INNOVATIVE ACTIONS Transport

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INNOVATIVE ACTIONS Transport"

Transcript

1 INNOVATIVE ACTIONS Transport Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων στον Τομέα των Υπηρεσιών ως Αποτέλεσμα Νέων Μεταφορικών Υπηρεσιών και Υποδομών στην Περιφέρεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φεβρουάριος 2005

2 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Στόχος μελέτης Ομάδα μελέτης Μεθοδολογία Δομή μελέτης...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υφιστάμενη κατάσταση Εισαγωγή Πληθυσμός Οικονομικό περιβάλλον Τάσεις εξέλιξης κλάδων Χαρακτηριστικά περιφερειών Ταξινόμηση (clustering) περιφερειών Χαρακτηριστικά νομών Συμπεράσματα...83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο κλάδος των Εμπορευματικών Μεταφορών Εισαγωγή Το καθεστώς των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών Επισκόπηση του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα Θεσμικό πλαίσιο Υποδομές Η κατάσταση στην αγορά Πολιτική στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών...89 Συνδυασμένες μεταφορές...91 Η στάση των επαγγελματικών φορέων Ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ήπειρο Οι μεταφορές στις περιφέρειες της Ελλάδας Οι μεταφορές στους νομούς της Ηπείρου Πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές του κλάδου (SWOT analysis) Περιφερειακή πολιτική καινοτομίας στον κλάδο των μεταφορών Ξένες πρακτικές και η εξέλιξη του κλάδου των μεταφορών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Συγκριτική Αξιολόγηση Επενδύσεων Γ' ΚΠΣ (Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) σε Περιφέρειας και Νομούς Ελλάδας Εισαγωγή Αποτελέσματα Γεωγραφική απεικόνιση Συμπεράσματα για την κατανομή του Γ' ΚΠΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Αποτελέσματα από Ανάλυση της Χρήσης του Κόμβου ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Στοιχεία της έρευνας

3 5.2. Αποτελέσματα Συμπεράσματα από τη χρήση του κόμβου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Έρευνα Αγοράς με Ερωτηματολόγια Εισαγωγή Συλλογή δεδομένων Ανάλυση απαντήσεων Λειτουργία Προσωπικό Εξ αποστάσεως εργασία (e-work ή telework) Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες και πληροφορική Δικτύωση και Internet Εκπαίδευση Συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ηπείρου Προτεραιότητες και προβλήματα για τις επιχειρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεράσματα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της περιφέρεια της Ηπείρου Προτεινόμενα μέτρα Μέτρα για την επιχειρηματικότητα Δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (business clusters) Προτάσεις για τις μεταφορικές εταιρείες Επίλογος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σημειώσεις επιλεγμένων συνεντεύξεων Α.1. Γενικές παρατηρήσεις Α.2. Κυριότερα ευρήματα συνεντεύξεων Α.3. Γενικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πρωτότυπο ερωτηματολόγιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πρακτικά συναντήσεων ομάδας εργασίας Πρακτικά 1ης συνάντησης (27 Απριλίου 2004) Πρακτικά 2ης συνάντησης (8 Ιουνίου 2004) Περιληπτικά πρακτικά 3ης συνάντησης (25 Ιουνίου 2004)

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1. Στόχος μελέτης Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στην περιφέρεια της Ηπείρου με στόχο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών ως αποτέλεσμα νέων μεταφορικών υπηρεσιών και υποδομών. Η μελέτη αποτελεί συνέχεια της μελέτης μεταφορικής κινητικότητας για την περιφέρεια της Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου FINESTRA 1. Ο στόχος ουσιαστικά σημαίνει ότι η μελέτη πρέπει αφενός μεν να διερευνήσει την καινοτομικότητα των επιχειρήσεων της περιφέρειας αφετέρου δε να εξετάσει την επίδραση των συγκοινωνιακής υποδομής στην καινοτομικότητα ώστε να προταθούν εν τέλει μέτρα για την ενίσχυση της καινοτομικότητας με νέες επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου (1η Απριλίου 2004), οι προδιαγραφές του παρόντος παραδοτέου συμπεριλαμβάνουν (κατά σειρά αναφορά στη σύμβαση): τάσεις εξέλιξης (ρυθμοί ανάπτυξης) του κλάδου των μεταφορών ανάγκες και προβλήματα του κλάδου (των μεταφορών) δυνητικές επιχειρήσεις οι οποίες θα επωφεληθούν από τις επικείμενες αλλαγές (νέες ευκαιρίες απασχόλησης) καινοτόμες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο των μεταφορών περιφερειακή πολιτική καινοτομίας στρατηγικό σχεδιασμό περιφερειακών πρωτοβουλιών ιδιωτική χρηματοδότηση και συσχέτιση με περιφερειακή και εθνική χρηματοδότηση δυνατότητα δημιουργίας cluster επιχειρήσεων (οριζόντιας ή κάθετης παραγωγικής διαδικασίας) συνεργασίες με ξένες εταιρείες επισκόπηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών (international good practices) στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών (και των logistics) αναμενόμενα αποτελέσματα (με βάση αυτά που αναφέρονται στην πρόταση). Από την αρχή του έργου, βασική αρχή στη στόχευση της παρούσας μελέτης υπήρξε το δεδομένο ότι οι μεταφορές αποτελούν παράγωγη ζήτηση (derived demand) που εξαρτάται από την ευρωστία του συνόλου της οικονομίας, έτσι λοιπόν: Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται (σε κάποιο βαθμό) όλοι οι τομείς της 1 Παραβάντης, Ι. (2002): Μεταφορική Κινητικότητα στην Ήπειρο, Έργο FINESTRA, INTERREG II, BIC Ηπείρου, Ιούνιος. 3

5 οικονομίας και όχι μόνο ο τομέας των μεταφορών, ενέργεια που παρουσιάστηκε και έγινε αμέσως αποδεκτή από τους συνεργάτες του BIC Ηπείρου καθώς και από την πρώτη κιόλας συνάντηση των φορέων που αποτέλεσαν την μόνιμη ομάδα εργασίας (αν και δεν αποτυπώνεται στα περιεχόμενα της σύμβασης). Για τον ίδιο λόγο, δεν αποδίδεται ίδια σημασία σε όλα τα περιεχόμενα της παραδοτέου όπως αυτά αποτυπώνονται στη σύμβαση. Η ομάδα μελέτης εστιάζει σε εκείνα τα ζητήματα που κρίνει ότι είναι θέματα αιχμής για την ενίσχυση της καινοτομικότητας αφενός μεν του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρεια της Ηπείρου αφετέρου δε του κλάδου των μεταφορών, ζητήματα απολύτως αλληλένδετα. Σε αντίθεση με την ανάλυση άλλων παρόμοιων τοπικών μελετών που αφορούν τον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και της καινοτομίας η οποία διενεργείται σε σχετικά ποιοτικό επίπεδο 2, στο παρόν παραδοτέο γίνεται εκτενής χρήση ποσοτικών δεδομένων και μεθόδων πολυπαραμετρικής ανάλυσης δεδομένων (multivariate data analysis) για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σχετικά με τα εξεταζόμενα ζητήματα. Λόγω της πληθώρας των γραφικών παραστάσεων που κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στο παρόν τεύχος, ενώ τα σημαντικότερα συμπεράσματα αποτυπώνονται στο κείμενο που συνοδεύει τα γραφήματα και τις αναλύσεις, εν τούτοις υπάρχουν χρήσιμα πρόσθετα (επιμέρους κυρίως) συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από διαφορετικούς φορείς εάν αυτοί μελετήσουν με προσοχή το σύνολο του υλικού που παρουσιάζεται Ομάδα μελέτης Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τον συντονιστή, τους ειδικούς και τα λοιπά μέλη. Συντονιστής έργου υπήρξε ο Ι. Παραβάντης, Λέκτορας Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Μεταφορές, PhD Περιβάλλον/Ενέργεια αμφότερα από Northwestern University) Η ακόλουθη ομάδα ειδικών (experts, μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς) εργάστηκαν επί συγκεκριμένων θεμάτων (αναφερόμενα σε παρένθεση): Καθ. Ν. Ασημακόπουλος (χρήση Internet και δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων) Αναπλ. Καθ. Α. Λαγοδήμος (logistics) Επίκ. Καθ. Π. Δεμέστιχας (ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες και δίκτυα) Η ομάδα μελέτης συμπληρώθηκε από τους κατωτέρω μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς: Α. Τζικόπουλος Γ. Κρητικού Ν. Δημητρίου Συμπληρωματικές εργασίες επιτελέστηκαν σε δυο προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 2 Δαβαράκης, Κ.Θ. (1999): Μελέτη Σκοπιμότητας Εφαρμογών Κοινωνίας των Πληροφοριών - Θεματικό Πεδίο: Μεταφορές, Β. Δεβελέγκα (Επιμέλεια Έκδοσης), Κ. Χρηστάκη (Συλλογή Στοιχείων Ερωτηματολογίων), ΣΧΕΔΙΟ RISE, Ιωάννινα, Ιανουάριος. 4

6 που ανατέθηκαν στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας μελέτης 3,4. Για την απεικόνιση των δεδομένων σε γραφήματα και την ανάλυσή τους με στατιστικές μεθόδους χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Minitab 14.13, Systat 10.2 και Jump Μεθοδολογία Στη μελέτη αυτή ακολουθήσαμε, κατά σειρά, τα ακόλουθα βήματα: Καταρχήν, συντάξαμε αναλυτικά περιεχόμενα του παρόντος παραδοτέου, που περιελάμβαναν αφενός μεν τα αναφερόμενα στη σύμβαση (με απόδοση περισσότερης έμφασης σε ορισμένα όμως εξ αυτών) αφετέρου δε πρόσθετα στοιχεία και αναλύσεις που κρίναμε απαραίτητα για την ορθή και πλήρη εκπόνηση της εργασίας μας. Τα εμπλουτισμένα περιεχόμενα της μελέτης μας παρουσιάστηκαν στους συνεργάτες του BIC Ηπείρου στην αρχή του έργου και συζητήθηκαν με την μόνιμη ομάδα εργασίας που συναντούσαμε σε μηνιαία βάση καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (περισσότερα για τις συναντήσεις κατωτέρω). Η πρώτη μας δουλειά ήταν να προβούμε σε μια ανανεωμένη και πληρέστερη (αυτής του FINESTRA) βιβλιογραφική καταγραφή της υφιστάμενης καταγραφής του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος της περιφέρειας της Ηπείρου (και όχι μόνο του κλάδου των μεταφορών, σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις). Ακολούθησε μια από τις σημαντικότερες εργασίες μας, που ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της Ηπείρου με τις λοιπές περιφέρειες της Ελλάδας, (βάσει κοινωνικοοικονομικών στατιστικών στοιχείων) που έγινε αφενός μεν σε επίπεδο περιφερειών αφετέρου δε και σε επίπεδο νομών. Κατά τη σύγκριση περιφερειών, χρησιμοποιήσαμε ανάλυση συστάδων (cluster analysis) για τον ορισμό συστάδων περιφερειών με ομοειδή χαρακτηριστικά και επιγραμματικά προέκυψε ότι λόγω της γεωγραφικής και οικονομικής απομόνωσης από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, η Ήπειρος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Η εξαιρετικά πρωτότυπη αυτή δουλειά έγινε πέραν των συμβατικών μας υποχρεώσεων και παρήγαγε ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και εξόχως σημαντικά συμπεράσματα για την περιφέρεια. Σύμφωνα και με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, προβήκαμε σε μια αναλυτικότερη καταγραφή της κατάστασης στον κλάδο των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών σε Ευρώπη, Ελλάδα και Ήπειρο με σκοπό να αναδειχθούν αφενός μεν οι τάσεις εξέλιξης (στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο) αφετέρου δε οι ανάγκες και τα προβλήματα του κλάδου. Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε στις δυνατότητες επωφελούς συνεργασίας με ξένες επιχειρήσεις και την καταγραφή των δυνατοτήτων χρήσης καινοτομικών τεχνολογιών (π.χ. Ευφυών Μεταφορικών Συστημάτων ή ITS) ώστε να αυξηθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο. 3 Μαρκατζίνου, Σ. και Ε. Χαιριστανίδου (2004): Ανάλυση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 4 Αναστογιάννης, Α. (2005): Διερεύνηση Προβλημάτων Επιχειρήσεων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα, Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 5

7 Από τα στοιχεία που συλλέξαμε για τον κλάδο των μεταφορών (και από τα παλαιότερα στοιχεία του FINESTRA), καταρτίσαμε μια (συνοπτική) ανάλυση SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) για τον κλάδο των μεταφορών. Η επόμενη εργασία μας ήταν η δεύτερη εξαιρετικά σημαντική προσφορά μας (πέραν των συμβατικών μας υποχρεώσεων) που συνίστατο σε μια ομοίως εξαιρετικά πρωτότυπη συγκριτική αξιολόγηση των επενδύσεων του Γ' ΚΠΣ (Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) στους νομούς της Ελλάδας. Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτής, μπορούν να γίνουν κατανοητές οι πολύ διαφορετικές συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στους νομούς της Ελλάδας ανάλογα με τα κονδύλια που έχουν εισρεύσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέλος των φορέων της μόνιμης ομάδας εργασίας ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της σχετικής ποσοτικής μας ανάλυσης «εξηγούν πολλά πράγματα που είχαμε διαπιστώσει αλλά δεν μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε». Η τελευταία σημαντική εξωσυμβατική προσφορά εργασίας μας ήταν η ανάλυση και σχολίαση επιλεγμένων αποτελεσμάτων από τη χρήση του (Πανελλαδικού) κόμβου ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της περιφέρειας 5. Η σημασία της χρήσης του διαδικτύου στον επιχειρηματικό τομέα αποτέλεσε ένα από τα συχνότερα θέματα συζήτησης στις συναντήσεις μας με τους φορείς και τα συμπεράσματα της σχετικής ανάλυσης είναι αρκετά αποκαλυπτικά και συχνά κόντρα στην κοινή λογική, αποτελούν δε πολύτιμο οδηγό για την άριστη στόχευση της ανάπτυξης online υπηρεσιών με στόχο της Ηπειρώτικες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η συλλογή στοιχείων πεδίου χρονικά υλοποιήθηκε παράλληλα με τις υπόλοιπες, και συνίστατο σε έρευνα αγοράς μέσω 32 συνεντεύξεων (βασισμένες σε ερωτηματολόγια) με στελέχη επιχειρήσεων με σκοπό τη διερεύνηση μιας σειράς θεμάτων καινοτομικότητας και την αποτύπωση των προβλημάτων των Ηπειρώτικων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις εμπορευματικές μεταφορές. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων συγκρίθηκαν με εκείνα της μελέτης του FINESTRA για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η σύγκριση των απαντήσεων που αφορούν τις μεταφορές με εκείνες του FINESTRA δεδομένου ότι από τότε έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία σημαντικές υποδομές όπως η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και ο Λιμένας της Ηγουμενίτσας ενώ άλλες σημαντικές υποδομές όπως η Εγνατία Οδός είναι έτοιμες σε μεγάλα τμήματα (αλλά όχι ολοκληρωμένες). Επιγραμματικά αξίζει να αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε σε απόλυτη συμφωνία με μια εκ των βασικών διαπιστώσεων της επιστημονικής ομάδας που ασχολήθηκε με τον τουρισμό ότι στην Ήπειρο δεν υπάρχει πνεύμα επιχειρηματικότητας 6, συμπέρασμα που προκύπτει και από τις τακτικές συναντήσεις με την μόνιμη ομάδα εργασίας, και από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και από τη συνολική εικόνα που 5 Παραβάντης, Ι. και Α. Τζικόπουλος (2004): Αναφορά Αποτελεσμάτων Έρευνας Μέτρησης της Ικανοποίησης των Χρηστών του Κόμβου, Ενότητα Εργασίας ΕΕ6, Παραδοτέο Π-ΕΕ6.5β, Δράση 1 (Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Πρακτικές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν), Υπεύθυνος έργου Επίκ. Καθηγητής Δ. Σάμψων, Δεκέμβριος. 6 Swarbrooke, J. (2004): Report of the Tourism Working Group, E.N.T.I.l Programme in Epirus. 6

8 έχει ο συντονιστής της παρούσας μελέτης με βάση την ενασχόληση του με τα προβλήματα της περιφέρειας από το έργο FINESTRA. Βασισμένοι στα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που συλλέξαμε και αναλύσαμε προηγουμένως, τα αποτελέσματα της συσταδοποίησης των περιφερειών της Ελλάδας κυρίως δε τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια, καταρτίσαμε και μια (συνοπτική) ανάλυση SWOT για την περιφέρεια της Ηπείρου. Βασισμένοι στο σύνολο των στοιχείων και αναλύσεων μας, σχολιάζουμε την προοπτική δημιουργίας συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών και των logistics, αν και (όπως θα τονίσουμε και αργότερα) στην παρούσα φάση προέχει η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών ανόθευτου υγιούς ανταγωνισμού ώστε να ωφεληθεί το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο μικρός αριθμός μεταφορικών επιχειρήσεων. Κλείνουμε τη μελέτη με την ανασκόπηση των σημαντικότερων συμπερασμάτων από τις διάφορες εργασίες μας και την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση του πνεύματος καινοτομίας, την αύξηση των επενδύσεων και την βελτίωση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια της Ηπείρου. Καθ όλη τη διάρκεια του έργου και παράλληλα με την υλοποίηση των ανωτέρω βημάτων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τοπικούς φορείς με στόχο την συζήτηση των ευρημάτων μας ώστε οι παρατηρήσεις τους να ενσωματωθούν στο κείμενο της μελέτης. Η αρχική λίστα συναντήσεων που προτάθηκε από τον συντονιστή της ομάδας μελέτης προέβλεπε συναντήσεις με επιχειρήσεις, επαγγελματικούς φορείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικούς φορείς, για να υπάρξει δε μέγιστη ωφέλεια στην εκπόνηση της εργασίας, οι συναντήσεις έπρεπε να γίνουν στη συγκεκριμένη σειρά. Αντί αυτής της μεθόδου, με υπόδειξη του BIC Ηπείρου προβήκαμε σε συναντήσεις με συγκεκριμένους δημόσιους και επαγγελματικούς φορείς που συνιστούσαν μια μόνιμη ομάδα εργασίας (ήταν δηλαδή ίδιοι σε όλες τις συναντήσεις). Δυστυχώς, οι ακόλουθοι λόγοι περιόρισαν τη χρησιμότητα και τη συνεισφορά των συναντήσεων αυτών στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης: έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των περισσότερων φορέων εκ των 20 φορέων που τυπικά ήταν προσκεκλημένοι στις συναντήσεις, συνήθως συμμετείχαν κάτω των 5 σχετική απροθυμία και μη συνεισφορά γνώμης ακόμα και αυτών που συμμετείχαν ήταν περισσότερο ακροατές παρά ομιλητές (με εξαίρεση δυο ή τριών εκπροσώπων που είχαν ζωηρό ενδιαφέρον και συμμετοχή σε όλες σχεδόν τις συναντήσεις) σχεδόν παντελής έλλειψη συμμετοχής φορέων εκτός Νομού Ιωαννίνων εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να πρέπει να βασιστούμε κυρίως στα ερωτηματολόγια για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε τα κύρια προβλήματά τους που σχετίζονται με την καινοτομικότητα και τις μεταφορές Δομή μελέτης Βάσει των όσων αναφέρθηκαν στην ενότητα για τη μεθοδολογία, το ανά χείρας παραδοτέο έχει την ακόλουθη δομή: Κεφάλαιο 2: περιέχει την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης με αναλυτικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία για τους Νομούς της Ηπείρου, 7

9 συγκριτικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και συσταδοποίηση των περιφερειών της Ελλάδας και συγκριτικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία για τους νομούς της Ελλάδας Κεφάλαιο 3: περιέχει την κριτική ανάλυση του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη με συμπεράσματα και ανάλυση SWOT για τον κλάδο των μεταφορέων της Ηπείρου Κεφάλαιο 4: περιέχει τη συγκριτική αξιολόγηση των επενδύσεων του Γ' ΚΠΣ σε επίπεδο νομών Κεφάλαιο 5: παρουσιάζει τα αποτελέσματα από ανάλυση της χρήσης του ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Κεφάλαιο 6: περιέχει την έρευνα αγοράς με τα ερωτηματολόγια Κεφάλαιο 7: κάνει ανασκόπηση του συνόλου των συμπερασμάτων από όλα τα προηγούμενα κεφάλαια και παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει η ομάδα μελέτης για την ενθάρρυνση της καινοτομικότητας στην Ήπειρο και την ενίσχυση του κλάδου των μεταφορών. Το υλικό συμπληρώνεται με παραρτήματα που περιέχουν το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στις συνεντεύξεις και αναλυτικότερες σημειώσεις από επιλεγμένες συνεντεύξεις. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υφιστάμενη κατάσταση 2.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε σημαντικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας της Ηπείρου. Επίσης παρουσιάζουμε επιλεγμένα χαρακτηριστικά όλων των περιφερειών της Ελλάδας με σκοπό την σύγκριση με την περιφέρεια της Ηπείρου ομαδοποιούμε με τη μέθοδο ανάλυσης συστάδων (clustering) τις περιφέρειες, με βάση τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν ώστε να προκύψουν χρήσιμες ομοιότητες και διαφορές τέλος παρουσιάζουμε επιλεγμένα χαρακτηριστικά για όλους τους νομούς της Ελλάδας ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας Πληθυσμός Επιγραμματικά, ισχύουν τα ακόλουθα για την Ήπειρο: νομοί Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας (Σχήμα 2.1) Σχήμα 2.1. Νομοί Ηπείρου έδρα τα Ιωάννινα περιέχει το 3.2% του πληθυσμού της Ελλάδας έχει ποσοστό 2.9% των καλλιεργούμενων εκτάσεων παράγει το 2.4% του ΑΕΠ (ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος) παράγει το 3.2% του προϊόντος του αγροτικού τομέα, το 1.5% της μεταποίησης και το 2.5% του τομέα των υπηρεσιών της αναλογεί κατά κεφαλή προϊόν 3.05 εκατ. δρχ (δηλώνεται εισόδημα 1.06 εκατ. δρχ ανά κεφαλή) που την κατατάσσει τελευταία, μεταξύ των περιοχών της Ελλάδας, με 75% του μέσου όρου της Ελλάδας (στοιχεία 2001) παρουσιάζει αύξηση του ποσοστού ανεργίας 9

11 συνολικός προϋπολογισμός του ΠΕΠ (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Ηπείρου στο Γ' ΚΠΣ είναι 680 εκατ. Βασικά πληθυσμιακά στοιχεία (απογραφές 1971 έως και 2001) για την περιφέρεια παρουσιάζονται στην Πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1. Πληθυσμός απογραφών ανά νομό και δήμο Νομοί Δήμοι Πληθυσμός Παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση από το 1971 στο 1981 αλλά έκτοτε υπάρχει μια σταθερή ήπια αύξηση του πληθυσμού. Αναλυτικότερη εικόνα ανά νομό παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2. Πίνακας 2.2. Πληθυσμός νομών Ηπείρου ανά νομό και 10ετία Νομοί Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα Ο Νομός Ιωαννίνων εμφανίζει τη σημαντικότερη αύξηση από το 1971 έως το Οικονομικό περιβάλλον Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά τις απογραφές 2001, 1991, 1981 και 1971 παρουσιάζεται στους Πίνακες 2.3 έως και

12 Πίνακας 2.3. Πληθυσμός της Ηπείρου και μεταβολή σε απογραφές Πόλεις Πληθυσμός (Απογραφή 2001) Πληθυσμός (Απογραφή 1991) Μεταβολή (%) Πληθυσμός (Απογραφή 1991) Πληθυσμός (Απογραφή 1981) Μεταβολή (%) Πληθυσμός (Απογραφή 1981) Πληθυσμός (Απογραφή 1971) Μεταβολή (%) Δ.Δ.Ιωαννίνων Ιωάννινα Δ.Δ. Άρτας Δ.Δ. Πρέβεζας Άρτα Πρέβεζα Δ.Δ. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα Ανατολής Φιλιππιάδα Πέτας Μέτσοβο Κόνιτσα Παμβώτις (Κατσικάς) Παραμυθία Πασάρωνος (Ελεούσα) Πέραμα Φανάρι (Καναλλάκιον) Πάργα

13 Πόλεις Οικονομικώς ενεργοί Σύνολο Πίνακας 2.4. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Ηπείρου (2001) Σύνολο Πρωτογενής Τομέας NACE A-B Απασχολούμενοι Άνεργοι Οικονομικώς μη ενεργοί Δευτερογενής Τομέας NACE C-F Τριτογενής Τομέας NACE G-Q Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Σύνολο Σύνολο Άρτα Πέτας Ηγουμενίτσα Παραμυθία Ιωάννινα Ανατολή Κόνιτσα Μέτσοβο Παμβώτις (Κατσικάς) Πρέβεζα Πάργα Φανάρι Φιλιππιάδα

14 Πίνακας 2.5. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Ηπείρου (1991) Άνεργοι Άνεργοι Πόλεις Συνολικά Απασχολούμενοι Σύνολο Από αυτούς νέοι Οικονομικώς μη ενεργοί Ιωάννινα Άρτα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα Ανατολή Φιλιππιάδα Πέτα Μέτσοβο Κόνιτσα Παμβώτις (Κατσικάς) Παραμυθία Καναλλάκι (Φανάρι) Πασάρωνος (Ελεούσα)

15 Πίνακας 2.6. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Ηπείρου (1981) Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (1981) Άνεργοι Άνεργοι Πόλεις Συνολικά Απασχολούμενοι Σύνολο Από αυτούς νέοι Οικονομικώς μη ενεργοί Ιωάννινα Φιλιππιάδα Πρέβεζα Πέτα Παραμυθία Παμβώτις (Κατσικάς) Μέτσοβο Κόνιτσα Ηγουμενίτσα Άρτα Ανατολή Πίνακας 2.7. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Ηπείρου (1971) Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (1971) Άνεργοι Άνεργοι Πόλεις Συνολικά Απασχολούμενοι Σύνολο Από αυτούς νέοι Οικονομικώς μη ενεργοί Νομός Ιωαννίνων Νομός Άρτης Νομός Πρεβέζης Νομός Θεσπρωτίας

16 Το σημαντικότερο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός των Ιωαννίνων που απασχολείται στον πρωτογενή τομέα είναι αρκετά χαμηλότερος (2% βάσει της απογραφής 2001) από αυτό των άλλων πρωτευουσών νομών (8.7 έως 15.7%) και αντίστοιχα αυτός του τριτογενή τομέα αρκετά μεγαλύτερος (78.7% βάσει της απογραφής 2001, συγκρινόμενο με 66 έως 71.7% για τους άλλους νομούς). Πίνακας 2.8. Επιχειρήσεις Ηπείρου, μέση ετήσια απασχόληση μισθωτών υπαλλήλων (ΜΕΑ) και τζίρος (σε εκατομμύρια ) ανά Νομό (έτος 1995) Περιφέρεια Αριθμός Επιχειρήσεων ΜΕΑ Τζίρος και νομός Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Πίνακας 2.9. Επιχειρήσεις Ηπείρου και τζίρος αυτών (σε εκατομμύρια ) ανά νομό (έτος 2000) Περιφέρεια Αριθμός Επιχειρήσεων Τζίρος και νομός Σύνολο % Σύνολο % Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Πίνακας Επιχειρήσεις της Ηπείρου και τζίρος αυτών (σε εκατομμύρια ) ανά νομό (έτος 2001) Περιφέρεια Αριθμός Επιχειρήσεων Τζίρος και νομός Σύνολο % Σύνολο % Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο αριθμός επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερος στο Νομό Ιωαννίνων (υπερδιπλάσιος του αριθμού σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους νομούς. 15

17 Πίνακας Αριθμός επιχειρήσεων, μέση ετήσια απασχόληση μισθωτών υπαλλήλων (ΜΕΑ) και τζίρος (σε εκατομμύρια ) κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (έτος 1995) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Επιχειρήσεων ΜΕΑ Τζίρος ΣΥΝΟΛΟ % Σ.Ε. % Περ. Σύνολο % Σ.Ε. % Περ. Σύνολο % Σ.Ε. % Περ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Ορυχεία και λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αέριου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο: επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και εμπορικές δραστηριότητες Δημοσία διοίκηση και άμυνα: υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Επιχειρήσεις άγνωστης κατηγορίας Για τις κατηγορίες με λιγότερες από 4 επιχειρήσεις δεν εμφανίζονται η απασχόληση και ο τζίρος, αλλά συνυπολογίζονται στο σύνολο 16

18 Πίνακας Αριθμός επιχειρήσεων Ηπείρου και τζίρος αυτών (σε εκατομμύρια ) ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (έτος 2000) Κατηγορία Αριθμός Επιχειρήσεων Τζίρος Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό και μη διαφοροποιούμενες παραγωγικές δραστηριότητες νοικοκυριών για ίδια χρήση Άγνωστη κατηγορία Για τους κλάδους με λιγότερες από 4 επιχειρήσεις δεν εμφανίζεται ο τζίρος αλλά συνυπολογίζεται στο σύνολο 1 17

19 Πίνακας Αριθμός επιχειρήσεων Ηπείρου και τζίρος αυτών (σε εκατομμύρια ) ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (έτος 2001) Κατηγορία Αριθμός Επιχειρήσεων Τζίρος Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό και μη διαφοροποιούμενες παραγωγικές δραστηριότητες νοικοκυριών για ίδια χρήση Άγνωστη κατηγορία Για τους κλάδους με λιγότερες από 4 επιχειρήσεις δεν εμφανίζεται ο τζίρος αλλά συνυπολογίζεται στο σύνολο 2 18

20 Βάσει των δεδομένων για τις επιχειρήσεις του 2001, 31.9% των επιχειρήσεων είναι στον κλάδο του εμπορίου με δεύτερους τους κλάδους ξενοδοχείων/εστιατορίων (14.7%) και κατασκευών (14.1%) Τάσεις εξέλιξης κλάδων Ακολούθως παρουσιάζουμε στα Σχήματα 2.2 έως και 2.17 την τάση εξέλιξης των οικονομικών κλάδων με βάση τα στοιχεία των απογραφών επιχειρήσεων των ετών 1995, 2000 και ManufactC Σχήμα 2.2. Τάση εξέλιξης του συνολικού αριθμού μεταποιητικών επιχειρήσεων 19

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 -

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιούνιος 2011 Περιεχόμενα 1 Περίληψη - 5-2 Εισαγωγή - 9-2.1 Μεθοδολογία και πηγές της μελέτης - 9-2.2 Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Μελέτη εκτίμησης χωρικών επιπτώσεων του Οδικού Άξονα της Δυτικής Χώρας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Τελική Έκθεση Μάρτιος 2015 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Σχήματα... 5 Πίνακες... 6 1 Η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευση... 9 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο «Έγκριση Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα