ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους, ώστε να µην επιβαρύνονται άλλο πλέον µε τα διάφορα κόστη χρήσης». ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ REVERSE LOGISTICS ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ (ΑΥΞΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 1: εννοιολογικοί προσδιορισµοί της Ε.Α, πλεονεκτήµατα και στόχους της, Α.Ε µε τα έµµεσα και άµεσα κέρδη της. Ενότητα 2: στόχος της εργασίας και ποια µεθοδολογία επικράτησε για την συλλογή πληροφοριών. Ενότητα 3: ελληνική πραγµατικότητα, δικαιολογητικά διαγραφής οχήµατος και ιδιαίτερες περιπτώσεις που πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή. Ενότητα 4: οδηγία 2/53/ΕΚ, και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καινούργιοι κανόνες για την ανακύκλωση οχηµάτων το 28. Επιπτώσεις που µπορούν να προκληθούν στο περιβάλλον από ένα όχηµα ΤΚΖ. Ενότητα 5: εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης, πως γίνεται η αποσυναρµολόγηση, ο τεµαχισµός του οχήµατος κ.α. Ενότητα 6: επισήµανση των υλικών που µπορούν να ανακτηθούν από ένα ΟΤΚΖ. Ενότητα 7: κοστολογική ανάλυση, µε απλό κινούµενο µέσο όρο και γραµµική παλινδρόµηση.

4 Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής πραγµατικότητας : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ίνεται Βεβαίωση Παραλαβής στον ιδιοκτήτη. Ελάχιστες απαιτήσεις αποταξινόµησης Παράνοµα διαλυτήρια οχηµάτων Μάντρες οι οποίες µαζεύουν ΟΤΚΖ σε δυσπρόσιτες και άγνωστες περιοχές Χαµηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης Οχτώ µέρες µετά αποστέλλεται ταχυδροµικώς το πιστοποιητικό καταστροφής. Παράδοση νοµιµοποιητικών εγγράφων του αυτοκινήτου στο κέντρο συλλογής ή επεξεργασίας. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής, παράδοση νοµιµοποιητικών εγγράφων στις αρµόδιες Αρχές. Στη Βεβαίωση Παραλαβής και στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ένδειξη των στοιχείων της Ε ΟΕ και του κέντρου παράδοσης του οχήµατος. Στο Πιστοποιητικό Καταστροφής απαραίτητα η πρωτότυπη σφραγίδα της Ε ΟΕ και η υπογραφή εκπροσώπου του Κέντρου Επεξεργασίας.

5 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 1. Συλλογή των ΟΤΚΖ και την προώθησή τους σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας Επαναχρησιµοποίηση/αξιοποίηση των επεξεργασµένων ΟΤΚΖ. 49. αυτοκίνητα = 84% 3. Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις : προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, ασφάλεια και υγιεινής των καταναλωτών προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου αποφυγή εµποδίων και στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό για τα εισαγόµενα προϊόντα Ε.Ε. (8%) Τα 3/4 των Α υλών µπορούν να ανακυκλωθούν Τα µη µεταλλικά µέρη πρέπει να διατίθενται ως απόβλητα στις χωµατερές. Αντικατάσταση πλαστικού µε µέταλλο

6 ΣΤΑ ΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Στάδιο 1: Όχηµα τέλους κύκλου ζωής Στάδιο 5: Στάδιο 2: Αποµάκρυνση υγρών 1ο στάδιο αποσυναρµολόγησης Βενζίνη, Λάδια µηχανής, Ψυκτικά Παράθυρα, πόρτες κ.λ.π. Λάστιχα (Tire) Ανακυκλωτής Ανακυκλωτής Επαναχρησιµοποίηση, Μερική ανακύκλωση 2ο στάδιο αποσυναρµολόγησης Μπαταρία ηλεκτρικές καλωδιώσεις Καθίσµατα, Συνθετική ρητίνη Ανακυκλωτής Ανακυκλωτής Στάδιο 3: 3ο στάδιο αποσυναρµολόγησης Συµπίεση / κόψιµο Μηχανή, Σύστηµα µετάδοσης κίνησης Ελατήρια Κόψιµο Σιδηρούχα/ µη σιδηρούχα Στάδιο µέταλλα 4: Χηµική ανακύκλωση και ανακύκλωση υλικών Τεµαχισµός (κονιορτοποίηση) Shredder Σιδηρούχα µέταλλα Μη Σιδηρούχα µέταλλα Θερµική επεξεργασία at site Θερµική επεξεργασία Σκόνη κονιορτοποίησης Υγειονοµική ταφή

7 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αποµάκρυνση του µεταλλικού κελύφους Προδιαχωρισµός µεταλλικών συστατικών Άλεση-οµογενοποίηση του µονόλιθου Εξευγενισµός και διαχωρισµός των πολύτιµων µετάλλων. Πλαστικό Θρυµµατίζονται και διαχωρίζονται Μόλυβδο ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Οι καταναλωτές ελευθερώνονται από το πρόβληµα της ασφαλούς διάθεσης των παλαιών µπαταριών. Κατασκευή λαστικών κουτιών µ αταρίας Λιώνεται σε χυτήριο, καθαρίζεται εξευγενίζεται Χρησιµο οιείται στην κατασκευή νέων συσσωρευτών Εξασφάλιση συσσωρευτών κατασκευασµένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικά. Ανακυκλώσιµα υλικά οδηγούνται στις γραµµές παραγωγής αντί να συσσωρεύονται στους χώρους ταφής απορριµµάτων.

8 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ελλάδα = 2.. ελαστικά/έτος Μειονέκτηµα των ελαστικών = ο χρόνος πλήρους αφοµοίωσής τους από τη φύση υπολογίζεται σε µερικές εκατοντάδες χρόνια Παραγωγή κόκκων Κάλυψη αθλητικών επιφανειών, γήπεδα ποδοσφαίρου κ.ά/πρόσθετο στην άσφαλτο. Τεµάχια Έργα πολιτικού µηχανικού, έργα αποχέτευσης, θερµικές ηχητικές µονώσεις, υποστρώµατα. Ολόκληρα ελαστικά Έργα πολιτικού µηχανικού: Έργα ακτών, σιδηροτροχιών, τοιχώµατα και βάσεις ΧΥΤΑ Πούδρα Ειδικές εφαρµογές Πρώτη ύλη βιοµηχανικών προϊόντων: Πλακίδια δαπέδων, ηχοµονωτικά υλικά αντικραδασµικές βάσεις, υλικά οδοσηµάνσεων, εξαρτήµατα αυτοκινήτων

9 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ t (ΕΤΟΣ) ΟΧΗΜΑΤΑ) Ετήσιος Τζίρος α ό 25 ώληση λαµαρινο λαστικών ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ 3 25 ΟΧΗΜΑΤΑ) Ετήσιος Τζίρος α ό ώληση µηχανής ηλαδή ο αριθµός των εισερχόµενων οχηµάτων για το 28 µέχρι και το 212 προκύπτει από την µέση τιµή χρόνων 8 Ετήσιος Τζίρος α ό ώληση ορτ αγκάζ 6 τιµή4 των 3 πρώτων 2 Ετήσιος Τζίρος α ό ώληση λαστικών

10 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ Y ˆ = a + b* X ΠΕΡΙΟ ΟΣ t (ΕΤΟΣ) 6 ΖΗΤΗΣΗ 5 Dt (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ 4 ΟΧΗΜΑΤΑ) Ετήσιος Τζίρος α ό ώληση 25 µηχανής ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) Ετήσιος Τζίρος α ό ώληση λαµαρινο λαστικά y= Είναι εξαρτηµένη τιµή και5 είναι η πρόβλεψη x=υποδηλώνει Ετήσιος το Τζίρος χρόνο/περίοδο α ό και είναι ώληση λαστικών 2 3 ανεξάρτητη τιµή της ζήτησης Ετήσιος Τζίρος α ό ώληση ορτ αγκάζ

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (Μ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΤΝ) ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (Μ. ΣΤΑΘΕΡΑ) ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (Μ.ΜΕΤ ΑΒΛΗΤ Α) ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (Μ.ΕΡΓΑ ΤΙΚΑ) ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (Μ.ΑΠΟΣΒΕΣ ΗΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ft (Μ. ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΩΝ) 25 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 5.8, , , , ,

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 ο Σενάριο Ειπώθηκε, η αύξηση του αριθµού των εισερχόµενων οχηµάτων µε το πέρασµα των χρόνων. Καθαρό κέρδος µε βάση την γραµµική παλινδρόµηση. Στόχος της εταιρείας η σταθεροποίηση εάν όχι η αύξηση του αριθµού των εισερχόµενων οχηµάτων, ώστε να µην είναι περισσότερα τα έξοδα από τα καθαρά έσοδα της.

13 ΤΕΛΟΣ

14 Να αναφερθεί ως θα βρεθεί η αναλογικότητα των τιµών, µεταξύ της οσότητας αραγωγής ανά τόνο και τα συνολικά έξοδα. Ο ότε για το 25 έχουµε 99,5/95.478,27 =,9526, για το 26 έχουµε 1833/ ,85=,926 και για το 27 έχουµε 1391/ ,17=,1542. Ο µέσος όρος της αναλογίας είναι,3/3=,1. F ( t) = Dt 1+ Dt Dt N) / N ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 6., 5., y = 33933x R 2 =, , ΕΣΟ Α 3., 2., 1.,, ΕΤΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Εισήγηση στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο Logistics, στη θεµατική ενότητα «Σύγχρονες τάσεις στα logistics ιαδικασίες Αντίστροφων Εφοδιαστικών Αλυσίδων» Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩ Ε

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩ Ε Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Ν.2939/01 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Υλικά Συσκευασίας Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές συσκευές Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Ελαστικά Αυτοκινήτων Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α «Ε Λ Β Ι Α Ν Α Β Ε Ε» Πειραιάς, 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων και οχημάτων τέλους ζωής ΘΩΜΑΣ Γ. ΧΟΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Δευτέρα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα 3 ος 2013 Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος... 7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/10-11-2014 Αριθ.Απόφασης:686/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ : ΠΕ 09 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ : ΠΕ04 02

Διαβάστε περισσότερα

συνολική ενέργεια που σώζεται ανά κιλό είναι αρκετή να κρατήσει αναµένη µια λάπµα φωτισµού των 100-Watt για 100 ώρες!

συνολική ενέργεια που σώζεται ανά κιλό είναι αρκετή να κρατήσει αναµένη µια λάπµα φωτισµού των 100-Watt για 100 ώρες! 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανακύκλωση σήµερα αποτελεί ένα περίπλοκο µέρος της επεξεργασίας των αποβλήτων για τις περισσότερες χώρες του κόσµου. Οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία καθώς και τα oφέλη που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση

διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- 4 ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ. Παρέµβαση ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; σε Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ παιδιάτρους 5 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ H/M EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα