ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α β γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας Η δοµή Ακολουθίας είναι η πιο απλή δοµή του δοµηµένου προγραµµατισµού. Η κάθε εντολή ακολουθεί κάποια άλλη. Οι εντολές εκτελούνται ακριβώς µε τη σειρά όπως θα δοθούν στον αλγόριθµο που τις συγκροτεί. Άρα µόνο η αλλαγή στη σειρά κάποιας/ων εντολής/ων θα µπορούσε να αλλάξει τον αλγόριθµο. Προσοχή λοιπόν στη σειρά των εντολών και µόνο, αλλά και βεβαίως οι εντολές µας να είναι σωστές συντακτικά και λογικά. ηλαδή εκτός της σωστής γραφής να περιέχουν τις σωστές µεταβλητές που αντιστοιχούν στα ανάλογα δεδοµένα. Παράδειγµα : ίνεται το παρακάτω τµήµα εντολών ενός αλγορίθµου. Να εκτελεστεί για τις τιµές εισόδου των Χ και Β αντίστοιχα : α) 5 και 8, β) και 4, γ) 6 και 2, δ) και 5 Αρχή ιάβασε Χ Χ Χ + 5 Α Χ+0 Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α β γ ιάβασε Β Χ Χ+5 δ Α Χ+Β Εµφάνισε Χ, Α, Β Τέλος Παρατηρούµε ότι η µεταβλητή Χ πήρε τιµές και άλλαξε 2 φορές, η µεταβλητή Α πήρε 2 τιµές και άλλαξε µία φορά τιµή, ενώ η µεταβλητή Β πήρε µια φορά τιµή και δεν άλλαξε καµία.

2 Φανταστείτε αν αλλάξουµε τη σειρά κάποιας ή κάποιων εντολών πόσο θα αλλάξουν όλες ή σχεδόν οι τιµές που πάρουν οι µεταβλητές, αλλά και το τελικό αποτέλεσµα. Επίσης στην τελευταία γραµµή κάθε περίπτωσης αναγράφονται τα αποτελέσµατα, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα περιεχόµενα των µεταβλητών κατά τον τερµατισµό του αλγορίθµου. Εδώ συµπίπτει η σειρά εµφάνισής τους µε τη σειρά των στηλών του πίνακα τιµών εκτέλεσης. Αν όµως είχαµε για παράδειγµα Εµφάνισε A, B, X τότε θα έπρεπε να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο που αντιστοιχούσε σε µια νοητή οθόνη, όπου θα αναγράφαµε τα αποτελέσµατα µε τη σωστή σειρά εµφάνισής τους. ηλ. 2, 8, 5 7, 4, ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να γραφούν σε γλώσσα οι παρακάτω παραστάσεις : Υ α) Σ=5 (Φ-2)/9, β) ΕΤ= 2 Χ+ Υ, γ) Ζ= Υ 2 2 Ν+ 4 2 Χ Υ δ) ΕΤ= 2 Χ+ Υ Χ= 2+ Ζ+ Ζ 2 +Ζ, 4 2 ε) Κ= 5+ Χ+ 2 Χ+Υ + (Υ-5) 2, στ) Β= 7 ( Χ Υ )+ 2 [ Χ] e x-2, ζ) Χ= Χ + [ X] + 4 ( ) Y X Y 2. Φτιάξτε αλγόριθµο και λογικό διάγραµµα που να υπολογίζει: a. Το τετράγωνο ενός ακεραίου b. Τον κύβο ενός ακεραίου c. Τον αντίθετο ενός αριθµού d. Τον αντίστροφο ενός αριθµού ( 0) 5 β + γ e. την παράσταση α + ( κ + λ ) 2 2 α + β f. την παράσταση α+ β 5. Να γραφεί αλγόριθµος υπολογισµού του µέσου όρου της βαθµολογίας ενός µαθητή, ο αλγόριθµος θα διαβάζει τους βαθµούς του µαθητή για πέντε µαθήµατα.. 2

3 4. Να γραφτεί αλγόριθµος που να δέχεται έναν αριθµό και να εµφανίζει το διπλάσιο και το τριπλάσιο του. 5. Να δίνεται ένας αριθµός και να εµφανίζεται ο προηγούµενός του και ο επόµενός του. (2 τρόποι : α) απλή εµφάνιση και β) εµφάνιση µε τη χρήση νέων µεταβλητών). 6. Να δίνονται οι τιµές σε 2 µεταβλητές (οποιουδήποτε τύπου) και γίνεται αµοιβαία ανταλλαγή των τιµών τους. Να εµφανίζονται οι νέες τιµές τους. 7. ίνεται ένας διψήφιος αριθµός. Βρες το άθροισµα των ψηφίων του. 8. ίνονται ένας τριψήφιος αριθµός και ένας τετραψήφιος. Να εµφανίζεται το άθροισµα των ψηφίων τους. 9. Να δίνεται ένας τετραψήφιος αριθµός. Να γίνεται πενταψήφιος εισάγοντας το 2 στο κέντρο του. (π.χ ). 0. Να γραφεί πρόγραµµα σε << γλώσσα >> που να διαβάζει τους βαθµούς 5 µαθηµάτων ενός µαθητή και να εµφανίζει το µέσο όρο σε µορφή 8 και 2/5.. Να γραφεί πρόγραµµα σε << γλώσσα >> που να διαβάζει το Κεφάλαιο και το ετήσιο επιτόκιο. Να υπολογίζει τον τόκο για έναν χρόνο και να τυπώνει το αποτέλεσµα. 2. Να δίνεται ένα ποσό σε ευρώ. Πόσο θα γίνει σε χρόνια, αν κάθε χρόνο αυξάνει κατά 0% ;. Φτιάξτε αλγόριθµο που να µετατρέπει τα µέτρο µιας γωνίας από µοίρες σε ακτίνια. Τύπος: ακτίνια/π=µοίρες/ Να γράψετε αλγόριθµο που διαβάζει 4 ακέραιους αριθµούς και να υπολογίζει και να εµφανίζει το άθροισµά τους, το γινόµενό τους και το µέσο όρο τους. 5. Ένα κατάστηµα προσφέρει 0 άτοκες µµηνιαίες δόσεις στα προϊόντα του. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος : α) διαβάζει την τιµή ενός προϊόντος β) υπολογίζει την αξία του ΦΠΑ (8%) γ) υπολογίζει την τιµή της µµηνιαίας δόσης δ) εµφανίζει την τιµή της µµηνιαίας δόσης και τη συνολική αξία του προϊόντος. 6. Να γραφεί αλγόριθµος που διαβάζει ακέραιους αριθµούς που παριστάνουν την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα αντίστοιχα, που έχουν περάσει από τα µεσάνυχτα και να εµφανίζει το σύνολο των δευτερολέπτων. 7. Να γραφεί αλγόριθµος που διαβάζει έναν ακέραιο που παριστάνει ένα σύνολο δευτερολέπτων και να εµφανίζει τις µέρες ( µέρα = δευτερόλεπτα), τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που αντιστοιχούν σε αυτό. 8. Να γραφεί αλγόριθµος που να δέχεται έναν αριθµό και να εµφανίζει το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του αριθµού αυτού µε το τελευταίο ψηφίο του (το ψηφίο των µονάδων). 9. Ένα βίντεοκλαµπ προσφέρει 2 τρόπους πληρωµής: α. τιµή κασέτας 2 και DVD 2,5. β. τιµή κασέτας 2,5 και DVD αλλά για κάθε κασέτες ή DVD παρέχεται δωρεάν η ενοικίαση της 4 ης κασέτας ή DVD. Φτιάξτε πρόγραµµα που να δέχεται το πλήθος κασετών και DVD που θέλει να νοικιάσει ο πελάτης και να εµφανίζει το κόστος µε τους 2 τρόπους. 20. Να γραφεί πρόγραµµα που να δέχεται έναν οποιοδήποτε πραγµατικό αριθµό και να εµφανίζει το ψηφίο των µονάδων του.

4 2. Κάντε ένα πρόγραµµα που θα διαβάζει το όνοµα, το επώνυµο και την ηλικία κάποιου ανθρώπου και στη συνέχεια θα τα εµφανίζει µε την εξής µορφή: «Παπαδόπουλος Σπύρος: 8 ετών» 22. Κάντε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει την ηµέρα, τον µήνα και τον χρόνο που γεννήθηκε ο χρήστης καθώς και την σηµερινή ηµεροµηνία, και θα υπολογίζει πόσων ηµερών είναι. Υπόδειξη: δεν χρειάζεται να υπολογίσετε τα δίσεκτα έτη. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να µετατρέψετε και τις δύο ηµεροµηνίες σε αριθµό ηµερών που πέρασαν από το έτος 0 και στη συνέχεια να τις αφαιρέσετε. 2. Ένα ποσό πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να διαβασθεί το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογισθεί το ποσό που θα δοθεί σε κάθε σχολείο. 24. Να διαβασθεί ένας πραγµατικός αριθµός που έχει δεκαδικά ψηφία και να στρογγυλοποιηθεί σε 2 δεκαδικά. 25. Σε µια πολυκατοικία η χρέωση της θέρµανσης γίνεται ανάλογα µε το εµβαδόν του κάθε διαµερίσµατος. Να διαβασθεί το εµβαδόν 5 διαµερισµάτων και η συνολική δαπάνη της θέρµανσης και να υπολογισθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε διαµέρισµα. 26. Να διαβασθούν το ηµεροµίσθιο ενός εργάτη, οι µέρες εργασίας του και οι υπερωρίες που έχει κάνει. Αν οι κρατήσεις του είναι το 20% των συνολικών αποδοχών του, οι υπερωρίες πληρώνονται την ώρα µε το 20% του ηµεροµισθίου του και ο φόρος είναι 5%, να βρεθούν οι µικτές αποδοχές, οι συνολικές κρατήσεις και οι καθαρές αποδοχές. 27. Να διαβασθεί ένας µισθός σε ευρώ και να γίνει κερµατική ανάλυσή του. ηλαδή, να βρεθεί από πόσα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα αποτελείται των 500, 200, 00, 50, 20, 0, 5, 2 και ευρώ. 28. Ένα super market κάνει προσφορές στους πελάτες του ανάλογα µε τους πόντους που συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για κάθε έναν πόντο απαιτείται αγορά προϊόντων αξίας. Να διαβασθεί το ποσό σε (µε δύο δεκαδικά) που πλήρωσε ένας πελάτης στο super market και να βρεθεί πόσοι πόντοι τού αναλογούν. 29. Φτιάξε πρόγραµµα που να διαβάζει ένα πλήθος ηµερών και να εµφανίζει αυτό το πλήθος µε µορφή αιώνων, ετών, µηνών, και ηµερών. µήνας=0 ηµέρες έτος=60 ηµέρες, αιώνας=6000 ηµέρες 0. Φτιάξε πρόγραµµα που να ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ σε Β, ΚΒ, ΜΒ και GB, όταν δίνονται τα bits που περιέχει.. Φτιάξε πρόγραµµα που να υπολογίζει τη ν-στή ρίζα ενός πραγµατικού αριθµού. 2. Φτιάξτε πρόγραµµα που να δέχεται έναν διψήφιο αριθµό και να εµφανίζει τον αριθµό που προκύπτει µε αντιστροφή των ψηφίων του. Κάντε το ίδιο και µε τριψήφιο.. ΚΥΛΙΚΕΙΟ : Σε ένα σχολικό συγκρότηµα υπάρχουν 2 Λύκεια και 2 Γυµνάσια. Ο διαχειριστής του κυλικείου πληρώνει για κάθε µαθητή 20 για όλη τη χρονιά, σε δύο ισόποσες δόσεις. α) Να διαβάζει το πλήθος των µαθητών του κάθε σχολείου, β) Να εµφανίζει το συνολικό ποσό πληρωµής, γ) Να εµφανίζει το ποσό της δόσης για το ο Λύκειο µόνο, δ) Έχει υπολογιστεί ότι το 70% των µαθητών ψωνίζουν συνέχεια από το κυλικείο και ξοδεύουν,20 την ηµέρα. Ο αλγόριθµος να εµφανίζει το ποσό που 4

5 αποµένει στον διαχειριστή του κυλικείου στο τέλος της χρονιάς (ακόµα κι αν είναι αρνητικό). Θεωρείστε ότι το σχολικό έτος έχει 9 µήνες και ο µήνας 20 σχολικές ηµέρες. 4. 5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ένα ποσό 60.000 πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά;

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Πίνακες τιμών 5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 3 β 0 Για i από 51 μέχρι 10 με_βήμα -11 α α + 2 Αν α > 4 τότε β β + i div α Αλλιώς β

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων

Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Προγραμματισμός Ι» Για το Α Εξάμηνο Σπουδών Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Γιώργος Κατσαούνος Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ! Ασκήσεις στη δοµή Επιλογής 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που να δίνει στην ατµόσφαιρα µιας πόλης ένα από τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς : καθαρή διαυγής, καθαρή θολή, µολυσµένη διαυγής, µολυσµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής Επαναληπτικά Προβλήματα 1) Ένας φοιτητής θέλει να γράψει έναν αλγόριθμο για να υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο βαθμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται.

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται. Κατηγορία 1 η Πίνακες τιμών Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να παρακολουθούμε τις τιμές των μεταβλητών δημιουργούμε ένα πίνακα τιμών ο οποίος έχει τόσες στήλες όσες και οι διαφορετικές μεταβλητές που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ν αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος να διαβάζει έναν τριψήφιο αριθµό και να υπολογίζει τον ανάστροφό του. π.χ αν διαβάζει το 653 να εµφανίζει το 356. 2. Μια πιτσαρία προσφέρει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που δόθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο.

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. 1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Κατασκευάστε ένα λογιστικό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα