ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Προυπ.: ,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προυπ.: ,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πηγή: ΕΣΠΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Χρήση: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Ποσοτικά Στοιχεία Λυμάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Εκροής Αντικείμενο Προμήθειας Αναλυτική Περιγραφή των Τμημάτων της Εγκατάστασης Σηπτική Δεξαμενή Δευτεροβάθμια Επεξεργασία: Σύστημα Προσκολλημένης Βιομάζας με Ανακυκλοφορία Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας Λυμάτων και Ανακυκλοφορίας Μονάδες Προσκολλημένης και/ή Αιωρούμενης Βιομάζας, με Ανακυκλοφορία Απολύμανση Επεξεργασμένων Λυμάτων, Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας Αρδευτικού Δικτύου Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμαερίων Οικίσκος Ελέγχου (δεν περιλαμβάνεται) Λοιπά Έργα Υποδομής...8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1

2 1. Γενικά Τίτλος της προμήθειας: «Προμήθεια Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Οικισμού Πρίνας». Αποτελεί 2 ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Πρίνας». Αφορά σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία για 200 ισοδύναμους κατοίκους (μέγιστος εξυπηρετούμενος πληθυσμός), με το οποίο εξασφαλίζεται τουλάχιστον η απαιτούμενη ποιότητα εκροής, είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Πρίνας θα δέχεται αστικά (οικιακά) λύματα που προέρχονται κυρίως από υπολείμματα τουαλέτας, απόνερα λουτρού και κουζίνας, απόνερα καθαριότητας κλπ. Σε αυτά περιλαμβάνονται οργανικές ουσίες σε διάλυση ή αιωρούμενα σωματίδια ή κολλοειδή στερεά, λίπη-έλαια, ανόργανες ουσίες και διαλυμένα αέρια. Δεν προβλέπεται όμως η συνεπεξεργασία βοθρολυμάτων ούτε και βιομηχανικών λυμάτων, τα οποία αν διοχετευτούν στο δίκτυο χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο προεπεξεργασία είναι δυνατόν να επιφέρουν ανυπολόγιστες και μόνιμες βλάβες στην εγκατάσταση. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται μια τυπική σύνθεση των οικιακών λυμάτων (βασισμένη σε ποσότητα λυμάτων 180 l/κάτοικο-ημέρα). ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (gr/κατ-ημ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (mg/lt) TSS (Ολικά στερεά) VSS (Πτητικά στερεά) SS (Αιωρούμ. Στερεά) BOD 5 (Βιοχημικά. Απαιτ. Οξυγόνο) COD (Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο) Ολικό Άζωτο Αμμωνία Νιτρικά & Νιτρώδη <1 <5 Ολικός Φώσφορος Ολικά κoλοβακτηρίδια απ/100 ml Κοπρανώδη κoλοβακτηρίδια απ/100 ml Τα λύματα μετά την επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση καλλιεργειών ελιάς, σύμφωνα με τους όρους και τις επιφυλάξεις της με Αριθμό Πρωτ. 687/ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Πρίνας Αγίου Νικολάου», νομού Λασιθίου. 2. Ποσοτικά Στοιχεία Λυμάτων Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης γίνεται με βάση τα παρακάτω δεδομένα: 30ΕΤΙΑ Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ PE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ lt/d PE ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ lt/d PE ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ m 3 /d 17,0 24,0 ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ m 3 /d 25,5 36,0 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2

3 ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ m 3 /h 1,06 1,50 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ m 3 /h 3,19 4,50 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΦΟΡΤΙΟ BOD 5 ) kg BOD 5 /d 10,2 12,0 3. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Εκροής Tα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής θα ικανοποιούν τις παρακάτω οριακές τιμές: βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD 5 ) 10 mg/l χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) < 40 mg/l αιωρούμενα στερεά (SS) 10 mg/l ph 6-8 Escherichia coli (EC/100ml) : 5 για το 80% των δειγμάτων Υπολειμματικό χλώριο : > 2.0 mg/l 50 για το 95% των δειγμάτων Η εκροή θα είναι άχρωμη, διαυγής και δεν θα περιέχει λίπη-έλαια ή επιπλέοντα στερεά. Η ποιότητα εκροής της Ε.Ε.Λ. θα τηρεί τα όρια του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ (ΦΕΚ 354-Β-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων & διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» για απεριόριστη άρδευση καλλιεργειών. 4. Αντικείμενο Προμήθειας Η προμήθεια αφορά σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, με δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία για 200 ισοδύναμους κατοίκους (μέγιστος εξυπηρετούμενος πληθυσμός) με κύρια χαρακτηριστικά (περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ.): εξασφαλίζει τουλάχιστον την ποιότητα εκροής που καθορίζουν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και οι απαιτήσεις ικανοποίησης των μέτρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση, της ΚΥΑ /2011, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (σε πλήρη λειτουργία για τον μέγιστο εξυπηρετούμενο πληθυσμό δεν θα ξεπερνά τις 40 kwh/24 hr) χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. τεχνολογία χαμηλής φόρτισης με χαμηλή παραγωγή βιομάζας. διατίθεται σε δομήσιμες προκατασκευασμένες μονάδες (modules) με δυνατότητα επέκτασης του συστήματος με απλή προσθήκη-σύνδεση νέων μονάδων. Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει αναλυτικότερα: την εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή των έργων (όποιων) Πολιτικού Μηχανικού, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, Δοκιμαστική λειτουργία των εγκατεστημένων υποδομών επί δύο (2) μήνες (θέση σε αποδοτική λειτουργία και δοκιμαστική λειτουργία, Εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα για την λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. Πλήρη-κανονική λειτουργία και συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος για δέκα (10) έτη που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών, και εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για επιπλέον πέντε (5) έτη. Η έναρξη του χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας από το ανάδοχο μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 12 μήνες από την βεβαίωση περαίωσης των έργων, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., κι ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης του οικισμού Πρίνας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3

4 Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται επίσης κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές, και για την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, που πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του (εγγυήσεις ποιοτικών παραμέτρων εκροής και ενεργειακών χαρακτηριστικών). 5. Αναλυτική Περιγραφή των Τμημάτων της Εγκατάστασης Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 1. Σηπτική Δεξαμενή για την προεπεξεργασία των λυμάτων εφοδιασμένη με φίλτρα πρωτοβάθμιας εκροής (η κατασκευή της σηπτικής δεξαμενής και η προμήθεια των φίλτρων δεν περιλαμβάνονται στην προμήθεια). 2. Δεξαμενή & αντλιοστάσιο τροφοδοσίας λυμάτων - ανακυκλοφορίας στη δευτεροβάθμια επεξεργασία (η κατασκευή της δεξαμενής τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στην προμήθεια) 3. Δευτεροβάθμια επεξεργασία σε κλειστό αερόβιο προκατασκευασμένο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας (Βιολογικά φίλτρα ή ισοδύναμο) 4. Ηλεκτρομαγνητικό μετρητή παροχής (η προμήθεια δεν περιλαμβάνεται). 5. Απολύμανση (με χλωρίωση), άντληση και αποθήκευση της εκροής (η κατασκευή των δεξαμενών χλωρίωσης και αποθήκευσης, δεν περιλαμβάνεται στην προμήθεια) 6. Δίχωρο οικίσκο ελέγχου, στον οποίο θα προβλέπεται χώρος ηλεκτρικού πίνακα και WC (δεν περιλαμβάνεται). 7. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων με πληρωτικά υλικά, το οποίο θα παραδοθεί τοποθετημένο σε εγκεκριμένη από την Υπηρεσία θέση. 8. Λοιπά έργα υποδομής όπως σύνδεση με ΔΕΗ, εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης (και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, εσωτερική οδοποιία, περίφραξη, δενδροφύτευση, ηλεκτροφωτισμός που δεν περιλαμβάνονται στην προμήθεια). 9. Αντλιοστάσιο διάθεσης εκροής και σύνδεσή του με τα εγκατεστημένα δίκτυα διάθεσης εκροής. Οι διαγωνιζόμενοι στη φάση σύνταξης της τεχνικής προσφοράς τους θα καταθέσουν αναλυτικούς υδραυλικούς και υγιεινολογικούς υπολογισμούς, προσαρμοσμένους στο προσφερόμενο σύστημα, σε κάθε περίπτωση όμως θα τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 5.1 Σηπτική Δεξαμενή Στην Ε.Ε.Λ. Πρίνας έχει εγκατασταθεί διαμερισματοποιημένη σηπτική δεξαμενή, ωφέλιμου όγκου περίπου 65 m 3, η οποία εξασφαλίζει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής των λυμάτων (24 ώρες) ακόμα και για τη μέγιστη παροχή του θέρους και επιπλέον δίνεται επαρκής όγκος για την αποθήκευση, επί ένα έτος, της ιλύος, των επιπλεόντων και αφρών. Στη σηπτική δεξαμενή θα παράγεται μικρή ποσότητα ιλύος (λάσπης), οποία θα έχει υποστεί πλήρη σταθεροποίηση λόγω του μεγάλου χρόνου χώνευσης (12 μήνες τουλάχιστον). Θα προβλεφθεί ο σωστός εξαερισμός και η απρόσκοπτη απομάκρυνση των παραγόμενων αερίων λόγω των σηπτικών συνθηκών (μεθανίου, υδρόθειου κλπ.) τα οποία οδηγούνται στο σύστημα απόσμησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Στην έξοδο της σηπτικής δεξαμενής θα εγκατασταθούν κόσκινα εκροής για την συγκράτηση στερεών, ώστε να προστατεύονται τα επόμενα στάδια από εμφράξεις. Τα λύματα που εξέρχονται από τα φίλτρα εκροής υπερχειλίζουν σε χωριστό θάλαμο της δεξαμενής, όπου θα εγκατασταθούν οι αντλίες τροφοδοσίας των μονάδων δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. 5.2 Δευτεροβάθμια Επεξεργασία: Σύστημα Προσκολλημένης Βιομάζας με Ανακυκλοφορία Η δευτεροβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνει : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4

5 Την δεξαμενή άντλησης των πρωτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων και ανακυκλοφορίας με το σύστημα αντλιών τροφοδοσίας λυμάτων στην δευτεροβάθμια επεξεργασία. Τα Βιολογικά Φίλτρα ή ισοδύναμες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας, όπου γίνεται η κυρίως βιολογική επεξεργασία. Την δεξαμενή απολύμανσης, αποθήκευσης και άντλησης της εκροής. Στο συγκεκριμένο έργο του οικισμού Πρίνας δεχόμαστε ότι η μέγιστη μείωση του φορτίου BOD 5 στην σηπτική δεξαμενή θα είναι της τάξης του 50% συνεπώς: 30ΕΤΙΑ Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΦΟΡΤΙΟ BOD 5 ) ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ kg BOD5/d 5,1 6, Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας Λυμάτων και Ανακυκλοφορίας Τα πρωτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα εκρέουν από τη σηπτική δεξαμενή με υπερχείλιση σε χωριστό θάλαμο της δεξαμενής, από τον οποίο ξεκινά η γραμμή τροφοδοσίας προς τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας. Στον θάλαμο αυτό καταλήγει με φυσική ροή ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός που μεταφέρει τη διηθημένη εκροή από κάθε βιολογικό φίλτρο (από κάθε μονάδα προσκολλημένης βιομάζας), για την προβλεπόμενη ανακυκλοφορία. Στην είσοδο του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού διηθημένης εκροής, εγκαθίσταται ειδική βαλβίδα που ρυθμίζει την ροή της ανακυκλοφορίας προς την δεξαμενή τροφοδοσίας λυμάτων και ανακυκλοφορίας ή προς τη δεξαμενή απολύμανσης της εκροής, ενώ τμήμα της ανακυκλοφορίας διηθημένης εκροής, διοχετεύεται στην είσοδο της σηπτικής δεξαμενής. Η γραμμή τροφοδοσίας λυμάτων - ανακυκλοφορίας στις μονάδες προσκολλημένης βιομάζας περιλαμβάνει: Τις αντλίες τροφοδοσίας των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας (δύο ανά συστοιχία μονάδων προσκολλημένης βιομάζας, η μια εφεδρική). Τους κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς και διανομής προς τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, τους αγωγούς μεταφοράς ανακυκλοφορίας διηθημένης εκροής. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων αντλητικών συγκροτημάτων για την τροφοδοσία και την ανακυκλοφορία της δευτεροβάθμιας βαθμίδας, αναγκαίων και εφεδρικών καθώς και όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων & σωληνώσεων για τις απαιτούμενες υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εργασίες. Θα προβλεφτεί κατάλληλος αριθμός αντλιών τροφοδοσίας με εφεδρεία 100%, οι οποίες θα συνδέονται σε κοινό αγωγό μεταφοράς-διανομής (προβλέπονται βάνες απομόνωσης) Μονάδες Προσκολλημένης και/ή Αιωρούμενης Βιομάζας, με Ανακυκλοφορία. Η χρήση φίλτρων υφάσματος στην επεξεργασία αστικών λυμάτων αποτελεί σχετικά πρόσφατη τεχνολογία. Ως μέσο χρησιμοποιείται ένα ισχυρό συνθετικό ινώδες ύφασμα, ανθεκτικό στην βιοαποικοδόμηση. Το μέσο αυτό βρίσκεται τοποθετημένο σε προκατασκευασμένη δεξαμενή από κατάλληλο ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό (π.χ. fiberglass). Μέσω της χρήσης υφάσματος εξασφαλίζεται μεγάλη επιφάνεια για την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε περιορισμένες συνολικές διαστάσεις συστήματος επεξεργασίας. Στα φίλτρα υφάσματος προβλέπεται ανακυκλοφορία. Μέσω των συστημάτων αυτών επιτυγχάνεται υψηλή απομάκρυνση οργανικού φορτίου και στερεών (μεγαλύτερη από 90% σε όρους BOD 5 και αιωρούμενων στερεών). Τα φίλτρα υφάσματος παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: Υψηλή απόδοση ως προς την απομάκρυνση οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε BOD 5. Εύκολος διαχωρισμός βιομάζας και επεξεργασμένων λυμάτων Γρήγορη έναρξη αποδοτικής λειτουργίας (startup) Υψηλή αντοχή σε διακυμάνσεις παροχών και ρυπαντικών φορτίων Δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων με ισχυρό οργανικό φορτίο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5

6 Μειωμένη απαίτηση σε επιφάνεια Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επίδραση τοξικών εισροών Έλλειψη οχλήσεων από οσμές και έντομα Η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων γίνεται σε κλειστά προκατασκευασμένα συστήματα προσκολλημένης βιομάζας (βιολογικά φίλτρα ή ισοδύναμο), συστήματα υψηλών αποδόσεων, κατασκευασμένα συνήθως από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Η επεξεργασία είναι αερόβια και η οξυγόνωση γίνεται με φυσικό τρόπο (με απορρόφηση οξυγόνου από τον αέρα ή με απλό εξαεριστήραβεντιλατέρ). Στην περίπτωση των βιολογικών φίλτρων, τα προεπεξεργασμένα λύματα τροφοδοτούνται με άντληση σε μικρές ποσότητες ανά διαστήματα (1-3 min κάθε min). Με το δίκτυο σωληνώσεων τα λύματα διαμοιράζονται σε όλη την επιφάνεια και κατεισδύουν μέσα στα φίλτρα με βαρύτητα, ενώ ταυτόχρονα έχομε εισροή οξυγόνου (αέρα) με φυσικό εφελκυσμό. Τα λύματα κατά τη διέλευσή τους από το φίλτρο διέρχονται από το πορώδες των υφασμάτων όπου η επιφανειακά προσκολλημένη (στη μεγάλη ειδική επιφάνεια του πληρωτικού μέσου) βιομάζα (μικροργανισμοί) μεταβολίζει (καταναλώνει για τροφή) τις οργανικές ουσίες των λυμάτων παράγοντας τελικά διοξείδιο του άνθρακα, νερό και αέριο άζωτο. Στο έργο θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων προσκολλημένης βιομάζας, για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού σε ορίζοντα 20ετίας. Η επιφάνεια που θα καλύπτουν οι μονάδες αυτές δεν θα ξεπερνά τα m 2. Για ευκολότερο έλεγχο του εξοπλισμού και περιορισμό των εκσκαφών, οι μονάδες προσκολλημένης βιομάζας που βρίσκονται μέσα σε containers υψηλής αντοχής (πλαστικά ή μεταλλικά) θα τοποθετηθούν υπέργεια πάνω σε βάση ή σε μικρό βάθος, με κατάλληλη διαμόρφωση της περιοχής έδρασής τους ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη χώρου για την εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων μελλοντικά για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας. Εναλλακτικά των μονάδων προσκολλημένης βιομάζας με πληρωτικά υλικά φίλτρα υφάσματος και ανακυκλοφορία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας ή μονάδες αιωρούμενης βιομάζας ή μονάδες υβριδικές με πληρωτικά υλικά και αερισμό, τύπου ΜBBR (Moving Bed Bio-Reactor) ή FAST (Fixed Activated Sludge Treatment). Σε κάθε περίπτωση επιλογής διαφορετικής τεχνολογίας από την κύρια προτεινόμενη (φίλτρα υφάσματος με ανακυκλοφορία), θα πρέπει με την επιλεγόμενη τεχνολογία να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής και να εξασφαλίζονται αποδεδειγμένα τα ίδια ή και καλύτερα χαρακτηριστικά με την προτεινόμενη σε ότι αφορά δυναμικότητα, αποδόσεις επεξεργασίας, επίπεδο οχλήσεων, ευκολία συντήρησης, καταναλισκόμενη ενέργεια που σε πλήρη λειτουργία και για τον μέγιστο εξυπηρετούμενο πληθυσμό δεν θα ξεπερνά τις 40 kwh/24 hr, με χαμηλή παραγωγή βιομάζας. Η προτεινόμενη λύση θα είναι αερόβια, πλήρως κλειστή καθώς θα είναι πλήρως συνδεμένη με το σύστημα απόσμησης, με αποδεδειγμένα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλές απαιτήσεις σε χημικά και αναλώσιμα λειτουργίας (οικονομική λειτουργία γενικότερα). Ανεξάρτητα της συγκεκριμένης μεθόδου που θα επιλεγεί, θα χρησιμοποιηθούν υλικά κατασκευής υψηλής αντοχής σε διαβρώσεις με χρόνο ζωής έτη. Μετά την δευτεροβάθμια επεξεργασία τα λύματα θα οδηγούνται για απολύμανση στη δεξαμενή επαφής χλωρίου. 5.3 Απολύμανση Επεξεργασμένων Λυμάτων, Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας Αρδευτικού Δικτύου Την δευτεροβάθμια επεξεργασία ακολουθεί απολύμανση της εκροής για την απολύμανση παροχής τουλάχιστον 36 m 3 /d ή 0,42 l/sec (μέγιστο ημερήσιο υδραυλικό φορτίο), που θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ /2011 και θα επιτυγχάνεται με: Σύστημα απολύμανσης της εκροής με τις κατάλληλες δοσομετρικές αντλίες διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ή με αναλογικό χλωριωτή με ταμπλέτες απολυμαντικής ουσίας σε στερεή μορφή (σύστημα τροφοδοσίας στερεού χλωρίου με τη μορφή υποχλωριώδους ασβεστίου ή τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος ή διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου ή χλωρασβέστου). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6

7 Δεξαμενή απολύμανσης ωφέλιμου όγκου περίπου 25 m 3. Ο διατιθέμενος όγκος εξασφαλίζει χρόνο παραμονής των λυμάτων αρκετά μεγαλύτερο από τον ελάχιστο χρόνο επαφής των 60 min που απαιτείται για απολύμανση με χλωρίωση και για απεριόριστη άρδευση, σύμφωνα με την ΚΥΑ /2011: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων». Για την εξασφάλιση εμβολοειδούς ροής στην δεξαμενή χλωρίωσης, η δεξαμενή μπορεί να εξοπλισθεί με διαφράγματα από υλικό ανθεκτικό στο χλώριο. Για την περίπτωση χλωρίωσης με Υποχλωριώδες Νάτριο: Για την χλωρίωση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 140 gr/lt σε ενεργό χλώριο. Η προσθήκη του διαλύματος NaOCl θα γίνεται στην είσοδο της δεξαμενής επαφής με κατάλληλη διάταξη για να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ανάμειξη των λυμάτων. Θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες η μία εφεδρική, κατάλληλης δυναμικότητας. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά με την μέτρηση παροχής, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με χρονοπρόγραμμα. Θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 30 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. Η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου θα μετράται στο κατάντη άκρο της δεξαμενής επαφής. Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής λυμάτων μετά την δεξαμενή απολύμανσης και πριν την διάθεση (η προμήθεια του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής λυμάτων δεν περιλαμβάνεται στην προμήθεια). Από τη δεξαμενή απολύμανσης η επεξεργασμένη εκροή θα οδηγείται με κατάλληλες αντλίες προς το σύστημα διάθεσης (περιοχή άρδευσης ελαιοκαλλιεργειών ή περιοχή εναλλακτικής διάθεσης). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο αντλητικών συγκροτημάτων (το ένα εφεδρικό) για την άντληση της εκροής στο σύστημα διάθεσης, καθώς και όλων των απαραίτητων σωληνώσεων & εξαρτημάτων για τις απαιτούμενες υδραυλικές & ηλεκτρολογικές συνδέσεις Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμαερίων Ως αποτέλεσμα της αναερόβιας σήψης στην σηπτική δεξαμενή παράγονται διάφορα δύσοσμα αέρια: υδρόθειο (H 2 S), αμμωνία (ΝΗ 3 ), οργανικές ενώσεις όπως μερκαπτάνες, αμίνες, ινδόλες, σκατόλες (μυρωδιά περιττωμάτων) κ.ά., αέριοι ρύποι των οποίων η συγκέντρωση αν ξεπεράσει κάποιες όχι ιδιαίτερα υψηλές τιμές, είναι επικίνδυνα και απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων. Η αντιμετώπιση των οσμαερίων που παράγονται στην σηπτική δεξαμενή αλλά και τις άλλες δεξαμενές και τα βιολογικά φίλτρα του έργου, θα γίνει με δίκτυο συγκέντρωσης-απαγωγής οσμαερίων, που θα τα μεταφέρει με εξαεριστήρα σε φίλτρο με κατάλληλο πληρωτικό υλικό. Η μονάδα απόσμησης θα απορροφά το δύσοσμο αέρα από τους κλειστούς χώρους και θα τον καθαρίζει πριν διοχετευτεί στην ατμόσφαιρα. Η απόδοση του συστήματος θα είναι τέτοια ώστε μετά την απόσμηση τα επίπεδα των οσμηρών ουσιών να είναι τουλάχιστον χαμηλότερα από τα αντιληπτά επίπεδα. Το φίλτρο απόσμησης θα παραδοθεί τοποθετημένο στην προβλεπόμενη θέση επί της σηπτικής δεξαμενής ή σε εναλλακτική εντός του οικοπέδου της Ε.Ε.Λ. (με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας), πάνω σε βάση από σκυρόδεμα C12/16, πάχους 0,15 m, κατάλληλων διαστάσεων. Ο ανεμιστήρας απόσμησης, θα εγκατασταθεί σε προφυλαγμένο από τις καιρικές συνθήκες (βροχή και ήλιο) σημείο. Στην περίπτωση που απαιτείται νερό για τη διαβροχή του φίλτρου, θα προέρχεται από την δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 1m 3 η οποία θα εγκατασταθεί πάνω στον οικίσκο, όμως θα προβλεφθεί η μελλοντική διαβροχή του φίλτρου απόσμησης με τα επεξεργασμένα λύματα. 6. Οικίσκος Ελέγχου (δεν περιλαμβάνεται) Στην εγκατάσταση θα κατασκευαστεί οικίσκος ελέγχου εμβαδού περίπου 12m 2. Ο οικίσκος θα περιλαμβάνει χώρο για τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης και χώρο υγιεινής (WC). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7

8 7. Λοιπά Έργα Υποδομής Εργασίες τελικής διαμόρφωσης του χώρου για σωστή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του έργου. Για την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του χώρου θα διαμορφωθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων διάδρομος προσπέλασης πλάτους 1 3 m. Κατά την κατασκευή του έργου θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απορροή των ομβρίων και την προστασία των εγκαταστάσεων. Η εγκατάσταση θα περιφραχθεί. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όπως περίφραξη, οδοποιία, απορροή όμβριων δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου. Κοντά στην είσοδο του έργου θα εγκατασταθεί ενημερωτική πινακίδα με όλα τα στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η σύνδεση του χώρου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για την εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου εκτός των σχετικών εγγυήσεων στη ΔΕΗ τις οποίες είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο ΚτΕ. Οι εγκαταστάσεις για την εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος εντός του χώρου της Ε.Ε.Λ. συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου. Στο συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται επίσης οι συνδέσεις στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, για την παροχή νερού στα σημεία που απαιτείται για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Ε.Λ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 25/2011 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800α/4931 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ 50,48924 9,197652 31,31115 0,978474 2,348337 5,675147

ΑΦΑΝΤΟΥ 50,48924 9,197652 31,31115 0,978474 2,348337 5,675147 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή µε θέµα ιαχείριση αστικών λυµάτων βορείου τριγώνου Ν. Ρόδου, αφενός διερευνά τη δυναµικότητα της υφιστάµενης ΕΕΛ του. Ροδίων και αφετέρου προτείνει κατάλληλες επεκτάσεις / αναθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα