Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ ΡΥΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΙΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΠΡΟΒΑΤΙΙΝΩΝ Μεταπτυχιακός φοιτητής ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΙΟΛ ΑΣΗΣ Επιβλέπων: Μπιζέλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ ΑΘΗΝΑ, Νοέµβριος 2010

2

3 ΓΕΩΠΟΝΙΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ ΡΥΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΙΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΠΡΟΒΑΤΙΙΝΩΝ Μεταπτυχιακός φοιτητής ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΙΟΛ ΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μπιζέλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων) Μενεγάτος Ιωάννης, Καθηγητής ΓΠΑ Τσιµπούκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ Χαρισµιάδου Μαρία, Λέκτορας ΓΠΑ

4

5 Αφιερωµένη στην οικογένειά µου

6 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργει ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ηµήτριος Χ. Γιολδάσης Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ Αθήνα Περίληψη Η ελληνική προβατοτροφία αποτελεί έναν δυναµικό κλάδο, τόσο ως προς το υφιστάµενο ζωικό κεφάλαιο όσο και ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Με την παρούσα διατριβή παρουσιάζεται µια µελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. Αρχικά, περιγράφονται και αναλύονται όλα εκείνα τα απαραίτητα και χρήσιµα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ίδρυση (σχεδιασµό) µιας οποιασδήποτε προβατοτροφικής επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν: α) ζωοτεχνικά στοιχεία προβάτων (φυλές, αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή, µηχανική άµελξη), β) στοιχεία διατροφής προβάτων (αρνιών, προβατινών, κριαριών, βόσκησης), γ) στοιχεία υγιεινής προβατοτροφικής επιχείρησης (προβάτων, προσωπικού, µηχανηµάτων), δ) στοιχεία σταβλισµού προβάτων (αρχές σχεδίασης, περιβαλλοντικές συνθήκες). Ακολούθως, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζεται µελέτη ίδρυσης συγκεκριµένης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. Ειδικότερα αναλύονται: α) τα γενικά και ειδικά στοιχεία που αφορούν τον σχεδιασµό της επιχείρησης, π.χ. επιλογή τόπου εγκατάστασης, εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής, β) τα στοιχεία ζωοτεχνικής οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, π.χ. σύστηµα σταβλισµού, αναπαραγωγική διαδικασία, γ) τα ειδικά στοιχεία που αφορούν στην µελέτη για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, π.χ. τεχνική περιγραφή του έργου, διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στα πλαίσια της µελέτης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, παρουσιάζεται και περιγράφεται το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων. Λέξεις κλειδιά: Πρόβατο, Ποιµνιοστάσιο, Σταβλισµός, Αδειοδότηση 2

7 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών STUDY REGARDING THE SETTING UP OF A SHEEP BREEDING BUSINESS WITH THE CAPACITY OF HOUSING 500 EWES Dimitrios C. Gioldasis Department of Animal Science and Aquaculture Laboratory of Animal Breeding and Husbandry Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens, Abstract Greek sheep breeding constitutes a dynamic sector regarding both the existing animal capital and the quantity and quality of the products which are produced. This thesis/paper presents a study with regard to setting up a sheep breeding business with the capacity of housing 500 ewes. First, we describe and analyze all that necessary and useful data which needs to be taken into account during the planning stages of any sheep breeding business. This data regards: a) data pertaining to animal husbandry (breeds, reproduction, production of milk, mechanical milking), b) data pertaining to feeding the animals (sheep, ewes, rams, grazing), c) data pertaining to the hygiene of the sheep breeding business (sheep, personnel, machinery),d) data pertaining to the housing of the sheep (planning principles, environmental conditions). Next, using the data mentioned above as a basis, we present a study with regard to setting up a specific sheep breeding business with the capacity to produce 500 ewes. Specifically we analyze the following: a) the general and particular data which has to do with planning the business, e.g. choice of location, the rearing system which will be implemented, b) the data which has to do with the organization and function of the business, e.g. housing system, reproductive procedure, c) the specific data which pertains to the study which is necessary so that the permit to set up and operate the business may be issued e.g. technical description of the project, liquid waste management and disposal, assessment of the impact on the environment. We present and describe the legislation that governs the procedure of issuing a permit to set up and operate sheep folds in Greece, within the framework of the study which regards issuing permits to set up and operate businesses. Key words: Sheep, Sheep fold, Sheep housing, Issuing a permit 3

8

9 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ Γενικά Καταγωγή Ζωολογική ταξινόµηση Ευρωπαϊκή προβατοτροφία Γαλακτοπαραγωγός προβατοτροφία Κρεατοπαραγωγός προβατοτροφία Ευρωπαϊκή πολιτική Ελληνική προβατοτροφία Ιστορικό εκτροφής προβάτων Θέση της προβατοτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία Χαρακτηριστικά ελληνικής προβατοτροφίας Αριθµός εκµεταλλεύσεων & µέγεθος προβατοτροφικών µονάδων Παραγωγή πρόβειου γάλακτος Παραγωγή πρόβειου κρέατος Προβλήµατα του κλάδου Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Ελληνική πολιτική ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Φυλές προβάτων Εγχώριες φυλές προβάτου Εγχώριες ορεινές φυλές Εγχώριες πεδινές φυλές Εγχώρια λεπτόουρα οµοιόµαλλα

10 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Εγχώρια παχύουρα, ηµιπαχίουρα αναµικτόµαλλα Εγχώρια παχύουρα, ηµιπαχίουρα οµοιόµαλλα Αναπαραγωγή Γεννητικό σύστηµα προβάτου Αναπαραγωγικές ορµόνες - Ορµονικός έλεγχος της αναπαραγωγής Ενήβωση Γενετική ωρίµανση Κυοφορία Τοκετός Εφαρµοζόµενη υποστηριζόµενη αναπαραγωγή στο πρόβατο Αναπαραγωγικές αποδόσεις Παράγοντες εκτίµησης της αναπαραγωγικής ικανότητας Γαλακτοπαραγωγή Ο µαστός Ανατοµία και µορφολογία του µαστού Λειτουργία του µαστού Ορµονική βάση γαλακτοπαραγωγής Αντανακλαστικό της καθόδου του γάλακτος Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της γαλακτοπαραγωγής Μηχανική άµελξη Σκοπός της µηχανικής άµελξης Αµελκτήριο Υποδοµές και µηχανήµατα µηχανικής άµελξης Αίθουσα (χώρος) άµελξης Αµελκτική µηχανή Σχηµατική περιγραφή αµελκτικής µηχανής Λειτουργία αµελκτικής µηχανής Τύποι αµελκτικών συγκροτηµάτων (αµελκτικών µηχανών) Τεχνική εφαρµογής µηχανικής άµελξης Αµελκτικότητα προβάτων Κρίσιµα σηµεία επιλογής αµελκτικού συγκροτήµατος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ιατροφή προβατινών ιατροφή κατά την περίοδο οίστρων-οχειών (περι-οιστρική περίοδος) ιατροφή κατά την κυοφορία Αρχική φάση κυοφορίας (0-30 ηµέρες)

11 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών Ενδιάµεση φάση κυοφορίας (30-90 ηµέρες) Τελευταία φάση κυοφορίας ( ηµέρες) ιατροφή κατά την περίοδο γαλακτοπαραγωγής ιατροφή κατά την πρώτη φάση της γαλακτικής περιόδου ιατροφή κατά την δεύτερη φάση της γαλακτικής περιόδου ιατροφή κατά την ξηρά περίοδο ιατροφή αναπτυσσόµενων αρνιών ιατροφή θηλαζόντων αρνιών ιατροφή αρνιών µετά τον απογαλακτισµό ιατροφή παχυνόµενων αρνιών ιατροφή αρνιών αντικατάστασης ιατροφή κριαριών Προγραµµατισµός βόσκησης προβατινών Πίνακες θρεπτικών αναγκών προβάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Υγιεινή προβάτων Φροντίδες για την προστασία από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος Φροντίδες για σωστό σταβλισµό Φροντίδες για υγιεινή των λειτουργιών του προβάτου Υγιεινή της διατροφής Υγιεινή της αναπαραγωγής Υγιεινή των νεογέννητων Υγιεινή της γαλακτοπαραγωγής και της άµελξης Υγιεινή του δέρµατος Υγιεινή των νυχιών-κεράτων Άσκηση του σώµατος Περιποίηση τραυµάτων Απολύµανση - Αντισηψία - Ασηψία Τρόποι φυσικής απολύµανσης Τεχνητή (χηµική) απολύµανση Προληπτική υγιεινή Υγιεινή προσωπικού Υγιεινή µηχανηµάτων και σκευών Στοιχεία σχετικού νοµοθετικού πλαισίου της Ε.Ε

12 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Γενικές αρχές σχεδίασης προβατοστασίων Περιβαλλοντικές συνθήκες σταβλισµού προβάτων Θερµοκρασία Υγρασία Αερισµός Φωτισµός Στοιχεία στέγασης προβάτων Χώροι προβατοστασίων Απαιτήσεις ελληνικής νοµοθεσίας Απαιτήσεις χώρων σταβλισµού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Γενικά στοιχεία σχεδιασµού της επιχείρησης (προβατοστάσιο) Επιλογή τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης Στόχος και σκοπός της επιχείρησης Εκτρεφόµενη φυλή προβάτου Εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής Κλιµατικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης Βαθµός εκµηχάνισης της επιχείρησης Ειδικά στοιχεία σχεδιασµού της επιχείρησης (προβατοστάσιο) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Σύστηµα σταβλισµού Προµήθεια προβάτων Αναπαραγωγική διαδικασία Σύνθεση (δοµή) του ζωικού πληθυσµού Ανανέωση του ζωικού πληθυσµού Χειρισµοί του ζωικού πληθυσµού Χειρισµοί διατροφής Χειρισµοί αναπαραγωγής Χειρισµοί αρνιών Χειρισµοί απογαλακτισµού

13 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών Χειρισµοί άµελξης Χειρισµοί υγιεινής Λοιποί γενικοί χειρισµοί ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Νοµοθετικό πλαίσιο έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων Ελάχιστες αποστάσεις από οικισµούς οδικό δίκτυο Ελάχιστες αποστάσεις από υδάτινους πόρους Ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων Ελάχιστη έκταση γεωτεµαχίου-γηπέδου Θέση των εγκαταστάσεων εντός του γεωτεµαχίου-γηπέδου ιαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας για πολύ µικρές µονάδες Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας για µικρές µονάδες Έκδοση άδειας λειτουργίας & ίδρυσης για µεσαίες και µεγάλες µονάδες Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης ιαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στοιχεία µελέτης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Συνοπτική περιγραφή του έργου Περιγραφή του έργου Γεωγραφική θέση κατάσταση περιβάλλοντος χρήση φυσικών πόρων Τεχνική περιγραφή του έργου Απόβλητα εγκαταστάσεων ιαχείριση και διάθεση αποβλήτων σταβλικών εγκαταστάσεων ιαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης ιαχείριση λοιπών απορριµµάτων οικιακού τύπου ιαχείριση νεκρών και αρρώστων προβάτων Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι Κόστος ίδρυσης της προβατοτροφικής επιχείρησης Εσοδα έξοδα 1ου έτους λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

14 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1: Κατάταξη κτηνο-πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες (Οµάδα 7) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις-ερωτηµατολόγιο ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3: Νοµαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4: Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5: Ελάχιστες αποστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην οικόσιτων ζώων) από τα όρια οικισµών, πόλεων, κλπ., σε µέτρα (ΥΑ 83840/3591/ ΦΕΚ 1 /1987) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6: Ελάχιστες αποστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην των οικόσιτων ζώων) από ξενοδοχεία, λοιπά τουριστικά καταλύµατα, στρατόπεδα, εργοστάσια, εργαστήρια, Μοναστήρια, κλπ., σε µέτρα (ΚΥΑ (υγιειονοµική διάταξη) Υ1β/2000/ ΦΕΚ 343Β/ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7: Όγκος ζωικών αποβλήτων ΠΙΝΑΚΑΣ 9.8: Περιεκτικότητα ζωικών αποβλήτων (ΥΑ 85167/820/200- ΦΕΚ 477Β/2000 «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής») ΠΙΝΑΚΑΣ 9.9: Ενδεικτικές διαστάσεις µονοθαλάµων σηπτικών δεξαµενών (Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/ ΦΕΚ 138Β/ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.10: Απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια απορροφητικών βόθρων (Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/ ΦΕΚ 138Β/ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.11: Μέλη Επιτροπής Σταβλισµού ΠΙΝΑΚΑΣ 9.12: Καθορισµός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων (ΚΥΑ 5888/2004 ΦΕΚ 355Β/ )

15 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3.1: Αποδόσεις ελληνικών και ξένων φυλών προβάτων...39 Πίνακας 3.2: Επιλογή αµελκτικής µηχανής ανάλογα µε το µέγεθος των ποιµνίων (η τεχνική της άµελξης δεν προβλέπει τη διαδικασία της µάλαξης µε τη µηχανή)...69 Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά εκτίµησης της θρεπτικής κατάστασης των προβατινών...73 Πίνακας 4.2: Ανάγκες συντήρησης προβατινών και κριών...89 Πίνακας 4.3: Ανάγκες γαλακτοπαραγωγών προβατινών (πλέον των αναγκών συντήρησης), ανά Kg παραγόµενου γάλακτος...89 Πίνακας 4.4: Ηµερήσιες ανάγκες κυοφορίας προβατινών (πλέον των αναγκών συντήρησης), ανάλογα µε το ΣΒ και το βάρος των κυοφορούµενων αρνιών (ΒΚΑ)...90 Πίνακας 4.5: Ηµερήσιες ανάγκες παχυνόµεων αρνιών...90 Πίνακας 4.6: Ανάγκες αναπτυσσοµένων αρνιών αναπαραγωγής...91 Πίνακας 5.1: Επίδραση έλλειψης βιταµινών στα ζώα...99 Πίνακας 6.1: Άριστες θερµοκρασίες περιβάλλοντος προβάτων Πίνακας 6.2: Ανάγκες προβάτων σε αερισµό Πίνακας 6.3: Απαιτούµενη επιφάνεια στέγασης προβάτου Πίνακας 6.4: Ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια στέγασης προβάτου Πίνακας 6.5: Απαιτούµενη επιφάνεια (m 2 ) στέγασης προβάτου αναλόγως του τύπου δαπέδου Πίνακας 6.6: Απαιτούµενη επιφάνεια (m 2 ) στέγασης προβάτου αναλόγως της φυλής Πίνακας 6.7: Απαιτήσεις νοµοθεσίας για την ελάχιστη-συνιστώµενη επιφάνεια σταβλισµό προβάτων (ΥΑ /2005 ΦΕΚ 1413Β/ ) Πίνακας 9.13: Ανάλυση κόστους επένδυσης για την ολοκλήρωση της ίδρυσης και εγκατάστασης της προβατοτροφικής επιχείρησης Πίνακας 9.14: Εσοδα έξοδα 1ου έτους λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης

16 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1.1: Βασικοί συντελεστές της ζωικής παραγωγής...18 Σχήµα 3.1 Οιστρικός κύκλος προβατίνας...48 Σχήµα 3.2: Σχηµατική παράσταση της εσωτερικής δοµής του µαστού...56 Σχήµα 3.3: Σχηµατική παράσταση αµελκτικής µηχανής µε αγωγό γάλακτος...64 Σχήµα 6.1: Φυσικός αερισµός ανοικτού στάβλου ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ Σκαρίφηµα 9.1: Σκαρίφηµα εγκαταστάσεων εντός του γεωτεµαχίου Σκαρίφηµα 9.2: Σκαρίφηµα χώρων ποιµνιοστασίου (12 x 99 µέτρων) Σκαρίφηµα 9.3: Σκαρίφηµα χώρων άµελξης, αποθήκευσης γάλακτος, σταβλιτών, γραφείων & W.C (15,5 x 12 µέτρων)

17 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1: Αρσενικά πρόβατα (κριάρια)...17 Εικόνα 2.1: Πρόβατο φυλής Karakul...21 Εικόνα 2.2: Πρόβατα (ηµιορεινή περιοχή)...27 Εικόνα 3.1: Καραγκούνικα πρόβατα...42 Εικόνα 3.2: Χειρονακτική άµελξη προβατινών...62 Εικόνα 3.3: Αµελκτήριο προβάτων...63 Εικόνα 3.4: Αµελκτήριο κυκλικού τύπου...66 Εικόνα 4.1: Κάδος τεχνητού θηλασµού αρνιών...84 Εικόνα 4.2: Αυτόµατη µηχανή τεχνητού θηλασµού αρνιών...84 Εικόνα 5.1: Σταβλισµός προβατινών...96 Εικόνα 5.2: Για να έχουν τα ζώα καθαρό φρέσκο νερό θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος (Ε.Ε.Γ.Ε.) Εικόνα 6.1: Σύγχρονο προβατοστάσιο Εικόνα 6.2: Προβατοστάσια θερµοκηπιακού τύπου. (Ηλεκτρονική διεύθυνση: Εικόνα 6.3: Αµελκτήριο κυκλικού τύπου Εικόνα 6.4: Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου. (Πηγή: Εικόνα 6.5: Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου. (Πηγή: Εικόνα 6.6: Κούρεµα προβάτων Εικόνα 7.1: Σχεδιασµός προβατοστασίου σε Η/Υ Εικόνα 7.2: Η περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης (εικόνα από το google earth) Εικόνα 7.3: Ηµιτελές προβατοστάσιο θερµοκηπιακού τύπου (Περιοχή: Πηγή Τρικάλων) Εικόνα 7.4: Προβατοστάσιο µεταλλικής κατασκευής (Περιοχή: Πηγή Τρικάλων) Εικόνα 8.1: Ελεύθερος σταβλισµός προβάτων (Κρανίδι Αργολίδος) Εικόνα 8.2: Σταβλισµός προβάτων σε οµάδες ( αλαµανάρα Άργους) Εικόνα 8.3: Κατά την είσοδο νέων ζώων στην εκτροφή, αν ο έλεγχος δεν είναι αυστηρός, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών (Ε.Ε.Γ.Ε.) Εικόνα 8.4: Τοποθέτηση σπόγγου σε προβατίνα Εικόνα 8.5: Θηλασµός νεογέννητου αρνιού Εικόνα 8.6: Τεχνητός θηλασµός αρνιών Εικόνα 8.7: Κούρεµα προβάτου

18 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΒΚΑ...: Βάρος κυοφορούµενων αρνιών ΘΚ...: Θρεπτική κατάσταση ΜΗΑ...: Μέση ηµερήσια αύξηση ΟΑ...: Ολικές Αζωτούχες ουσίες ΣΒ...: Σωµατικό βάρος ΣΖ...: Συµπυκνωµένες ζωοτροφές ΧΖ...: Χονδροειδείς ζωοτροφές 14

19 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την παρούσα µεταπτυχιακή εργασία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί µια µελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά και επιγραµµατικά στα πρώτα έξι κεφάλαια της εργασίας γενικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της προβατοτροφίας και το είδος του προβάτου. Στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιµα να λαµβάνονται υπόψη κατά την ίδρυση (σχεδιασµό) µιας οποιασδήποτε προβατοτροφικής επιχείρησης, και εποµένως απαιτούνται και στην υπό µελέτη επιχείρηση. Στα πρώτα δύο κεφάλαια γίνεται µια εισαγωγή στην κτηνοτροφία και ειδικότερα στην προβατοτροφία. Γίνεται αναφορά στην ιστορία και καταγωγή του προβάτου, και παρουσιάζονται στοιχεία για την ευρωπαϊκή και την ελληνική προβατοτροφία. Περισσότερο εκτενής αναφορά γίνεται στα χαρακτηριστικά της ελληνικής προβατοτροφίας και κυρίως στα προβλήµατα και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Στο 3ο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τις εγχώριες (ελληνικές) φυλές προβάτου, καθώς και για την αναπαραγωγή, τη γαλακτοπαραγωγή και τη µηχανική άµελξη των προβάτων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε µια µελέτη ίδρυσης µιας προβατοτροφικής επιχείρησης, όπως η επιλογή της ενδεικνυόµενης φυλής προβάτου, το εφαρµοζόµενο σύστηµα αναπαραγωγής, η επιλογή του ενδεικνυόµενου αµελκτικού συγκροτήµατος, κ.ά. Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη διατροφή των προβάτων (προβατινών, αρνιών, κριαριών). Στοιχεία, που µετά τον προσδιορισµό των σκοπών και στόχων µιας υπό ίδρυση προβατοτροφικής επιχείρησης, µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την µελέτη ίδρυσης αυτής, όπως για παράδειγµα η ηλικία πώλησης των αρνιών που επηρεάζει και τις ανάγκες τους σε διατροφή και στέγαση, η χρήση βοσκής, κ.ά. Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τοµέα της υγιεινής µιας προβατοτροφικής επιχείρησης (υγιεινή προβάτων, προσωπικού, µηχανηµάτων), µε εκτενή αναφορά στις φροντίδες για σωστή υγιεινή των προβάτων. Στοιχεία, που πρέπει να τηρούνται εν κατακλείδι για την οικονοµική επιτυχία της κάθε εκτροφής, και που για να τηρηθούν πρέπει εξαρχής (κατά την ίδρυση) να λαµβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγµα η υγιεινή των νεογέννητων που απαιτεί την ύπαρξη, άρα και πρόβλεψη, χώρων τοκετών, κ.ά. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για τον σταβλισµό των προβάτων, που αφορούν γενικές αρχές, κατασκευαστικά στοιχεία, αναγκαίους και µη χώρους για την σχεδίαση ποιµνιοστασίων, περιβαλλοντικές συνθήκες σταβλισµού των προβάτων και απαιτήσεις ελληνικής νοµοθεσίας. Στοιχεία, που λαµβάνονται υπόψη στη σχεδίαση 15

20 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (µελέτη ίδρυσης) των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µιας οποιασδήποτε προβατοτροφικής επιχείρησης για έναν ορθό και ενδεδειγµένο σταβλισµό προβάτων. Στα επόµενα τρία και τελευταία κεφάλαια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την συγκεκριµένη και εξεταζόµενη υπό ίδρυση προβατοτροφική επιχείρηση δυναµικότητας 500 προβατινών της εργασίας αυτής. Ειδικότερα, στο 7ο κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία (γενικά και ειδικά) που θα ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η επιλογή του τόπου εγκατάστασης αυτής, ο σκοπός και ο στόχος της εκτροφής, η εκτρεφόµενη φυλή προβάτου, το εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής, κ.ά. Στο 8ο κεφάλαιο αναλύονται στοιχεία ζωοτεχνικής οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα το σύστηµα σταβλισµού, η προµήθεια των προβάτων, η σύνθεση (δοµή) του ζωικού πληθυσµού, η αναπαραγωγική διαδικασία, οι ζωοτεχνικοί χειρισµοί, κ.ά. Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που αφορά την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων, και περιγράφονται αναλυτικά στοιχεία µελέτης ίδρυσης της προβατοτροφικής επιχείρησης, όπως για παράδειγµα τεχνική περιγραφή του έργου, διαχείριση και διάθεση αποβλήτων σταβλικών εγκαταστάσεων, διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι, κ.ά. Ο σχεδιασµός και η χωροθέτηση των κτηνοτροφικών εγκατάσεων της επιχείρησης έγιναν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή (κατά νόµο και ζωοτεχνική πρακτική): α) η λειτουργία της τόσο σε συνθήκες µονίµως ενσταβλισµένης εκτροφής (εντατική εκτροφή) όσο και σε συνθήκες µη µονίµως ενσταβλισµένης εκτροφής (ηµιεντατική εκτροφή), και β) η τυχόν µελλοντική επέκτασή της. Μετά την ίδρυση και κατασκευή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα πλαίσια λειτουργίας της, κρίνεται αναγκαία η από οικονοµικής πλευράς αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης εντατικού ή ηµιεντατικού συστήµατος εκτροφής, µε τη χρήση τεχνητού λειµώνα ή και παρακείµενου κοινοτικού βοσκότοπου. 16

21 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «κτηνοτροφία», σύµφωνα µε την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβάνεται στον όρο «γεωργία», ο οποίος υποδηλώνει τη συστηµατοποιηµένη γνώση και πράξη χειρισµού των φυτών και των ζώων, µε σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση των διατροφικών και όχι µόνο αναγκών των κοινωνιών. ηλαδή, η κτηνοτροφία αποτελεί κλάδο της γεωργίας ο οποίος ασχολείται µε τη συστηµατική εκτροφή αγροτικών ζώων (Εικόνα 1.1), µε σκοπό την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Όµως, επειδή η ικανοποίηση των αναγκών των ανεπτυγµένων κοινωνιών γίνεται, κυρίως, µε τελικά καταναλωτικά αγαθά, ο όρος «κτηνοτροφία» περιλαµβάνει και τον µετασυλλεκτικό χειρισµό και την πρώτη µεταποίηση των πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων. Εικόνα 1.1 Αρσενικά πρόβατα (κριάρια). Τα προϊόντα που παράγονται από την άσκηση της κτηνοτροφίας, όπως το κρέας, το γάλα, τα αυγά, κλπ., είναι απαραίτητα για τη διατροφή του ανθρώπου και χαρακτηρίζονται ως προϊόντα υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας. Επίσης, µε την κτηνοτροφία παράγονται πολύτιµες πρώτες ύλες, απαραίτητες για πολλούς βιοµηχανικούς κλάδους και ικανές να καλύψουν και άλλες ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι π.χ. τα δέρµατα, το µαλλί και το µετάξι για ένδυση. Αυτοί µάλιστα είναι και οι βασικότεροι λόγοι που το ύψος της παραγωγής ζωικών προϊόντων έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την οικονοµία κάθε χώρας. Αλλωστε, µέτρο σύγκρισης του βιοτικού επιπέδου µεταξύ των λαών αποτελεί η κατανάλωση κτηνοτροφικών προϊόντων και, κυρίως, η κατανάλωση κρέατος, γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 17

22 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Η κτηνοτροφία παράγει τα προϊόντα της, µετατρέποντας τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής (όπως είναι π.χ. οι ζωοτροφές, τα υπολείµµατα και τα παραπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής, κ.ά.) σε αρίστης ποιότητας ζωικές πρωτεΐνες, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διατροφή του ανθρώπου. Στην πραγµατικότητα η κτηνοτροφία αποτελεί ένα εκτεταµένο «βιολογικό εργοστάσιο» µετατροπής γεωργικών προϊόντων και βοσκήσιµης ύλης σε ζωικά προϊόντα. Το «εργοστάσιο» αυτό αποτελεί βασική υποδοµή για κάθε αγροτικό χώρο και πρέπει, µε τεχνικά εφικτές και οικονοµικά συµφέρουσες µεθόδους και µε κοινωνικά αποδεκτές παρεµβάσεις, να καταστεί τεχνικά αποτελεσµατικό, οικονοµικά βιώσιµο, περιβαλλοντικά ελάχιστα οχληρό και κοινωνικά ωφέλιµο. Με αυτόν τον τρόπο, γεωργία και κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες, αφού: α) η γεωργία αποτελεί τη βασικότερη πηγή εξασφάλισης ζωοτροφών για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και β) η κτηνοτροφία συµβάλλει αποφασιστικά στην αναζωογόνηση της γης µε την κοπριά που παράγει. Βασικοί συντελεστές για την παραγωγή ζωικών προϊόντων είναι επιγραµµατικά η γη, οι διαθέσιµες πηγές ζωοτροφών, το κεφάλαιο, η εργασία, κ.ά. Οι συντελεστές αυτοί (Σχήµα 1.1) µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους παράγοντες που σχετίζονται µε το γενετικό δυναµικό των εκτρεφόµενων ζώων και η δεύτερη κατηγορία τους παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος διαβίωσης και παραγωγής των ζώων. Χωρίς την εξασφάλιση αυτών των συντε- Σχήµα 1.1 Βασικοί συντελεστές της ζωικής παραγωγής (Ρογδάκης, 2000 & 2010). Ζωικό Υλικό Είδος Φυλή Πληθυσµός Επιλογή Στάδια Ακρίβεια Ένταση, κλπ. Σύστηµα σύζευξης Αµιγής αναπαραγωγή ιασταύρωση Αγορά (κόστος παραγωγικών παραγόντων διάθεση προϊόντων) Γενετικό υναµικό Παραγωγή ζωικών προϊόντων (ποσότητα ποιότητα) Περιβάλλον Αγορά (κόστος παραγωγικών παραγόντων διάθεση προϊόντων) Οικολογικοί Παράγοντες Κλίµα Έδαφος, κλπ. ιατροφή Ζωοτροφές, Σύστηµα διατροφής, κλπ. ιατήρηση Σύστηµα, Εγκαταστάσεις, κλπ. Νοµοθετικές ιατάξεις Προστασία, Φάρ- µακα, Απόβλητα, κλπ. 18

23 Γιολδάσης ηµήτριος Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών λεστών δεν είναι δυνατή η παραγωγή ζωικών προϊόντων. Όµως, για µια ανεπτυγµένη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία, δεν αρκούν µόνο αυτοί οι συντελεστές. Σήµερα, η κτηνοτροφία δεν ασκείται για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας σε κρέας, γάλα και µαλλί, όπως γινόταν πριν από πολλά χρόνια. Ασκείται κυρίως για οικονοµικό όφελος. Έτσι, πρέπει να εφαρµόζονται σύγχρονες ζωοτεχνικές µέθοδοι παραγωγής, σωστή διαχείριση και να εξασφαλίζονται βελτιωµένα ζώα, ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα. O oρθολογικά σκεπτόµενος κτηνοτρόφος αναλύει και συνδυάζει, στα πλαίσια που ορίζουν οι συνθήκες της αγοράς, τους συντελεστές αυτούς, µε στόχο τη διαµόρφωση ολοκληρωµένων συστηµάτων εκτροφής, τα οποία να µεγιστοποιούν το οικονοµικό όφελος της παραγωγικής δραστηριότητας. Όµως, η κτηνοτροφία δεν επηρεάζεται µόνο από τις τεχνικές εξελίξεις, αλλά και από ποικίλους άλλους, κυρίως, οικονοµικούς παράγοντες, όπως είναι: α) οι εξελίξεις στη ζήτηση των παραγόµενων προϊόντων, β) οι εξελίξεις στις τιµές των προϊόντων και στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά, (γ) η ακολουθούµενη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις οικονοµική πολιτική. Είναι βέβαιο ότι οι παράγοντες αυτοί θα διαµορφώσουν στο µέλλον ένα λιγότερο προστατευτικό και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξάσκησης του επαγγέλµατος του κτηνοτρόφου και θα αυξήσουν τις πιέσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του κλάδου. Επίσης, σηµαντικοί παράγοντες για να δηµιουργήσουµε µια ανεπτυγµένη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία, είναι η επεξεργασία, η τυποποίηση και η σωστή παρουσίαση των ζωικών προϊόντων στην αγορά. Ακόµη, η άσκηση της κτηνοτροφίας πρέπει να στηριχτεί σε πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας, τα οποία να ικανοποιούν τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και, ταυτόχρονα, να ανταποκρίνονται επιτυχώς στο διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό. Η παραγωγή προϊόντων µε υψηλά επίπεδα ποιότητας και υγιεινής, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συστηµάτων ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον, κυρίως στο έδαφος και τη χλωρίδα, και η διασφάλιση των «δικαιωµάτων των ζώων» (ευζωΐα), του animal welfare, όπως διατυπώνεται στην ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βασικές συνιστώσες της ζωικής παραγωγής. Η ζωική παραγωγή ή διαφορετικά η κτηνοτροφία, ως σύνολο, απαρτίζεται και από επιµέρους κλάδους, τους οποίους αποτελούν τα διάφορα είδη αγροτικών ζώων. Πρόκειται κυρίως για τους κλάδους της βοοτροφίας, της προβατοτροφίας, της αιγοτροφίας, της χοιροτροφίας, της πτηνοτροφίας, των υδατοκαλλιεργειών, των µικρών αγροτικών ζώων (π.χ. ορνιθοτροφίας, κονικλοτροφίας), των γουνοφόρων ζώων, κ.ά. Στη ζωική παραγωγή ανήκει και η σηροτροφία, ενώ η µελισσοκοµία θεωρείται ότι βρίσκεται στο µεταίχ- µιο µεταξύ της ζωικής και της φυτικής παραγωγής. (Γεωργούδης, κ.συν 1. (1999), Ρογδάκης (2000, 2002, 2006 & 2010), Ζυγογιάννης (1999), Παπαδόπουλος (2007), ΥΠΑΑΤ 2 (2007α & 2007β), Βακάκης (2007)). 1 κ.συν.: και συνεργάτες. 2 ΥΠΑΑΤ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 19

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ (µε βάση προτάσεις & συµπεράσµατα των περιφερειακών µελετών της νέας ΚΑΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη

Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Ο Ρόλος της Κτηνοτροφίας στην Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη Στο άρθρο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1 : ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ Ελληνικές φυλές προβάτων 1/2 ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΦΥΛΕΣ Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Βοοτροφία 2/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους.

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Αλέξανδρος Στεφανάκης. Δρ, Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Εξωτερ. Συνεργάτης ΕΘΙΑΓΕ, Μέλος Διοικούσης Επιτροπής ΓΕΩΤΕΕ Παρ/μα Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του. λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πρώτες εκτιμήσεις κατά τα τελευταία δυο έτη

Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του. λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πρώτες εκτιμήσεις κατά τα τελευταία δυο έτη Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πρώτες εκτιμήσεις κατά τα τελευταία δυο έτη Χ. Παπαδόπουλος και Α. Στάμος Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος,

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Θεματική ενότητα 3. (6. Φυλές αιγών) Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 1653 Άρτα, 03/04/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. AGRI 2010 EVAL 02 Για τη Γ Agri Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύνοψη Νοέμβριος 2011 Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε άτομο, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμαβκιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Αικ. Μυλωνά Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Βασική Παραγωγική Δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου

ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Βασική Παραγωγική Δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Βασική Παραγωγική Δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου Φώτιος Βακάκης, Δρ. Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 3: Διατροφή Αναπτυσσόμενων Μηρυκαστικών 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας Προς Αθήνα 1/7/2014 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αρ.Πρωτ.:77 και Τροφίμων κο Γ. Καρασμάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Π. Κουκουλόπουλο Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 84 1ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Γαλακτοκομίας. Η συμβολή της βιομηχανίας και των μικρών τυροκομείων

Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Γαλακτοκομίας. Η συμβολή της βιομηχανίας και των μικρών τυροκομείων Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Γαλακτοκομίας. Η συμβολή της βιομηχανίας και των μικρών τυροκομείων Θεοφ. Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα : ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ. Αίγες Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Η αίγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Φριζάρτα ΠΡΟΒΑΤΟ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Φριζάρτα ΠΡΟΒΑΤΟ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟ ΦΥΛΗΣ Φριζάρτα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΔΡΑΣΗ 3.4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://www.ap.teithe.gr/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι γενότυποι και για ποιο σύστημα εκτροφής; Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ποιοι γενότυποι και για ποιο σύστημα εκτροφής; Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης Ποιοι γενότυποι και για ποιο σύστημα εκτροφής; Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης Συστήματα εκτροφής Συστήματα εκτροφής Μετακινούμενα ποίμνια νομαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΜΕΓΜΑ ΥΠΕΡ : Ποιότητα και Αποδοτικότητα εργασίας. Έλεγχος και εποπτεία κοπαδιού. Μείωση του Χρόνου αρµέγµατος. Ασφαλές και υγιεινό γάλα. ΚΑΤΑ : Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) Τα παραγόμενα από τον πρωτογενή τομέα τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους και την προέλευση τους, κατατάσσονται σε παραγωγικούς κλάδους,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Χειρισμοί στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση 1/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ»

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ» HELEXPO AGROTICA 2010 «Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 04.02.10 ΒΙΟΑΕΡΙΟ Μία Ασφαλής και Αειφόρος Ενεργειακή Πηγή «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή προς τους κτηνοτρόφους...

Επιστολή προς τους κτηνοτρόφους... Επιστολή προς τους κτηνοτρόφους... Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες των κτηνοτρόφων Δρ Σοφία Μπελιμπασάκη, Τακτική Ερευνήτρια Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Αγαπητέ Κτηνοτρόφε, Τον τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ. 2821081380, fax 2821089898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΗ ΒΙΟΠΡΟΒ 14 ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ Το µεταπολεµικό πρότυπο ανάπτυξης Βασίστηκε στη φθηνή εργασία, την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 1. ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΧΙΟΥ «ΜΑΣΤΕΛΟ» www.mastelo.gr

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 1. ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΧΙΟΥ «ΜΑΣΤΕΛΟ» www.mastelo.gr ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΧΙΟΥ «ΜΑΣΤΕΛΟ» www.mastelo.gr Είναι λευκό μαλακό τυρί που φτιάχνεται από αγελαδινό γάλα. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του συλλέγετε καθημερινά από στάβλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γεωτεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ÚÔÔ ÙÈÎ ÁÈ ÙËÓ «Â È ÂÈÚËÌ ÙÈλ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ. Γράφει ο Φώτης Βακάκης*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ÚÔÔ ÙÈÎ ÁÈ ÙËÓ «Â È ÂÈÚËÌ ÙÈλ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ. Γράφει ο Φώτης Βακάκης* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ÚÔÔ ÙÈÎ ÁÈ ÙËÓ «Â È ÂÈÚËÌ ÙÈλ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ * Διευθύνων σύµβουλος της Βακάκης & Συνεργάτες Γράφει ο Φώτης Βακάκης* Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραμμα DoMEsTIc: Οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο

Ερευνητικό πρόγραμμα DoMEsTIc: Οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο Ερευνητικό πρόγραμμα DoMEsTIc: Οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο Γεωργία Χατζηπαύλου 1, Ειρήνη Τζουραμάνη 2, Χριστίνα Λιγδα 3 1 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΙΩΑΝΝΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα τυριών από το Αγρόκτημα. Διαχείριση εκτροφών

Ταυτότητα τυριών από το Αγρόκτημα. Διαχείριση εκτροφών Ταυτότητα τυριών από το Αγρόκτημα. Διαχείριση εκτροφών Δρ Σοφία Μπελιμπασάκη, Τακτική Ερευνήτρια Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκής Οι οποιεσδήποτε προτάσεις για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Indigenous breeds sheep and goats in Greece

Indigenous breeds sheep and goats in Greece Indigenous breeds sheep and goats in Greece Κατσικά Ιωαννίνων Katsika Ioannina 2393 ζώα σε 6 ποίμνια (2009) Tiere in sechs Beständen Αναμικτόμαλλο - Λεπτόουρο Anamiktomallo - Leptoouro Μέσης σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ BOΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων ε Επισιτιστική Αυτάρκεια Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ ΦΟΡΟΥΜ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αθήνα, Πολυτεχνείο, 20-22/2/2015 Διοργάνωση: Ηλιόσποροι, δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα