ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩ Ε"

Transcript

1 Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού

2 Ν.2939/01 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Υλικά Συσκευασίας Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές συσκευές Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Ελαστικά Αυτοκινήτων Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές Λιπαντικά Έλαια Υλικά Κατεδάφισης ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΧΩ Ε Ε..Ε.Α.Α. ΑΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Ε ΟΕ Α.Ε. ECOELASTICA Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ Σ.Υ..Ε.Σ.Υ.Σ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ANAMENONTAI

3 Η εταιρεία Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του εγκεκριµένου από το ΥΠΕΧΩ Ε Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα

4 Εισαγωγή Αδειοδότηση εταιρίας 17/06/2004: ΦΕΚ 905Β Έγκριση από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ως Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης ΑΗΗΕ Η οργάνωση και η λειτουργία του εργοστασίου ΕΚΑΝ (Eλληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης) άρχισε τον Οκτώβριο του έτους 2005

5 σχηµατική παρουσίαση της λειτουργία της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» Μη επιδίωξης κέρδους Συµβάσεις µε ήµους για Συλλογή ΑΗΗΕ Συµβάσεις µε Μεταφορικές Εταιρείες Υπόχρεες Εταιρείες Συµβάσεις Χρηµατικές Εισφορές Ανακύκλωσης Συµβάσεις µε Εργοστάσια Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης Επικοινωνία Κόστος Λειτουργίας Εταιρίας Συµβάσεις µε Εταιρείες ιαχείρισης Επικινδύνων Υλικών ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α

6 Συµβεβληµένοι Παραγωγοί Συµβάσεις Προσχώρησης Συµβεβληµένοι Παραγωγοί α 1γ Απρ-05 Ιουν Αυγ-05 Οκτ-05 εκ-05 Φεβ-06 Απρ-06 Ιουν-06 Αυγ-06 Οκτ-06 εκ-06 Φεβ-07 Απρ-07 Ιουν-07 Αυγ-07 Οκτ-07 εκ-07 Φεβ-08 Εκτίµησή µας είναι ότι ως προς τον όγκο των νέων συσκευών που εισάγονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, έχουµε διείσδυση της τάξεως περίπου του 82% (µέσω των δηλώσεων που µας αποστέλλονται από τους συµβεβληµένους υπόχρεους παραγωγούς )

7 Συλλογή Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ(kg) Π οσότητες (kg kg) Ποσότητες Αηηε

8 Σηµεία συλλογής 1.Τοπική Αυτοδιοίκηση από τους ήµους της επικράτειας η εταιρία έχει υπογράψει σύµβαση µε 354 οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πληθυσµό κατοίκων και µας έχουν παραχωρηθεί 152 σηµεία για να τοποθετήσουµε κάδους του συστήµατος. Ενώ η συλλογή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ήµων είναι σχεδόν µηδενική - παρ όλο που το Σύστηµα πληρώνει τίµηµα ανά τόνο για τις υπηρεσίες του ήµου - µόνο µερικοί ήµοι (όπως της Ρόδου, της Θεσσαλονίκης, της Ελευσίνας, της Ν.Σµύρνης, της Ρεθύµνης,της Παιανίας, του Αµαρουσίου,του Χαλανδρίου κ.α.) έχουν αγκαλιάσει την έννοια της ανακύκλωσης και συνεργάζονται ουσιαστικά µαζί µας. 2. Retailers σηµεία συλλογής Cosmote 40 Vodafone 242 vodafone shops & 103 συνεργαζόµενα καταστήµατα Media markt 6 Maκro 7 Praktiker 8 Σύνολο 406

9 Σηµεία συλλογής 3. Οργάνωση σηµείων συλλογής - αγοράς σκραπ Το συλλογικό σύστηµα έχει οργανώσει 83 σηµεία συλλογής σε εταιρίες σκραπ 4. Β2B µη οικιακά Η εταιρία έχει µέχρι σήµερα εξυπηρετήσει 900 εταιρίες µέσω της συλλογής των µη οικιακών ΑΗΗΕ τους. 5. Σχολεία από το Νοέµβριο του 2007 ενεργοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραµµα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας σε 500 σχολεία της Αττικής και 200 της υτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια σε όλα τα σχολεία της χώρας

10 Κάδος συλλογής & Container

11 Υποδοµές κέντρα επεξεργασίας Ολοκλήρωση σύναψης συµφωνιών µέχρι σήµερα µε επτά νέες µονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 2 µονάδες στη Β. Ελλάδα - περιοχή Θεσσαλονίκης 1 µονάδα στη Λάρισα υψηλής εξειδίκευσης σε αµιγώς ηλεκτρονικά ( επαναχρησιµοποίηση πλακετών ειδικής τεχνολογίας) 3 µονάδες στο νοµό Αττικής 1 µονάδα στη Μυτιλήνη (θα λειτουργεί ως µονάδα απορρύπανσης για µείωση του κόστους των logistics) Μετά την ίδρυση των νέων εργοστασίων το Σύστηµα πλέον θα έχει καλύψει όλη την αναγκαία βασική υποδοµή και θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση όλων των πηγών συλλογής σε Πανελλαδικό επίπεδο

12 Στόχοι Συλλογής 4 kg / κάτοικο κατά µέσο όρο ξεχωριστής συλλογής, δηλ. περίπου ΤΝ κάθε χρόνο Ποσοστά ανακύκλωσης αξιοποίησης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ βάσει νοµοθεσίας

13 Προϋποθέσεις για την επιτυχία του Συστήµατος και την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συλλογής ΑΗΗΕ Η επιτυχία επίτευξης του εθνικού στόχου,δεδοµένου ότι το Σύστηµα έχει πλέον ολοκληρώσει τη βασική του υποδοµή, προϋποθέτει τα εξής : 1. Ουσιαστική συµµετοχή ενεργοποίηση των βασικών πυλώνων συλλογής ΑΗΗΕ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, ήτοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Λιανοπωλητών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται πλέον να σχεδιάσει τη συνολική διαχείριση των οικιακών στερεών αποβλήτων στο χώρο ευθύνης της, συνεργαζόµενη ουσιαστικά µε όλα τα εγκεκριµένα Συστήµατα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, επιτυγχάνοντας : i. Ουσιαστική µείωση των απορριµµάτων προς ΧΥΤΑ ii. Προστασία του περιβάλλοντος και καλύτερη ποιότητα ζωής για τον πολίτη iii. Ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας

14 Προϋποθέσεις για την επιτυχία του Συστήµατος και την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συλλογής ΑΗΗΕ 2. Με την αγορά κάθε νέου προϊόντος οι Λιανέµποροι να δέχονται την αντίστοιχη παλαιά συσκευή, η οποία να προωθείται στο Σύστηµά µας για ανακύκλωση. Παρ όλη την ενηµέρωση του Συστήµατος µέχρι στιγµής, µόνο οι προαναφερόµενες στην ενότητα των σηµείων συλλογής εταιρίες λιανικού εµπορίου έχουν ανταποκριθεί στις συµβατικές τους υποχρεώσεις 3. Ενεργοποίηση όλων των ηµόσιων Υπηρεσιών και Οργανισµών ( ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, Στρατός, Υπουργεία και τις εταιρίες που ελέγχει, ΟΛΠ, Πολιτική Αεροπορία κ.λ.π.) 4. Θεωρούµε απαραίτητη και εξαιρετικής σηµασίας τη συµβολή των Ελληνικών Χαλυβουργιών (ως αποδεκτών των σιδηρούχων οικιακών και µη συσκευών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Συστήµατος) στην εκτροπή αυτού του ειδικού ρεύµατος αποβλήτων προς το Σύστηµα. Έτσι θα επιτευχθεί η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και ανακύκλωση αυτών των συσκευών (ΑΗΗΕ) και αυτόµατα οι Χαλυβουργίες θα παραλαµβάνουν από τους ανακυκλωτές καθαρή δευτερογενή πρώτη ύλη 5. Ενεργοποίηση ελεγκτικών µηχανισµών για τους φορείς που δεν τηρούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις Η επιτυχία του Συστήµατος ως προς την επίτευξη των Εθνικών µας στόχων εξαρτάται απολύτως από τη συµµετοχή όλων των ανωτέρω φορέων και την τήρηση των συµβατικών τους υποχρεώσεων

15 ;;; Σκεφτήκατε ποτέ που πάνε οι ηλεκτρικές µας συσκευές όταν «πεθάνουν»; Ή µήπως ότι κάθε συσκευή όταν την πετάµε στα σκουπίδια επιβαρύνει εκτός από το περιβάλλον και την υγεία µας µε τρόπους που ποτέ δεν φανταστήκαµε;

16 Η Λύση= Ανακύκλωση Οι παλιές ή άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι σκουπίδια Με την ανακύκλωση, µπορούµε να αποφύγουµε όλο το περιβαλλοντικό κόστος και να δώσουµε σε αυτές τις συσκευές µια δεύτερη ευκαιρία

17 Τι σηµαίνει εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ΑΗΗΕ αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ, ώστε µετά την επαναχρησιµοποίηση ή επεξεργασίας τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς»* * Π 117/2004, Άρθρο 3, 13

18 Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες κ.λπ.) Ποια είναι τα ΑΗΗΕ; Μικρές οικιακές συσκευές (τοστιέρες, ηλ. σκούπες, σεσουάρ, κ.λπ.) Εξοπλισµός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών (Η/Υ, εκτυπωτές, τηλέφωνα, φαξ) Ηλεκτρονικές Συσκευές για Ψυχαγωγία/ καταναλωτικά είδη (Τηλεοράσεις, βίντεο, ηχοσυστήµατα) Φωτιστικά είδη

19 Ποια είναι τα ΑΗΗΕ; Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Εργαλεία Παιχνίδια & εξοπλισµός ψυχαγωγίας & αθλητισµού Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συσκευές Αυτόµατης ιανοµής

20 Πώς µια συσκευή καθίσταται απόβλητο; Βλάβη (µη επιδιορθώσιµη) Πάροδος πολλών ετών από την κατασκευή της Αντικατάσταση µε νεότερο εξοπλισµό

21 Που καταλήγει συνήθως;

22 Τι υπάρχει στο εσωτερικό των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών; Όσο µεγάλο και εάν είναι το διάστηµα που δουλεύουν οι συσκευές µας στο σπίτι, δεν µεριµνάµε να γνωρίζουµε από τι είναι φτιαγµένες Όταν σταµατήσουν να λειτουργούν, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί για να µη µολύνουν το περιβάλλον

23 Ποιοι οι κίνδυνοι; Έχουµε παρατηρήσει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι κατασκευασµένες από πάρα πολλά διαφορετικά υλικά Κάποια από αυτά τα υλικά, όπως µέταλλα ή κάποια πλαστικά είναι τελείως ακίνδυνα όταν λειτουργούν οι συσκευές µας

24 Ποιοι οι κίνδυνοι; Όταν όµως οι συσκευές µας δεν λειτουργούν (γίνονται λοιπόν απόβλητα), ένα µέρος από αυτά τα υλικά θα µπορούσαν να διαφύγουν και να γίνουν επικίνδυνα για το περιβάλλον Είναι λοιπόν σηµαντικό αυτές οι συσκευές µας να µην καταλήγουν στα σκουπίδια ή στο πεζοδρόµιο ή στις χωµατερές

25 Ποιοι οι κίνδυνοι; Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται επικίνδυνες ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ, ΣΤΙΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ, Ή ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΑ

26 Τι υπάρχει στο εσωτερικό ενός υπολογιστή; Όταν ανοίγει κανείς έναν υπολογιστή παρατηρεί, όπως και στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, την παρουσία πλακετών τυπωµένων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων που αποτελούνται από µέταλλα, κάποια µε παράξενα ονόµατα όπως το κάδµιο Υπάρχουν επίσης και τα πιο γνωστά όπως ο χαλκός, ψευδάργυρος, αλουµίνιο. Επίσης παρατηρούµε πλαστικό και γυαλί

27 Τι υπάρχει στο εσωτερικό ενός υπολογιστή; Όλα αυτά τα υλικά είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του υπολογιστή µας και δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο κατά τη λειτουργία του Αυτά τα υλικά γίνονται όµως επικίνδυνα όταν ο υπολογιστής µας σπάει σε κοµµάτια και µέρος αυτών των υλικών διασκορπίζονται στο περιβάλλον

28 Τι υπάρχει πίσω από την οθόνη της τηλεόρασης; Έχετε προσπαθήσει να µεταφέρετε την τηλεόρασή σας; Αν ναι, θα έχετε νοιώσει ότι είναι αρκετά βαριά. Γιατί όµως; Το κύριο κατασκευαστικό µέρος µιας τηλεόρασης αποκαλείται «καθοδικός σωλήνας» όπου υπάρχει το µέταλλο µόλυβδος. Ο µόλυβδος βρίσκεται σε µικρές ποσότητες µέσα στο γυαλί της οθόνης. Επίσης στην πίσω µεριά του γυαλιού της οθόνης υπάρχει ένα λεπτό στρώµα φωσφορικού υλικού

29 Τα δύο αυτά υλικά είναι τελείως Τι υπάρχει πίσω από την οθόνη της τηλεόρασης; ακίνδυνα όσο χρησιµοποιούµε κανονικά την τηλεόρασή µας. Όταν όµως θέλουµε να πετάξουµε την παλιά µας συσκευή, είναι σηµαντικό να προσέξουµε ώστε να µην σπάσει και θρυµµατιστεί γιατί τότε αυτά τα υλικά θα διαφύγουν µολύνοντας το περιβάλλον µε συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία Ο σωστός περιβαλλοντικά δρόµος για την παλιά µας συσκευή είναι ο δρόµος της ανακύκλωσης

30 Τι υπάρχει στην καρδιά του ψυγείου; Τα παλιά ψυγεία και οι παλιοί καταψύκτες αποτελούν εξίσου εστία µόλυνσης. Οι παλιοί µηχανισµοί αυτού του είδους περιέχουν φρέον το οποίο χρησιµεύει στο να ψύχει το εσωτερικό του ψυγείου ή του καταψύκτη. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η ουσία αυτή έρχεται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Το αέριο (φρέον) εµπεριέχεται είτε στο ψυκτικό κύκλωµα των µηχανισµών, είτε στη µόνωσή τους σε στερεά µορφή (αφρός πολυουρεθάνης). Όσο το ψυγείο µας λειτουργεί κανονικά δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Όταν έρθει η στιγµή να το πετάξουµε (ως απόβλητο) τότε πρέπει να προσέξουµε να µην πεταχτεί στο πεζοδρόµιο ή αλλού, αλλά να ακολουθήσει ένα δρόµο περιβαλλοντικά σωστό

31 Τι υπάρχει στην καρδιά του ψυγείου; Στην περίπτωση µη σωστής διαχείρισης, οι µηχανισµοί ψύξης µπορεί να αρχίσουν να έχουν διαρροή φρέοντος το οποίο οδηγείται προς τις υψηλότερες στρώσεις της ατµόσφαιρας όπου θα βλάψει τη ζώνη του όζοντος το οποίο µας προστατεύει από τις πιο επικίνδυνες ακτίνες του ήλιου. Χωρίς αυτή την απαραίτητη προστασία, δεν θα µπορούµε πλέον να εκτεθούµε στον ήλιο χωρίς να κινδυνεύουµε από σοβαρές ασθένειες του δέρµατος. Σήµερα, η χρήση του φρέοντος έχει απαγορευτεί. Οι κατασκευαστές έχουν καταβάλει προσπάθειες για να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα προϊόντα µε νέα λιγότερο βλαβερά Οι ψύκτες και οι καταψύκτες περιέχουν ακόµη µονωτικά υλικά: την πολυουρεθάνη. Αυτό το υλικό δεν είναι τοξικό, αλλά αποσυντίθεται πάρα πολύ αργά

32 Τι µπορούµε να κάνουµε; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!!! Με την ανακύκλωση ξεχωρίζονται από τις παλιές µας συσκευές όλα τα διαφορετικά υλικά ώστε από τη µια µεριά να µπορούν να βρεθούν και να αποµονωθούν τα επικίνδυνα υλικά και από την άλλη να συγκεντρωθούν τα υλικά (µέταλλα, πλαστικό, γυαλί) που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν για την κατασκευή άλλων συσκευών

33 Εγώ τι µπορώ να κάνω; ΙΑΛΟΓΗ = ΚΑΛΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Όπως δεν πρέπει να πετάµε στα σκουπίδια τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα γυάλινα µπουκάλια και τα αλουµινένια κουτάκια, έτσι δεν πρέπει να πετάµε και τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές µας συσκευές Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές µπορούν να ανακυκλωθούν

34 Εγώ τι µπορώ να κάνω; Για κάθε παλιά ή άχρηστη συσκευή η διαδικασία της ανακύκλωσης είναι απλή και ανέξοδη

35 Εγώ τι µπορώ να κάνω; ιαχωρίζω τις ηλεκτρικές µου συσκευές από τα οικιακά απόβλητα Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες διαθέτουν το παραπάνω σήµα µπορούν να ανακυκλωθούν

36 Εγώ τι µπορώ να κάνω; Μεταφέρω τις µικροσυσκευές µου στα ηµοτικά Σηµεία Συλλογής ή στον κάδο του σχολείου µου

37 Εγώ τι µπορώ να κάνω; Για την αποµάκρυνση µεγάλων συσκευών τηλεφωνώ στο ήµο (στην υπηρεσία ογκωδών) Στα καταστήµατα ηλεκτρικών συσκευών µε την αγορά καινούργιας συσκευής ζητάω να πάρουν πίσω την παλιά µου

38 Ο ρόµος της Ανακύκλωσης

39 Μονάδες Επεξεργασίας

40 Στάδια Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Υποδοχή και ζύγιση των φορτίων Εκφόρτωση των ΑΗΗΕ από τα φορτηγά Ταξινόµηση των ΑΗΗΕ ανάλογα µε το είδος της συσκευής Προσωρινή αποθήκευση αυτών στους χώρους του εργοστασίου

41 Επεξεργασία και Ανακύκλωση Αποσυναρµολόγηση των ΑΗΗΕ και απορρύπανση των συσκευών µε χειρονακτικό τρόπο Περαιτέρω µηχανική επεξεργασία των συσκευών σε µονάδα µηχανικής επεξεργασίας Ανάκτηση κλασµάτων επεξεργασία Αποθήκευση επικινδύνων υλικών και περαιτέρω διαχείρισή τους

42 Που καταλήγουν; Μετά την επεξεργασία αυτή των ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρµολογηµένων µερών αυτών επιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή καινούργιων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

43 ιαδικασία Επεξεργασίας ΑΗΗΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΑΝ

44 Ανακυκλώνω γιατί Εξοικονοµώ Ενέργεια και Φυσικούς Πόρους Προστατεύω την υγεία µου και το µέλλον του πλανήτη ηµιουργώ νέες θέσεις εργασίας Σώζω το περιβάλλον!

45 Ανακυκλώνω γιατί Νοιώθω καλύτερα!!!

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η Εκδοση 1936 Χρονικά CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Οδηγός Πράσινης Κατανάλωσης από την Greenpeace

Ένας Οδηγός Πράσινης Κατανάλωσης από την Greenpeace Ένας Οδηγός Πράσινης Κατανάλωσης από την Greenpeace εν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως για τη σύγχρονη οικολογική κρίση που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας, οι ευθύνες βαρύνουν σχεδόν αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ µας! ο κόσµος είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 1 περιεχόµενα A. Μήνυµα Προέδρου 4 Β. Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 5 Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 6 Σηµείο Επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2351/23.3.2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο Σοβαρά προβλήματα, που σχετίζονται μεταξύ άλλων-

Διαβάστε περισσότερα

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές]

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Παίζοντας µε τα Απορρίµµατα!! [Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Περιεχόµενα Σωστό- Λάθος... 3 Σταυρόλεξα... 4 Ακροστιχίδα... 6 Ναι/ Όχι... 7 Λαβύρινθοι... 8 Α. Βάλτε το αλουµινένιο κουτάκι στον κάδο ανακύκλωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών)

Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών) Φύλλο εργασίας 1 Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών) Αν αφήσουµε τη µπάλα από τη θέση Α θα κινηθεί γιατί έχει ενέργεια. Έτσι λέγεται η ενέργεια που έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ εφημερίδα για το περιβάλλον Σάββατο- Κυριακή 25-26 Απριλίου 2015 Τεύχος GreenweekΕβδομαδιαία business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ www.greenweek.gr 85 Διογκώνεται το πρόβλημα των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ

. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ Εισηγητής:. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ Όπου κι αν κοιτάξουµε γύρω µας υπάρχει πλαστικό. Αποτελεί µεγάλο µέρος των συσκευασιών για τρόφιµα και αναψυκτικά και για τους περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα