Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης. στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης. στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση"

Transcript

1 Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση Αριστείδης Σ. Βεσκούκης, PhD Βιοχημικός - Βιοτεχνολόγος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών 11o Επιστημονικό Σεμινάριο ΙΣΑΑ ΚΕΤΕΑΘ Τρίκαλα, 24 Νοεμβρίου 2010

2 Ελεύθερες ρίζες και οξειδωτικό στρες Άτομο ή μόρια, με ένα ή περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα και με δυνατότητα αυτοδύναμης ύπαρξης Οξειδωτικό στρες Αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί Ελεύθερες ρίζες

3 Αντιοξειδωτικά Αντιοξειδωτικό Ελεύθερες ρίζες Ελεύθερες ρίζες

4 Ενζυμικοί αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPX): GSH + R GSSG + R καταλάση (CAT): 2H 2 O 2 Ο 2 + Η 2 Ο υπεροξειδική δισμουτάση (SOD): 2Ο H + H 2 O 2 + O 2 Κυριότεροι αντιοξειδωτικοί μεταβολίτες Γλουταθειόνη Ουρικό οξύ Αλβουμίνη Πολυφαινόλες

5 Πολυφαινόλες Αντιοξειδωτικά φυτικής προέλευσης Πολυφαινόλες Φλαβονοειδή Μη Φλαβονοειδή Φαινολικά οξέα Λιγνάνες Στιλβένια R 1 O R 1 HO OH R 2 R 3 OH R 2 O OH OH Υδροξυκινναμικά οξέα Υδροξυβενζοϊκά οξέα trans-ρεσβερατρόλη Φλαβονόλες Φλαβανόλες Φλαβόνες Φλαβανόνες Ισοφλαβόνες Ανθοκυανιδίνες

6 Η οξειδάση της ξανθίνης παράγει ελεύθερες ρίζες και ουρικό οξύ κατά την άσκηση NAD + + H 2 O NADH + 2H + NAD + + H 2 O NADH + 2H + XDH XDH Υποξανθίνη Ξανθίνη Ουρικό οξύ Α O 2 + H 2 O O 2 + 2H + O 2 + H 2 O O 2 + 2H + XO XO Υποξανθίνη Ξανθίνη Ουρικό οξύ

7 Θεμελιώδες ερευνητικό ερώτημα Οι ελεύθερες ρίζες που παράγονται κατά την άσκηση επηρεάζουν την απόδοση; Για να δωθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα πρέπει να αναστείλουμε την παραγωγή τους

8 Η αλοπουρινόλη είναι ένας χημικός αναστολέας της οξειδάσης της ξανθίνης Υποξανθίνη Ξανθίνη XO XO Αλοπουρινόλη Ξανθίνη Ουρικό οξύ

9 Πειραματικός σχεδιασμός του πειράματος χορήγησης αλοπουρινόλης Control Χορήγηση DMSO Αλοπουρινόλη Χορήγηση Αλοπουρινόλης Χορήγηση DMSO Αλοπουρινόλη & Χορήγηση Αλοπουρινόλης -1,5h πριν μετά 5h

10 Η αλοπουρινόλη χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά σε δόση ίση με 50mg kg -1 σωματικού βάρους των επίμυων 1,5h πριν την έναρξη του πειραματικού πρωτοκόλλου Οι επίμυες ασκήθηκαν ατομικά μέχρι εξάντλησης σε δεξαμενή με νερό θερμοκρασίας C Στη βάση της ουράς τους προσδέθηκε σταθερό βάρος ίσο με το 4% του σωματικού τους βάρους

11 Αναστολή της οξειδάσης της ξανθίνης στο πλάσμα μετά από τη χορήγηση αλοπουρινόλης Οξειδάσητηςξανθίνηςστοπλάσμα(U/mL) 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000 # πριν μετά 5h # Αλοπουρινόλη Αλοπ. + Άσκ. Veskoukis et al. Appl Physiol Nutr Metab. 33(6): , 2008

12 Η αναστολή της οξειδάσης της ξανθίνης μειώνει την απόδοση 80 Χρόνος άσκησης (min) DMSO control Αλοπουρινόλη

13 Οξείδωση πρωτεϊνών και λιπιδίων Πρ. καρβονύλια στα ερυθροκύτταρα (nmol/mg Hb) TBARS στα ερυθροκύτταρα (μmol/g Hb) ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 # Αλοπουρινόλη Αλοπ. + Άσκ. πριν μετά 5h Αλοπουρινόλη # πριν μετά 5h Αλοπ. + Άσκ. Αλοπουρινόλη Αλοπ. + Άσκ.

14 Γλουταθειόνη A GSH στα ερυθροκύτταρα (nmol/g Hb) 0,004 0,003 0,002 0,001 0,000 πριν μετά 5h Αλοπουρινόλη Αλοπ. + Άσκ. Β GSSG στα ερυθροκύτταρα (μmol/g Hb) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 # πριν μετά 5h Αλοπουρινόλη Αλοπ. + Άσκ. Γ 12 Αλοπουρινόλη GSH/GSSG στα ερυθροκύτταρα # Αλοπ. + Άσκ. Αλοπουρινόλη 0 πριν μετά 5h Αλοπ. + Άσκ.

15 Αποτελέσματα στους άλλους ιστούς Γαστροκνήμιος μυς : Αλοπουρινόλη: Πρωτεϊνικά καρβονύλια TBARS Πρωτεϊνικά καρβονύλια TBARS TAC, GSH/GSSG Καρδιακός μυς Ήπαρ : Καταλάση : GSH Αλοπουρινόλη: Πρωτεϊνικά καρβονύλια Αλοπουρινόλη: GSH

16 Η αναστολή της οξειδάσης της ξανθίνης μειώνει σημαντικά την απόδοση Αναστολή οξειδάσης της ξανθίνης Μείωση παραγωγής ελευθέρων ριζών και Μείωση παραγωγής ουρικού οξέος Φαίνεται ότι η αναστολή του ουρικού οξέος συμβάλλει στην πτώση της απόδοσης

17 Το οξειδωτικό στρες εκτιμάται με τη μέτρηση πολλών δεικτών και ορισμένες φορές τα αποτελέσματα είναι δυσνόητα

18 Προσπάθεια εύρεσης νέων δεικτών οξειδωτικού στρες Αλβουμίνη Επηρεάζεται από τις μεταβολές του οξειδωτκού στρες στο αίμα και τους ιστούς;

19 Ιδιότητες της αλβουμίνης Συμβάλλει στη διατήρηση της οσμωτικής πίεσης των ιστών, μπορεί να δράσει ως ένζυμο και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες λόγω της ύπαρξης ομάδων θειόλης (Ellmerer et al., 2000; Drmanovic et al., 1999; Masson et al., 2007) Ηοξειδωμένη(διμερής) αλβουμίνη έχει προταθεί σα δείκτης οξειδωτικού στρες (Lamprecht et al., 2009)

20 Η άσκηση αυξάνει την αλβουμίνη στους σκελετικούς μύες A Αλβουμίνη στο γαστροκνήμιο μυ (mg/mg protein) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 πριν μετά 5h Allopurinol Αλοπουρινόλη Exercise Αλοπ. + Άσκ. B Αλβουμίνη στον υποκνημίδιο μυ (mg/mg protein) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 πριν μετά 5h Allopurinol Αλοπουρινόλη Exercise Αλοπ. + Άσκ. Γ Αλβουμίνη στον EDL (mg/mg protein) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Allopurinol Αλοπουρινόλη Exercise Αλοπ. + Άσκ. πριν μετά 5h Αλοπουρινόλη Αλοπ. + Άσκ.

21 Η άσκηση αυξάνει τη μονομερή και τη διμερή αλβουμίνη στον EDL A Control B Control Μονομερής αλβουμίνη Διμερής αλβουμίνη GAPDH GAPDH Μονομερής αλβουμίνη ατον EDL (arbitrary unitsl) Control Διμερής αλβουμίνη ατον EDL (arbitrary units) Control Veskoukis et al. Appl Physiol Nutr Metab. 35: , 2010

22 Συμπεράσματα Η άσκηση οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα μονομερούς και διμερούς αλβουμίνης ως πιθανού αντιοξειδωτικού μηχανισμού Το γεγονός ότι η αλοπουρινόλη (που προκάλεσε οξειδωτικό στρες) δεν επηρέασε τα επίπεδα της αλβουμίνης υποδηλώνει ότι η μεταβολή στη συγκέντρωσή της εξαρτάται από το ερέθισμα Η παρατήρηση αυτή είναι ένας περιορισμός για τη χρησιμοποίηση της αλβουμίνης ως δείκτη οξειδωτικού στρες

23 Το οξειδωτικό στρες εκτιμάται με τη μέτρηση δεικτών κυρίως στο αίμα και πιο σπάνια στο σκελετικό μυ σε εργασίες στον άνθρωπο

24 Οι ελεύθερες ρίζες που μετρώνται στο αίμα μετά από παρεμβάσεις, οι οποίες μεταβάλλουν την οξειδοαναγωγική κατάσταση δεν προέρχονται μόνο από το σκελετικό μυ Nikolaidis & Jamurtas Arch Biochem Biophys 490:77, 2009

25 Το αίμα αντανακλά ικανοποιητικά το οξειδωτικό στρες των ιστών Veskoukis et al. Free Radic Biol Med 47:1371, 2009

26 Συμπέρασμα Σκελετικός μυς Καρδιακός μυς Πρωτεϊνικά καρβονύλια (πλάσμα) Καταλάση, GSH, GSSG (ερυθροκύτταρα) TBARS, Πρωτεϊνικά καρβονύλια (πλάσμα) Καταλάση, GSSG (ερυθροκύτταρα) Ήπαρ TBARS (πλάσμα) GSSG (ερυθροκύτταρα)

27 in vivo versus in vitro βιολογικά ενδιαφέρον in vivo σύστημα δύσκολα προσβάσιμο πειραματικά βιολογικά λιγότερο ενδιαφέρον in vitro σύστημα προσβάσιμο πειραματικά Strand R. Foundations of Chemistry 1: , 1999

28 Ορισμένες φορές ο ορισμός ενός συστήματος ως in vitro ή in vivo εξαρτάται απότοπείραμα Ένα in vivo σύστημα μπορεί να είναι το ήπαρ ενός επίμυος και ένα in vitro σύστημα η καλλιέργεια των ηπατοκυττάρων Σε άλλη περίπτωση, ένα in vivo σύστημα μπορεί η καλλιέργεια μίας κυτταρικής σειράς και ένα in vitro σύστημα το ομογενοποίημα της κυτταροκαλλιέργειας Ή στην προκειμένη περίπτωση... ένα in vivo σύστημα είναι οι ιστοί που λήφθηκαν από έναν επίμυ μετά από τη χορήγηση εκχυλίσματος και ένα in vitro σύστημα η μελέτη της δράσης των εκχυλισμάτων στην οξειδάση της ξανθίνης και την καταλάση μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα

29 Ή καταχρηστικά... ένα in vitro σύστημα για την εκτίμηση του οξειδωτικού στρες είναι η μέτρηση δεικτών στο αίμα και ένα in vivo σύστημα η μέτρηση δεικτών στους ιστούς

30 Richard Fleischer s film Fantastic Voyage

31 Salvador Dali. Fantastic Voyage

32 Η in vitro αντιοξειδωτική δράση δε συνεπάγεται απαραίτητα και in vivo αντιοξειδωτική δράση Ο όρος«αντιοξειδωτικό» είναι σχετικός και εξαρτάται από το σύστημα στο οποίο μελετάται

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ-ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΞΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ Σπέτσες 10 13 Ιουνίου 2010 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά αντιοξειδωτικά

Φυσικά αντιοξειδωτικά Φυσικά αντιοξειδωτικά ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΗΓΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ, ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Τραντάς Μάνος, τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Το Ο 2 αν και απαραίτητο για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των φυτών

Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των φυτών Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των φυτών Παρουσίαση Σαρρής Φ. Παναγιώτης 1 of 45 http://www.agrool.gr Η δράση των φυσικών αντιοξειδωτικών ως φαινόμενο αυτοπροστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας- Φυσικοχημείας Τροφίμων «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro»

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η σημασία της αντιοξειδωτικής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού» ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Α.Φ.Τ: 2010069019, Α.Π.Τ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Metabolism and Oxidosis Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Δημήτριος Ζ. Ψυρρόπουλος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Θεόδωρος Γ. Σωτηρούδης Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συνεχής έκθεση στο οξυγόνο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD 2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βιβλίο περιλήψεων Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD ΑΘΗΝΑ, 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 1 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Γ. Μπογδάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η διαθρεπτική επίδραση των ιχνοστοιχείων στη γυναικεία γονιμότητα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η διαθρεπτική επίδραση των ιχνοστοιχείων στη γυναικεία γονιμότητα - 1 - ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η διαθρεπτική επίδραση των ιχνοστοιχείων στη γυναικεία γονιμότητα Περιεχόμενα: - 2 - Δαμιάνα...Σελίδα 3 Zhao J, Dasmahapatra AK, Khan SI, Khan IA. Η αντιαρωματασική δραστικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧOΣ 53 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧOΣ 53 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 AIΣΘHTIKH ΔEPMATOΛOΓIA ΤΕΥΧOΣ 53 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 > Αντιμετώπιση της κοινής ακμής, της ροδόχρου ακμής και της περιστοματικής δερματίτιδας > Αντιοξειδωτικά και γήρανση του δέρματος: Ανασκόπηση > Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Σκουρολιάκου Μαρία ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό»

µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Επίδραση του NaOH στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της µεταποιηµένης πιπεριάς ποικιλίας Μακεδονικό» Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες

Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ιατροφής Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες ρ Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης Λέκτορας ιατροφής (Π 407/80) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ M. KANAKAPAKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αφεψηµάτων από αρωµατικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας»

«Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αφεψηµάτων από αρωµατικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΜΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αφεψηµάτων από αρωµατικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας»

Διαβάστε περισσότερα

Σπειρουλίνα (Arthrospira): Βιοδραστικά Συστατικά με Δυνητικές Επιδράσεις στην Υγεία

Σπειρουλίνα (Arthrospira): Βιοδραστικά Συστατικά με Δυνητικές Επιδράσεις στην Υγεία 1 Σπειρουλίνα (Arthrospira): Βιοδραστικά Συστατικά με Δυνητικές Επιδράσεις στην Υγεία Δρ. Θεόδωρος Γ. Σωτηρούδης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(4):479-495 Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης Η χρονία καρδιακή ανεπάρκεια (XKA) είναι το κλινικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδρασης του λίπους και του σιδήρου στη βιοδραστικότητα αφεψηµάτων τσαγιού

Μελέτη της επίδρασης του λίπους και του σιδήρου στη βιοδραστικότητα αφεψηµάτων τσαγιού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μελέτη της επίδρασης του λίπους και του σιδήρου στη βιοδραστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 «Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 VETHELLAS Α.Ε.Β.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Δημήτριος Καντάς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε.

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. «Παραγωγή Βιοδραστικού Παραδοσιακού Γιαουρτιού με Ενσωμάτωση Φυτικών Πολυφαινολών» Αρ. Κουπονιού: 69206003 01 000050 Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 28 Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ υπογλυκαιμία συνήθως καθορίζεται σαν η συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 50mg/dl (2,7 mmol/l). Η Στον άνθρωπο όμως οι αντισταθμιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική»

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική» COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και οστεοπόρωση

Διατροφή και οστεοπόρωση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διατροφή και οστεοπόρωση Τσίρου Ευφροσύνη, Γουλής Γ. Δημήτριος Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα