5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη"

Transcript

1 ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την ακτινογραφική αξιολόγηση Το συνδυασµό κλινικής και ακτινογραφικής αξιολόγησης Τη χρήση ειδικών χρωστικών 2. Ποια βασική αρχή παρασκευής κοιλοτήτων βρίσκει εφαρµογή στις µικροσυντηρητικές αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης: Η επέκταση προς πρόληψη Το σχήµα ευκολίας Η αποφυγή επέκτασης προς πρόληψη Το σχήµα µηχανικής συγκράτησης Το σχήµα αντοχής 3. Η σκληρότητα των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε των αµαλγαµάτων είναι: Μεγαλύτερη Μικρότερη Ίδια ξαρτάται από το εµπορικό σκεύασµα του αµαλγάµατος ξαρτάται από το εµπορικό σκεύασµα της κονίας 4. Πόσα λεπτά µετά την ανάµειξη σκόνης-υγρού επιτυγχάνεται η τελική σκλήρυνση των υαλοϊονοµερών κονιών: 3 λεπτά 5 λεπτά 12 λεπτά 22 λεπτά 24 ώρες 5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Ίδια Μεγαλύτερη Μικρότερη ξαρτάται από το εµπορικό σκεύασµα της κονίας ξαρτάται από τον τύπο της σύνθετης ρητίνης 6. Μίγµα υαλοϊονοµερούς κονίας, που από λάθος τοποθετήθηκε στη χειλική επιφάνεια προγοµφίου, γίνεται προσπάθεια να αποµακρυνθεί µε κοχλιάριο οδοντίνης; τι από τα παρακάτω θα συµβεί: Θα αποµακρυνθεί εξ ολοκλήρου, µε ιδιαίτερη ευκολία Θα αποµακρυνθεί εξ ολοκλήρου, µε ιδιαίτερη όµως δυσκολία Μέρος της κονίας θα αποµακρυνθεί και το υπόλοιπο θα πρέπει να αποµακρυνθεί µε σπρέι νερού

2 Μέρος της κονίας θα αποµακρυνθεί και κάποιο άλλο θα παραµείνει στην επιφάνεια Τίποτα από τα προαναφερόµενα 7. Οι υαλοϊονοµερείς κονίες κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε λεπτών της πήξης τους, θα πρέπει να: Φυσώνται περιοδικά µε αεροσύριγγα για την αποµάκρυνση της υγρασίας από τη µάζα τους Προστατεύονται από την επαφή µε οποιαδήποτε υγρασία Να επαλείφονται µε βερνίκι Λειαίνονται, για να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα λείας επιφάνειας κπλύονται περιοδικά µε νερό ώστε να απορροφούν την απαραίτητη για την πήξη τους υγρασία 8. Οι υαλοϊονοµερείς κονίες αποκτούν το µέγιστο της διαφάνειάς τους: Άµεσα µετά την ανάµειξη τους Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά Μέσα στα πρώτα 10 λεπτά Μέσα στα πρώτα 15 λεπτά Σε χρόνο µεγαλύτερο των 15 λεπτών 9. Η αδιαφάνεια των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Μεγαλύτερη Μικρότερη Ίδια ξαρτάται από το εµπορικό σκεύασµα της κονίας ξαρτάται από τον τύπο της σύνθετης ρητίνης 10. Το χρώµα µιας υαλοϊονοµερούς κονίας µετά από ένα χρόνο στοµατικής λειτουργίας, συνήθως: Θα αλλάξει δραµατικά Θα υποστεί µικρή µεταβολή Θα παραµείνει σταθερό Το τι θα συµβεί εξαρτάται από το εµπορικό σκεύασµα της κονίας Το τι θα συµβεί εξαρτάται από το στοµατικό περιβάλλον του ασθενή 11. Tερηδόνες λείων επιφανειών, που δεν συνοδεύονται από ανοικτή κοιλότητα, σε ασθενείς µε χαµηλό τερηδονικό κίνδυνο, αντιµετωπίζονται: Χωρίς κάποια θεραπεία Με µέτρα αναχαίτισης εξέλιξης της τερηδόνας Με κάλυψη µε υγρή ρητίνη Με µικροσυντηρητική έµφραξη σύνθετης ρητίνης Με υαλοϊονοµερές υλικό κάλυψης 12. Ο ρυθµός απελευθέρωσης φθορίου από τις υαλοϊονοµερείς κονίες: υξάνεται µε την παραµονή τους στο στοµατικό περιβάλλον Μειώνεται µε την παραµονή τους στο στοµατικό περιβάλλον Παραµένει σταθερός 2

3 υξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε το στοµατικό περιβάλλον υξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε το εµπορικό σκεύασµα της κονίας 13. Τα δύο βασικότερα στοιχεία σύνθεσης της σκόνης των υαλοϊονοµερών κονιών είναι: SiO 2 & AlF 3 SiO 2 & AlPO 4 SiO 2 & CaF 2 CAF 2 & BaO AlO 3 & NaAlF Το υγρό των υαλοϊονοµερών κονιών είναι υδατικό διάλυµα: Πολυακρυλικού και µεθακρυλικού οξέος Πολυακρυλικού και ιτακονικού οξέος Πολυακρυλικού και ορθοφωσφορικού οξέος Πολυακρυλικού και κιτρικού οξέος Πολυακρυλικού και µαλεϊκού οξέος 15. Η πήξη των υαλοϊονοµερών κονιών στηρίζεται σε αντίδραση: µαλγάµωσης Πολυµερισµού άσης-οξέος Κρυστάλλωσης Άλλη 16. Tερηδόνες οµόρων επιφανειών, µε ακτινογραφική εικόνα D2, σε ασθενείς µε µέτριο τερηδονικό κίνδυνο, αντιµετωπίζονται: Χωρίς θεραπεία Με έµφραξη αµαλγάµατος Μόνο µε προληπτικά µέτρα αναχαίτισης εξέλιξης της τερηδόνας Με έµφραξη σύνθετης ρητίνης Με έµφραξη υαλοϊονοµερούς κονίας 17. Η αντίδραση πήξης των υαλοϊονοµερών κονιών αναπτύσσεται σε: Μία χρονική φάση ύο χρονικές φάσεις Σε τρεις χρονικές φάσεις Σε περισσότερες ξαρτάται από το σκεύασµα της υαλοϊονοµερούς κονίας 18. ια την επιτυχή συγκόλληση των υαλοϊονοµερών κονιών µε την οδοντίνη θα πρέπει αυτή, απαραίτητα, να είναι: Στεγνή Υγρή ιαβρεγµένη, ελαφρά, µε σάλιο παλειµµένη µε υγρή ρητίνη Κανένα από τα παραπάνω 19. Η τελική µήτρα των υαλοϊονοµερών κονιών είναι: Πολυµερής 3

4 Πολυαλατούχος Κρυσταλλική Κεραµική Μεταλλική 20. Μασητικές επιφάνειες οπισθίων δοντιών, σε ασθενή ηλικίας 42 ετών χαµηλού τερηδονικού κινδύνου, που φέρουν βαθιές σχισµές και αύλακες, χωρίς ένδειξη αρχόµενης τερηδόνας, αντιµετωπίζονται: Χωρίς θεραπεία Με επάλειψη φθοριούχου βερνικιού Με κάλυψη οπών και σχισµών µε ρητινώδες υλικό Με µικροσυντηρητική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Με προληπτική έµφραξη σύνθετης ρητίνη 21. Η συγκολλητική ικανότητα των υαλοϊονοµερών κονιών µε την αδαµαντίνη, σε σχέση µε την οδοντίνη, είναι: Μεγαλύτερη Μικρότερη Ίση ξαρτάται από την τροποποίηση που υφίσταται προηγούµενα η οδοντίνη ξαρτάται από το εµπορικό σκεύασµα της κονίας 22. Η επίδραση των υαλοϊονοµερών κονιών στον πολφό χαρακτηρίζεται ως: Ήπια ιαφοροποιείται ανάλογα µε το εµπορικό σκεύασµα της κονίας Ουδέτερη Έντονη ξαρτάται από τη βιολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πολφός 23. Κατά την ανάµειξη σκόνης-υγρού των υαλοϊονοµερών κονιών θα πρέπει: Η σκόνη να ενσωµατώνεται εφάπαξ στο υγρό Το υγρό να ενσωµατώνεται εφάπαξ στη σκόνη Η σκόνη να ενσωµατώνεται σταδιακά στο υγρό Το υγρό να ενσωµατώνεται σταδιακά στη σκόνη ίναι αδιάφορο ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί 24. Το σχήµα αντοχής και συγκράτησης της κοιλότητας Ιης οµάδας για αµάλγαµα θα πρέπει να έχει το εξής χαρακτηριστικό: άθος κοιλότητας τουλάχιστον 1,5 χιλ. ύρος κοιλότητας µεγαλύτερο του 1/3 της διαφυµατικής απόστασης Λοξοτοµή των αδαµαντικών ορίων ξωτερικά όρια κοιλότητας µε γωνία µικρότερη των 90 ο ως προς τα πρίσµατα της αδαµαντίνης Πάχος παραµένοντος ιστού στις όµορες ακρολοφίες µικρότερο του 1,5 χιλ. 25. Οι υαλοϊονοµερείς κονίες χρησιµοποιούνται κλινικά, συνηθέστερα, για: µφράξεις Ιης οµάδας µονίµων δοντιών µφράξεις Vης οµάδας µονίµων δοντιών µφράξεις Ιης οµάδας νεογιλών δοντιών 4

5 Τερηδόνες ρίζας υχενικές αποσπάσεις 26. Η τοποθέτηση των υαλοϊονοµερών κονιών που φέρονται σε συσκευασία κάψουλας γίνεται στην κοιλότητα µε: µαλγαµατοφόρο ιδικό πιστόλι-προωθητή ργαλείο γουταπέρκας Κοχλιάριο οδοντίνης ιδική πλαστική σπάθη 27. Ο τύπος ΙΙ των υαλοϊονοµερών κονιών χρησιµοποιείται: ια συγκόλληση προσθετικών αποκαταστάσεων ια έµφραξη κοιλοτήτων ια κάλυψη οπών και σχισµών Ως επίχρισµα για προστασία πολφού Ως βάση για προστασία πολφού 28. Οι ενισχυµένες υαλοϊονοµερείς κονίες περιέχουν: Κόκκους µετάλλων Κεραµικά σφαιρίδια νόργανες ενισχυτικές ουσίες του τύπου των συνθέτων ρητινών Κόκκους κράµατος οδοντιατρικού αµαλγάµατος Ίνες υάλου 29. Η υποβαθµισµένη χρωµατική απόδοση των υαλοϊνοµερών κονιών, κυρίως, οφείλεται: Στο µικρό εύρος επιλογής χρωµάτων που διαθέτουν Στην αδιαφάνειά τους Στην αδρή εξωτερική επιφάνειά τους Στους πόρους της µάζας τους Στον υδρόφιλο χαρακτήρα τους 30. Στον κατά στρώµατα φωτοπολυµερισµό της σύνθετης ρητίνης, ισχύει: Ο χρόνος φωτοπολυµερισµού είναι µεγαλύτερος στο πρώτο σε σχέση µε το τελευταίο στρώµα τοποθέτησης Το κάθε στρώµα δεν χρειάζεται να φωτοπολυµερίζεται για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα Πριν την τοποθέτηση του κάθε στρώµατος, το προηγούµενο θα πρέπει, οπωσδήποτε, να καλύπτεται µε υγρή ρητίνη Το κάθε στρώµα δεν πρέπει να ξεπερνά σε πάχος τα 2 χιλ. Το κάθε στρώµα µπορεί να είναι και παχύτερο των 2 χιλ. 31. Το υβριδικό στρώµα που σχηµατίζεται στη συγκόλληση των συνθέτων ρητινών µε την οδοντίνη, µέσω των σύγχρονων συγκολλητικών παραγόντων, αποτελείται από: Ρητινώδεις προσεκβολές µέσα στα οδοντινοσωληνάρια Μέρος του ενεργοποιητή του συγκολλητικού, που έχει εισέλθει στην αφαλατωµένη οδοντίνη 5

6 Το στρώµα του συγκολλητικού παράγοντα Το ανορθωµένο, αφαλατωµένο κολλαγόνο στο οποίο έχει διεισδύσει ρητίνη Την αφαλατωµένη οδοντίνη 32. Η λείανση των υαλοϊονοµερών κονιών πραγµατοποιείται µε: Τροχόλιθους αδαµαντόκονης Τροχόλιθους οξειδίου του πυριτίου γγλυφίδες ανοξείδωτου χάλυβα Τροχόλιθους τύπου Arkansas Φρέζες λείανσης αυλάκων 33. Η αδροποίηση της αδαµαντίνης µε οξύ στοχεύει σε: ύξηση της επιφάνειας επαφής σύνθετης ρητίνης- οδοντικού ιστού Μείωση της επιφανειακής ενέργειας της αδαµαντίνης Μείωση της διαβροχής της αδαµαντίνης από τη ρητίνη κτόνωση των δυνάµεων συστολής που αναπτύσσονται κατά τον πολυµερισµό της ρητίνης Όλα τα παραπάνω 34. Η επιφάνεια των υαλοϊονοµερών κονιών καλύπτεται, προαιρετικά, µε υγρή ρητίνη: Μόλις τοποθετηθεί η κονία στην κοιλότητα Μετά την αφαίρεση του τεχνητού τοιχώµατος Μετά τη λείανση της κονίας Σε κάθε επανεξέταση της έµφραξης Σε ασθενείς που έχουν όξινο στοµατικό περιβάλλον 35. Όταν χρησιµοποιηθεί πολυακρυλικό οξύ, στην οδοντίνη, πριν την τοποθέτηση της υαλοϊονοµερούς κονίας θα πρέπει: Να αποµακρύνεται µε σπρέι νερού µετά από 60 δευτερόλεπτα παραµονής Να αποµακρύνεται µε σπρέι νερού µετά από δευτερόλεπτα παραµονής Να παραµένει στην κοιλότητα χωρίς έπλυση Να φωτοπολυµερίζεται Να αποµακρύνεται µε αλκοόλη µετά από 15 δευτερόλεπτα παραµονής 36. Στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων της Οδοντικής Χειρουργικής, τι σηµαίνει η βαθµονόµηση µε : Ικανοποιητικό Μη διορθώσιµο ιορθώσιµο Μη ικανοποιητικό Τα & 37. Στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων της Οδοντικής Χειρουργικής, τι σηµαίνει η βαθµονόµηση µε : Ικανοποιητικό Μη διορθώσιµο ιορθώσιµο Τα & Μη ικανοποιητικό 6

7 38. Η αντοχή συγκράτησης της σύνθετης ρητίνης στην αδροποιηµένη αδαµαντίνη εξαρτάται από: Τη δηµιουργία προσεκβολών της ρητίνης στην αδροποιηµένη επιφάνεια Τον επαρκή πολυµερισµό των προσεκβολών της ρητίνης Την ύπαρξη ικανοποιητικής διαβροχής της αδαµαντίνης Το µέγεθος της συστολής πολυµερισµού της σύνθετης ρητίνης Όλα τα παραπάνω 39. Ποια είναι η φύση της σύνδεσης των συνθέτων ρητινών µε την οδοντίνη, µέσω των σύγχρονων συγκολλητικών παραγόντων: Μικροµηχανική Χηµική Με δυνάµεις συνάφειας Με δυνάµεις συνοχής Με δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσης 40. ια να χαρακτηριστεί µια σύνθετη ρητίνη ως υβριδική θα πρέπει, ως προς τις ενισχυτικές της ουσίες: Να περιέχει µόνο κόκκους ύαλου βαρέως τύπου Η % κ.ο περιεκτικότητα τους να µην υπερβαίνει το 60% Να περιέχει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τύπους ενισχυτικών ουσιών Να περιέχει κόκκους υάλων και άµορφο ή κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου Το µέσο µέγεθος των ενισχυτικών κόκκων να µην υπερβαίνει τα 5 µm 41. Ποιος τύπος ενισχυτικής ουσίας βρίσκεται σε όλα τα σύγχρονα σκευάσµατα συνθέτων ρητινών: Ο χαλαζίας Το άµορφο ή κολλοειδές πυρίτιο Η βαριο-στροντιούχος (Ba-Sr) ύαλος Το φθοριούχο υττέρβιο Η ασβεστιοφθοριούχος ύαλος 42. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει µια σύνθετη ρητίνη για να χαρακτηριστεί ως µικροϋβριδική, είναι: Να περιέχει κόκκους ύαλου βαρέως τύπου Η διακύµανση του µεγέθους των κόκκων της να είναι από 0.2 έως 4 µm Να περιέχει µονοµερή µικρού µοριακού βάρους Το µέσο µέγεθος κόκκων της να είναι µικρότερο του 1 µm H κ.β. περιεκτικότητα σε ενισχυτικούς κόκκους να υπερβαίνει το 70% 43. Οι µικρόκοκκες σύνθετες ρητίνες: ίναι σχετικά αδιαφανή υλικά Έχουν µικρότερη ελαστικότητα έναντι των υβριδικών συνθέτων ρητινών ιαθέτουν πολύ καλή χρωµατική προσοµοίωση προς τους οδοντικούς ιστούς Η κ.ο. περιεκτικότητα τους σε ενισχυτικούς κόκκους υπερβαίνει το 55% Περιέχουν µονοµερή, σε κατ όγκο αναλογία, µικρότερη του 30% 44. Η σιλανοποίηση της εξωτερικής επιφάνειας των κόκκων υάλου στις σύνθετες ρητίνες: 7

8 ξασφαλίζει τη σύνδεση των ενισχυτικών κόκκων µε το πολυµερές πλέγµα νισχύει την πυκνότητα του πολυµερούς πλέγµατος που δηµιουργείται µε την αντίδραση πολυµερισµού πορροφά τις εσωτερικές τάσεις που αναπτύσσονται στο υλικό κατά τον πολυµερισµό του Προφυλάσσει τους κόκκους από την απορρόφηση νερού ελτιώνει τη διαφάνεια της σύνθετης ρητίνης 45. Η χρησιµοποίηση µιας σύνθετης ρητίνης που φέρεται σε συσκευασία µονής δόσης εξασφαλίζει: υκολία κατά την τοποθέτηση του υλικού στην κοιλότητα υνατότητα τοποθέτησης µεγάλου όγκου υλικού σε µια δόση υνατότητα συµπύκνωσης του υλικού κατά τη φάση της τοποθέτησης παλλαγή από το φαινόµενο του εγκλωβισµού φυσαλίδων αέρα µέσα στη µάζα της ρητίνης κατά την τοποθέτηση της Καλύτερη πρόσφυση του υλικού στα τοιχώµατα της κοιλότητας 46. Σε µια αποκατάσταση IVης οµάδας σύνθετης ρητίνης θα προτιµηθεί η χρησιµοποίηση ρητίνης που περιέχει ενισχυτικούς κόκκους µικρού µεγέθους, γιατί: ποδίδεται αποκατάσταση ανθεκτικότερη σε κάταγµα Λόγω µικρού ιξώδους της ρητίνης, δίνεται η δυνατότητα ευκολότερης τοποθέτησης και διαµόρφωσης Μειώνεται η πιθανότητα εγκλωβισµού φυσαλίδων αέρα στη µάζα της ρητίνης ποδίδεται πιο λεία επιφάνεια, η οποία διατηρείται και για µακρύτερο χρόνο στη στοµατική κοιλότητα ξασφαλίζεται η δυνατότητα ευρύτερων χρωµατικών επιλογών για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα 47. Το αδροποιητικό ορθοφωσφορικό οξύ που χρησιµοποιείται σε µια αποκατάσταση µε σύνθετη ρητίνη πρέπει να: Τοποθετείται σε όλη την αδαµαντίνη της κοιλότητας Τοποθετείται µόνο στην οδοντίνη Τοποθετείται στην αδαµαντίνη και οδοντίνη Τοποθετείται µόνο στην λοξοτοµηµένη περιοχή της κοιλότητας Τοποθετείται µόνο στα πλάγια κι όχι στο υπερπολφικό τοίχωµα της κοιλότητας 48. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει όταν χρησιµοποιηθεί υδροξείδιο του ασβεστίου σε µια κοιλότητα Ιης οµάδας αµαλγάµατος: Το υλικό τοποθετείται µόνο στην περιοχή τυχόν αποκάλυψης του πολφού Έχει στοκώδη σύσταση Το υλικό τοποθετείται µε ειδικό εργαλείο σχεδιασµό για τη συγκεκριµένη χρήση Το πάχος του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0.5 χιλ. εν του ασκείται πίεση κατά την τοποθέτηση του στην κοιλότητα 49. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαµβάνεται στα κριτήρια σωστής παρασκευής κοιλότητας σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης οµάδας: Το εύρος της κοιλότητας Το λείο των εσωτερικών τοιχωµάτων Η λοξοτοµή των αδαµαντινικών ορίων 8

9 Η αφαίρεση τυχόν δυσχρωµιών από το εσωτερικό ή και τα όρια της κοιλότητας Η αφαίρεση της τερηδόνας 50. Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για κοιλότητα ΙΙας οµάδας αµαλγάµατος: Ο ισθµός της κοιλότητας να µην υπερβαίνει το 1 χιλ. Η διαφυµατική απόσταση να µην υπερβαίνει το 1/3 Το αυχενικό όριο να είναι τοποθετηµένο υπερουλικά Το υπερπολφικό τοίχωµα να ακολουθεί τη µορφολογία της υπάρχουσας τερηδόνας Τα παρειακά και γλωσσικά τοιχώµατα του κιβωτιδίου να συγκλίνουν προς τη µασητική επιφάνεια 51. Πώς βαθµολογείται στην κλίµακα 1-5 µια κοιλότητα για έµφραξη σύνθετης ρητίνης, στην οποία υπάρχει µικρή µηχανική αποκάλυψη του πολφού και µικρά υπολείµµατα τερηδόνας: Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια ισχύει για κοιλότητα σύνθετης ρητίνης Ιης οµάδας: Τα πλάγια τοιχώµατα να είναι συγκλίνοντα προς τον άξονα του δοντιού Το περίγραµµα της κοιλότητας να περιλαµβάνει όλες τις αύλακες και τα βοθρία της µασητικής επιφάνειας Τα αδαµαντινικά όρια να µην είναι υποσκαµµένα Η λοξοτοµή να έχει εύρος τουλάχιστον 1.5 χιλ. Το υπερπολφικό τοίχωµα να είναι οριζόντιο 53. Πώς βαθµολογείται στην κλίµακα 1-5, µια έµφραξη αµαλγάµατος της οποίας η επιφάνειά είναι τελείως λεία και η µετάπτωση της έµφραξης στο δόντι δεν είναι ανιχνεύσιµη: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης µιας υπάρχουσας έµφραξη ΙΙας οµάδας αµαλγάµατος: Η ανατοµικότητα της έµφραξης Ο αποχρωµατισµός των παρακείµενων της έµφραξης οδοντικών ιστών Η οριακή ακεραιότητα της έµφραξης Το λείο της εξωτερικής επιφάνειας Το & 9

10 55. Το τεχνητό τοίχωµα σε µια κοιλότητα Vης οµάδας φωτοπολυµεριζόµενης σύνθετης ρητίνης θα πρέπει να: Υπερκαλύπτει τα όρια της κοιλότητας τουλάχιστον 3-4 χιλ. Μην τοποθετείται στην ουλοδοντική σχισµή για να µην προκαλεί τραυµατισµό και τυχόν αιµορραγία ίναι διαπερατό µόνο στην ακτινοβολία του ορατού φάσµατος Έχει πάχος που να µην υπερβαίνει τα 0.1 χιλ. ίναι από υλικό που να µπορεί να διαµορφώνεται 56. Η χρήση σφήνας κατά τη διαδικασία αποκατάστασης κοιλότητας ΙΙΙης οµάδας σύνθετης ρητίνης γίνεται, κυρίως, για: πόδοση ανατοµικότητας της όµορης επιφάνειας Να την πρόκληση ισχαιµίας, ώστε να µην αιµορραγούν τα ούλα µε την τοποθέτηση του τεχνητού τοιχώµατος µέσα στην ουλοδοντική σχισµή ποτροπή της ροής του αδροποιητικού στην ουλοδοντική σχισµή Συγκράτηση του τεχνητού τοιχώµατος ιαχωρισµό των δοντιών ώστε να εισέλθει το τεχνητό τοίχωµα 57. Ποιος από τους παρακάτω εκτιµάται ως ο σηµαντικότερος λόγος στην µη απόδοση σηµείου επαφής σε αποκατάσταση ΙΙΙης οµάδας σύνθετης ρητίνης: Η µη χρησιµοποίηση σφήνας Η τοποθέτηση υπερβολικής ποσότητας υλικού σε σχέση µε τον όγκο της κοιλότητας Ο µη στοιβαγµός του υλικού στην κοιλότητα Η µη κατά στρώµατα τοποθέτηση του υλικού Ο λάθος τρόπος συγκράτησης του τεχνητού τοιχώµατος 58. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ευθύνεται για την αδρή επιφάνεια µιας σύνθετης ρητίνης άµεσα µετά τη λείανση/στίλβωση της: Η άσκηση υπερβολικής δύναµης κατά τη διαδικασία της λείανσης Η µη κάλυψη της επιφάνειας της σύνθετης ρητίνης µε ταινία κελουλοϊτη κατά τον πολυµερισµό της Η χρησιµοποίηση µόνο τροχόλιθων Arkansas για τη λείανση/στίλβωση Η µη χρήση νερού κατά τη διαδικασία λείανσης Ο εγκλωβισµός, επιπολής, φυσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση του υλικού στην κοιλότητα 59. Σε µια αποκατάσταση ΙΙας οµάδας µε σύνθετη ρητίνη, σε προγόµφιο της κάτω γνάθου µε δόντι-ανταγωνιστή από αµάλγαµα, η απώλεια ανατοµικότητας σε σχέση µε µια πανοµοιότυπη αποκατάσταση, µε ανταγωνιστή πορσελάνη αναµένεται να είναι: Μεγαλύτερη Μικρότερη Ίδια ξαρτάται κάθε φορά από τις συνθήκες σύγκλεισης του ασθενή ξαρτάται από τον τύπο της πορσελάνης του ανταγωνιστή 10

11 60. Η παλαιότερου τύπου συσκευή φωτοπολυµερισµού που χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα είναι, η: λογόνου Πλάσµατος Λυχνίας διόδου Laser Υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 61. Η κορυφή µήκους κύµατος απορρόφησης ακτινοβολίας της καµφοροκινόνης είναι στα: 510 nm 390 nm 470 nm 435 nm 450 nm 62. Σε µια πολυµερισµένη σύνθετη ρητίνη, ως ποσοστό υπολειπόµενων διπλών δεσµών άνθρακα (C=C), ορίζεται ο: ριθµός των διπλών δεσµών άνθρακα που έχουν µετατραπεί σε απλούς ριθµός των απλών δεσµών άνθρακα του πολυµερούς πλέγµατος ριθµός των διπλών δεσµών άνθρακα που παραµένουν στο υπολειπόµενο µονοµερές ριθµός των διπλών δεσµών άνθρακα που δεν έχουν αντιδράσει ριθµός των διπλών δεσµών άνθρακα που παραµένουν στην ελεύθερη επιφάνεια της ρητίνης 63. Πώς βαθµολογείται στην κλίµακα 1-5, µια έµφραξη σύνθετης ρητίνης που υπολείπεται έναντι των παρακείµενων οδοντικών ιστών: ια να αποφευχθεί ο σχηµατισµός ζώνης αναστολής πολυµερισµού λόγω οξυγόνου, κατά το φωτοπολυµερισµό µιας σύνθετης ρητίνης, θα πρέπει να: Kαλυφθεί η επιφάνεια µε βερνίκι Kαλυφθεί η επιφάνεια µε µεταλλικό έλασµα Kαλυφθεί η επιφάνεια µε ταινία κελλουλοίτη Τοποθετηθεί το ρύγχος της συσκευής φωτοπολυµερσιµού σε τέλεια επαφή µε την επιφάνεια της ρητίνης Καλυφθεί µε υγρή ρητίνη 65. Οι δυνάµεις συστολής µιας σύνθετης ρητίνης που τοποθετείται σε µια κοιλότητα Ιης οµάδας σε σχέση µε την ίδια ποσότητα ρητίνης που τοποθετείται σε µια κοιλότητα IVης οµάδας είναι: Μεγαλύτερες Μικρότερες 11

12 Ίσες ξαρτώνται από το τύπο της σύνθετης ρητίνης ξαρτώνται από τον όγκο της απώλειας των οδοντικών ιστών κι όχι από την οµάδα της κοιλότητας 66. Πώς βαθµολογείται στην κλίµατα 1-5, µια κοιλότητα ΙΙας οµάδας αµαλγάµατος στης οποίας το αξονικό τοίχωµα έχει παραµείνει τερηδόνα: Η ζώνη αναστολής πολυµερισµού λόγω οξυγόνου µιας σύνθετης ρητίνης µπορεί να αφαιρεθεί µε: Σπρέι αέρα-νερού Τρίψιµο µε ειδικό πινελάκι ίσκους Soflex Υγρή ρητίνη Οινόπνευµα 68. Πώς βαθµολογείται στην κλίµακα 1-5, µια έµφραξη Vης οµάδας σύνθετης ρητίνης της οποίας το αυχενικό όριο προεξέχει ελαφρά από την επιφάνεια του δοντιού: Μια υβριδική σύνθετη ρητίνη, σε σχέση µε µια µικρόκοκκη, µετά από λείανση τους είναι: Περισσότερο διαφανής Με περισσότερους πόρους Περισσότερο λεία Περισσότερο µουντή Με µεγαλύτερη ανακλαστικότητα 70. Πώς βαθµολογείται στην κλίµακα 1-5, µια έµφραξη ΙΙΙης οµάδας σύνθετης ρητίνης της οποίας η επιφάνεια είναι λίγο τραχιά: Η οδοντική µικροβιακή πλάκα σχετίζεται µε την: Οδοντική τερηδόνα υχενική διάβρωση των οδοντικών ιστών 12

13 υχενική απόσπαση των οδοντικών ιστών Υποπλασία της αδαµαντίνης Όλα τα παραπάνω 72. Η τερηδόνα των οµόρων επιφανειών εµπλέκεται στην περιοδοντική νόσο γιατί: Τροποποιεί την στοµατική µικροβιακή χλωρίδα Τροποποιεί την µεσοδόντια ουλική καµάρα Καταστρέφει τα σηµεία επαφής των δοντιών Τροποποιεί τη σύσταση του ουλικού υγρού Κανένα από τα παραπάνω 73. Ο κλινικός αυχένας του δοντιού ορίζεται από: Το ύψος των ελεύθερων ούλων Την ένωση αδαµαντίνης οστεϊνης Το ύψος των προσπεφυκότων ούλων Την ένωση αδαµαντίνης οδοντίνης Τον πυθµένα της ουλοδοντικής σχισµής 74. Η χρησιµοποίηση υαλοϊονοµερούς κονίας σε µορφή κάψουλας προζυγισµένων δόσεων σκόνης-υγρού εξασφαλίζει: Περιορισµό εγκλωβισµού αέρα µέσα στη µάζα του τελικού µίγµατος πόλυτα σταθερό ιξώδες τελικού µίγµατος ελτίωση µηχανικών ιδιοτήτων της κονίας Μη ανάγκη πίεσης του υλικού στην κοιλότητα µε τεχνητό τοίχωµα Καλύτερη οµοιογενοποίηση του τελικού µίγµατος 75. Η περιοδοντική νόσος σχετίζεται µε την τερηδόνα γιατί µπορεί να προκαλέσει: Υφίζηση των ούλων δυναµία τήρησης κανόνων στοµατικής υγιεινής ύξηση συγκέντρωσης οδοντικής µικροβιακής πλάκας στην αυχενική περιοχή του δοντιού Μείωση του ph της αυχενικής περιοχής Τα & 76. Η πίεση της εξωτερικής επιφάνειας της υαλοϊονοµερούς κονίας µε αυχενικό τοίχωµα είναι απαραίτητη γιατί: ίνεται συµπύκνωση του υλικού νισχύεται ο συγκολλητικός δεσµός της µε την αδαµαντίνη και οδοντίνη Μειώνεται ο αριθµός των φυσαλίδων αέρα που εγκλωβίζονται στην κονία ελτιώνεται η πρόσφυση του υλικού στα τοιχώµατα της κοιλότητας Προστατεύεται το υλικό από την πρώιµη επαφή µε την υγρασία 77. Οι αυχενικές τερηδόνες που γειτνιάζουν µε τους περιοδοντικούς ιστούς µπορεί να προκαλέσουν σε αυτούς: Υφίζηση των ούλων Τοπική φλεγµονή Υπερπλασία των ούλων Περιοδοντικό απόστηµα 13

14 Τα & 78. Οι Loe και Silness (1063) εντόπισαν: Υψηλότερο ουλικό δείκτη στα τερηδονισµένα δόντια συγκριτικά µε τα εµφραγµένα Χαµηλότερο ουλικό δείκτη στα τερηδονισµένα δόντια συγκριτικά µε τα εµφραγµένα Ίδια τιµή ουλικού δείκτη Μεγαλύτερο βάθος περιοδοντικών θυλάκων Μικρότερο βάθος περιοδοντικών θυλάκων 79. Η πρόωρη επαφή της υαλοϊονοµερούς κονίας µε την υγρασία θα προκαλέσει, άµεσα: Κιτρίνισµα του χρώµατος της κονίας ηµιουργία µικρορωγµών στην επιφάνεια της ελτίωση της πρόσφυσης της κονίας στα τοιχώµατα της κοιλότητας ιαλυτοποίηση της εξωτερικής επιφάνειας της πόπτωση του υλικού από την κοιλότητα 80. Κατά την παρασκευή κοιλότητας ΙΙας οµάδας, η τοποθέτηση ελαστικού αποµονωτήρα: υσκολεύει την προσέγγιση του χειρουργικού πεδίου Προστατεύει τους ουλικούς ιστούς από τραυµατισµούς µε τη φρέζα Παρεµποδίζει την έκκριση του ουλικού υγρού εν πρέπει να χρησιµοποιείται Κανένα από τα παραπάνω 81. Συντηρητική κοιλότητας ΙΙας οµάδας προγοµφίου, εµφραγµένη µε συµβατική υαλοϊονοµερή κονία, κατά τη στοµατική λειτουργία έχει τη µεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσει: Κάταγµα του υλικού στον ισθµό της Μικροσπασίµατα του υλικού στα όρια Έντονο κιτρίνισµα Οριακό αποχρωµατισµό ευτερογενή τερηδόνα 82. Κατά την παρασκευή κοιλότητας ΙΙας οµάδας, ποιο από τα παρακάτω µπορεί να προκαλέσει µικροτραυµατισµούς του ουλικού ιστού, όταν η ζώνη των προσπεφυκότων ούλων είναι στενή: Η πάχυνση του βλεννογόνου Η κερατινοποίηση των προσπεφυκότων ούλων Η υφίζηση των ούλων Η διεύρυνση της ουλοδοντικής σχισµής Όλα τα παραπάνω 83. Η υποουλική επέκταση του αυχενικού ορίου µιας κοιλότητας µπορεί να προκαλέσει: Ρωγµές στην εξωτερική επιφάνεια της ρίζας Καταστροφή του προσπεφυκότος επιθηλίου ξωτερική αυχενική απορρόφηση 14

15 σωτερική αυχενική απορρόφηση Τραυµατισµό του παρακείµενου δοντιού 84. Κατά τη διαµόρφωση της µασητικής επιφάνειας µιας έµφραξης, η απόδοση των ακραίων όµορων ακρολοφιών είναι απαραίτητη, γιατί: πιτυγχάνονται σηµεία επαφής µε τα παρακείµενα δόντια ιασφαλίζονται τα σηµεία ανάσχεσης κατά τη σύγκλειση ποφεύγεται η συσσώρευση οδοντικής µικροβιακής πλάκας στη µασητική επιφάνεια ποφεύγεται η ενσφήνωση των τροφών στα µεσοδόντια διαστήµατα πιτυγχάνεται η απρόσκοπτη προσθιο-ολίσθηση της κάτω γνάθου 85. Ποια από τις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί όταν µια έµφραξη εγγύς-άπω µασητική εµφανίζει πρόωρη επαφή κατά την κεντρική σύγκλειση και τις πλάγιες κινήσεις της κάτω γνάθου: Νέκρωση πολφού Περιοδοντικός θύλακος Κάταγµα παρειακού τοιχώµατος δοντιού Κάταγµα γλωσσικού τοιχώµατος δοντιού Καµιά από τις παραπάνω 86. Σε ένα βρυγµοµανή ασθενή, για την αποκατάσταση αυχενικών βλαβών του, σε πρόσθια δόντια, θα προτιµηθεί η χρησιµοποίηση: Ρητινώδους τροποποιηµένης υαλοϊονοµερούς κονίας Συµβατικής υαλοϊονοµερούς κονίας Μικρόκοκκης σύνθετης ρητίνης υγενολούχου ενισχυµένης κονίας Κεραµοµεταλλικής κονίας 87. Σε ποια από τις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις µπορεί να οδηγήσει η απόδοση εκτεταµένης επιφάνειας κι όχι σηµείου επαφής σε µια αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙας οµάδας: Aλλαγή του σχήµατος της ουλικής καµάρας Aνάπτυξη όµορης τερηδόνας Yπερπλασία των ούλων Σύνθλιψη της ουλικής καµάρας Περιοδοντικό θύλακο 88. Το υλικό επιλογής για την κάλυψη οπών και σχισµών είναι: Ρητινώδες υλικό κάλυψης οπών και σχισµών Σύνθετη ρητίνη χαµηλού ιξώδους. Σύνθετη ρητίνη υψηλού ιξώδους. Υαλοϊονοµερής κονία Φθοριούχο βερνίκι 89. Το αυχενικό όριο µιας κοιλότητας ΙΙας οµάδας πρέπει να τοποθετείται: Υπερουλικά σε άτοµα µε υψηλό δείκτη τερηδόνας Υποουλικά σε άτοµα µε υψηλό δείκτη τερηδόνας Υπερουλικά σε άτοµα µε περιοδοντική νόσο Υποουλικά σε άτοµα µε περιοδοντική νόσο 15

16 ξαρτάται από την έκταση της τερηδόνας 90. Η κλινική εξέταση αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών δεν απαιτεί: παρκή φωτισµό Καθαρή επιφάνεια Στεγνή επιφάνεια Χρήση ανιχνευτήρα ποµάκρυνση υπάρχουσας οδοντικής µικροβιακής πλάκας 91. Ποιο από τα παρακάτω υλικά προκαλεί τον µεγαλύτερο ερεθισµό στους περιοδοντικούς ιστούς, όταν έρχεται σε επαφή µε αυτούς: µάλγαµα κρυλική ρητίνη Οξυφωσφορική κονία Σύνθετη ρητίνη Πυριτική κονία 92. ποκατάσταση ΙΙας οµάδας, µε προεξέχον αυχενικό όριο µπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου εµφάνισης: Τερηδόνας στο παρακείµενο δόντι πώθησης του παρακείµενου δοντιού Τοπικά, απορρόφησης του φατνιακού οστού Τα & λάβης στους περιοδοντικούς ιστούς έκτασης εξαρτώµενης από τον τύπο του εµφρακτικού υλικού 93. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές διάγνωσης τερηδόνας βασίζεται στην οπτική παρατήρηση: H φωτογραφική απεικόνιση Η χρήση ελαστικών δακτυλίων διαχωρισµού δοντιών Η ψηφιακή ακτινογραφία Η σκέδαση φωτεινών ακτίνων Η χρήση ειδικών χρωστικών 94. Η συµβατική ακτινογράφηση των δοντιών δεν διευκολύνει τη διάγνωση τερηδονικών βλαβών στις: Μασητικές επιφάνειες των δοντιών Όµορες προσθίων επιφάνειες των δοντιών Όµορες οπισθίων δοντιών Προστοµιακές επιφάνειες των δοντιών γγύς επιφάνειες των ριζών 95. Η χρήση διερχόµενου φωτός διευκολύνει τη διάγνωση τερηδονικών βλαβών στις: Μασητικές επιφάνειες των δοντιών Όµορες επιφάνειες των δοντιών Κοπτικές επιφάνειες των δοντιών Προστοµιακές επιφάνειες των δοντιών πιφάνειες των ριζών 16

17 96. Η αποκατάστασης Vης οµάδας, σε περιοδοντικό ασθενή, πραγµατοποιείται: Μετά την περιοδοντική θεραπεία Προσωρινά, προ της περιοδοντικής θεραπείας Συγχρόνως µε την περιοδοντική θεραπεία ξαρτάται από τη βαρύτητα του περιστατικού ίναι αδιάφορο 97. Η απόδοση των επικλινών επιπέδων των φυµάτων βοηθά στην: ποφυγή ενσφήνωσης τροφών στα µεσοδόντια διαστήµατα ιατήρηση ισορροπίας στη σύγκλειση ιολίσθηση των τροφών από τη µασητική επιφάνεια ποφυγή δηµιουργίας οδοντικής µικροβιακής πλάκας στη µασητική επιφάνεια Τα & & 98. Όταν εντοπίζεται ακτινογραφική διαύγαση στο εξωτερικό µισό της αδαµαντίνης, η τερηδονική βλάβη βρίσκεται ιστολογικά στο: ξωτερικό µισό της αδαµαντίνης εν υφίσταται ιστολογική αλλοίωση σωτερικό µισό της αδαµαντίνης ξωτερικό µισό της οδοντίνης σωτερικό µισό της οδοντίνης 99. Το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση µη τερηδονικών αυχενικών βλαβών των οδοντικών ιστών είναι: Η αποκατάσταση τους µε επανορθωτικά υλικά Ο εντοπισµός των πιθανών αιτίων πρόκλησης τους Η παρακολούθηση µε συχνές επανεξετάσεις Η τοποθέτηση νάρθηκα νυκτός Η σύσταση λήψης φθοριούχων πρόσθετων 100. Το λείο της εξωτερικής επιφάνειας του υλικού µιας αποκατάστασης βοηθά στην υγεία του περιοδοντίου λόγω: ύκολου αυτοκαθαρισµού Μη κατακράτησης τροφών Μη αποδόµησης ερεθιστικών για τους ιστούς στοιχείων ύκολου µηχανικού καθαρισµού Τα & & 101. Χρονικά, ο έλεγχος της σύγκλεισης σε µία αποκατάσταση γίνεται: Άµεσα µετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης Πριν και µετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της αποκατάστασης Το πότε εξαρτάται από τον τύπο της αποκατάστασης Το πότε εξαρτάται από τον τύπο του εµφρακτικού υλικού 102. Οι χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων πρέπει κατά τη λειτουργία τους να εκτοξεύουν: έρα Μίγµα νερού και αέρα Νερό 17

18 ιδικό ψυκτικό διάλυµα Λιπαντικές ουσίες 103. Οι κοπτικές κεφαλές των περιστροφικών εργαλείων υψηλών ταχυτήτων είναι κατασκευασµένες από: Καρβίδιο του αργιλίου Οξείδιο του ζιρκονίου Οξείδιο του πυριτίου Υδροξείδιο του ασβεστίου Καρβίδιο του βολφραµίου 104. Καταστροφή µέτριας έκτασης, που προκαλείται από τερηδόνα, στις όµορες επιφάνειες των δοντιών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα: Την απώλεια του σηµείου επαφής Τη στροφή των δοντιών Την µετακίνηση των οπισθίων δοντιών Την υπερέκφυση του δοντιού-ανταγωνιστή Την αλλαγή της κάθετης διάστασης 105. Τι µπορούν να προκαλέσουν οι παρεµβολές στη σύγκλειση: ύξηση κινδύνου κατάγµατος φύµατος λλαγή της κάθετης διάστασης λλαγή του επιπέδου ολίσθησης Όλα τα ανωτέρω Κανένα από τα ανωτέρω 106. Το µεγάλο ποσοστό µετατροπής C=C σε µια σύνθετη ρητίνη, µπορεί να προκαλέσει: ύξηση του ποσοστού απορρόφησης νερού Μείωση του µέτρου ελαστικότητας Μεγαλύτερη αδιαφάνεια του υλικού ύξηση του βάθους πολυµερισµού ελτίωση της χρωµατικής προσοµοίωσης της ρητίνης προς τους οδοντικούς ιστούς 107. Η δυνατότητα απόδοσης λείας επιφάνειας σε µια σύνθετη ρητίνη µε τη λείανση, εξαρτάται, κύρια, από το: Τύπο των µονοµερών που περιέχει Πάχος της ζώνης αναστολής πολυµερισµού οξυγόνου, που σχηµατίζεται Μέγεθος και τη σκληρότητα των ενισχυτικών ουσιών Μέγεθος της δύναµης που ασκείται κατά τη λείανση Μέγεθος και την κατανοµή των ενισχυτικών ουσιών 108. Σε ποια κατηγορία από πλευράς σχήµατος ανήκουν οι εγγλυφίδες #330, 331 και 332: Κυλινδρικές Σφαιρικές νεστραµµένου κώνου πιοειδείς Κωνοειδείς 18

19 109. Η τοποθέτηση των καρφίδων πρέπει να γίνεται, πάντοτε: Στην οδοντίνη κριβώς στην αδαµαντινοοδοντινική ένωση Στην αδαµαντίνη Στο αξονικό τοίχωµα της κοιλότητας ξαρτάται κατά περίπτωση 110. Το στρώµα των ξεσµάτων και φιλµ της οδοντίνης σχηµατίζεται: Με τη διαµόρφωση της οδοντίνης µε τα εργαλεία χειρός Με την αποκοπή της οδοντίνης µε περιστροφικά εργαλεία Με την αδροποίηση της αδαµαντίνης Σε περιπτώσεις κατάγµατος του δοντιού Σε περιπτώσεις αποκοπής της οδοντίνης µε laser 111. ια το ίδιο βάθος κοιλότητας, το πάχος της παραµένουσας οδοντίνης σε ασθενή ηλικίας 70 ετών σε σχέση µε άλλον 20 ετών, είναι: Μεγαλύτερο Μικρότερο Το ίδιο ξαρτάται, κάθε φορά, από το συγκεκριµένο δόντι ιαφοροποιείται µεταξύ των ασθενών 112. Ποιο στοιχείο µιας µασητικής αποκατάστασης γοµφίου, όταν δεν αποδοθεί φυσιολογικά, µπορεί να προκαλέσει κάταγµα φύµατος: Η διαφυµατική απόσταση Η εγγύς-άπω απόσταση Το ύψος του φύµατος Τα επικλινή επίπεδα των φύµατος Η ανατοµικότητα της κεντρικής αύλακας 113. Ο κεντρικός τοµέας της κάτω γνάθου, µετά από ανασύσταση της µύλης του, µε ποιο/α δόντι/α της άνω γνάθου συγκλίνει: Με τον κεντρικό και πλάγιο τοµέα της άνω γνάθου Με τον κεντρικό της άνω γνάθου Με τους δύο κεντρικούς της άνω γνάθου Με κανένα από τα προαναφερόµενα Με τον πλάγιο τοµέα της άνω γνάθου 114. Η υπερέκφυση φύµατος, λόγω τερηδονισµένης µασητικής επιφάνειας δοντιού-ανταγωνιστή µπορεί να αντιµετωπιστεί: Με την αποκατάσταση του τερηδονισµένου δοντιού Με την ταπείνωση του υπερεκφυµένου φύµατος µετά την αποκατάσταση Με την ταπείνωση του υπερεκφυµένου φύµατος πριν την αποκατάσταση Με την αποκατάσταση και του δοντιού-ανταγωνιστή Με την τροποποίηση του µασητικού επιπέδου της αποκατάστασης 115. Η µείωση διαπερατότητας της οδοντίνης, µε την αύξηση της απόστασης του υπερπολφικού τοιχώµατος κοιλότητας από τον πολφό, οφείλεται στο ότι: Τροποποιείται η κατεύθυνση των οδοντινοσωλαναρίων ως προς τον πολφό 19

20 υξάνεται η πίεση του εξωτερικού περιβάλλοντος προς τον πολφό υξάνεται ο βαθµός ενασβεστίωσης των οδοντινοσωληναρίων υξάνεται το πάχος του στρώµατος των οδοντικών ξεσµάτων και φιλµ Μειώνεται ο αριθµός και το εύρος των οδοντινοσωληναρίων 116. Ποια είναι τα λειτουργικά στοιχεία του δοντιού στη σύγκλειση: Τα βοθρία, τα φύµατα και οι όµορες ακρολοφίες Τα βοθρία, τα φύµατα και οι αύλακες Οι οπές και σχισµές, τα φύµατα και οι αύλακες Τα φύµατα, τα σηµεία επαφής και οι αύλακες Μόνο τα φύµατα 117. Η ελλιπής απόδοση του ύψους κεντρικών φυµάτων σε πολλές εν σειρά αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών θα προκαλέσει: πώλεια σηµείων επαφής των ανταγωνιστών πώλεια σηµείων επαφής των αποκαταστηµένων δοντιών µε τους ανταγωνιστές Μετακίνηση των δοντιών Τα & Κανένα από τα παραπάνω 118. Σε αποκατάσταση αµαλγάµατος, µε σηµειακή αποκάλυψη πολφού, τοποθετήθηκε Ca(OH) 2 στην αποκάλυψη και στη συνέχεια, άµεσα, συµπυκνώθηκε το αµάλγαµα. Η τεχνική εκτιµάται ως λανθασµένη, γιατί: Έπρεπε να υπάρξει χρόνος αναµονής τουλάχιστον 5 min πριν την τοποθέτηση του αµαλγάµατος Έπρεπε να καλυφθεί η επιφάνεια του Ca(OH) 2 µε βερνίκι πριν την τοποθέτηση του αµαλγάµατος Έπρεπε να χρησιµοποιηθεί συγκολλητικός παράγοντας επάνω στο Ca(OH) 2 πριν την τοποθέτηση του αµαλγάµατος Έπρεπε να καλυφθεί η επιφάνεια του Ca(OH) 2 µε υαλοϊονοµερή κονία πριν την τοποθέτηση του αµαλγάµατος εν ήταν απαραίτητο το Ca(OH) 2, απαιτείτο τοποθέτηση µόνο υαλοϊονοµερούς κονίας 119. Η απόδοση των µη κεντρικών φυµάτων µιας αποκατάστασης σε λάθος ύψος, τι µπορεί να δηµιουργήσει: Πρόβληµα στη σταθερότητα της κεντρικής σύγκλεισης Πρόβληµα στις πλάγιες κινήσεις της κάτω γνάθου Πρόβληµα στο περιοδόντιο Τίποτε από τα παραπάνω Όλα τα πραπάνω 120. Το µειωµένο ύψος µιας όµορης ακρολοφίας αποκατάστασης ΙΙας οµάδας, σε σχέση µε το φυσιολογικό, µπορεί: Να δηµιουργήσει πρόβληµα πρόωρης επαφής Να δηµιουργήσει απώλεια του σηµείου επαφής Να διευκολύνει την υπερέκφυση του φύµατος του δοντιού-ανταγωνιστή Να δηµιουργήσει όλα τα παραπάνω Κανένα από τα παραπάνω 20

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναφέρει τα στάδια προετοιμασίας των δοντιών για ενδοδοντική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Στρατής Παπάζογλου Επίκ. Καθηγητής Προσθετολόγος, MS, PhD Τι είναι κεραμικά υλικά; Είναι υλικά που αποτελούνται από ενώσεις μετάλλων με μη μεταλλικά στοιχεία Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 1 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141800-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 44.517,72 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ/ΜΕΤ Ρ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 1 1.1 1.2 ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΒΕΛΟΝΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 88,14 Aσβεστούχα καρβοξυλική κυτταρίνη που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιµορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό.

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Anaxdent New Outline by Michel Magne Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Σελίδα 4 Πολυµέθυλο-µεθακρυλικό στο χρώµα των δοντιών. Το new outline

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.»

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24/11/10 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛΙΚ. Αρ.πρωτ. Υ00/36 Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 16 Πληροφορίες : K.Γωγόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΣ Η επιτυχία µιας ενδοδοντικής θεραπείας ΕΝ εξαρτάται από: Την γενική υγεία του ασθενή Η πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας ριζικού σωλήνα µε σπασµένο µικροεργαλείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ψ.Ν.Θ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: συντηρητική παρασκευή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: αισθητική απόδοση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού Οδοντικά προβλήματα των κουνελιών και των τρωκτικών Σεραφείμ Αθ. Παπαδημητρίου επ. καθηγητής Κλινική Ζώων Συντροφιάς Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα κουνέλια όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use GR IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747. www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747. www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Aριθµός Πιστοποιητικού: ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1o ΕΠΑΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 η ΟΜΑΔΑ: 1. ΒΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΕΜΙΝ ΜΑΡΙΛΝΤΙ 3. ΝΤΟΥΝΤΙΤΣ ΣΑΝΤΡΑ 4. ΦΑΛΙΑΓΚΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 7 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. Σκοπός του Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ -17- ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. ναγνωρίζει σε εικόνες και σε εκμαγεία τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

8. 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9. MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.

8. 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9. MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΕΙΟ» ΦΟΡΕΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κ.ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία

Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία Παρουσίαση Από τη στιγμή της πρόσκλησής μου από το Quintessence International Publishing Group Brazil να γράψω ένα βιβλίο για την ενδοδοντία, το κεντρικό θέμα αυτής της δουλειάς

Διαβάστε περισσότερα

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 39347 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ Πρωτ.: 23-1-15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κ. Μπασαράς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 1905 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 1-10-014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή!

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή! Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HUMBOLDT ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών γιατί σηµαίνει Υπέροχο χαµόγελο Υγείας και Οµορφιάς για µια ολόκληρη ζωή! www.aligners.gr www.angelakisd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την.

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Αδαμαντίνη Οδοντίνη Ούλα Πολφός Οστούν Περιρρίζιο Οστεΐνη Διαφάνεια 2 Δομή των δοντιών. Δομή των δοντιών. Το τμήμα του δοντιού που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή προϊόντος Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Τι είναι στεφάνη(θήκη) και τι γέφυρα? Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Οι οδοντιατρικές γέφυρες και οι στεφάνες έχουν αρκετές χρήσεις σήμερα. Για παράδειγμα, όταν χάνεις ένα δόντι για τον ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Ενα σημαντικό εργαλείο για την οδοντιατρική θεραπεία

Ενα σημαντικό εργαλείο για την οδοντιατρική θεραπεία 12 Ορθοδοντική Μίνι Βίδες Ενα σημαντικό εργαλείο για την οδοντιατρική θεραπεία B.Ludwig B.Glast T.Lietz J.A.Lisson Οριζόντια μετατόπιση δοντιών Η απουσία χώρους αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Executive ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού ρόλου έχουµε ενεργοποιήσει όλες µας τις πηγές: εντατική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Φυσική του Σκελετού Τα οστά πραγματοποιούν τουλάχιστον έξι λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα: 1. Υποστήριξη 2. Κίνηση 3. Προστασία διαφόρων οργάνων 4. Αποθήκευση χημικών ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΜΤΑ για την αποκατάσταση ιατρογενών διατρήσεων

Χρήση ΜΤΑ για την αποκατάσταση ιατρογενών διατρήσεων 6 Ενδοδοντία De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Χρήση ΜΤΑ για την αποκατάσταση ιατρογενών διατρήσεων Αrnaldo Castellucci, MD, DDS Οι διατρήσεις αποτελούν παθολογικές ή ιατρογενείς επικονωνίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Όταν τα δόντια αποκλίνουν αξονικά ή παρουσιάζουν περιστροφή λόγω ενέργειας συγκλεισιακών δυνάµεων η στροφή πραγµατοποιείται γύρω από ένα υποµόχλιο, που στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πληρησ σειρα προϊοντων Στοματικς Υγιεινς ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατά της μικροβιακς πλάκας... ΟΥΛΙΤΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ...και του ερεθισμού των ούλων 500 ml & Στοματικό Διάλυμα Χλωρεξιδίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα