ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρ Ελενα Κουλλαπή 2014"

Transcript

1 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

2 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου, που βρίσκονται κάτω από τη µήτρα του νυχιού).

3 Σε κάθε νύχι διακρίνονται 2 επιφάνειε : 1. Την κοίλη. Συµφύεται µε το δέρµα και λέγεται κοίτη. 2. Την κυρτή επιφάνεια Το νύχι περιβάλλεται από βαθιά αύλακα ονυχιαία αύλακα. Μόνο η µπροστινή µοίρα του νυχιού είναι ελεύθερη.

4 Η πίσω µοίρα του νυχιού µήτρα. Από αυτήν αναγεννιέται το νύχι. Το τµήµα του νυχιού που καλύπτεται από δέρµα παρωνύχιον Το νύχι αποτελείται από 4 χείλη, το σώµα και τη ρίζα Το ελεύθερο χείλο (µπροστά) : το ελεύθερο τµήµα του νυχιού, το οποίο προεξέχει τη ράγα του δακτύλου. Χωρίζεται από το δέρµα µε στενή αύλακα.

5 Το σώµα : έχει µήκο 1,5 εκ. περίπου. Το ορατό τµήµα του νυχιού. Το ριζονύχιο ή ρίζα : το κρυµµένο τµήµα του νυχιού. Στην κατώτερη επιφάνεια του, αντιστοιχεί µε τη µήτρα του νυχιού. Έχει µήκο 4-7 χιλιοστά. Φαίνεται συνήθω στον αντίχειρα σαν µηνοειδή υπόλευκη περιοχή µηνίσκο ή ανατολή

6 Κερατίνη Θείο 4% Λίπη 4-5% Άνθρακα 43-50% Οξυγόνο 30-33% Υδρογόνο 6% Άζωτο 15-17% Νερό 18%

7 Αίτια : Κληρονοµικά Επίκτητα Γνωστά αίτια Άγνωστα αίτια

8 Ανάλογα το αίτιο ξεκινούν από : Τη µήτρα Την κοίτη Το σώµα Το παρωνύχιο

9 υσπλασίε και δυστροφίε των νυχιών Αλλοιώσει του χρώµατο των νυχιών Ονυχοµυκητιάσει και παρωνυχία Ονυχίε των δερµατοπαθειών Ονυχίε των γενικών νόσων Όγκοι του υπονυχίου και του παρωνυχίου.

10 Ονοµάζεται µία κατάσταση που δηµιουργείται στο νύχι από κάποια πάθηση ή τραυµατισµό η οποία αναστέλλει τη λειτουργικότητά του.

11 Ανωνυχία : Πλήρη ή µερική έλλειψη όλων ή µερικών µόνο νυχιών. Κληρονοµική ή επίκτητη Μπορεί να συµβεί µετά από τραυµατισµό, σε οξεία φλεγµονή, ή λοιµώδε νόσο ή σε τοπικέ ή κυκλοφορικέ διαταραχέ

12 Υπερτροφία νυχιών : Είναι η πάχυνση του σώµατο και τη κοίτη των νυχιών. Παρατηρείται από τη βάση προ το ελεύθερο άκρο. Οφείλεται σε τραυµατισµού των νυχιών, σε διαταραχέ ανάπτυξη των νυχιών και σε άλλε εξωδερµατικέ διαταραχέ

13 Υπερτροφία νυχιών. ιακρίνεται σε : Ονύχωση (απλή πάχυνση του νυχιού) Παχυωνυχία (εντονότερη πάχυνση) Ονυχωγρύπωση (νύχια σκληρά, κυρτά προ τα πλάγια)

14

15 Είναι µια δυσλειτουργία που µπορεί να οφείλεται σε τραυµατισµό τη µήτρα του νυχιού ή σε κάποια µόλυνση. Το νύχι εµφανίζεται θαµπό και αποκολλάται από τη θέση του. Σε περίπτωση ασθένεια το νύχι αναγεννάται µετά τη θεραπεία. Συνιστάται η αποφυγή σαπουνιών και απορρυπαντικών.

16 Χαρακτηρίζεται από σπάσιµο ή οριζόντιο διαχωρισµό του ελεύθερου άκρου των νυχιών Αίτια : συστηµατικά ή τοπικά νοσήµατα. Κυρίω η ανεπάρκεια περιφερική κυκλοφορία και η έλλειψη σιδήρου. Τοπική αιτία πιο συνήθη είναι: η συχνή επαφή µε το νερό (ιδιαίτερα αν είναι αλκαλικό)

17 Αποκόλληση του νυχιού από την κοίτη του. Εµφανίζονται πολλέ επιµολύνσει που συνοδεύονται από φλεγµονέ, πόνο και δυσκολία αποκατάσταση του νυχιού. Μπορεί να οφείλεται σε : Τραυµατισµό Νοσήµατα του θυρεοειδού Υπεριδρωσία ιάφορα σύνδροµα

18 Ή Ιπποκράτειοι όνυχε Τα νύχια γίνονται µεγαλύτερα και περισσότερο κυρτά. Η ονυχοφόρο φάλαγγα φαίνεται διογκωµένη, υπερτροφική, οιδηµατώδη. Εµφανίζεται σε : χρόνιε φλεγµονώδει πνευµονοπάθειε, σε νοσήµατα θυρεοειδού, ήπατο, του αίµατο κ.ά

19

20 Εµφανίζεται µια κοίλη στην κυρτή επιφάνεια του νυχιού, ενώ τα πλάγιά του είναι ανασηκωµένα και µερικέ φορέ παχύτερα από το φυσιολογικό. Αίτια : - αναιµία, - έλλειψη βιταµίνη C κ.ά.

21 Εγκάρσιε αύλακε του νυχιού που ξεκινούν από το επωνύχιο και πορεύονται η µία µετά την άλλη και παράλληλα µεταξύ του προ το ελεύθερο άκρο, ανάλογα µε την αύξηση του νυχιού. Οφείλονται στην αναστολή τη ανάπτυξη του νυχιού, λόγω διαταραχή τη λειτουργία τη µήτρα του νυχιού ( τοπική ή γενική νόσο )

22

23 Είναι η είσοδο του νυχιού µέσα στο δέρµα. Συµβαίνει συνήθω στα νύχια των µεγάλων δακτύλων των ποδιών Στην ονυχιαία αύλακα και αντίστοιχα στι πρόσθιε γωνίε των νυχιών Αρχικά δηµιουργείται τραυµατισµό στο παρωνύχιο, µετά φλεγµονή µε έντονο πόνο. Ευνοείται από την κακή κοπή των νυχιών, τα στενά και τα φαρδιά παππούτσια, κ.ά.

24

25 Είναι µικρέ στρογγυλέ εµβυθίσει στην κυρτή επιφάνεια των νυχιών Ελαφρού βαθµού µπορούν να βρεθούν και σε υγιή άτοµα. Συνηθέστερη αιτία είναι η ψωρίαση σε εκτεταµένε στιγµοειδεί εµβυθίσει. Μπορεί να αποτελούν και τη µοναδική τη διαταραχή.

26 Το φυσιολογικό χρώµα των νυχιών είναι ροδαλό. Οφείλεται στο πλούσιο αγγειακό δίκτυο τη κοίτη. Σε περιπτώσει διαταραχή τη κυκλοφορία και τη σύσταση του αίµατο, το χρώµα των νυχιών επηρεάζεται και αλλοιώνεται

27 Οι δυσχρωµίε των νυχιών µπορεί να εµφανίζονται ω µονήρει ή πολλαπλέ κηλίδε και να εντοπίζονται σε ένα ή και περισσότερα νύχια. Οφείλονται σε : Εξωγενεί παράγοντε. Από χρωστικέ που χρησιµοποιούνται : Στην εργασία (φωτογράφοι, κοµµωτέ ) Για ιατρικού σκοπού Από συνήθεια (νικοτίνη)

28 Οφείλονται σε : ανώµαλο σχηµατισµό του νυχιού Εκφυλιστικέ αλλοιώσει µετά το σχηµατισµό του νυχιού Λοιµώξει του νυχιού Ενσωµάτωση µια χρωστική στο νύχι κατά το σχηµατισµό του Συστηµατική λήψη φαρµάκων ιάφορε αιτίε

29 Οι δυσχρωµίε που εµφανίζονται είναι : Λευκωνυχία Ξανθωνυχία ή κίτρινα νύχια Πράσινα νύχια Μελανωνυχία Κόκκινα νύχια Μαύρα νύχια

30

31 είναι η φλεγµονή τη εγγύ ή των πλαγίων πτυχών του όνυχα και διακρίνεται σε οξεία και χρόνια. Η οξεία παρωνυχία είναι συνέπεια σταφυλoκοκκικών, καντιντιασικών ή ερπητικών λοιµώξεων, ενώ η χρόνια συνήθω οφείλεται σε επαγγελµατικού λόγου ή συστηµατικά νοσήµατα (σακχαρώδη διαβήτη ) και επιµόλυνση από την C. albicans. Συχνά αίτια παρωνυχία είναι επίση τραυµατισµοί κατά την περιποίηση, φάρµακα (ρετινοειδή), εξ επαφή δερµατίτιδα, θήλασµα των δακτύλων στα παιδιά κ.α

32 Ονυχοφαγία: οι όνυχε εµφανίζονται κατεστραµµένοι κατά το ελεύθερο άκρο του, το µήκο τη ονυχιαία πλάκα γίνεται πολύ µικρό, ενώ σε κάποιε περιπτώσει και το επωνύχιο µπορεί να είναι ασυνεχέ ή και να λείπει τελείω.

33 είναι µια καταναγκαστική νεύρωση κατά την οποία οι ασθενεί αυτοτραυµατίζουν συνεχώ του όνυχέ του ή προσπαθούν να του αποσπάσουν από την κοίτη του. Αποτέλεσµα αυτή τη νεύρωση είναι µια ανώµαλη, δύσµoρφη ή ατροφική ονυχαία πλάκα κι ένα επίση κατεστραµµένο παρωνύχιο.

34 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα!

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ρ. Α. ΠΑΠΑ ΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω.

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. ρ Έλενα Κουλλαπή Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. Η ψωρίαση δεν είναι µεταδοτική. Η ψωρίαση προσβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 Ομάδα Α Προετοιμασία εργασίας δερματολογία... 11 Ομάδα Β Ιστορία τέχνης... 25 Ομάδα Γ Ιστορία θεάτρου... 41 Ομάδα Δ Ιστορία κινηματογράφου και τηλεόρασης... 55 Ομάδα Ε Μακιγιάζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΓΚΕΡΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σπουδάστρια: ΜΩΡΑΊΤΗ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Α.Μ: 11934 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνωµα έρµατος. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007

Μελάνωµα έρµατος. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007 Μελάνωµα έρµατος Σπουδάστριες: Καραµπατάκη Ειρήνη Κουτσοπούλου Κωνσταντίνα Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

MYKHTIAΣΕΙΣ. *δίµορφοι µύκητες: στον άνθρωπο έχουν µορφή βλαστοµύκητα στο περιβάλλον και την κ/α µορφή υφοµύκητα

MYKHTIAΣΕΙΣ. *δίµορφοι µύκητες: στον άνθρωπο έχουν µορφή βλαστοµύκητα στο περιβάλλον και την κ/α µορφή υφοµύκητα MYKHTIAΣΕΙΣ Mορφές µε βάση την εντόπιση της λοίµωξης: Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra έρµατος: δερµατοµυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, µυκητώµατα, χρωµοµύκωση Συστηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη της αισθητικής προσώπου και σώματος στη σύγχρονη κοινωνία

Η ανάγκη της αισθητικής προσώπου και σώματος στη σύγχρονη κοινωνία Η ανάγκη της αισθητικής προσώπου και σώματος στη σύγχρονη κοινωνία ΤΕΙ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ευαγγελία Μιχαλοπούλου Επιβλέπων καθηγητής: Βαιρλή Μαρία Θεσσαλονικη, 2013 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08 Αριθµ.1229 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Σπουδαστές: ΜΠΑΛΙΟΥ ΦΑΝΗ ΦΕΛΕΜΕΓΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μυκητιάσεις. Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Μυκητιάσεις. Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός Μυκητιάσεις Νικόλαος Σταυριανέας Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός Μ ποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Βεβαίως y^~"f

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Ι. Ποιο στοιχείο αποτελεί το βασικό κλειδί στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Σελ.3. Εικόνα 1

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Σελ.3. Εικόνα 1 Σελ.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Σελ. 2 Ανατομία Του Μαστού Σελ. 3 Φυσιολογία Του Μαστού Σελ. 9 Παραγωγή Μητρικού Γάλακτος Σελ. 12 Μετακίνηση Μητρικού Γάλακτος Σελ. 13 Διατήρηση Μητρικού Γάλακτος Σελ. 14 Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κ. Κυπαρίση Γεωργία. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Φερεκίδου Μαρούλα ΤΜΗΜΑ: Ζ8 ΘΕΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κ. Κυπαρίση Γεωργία. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Φερεκίδου Μαρούλα ΤΜΗΜΑ: Ζ8 ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κ. Κυπαρίση Γεωργία ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Φερεκίδου Μαρούλα ΤΜΗΜΑ: Ζ8 ΘΕΜΑ «Ασθενείς με διαταραχές του καλυπτηριου συστήματος» ΛΑΡΙΣΑ 2010-1 - Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό τεύχος Νο 1. Φεβρουάριος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τι είναι η Ιριδολογία και πώς μεταφέρεται η εικόνα του οργάνου πάνω στην ίριδα. Ιριδολογία προληπτική ιατρική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 01, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take Me editorial Αγαπητοί αναγνώστες, με αφορμή το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας Free Health, θα θέλαμε να δώσουμε το στίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

της 20100 ΜΑΤΟΣ ΥΔΡΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

της 20100 ΜΑΤΟΣ ΥΔΡΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Η γήρανση του δέρματος και οι τρόποι αντιμετώπισης της 20100 Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜ ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα