ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ Τηλ Fax ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ Τηλ Fax ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γενικά Γεωτεχνικά στοιχεία Δίκτυα κοινής ωφελείας Προσαγωγή λυμάτων Διάθεση λυμάτων ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων Όρια εκροής Λοιπές απαιτήσεις ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Φρεάτιο Άφιξης Αντλιοστάσιο Εισόδου ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Εσχάρωση Εξάμμωση - Λιποσυλλογή Μέτρηση Παροχής ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Εξισορρόπηση Λεπτοεσχάρωση Βιολογικός Αντιδραστήρας Χημική Απομάκρυνση Φωσφόρου ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Χλωρίωση Αποχλωρίωση Δεξαμενή Καθαρών ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ Περίσσεια Ιλύος Ομογενοποίηση Ιλύος Μηχανική Πάχυνση Ιλύος Αφυδάτωση Ιλύος ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ i

3 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Φρεάτιο άφιξης Προεπεξεργασία Εσχάρωση Εξάμμωση - Αφαίρεση επιπλεόντων Βιολογική επεξεργασία Γενικά Δεξαμενή εξισορρόπησης Λεπτοεσχάρωση Βιολογικός αντιδραστήρας Σύστημα αερισμού Σύστημα μεμβρανών Ανακυκλοφορία ιλύος Αντλίες περίσσειας ιλύος Χημική απομάκρυνση φωσφόρου Τριτοβάθμια επεξεργασία Γενικά Απολύμανση λυμάτων Χλωρίωση - Αποχλωρίωση Επεξεργασία ιλύος Γενικά Δεξαμενή αποθήκευσης ομογενοποίησης ιλύος Μηχανική πάχυνση της ιλύος Αφυδάτωση ιλύος Έλεγχος οσμών Γενικά Δίκτυο αεραγωγών Μονάδες απόσμησης Κλίνες προσρόφησης Βιόφιλτρο Έργο διάθεσης ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υλικά σωληνώσεων Παρακαμπτήριες διατάξεις ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δίκτυο στραγγιδίων Δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού Δίκτυο πυρόσβεσης Ενεργητική πυροπροστασία Πυρανίχνευση Τηλεφωνική εγκατάσταση Διαμόρφωση χώρου Εσωτερική οδοποιία Εξωτερικός φωτισμός Έργα πρασίνου Πεζοδρόμια - Χαλικόστρωση Περίφραξη Αποχέτευση ομβρίων Εξωτερική οδοποιία ii

4 4.8. Μέτρα ασφαλείας Κλειστοί χώροι Διακίνηση και αποθήκευση χημικών Σήμανση Βοηθητικός εξοπλισμός ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κτιριακά έργα Κτίριο διοίκησης λειτουργίας Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Έργα από σκυρόδεμα Γενικά Υλικά Έλεγχος σε ρηγμάτωση Χαλύβδινες κατασκευές ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικά Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας Γενικές απαιτήσεις Ειδικές απαιτήσεις Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης (ΚΕΛ) Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού ασφαλείας Όργανα μέτρησης Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης Προβλεπόμενος εξοπλισμός ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης Σύστημα διανομής ενέργειας Πίνακας μέσης τάσης Μετασχηματιστής Πίνακες χαμηλής τάσης Ηλεκτρικές γραμμές Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Γειώσεις Αντιεκρηκτική προστασία Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Θέση μονάδων σε αποδοτική λειτουργία Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ iii

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ iv

6 Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο Α του Τεύχους Ειδικών Προδιαγραφών α- ποτελούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισμού) με βάση τα οποία θα συνταχθούν οι τεχνικές προσφορές. Η μη συμμόρφωση οποιωνδήποτε Τεχνικών Μελετών Προσφοράς με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος Τεύχους, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό των αντίστοιχων Τεχνικών Προσφορών από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 της Διακήρυξης. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης, η οποία θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Βασιλικών, Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων και Ν. Ρυσίου του Δήμου Θέρμης. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης θα κατασκευαστεί σε τμήμα του υπ αριθμ. 990 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Θέρμης και κυριότητας Δήμου Θέρμης, επιφάνειας ,9 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου μέτρων νότια του οικισμού Θέρμης και σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Νότια του γηπέδου και σε απόσταση 600 μέτρων περίπου διέρχεται ο χείμαρρος Ανθεμούντας, ο οποίος αποτελεί τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του γηπέδου βρίσκεται η υφιστάμενη εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βοθρολυμάτων του Δήμου Θέρμης, η οποία είναι σε λειτουργία από το 1993 αλλά με μειωμένη απόδοση κυρίως λόγω των σημαντικά υψηλότερων, σε σχέση με το σχεδιασμό, υδραυλικών και ρυπαντικών φορτίων. Η υφιστάμενη εγκατάσταση, μετά από αναβάθμισή της, θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα βοθρολύματα της περιοχής. 1

7 2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει: την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα. Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του. 2

8 3. ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 3.1. Γενικά Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα κατασκευαστεί σε τμήμα του υπ αριθμ. 990 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Θέρμης και κυριότητας Δήμου Θέρμης, επιφάνειας ,9 τ.μ., εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, νότια του οικισμού Θέρμης και σε απόσταση 1,5 km περίπου από αυτόν. Η διαθέσιμη έκταση ορίζεται από τα σημεία Α Β Γ Π Η Θ - Α στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα, που συνοδεύει τα, είναι δεσμευτικό για όλους τους διαγωνιζόμενους. Ισχύουν οι εκτός σχεδίου περιορισμοί δόμησης. Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο Γεωτεχνικά στοιχεία Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς Δίκτυα κοινής ωφελείας Τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, το δίκτυο ομβρίων (όπου απαιτείται) καθώς και το δίκτυο πόσιμου νερού θα μεταφερθούν μέχρι την είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με δαπάνη του Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου Προσαγωγή λυμάτων Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και η διασύνδεση των φρεατίων άφιξης των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών με τα έργα εισόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, οι αγωγοί ακαθάρτων καταλήγουν στα ακόλουθα φρεάτια, τα οποία είναι η αρχή της παρούσας εργολαβίας: Φρεάτιο Α: Καταλήγουν ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Θέρμης, στον οποίο συμβάλλει και ο αγωγός αποχέτευσης του ξενοδοχείου HYATT και ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Ν. Ρυσίου, στον οποίο συμβάλλει και ο αγωγός αποχέτευσης από τον οικισμό «Φαρμακέϊκα». 3

9 Φρεάτιο Β: Καταλήγει ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Ταγαράδων, στον ο- ποίο συμβάλλουν και οι αγωγοί αποχέτευσης Ν. Ραιδεστού, οικισμού Φιλοθέης και Λουτρών Θέρμης. Φρεάτιο Γ: Προβλέπεται να καταλήγει ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Βασιλικών. Τα στοιχεία των φρεατίων είναι: Φρεάτιο Α: Συντεταγμένες: βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Στάθμη στέψης φρεατίου: + 10,29 Στάθμη πυθμένα ΚΑΑ Θέρμης: + 8,34 Διάμετρος ΚΑΑ Θέρμης: Φ600 Υλικό ΚΑΑ Θέρμης: Τσιμεντοσωλήνας Στάθμη πυθμένα ΚΑΑ Ν. Ρυσίου: + 9,34 Διάμετρος ΚΑΑ Ν. Ρυσίου: Φ600 Υλικό ΚΑΑ Ν. Ρυσίου: PVC Φρεάτιο Β: Συντεταγμένες: βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Στάθμη στέψης φρεατίου: + 10,72 Στάθμη πυθμένα ΚΑΑ Ταγαράδων: + 7,52 Διάμετρος ΚΑΑ Ταγαράδων: Φ630 Υλικό ΚΑΑ Ταγαράδων: PVC Φρεάτιο Γ: Συντεταγμένες: βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Στάθμη στέψης φρεατίου: + 10,04 Στάθμη πυθμένα ΚΑΑ Βασιλικών: + 7,30 4

10 Διάμετρος ΚΑΑ Βασιλικών: Φ500 Υλικό ΚΑΑ Βασιλικών: PVC 3.5. Διάθεση λυμάτων Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο παρακείμενος χείμαρρος Ανθεμούντας, ο οποίος διέρχεται νότια του γηπέδου του έργου και σε απόσταση περίπου 600 μέτρων. Η στάθμη διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων ορίζεται ως +9,00 (πυθμένας αγωγού), σε σημείο του πυθμένα όπου καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου παρατηρείται το μεγαλύτερο ύψος και η μεγαλύτερη ταχύτητα του νερού. Το έργο διάθεσης αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. 5

11 4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 4.1. Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων θα διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Παράμετρος Α Φάση (20ετία) Β Φάση (40ετία) Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι Εξυπηρετούμενος πληθυσμός [κάτοικοι] Μέση ημερήσια παροχή [m 3 /d] Παροχή σχεδιασμού [m 3 /d] Παροχή αιχμής [m 3 /h] BOD 5 [kg/d] Αιωρούμενα στερεά (ΤS) [kg/d] VS / TS [%] Ολικό άζωτο (ΤΝ) [kg/d] Ολικός φωσφόρος (TP) [kg/d] Θερμοκρασία λυμάτων [ 0 C] Περιττωματικά κολοβακτηριοειδή [FC / 100 ml] 3 x x Όρια εκροής Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να ικανοποιούν, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΕΥΠΕ/οικ / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ό- ρων, τα παρακάτω όρια: Παράμετρος Όρια 6

12 Παράμετρος Όρια BOD 5 [mg/l] < 25 COD [mg/l] < 125 Αιωρούμενα στερεά (SS) [mg/l] < 35 Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff [ml/l] < 0,3 Ολικό άζωτο (ΤΝ) [mg/l] < 10 Αμμωνιακό άζωτο (ΝH 4 -N) [mg/l] 2 Ολικός φωσφόρος (ΤΡ) [mg/l] < 1 Λίπη - Έλαια [mg/l] 0,1 Επιπλέοντα στερεά Απουσία Διαλυμένο οξυγόνο [mg/l] > 5 Ολικά κολοβακτηριοειδή [Κ/100 ml] < E-Coli [K/100 ml] < 200 Υπολειμματικό χλώριο [mg/l] < 1 Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 20% και θα μεταφέρεται περιοδικά στην πλησιέστερη μονάδα αξιοποίησης ιλύος (ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.) Λοιπές απαιτήσεις (1) Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι (υπ αριθμ. ΕΥΠΕ/οικ / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Τεύχους. (2) Για τη μελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι τα παραπροϊόντα της εγκατάστασης (εσχαρίσματα, λίπη και άμμος) θα διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής. (3) Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα είναι επαρκώς συμπυκνωμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30%. 7

13 (4) Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα 55 dba. (5) Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της ΕΠΑΕ. Ειδικότερα στο Κτίριο Διοίκησης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις προσβασιμότητας και οι κανόνες ασφαλείας για ΑμεΑ. (6) Αερισμός Η διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού των βιολογικών αντιδραστήρων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Η μέση ζήτηση οξυγόνου στους βιολογικούς αντιδραστήρες δίνεται από την σχέση: ΑOR = 0,60 x B + 4,60 x N Η -2,90 x N D + 0,072 x M S x 1,07 (T-20), όπου: - AOR : ημερήσια ζήτηση οξυγόνου - B : ημερήσια ποσότητα απομακρυνόμενου BOD 5 [kg/d] - N H : ημερήσια ποσότητα νιτροποιούμενου αζώτου [kg/d] - Ν D : ημερήσια ποσότητα απονιτροπoιούμενου αζώτου [kg/d] - M S : ποσότητα ανάμικτου υγρού στο βιολογικό αντιδραστήρα (=MLSSxV) - T : θερμοκρασία ανάμικτου υγρού [C] Για τον υπολογισμό της ωριαίας αιχμής ζήτησης οξυγόνου θα γίνει προσαύξηση της μέσης ζήτησης οξυγόνου κατά 15% τουλάχιστον. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες εφαρμόζεται η σχέση: AOR C SOR 20, όπου: 1,024 T20 α β C T - DO SOR ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kg O 2 /d] C 20 συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε T.Σ. (= 9,07 mg/l) 8

14 C T συγκέντρωση κορεσμού σε καθαρό νερό (για θερμοκρασία Τ 0 C) DO διαλυμένο οξυγόνο στο ανάμικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) α διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσμού (β = 0,95) Ο διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό (α) λαμβάνεται από την σχέση: α = e -0,084xMLSS, όπου: MLSS συγκέντρωση ανάμικτου υγρού σε [kg/m3] (7) Βιολογικός αντιδραστήρας Ο υπολογισμός της παροχής ανακυκλοφορίας νιτρικών από την αερόβια στην ανοξική ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα δίδεται από την σχέση: N D R ( NO 3 N) EFF, όπου: Ν D ημερήσια ποσότητα απονιτροποιoύμενου αζώτου [kg/d] (ΝΟ 3 -Ν) EFF ημερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d] (8) Σύστημα MBR Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συνάψει συμφωνία (προσύμφωνο) συνεργασίας (όχι κατ' ανάγκη αποκλειστικής) με τον κατασκευαστή του συστήματος των μεμβρανών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε αυτόν. Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, ο κατασκευαστής του συστήματος μεμβρανών θα αναλαμβάνει κατ' ελάχιστον: 1. Τον έλεγχο και την αποδοχή - έγκριση της μελέτης εφαρμογής του έργου σε ότι αφορά το σύστημα των μεμβρανών και ειδικότερα: i. Τη διάταξη της μονάδας MBR (διαστάσεις δεξαμενών κτλ.), από την είσοδο έως την έξοδο των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, περιλαμβα- 9

15 νομένων των διατάξεων τροφοδότησης με ανάμικτο υγρό και ανακυκλοφορίας της ιλύος. ii. iii. iv. Το σχεδιασμό του τρόπου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος MBR. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλου του εξοπλισμού που εξυπηρετεί την λειτουργία του συστήματος μεμβρανών (αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες, δοχεία και σύστημα τροφοδοσίας χημικών καθαρισμού κτλ.). Τις μονάδες εκείνες ή τον εξοπλισμό που επηρεάζουν τη λειτουργία, απόδοση και τον χρόνο ζωής των μεμβρανών (π.χ. απαιτούμενη μονάδα προεπεξεργασίας). Η αποδοχή - έγκριση της μελέτης θα πιστοποιείται με επιστολή του κατασκευαστή των μεμβρανών προς τον Ανάδοχο, η οποία θα κοινοποιείται στον Κύριο του Έργου, πριν την έγκριση της μελέτης εφαρμογής από την Υπηρεσία. Η εν λόγω αποδοχή της μελέτης από τον κατασκευαστή των μεμβρανών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης εφαρμογής. 2. Την προμήθεια των μονάδων μεμβρανών με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό. Επισημαίνεται ότι τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή των μεμβρανών είναι και ο τοπικός πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού λειτουργίας (αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες, σύστημα τροφοδοσίας χημικών καθαρισμού κτλ.) 3. Τον έλεγχο και τη βεβαίωση της ορθής κατασκευής και εγκατάστασης του παρελκόμενου εξοπλισμού και ειδικότερα: i. Εγκατάσταση των συστοιχιών (modules) των μεμβρανών. ii. Εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού: αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες καθαρισμού, σύστημα τροφοδοσίας χημικών καθαρισμού. iii. Υδραυλικές συνδέσεις και σωληνώσεις όλων των παραπάνω. iv. Όργανα ελέγχου για την αυτόματη λειτουργία του συστήματος. Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης του βασικού εξοπλισμού θα πιστοποιείται με επιστολή του κατασκευαστή των μεμβρανών προς τον Ανάδοχο με κοινοποίηση προς τον Κύριο του Έργου, πριν την έναρξη των δοκιμών ελέγχου της μονάδας MBR, σύμφωνα με το Άρθρο 9.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η εν λόγω βε- 10

16 βαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των δοκιμών ελέγχου της μονάδας MBR. 4. Τον έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας «θέση σε αποδοτική λειτουργία και δοκιμές ολοκλήρωσης» του συστήματος MBR. 5. Την υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της μονάδας MBR, στο οποίο θα περιγράφεται μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης, οι χειρισμοί ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας κτλ. 6. Τον έλεγχο και παρακολούθηση κατά τη Λειτουργία και Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο και την επιτόπου επίβλεψη, με ευθύνη του, της βασικής συντήρησης του συστήματος MBR. 7. Την υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της μονάδας MBR, στο οποίο θα περιγράφεται μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης, οι χειρισμοί ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας κτλ. 8. Την εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου στη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας MBR. 9. Ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή του συστήματος μεμβρανών προκειμένου να ισχύει η εγγύηση του συστήματος. Επιπλέον του προσυμφώνου συνεργασίας, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών, με την οποία θα βεβαιώνει ότι: i. Ήλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου και συμφωνεί: με το βασικό σχεδιασμό του συστήματος MBR, όπως οριοθετείται από την είσοδο έως την έξοδο των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, με τα παρελκόμενά του (τροφοδότηση, πλύση με αέρα, πλύση με χημικά, αντλίες διαυγασμένων κτλ.). με το διάκενο της λεπτοεσχάρωσης, που εγκαθίσταται ανάντη της βιολογικής βαθμίδας. 11

17 ii. Εγγυάται την απόδοση του συστήματος MBR (συγκέντρωση στερεών και θολότητα), για τα φορτία σχεδιασμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος 3 (Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Προδιαγραφές). Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τυχόν θα τίθενται, είναι αντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. iii. Εγγυάται το χρόνο ζωής των μεμβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τυχόν θα τίθενται, είναι α- ντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. 12

18 5. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Οι βασικές επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις σχεδιασμού αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα (Α = κάτοικοι / Β = κάτοικοι / Γ = κάτοικοι). Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν Τεχνική Προσφορά που θα τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πίνακα. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγωγοί διασύνδεσης με υφιστάμενα φρεάτια άφιξης Γ Γ Κεντρικό φρεάτιο άφιξης Γ Β Αντλιοστάσιο εισόδου & Κτίριο Γ Β Προεπεξεργασία & Κτίριο Εσχάρωση Β Β Εξάμμωση Β Β Εξισορρόπηση Β Β Αυτοκαθαριζόμενα κόσκινα Β Β Βιολογική επεξεργασία Απονιτροποίηση νιτροποίηση Α Α Κτίριο εξυπηρέτησης (φυσητήρων) Β Α Κτίριο χημικών αποφωσφόρωσης Β Α Ανακυκλοφορία μικτού υγρού Β Α Ανακυκλοφορία ιλύος Β Α Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος Β Α Μονάδα μεμβρανών 13

19 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δεξαμενές Α Α Κτίριο εξυπηρέτησης Β Α Τριτοβάθμια επεξεργασία Απολύμανση - Αποχλωρίωση Γ Α Κτίριο χημικών απολύμανσης αποχλωρίωσης Γ Α Έργα διάθεσης Γ Β Επεξεργασία ιλύος Αποθήκευση - Ομογενοποίηση ιλύος Β Β Πάχυνση ιλύος Β Α Αφυδάτωση ιλύος Β Α Κτίριο Επεξεργασίας Ιλύος Β Α Βοηθητικά δίκτυα Β Β Κτίριο Διοίκησης Γ Γ Κτίριο Συντήρησης Γ Γ Κτίριο Ενέργειας Γ Α Περιβάλλων χώρος Γ Γ Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενοποιήσουν μονάδες, που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα, τηρώντας σε κάθε περίπτωση την προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση των εργασιών. 14

20 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θέρμης αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη: Φρεάτιο άφιξης και αγωγοί προσαγωγής Αντλιοστάσιο εισόδου Εσχάρωση λυμάτων Προεπεξεργασία λυμάτων Εξισορρόπηση λυμάτων Λεπτοεσχάρωση λυμάτων Βιολογική επεξεργασία, αποτελούμενη από Απονιτροποίηση Αερισμό νιτροποίηση Χημική απομάκρυνση φωσφόρου Διήθηση με μεμβράνες και Ανακυκλοφορία ιλύος Απολύμανση (χλωρίωση αποχλωρίωση) Εμπλουτισμός σε οξυγόνο Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων Επεξεργασία ιλύος, αποτελούμενη από: Απομάκρυνση περίσσειας ιλύος Αποθήκευση ιλύος Μηχανική πάχυνση ιλύος και Αφυδάτωση ιλύος Βοηθητικές εγκαταστάσεις, αποτελούμενες από: 15

21 Ανακυκλοφορία στραγγιδίων Αποθήκευση κι επεξεργασία βιομηχανικού νερού και Κτίρια. Η αλληλουχία των σταδίων επεξεργασίας των λυμάτων στην εγκατάσταση έχει ως ακολούθως: Αρχικά τα λύματα συλλέγονται, μέσω αγωγών προσαγωγής από τα υφιστάμενα φρεάτια άφιξης, στο κεντρικό φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης κι οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εισόδου, όπου είναι εγκατεστημένες αντλίες τύπου κοχλία Αρχιμήδη, που οδηγούν τα λύματα στη μονάδα εσχάρωσης. Η μονάδα εσχάρωσης αποτελείται από αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες ενώ θα εγκατασταθεί και χειροκίνητη εσχάρα για λόγους εφεδρείας, όπου θα παρακάμπτονται τα λύματα σε περίπτωση βλάβης των αυτοκαθαριζόμενων εσχαρών. Μετά την εσχάρωση τα λύματα εισέρχονται στη μονάδα προεπεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει εγκατάσταση αμμοσυλλογής λιποσυλλογής, για την απομάκρυνση της άμμου και των λιπών που περιέχονται σε αυτά. Η διεργασία της εξάμμωσης λιποσυλλογής λαμβάνει χώρα σε έναν δίδυμο αεριζόμενο αμμοσυλλέκτη - λιποσυλλέκτη, ο οποίος διαθέτει παλινδρομική γέφυρα με προσαρτημένο σε αυτήν ξέστρο επιφανείας για διοχέτευση των λιπών στο φρεάτιο συλλογής τους. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αέρα θα τοποθετηθούν φυσητήρες κατάλληλης παροχής και πίεσης. Η συλλεγόμενη άμμος απομακρύνεται με αντλία άμμου προς τη διάταξη πλύσης. Μετά την προεπεξεργασία τα λύματα καταλήγουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των μεμβρανών. Στη δεξαμενή εξισορρόπησης είναι εγκατεστημένο σύστημα προαερισμού για την αποφυγή ανοξικών συνθηκών και επικαθίσεων στο εσωτερικό της. Η δεξαμενή εξισορρόπησης χωρίζεται σε δύο θαλάμους ώστε να υπάρχει ευελιξία στη λειτουργία και στη συντήρησή της. Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης τα λύματα αντλούνται στη μονάδα κύριας βιολογικής τους επεξεργασίας αφού πρώτα διέλθουν από αυτοκαθαριζόμενα περιστρεφόμενα κόσκινα για τον λεπτοεσχαρισμό τους (fine screening), ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για την προστασία των μεμβρανών. Η βιολογική επεξεργασία αποτελείται από 2 παράλληλες 16

22 γραμμές, καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει μια δεξαμενή απονιτροποίησης, μια δεξαμενή αερισμού και δύο δεξαμενές μεμβρανών MBR. Στις δεξαμενές απονιτροποίησης λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση του περιεχομένου στα λύματα αζώτου και για το σκοπό αυτό αυτά αναμιγνύονται υπό ανοξικές συνθήκες με νιτροποιημένο μικτό υγρό. Η ανάδευση των λυμάτων με το μικτό υγρό γίνεται με τη βοήθεια υποβρύχιων αναδευτήρων που θα εγκατασταθούν στις δεξαμενές. Στις δεξαμενές αερισμού, που ακολουθούν, τα λύματα υφίστανται βιολογική επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες για την αποικοδόμηση του οργανικού τους φορτίου. Για την εξασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης MLSS στις δεξαμενές αερισμού ανακυκλοφορείται ιλύς από τις δεξαμενές MBR. Στις δεξαμενές MBR λαμβάνει χώρα ο διαχωρισμός της βιολογικής ιλύος από το επεξεργασμένο νερό μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης, οι οποίες βρίσκονται βυθισμένες στις δεξαμενές. Για τον αυτοκαθαρισμό των μεμβρανών παρέχεται αερισμός και με τον τρόπο αυτό, εκτός από τον αυτοκαθαρισμό τους, λαμβάνει χώρα μεταφορά οξυγόνου στα λύματα με αποτέλεσμα την μερική αποικοδόμηση του βιολογικού τους φορτίου. Μετά τις δεξαμενές MBR, τα επεξεργασμένα λύματα συλλέγονται στη μονάδα απολύμανσης, όπου λαμβάνει χώρα η απολύμανση των λυμάτων με τη μέθοδο της χλωρίωσης ενώ ακολουθεί η αποχλωρίωση για την απομάκρυνση του υπολειμματικού χλωρίου. Μετά την απολύμανση τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή καθαρών, από την ο- ποία υπερχειλίζουν προς τη δεξαμενή εμπλουτισμού οξυγόνου και στη συνέχεια οδηγούνται στον αποδέκτη, ο οποίος είναι ο χείμαρρος Ανθεμούντας. Η περίσσεια ιλύος απομακρύνεται με τη βοήθεια αντλιών από τις δεξαμενές MBR και αρχικά συγκεντρώνεται σε μια δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος, όπου αποθηκεύεται υπό συνθήκες αερισμού και στη συνέχεια αντλείται στη γραμμή επεξεργασίας της, όπου λαμβάνει χώρα η μηχανική πάχυνση και η αφυδάτωσή της ώστε η αφυδατωμένη ιλύς που προκύπτει να έχει συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 20%. Τα στραγγίδια που προκύπτουν από την αφυδάτωση της ιλύος οδηγούνται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων, από όπου επιστρέφουν στην είσοδο της εγκατάστασης. Ο εξοπλισμός αφυδάτωσης είναι στεγασμένος στο κτίριο αφυδάτωσης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ε- ξής: 17

23 Οικίσκο αντλιοστασίου εισόδου Κτίριο έργων προεπεξεργασίας Κτίριο φυσητήρων & Η/Μ εξοπλισμού μεμβρανών Κτίριο/α χημικών αποφωσφόρωσης και απολύμανσης Κτίριο/α συλλογής και αφυδάτωσης ιλύος Κτίριο ενέργειας Κτίριο συντήρησης και Κτίριο διοίκησης Επιπλέον στην εγκατάσταση σαν σύνολο θα περιλαμβάνονται και τα εξής τμήματα, κατασκευές, εξοπλισμός και επιμέρους έργα: Σύστημα προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) Σύστημα επίβλεψης, ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) Τηλεφωνικό δίκτυο Πυροπροστασία (Πυρανίχνευση Κατάσβεση) Σύστημα απόσμησης στο αντλιοστάσιο εισόδου και στο κτίριο έργων προεπεξεργασίας Σύστημα απόσμησης στο κτίριο αφυδάτωσης Δίκτυο πόσιμου νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης Δίκτυο βιομηχανικού νερού Ηλεκτροφωτισμός της εγκατάστασης Υποσταθμός Μέσης Τάσης Ηλεκτρικά δίκτυα (φωτισμός κίνηση) Εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός του κτιρίου διοίκησης Εσωτερική οδοποιϊα και δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Δίκτυο αποχέτευσης κτιρίων και 18

24 Δενδροφύτευση περιβάλλοντος χώρου. 19

25 2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 2.1. Φρεάτιο Άφιξης Όπως αναφέρθηκε στην παρ. Α.3.4. της παρούσας, οι αγωγοί ακαθάρτων καταλήγουν σε τρία διαφορετικά φρεάτια, τα οποία είναι η αρχή της παρούσας εργολαβίας: Φρεάτιο Α: Καταλήγουν ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Θέρμης και ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Ν. Ρυσίου. Φρεάτιο Β: Καταλήγει ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Ταγαράδων. Φρεάτιο Γ: Προβλέπεται να καταλήγει ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) Βασιλικών. Τα στοιχεία των φρεατίων παρατίθενται στην παρ. Α.3.4. της παρούσας και στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και η διασύνδεση μέσω κατάλληλων αγωγών των ανωτέρω υφιστάμενων φρεατίων Α και Β και του μελλοντικού φρεατίου Γ με νέο κεντρικό φρεάτιο άφιξης λυμάτων, το οποίο θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας. Οι αγωγοί διασύνδεσης των φρεατίων άφιξης με το κεντρικό φρεάτιο άφιξης θα διαστασιολογηθούν ώστε να λειτουργούν με βαρύτητα και θα έχουν την ακόλουθη ελάχιστη παροχετευτικότητα: Αγωγός από φρεάτιο Α: m 3 /h. Αγωγός από φρεάτιο Β: 600 m 3 /h. Αγωγός από φρεάτιο Γ: 400 m 3 /h. Από το νέο κεντρικό φρεάτιο άφιξης λυμάτων θα γίνεται η τροφοδοσία των έργων εισόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντλιοστάσιο Εισόδου Το αντλιοστάσιο εισόδου είναι εξοπλισμένο με αντλίες τύπου κοχλία Αρχιμήδη, οι οποίες οδηγούν τα λύματα στη μονάδα εσχάρωσης. Θα τοποθετηθούν 3 κοχλίες, μοναδιαίας δυναμικότητας 750 m 3 /h ενώ το δομικό μέρος θα διαστασιολογηθεί για την εγκατάσταση ε- νός ακόμα κοχλία. Κρίθηκε τεχνοοικονομικά βέλτιστη λύση η τοποθέτηση αντλιών τύπου κοχλία Αρχιμήδη γιατί παρουσιάζουν τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα: Επιτρέπουν αυξημένη παρουσία στερεών χωρίς κίνδυνο έμφραξης. 20

26 Παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό απόδοσης, ακόμα και με μερική φόρτιση της ονομαστικής παροχής. Έχουν χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες αποτρέπουν την πρόωρη φθορά και συμβάλουν σε μεγάλη αντοχή και Η συντήρησή τους είναι οικονομική και απλή, λόγω της εύκολης πρόσβασης στον α- νοιχτό κοχλία. Κάθε κοχλίας θα μπορεί να απομονωθεί με θυροφράγματα για λόγους συντήρησης. Το αντλιοστάσιο εισόδου θα είναι εγκατεστημένο σε κατάλληλο οικίσκο, ο οποίος θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα απόσμησης. 21

27 3. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 3.1. Εσχάρωση Για τον εσχαρισμό των λυμάτων επιλέγεται η τοποθέτηση 2 αυτόματων εσχαρών, καθεμιά από τις οποίες διαστασιολογείται για την παροχή αιχμής της 20ετίας. Για εφεδρικούς λόγους θα τοποθετηθεί στην εγκατάσταση 1 χειροκίνητη εσχάρα, η οποία επίσης διαστασιολογείται για την παροχή αιχμής της 20ετίας. Κάθε εσχάρα θα μπορεί να απομονωθεί με θυροφράγματα για λόγους συντήρησης. Οι εσχάρες θα διαθέτουν διάταξη μηχανικής συμπίεσης εσχαρισμάτων, τα οποία θα απορρίπτονται περιοδικά σε κάδους, από όπου και θα αποκομίζονται μαζί με τα άλλα υποπροϊόντα της επεξεργασίας. Ο συμπιεστής εσχαρισμάτων θα πρέπει να έχει ικανότητα τουλάχιστον 1 m 3 /h και να είναι κοχλιωτός ή τύπου εμβόλου. Το υλικό κατασκευής του πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Τα στραγγίσματα θα συλλέγονται και θα επιστρέφουν στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Η μονάδα εσχαρισμού θα βρίσκεται εντός του κτιρίου των έργων προεπεξεργασίας, το οποίο θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα απόσμησης Εξάμμωση - Λιποσυλλογή Προβλέπεται η κατασκευή επιμήκους δίδυμου αεριζόμενου εξαμμωτή λιποσυλλέκτη, ο οποίος διαστασιολογείται για την παροχή αιχμής της 40ετίας και στον οποίο διαχωρίζονται οι κόκκοι της άμμου από τα λύματα ενώ συλλέγονται σε πλευρικό χώρο τα επιπλέοντα και τα λίπη. Επιπλέον, θα προβλεφθεί διάταξη έκπλυσης και διαχωρισμού της κατακρατούμενης άμμου. Ο εξαμμωτής θα έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η σπειροειδής κίνηση του αέρα, με σταθερή επιμήκη ταχύτητα 0,3 m/sec σε κάθε συνθήκη ροής και σε όλη τη διατομή της δεξαμενής. Η έξοδος των λυμάτων θα γίνεται με υπερχειλιστές λεπτής στέψης και κατάλληλου μήκους ώστε η διακύμανση της ελεύθερης στάθμης του υγρού στη δεξαμενή να μην δημιουργεί μεγάλη διακύμανση στην επιμήκη ταχύτητα των 0,3 m/sec. Κάθε θάλαμος αμμοσυλλογής λιποσυλλογής θα μπορεί να απομονωθεί με θυροφράγματα. Ο αερισμός των λυμάτων στη μονάδα εξάμμωσης λιποσυλλογής θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο της διάχυσης και η παροχή του αέρα θα γίνεται από κατάλληλους φυσητήρες, με εφεδρεία 100%. Οι διαχυτές θα τοποθετηθούν κατά μήκος της δεξαμενής 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα