Παρασκευή Κοιλοτήτων και Εμφράξεις στα Νεογιλά Δόντια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευή Κοιλοτήτων και Εμφράξεις στα Νεογιλά Δόντια"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Παρασκευή Κοιλοτήτων και Εμφράξεις στα Νεογιλά Δόντια Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Τερηδονικές βλάβες Ιης και ΙΙης ομάδας στους νεογιλούς γομφίους. Χαρακτηριστικά κοιλοτήτων σε νεογιλούς γομφίους. Διαδικασία παρασκευής κοιλοτήτων. Τερηδονικές βλάβες ΙΙΙης ομάδας σε νεογιλούς τομείς και κυνόδοντες. Τερηδονικές βλάβες Vης ομάδας. Εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες προσθίων δοντιών. Τερηδονικές βλάβες Ιης και ΙΙης ομάδας στους νεογιλούς γομφίους 31 Παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών, που οι γομφίοι συνήθως δε βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, φέρουν συχνότερα αλλοιώσεις στις μασητικές επιφάνειες και όχι στις όμορες. Η πολυπλοκότητα της ανατομίας της μασητικής επιφάνειας των δεύτερων νεογιλών γομφίων αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αλλοιώσεων στις επιφάνειες αυτές. Οι συμβατικές αποκαταστάσεις μίας επιφάνειας περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις στη μασητική επιφάνεια, καθώς και στην παρειακή ή υπερώια σχισμή των νεογιλών γομφίων. Τερηδονικές βλάβες ΙΙης ομάδας εμφανίζονται στις όμορες επιφάνειες νεογιλών γομφίων αφού αυτοί έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Το πιο συχνό εύρημα τερηδονισμού αφορά την άπω επιφάνεια των 1ων νεογιλών γομφίων και την εγγύς επιφάνεια των 2ων νεογιλών γομφίων στην άνω και κάτω γνάθο. Η επιλογή του υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να βασίζεται στις ιδιότητες και την καταλληλότητα του υλικού για την κοιλότητα στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί. Προς το παρόν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παιδοδοντιατρική είναι το αμάλγαμα, η σύνθετη ρητίνη, η τροποποιημένη με ρητίνη υαλοϊονομερής κονία (ΤΡΥΚ), οι τροποποιημένες με οξέα σύνθετες ρητίνες (compomers) και οι υαλοϊονομερείς κονίες (ΥΚ). Συνεπώς, τα είδη των αποκαταστάσεων τα οποία καλείται ο οδοντίατρος να τοποθετήσει σε νεογιλούς γομφίους ποικίλλουν: από πολύ μικρής έκτασης προληπτικές εμφράξεις ρητινών (ΠΕΡ) (Κεφάλαιο 4), μασητικές αποκαταστάσεις Iης ομάδας, ομορομασητικές εμφράξεις ΙΙης ομάδας, εμφράξεις Vης ομάδας, και εμφράξεις περισσότερων των δύο επιφανειών (π.χ.: άπω-μασητικά-παρειακά, εγγύς-μασητικά-υπερώια, άπω-μασητικά-εγγύς κλπ). Όταν οι τερηδονικές βλάβες έχουν επεκταθεί σε περισσότερες από δύο επιφάνειες τότε πρέπει να τοποθετηθεί προσχηματισμένη στεφάνη (κεφάλαιο 6). Όταν στις τερηδονικές βλάβες των νεογιλών γομφίων συμβεί αποκάλυψη πολφού που φλεγμαίνει, μετά την κατάλληλη θεραπεία του όπως πολφοτομή ή πολφεκτομή (Κεφάλαιο 7) ανά-

2 λογα με την έκταση της κοιλότητας που προκύπτει, τοποθετείται προσχηματισμένη στεφάνη (Κεφάλαιο 6) ή έμφραξη. Χαρακτηριστικά κοιλοτήτων σε νεογιλούς γομφίους Χαρακτηριστικά κοιλοτήτων για έμφραξη με αμάλγαμα α. Πρώτοι νεογιλοί γομφίοι της άνω γνάθου Η κεντρική αύλακα του πρώτου νεογιλού γομφίου της άνω γνάθου αποτελεί τη συνηθισμένη μασητική περιοχή έναρξης του τερηδονισμού του. Η κοιλότητα πρώτης ομάδας επεκτείνεται μασητικά στην κεντρική αύλακα και, αν υπάρχουν ευρήματα αρχόμενου τερηδονισμού, στις επεκτάσεις της (Εικ 5.1 Α). Στην περίπτωση που υπάρχει έντονη εγκάρσια ακρολοφία αδαμαντίνης σχηματίζονται δύο διακριτές αύλακες στις εγγύς και άπω περιοχές της μασητικής επιφάνειας, οπότε και παρασκευάζονται δύο μικρότερες μασητικές κοιλότητες. Στους πρώτους νεογιλούς γομφίους, η άπω επιφάνεια είναι πιο ευάλωτη σε τερηδονικές βλάβες σε σχέση με την εγγύς επιφάνεια, η οποία τερηδονίζεται συνήθως λιγότερο συχνά και σε μικρότερη έκταση. Στην περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή μόνο της άπω επιφάνειας, η κοιλότητα δεν επεκτείνεται πέρα από τη λοξή ακρολοφία της αδαμαντίνης. Σε περίπτωση εμπλοκής των εγγύς και άπω επιφανειών, είναι προτιμότερο να γίνουν δύο παρασκευές κοιλοτήτων, μία εγγύς μασητική και μία άπω μασητική. (Εικ 5.1 Β). Όταν, παρόλη την ύπαρξη λοξής ακρολοφίας η υποκείμενή της οδοντίνη είναι τερηδονισμένη, μπορεί να γίνει επέκταση της παρασκευής σχεδόν μέχρι την οριακή ακρολοφία της άλλης όμορης επιφάνειας του δοντιού (Εικ 5.1 Γ). Εάν υπάρχει ευμεγέθης τερηδονική κοιλότητα στην εγγύς και την άπω επιφάνεια ταυτόχρονα, τότε η αποκατάσταση επιλογής είναι η προσχηματισμένη στεφάνη (βλέπε Κεφάλαιο 6). Εικ 5.1. Προπαρασκευή τυπικών κοιλοτήτων τάξης Ιης και ΙΙης στους νεογιλούς γομφίους της άνω γνάθου. Προστασία της αδαμαντίνης της λοξής ακρολοφίας στους #55,65, ή ακόμα και στον #64, εφόσον ο τερηδονισμός της υποκείμενης οδοντίνης δεν την υποσκάπτει. Στην κλινική πράξη, το εύρος των κοιλοτήτων υπαγορεύεται από την έκταση τερηδονισμού της οδοντίνης. 32 β. Δεύτεροι νεογιλοί γομφίοι της άνω γνάθου Συνήθως υπάρχουν δύο κύριες αύλακες στη μασητική επιφάνεια του δεύτερου άνω νεογιλού γομφίου, οι οποίες χωρίζονται με μία έντονη, λοξή (εγκάρσια) ακρολοφία αδαμαντίνης. Όταν τερηδονιστεί η μία ή και οι δύο κύριες αύλακες (εγγύς και άπω μασητικές), η παρασκευή κοιλότητας ή δύο ανεξάρτητων κοιλοτήτων δεν θα περιλάβει τη λοξή ακρολοφία (Εικ 5.1 Δ) εκτός αν υποσκάπτεται και αυτή από

3 την τερηδόνα. Αν είναι τερηδονισμένη και η υπερώια επέκταση της άπω μασητικής αύλακας, η παρασκευή κοιλότητας πρέπει να επεκταθεί για να περιλάβει και τα δύο τμήματα της αύλακας, μασητικό και υπερώιο. Κατά τη παρασκευή ΙΙης ομάδας κοιλότητας είτε στην εγγύς είτε στην άπω επιφάνεια του δεύτερου νεογιλού γομφίου της άνω γνάθου διατηρείται η ακεραιότητα της εγκάρσιας ακρολοφίας, στην περίπτωση που δεν υπάρχει τερηδονική εμπλοκή (Εικ 5.1, Ε). Στις λιγότερο συχνές περιπτώσεις που έχει εμπλακεί η άπω επιφάνεια του δοντιού, η παρασκευή άπω-μασητικής κοιλότητας μπορεί να είναι πιο ευρεία. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην αποφυγή τρώσης της εγγύς επιφάνειας του μόνιμου γομφίου που συνήθως είναι παρών. γ. Πρώτοι νεογιλοί γομφίοι της κάτω γνάθου Οι πρώτοι κάτω νεογιλοί γομφίοι έχουν συνήθως δύο μασητικές αύλακες στο εγγύς και άπω τμήμα τους που χωρίζονται από μια λοξή εγκάρσια ακρολοφία αδαμαντίνης. Αν αυτή δεν εμπλέκεται στις τερηδονικές βλάβες, δεν πρέπει να τροχίζεται. Λόγω της έντονης οριακής ομορομασητικής ακρολοφίας, η παρασκευή των μασητικών κοιλοτήτων είτε στις εγγύς, είτε στις άπω μασητικές αύλακες πρέπει να επεκτείνεται όσο το δυνατόν λιγότερο (Εικ 5.2 Α). Η παρασκευή κοιλότητας ΙΙης ομάδας επηρεάζεται από την εγκάρσια ακρολοφία, η οποία πρέπει να παραμείνει ανέπαφη, εκτός φυσικά και αν είναι υποσκαμμένη από τερηδόνα (Εικ 5.2 Β). Αν οι εγγύς και άπω επιφάνειες παρουσιάζουν ταυτόχρονα ευμεγέθεις τερηδονικές κοιλότητες θα πρέπει να προτιμηθεί μια προσχηματισμένη στεφάνη (βλέπε Κεφάλαιο 6). Αν σε μια άπω-μασητική τερηδονική κοιλότητα εμπλέκεται και η εγγύς μασητική αύλακα, πρέπει προσεκτικά να επεκταθεί η παρασκευή, ώστε να συμπεριλάβει ολόκληρη τη μασητική επιφάνεια, έχοντας πάντα υπ όψη το έντονο εγγύς πολφικό κέρατο (Εικ 5.2 Γ). Εικ 5.2. Παρασκευή τυπικών κοιλοτήτων τάξης Ιης και ΙΙης στους νεογιλούς γομφίους της κάτω γνάθου. Προστασία της αδαμαντίνης της λοξής ακρολοφίας στους #74, 84, εφόσον ο τερηδονισμός της υποκείμενης οδοντίνης δεν την υποσκάπτει. Στην κλινική πράξη, το εύρος των κοιλοτήτων υπαγορεύεται από την έκταση τερηδονισμού της οδοντίνης. 33 δ. Δεύτεροι νεογιλοί γομφίοι της κάτω γνάθου Η παρασκευή της μασητικής κοιλότητας στον δεύτερο νεογιλό γομφίο της κάτω γνάθου παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό ομοιότητα με την αντίστοιχη του πρώτου μόνιμου γομφίου της κάτω γνάθου (Εικ 5.2 Δ). Στη μασητική επιφάνεια οι τερηδονικές βλάβες συνήθως εντο-

4 πίζονται σε μία από τις τρεις αύλακες (συχνότερα στην κεντρική). Το περίγραμμα της κοιλότητας που παρασκευάζεται, επεκτείνεται σε όλες τις αναπτυξιακές σχισμές και αύλακες της μασητικής επιφάνειας, ενώ οι εγγύς και άπω μασητικές οριακές ακρολοφίες πρέπει να παραμείνουν άθικτες. Από τις όμορες επιφάνειες του δοντιού αυτή που τερηδονίζεται συχνότερα είναι η εγγύς επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με την άπω επιφάνεια του πρώτου νεογιλού γομφίου. Το μασητικό τμήμα της παρασκευής περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αναπτυξιακές σχισμές και αύλακες μέχρι 2,0 mm από την άπω οριακή ακρολοφία (Εικ 5.2 E). Κατά την παρασκευή του εγγύς όμορου κιβωτιδίου πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας τη θέση του εγγύς παρειακού πολφικού κεράτου. Χαρακτηριστικά κοιλοτήτων για έμφραξη με συγκολλούμενα υλικά Όταν χρησιμοποιούνται συγκολλούμενα υλικά αποκατάστασης δεν υπάρχει κάποιο τυπικό σχήμα ή περίγραμμα για την κοιλότητα ενώ δεν χρειάζεται τα τοιχώματα να ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθεί σχήμα συγκράτησης όπως γίνεται στην περίπτωση των κοιλοτήτων για έμφραξη αμαλγάματος. Το περίγραμμα, η έκταση και το βάθος της κοιλότητας καθορίζονται από την έκταση και το βάθος της τερηδόνας ή κάποιας προηγούμενης αποκατάστασης, την ανατομία των οπών και σχισμών, την παρουσία χρωστικών στις σχισμές καθώς και την προηγούμενη τερηδονική εμπειρία του παιδιού. Ακολουθείται η φιλοσοφία της ελάχιστης αποκοπής οδοντικών ιστών και μπορούν να συνυπάρχουν περισσότερες της μίας κοιλότητες, διατηρώντας τον υγιή οδοντικό ιστό ανάμεσά τους (Εικ 5.3). Προκειμένου το υλικό να έχει την μέγιστη αντοχή του, το ελάχιστο βάθος και εύρος κοιλότητας πρέπει να είναι 1 mm. Οι εσωτερικές γωνίες θα πρέπει να είναι αποστρογγυλεμένες, ενώ αποφεύγονται τα υποσκαμμένα τμήματα αδαμαντίνης και αφαιρούνται τα ανυποστήρικτα πρίσματά της. Αν χρησιμοποιούνται ρητινώδη υλικά, προκειμένου να βελτιωθεί η οριακή απόφραξη μπορεί να γίνει λοξοτόμηση των εξωτερικών ορίων της αδαμαντίνης. Εικ 5.3. Κοιλότητες Ιης ομάδας σε δεύτερο νεογιλό γομφίο της άνω γνάθου. Η παρασκευή του περιγράμματος της κοιλότητας καθορίζεται από την έκταση της τερηδονικής βλάβης. Αποφεύγεται ο εκτροχισμός όλου του μήκους της υπερωιομασητικής αύλακας. Διαδικασία παρασκευής κοιλοτήτων Διαδικασία παρασκευής κοιλότητας Ιης ομάδας σε νεογιλό γομφίο και έμφραξη με αμάλγαμα 1. Χορήγηση τοπικής αναισθησίας. 2. Τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. 3. Η είσοδος στη βλάβη γίνεται με μια εγγλυφίδα #330 σε χειρολαβή υψηλών στροφών παράλληλα με τον επιμήκη άξονα του δοντιού. Η παρασκευή της κοιλότητας στους νεογιλούς γομφίους

5 ξεκινά από το πιο τερηδονισμένο βοθρίο και επεκτείνεται σε όλο το δίκτυο των παρακείμενων μασητικών οπών και σχισμών κατά τέτοιο τρόπο ώστε το πλάτος του ισθμού της να είναι το 1/3-1/2 της διαφυματικής απόστασης (Εικ 5.4, 5.5). Η εγγλυφίδα εισέρχεται και αφαιρεί υπερπολφική οδοντίνη σε βάθος περίπου 0,5 χιλ. (εκτός αν η ύπαρξη τερηδονισμένης οδοντίνης υπαγορεύει μεγαλύτερη αφαίρεση) έτσι ώστε το πάχος του αμαλγάματος να είναι ικανοποιητικό για να αντέχει τις μασητικές πιέσεις. Εκμεταλλευόμαστε το σχήμα της εγγλυφίδας #330 (ελαφρώς απιοειδές σχήμα) η οποία, καθώς τοποθετείται κάθετα στην μασητική επιφάνεια, τα αποκλίνοντα προς το άκρο τοιχώματά της αποδίδουν στο παρειακό και γλωσσικό τοίχωμα της κοιλότητας μια ελαφριά μασητική κλίση. Η κλίση αυτή αποδίδει ένα ικανοποιητικό σχήμα συγκράτησης του υλικού στην κοιλότητα. Τα τοιχώματα της κοιλότητας πρέπει να συγκλίνουν μασητικά τόσο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν ανυποστήρικτα ραβδία αδαμαντίνης, τα οποία μπορεί να σπάσουν κάτω από την επίδραση των μασητικών δυνάμεων. Τα όμορα τοιχώματα παρασκευάζονται παράλληλα προς τις αντίστοιχες όμορες επιφάνειες του δοντιού. Το άκρο της εγγλυφίδας είναι ελαφρά αποστρογγυλεμένο σχηματίζοντας αποστρογγυλεμένες εσωτερικές δίεδρες γωνίες που μειώνουν τις εσωτερικές τάσεις θραύσης των τοιχωμάτων του δοντιού. Εικ 5.4. Τυπικές κοιλότητες για αμάλγαμα Ιης ομάδας σε 1ο και 2ο νεογιλό γομφίο της κάτω γνάθου. Εικ 5.5. Τυπικές κοιλότητες για αμάλγαμα Ιης ομάδας σε 1ο και 2ο νεογιλό γομφίο της άνω γνάθου Η αφαίρεση της τερηδόνας στην οδοντίνη γίνεται με μια μεγάλη στρόγγυλη εγγλυφίδα ή με κοχλιάριο απομάκρυνσης τερηδόνας. 5. Καθαρισμός της κοιλότητας με νερό και στέγνωμα με αέρα. 6. Τοποθέτηση ουδέτερου στρώματος (εάν χρειάζεται). 7. Μείξη του αμαλγάματος και μεταφορά του στην κοιλότητα με τον αμαλγαματοφόρο σε μικρές ποσότητες. 8. Συμπύκνωση του αμαλγάματος με τη χρήση μικρού συμπυκνωτήρα αμαλγάματος ξεκινώντας από τα βαθύτερα σημεία της κοιλότητας. Οι δυνάμεις συμπύκνωσης θα πρέπει να είναι όσο γίνεται κάθετες στα τοιχώματα όπου επιδιώκεται η προσαρμογή του. 9. Αφαίρεση της περίσσειας του αμαλγάματος μασητικά και διαμόρφωση/λάξευση της έμφραξης με το εργαλείο ονυχοειδές-δισκοειδές. Το εργαλείο τοποθετείται έτσι ώστε η κυρτή επιφάνειά του να βρίσκεται σε επαφή με τα επικλινή επίπεδα των φυμάτων. 10. Με ένα νωπό βαμβάκι απομακρύνονται από γύρω τα υπολείμματα αμαλγάματος. 11. Απομάκρυνση του ελαστικού απομονωτήρα. 12. Έλεγχος σύγκλεισης με τη χρήση χαρτιού σύγκλεισης.

6 2. Διαδικασία παρασκευής κοιλότητας ΙΙης ομάδας σε νεογιλό γομφίο και έμφραξη με αμάλγαμα 1. Χορήγηση τοπικής αναισθησίας. 2. Τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. 3. Η παρασκευή κοιλότητας ΙΙης ομάδας ξεκινά με την παρασκευή του όμορου κιβωτιδίου. Αυτή γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί η όμορη επιφάνεια του παρακείμενου δοντιού. Προκειμένου να προστατευτεί η όμορη επιφάνεια του παρακείμενου δοντιού προτείνεται η χρήση ελάσματος τεχνητού τοιχώματος το οποίο και συγκρατείται με σφήνα. Η εγγλυφίδα #330 κινούμενη παράλληλα με τον επιμήκη άξονα του δοντιού προωθείται από τη μασητική επιφάνεια προς τον αυχένα του δοντιού όπου και κάνει μια παρειογλωσσική κίνηση (Εικ 5.6). Τα όμορα τοιχώματα της κοιλότητας, παρειακό και γλωσσικό, πρέπει να συγκλίνουν ελαφρά προς τη μασητική επιφάνεια. Ανάλογα πάντα με την έκταση της τερηδονικής βλάβης, η παρειογλωσσική επέκταση του όμορου κιβωτιδίου πρέπει να είναι συντηρητική και να περιορίζεται στις περιοχές αυτοκαθαρισμού, εκεί δηλαδή που το δόντι καθαρίζεται από την οδοντική πλάκα κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Οι εξωτερικές δίεδρες γωνίες του παρειακού και γλωσσικού τοιχώματος πρέπει να είναι 90 για την αποφυγή οριακών καταγμάτων του αμαλγάματος ενώ οι εσωτερικές δίεδρες γωνίες αποστρογγυλεμένες. Τα τοιχώματα πρέπει να είναι λεία και επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη εφαρμογή του αμαλγάματος στα τοιχώματα της κοιλότητας. Το εγγύς-άπω εύρος του αυχενικού τοιχώματος είναι 1 χιλ. Λόγω της έντονης αυχενικής περίσφιξης του δοντιού στον αυχένα η επιπλέον διεύρυνσή του αυξάνει την πιθανότητα αποκάλυψης του πολφού. Το αξονικό τοίχωμα παρασκευάζεται παράλληλο προς τον επιμήκη άξονα του δοντιού και ακολουθεί την κυρτότητα της εξωτερικής επιφάνειας του δοντιού. Εικ 5.6. Κινήσεις της εγγλυφίδας παρειογλωσσικά (σαν εκκρεμές) για την παρασκευή του όμορου κιβωτιδίου κοιλότητας ΙΙης ομάδας Το εύρος του ισθμού της κοιλότητας αφενός δεν υπερβαίνει το 1/3 της απόστασης μεταξύ των κορυφών των δύο φυμάτων και αφετέρου επιτρέπει ικανοποιητικό όγκο υλικού (αμαλγάματος) ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα κατάγματα. Για τον 1ο νεογιλό γομφίο το εύρος ισθμού κυμαίνεται στα 1,0-1,25 mm και για τον 2ο νεογιλό γομφίο στα 1,25-1,5 mm. 5. Η απομάκρυνση επί πλέον τερηδονισμένης οδοντίνης γίνεται με μια στρόγγυλη εγγλυφίδα σε χειρολαβή χαμηλών στροφών ή με τη χρήση κοχλιαρίου απομάκρυνσης τερηδόνας. Στην, ιδιαίτερα συχνή, περίπτωση αιμορραγίας των ούλων της μεσοδόντιας θηλής λόγω τοπικής περιοδοντικής φλεγμονής, αυτή περιορίζεται

7 με την τοποθέτηση σφήνας. 6. Για την παρασκευή του μασητικού τμήματος της κοιλότητας ΙΙης ομάδας για αμάλγαμα ισχύει ό,τι για τις κοιλότητες Ιης ομάδας (Εικ 5.7, 5.8). Εικ 5.7. Τυπικές κοιλότητες για αμάλγαμα ΙΙης ομάδας σε 1ο και 2ο νεογιλό γομφίο της άνω γνάθου. Εικ 5.8. Τυπικές κοιλότητες για αμάλγαμα ΙΙης ομάδας σε 1ο και 2ο νεογιλό γομφίο της κάτω γνάθου. 7. Ακολουθεί ξέπλυμα και στέγνωμα της κοιλότητας. 8. Τοποθέτηση ουδέτερου στρώματος (εάν χρειάζεται). 9. Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος και σφήνας. Η σφήνα τοποθετείται στο μεσοδόντιο χώρο, ανάμεσα στο τεχνητό τοίχωμα και το παρακείμενο δόντι, κάτω από το αυχενικό όριο της παρασκευής ώστε να συγκρατεί το τεχνητό τοίχωμα στη θέση του και όχι να το προωθεί μέσα στην κοιλότητα του όμορου κιβωτιδίου. Η σφήνα τοποθετείται πιεστικά, προκειμένου να απωθηθούν τα δόντια και να αντισταθμιστεί το πάχος του τεχνητού τοιχώματος για την απόδοση της επιφάνειας επαφής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρειάζεται να γίνουν ταυτόχρονα δύο όμορες εμφράξεις σε επαφή μεταξύ τους. Ταυτόχρονα η σφήνα και το τεχνητό τοίχωμα εμποδίζουν τη διαφυγή του υλικού εκτός όμορου κιβωτιδίου (Εικ 5.9). Εικ 5.9. Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος και σφήνας στο μεσοδόντιο διάστημα, κάτω από το αυχενικό όριο της παρασκευής Μείξη του αμαλγάματος και μεταφορά του στην κοιλότητα με τον αμαλγαματοφόρο σε μικρές ποσότητες. 11. Η συμπύκνωση ξεκινάει από τις γωνίες του όμορου κιβωτιδίου με ένα λεπτό συμπυκνωτήρα αμαλγάματος και συνεχίζεται ώστε να επιτευχθεί σωστή επιφάνεια επαφής. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η συμπύκνωσή του και στην υπόλοιπη κοιλότητα. 12. Όπως και στην περίπτωση των αποκαταστάσεων αμαλγάματος Ιης ομάδας, ακολουθεί διαμόρφωση/λάξευση της μασητικής επιφάνειας, ενώ η οριακή ακρολοφία στο όμορο κιβωτίδιο διαμορφώνεται με το άκρο ενός ανιχνευτήρα. 13. Προσεκτική απομάκρυνση της σφήνας και του τεχνητού τοιχώματος.

8 14. Απομάκρυνση της περίσσειας αμαλγάματος και έλεγχος του ύψους της οριακής ακρολοφίας της αποκατάστασης ώστε αυτό να βρίσκεται ισοϋψώς με την οριακή ακρολοφία του παρακείμενου δοντιού. 15. Με τη προσεκτική χρήση νήματος ελέγχεται η συνεκτικότητα της επιφάνειας επαφής μεταξύ των δοντιών και απομακρύνονται κομμάτια αμαλγάματος από την όμορη περιοχή. 16. Τελική λείανση αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 17. Προσεκτική απομάκρυνση του απομονωτήρα. 18. Με τη χρήση χαρτιού σύγκλεισης ελέγχεται η σύγκλειση και προσαρμόζεται αν χρειαστεί. Αυτό γίνεται με μεγάλη προσοχή γιατί η σκλήρυνση του αμαλγάματος βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. 3. Διαδικασία παρασκευής κοιλότητας Ιης ομάδας σε νεογιλό γομφίο και έμφραξη με συγκολλούμενα υλικά 1. Χορήγηση τοπικής αναισθησίας. 2. Τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. 3. Η είσοδος στην βλάβη γίνεται με μια απιοειδή εγγλυφίδα #330 τοποθετημένη παράλληλα προς τον επιμήκη άξονα του δοντιού. Η παρασκευή του περιγράμματος της κοιλότητας καθορίζεται από την έκταση της τερηδονικής βλάβης (Εικ 5.3). 5. Η αφαίρεση της τερηδόνας δε διαφέρει από ό, τι περιγράφηκε για το αμάλγαμα. 6. Τα στάδια της διαδικασίας τοποθέτησης του κάθε είδους συγκολλούμενου υλικού έχουν διαφορές ανάλογα με το αν απαιτείται αδροποίηση (ρητινούχα υλικά), χρήση τροποποιητή της οδοντίνης (primer) ή άλλη προετοιμασία, χρήση δονητή ή φωτοπολυμερισμός κλπ. Για κάθε υλικό θα πρέπει να τηρούνται με συνέπεια οι οδηγίες του κατασκευαστή. 7. Διαμόρφωση, τελικός τροχισμός της περίσσειας και στίλβωση της αποκατάστασης. Έλεγχος σύγκλεισης. 8. Τοποθέτηση καλύψεων οπών και σχισμών στις μη τερηδονισμένες αύλακες του δοντιού Διαδικασία παρασκευής κοιλότητας ΙΙης ομάδας σε νεογιλό γομφίο και έμφραξη με συγκολλούμενα υλικά 1. Χορήγηση τοπικής αναισθησίας. 2. Τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. 3. Η είσοδος στη βλάβη γίνεται με μια απιοειδή εγγλυφίδα #330, όπως στην παρασκευή αντίστοιχης κοιλότητας από αμάλγαμα. Το περίγραμμα, η έκταση και το βάθος της κοιλότητας καθορίζονται από την έκταση της τερηδονικής βλάβης. 4. Στην περίπτωση που η τερηδονική βλάβη περιορίζεται αποκλειστικά στην όμορη επιφάνεια του νεογιλού δοντιού, δεν είναι απαραίτητη η μασητική επέκταση για να βελτιωθεί η συγκρατητική ικανότητα της αποκατάστασης. Πρόκειται για την παρασκευή γνωστή ως σκέτο όμορο κιβωτίδιο (box only) χωρίς μασητική επέκταση (Εικ 5.10). 5. Στην περίπτωση που η τερηδονική βλάβη επεκτείνεται και μασητικά τότε η κοιλότητα θα επεκταθεί μέσω του ισθμού μασητικά. Και στις δύο περιπτώσεις, η διαδικασία της παρασκευής είναι προτιμότερο να ξεκινά με την κατασκευή του όμορου κιβωτιδίου (Εικ 5.11).

9 6. Κατά την παρασκευή του όμορου κιβωτιδίου, μαζί με την τερηδονισμένη οδοντίνη αφαιρείται η υποσκαμμένη αδαμαντίνη. Με την προϋπόθεση ότι η τερηδονική βλάβη δεν είναι εκτεταμένη, το εύρος του όμορου κιβωτιδίου περιορίζεται μέχρι τα σημεία αυτοκαθαρισμού στις δίεδρες γωνίες. 8. Τα τοιχώματα του όμορου κιβωτιδίου συγκλίνουν μασητικά για αύξηση της συγκράτησης της σύνθετης ρητίνης (Εικ 5.11). Η ενσωμάτωση χελιδονοουράς στην μασητική επιφάνεια της παρασκευής μας δεν είναι απαραίτητη. 9. Για αύξηση της συγκράτησης, βελτίωση της οριακής προσαρμογής, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και απόφραξης του υλικού, τα όρια της παρασκευής μπορεί να λοξοτομηθούν σε γωνία 45 σε περίπτωση χρήσης σύνθετης ρητίνης (Εικ 5.12). Εικ Παρασκευή μόνο στο όμορο κιβωτίδιο γνωστή και ως box only, χωρίς μασητική επέκταση στον πρώτο και δεύτερο νεογιλό γομφίο. Εικ Τυπική κοιλότητα ΙΙης ομάδας με μασητική επέκταση για την τοποθέτηση συγκολλούμενου εμφρακτικού υλικού. Εικ Λοξοτόμηση των ορίων της παρασκευής σε γωνία 45 για αύξηση της συγκράτησης και βελτίωση της οριακής προσαρμογής και απόφραξης του υλικού. 10. Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος και σφήνας όπως στην περίπτωση του αμαλγάματος (Εικ 5.9). 11. Διαδικασία τοποθέτησης συγκολλούμενου υλικού ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 12. Αν πρόκειται για ρητινώδες υλικό, αυτό τοποθετείται και φωτοπολυμερίζεται σε ένα ή περισσότερα στρώματα ξεκινώντας από το όμορο κιβωτίδιο (Εικ 5.13). Η ολοκλήρωση τοποθέτησης και πολυμερισμού του ρητινώδους υλικού γίνεται τελευταία στο μασητικό τμήμα της κοιλότητας (Εικ 5.14). 13. Λείανση και διαμόρφωση της αποκατάστασης (Εικ 5.15). Έλεγχος σύγκλεισης. 14. Μετά την ολοκλήρωση της έμφραξης συνιστάται η τοποθέτηση υλικού κάλυψης οπών και σχισμών στη μασητική επιφάνεια για προστασία της έμφραξης και πρόληψη τερηδονισμού των υπολοίπων αυλάκων. Εικ Τοποθέτηση ρητινώδους υλικού ανά στρώματα ξεκινώντας από το όμορο κιβωτίδιο. 39 Εικ Ολοκλήρωση τοποθέτησης ρητινώδους υλικού στη μασητική επιφάνεια της κοιλότητας. Εικ Λείανση και διαμόρφωση της αποκατάστασης.

10 Τερηδονικές βλάβες ΙΙΙης ομάδας σε νεογιλούς τομείς και κυνόδοντες Τερηδονικές βλάβες ΙΙΙης ομάδας εντοπίζονται στις όμορες επιφάνειες των τομέων και κυνοδόντων και πιο συχνά στην εγγύς επιφάνεια των άνω νεογιλών τομέων και την άπω επιφάνεια των νεογιλών κυνοδόντων όταν ο νεογιλός κυνόδοντας και ο πρώτος νεογιλός γομφίος έρθουν σε επαφή. Οι όμορες επιφάνειες των τομέων της κάτω γνάθου τερηδονίζονται πολύ πιο σπάνια. Σημεία τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν κατά την παρασκευή κοιλότητας ΙΙΙης ομάδας στα νεογιλά δόντια είναι: το μικρό μέγεθος του δοντιού, το εύρος του πολφικού θαλάμου και το λεπτό πάχος της αδαμαντίνης. Διαδικασία παρασκευής και έμφραξης κοιλότητας ΙΙΙης ομάδας 1. Χορήγηση τοπικής αναισθησίας. 2. Απομόνωση του δοντιού. 3. Η πρόσβαση της κοιλότητας μπορεί να γίνει είτε από την χειλική, είτε από την υπερώια επιφάνεια, ιδίως αν το υλικό έμφραξης είναι η σύνθετη ρητίνη. Η παρασκευή αρχίζει με την τοποθέτηση της εγγλυφίδας #330 κάθετα στην επιφάνεια πρόσβασης στο κεντρικό σημείο της τερηδονικής βλάβης. Προκειμένου να αποφευχθεί ο τραυματισμός του παρακείμενου δοντιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταλλικό έλασμα με σφήνα ανάμεσα στα δύο δόντια. Το περίγραμμα και το βάθος της κοιλότητας καθορίζονται από την έκταση και το βάθος της τερηδονισμένης οδοντίνης. 4. Με κινήσεις κοπτικοαυχενικές παρασκευάζονται τα τοιχώματα της κοιλότητας. Το βάθος του αξονικού τοιχώματος είναι ίσο με τη διάμετρο της εγγλυφίδας #330. Σε εκτεταμένη τερηδονική βλάβη το αυχενικό τοίχωμα μπορεί να εκτείνεται κάτω από τα ούλα. Οι εσωτερικές δίεδρες γωνίες πρέπει να είναι αποστρογγυλεμένες και το περίγραμμα μια ομαλή συνεχής καμπύλη (Εικ 5.16, 5.17). Εικ Τυπική κοιλότητα ΙΙΙης ομάδας σε νεογιλό κεντρικό τομέα της άνω γνάθου. Εικ Τυπική κοιλότητα ΙΙΙης ομάδας σε νεογιλό κυνόδοντα της κάτω γνάθου Στην κορυφή της κοιλότητας θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί στην απομάκρυνση οδοντικής ουσίας προκειμένου να μην εξασθενήσουμε το κοπτικό χείλος. Το κοπτικό άκρο της κοιλότητας απέχει από την κοπτική γωνία του δοντιού 1,0 χιλιοστό. 6. Η τερηδονισμένη οδοντίνη αφαιρείται με στρόγγυλη εγγλυφίδα σε χειρολαβή χαμηλών στροφών ή με τη χρήση κοχλιαρίου απομάκρυνσης τερηδόνας. 7. Αφαιρούνται τα ανυποστήρικτα πρίσματα της αδαμαντίνης και

11 δυσχρωμικές περιοχές υγιούς οδοντικού ιστού που πιθανόν να δημιουργήσουν αισθητικό πρόβλημα στην αποκατάσταση. 8. Λοξοτομούνται τα όρια της κοιλότητας στην αδαμαντίνη προκειμένου να αυξηθεί η συγκράτηση, να βελτιωθεί η οριακή προσαρμογή και να αυξηθεί το αισθητικό αποτέλεσμα (Εικ 5.18). 9. Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος (μεταλλικού ή κατά προτίμηση διάφανης ταινίας κελουλοΐτη) και σφήνας (Εικ 5.19, 5.20). 10. Διαδικασία τοποθέτησης συγκολλούμενου υλικού (Εικ 5.20). 11. Λείανση και στίλβωση της έμφραξης με διαμάντια λείανσης αντίστοιχου σχήματος με την επιφάνεια που αποκαθίσταται. Οι όμορες επιφάνειες λειαίνονται, προσεκτικά με ταινίες λείανσης. Εικ Λοξοτόμηση των ορίων της κοιλότητας στην αδαμαντίνη για καλύτερη αδροποίηση, προκειμένου να αυξηθεί η συγκράτηση. Εικ Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος διάφανους ταινίας κελουλοΐτη και σφήνας σε κοιλότητα ΙΙΙης ομάδας στην άπω επιφάνεια νεογιλού κυνόδοντα της κάτω γνάθου. Εικ Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος διάφανους ταινίας κελουλοΐτη και σφήνας σε κοιλότητα ΙΙΙης ομάδας στην εγγύς επιφάνεια νεογιλού τομέα της άνω γνάθου. Μεταφορά, τοποθέτηση και φωτοπολυμερισμός σύνθετης ρητίνης στην κοιλότητα σε ένα ή περισσότερα στρώματα. Τερηδονικές βλάβες Vης ομάδας Οι τερηδονικές βλάβες Vης ομάδας βρίσκονται στο αυχενικό τριτημόριο των νεογιλών δοντιών και εντοπίζονται κυρίως στους άνω και κάτω νεογιλούς γομφίους (συνήθως παρειακά και σπανιότερα γλωσσικά), καθώς και σε άνω πρόσθια δόντια σε καταστάσεις βαριάς μορφής τερηδόνας βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (παρειακά ή/και υπερώια) (Εικ 5.21). Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας που εμφανίζει εκτεταμένες αλλοιώσεις Vης ομάδας σε νεογιλό γομφίο το πιθανότερο είναι να έχει και αλλοιώσεις ΙΙης ομάδας στο ίδιο δόντι. Η ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφράξεων Vης και ΙΙης ομάδας είναι επισφαλής και πολύ συχνά οι αποκαταστάσεις αυτές αποτυχαίνουν οπότε θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν προσχηματισμένες μεταλλικές στεφάνες από την αρχή (κεφάλαιο 6). 41 Εικ Αυχενική τερηδονική βλάβη σε νεογιλό τομέα της άνω γνάθου.

12 Διαδικασία παρασκευής κοιλότητας και έμφραξης Vης ομάδας 1. Εφαρμογή τοπικής αναισθησίας. 2. Τοποθέτηση απομονωτήρα για καλύτερη προσβασιμότητα της περιοχής. 3. Η τυπική κοιλότητα Vης ομάδας έχει 5 τοιχώματα (εγγύς, άπω, κοπτικό, αυχενικό και αξονικό). Το τυπικό σχήμα της είναι συνήθως νεφροειδές (Εικ 5.22), εντούτοις το τελικό σχήμα και η έκταση του εξωτερικού περιγράμματος καθορίζεται από την ίδια την τερηδονική βλάβη περιλαμβάνοντας και τις παρακείμενες απασβεστιωμένες περιοχές. Εικ Απομάκρυνση της τερηδονικής βλάβης και παρασκευή της κοιλότητας παράλληλα με την παρυφή των ούλων. Το τυπικό σχήμα των κοιλοτήτων Vης ομάδας είναι νεφροειδές. 4. Η εγγλυφίδα που αρχικά χρησιμοποιείται για την είσοδο στην κοιλότητα είναι η #330 σε χειρολαβή υψηλών στροφών, ενώ η τερηδονισμένη οδοντίνη απομακρύνεται με τη χρήση στρόγγυλης εγγλυφίδας #2 σε χειρολαβή χαμηλών στροφών. Το βάθος της κοιλότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1-1,5 χιλ. 5. Το αξονικό (πολφικό) τοίχωμα πρέπει να είναι κυρτό, και παράλληλο προς την παρειακή επιφάνεια της αδαμαντίνης του δοντιού. Τα πλάγια τοιχώματα είναι σχεδόν κάθετα στο αξονικό και ελαφρά συγκλίνοντα προς την παρειακή επιφάνεια, αν και το τελευταίο δεν είναι απαραίτητο για συγκολλούμενα υλικά. 6. Το αυχενικό τοίχωμα της κοιλότητας πρέπει να ακολουθεί την παρυφή των ούλων. Αν η τερηδόνα επεκτείνεται υποουλικά μπορεί να γίνει χρήση νήματος απώθησης των ελεύθερων ούλων ώστε να γίνει ευκολότερη πρόσβαση στη βλάβη. Όταν η βλάβη επεκτείνεται ακρορριζικότερα, ίσως θα πρέπει να αναζητηθεί η λύση της αποκατάστασης με προσχηματισμένη στεφάνη. Τα όρια της κοιλότητας στην αδαμαντίνη λοξοτομούνται. 7. Διαδικασία τοποθέτησης συγκολλούμενου υλικού. 8. Λείανση και διαμόρφωση της αποκατάστασης. Εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες προσθίων δοντιών Σε νεογιλούς τομείς με βαριές τερηδονικές βλάβες βρεφικής-νηπιακής ηλικίας που επεκτείνονται στις όμορες εγγύς και άπω κοπτικές γωνίες ή και περιφερειακά στον αυχένα του δοντιού ή σε περιπτώσεις οδοντικής υποπλασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στεφάνες κελουλοΐτη για την αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη (Εικ 5.23). 42

13 Εικ Προκατασκευασμένες στεφάνες κελουλοΐτη για νεογιλά δόντια. Επιλογή και εξατομίκευση στεφάνης κελουλοΐτη Η επιλογή του μεγέθους της στεφάνης κελουλοΐτη γίνεται ανάλογα με την εγγύς-άπω διάσταση του νεογιλού τομέα. Η εξατομίκευση της στεφάνης γίνεται αποκόπτοντας το αυχενικό της τμήμα με τη χρήση κυρτού ψαλιδιού (Εικ 5.24). Στα άκρα του κοπτικού χείλους της στεφάνης ανοίγονται δύο μικρές οπές με τη βοήθεια του ανιχνευτήρα (Εικ 5.25). Κατά την εφαρμογή της στεφάνης οι οπές αυτές επιτρέπουν τις φυσαλίδες αέρα και την περίσσεια ρητίνης να διαφύγουν. Εικ Η εξατομίκευση της στεφάνης γίνεται αποκόπτωντας το αυχενικό της τμήμα με τη χρήση κυρτού ψαλιδιού. Εικ Στο κοπτικό χείλος της στεφάνης ανοίγονται δύο μικρές οπές με τη βοήθεια του ανιχνευτήρα οι οποίες στη συνέχεια επιτρέπουν τις φυσαλίδες αέρα και την περίσσεια ρητίνης να διαφύγουν. Προετοιμασία του δοντιού Κατά την προετοιμασία του νεογιλού τομέα απαραίτητη κρίνεται η εφαρμογή τοπικής αναισθησίας. Η τοποθέτηση απομονωτήρα είναι επιθυμητή. Με τη χρήση στρόγγυλης εγγλυφίδας σε χειρολαβή χαμηλών στροφών πραγματοποιείται η απομάκρυνση της τερηδονισμένης οδοντίνης. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ένα κωνικό διαμάντι σε χειρολαβή υψηλών στροφών αποκόπτονται οι όμορες επιφάνειες και, αν προτιμάται, το κοπτικό χείλος του δοντιού κατά 1-1,5 mm. Ο εκτροχισμός της αδαμαντίνης παρειακά και υπερώια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος για καλύτερη συγκόλληση της ρητίνης. Στην περίπτωση που πρέπει να αποκατασταθούν και οι τέσσερις νεογιλοί τομείς της άνω γνάθου με στεφάνες κελουλοΐτη, προτιμάται, αυτό είναι ιδανικό να γίνεται ταυτόχρονα και για τους τέσσερις τομείς. Εάν αυτό είναι αδύνατο, οι δύο κεντρικοί τομείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πρώτη επίσκεψη και οι πλάγιοι τομείς στην επόμενη. 43

14 Τοποθέτηση και απομάκρυνση της στεφάνης Κάθε στεφάνη στη συνέχεια δοκιμάζεται προκειμένου να ελεγχθεί το μήκος καθώς και η προσαρμογή στον αυχένα του κολοβώματος του δοντιού (Εικ 5.26, 5.27). Ακολουθεί αδροποίηση όλης της ελεύθερης αδαμαντίνης και στη συνέχεια ξέπλυμα και στέγνωμα του δοντιού μέχρι να αποκτηθεί η χαρακτηριστική όψη κιμωλίας στην αδαμαντίνη. Τοποθέτηση ενός λεπτού στρώματος συγκολλητικού παράγοντα, ελέγχοντας ότι έχουν καλυφθεί επαρκώς όλες οι επιφάνειες του δοντιού, και φωτοπολυμερισμός για 20 δευτερόλεπτα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εικ Προσαρμογή της στεφάνης κελουλοΐτη στο κολόβωμα του νεογιλού τομέα. Εικ Προσαρμογή της στεφάνης κελουλοΐτη στο κολόβωμα του νεογιλού τομέα. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Κοτσάνος Ν. Παιδοδοντιατρική. Συνολικη φροντίδα με τεκμηρίωση. Κεφάλαιο 13: Αποκατάσταση σκληρών οδοντικών ιστών με προσβολή τερηδόνας. Θεσσαλονίκη: Φυλάτος Casamassimo PS, Fields HW, McTigue DJ, Nowak AJ (eds). Pediatric Dentistry. Infancy through Adolescence. Elsevier Saunders, St Louis, Curzon MEJ, Roberts JF, Kennedy DB: Pediatric Operative Dentistry 4th ed. Oxford Wright American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Pediatric Restorative Dentistry. Reference manual ; 34(6): Στη συνέχεια η κατάλληλου χρώματος σύνθετη ρητίνη τοποθετείται μέσα στη στεφάνη και προωθείται ως τις γωνίες της στεφάνης. Προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα εξόδου της περίσσειας της ρητίνης αφήνεται αρκετός κενός χώρος στο κέντρο της στεφάνης. Η στεφάνη με τη σύνθετη ρητίνη στερεώνεται προσεκτικά πάνω στο παρασκευασμένο δόντι (Εικ 5.28). Αν πρέπει να αποκατασταθούν περισσότεροι από έναν τομείς, τότε οι στεφάνες καλό είναι να τοποθετηθούν μαζί. Ακολουθεί φωτοπολυμερισμός κάθε επιφάνειας του δοντιού ξεχωριστά (παρειακά και υπερώια). Η απομάκρυνση της στεφάνης κελουλοΐτη μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός κοχλιαρίου ή ενός ανιχνευτήρα που εισέρχονται κάτω από το αυχενικό άκρο του. Πολλές φορές απαιτείται μείωση του μήκους της μύλης του δοντιού το οποίο παρασκευάστηκε. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με εκτροχισμό του κοπτικού χείλους πριν την απομάκρυνση της στεφάνης κελουλοΐτη βοηθώντας με τον τρόπο αυτό την απομάκρυνση της στεφάνης. Εικ Τοποθέτηση της στεφάνης κελουλοΐτη με τη ρητίνη στο παρασκευασμένο κολόβωμα του νεογιλού τομέα. Φαίνεται η απομάκρυνση της περίσσειας ρητίνης από τον αυχένα και τις οπές στο κοπτικό χείλος.

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ -17- ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΧΡΤΡΙΤΙ ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. ναγνωρίζει σε εικόνες και σε εκμαγεία τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού Οδοντικά προβλήματα των κουνελιών και των τρωκτικών Σεραφείμ Αθ. Παπαδημητρίου επ. καθηγητής Κλινική Ζώων Συντροφιάς Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα κουνέλια όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: συντηρητική παρασκευή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: αισθητική απόδοση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΕΠ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

σελίδα 6 σελίδα 18 σελίδα 28 για τον έλεγχο στεφανών και γεφυρών

σελίδα 6 σελίδα 18 σελίδα 28 για τον έλεγχο στεφανών και γεφυρών DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Μα ρ τ ι ο σ - Απριλιοσ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 35 Συνδεθείτε τώρα Πρακτικά Θέματα Κλινικά Θέματα Τάσεις & Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Μία νέα προσέγγιση στην οδοντική χειρουργική.

Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Μία νέα προσέγγιση στην οδοντική χειρουργική. Οδοντική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 123-137 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Μία νέα προσέγγιση στην οδοντική χειρουργική. Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ - ΚΟΥΜΠΙΑ 1,Π.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Βασίλειος Ψυχογιός DVM, ESAVS dentistry ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Παθήσεις των δοντιών Παιδοδοντικές Ορθοδοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Ατσάλι με ατσάλι διαφέρει Ατσάλι PDT: ομοιόμορφους κόκκους, ομοιόμορφη κατανομή μικρών κόκκων, Rockwell C 59. Ατσάλι PDT Ατσάλι Ανταγωνισμού Ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΙΝΗΤΉΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉΣ Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών Επιμέλεια: Καραβασίλης Δημήτριος Μπούρα Ελένη Οδοντίατροι Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών Componeer Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών COMPONEER Το νέο σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2015/2016 Novadental ΕΠΕ. Βερανζέρου 23, 10432 Αθήνα Tηλ.: 210 5233 307, Fax: 210 5237 657 www.novamind.gr - www.novadental.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1o ΕΠΑΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 η ΟΜΑΔΑ: 1. ΒΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΕΜΙΝ ΜΑΡΙΛΝΤΙ 3. ΝΤΟΥΝΤΙΤΣ ΣΑΝΤΡΑ 4. ΦΑΛΙΑΓΚΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use GR IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 Σχέση αυχενικής οριακής προσαρμογής με την ανάπτυξη δευτερογενούς τερηδόνας σε εμφράξεις ΙΙης ομάδας από υαλοϊνομερή κονία τροποποιημένη με ρητίνη σε νεογιλούς γομφίους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Με βάση θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Όταν τα δόντια αποκλίνουν αξονικά ή παρουσιάζουν περιστροφή λόγω ενέργειας συγκλεισιακών δυνάµεων η στροφή πραγµατοποιείται γύρω από ένα υποµόχλιο, που στα

Διαβάστε περισσότερα

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λεωφ. Κηφισίας 39 Αθήνα 210 6871706 president@eopyy.gov.gr H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Υπο διαμόρφωση Σελ. 2 1. Εισαγωγή Οι δείκτες στοματικής υγείας των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 88,14 Aσβεστούχα καρβοξυλική κυτταρίνη που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιµορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

GEOSOFT DENT /ENDOEST 3D

GEOSOFT DENT /ENDOEST 3D Συγχαρητήρια για την αγορά σας! Περιεχόµενα GEOSOFT DENT /ENDOEST 3D Οδηγίες χρήσεως 1) Γενικές πληροφορίες 2) Βασικά εξαρτήµατα 3) Αξεσουάρ 4) Τεχνικά στοιχεία 5) Το εξωτερικό της συσκευής και οι λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

8. 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9. MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.

8. 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9. MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΕΙΟ» ΦΟΡΕΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κ.ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ:

1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ: Ερωτήσεις Προβλήματα Δραστηριότητες 1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ: Ι Βιταμίνες Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λίπη Βοηθούν κυρίως στη δόμηση νέων κυττάρων. Προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ > 11 Δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης > Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση > Στην Οδοντιατρική Σχολή: Θηβών 2, Γουδή-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.»

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24/11/10 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛΙΚ. Αρ.πρωτ. Υ00/36 Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 16 Πληροφορίες : K.Γωγόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Οφέλη από τις τελευταίες πληροφορίες Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.youtube. com/user/3m ESPEDentaleurope

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την.

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Αδαμαντίνη Οδοντίνη Ούλα Πολφός Οστούν Περιρρίζιο Οστεΐνη Διαφάνεια 2 Δομή των δοντιών. Δομή των δοντιών. Το τμήμα του δοντιού που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου!

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! ΤΑΞΕΙΣ: Β1 Β2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καραβασίλη Ελένη, Σκλαβούνου Σοφία Σχολική χρονιά 2014 2015 1 1) Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts.

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. The restoration of endodontically treated teeth is a common task for the clinician. After completing endodontic treatment the tooth

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α) ΤΑΙΝΙΕΣ 1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ οπισθοηβική τεχνική Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΛΥΛΑΜΑ ΤΕΛΑΡΑ ΚΟΠΗ ΚΟΦΤΕΣ ΓΕΦΥΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

www.dental-tribune.gr

www.dental-tribune.gr DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Νο ε μ β ρ ι ο σ - Δε κ ε μ β ρ ι ο σ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 39 Συνδεθείτε τώρα Σύγχρονη Τεχνολογία Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μασητικών τερηδόνων μόνιμων δοντιών

Στρατηγικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μασητικών τερηδόνων μόνιμων δοντιών ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 25(4): 151-172 149 Στρατηγικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μασητικών τερηδόνων μόνιμων δοντιών Ουλής Κ. 1, Λαγουβάρδος Π. 2 Η τερηδόνα λόγω καλλίτερης διατροφής, διαβίωσης αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου.

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. Διακρίνουμε τα εξής σχήματα - Οβάλ - Οβάλ μακρύ - Ορθογωνικό - Στρογγυλό - Τετραγωνικό - Τριγωνικό - Εξαγωνικό - Τραπεζοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ. Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ. Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Ακρίβεια μετρήσεων διαστάσεων οδοντικών τόξων με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία Ενημερωτική Ομιλία για την επιτροπή Προληπτικής, Σεληνίδου Αγγελική Οδοντίατρος Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος της Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΛΟΞΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΛΟΞΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΛΟΞΑ ΔΟΝΤΙΑ Μιχάλης Σκαρβέλης Για την κατασκευή συνδέσμων με λοξά δόντια χρησιμοποιούνται αρκετές εμπειρικές μέθοδοι. Αφού γωνιάσουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας

Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας Γιατί οι σκύλοι έχουν ουλίτιδα; Η ουλίτιδα αποτελεί τη συχνότερη πάθηση των ενήλικων σκύλων. Η πάθηση ξεκινάει όταν τα βακτηρίδια κολλάνε στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα