ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 MRS ELECTRONICS COMMUNICATOR 1v1 Driver Τύπου Α / Τύπου Β Αναβάθμιση Λογισμικού Driver ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221/2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Οκτ. 2013

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το MRS COMMUNICATOR είναι λογισμικό αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιούν συσκευές PUNTO ώστε να ικανοποιούνται οι νέες προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221/2012 για την αυτόματη αποστολή στην ΓΓΠΣ των συνόλων (καθαρών ποσών και ΦΠΑ) των παραστατικών που εκδίδονται ανά ημέρα. Εχει ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα ώστε η αναβάθμιση να μην επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει μόνο τις πρόσθετες λειτουργίες του MRS Communicator και όχι τις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του παλαιού PUNTO Driver για τις οποίες παραπέμπουμε τον χρήστη στο αντίστοιχο εγχειρίδιο. Για την εγκατάσταση του MRS Communicator θα πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή το Microsoft.NET Framework 4.0 και πάνω. Τι πρέπει να γνωρίζετε ως χρήστης: Εκκινούμε πλέον μόνο τον MRS Communicator και όχι το παλαιό PUNTO Driver Με την εγκατάσταση του MRS Communicator και την σωστή παραμετροποίησή του από τον ειδικό τεχνικό εγκατάστασης, ο χρήστης του συστήματος δεν έχει παρά να εκκινεί στην έναρξη της ημέρας το MRS Communicator αντί του παλαιού PUNTO Driver. Στο task bar εμφανίζονται ΚΑΙ τα εικονίδια του PUNTO όπως και πριν την αναβάθμιση ΚΑΙ ένα νέο εικονίδιο που δίνει πρόσβαση στο μενού των νέων λειτουργιών. Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ορίσει στο αρχείο drivers.dat τα path των παλαιών driver (driver A και driver B) στις πρώτες δυο γραμμές του αρχείου. Παράδειγμα: C:\Program Files\FmuDrivers\FmuDriverA\FMUDriverA.exe C:\Program Files\FmuDrivers\FmuDriverB\FMUDriverB.exe Με το σταμάτημα του MRS Communicator σταματά και ο PUNTO Driver Το μενού «Βασικές Παράμετροι» απαιτεί κωδικό τεχνικού Η παραμετροποίηση του MRS Communicator γίνεται από τον ειδικό τεχνικό εγκατάστασης και δεν μπορεί να αλλάξει από τον χρήστη. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, το μενού «Βασικές Παράμετροι» απαιτεί password τεχνικού για να γίνουν αλλαγές σε αυτό.

3 Εγγραφή στην ΓΓΠΣ και λήψη κλειδιού κρυπτογράφησης (AES) Για την ορθή αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ απαιτείται η εγγραφή του χρήστη / εταιρίας κατόχου του μηχανισμού στην ειδική υπηρεσία της ΓΓΠΣ και η παραλαβή από αυτήν του ειδικού κλειδιού κρυπτογράφησης (κλειδί AES) που διασφαλίζει την επικοινωνία με την ΓΓΠΣ. Η εγγραφή και λήψη του κλειδιού AES είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή στοιχείων. Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή, το MRS Communicator λειτουργεί χωρίς πρόβλημα και τα ημερήσια σύνολα δημιουργούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές με μόνη διαφορά ότι δεν αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ. Το υπάρχον λογισμικό πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα Για την διασφάλιση της ορθής καταγραφής των αριθμητικών ποσών κάθε συναλλαγής πρέπει το λογισμικό έκδοσης των παραστατικών να προσθέτει μία γραμμή εντός διπλών τετράγωνων παρενθέσεων ([[ ]])με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή καταγραφή των ποσών που αντιστοιχούν στο παραστατικό. Λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου των [[ ]] δίνεται στη συνέχεια του παρόντος, Κεφ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [[ ]]. Η γραμμή αυτή σημαίνεται μαζί με το υπόλοιπο περιεχόμενο του παραστατικού και αποτελεί μέρος του _a.txt αρχείου Το MRS Communicator είναι πλήρως αυτοματοποιημένο στη λειτουργία του Ο χρήστης, μετά την σωστή εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα προκειμένου να υπολογιστούν, αποθηκευτούν και σταλούν στην ΓΓΠΣ τα ημερήσια σύνολα όπως απαιτούνται από την ΠΟΛ1221. Το MRS Communicator λειτουργεί διάφανα για τον χρήστη και διαχειρίζεται αυτόματα όλες τις διαδικασίες, ακόμη και πιθανά προβλήματα που αναφέρονται από τον server της ΓΓΠΣ. Ωστόσο είναι πιθανό να υπάρξουν περιπτώσεις που να απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη. Αναφορά Λαθών και παρεμβάσεις από τον χρήστη Οι περιπτώσεις εκείνες που απαιτούν την προσοχή ή την παρέμβαση του χρήστη είναι: Πριν την λήψη υπογραφής από την ΕΑΦΔΣΣ: Για την αποφυγή λαθών στην μετάδοση των δεδομένων, το MRS Communicator πραγματοποιεί ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών (ορθότητα ΑΦΜ εκδότη και ορθότητα συνόλων) ΠΡΙΝ αυτά αποσταλούν προς

4 υπογραφή. Αν κάτι βρεθεί λάθος, ο χρήστης ειδοποιείται για το σφάλμα ώστε να ελέγξει το παραστατικό και να διορθώσει τυχόν λάθη. Τα μηνύματα λαθών από τον προέλεγχο εγγράφονται σε ένα απλό text αρχείο στον folder /answer/answers.txt και είναι τα παρακάτω: 0.) Οι έλεγχοι ολοκληρωθήκαν επιτυχώς 1.) πρόβλημα στο ΑΦΜ εκδότη 2.) η διαφορά στα ποσά είναι μεγαλύτερη του 1 λεπτού 3.) ο αριθμός παραστατικού έχει «/» αλλά δεν είναι 215 Ακυρωτικό 4.) ο αριθμός του προς ακύρωση παραστατικού δεν υπάρχει 5.) δεν υπάρχει ο τύπος παραστατικού 6.) το μήκος του τύπου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού 7.) δεν υπάρχει ο αριθμός παραστατικού 8.) το μήκος του πεδίου αριθμού παραστατικού είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού 9.) δεν υπάρχει ο κωδικός νομίσματος 10.) το μήκος του πεδίου του κωδικού νομίσματος είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού. Μετά την λήψη υπογραφής από την ΕΑΦΔΣΣ και την διαδικασία Ζ: Η προετοιμασία των αρχείων προς αποστολή στην ΓΓΠΣ είναι, όπως αναφέραμε, αυτόματη. Η τελική επικοινωνία, φυσικά, προϋποθέτει ύπαρξη σύνδεσης ιντερνετ. Αν η σύνδεση με την ΓΓΠΣ αποτύχει, ο χρήστης ειδοποιείται ώστε να ελέγξει την σύνδεσή του. Λήψη αναφορών από το σύστημα Δίνεται η δυνατότητα για τον χρήστη να πάρει σε μορφή αρχείου αναφορές από τα αρχεία συνόλων που δημιούργησε το MRS Communicator. Για να πάρουμε μία αναφορά, επιλέγουμε από το tray το μενού «Αναφορές» και συμπληρώνουμε την παρακάτω φόρμα: Μπορούμε να ζητήσουμε αναφορές από έως κάποιες ημερομηνίες ή από έως κάποιον αύξοντα αριθμό Ζ.

5 Μπορούμε επίσης, στην επιλογή «Παραστατικό» να ζητήσουμε όλα τα παραστατικά ή ένα συγκεκριμένο κωδικό παραστατικού, πχ. 161-Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών. Η αναφορά εγγράφεται στο root του C:\ με όνομα τον σειριακό αριθμό της ΕΑΦΔΣΣ και μορφή.csv Τα δεδομένα στο αρχείο αυτό είναι πεδία χωρισμένα με κόμματα (τύπος csv) και επομένως μπορούν να εισαχθούν απευθείας στο Excel ή το OpenOffice για επεξεργασία, εκτύπωση κλπ. Εκτός των παραπάνω, ο χρήστης εξακολουθεί να χειρίζεται το σύστημά του όπως και προηγουμένως.

6 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εγκατάσταση του MRS Communicator γίνεται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο τεχνικό εγκατάστασης πιστοποιημένο από την MRS Electronics. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στο site της εταιρίας micromedia.com.gr και στο menu ΠΡΟΪΟΝΤΑ -> ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό MRS Communicator σε ΔΥΟ μορφές: Μορφή DEMO Η demo έκδοση έχει το όνομα: MRS Communicator Demo release winxp.exe Όπου Demo σημαίνει πως η εφαρμογή έχει όλες τις λειτουργίες της ελεύθερες προς δοκιμή έως την ημερομηνία (ή ότι άλλο αναφέρεται) Release προσδιορίζει την συγκεκριμένη έκδοση και winxp/win7 προσδιορίζει το λειτουργικό για το οποίο προορίζεται Εγκαθιστούμε την εφαρμογή τρέχοντας το παραπάνω exe χωρίς να χρειαζόμαστε καμιά άλλη διαδικασία ή άδεια. Η εγκατάσταση θα είναι πλήρως λειτουργική προς έλεγχο έως την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω. Εμπορική Μορφή Η εμπορική έκδοση έχει το όνομα: MRS Communicator release WinXP.exe Η εμπορική εφαρμογή διαφέρει από την demo στο ότι χρειάζεται κατά την εγκατάστασή της να ενεργοποιηθεί μέσω μιάς άδειας ενεργοποίησης που μπορεί να αγοραστεί από την Micromedia AE. Η εγκατάσταση και το ξεκλείδωμα της εφαρμογής γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην συνέχεια. Μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής κανείς περιορισμός δεν υφίσταται. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διαδικασία της ενεργοποίησης αφορά την ΕΜΠΟΡΙΚΗ έκδοση. Για την ενεργοποίησή της χρειάζεται να γνωρίζουμε και να διαθέτουμε μια νόμιμη άδεια ενεργοποίησης. Η άδεια ενεργοποίησης είναι ένας κωδικός της μορφής ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ Ξεκινούμε το installation τρέχοντας το exe

7 To MRS Communicator κατά την εγκατάσταση επιβεβαιώνει την παρουσία της ΕΑΦΔΣΣ και τον σειριακό της αριθμό (η συσκευή πρέπει να είναι σε λειτουργία κατά την εγκατάσταση) Επιβεβαιώνουμε ότι η εφαρμογή έχει διαβάσει τον σωστό σειριακό αριθμό της ΕΑΦΔΣΣ που θα χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εγκατάσταση Στο αρχικό παράθυρο εγκατάστασης εισάγουμε την άδεια ενεργοποίησης (χρήστη) που διαθέτουμε. Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Α) Αν η εγκατάσταση έχει πρόσβαση στο ιντερνετ, τότε το MRS Communicator συνδέεται αυτομάτως με τον license server και η ενεργοποίηση γίνεται τελείως αυτόματα χωρίς ο εγκαταστάτης να χρειαστεί να κάνει οτιδήποτε. Μετά την ενεργοποίηση η εφαρμογή είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. Β) Αν η εγκατάσταση δεν διαθέτει πρόσβαση στο ιντερνετ τότε η αυτόματη online ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να τηλεφωνήσουμε στην τεχνική υποστήριξη της MRS Electronics (τηλ ), να δώσουμε τον σειριακό αριθμό της συσκευής και τον κωδικό χρήστη και να πάρουμε τον κωδικό ενεργοποίησης Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ολοκληρώσει τις παρακάτω ενέργειες: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [[ ]] (e-line) Για να διασφαλιστεί η ορθότητα των δεδομένων που αποστέλλονται, η λογιστική εφαρμογή θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε όλα τα δεδομένα που αφορούν το παραστατικό να περιλαμβάνονται σε μια σειρά (γραμμή δεδομένων) μεταξύ τετράγωνων παρενθέσεων [[ ]] Η γραμμή αυτή είναι μέρος του παραστατικού που εκτυπώνεται και σημαίνεται όπως κάθε άλλο κείμενο μέσα στο παραστατικό. Tα πεδία που πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ είναι: Περιγραφή Παράδειγμα Format (char/numeric) ΑΦΜ Παραλήπτη (12) Αρ. Κάρτας Απoδ. Πολίτη (10)

8 Τύπος (Είδος) Παρ/κού 162 (4)**+#ΧΧΧΧ$ΝΝΝΝΝ Σειρά Θεώρησης 0 (10) Αριθμός Παραστατικού 05605* (10)* Καθαρό Ποσό Α (18:2) Καθαρό Ποσό Β 0.00 (18:2) Καθαρό Ποσό Γ 0.00 (18:2) Καθαρό Ποσό Δ 0.00 (18:2) Καθαρό Ποσό Ε 0.00 (18:2)*** ΦΠΑ Α (18:2) ΦΠΑ Β 0.00 (18:2) ΦΠΑ Γ 0.00 (18:2) ΦΠΑ Δ 0.00 (18:2) Γενικό Σύνολο Παρ/κού (18:2) Κωδικός νομίσματος 0 (0=Ευρώ) (1) Τύπος (είδος ή Κωδικός) Παραστατικού: Το πεδίο Τύπος/Είδος Παραστατικού στην γραμμή δεδομένων πρέπει να περιέχει τον σωστό κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στην περιγραφή του παραστατικού σύμφωνα με τον πίνακα των κωδικών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι κωδικοί αυτοί σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221 είναι: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ: 161 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 158 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ: 215 κλπ Το λογιστήριο πρέπει να συμβουλευτεί την ΠΟΛ1221 στην οποία αναφέρεται ο πλήρης πίνακας κωδικών ώστε κάθε παραστατικό να χαρακτηρίζεται από τον σωστό κωδικό. Παράδειγμα eline: [[ ; ;162;0;05605;700.00;0.00;0.00;0.00;0.00;161.00;0.00;0.00;0.00;861.00; 0 ]] *Σημείωση1: Ειδικά στην περίπτωση ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ [215] το Πεδίο Αριθμός Παραστατικού τροποποιείται στην μορφή ΑΑΑΑΑ/ΒΒΒΒΒ όπου ΑΑΑΑΑ ο αριθμός του ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ και ΒΒΒΒΒ ο αριθμός του παραστατικού το οποίο ακυρώνεται. Μεταξύ τους οι δύο αριθμοί διαχωρίζονται από το σύμβολο της καθέτου «/» Παράδειγμα eline όπου είναι ο αριθμός του ακυρωτικού που ακυρώνει το παραστατικό με αριθμό : [[ ;;161;E; / ;100.00;200.00;300.00;400.00;500.00;23.00;13.00;144.00;65.00; ;0]]

9 **Σημείωση2: Για Απαλλαγή ΦΠΑ / ΕΝΤΟΣ του πεδίου Τύπος Παραστατικού πρέπει να μπουν, αμέσως μετά τον κωδικό παραστατικού #αρ.αποφ$ποσό. Για παράδειγμα, αν το παραστατικό με κωδικό 161 απαλλάσσεται του ΦΠΑ με βάση την αποφαση αρ και το ποσό που απαλλάσσεται είναι 250 Ευρώ τότε το πεδίο γίνεται: 161#2345$250 Παράδειγμα eline: [[ ;; 161#2345$250;E; ;100.00;200.00;300.00;400.00;500.00;23.00;13.00;144.00;65.00; ;0]] ***Σημείωση3: Ειδικά για το παραστατικό με κωδικό 329 (Αγροτικά Προϊόντα με παροχή υπηρεσιών) η καθαρή αξία του αγροτικού προϊόντος μπαίνει στην κατηγορία Ε με ΑΡΝΗΤΙΚΟ πρόσημο Το σύνολο των πεδίων ΠΡΕΠΕΙ να είναι 16 σε κάθε περίπτωση ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μετά την εγκατάσταση του Communicator θα πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένες παράμετροι πριν παραδοθεί προς κανονική λειτουργία. Ολες οι παράμετροι ρυθμίζονται από το μενού «Βασικές Παράμετροι» το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε με δεξί κλικ στο εικονίδιο του Communicator στο task bar. Οι παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν είναι: 1.1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στην υπάρχουσα εγκατάσταση ο PUNTO DRIVER A και ο PUNTO DRIVER B επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω αρχείων που βρίσκονται σε συγκεκριμένους φακέλους. Οι φάκελοι αυτοί ονομάζονται /command/ & /answers/ Κατά την νέα εγκατάσταση ο MRS Communicator χρησιμοποιεί τους φακέλους αυτούς για να διαχειριστεί κεντρικά και αυτόματα την λειτουργία του PUNTO DRIVER A & B. Για να γίνει αυτό ορίζουμε στο μενού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ δύο ξεχωριστούς φακέλους /command/: ο ένας φάκελος λειτουργεί πλέον σαν output folder για τον PUNTO DRIVER A και ονομάζεται Command A ενώ ο δεύτερος λειτουργεί σαν input folder για τον PUNTO DRIVER B και ονομάζεται Command B. Για να το πετύχουμε αυτό πηγαίνουμε στο μενού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ και επιλέγουμε τους φακέλους όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

10 Αφού οριστούν εδώ οι φάκελοι, αλλάζουμε αντίστοιχα στον PUNTO DRIVER A / B τους αντίστοιχους φακέλους όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες για ρύθμιση παραμέτρων των PUNTO DRIVER A & B: Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους φακέλους που ορίσαμε στις βασικές παραμέτρους

11 Ομοίως στο PUNTO DRIVER B: Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους φακέλους που ορίσαμε στις βασικές παραμέτρους 1.2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Στο τμήμα αυτό των Βασικών Παραμέτρων πρέπει να εισάγουμε τις επιλογές των αρχείων εργασίας της εφαρμογής:

12 Στο ίδιο μενού των βασικών παραμέτρων μπορούμε να ρυθμίσουμε τους φακέλους όπου αποθηκεύονται τα δημιουργούμενα αρχεία κατά την λειτουργία της εφαρμογής και της διαδικασίας υπολογισμού συνόλων: Φάκελος Αρχείων abc Εδώ πατώντας στο «Επιλογή Φακέλου» εντοπίζουμε και εισάγουμε εκείνο το folder στο οποίο γράφονται από την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή / driver τα αρχεία _a.txt, _b.txt & _c.txt. Φάκελος Κρυπτογρ. Αρχείων Φάκελος προσωρινής αποθήκευσης των κρυπτογραφημένων _s.txt. Φάκελος Αρχείων Συνόλων Εδώ πατώντας στο «Επιλογή Φακέλου» δημιουργούμε ή υποδεικνύουμε (αν υπάρχει ήδη) ένα folder στον οποίο το MRS COMMUNICATOR θα αποθηκεύει τα βοηθητικά σύνολα ανά παραστατικό. Ο Σειριακός Αριθμός της ΕΑΦΔΣΣ Ο σειριακός αριθμός της συνδεδεμένης ΕΑΦΔΣΣ ανιχνεύεται αυτόματα και εμφανίζεται εδώ προς έλεγχο από τον εγκαταστάτη. Το ΑΦΜ του εκδότη των παραστατικών Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να εισάγει εδώ τον ΑΦΜ του εκδότη των παραστατικών της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Η εφαρμογή ελέγχει την ορθότητα του ΑΦΜ και προειδοποιεί για τυχόν λάθη ΠΡΙΝ το παραστατικό σταλθεί για σήμανση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό είναι το ΑΦΜ που θα αποστέλεται στην ΓΓΠΣ και πρέπει να είναι ακριβώς εκείνο το ΑΦΜ με το οποίο έγινε ενεργοποίηση του λογαριασμού στην ΓΓΠΣ

13 Το Τελευταίο Ζ ΕΑΦΔΣΣ Εφόσον ο φάκελος αρχείων abc έχει υποδειχθεί σωστά, η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα και παρουσιάζει εδώ τον αριθμό του τελευταίου Ζ που βρίσκεται σε αυτόν τον φάκελο. Το Τρέχον Ζ ΕΑΦΔΣΣ Εφόσον ο φάκελος αρχείων abc έχει υποδειχθεί σωστά, η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα και παρουσιάζει εδώ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, τον τρέχοντας αριθμό Ζ που θα δημιουργηθεί αν κλείσουμε την ημέρα Ο αριθμός αποδείξεων ημέρας Εφόσον υπάρχουν ανοιχτές αποδείξεις / παραστατικά στον φάκελο αρχείων abc τότε εδώ εμφανίζεται ο αριθμός τους. Ο συγκεντρωτικός αριθμός αποδείξεων Εδώ εμφανίζεται ο συγκεντρωτικός αριθμός των αποδείξεων / παραστατικών που έχει έως την στιγμή της εγκατάστασης το σύστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα 4 τελευταία πεδία (Τελευταίο και Τρέχον Ζ, αριθμός αποδείξεων) υπολογίζονται από την εφαρμογή και ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν τον εγκαταστάτη ώστε να ελέγξει την ορθότητα της εγκατάστασης. Καθώς πρόκειται για αναβάθμιση ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ΠΡΙΝ την εγκατάσταση έχει ληφθεί Ζ και έχουν κλείσει οι τυχόν ανοιχτές αποδείξεις / παραστατικά. Αυτό επιβεβαιώνεται όταν το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ζ είναι ίδιο με το ΤΡΕΧΟΝ Ζ και ο αριθμός των αποδείξεων ημέρας είναι ΜΗΔΕΝ. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να πάρουμε ένα Ζ ώστε να κλείσει η ημέρα έτσι ώστε να μην παραλειφθεί κανένα παραστατικό κατά την έναρξη λειτουργίας του MRS COMMUNICATOR. Ορισμός ποσοστών ΦΠΑ Αφού ολοκληρώσουμε την διαδικασία της επιλογής των αρχείων και του ελέγχου ανοικτής ημέρας θα πρέπει να ορίσουμε τα ισχύοντα ποσοστά ΦΠΑ ανά κατηγορία ΦΠΑ.

14 Αυτή η εργασία είναι απλή αλλά και κρίσιμη για την ορθή λειτουργία του υπολογισμού των συνόλων. Η εισαγωγή των ποσοστών ΦΠΑ γίνεται στο παρακάτω τμήμα της οθόνης παραμέτρων: 1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η βασική λειτουργία του MRS COMMUNICATOR είναι να δημιουργεί τα αρχεία συνόλων και να τα αποστέλλει στην ΓΓΠΣ. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η επικοινωνία σωστά θα πρέπει να έχουν γίνει 2 βήματα: Ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο σύστημα της ΓΓΠΣ για την αποστολή δεδομένων και το URL της επικοινωνίας να είναι γνωστό Με την εγγραφή θα πρέπει να έχει πάρει το κλειδί AES που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές για την κρυπτογράφηση των αποστελλομένων αρχείων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το AES είναι απολύτως συνδεδεμένο και με το ΑΦΜ του εκδότη και με τον σειριακό αριθμό της ΕΑΦΔΣΣ. Επομένως τα πεδία ΑΦΜ Εκδότη και S/N ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να είναι ακριβώς εκείνα που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή του υπόχρεου στο σύστημα και το πεδίο AES να περιέχει ακριβώς το AES που έχει εκδώσει το σύστημα της ΓΓΠΣ. Εχοντας αυτές τις πληροφορίες ο εγκαταστάτης ενημερώνει την εφαρμογή στα παρακάτω πεδία του μενού «Βασικές Παράμετροι»:

15 To URL Redirect δεν χρησιμοποιείται στις νέες εκδόσεις του προγράμματος Και δεν εμφανίζεται ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Καθώς μπορεί να μην είναι γνωστό το URL επικοινωνίας ή το AES κλειδί κατά την στιγμή της εγκατάστασης του MRS COMMUNICATOR, προβλέπεται η λειτουργία του συστήματος ΧΩΡΙΣ την αποστολή των δεδομένων στην ΓΓΠΣ. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν οι επιλογές: Αποστολή Δεδομένων στην ΓΓΠΣ και AES Επιβεβαιωμένο από την ΓΓΠΣ Ο εγκαταστάτης, αν την στιγμή της εγκατάστασης ΔΕΝ γνωρίζει το URL επικοινωνίας ή το επιβεβαιωμένο κλειδί AES τότε ΔΕΝ τσεκάρει το αντίστοιχο κουτάκι στις παραπάνω επιλογές. Αν τσεκαριστεί το κουτάκι «Αποστολή Δεδομένων στην ΓΓΠΣ» τότε και το κουτάκι του επιβεβαιωμένου AES τσεκάρεται αυτόματα διότι δεν επιτρέπεται η αποστολή δεδομένων χωρίς κρυπτογράφηση με το επιβεβαιωμένο από την ΓΓΠΣ κλειδί.

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Εφαρμογή EXTRA Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Αυτόματης Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης

τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης Έκδοση 1.0 b2 τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης Το τ@μείο είναι μια εφαρμογή διαχείρισης ταμείου τόσο για τις νέες Σχολικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 LIVE UPDATE Έκδοση 5 SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 SingularLogic Live Update (SLUC) Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή που σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο: Να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές της SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Αποσυμπιέζουμε το αρχείο ERPeshop.zip στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει μέσα στο φάκελο ERPeshop να βλέπουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Αποσυμπιέζουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πρόγραμμα κάνουμε είσοδο πληκτρολογώντας Username DC Password DC Βασικά πλήκτρα F8 κάνει εκτύπωση (πρέπει να είμαστε στο κατάλληλο πεδίο) F9 κάνει αναζήτηση F12 κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Οδηγίες χρήσεως driver B

Οδηγίες χειρισµού. Οδηγίες χρήσεως driver B Οδηγίες χρήσεως driver B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση... 3 1.1 USB Σύνδεση... 5 2. Εκκίνηση Λειτουργία... 2.1 Απενεργοποίηση... 7 2.2. Προγραµµατισµός Παραµέτρων... 7 2.3. Αρχεία_a_b_c... 8 2.4 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online Ρυθμίσεις Σύνδεσης Για Τον Οδηγό της Ταμειακής Εγκατάσταση του οδηγού της ταμειακής μηχανής. Από το μενού των Windows εκτελείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

SBOX-II B. Driver B version 1.01

SBOX-II B. Driver B version 1.01 SBOX-II B Driver B version 1.01 Κατάλογος περιεχομένων Eγκατάσταση...3 SETUP...3 Βασικές Λειτουργίες...3 Αλλαγή Λεκτικού ΕΑΦΔΣΣ...3 Εκτύπωση Φορολογικών Δελτίων από την ΕΑΦΔΣΣ...3 Φάκελοι αποθήκευσης αρχείων...3

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.

Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet. Ο ΗΓΙΕΣ TEXNIKOY ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392 Email: info@dgnet.gr Web: www.dgnet.gr 1 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RESET Η διαδικασία RESET περιγράφεται στον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ομάδα Ανάπτυξης Συστήματος Ζευς 18 Οκτωβρίου 2012 Το παρόν κείμενο περιγράφει τη διαχείριση ψηφιακών ψηφοφοριών μέσω του συστήματος Ζευς. Απευθύνεται καταρχήν στον διαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign Περιεχόμενα 1. SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign... 2 2. Παραλαβή Ειδοποίησης Email... 2 3. Υπογραφή Εγγράφου... 3 4. Άλλες Επιλογές... 4 4.1 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Βασίλης Πρεβελάκης AEGIS RESEARCH Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελληνική αγορά είναι αυτό των πλαστών παραστατικών και συγκεκριμένα τιμολογίων, αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SBOX-AFP. Οδηγίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Driver A version 2.04

SBOX-AFP. Οδηγίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Driver A version 2.04 SBOX-AFP Οδηγίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Driver A version 2.04 Λογισμικό υποστήριξης για ΕΑΦΔΣΣ SBOX & SBOX-II σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221-13/12/2012 SOLIDUS FISCAL SYSTEMS Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αιτήσεων Πανελληνίων ΓΕΛ

Οδηγός Αιτήσεων Πανελληνίων ΓΕΛ Οδηγός Αιτήσεων Πανελληνίων ΓΕΛ Αίτηση Δήλωση Πανελληνίων Εξετάσεων (Γενικά) Από την Καρτέλα ΜΑΘΗΤΕΣ- > Πανελλήνιες Εξετάσεις -> Δηλώσεις Συμμετοχής Πανελληνίων μπορείτε να εισάγετε τις Αιτήσεις Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης Περιεχόμενα 1. Εγκατάσταση προγράμματος σελ. 3 2. Αρχικές Ρυθμίσεις σελ. 5 Ενημέρωση Παραμέτρων - στοιχείων εταιρίας. Ενημέρωση Βοηθητικών αρχείων Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα