Απόσπασμα από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ / πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 6. Πίκουλα Αργυρώ, 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 3. Αντύπας Γέωργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης και Παπακώστα. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 160/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5 η ) έτους 2018 O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. πρωτ. οικ.10167/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν. 4172/2013, άρθρο 77 παρ. 5 Ομόφωνα Αποφασίζει Εγκρίνει την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου (5 η ), έτους 2018, ως εξής : 1

2 α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγ. Αναμόρφωση Τρέχ. Αναμ. Τρ. Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ Ταμείο Νομικών ,00 0, , ,00 2 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Δικηγόρων 2.000,00 0,00 650, ,00 3 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ Δημοσίου (Αιρετού) 0, , , ,00 4 ΕΞΟΔΟ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0, ,00 0,00 5 ΕΞΟΔΟ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ,00 0, , ,00 6 ΕΞΟΔΟ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,00 0, , ,80 7 ΕΞΟΔΟ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 0, , ,20 8 ΕΞΟΔΟ τακτικά επιδόματα) -49 υπαλ. αορ.χρ ,00 0, , ,00 9 ΕΞΟΔΟ τακτικά επιδόματα) 5 άτομα ΕΠΑΣ (+ 7 ΕΠΑΣ πρόβλεψη + 7 Πρακτική πρόβ ,00 0, , ,00 10 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 8.000,00 0, , ,00 11 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔ 660,00 0,00 50,00 710,00 12 ΕΞΟΔΟ Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ,00 0,00-104, ,00 Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακής Εφαρμογής Προβολής των 13 ΕΞΟΔΟ Επιχειρήσεων με στόχο την Στήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας 0, ,00-124, ,00 14 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση ηχητικών συστημάτων Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου 6.000,00 0,00-321, ,40 15 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση κ επισκευή ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων αίθουσας θεάτρου Δημαρχείου 0,00 0, , ,00 16 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και Υποστήριξη του εξοπλισμού του Computer Room και του δικτύου του Δήμου Ηλιούπολης ,00 0,00-992, ,00 17 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση ups Computer Room 5.000,00 0, , ,00 18 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσία πλήρους Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ,00 0, , ,00 19 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδικού εξωτερικού φωτισμού για την ασφάλεια δημοτικών κτιρίων 0,00 0, , ,00 20 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00-146, ,82 21 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για τη λειτουργία του αυτόματου πλυντηρίου οχημάτων του Δήμου 0,00 0, , ,00 2

3 22 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση του Δήμου (Εκτυπωτές & πολυμηχανήματα) , ,00-105, ,60 23 ΕΞΟΔΟ τακτικά επιδόματα) - 5 αορίστου χρόνου ,00 0, , ,00 24 ΕΞΟΔΟ Ε.Φ.Κ.Α. Εργ. (Ν.4387/16) ,00 0, , ,00 25 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ) ,00 0, , ,00 26 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ "Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών:, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης ΟΠΣ: " 6.500,00 0,00 150, ,00 27 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8.500,00 0,00-241, ,20 28 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων(καρναβαλικές εκδηλώσεις, Μαθητικό φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις, λειτουργία ΣΠΕ, κ.α) ,00 0,00-310, ,00 29 ΕΞΟΔΟ Χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες (διατακτικές Πάσχα - Χριστουγέννων) κλπ ,00 0, ,00 0,00 30 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υλικών για την συντήρηση του χλοοτάπητα στο Β' Αθλητικού Κέντρου Ηλιούπολης (ΔΙΑΝΑ) 0,00 0, , ,00 31 ΕΞΟΔΟ Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών (104 Κωδ. Επιδ.) ,50 0, , ,50 32 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια & τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού (Dolby Surround) για το Δημ. Κινηματογράφο "Μελίνα Μερκούρη" 0, , , ,00 33 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια τεντών για το δημοτικό αναψυκτήριο Άλσους Κιντής 0,00 0, , ,00 34 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-82 υπηρετούντες + 1 άτομο Ενδοδημοτικής κινητικότητας ,00 0, , ,00 35 ΕΞΟΔΟ τακτικά επιδόματα)- 18 υπηρετούντες ,00 0, , ,00 36 ΕΞΟΔΟ τακτικά επιδόματα)7 προσωρινοί πίνακες, 11 ΣΟΧ καθαριότητα,20 άτομα ,00 0, , ,00 37 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ,00 0, , ,00 38 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ) ,00 0, , ,00 39 ΕΞΟΔΟ Προληπτική ιατρική (εξετάσεις, εμβόλια, κλπ) 2.000,00 0, ,00 0,00 40 ΕΞΟΔΟ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , ,16 3

4 41 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια bobcat & ράμπες μεταφοράς ,00 0, ,00 0,00 42 ΕΞΟΔΟ Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Ηλιούπολης ,00 0,00-800, ,00 43 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 44 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κάδων μικρό-απορριμμάτων 0,00 0, , ,00 45 ΕΞΟΔΟ τακτικά επιδόματα) -23 υπηρετούντες ,00 0, , ,00 46 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500, , , ,00 47 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000, ,00 350, ,00 48 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 3.000,00 0,00 500, ,00 49 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ) ,00 0, , ,00 50 ΕΞΟΔΟ Επίστρωση με ελαστομερές υδατοδιαλυτό χρώμα με την απαραίτητη διαμόρφωση βάσης για αποφυγή τραυματισμών σε κοινόχρηστους χώρους , , , ,00 51 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, οριοδεικτών, πινακίδων ονοματοθεσίας ,00 0,00-729, ,54 52 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ασφαλτομίγματος 3.000,00 0,00-141, ,20 53 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών και αστικού εξοπλισμού για τους κοινόχρηστους χώρους , ,00-791, ,22 54 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια προστατευτικών για τα γήπεδα μπάσκετ 0, ,00-402, ,60 55 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας (Φιλόδημος ΙΙ) 0,00 0, , ,00 56 ΕΞΟΔΟ τακτικά επιδόματα) -35 υπηρετούντες ,00 0, , ,00 57 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 20 άτομα βάσει πρόβλεψης, 2 προσωρινοί πινάκες ΑΣΕΠ ,00 0, , ,00 58 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ ,00 0,00 500, ,00 59 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 8.500,00 0, , ,00 60 ΕΞΟΔΟ Εργασίες για την αποψίλωση - καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ ,00 0,00-526, ,62 61 ΕΞΟΔΟ Εργασίες διαμόρφωσης χώρου φυτωρίου 5.000,00 0, ,00 0,00 62 ΕΞΟΔΟ Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου , , , ,24 63 ΕΞΟΔΟ ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) , , , ,99 4

5 64 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κιγκλιδωμάτων 0, , ,00 0,00 65 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ευθυγραμμιστικά, χλοοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) ,00 0, , ,40 66 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή αποθηκών του τμήματος πρασίνου και γεωπονίας 5.000,00 0, ,00 0,00 67 ΕΞΟΔΟ Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις ΑΜ 40/18 ( Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) 0,00 0, , ,00 68 ΕΣΟΔΟ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0, , ,00 69 ΕΣΟΔΟ Τέλος χρήσης δικαιώματος διέλευσης Δικτύων Υπεδάφους 2.000,00 0, , ,00 Επιχορηγήσεις για καταβολή προνοιακών επιδομάτων (Υπ. Εσ. εγκ. 70 ΕΣΟΔΟ /24912/ ) ,99 0, , ,99 71 ΕΣΟΔΟ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) , , , ,00 72 ΕΣΟΔΟ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου) 4.000, ,00 500, ,00 73 ΕΣΟΔΟ Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 876,90 0, , ,59 74 ΕΣΟΔΟ Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις ΑΜ 40/18 ( Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) 0,00 0, , ,00 75 ΕΣΟΔΟ Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας (Φιλόδημος ΙΙ) 0,00 0, , ,00 76 ΕΣΟΔΟ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) , , , ,00 77 ΕΣΟΔΟ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων , , , ,00 78 ΕΣΟΔΟ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 8.000, , , ,00 79 ΕΣΟΔΟ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα , , , ,00 80 ΕΣΟΔΟ Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 5.000,00 0, , , , , , ,07 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 5

6 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 4, 15, 17-19, 21, 30, 33, 39-44, 50, 55, 61, 63-66, 75 αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-3, 5-11, 23-26, 31, 34-38, 45-49, 56-59, 70 αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/ έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 68-69, 71-73, αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/ έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 67, 74 αφορούν το έγγραφο με το : 10183/2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 12-14, 16, 20, 22, 27-29, 32, 51-54, 60, 62 αφορούν το έγγραφο με το : 10225/2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών - Αποθηκών. Αρχικό Αποθεματικό : ,01 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,69 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,20 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,36 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: , , ,84 = ,86 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 6