Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ταμείο Συνοχής ΕΠΠΕΡΑΑ Ενάρ. 2011ΣΑΕ Τ.Κ Τηλ Fax ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00, πλέον ΦΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γενικά Γεωτεχνικά στοιχεία ίκτυα κοινής ωφελείας Προσαγωγή λυμάτων ιάθεση λυμάτων ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων Όρια εκροής Λοιπές απαιτήσεις ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ: ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Συγκρότημα συνδυασμένης προεπεξεργασίας ιαχείριση παραπροϊόντων εσχάρωσης και εξάμμωσης Mονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΑΧΥΝΣΗ - ΑΦΥ ΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ Παρασκευή και δοσομέτρηση πολυηλεκτρολύτη Συγκρότημα Τράπεζας πάχυνσης - Ταινιοφιλτρόπρεσας Φυγοκεντρητές Σύστημα μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος Έλεγχος λειτουργίας ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ- ΙΚΤΥΟ ΣΤΡΑΓΓΙ ΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ - ΠΙΝΑΚΩΝ Η/Ζ...20 Σελίδα i

3 13. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΕ ΑΦΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ Γενικά Μονάδες απόσμησης Κλίνες προσρόφησης Βιόφιλτρο ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Υλικά σωληνώσεων Παρακαμπτήριες διατάξεις ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ίκτυο στραγγιδίων ίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού Τηλεφωνική εγκατάσταση ιαμόρφωση του χώρου Εσωτερική οδοποιία Εξωτερικός φωτισμός Έργα πρασίνου Πεζοδρόμια Χαλικόστρωση Περίφραξη Αποχέτευση ομβρίων Εξωτερική οδοποιία Μέτρα ασφαλείας Βοηθητικός εξοπλισμός ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κτιριακά έργα Κέντρο ελέγχου - εργαστήριο Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Έργα από σκυρόδεμα Γενικά Υλικά Έλεγχος σε ρηγμάτωση Χαλύβδινες κατασκευές ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικά Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας Γενικές απαιτήσεις Ειδικές απαιτήσεις Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού ασφαλείας Όργανα μέτρησης Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης Προβλεπόμενος εξοπλισμός ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης Σύστημα διανομής ενέργειας Πίνακες χαμηλής τάσης Ηλεκτρικές γραμμές Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος...40 Σελίδα ii

4 21.3 Γειώσεις Αντικεραυνική προστασία Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΕ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Θέση μονάδων σε αποδοτική λειτουργία οκιμές ολοκλήρωσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Γενικά Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...47 Σελίδα iii

5 Α. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκατάσταση μελετάται έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της 20ετίας (Α Φάση ), ενώ έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για την επέκταση των έργων ΗΜ των μονάδων αυτών για την κάλυψη των αναγκών της μελλοντικής φάσης επέκτασης του έργου 40ετίας (Β Φάση ). Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα περιλαμβάνει τις εξής μονάδες: 1. Φρεάτιο άφιξης του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής και πιεζόθραυσης 2. Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων 3. Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με compact σύστημα που θα περιλαμβάνει εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση 4. Αεριζόμενη δεξαμενή υποδοχής και υδραυλικής εξισορρόπησης των λυμάτων - Αντλιοστάσιο ανύψωσης 5. ιάταξη μέτρησης παροχής εισερχομένων λυμάτων 6. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, ενεργού ιλύος στην οποία διενεργείται και η διαύγαση των επεξεργασμένων λυμάτων σε ενσωματωμένη διάταξη διαχωρισμού, με πλήρη απομάκρυνση του αζώτου και σταθεροποίηση της ιλύος 7. Μονάδα απολύμανσης μέσω συστήματος χλωρίωσης με δοσομέτρηση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 8. Μονάδα αποχλωρίωσης 9. Μονάδα μεταερισμού 10. Οικίσκος χημικών (χλωρίωσης αποχλωρίωσης) 11. Φρεάτιο εξόδου - αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασμένων 12. εξαμενή αποθήκευσης-πάχυνσης λάσπης 13. Κτίριο μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος 14. Αντλιοστάσιο- ίκτυο στραγγιδίων 15. Κτίριο φυσητήρων - πίνακας χαμηλής τάσης - Η/Ζ 16. Κτίριο διοίκησης Η εγκατάσταση επεξεργασίας ολοκληρώνεται από τα βοηθητικά έργα υποδομής, όπως: ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (δενδροφύτευση, περίφραξη κλπ.) Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας - αποχέτευση ομβρίων Βοηθητικά δίκτυα (αποχέτευσης, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων) ίκτυο υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων ίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου Τηλεφωνικό δίκτυο ίκτυο εξωτερικού φωτισμού σελ. 1

6 Τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο Α του Τεύχους Ειδικών Προδιαγραφών αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισμού) με βάση τα οποία θα συνταχθούν οι τεχνικές προσφορές. Η μη συμμόρφωση οποιωνδήποτε Τεχνικών Μελετών Προσφοράς με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος Τεύχους, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό των αντίστοιχων Τεχνικών Προσφορών από την περαιτέρω διαδικασία α- ξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 της ιακήρυξης. 2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει: την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, την δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαμβανομένων και των δοκιμών ολοκλήρωσης και θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του. 3. ΓΗΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 3.1 Γενικά Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα κατασκευαστεί σε παραχωρημένη στον ήμο Θάσου έκταση εμβαδού 5.000m 2, σύμφωνα και με το συνημμένο Τοπογραφικό ιάγραμμα (στο Παράρτημα Ι). Η θέση του έργου της ΕΕΛ βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Ποτού (720m) και του οικισμού Λιμεναρίων (4.300m) και απέχει 1.350m από την εθνική οδό Λιμένα Λιμενάρια και 1.650m από την θάλασσα. Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από την υφιστάμενη παρακείμενη αγροτική οδό. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του οικοπέδου της ΕΕΛ με την αγροτική οδό. Σε απόσταση 180m διέρχεται το ρέμα ιπόταμος, το οποίο εκβάλλει στην θάλασσα νότια του οικισμού του Ποτού. 3.2 Γεωτεχνικά στοιχεία Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους 1 περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 1 Στο Παράρτημα Ι προσδιορίζονται τα γεωτεχνικά στοιχεία, που θα πρέπει κατ ελάχιστον να χορηγηθούν στους διαγωνιζόμενους σελ. 2

7 3.3 ίκτυα κοινής ωφελείας Τα δίκτυα της ΕΗ, του ΟΤΕ, το δίκτυο ομβρίων (όπου απαιτείται), καθώς και το δίκτυο πόσιμου νερού θα μεταφερθούν μέχρι την είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με δαπάνη του Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου. 3.4 Προσαγωγή λυμάτων Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής των λυμάτων στο φρεάτιο εισόδου ανάντη των έργων προεπεξεργασίας. Η διασύνδεση αυτή θα γίνει με δαπάνη του Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου. 3.5 ιάθεση λυμάτων Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται με σύστημα υπεδάφιας διάθεσης, που θα α- ποτελείται από δύο κεντρικούς κλάδους, μήκους 700m έκαστος, τοποθετημένους εκατέρωθεν του ποταμού ιπόταμου. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και το αντλιοστάσιο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προς τον αποδέκτη καθώς και το δίκτυο υπεδάφιας διάθεσης, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα στο Παράρτημα Ι. σελ. 3

8 4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 4.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων θα διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω υ- δραυλικά και ρυπαντικά φορτία. Μέγεθος ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Μον. Μέτρησης Χειμ. Θέρος Χειμ. Θέρος Ισοδύναμος πληθυσμός e.p Παροχές λυμάτων Eιδική παροχή ανά κάτοικο l/κατ.-d Ημερήσια παροχή m 3 /d Μέση παροχή m 3 /h Συντελεστής αιχμής Παροχή αιχμής (πριν την εξισορρόπηση) m 3 /h Οργανικό Φορτίο (BOD 5 ) Ειδικό φορτίο BOD5 g/κατ-d Εισερχόμενο BOD5 kg/d Συγκέντρωση εισερχομένου BOD5 mg/l Συγκέντρωση εξερχόμενου BOD5 mg/l Αιωρούμενα στερεά (SS) Ειδικό φορτίο αιωρουμένων στερεών g/κατ-d Εισερχόμενα αιωρούμενα στερεά kg/d Συγκέντρωση εισερχομένων αιωρούμενων στερεών mg/l Ολικό άζωτο (ΤΝ) Ειδικό φορτίο ολικού αζώτου g/κατ-d Εισερχόμενο ολικό άζωτο kg/d Συγκέντρωση εισερχομένου ολικού αζώτου mg/l Ολικός φωσφόρος (ΤP) Ειδικό φορτίο ολικού φωσφόρου g/κατ-d Εισερχόμενος ολικός φωσφόρος kg/d Συγκέντρωση εισερχομένου ολικού φωσφόρου mg/l Στα παραπάνω φορτία συμπεριλαμβάνεται και το υδραυλικό και το ρυπαντικό φορτίο βοθρολυμάτων που προέρχεται από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από το αποχετευτικό δίκτυο και ανέρχεται κατά μέγιστο σε 200m 3 /d. σελ. 4

9 Ακόμη, για τον σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη: Θερμοκρασία των λυμάτων τον Χειμώνα Θερμοκρασία των λυμάτων το Καλοκαίρι Ποσοστό πτητικών στερεών (VSS) Συγκέντρωση κολοβακτηριδίων εισόδου 14 o C 20 o C 70 % των αιωρούμενων στερεών (SS) 100 x 10 6 FC/100 ml 4.2 Όρια εκροής Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων (95% των δειγμάτων) πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω μέγιστα όρια: Παράμετρος Όρια Ολικό BOD 5 [mg/l] < 20 Αιωρούμενα στερεά (TS) [mg/l] < 20 Ολικό COD [mg/l] < 90 Αμμωνιακό άζωτο (ΝH 4 -N) [mg/l] < 1 Νιτρικό άζωτο (NO 3 -N) [mg/l] < 20 Ολικός φώσφορος (ΤΡ) [mg/l] < 5 ιαλυμένο οξυγόνο [mg/l] > 5 Λίπη-έλαια-χρωστικές 0 Επιπλέοντα στερεά 0 Ολικά κολοβακτηρίδια [αρ/100 ml] <50 Υπολειμματικό χλώριο [mg/l] <1 ph - 6,5 8,5 Οι απαιτήσεις εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να εκπληρούνται για το 95% των δειγμάτων ενός 24ωρου. Η περίσσεια ιλύος θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη (ταχύτητα κατανάλωσης οξυγόνου <5gO 2 /kgss*h) και θα αφυδατώνεται μέχρι συγκέντρωσης 18%. 4.3 Λοιπές απαιτήσεις (1) Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού.. Θεολόγου και.. Λιμεναρίων και του Εξωτερικού ικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων Ποτού Βιολογικού Καθαρισμού Ποτού» με Αριθ. Πρωτ.: 5040 στις 6/2/2012) επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους (2) Για την μελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι παραπροϊόντα της εγκατάστασης (εσχαρίσματα, λίπη και άμμος) θα διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής. (3) Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα 50dBA (4) Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της ΕΠΑΕ. σελ. 5

10 (5) Αερισμός Η διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού των βιολογικών αντιδραστήρων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Η μέση ζήτηση οξυγόνου στους βιολογικούς αντιδραστήρες δίνεται από την σχέση: ΑOR = f x (0,59 x B + 4,57 x N Η -2,85 x N D x M S x V AER Re), όπου: - AOR : ημερήσια ζήτηση οξυγόνου - B : ημερήσια ποσότητα απομακρυνόμενου BOD 5 [kg/d] - N H : ημερήσια ποσότητα νιτροποιούμενου αζώτου [kg/d[ - Ν D : ημερήσια ποσότητα απονιτροποoιύμενου αζώτου [kg/d] - M S : ποσότητα ανάμικτου υγρού στον βιολογικό αντιδραστήρα (=MLSSxV) - T : θερμοκρασία ανάμικτου υγρού [C] - V AER : αερόβιος όγκος βιολογικής επεξεργασίας [m 3 ] - Re : ρυθμός κατανάλωσης Ο 2 λόγω ενδογενούς αναπνοής, kgo 2 /kgmlss-h = 3,1*1,07 (T-20) - f : συντελεστής προσαύξησης f = 1,15 (για τον υπολογισμό της ωριαίας αιχμής ζήτησης οξυγόνου θα γίνει προσαύξηση της μέσης ζήτησης οξυγόνου κατά 15% τουλάχιστον) Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες εφαρμόζεται η σχέση: AOR C SOR 20, όπου: 1,024 T20 α β C T - DO SOR ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kgo2/d[ C 20 συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε T.Σ. (= 9,07 mg/l) C T συγκέντρωση κορεσμού σε καθαρό νερό (για θερμοκρασία σχεδιασμού Τ o C) DO διαλυμένο οξυγόνο στο ανάμικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) α διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσμού (β = 0,95). Ο διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό (α) λαμβάνεται από την σχέση: α = e -0,084xMLSS, όπου: MLSS συγκέντρωση ανάμικτου υγρού σε [kg/m 3 ] (6) Βιολογικός αντιδραστήρας Ο υπολογισμός της παροχής ανακυκλοφορίας νιτρικών από την αερόβια στην ανοξική ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα δίδεται από την σχέση: N D R ( NO3 N) EFF, όπου: Ν D ημερήσια ποσότητα απονιτροποιoύμενου αζώτου [kg/d] (ΝΟ 3 -Ν) EFF ημερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d] σελ. 6

11 5. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η εγκατάσταση μελετάται έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της φάσης Α. Η βιολογική βαθμίδα κατασκευάζεται στην παρούσα εργολαβία για την κάλυψη των αναγκών της φάσης Α και διαμορφώνεται σε δύο παράλληλες γραμμές επεξεργασίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Για την κάλυψη των αναγκών της φάσης Β θα κατασκευαστούν μία ή περισσότερες παράλληλες γραμμές επεξεργασίας κατάλληλης δυναμικότητας. Οι βασικές επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις σχεδιασμού αυτών, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν Τεχνική Προσφορά που θα τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πίνακα. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ Φρεάτιο άφιξης του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής και πιεζόθραυσης Β Β Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων Α Α Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με compact σύστημα που θα περιλαμβάνει εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση Αεριζόμενη δεξαμενή υποδοχής και υδραυλικής εξισορρόπησης των λυμάτων - Αντλιοστάσιο ανύψωσης Α Α Α Α ιάταξη μέτρησης παροχής εισερχομένων λυμάτων Α Α Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, ενεργού ιλύος στην οποία διενεργείται και η διαύγαση των επεξεργασμένων λυμάτων σε ενσωματωμένη διάταξη διαχωρισμού, με πλήρη απομάκρυνση του αζώτου και σταθεροποίηση της ιλύος Μονάδα απολύμανσης μέσω συστήματος χλωρίωσης με δοσομέτρηση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου Α Α Α Α Μονάδα αποχλωρίωσης Α Α Μονάδα μεταερισμού Α Α Οικίσκος χημικών (χλωρίωσης, αποχλωρίωσης, κροκιδωτικού) Β Α Φρεάτιο εξόδου - αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασμένων Β Α εξαμενή αποθήκευσης-πάχυνσης λάσπης Α Α Κτίριο μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος Β Β Αντλιοστάσιο- ίκτυο στραγγιδίων Β Α Κτίριο φυσητήρων Α Α Κτίριο πίνακα χαμηλής τάσης - Η/Ζ Β Β Κτίριο διοίκησης Β Β σελ. 7

12 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (δενδροφύτευση, περίφραξη κλπ.) Β Β Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας - αποχέτευση ομβρίων Β Β Βοηθητικά δίκτυα (αποχέτευσης, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων) Β Β ίκτυο υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Β Β Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου Β Α ίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Β Α Τηλεφωνικό δίκτυο Β Α ίκτυο εξωτερικού φωτισμού Β Α Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενοποιήσουν μονάδες, που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα, τηρώντας σε κάθε περίπτωση την προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση των εργασιών. σελ. 8

13 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση θα πρέπει να μελετηθεί έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της φάσης Α. Επιπλέον έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για την επέκταση της εγκατάστασης σε επίπεδο έργων ΠΜ ή ΗΜ των επιμέρους μονάδων για την κάλυψη των μελλοντικών α- ναγκών επέκτασης της εγκατάστασης κατά την Β φάση. 2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ: ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΗΣ Τα εισερχόμενα λύματα θα καταλήγουν μέσω του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής, στο φρεάτιο άφιξης - πιεζόθραυσης. Στο φρεάτιο αυτό θα καταλήγουν και οι καταθλιπτικοί αγωγοί του αντλιοστασίου στραγγιδίων και του αντλιοστασίου βοθρολυμάτων του έργου. Εναλλακτικά η παροχή των στραγγιδίων μπορεί να οδηγηθεί και στην δεξαμενή εξισορρόπησης κατάντη της μονάδας προεπεξεργασίας, εφόσον το επιτρέπει η διάταξη του έργου, είτε καταθλιπτικά είτε δια βαρύτητας. Το φρεάτιο άφιξης θα είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών και θα αερίζεται μέσω διαχυτών χονδρής φυσαλίδας. Η τροφοδοσία αέρα στο φρεάτιο εισόδου μπορεί να γίνει είτε από ανεξάρτητο ζεύγος φυσητήρων (ο ένας εφεδρικός) είτε από το συγκρότημα φυσητήρων της προεπεξεργασίας. Το φρεάτιο άφιξης - πιεζόθραυσης θα τοποθετηθεί σε θέση που θα ορίσουν οι διαγωνιζόμενοι ε- ντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη γενική διάταξη. Το φρεάτιο θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της Β φάσης για τα έργα Π/Μ και Η/Μ. 3. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Από το φρεάτιο εισόδου τα λύματα θα οδηγούνται στη μονάδα προεπεξεργασίας. Στη μονάδα προεπεξεργασίας πραγματοποιείται η εσχάρωση, η εξάμμωση και η απολίπανση των λυμάτων. Η προεπεξεργασία θα γίνεται σε βιομηχανοποιημένα συγκροτήματα, στα οποία θα γίνεται το σύνολο των παραπάνω διεργασιών. Το φρεάτιο άφιξης, από το οποίο θα τροφοδοτείται η μονάδα προεπεξεργασίας, θα συνδέεται υδραυλικά με διάταξη παράκαμψης της κατάντη μονάδας προεπεξεργασίας, κατά προτίμηση με υπερχείλιση. Η παρακάμπτουσα παροχή θα πρέπει να διέρχεται από μία χειροκαθαριζόμενη χονδροεσχάρα, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, με διάκενα κατά μέγιστο 20mm. Ο εξοπλισμός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοματοποιημένος, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων με τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, επιπλέοντα λίπη κτλ.). Ο σχεδιασμός της προεπεξεργασίας γίνεται για την κάλυψη των αναγκών της Α Φάσης ως προς τα έργα Π/Μ και Η/Μ. Η μονάδα προεπεξεργασίας θα συνδεθεί με το σύστημα απόσμησης για την απομάκρυνση των δύσοσμων συστατικών που εκλύονται. Η απόσμηση θα γίνεται με χρήση χημικών φίλτρων και φυγοκεντρικού ανεμιστήρα κατάλληλης δυναμικότητας. Η μονάδα απόσμησης της προεπεξεργασίας θα καλύπτει τις ανάγκες της Α φάσης. 3.1 Συγκρότημα συνδυασμένης προεπεξεργασίας Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι βιομηχανικό προϊόν, κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να ανταπεξέρχεται στην παροχή αιχμής της φάσης σχεδιασμού. Ο αριθμός των συγκροτημάτων ανά φάση σχεδιασμού προσδιορίζεται στην συνέχεια. Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει ε- γκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης. Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική εσχάρα, τύπου σταθερού ή περιστρεφόμενου τύμπανου, ενώ θα προβλέπεται διάταξη υπερχείλισης ανάντη της αυτόματης εσχάρας, που θα οδηγεί σελ. 9

14 τα λύματα σε χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς τα έξω και τα συγκρατούμενα στερεά απομακρύνονται με κατάλληλη διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια σε κοχλία μεταφοράς. Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστημα έκπλυσης με βιομηχανικό νερό. Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία - συμπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. Ο καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική στάθμη (ανάντη κατάντη) της ε- σχάρας, καθώς και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος, ο οποίος θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος. Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα εξάμμωσης, που είναι μέρος του ενιαίου συγκροτήματος εσχάρωσης εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο κοχλίες: ένας κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την άμμο στο ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο και, μετά την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για την αποφυγή οσμών, σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα μέσω του ηλεκτρικού πίνακα του συστήματος. Για την απολίπανση των λυμάτων, κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής εξάμμωσης και κατά μήκος αυτής, θα πρέπει να υπάρχει παροχέτευση αέρα, ώστε να δημιουργείται στροβιλισμός κατά μήκος της δεξαμενής. Ο αερισμός επιτυγχάνεται από φυσητήρα κατάλληλης δυναμικότητας, που θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του συστήματος. Ο φυσητήρας θα είναι ενσωματωμένος στο συγκρότημα επεξεργασίας, ενώ θα προσφερθεί και εφεδρικός στην αποθήκη του έργου. Κατά μήκος της δεξαμενής εξάμμωσης διαμορφώνεται κανάλι ηρεμίας για την διαχωρισμό των επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με διάταξη σάρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαμο συγκέντρωσης, από όπου μέσω αντλίας οδηγούνται στη ζώνη συμπίεσης του κοχλία εσχαρισμάτων για την διάθεσή τους μαζί με τα εσχαρίσματα. Εναλλακτικά τα συλλεγόμενα λίπη από τον θάλαμο συγκέντρωσης του συγκροτήματος οδηγούνται σε παρακείμενο φρεάτιο αποθήκευσης και πάχυνσής τους. Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής εξάμμωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και τον καθαρισμό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΛ. Ο σχεδιασμός του/των συγκροτημάτων θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: Φάση σχεδιασμού Α Β Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 2 4 ιάκενο εσχάρας [mm] 3 Απομάκρυνση κόκκων >0,25mm για την παροχή αιχμής Απομάκρυνση κόκκων >0,20mm για την παροχή σχεδιασμού [%] 95 [%] 95 Παροχή αέρα (ανά m 3 δεξαμενής εξάμμωσης) [Νm 3 /m 3 ] 1,50 Τα συγκροτήματα προεπεξεργασίας θα είναι πλήρως κλειστά. Η ελάχιστη δυναμικότητα του κάθε συγκροτήματος θα είναι για 60lt/s. Τα συγκροτήματα θα συνοδεύονται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της ό- λης μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο του εξοπλισμού. Τα συγκροτήματα θα εδράζονται σε πλάκα από σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων. Οι διαστάσεις της πλάκας θα πρέπει να προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις επιθεώρησης και συντήρησής του. Στον σχεδιασμό της μονάδας θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη παράκαμψης του συστήματος προεπεξεργασίας με κατάλληλο χειρισμό θυροφραγμάτων ή δικλείδων ανάντη του συστήματος προεπε- σελ. 10

15 ξεργασίας (φρεάτιο εισόδου), προκειμένου η παροχή να διοχετευθεί σε κανάλι παράκαμψης, εξοπλισμένο με χειροκαθαριζόμενη εσχάρα 20mm, και ακολούθως στο φρεάτιο εξόδου-μερισμού κατάντη της προεπεξεργασίας. 3.2 ιαχείριση παραπροϊόντων εσχάρωσης και εξάμμωσης Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα θα συλλέγονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης, τουλάχιστον δύο. Τα δοχεία εσχαρισμάτων θα πρέπει να παρέχουν χρόνο αποθήκευσης τουλάχιστον 10ημερών. Η συλλεγόμενη άμμος θα συλλέγεται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης, τουλάχιστον δύο. Τα δοχεία άμμου θα πρέπει να παρέχουν χρόνο αποθήκευσης τουλάχιστον 10 ημερών. 3.3 Mονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων Η εγκατάσταση θα έχει την δυνατότητα να υποδεχτεί και βοθρολύματα από περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το αποχετευτικό δίκτυο. Τα βοθρολύματα θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και θα εκκενώνονται στην μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας τους. Για την πρόσβαση των βυτιοφόρων οχημάτων διαμορφώνεται επαρκής χώρος στάθμευσης και ελιγμών πλησίον της μονάδας. Η μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα έχει την δυνατότητα να υποδεχτεί την ημερήσια παροχή βοθρολυμάτων 200m 3 /ημέρα και θα περιλαμβάνει τα εξής: Στεγασμένο χώρο προσωρινής στάθμευσης των βυτιοφόρων (κτίριο επιφάνειας τουλάχιστον 100m 2 ) κατά την εκκένωσή τους, ώστε να περιοριστεί τυχόν έκλυση οσμών κατά την εκκένωση. εξαμενή υποδοχής και ελέγχου της ποιότητας των εισερχόμενων βοθρολυμάτων, τουλάχιστον 60m 3. εξαμενή αποθήκευσης, ομογενοποίησης και εξισορρόπησης των βοθρολυμάτων, τουλάχιστον 500m 3, προκειμένου αντιμετωπιστούν περίοδοι φορτίων αιχμής έως 2 με 3 ημέρες. Τα βυτιοφόρα θα εκκενώνουν τα βοθρολύματα σε δύο στόμια, μέσω εύκαμπτου σωλήνα που θα συνδέεται απ ευθείας με το στόμιο του βυτιοφόρου. εν θα πραγματοποιείται ταυτόχρονη εκκένωση δύο βυτιοφόρων, το δεύτερο στόμιο εκκένωσης θα βρίσκεται σε ενεργητική εφεδρεία. Ο χρόνος εκκένωσης κάθε βυτίου χωρητικότητας 12m 3 εκτιμάται 10min. Στην συνέχεια θα οδηγούνται σε λιθοπαγίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στο κέντρο της οποίας θα υπάρχει εσχάρα για την συγκράτηση χονδρόκοκκων στερεών και μεταλλικών αντικειμένων. Η απομάκρυνση της εσχάρας με τα χονδρόκοκκα γίνεται από το επάνω μέρος της διάταξης, χειροκίνητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα (μία φορά την βδομάδα) ανάλογα με τη ποσότητα των βοθρολυμάτων και την περιεκτικότητά τους σε χονδρόκοκκα. Κάθε λιθοπαγίδα πρέπει να διαθέτει δικλείδα εκκένωσης στράγγισης. Σε κάθε σωληνογραμμή εκκένωσης, ανάντη της λιθοπαγίδας, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη δειγματοληψίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης δείγματος, μέσω χειροκίνητης δικλείδας. Από την έξοδο της λιθοπαγίδας τα βοθρολύματα θα οδηγούνται στο συγκρότημα προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων, το οποίο θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να μπορεί να δέχεται την μέγιστη παροχή βοθρολυμάτων. Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης. Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική εσχάρα, τύπου περιστρεφόμενου ή σταθερού τυμπάνου, με διάκενο εσχάρισμού 3mm. Τα βοθρολύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς τα έξω και τα συγκρατούμενα στερεά απομακρύνονται με κατάλληλη διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια μεταφέρονται εκτός της διάταξης με κατάλληλο κοχλία. Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστημα έκπλυσης με βιομηχανικό νερό. Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία - συμπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. Ο καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική στάθμη (ανάντη κατάντη) της ε- σελ. 11

16 σχάρας, καθώς και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος, ο οποίος θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος. Ανάντη του συγκροτήματος προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων θα εγκατασταθεί μία πνευματική ή ηλεκτροκίνητη δικλείδα, που θα είναι τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος, μέσω της οποίας η αυτόματη λειτουργία του. Στη περίπτωση που ανάντη του συγκροτήματος ανιχνεύεται υψηλή στάθμη, θα κλείνει σταδιακά η δικλείδα, ώστε να μειώνεται η παροχή εισόδου και να είναι δυνατή η απομάκρυνση των στερεών από την επιφάνεια εσχάρωσης. Το συγκρότημα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της όλης μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο του εξοπλισμού. Μετά την προεπεξεργασία, τα βοθρολύματα θα οδηγούνται σε δεξαμενή υποδοχής και ελέγχου των βορθολυμάτων, ελάχιστου όγκου 60m 3, η οποία θα διαθέτει σύστημα ανάμιξης και δύο υποβρύχιες αντλίες (η μία εφεδρική), που θα μεταφέρουν τα βοθρολύματα στην δεξαμενή αποθήκευσης, ομογενοποίησης και εξισορρόπησης. Η δεξαμενή αποθήκευσης, ομογενοποίησης και εξισορρόπησης, ελάχιστου όγκου 500m 3, προσφέρει την δυνατότητα αποθήκευσης των βοθρολυμάτων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 έως 3 ημερών ώστε να μην επιβαρύνεται η εγκατάσταση με το φορτίο των βοθρολυμάτων σε περιόδους αιχμής των φορτίων των λυμάτων. θα διαθέτει επίσης σύστημα ανάμιξης και δύο υποβρύχιες αντλίες (η μία εφεδρική), που θα μεταφέρουν τα βοθρολύματα στο φρεάτιο εισόδου ανάντη της μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων. Θα είναι δυνατή η εκ περιτροπής εκκένωση των βορθολυμάτων είτε προς την δεξαμενής υποδοχής είτε προς την δεξαμενή εξισορρόπησης με κατάλληλο χειρισμό βανών (όταν δεν κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος των βορθολυμάτων). Σε κατάλληλα σημεία των σωληνώσεων διακίνησης των βοθρολυμάτων πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς συνδέσεις με το δίκτυο βιομηχανικού για την πλύση των αγωγών διακίνησης βοθρολυμάτων. Η μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα εγκατασταθεί εντός κτιρίου που θα φέρει σύστημα εξαερισμού και απόσμησης. Εξάλλου η δεξαμενή υποδοχής και ελέγχου πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο εξαερισμού και απόσμησης. Η απόσμηση θα γίνεται με χρήση χημικών φίλτρων και φυγοκεντρικού ανεμιστήρα κατάλληλης δυναμικότητας. Ανάλογα με το σχεδιασμό του διαγωνιζόμενου και εφόσον το επιτρέπει η γενική διάταξη του έργου η μονάδα απόσμησης των βοθρολυμάτων μπορεί να είναι κοινή με την μονάδα απόσμησης της προεπεξεργασίας. 4. ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ Τα λύματα, μετά την προεπεξεργασία, εισέρχονται με βαρύτητα σε υπόγεια δεξαμενή υποδοχής και εξισορρόπησης των λυμάτων στην οποία είναι εγκατεστημένες οι αντλίες τροφοδοσίας της βιολογικής βαθμίδας. Η δεξαμενή εξισορρόπησης θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της Α φάσης στα έργα Π/Μ και Η/Μ. Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: Φάση σχεδιασμού Α Β Αριθμός δεξαμενών [#] 1 2 Ωφέλιμος όγκος εξισορρόπησης συνολικά (ο όγκος όλων των δεξαμενών) [m 3 ] Παροχή αέρα (ανά m 3 λύματος) [Νm 3 /m 3 ] 0,8-1,0 0,8-1,0 Η δεξαμενή θα κατασκευασθεί υπόγεια, από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα είναι κλειστή και αεριζόμενη. Ανάλογα με την προτεινόμενη λύση του διαγωνιζόμενου η δεξαμενή αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα. Για την αποτροπή δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών και παρουσίας οσμών, η δεξαμενή θα αερίζεται με παροχή αέρα μέσω συστήματος φυσητήρων και διάτρητου δικτύου σωληνώσεων διανομής σελ. 12

17 και διάχυσης. Για την κάλυψη των αναγκών του αερισμού θα προσφέρονται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας (1) φυσητήρας και ένας (1) εφεδρικός. Οι φυσητήρες θα είναι λοβοειδείς (roots). Η λειτουργία των φυσητήρων θα εναλλάσσεται αυτόματα για την ομοιόμορφη φθορά τους. Σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της δεξαμενής ώστε να αποφεύγεται η αναρρόφηση φυσαλίδων και να εξασφαλίζεται πλήρως η εκκένωση της δεξαμενής σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, τοποθετείται το αντλιοστάσιο ανύψωσης τροφοδοσίας της βιολογικής βαθμίδας. Ο επιλεγόμενος αριθμός αντλιών τροφοδοσίας των κατάντη δεξαμενών επεξεργασίας θα εξασφαλίζει τουλάχιστον 50% εφεδρεία, ενώ θα υπάρχει ανεξάρτητη αντλία ανύψωσης της παροχής προς την κάθε κατάντη δεξαμενή. Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για μη επεξεργασμένα λύματα. Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται αυτόματα με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας θα τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η εφεδρική. Οι αντλίες θα διαθέτουν inverter, παρέχοντας τη δυνατότητα ρύθμισης της παροχής τους και εξομάλυνσης της τροφοδοσίας. Ο έλεγχος της λειτουργίας των αντλιών θα γίνεται αυτόματα μέσω αναλογικού οργάνου μέτρησης της στάθμης και του PLC. Η δεξαμενή θα φέρει στην πλάκα της οπές με καλύμματα για οπτικό έλεγχο, ενώ πάνω από το α- ντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί σύστημα ανέλκυσης και καθέλκυσης των αντλιών για περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής, χωρίς να απαιτείται η κάθοδος εργαζόμενου στο αντλιοστάσιο. 5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η βιολογική βαθμίδα θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες τις Α φάσης, ενώ έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για την μελλοντική επέκτασή της με στόχο την κάλυψη των αναγκών της Β φάσης. Η βιολογική επεξεργασία θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες γραμμές για την κάλυψη των αναγκών της Α φάσης σχεδιασμού: Φάση σχεδιασμού Α Β Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 2 3 Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου, η νιτροποίηση και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική επεξεργασία θα εφαρμοστεί η μέθοδος ενεργού ιλύος με κατάλληλη διαμόρφωση, με απομάκρυνση φωσφόρου και αζώτου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος, σε αναερόβιες, αερόβιες και ανοξικές ζώνες εντός ενιαίου βιολογικού αντιδραστήρα και ικανοποιητική διαύγαση σε ενιαία με τον βιολογικό αντιδραστήρα διαμερίσματα διαύγασης. Το επιλεγόμενο σύστημα θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης με την απομάκρυνση του οργανικού ρυπαντικού φορτίου, καθώς και προχωρημένη απομάκρυνση θρεπτικών με υψηλή νιτρικοποίηση και απονιτρικοποίηση. Ειδικότερα ο σχεδιασμός της βιολογικής επεξεργασίας θα πρέπει να στοχεύει σε: υψηλή απόδοση επεξεργασίας απλή λειτουργία με λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης μικρή κατανάλωση ενέργειας μικρή επιφάνεια εγκατάστασης λόγω περιορισμένης διαθέσιμης έκτασης Οι δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας θα είναι μέγιστου βάθους υγρών 6,50m. Το ελεύθερο ύψος της στέψης των δεξαμενών από την μέγιστη στάθμη των λυμάτων θα είναι 0.50m. Από το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας βιολογικής βαθμίδας, τα λύματα θα οδηγούνται μέσω κατάλληλης διάταξης μερισμού της παροχής στην είσοδο των ανεξάρτητων γραμμών βιολογικής επεξεργασίας. Όλα τα στάδια επεξεργασίας (αποφωσφόρωση, αναερόβια και αερόβια επεξεργασία) θα συντελούνται στον ενιαίο αντιδραστήρα βιολογικής επεξεργασίας. Η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος από τον βιολογικό αντιδραστήρα γίνεται συνήθως με χρήση αεραντλιών ή άλλων κατάλληλων α- ντλιών και οδηγείται απευθείας προς την δεξαμενή αποθήκευσης, από όπου τροφοδοτείται στο σελ. 13

18 σύστημα αφυδάτωσης. Η ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος και του ανάμεικτου υγρού θα γίνεται μεταξύ των διαμερισμάτων στο εσωτερικό της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας. Τα αποδεκτά συστήματα βιολογικής επεξεργασίας στον τρέχοντα διαγωνισμό προδιαγράφονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. Η αξιοπιστία του επιλεγόμενου συστήματος βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων θα τεκμηριώνεται από κατάλογο εγκαταστάσεων με το ίδιο σύστημα επεξεργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και σχετικά αποτελέσματα αποδοτικής λειτουργίας από τις εγκαταστάσεις αυτές. 6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΕΡΙ- ΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟ ΟΥ Θα κατασκευαστεί ενιαία μονάδα από οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της Α φάσης για την μέτρηση της παροχής, την απολύμανση, την αποχλωρίωση και τον μεταερισμό. Τα επεξεργασμένα λύματα, οδηγούνται στο κανάλι μέτρησης της παροχής και ακολούθως στην δεξαμενή χλωρίωσης. Σκοπός του καναλιού είναι η δυνατότητα τοποθέτησης συστήματος μέτρησης της παροχής τύπου υπερήχων με στένωση τύπου Venturi ή Parshall. Η διαστασιολόγηση του μετρητή θα γίνει για μέτρηση παροχής μεγαλύτερης κατά 25% της παροχής αιχμής. Το πλάτος στένωσης του διαύλου (b), θα είναι επαρκές για την αιχμή παροχής σχεδιασμού, ενώ θα προβλεφθεί απαραιτήτως ελεύθερη απόσταση πριν από τον δίαυλο, για την ομαλή ανάπτυξη ροής τουλάχιστον 10 x b. Στην έξοδο του καναλιού υπάρχει ελεύθερη εκροή των υγρών. Για την χλωρίωση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 12,5% (ΝaOCl), περιεκτικότητας 140 gr/lt σε ενεργό χλώριο. Η προσθήκη του διαλύματος NaOCl θα γίνεται σε φρεάτιο ανάμιξης στην είσοδο της δεξαμενής επαφής. Ειδικότερα ο σχεδιασμός της μονάδας θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: Φάση σχεδιασμού Α Β Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1 2 Χρόνος επαφής για την μέση ημερήσια παροχή σχεδιασμού ή την εξισορροπημένη παροχή [min] Λόγος μήκος / πλάτος διαδρομής [-] 40 / 1 40 / 1 Βάθος υγρού [m] 2,00 2,00 Η προσθήκη του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (ΝaOCl) θα γίνεται μέσω δύο δοσομετρικών αντλιών (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική) με αυτόματη ρύθμιση συχνότητας και δυναμικότητας. Η αποθήκευση του διαλύματος θα γίνεται σε δεξαμενή από κατάλληλο υλικό για χρόνο μεγαλύτερο των 15ημερών για την Β φάση του έργου. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά με την μέτρηση παροχής. Για την αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα όξινου θειώδους νατρίου (NaHSO 3 ) για εξουδετέρωση του υπολειμματικού χλωρίου. Η παρασκευή του διαλύματος θα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης μονάδας επαρκούς δυναμικότητας για την κάλυψη των αναγκών της Β φάσης του έργου. Η προσθήκη του διαλύματος θα γίνεται μέσω δύο ρυθμιζόμενων δοσομετρικών αντλιών από τις οποίες η μία θα είναι εφεδρική, με αυτόματη ρύθμιση συχνότητας και δυναμικότητας. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση την συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου, που θα μετράται στο κατάντη άκρο της δεξαμενής επαφής. Η δοσομέτρηση θα γίνεται σε ανεξάρτητο φρεάτιο, που θα κατασκευαστεί κατάντη της δεξαμενής επαφής, στο οποίο θα εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής 1min για την παροχή σχεδιασμού. Στο φρεάτιο θα εγκατασταθεί αναδευτήρας ώστε να εξασφαλίζεται ισχύς ανάδευσης μεγαλύτερη από 20W/m 3. Στην μονάδα μεταερισμού γίνεται εμπλουτισμός των επεξεργασμένων λυμάτων με ατμοσφαιρικό αέρα προκειμένου η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου σε αυτά να φθάσει τα απαιτούμενα όρια εκροής. Η αύξηση της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου επιτυγχάνεται μέσω διαδοχικών υπερχειλίσεων που αυξάνουν τον χρόνο επαφής των λυμάτων με τον ατμοσφαιρικό αέρα (cascade aeration). Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθεί ζεύγος φυσητήρων για την τροφοδοσία δικτύου διαχυτών αέρα λεπτής φυσαλίδας που θα εγκατασταθούν στην δεξαμενή μεταερισμού. σελ. 14

19 Στον σχεδιασμό της μονάδας θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη παράκαμψης της δεξαμενής χλωρίωσης ώστε να αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων λυμάτων. Ο εξοπλισμός δοσομέτρησης και αποθήκευσης διαλύματος ΝaOCl για την χλωρίωση και διαλύματος NaHSO 3 για την αποχλωρίωση εγκαθίσταται εντός ανεξάρτητου οικίσκου χημικών με επαρκή εξαερισμό. Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν μέσα σε λεκάνες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι αγωγοί διακίνησης χημικών θα κατασκευαστούν από PVDF, ΡΕ ή PVC ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες κτλ.) θα κατασκευαστούν από το ίδιο υλικό. 7. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Τα προσφερόμενα συστήματα αποθήκευσης και δοσομέτρησης των χημικών διαλυμάτων της εγκατάστασης (χλωρίωσης, αποχλωρίωσης, κροκιδωτικού κλπ) θα καλύπτουν τις ανάγκες τουλάχιστον της Α φάσης και θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένο οικίσκο χημικών. Ο οικίσκος χημικών θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει επαρκή χώρο για την εγκατάσταση μελλοντικά και του επιπλέον απαιτούμενου εξοπλισμού της Β φάσης του έργου. Ο οικίσκος μπορεί να είναι α- νεξάρτητος ή τμήμα άλλου βιομηχανικού κτιρίου της ΕΕΛ. Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής ε- ξαερισμός του οικίσκου για τουλάχιστον 5 εναλλαγές / ώρα. Ειδικότερα τα δοχεία αποθήκευσης / παρασκευής χημικών θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της Β φάσης σχεδιασμού ενώ οι προσφερόμενες δοσομετρικές αντλίες θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της Α φάσης σχεδιασμού. Για την κάλυψη των αναγκών της Β φάσης θα εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός (δοσομετρικές αντλίες) αντίστοιχης δυναμικότητας και χαρακτηριστικών στον οικίσκο χημικών. Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν μέσα σε λεκάνες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών και στον πυθμένα τους θα διαμορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. 8. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΑΘΕΣΗΣ Η απολυμασμένη εκροή μετά την δεξαμενή μεταερισμού θα οδηγείται στο φρεάτιο εξόδου και ακολούθως στο αντλιοστάσιο διάθεσης προς τον αποδέκτη. Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν τρεις αντλίες (δύο σε λειτουργία και μία εφεδρική) μέσω των οποίων τα επεξεργασμένα λύματα θα προωθούνται στους αγωγούς υπεδάφιας διάθεσης. Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται αυτόματα με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας θα τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η εφεδρική. Ο έλεγχος της λειτουργίας των αντλιών θα γίνεται αυτόματα μέσω του PLC. Ο ωφέλιμος όγκος του υγρού θαλάμου θα είναι 100m 3. Το αντλιοστάσιο διάθεσης θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της Α Φάσης ως προς τον Η/Μ εξοπλισμό και για την κάλυψη των αναγκών της Β Φάσης ως προς τα έργα υποδομής Π/Μ. 9. ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Η περίσσεια ιλύος από τη βιολογική επεξεργασία οδηγείται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος προκειμένου να εξασφαλίζεται ευελιξία στη λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας ιλύος. Ο όγκος, ο αριθμός και η χωροθέτηση της δεξαμενής(ών) θα καθοριστεί στη τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο και χρόνο λειτουργίας των επιμέρους μονάδων (πχ. συνεχής απομάκρυνση ιλύος, διακοπτόμενη λειτουργία μονάδων μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης). Από την δεξαμενή αποθήκευσης πάχυνσης της ιλύος θα αναρροφούν οι αντλίες τροφοδότησης του συστήματος πάχυνσης-αφυδάτωσης. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποδέσμευση του βιολογικά προσροφημένου φωσφόρου της λάσπης υπό αναερόβιες συνθήκες που επικρατούν σε κλασσικούς παχυντές βαρύτητας, θα χρησιμοποιηθεί αεριζόμενη αποθήκη λάσπης όπου θα γίνεται και προπάχυνση της λάσπης η οποία στη συνέχεια θα διοχετεύεται σε σύστημα μηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης. Η ιλύς θα αερίζεται και θα αναδεύεται είτε με σύστημα φυσητήρων και υποβρύχιας διάχυσης (διαχυτές χονδρής φυσαλί- σελ. 15

20 δας) είτε μέσω υποβρύχιων αεριστήρων (flow-jet). Σε κάθε περίπτωση το σύστημα αερισμού της δεξαμενής ιλύος θα εξασφαλίζει παροχή αέρα 1,0 Nm 3 /h ανά m 3 ιλύος. Η λάσπη θα οδηγείται στη δεξαμενή με την συγκέντρωση στερεών που έχει στην βιολογική βαθμίδα και θα συμπυκνώνεται έως και 30gr/L σε στερεά. Τα υπερκείμενα υγρά θα απομακρύνονται από την επιφάνεια της δεξαμενής και θα οδηγούνται προς επανεπεξεργασία στην βιολογική βαθμίδα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται κατά τουλάχιστον 50% ο όγκος της προς αποθήκευσή ιλύος και αυξάνεται ο χρόνος αποθήκευσής της. Η δεξαμενή ιλύος θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες τις Α φάσης, ενώ θα γίνει κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για την μελλοντική επέκτασή της με στόχο την κάλυψη των αναγκών της Β φάσης. Τα κριτήρια σχεδιασμού της μονάδας είναι: Φάση σχεδιασμού Α Β Αριθμός δεξαμενών αποθήκευσης ιλύος [#] 2 3 Ελάχιστος όγκος αποθήκευσης ιλύος συνολικά (ο όγκος όλων των δεξαμενών) [m 3 ] ΠΑΧΥΝΣΗ - ΑΦΥ ΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ Η μονάδα μηχανικής πάχυνσης αφυδάτωσης θα στεγάζεται εντός κλειστού αποσμούμενου κτιρίου και περιλαμβάνει τα εξής: αντλιοστάσιο ιλύος σύστημα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης (ενιαίο συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης & ταινιοφιλτρόπρεσσας ή φυγοκεντρικό διαχωριστή κατά προτίμηση) συγκρότημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη δοχείο κροκίδωσης (για την περίπτωση του ενιαίου συγκροτήματος τράπεζας πάχυνσης & ταινιοφιλτρόπρεσσας) διάταξη μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος συμπληρωματικό εξοπλισμό για την λειτουργία της μονάδας (αντλίες πλύσης ταινιών, αεροσυμπιεστή τάνυσης κλπ) ηλεκτρικούς πίνακες Η μονάδα μηχανικής πάχυνσης αφυδάτωσης θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες τις Β φάσης σε επίπεδο έργων ΠΜ και ΗΜ. Η περίσσεια ιλύος μέσω κοχλιωτών αντλιών θετικής εκτοπίσεως (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική) αναρροφάται από την δεξαμενή αποθήκευσης πάχυνσης και οδηγείται προς την μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσης. Τα κριτήρια σχεδιασμού της μονάδας είναι: Φάση σχεδιασμού Α Β Αριθμός παράλληλων συγκροτημάτων πάχυνσηςαφυδάτωσης Ημερήσιος χρόνος λειτουργίας για την περίπτωση του συγκροτήματος τράπεζας πάχυνσης & ταινιοφιλτρόπρεσσας Ημερήσιος χρόνος λειτουργίας για την περίπτωση του φυγοκεντρικού διαχωριστή [#] 1 1 [hr] 6 6 [hr] Ημέρες λειτουργίας εβδομαδιαίως [d] 5 5 Συγκράτηση στερεών [%] σελ. 16

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σε συνεργασια με την ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μακεδονίας 20, 67100, Ξάνθη, τηλ.: 25410-28349, 84468 & 84469, fax: 25410-844468 Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ο ΗΓΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (500-5.000 ισοδύναµων-κατοίκων) Εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα