ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΣΠΟΡΑΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί έως ,90 µε την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 0,40, για κάθε µία µετοχή, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 10,125 νέες για κάθε 1 παλαιά µετοχή. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 6/12/2011 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιστορικό και επιχειρηµατική δραστηριότητα ιοίκηση της Τράπεζας Μετοχική σύνθεση Όροι και Συµµετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων απάνες Έκδοσης Πιστοληπτική ιαβάθµιση Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Τράπεζας Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες χρήσεων και περιόδου Πληροφορίες για τις τάσεις Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Τράπεζας Έγγραφα Μέσω Παραποµπής Έγγραφα στη διάθεση του κοινού Επενδυτικοί κίνδυνοι 21 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την δηµοσιονοµική κρίση της Ελλάδος Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Όµιλο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την µεταβλητότητα των παγκόσµιων αγορών Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά που δραστηριοποιείται η Εκδότρια ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ 35 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Τακτικός έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης Τακτικός έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης Τακτικός έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων χρήσης ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Φορολογικός έλεγχος ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Φορολογικός έλεγχος των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της Τράπεζας και του Οµίλου 57 2

3 3.6 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γενικές πληροφορίες Ιστορικό και επιχειρηµατική δραστηριότητα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυριότερες δραστηριότητες και νέα προϊόντα Πιστοδοτήσεις Εγκρίσεις δανείων ιαδικασία εισήγησης των πιστοδοτήσεων ιαδικασία έγκρισης των πιστοδοτήσεων Εξασφαλίσεις των πιστοδοτήσεων άνεια σε αθέτηση (Default) Πολιτική πιστωτικής αναθεώρησης Τοµέας πληροφορικής ίκτυα Επενδύσεις Επενδύσεις σε πάγια περιόδου και εννεαµήνου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Όµιλος στον οποίον ανήκει η Τράπεζα Όµιλος εταιρειών GENIKI BANK ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συµβάσεις µε το ελληνικό ηµόσιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Πηγές κεφαλαίων Πληροφορίες για τις ταµειακές ροές χρήσεων και του εννεαµήνου του Περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων ιαδικασίες και µέθοδοι οργάνωσης Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς (επιτοκιακός και συναλλαγµατικός κίνδυνος) Επιτοκιακός κίνδυνος Συναλλαγµατικός κίνδυνος Αντιστάθµιση του κίνδυνου επιτοκίου και ισοτιµίας Κίνδυνος ρευστότητας ιαχείριση Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού Απολογισµός της χρήσης κεφαλαίων προηγούµενων Αυξήσεων Κεφαλαίου της Τράπεζας Φερεγγυότητα Κεφαλαιακή Επάρκεια Πιστοληπτική διαβάθµιση Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Τράπεζας Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που απορρέουν από στοιχεία εκτός Κατάστασης οικονοµικής θέσης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡ ΩΝ 100 3

4 3.18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ και περιόδου Εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων 2008, 2009 και Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων Καταστάσεων οικονοµικής θέσης της , της και της Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών χρήσεων 2008, 2009 και Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης των χρήσεων 2008, 2009 και Επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων περιόδου Ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση ταµειακών ροών περιόδου Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τις µεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου Επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Αµοιβές των µελών ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών ιευθυντών του Οµίλου Λοιπές συναλλαγές µε τα µέλη ιοικητικού Συµβουλίου και τους Γενικούς ιευθυντές του Οµίλου και της Τράπεζας Συναλλαγές µε άλλα συνδεδεµένα µέρη Συναλλαγές µε τους Βασικούς Μετόχους ιεταιρικές συναλλαγές ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτερα ιοικητικά στελέχη ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα Επιτροπή Ελέγχου Μονάδα Μόνιµων Ελέγχων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης Τοµέας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης Τοµέας ιαχείρισης Κινδύνων Επιτροπή Χάραξης Στρατηγικής Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού ηλώσεις µελών ιοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανωτέρων διοικητικών στελεχών Αµοιβές και οφέλη Τρόπος λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρική διακυβέρνηση Οργανόγραµµα ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ρύθµιση και εποπτεία των Τραπεζών στην Ελλάδα Κατευθύνσεις σχετικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις Πρόσθετες υποχρεώσεις πληροφόρησης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 187 4

5 Επιτόκια Εξασφαλίσεις δανείων Περιορισµοί στη χρήση κεφαλαίων Απαγόρευση νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας Περιορισµοί στην ρευστοποίηση παρασχθέντων εξασφαλίσεων Ρύθµιση οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελµατιών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων Υπηρεσίες Πληρωµών Καταναλωτική πίστη Μνηµόνιο Συνεννόησης και Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής Ν. 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας Φορολογικές υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυµάτων ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ικαιώµατα µετόχων Φορολογία µερισµάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ Αποκοπή ικαιώµατος ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης ικαίωµα Προεγγραφής Κάλυψη / υνατότητα υπαναχώρησης ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (DILUTION) ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 212 5

6 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά την ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» (στο εξής η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» ή «GENIKI BANK» ή «η Τράπεζα» ή «ο Εκδότης») για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Χαµηλής ιασποράς» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και του ιστορικού, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των τάσεων, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του Οµίλου, των επενδυτικών κινδύνων, τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, τα έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, τα έγγραφα µέσω παραποµπής, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Τράπεζας. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του σε κινητές αξίες της Τράπεζας στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. 1.1 Ιστορικό και επιχειρηµατική δραστηριότητα Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. είναι µία από τις παλαιότερες τράπεζες µε αναγνωρίσιµο όνοµα και πελατειακή βάση. Ιδρύθηκε το 1937 (ΦΕΚ 346/ ) ως Τράπεζα του Μετοχικού Ταµείου Στρατού. Μετονοµάστηκε σε ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. το Στις 26 Ιανουαρίου 1963, οι µετοχές της Τράπεζας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Έχει έδρα το ήµο Αθηνών (Μεσογείων , ΤΚ , τηλ ) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Εµπορείου, Γενική ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως µε Αριθµό ΜΑΕ 6073/06/Β/86/12. Η διάρκεια της Τράπεζας είναι µέχρι τις Βάσει του καταστατικού της (Κεφάλαιο Α, άρθρο 3) ως ισχύει, η Τράπεζα έχει ως σκοπό τη διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για λογαριασµό δικό της ή τρίτων, όλων των τραπεζικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυµες τραπεζικές εταιρείες από το Ελληνικό ίκαιο καθώς και το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διενεργούνται από αυτές. 6

7 Ο Όµιλος της Γενικής Τράπεζας απαρτίζεται από την µητρική Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και από τις θυγατρικές εταιρείες Γενική Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Α.Ε. 1, Γενική Ενηµέρωσης και Ρύθµισης Α.Ε., Γενική Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Α.Ε. 2 και Γενική Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Συµβουλών Α.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος της Γενικής Τράπεζας δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Τέλος, ο Όµιλος της Γενικής Τράπεζας είναι µέλος του Οµίλου Société Générale. Ο αριθµός καταστηµάτων της Γενικής Τράπεζας ανέρχεται σε 106 και αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου κατά την ανέρχεται σε Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα η Τράπεζα είναι ο τραπεζικός, ενώ σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 03, το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό «ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών». Η Τράπεζα, µέσω του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και µέσω των εταιρειών του Οµίλου της, προσφέρει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών και καλύπτει τους τοµείς: Λιανικής Τραπεζικής Επιχειρηµατικής Τραπεζικής Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων (Leasing) Πρακτόρευση Ασφαλειών 1.2 ιοίκηση της Τράπεζας Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας απαρτίζεται σήµερα από 11 µέλη και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Ιδιότητα ιεύθυνση Μη Εκτελεστικά Μέλη Τρύφωνας Κουταλίδης Πρόεδρος ικηγόρος Βαλαωρίτου 4, Αθήνα Χαράλαµπος Σωτηρόπουλος Αντιπρόεδρος Υποστράτηγος Ε.Α. Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα Didier Colin Μέλος Τραπεζικός 100 Esplanade du General de Gaulle, Coeur Defense, Παρίσι Christian Celin Μέλος Τραπεζικός 100 Esplanade du General de Gaulle, Coeur La Defense, Παρίσι Bernard David Μέλος Τραπεζικός 6 Avenue Franklin Roosevelt Nogent sur Seine Αλέξιος Αδαµόπουλος Μέλος Αντιστράτηγος Ε.Α. υρού 7, Αθήνα Εκτελεστικά Μέλη Francois Turcot ιευθύνων Σύµβουλος Τραπεζικός Μεσογείων , Αθήνα Jean Marie Navarro Εντεταλµένος Σύµβουλος Τραπεζικός Μεσογείων , Αθήνα ηµήτρης Γεωργόπουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος Τραπεζικός Μεσογείων , Αθήνα Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη Γιάγκος Χαραλάµπους Μέλος Σύµβουλος Επιχειρήσεων αβάκη & Πίνδου 31, Ζωγράφου Γεώργιος Κοράκης Μέλος Αντιστράτηγος Ε.Α. Σκρά 25, Χολαργός 1 Η συµµετοχή της Γενικής Τράπεζας στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ είναι άµεση 80% και έµµεση κατά 20% µέσω συµµετοχής της Γενική Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών & Συµβούλων. 2 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας την 29 ης Ιουλίου 2010 αποφάσισε την ενσωµάτωση της δραστηριότητας των χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing), η οποία ασκείται από την 100% θυγατρική εταιρία Γενική Leasing AE, προκειµένου να ασκείται εσωτερικά από οργανωτική µονάδα της Τράπεζας. 7

8 Σύµφωνα µε δήλωση της ιοίκησης της Τράπεζας, το ιοικητικό Συµβούλιο, τα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη και οι κάτωθι Επιτροπές, ιευθύνσεις και Υπηρεσίες: 1. Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (αποτελούµενη από τους κ.κ. Γιάγκος Χαραλάµπους, Πρόεδρο, Αλέξιο Αδαµόπουλο και Γεώργιο Κοράκη, Μέλη) 2. Μονάδα Μονίµων Ελέγχων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης (επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Ιωάννης Βουγιουκαλάκης) 3. Τοµέας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Ziad Boudaou). 4. Τοµέας ιαχείρισης Κινδύνων (επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Eric Hauschild). 5. Επιτροπή Χάραξης Στρατηγικής (αποτελούµενη από τους κ.κ. F. Turcot, ιευθύνοντα Σύµβουλο,. Γεωργόπουλο, Εντεταλµένο Σύµβουλο και Γενικό Εµπορικό ιευθυντή, J.M. Navarro, Εντεταλµένο Σύµβουλο, M. Vacarie ιευθυντή Επιχειρηµατική και Επενδυτική Τραπεζική, Ν. Πατεράκη, Οικ. ιευθυντή, Er. Hauschild, Τοµεάρχη Τοµέα ιαχείρισης Κινδύνων και Ι. Μονάχος, Τοµεάρχη Τοµέα Ανθρώπινου υναµικού). 6. Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού (αποτελούµενη από τους κ.κ. F. Turcot, Πρόεδρο, J.M. Navarro, M. Vacarie,. Γεωργόπουλο, Ν. Πατεράκη, Er. Hauschild, Β. Κατεβαίνη και την κα. Β. Ρούλια, Μέλη). αποτελούν τα εποπτικά, διαχειριστικά και διοικητικά όργανα της Τράπεζας. Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας τα ανώτερα διοικητικά της στελέχη είναι τα ακόλουθα: ο κ. Mathieu Vacarie, ιευθυντής Επιχειρηµατικής και Επενδυτικής Τραπεζικής ο κ. Ιωάννης Βουγιουκαλάκης, Επικεφαλής της Μονάδας Μονίµων Ελέγχων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης ο κ. Ziad Boudaou, Επικεφαλής του Τοµέα Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης ο κ. Εric Hauschild, Επικεφαλής του Τοµέα ιαχείρισης Κινδύνων ο κ. Βασίλειος Κατεβαίνης, Επικεφαλής του Τοµέα ιαχείρισης ιαθεσίµων ο κ. Ιωάννης Μονάχος, Επικεφαλής του Τοµέα Ανθρωπίνου υναµικού & Εκπαίδευσης ο κ. Νικόλαος Πατεράκης, Οικονοµικός ιευθυντής η κα. Βασιλική Ρούλια, Αναπληρώτρια Οικονοµική ιευθύντρια ο κ. Νικόλαος Χαιρόπουλος, Επικεφαλής του Τοµέα Νοµικών Υπηρεσιών 1.3 Μετοχική σύνθεση Tο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των ,20, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και σε προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας 4,50 ευρώ η κάθε µία. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι µέτοχοι της Τράπεζας την που κατέχουν άνω του 5% επί των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Αριθµός ικαιώµατα Μέτοχοι Μετοχών Ποσοστό Ψήφου* Ποσοστό ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ SOCIETE GENERALE S.A ,44% ,44% Επενδυτικό Κοινό ,56% ,56% Σύνολο ,00% ,00% ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ SOCIETE GENERALE S.A % - - Σύνολο % - - 8

9 * Σύµφωνα µε τον Ν.3356/2007 Η Τράπεζα δηλώνει ότι σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της της Τράπεζας, εκτός της SOCIETE GENERALE, δεν υπάρχει άλλος µέτοχος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που να γνωρίζει η Τράπεζα και ο οποίος να κατέχει ποσοστό άνω του 5% του µετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της. 1.4 Όροι και Συµµετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Συνοπτικά, οι όροι της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που αποφασίστηκαν µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Αριθµός υφιστάµενων µετοχών κοινές ονοµαστικές ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 10,125 νέες για κάθε 1 παλαιά µέχρι κοινές ονοµαστικές Σύνολο µετοχών µετά την αύξηση µέχρι κοινές ονοµαστικές Ονοµαστική αξία µετοχής 0,30 Τιµή διάθεσης ανά µετοχή 0,40 Συνολικά έσοδα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης µέχρι ,20 Με την από Ειδική Έκθεσή του προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία συνεδρίασε στις , το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενηµέρωσε τους µετόχους, µεταξύ άλλων, και για τα ακόλουθα: «Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.» Σηµειώνεται ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατά την διαµορφώθηκε σε 13,0% καλύπτοντας την ελάχιστη κεφαλαιακή βάση του 8% επί του σταθµισµένου έναντι κινδύνων ενεργητικού, όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με βάση την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση για την περίοδο και λαµβάνοντας υπόψη την προκαταβολή που κατέβαλε η Societe Generale ύψους 190 εκατ. την έναντι της παρούσας αύξησης ο Συνολικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Οµίλου Γενικής Τράπεζας διαµορφώνεται σε 9,0%. Με την παρούσα αύξηση, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου θα διαµορφωθεί σε 13,7%, που είναι υψηλότερος από την παρούσα ελάχιστη κεφαλαιακή βάση του 8%, αλλά και υψηλότερος από τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10%, όπως θα διαµορφωθεί από την από την Τράπεζα της Ελλάδος. ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα αύξηση µε καταβολή µετρητών του µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: α) όλοι οι Μέτοχοι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ", δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία θα αποφασισθεί και θα ανακοινωθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. β) όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσης τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε την από απόφασή του (όπως εξουσιοδοτήθηκε από την Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας) αποφάσισε ότι σε περίπτωση που µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης, παραµείνουν αδιάθετες µετοχές, το.σ. της Τράπεζας θα τις διαθέσει στους ασκήσαντες ικαίωµα Προεγγραφής. ικαίωµα Προεγγραφής έχουν οι ικαιούχοι Μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον θα έχουν ασκήσει µερικώς ή πλήρως το δικαίωµα 9

10 προτίµησής τους. εν υφίσταται περιορισµός ως προς τον αριθµό των µετοχών που δύναται να προεγγραφούν οι ικαιούχοι Μέτοχοι. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης και προεγγραφής, το.σ. της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό των τυχόν αδιάθετων µετοχών. Σε περίπτωση που και µετά τις ανωτέρω ενέργειες εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το.σ. της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά τη κρίση του, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Ν.2190/1920. Σηµειώνεται ότι εφόσον και µετά την κατανοµή τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στους ασκήσαντες ικαίωµα Προεγγραφής, υφίστανται ακόµα αδιάθετες µετοχές σύµφωνα µε σχετική δήλωσή της, η µητρική Τράπεζα Société Générale έχει αναλάβει την κάλυψή τους στην τιµή διάθεσης ήτοι 0,40. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24 Οκτωβρίου 2011 η οποία αποφάσισε την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό συµµετοχής άνω του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δήλωσαν τις προθέσεις τους ως ακολούθως: α) Η εταιρεία Société Générale µε ποσοστό συµµετοχής 88,44% (µε ηµεροµηνία ) στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει τη συµµετοχή της στην Τράπεζα (i) έως την ολοκλήρωση της προτεινόµενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων µετοχών που θα προκύψουν από αυτήν καθώς και (ii) για περίοδο 6 µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες καθώς και τις συνθήκες στις αγορές στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη και µε την επιφύλαξη τυχόν εξελίξεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σε κάθε υπό εξέταση χρονικό διάστηµα. Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, αφαιρουµένων των δαπανών έκδοσης θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Συγκεκριµένα: Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων σε εκατ. Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας 568,9 απάνες ΑΜΚ 6,2 Σύνολο κεφαλαίων από ΑΜΚ 575,1 1.5 απάνες Έκδοσης Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (δικαιώµατα Χ.Α. και Κ.Α.Α., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, εκτύπωση και διανοµή του Ενηµερωτικού ελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, αµοιβές και δαπάνες ελεγκτικών οίκων και δαπάνες συµβούλων) εκτιµώνται ως ακολούθως: απάνες Έκδοσης (σε εκατ. ) Αµοιβή Συµβούλου Έκδοσης 0,06 Αµοιβές ορκωτών και νοµικών ελεγκτών 0,08 Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 4,31 Εισφορά υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού 0,57 Τέλος εξέτασης Ενηµερωτικού ελτίου και πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφ/ράς 0,18 Πόρος υπέρ Χ.Α. 0,58 ικαιώµατα ΕΧΑΕ 0,18 ιάφορα έξοδα 0,24 Σύνολο 6,20 10

11 1.6 Πιστοληπτική ιαβάθµιση Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πιστοληπτική διαβάθµιση της Τράπεζας όπως επικοινωνήθηκε από το διεθνή οίκο Moody s Investors Service Cyprus Ltd («Moody s») την : Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτική ιαβάθµιση µακροπρόθεσµων καταθέσεων (σε τοπικό νόµισµα) Πιστοληπτική ιαβάθµιση µακροπρόθεσµων καταθέσεων ( σε Ξ.Ν.) Πιστοληπτική ιαβάθµιση βραχυπρόθεσµων καταθέσεων (σε τοπικό νόµισµα) Πιστοληπτική ιαβάθµιση βραχυπρόθεσµων καταθέσεων (σε Ξ.Ν.) είκτης χρηµατοοικ/µικής ευρωστίας Moody's Β3 B3 Caa3 Caa3 E Πηγή: ελτίο Τύπου του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody s µε ηµεροµηνία Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω οίκος αξιολόγησης έχει πιστοποιηθεί από την Εuropean Securities Market Authority (ESMA) την Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας, οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά και εξ όσων γνωρίζει η Τράπεζα και είναι σε θέση να βεβαιώσει µε βάση τις πληροφορίες που έχουν δηµοσιευθεί απ αυτό το τρίτο µέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 1.7 Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Τράπεζας Σύµφωνα µε τη ιοίκηση της Γενικής Τράπεζας δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στην χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Τράπεζας και του Οµίλου µετά την δηµοσίευση της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της περιόδου µε εξαίρεση την καταβολή της δεύτερης δόσης της προκαταβολής έναντι της παρούσας αύξησης ύψους 190 εκατ. από την µητρική Societe Generale η οποία πραγµατοποιήθηκε την H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των ,90 µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 η καθεµία µε προτεινόµενη τιµή διάθεσης 0,40 και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία 10,125 νέων µετοχών ανά µία (1) παλαιά. 1.8 Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 11

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Έγκριση Ενηµερωτικού ελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων προτίµησης από το αρµόδιο όργανο του Χ.Α. Ανακοίνωση στο Η Τ για την αποκοπή των δικαιωµάτων προτίµησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωµάτων στην αύξηση µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων ηµοσίευση Ενηµερωτικού ελτίου ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου στο επενδυτικό κοινό Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης Ηµέρα προσδιορισµού των δικαιούχων (record date) Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το αρµόδιο όργανο του Χ.Α Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών από την ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. 1.9 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες χρήσεων και περιόδου Οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται κατωτέρω έχουν εξαχθεί από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31 εκεµβρίου 2008, 2009 και 2010, και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συµβούλων Επιχειρήσεων, καθώς και από τις ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (σε χιλ. ευρώ)* άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο τίτλων διαθέσιµων προς πώληση Άλλα στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις σε τράπεζες Υποχρεώσεις σε πελάτες Άλλες υποχρεώσεις και προβλέψεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.π.χ.α. για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επιπρόσθετα, τα οικονοµικά στοιχεία της προκύπτουν από την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση που συντάχθηκε από την Τράπεζα σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Αναφορές για την περίοδο , η οποία δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 12

13 Σηµειώσεις: 1 Περιλαµβάνονται (i) Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα, (ii) Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων, (iii) Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, (iv) Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις, (vi) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις, (vii) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, (viii) Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις, (ix) Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού. 2 Περιλαµβάνονται (i) Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, (ii) άνεια Μειωµένης Εξασφάλισης, (iii) Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό, (iv) Προβλέψεις για Κινδύνους και Βάρη, (v) Λοιπά Στοιχεία Παθητικού. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την περίοδο που Για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου έληξε 30 Σεπτεµβρίου (σε χιλ. ευρώ)* Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από αµοιβές Σύνολο λοιπών καθαρών εσόδων (4.593) Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Προβλέψεις για πιστωτικούς και άλλους κινδύνους και έξοδα αποµείωσης στοιχείων ενεργητικού (52.576) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποµείωση οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου ( ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ζηµιές χρήσης προ φόρων (22.291) ( ) ( ) ( ) ( ) Ζηµιές χρήσης µετά από φόρους (37.462) ( ) ( ) ( ) ( ) *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.π.χ.α. για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επιπρόσθετα, τα οικονοµικά στοιχεία της προκύπτουν από την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση που συντάχθηκε από την Τράπεζα σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Αναφορές για την περίοδο , η οποία δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Σηµειώσεις: 1. Περιλαµβάνονται (i) Έσοδα από Μερίσµατα, (ii) Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων, (iii) Λοιπά Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης. 2. Περιλαµβάνονται (i) Προβλέψεις για Λοιπούς Κινδύνους, (ii) Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού, (iii) Γενικά ιοικητικά Έξοδα, (iv) Αποσβέσεις, (v) Έξοδα Αποµείωσης στοιχείων ενεργητικού. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου Για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) (36.556) (20.855) ( ) (92.245) (Ζηµιές) χρήσης / περιόδου µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους (37.462) ( ) ( ) ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης / περιόδου που αναλογούν στους µετόχους της (74.018) ( ) ( ) ( ) ( ) Τράπεζας Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.π.χ.α. για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επιπρόσθετα, τα οικονοµικά στοιχεία της προκύπτουν από την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση που συντάχθηκε από την Τράπεζα σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Αναφορές για την περίοδο , η οποία δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου, οι οποίοι υπολογίστηκαν µε βάση οικονοµικά στοιχεία των χρήσεων και της περιόδου : είκτες Αποδοτικότητας ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Απόδοση Οµίλου επί του Συνόλου Καθαρής Θέσης (Μ.Ο.) (8,5%) (43,0%) (183,1%) (687,4%) Απόδοση Οµίλου επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) (0,5%) (2,2%) (9,0%) (15,8%) Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων και εξόδων αποµείωσης / Μέσος όρος ενεργητικού 3,5% 3,2% 3,4% 2,6% 13

14 Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης εκτός Τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 1,1% 0,8% 0,7% 0,4% Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (ΝΙΜ) 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% Χορηγήσεις (προ προβλέψεων) / Καταθέσεις 172,9% 164,4% 183,1% 230,8% είκτες ιάρθρωσης Εσόδων Καθαρά έσοδα από τόκους / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 73,6% 79,5% 79,3% 83,5% Καθαρά έσοδα από αµοιβές / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 17,5% 17,3% 19,3% 21,2% είκτες ιάρθρωσης Εξόδων Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων και εξόδων αποµείωσης / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 84,4% 82,6% 96,0% 105,7% είκτες Ρευστότητας είκτης Ρευστών ιαθεσίµων 16,5% 18,0% 21,9% 16,7% είκτης Ασυµφωνίας ληκτότητας απαιτήσεων υποχρεώσεων του Οµίλου είκτες Ποιότητας Χαρτοφυλακίου (26,1)% (1,9)% (14,2)% (0,4)% Συσσωρευµένες προβλέψεις / Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αθέτηση 47,4% 43,1% 67,8% 69,8% Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αθέτηση µείον συσσωρευµένες προβλέψεις / Εποπτικά Κεφάλαια 82,5% 126,3% 86,7% 126,8% 1 Χαρτοφυλάκιο σε αθέτηση / Σύνολο δανείων προ προβλέψεων 13,5% 22,2% 28,1% 28,5% είκτες ιάρθρωσης Κατάστασης οικονοµικής θέσης Υποχρεώσεις σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 51,0% 55,1% 55,2% 51,9% άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις / Σύνολο ενεργητικού 82,7% 82,1% 82,0% 85,9% Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού / Σύνολο ενεργητικού 92,6% 92,5% 90,4% 91,8% Σύνολο Καθαρής Θέσης / Σύνολο ενεργητικού 4,6% 5,6% 4,1% 0,1% Συνολικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Οµίλου Γενικής Τράπεζας 8,5% 9,7% 13,0% 13,7% 1 2 Συνολικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Γενικής Τράπεζας 8,6% 9,9% 13,9% 15,4% 1 Πηγή: Στοιχεία από την Τράπεζα µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 1 Pro forma υπολογισµός των εν λόγω δεικτών λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 2 Με βάση την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση για την περίοδο και λαµβάνοντας υπόψη την προκαταβολή που κατέβαλε η Societe Generale ύψους 190 εκατ. την έναντι της παρούσας αύξησης ο Συνολικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Οµίλου Γενικής Τράπεζας διαµορφώνεται σε 9,0% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Απόδοση επί του συνόλου Καθαρής Θέσης (Μ.Ο.) Απόδοση επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Μέσος Όρος Ενεργητικού Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης εκτός Τόκων / Μέσος Όρος Ενεργητικού ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων / [(Σύνολο Καθαρής Θέσης Τρέχουσας Χρήσεως+Σύνολο Καθαρής Θέσης Προηγούµενης Χρήσεως)/2] Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων / [(Σύνολο Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσεως + Σύνολο Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσεως)/2] (Αµοιβές και έξοδα προσωπικού + Γενικά διοικητικά έξοδα + Αποσβέσεις)/[(Σύνολο Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσεως + Σύνολο Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσεως)/2] (Έσοδα από αµοιβές + Έσοδα από µερίσµατα+ Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων + Λοιπά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης) /[(Σύνολο Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσεως + Σύνολο Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσεως)/2] Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Χορηγήσεις (προ προβλέψεων) / Καταθέσεις ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους /([(Σύνολο Τοκοφόρου Ενεργητικού Τρέχουσας Χρήσεως + Σύνολο Τοκοφόρου Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσεως)/2] Χορηγήσεις (προ προβλέψεων) / Καταθέσεις 14

15 Καθαρά έσοδα από Τόκους / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Καθαρά Έσοδα από αµοιβές / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Καθαρά έσοδα από Τόκους/(Καθαρά Έσοδα από τόκους + Καθαρά Έσοδα από αµοιβές + Έσοδα από µερίσµατα +Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων + Λοιπά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης) Καθαρά έσοδα από αµοιβές / (Καθαρά Έσοδα από τόκους + Καθαρά Έσοδα από αµοιβές + Έσοδα από µερίσµατα + Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων + Λοιπά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης) ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΞΟ ΩΝ Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Αµοιβές και έξοδα προσωπικού + Γενικά διοικητικά έξοδα + Αποσβέσεις) / (Καθαρά έσοδα από τόκους + Καθαρά έσοδα από αµοιβές + Έσοδα από µερίσµατα + Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων + Λοιπά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης) είκτης Ρευστών ιαθεσίµων Ρευστά διαθέσιµα (0-30 ηµέρες) / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σωρευτικό υπόλοιπο της διαφοράς των «απαιτήσεων και υποχρεώσεων» είκτης Ασυµφωνίας ληκτότητας απαιτήσεωνυποχρεώσεων του Οµίλου της χρονικής ζώνης άµεσης λήξης έως 30 ηµέρες / «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» (δανειακά κεφάλαια). Το ελάχιστο όριο του δείκτη είναι -20% είκτες Ποιότητας Χαρτοφυλακίου είκτης Συσσωρευµένες προβλέψεις / Χαρτοφυλάκιο Συσσωρευµένες προβλέψεις / Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αθέτηση δανείων σε αθέτηση είκτης Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αθέτηση µείον Καθαρό χαρτοφυλάκιο δανείων σε αθέτηση µείον συσσωρευµένες συσσωρευµένες προβλέψεις / Εποπτικά Κεφάλαια προβλέψεις / Εποπτικά Κεφάλαια είκτης Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αθέτηση / Σύνολο δανείων προ προβλέψεων ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ είκτης Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αθέτηση / Σύνολο δανείων προ προβλέψεων Υποχρεώσεις σε πελάτες / άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) Υποχρεώσεις σε πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών µετά από προβλέψεις / Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Συµµετοχών & Χρεογράφων / Σύνολο Ενεργητικού Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Καθαρής Θέσης / Σύνολο Ενεργητικού (Υποχρεώσεις σε πελάτες)/ άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) (Υποχρεώσεις σε πελάτες )/Σύνολο Ενεργητικού άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις)/σύνολο Ενεργητικού (Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις+ Χαρτοφυλάκιο τίτλων διαθέσιµων προς πώληση) / Σύνολο Ενεργητικού (Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων+ Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-απαιτήσεις + άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών µετά από προβλέψεις + Χαρτοφυλάκιο τίτλων διαθέσιµων προς πώληση)/ Σύνολο Ενεργητικού (Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεµατικά + ιαφορές από Αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων + Αποτελέσµατα εις νέον)/σύνολο Ενεργητικού Οι ζηµίες της χρήσης πριν από φόρους του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τη χρήση 2010 διαµορφώθηκαν σε χιλ. έναντι ζηµιάς χιλ. τη χρήση 2009 και ζηµίας χιλ. για τη χρήση 2008, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση των καθαρών ζηµιών πριν από φόρους της τάξης του 1.733,4%. Η εν λόγω αύξηση των ζηµιών επηρεάζεται κυρίως από τους ακόλουθους λόγους: α) Τα καθαρά έσοδα από τόκους βαίνουν µειούµενα λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης, β) Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα παρουσιάζουν σταθερότητα µε εξαίρεση τη χρήση του 2008 που συµπεριλαµβάνουν εφάπαξ κέρδος από την πώληση του κτιρίου στην οδό Ερµού ύψους 12,9 εκατ., γ) Τις προβλέψεις από πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους που κατά το 2008, το 2009 και το 2010 παρουσιάζουν αύξηση επηρεασµένες κυρίως από την επιδείνωση του χαρτοφυλακίου λόγω του επιβαρυµένου οικονοµικού περιβάλλοντος, δ) Τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν το 2010 κατά 1,43% σε σχέση µε το Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ µειώθηκαν κατά 14,90% το 2010 σε σχέση µε το 2009, ανερχόµενα σε χιλ. και αντιπροσωπεύοντας το 79,3% των συνολικών λειτουργικών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αυξήθηκαν κατά 5,8% το 2009 σε σχέση µε το 2008, και διαµορφώθηκαν σε χιλ. αντιπροσωπεύοντας το 79,5% των συνολικών 15

16 λειτουργικών εσόδων της χρήσης 2009, έναντι ποσοστού 73,6% το Οι µεταβολές στα καθαρά έσοδα από τόκους ερµηνεύονται από την αύξηση των χρεωστικών τόκων που συνεπάγεται η αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προκειµένου η Τράπεζα να διατηρήσει την καταθετική της βάση και αφετέρου από την µείωση των πιστωτικών τόκων που οφείλεται στην µείωση του όγκου των χρηµατοδοτήσεων. Τα καθαρά έσοδα από αµοιβές του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας παρουσίασαν µείωση κατά 3,2% το 2009 σε σχέση µε το 2008 και µείωση κατά 5,1% το 2010 σε σχέση µε το 2009 ενώ ως ποσοστό επί των λειτουργικών εσόδων αποτέλεσαν το 17,5%, το 17,3% και 19,3% για το 2008, 2009 και 2010 αντιστοίχως. H µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της µείωσης του όγκου των χορηγηθέντων δανείων µειώθηκαν τα καθαρά έσοδα των αµοιβών οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε τις χορηγήσεις δανείων. Τα αυξηµένα λοιπά καθαρά έσοδα της χρήσης 2008 οφείλονται σε µη επαναλαµβανόµενο γεγονός και ειδικότερα σε πώληση ενός ακινήτου στην οδό Ερµού ύψους 12,9 εκατ. Συνεπεία των ανωτέρω είναι ότι τα συνολικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν µείωση κατά 16,5% περίπου καθ όλη την διάρκεια της περιόδου Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ παρουσίασαν αύξηση κατά 37,0% το 2009 σε σχέση µε το 2008 και αύξηση κατά 92,6% το 2010 σε σχέση µε το 2009 κυρίως λόγω των αυξηµένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους που πραγµατοποίησε ο Όµιλος λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονοµία. Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) την διαµορφώθηκαν σε έναντι χιλ. την και χιλ. την Το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε ιδιώτες αποτέλεσε στις το 55,1% επί του συνολικού ύψους των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (προ προβλέψεων), στις το 51,9% και στις το 49,6% αντιστοίχως. Το χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών µετά από προβλέψεις παρουσιάζει µέση ετήσια µείωση καθ όλη την διάρκεια της περιόδου κατά 7,6% λόγω των δυσχερών οικονοµικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την χρήση 2009 και ιδιαίτερα κατά την χρήση Ιδιαίτερα κατά την χρήση 2010 η µείωση των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών διαµορφώθηκε σε 11,54% σε σχέση µε τη χρήση Τέλος σηµειώνεται ότι λόγω των αυξηµένων προβλέψεων που πραγµατοποιεί η Τράπεζα, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε αθέτηση παραµένει σε υψηλό επίπεδο. Το σύνολο των καταθέσεων πελατών παρουσιάζει µείωση κατά την εξεταζόµενη τριετία µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,5%. Αναλυτικότερα κατά τη χρήση 2010 η µείωση σε σχέση µε το 2009 ανήλθε σε 11,2% οφειλόµενη στις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες καθώς οι αρνητικές προσδοκίες και η αβεβαιότητα σχετικά µε την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας επηρέασαν τη συµπεριφορά των καταθετών για την εν λόγω χρήση. Η Τράπεζα, στα πλαίσια της ενίσχυσης της ρευστότητας («Ν. 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας»), έχει λάβει ειδικά οµόλογα ύψους 158 εκατ. από το Ελληνικό ηµόσιο (µε λήξη 29/12/2011), τα οποία έχει ενεχυριάσει για να λάβει ρευστότητα και για τα οποία έχει υπογραφεί µε το Ελληνικό ηµόσιο (εκπροσωπούµενο από Ο ΗΧ) «Σύµβαση ανεισµού Ειδικών Τίτλων» και «Σύµβαση Παροχής Ασφάλειας» την 9/3/2009, σύµφωνα µε την οποία στέλνει σε εβδοµαδιαία βάση δάνεια αποδεκτά ως ενέχυρα (επιχειρηµατικά και στεγαστικά). Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου κατά την επηρεάσθηκαν από τις αυξηµένες προβλέψεις για πιστωτικούς και άλλους κινδύνους και έξοδα αποµείωσης στοιχείων ενεργητικού µε αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 34,1% σε σχέση µε τη χρήση Σηµειώνεται ότι κατά την χρήση 2010 η Τράπεζα προέβη σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ,62 και στην έκδοση προνοµιούχων µετοχών συνολικής αξίας Ως αποτέλεσµα ο συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 3 Οµίλου Γενικής Τράπεζας διαµορφώθηκε σε 13,0% τη χρήση 2010 από 9,7% τη χρήση 2009 και 3 16

17 8,5% τη χρήση 2008 ενώ λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα αύξηση, ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Οµίλου Γενικής Τράπεζας κατά την αναµένεται να διαµορφωθεί σε 13,7%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανήλθαν σε χιλ. το εννεάµηνο του 2011 έναντι χιλ. το εννεάµηνο του 2010 παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 18,7%. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Net Interest Margin), υπολογιζόµενο ως ο λόγος καθαρών τόκων προς το µέσο όρο των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού για την εν λόγω περίοδο, διαµορφώθηκε σε 3,1%. Η µείωση των καθαρών εσόδων από τόκους οφείλεται στην µείωση των χορηγηθέντων δανείων κατά την περίοδο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης Τα καθαρά έσοδα από αµοιβές ανήλθαν σε χιλ. το εννεάµηνο του 2011 έναντι χιλ. το εννεάµηνο του 2010 παρουσιάζοντας µείωση κατά 13,2%. Η εν λόγω µείωση οφείλεται κυρίως στην συγκράτηση των εκταµιεύσεων δανείων. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανήλθαν σε χιλ. το εννεάµηνο του 2011 έναντι χιλ. το εννεάµηνο του 2010 παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 11,4% επιβεβαιώνοντας τον αυστηρό έλεγχο του λειτουργικού κόστους από την Τράπεζα και τον Όµιλο. Οι προβλέψεις για πιστωτικούς και άλλους κινδύνους του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανήλθαν σε χιλ. την έναντι χιλ. την Οι διενεργηθείσες προβλέψεις για πιστωτικούς και άλλους κινδύνους αντικατοπτρίζουν την αύξηση των καθυστερήσεων στην αποπληρωµή των δανείων ως συνέπεια της επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την περίοδο διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ύψους χιλ. έναντι ζηµιών ύψους χιλ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 λόγω της σηµαντικής αύξησης των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και της αποµείωσης της αξίας των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου. Ειδικότερα κατά την περίοδο η Τράπεζα προέβη σε αποµείωση των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου κατά το ποσό των χιλ. στα πλαίσια της υλοποίησης των αποφάσεων των συνόδων κορυφής της 21 ης Ιουλίου και της 26 ης Οκτωβρίου 2011 για την εθελοντική συµµετοχή των ιδιωτών στην µείωση του ελληνικού χρέους (PSI). Το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων (µετά από προβλέψεις) του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανήλθε σε χιλ. την έναντι χιλ. την σηµειώνοντας µείωση κατά 14,0%. Η µείωση αυτή οφείλεται στις αυξηµένες προβλέψεις που πραγµατοποίησε η Τράπεζα λόγω της αύξησης των καθυστερούµενων δανείων λόγω των αρνητικών οικονοµικών συνθηκών της ελληνικής οικονοµίας. Το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε ιδιώτες αποτέλεσε την το 48,3% επί του συνολικού ύψους των χορηγήσεων και στις το 49,6%. Το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς επιχειρήσεις αποτέλεσε την το 51,7% επί του συνολικού ύψους των δανείων και απαιτήσεων και στις το 50,4%. Το χαρτοφυλάκιο τίτλων διαθέσιµων προς πώληση σηµείωσε µείωση κατά 33,7% και διαµορφώθηκε σε χιλ. την από χιλ. την Η µείωση αυτή οφείλεται στην αποµείωση των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου λόγω του PSI. Οι υποχρεώσεις του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε τράπεζες, ύψους χιλ. την αναλύεται σε στοιχεία προς πληρωµή ( χιλ.) και καταθέσεις από άλλες τράπεζες ( χιλ.). Σηµειώνεται ότι στα οφειλόµενα ποσά σε άλλες τράπεζες περιλαµβάνονται ποσά οφειλόµενα στη µητρική, σε αδελφές θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις τα οποία την ανήλθαν σε χιλ. Οι υποχρεώσεις του Οµίλου σε τράπεζες παρέµειναν σε σχετικά σταθερά επίπεδα, σηµειώνοντας µικρή µείωση κατά 2,9%. Συνολικός είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας= Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια Σύνολο Σταθµισµένου έναντι Κινδύνων Ενεργητικού 17

18 Οι υποχρεώσεις του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε πελάτες σηµείωσαν µείωση κατά 22,7% την σε σχέση µε την Οι δυσµενείς συνθήκες που επικράτησαν και συνεχίζουν να επικρατούν στην ελληνική οικονοµία είχαν επίπτωση στην συµπεριφορά των καταθετών γεγονός το οποίο συνέβαλε στην εν λόγω µείωση. Συνεπεία των ανωτέρω, ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων (µετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις πελατών του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανήλθε σε 165,3% την έναντι 148,6% την Πληροφορίες για τις τάσεις Ο τραπεζικός κλάδος σήµερα, µε την ελληνική οικονοµία να βρίσκεται σε σοβαρή ύφεση λόγω της δυσχερούς δηµοσιονοµικής κατάστασης καθώς και µε τον αποκλεισµό των ελληνικών τραπεζών από την διατραπεζική αγορά, αντιµετωπίζει µια σειρά από σοβαρές προκλήσεις, Ειδικότερα, οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό µακροοικονοµικό περιβάλλον, µε το Α.Ε.Π. της Ελληνικής Οικονοµίας να συρρικνώνεται συνεχώς κατά τα τελευταία δυο χρόνια ενώ παράλληλα αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς η ανεργία και η φορολογία καθώς επίσης και το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας. Το διαθέσιµο εισόδηµα των ελληνικών νοικοκυριών συνεχώς µειώνεται µέσω της αύξησης της άµεσης και της έµµεσης φορολογίας, αλλά και µέσω της µείωσης τόσο των ονοµαστικών όσο και των πραγµατικών µισθών. Η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης και η αντίληψη ότι δεν προβλέπεται ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας τα αµέσως επόµενα χρόνια, έχουν ως αποτέλεσµα την δραστική µείωση της κατανάλωσης, η οποία πλέον περιορίζεται στα βασικά είδη ανάγκης. Οι έλληνες καταναλωτές δεν προβαίνουν σε αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών µε αποτέλεσµα οι κλάδοι που ασχολούνται µε την εµπορεία τέτοιων προϊόντων να βιώνουν σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών. Πολλές δε από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν ήδη κλείσει µε αποτέλεσµα την περεταίρω αύξηση της ανεργίας. Σηµαντικές είναι οι συνέπειες όλων των ανωτέρω και στον τραπεζικό κλάδο, αφού πολλοί δανειολήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν οµαλά τις υποχρεώσεις τους. Ένα επίσης σηµαντικό ζήτηµα που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες σήµερα είναι η απώλεια καταθέσεων είτε λόγω του φόβου που έχει δηµιουργηθεί στους καταθέτες ότι επίκειται η αποχώρηση της Ελλάδος από το ευρώ είτε λόγω του γεγονότος ότι εξαιτίας της µείωσης των εισοδηµάτων, οι καταναλωτές αποσύρουν τις τραπεζικές τους καταθέσεις προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες ανάγκες. Η εκροή των καταθέσεων αδυνατίζει σηµαντικά τους ισολογισµούς των τραπεζών µε αποτέλεσµα να χρειάζονται επιπλέον κεφαλαία προς ενίσχυση αυτών. Επιπλέον, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αντιµετωπίζει τον κίνδυνο που προέρχεται από την αποµείωση των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου που έχει στην κατοχή του, στα πλαίσια της εφαρµογής των αποφάσεων της 21 ης Ιουλίου 2011 και της 26ης Οκτωβρίου 2011 για την βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους (PSI). Η αποµείωση των οµόλογων έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των κεφαλαιακών αναγκών και των ενισχύσεων των ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού συστήµατος. Από την άλλη, οι πηγές ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών συνεχώς περιορίζονται και οι συνθήκες χρηµατοδότησης επιδεινώνονται. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα δανείζεται κατά κύριο λόγο από δυο πηγές: την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος µέσω του Μηχανισµού Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA). Σηµειώνεται ωστόσο ότι όσο η διατραπεζική αγορά παραµένει κλειστή για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, τόσο η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχώς θα αυξάνεται. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Γενική Τράπεζα έχει προσαρµόσει ανάλογα την στρατηγική της, µε σκοπό να αντεπεξέλθει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δύσκολες συνθήκες της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας. Το 2012 αναµένεται να αποτελέσει ένα ακόµα έτος σηµαντικών προκλήσεων για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονοµία. Οι ελληνικές τράπεζες, µεταξύ αυτών και η ΓΕΝΙΚΗ Τράπεζα, θα επικεντρωθούν στη διαχείριση των συνεπειών των σηµαντικών δηµοσιονοµικών δυσκολιών και της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα. 18

19 Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και στη συνεχή εγρήγορση για την αντιµετώπιση των θεµάτων ποιότητας του ισολογισµού. Πιο συγκεκριµένα, οι βασικοί άξονες στρατηγικής της Τράπεζας στην παρούσα φάση, αλλά και για το 2012 είναι: α) η µείωση των επισφαλειών µέσω µιας πιο αυστηρής πολιτικής διαχείρισης κινδύνων, β) η εντατικοποίηση των ενεργειών για την είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων, και γ) ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών. Αναλυτικότερα, η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης έχει σαν αποτέλεσµα πολλοί δανειολήπτες της Τράπεζας να µην είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται συνεπώς στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων. Η µείωση των υπολοίπων καταθέσεων στην Ελλάδα αναµένεται να συνεχίσει και το Τα υπόλοιπα καταθέσεων της Τράπεζας αναµένεται ότι θα ακολουθήσουν τις τάσεις της αγοράς, ενώ οι προσπάθειες θα εστιαστούν κυρίως στη συγκράτηση των απωλειών της καταθετικής βάσης, µέσω καταθετικών προϊόντων µε ελκυστικά επιτόκια. Στα πλαίσια την µείωσης των τραπεζικών εργασιών λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, η Τράπεζα προσπαθεί να περιορίσει περαιτέρω το λειτουργικό κόστος, µέσω του αυστηρού ελέγχου των δαπανών και µέσω των συνεχιζόµενων προσπαθειών για συγκράτηση των λοιπών εξόδων, µέσω οργανωτικών και λειτουργικών παρεµβάσεων. Λόγω του αποκλεισµού του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος από την διατραπεζική αγορά και λόγω της αποµείωσης που υφίσταται ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού τόσο ως προς τα δάνεια όσο και από τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, η Τράπεζα υφίσταται σηµαντικά ζητήµατα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Παρόλα αυτά, η Τράπεζα, µέλος του οµίλου Societe Generale, έχει την πλήρη υποστήριξη του στρατηγικού µετόχου της, µέσω της κάλυψης των αναγκών σε ίδια κεφάλαια. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην Λιανική τραπεζική, προτεραιότητα δίνεται αφενός στη διακράτηση της ρευστότητας της Τράπεζας και αφετέρου στη διατήρηση των επισφαλειών σε χαµηλά επίπεδα. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα επικεντρώνεται στην δηµιουργία ιδιαίτερα ελκυστικών και ανταγωνιστικών καταθετικών προϊόντων, ενώ προτείνονται στους πελάτες καινοτόµα δανειακά προγράµµατα µε επιτόκιο που προσαρµόζεται ανάλογα µε το προφίλ του πελάτη. Τέλος, ο Τοµέας Μεγάλων Πελατών επιδιώκει την ενίσχυση των σχέσεών του µε τους πελάτες του παραµένοντας αφοσιωµένος σε αυτούς, δεσµευόµενος για τη συνεργασία τους και την κάλυψη των οικονοµικών αναγκών τους, σε µια περίοδο όπου η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της οικονοµίας Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Τράπεζας Οι νέες µετοχές της Τράπεζας που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα είναι κοινές, αϋλες, ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου εκπεφρασµένες σε ευρώ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης η Τράπεζα θα αιτηθεί για την εισαγωγή αυτών των µετοχών στο Χ.Α. Οι µετοχές της Εκδότριας είναι άυλες κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εκπεφρασµένες σε ευρώ, διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και του καταστατικού της Τράπεζας. Η µετοχή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ διαπραγµατεύεται στην κατηγορία «Χαµηλής ιασποράς» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι GRS

20 Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., Λ. Αθηνών 110, Αθήνα. Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος 1 άυλης κοινής ονοµαστικής µετοχής. Η Τράπεζα δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. Η Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των µετόχων της, µέσω της Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες µετοχές. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες µετοχές στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα δηµοσιευθεί εγκαίρως στον τύπο. Οι προνοµιούχες µετοχές της Τράπεζας είναι εξαγοράσιµες και µετατρέψιµες ονοµαστικές µετοχές άνευ δικαιώµατος ψήφου και άνευ σωρευτικής απόδοσης ονοµαστικής αξίας 4,50 η κάθε µία Έγγραφα Μέσω Παραποµπής Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τις χρήσεις που έληξαν την , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) και ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας, Μεσογείων , Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: για τη χρήση 2008, December_2009_gr.pdf, για τη χρήση 2009 και για τη χρήση Η δηµοσιευµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Οµίλου για την περίοδο , η οποία έχει προετοιµαστεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Αναφορές, είναι διαθέσιµη, στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας /Portals/0/PDFs/ _Endiamesi_sinoptiki_oikonomiki_pliroforisi.pdf Επισηµαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου Έγγραφα στη διάθεση του κοινού Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: Το απόσπασµα του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 24 ης Οκτωβρίου 2011, που ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα. Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Τράπεζας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για τις χρήσεις 2009 και 2010 και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα. Το από πρακτικό του.σ. της Τράπεζας που αφορά στη διαδικασία άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης και δικαιωµάτων προεγγραφής. 20

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα