ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 52371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1221 Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ εφαρ μογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α / ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες δια τάξεις» όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α / ). 3. Την Α.Υ.Ο /1474/0015/ΠΟΛ. 1135/ (ΦΕΚ 1592/Β / ). 4. Τις προτάσεις απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέ ων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.). 5. Το πόρισμα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών (αριθμ. πρωτ. Δ6Α ΕΞ 2011 ΕΜΠ/ ). 6. Την υπ αριθμ. Υπ. Οικ ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώρ γιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β / ). 7. Το με αριθμό C (2012) 4967 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατη ρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/267/GR. 8. Την ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων λογι σμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρί νονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής. 9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που έχουν λάβει έγκριση με βάση την Α.Υ.Ο /1474/0015 ΠΟΛ. 1135/ (ΦΕΚ 1592 Β / ), ως ακολούθως: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1. Γενικά 1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις νέες απαι τήσεις και τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμι κών υποστήριξης για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) που έχουν λάβει έγκριση με βάση την Α.Υ.Ο /1474/0015 ΠΟΛ. 1135/ (ΦΕΚ 1592/Β / ) Περιπτώσεις ΕΑΦΔΣΣ συνοδευόμενων από λο γισμικό υποστήριξης και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., κράτη μέλη της Ε.Ζ.Ε.Σ. που είναι συμβεβλη μένα μέρη στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ. και στην Τουρ κία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή και διατίθενται σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετά ζονται από την διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222), η οποία και αποφασίζει σχετικά. Άρθρο 2. Δημιουργία Προηγμένης Ασφαλούς Ηλε κτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ) με χρήση του αλγορίθμου SHA Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων, η οποία δημιουργείται με την χρήση του ειδικού ασφα λούς αλγόριθμου SHA 1 και η οποία προσδιορίζει μονο σήμαντα όλα τα δεδομένα ενός αρχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του αλγορίθμου αυτού Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA 1. Με τον αλγόριθ μο SHA 1, η παραγόμενη ΠΑΗΨΣ, σχηματίζεται από 40 σύμβολα χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος Ο αλγόριθμος SHA 1 (Secure Hash Algorithm 1), είναι αυτός που έχει αναπτυχθεί από το Αμερικανικό

2 52372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας NIST (National Institute of Standards and Technology), περι γράφεται στο έγγραφο πρότυπο FIPS 180 2, και έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων ISO (International Organization for Standardization) και την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IEC (International Electrotechnical Commission), ως πρότυπο ISO/IEC , Dedicated Hash Function 3. Άρθρο 3. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) 3.1. Ο εκδότης του στοιχείου (π.χ. Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου Δελτίου Αποστολής κ.λπ.), θα πρέπει να διαθέτει: Ειδικό φορολογικό μηχανισμό Ειδική Ασφαλή Φο ρολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λο γισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ βρίσκεται στον διασυνδεδεμένο με την ΕΑΦΔΣΣ Ηλε κτρονικό Υπολογιστή. Ο τρόπος εκτύπωσης έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη Μετά την καταχώριση και την διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της δι αδικασίας έκδοσης εκτύπωσης του στοιχείου, το λογισμικό υποστήριξης, παραλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου και δημιουργεί και αποθηκεύει σε δύο χωριστά αρχεία στον υπολογιστή: α) Το πρώτο αρχείο που περιέχει το σύνολο των απαι τούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (a.txt). β) Tο δεύτερο αρχείο (e.txt) που περιέχει το σύνολο των απαιτουμένων δεδομένων του υπό έκδοση στοι χείου (Πίνακας Β) που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ επιτρέπεται να διαθέτει παραμετροποίηση, ώστε να ανακτά πάντα τα απαιτούμενα δεδομένα του πίνακα Β ορθά. Προκειμένου να είναι πάντα εφικτή η ανίχνευση των δεδομένων ενδιαφέροντος μέσα από την φόρμα του παραστατικού, επιτρέπεται η εκτύπωση σε πρόσφορο σημείο του παραστατικού, μιας γραμμής που περιέχει όλα ή μέρος αυτών των δεδομένων, καθώς και προαιρετικά χαρακτήρων έναρξης τέλους. Σε περίπτω ση εκτύπωσης αντιτύπου, τα ποσά ενδιαφέροντος του αρχείου e.txt είναι μηδέν και ο κωδικός είδους παρα στατικού υποδηλώνει αντίτυπο. Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικού επιστροφής χρημάτων (όπως πιστωτι κό τιμολόγιο, δελτίο επιστροφής), τα ποσά ΦΠΑ και καθαρής αξίας στο αρχείο e.txt είναι αρνητικά, όπως ορίζονται αναλυτικά στον πίνακα Δ. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ επικοινω νεί και αποστέλλει το πρώτο εξ αυτών (a.txt) στην ΕΑΦΔΣΣ, για επεξεργασία. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ αμέσως μετά, επεξεργάζεται το δεύτερο εξ αυτών (e.txt) προκειμένου να διασφαλίσει το απαρα βίαστο των δεδομένων υπολογίζοντας μια ΠΑΗΨΣ για τα δεδομένα του e.txt Η ΕΑΦΔΣΣ, δέχεται τα δεδομένα του αρχείου a.txt, τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ, το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλαδή μια ΠΑΗΨΣ. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την ΠΑΗΨΣ, στη μνήμη εργασίας που δια θέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ που ευ ρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη ΠΑΗΨΣ, και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου (αρχείο a.txt), όσο και την ΠΑΗΨΣ (αρχείο b.txt) Το λογισμικό υποστήριξης αμέσως μετά και πριν την εκτύπωση του στοιχείου, επεξεργάζεται τα δεδο μένα του δεύτερου αρχείου e.txt (Πίνακας Β) υπολογί ζοντας μια νέα ΠΑΗΨΣ. Η ΠΑΗΨΣ αυτή τελικά συμπερι λαμβάνεται στο αρχείο e.txt όπως φαίνεται στον πίνακα Γ. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει αυτό το αρχείο e.txt σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο του Η/Υ Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκ διδόμενο στοιχείο από τον εκδότη Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των ΠΑΗΨΣ (αρχεία b.txt) των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας και την ΠΑΗΨΣ του προηγού μενου Ζ και παράγει μια νέα γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ όλων αυτών, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, απο θηκεύει αυτή την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ που την αποθηκεύει σε ξεχωριστό αρχείο (c.txt) Αμέσως μετά, το λογισμικό υποστήριξης επεξερ γάζεται τις ΠΑΗΨΣ των αρχείων e.txt της ημέρας και την ΠΑΗΨΣ που φυλάσσεται στο αρχείο d.txt του προ ηγούμενου Ζ, υπολογίζοντας μια νέα ΠΑΗΨΣ, την οποία αποθηκεύει σε ειδικό αρχείο με όνομα d.txt Στο τέλος της ημερήσιας κίνησης και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ», το λο γισμικό υποστήριξης αναλαμβάνει την ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση ενός αρχείου ημέρας s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt καθώς και τα δεδομένα του d.txt σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δυνατότητα ώστε κατόπιν εισαγωγής παραμέτρων για συγκεκριμένο είδος παραστατικού ή ανεξάρτητα είδους παραστατικού, από Ζ ως Ζ ή από ημερομηνία και ώρα έως ημερομηνία και ώρα, να παρουσιάζει συνοπτικά τα περιεχόμενα των αρχείων e.txt και τα αθροίσματα ανά πεδίο (στήλη). Η δυνατότητα αφορά τόσο τα αρχεία e.txt για τα οποία έχει εκδοθεί Ζ είτε αυτά για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη Ζ. Είναι επιθυμητές επιπλέον δυνατότητες όπως εκτύπωσης αυτών σε επιλεγμένο εκτυπωτή και αποθήκευσης αυτών σε πρόσθετο απο θηκευτικό μέσο, ώστε να διευκολυνθεί ο επιτόπιος φο ρολογικός έλεγχος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4. Λογισμικό Λογισμικό εκδότη στοιχείων Γενικά Το λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, του εκ δότη φορολογικών στοιχείων, εκτός της διαχείρισης και επεξεργασίας των δημοσιονομικών δεδομένων και εκτύπωσης των φορολογικών στοιχείων, έχει επιπλέον δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας με την δι ασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ: αποθήκευσης των απαιτούμενων δεδομένων των εκ δοθέντων φορολογικών στοιχείων και των αντίστοιχων ΠΑΗΨΣ σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής. αποστολής των προς εκτύπωση φορολογικών στοι χείων για υπογραφή προς την ΕΑΦΔΣΣ. λήψης από την ΕΑΦΔΣΣ του Αρ. Μητρώου της, της ημερομηνίας και ώρας σήμανσης του στοιχείου και δη μιουργίας της ΠΑΗΨΣ, καθώς και του ημερήσιου και γενικού α/α έκδοσης στοιχείου. λήψης της παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ σήμανσης των εκτυπούμενων δελτίων των στοιχείων αυτών, με την αναγραφή αποτύπωση Συμβολοσειράς Σήμανσης (που περιλαμβάνει την ΠΑΗΨΣ) στα δελτία αυτά και την τελική εκτύπωση έκδοσή τους. επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομέ να δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ. λήψης των στοιχείων της γενικής ημερήσιας παρα χθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ και αποθήκευσής της σε ηλεκτρονικό αρχείο. ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης της ΕΑΦΔΣΣ, στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης δεδο μένων προς και από αυτήν Επιτρέπεται στο λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, η δυνατότητα της επιπλέον αποτύπωσης της Συμ βολοσειράς Σήμανσης με χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code) Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης Για την λειτουργία συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ με ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχεί ων Η/Υ διακρίνονται δύο περιπτώσεις: Περίπτωση A: Ειδικό Λογισμικό Υποστήριξης Ο κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δικό του ειδικό λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (driver), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ και αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού εφαρ μογών έκδοσης εκτύπωσης στοιχείων και της ΕΑΦΔΣΣ Το ειδικό αυτό λογισμικό, επιτελεί τις εξής λει τουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες: 1. Έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποί ησης της λειτουργίας του, από χειριστή. 2. Έχει δυνατότητα επιλογής καθορισμού από τον χειριστή, ήδη εγκατεστημένης σε επίπεδο λειτουργι κού συστήματος εκτυπωτικής συσκευής με την οποία μπορεί να συνεργάζεται. 3. Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απευθύνονται προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή με την οποία συ νεργάζεται. 4. Δέχεται το σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή, τα επεξερ γάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου (αρχείο στοιχείου παρα στατικού και αρχείο αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ), των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευ σής των μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 5. Αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαι τούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ. 6. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ: την ημερομηνία και ώρα σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ την ΠΑΗΨΣ τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης έκδοσης στοιχείου τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ. 7. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 8. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προ σθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμ βάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 6, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης. 9. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθο ρίζονται από τον χειριστή Επιπλέον το ειδικό αυτό λογισμικό έχει δυνατό τητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδο μένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατά σταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ Είναι δυνατόν το ειδικό αυτό λογισμικό να εν σωματώνεται στο εσωτερικό της ΕΑΦΔΣΣ, εφ όσον πληροί απόλυτα τις απαιτούμενες λειτουργίες της σή μανσης Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της Περίπτωση B: Ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων με κατάλληλη τροπο ποίηση Το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ, με κατάλληλη τροποποίηση, αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ αυτού και της ΕΑΦΔΣΣ Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό εφαρμογών προκειμένου να υλοποιήσει το κατάλληλο αρχείο των φορολογικών δεδομένων (Πίνακας Β) για την αποστολή / διαβίβαση αυτών ηλεκτρονικά και αυτόματα απ ευθείας σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο ριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομι κών πρέπει υποχρεωτικά η ΕΑΦΔΣΣ να διαθέτει Ειδικό λογισμικό υποστήριξης (Module) το οποίο περιλαμβάνει

4 52374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες της περίπτωσης Α (παράγραφος του παρόντος ) επιπλέον αυτών της περίπτωσης Β (παραγράφων του παρόντος ) και σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της. Επιτελεί και τις προηγούμενες λειτουργίες και έχει και τις εξής δυνατότητες: 1. Αποθηκεύει τα απαιτούμενα δεδομένα των προς εκτύπωση σήμανση στοιχείων σε ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 2. Επεξεργάζεται και αποστέλλει το σύνολο των δεδο μένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ. 3. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ (για κάθε στοιχείο): την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου την ΠΑΗΨΣ του στοιχείου τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης έκδοσης στοιχείου τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ 4. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 3), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευ σης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 5. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προ σθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμ βάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 3, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης. 6. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπο ρούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή Επιπλέον το λογισμικό αυτό έχει δυνατότη τα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομέ να δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατά σταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ Σ αυτή την περίπτωση Β, ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται στην έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωσή του, προς την Επιτρο πή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου (συνεργαζόμενου) λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυν δεόμενου Η/Υ, ότι το λογισμικό αυτό το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, δεν παρα κάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης ΕΑΦΔΣΣ και είναι σύμφωνο με τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές Στην δεσμευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων, αναφέ ρονται υποχρεωτικά: Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμι κού εφαρμογών. Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού Η δεσμευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση προς την Επιτροπή, γίνεται για κάθε διαφορετικό λογι σμικό που πρόκειται να χρησιμοποιείται και συνοδεύεται από ένα αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό της ΕΑΦΔΣΣ, Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λει τουργία συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποι ημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση σήμανση στοιχείων Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνι κών αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεω μένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΕΑΦΔΣΣ και στην Επιτροπή Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρο νικών Αρχείων στοιχείων Δημιουργούμενα αρχεία σε Ηλεκτρονικό Υπο λογιστή Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΑΦΔΣΣ και του διασυνδεόμενου Η/Υ, για την σή μανση κάθε στοιχείου, δημιουργούνται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, και αποθηκεύονται στον Η/Υ σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, 3 ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου (ΕΛΟΤ 928) Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων του συγκεκριμένου εκδοθέντος στοιχείου. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού αποτελεί ται μόνον από τους χαρακτήρες σύμβολα που έχουν αποκλειστικά συμμετάσχει στο σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν: α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων ψηφίων του αριθ μού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά. β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγ γραφής του) ως εξής: ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ο μήνας ΜΜ και ΗΗ η ημερομηνία. γ) Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ» αυξημένος κατά 1, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). δ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). ε) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( _ underscore) ακο λουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα a, κα θώς και στ) Το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ 928) Το δεύτερο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ΠΑΗΨΣ Συμβολοσειράς Σήμανσης του συ γκεκριμένου στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου αυτού συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( _ underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα b, καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ 928) Στο δεύτερο αυτό αρχείο, περιέχεται μόνον η Συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου, σταθερού μεγέθους 77 χαρακτήρων, την οποία αποτελούν: Η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ 928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων και A F). Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα space) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα space) Ο γενικός α/α σήμανσης έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α ανα γράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνο νται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχω ρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα space) Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη μιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά. Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα space) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά Το τρίτο εξ αυτών αποτελεί το αρχείο δεδομέ νων ASCII text, προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. (δεδομένα του ΠΙΝΑΚΑ Γ). Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύ λας ( _ underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα e, καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ 928) Ηλεκτρονικά αρχεία γενικής ημερήσιας «σύνο ψης υπογραφής» ΠΑΗΨΣ και ημερήσιας «σύνοψης υπογραφής» αρχείων δεδομένων προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σή μανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, ο διασυνδεόμενος Η/Υ δέχεται από αυτήν, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου. Στον σχηματισμό της ονομασίας του αρχείου αυτού συμμετέχουν: α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων ψηφίων του αριθ μού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά. β) Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη μιουργίας της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ και έκδοσης του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Ανα φοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ», ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά. γ) Ο αύξων αριθμός του Δελτίου Ημερήσιας Φορολο γικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ» σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοι πες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπλη ρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( _ underscore) ακο λουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα c, κα θώς και ε) Το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ 928) Στο αρχείο αυτό, περιέχεται μόνον η αλληλου χία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ 928) χαρακτήρων της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ (γίνεται χρήση μόνον αριθ μών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων και A F) Στο αρχείο ημερήσιας «σύνοψης υπογραφής» δεδομένων προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ., περιέχεται μό νον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ 928) χαρακτήρων. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοι χου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( _ underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα d, καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώ νει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ 928) Κατά την έκδοση του Ζ δημιουργείται το αρ χείο s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt της ημέρας καθώς και τα δεδομένα του αντίστοι χου d.txt όπως φαίνεται στον πίνακα Α. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( _ underscore) ακολουθού μενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα s, καθώς και

6 52376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ 928) Για την υποχρέωση και το σκοπό διαφύλαξης των αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Αρχείων Τα εν λόγω δημιουργούμενα αρχεία, (του κει μένου των απαιτούμενων δεδομένων κάθε εκδιδομένου στοιχείου, της ΠΑΗΨΣ Συμβολοσειράς Σήμανσης, που αντιστοιχεί σ αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία με τις γενικές ΠΑΗΨΣ κάθε ημέρας, καθώς και τα αρχεία e.txt, d.txt, s.txt), με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και υπόχρεου στη φύλαξη στοιχείων, φυ λάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορο λογικές διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαί ος εξοπλισμός κ.λπ.), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου αυτού, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του ν. 2523/1997) Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρη ση της ακεραιότητας του περιεχομένου, καθώς και η αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της απο θήκευσής τους Εναλλακτικός τρόπος Ονοματοδοσίας διαφυ λασσόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων Εναλλακτικά και εφ όσον το λογισμικό του λει τουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, όπου είναι δυνατόν, είναι υποχρεωτική η χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων αντιστοίχων καταλόγων βιβλιοθηκών (directories) και υποκαταλόγων (sub directories), στη θέση των επιμέρους τμημάτων σχηματισμού ονομασίας (π.χ. Αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, αριθμός προσδιορισμού ημερομηνίας, Α/Α «Ζ», κ.λπ.) για την αποθήκευση και διάκριση των σχετικών αρχείων. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του κάθε αρχείου, το πλήρες όνομα αυτού (full path name) Σε κάθε περίπτωση που κατά την αποθήκευση διαφύλαξη των σχετικών αρχείων, γίνεται χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων καταλόγων και υποκαταλόγων, για την καλύτερη οργάνωση και διευκόλυνση εντοπι σμού τους, η ονομασία των καταλόγων υποκαταλόγων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα απαιτούμενα αντίστοι χα τμήματα σχηματισμού των ονομάτων των αρχείων αυτών, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους , και του κεφαλαίου αυτού Σε περίπτωση χρήσης του εναλλακτικού τρό που ονοματοδοσίας για τα δημιουργούμενα αρχεία, το αρχείο s.txt πριν την αποστολή του, πρέπει να μετο νομάζεται σαν να μην υπάρχει ο εναλλακτικός τρόπος ονοματοδοσίας και το όνομα αυτού να προκύπτει με βάση τις παραγράφους και του κεφαλαίου αυτού. Εναλλακτικά, το αρχείο s.txt πριν την αποστολή του μπορεί να αντιγράφεται σε άλλο αρχείο s.txt με όνομα που προκύπτει με βάση τις παραγράφους και του κεφαλαίου αυτού, χωρίς την χρήση του εναλλακτικού τρόπου ονοματοδοσίας, και να αποστέλ λεται το νέο αυτό αρχείο. Άρθρο 5. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ 5.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση όλων των δεδομένων του περιεχομένου του εκδιδόμενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος στοι χείου, πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων, πλήρη στοιχεία συναλλαγής κ.λπ..), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Κατά την έκδοση στοιχείων στην οποία γίνεται χρήση εντύπων (πολλαπλών ή μη), στα οποία είναι προτυπω μένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν τα στοιχεία αυτά να μην εκτυπώνονται κατά την έκδοση του παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά όπως εμφανίζονται προτυπωμένα, υποχρεωτικά συμμετέχουν στη σήμανση του παραστα τικού και αποθηκεύονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (a.txt) Σε κάθε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από εκτυ πωτικό μηχανισμό (εκτυπωτή), στον οποίο δεν γίνεται χρήση ταυτόχρονης εκτύπωσης πρωτοτύπου και αντι γράφων μέσω χημικού χάρτου ή καρμπόν, ισχύουν τα εξής: Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 16, παράγρα φοι 5, 6 και 10 του Κ.Β.Σ., είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση, των ενδείξεων προορισμού τους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και σημαίνεται ιδιαίτερο ξεχωριστό στοιχείο για κάθε προορισμό Στην περίπτωση έκδοσης Δελτίων Αποστολής συνενωμένων ή μη, τα οποία προορίζονται να αποτελούν συνοδευτικά μεταφοράς αγαθών, εκδίδεται μόνον μια φορά το αντίστοιχο στοιχείο (πρώτο αντίτυπο), στο οποίο εκτυπώνεται και συμμετέχει στη σήμανση, η χα ρακτηριστική ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» Σε κάθε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων αντιτύπων, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν στη σήμανση, οι ενδείξεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης κωδικο σελίδας Για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ κάθε εκδιδομέ νου στοιχείου, αλλά και της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χα ρακτήρων συμβόλων, ΕΛΟΤ 928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός της ΕΑΦΔΣΣ, των εκτυ πούμενων συμβόλων και χαρακτήρων Ειδικοί χαρακτήρες χαρακτήρες ελέγχου μορ φοποίησης Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων περιλαμβάνει και άλλους ειδικούς χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου (π.χ. έντο νης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλίσης συμβόλων, χρώματος, οριζοντίων ή καθέτων γραμμών κ.λπ.), τότε αυτοί δεν αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ και δεν συμ μετέχουν στον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, κλίση γραμμάτων, εικόνες, γραφικά κ.λπ.) στο κείμενο που περιέχεται (και μπορεί να εκτυπώνεται), στο μόνιμα αποθηκευμένο στον Η/Υ αρχείο του συγκεκριμένου στοιχείου, να ταυτίζεται από λυτα στην μορφή με το εκδοθέν Χρήση Γραφικών Εικόνων Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων γίνεται χρήση γραφικών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή εικόνας (π.χ. διαφημιστικών μηνυμάτων κ.λπ..), τότε για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ και τη σήμανση του στοιχείου, τα δεδομένα που αφορούν την εικόνα ή το γραφικό, αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη «[Ει κόνα]», μέσα σε όρθιες αγκύλες Εάν στην εκτύπωση γίνεται χρήση εικόνων ή γραφικών, τότε αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν ανα φορές σε ποσά και ποσότητες ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των δεδομένων του εκδιδομένου στοιχείου και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέ γεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου και ΠΑΗΨΣ αρχείου δεδομένων Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ όλα ανεξαιρέτως τα σύμβολα και οι χα ρακτήρες που είναι εκτυπώσιμοι στο δελτίο του στοιχεί ου, ώστε να υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων και αριθμού γραμμών κειμένου. Για το σκοπό αυτό όταν και όπου απαιτείται αποστέλλονται επιπλέον και οι εξής κωδικοί χαρακτήρες και μόνον αυτοί: κενού χαρακτήρα διαστήματος (space) στηλοθέτη (TAB) αλλαγής γραμμής (line feed LF) αρχής νέας γραμμής (carriage return CR) αλλαγής σελίδας (next page NP) τέλους αρχείου (end of file EOF) Η ΕΑΦΔΣΣ αφού λάβει το σύνολο των απαιτούμε νων δεδομένων, προσθέτει σε αυτά άμεσα, χωρίς καμία άλλη ενδιάμεση παρεμβολή, μια συμβολοσειρά σταθε ρού μήκους 33 χαρακτήρων η οποία αποτελείται από: τους 11 χαρακτήρες ψηφία του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει και οι οποίοι αποτελούνται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του εργοστασιακού σειριακού αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά. τον γενικό αύξοντα αριθμό σήμανσης έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψη φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψη φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). την σταθερού μήκους 10 χαρακτήρων αλληλουχία, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη μιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την ΕΑΦΔΣΣ μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA 1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία και απο στέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα σήμανσης και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την αποτύπωση εκτύπωση στο υπό έκδοση στοιχείο και την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ Συμβολοσειράς Σήμανσης. Τα δεδομένα του αρχείου e.txt (ΠΙΝΑΚΑΣ Β ) επεξεργά ζονται από το λογισμικό υποστήριξης μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA 1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, των συγκεκρι μένων δεδομένων του συγκεκριμένου στοιχείου. To λογισμικό υποστήριξης λαμβάνει από την ΕΑΦΔΣΣ την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, και τα χρησιμοποιεί για την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου e.txt (πίνακας Γ) Οι χαρακτήρες σηματοδότησης τέλους γραμμής για το σύνολο των σημαινόμενων δεδομένων και των αντιστοίχων διαφυλασσομένων αρχείων, κάθε στοιχείου (παραστατικού), υποχρεωτικά εμπίπτουν σε μια από τις τρεις εξής περιπτώσεις: α. Απλός χαρακτήρας line feed κωδικός: 0Α(hex) β. Απλός χαρακτήρας carriage return κωδικός 0D(hex) γ. Ζεύγος χαρακτήρων carriage return και line feed κωδικοί 0D(hex) και 0Α(hex). Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται ανάμεσά στους χαρακτήρες αυτούς να πα ρεμβάλλονται χαρακτήρες κενού διαστήματος (spaces). Στην περίπτωση σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους δεδομένων αρχείου, είναι δυνατόν ως ση ματοδότηση τέλους γραμμής να εκλαμβάνεται μόνον ο αντίστοιχος χαρακτήρας σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους αρχείου Αποτύπωση εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο στοιχείο Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου Η αποτύπωση εκτύπωση της ΠΑΗΨΣ στο εκ διδόμενο από τον διασυνδεόμενο Η/Υ στοιχείο, γίνεται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο αφού λάβει τα προαναφερθέντα δεδομένα, ενσωμα τώνει στο προς εκτύπωση δελτίο του στοιχείου, την συμβολοσειρά της Σήμανσης του στοιχείου Η ενσωμάτωση της Συμβολοσειράς της Σήμαν σης του στοιχείου εντός του περιεχομένου του στοι χείου αποτελεί πλέον μέρος του. Η τοποθέτηση της Συμβολοσειράς Σήμανσης, γίνεται σε επόμενη κενή εκτυπώσιμη γραμμή από αυτήν των τελευταία εκτυπώ σιμων δεδομένων της τελευταίας σελίδας του στοιχεί ου, είναι σταθερού μήκους και περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται και στο αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ Συμβολοσειράς Σήμανσης στον Η/Υ. Στην περίπτωση που το πλάτος του χρησιμοποιού μενου χαρτιού δεν επιτρέπει την εκτύπωση ολόκληρης της συμβολοσειράς σήμανσης σε μια γραμμή, τότε είναι δυνατόν η συμβολοσειρά σήμανσης να εκτυπωθεί σε 2 ή εναλλακτικά 4, συνεχόμενες γραμμές (οι 40 πρώτοι χαρακτήρες στην πρώτη και οι υπόλοιποι 37 στην δεύ τερη ή από 20 χαρακτήρες στις τρεις πρώτες γραμ μές και οι υπόλοιποι 17 στην τέταρτη). Συγκεκριμένα η συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται από: την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ 928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων και A F). ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα space) τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης έκδοσης

8 52378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψη φίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψη φίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα space) τον γενικό α/α σήμανσης έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α ανα γράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνο νται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχω ρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.). ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα space) μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δη μιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά. ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα space) τον αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ: (3 χαρακτήρες γράμματα του αριθμού έγκρισης, ένας κενός χαρα κτήρας (διάστημα space), και ο α/α εργοστασιακός σειριακός αριθμός παραγωγής ο οποίος επίσης είναι σταθερού μεγέθους και σχηματίζεται από 8 ψηφία) Για την διευκόλυνση και την αποφυγή λαθών κατά την αναπαραγωγή αντιγραφή και έλεγχο της Συμβολοσειράς Σήμανσης, επιτρέπεται αμέσως μετά την Συμβολοσειρά Σήμανσης, η επιπλέον αποτύπωσή της και με τη χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code) Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ Για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας ΠΑ ΗΨΣ, το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φο ρολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ», προσθέτει στο σύνολο των ΠΑΗΨΣ της ημέρας, (οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευθεί στη μνήμη εργασίας, από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ «Ζ»), την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ «Ζ» και το σύνολο αυτό το επεξεργάζεται μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA Από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής προκύπτει η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία (αφού εκδοθεί το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ»), αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον α/α αρίθμησης του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ «Ζ» και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ Για την δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑ ΗΨΣ των Αρχείων Δεδομένων Αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ (d.txt), το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοι χείου (ΔΗΦΑΣΣ) «Ζ», επεξεργάζεται το σύνολο των ΠΑΗΨΣ των αρχείων αποστολής (e.txt) της ημέρας, και την Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ των Αρχείων Δεδομένων Αποστολής του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ «Ζ» η οποία είχε αποθηκευθεί στο αντίστοιχο αρχείο d.txt, μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA 1. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας (μια νέα ΠΑΗΨΣ) αποθηκεύεται στο νέο αρχείο d.txt που αντιστοιχεί στο νέο «Ζ». Άρθρο 6. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκ διδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλε κτρονικά αρχεία Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρήση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να: παραδίδει αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλ ληλο μέσο (π.χ. δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κ.λπ.), βεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ίδια με εκείνα που εντοπίζονται και εκτυπώνονται στη επόμενη παράγραφο, στο βήμα iv Ο έλεγχος ενός στοιχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής βήματα: i. Προσδιορισμό επί του ελεγχόμενου στοιχείου της ημερομηνίας έκδοσής του, καθώς και των στοιχείων της συμβολοσειράς Σήμανσης και της ΕΑΦΔΣΣ, από την οποία προέρχεται. ii. Εκτύπωση Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολο γικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων (ΔΑΠΦΜΗΣ) για την ημερομηνία αυτή και προσδιορισμό επ αυτού της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. iii. Πρόσβαση στα φυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στοιχείων και ΠΑΗΨΣ για την ημέρα αυτή και τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ iv. Εντοπισμό και εκτύπωση των ηλεκτρονικών αρχείων κειμένου και ΠΑΗΨΣ του στοιχείου που ελέγχεται. v. Έλεγχο του περιεχομένου του αρχείου κειμένου (.._a.txt ), με το ελεγχόμενο στοιχείο. Ελέγχεται το περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την εμ φάνιση των χαρακτήρων. (Η συμβολοσειρά Σήμανσης δεν λαμβάνεται υπ όψη). Θα πρέπει να Ταυτίζονται! vi. Σύγκριση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ (.._b.txt ), με τη Συμβολοσειρά Σήμανσης, η οποία αναγράφεται επί του ελεγχόμενου στοιχείου. Θα πρέπει να Ταυτίζονται! vii. Χρήση Η/Υ για την εκτέλεση ειδικού προγράμματος δημιουργίας συνόψεων SHA 1, και δημιουργία γενικής ΠΑΗΨΣ από τις επιμέρους ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου της ημέρας (στην οποία φυσικά συμμετέχει και η ΠΑΗΨΣ του ελεγχόμενου στοιχείου). viii. Σύγκριση της προκύπτουσας ΠΑΗΨΣ του ελέγ χου, με αυτήν που αναγράφεται στο Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων (ΔΑΠΦΜΗΣ), του βήματος ii. Θα πρέπει να Ταυτίζονται! ix. Σύγκριση του αρχείου a.txt με το αντίστοιχο αρχείο e.txt. Τα πεδία του e.txt θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα του a.txt.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7. Πίνακες προδιαγραφών ΠΙΝΑΚΑΣ Α Περιεχόμενα αρχείου ημέρας καθημερινής αποστολής s.txt Δεδομένα πρώτου e.txt αρχείου Δεδομένα δεύτερου e.txt αρχείου Δεδομένα τρίτου e.txt αρχείου Δεδομένα τελευταίου e.txt αρχείου d.txt αρχείο (ημέρας) Πίνακας Β (22 γραμμές πεδία) Μήκος πεδίου (char numeric) ΑΦΜ Εκδότη (12) ΑΦΜ Παραλήπτη (12) S/N ΕΑΦΔΣΣ (12) Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πε λάτη (19) Ημερομηνία και Ώρα (12) A/A Ημερήσιων Σημάνσεων (5) A/A Προοδευτικών Σημάνσεων (5) Αριθμός Ζ (4) Είδος Παρ/κού (4) Σειρά Θεώρησης (10) Αριθμός Παραστατικού (10) Καθαρό Ποσό Α (18:2) Καθαρό Ποσό Β (18:2) Καθαρό Ποσό Γ (18:2) Καθαρό Ποσό Δ (18:2) Καθαρό Ποσό Ε (18:2) ΦΠΑ Α (18:2) ΦΠΑ Β (18:2) ΦΠΑ Γ (18:2) ΦΠΑ Δ (18:2) Γενικό Σύνολο Παρ/κού (18:2) Κωδικός νομίσματος (1) Πίνακας Γ (23 γραμμές πεδία) Μήκος πεδίου (char numeric) ΑΦΜ Εκδότη (12) ΑΦΜ Παραλήπτη (12) S/N ΕΑΦΔΣΣ (12) Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πε λάτη (19) Ημερομηνία και Ώρα (12) A/A Ημερήσιων Σημάνσεων (5) A/A Προοδευτικών Σημάνσεων (5) Αριθμός Ζ (4) Είδος Παρ/κού (4) Σειρά Θεώρησης (10) Αριθμός Παραστατικού (10) Καθαρό Ποσό Α (18:2) Καθαρό Ποσό Β (18:2) Καθαρό Ποσό Γ (18:2) Καθαρό Ποσό Δ (18:2) Καθαρό Ποσό Ε (18:2) ΦΠΑ Α (18:2) ΦΠΑ Β (18:2) ΦΠΑ Γ (18:2) ΦΠΑ Δ (18:2) Γενικό Σύνολο Αξίας Παρ/κού (18:2) Κωδικός νομίσματος (1) ΠΑΗΨΣ (40) To αρχείο e.txt προδιαγράφεται με βάση τον ανωτέρω πίνακα Γ. Τα πεδία του αρχείου e.txt είναι μεταβλητού μήκους και διαχωριζόμενα με τον χαρακτήρα «;» (ερωτη ματικό) (semicolon delimited). Στα αριθμητικά πεδία που περιέχουν ποσά (Καθ. Αξία Α.. Γενικό σύνολο αξίας παρ/ κού) τα ποσά είναι με δύο δεκαδικά και το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία «.». Δεν υπάρχουν σύμβολα διαχωρισμού χιλιάδων. Το μηδενικό ποσό παριστάνεται ως Τα αρνητικά ποσά παριστάνονται για παράδειγ μα ; ; 10.00;0.00;0.00;. Η ημερομηνία και ώρα έχουν την μορφή: YYYYMMDDHHmm όπου YYYY το έτος, MM o μήνας, DD η ημέρα, HH η ώρα, mm τα λεπτά. Ο κωδικός νομίσματος για το ευρώ είναι το 0. Ο αριθμός Ζ είναι αυτός όπου θα συμπεριληφθεί το παραστατικό, δηλαδή ο αριθμός Ζ της προηγούμενης ημέρας αυξημένος κατά 1. Το είδος του παραστατικού λαμβάνει τιμή με βάση τον κωδικό του πίνακα Δ που ακολουθεί. Η ΠΑΗΨΣ δεν λαμβάνει υπόψη της τα διαχωριστικά semicolon. Η κάθε γραμμή του αρχείου s.txt τελειώνει με <CR> <LF>.

10 52380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πίνακας Δ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 40 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤ.ΠΟΣ.ΠΑΡ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 10 παρ. 1 Π.Δ. 186/92 και 2 παρ. 11 Ν. 3052/2002 από ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ 0 54 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΔ.ΑΣΦ. ΠΟΛ. 176/ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ) ΑΠΟΔ.ΕΠ.ΑΣΦ. ΠΟΛ. 176/77 ΤΙΜ.ΑΓ.ΑΓΡ. 12 παρ. 5, 6 60 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΤΙΜ.ΑΓ.ΙΔΙΩΤ. 12 παρ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΤΙΜ.ΑΓΟΡ.ΑΡΝ. παρ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΛ.ΕΙΣΑΓ. 10 παρ. 5ηα 0 65 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛ. ΑΠΟΘ. 10 παρ. 5ηα ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.Κ.ΔΙΑΣΚ Κέντρων διασκέδασης κ.λπ. ΠΟΛ. 1159/ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.ΘΕΑΜ Θεαμάτων 139 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.Σ.ΜΕΣΩΝ Συγκοινωνιακών μέσων εκτός πλοίων 145 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣ.ΠΛΟΙΩΝ 13 παρ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣ.ΥΔΡ. ΕΓΚ. 3 παρ Δ.Α 11 παρ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Σ.Δ.Α 11 παρ ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε.Δ 11 παρ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Τ.Π. 12 παρ. 1, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) Τ.Π.Υ 12 παρ. 1, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Επιδοτ. Αποζημ. κ.λπ.) ΤΙΜ 12 παρ.3 12 παρ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜ. 2 μικτή χρήση 168 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘ 12 παρ. 7, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Τ 12 παρ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Α.Λ.Π 13 παρ. 1 3

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π.Υ 13 παρ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α.ΕΠΙΣΤΡ 13 παρ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α.ΕΙΣ.Δ Συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών 177 ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Κ.Τ.Λ 13α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Α.ΑΥΤΟΠΑΡ Άρθρο 14 Π.Δ. 186/ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Α.ΔΑΠΑΝΗΣ Άρθρο 14 Π.Δ. 186/ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 1167, 1271/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤ.ΑΠΟΣΤ 16 παρ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙ.ΣΗΜ 16 παρ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠ.ΜΕΤΑΦ 16 παρ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛ.ΠΑΡΑΓ. Εστιατ. ζυθεστ. κ.λπ. ΠΟΛ. 1117/91, 1238/ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (Αεροπ. Εισιτηρίων) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Αεροπορικών εισιτηρίων) Α.Π.Α.ΕΙΣ ΠΟΛ. 1102/93 ΕΚΚ.Α.ΕΙΣ ΠΟΛ. 1102/ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Α.ΠΑΡ.ΕΙΣ Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών 193 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών) ΕΚΚ.ΕΙΣ.Α.Σ. ΠΟΛ.1233/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εφημερίδων και περιοδικών) ΕΚΚ.ΕΦ.ΠΕΡ. ΠΟΛ.1292/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Μεριδίων αμοιβ. Κεφαλαίων) ΕΚΚ.Μ.Α.Κ ΠΟΛ.1319/ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Α.ΠΑΡ.ΚΑΡΤ. Στάθμευσης δημοσίων χώρων ΠΟΛ. 1104/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Καρτών σταθμ. δημ. χωρ.) ΕΚΚ.Κ.ΣΤΑΘ ΠΟΛ. 1104/94

12 52382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 199 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.Π.ΑΝΘ Πωλ. Ανθέων μέσω ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΠΟΛ. 1212/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.ΕΙΣ.ΚΑΛ Εισιτηρίων καλαθοσφ. ΕΣΑΚ ΠΟΛ.1094/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΤΕΛ) ΕΚΚ.ΚΤΕΛ ΠΟΛ 61/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΙΜΕ) ΕΚΚ.ΙΜΕ ΠΟΛ. 66/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Ασφαλιστικών επιχειρήσεων) ΕΚΚ.ΑΣΦ.ΕΠ 212 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Κοινοπραξιών πλοίων) ΕΚΚ.Κ.ΠΛΟΙΩΝ 215/ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.λπ. (Λοιπές περιπτώσεις) 215 ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΔ.ΑΚ.ΣΤ. Άρθρο 23 παρ. 5 ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 217 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (οχηματων) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΣΤ. Α.Π.Υ. 218 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Β.ΣΤ.ΣΚ Α.Π.Υ. 219 ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ Β.ΕΡΓ. Δ.Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Τ Δ.Α. 222 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Τ.Π. Δ.Α. 223 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής Υπηρεσιών) Τ.Π.Υ. Δ.Α. 224 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς από ιδιώτη) Τ(ΑΓ) Δ.Α. 225 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς αγροτικών προϊόντων) Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.) Δ.Α. 226 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) ΤΠ.Υ. Τ.Π.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) ΔΕΛ. ΑΠ. ΤΠΥ. Τ.Π Δ.Α 228 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ Δ.Α. 229 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ Π.Τ MEION 231 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Α.Λ.Π Δ.Α 232 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π.Υ Δ.Α 233 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Α.Π.Υ Α.Λ.Π 234 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Α.Ε.Δ Δ.Α 235 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α.Π.ΕΠΙΣΤ Δ.Α 236 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤ.Τ Δ.Α 237 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιων) ΦΟΡΤ Τ.Π.Υ 238 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Β. ΑΠΟΘ ΤΙΤ.ΑΠΟΘ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤ. ΑΠΟΔ.ΜΕΤ 240 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚ. ΦΟΡΤ. Άρθρο 16 παρ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.Ε.Α. Α.Π.Υ. Μόνο για πλυντήρια 245 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.) ΕΚΚ 246 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔ & ΗΜ.ΜΕΤΑΦ Άρθρο ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡ.ΜΑΘ Α.Π.Υ. 10 παρ. 5β, 13, 19 παρ. 4

14 52384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 251 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠ.ΑΥΤΟΠΑΡ Δ.Α. 252 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ Αθεώρητο απο (ΠΟΛ 1166/2002) 253 ΑΠΟΔ.ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑ ΑΛΠ ΑΠΥ 254 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ ΑΠΥ Άρθρο 10 παρ. 5δ και Άρθρο 19 παρ. 4 (Διαγνωστικά) 257 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛ. (Πώλησης) Α.Π.Υ Τ.Π. Δ.Α. 258 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠ.ΠΩΛ.ΕΙΣ. ΑΠΥ ΠΟΛ 1102/ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ιατροί, οδον) Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ ΑΠΥ ιατροί, οδοντίατροι 260 ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Β.ΕΡΓ ΤΙΜ ΔΑ Άρθρο 10 παρ. 5ιζ και Άρθρο 19 παρ. 4 και ΠΟΛ 1219/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Τ Δ.Α..Δ.ΕΓ 268 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΥ ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ /496/0015/ (Ελαιουργεία) 270 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜ.ΑΓΟΡ 12 παρ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜ.ΑΓ. Δ.Α. 12 παρ. 5, 11 παρ ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΛ. ΠΟΣΟΤ. ΠAΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Π.Υ Δ.Π.Π Δ.Α ΠΟΛ 1151/ (ελαιοτριβεία)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΔΠΠ ΤΙΜ ΑΓΟΡ 298 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λπ.) ΔΠΠ/Δ ΕΚΜ DVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λπ.) ΔΠΠ/Λ ΕΚΜ DVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ Δ.ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κ.λπ.) ΔΠοσ.Παρ ΑΠΥDVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κ.λπ.) ΔΠοσ Π/δ ΑΠΥDVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λπ.) ΔΠοσ.Παρ ΔΑ DVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λπ.) ΔΠοσ Παρ ΔΑ DVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ (ΕΚΜDVD) Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Δ. ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΔ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΠΠ ΔΑ ΑΠΥ DVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ (ΕΚΜDVD) Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Δ. ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΠΠΔ ΔΑ ΑΠΥ DVD ΠΟΛ 1063/ και ΠΟΛ 1088/ ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ Β. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΥ Β.ΣΤΑ Β.ΕΙΣ Άρθρο 10 παρ. 5θ, 5ι 310 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛ 1039/ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΠΕΛ ΑΠΥ Άρθρο 10 παρ. 5ε 316 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΛΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Άρθρο 10 παρ. 5 περ ζ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Σ.Δ.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 3522/2006 0

16 52386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 328 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣIΤ.ΕΚΔΗΛ Ν. 3870/2010 άρθρο 1 παρ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχ. Υπηρ.) ΤΙΜ. (Αγοράς Αγρ. Προϊόντων) ΔΕΛ. ΑΠΟΣΤ ΤΠ Τ(ΑΓ.ΑΓΡ) ΔΑ ΦΠΑ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 500 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 502 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 0 Ο ανωτέρω πίνακας αφορά μόνο την κατασκευή των αρχείου e.txt, s.txt. Δεν αφορά την εκτύπωση των πα ραστατικών ή το αρχείο a.txt. Στον ανωτέρω πίνακα, το πρόσημο ποσών είναι θετικό ή αρνητικό ανάλογα με το αν το έσοδο είναι θετικό ή αρνητικό. Για παράδειγμα, σε ένα τιμολόγιο το πρόσημο είναι θετικό. Σε ένα πιστωτικό τιμολόγιο το πρόσημο είναι αρνητικό. Στους κωδικούς παραστατικών, όπου αναγράφεται αντί πρόσημου το 0, τα ποσά στο e.txt, s.txt είναι μηδέν ακόμη και αν αναγρά φονται ποσά στο παραστατικό, όπως για παράδειγμα σε ένα Δελτίο Αποστολής ή σε οποιοδήποτε αντίτυπο. Άρθρο 8. Διαδικασία Πιστοποίησης Λογισμικού Υπο στήριξης ΕΑΦΔΣΣ 8.1 Οι κάτοχοι άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος με υπεύθυνη δήλωσή τους στην αρμόδια Επιτροπή του Ν. 1809/1988 δηλώνουν ότι έχουν αναβαθμίσει και έχουν ελέγξει το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ για τους οποίους κατέ χουν άδεια καταλληλότητας, ώστε αυτό να ανταποκρί νεται πλήρως στα οριζόμενα της παρούσης. Διαφορετι κά η άδεια καταλληλότητας που διαθέτουν ανακαλείται Οι κάτοχοι άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ ταυτόχρονα με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης κα ταθέτουν αίτηση προς ένα από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια Α.Ε.Ι. και προς την αρμόδια Επιτροπή του Ν. 1809/1988 για έλεγχο του αναβαθμισμένου λογισμικού υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ Με την κατάθεση των ανωτέρω, οι κάτοχοι άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ δύνανται να αναβαθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ που είναι εγκατεστη μένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επιτηδευ ματιών πελατών τους. Άρθρο 9. Ισχύς Διατάξεων Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την 1η του πέμπτου μήνα από την δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

52380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

52380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πίνακας Δ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤ.ΠΟΣ.ΠΑΡ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 1 παρ. 1 Π.Δ. 186/92 και 2 παρ. 11 Ν. 352/22 από

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

1. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1221/13.12.2012 Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΣΗ-ΠΝ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 13-12-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΑΔΑ: ΒΕΦΣΗ-ΠΝ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 13-12-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) Τμήμα : ΑΘΗΝΑ 13-12-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ - Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1081 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τµήµα : Γ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Τροποποίηση - Συµπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους.

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους. - 1439 - * Κ.Β.Σ. * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 15 η - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1092819/366/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1257 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α / ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α / ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1220/13.12.2012 Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των Ε βάση την Α.Υ.Ο /1474/0015 ΠΟΛ. 1135/26. ακολούθως: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ Φ

Την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των Ε βάση την Α.Υ.Ο /1474/0015 ΠΟΛ. 1135/26. ακολούθως: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ Φ ΠΟΛ 1221/13-12-2012: Αναβάθμιση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. -Καθορισμός α δεδομένων των φορολογικών στοι εφαρμογή των διατάξεων του άρθ (ΦΕΚ 58/Α723.4.2010). Ημερομηνία ανάρτησης: 13/12/2012 13:03:32 Αριθμ. ΠΟΛ 1221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β ) - 809 - * Κ.Β.Σ. * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (µέρος β ) ΘΕΜΑ: Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΜΗ (ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1094 1. 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ MRS ELECTRONICS COMMUNICATOR 1v1 Driver Τύπου Α / Τύπου Β Αναβάθμιση Λογισμικού Driver ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221/2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Οκτ. 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το MRS COMMUNICATOR

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α

Αρ. Πρωτ.: /714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1128122/714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες παραμετροποίησης του Samtec Plus Driver A

Οδηγίες παραμετροποίησης του Samtec Plus Driver A Οδηγίες παραμετροποίησης του Samtec Plus Driver A Μετά την εγκατάσταση του driver Samtec Plus Driver A και κατά την πρώτη εκτέλεση του βλέπουμε την παρακάτω οθόνη. Πάνω δεξιά θα βρείτε όλο το μενού χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2043 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-2-2011 Αριθ.Πρωτ.165 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1018771/282/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜA Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1048730/373/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.: 1081

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΗ-64Ο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΦΕΚ 592Β /10.3.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 21/2/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΗ-64Ο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΦΕΚ 592Β /10.3.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 21/2/2014 ΦΕΚ 592Β /10.3.2014 ΑΔΑ: ΒΙΚΖΗ-64Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Αθήνα, 21/2/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1058 : Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

ΠΟΛ 1058 : Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων ΠΟΛ 1058 : Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων ΦΕΚ B 592-10.03.2014 Αριθμ. ΠΟΛ 1058 (3) Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, στα φορολογικά ταξίμετρα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1578 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1145 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1137 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Απαλλαγή από τη θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1005 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 23 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1102/6.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας με Ηλεκτρονικό Τρόπο Διαφύλαξης Αντιγράφων Εκδιδομένων Δελτίων: IBM 4610 Suremark model KB3 με σύνδεση USB Αριθμός Έγκρισης : 15 ΔΛΣ 470

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 ΠΟΛ: 1178 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B 2.

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013

Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013 1 Οδηγίες παραμετροποίησης Παραστατικών. Αλλαγές Φορολογικών Στοιχειων 2013 ΠΟΛ 1221/13.12.2012 AppSoft O.E Tel 2810.332001 Fax 2810.332003 Λ.Εθνικής Αντιστάσεως 170 Ηράκλειο - Κρήτης www.appsoft.gr info@appsoft.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1206/13 (ΦΕΚ 2237 Β/10-9-2013) : Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1079229/559/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.: 1114 Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , , 1, 3, 4

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , , 1, 3, 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1028974/221/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.: 1050 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 4.4.2008 Αρ.Πρωτ.188. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 4.4.2008 Αρ.Πρωτ.188. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 4.4.2008 Αρ.Πρωτ.188 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών Σχετικό: Το με αρ.πρωτ.1019414/299/α0012/ ΠΟΛ.1031/11

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1096872/646/0015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ: Β 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 02 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014-11:11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1182 Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρθρο 17 Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων 1. Η ενημέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη, του κατά περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1086978/609/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1121 ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1020822 /388 /Α0012 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1034 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Υποβολή σε μαγνητικά μέσα Για τις εταιρείες που υποβάλλουν μαγνητικά μέσα διευκρινίζεται ότι: Το αρχείο IL01 ή IL01.PIS πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και πελάτες και προμηθευτές μαζί (όταν

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». Α.Υ.Ο. Πολ. 1177/23.08.2011 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρ. 17 του

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρµογές) ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Τηλ.: 210 480 3266 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλο το σχέδιο για τη σύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis «Μπλόκο»

Διαβάστε περισσότερα

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050 - 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1013633/8911/1807/0014 ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΠΟΛ. 1029 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1050/ (Αρ.Πρ ) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις

ΠΟΛ.1050/ (Αρ.Πρ ) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις ΠΟΛ.1050/21.3.2006 (Αρ.Πρ. 1028974) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesei) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις (γεωργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα-Πην. Ζωγράφου

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα-Πην. Ζωγράφου Αθήνα, 6/3/2010 ΠΟΛ: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 15 η Δ/νση Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑTA Α B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα