«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή"

Transcript

1 «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων του Βιβλίου της Α Γυµνασίου για τη φυσική αγωγή ώστε να διευκολυνθούν οι Σύµβουλοι ΦΑ στην διαδικασία ενηµέρωσης των ΚΦΑ. Μορφή της Παρουσίασης Σε κάθε διαφάνεια παρουσιάζονται ορισµένα χαρακτηριστικά του βιβλίου Στο χώρο κάτω από τη διαφάνεια υπάρχουν ορισµένα διευκρινιστικά σχόλια. 1

2 Γράφτηκε µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη φυσική αγωγή Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας Σύνδεση θεωρίας µε πράξη Το βιβλίο έχει 4 κύρια χαρακτηριστικά αυτά που παρουσιάζονται στη διαφάνεια και θα εξηγηθούν στη συνέχεια της παρουσίασης 2

3 Γράφτηκε µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα ιατηρήθηκαν τα διδακτικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος Συνολικά έµφαση δίνεται στη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων ιατηρήθηκαν τα διδακτικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος µε τις προβλεπόµενες από το σχετικό ΦΕΚ ώρες ( µε πολύ µικρές αποκλίσεις για λόγους ολοκληρωµένης διαµόρφωσης των διδακτικών ενοτήτων) Οι ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε αντικείµενο Εισαγωγικά µαθήµατα 2 ώρες, Καλαθοσφαίριση 13 ώρες, Πετοσφαίριση 13 ώρες, Ποδόσφαιρο 11 ώρες, Κλασικός αθλητισµός 15 ώρες, Φυσική κατάσταση 20 ώρες, Ενόργανη Ρυθµική γυµν. 9 ώρες, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 9 ώρες Αθλητικές εκδηλώσεις 2 ώρες. ΣΥΝΟΛΟ 94 ώρες ιευκρινίσεις Είναι καλό για λόγους ολοκλήρωσης των ενοτήτων, να ΜΗΝ διδάσκονται τµηµατικά οι ενότητες. Όµως η ενότητα του στίβου που έχει τρεις υπο-ενότητες (αλµατα δρόµοι ρίψεις) µπορεί να διδαχτεί τµηµατικά Επίσης η ενότητα φυσική κατάσταση έχει 2 τµήµατα (δύναµη ευλυγισία) και (αντοχή ευλυγισία) και µπορεί να διδαχθεί σε δύο ενότητες. Στην ενόργανη ρυθµική υπάρχουν 9 µαθήµατα για την ενόργανη και 4 για τη ρυθµική. Αν θέλει ο ΚΦΑ να διδάξει και εόργανη και ρυθµική µπορεί να αντικαταστήσει τα 4 τελευταία µαθήµατα της ενόργανης (είναι µία ιδιαίτερη υποενότητα θα εξηγηθεί στη συνέχεια) µε τα 4 της ρυθµικής. Συνολικά έµφαση δίνεται στη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι στόχοι που έχουµε καθορίσει δεν είναι δεσµευτικοί αλλά ενδεικτικοί. Στην πραγµατικότητα ανάλογα µε την έµφαση που θα δοθεί σε κάθε ενότητα θα αλλάξουν και οι µαθησιακοί στόχοι. Η επιλογή της έµφασης και ο καθορισµός των µαθησιακών στόχων πρέπει να διαµορφώνεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Συνολικά όµως και σε ετήσια βάση µεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στους σωµατικούς - ψυχοκινητικούς στόχους, στη συνέχεια στους συναισθηµατικούς και τέλος στους γνωστικούς. 3

4 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ Έµφαση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων Έµφαση στην κατανόηση των αθλοπαιδειών Έµφαση στη συµµετοχή σε αθλήµατα Έµφαση στη δια βίου άσκηση για υγεία Έµφαση στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας Έµφαση στη διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω έχει διατηρηθεί η έµφαση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Περίπου το 65% των ηµερήσιων µαθηµάτων έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Στο βιβλίο όµως έχουν περιληφθεί και άλλες προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές δεν είναι αντίθετες µε τη χρήση κινητικών δεξιοτήτων. Χρησιµοποιούν όµως τις κινητικές δεξιότητες ΩΣ ΜΕΣΟ για τη διδασκαλία άλλων δεξιοτήτων. Χρησιµοποιήθηκαν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις, εκτός από αυτήν που δίνει έµφαση στη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων. Για κάθε µια από αυτές τις προσεγγίσεις υπάρχουν και αντίστοιχα πλάνα µαθηµάτων, ώστε να είναι εµφανές το πώς µπορούν να εφαρµοστούν. Μέσω αυτών των πρακτικών παραδειγµάτων δίνεται µια κατεύθυνση σε όσους θέλουν να εφαρµόσουν κάποια από τις εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις. Όµως, έχει διατηρηθεί η έµφαση που δίνει το Αναλυτικό Πρόγραµµα για την Α Γυµνασίου στη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων των αθληµάτων. 4

5 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ Έµφαση στην κατανόηση των αθλοπαιδιών Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι οι µαθητές να κατανοήσουν τη δοµή των αθλοπαιδιών ώστε να µπορούν να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα τις ατοµικές δεξιότητες παίρνοντας σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος στην προσέγγιση αυτή: α) εφαρµόζονται τροποποιηµένες µορφές παιχνιδιού και β) χρησιµοποιείται η διδακτική µέθοδος της καθοδηγούµενης ανακάλυψης. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στο να κατανοήσουν οι µαθητές συνολικά την έννοια και τη δοµή του παιχνιδιού εκτός από την εκµάθηση µεµονωµένων κινητικών δεξιοτήτων Υπάρχουν 5 ηµερήσια µαθήµατα διαµορφωµένα µε αυτή την προσέγγιση: Μάθηµα 1.4 (Μπάσκετ) σελ. 34 Μάθηµα 2.1 (Βόλλευ) σελ. 50 Μαθήµατα 3.9, 3.10, 3.11 (Ποδόσφαιρο) σελ Η θεωρητική τεκµηρίωση για την προσέγγιση αυτή βρίσκεται στις σελίδες Πηγές για περαιτέρω ενηµέρωση βρίσκονται στη σελίδα 27 ιευκρινίσεις Σε αυτή την προσέγγιση οι µαθητές πρέπει να οδηγηθούν να βρουν οι ίδιοι τη «σωστή» απάντηση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων Πρέπει να δοθεί χρόνος στους µαθητές να α) προβληµατιστούν, β) να δοκιµάσουν λύσεις και γ) να διορθώσουν τις λύσεις 5

6 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ Έµφαση στη συµµετοχή σε αθλήµατα Ηεφαρµογή του µοντέλου περιλαµβάνει: α) τη δηµιουργία οµάδων στην τάξη, β) τον καθορισµό αγωνιστικών συναντήσεων µεταξύ των οµάδων, γ) τη διοργάνωση ενός τελικού αθλητικού γεγονότος και δ) τη δηµιουργία αρχείων Στην προσέγγιση αυτή δίνουµε ενεργούς και ποικίλους ρόλους στους µαθητές για να διοργανώσουν ένα mini πρωτάθληµα της τάξης. Τα µαθήµατα που είναι διαµορφωµένα µε αυτή την προσέγγιση είναι: 1.11, 1.12, 1.13 (Μπάσκετ) σελ , 2.12, 2.13 (Βόλλευ) σελ (Άλµατα) σελ , 6.7, 6.8, 6.9 (Ενόργανη) σελ ιευκρινίσεις Η προσέγγιση αυτή πρέπει να γίνει µετά από την εκµάθηση εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων Ο καθηγητής α) οργανώνει β) επιβλέπει γ) δίνει βοήθεια όταν του ζητηθεί και δ) επιλύει τυχόν προβλήµατα Είναι σηµαντικό να τονιστεί στους µαθητές ότι: α) απαιτείται επίδειξη υπευθυνότητας εκ µέρους τους και β) ότι το mini πρωτάθληµα γίνεται κυρίως για να εφαρµόσουν όλοι αυτά που έµαθαν κι δευτερευόντως για να αναδειχτεί η νικήτρια οµάδα Πρέπει να δοθούν στους µαθητές σε φωτοτυπία κάποιες φόρµες οι οποίες περιγράφουν τα καθήκοντα τους, τον κανονισµό τους αγώνα, και τον τρόπο βαθµολόγησης. Σε κάθε µάθηµα είναι σηµειωµένο ποιες φόρµες πρέπει να δοθούν. Αυτές είναι: Για το µπάσκετ Κάρτα 1.5 (σελ. 47). Καθήκοντα Μαθητών Για το βόλλευ Κάρτα 2.6 (σελ. 65) Καθήκοντα Μαθητών Για την ενόργανη Κάρτα 63(σελ 134) Καθήκοντα Μαθητών 6

7 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ Έµφαση στη δια βίου άσκηση για υγεία Για να είναι αποτελεσµατικό ένα πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής στο να κατευθύνει τους µαθητές στο σκοπό "δια βίου άσκηση για υγεία" θα πρέπει να τους επηρεάσει: α) να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η συστηµατική άσκηση είναι σηµαντική για τη σωµατική και ψυχική τους υγεία β) να µάθουν πώς µπορούν να γυµνάζονται αποτελεσµατικά µόνοι τους γ) να µπορούν να εντάξουν και να διατηρήσουν ένα πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας στην καθηµερινή τους ζωή δ) να απολαµβάνουν τη φυσική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε µορφή, η οποία µπορεί να είναι π.χ. οµαδικά αθλήµατα, ατοµική άσκηση, χορός, ή αθλήµατα περιπέτειας, έτσι ώστε να επιδιώκουν τη συνέχιση και τη διαρκή ενασχόληση µε τη δραστηριότητα αυτή. Τα µαθήµατα της ενότητας 5 Φυσική Κατάσταση (σελ ) έχουν στοιχεία από αυτή την προσέγγιση ιευκρινίσεις Το «Θέµα της ηµέρας» στα µαθήµατα αυτά είναι διαµορφωµένο για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το γιατί & πως πρέπει να γυµνάζοµαι. ( έστε τις σελίδες 103 & 106, 107 για τα θέµατα αυτά). Οι µαθητές πρέπει να παραπέµπονται στο Βιβλίο του Μαθητή για σχετικές πληροφορίες Στη ενότητα φυσική κατάσταση υπάρχουν δύο θεωρητικά µαθήµατα (για τις µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές) στα οποία µαθήµατα γίνονται δραστηριότητες από το Βιβλίο του Μαθητή. Στο µπάσκετ υπάρχει επίσης ένα µάθηµα (1.1, σελ. 31) διαµορφωµένο µε αυτη την προσέγγιση, περισσότερο ως παράδειγµα για το πώς κάθε αντικείµενο µπορεί να διαµορφωθεί ανάλογα. 7

8 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ Έµφαση στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας Για την επίτευξη του στόχου αυτού µπορούν να χρησιµοποιηθούν συγκεκριµένες τεχνικές όπως: Η ανάθεση ρόλων µε συγκεκριµένα καθήκοντα στους µαθητές και η συζήτηση µαζί τους για τη σηµασία της συνέπειας, της δέσµευσης και της τήρησης υποσχέσεων. Η παρουσίαση ηθικών διληµµάτων και η συζήτηση για θέµατα, όπως η διάχυση ευθυνών σε ένα οµαδικό άθληµα, η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα σε µια οµαδική προσπάθεια, και η απόδοση ευθυνών σε άλλους. Η σύνδεση της υπευθυνότητας που εξασκούν στο µάθηµα Φυσικής Αγωγής οι µαθητές µε την υπευθυνότητα σε άλλους τοµείς δράσης όπως πχ στην τάξη, στο σπίτι ή στις παρέες τους. Τα µαθήµατα που είναι διαµορφωµένα µε αυτή την προσέγγιση είναι: 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (Ρίψεις) σελ

9 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ Έµφαση στην διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής εξιότητες ζωής (life skills) ονοµάζονται οι δεξιότητες οι οποίες βοηθούν ένα άτοµο να είναι αποτελεσµατικό στο περιβάλλον το οποίο ζει. Καθορισµός στόχων Νοερή εξάσκηση Αυτοδιάλογος Τα αθλήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως το µέσο µε το οποίο θα διδάξουµε στους µαθητές δεξιότητες οι οποίες θα τους είναι χρήσιµες και σε άλλους τοµείς της ζωής τους. Στο βιβλίο αυτό περιλάβαµε τρεις σχετικές δεξιότητες. Η πιο σηµαντική από αυτές και αυτή στη οποία πρέπει να δοθεί έµφαση είναι ο καθορισµός στόχων. Η ενότητα Φυσική Κατάσταση είναι οργανωµένη στη βάση του καθορισµού στόχων. Τα βήµατα εφαρµογής είναι τα παρακάτω: 1. Οι µαθητές αρχικά κάνουν τεστ φυσικής κατάστασης και έχουν ένα σκορ 2. Στη συνέχεια θέτουν οι ίδιοι ένα στόχο για την επόµενη φορά που θα κάνουν το τεστ χρησιµοποιώντας µία φόρµα 3. Στα επόµενα µαθήµατα εφαρµόζουν το πρόγραµµα φυσικής κατάστασης σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός τους υπενθυµίζει ότι εργάζονται για να πετύχουν το στόχο τους 4. Τέλος οι µαθητές επαναλαµβάνουν τα τεστ και βλέπουν αν πέτυχαν το στόχο που είχαν θέσει Η διαδικασία αυτή γίνεται δύο φορές: Μία για δύναµη & ευλυγισία (Μαθήµατα ) Μία για αντοχή & ευλυγισία (Μαθήµατα ). Σχετικά µε τον θετικό αυτοδιάλογο και τη νοερή εξάσκηση τα µαθήµατα τα οποία 9

10 Έµφαση στη ιδασκαλία εξιοτήτων Ζωής Φόρµα Καθορισµού Στόχων Ηεπίδοσηµου στην 1η µέτρηση Ηµεροµηνία: Οστόχοςµου για την επόµενη µέτρηση Ηεπίδοσηµου στη δεύτερη µέτρηση Ηµεροµηνία: οκιµασία 1 οκιµασία 2 Γιαναπετύχωτουςστόχουςπουέβαλα Θα πάρω µέρος σε όλα τα µαθήµατα ως την επόµενη µέτρηση. Η ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ Στα µαθήµαταθαεκτελώόλεςτιςπροσπάθειες. Στα µαθήµαταθαείµαι συγκεντρωµένος στις οδηγίες του καθηγητή. Θα εξασκηθώ και έξω από το σχολείο. Αυτή είναι η φόρµα του καθορισµού στόχων Στο βιβλίο υπάρχει (µαζί µε τα σχετικά τεστ ) στις σελίδες 110 ( ύναµη) & 111 Ευλυγισία & Αντοχή Οι µαθητές, αφού κάνουν το σχετικό τεστ και γνωρίζουν το σκορ τους θα πρέπει: α) να καθορίσουν γραπτά ένα στόχο για το σκορ που θα επιδιώξουν να πιάσουν στην επόµενη µέτρηση και β) να τσεκάρουν στο κάτω µέρος τι θα κάνουν για να επιτύχουν το στόχο τους. Αυτή είναι µία διαδικασία που εµπεδώνει τον καθορισµό στόχων. 10

11 Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας Η µέθοδος του παραγγέλµατος Η πρακτική µέθοδος Η µέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας Η µέθοδος του αυτοελέγχου Η µέθοδος της καθοδηγούµενης ανακάλυψης Εκτός από τις περισσότερο παραδοσιακές µεθόδους του «παραγγέλµατος» και της «πρακτικής άσκησης», οι οποίες είναι και ευρύτατα διαδεδοµένες, στα ηµερήσια µαθήµατα έχουν χρησιµοποιηθεί τρεις ακόµα µέθοδοι διδασκαλίας: α) η µέθοδος της «αµοιβαίας διδασκαλίας», β) η µέθοδος του «αυτοελέγχου» και γ) η µέθοδος της «καθοδηγούµενης ανακάλυψης». Θα ήταν θετικό να ενθαρρυνθούν οι καθηγητές να τις εντάξουν σταδιακά στο πρόγραµµά τους. Η χρήση αυτών των µεθόδων εναλλακτικά µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας µπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα. 11

12 Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας Η µέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας Στόχος αυτής της µεθόδου είναι οι µαθητές να µάθουν να ασκούνται µε ένα µαθητή-βοηθό. Ο βοηθός έχει το ρόλο του παρατηρητή και παρέχει ανατροφοδότηση στο συµµαθητή του που εκτελεί, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει προετοιµάσει ο καθηγητής. Η µέθοδος αυτή ευνοεί τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται στα µαθήµατα: 1.2, 1.8, (Μπάσκετ) 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, (Βόλλευ) 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, (Στίβος) 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.19, (Φυσική Κατάσταση Είναι το πρόγραµµα ύναµης) 6.1, 6.2, 6.3, (Ενόργανη Γυµναστική) 7.2, 7.7 (Χοροί) 12

13 Μέθοδος Αµοιβαίας ιδασκαλίας Παράδειγµα Κάρτας Αµοιβαίας ιδασκαλίας ιάταση τρικεφάλου βραχιονίου και πλευρικής επιφάνειας του κορµού Σηµεία ελέγχου ΝΑΙ Μαθητής Α ΟΧΙ ΝΑΙ Μαθητής Β ΟΧΙ Είναι στην όρθια θέση µε ταγόναταλίγολυγισµένα; Τραβά µαλακά µε τοέναχέριτοναγκώνατουάλλουχεριού πίσω από το κεφάλι; Κάµπτει τον κορµό πλάγια; Μένει σε αυτήν τη θέση για 10 ; Εκτελεί στη συνέχεια από την άλλη πλευρά; Αυτό είναι παράδειγµα µία κάρτας κριτηρίων για αµοιβαία διδασκαλία. Ιδανικά κάθε ζευγάρι µαθητών θα πρέπει να έχει µία φωτοτυπία της κάρτας για να δουλέψουν εναλλάξ µε βάση αυτό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο καθηγητής µπορεί να τονίσει τα κύρια σηµεία της άσκησης (αριστερή στήλη) και να ζητήσει από τους µαθητές σε ζευγάρια να βοηθούν ο ένας τον άλλον σε ότι αφορά αυτά τα σηµεία. Οι 4 επόµενες στήλες είναι για να τσεκάρουν οι µαθητές αν ο συµµαθητής τους εκτέλεσε σωστά σε ότι αφορά τα σηµεία αυτά. Η διαδικασία της καταγραφής δεν χρειάζεται να γίνεται κάθε φορά. Μπορεί να γίνει 1-2 φορές εκπαιδευτικά για να συνηθίσουν οι µαθητές να δίνουν έµφαση σε συγκεκριµένα σηµεία σε κάθε άσκηση. Στη συνέχεια η ανατροφοδότηση µεταξύ των µαθητών µπορεί να είναι προφορική. 13

14 Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας Η µέθοδος του αυτοελέγχου Η µέθοδος του αυτοελέγχου χρησιµοποιείται όταν στόχος είναι να µάθουν οι µαθητές να εκτελούν µια άσκηση και να αξιολογούν οι ίδιοι την απόδοσή τους. Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος αυτή, οι µαθητές δουλεύουν µόνοι τους χρησιµοποιώντας κριτήρια τα οποία έχει προετοιµάσει ο καθηγητής Η µέθοδος του αυτοελέγχου είναι χρήσιµη: α) όταν ο στόχος είναι η διδασκαλία της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, β) όταν θέλουµε να σταµατήσει ο µαθητής να εξαρτάται από εξωτερικές πηγές ανατροφοδότησης και να αποκτήσει περισσότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό του και γ) όταν στόχος είναι η καλύτερη επίγνωση, απ την πλευρά του µαθητή, των ικανοτήτων του. Για να πετύχει το µάθηµα µε αυτό τον τρόπο οργάνωσης πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι µαθητές: α) είναι πρόθυµοι να ασκηθούν µόνοι τους, χωρίς τη συνεχή παρουσία του καθηγητή, και β) έχουν προετοιµαστεί και γραφτεί µε απλά λόγια τα κριτήρια, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών και των µαθητριών. 14

15 Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας Η µέθοδος του αυτοελέγχου ιάταση τρικέφαλων βραχιονίων Έλα στην όρθια θέση. Απότηθέσηαυτήσταύρωσετονένακαρπόπάνωστονάλλοκαι δέσε τα χέρια στην ανάταση. Στη συνέχεια τέντωσε τα χέρια πάνω και πίσω από το κεφάλι. Οι αγκώνες σου πρέπει να είναι πίσω από τα αυτιά. Αυτό είναι ένα παράδειγµα µίας κάρτας αυτοελέγχου Ο µαθητής εκτελεί µόνος του συµβουλευόµενος την κάρτα και αξιολογεί τον εαυτό του 1.1, 4.7, 4.9 Το 2ο πρόγραµµα ευλυγισίας (Μαθήµατα 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18) είναι οργανωµένο µε τη µέθοδο του αυτοελέγχου Θα ήταν καλό οι µαθητές να πάρουν από µία φωτοτυπία της κάρτας 5.6 (σελ ) ώστε να έχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ευλυγισίας το οποίο θα µπορούν να εφαρµόσουν µόνοι τους στο ελεύθερό τους χρόνο, αν επιθυµούν. 15

16 Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας Η µέθοδος της καθοδηγούµενης ανακάλυψης Με αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας ο καθηγητής, ακολουθώντας µια σειρά ερωτήσεων, προσπαθεί να βοηθήσει τους µαθητές να φτάσουν µόνοι τους στη σωστή απάντηση σ ένα πρόβληµα. Με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, οι µαθητές λαµβάνουν ενεργό µέρος στη διαπίστωση της ορθότητας της πληροφορίας που δέχονται. Η µέθοδος αυτή: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα αντικείµενα Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθεί όταν να χρησιµοποιηθεί στην προσέγγιση γα κατανόηση των αθλοπαιδιών Τα µαθήµατα τα οποία είναι οργανωµένα µε τη µέθοδο αυτή είναι: Μάθηµα 1.4 (Μπάσκετ) σελ. 34 Μάθηµα 2.1 (Βόλλευ) σελ. 50 Πληροφορίες για τη µέθοδο αυτή υπάρχουν στις σελ

17 Σύνδεση θεωρίας µε πράξη Κάθε µάθηµα είναι διαµορφωµένο µε µία µέθοδο διδασκαλίας και µία διδακτική προσέγγιση τα οποία σηµατοδοτούνται ΜΑΘΗΜΑ 4.8 Αγωνίσµατα στίβου - Ρίψεις: Ακοντισµός Έµφαση στην: Ανάπτυξη της υπευθυνότητας Μέθοδος διδασκαλίας: Αµοιβαία Η σήµανση κάθε ηµερήσιου µαθήµατος δείχνει: Το αντικείµενο της διδασκαλίας Την προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία είναι διαµορφωµένο το µάθηµα Τη µέθοδο διδασκαλίας σύµφωνα µε την οποία είναι διαµορφωµένο το µάθηµα Έτσι οι καθηγητές µπορούν να ανατρέξουν στη σχετική θεωρητική τεκµηρίωση 17

18 Σύνδεση θεωρίας µε πράξη Σε κάθε διδακτική ενότητα (η οποία αφορά σε ένα αντικείµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος) υπάρχουν σχετικοί µαθησιακοί στόχοι και σύνδεση µε το συγκεκριµένο σηµείο των πλάνων µαθηµάτων, στο οποίο θεωρούµε ότι επιδιώκεται η επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Μετά τα µαθήµατα αυτής της ενότητας, οι µαθητές θα: Συγκεκριµένα µέρη των µαθηµάτων που συντελούν στην επίτευξη του κάθε στόχου Ψυχοκινητικοί Μπορούν να εκτελούν σε ικανοποιητικό βαθµότακύρια στοιχεία της τεχνικής των αλµάτων Μαθήµατα 4.10 έως και 4.15, κύριο µέρος. Θέλουµε να τονίσουµε ότι: κάθε ενότητα µαθηµάτων (κάθε διδακτικό αντικείµενο) πρέπει να έχει συγκεκριµένους στόχους και κάθε µέρος του µαθήµατος πρέπει να εξυπηρετεί ένα προκαθορισµένο στόχο 18

19 Σύνδεση θεωρίας µε πράξη Σε κάθε πλάνο µαθήµατος οι µαθησιακοί στόχοι εξειδικεύονται. ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Καλαθοσφαίριση: Η έννοια του χώρου στην άµυνα και στην επίθεση Έµφαση στην: Κατανόηση των αθλοπαιδιών Μέθοδος διδασκαλίας: Καθοδηγούµενη ανακάλυψη Όργανα Υλικά: 1. 2 µπάλες καλαθοσφαίρισης Στο µάθηµα αυτόοιµαθητές: Θα κατανοήσουν την έννοια του χώρου στην καλαθοσφαίριση. Θα µάθουν τις διαστάσεις ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης Παρόµοια: Σε κάθε ηµερήσιο µάθηµα πρέπει να επιδιώκεται να επιτευχθεί κάτι συγκεκριµένο Η διαµόρφωση του µαθήµατος πρέπει να είναι κατάλληλη για την επίτευξη του στόχου 19

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Συγγραφείς του έργου Θεοδωράκης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών

Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών 12 Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Σχ. 1: Συνεχές των μεθόδων διδασκαλίας αθλοπαιδιών Μέθοδοι διδασκαλίας αθλοπαιδιών Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των μεθόδων διδασκαλίας των αθλοπαιδιών είναι να τοποθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση 2007. ηµήτρης Μυλώσης. PhD., Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής

Επιµόρφωση 2007. ηµήτρης Μυλώσης. PhD., Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής Επιµόρφωση 2007 ηµήτρης Μυλώσης PhD., Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής Το φάσµα των µεθόδων διδασκαλίας (Μoston,, & Ashworth, 1994) ηµήτρης Μυλώσης PhD., εκπαιδευτικός ΦΑ Μέθοδος διδασκαλίας Οσυστηµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Οδηγός Οργάνωσης Μαθημάτων «Άσκησης για Υγεία» Αρχές, Ιδέες & Συμβουλές ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Effective educational practices

Effective educational practices INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INERNATIΟNAL BUREAU OF EDUCATION - IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES No 3, 2000 Effective educational practices Herbert J. Walberg and Susan J. Paik Translated

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Πρακτικές προτάσεις «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Βασιλική Μάρκου 1 Σχεδιασμός μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α.

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α. 1 Πρόλογος Η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, στην προσπάθεια της να προσελκύσει καινούργια πρόσωπα στο άθλημα μας, πραγματοποίησε έρευνα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις συμμετοχής ολόκληρου του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα