Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ ΡΥΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΙΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΠΡΟΒΑΤΙΙΝΩΝ Μεταπτυχιακός φοιτητής ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΙΟΛ ΑΣΗΣ Επιβλέπων: Μπιζέλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ ΑΘΗΝΑ, Νοέµβριος 2010

2

3 ΓΕΩΠΟΝΙΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ ΡΥΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΙΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΠΡΟΒΑΤΙΙΝΩΝ Μεταπτυχιακός φοιτητής ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΙΟΛ ΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μπιζέλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων) Μενεγάτος Ιωάννης, Καθηγητής ΓΠΑ Τσιµπούκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ Χαρισµιάδου Μαρία, Λέκτορας ΓΠΑ

4

5 Αφιερωµένη στην οικογένειά µου

6 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργει ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ηµήτριος Χ. Γιολδάσης Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ Αθήνα Περίληψη Η ελληνική προβατοτροφία αποτελεί έναν δυναµικό κλάδο, τόσο ως προς το υφιστάµενο ζωικό κεφάλαιο όσο και ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Με την παρούσα διατριβή παρουσιάζεται µια µελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. Αρχικά, περιγράφονται και αναλύονται όλα εκείνα τα απαραίτητα και χρήσιµα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ίδρυση (σχεδιασµό) µιας οποιασδήποτε προβατοτροφικής επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν: α) ζωοτεχνικά στοιχεία προβάτων (φυλές, αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή, µηχανική άµελξη), β) στοιχεία διατροφής προβάτων (αρνιών, προβατινών, κριαριών, βόσκησης), γ) στοιχεία υγιεινής προβατοτροφικής επιχείρησης (προβάτων, προσωπικού, µηχανηµάτων), δ) στοιχεία σταβλισµού προβάτων (αρχές σχεδίασης, περιβαλλοντικές συνθήκες). Ακολούθως, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζεται µελέτη ίδρυσης συγκεκριµένης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. Ειδικότερα αναλύονται: α) τα γενικά και ειδικά στοιχεία που αφορούν τον σχεδιασµό της επιχείρησης, π.χ. επιλογή τόπου εγκατάστασης, εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής, β) τα στοιχεία ζωοτεχνικής οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, π.χ. σύστηµα σταβλισµού, αναπαραγωγική διαδικασία, γ) τα ειδικά στοιχεία που αφορούν στην µελέτη για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, π.χ. τεχνική περιγραφή του έργου, διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στα πλαίσια της µελέτης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, παρουσιάζεται και περιγράφεται το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων. Λέξεις κλειδιά: Πρόβατο, Ποιµνιοστάσιο, Σταβλισµός, Αδειοδότηση 2

7 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών STUDY REGARDING THE SETTING UP OF A SHEEP BREEDING BUSINESS WITH THE CAPACITY OF HOUSING 500 EWES Dimitrios C. Gioldasis Department of Animal Science and Aquaculture Laboratory of Animal Breeding and Husbandry Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens, Abstract Greek sheep breeding constitutes a dynamic sector regarding both the existing animal capital and the quantity and quality of the products which are produced. This thesis/paper presents a study with regard to setting up a sheep breeding business with the capacity of housing 500 ewes. First, we describe and analyze all that necessary and useful data which needs to be taken into account during the planning stages of any sheep breeding business. This data regards: a) data pertaining to animal husbandry (breeds, reproduction, production of milk, mechanical milking), b) data pertaining to feeding the animals (sheep, ewes, rams, grazing), c) data pertaining to the hygiene of the sheep breeding business (sheep, personnel, machinery),d) data pertaining to the housing of the sheep (planning principles, environmental conditions). Next, using the data mentioned above as a basis, we present a study with regard to setting up a specific sheep breeding business with the capacity to produce 500 ewes. Specifically we analyze the following: a) the general and particular data which has to do with planning the business, e.g. choice of location, the rearing system which will be implemented, b) the data which has to do with the organization and function of the business, e.g. housing system, reproductive procedure, c) the specific data which pertains to the study which is necessary so that the permit to set up and operate the business may be issued e.g. technical description of the project, liquid waste management and disposal, assessment of the impact on the environment. We present and describe the legislation that governs the procedure of issuing a permit to set up and operate sheep folds in Greece, within the framework of the study which regards issuing permits to set up and operate businesses. Key words: Sheep, Sheep fold, Sheep housing, Issuing a permit 3

8

9 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ Γενικά Καταγωγή Ζωολογική ταξινόµηση Ευρωπαϊκή προβατοτροφία Γαλακτοπαραγωγός προβατοτροφία Κρεατοπαραγωγός προβατοτροφία Ευρωπαϊκή πολιτική Ελληνική προβατοτροφία Ιστορικό εκτροφής προβάτων Θέση της προβατοτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία Χαρακτηριστικά ελληνικής προβατοτροφίας Αριθµός εκµεταλλεύσεων & µέγεθος προβατοτροφικών µονάδων Παραγωγή πρόβειου γάλακτος Παραγωγή πρόβειου κρέατος Προβλήµατα του κλάδου Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Ελληνική πολιτική ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Φυλές προβάτων Εγχώριες φυλές προβάτου Εγχώριες ορεινές φυλές Εγχώριες πεδινές φυλές Εγχώρια λεπτόουρα οµοιόµαλλα

10 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Εγχώρια παχύουρα, ηµιπαχίουρα αναµικτόµαλλα Εγχώρια παχύουρα, ηµιπαχίουρα οµοιόµαλλα Αναπαραγωγή Γεννητικό σύστηµα προβάτου Αναπαραγωγικές ορµόνες - Ορµονικός έλεγχος της αναπαραγωγής Ενήβωση Γενετική ωρίµανση Κυοφορία Τοκετός Εφαρµοζόµενη υποστηριζόµενη αναπαραγωγή στο πρόβατο Αναπαραγωγικές αποδόσεις Παράγοντες εκτίµησης της αναπαραγωγικής ικανότητας Γαλακτοπαραγωγή Ο µαστός Ανατοµία και µορφολογία του µαστού Λειτουργία του µαστού Ορµονική βάση γαλακτοπαραγωγής Αντανακλαστικό της καθόδου του γάλακτος Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της γαλακτοπαραγωγής Μηχανική άµελξη Σκοπός της µηχανικής άµελξης Αµελκτήριο Υποδοµές και µηχανήµατα µηχανικής άµελξης Αίθουσα (χώρος) άµελξης Αµελκτική µηχανή Σχηµατική περιγραφή αµελκτικής µηχανής Λειτουργία αµελκτικής µηχανής Τύποι αµελκτικών συγκροτηµάτων (αµελκτικών µηχανών) Τεχνική εφαρµογής µηχανικής άµελξης Αµελκτικότητα προβάτων Κρίσιµα σηµεία επιλογής αµελκτικού συγκροτήµατος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ιατροφή προβατινών ιατροφή κατά την περίοδο οίστρων-οχειών (περι-οιστρική περίοδος) ιατροφή κατά την κυοφορία Αρχική φάση κυοφορίας (0-30 ηµέρες)

11 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών Ενδιάµεση φάση κυοφορίας (30-90 ηµέρες) Τελευταία φάση κυοφορίας ( ηµέρες) ιατροφή κατά την περίοδο γαλακτοπαραγωγής ιατροφή κατά την πρώτη φάση της γαλακτικής περιόδου ιατροφή κατά την δεύτερη φάση της γαλακτικής περιόδου ιατροφή κατά την ξηρά περίοδο ιατροφή αναπτυσσόµενων αρνιών ιατροφή θηλαζόντων αρνιών ιατροφή αρνιών µετά τον απογαλακτισµό ιατροφή παχυνόµενων αρνιών ιατροφή αρνιών αντικατάστασης ιατροφή κριαριών Προγραµµατισµός βόσκησης προβατινών Πίνακες θρεπτικών αναγκών προβάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Υγιεινή προβάτων Φροντίδες για την προστασία από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος Φροντίδες για σωστό σταβλισµό Φροντίδες για υγιεινή των λειτουργιών του προβάτου Υγιεινή της διατροφής Υγιεινή της αναπαραγωγής Υγιεινή των νεογέννητων Υγιεινή της γαλακτοπαραγωγής και της άµελξης Υγιεινή του δέρµατος Υγιεινή των νυχιών-κεράτων Άσκηση του σώµατος Περιποίηση τραυµάτων Απολύµανση - Αντισηψία - Ασηψία Τρόποι φυσικής απολύµανσης Τεχνητή (χηµική) απολύµανση Προληπτική υγιεινή Υγιεινή προσωπικού Υγιεινή µηχανηµάτων και σκευών Στοιχεία σχετικού νοµοθετικού πλαισίου της Ε.Ε

12 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Γενικές αρχές σχεδίασης προβατοστασίων Περιβαλλοντικές συνθήκες σταβλισµού προβάτων Θερµοκρασία Υγρασία Αερισµός Φωτισµός Στοιχεία στέγασης προβάτων Χώροι προβατοστασίων Απαιτήσεις ελληνικής νοµοθεσίας Απαιτήσεις χώρων σταβλισµού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Γενικά στοιχεία σχεδιασµού της επιχείρησης (προβατοστάσιο) Επιλογή τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης Στόχος και σκοπός της επιχείρησης Εκτρεφόµενη φυλή προβάτου Εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής Κλιµατικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης Βαθµός εκµηχάνισης της επιχείρησης Ειδικά στοιχεία σχεδιασµού της επιχείρησης (προβατοστάσιο) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Σύστηµα σταβλισµού Προµήθεια προβάτων Αναπαραγωγική διαδικασία Σύνθεση (δοµή) του ζωικού πληθυσµού Ανανέωση του ζωικού πληθυσµού Χειρισµοί του ζωικού πληθυσµού Χειρισµοί διατροφής Χειρισµοί αναπαραγωγής Χειρισµοί αρνιών Χειρισµοί απογαλακτισµού

13 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών Χειρισµοί άµελξης Χειρισµοί υγιεινής Λοιποί γενικοί χειρισµοί ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Νοµοθετικό πλαίσιο έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων Ελάχιστες αποστάσεις από οικισµούς οδικό δίκτυο Ελάχιστες αποστάσεις από υδάτινους πόρους Ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων Ελάχιστη έκταση γεωτεµαχίου-γηπέδου Θέση των εγκαταστάσεων εντός του γεωτεµαχίου-γηπέδου ιαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας για πολύ µικρές µονάδες Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας για µικρές µονάδες Έκδοση άδειας λειτουργίας & ίδρυσης για µεσαίες και µεγάλες µονάδες Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης ιαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στοιχεία µελέτης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Συνοπτική περιγραφή του έργου Περιγραφή του έργου Γεωγραφική θέση κατάσταση περιβάλλοντος χρήση φυσικών πόρων Τεχνική περιγραφή του έργου Απόβλητα εγκαταστάσεων ιαχείριση και διάθεση αποβλήτων σταβλικών εγκαταστάσεων ιαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης ιαχείριση λοιπών απορριµµάτων οικιακού τύπου ιαχείριση νεκρών και αρρώστων προβάτων Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι Κόστος ίδρυσης της προβατοτροφικής επιχείρησης Εσοδα έξοδα 1ου έτους λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

14 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1: Κατάταξη κτηνο-πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες (Οµάδα 7) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις-ερωτηµατολόγιο ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3: Νοµαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4: Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5: Ελάχιστες αποστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην οικόσιτων ζώων) από τα όρια οικισµών, πόλεων, κλπ., σε µέτρα (ΥΑ 83840/3591/ ΦΕΚ 1 /1987) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6: Ελάχιστες αποστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην των οικόσιτων ζώων) από ξενοδοχεία, λοιπά τουριστικά καταλύµατα, στρατόπεδα, εργοστάσια, εργαστήρια, Μοναστήρια, κλπ., σε µέτρα (ΚΥΑ (υγιειονοµική διάταξη) Υ1β/2000/ ΦΕΚ 343Β/ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7: Όγκος ζωικών αποβλήτων ΠΙΝΑΚΑΣ 9.8: Περιεκτικότητα ζωικών αποβλήτων (ΥΑ 85167/820/200- ΦΕΚ 477Β/2000 «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής») ΠΙΝΑΚΑΣ 9.9: Ενδεικτικές διαστάσεις µονοθαλάµων σηπτικών δεξαµενών (Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/ ΦΕΚ 138Β/ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.10: Απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια απορροφητικών βόθρων (Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/ ΦΕΚ 138Β/ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.11: Μέλη Επιτροπής Σταβλισµού ΠΙΝΑΚΑΣ 9.12: Καθορισµός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων (ΚΥΑ 5888/2004 ΦΕΚ 355Β/ )

15 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3.1: Αποδόσεις ελληνικών και ξένων φυλών προβάτων...39 Πίνακας 3.2: Επιλογή αµελκτικής µηχανής ανάλογα µε το µέγεθος των ποιµνίων (η τεχνική της άµελξης δεν προβλέπει τη διαδικασία της µάλαξης µε τη µηχανή)...69 Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά εκτίµησης της θρεπτικής κατάστασης των προβατινών...73 Πίνακας 4.2: Ανάγκες συντήρησης προβατινών και κριών...89 Πίνακας 4.3: Ανάγκες γαλακτοπαραγωγών προβατινών (πλέον των αναγκών συντήρησης), ανά Kg παραγόµενου γάλακτος...89 Πίνακας 4.4: Ηµερήσιες ανάγκες κυοφορίας προβατινών (πλέον των αναγκών συντήρησης), ανάλογα µε το ΣΒ και το βάρος των κυοφορούµενων αρνιών (ΒΚΑ)...90 Πίνακας 4.5: Ηµερήσιες ανάγκες παχυνόµεων αρνιών...90 Πίνακας 4.6: Ανάγκες αναπτυσσοµένων αρνιών αναπαραγωγής...91 Πίνακας 5.1: Επίδραση έλλειψης βιταµινών στα ζώα...99 Πίνακας 6.1: Άριστες θερµοκρασίες περιβάλλοντος προβάτων Πίνακας 6.2: Ανάγκες προβάτων σε αερισµό Πίνακας 6.3: Απαιτούµενη επιφάνεια στέγασης προβάτου Πίνακας 6.4: Ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια στέγασης προβάτου Πίνακας 6.5: Απαιτούµενη επιφάνεια (m 2 ) στέγασης προβάτου αναλόγως του τύπου δαπέδου Πίνακας 6.6: Απαιτούµενη επιφάνεια (m 2 ) στέγασης προβάτου αναλόγως της φυλής Πίνακας 6.7: Απαιτήσεις νοµοθεσίας για την ελάχιστη-συνιστώµενη επιφάνεια σταβλισµό προβάτων (ΥΑ /2005 ΦΕΚ 1413Β/ ) Πίνακας 9.13: Ανάλυση κόστους επένδυσης για την ολοκλήρωση της ίδρυσης και εγκατάστασης της προβατοτροφικής επιχείρησης Πίνακας 9.14: Εσοδα έξοδα 1ου έτους λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης

16 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1.1: Βασικοί συντελεστές της ζωικής παραγωγής...18 Σχήµα 3.1 Οιστρικός κύκλος προβατίνας...48 Σχήµα 3.2: Σχηµατική παράσταση της εσωτερικής δοµής του µαστού...56 Σχήµα 3.3: Σχηµατική παράσταση αµελκτικής µηχανής µε αγωγό γάλακτος...64 Σχήµα 6.1: Φυσικός αερισµός ανοικτού στάβλου ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ Σκαρίφηµα 9.1: Σκαρίφηµα εγκαταστάσεων εντός του γεωτεµαχίου Σκαρίφηµα 9.2: Σκαρίφηµα χώρων ποιµνιοστασίου (12 x 99 µέτρων) Σκαρίφηµα 9.3: Σκαρίφηµα χώρων άµελξης, αποθήκευσης γάλακτος, σταβλιτών, γραφείων & W.C (15,5 x 12 µέτρων)

17 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1: Αρσενικά πρόβατα (κριάρια)...17 Εικόνα 2.1: Πρόβατο φυλής Karakul...21 Εικόνα 2.2: Πρόβατα (ηµιορεινή περιοχή)...27 Εικόνα 3.1: Καραγκούνικα πρόβατα...42 Εικόνα 3.2: Χειρονακτική άµελξη προβατινών...62 Εικόνα 3.3: Αµελκτήριο προβάτων...63 Εικόνα 3.4: Αµελκτήριο κυκλικού τύπου...66 Εικόνα 4.1: Κάδος τεχνητού θηλασµού αρνιών...84 Εικόνα 4.2: Αυτόµατη µηχανή τεχνητού θηλασµού αρνιών...84 Εικόνα 5.1: Σταβλισµός προβατινών...96 Εικόνα 5.2: Για να έχουν τα ζώα καθαρό φρέσκο νερό θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος (Ε.Ε.Γ.Ε.) Εικόνα 6.1: Σύγχρονο προβατοστάσιο Εικόνα 6.2: Προβατοστάσια θερµοκηπιακού τύπου. (Ηλεκτρονική διεύθυνση: Εικόνα 6.3: Αµελκτήριο κυκλικού τύπου Εικόνα 6.4: Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου. (Πηγή: Εικόνα 6.5: Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου. (Πηγή: Εικόνα 6.6: Κούρεµα προβάτων Εικόνα 7.1: Σχεδιασµός προβατοστασίου σε Η/Υ Εικόνα 7.2: Η περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης (εικόνα από το google earth) Εικόνα 7.3: Ηµιτελές προβατοστάσιο θερµοκηπιακού τύπου (Περιοχή: Πηγή Τρικάλων) Εικόνα 7.4: Προβατοστάσιο µεταλλικής κατασκευής (Περιοχή: Πηγή Τρικάλων) Εικόνα 8.1: Ελεύθερος σταβλισµός προβάτων (Κρανίδι Αργολίδος) Εικόνα 8.2: Σταβλισµός προβάτων σε οµάδες ( αλαµανάρα Άργους) Εικόνα 8.3: Κατά την είσοδο νέων ζώων στην εκτροφή, αν ο έλεγχος δεν είναι αυστηρός, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών (Ε.Ε.Γ.Ε.) Εικόνα 8.4: Τοποθέτηση σπόγγου σε προβατίνα Εικόνα 8.5: Θηλασµός νεογέννητου αρνιού Εικόνα 8.6: Τεχνητός θηλασµός αρνιών Εικόνα 8.7: Κούρεµα προβάτου

18 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΒΚΑ...: Βάρος κυοφορούµενων αρνιών ΘΚ...: Θρεπτική κατάσταση ΜΗΑ...: Μέση ηµερήσια αύξηση ΟΑ...: Ολικές Αζωτούχες ουσίες ΣΒ...: Σωµατικό βάρος ΣΖ...: Συµπυκνωµένες ζωοτροφές ΧΖ...: Χονδροειδείς ζωοτροφές 14

19 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την παρούσα µεταπτυχιακή εργασία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί µια µελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά και επιγραµµατικά στα πρώτα έξι κεφάλαια της εργασίας γενικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της προβατοτροφίας και το είδος του προβάτου. Στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιµα να λαµβάνονται υπόψη κατά την ίδρυση (σχεδιασµό) µιας οποιασδήποτε προβατοτροφικής επιχείρησης, και εποµένως απαιτούνται και στην υπό µελέτη επιχείρηση. Στα πρώτα δύο κεφάλαια γίνεται µια εισαγωγή στην κτηνοτροφία και ειδικότερα στην προβατοτροφία. Γίνεται αναφορά στην ιστορία και καταγωγή του προβάτου, και παρουσιάζονται στοιχεία για την ευρωπαϊκή και την ελληνική προβατοτροφία. Περισσότερο εκτενής αναφορά γίνεται στα χαρακτηριστικά της ελληνικής προβατοτροφίας και κυρίως στα προβλήµατα και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Στο 3ο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τις εγχώριες (ελληνικές) φυλές προβάτου, καθώς και για την αναπαραγωγή, τη γαλακτοπαραγωγή και τη µηχανική άµελξη των προβάτων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε µια µελέτη ίδρυσης µιας προβατοτροφικής επιχείρησης, όπως η επιλογή της ενδεικνυόµενης φυλής προβάτου, το εφαρµοζόµενο σύστηµα αναπαραγωγής, η επιλογή του ενδεικνυόµενου αµελκτικού συγκροτήµατος, κ.ά. Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη διατροφή των προβάτων (προβατινών, αρνιών, κριαριών). Στοιχεία, που µετά τον προσδιορισµό των σκοπών και στόχων µιας υπό ίδρυση προβατοτροφικής επιχείρησης, µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την µελέτη ίδρυσης αυτής, όπως για παράδειγµα η ηλικία πώλησης των αρνιών που επηρεάζει και τις ανάγκες τους σε διατροφή και στέγαση, η χρήση βοσκής, κ.ά. Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τοµέα της υγιεινής µιας προβατοτροφικής επιχείρησης (υγιεινή προβάτων, προσωπικού, µηχανηµάτων), µε εκτενή αναφορά στις φροντίδες για σωστή υγιεινή των προβάτων. Στοιχεία, που πρέπει να τηρούνται εν κατακλείδι για την οικονοµική επιτυχία της κάθε εκτροφής, και που για να τηρηθούν πρέπει εξαρχής (κατά την ίδρυση) να λαµβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγµα η υγιεινή των νεογέννητων που απαιτεί την ύπαρξη, άρα και πρόβλεψη, χώρων τοκετών, κ.ά. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για τον σταβλισµό των προβάτων, που αφορούν γενικές αρχές, κατασκευαστικά στοιχεία, αναγκαίους και µη χώρους για την σχεδίαση ποιµνιοστασίων, περιβαλλοντικές συνθήκες σταβλισµού των προβάτων και απαιτήσεις ελληνικής νοµοθεσίας. Στοιχεία, που λαµβάνονται υπόψη στη σχεδίαση 15

20 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (µελέτη ίδρυσης) των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µιας οποιασδήποτε προβατοτροφικής επιχείρησης για έναν ορθό και ενδεδειγµένο σταβλισµό προβάτων. Στα επόµενα τρία και τελευταία κεφάλαια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την συγκεκριµένη και εξεταζόµενη υπό ίδρυση προβατοτροφική επιχείρηση δυναµικότητας 500 προβατινών της εργασίας αυτής. Ειδικότερα, στο 7ο κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία (γενικά και ειδικά) που θα ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η επιλογή του τόπου εγκατάστασης αυτής, ο σκοπός και ο στόχος της εκτροφής, η εκτρεφόµενη φυλή προβάτου, το εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής, κ.ά. Στο 8ο κεφάλαιο αναλύονται στοιχεία ζωοτεχνικής οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα το σύστηµα σταβλισµού, η προµήθεια των προβάτων, η σύνθεση (δοµή) του ζωικού πληθυσµού, η αναπαραγωγική διαδικασία, οι ζωοτεχνικοί χειρισµοί, κ.ά. Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που αφορά την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων, και περιγράφονται αναλυτικά στοιχεία µελέτης ίδρυσης της προβατοτροφικής επιχείρησης, όπως για παράδειγµα τεχνική περιγραφή του έργου, διαχείριση και διάθεση αποβλήτων σταβλικών εγκαταστάσεων, διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι, κ.ά. Ο σχεδιασµός και η χωροθέτηση των κτηνοτροφικών εγκατάσεων της επιχείρησης έγιναν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή (κατά νόµο και ζωοτεχνική πρακτική): α) η λειτουργία της τόσο σε συνθήκες µονίµως ενσταβλισµένης εκτροφής (εντατική εκτροφή) όσο και σε συνθήκες µη µονίµως ενσταβλισµένης εκτροφής (ηµιεντατική εκτροφή), και β) η τυχόν µελλοντική επέκτασή της. Μετά την ίδρυση και κατασκευή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα πλαίσια λειτουργίας της, κρίνεται αναγκαία η από οικονοµικής πλευράς αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης εντατικού ή ηµιεντατικού συστήµατος εκτροφής, µε τη χρήση τεχνητού λειµώνα ή και παρακείµενου κοινοτικού βοσκότοπου. 16

21 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «κτηνοτροφία», σύµφωνα µε την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβάνεται στον όρο «γεωργία», ο οποίος υποδηλώνει τη συστηµατοποιηµένη γνώση και πράξη χειρισµού των φυτών και των ζώων, µε σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση των διατροφικών και όχι µόνο αναγκών των κοινωνιών. ηλαδή, η κτηνοτροφία αποτελεί κλάδο της γεωργίας ο οποίος ασχολείται µε τη συστηµατική εκτροφή αγροτικών ζώων (Εικόνα 1.1), µε σκοπό την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Όµως, επειδή η ικανοποίηση των αναγκών των ανεπτυγµένων κοινωνιών γίνεται, κυρίως, µε τελικά καταναλωτικά αγαθά, ο όρος «κτηνοτροφία» περιλαµβάνει και τον µετασυλλεκτικό χειρισµό και την πρώτη µεταποίηση των πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων. Εικόνα 1.1 Αρσενικά πρόβατα (κριάρια). Τα προϊόντα που παράγονται από την άσκηση της κτηνοτροφίας, όπως το κρέας, το γάλα, τα αυγά, κλπ., είναι απαραίτητα για τη διατροφή του ανθρώπου και χαρακτηρίζονται ως προϊόντα υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας. Επίσης, µε την κτηνοτροφία παράγονται πολύτιµες πρώτες ύλες, απαραίτητες για πολλούς βιοµηχανικούς κλάδους και ικανές να καλύψουν και άλλες ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι π.χ. τα δέρµατα, το µαλλί και το µετάξι για ένδυση. Αυτοί µάλιστα είναι και οι βασικότεροι λόγοι που το ύψος της παραγωγής ζωικών προϊόντων έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την οικονοµία κάθε χώρας. Αλλωστε, µέτρο σύγκρισης του βιοτικού επιπέδου µεταξύ των λαών αποτελεί η κατανάλωση κτηνοτροφικών προϊόντων και, κυρίως, η κατανάλωση κρέατος, γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 17

22 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Η κτηνοτροφία παράγει τα προϊόντα της, µετατρέποντας τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής (όπως είναι π.χ. οι ζωοτροφές, τα υπολείµµατα και τα παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής, κ.ά.) σε αρίστης ποιότητας ζωικές πρωτεΐνες, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διατροφή του ανθρώπου. Στην πραγµατικότητα η κτηνοτροφία αποτελεί ένα εκτεταµένο «βιολογικό εργοστάσιο» µετατροπής γεωργικών προϊόντων και βοσκήσιµης ύλης σε ζωικά προϊόντα. Το «εργοστάσιο» αυτό αποτελεί βασική υποδοµή για κάθε αγροτικό χώρο και πρέπει, µε τεχνικά εφικτές και οικονοµικά συµφέρουσες µεθόδους και µε κοινωνικά αποδεκτές παρεµβάσεις, να καταστεί τεχνικά αποτελεσµατικό, οικονοµικά βιώσιµο, περιβαλλοντικά ελάχιστα οχληρό και κοινωνικά ωφέλιµο. Με αυτόν τον τρόπο, γεωργία και κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες, αφού: α) η γεωργία αποτελεί τη βασικότερη πηγή εξασφάλισης ζωοτροφών για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και β) η κτηνοτροφία συµβάλλει αποφασιστικά στην αναζωογόνηση της γης µε την κοπριά που παράγει. Βασικοί συντελεστές για την παραγωγή ζωικών προϊόντων είναι επιγραµµατικά η γη, οι διαθέσιµες πηγές ζωοτροφών, το κεφάλαιο, η εργασία, κ.ά. Οι συντελεστές αυτοί (Σχήµα 1.1) µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους παράγοντες που σχετίζονται µε το γενετικό δυναµικό των εκτρεφόµενων ζώων και η δεύτερη κατηγορία τους παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος διαβίωσης και παραγωγής των ζώων. Χωρίς την εξασφάλιση αυτών των συντε- Σχήµα 1.1 Βασικοί συντελεστές της ζωικής παραγωγής (Ρογδάκης, 2000 & 2010). Ζωικό Υλικό Είδος Φυλή Πληθυσµός Επιλογή Στάδια Ακρίβεια Ένταση, κλπ. Σύστηµα σύζευξης Αµιγής αναπαραγωγή ιασταύρωση Αγορά (κόστος παραγωγικών παραγόντων διάθεση προϊόντων) Γενετικό υναµικό Παραγωγή ζωικών προϊόντων (ποσότητα ποιότητα) Περιβάλλον Αγορά (κόστος παραγωγικών παραγόντων διάθεση προϊόντων) Οικολογικοί Παράγοντες Κλίµα Έδαφος, κλπ. ιατροφή Ζωοτροφές, Σύστηµα διατροφής, κλπ. ιατήρηση Σύστηµα, Εγκαταστάσεις, κλπ. Νοµοθετικές ιατάξεις Προστασία, Φάρ- µακα, Απόβλητα, κλπ. 18

23 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών λεστών δεν είναι δυνατή η παραγωγή ζωικών προϊόντων. Όµως, για µια ανεπτυγµένη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία, δεν αρκούν µόνο αυτοί οι συντελεστές. Σήµερα, η κτηνοτροφία δεν ασκείται για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας σε κρέας, γάλα και µαλλί, όπως γινόταν πριν από πολλά χρόνια. Ασκείται κυρίως για οικονοµικό όφελος. Έτσι, πρέπει να εφαρµόζονται σύγχρονες ζωοτεχνικές µέθοδοι παραγωγής, σωστή διαχείριση και να εξασφαλίζονται βελτιωµένα ζώα, ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα. O oρθολογικά σκεπτόµενος κτηνοτρόφος αναλύει και συνδυάζει, στα πλαίσια που ορίζουν οι συνθήκες της αγοράς, τους συντελεστές αυτούς, µε στόχο τη διαµόρφωση ολοκληρωµένων συστηµάτων εκτροφής, τα οποία να µεγιστοποιούν το οικονοµικό όφελος της παραγωγικής δραστηριότητας. Όµως, η κτηνοτροφία δεν επηρεάζεται µόνο από τις τεχνικές εξελίξεις, αλλά και από ποικίλους άλλους, κυρίως, οικονοµικούς παράγοντες, όπως είναι: α) οι εξελίξεις στη ζήτηση των παραγόµενων προϊόντων, β) οι εξελίξεις στις τιµές των προϊόντων και στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά, (γ) η ακολουθούµενη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις οικονοµική πολιτική. Είναι βέβαιο ότι οι παράγοντες αυτοί θα διαµορφώσουν στο µέλλον ένα λιγότερο προστατευτικό και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξάσκησης του επαγγέλµατος του κτηνοτρόφου και θα αυξήσουν τις πιέσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του κλάδου. Επίσης, σηµαντικοί παράγοντες για να δηµιουργήσουµε µια ανεπτυγµένη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία, είναι η επεξεργασία, η τυποποίηση και η σωστή παρουσίαση των ζωικών προϊόντων στην αγορά. Ακόµη, η άσκηση της κτηνοτροφίας πρέπει να στηριχτεί σε πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας, τα οποία να ικανοποιούν τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και, ταυτόχρονα, να ανταποκρίνονται επιτυχώς στο διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό. Η παραγωγή προϊόντων µε υψηλά επίπεδα ποιότητας και υγιεινής, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συστηµάτων ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον, κυρίως στο έδαφος και τη χλωρίδα, και η διασφάλιση των «δικαιωµάτων των ζώων» (ευζωΐα), του animal welfare, όπως διατυπώνεται στην ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βασικές συνιστώσες της ζωικής παραγωγής. Η ζωική παραγωγή ή διαφορετικά η κτηνοτροφία, ως σύνολο, απαρτίζεται και από επιµέρους κλάδους, τους οποίους αποτελούν τα διάφορα είδη αγροτικών ζώων. Πρόκειται κυρίως για τους κλάδους της βοοτροφίας, της προβατοτροφίας, της αιγοτροφίας, της χοιροτροφίας, της πτηνοτροφίας, των υδατοκαλλιεργειών, των µικρών αγροτικών ζώων (π.χ. ορνιθοτροφίας, κονικλοτροφίας), των γουνοφόρων ζώων, κ.ά. Στη ζωική παραγωγή ανήκει και η σηροτροφία, ενώ η µελισσοκοµία θεωρείται ότι βρίσκεται στο µεταίχ- µιο µεταξύ της ζωικής και της φυτικής παραγωγής. (Γεωργούδης, κ.συν 1. (1999), Ρογδάκης (2000, 2002, 2006 & 2010), Ζυγογιάννης (1999), Παπαδόπουλος (2007), ΥΠΑΑΤ 2 (2007α & 2007β), Βακάκης (2007)). 1 κ.συν.: και συνεργάτες. 2 ΥΠΑΑΤ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 19

Εκτροφή Μηρυκαστικών

Εκτροφή Μηρυκαστικών Εκτροφή Μηρυκαστικών Θεματική ενότητα 1: Εκτροφή προβάτων & αιγών- Στατιστικά στοιχεία Ζωικού Κεφαλαίου. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκων: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ (µε βάση προτάσεις & συµπεράσµατα των περιφερειακών µελετών της νέας ΚΑΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Κρεατοπαραγωγή 1/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη Στο άρθρο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 4: Γενικές Αρχές Διατροφής Μηρυκαστικών 1/4 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα: ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ Συστήματα εκτροφής στην αιγοπροβατοτροφία Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1 : ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ Ελληνικές φυλές προβάτων 1/2 ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΦΥΛΕΣ Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Βοοτροφία 2/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Προβατοστάσιο Γ.Π.Α.-1

Προβατοστάσιο Γ.Π.Α.-1 Προβατοστάσιο Γ.Π.Α.-1 Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας Τμήμα ΕΖΠ&Υ Γ.Π.Α. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Αντικειμενικοί στόχοι του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 5: Βιολογική Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 6: Παράγοντες που Επιδρούν στην Ποσότητα και τη Σύσταση του Παραγόμενου Γάλακτος, 1ΔΩ

Γαλακτοκομία. Ενότητα 6: Παράγοντες που Επιδρούν στην Ποσότητα και τη Σύσταση του Παραγόμενου Γάλακτος, 1ΔΩ Γαλακτοκομία Ενότητα 6: Παράγοντες που Επιδρούν στην Ποσότητα και τη Σύσταση του Παραγόμενου Γάλακτος, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βουστάσιο ΓΠΑ. Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα ΕΖΠ&Υ Γ.Π.Α. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

Βουστάσιο ΓΠΑ. Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα ΕΖΠ&Υ Γ.Π.Α. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Βουστάσιο ΓΠΑ Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα ΕΖΠ&Υ Γ.Π.Α. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Χαρισμιάδου Μαρία Αντικειμενικοί στόχοι του εργαστηρίου 1 Η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη Κυριάκος Παλασίδης Γεωπόνος ΑΠΘ Γενικός Διευθυντής ΒΙΟΕΛΛΑΣ Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη Η βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας

Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας Χριστίνα Λίγδα Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους.

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Αλέξανδρος Στεφανάκης. Δρ, Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Εξωτερ. Συνεργάτης ΕΘΙΑΓΕ, Μέλος Διοικούσης Επιτροπής ΓΕΩΤΕΕ Παρ/μα Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του. λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πρώτες εκτιμήσεις κατά τα τελευταία δυο έτη

Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του. λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πρώτες εκτιμήσεις κατά τα τελευταία δυο έτη Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πρώτες εκτιμήσεις κατά τα τελευταία δυο έτη Χ. Παπαδόπουλος και Α. Στάμος Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 3: Διατροφή Αναπτυσσόμενων Μηρυκαστικών 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 4: Γενικές Αρχές Διατροφής Μηρυκαστικών 3/4 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Θεματική ενότητα 3. (6. Φυλές αιγών) Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. AGRI 2010 EVAL 02 Για τη Γ Agri Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύνοψη Νοέμβριος 2011 Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 7: Διατροφή και ποιότητα κτηνοτροφικών προϊόντων 1/4 Εισαγωγή ορισμός της ποιότητας Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ»

Περίληψη ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ» Περίληψη «ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΩΣ ΠΟΠ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΓKΡΙΘΕΝ ΉΔΗ ΑΡΝΑΚΙ, ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ» Prof. Goulas Panagiotis ΈΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε άτομο, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 1653 Άρτα, 03/04/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Γαλακτοκομίας. Η συμβολή της βιομηχανίας και των μικρών τυροκομείων

Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Γαλακτοκομίας. Η συμβολή της βιομηχανίας και των μικρών τυροκομείων Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Γαλακτοκομίας. Η συμβολή της βιομηχανίας και των μικρών τυροκομείων Θεοφ. Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμαβκιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Αικ. Μυλωνά Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 3: Διατροφή Αναπτυσσόμενων Μηρυκαστικών 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Βασική Παραγωγική Δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου

ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Βασική Παραγωγική Δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Βασική Παραγωγική Δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου Φώτιος Βακάκης, Δρ. Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ

Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πλατφόρµα Αγροδιατροφής Τοµέας: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ, ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Θεματική ενότητα 3. (5. Ελληνικές φυλές προβάτων) Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Η γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 84 1ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

χώρα εκτροφής Η Γαλλία διαθέτει 13 εκ. εκτάρια χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη, που αποτελούν βάση διατροφής για τα βοοειδή.

χώρα εκτροφής Η Γαλλία διαθέτει 13 εκ. εκτάρια χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη, που αποτελούν βάση διατροφής για τα βοοειδή. χώρα εκτροφής Η Γαλλία διαθέτει 13 εκ. εκτάρια χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη, που αποτελούν βάση διατροφής για τα βοοειδή. Ο µεγάλος φυσικός αυτός πλούτος, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Θεματική ενότητα 3 Συστήματα παραγωγής στην εκτροφή των αγροτικών ζώων Τμήμα: ΕπιστήμηςΖωικήςΠαραγωγής& Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Συστήματα παραγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Υγείας των ζώων στις βιολογικές εκτροφές

Προβλήματα Υγείας των ζώων στις βιολογικές εκτροφές Προβλήματα Υγείας των ζώων στις βιολογικές εκτροφές Ευτυχία Ξυλούρη Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διατροφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.3. 3.3.4. Νομοθετικό πλαίσιο,προδιαγραφές, Κανονισμοί ΕΚ 834/07,889/08 KA3 ICT SUB-PROGRAMME-

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Γαλακτοπαραγωγή 2/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πλατφόρμα Αγροδιατροφής Τομέας: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ, ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) Μπόσης Ιωάννης, Καθηγητής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας Προς Αθήνα 1/7/2014 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αρ.Πρωτ.:77 και Τροφίμων κο Γ. Καρασμάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Π. Κουκουλόπουλο Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΑΘΗΜΑ : ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Γ.Π.Α. 1. ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ (Μ. ΧΑΡΙΣΜΙΑΔΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Φριζάρτα ΠΡΟΒΑΤΟ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Φριζάρτα ΠΡΟΒΑΤΟ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟ ΦΥΛΗΣ Φριζάρτα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΔΡΑΣΗ 3.4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα : ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ. Αίγες Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Η αίγα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Ενότητα 3: Αιγοπρόβατα (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής Διδάσκοντες: Παναγάκης Παναγιώτης, Μπριασούλης Δημήτρης Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΜΕΓΜΑ ΥΠΕΡ : Ποιότητα και Αποδοτικότητα εργασίας. Έλεγχος και εποπτεία κοπαδιού. Μείωση του Χρόνου αρµέγµατος. Ασφαλές και υγιεινό γάλα. ΚΑΤΑ : Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια Διαφοροποίηση Αγορών Εξοικονόμηση κόστους με χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Α.Π.Ε.

Εξωστρέφεια Διαφοροποίηση Αγορών Εξοικονόμηση κόστους με χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Α.Π.Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Εξωστρέφεια Διαφοροποίηση Αγορών Εξοικονόμηση κόστους με χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Α.Π.Ε. Ο αγροτοδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://www.ap.teithe.gr/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγροτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%)

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνάφεια/επάρκ εια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας 2. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την παραγωγή και τις εξαγωγές λευκού τυριού στη Βουλγαρία

Έρευνα για την παραγωγή και τις εξαγωγές λευκού τυριού στη Βουλγαρία Έρευνα για την παραγωγή και τις εξαγωγές λευκού τυριού στη Βουλγαρία 1. Γενικά 1.1. Κτηνοτροφία ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία Μαΐου 2009 του βουλγαρικού Τπουργείου Γεωργίας και Σροφίμων (Διεύθυνση «Αγροστατιστική»),

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι γενότυποι και για ποιο σύστημα εκτροφής; Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ποιοι γενότυποι και για ποιο σύστημα εκτροφής; Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης Ποιοι γενότυποι και για ποιο σύστημα εκτροφής; Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης Συστήματα εκτροφής Συστήματα εκτροφής Μετακινούμενα ποίμνια νομαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (µε βάση προτάσεις & συµπεράσµατα των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα