ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 MRS ELECTRONICS COMMUNICATOR 1v1 Driver Τύπου Α / Τύπου Β Αναβάθμιση Λογισμικού Driver ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221/2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Οκτ. 2013

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το MRS COMMUNICATOR είναι λογισμικό αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιούν συσκευές PUNTO ώστε να ικανοποιούνται οι νέες προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221/2012 για την αυτόματη αποστολή στην ΓΓΠΣ των συνόλων (καθαρών ποσών και ΦΠΑ) των παραστατικών που εκδίδονται ανά ημέρα. Εχει ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα ώστε η αναβάθμιση να μην επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει μόνο τις πρόσθετες λειτουργίες του MRS Communicator και όχι τις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του παλαιού PUNTO Driver για τις οποίες παραπέμπουμε τον χρήστη στο αντίστοιχο εγχειρίδιο. Για την εγκατάσταση του MRS Communicator θα πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή το Microsoft.NET Framework 4.0 και πάνω. Τι πρέπει να γνωρίζετε ως χρήστης: Εκκινούμε πλέον μόνο τον MRS Communicator και όχι το παλαιό PUNTO Driver Με την εγκατάσταση του MRS Communicator και την σωστή παραμετροποίησή του από τον ειδικό τεχνικό εγκατάστασης, ο χρήστης του συστήματος δεν έχει παρά να εκκινεί στην έναρξη της ημέρας το MRS Communicator αντί του παλαιού PUNTO Driver. Στο task bar εμφανίζονται ΚΑΙ τα εικονίδια του PUNTO όπως και πριν την αναβάθμιση ΚΑΙ ένα νέο εικονίδιο που δίνει πρόσβαση στο μενού των νέων λειτουργιών. Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ορίσει στο αρχείο drivers.dat τα path των παλαιών driver (driver A και driver B) στις πρώτες δυο γραμμές του αρχείου. Παράδειγμα: C:\Program Files\FmuDrivers\FmuDriverA\FMUDriverA.exe C:\Program Files\FmuDrivers\FmuDriverB\FMUDriverB.exe Με το σταμάτημα του MRS Communicator σταματά και ο PUNTO Driver Το μενού «Βασικές Παράμετροι» απαιτεί κωδικό τεχνικού Η παραμετροποίηση του MRS Communicator γίνεται από τον ειδικό τεχνικό εγκατάστασης και δεν μπορεί να αλλάξει από τον χρήστη. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, το μενού «Βασικές Παράμετροι» απαιτεί password τεχνικού για να γίνουν αλλαγές σε αυτό.

3 Εγγραφή στην ΓΓΠΣ και λήψη κλειδιού κρυπτογράφησης (AES) Για την ορθή αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ απαιτείται η εγγραφή του χρήστη / εταιρίας κατόχου του μηχανισμού στην ειδική υπηρεσία της ΓΓΠΣ και η παραλαβή από αυτήν του ειδικού κλειδιού κρυπτογράφησης (κλειδί AES) που διασφαλίζει την επικοινωνία με την ΓΓΠΣ. Η εγγραφή και λήψη του κλειδιού AES είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή στοιχείων. Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή, το MRS Communicator λειτουργεί χωρίς πρόβλημα και τα ημερήσια σύνολα δημιουργούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές με μόνη διαφορά ότι δεν αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ. Το υπάρχον λογισμικό πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα Για την διασφάλιση της ορθής καταγραφής των αριθμητικών ποσών κάθε συναλλαγής πρέπει το λογισμικό έκδοσης των παραστατικών να προσθέτει μία γραμμή εντός διπλών τετράγωνων παρενθέσεων ([[ ]])με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή καταγραφή των ποσών που αντιστοιχούν στο παραστατικό. Λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου των [[ ]] δίνεται στη συνέχεια του παρόντος, Κεφ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [[ ]]. Η γραμμή αυτή σημαίνεται μαζί με το υπόλοιπο περιεχόμενο του παραστατικού και αποτελεί μέρος του _a.txt αρχείου Το MRS Communicator είναι πλήρως αυτοματοποιημένο στη λειτουργία του Ο χρήστης, μετά την σωστή εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα προκειμένου να υπολογιστούν, αποθηκευτούν και σταλούν στην ΓΓΠΣ τα ημερήσια σύνολα όπως απαιτούνται από την ΠΟΛ1221. Το MRS Communicator λειτουργεί διάφανα για τον χρήστη και διαχειρίζεται αυτόματα όλες τις διαδικασίες, ακόμη και πιθανά προβλήματα που αναφέρονται από τον server της ΓΓΠΣ. Ωστόσο είναι πιθανό να υπάρξουν περιπτώσεις που να απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη. Αναφορά Λαθών και παρεμβάσεις από τον χρήστη Οι περιπτώσεις εκείνες που απαιτούν την προσοχή ή την παρέμβαση του χρήστη είναι: Πριν την λήψη υπογραφής από την ΕΑΦΔΣΣ: Για την αποφυγή λαθών στην μετάδοση των δεδομένων, το MRS Communicator πραγματοποιεί ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών (ορθότητα ΑΦΜ εκδότη και ορθότητα συνόλων) ΠΡΙΝ αυτά αποσταλούν προς

4 υπογραφή. Αν κάτι βρεθεί λάθος, ο χρήστης ειδοποιείται για το σφάλμα ώστε να ελέγξει το παραστατικό και να διορθώσει τυχόν λάθη. Τα μηνύματα λαθών από τον προέλεγχο εγγράφονται σε ένα απλό text αρχείο στον folder /answer/answers.txt και είναι τα παρακάτω: 0.) Οι έλεγχοι ολοκληρωθήκαν επιτυχώς 1.) πρόβλημα στο ΑΦΜ εκδότη 2.) η διαφορά στα ποσά είναι μεγαλύτερη του 1 λεπτού 3.) ο αριθμός παραστατικού έχει «/» αλλά δεν είναι 215 Ακυρωτικό 4.) ο αριθμός του προς ακύρωση παραστατικού δεν υπάρχει 5.) δεν υπάρχει ο τύπος παραστατικού 6.) το μήκος του τύπου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού 7.) δεν υπάρχει ο αριθμός παραστατικού 8.) το μήκος του πεδίου αριθμού παραστατικού είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού 9.) δεν υπάρχει ο κωδικός νομίσματος 10.) το μήκος του πεδίου του κωδικού νομίσματος είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού. Μετά την λήψη υπογραφής από την ΕΑΦΔΣΣ και την διαδικασία Ζ: Η προετοιμασία των αρχείων προς αποστολή στην ΓΓΠΣ είναι, όπως αναφέραμε, αυτόματη. Η τελική επικοινωνία, φυσικά, προϋποθέτει ύπαρξη σύνδεσης ιντερνετ. Αν η σύνδεση με την ΓΓΠΣ αποτύχει, ο χρήστης ειδοποιείται ώστε να ελέγξει την σύνδεσή του. Λήψη αναφορών από το σύστημα Δίνεται η δυνατότητα για τον χρήστη να πάρει σε μορφή αρχείου αναφορές από τα αρχεία συνόλων που δημιούργησε το MRS Communicator. Για να πάρουμε μία αναφορά, επιλέγουμε από το tray το μενού «Αναφορές» και συμπληρώνουμε την παρακάτω φόρμα: Μπορούμε να ζητήσουμε αναφορές από έως κάποιες ημερομηνίες ή από έως κάποιον αύξοντα αριθμό Ζ.

5 Μπορούμε επίσης, στην επιλογή «Παραστατικό» να ζητήσουμε όλα τα παραστατικά ή ένα συγκεκριμένο κωδικό παραστατικού, πχ. 161-Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών. Η αναφορά εγγράφεται στο root του C:\ με όνομα τον σειριακό αριθμό της ΕΑΦΔΣΣ και μορφή.csv Τα δεδομένα στο αρχείο αυτό είναι πεδία χωρισμένα με κόμματα (τύπος csv) και επομένως μπορούν να εισαχθούν απευθείας στο Excel ή το OpenOffice για επεξεργασία, εκτύπωση κλπ. Εκτός των παραπάνω, ο χρήστης εξακολουθεί να χειρίζεται το σύστημά του όπως και προηγουμένως.

6 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εγκατάσταση του MRS Communicator γίνεται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο τεχνικό εγκατάστασης πιστοποιημένο από την MRS Electronics. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στο site της εταιρίας micromedia.com.gr και στο menu ΠΡΟΪΟΝΤΑ -> ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό MRS Communicator σε ΔΥΟ μορφές: Μορφή DEMO Η demo έκδοση έχει το όνομα: MRS Communicator Demo release winxp.exe Όπου Demo σημαίνει πως η εφαρμογή έχει όλες τις λειτουργίες της ελεύθερες προς δοκιμή έως την ημερομηνία (ή ότι άλλο αναφέρεται) Release προσδιορίζει την συγκεκριμένη έκδοση και winxp/win7 προσδιορίζει το λειτουργικό για το οποίο προορίζεται Εγκαθιστούμε την εφαρμογή τρέχοντας το παραπάνω exe χωρίς να χρειαζόμαστε καμιά άλλη διαδικασία ή άδεια. Η εγκατάσταση θα είναι πλήρως λειτουργική προς έλεγχο έως την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω. Εμπορική Μορφή Η εμπορική έκδοση έχει το όνομα: MRS Communicator release WinXP.exe Η εμπορική εφαρμογή διαφέρει από την demo στο ότι χρειάζεται κατά την εγκατάστασή της να ενεργοποιηθεί μέσω μιάς άδειας ενεργοποίησης που μπορεί να αγοραστεί από την Micromedia AE. Η εγκατάσταση και το ξεκλείδωμα της εφαρμογής γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην συνέχεια. Μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής κανείς περιορισμός δεν υφίσταται. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διαδικασία της ενεργοποίησης αφορά την ΕΜΠΟΡΙΚΗ έκδοση. Για την ενεργοποίησή της χρειάζεται να γνωρίζουμε και να διαθέτουμε μια νόμιμη άδεια ενεργοποίησης. Η άδεια ενεργοποίησης είναι ένας κωδικός της μορφής ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ Ξεκινούμε το installation τρέχοντας το exe

7 To MRS Communicator κατά την εγκατάσταση επιβεβαιώνει την παρουσία της ΕΑΦΔΣΣ και τον σειριακό της αριθμό (η συσκευή πρέπει να είναι σε λειτουργία κατά την εγκατάσταση) Επιβεβαιώνουμε ότι η εφαρμογή έχει διαβάσει τον σωστό σειριακό αριθμό της ΕΑΦΔΣΣ που θα χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εγκατάσταση Στο αρχικό παράθυρο εγκατάστασης εισάγουμε την άδεια ενεργοποίησης (χρήστη) που διαθέτουμε. Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Α) Αν η εγκατάσταση έχει πρόσβαση στο ιντερνετ, τότε το MRS Communicator συνδέεται αυτομάτως με τον license server και η ενεργοποίηση γίνεται τελείως αυτόματα χωρίς ο εγκαταστάτης να χρειαστεί να κάνει οτιδήποτε. Μετά την ενεργοποίηση η εφαρμογή είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. Β) Αν η εγκατάσταση δεν διαθέτει πρόσβαση στο ιντερνετ τότε η αυτόματη online ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να τηλεφωνήσουμε στην τεχνική υποστήριξη της MRS Electronics (τηλ ), να δώσουμε τον σειριακό αριθμό της συσκευής και τον κωδικό χρήστη και να πάρουμε τον κωδικό ενεργοποίησης Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ολοκληρώσει τις παρακάτω ενέργειες: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [[ ]] (e-line) Για να διασφαλιστεί η ορθότητα των δεδομένων που αποστέλλονται, η λογιστική εφαρμογή θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε όλα τα δεδομένα που αφορούν το παραστατικό να περιλαμβάνονται σε μια σειρά (γραμμή δεδομένων) μεταξύ τετράγωνων παρενθέσεων [[ ]] Η γραμμή αυτή είναι μέρος του παραστατικού που εκτυπώνεται και σημαίνεται όπως κάθε άλλο κείμενο μέσα στο παραστατικό. Tα πεδία που πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ είναι: Περιγραφή Παράδειγμα Format (char/numeric) ΑΦΜ Παραλήπτη (12) Αρ. Κάρτας Απoδ. Πολίτη (10)

8 Τύπος (Είδος) Παρ/κού 162 (4)**+#ΧΧΧΧ$ΝΝΝΝΝ Σειρά Θεώρησης 0 (10) Αριθμός Παραστατικού 05605* (10)* Καθαρό Ποσό Α (18:2) Καθαρό Ποσό Β 0.00 (18:2) Καθαρό Ποσό Γ 0.00 (18:2) Καθαρό Ποσό Δ 0.00 (18:2) Καθαρό Ποσό Ε 0.00 (18:2)*** ΦΠΑ Α (18:2) ΦΠΑ Β 0.00 (18:2) ΦΠΑ Γ 0.00 (18:2) ΦΠΑ Δ 0.00 (18:2) Γενικό Σύνολο Παρ/κού (18:2) Κωδικός νομίσματος 0 (0=Ευρώ) (1) Τύπος (είδος ή Κωδικός) Παραστατικού: Το πεδίο Τύπος/Είδος Παραστατικού στην γραμμή δεδομένων πρέπει να περιέχει τον σωστό κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στην περιγραφή του παραστατικού σύμφωνα με τον πίνακα των κωδικών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι κωδικοί αυτοί σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221 είναι: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ: 161 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 158 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ: 215 κλπ Το λογιστήριο πρέπει να συμβουλευτεί την ΠΟΛ1221 στην οποία αναφέρεται ο πλήρης πίνακας κωδικών ώστε κάθε παραστατικό να χαρακτηρίζεται από τον σωστό κωδικό. Παράδειγμα eline: [[ ; ;162;0;05605;700.00;0.00;0.00;0.00;0.00;161.00;0.00;0.00;0.00;861.00; 0 ]] *Σημείωση1: Ειδικά στην περίπτωση ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ [215] το Πεδίο Αριθμός Παραστατικού τροποποιείται στην μορφή ΑΑΑΑΑ/ΒΒΒΒΒ όπου ΑΑΑΑΑ ο αριθμός του ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ και ΒΒΒΒΒ ο αριθμός του παραστατικού το οποίο ακυρώνεται. Μεταξύ τους οι δύο αριθμοί διαχωρίζονται από το σύμβολο της καθέτου «/» Παράδειγμα eline όπου είναι ο αριθμός του ακυρωτικού που ακυρώνει το παραστατικό με αριθμό : [[ ;;161;E; / ;100.00;200.00;300.00;400.00;500.00;23.00;13.00;144.00;65.00; ;0]]

9 **Σημείωση2: Για Απαλλαγή ΦΠΑ / ΕΝΤΟΣ του πεδίου Τύπος Παραστατικού πρέπει να μπουν, αμέσως μετά τον κωδικό παραστατικού #αρ.αποφ$ποσό. Για παράδειγμα, αν το παραστατικό με κωδικό 161 απαλλάσσεται του ΦΠΑ με βάση την αποφαση αρ και το ποσό που απαλλάσσεται είναι 250 Ευρώ τότε το πεδίο γίνεται: 161#2345$250 Παράδειγμα eline: [[ ;; 161#2345$250;E; ;100.00;200.00;300.00;400.00;500.00;23.00;13.00;144.00;65.00; ;0]] ***Σημείωση3: Ειδικά για το παραστατικό με κωδικό 329 (Αγροτικά Προϊόντα με παροχή υπηρεσιών) η καθαρή αξία του αγροτικού προϊόντος μπαίνει στην κατηγορία Ε με ΑΡΝΗΤΙΚΟ πρόσημο Το σύνολο των πεδίων ΠΡΕΠΕΙ να είναι 16 σε κάθε περίπτωση ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μετά την εγκατάσταση του Communicator θα πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένες παράμετροι πριν παραδοθεί προς κανονική λειτουργία. Ολες οι παράμετροι ρυθμίζονται από το μενού «Βασικές Παράμετροι» το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε με δεξί κλικ στο εικονίδιο του Communicator στο task bar. Οι παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν είναι: 1.1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στην υπάρχουσα εγκατάσταση ο PUNTO DRIVER A και ο PUNTO DRIVER B επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω αρχείων που βρίσκονται σε συγκεκριμένους φακέλους. Οι φάκελοι αυτοί ονομάζονται /command/ & /answers/ Κατά την νέα εγκατάσταση ο MRS Communicator χρησιμοποιεί τους φακέλους αυτούς για να διαχειριστεί κεντρικά και αυτόματα την λειτουργία του PUNTO DRIVER A & B. Για να γίνει αυτό ορίζουμε στο μενού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ δύο ξεχωριστούς φακέλους /command/: ο ένας φάκελος λειτουργεί πλέον σαν output folder για τον PUNTO DRIVER A και ονομάζεται Command A ενώ ο δεύτερος λειτουργεί σαν input folder για τον PUNTO DRIVER B και ονομάζεται Command B. Για να το πετύχουμε αυτό πηγαίνουμε στο μενού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ και επιλέγουμε τους φακέλους όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

10 Αφού οριστούν εδώ οι φάκελοι, αλλάζουμε αντίστοιχα στον PUNTO DRIVER A / B τους αντίστοιχους φακέλους όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες για ρύθμιση παραμέτρων των PUNTO DRIVER A & B: Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους φακέλους που ορίσαμε στις βασικές παραμέτρους

11 Ομοίως στο PUNTO DRIVER B: Οι φάκελοι αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους φακέλους που ορίσαμε στις βασικές παραμέτρους 1.2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Στο τμήμα αυτό των Βασικών Παραμέτρων πρέπει να εισάγουμε τις επιλογές των αρχείων εργασίας της εφαρμογής:

12 Στο ίδιο μενού των βασικών παραμέτρων μπορούμε να ρυθμίσουμε τους φακέλους όπου αποθηκεύονται τα δημιουργούμενα αρχεία κατά την λειτουργία της εφαρμογής και της διαδικασίας υπολογισμού συνόλων: Φάκελος Αρχείων abc Εδώ πατώντας στο «Επιλογή Φακέλου» εντοπίζουμε και εισάγουμε εκείνο το folder στο οποίο γράφονται από την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή / driver τα αρχεία _a.txt, _b.txt & _c.txt. Φάκελος Κρυπτογρ. Αρχείων Φάκελος προσωρινής αποθήκευσης των κρυπτογραφημένων _s.txt. Φάκελος Αρχείων Συνόλων Εδώ πατώντας στο «Επιλογή Φακέλου» δημιουργούμε ή υποδεικνύουμε (αν υπάρχει ήδη) ένα folder στον οποίο το MRS COMMUNICATOR θα αποθηκεύει τα βοηθητικά σύνολα ανά παραστατικό. Ο Σειριακός Αριθμός της ΕΑΦΔΣΣ Ο σειριακός αριθμός της συνδεδεμένης ΕΑΦΔΣΣ ανιχνεύεται αυτόματα και εμφανίζεται εδώ προς έλεγχο από τον εγκαταστάτη. Το ΑΦΜ του εκδότη των παραστατικών Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να εισάγει εδώ τον ΑΦΜ του εκδότη των παραστατικών της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Η εφαρμογή ελέγχει την ορθότητα του ΑΦΜ και προειδοποιεί για τυχόν λάθη ΠΡΙΝ το παραστατικό σταλθεί για σήμανση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό είναι το ΑΦΜ που θα αποστέλεται στην ΓΓΠΣ και πρέπει να είναι ακριβώς εκείνο το ΑΦΜ με το οποίο έγινε ενεργοποίηση του λογαριασμού στην ΓΓΠΣ

13 Το Τελευταίο Ζ ΕΑΦΔΣΣ Εφόσον ο φάκελος αρχείων abc έχει υποδειχθεί σωστά, η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα και παρουσιάζει εδώ τον αριθμό του τελευταίου Ζ που βρίσκεται σε αυτόν τον φάκελο. Το Τρέχον Ζ ΕΑΦΔΣΣ Εφόσον ο φάκελος αρχείων abc έχει υποδειχθεί σωστά, η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα και παρουσιάζει εδώ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, τον τρέχοντας αριθμό Ζ που θα δημιουργηθεί αν κλείσουμε την ημέρα Ο αριθμός αποδείξεων ημέρας Εφόσον υπάρχουν ανοιχτές αποδείξεις / παραστατικά στον φάκελο αρχείων abc τότε εδώ εμφανίζεται ο αριθμός τους. Ο συγκεντρωτικός αριθμός αποδείξεων Εδώ εμφανίζεται ο συγκεντρωτικός αριθμός των αποδείξεων / παραστατικών που έχει έως την στιγμή της εγκατάστασης το σύστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα 4 τελευταία πεδία (Τελευταίο και Τρέχον Ζ, αριθμός αποδείξεων) υπολογίζονται από την εφαρμογή και ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν τον εγκαταστάτη ώστε να ελέγξει την ορθότητα της εγκατάστασης. Καθώς πρόκειται για αναβάθμιση ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ΠΡΙΝ την εγκατάσταση έχει ληφθεί Ζ και έχουν κλείσει οι τυχόν ανοιχτές αποδείξεις / παραστατικά. Αυτό επιβεβαιώνεται όταν το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ζ είναι ίδιο με το ΤΡΕΧΟΝ Ζ και ο αριθμός των αποδείξεων ημέρας είναι ΜΗΔΕΝ. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να πάρουμε ένα Ζ ώστε να κλείσει η ημέρα έτσι ώστε να μην παραλειφθεί κανένα παραστατικό κατά την έναρξη λειτουργίας του MRS COMMUNICATOR. Ορισμός ποσοστών ΦΠΑ Αφού ολοκληρώσουμε την διαδικασία της επιλογής των αρχείων και του ελέγχου ανοικτής ημέρας θα πρέπει να ορίσουμε τα ισχύοντα ποσοστά ΦΠΑ ανά κατηγορία ΦΠΑ.

14 Αυτή η εργασία είναι απλή αλλά και κρίσιμη για την ορθή λειτουργία του υπολογισμού των συνόλων. Η εισαγωγή των ποσοστών ΦΠΑ γίνεται στο παρακάτω τμήμα της οθόνης παραμέτρων: 1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η βασική λειτουργία του MRS COMMUNICATOR είναι να δημιουργεί τα αρχεία συνόλων και να τα αποστέλλει στην ΓΓΠΣ. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η επικοινωνία σωστά θα πρέπει να έχουν γίνει 2 βήματα: Ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο σύστημα της ΓΓΠΣ για την αποστολή δεδομένων και το URL της επικοινωνίας να είναι γνωστό Με την εγγραφή θα πρέπει να έχει πάρει το κλειδί AES που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές για την κρυπτογράφηση των αποστελλομένων αρχείων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το AES είναι απολύτως συνδεδεμένο και με το ΑΦΜ του εκδότη και με τον σειριακό αριθμό της ΕΑΦΔΣΣ. Επομένως τα πεδία ΑΦΜ Εκδότη και S/N ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να είναι ακριβώς εκείνα που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή του υπόχρεου στο σύστημα και το πεδίο AES να περιέχει ακριβώς το AES που έχει εκδώσει το σύστημα της ΓΓΠΣ. Εχοντας αυτές τις πληροφορίες ο εγκαταστάτης ενημερώνει την εφαρμογή στα παρακάτω πεδία του μενού «Βασικές Παράμετροι»:

15 To URL Redirect δεν χρησιμοποιείται στις νέες εκδόσεις του προγράμματος Και δεν εμφανίζεται ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Καθώς μπορεί να μην είναι γνωστό το URL επικοινωνίας ή το AES κλειδί κατά την στιγμή της εγκατάστασης του MRS COMMUNICATOR, προβλέπεται η λειτουργία του συστήματος ΧΩΡΙΣ την αποστολή των δεδομένων στην ΓΓΠΣ. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν οι επιλογές: Αποστολή Δεδομένων στην ΓΓΠΣ και AES Επιβεβαιωμένο από την ΓΓΠΣ Ο εγκαταστάτης, αν την στιγμή της εγκατάστασης ΔΕΝ γνωρίζει το URL επικοινωνίας ή το επιβεβαιωμένο κλειδί AES τότε ΔΕΝ τσεκάρει το αντίστοιχο κουτάκι στις παραπάνω επιλογές. Αν τσεκαριστεί το κουτάκι «Αποστολή Δεδομένων στην ΓΓΠΣ» τότε και το κουτάκι του επιβεβαιωμένου AES τσεκάρεται αυτόματα διότι δεν επιτρέπεται η αποστολή δεδομένων χωρίς κρυπτογράφηση με το επιβεβαιωμένο από την ΓΓΠΣ κλειδί.

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ. Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.Χ Manufacturer: DocImagination Software homepage: http://www.opendental.gr/docimagination

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα