Σχετικά με το μάθημα. Ο Υπολογιστής Η γενική εικόνα. Η μνήμη. Ενότητες μαθήματος. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Βιβλία για το μάθημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά με το μάθημα. Ο Υπολογιστής Η γενική εικόνα. Η μνήμη. Ενότητες μαθήματος. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Βιβλία για το μάθημα"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές (αρχές λειτουργίας και τεχνολογία) Σχετικά με το μάθημα Ενότητες μαθήματος Αρχές λειτουργίας υπολογιστών Υλικό (hardware) Αρχιτεκτονική Η/Υ Αλγόριθμοι Χειρισμός Δομές Λογισμικό (software) htt://d.oo.gr/~mstral/t/cstro/ Μ.Στεφανιδάκης Βιβλία για το μάθημα Behrouz A. Forouza, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Adrew M. Lster, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, ΔΙΑΥΛΟΣ, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 2 Ο Υπολογιστής Η γενική εικόνα Η μνήμη ; Από πού προέρχονται τα ; Πού αποθηκεύονται τα ; σύστημα επεξεργασίας Μετασχηματισμός σε, βάσει ενός προγράμματος ; Και το ; Πώς αναπαρίσταται; Πού βρίσκεται αποθηκευμένο; επεξεργασία Μνήμη * αποθήκευση Τα και αποθηκεύονται στη μνήμη Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση επεξεργασίας * Στην πραγματικότητα το σύστημα μνήμης είναι πολυπλοκότερο! Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 3 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 4

2 Το μοντέλο vo Neuma Το ; Πώς κατασκευάζεται ένα ; Ποιος δημιουργεί τις εντολές; μονάδα επεξεργασία Μνήμη Υπολογιστής αποθηκευμένου προγράμματος Το (εντολές( εντολές) ) αποθηκεύεται μαζί με τα στη μνήμη Είναι ένα σύνολο εντολών ( οδηγιών ) Περιγράφει το είδος της επεξεργασίας των Τα εξαρτώνται από τα και το Κάθε οδηγία ονομάζεται εντολή μηχανής εκτελεί μια μικρή, αυτοτελή λειτουργία το () αποτελείται από πολλές εντολές μηχανής η εντολή μηχανής διαφέρει από τις εντολές υψηλού επιπέδου των γλωσσών προγραμματισμού κάθε εντολή μιας γλώσσας προγραμματισμού μεταφράζεται (μεταγλωττίζεται) σε πολλές εντολές μηχανής! Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 5 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 6 Εντολή Μηχανής Χρονισμός συστήματος Mache Istructo Μικρή λειτουργία χειρισμού μεταφορά από/προς μνήμη αριθμητική πράξη μεταξύ δύο αριθμών έλεγχος αν ένας αριθμός είναι μηδέν... κ.ο.κ Οι εντολές μηχανής εκτελούνται σειριακά Η μια μετά την άλλη από την επόμενη θέση μνήμης Εξαίρεση: εντολές διακλάδωσης Εάν μια συνθήκη είναι αληθής, τότε μεταφορά της εκτέλεσης σε διαφορετικό σημείο του προγράμματος (όχι από την επόμενη θέση μνήμης) brach ή jum! Το σχήμα συμπληρώνεται με τις μονάδες -, για επικοινωνία με τον έξω κόσμο ρολόι (clock) μονάδα επεξεργασία υπολογιστικό σύστημα Μνήμη Χρονισμός μέσω ενός σήματος ρολογιού Ο παλμός του υπολογιστικού συστήματος Καθορίζει την έναρξη της επόμενης λειτουργίας Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 7 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 8

3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τι περιέχει το μονοπάτι ; Cetral Processg Ut (CPU) ρολόι (clock) μονάδα μονοπάτι Μονοπάτι (ή διαδρομή ) (dataath) Εκτέλεση πράξεων Μονάδα (cotrol ut) Επιλογή πράξης σύμφωνα με κάθε εντολή Οι καταχωρητές παρέχουν τα κατά την εκτέλεση των πράξεων. Στους καταχωρητές αποθηκεύονται επίσης τα αποτελέσματα των πράξεων. Cetral Processg Ut (CPU) ρολόι (clock) μονάδα καταχωρητές εκτέλεση πράξεων Καταχωρητές (regsters) Θέσεις προσωρινής αποθήκευσης, γρήγορης προσπέλασης (περιορισμένος αριθμός: 16, 32 ή 64) Μονάδες εκτέλεσης αριθμητικών (και άλλων) πράξεων Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 9 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 10 Εκτέλεση εντολών: ο κύκλος μηχανής Πώς αποθηκεύονται τα ; 2. Decode: Αποκωδικοποίησε την εντολή (προετοίμασε τα σήματα και τις πηγές των ) μονάδα ρολόι (clock) 4. Store: Αποθήκευσε καταχωρητές τα αποτελέσματα (εάν απαιτείται) 3. Execute: Εκτέλεσε την απαιτούμενη πράξη/λειτουργία Και η μεταφορά από/προς μνήμη; 1. Fetch: Φέρε την επόμενη προς εκτέλεση εντολή από τη μνήμη Στη μνήμη και στους καταχωρητές; Στις μονάδες εκτέλεσης πράξεων; Απάντηση: σε δυαδική μορφή! Ακολουθίες από 0 και 1 ή αλλιώς ON/OFF, Αληθές/Ψευδές κ.ο.κ. Ισχύει για κάθε είδους Ακόμα και για μη αριθμητικά : κείμενο, εικόνα, ήχο... Και οι εντολές του υπολογιστή επίσης! Γιατί σε δυαδική μορφή; Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 11 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 12

4 Η τρέχουσα τεχνολογία των υπολογιστών Γιατί ψηφιακή τεχνολογία; Ηλεκτρονική Τα στοιχεία που συγκροτούν τους υπολογιστές λειτουργούν με στάθμες τάσης ή φορά ρεύματος Υλοποίηση με ημιαγωγούς Ψηφιακή Οι επιτρεπόμενες τιμές ανήκουν σε διακριτές στάθμες Δυαδική Δύο στάθμες, ON ή OFF, 0 ή 1 Τα στοιχεία που συγκροτούν τους υπολογιστές υλοποιούν διακοπτικές λειτουργίες (ανοικτό-( κλειστό) ; Τι θα συνέβαινε μεταξύ δύο αναλογικών τμημάτων (με συνεχές πεδίο τιμών); ψηφιακό στοιχείο Ηλεκτρονικός Θόρυβος ψηφιακό στοιχείο Δυνατότητα αναγέννησης του αρχικού σήματος Όσο η παραμόρφωση δεν υπερβαίνει κάποια όρια Όσο λιγότερες στάθμες επιτρέπονται, τόσο τα επιτρεπτά όρια διακύμανσης είναι μεγαλύτερα Πλεονέκτημα της δυαδικής τεχνολογίας Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 13 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 14 Στάθμες ψηφιακού σήματος Δυαδική λογική 2 στάθμες V+ και V- (π.χ. 5V και 0V) Τροφοδοσία και γείωση Αναπαριστούν το λογικό 1 και 0 αντίστοιχα Κυματομορφές Κυματομορφές Η στάθμη τάσης σε ένα σημείο του κυκλώματος στην εξέλιξη του χρόνου Στα πρώτα V+ ολοκληρωμένα λογικά κυκλώματα η τάση τροφοδοσίας ήταν >15V ενώ σήμερα βρίσκεται γύρω V- στο 1V ιδανικά T στην πραγματικότητα... Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 15 Το τρανζίστορ αυτό είναι τύπου NMOS. Υπάρχει και το συμπληρωματικό PMOS. Γιατί δυαδική τεχνολογία; πηγή (source) υπόστρωμα (body) πύλη (gate) + + καταβόθρα (dra) Το τρανζίστορ MOSFET Ο μικροσκοπικός διακόπτης των σύγχρονων κυκλωμάτων Η θεωρία λειτουργίας του είναι γνωστή από το αλλά τα πρώτα λειτουργικά κυκλώματα κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 60 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 16 - κανάλι (chael)

5 Ημιαγωγοί σε δύο διαφάνειες! Ημιαγωγοί Στοιχεία με κρυσταλλική δομή (πυρίτιο, γερμάνιο...) Μεταξύ αγωγών και μονωτών Σε θερμοκρασία δωματίου και καθαρή μορφή: όχι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού Προσμίξεις με ακάθαρτα υλικά (murtes) Dog Προσθήκη ελεύθερων ηλεκτρονίων (doors) -tye Προσθήκη οπών (accetors) απουσία ηλεκτρονίων -tye Τα χαρακτηριστικά αγωγιμότητας αλλάζουν! Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 17 Ημιαγωγοί σε δύο διαφάνειες! Το ενδιαφέρον σημείο (επαφής) Όταν ενώνονται ημιαγωγοί -tye και -tye Στο σημείο επαφής: κατάσταση ισορροπίας μετά από την αρχική μετακίνηση ηλεκτρονίων στο - tye, περαιτέρω ηλεκτρόνια απωθούνται Με ορθή πόλωση, και άλλα ηλεκτρόνια μπορούν να υπερπηδήσουν το εμπόδιο και να φτάσουν στο - tye, οπότε παρατηρείται ροή ρεύματος Με ανάστροφη πόλωση, νέα ηλεκτρόνια δεν έχουν την ευκαιρία να φτάσουν στο -tye, οπότε δεν ρέει ρεύμα μέσω της επαφής την ανάστροφη πόλωση εκμεταλλεύονται τα ηλεκτρονικά ψηφιακά κυκλώματα των υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 18 Λειτουργία του τρανζίστορ MOS(FET) Η συρρίκνωση του τρανζίστορ Στο μέλλον, το σχήμα του τρανζίστορ θα είναι λίγο διαφορετικό για να λειτουργεί σωστά σε μικρότερες διαστάσεις! V+ - V- V+ αγώγιμο κανάλι V- Ένας σύγχρονος επεξεργαστής μπορεί να περιέχει πάνω από 1 δις τρανζίστορ σε μία επιφάνεια 280mm 2 Πλεονεκτήματα Ταχύτερη λειτουργία Πιο γρήγοροι χρόνοι ON-OFF Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας Για τον ίδιο αριθμό τρανζίστορ! Μεγαλύτερη ολοκλήρωση Μείωση κόστους παραγωγής και αύξηση λειτουργικότητας Τρέχουσα εμπορική τεχνολογία: Μέγεθος (καναλιού) τρανζίστορ = 22m Στο μέλλον: 14 m στη συνέχεια: έρευνα για νέους διακόπτες ; Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 19 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 20

6 Το (μικρο)τσιπ Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Επίσημος όρος: Ολοκληρωμένο κύκλωμα Itegrated Crcut (IC) mcro(ch) όλα τα στοιχεία συνδυάζονται στο ίδιο υπόστρωμα πυριτίου. Τρανζίστορ, αγωγοί Πυκνωτές, αντιστάσεις Itel P4 rocessor mcroch (2005) 169 εκ. τρανζίστορ 90m Νόμος του Moore (εμπειρικός) ο αριθμός των τρανζίστορ ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα διπλασιάζεται κάθε 1,5-2 χρόνια Λόγω της απαιτούμενης ακρίβειας, μια γραμμή παραγωγής κοστίζει δισ. $ Γραμμές παραγωγής Φωτολιθογραφία με μάσκες Επικάλυψη με ειδικό φωτοανθεκτικό υλικό (hotoresst) Έκθεση σε υπεριώδες φως (με το ανάλογο μήκος κύματος) Μέσω μιας μάσκας που επιλέγει τις περιοχές επεξεργασίας Απομάκρυνση hotresst από επιλεγμένες περιοχές, αφήνοντας εκτεθειμένα τα μέρη προς επεξεργασία Διεργασίες στα εκτεθειμένα μέρη Οξείδωση, απόξεση, απόθεση μετάλλου, εμφύτευση ιόντων... Ταυτόχρονα σε εκατομμύρια τρανζίστορ! Επανάληψη Από το βήμα της μάσκας Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 21 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 22 Η αρχική επιφάνεια Εφαρμογή hotoresst και μάσκας SO - μονωτής 2 εκτεθειμένο τμήμα μάσκα φωτολιθογραφίας Ένα λεπτό επίπεδο SO 2 σχηματίζεται με οξείδωση σε 1000 ο C -e πολύ καθαρό πυρίτιο Η μάσκα της φωτολιθογραφίας είναι διαφορετική ανά βήμα επεξεργασίας (ανάλογα με το επιθυμητό σχήμα). επικάλυψη με hotoresst υπόστρωμα πυριτίου Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 23 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 24

7 Εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας Μετά την απόξεση Στα μέρη που μένουν εκτεθειμένα, μετά την υπεριώδη ακτινοβολία το hotoresst γίνεται εύπλαστο. Στη συνέχεια αφαιρείται με χημικό τρόπο, αφήνοντας εκτεθειμένα μέρη για το επόμενο βήμα κατεργασίας. Στα μέρη που μένουν εκτεθειμένα εφαρμόζεται διαδικασία απόξεσης με τη βοήθεια οξέων. Στη συνέχεια η επιφάνεια καθαρίζεται με απιονισμένο νερό και στεγνώνει με άζωτο. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 25 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 26 Απόθεση νέων στρωμάτων SO 2 Dog Υπόστρωμα τρανζίστορ Πριν το βήμα αυτό έχει προηγηθεί πάλι η εφαρμογή hotoresst και μάσκας! Στο εξής η εφαρμογή μάσκας θα εννοείται πριν κάθε νέο βήμα. SO 2 μονωτής για το διαχωρισμό των τρανζίστορ Μέσω της εμφύτευσης με τη βοήθεια μιας δέσμης ιόντων, αλλάζει ο τύπος του ημιαγωγού της περιοχής κάτω από το λεπτό στρώμα οξειδίου σχηματίζοντας το υπόστρωμα των τρανζίστορ NMOS (dog) εμφύτευση ιόντων υπόστρωμα Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 27 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 28

8 Dog Υπόστρωμα τρανζίστορ Εναπόθεση olyslco εμφύτευση ιόντων olyslco Μέσω της εμφύτευσης με τη βοήθεια μιας δέσμης ιόντων, αλλάζει ο τύπος του ημιαγωγού της περιοχής κάτω από το λεπτό στρώμα οξειδίου σχηματίζοντας το υπόστρωμα των τρανζίστορ PMOS (dog) υπόστρωμα υπόστρωμα Ένα σχήμα olyslco εναποτίθεται χημικά με την κυκλοφορία αερίου μίγματος πάνω από την επιφάνεια πυριτίου θερμαινόμενη στους 650 ο C. Το σχήμα σχηματίζει τις πύλες των τρανζίστορ και τη μεταξύ τους διασύνδεση. Θα ακολουθήσει dog για να αυξηθεί η αγωγιμότητά του. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 29 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 30 Dog πηγής και καταβόθρας τρανζίστορ Dog πηγής και καταβόθρας τρανζίστορ Στη συνέχεια σχηματίζονται οι πηγές και καταβόθρες των τρανζίστορ ανάλογα με τον τύπο τους (NMOS ή PMOS) με εμφύτευση ιόντων. Δημιουργία των σημείων επαφής για τους αγωγούς διασύνδεσης. υπόστρωμα Στη συνέχεια σχηματίζονται οι πηγές και καταβόθρες των τρανζίστορ ανάλογα με τον τύπο τους (NMOS ή PMOS) με εμφύτευση ιόντων. Δημιουργία των σημείων επαφής για τους αγωγούς διασύνδεσης. υπόστρωμα υπόστρωμα υπόστρωμα Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 31 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 32

9 Πρώτο επίπεδο μεταλικών συνδέσεων Διαδικασία παραγωγής Τα επίπεδα μετάλλου δημιουργούνται με εξάχνωση του μεταλλικού υλικού σε κενό υπό την επίδραση δέσμης ηλεκτρονίων. υπόστρωμα μεταλλικές επαφές υπόστρωμα Στην πραγματικότητα Οι δημιουργούμενες επιφάνειες δεν είναι απόλυτα επίπεδες ούτε έχουν κάθετες γωνίες τα χαρακτηριστικά είναι πιο ακανόνιστα Οι αναλογίες διαστάσεων είναι διαφορετικές ειδικά μελετημένες για την επιθυμητή ροή ηλεκτρονίων Τα επίπεδα μετάλλου είναι πολύ περισσότερα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ολοκληρωμένου κυκλώματος Τα βήματα κατασκευής είναι πολύ περισσότερα (40+) από την απλουστευμένη εικόνα που είδαμε οι δομές που κατασκευάζονται είναι πολυπλοκότερες Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 33 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στους Υπολογιστές 34

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μικρο-επεξεργασία λεπτού υμενίου μολυβδενίου (Μο) με laser για εφαρμογή στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Από το πυρίτιο στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Από το πυρίτιο στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ερευνητική Εργασία Από το πυρίτιο στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 ο Γενικό Λύκειο Αλίμου ( Μακρυγιάννειο ) Τμήμα Ερευνητικής Εργασίας Βε2 Οι 20 μαθητές του τμήματος χωριστήκαν σε 4 ομάδες 1 η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems Όνομα Γιάννης Μαντώ Επίθετο Κίτσος Γεωργακοπούλου Αρ. Μητρώου 02109639 02109097 Μάθημα: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική τεχνολογία Διδάσκων: κ. Αλεξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» Διπλωματική εργασία Εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Συμπίεση Δεδομένων Ελέγχου Ψηφιακών Κυκλωμάτων Άγνωστης Δομής Με Χρήση Γραμμικών Αποσυμπιεστών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Διπλωματική Εργασία Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων Ματζώρος Πέτρος Εξεταστική Επιτροπή: Καλαϊτζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα