Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:"

Transcript

1 Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΠΡΩΤΟΘΜΙΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΣ & Δ/ΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΣ & Δ/ΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜ αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, ρ. πρωτ. αθμός Προτερ /Ε2 Ταχ. Δ/νση:.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: ΜΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: θ. Μαρούση Τηλέφωνο: Π Ο Φ Σ Η ΘΕΜ: «ποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε..Ε. για το διδακτικό έτος » Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: του άρθρου 16 κεφ. Γ παρ. 5 του ν. 1566/1985 ( 167) του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996( 124) του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 ( 267) του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 ( 199) του άρθρου 2, παρ. 5α του ν. 3868/2010 ( 129) του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 ( 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 ( 85) του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 ( 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 ( 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ και 44 παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 ( 24) του άρθρου 27 παρ. 12β του ν. 4386/2016 ( 83) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 ( 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4331/2015 ( 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 ( 205) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 ( 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 ( 78) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 ( 38)

2 του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 ( 224)ΦΕΚ 224τ ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 ( 43) 2. το Π.Δ. 50/1996( 45) άρθρο το Π.Δ. 18/2018 ( 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 4. To Π.Δ. 81/2019( 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 5. Το Π.Δ. 83/2019 ( 121) «Διορισμός ντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, ναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 6. Το Π.Δ.84/2019( 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων 7. Τη με αριθ.6631/υ1/ (ΦΕΚ 3009/τ. / ) πόφαση του Πρωθυπουργού «νάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη». 8. Τις με αριθμ /Ε2/ (Δ: 7ΜΦΣ4653ΠΔ-ΙΚΥ) & /Ε2/ (Δ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ- ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε. 9. Τις με αριθμό 10/ , 11/ & 13/ Πράξεις του ΚΥΣΠΕ. 10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ 1. ποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος , ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/αρυκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε..Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής γωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε..Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ως ακολούθως: ΠΟΣΠΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙ ΤΥΦΛΩΝ ΚΩΦΩΝ & ΡΥΚΟΩΝ /.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΚΛΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΕ70 ΘΗΝΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΝΣ Δ (ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.ΚΩΦΩΝ ΚΙ ΡΥΚΟΩΝ ΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΚΤ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ ΝΙ ΠΟΣΠΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. /.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΚΛΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΝΙΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ ΠΕ70 ΘΗΝΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΗΝΩΝ (ΕΕΕΕΚ ΘΗΝΩΝ ΚΩΦΩΝ ΡΥΚΟΩΝ) ΚΤ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ ΝΙ ΠΟΣΠΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε..Ε. /.Μ. ΟΝΟΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΔΟΣ ΔΝΣΗ ΟΡΓΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΔΡΙΚΟΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ ΘΗΝΩΝ ΡΓΥΡΗ ΣΟΥΛΤΝ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΙ ΘΗΝΩΝ ΡΕΛΗ ΚΛΛΙΟΠΗ ΠΕ60 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ

3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΓΙΝΝΟΥΚΟΥ ΙΚΤΩΡΙ - Ρ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΓΝΗΣΙΣ ΘΗΝΩΝ ΓΙΤΡΚΟΥ ΝΔΡΟΜΧΗ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΤΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΖΟΥΡΝΤΖΗ ΟΛΓ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ Γ ΔΥΤ. ΤΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΗΝ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ ΘΗΝΩΝ ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ Δ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΚΤΣΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΚΤΣΙΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΠΕ70 ΧΝΙ ΚΟΖ ΜΡΙ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΚΟΡΧΗ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΟΙΣ ΕΥΟΙ ΛΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ ΛΡΙΣΣ ΛΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΙΩΤΙΣ ΤΡΙΚΛ ΜΘΗΝΟΥ ΖΩΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΛΚΩΝΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ Δ ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΜΝΙΦ ΡΕΤΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΕΝΟΥ ΧΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΞΝΔΡ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡ ΓΘΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ Γ ΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΤΚΛΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΕΖΣ ΠΡΕΕΖ ΝΣΟΘΥΜΙΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΠΡΕΕΖ ΝΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΚΟΖΝΗ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ΠΕΙΡΙΣ ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΛΡΙΣΣ ΠΠΠ ΧΡΟΥΛ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΠΠΠΣ ΛΜΠΡΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΕΣΤΟΥ ΜΡΙ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ ΘΗΝΩΝ ΣΚΕΥ ΝΙΚΗ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΡΟΥ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΥΓΙΝΝΟΥΔΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ Δ ΘΗΝΩΝ ΤΖΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΡΔΙΤΣΣ ΛΡΙΣΣ ΤΖΙΟΥΡΤΖΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ60 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙ ΦΡΜΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΪΣ ΧΙ ΦΛΙΝΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΪΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ

4 2. ποσπούμε για το διδακτικό έτος , ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/αρυκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε..Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής γωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε..Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ως ακολούθως: ΠΟΣΠΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙ ΤΥΦΛΩΝ ΚΩΦΩΝ & ΡΥΚΟΩΝ /.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΚΛΔΟΣ ΔΝΣΗ ΟΡΓΝΙΚΗΣ ΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΠΕ60 ΘΗΝΣ Γ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΚΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΚΗ ΝΣΤΣΙ ΠΕ70 ΗΜΘΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΤΥΦΛΩΝ ΚΛΛΙΘΕΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.ΚΩΦΩΝ ΚΙ ΡΗΚΟΩΝ ΞΝΘΗΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ ΚΙ ΡΗΚΟΩΝ ΛΥΚΟΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΡΙ 13 9,75 37,125 ΠΟΣΠΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. A/A.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΚΛΔΟΣ ΔΝΣΗ ΟΡΓΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΟΡΙ ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΤΙΚΗΣ ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΣ 30, ΚΡΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΜΓΝΗΣΙΣ ΕΕΕΕΚ ΛΜΥΡΟΥ 42,667 ΠΟΣΠΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε..Ε. A/A Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΚΛΔΟΣ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΓΓΕΛΗ ΜΡΓΡΙΤ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΘΗ ΠΕ70 ΕΥΟΙ ΠΕΙΡΙΣ 37 ΣΥΝΟΛΙΚ ΜΟΡΙ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡ ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙ ΘΗΝΩΝ 25, ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 55, ΛΜΠΝΟΥΔΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΝΗΣ 19, ΝΣΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ ΠΕ70 Δ ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ ΝΣΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΩΝΙ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ ΝΔΡΟΝΟΥΔΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ60 ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ ΝΤΥΠ ΜΡΙ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ ΠΕΙΡΙΣ 48, ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΩΝΙ ΠΕ70 ΗΛΕΙ ΗΛΕΙ ΡΕΛΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΠΕ70 ΞΝΘΗ ΣΜΟΥ 30, ΣΗΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΜΩ ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙ Δ ΘΗΝΩΝ 52, ΥΦΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗ ΗΡΚΛΕΙΟ ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙ ΜΕΣΣΗΝΙ 42, ΕΛΕΝΤΣ ΜΡΙ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 23, ΙΝΤΖΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ70 ΚΥΚΛΔΕΣ ΚΥΚΛΔΕΣ ΓΡΙΗΛΙΔΟΥ ΝΝ ΠΕ70 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 48

5 ΓΕΙΤΟΝ ΜΡΙ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 52, ΓΕΩΡΓΚΗ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕ60 Δ ΘΗΝΩΝ Δ ΘΗΝΩΝ 30, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΚΡΙΛ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΕ70 Δ ΘΗΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔ ΓΚΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΣΕΡΡΕΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣ 12, ΓΚΟΥΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ Δ ΘΗΝΩΝ 28, ΓΟΥΡΝΙΚΗ ΜΡΓΡΙΤ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Ν. ΙΓΙΟΥ ΚΥΚΛΔΕΣ 36, ΔΝΙΗΛΙΔΟΥ ΙΩΝΝ ΠΕ70 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗ 33, ΔΡΔΜΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 24, ΔΡΝΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ11.00 ΜΕΣΣΗΝΙ ΣΕΡΡΕΣ 53, ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΝΟΣ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 73, ΔΙΜΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ 59, ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΣ ΠΕ70 ΠΕΛΛ ΠΕΛΛ 40, ΔΟΥΖΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11.00 ΧΝΙ ΧΝΙ 48, ΔΡΙ ΜΓΔΛΗΝΗ ΠΕ70 ΕΡΟΣ ΕΡΟΣ ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ Δ ΘΗΝΩΝ 42, ΖΧΡΙΔΟΥ ΘΗΝ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ ΖΕΡ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ ΖΤΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ 18, ΘΕΟΔΩΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ ΙΝΟ ΚΕΡΣΤ ΡΝΤΙΝ ΠΕ11.00 ΟΙΩΤΙ ΟΙΩΤΙ 31, ΚΚΟΓΙΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΠΕ70 ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΚΛΤΣΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ ΕΥΟΙ 23, ΚΜΠ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΗΜΘΙ ΗΜΘΙ ΚΡΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔ ΦΘΙΩΤΙΔ 70, ΚΡΓΚΟΥΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 19, ΚΡΔΗΜΟΥ ΜΡΙ ΠΕ60 ΚΟΖΝΗ ΗΜΘΙ ΚΡΜΠΕΛ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ60 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 28, ΚΡΠΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ 52, ΚΥΚΛΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 17, ΚΟΖ ΧΡΥΣΝΘΗ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣ 23, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11.00 ΣΜΟΥ ΔΥΤ. ΤΤΙΚΗ 14, ΚΟΛΛΙΔ ΘΝΣΙ ΠΕ70 ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΚΥΚΛΔΕΣ 53, ΚΟΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙ ΜΕΣΣΗΝΙ 19, ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΙΩΝΝ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ 32, ΚΟΤΖΔΜΗ ΣΟΦΙ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡ ΗΜΘΙ 25, ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΙΔΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ 75, ΚΟΥΝΤΟΥΡΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11.00 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΚΗ ΛΕΞΝΔΡ ΠΕ70 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 36, ΚΟΥΣΚΟΥΡΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΚΥΚΛΔΕΣ ΚΥΚΛΔΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ 53, ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 42, ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΚΝΕΛΛ ΠΕ70 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟ 41,5

6 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ ΘΗΝΩΝ 26, ΛΙΝΟΥ ΙΚΤΩΡΙ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΓΚ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11.00 Γ ΘΗΝΩΝ ΤΡΙΚΛ 40, ΜΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΧΝΙ ΦΘΙΩΤΙΔ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ ΘΗΝΩΝ 23, ΜΛΜ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙ ΜΕΣΣΗΝΙ 17, ΜΛΤΕΖΚΗ ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΚΛΕΙΟ ΜΝΤΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙ ΠΕ11.00 ΕΥΟΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 35, ΜΡΚΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΠΕ70 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟ ΜΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕ70 ΚΟΖΝΗ ΦΛΩΡΙΝ 48, ΜΡΜΡ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 59, ΜΡΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΕ70 ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 50, ΜΕΛΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣ 59, ΜΗΤΡΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕ70 ΕΥΟΙ ΕΥΟΙ 22, ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 57, ΜΙΖΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 27, ΜΙΧΕΛΚΗ ΝΝ ΠΕ60 ΗΡΚΛΕΙΟ ΛΡΙΣΣ 42, ΜΟΥΣΤΚ ΠΣΧΛΙΝ ΠΕ70 ΗΜΘΙ ΗΜΘΙ 50, ΜΠΪΜΚΗ ΜΛΙ ΠΕ70 ΚΛΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 54, ΜΠΚΛΜΠΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11.00 ΟΙΩΤΙ ΛΡΙΣΣ 43, ΜΠΡΜΠΟΥΤΗ ΞΝΘΗ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 46, ΜΠΣΔΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΙΕΡΙ ΛΡΙΣΣ 38, ΜΠΕΝΙ ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΕ11.00 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ 35, ΜΠΕΤΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11.00 ΧΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 44, ΜΠΛΟΥΤΣΟΥ ΘΗΝ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 65, ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΚΛΕΟΠΤΡ ΠΕ70 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟ ΜΥΛΩΝ ΘΝΣΙ ΠΕ70 ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ 25, ΜΥΛΩΝ ΝΝ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 64, ΝΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙ ΠΕ11.00 ΧΙΟΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 35, ΝΕΣΤΟΡ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ Γ ΘΗΝΩΝ 27, ΝΙΚΟΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΧΙ ΧΙ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ ΠΕ70 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗ ΝΤΛΓΙΝΝΗ ΛΜΠΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΡΕΕΖ ΠΡΕΕΖ 21, ΝΤΛΙΠΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 20, ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗ ΛΜΠΡΙΝΗ ΠΕ70 Δ ΘΗΝΩΝ Δ ΘΗΝΩΝ ΝΤΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 57, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 65, ΠΛΛ ΚΩΝ/Ν ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΤΡΙΚΛ 58, ΠΝΤΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΛΛ ΠΕΛΛ 49, ΠΝΤΙΝΚΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 49, ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 ΤΡΙΚΛ ΚΡΔΙΤΣ 39, ΠΠΜΙΧΗΛ ΜΡΙ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗ 55, ΠΠΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΕ70 ΧΝΙ ΧΝΙ ΠΠΠ ΦΩΤΕΙΝΗΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙ 10,875

7 ΠΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ ΕΥΟΙ 56, ΠΤΣΗ ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΙΣ ΣΕΡΡΕΣ 18, ΠΥΛΚΗ ΝΝ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ ΠΕΙΡΙΣ 38, ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΡΙ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ ΠΕΙΡΙΣ ΠΙΘΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 49, ΠΙΚΟΥΛ ΝΣΤΣΙ ΠΕ60 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΗΝΩΝ 41, ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 22, ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΕΥΡΥΤΝΙ ΚΡΔΙΤΣ 12, ΠΡΝΤΣΙΔΟΥ ΜΡΙΝ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΗΝΩΝ 22, ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΡΓΥΡΩ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ 40, ΠΡΟΚΟ ΙΩΝΝ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 19, ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΙΩΝΝ ΠΕ70 ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ 59, ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕ11.00 ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 38, ΡΕΙΘΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ ΠΕΙΡΙΣ 42, ΡΗΝΟΥ ΚΥΡΤΣΩ ΠΕ70 ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 35, ΡΙΝΝΗ ΙΩΝΝ ΠΕ70 ΕΥΟΙ ΕΥΟΙ 17, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Κ. ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 61, ΣΚΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 34, ΣΚΟΡΦ ΜΡΙ ΠΕ70 ΛΡΙΣΣ ΛΡΙΣΣ 64, ΣΜΠΡ ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ60 Δ ΘΗΝΩΝ Δ ΘΗΝΩΝ ΣΡΚΤΣΝΟΥ ΘΩΜΪ ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΣΗΦΚΗ ΣΟΦΙ ΠΕ70 ΠΕΙΡΙΣ Δ ΘΗΝΩΝ 17, ΣΙΜΗΝΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΕ60 ΕΥΟΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 39, ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ. ΙΓΙΟΥ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 67, ΣΙΣΜΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙ ΗΜΘΙ 14, ΣΚΡΚΚΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΠΕ60 ΛΕΣΟΥ ΛΕΣΟΥ ΣΚΙΠΙΤΡΗ ΙΚΤΩΡΙ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Κ. ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 26, ΣΜΪΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 17, ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΟΡΙΤΣ ΠΕ70 ΟΙΩΤΙ ΧΙ 12, ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ60 ΕΥΟΙ ΜΓΝΗΣΙΣ 42, ΣΤΕΡΓΙΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤ ΠΕ60 ΠΙΕΡΙ ΛΡΙΣΣ 21, ΤΕΚΕΡΗ ΚΥΡΙΚΗ ΠΕ60 ΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΖΙΦ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕ70 ΔΥΤ. ΤΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙ 41, ΤΟΛΙΚ ΙΚΤΕΡΙΝΗ-Μ ΠΕ70 ΤΡΙΚΛ ΘΗΝΩΝ 12, ΤΡΙΧΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ70 ΛΕΣΟΥ ΘΗΝΩΝ 34, ΤΣΝΟΥΣ ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΕ70 ΛΡΙΣΣ ΘΗΝΩΝ 53, ΤΣΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙ ΧΙ 24, ΤΣΡΟΥΧ ΜΡΙΝΘΗ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝ ΤΣΕΡΕΕΛΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΗΡΚΛΕΙΟ 16, ΤΣΙΟΥΣΙΔΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΛΛ ΠΙΕΡΙ 46, ΤΣΙΚΡΙΤΣΚΗ ΧΡΥΣΟΛΝΤΗ ΠΕ70 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟ 35, ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΜΜΝΟΥΕΛ ΠΕ11.00 ΡΤ ΜΓΝΗΣΙΣ 34, ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙ 48, ΤΣΟΥΚΗ ΕΥΘΛΙΧΡΙΣΤΙΝ ΠΕ70 ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 50,5

8 ΦΣΟΥΛ ΙΩΝΝ ΠΕ70 ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙ ΓΡΕΕΝ 15, ΦΣΟΥΛΚΗ ΚΛΛΙΟΠΗ ΠΕ11.00 Δ ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 58, ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11.00 ΛΣΙΘΙ ΛΡΙΣΣ 56, ΧΛΚΙΔΚΗ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕ70 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟ 74, ΧΛΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ 41, ΧΡΙΤΣΙΔΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΕ70 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 63, ΧΡΛΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ Γ ΘΗΝΩΝ 56, ΧΟΛΕ ΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΓΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ-ΣΤΥΡΟΣ ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΙΣ Δ ΘΗΝΩΝ 50, ΧΥΤΗ ΔΙΜΝΤΩ ΠΕ70 ΘΗΝΩΝ ΝΤ. ΤΤΙΚΗ ΨΩΜΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΕ70 Γ ΘΗΝΩΝ ΣΜΟΥ 58 Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΝΙΚΗ ΚΕΡΜΕΩΣ ΚΡΙΕΣ ΝΤΙΓΡΦΟ Η Προϊστάμενη του Τμήματος της Δ/νσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού A/θμιας & /θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΤΣΙΙΚΟΥ

9 ΠΙΝΚΣ ΔΙΝΟΜΗΣ: I. ποδέκτες προς Ενέργεια 1. Διευθύνσεις /θμιας Εκπ/σης 2. ΚΕΣΥ της χώρας (Δια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) ΙΙ. ποδέκτες προς κοινοποίηση: Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΝΟΜΗ 1. Γραφείο κας. Υπουργού 2. Γραφείο κας. Υφυπουργού 3. Γραφείο κας. Γενικού Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. 5. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. -Τμήμα 6. Δ/νση νάπτυξης Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα 7. Δ/νση Εκπ/σης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα -

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΠΡΩΤΟΘΜΙΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΕΝΙΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΘΜΙΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ ΚΙ ΘΡΚΕΥΜΤΩΝ, ----- ΕΝΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕ ΠΡΩΤΟΘΜΙ & ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΙΔΙΚ ΓΩΓ ΤΜΗΜ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Μπράτης Δημήτρης θήνα, 27/9/2013 Παληγιάννης ασίλης ιρετοί ΚΥΣΠΕ ποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από σε Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Οι τραγελαφικές καταστάσεις, που πολλές φορές έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2 ΗΣ ΦΑΣΗΣ. Α. Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2 ΗΣ ΦΑΣΗΣ. Α. Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα ΠΟΣΠΣΕΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2 ΗΣ ΦΣΗΣ. ποσπάσεις κατά προτεραιότητα. ποσπάσεις εκπαιδευτικών που ικανοποιήθηκε η ένστασή τους για την α φάση με μοριοδότηση ΚΛ- ΠΥΣΠΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜ ----- Ταχ. Δ/νση:.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος

ΘΕΜΑ: Α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 6-9-2013 /ΘΜΙΣ & /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ρ.πρωτ. 124058/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ, ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜ Β ----- Ταχ. Δ/νση:. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ Π/ΘΜΙΣ & /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΕΛΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜ ----- Ταχ. /νση: νδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ Π/ΘΜΙΣ & /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΕΛΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜ ----- Ταχ. /νση: νδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΙΔΕΙΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ θήνα, 27 09 2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ρ.πρωτ. 92800 / Δ2 /ΘΜΙΣ & /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΡΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΟΥ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: αθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΟΝ Μαρούσι, 20-09-2019 ρ. Πρωτ.: 790

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΙ ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ Β Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Ταχ. Κώδικας: θήνα θήνα, // ριθ. Πρωτ.: ΔΔΔ Β

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματική Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Συμπληρωματική Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.18 12:03:56 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ και σε σχολεία τυφλών, κωφών & βαρηκόων

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ και σε σχολεία τυφλών, κωφών & βαρηκόων ΜΠΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΙΡΕΤΟ ΚΥΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr ΠΛΗΓΙΝΝΗ ΒΙΛΗ ΙΡΕΤΟ ΚΥΠΕ e-mail: paligiannis@hotmail.gr ΤΗΛ. 00 FAX: 0 τηλ. 00 00 0 fax: 0 θήνα --0 ποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 5-9-2013 /ΘΜΙΣ & /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ρ.πρωτ. 123185/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματική Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Συμπληρωματική Έγκριση, κατ εξαίρεση για το σχολικό έτος , της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΡΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΟΥ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: αθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΟΝ Μαρούσι, 03-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (3β)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (3β) ΝΕΡΓΙ> >4 ΜΗΝΩΝ (1) ΝΗΛΙ Κ ΤΕΚΝ (2) ΔΗΜΟΣΙΟΥ (3α) (3β) (4α) (4β) 1 2 3α 3β 4α 4β ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΓΕΝΙΤΣΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΜΙΧΗΛ >4 2 53 200 60 477 737 ΣΠΥΡΙΔΚΗ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΟΣ 1 40 67,00% 30 360 134 524 ΤΣΟΛΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 4 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1ο Δ.Σ. Ηλιούπολης ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 4 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1ο Δ.Σ. Ηλιούπολης ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΟΣ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Βαθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΔΙ ΒΙΟΥ ΜΘΗΣΗΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Θέμα: «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΙ ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ Β θήνα, 3/0/0 ριθ. Πρωτ.: ΔΔΔ Β 03 ΕΞ 0 Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 0 ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» Βαθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜ Γ ----- Ταχ. Δ/νση:.Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόδοση ποσού 10.000.000,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2013, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ: Απόδοση ποσού 10.000.000,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2013, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 27 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. Πρωτ.: 39734 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία μαθητών

Γενικά στοιχεία μαθητών / ριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΡΣ Ταντάλου & πάροδος ΒΘ69 ΠΤΡ 26333 Τηλέφωνο: 2610521977 Fax: 2610524607 Email: mail@36dim-patras.ach.sch.gr Όνομα μαθητή 1 185 ΝΔΡΕΣ 2 186 ΠΡΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΤΜΗΜ 1 ΤΕΤΡΤΗ : ΩΡ : 08:00-10:00 π.μ. 1 ΒΡΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 13470 2 ΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 13606 3 ΒΡΟΥΤ ΝΝ 13422 4 ΒΛΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 12053 5 ΔΛΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝ-ΠΡΣΚΕΥΗ 12063 6 ΖΗΤΣΗ ΣΟΦΙ 11917 7 ΘΝΕΛΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11912 8 ΘΕΟΔΩΡΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας σε Τμήματα»

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας σε Τμήματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΣ ΕΦΟΡΕΙ ΡΟΛΙΔΣ ΝΥΠΛΙΟ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ)νση: Πλατεία Συντάγματος Ταχ. κώδικας: 21100 Πληροφορίες:. Παπαμιχαλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πράξης Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Λαμίας Αριθμός Πράξης 11 /

Απόσπασμα Πράξης Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Λαμίας Αριθμός Πράξης 11 / Δ: ΒΕ279-ΧΨΙ ΝΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Ως προς τα μόρια του κου Βούγια Βασίλειου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία 19-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ριθμ. Πρωτ.: 106 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥ ΚΒΛΣ Ταχ. Δ/νση : Εθνικής ντίστασης 20 Τ.Κ. - Πόλη : 65110-Καβάλα Ιστοσελίδα : mail@dipe.kav.sch.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΠΟΥΡΝΡΣ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΜΜΛΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΤΕ ΤΕ ΜΗΧΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΝΟΜ ΘΝΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΙΩΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Σχολικό έτος ΠΤΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ Δ/ΝΣΗ /ΘΜΙΣ ΚΙ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΪΣ 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΡΣ Ταντάλου & πάροδος Θ6 ΠΤΡ 26333

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 27/09/2012. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 27/09/2012. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ. αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ ΚΙ ΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Μαρούσι, // /ΘΜΙ & /ΘΜΙ ΕΚΠ/Η ρ.πρωτ. /Δ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΥ /ΘΜΙ ΕΚΠ/Η αθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙ ΕΙΣ Ι ΒΙΟΥ ΜΘΗΣΗΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΕΝΙΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΚΙ ΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΘΜΙΣ ΚΙ ΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜ A & ----- Ταχ. /νση:.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει,

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει, Δ: ΒΙΚΝ46ΨΧΞΧ-ΟΕΡ ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 14-3-2014 ρ.πρωτ.: 30727 Διαβάθμιση : Δημόσιο ΘΕΜ : ξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΚΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 21-3-2014 ρ.πρωτ.: 30727 OΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ανακοίνωση ΟΧ1/2010)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ανακοίνωση ΟΧ1/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΛΚΤΟΣ ΚΙ ΚΡΕΤΟΣ Θεσσαλονίκη, -- ΚΗΦΙΣΙΣ (νακοίνωση ΟΧ/) ΚΛΔΟ ΕΙΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙ ΜΟΝΔΩΝ ΝΟΜΡΧΙ ΜΠΕΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΨΡΡ ΕΛΕΝΗ ΞΥΡΦΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΠΕΤΡΚΗ ΦΝΗ ΚΤΣΟΥΡ ΠΝΓΙΩΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜ Ταχ. Δ/νση: νδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Βαθμός Προτερ.: Αρ.πρωτ.:58133/Η2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Κοιν. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. Έδρα του

Μαρούσι, Βαθμός Προτερ.: Αρ.πρωτ.:58133/Η2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Κοιν. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. Έδρα του ΝΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΟΝ ΦΟΡ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙ ΝΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΠΟ ΤΟ ΛΝΘΣΜΕΝΟ 16-4-2018 ΣΤΟ ΟΡΘΟ 27-4-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ --------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΪΚΩΝ ΘΕΜΤΩΝ, ΠΙΔΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 27865/30-5-2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΗΝΣ # 217 Ειδικότητα: ΠΕ06 ΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ # 20 / Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός ριθμός 1 ΒΣΙΛΕΙΔΗΣ ΓΘΟΚΛΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΧΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΣ ΕΦΟΡΕΙ ΡΧΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 07.03.2018 Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25 ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΡΤΗΤΕ: Βαθμός σφαλείας.... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΪΚΩΝ ΘΕΜΤΩΝ, ΠΙΔΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΙ ΔΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΔΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ. http://didefth.gr Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 27-10-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 174080/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ: 43ΥΚ-Σ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379 Γ 14-6-2011) Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 2789330-5-2011 κοινή απόφαση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ νακτήθηκε από την ΕΚΠΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΡΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΟΥ ΠΙΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- Βαθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα γγλικά γγλικά γγλικά Γαλλικά Οι υποψήφιοι με ειδικές Γαλλικά εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν Γερμανικά στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να Γερμανικά εξεταστούν στην θήνα Ιταλικά Ιταλικά Ισπανικά Ισπανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιουνίου Κωδικός εξετ_κέντρου. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιουνίου Κωδικός εξετ_κέντρου. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην θήνα γγλικά γγλικά γγλικά Γαλλικά Γαλλικά Γερμανικά Γερμανικά Ιταλικά Ιταλικά Ισπανικά Ισπανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες», Κατάλογος Σχολείων της 1ης δανειστικής περιόδου, 8 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες», Κατάλογος Σχολείων της 1ης δανειστικής περιόδου, 8 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ' ΘΗΝΣ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΘΕΜΤ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9, 04 3, θήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ) ΠΙΝΚΣ 1: ΤΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΤΚΤΙΚΟΙ) 1 ΚΠΩΝΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΝΗ ΜΡΙ ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ ΚΡΚΟΥΛΙ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡΔΛΗ ΙΜΙΛΙ 3 ΔΕΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ Ι.ΔΑΧ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2018 (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ Ι.ΔΑΧ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2018 (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΣΓΙΚΟΥ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΚΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ Ι.ΔΧ. ΥΠΛΛΗΛΩΝ 2018 (ΜΕ ΛΦΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡ) / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΜΟ 1 ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Κ ΕΙΣΓΩΓΙΚΟΣ ΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΓΓΕΛΕΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ΓΡΙΤΣ ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΝΝΗ ΚΡΧΛΙΟΣ ΧΤΖΗΠΠ ΜΝΙΤΗΣ ΓΕΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΖΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπε δο Κωδικός εξετ_κέντρ ου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά γγλικά γγλικά αλλικά αλλικά ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Α Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Παγκοασίδων Β Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 22/4/2018. Αποτελέσματα Ομαδικού

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Α Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Παγκοασίδων Β Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 22/4/2018. Αποτελέσματα Ομαδικού ποτελέσματα Ομαδικού α/α σύλλογος Total άλμα δίζυγο δοκός έδαφος Γ.Ο. ΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ,,,,,.Σ. ΣΤΕΡΣ ΚΟΡ,,,,, ΔΕΛΙΟΥ.Γ.Σ. ΠΥΡΜΙΣ,,,,, Γ.Ο. ΟΛΥΜΠΙΔ ΣΤΥΡΟΥΠ,,,,, Ο.Ε.Γ. ΛΕΞΝΔΡΟΥΠ,,,,,.Ο. ΔΙΓΟΡΣ ΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,,,,,.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Τ. Σεχιώτη 38-40 Ταχ. Κώδικας : 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΝΡΤΗΤΕ: Βαθμός σφαλείας.... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δηλαδή από θα

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δηλαδή από θα θήν, 21-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙ ΕΙ Ι ΒΙΟΥ ΜΘΗ ΚΙ ΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ /Ν Π/ΘΜΙ ΚΙ /ΘΜΙ ΕΚΠ/ ΤΤΙΚΗ /Ν /ΘΜΙ ΕΚΠ/ ' ΘΗΝ Π.Υ...Ε. ΘΗΝ Τχ. /νση e-mail Ιστοσελίδ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ΖΧΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΝΝΙ ΗΣ ΡΟΓΓ ΚΦΥΡΣ ΜΜ ΝΥΧΤΟΠΤΗΣ ΡΓΥΡΗ ΥΦΝΤΗ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡ ΠΡΣΧΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΡΓΙΩΛ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλικά. Γερμανικά 100Α 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΥΛΛΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

Γαλλικά. Γερμανικά 100Α 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΥΛΛΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ Περιφέρειες Δ/νση Εξεταστικού Κέντρου Κωδικοί ΔΙΔΕ/ραφ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπεδο Κωδικός εξετ_κέντρου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελικόσ Αναμορφωμζνοσ Πίνακασ αντικειμενικϊν μορίων κατά φθίνουςα ςειρά υποψηφίων Διευθυντϊν και ανα χολική Μονάδα 4/θ και άνω Π.Ε.

Σελικόσ Αναμορφωμζνοσ Πίνακασ αντικειμενικϊν μορίων κατά φθίνουςα ςειρά υποψηφίων Διευθυντϊν και ανα χολική Μονάδα 4/θ και άνω Π.Ε. Σελικόσ ναμορφωμζνοσ Πίνακασ αντικειμενικϊν μορίων κατά φθίνουςα ςειρά υποψηφίων Διευθυντϊν και ανα χολική Μονάδα 4/θ και άνω Π.Ε. Μαγνηςίασ / 1 ΡΕ70 ΣΤΥΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ 11ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 4,5 13 17,5 10ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Α Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Παγκοασίδων Β Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 22/4/2018. Αποτελέσματα Ομαδικού

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Α Φάση Ενόργανης Γυμναστικής Παγκοασίδων Β Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 22/4/2018. Αποτελέσματα Ομαδικού ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ - // ποτελέσματα Ομαδικού α/α σύλλογος Total άλμα δίζυγο δοκός έδαφος Γ.Ο. ΙΣ,,,,,.Σ. ΣΤΕΡΣ ΚΟΡ,,,,, ΔΕΛΙΟΥ.Γ.Σ. ΠΥΡΜΙΣ,,,,, Γ.Ο. ΟΛΥΜΠΙΔ Σ,,,,, Ο.Ε.Γ.,,,,,.Ο. ΔΙΓΟΡΣ ΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,,,,,.Ο. ΝΓΕΝΝΗΣΗ,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΡΚΛΗΣ ΤΣΚΟΣ ΔΛΙΔΗΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΤΕ ΙΩΝΝΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΙΟΣ ΛΟΥΚΣ ΤΕ ΜΗΧΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διεύθυνσης ΑΜΗ 5. Αναφερόμενοι στην απόφαση υπάλληλοι

4. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διεύθυνσης ΑΜΗ 5. Αναφερόμενοι στην απόφαση υπάλληλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΧΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΣ ΡΧΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ξανθουδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΒΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΠΥΛΚΗΣ ΓΡΜΜΤΙΚΚΗΣ ΛΟΥΚΚΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤ.ΕΝΕΡ.ΥΠΟΓ. ΟΝΟΜ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΙΩΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΛΙΤΣ ΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΚΟΣ ΜΠΚΛΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣ ΓΟΥΡ ΚΚΗ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΣΚΡΙΠ ΤΖΤΖΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΤΟΠΟΥΖ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΤΖΙΡΛΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΛΥΓΟΥΡ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΣΚΟΥ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙΔΗ ΚΡΟΥΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κ ΕΙΣΓΩΓΙΚΟΣ ΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΙΟΣΥΝΗΣ / ΟΝΟΜ ON.ΠΤΡΟΣ ΘΕΜ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙ ΕΙΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ΠΗΛΙΧΟΣ ΧΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΤΖΙΣ ΤΣΟΤΣΟΥ ΚΟΥΡ ΠΛΟΥΜΗ ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ ΠΝΟΥΣΗ ΠΠΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ΟΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο (ος όρ.) Τ.Κ. - Πόλη : 100- Καλαμάτα Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, 8-8-2018 Αρ. πρωτ.: 133769/Δ6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΧΙΔ ΛΟΥΧΟΥ ΤΣΙΤΣΙΩΝ ΚΗ ΛΧΟΥΛΗ ΓΙΝΝΚΟΥΔΗ ΚΤΣΡΟΥ ΘΕΟΧΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΥΖ ΧΤΖΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΣΓΩΝ ΖΥΡΠΙΔΟΥ ΜΠΛΦ ΜΗΛΙΟΥ ΠΡΟΙΔ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΤΣΙΟΛΤ ΜΠΛΜΟΤΗ ΠΠΙΟΥ ΣΜΡΣ ΚΛΡ ΚΟΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΘΝΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τα Δημ. Σχολεία & Ν/γεία της Α' Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών (του πίνακα)

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τα Δημ. Σχολεία & Ν/γεία της Α' Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών (του πίνακα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ /ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ' ΘΗΝΣ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΘΕΜΤ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9, 04 3, θήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 10-03-2015 ρ.πρωτ.: 31479 Διαβάθμιση : Δημόσιο ΘΕΜ : ξιολόγηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 15 πριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΥΤ/ΣΗΣ ριθμ. Πρωτ.: 19061 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤ ΤΜΗΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- ΡΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΟΥ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: αθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΟΝ Μαρούσι, 27-09-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΛΟΙΖΟΥ ΓΟΡΝΙΤΗ ΧΣΠΗ ΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΠΛΤΗ ΦΡΜΚ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΤΣΙΛ ΓΛΝΗ ΕΥΣΤΘΙΟΥ ΚΥΡΙΚΟΥ ΛΓΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΙΝΤΗ ΣΡΡΗΣ ΟΨΙΜΟΥΛΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΛΧΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΤΟΥΤΖΗ ΡΟΤΖΙΩΚΟΥ ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H I J K ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΥΛΛΕΡΟΥ, TK ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

A B C D E F G H I J K ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΥΛΛΕΡΟΥ, TK ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Ονομασία Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρο 2 3 4 5 αλλικά 6 7 8 ΜΕ ΘΗΝΣ αλλικά αλλικά 00 ερμανικά ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ο ΕΠΛ ΘΗΝΣ ΧΙΛΛΕΩΣ 37-4 ΚΙ ΜΥΛΛΕΡΟΥ, TK 0436 ΜΕΤΞΟΥΡΕΙΟ 2052258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΟΑ 1Α ΕΥΤΕΡΑ 14:30 16:00 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΕΣ 16/3 30/3 27/4 11/5 25/5 Α/Μ

ΤΜΗΜΑ ΑΟΑ 1Α ΕΥΤΕΡΑ 14:30 16:00 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΕΣ 16/3 30/3 27/4 11/5 25/5 Α/Μ /Μ ΤΜΗΜ Ο 1 ΕΥΤΕΡ 14:30 16:00 ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ AOA 414011 ΜΙΗΣ ΗΛΙΣ AOA 414003 ΛΟΥΜΝΗΣ ΕΩΡΙΟΣ AOA 411038 ΝΣΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ AOA 414007 ΝΣΤΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΗ AOA 414017 ΝΕΣΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ AOA 414127 ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, 26-7-2017 Αρ. πρωτ.: 127878/ Δ6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚ Η ΚΑΤ Η ΓΟΡΙ Α 2177 29 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ. Α Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 74,93 2200 53 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ

ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚ Η ΚΑΤ Η ΓΟΡΙ Α 2177 29 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ. Α Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 74,93 2200 53 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΤΤ ΟΡΓΝΙΚΣ ΜΕΤΘΕΣΣ ΕΙΝΙ ΚΤ 177 9 ΒΡΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝ ΠΕ0 Χαλκιδικής 74,9 00 5 ΒΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΜ 5 Δ Κυκλάδων ιτωλ/νίας, 09 14 ΓΘΟΚΛΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ0 Δ θήνας Β θήνας 1, 199 9 ΓΓΕΛΙΔΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 04 Κιλκίς

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: /ΓΔ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: /ΓΔ4 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός σφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΣ ΚΙ Δ/ΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής ημέρα Παρασκευή, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής ημέρα Παρασκευή, συζητήθηκαν τα εξής θέματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ, ΈΡΕΥΝ ΚΙ ΘΡΗΚΕΥΜΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙ & Δ/ΘΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΤΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙ ΕΚΠ/Η ΝΤΟΛΙΚΗ ΤΤΙΚΗ ΓΛΥΚ ΝΕΡ, 14-10-2016 ΠΥΠΕ ΝΤΟΛΙΚΗ ΤΤΙΚΗ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ημέρα Τετάρτη τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ημέρα Τετάρτη τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ Γλυκά Νερά 27-1-2016 ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH Π.E. & Δ.E. ΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ --- ΠΥΣΠΕ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα