες ανάπτυξης της χώρας. Ο ΤΑΡ είναι συμβατός με αυτό το στόχο. Το έργο αναπτύσσεται στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για το έργο του ΤΑΡ στα Περιφερειακά Σχέδια, υπάρχουν όμως άρθρα που αναφέρονται στις ενεργειακές διασυνδέσεις των αγωγών φυσικού αερίου: Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κ.Υ.Α 674/2004 (ΦΕΚ218/B/ ): αναφέρεται στο Φυσικό Αέριο ως βασική υποδομή για τη πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κ.Υ.Α 26295/2003(ΦΕΚ1472/B/ ): o Άρθρο 3, παρ (ενέργεια): οδηγίες διασύνδεσης με Διεθνή Ενεργειακά Δίκτυα Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κ.Υ.Α 29310/2003(ΦΕΚ1471/B/ ): o Άρθρο 3, παρ ( ενέργεια) και παρ : γίνεται αναφορά στο δίκτυο του Φυσικού Αερίου σαν βασικό παράγοντα ανάπτυξης Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους Σταθμούς Συμπίεσης Ένας σταθμός συμπίεσης ισχύος περίπου ΜW (2 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 συμπιεστής σε εφεδρεία ισχύος 15 MW έκαστος) προβλέπεται για τη φάση δυναμικότητας 10 bcm ετησίως στην ευρύτερη περιοχή των Κήπων. Για την φάση των 20 bcm ετησίως στην Ελλάδα ένας δεύτερος σταθμός συμπίεσης δυναμικότητας περίπου MW (4 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 συμπιεστής σε εφεδρεία ισχύος 25 MW έκαστος) θα βρίσκονται στην περιοχή των Σερρών (GCS01). Επιπλέον, ο GCS00 θα επεκταθεί από 30 MW σε περίπου MW (5 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 σε εφεδρεία ισχύος 15 MW έκαστος). Οι δύο σταθμοί συμπίεσης βρίσκονται σε περιοχές εκτός καθορισμένων ορίων χρήσεων γης. Επομένως και οι δύο σταθμοί συμπίεσης θα υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση δόμησης, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και σε ευθυγράμμιση με το χωροταξικό σχεδιασμό.

17 έργου: Σελίδα 17 από Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους αγωγούς Δεν υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία Χωροταξικού Σχεδίου για τη χάραξη αγωγού. Γενικά ο αγωγός διέρχεται από περιοχές εκτός σχεδίου. Συνήθως διέρχεται από ιδιωτικές αγροτικές εκτάσεις ή από δημόσιες/ιδιωτικές δασικές εκτάσεις. Η ζώνη δουλείας του αγωγού χαρτογραφείται και οι κτηματολογικοί πίνακες εγκρίνονται από το ΥΠΕΚΑ. Η ζώνη χρήσης του αγωγού αποστέλλεται στις αντίστοιχες Πολεοδομίες, μετά τη κατασκευή και λειτουργία του αγωγού, για να λάβουν γνώση όταν θα προβαίνουν στην έκδοση αδειών δόμησης των πολιτών Εργατική Νομοθεσία-Υγιεινή και Ασφάλεια στην Ελλάδα Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας καθορίζονται μετά την απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη διάρκεια των επόμενων αδειοδοτικών σταδίων. Σε ότι αφορά την Εργατική Νομοθεσία, η εταιρεία ΤΑΡ AG θα ακολουθήσει αυστηρά τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Αστικό Κώδικα, ενσωματωμένο ελληνικό δίκαιο βάσει συμβάσεων της ΔΟΕ και οδηγιών της ΕΕ, καθώς και περαιτέρω εθνικών νόμων όπως το Νομοθετικό Διάταγμα 3789/57 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας Κύρια Νομοθεσία για Φυσικό Αέριο Ο πρόσφατος νόμος Ν.4001/11 για ενεργειακά θέματα καθορίζει την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σαν την σχετική Υπηρεσία για την Άδεια Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Ορισμένες νέες διαδικασίες αναμένεται να καθοριστούν, αλλά το κανονιστικό πλαίσιο αυτής της άδειας καθορίζεται από τη νομοθεσία που αναφέρεται στο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου, κύρια από την Υ.Α. Δ1/Α/5815/2010 (ΦΕΚ. 464/B/ ). Η Υ.Α. Δ1/Α/5815/2010 αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόκτηση των παρακάτω αδειών: Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου

18 έργου: Σελίδα 18 από 21 Η TAP AG έχει υποβάλει στη ΡΑΕ σχετικές αιτήσεις για την χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Διαδικασία Έγκρισης ΜΠΕ- Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Η νέα νομοθεσία για τη ΜΠΕ, Ν.4014/ , ενεργοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012, ακολουθώντας την έκδοση σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης, για τη κατηγοριοποίηση των έργων, σύμφωνα με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αλλά επειδή αρκετές Υπουργικές Αποφάσεις που σχετίζονται με το νέο νόμο δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, εφαρμόζονται πολλές διατάξεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου. Ο νόμος μεταξύ των άλλων καταργεί την απαίτηση κατάθεσης Προκαταρκτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Αντί αυτής ο φορέας του έργου δύναται να ζητήσει τη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών που εμπλέκονται με τη περιβαλλοντική αδειοδότηση με τη κατάθεση φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),πριν τη κατάθεση της ΜΠΕ. Στο πλαίσιο του ΠΠΠΑ, ο φορέας του έργου δύναται να διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση αναδεικνύοντας τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η νέα διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ είναι η εξής: a. Προαιρετική κατάθεση φακέλου του ΠΠΠΑ από το φορέα του έργου στο ΥΠΕΚΑ. b. Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει τη πληρότητα του φακέλου του ΠΠΠΑ, σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Στη περίπτωση που η μελέτη είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου, αποστέλλεται στις Υπηρεσίες για γνωμοδότηση (η αποστολή γίνεται σε διάστημα δύο εργάσιμων ημερών). c. Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες αποστέλλουν τις γνωμοδοτήσεις τους για τον ΠΠΠΑ, σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία λήψης του φακέλου. d. Το ΥΠΕΚΑ ελέγχει και εκτιμά τις γνωμοδοτήσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών. e. Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει τη θετική ή αρνητική απόφαση του για τον ΠΠΠΑ σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών. Η απόφαση υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος.

19 έργου: Σελίδα 19 από 21 f. Μετά την έγκριση του ΠΠΠΑ (ή της έναρξης της αδειοδοτικής διαδικασίας στη περίπτωση που δεν κατατέθηκε ΠΠΠΑ) η ΜΠΕ αποστέλλεται στο ΥΠΕΚΑ g. Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει τη πληρότητα της ΜΠΕ (σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών). Στη περίπτωση που η μελέτη είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου, σε διάστημα 2 εργάσιμων ημερών αποστέλλεται στις Υπηρεσίες για γνωμοδότηση (οι Υπηρεσίες που θα αποσταλεί καθορίζονται από μελλοντικές Υπουργικές Αποφάσεις) h. Διεξάγεται η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης (αναμένονται ειδικές οδηγίες) i. Οι γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών και οι δημόσιες απόψεις στέλνονται στο Υπουργείο σε διάστημα 45 ημερών. j. Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει και λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις των Υπηρεσιών και της Δημόσιας Διαβούλευσης σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών. k. Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων σε διάστημα 25 εργάσιμων ημερών, ακόμη και αν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες δεν έχουν γνωμοδοτήσει εγκαίρως. l. Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες) στη περίπτωση αντιφατικών γνωμοδοτήσεων, ή στη περίπτωση που δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών που εκτιμώνται ως ουσιώδεις για το έργο. 3.5 Διεθνείς Συμβάσεις Ο κύριες Συμβάσεις και Συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα και/ή έχει επικυρώσει, αναφορικά με τη ΜΠΚΕ, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (βλέπε Πίνακας 3-3). Πίνακας 3-3 Ελλάδα Σύμβαση Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες που υπογράφηκαν/ επικυρώθηκαν από την Σύμβαση της Βέρνης( 1976): Διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα(1992) Επικύρωση από την Ελλάδα Ν. 1335/83 Ν.2204/94 Σύμβαση Ramsar για υδροβιότοπους (1971) Υ.Α. 191/1974 Σύμβαση Aarhus (Σύμβαση για τη πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα Σύμβαση της Βόννης (1979); Σύμβαση για τη διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών τις Άγριας Πανίδας Ν.3422/05 Ν. 2719/99

20 έργου: Σελίδα 20 από 21 Σύμβαση Επικύρωση από την Ελλάδα CITES (1975): Σύμβαση για το εμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας Σύμβαση Espoo (1991) Σύμβαση για την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Ν.2055/92 Ν. 2540/97 Διασυνοριακό πλαίσιο Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη κλιματική αλλαγή Ν. 2205/94 Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων Πρωτόκολλο του Κυότο για τη κλιματική αλλαγή Πρωτόκολλο έκλυσης ρύπων και μητρώο μεταφοράς Πρωτόκολλο Κιέβου για στρατηγική αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Διεθνής Σύμβαση για τη προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεώρηση) Σύμβαση για τη προστασία της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς Ν.2546/97 Ν.3017/02 Αναμένεται Αναμένεται Ν.1127/1981 Ν.1126/1981 Ν.3378/2005 Ν.3521/ Διασυνοριακή Κοινοποίηση και Διαβούλευση (Σύμβαση Εspoo) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Σύμβαση του Εspoo που υπογράφηκε το 1991 και τέθηκε σε ισχύ το 1997) ορίζει ως υποχρέωση των κρατών- μελών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση, την εκτίμηση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σε Διασυνοριακό Πλαίσιο στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού του. Η διαδικασία κοινοποίησης και διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη, κατευθύνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Οι Υπηρεσίες μπορούν να ζητήσουν από το φορέα του έργου να ετοιμάσει κοινοποιήσεις και να αναλάβει τη Δημόσια Διαβούλευση πέρα των συνηθισμένων απαιτήσεων της ΜΠΕ. Μπορεί να ζητηθεί επίσης από το φορέα του έργου να αναλάβει τη Δημόσια Διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαδικασία κοινοποίησης και διαβούλευσης, σύμφωνα με τη Σύμβαση Εspoo περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Έλεγχος (από το από το κράτος-μέρος προέλευσης) για να εκτιμηθεί κατά πόσο μία διασυνοριακή ΜΠΕ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η μελέτη οριοθέτησης της ΜΠΕ που ετοιμάσθηκε από το ΤΑΡ, αναμένεται να δώσει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη διαδικασία διαλογής.

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 3 1.1 1.2 1.3 Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Σελίδα 2 από 4 Περιεχόμενα 9 Συμπεράσματα 3 Σελίδα 3 από 4 9 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφει μια σειρά από αλλαγές στην όδευση του αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Page 1 of 6 Project Title: Trans Adriatic Pipeline - TAP Έγγραφο Οδηγός Εγγράφου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0046 00 Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη GPL00-ASP-642-Y-TAE-0047 00 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή GPL00-ASP-642-Y-TAE-0049

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Πίνακας Περιεχομένων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Πίνακας Περιεχομένων : Page 2 of 4 GPL-EXG-642-Y-TAE-1011 Rev.: Φάκελος Εγγράφου Έγγραφό Νο Αναθ. Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη GPL-EXG-642-Y-TAE-11 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή GPL-EXG-642-Y-TAE-12 Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα έργου: Σελίδα 2 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 10.1 Εισαγωγή 3 10.2 Η διαδικασία της ΜΠΚΕ και τα Πρότυπα Εφαρμογής 4 10.3 Κύρια αποτελέσματα 7 10.3.1 Αποτελέσματα σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής και Διαγράμματα Ροής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ COMPRESSOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SEPARATOR ΞΕΣΤΡΟΠΑΓΙΔΑ PIG TRAP ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GAS FLOW MEASURMENT ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Σελίδα vi ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2017 Στόχος και Κίνητρο Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην διαδικασία αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο: πρώτες αποτιμήσεις και επικείμενες εξελίξεις

Νέο θεσμικό πλαίσιο: πρώτες αποτιμήσεις και επικείμενες εξελίξεις Περιβαλλοντική αδειοδότηση Νέο θεσμικό πλαίσιο: πρώτες αποτιμήσεις και επικείμενες εξελίξεις Αλέξανδρος Κουλίδης Χημικός Μηχανικός, MSc, υπ. PhD Ε.Μ.Π. ΤΕΕ: Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ ORIGINAL SIZE Υπόμνημα Όδευση Αγωγού Προτεινόμενη Εναλλακτική Διοικητικά Όρια Εθνικά Όρια Όρια Περιφερειών Όρια Δήμων Οικισμοί Κύριες Πόλεις Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αθήνα, 15-01-2010 Αριθμ. Πρωτ. 385 Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Εισαγωγή Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΕΛΛΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2 km ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ÆP ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25247 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 06: Ο θεσμός της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4447/2016 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

04/05/ :10 ZE3 bcc > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ Εξοδος

04/05/ :10 ZE3 bcc > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ Εξοδος > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ http://domino.rae.gr/rae/webprotocol.nsf/systemmemoprintbycdocid/id=c2256d6... Σελίδα 1 από 1 10/6/2011 Εξοδος 04/05/2011 11:10 ZE3 To cc bcc Subject res_consultation@rae.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά - Τροποποιήσεις της Όδευσης σε ΧΘ 46 και Λαχανά Ο παρών Φάκελος έχει εκπονηθεί από την EXERGIA Α.Ε. σε συνεργασία με τη Mακεδονική Εταιρία Τεχνικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής. σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα,

«Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής. σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα, «Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής πολιτικής για το σχεδιασμό σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα, 28.5.2013 Άρθρο 24, Σύνταγμα Αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ορίζει,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.8 Δυτικό Τμήμα Γεωλογία

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.8 Δυτικό Τμήμα Γεωλογία Παράρτημα.8 Δυτικό Τμήμα Γεωλογία ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ np ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ χλμ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 5 μ. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 22/5/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 18358 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η Συνδ. 14.2 Στρατηγικό όραμα της CITES: 2008-2013 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 11.1, που υιοθετήθηκε στην 11 η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών (Gigiri, 2000), μέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έβδομη σύνοδο της

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4447/16) Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Έργου: Σελίδα 2 από 15 Πίνακας Περιεχομένων 6 ιαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη 3 Εισαγωγή 3 Κύριες ραστηριότητες ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Σπύρος Παπαγρηγορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα