Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο"

Transcript

1 Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τζιαµούρτας Αθανάσιος Επίκουρος καθηγητής Νάτσης Πέτρος ΚΦΑ Κοσµίδου Ευδοξία ΚΦΑ ΤΕΦΑΑ/ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2 Τι καλύπτει το βιβλίο Βασικά γνωστικά θέµατα τα οποία οι µαθητές µέχρι σήµερα αγνοούσαν. Έρχεται να εµπλουτίσει το µάθηµατης Φυσικής Αγωγής. Σε καµιά περίπτωση όµως δεν έρχεται να το αντικαταστήσει ή να το θεωρητικοποιήσει.

3 Πότε και πώς διδάσκεται το βιβλίο είτε παράλληλα µε τοµάθηµα, είτε σε ώρες εκτός µαθήµατος, είτε σε ώρες που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, είτε αναθέτοντας εργασίες στο σπίτι. Περιλαµβάνει τεστ κινητικά και οδηγίες για σωστή εκτέλεση ασκήσεων τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται µέσα στο µάθηµα και να σχολιάζονται µε βάση τις υποδείξεις του βιβλίου. Μια σειρά θεµάτων, ιδιαίτερα κρίσιµων και χρήσιµων για τη ζωή, όπως το ντοπιγκ, η βίασταγήπεδα, κανόνες ασφαλείας στο κολύµπι, κ.τ.λ που είναι πολύ σηµαντικό να διδαχτούν στην τάξη. Ερωτηµατολόγια που καθώς τα συµπληρώνει κανείς, µαθαίνει και ταυτόχρονα αυτοαξιολογείται.

4 Οι µαθητές να διαβάζουν τα κείµενα, να µελετούν και να συµπληρώνουν τις ασκήσεις και τα ερωτηµατολόγια, να απαντούν στις ερωτήσεις, να ετοιµάζουν τις σχετικές εργασίες, να αναπτύσσουν τα θέµατα για συζήτηση, την ώρα της φυσικής αγωγής να καθοδηγούνται ώστε να εκτελούν τις ασκήσεις στόχων, νοερής απεικόνισης, τεχνικών χαλάρωσης κλπ, και στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, αλλά και στα άλλα µαθήµατα του σχολείου.

5 Ο ρόλος του καθηγητής φυσικής αγωγής είναι: να κατευθύνει, να αναθέτει εργασίες, να κάνει ερωτήσεις, να παροτρύνει τους µαθητές, να συζητά µε τους καθηγητές των άλλων µαθηµάτων τα ερωτήµατα, τιςασκήσειςκαιταπαραδείγµατα, να συνεργάζεται µε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων για να εκτελεστούν ανάλογες ασκήσεις µαθηµατικών, φυσικής κλπ. να οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις, να χρησιµοποιεί πληροφορίες και ιδέες για σχετικά προγράµµατα αγωγής υγείας, ή Ολυµπιακής Παιδείας

6 Το κεφάλαιο αυτό µπορούν να το διαβάσουν στο σπίτι, και να τους κάνετε ερωτήσεις, ή να σας φέρουν µια µικρή περίληψη 2 σελίδων. Μπορείτε να ζητήσετε τη συνεργασία των καθηγητών της Ιστορίας.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Το κεφάλαιο αυτό διδάσκεται παράλληλα µε τη διδασκαλία των σχετικών αθληµάτων.

8 ΣΕΛΙ Α 48 Σε κάθε µάθηµα που διδάσκουµε σταπαιδιάεκµάθηση δεξιοτήτων πρέπει να τονίζουµε 3 µε 5 σηµεία. Ταυτόχρονα να τους ζητάµε ναταδιαβάζουναυτάστοσπίτικαιναβλέπουντασκίτσα. Έτσι όταν έρχονται την άλλη µέρα στο µάθηµα, καθώς θα τα διδάσκουµε θακάνουµε καιδυοερωτήσεις. Μια κινητική δεξιότητα µαθαίνεται καλύτερα και γρηγορότερα όταν οι µαθητές έχουν και εµπειρία της άσκησης µε τοσώµα τους, και εικόνα της σωστής εκτέλεσης, και λίγες γνώσεις για το θέµα.

9 ΣΕΛΙ Α 29 Ηάσκηση2.1 είναι για ετοιµαστεί στο σπίτι. Ηάσκηση2.2 είναι για να δοκιµαστεί στο µάθηµα. Προσοχή στη φράση που λέει. Την επόµενη φορά προσπάθησε να στείλεις τη µπάλα ανάµεσα στους κώνους µια φορά παραπάνω. Η εικόνα της Εθνικής Ελλάδος είναι για συναισθηµατική επίδραση στα παιδιά και θέµα συζήτησης µιας µεγάλης επιτυχίας

10 ΣΕΛΙ Α 34 Την αξία της συνεργασίας πρέπει να την τονίζουµε όταν διδάσκουµε οµαδικά αθλήµατα.

11 ΣΕΛΙ Α 36 ΚΑΙ 37 Εδώ η άσκηση λέει πως βάζουµε στόχουςστοµπάσκετ. Αυτόαξίζεινατοεφαρµόσει κανείς στο µάθηµα. Ταυτόχρονα όµως η άσκηση υποδεικνύει πως βάζουµε στόχουςσταµαθήµατα του σχολείου. Αυτό αξίζει να το µάθουν οι µαθητές, δηλαδή εµείςνατουςτοπούµε στοµάθηµα καιοιµαθητές να το διαβάσουν στο βιβλίο.

12 ΣΕΛΙ Α 41. Στη σελίδα αυτή µπορεί να κάνει κανείς συγκρίσεις του πώς εκτελεί ένας µαθητής και πώς εκτελεί ένας πρωταθλητής.

13 ΣΕΛΙ Α 50 Η άσκηση αυτή πρέπει να ζητήσουµε να διδαχθεί από τους καθηγητές των µαθηµατικών.

14 ΣΕΛΙ Α 56. Η άσκηση αυτή πρέπει να ζητήσουµε να διδαχθεί από τους καθηγητές της φυσικής.

15 ΣΕΛΙ Α 67. Οι κανόνες αυτοί, δεν είναι απλά για το µάθηµα της φυσικής αγωγής αλλά για τη ζωή. Οι µαθητές πρέπει να τους διαβάσουν καλά. εν είναι υπερβολή αν πούµε ότι θα πρέπει να γράψουν και τεστ.

16 ΣΕΛΙ Α Οι εικόνες από µόνες τους, στο κεφάλαιο αυτό, θα βοηθήσουν τα παιδιά να µάθουν και να ξεχωρίσουν µια σειρά αθληµάτων της γυµναστικής.

17

18 ΣΕΛΙ Α 75. Στοκεφάλαιοαυτόαναπτύσσονταιθέµατα σχετικά µε τηνυγείακαιτηνάσκηση. Με βάση τις σύγχρονες θεωρίες, οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν την συνεισφορά της άσκησης στην υγεία για να την αγαπήσουν. Το µάθηµα τηςφααπόµόνο του δεν αρκεί. Οι µαθητές συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο µαθαίνουν τι είναι το σωστό.

19 ΣΕΛΙ Α 77. Οι µαθητές πρέπει να µάθουν σε βάθος τους µηχανισµούς της αερόβιας-αναερόβιας διαδικασίας. Οι γνώσεις αυτές δεν είναι µόνο για τους καθηγητές. Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι το µάθηµα της φυσικής αγωγής έχει σοβαρές επιστηµονικές βάσεις.

20 ΣΕΛΙ Α 82. Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι η άσκηση µας αποτρέπει από σοβαρούς πειρασµούς της εποχής.

21 ΣΕΛΙ Α 83. Το σκίτσο από µόνο του προβληµατίζει τα παιδιά. Μια συζήτηση στην τάξη για το περιεχόµενο του κεφαλαίου, βοηθάει ακόµα περισσότερο.

22 ΣΕΛΙ Α 89. Συµπληρώνοντας την άσκηση µαθαίνεις

23 ΣΕΛΙ Α 91. Η παρακάτω άσκηση είναι για να διδαχθεί στο µάθηµα τηςφα, αλλά και µέσα στην τάξη. Όταν όµως µελετηθεί από τους µαθητές όλο το κεφάλαιο στο σπίτι, και συζητηθεί στο σχολείο τότε όλα είναι καλύτερα.

24 Το κεφάλαιο αναλύει πώς µπορεί να γυµνάζεται µόνος του. Περιέχει οδηγίες, ασκήσεις και τεστ. Τα τεστ αξίζει να γίνουν µέσα στο µάθηµα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα µάθουν οι µαθητές.

25

26

27

28 ΣΕΛΙ Α 117. Οι οδηγίες για ασφαλή µετακίνηση αντικειµένων, αξίζει να δοθούν στο µάθηµα, αλλά ταυτόχρονα να διαβαστούν και από το βιβλίο, και να µελετηθούν τα σκίτσα του.

29

30 Το κεφάλαιο τη βία στα γήπεδα, περιέχει γνώσεις και ασκήσεις ευαισθητοποίησης. Οι µαθητές µας δεν πρέπει να γίνουν οι αυριανοί χούλιγκαν. Αλήθεια ποιος θα εκπαιδεύσει τη νεολαία µας για το θέµα αυτό;

31 Προσοχή όµως! Το βιβλίο είναι µάλλον µια πρόκληση για το µάθηµα της φυσικής αγωγής, είναι ένα εργαλείο και για την αναζωογόνηση των καθηγητών φυσικής αγωγής, την αναβάθµιση του ρόλου τους µέσα στο σχολείο, και την αναβάθµιση της ποιότητας του µαθήµατος. Εστιάζεται στον µαθητή και στην υγεία του, στον αυριανό πολίτη ως δια βίου ασκούµενο, πουγνωρίζειτιείναι άσκηση, ποιότητα ζωής, τίµιο παιγνίδι, γήπεδα χωρίς βία, στον πολίτη που αγαπά τα σπορ και συµµετέχει σ αυτά. Καιρός είναι οι καθηγητές φυσικής και το µάθηµά τους στο σχολείο να χαράξουν έναν καινούργιο δρόµο. Κανένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα και κανένα εκπαιδευτικό βοήθηµα δεν αποδίδει αν εµείς οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί δεν προσπαθούµε µε αγάπη για το µαθητή και µε ζήλο για τη δουλειά µας.

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Συγγραφείς του έργου Θεοδωράκης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2007). Ο εκσυγχρονισμός των μαθηματικών περιεχομένων στα νέα βιβλία της Α και Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Γέφυρες, 31:24-31. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή Μαθαίνω να συμπεριφέρομαι υπεύθυνα

Κυκλοφοριακή Αγωγή Μαθαίνω να συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Κυκλοφοριακή Αγωγή Μαθαίνω να συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Dr Αθανάσιος Φροσύνης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (1 η ) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; 101 Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Γιατί τόσες μετακινήσεις στην Παλαιολιθική Εποχή; Ερώτημα-κλειδί Για ποιους λόγους μετακινούνταν οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Εποχής; Πρόοδος από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1 ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 31 ης Ε.Π. Αθηνών ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1 Εισαγωγή Η λειτουργία του σηµερινού δηµοτικού σχολείου αφορά και ένα σύνολο από ε- νέργειες, δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση Εργαστηριακή εισήγηση «Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer s Sketchpad» Σάββας Πιπίνος 1, Σταύρος Κοκκαλίδης 2, Χρήστος Ηρακλείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2006). Οι αρχές για τη διδασκαλία και ο εκσυγχρονισμός των αριθμητικών εννοιών στα νέα βιβλία της Α τάξης του δημοτικού σχολείου. Γέφυρες, 30:30-39. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας Προγράµµαταπαρέµβασης.

Προγράµµατα άσκησης και υγείας Προγράµµαταπαρέµβασης. Θέµατα που θα αναπτυχθούν Προγράµµατα άσκησης και υγείας Προγράµµαταπαρέµβασης. Θεοδωράκης Γιάννης Προγράµµατα παρέµβασης για άσκηση και κάπνισµα, και στρες ένα θεωρητικό µοντέλο, και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»

Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση» Συνεντεύξεις από καθηγητές και μαθητές για το διαγωνισμό: Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση» ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: κ. Αιμίλιος Χατζηπετρής 1. Τι καταλαβαίνετε με την έννοια παραγωγικότητα ; 1. Η παραγωγικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή. Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου

Φυσική Αγωγή. Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου 1-72_Layout 1 1/23/13 2:01 PM Page 1 Φυσική Αγωγή Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου 1-72_Layout 1 1/23/13 2:01 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Θεοδωράκης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Αθανάσιος Τζιαμούρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα