ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ"

Transcript

1 ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΩΝ Βασικού Αριθµού Τραπεζικού Λογαριασµού ΒΒΑΝ (Basic Bank Account Number) και ιεθνούς Αριθµού Τραπεζικού Λογαριασµού ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

2 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΕΛ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΕΛ ΣΥΝΘΕΣΗ TOY IBAN / ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΕΛ Ηλεκτρονική µορφή ΣΕΛ Έντυπη µορφή ΣΕΛ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕΛ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΒΒΑΝ ΚΑΙ ΙΒΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕΛ Καθιέρωση / τυποποίηση ΒΒΑΝ σε παγκύπριο επίπεδο ΣΕΛ Καθιέρωση / τυποποίηση IΒΑΝ σε παγκύπριο επίπεδο ΣΕΛ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check Digits) ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΕΛ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check Digits) ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΕΛ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΕΛ Παράδειγµα υπολογισµού ψηφίων ελέγχου ελληνικού IBAN ΣΕΛ Παράδειγµα επαλήθευσης ψηφίων ελέγχου ελληνικού IBAN ΣΕΛ Παράδειγµα υπολογισµού ψηφίων ελέγχου γαλλικού IBAN ΣΕΛ Παράδειγµα επαλήθευσης ψηφίων ελέγχου γαλλικού IBAN ΣΕΛ. 19 Πίνακας µετατροπής αλφαβητικών χαρακτήρων σε αριθµούς ΣΕΛ. 21 Πίνακας κωδικών Ευρωπαϊκών κρατών κατά ISO 3166 ΣΕΛ. 21

3 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη να εναρµονιστούν / τυποποιηθούν οι συναλλαγές των Πιστωτικών Ιδρυµάτων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνες που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές. Κάθε χώρα χωριστά αποτελεί ένα ελεγχόµενο περιβάλλον όπου τα µέλη που εµπλέκονται στη διαδικασία πληρωµών, γνωρίζουν και ακολουθούν εθνικά πρότυπα και λειτουργικούς κανόνες, σαν αποτέλεσµα παροχής καταλλήλων δεδοµένων. Σήµερα, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν όλες οι εσωτερικές εντολές µεταβίβασης πιστώσεων περιλαµβάνουν τους κωδικούς αναγνώρισης Τράπεζας, καταστήµατος και ψηφίων ελέγχου της ορθότητας του λογαριασµού. Ο ακριβής προσδιορισµός τράπεζας και λογαριασµού, κάνει τις εσωτερικές πληρωµές να προσεγγίζουν σε ορθότητα το 100%. Όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να συµπληρωθούν και να διορθωθούν οι εντολές µεταβίβασης δίδονται από τον πιστωτή στον οφειλέτη µε τον κατάλληλο τρόπο, πράγµα που συνήθως δεν συµβαίνει στις διασυνοριακές εντολές µεταβίβασης. Σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο, δεν είναι εύκολο να αντιγραφούν οι συνθήκες των εσωτερικών µεταβιβάσεων εξαιτίας των πολλών διαφορών ανάµεσα στις χώρες. Οι πελάτες, και ειδικά οι µικροµεσαίες Εταιρίες, µπερδεύονται όταν λαµβάνουν τιµολόγια από το εξωτερικό. εν είναι συνηθισµένοι στις διαφορετικές δοµές των µορφών των λογαριασµών των Πιστωτικών Ιδρυµάτων / Καταστηµάτων στις διάφορες χώρες. Σαν αποτέλεσµα, οι πληροφορίες που αυτοί δίνουν στις διαταγές πληρωµής, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ατελείς και ακατάλληλες για τις λειτουργικές απαιτήσεις που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην αυτοµατοποίηση των διασυνοριακών πληρωµών STP (straight through processing), πράγµα το οποίο, αναπόφευκτα, οδηγεί σε αναποτελεσµατικότητα και µεγάλα κόστα, εξαιτίας της απαραίτητης χειρωνακτικής παρέµβασης. Καθώς η αναλογία των διασυνοριακών ευρωπαϊκών πληρωµών αυξάνεται συνεχώς σε σχέση µε τον όγκο των εθνικών πληρωµών, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητά τους από την άποψη του κόστους, της ταχύτητας και της ποιότητας. Τέτοιες βελτιώσεις απαιτούν µια συγκεκριµένη µέθοδο που θα εξασφαλίζει κατάλληλη ερµηνεία και ευκολότερη επιβεβαίωση / επικύρωση των ξένων αριθµών λογαριασµού. Για την αποδοτικότερη λοιπόν λειτουργία των διασυνοριακών Συστηµάτων Πληρωµών, είναι απαραίτητη η εφαρµογή µιας τυποποιηµένης µεθόδου, η οποία θα διευκολύνει την αναγνώριση και επαλήθευση της µορφής των λογαριασµών που διακινούνται στις διασυνοριακές πληρωµές. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (ECBS) κατάρτισε το 1996 το πρότυπο ΙΒΑΝ (International Bank Account Number, ιεθνής Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού) το οποίο είναι παραλλαγή του προτύπου ISO

4 4 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ Ο ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) είναι µία τυποποιηµένη, αναγνωρίσιµη και µηχανογραφικά επεξεργάσιµη µορφή ενός Τραπεζικού Λογαριασµού. Ο ΙΒΑΝ συντίθεται και επαληθεύεται µε συγκεκριµένη µέθοδο και κανόνες τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική του µορφή. Η τυποποίηση ΙΒΑΝ δηµιουργήθηκε για να επιλύσει τα διασυνοριακά προβλήµατα. Υιοθετήθηκε από την Ευρώπη σαν βοήθηµα για τη Νοµισµατική Ενοποίηση και για τη διευκόλυνση της λειτουργίας ενός «ΕΝ Ο-ΕΥΡΩ» συστήµατος πληρωµών βασιζόµενο στην αυτόµατη επεξεργασία (STP - Straight Through Processing) των διασυνοριακών εµβασµάτων. Ο ΙΒΑΝ διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες που τυχόν περιέχονται στον ΙΒΑΝ απεικονίζονται µόνο µε κεφαλαία γράµµατα. Το πλήθος των χαρακτήρων είναι συγκεκριµένο και σταθερό για κάθε χώρα. Ο κωδικός αναγνώρισης του Πιστωτικού Ιδρύµατος που περιέχεται στο IΒΑΝ έχει συγκεκριµένο και σταθερό πλήθος χαρακτήρων και βρίσκεται σε συγκεκριµένη θέση από την αρχή του ΙΒΑΝ, για κάθε χώρα. Απεικονίζεται µε τυποποιηµένη µορφή, έντυπη και ηλεκτρονική Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία τέθηκε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τη σχετική δέσµευση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας, η αναγραφή του ΙΒΑΝ τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρµογή από σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο στις διασυνοριακές πληρωµές. Σε συνεννόηση µεταξύ του European Committee for Banking Standards (ECBS) και της διοίκησης του SWIFT, αποφασίστηκε η πλήρης προώθηση του ΙΒΑΝ από το SWIFT. Σχετικές αναφορές για το πρότυπο ΙΒΑΝ υπάρχουν σε διάφορα εγχειρίδια του ECBS που βρίσκονται στο Web Site της ECBS στη διεύθυνση: Το πρότυπο ΙΒΑΝ βασίζεται µεταξύ άλλων και στα πρότυπα : ISO 3166 ISO 7064 ISO : Codes for the representation of countries : Data processing Check character systems : Banking and related services IBAN

5 5 3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Πιστωτικό Ίδρυµα (Π.Ι.) Όλα τα Ιδρύµατα τα οποία εφαρµόζουν το πρότυπο IBAN στην Κύπρο και συµπεριλαµβάνουν την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, τις Εµπορικές Τράπεζες, τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και τις ιεθνείς Τραπεζικές Μονάδες. BBAN Είναι τα αρχικά γράµµατα των λέξεων Basic Bank Account Number. Ο ΒΒΑΝ είναι µια σειρά από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες αποτελούµενη από τον Κωδικό αριθµό αναγνώρισης σε κάθε χώρα των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των Καταστηµάτων τους και από τον Αριθµό Λογαριασµού Πελάτη. Ο ΒΒΑΝ αποτελεί µέρος του ιεθνούς Τραπεζικού προτύπου ΙΒΑΝ. CYBIC Είναι τα αρχικά των λέξεων Cyprus Bank Indentification Code O CYBIC είναι ο Κωδικός Αριθµός αναγνώρισης των Κυπριακών Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των Καταστηµάτων τους. Συντίθεται από οκτώ (8) αριθµητικούς χαρακτήρες εκ των οποίων τρεις (3) είναι ο Κωδικός του Π.Ι. και πέντε (5) ο Κωδικός του Καταστήµατος / Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος (ΣΠΙ). IBAN Είναι τα αρχικά γράµµατα των λέξεων International Bank Account Number. Ο ΙΒΑΝ είναι µια επέκταση της µορφής του ΒΒΑΝ, και χρησιµοποιείται διεθνώς για την µοναδιαία αναγνώριση του λογαριασµού ενός πελάτη από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυµα. ECBS Είναι τα αρχικά των λέξεων European Committee for Banking Standards ECB Είναι τα αρχικά των λέξεων European Central Bank ΙSO Είναι τα αρχικά των λέξεων International Standards Organization STP Είναι τα αρχικά γράµµατα των λέξεων Straight Through Processing που υποδηλεί τη διαδικασία αυτόµατης επεξεργασίας διασυνοριακών ή διατραπεζικών εντολών µεταφοράς Κεφαλαίων, η οποία αρχίζει µε την Χρέωση του Λογ/σµού του Εντολέα και ολοκληρώνεται µε την Πίστωση του Λογ/σµού του ικαιούχου, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. 4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Βασικό πλεονέκτηµα του ΙΒΑΝ, είναι η δυνατότητα αυτόµατης επεξεργασίας των λογαριασµών κάθε Πιστωτικού Ιδρύµατος σε κάθε χώρα, κυρίως στις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές, στην κατεύθυνση της επαλήθευσης της ορθής αναγραφής του αριθµού λογαριασµού, µε τη βοήθεια των ψηφίων ελέγχου που παράγονται και επαληθεύονται µε τη βοήθεια διεθνώς αναγνωρισµένης και

6 6 τυποποιηµένης µεθόδου. Με τον ΙΒΑΝ προωθείται η δηµιουργία ενός αποδοτικότερου Τραπεζικού συστήµατος βελτιωµένων υπηρεσιών καθόσον εξασφαλίζεται: η τυποποίηση των λογαριασµών η αναγνώριση της ορθότητας των Τραπεζικών λογαριασµών η δυνατότητα επαλήθευσης των Τραπεζικών λογαριασµών η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της πελατείας η αυτοµατοποίηση της επεξεργασίας των συναλλαγών (STP) και παράλληλα επιτυγχάνεται: Μείωση των ανθρώπινων λαθών Ταχύτητα εκτέλεσης των συναλλαγών Μείωση κόστους επεξεργασίας των συναλλαγών 5. ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο ΙΒΑΝ εφαρµόζεται στη διακίνηση και απεικόνιση όλων των Τραπεζικών λογαριασµών και όχι µόνο στους καταθετικούς λογαριασµούς. Η εφαρµογή του ΙΒΑΝ µπορεί να γίνεται σε επίπεδο χώρας, στα παρακάτω έγγραφα, µηνύµατα και διαδικασίες: Στα έγγραφα προς τον πελάτη Στα Βιβλιάρια και αποδεικτικά καταθέσεων Στα Αντίγραφα Κίνησης Λογαριασµών (σε έντυπη και µηχανογραφική µορφή) Στις Ιδιωτικές και Τραπεζικές Επιταγές Στα εµπορικά έγγραφα Στις αποδείξεις των ΑΤΜ Στο e-banking Στις ιασυνοριακές διαδικασίες µεταφοράς Κεφαλαίων Στις ιατραπεζικές (εγχώριες) διαδικασίες Μεταφοράς Κεφαλαίων Με δεδοµένο ότι ο ΙΒΑΝ περιέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες (π.χ κωδικό Πιστωτικού Ιδρύµατος και αριθµό λογαριασµού) για τη ροή µιας εντολής πληρωµής, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στις διατραπεζικές συναλλαγές µέσω ενός Εθνικού Συστήµατος Εκκαθάρισης µειώνοντας τις πιθανότητες λανθασµένων εκτελέσεων. Ωστόσο, επειδή επί του παρόντος υπάρχει πολύ µικρή ενηµέρωση για τη τυποποίηση ΙΒΑΝ σε παγκόσµια βάση, θα απαιτηθεί αξιόλογη προσπάθεια και µεσολάβηση αναγκαίου χρόνου, µέχρι ο ΙΒΑΝ να χρησιµοποιηθεί από την πλειονότητα των Πιστωτικών Ιδρυµάτων για διασυνοριακές πληρωµές παγκοσµίως. Για τους παραπάνω λόγους, προς το παρόν ο ΙΒΑΝ, θα χρησιµοποιείται στα µηνύµατα µέσω SWIFT, µαζί µε το BIC (Bank Identification Code).

7 7 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ Η απεικόνιση ενός λογαριασµού µε τη µορφή του προτύπου ΙΒΑΝ έχει εφαρµογή σε κάθε τραπεζική εργασία που περιέχει λογαριασµό. Για την εφαρµογή του ΙΒΑΝ στη µεταφορά Κεφαλαίων τα Πιστωτικά Ιδρύµατα και οι πελάτες τους εµπλέκονται µε δύο τρόπους: Με την εφάπαξ δηµιουργία και κοινοποίηση του ΙΒΑΝ από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα στους πελάτες τους. Με την επεξεργασία του ΙΒΑΝ (εντοπισµός, αναγνώριση, επεξεργασία, επαλήθευση, µεταφορά) ικαιούχος 2 Εντολέας 1 3 Πιστωτικό Ίδρυµα ικαιούχου 4 Πιστωτικό Ίδρυµα Εντολέα 1. Ο ΙΒΑΝ χορηγείται στο ικαιούχο από το Πιστωτικό Ίδρυµά του. 2. Ο ΙΒΑΝ του ικαιούχου προωθείται στον Εντολέα µε διάφορους τρόπους όπως µε τιµολόγια, οδηγίες διεθνών πληρωµών, επιστολές κ.λ.π. 3. Ο Εντολέας αποστέλλει µία διασυνοριακή εντολή πληρωµής ( για πίστωση Λογαριασµού) η οποία περιέχει τον ΙΒΑΝ του ικαιούχου. 4. Η διασυνοριακή εντολή διαβιβάζεται από το Πιστωτικό Ίδρυµα του Εντολέα προς το Πιστωτικό Ίδρυµα του ικαιούχου περιέχοντας τον IBAN. 7. ΣΥΝΘΕΣΗ TOY IBAN / ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Οι λογαριασµοί που ακολουθούν το πρότυπο ΙΒΑΝ πρέπει να έχουν σταθερό µήκος και δοµή για κάθε χώρα. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν εναρµονιστεί στο συγκεκριµένο πρότυπο, όπως απεικονίζεται στους πίνακες ΙΒΑΝ TR 201 του ECBS. Οι µορφές του ΙΒΑΝ είναι :

8 Ηλεκτρονική µορφή Είναι η µορφή του IBAN που χρησιµοποιείται στις Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το πρότυπο ΙΒΑΝ στην ηλεκτρονική του µορφή στην Κύπρο αποτελείται από 28 αλφαριθµητικούς συνεχόµενους χαρακτήρες και η δοµή του περιέχει τα ακόλουθα διαδοχικά µέρη : Κωδικός χώρας (Country code): 2 κεφαλαία γράµµατα µε τα οποία προσδιορίζεται ο κωδικός της χώρας, όπως καθορίζεται από το ISO 3166 (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), στην οποία βρίσκεται το Πιστωτικό Ίδρυµα και το Κατάστηµα τήρησης του ΙΒΑΝ. Για την Κύπρο, ο κωδικός αυτός είναι CY. Αριθµός επαλήθευσης (Check digits): 2 ψηφία που υπολογίζονται όπως περιγράφεται στο σχετικό πρότυπο ΙSO 7064 (Κεφάλαιο 10 του παρόντος Εγχειριδίου). Βασικός Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού (Βasic Βank Account Number, BBAN) : Ο Βασικός Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού έχει σταθερό αριθµό χαρακτήρων για κάθε χώρα: Για την Κύπρο, ο ΒΒΑΝ έχει καθοριστεί στους 24 χαρακτήρες και περιέχει τα εξής : Τον κωδικό αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύµατος / Καταστήµατος σε συγκεκριµένη θέση ως προς την αρχή του ΒΒΑΝ. Ο κωδικός αυτός καλείται CYBIC (Cyprus Bank Identifier Code). Τον αριθµό λογαριασµού του Πελάτη µε ένα ή περισσότερα ψηφία ελέγχου που υπολογίζει και χρησιµοποιεί το Πιστωτικό Ίδρυµα. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης γραµµάτων στη δοµή του ΒΒΑΝ, αυτά απεικονίζονται πάντα µε κεφαλαία Έντυπη µορφή Η έντυπη µορφή του ΙΒΑΝ, δηλαδή η απεικόνισή του σε κάθε µορφή εντύπου, θα είναι ίδια µε την ηλεκτρονική µορφή εκτός από το εξής: Ο ΙΒΑΝ πρέπει να είναι χωρισµένος σε οµάδες των 4 χαρακτήρων διαχωρισµένες µε κενό διάστηµα ενός χαρακτήρα. Η τελευταία οµάδα µπορεί να είναι µεταβλητού µήκους µε µέγιστο 4 χαρακτήρες. Παράδειγµα Στο παράδειγµα απεικονίζεται η ηλεκτρονική και η έντυπη µορφή ενός Τραπεζικού Λογαριασµού Κυπριακής και Ελληνικής Τράπεζας, όπως αυτός θα εµφανίζεται µε τη µορφή ΙΒΑΝ.

9 9 Χώρα CY GR Αριθµός Λογ/σµού Ηλεκτρονική µορφή IBAN Έντυπη µορφή IBAN CY GR CY GR Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ. Τα συστήµατα των Πιστωτικών Ιδρυµάτων θα πρέπει, σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα του Παραρτήµατος Ι, την να είναι σε θέση να δηµιουργούν, να λαµβάνουν, να αναγνωρίζουν, να επεξεργάζονται, να επαληθεύουν και να µεταφέρουν τον ΙΒΑΝ, τουλάχιστον κατά την διαδικασία εκτέλεσης της διασυνοριακής µεταφοράς Κεφαλαίων. Στο παραπάνω πλαίσιο, κάθε Πιστωτικό Ίδρυµα έχει την ευθύνη για τα εξής : την αρχική δηµιουργία του ΙΒΑΝ (σχήµα 1) και την κοινοποίησή του στην πελατεία του. την ενηµέρωση κάθε Πελάτη του για τη χρήση του ΙΒΑΝ την εκπαίδευση του προσωπικού του την απεικόνιση του ΙΒΑΝ σε έντυπα Τραπεζικών συναλλαγών τη χρήση του στα ηλεκτρονικά µηνύµατα την επαλήθευση του ΙΒΑΝ κατά τη λήψη του πριν τη χρήση του σε εξερχόµενα διασυνοριακά εµβάσµατα και πριν την εκτέλεση εισερχοµένων διασυνοριακών εµβασµάτων που περιέχουν IBAN την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών για τη µεταφορά του ΙΒΑΝ στις ιασυνοριακές συναλλαγές (σχήµα 2). Ειδικά για τις ιασυνοριακές πληρωµές, επισηµαίνεται ότι, το Πιστωτικό Ίδρυµα που διαχειρίζεται τον Λογαριασµό του Πελάτη είναι υπεύθυνο να δηµιουργεί τον ΙΒΑΝ και να τον γνωστοποιεί στον Πελάτη του ώστε αυτός να τον δώσει στους εµπορικούς συνεργάτες του. Οι τρóποι γνωστοποίησης του ΙΒΑΝ στη πελατεία µπορούν να περιλαµβάνουν και την χρήση του INTERNET, όπου µέσω του Site ή του e-banking του κάθε Πιστωτικού Ιδρύµατος, µπορεί να παράγεται και να γνωστοποιείται ο ΙΒΑΝ. Σε περίπτωση που ένα Πιστωτικό Ίδρυµα λαµβάνει εντολή από πελάτη του για συναλλαγή µε χρήση του ΙΒΑΝ, θα πρέπει να τον επαληθεύει πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή χρησιµοποιώντας τον κοινό αλγόριθµο επαλήθευσης.

10 10 Σχήµα 1 : Αρχική δηµιουργία IBAN και ενηµέρωση του Πελάτη Πιστωτικό Ίδρυµα ηµιουργία / ενηµέρωση ΙΒAN Πελάτης Σχήµα 2: Χρήση του ΙΒΑΝ σε ιασυνοριακή πληρωµή Πιστωτικό Ίδρυµα ικαιούχου 3.Επαλήθευση IBAN και µεταφορά του µε την εντολή πληρωµής Πιστωτικό ίδρυµα Εντολέα 4.Αποκωδικοποίηση/ επιβεβαίωση του IBAN και εκτέλεση της εντολής πληρωµής 2.Κοινοποίηση του ΙΒΑΝ ικαιούχος Πελάτης 1. Επικοινωνία γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ Εντολέας Πελάτης

11 11 9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΒΒΑΝ ΚΑΙ ΙΒΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Με το παρόν εγχειρίδιο προσαρµόζονται και καθιερώνονται για την Κύπρο τα ιεθνή πρότυπα απεικόνισης τραπεζικών λογαριασµών ΒΒΑΝ και ΙΒΑΝ Καθιέρωση / τυποποίηση ΒΒΑΝ σε παγκύπριο επίπεδο Βασικός Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού ΒΒΑΝ (Basic Bank Account Number) Βασικός Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού θεωρείται η τυποποιηµένη απεικόνιση κάθε λογαριασµού πελάτη που τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυµα εντός της Κύπρου. Ο ΒΒΑΝ για το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστηµα αποτελείται από τα εξής συνεχόµενα τµήµατα : Τον κωδικό αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύµατος / Καταστήµατος σε συγκεκριµένη θέση ως προς την αρχή του ΒΒΑΝ.Ο κωδικός αυτός ονοµάζεται CYBIC (Cyprus Bank Identifier Code). Για την Κύπρο, ο κωδικός αναγνώρισης αποτελείται από οκτώ (8) αριθµούς εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτοι υποδηλώνουν το Πιστωτικό Ίδρυµα και οι υπόλοιποι πέντε (5) υποδηλώνουν τον κωδικό αριθµό του Καταστήµατος / ΣΠΙ στο οποίο τηρείται ο Λογαριασµός του πελάτη. Τον αριθµό λογαριασµού του Πελάτη µε ένα ή περισσότερα ψηφία ελέγχου που υπολογίζει και χρησιµοποιεί το Πιστωτικό Ίδρυµα. Για την Κύπρο, το µέγεθος του αριθµού Λογαριασµού του πελάτη έχει καθορισθεί σε δεκαέξι (16) χαρακτήρες. Σε περίπτωση που Πιστωτικό Ίδρυµα χρησιµοποιεί λιγότερους από 16 αριθµούς για την απεικόνιση του αριθµού Λογαριασµού, τότε θα τοποθετούνται µηδενικά µπροστά από τον αριθµό Λογαριασµού µέχρι την συµπλήρωση των δεκαέξι (16) χαρακτήρων. Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται ο ΒΒΑΝ µε 24 χαρακτήρες, στους οποίους περιλαµβάνονται ο Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύµατος, ο Κωδικός Καταστήµατος / ΣΠΙ και ο Αριθµός Λογαριασµού του Πελάτη. Σχηµατικά, η δοµή του BΒΑΝ θα είναι για την Κύπρο: ΒΒΑΝ 24 T T T K K K K K X X X X X X X X X X X X X X X X Κωδ. Κατ/µα Αριθµός Λογ/σµού πελάτη Τράπ. CYΒΙC

12 12 Παράδειγµα δοµής ΒΒΑΝ για την Τράπεζα Κύπρου (002) - Κατ/µα (0128): CYBIC Αριθµός λογ/σµού πελάτη Καθιέρωση / τυποποίηση IΒΑΝ σε παγκύπριο επίπεδο Λαµβάνοντας υπόψη ότι η δοµή του ΒΒΑΝ της Κύπρου έχει σταθερό µήκος 24 χαρακτήρες, τότε η δοµή του προτύπου ΙΒΑΝ για την Κύπρο θα είναι 28 χαρακτήρες και θα έχει την πιο κάτω µορφή. Μορφή ΙΒΑΝ: CYDDBBAN µε σταθερό µήκος 28 χαρακτήρες, όπου: CY : οι χαρακτήρες CY σύµφωνα µε το ISO 3166 για τον κωδικό της Κύπρου DD : ύο Check Digits σύµφωνα µε το πρότυπο υπολογισµού ISO BΒΑΝ: 24 χαρακτήρες σύµφωνα µε τη δοµή που περιγράφεται στο Κεφ Σχηµατικά, η δοµή του ΙΒΑΝ θα είναι: CYDDTTTKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXX Κωδ. C/D Βασικός Αριθµός Λογαριασµού (ΒΒΑΝ) Χώρας Παραδείγµατα 1. Λογ/σµός στην Τράπεζα Κύπρου (002)- κατάστηµα (0128) IΒΑΝ 28 χαρακτήρες Χώρα CY Ψηφία ελέγχου DD Αρ. Λογαρ. πελάτη Electronic IBAN CYDD Paper IBAN CYDD Λογ/σµός στη Λαϊκή Τράπεζα (003)- Κεντρικό κατάστηµα (001) IΒΑΝ 28 χαρακτήρες Χώρα CY Ψηφία ελέγχου DD Αρ.Λογ. πελάτη Electronic IBAN CYDD Paper IBAN CYDD

13 ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check Digits) ΤΟΥ ΙΒΑΝ Έστω ότι θέλουµε να µετατρέψουµε σε µορφή ΙΒΑΝ, τον Κυπριακό αριθµό λογαριασµού (BBAN) : Προκαταρτικό βήµα: ηµιουργούµε ένα εικονικό ΙΒΑΝ βάζοντας τον κωδικό της χώρας (Πίνακας Νο 2 σελ.21) και στη θέση των ψηφίων ελέγχου που θέλουµε να υπολογίσουµε, τον αριθµό 00, οπότε έχουµε: CY Βήµα Νο 1 Μετακινούµε τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες CY00 στο τέλος του αριθµού και έχουµε: CY00. Βήµα Νο 2 Μετατρέπουµε τα γράµµατα σε αριθµούς σύµφωνα µε τον Πίνακα Μετατροπής Νο1. (σελ. 21) και έχουµε: Βήµα Νο 3 Υπολογίζουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης, µε διαιρετέο τα 9 πρώτα ψηφία του αριθµού και διαιρέτη τον αριθµό 97. Η διαίρεση του : 97 µας δίνει υπόλοιπο 73 Βήµα Νο 4 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 73 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 5 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 υπόλοιπο 31 µας δίνει Βήµα Νο 6 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 31 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 7 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 20. Βήµα Νο 8 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 20 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 9 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 81. Βήµα Νο 10 Το υπόλοιπο της προηγούµενης διαδικασίας, δηλαδή τον αριθµό 81, τον αφαιρούµε από τον αριθµό 98 και έχουµε = 17

14 14 Ο αριθµός 17 είναι τα ζητούµενα ψηφία ελέγχου του κυπριακού λογαριασµού Κατά συνέπεια ο ΙΒΑΝ του κυπριακού λογαριασµού είναι ο: CY ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check Digits) ΤΟΥ ΙΒΑΝ Έστω ότι θέλουµε να επαληθεύσουµε τα ψηφία ελέγχου του κυπριακού ΙΒΑΝ: CY Ο αριθµός θα µας δοθεί είτε µέσω ηλεκτρονικής εγγραφής, οπότε θα έχει την µορφή : CY είτε σε έγγραφο, οπότε θα έχει την µορφή : CY Προκειµένου να κάνουµε την επαλήθευση των ψηφίων ελέγχου του πιο πάνω αριθµού ενεργούµε ως εξής: Προκαταρτικό βήµα: Εάν ο ΙΒΑΝ µας έχει δοθεί σε έγγραφο, απαλείφουµε όλα τα κενά καθώς και όλους τους τυχόν µη αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, οπότε ο αριθµός παίρνει την µορφή: CY Βήµα Νο 1 Μετακινούµε τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες CY17 στο τέλος του αριθµού και έχουµε: CY17 Βήµα Νο 2 Μετατρέπουµε τα γράµµατα σε αριθµούς σύµφωνα µε τον Πίνακα Μετατροπής Νο1. (Σελ.21) και έχουµε Βήµα Νο 3 Υπολογίζουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης, µε διαιρετέο τα 9 πρώτα ψηφία του αριθµού και διαιρέτη τον αριθµό 97. Η διαίρεση του : 97 µας δίνει υπόλοιπο 73. Βήµα Νο 4 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 73 και έχουµε τον αριθµό

15 15 Βήµα Νο 5 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 31 Βήµα Νο 6 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 31 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 7 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 20 Βήµα Νο 8 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 20 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 9 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίδει υπόλοιπο 1 Εφόσον το τελευταίο υπόλοιπο είναι 1, τότε τα ψηφία ελέγχου 17 του κυπριακού ΙΒΑΝ είναι ορθά και συνεπώς αποδεχόµαστε την ορθότητα του αριθµού που µας δόθηκε. 12. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΒΑΝ 12.1 Παράδειγµα υπολογισµού των ψηφίων ελέγχου ελληνικού ΙΒΑΝ Έστω ότι θέλουµε να µετατρέψουµε σε µορφή ΙΒΑΝ, τον Ελληνικό αριθµό λογαριασµού (BBAN) : Προκαταρτικό βήµα: ηµιουργούµε ένα εικονικό ΙΒΑΝ βάζοντας τον κωδικό της χώρας (Πίνακας Νο 2 σελ.21) και στη θέση των ψηφίων ελέγχου που θέλουµε να υπολογίσουµε, τον αριθµό 00, οπότε έχουµε: GR Βήµα Νο 1 Μετακινούµε τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες GR00 στο τέλος του αριθµού και έχουµε: GR00 Βήµα Νο 2 Μετατρέπουµε τα γράµµατα σε αριθµούς σύµφωνα µε τον Πίνακα Μετατροπής Νο1. (σελ. 21) και έχουµε:

16 16 Βήµα Νο 3 Υπολογίζουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης, µε διαιρετέο τα 9 πρώτα ψηφία του αριθµού και διαιρέτη τον αριθµό 97. Η διαίρεση του : 97 µας δίνει υπόλοιπο 90 Βήµα Νο 4 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 90 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 5 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 υπόλοιπο 51 µας δίνει Βήµα Νο 6 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 51 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 7 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 45. Βήµα Νο 8 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 45 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 9 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 82. Βήµα Νο 10 Το υπόλοιπο της προηγούµενης διαδικασίας, δηλαδή τον αριθµό 82, τον αφαιρούµε από τον αριθµό 98 και έχουµε = 16. Ο αριθµός 16 είναι τα ζητούµενα ψηφία ελέγχου του ελληνικού λογαριασµού Κατά συνέπεια ο ΙΒΑΝ του ελληνικού λογαριασµού είναι ο: GR Παράδειγµα επαλήθευσης των ψηφίων ελέγχου ελληνικού ΙΒΑΝ Έστω ότι θέλουµε να επαληθεύσουµε τα ψηφία ελέγχου του ελληνικού ΙΒΑΝ: GR

17 17 Ο αριθµός θα µας δοθεί είτε µέσω ηλεκτρονικής εγγραφής, οπότε θα έχει την µορφή : GR είτε σε έγγραφο, οπότε θα έχει την µορφή : GR Προκειµένου να κάνουµε την επαλήθευση των ψηφίων ελέγχου του πιο πάνω αριθµού ενεργούµε ως εξής: Προκαταρτικό βήµα: Εάν ο ΙΒΑΝ µας έχει δοθεί σε έγγραφο, απαλείφουµε όλα τα κενά καθώς και όλους τους τυχόν µη αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, οπότε ο αριθµός παίρνει την µορφή: GR Βήµα Νο 1 Μετακινούµε τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες GR16 στο τέλος του αριθµού και έχουµε: GR16 Βήµα Νο 2 Μετατρέπουµε τα γράµµατα σε αριθµούς σύµφωνα µε τον Πίνακα Μετατροπής Νο1. (Σελ.21) και έχουµε Βήµα Νο 3 Υπολογίζουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης, µε διαιρετέο τα 9 πρώτα ψηφία του αριθµού και διαιρέτη τον αριθµό 97. Η διαίρεση του : 97 µας δίνει υπόλοιπο 90 Βήµα Νο 4 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 90 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 5 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 51 Βήµα Νο 6 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 51 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 7 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 45 Βήµα Νο 8 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 45 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 9 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίδει υπόλοιπο 1

18 18 Εφόσον το τελευταίο υπόλοιπο είναι 1, τότε τα ψηφία ελέγχου 16 του ελληνικού ΙΒΑΝ είναι ορθά και συνεπώς αποδεχόµαστε την ορθότητα του αριθµού που µας δόθηκε Παράδειγµα υπολογισµού ψηφίων ελέγχου γαλλικού ΙΒΑΝ Έστω ότι θέλουµε να µετατρέψουµε σε µορφή ΙΒΑΝ, τον Γαλλικό αριθµό λογαριασµού (BBAN) : Μ Προκαταρτικό βήµα: ηµιουργούµε ένα εικονικό ΙΒΑΝ βάζοντας τον κωδικό της χώρας (Πίνακας Νο 2 σελ.21) και στη θέση των ψηφίων ελέγχου που θέλουµε να υπολογίσουµε, τον αριθµό 00, οπότε έχουµε: FR M02606 Βήµα Νο 1 Μετακινούµε τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες FR00 στο τέλος του αριθµού και έχουµε: Μ02606FR00 Βήµα Νο 2 Μετατρέπουµε τα γράµµατα σε αριθµούς σύµφωνα µε τον Πίνακα Μετατροπής Νο1. (Σελ.21) και έχουµε: Βήµα Νο 3 Υπολογίζουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης, µε διαιρετέο τα 9 πρώτα ψηφία του αριθµού και διαιρέτη τον αριθµό 97. Η διαίρεση του : 97 µας δίνει υπόλοιπο 49 Βήµα Νο 4 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 49 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 5 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 υπόλοιπο 25 µας δίνει Βήµα Νο 6 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 25 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 7 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 14. Βήµα Νο 8 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 14 και έχουµε τον αριθµό

19 19 Βήµα Νο 9 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 84. Βήµα Νο 10 Το υπόλοιπο της προηγούµενης διαδικασίας, δηλαδή τον αριθµό 84, τον αφαιρούµε από τον αριθµό 98 και έχουµε = 14. Ο αριθµός 14 είναι τα ζητούµενα ψηφία ελέγχου του γαλλικού λογαριασµού Μ02606 Κατά συνέπεια ο ΙΒΑΝ του Γαλλικού λογαριασµού είναι ο: FR Μ Παράδειγµα επαλήθευσης ψηφίων ελέγχου γαλλικού ΙΒΑΝ Έστω ότι θέλουµε να επαληθεύσουµε τα ψηφία ελέγχου του ΙΒΑΝ: FR MO2606 Ο αριθµός θα µας δοθεί είτε µέσω ηλεκτρονικής εγγραφής, οπότε θα έχει την µορφή : FR M02606 είτε σε έγγραφο, οπότε θα έχει την µορφή : FR M Προκειµένου να κάνουµε την επαλήθευση των ψηφίων ελέγχου του πιο πάνω αριθµού ενεργούµε ως εξής: Προκαταρτικό βήµα: Εάν ο ΙΒΑΝ µας έχει δοθεί σε έγγραφο απαλείφουµε όλα τα κενά, καθώς και όλους τους τυχόν µη αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, οπότε ο αριθµός παίρνει την µορφή: FR M02606 Βήµα Νο 1 Μετακινούµε τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες FR14 στο τέλος του αριθµού και έχουµε: Μ02606FR14 Βήµα Νο 2 Μετατρέπουµε τα γράµµατα σε αριθµούς σύµφωνα µε τον Πίνακα Μετατροπής Νο1. (Σελ.21) και έχουµε Βήµα Νο 3 Υπολογίζουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης, µε διαιρετέο τα 9 πρώτα ψηφία του αριθµού και διαιρέτη τον αριθµό 97. Η διαίρεση του : 97 µας δίνει υπόλοιπο 49

20 20 Βήµα Νο 4 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 49 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 5 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 25 Βήµα Νο 6 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 25 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 7 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίνει υπόλοιπο 14 Βήµα Νο 8 Αντικαθιστούµε τα ψηφία µε το υπόλοιπο 14 και έχουµε τον αριθµό Βήµα Νο 9 Επαναλαµβάνουµε το Βήµα Νο 3 και έχουµε : 97 µας δίδει υπόλοιπο 1 Εφόσον το τελευταίο υπόλοιπο είναι 1, τότε τα ψηφία ελέγχου 14 του γαλλικού ΙΒΑΝ είναι ορθά και συνεπώς αποδεχόµαστε την ορθότητα του αριθµού που µας δόθηκε.

21 21 Πίνακας Νο 1 Μετατροπή Αλφαβητικών χαρακτήρων σε αριθµούς A = 10 G = 16 M = 22 S = 28 Y = 34 B = 11 H = 17 N = 23 T = 29 Z = 35 C = 12 I = 18 O = 24 U = 30 D = 13 J = 19 P = 25 V = 31 E = 14 K = 20 Q = 26 W = 32 F = 15 L = 21 R = 27 X = 33 Πίνακας Νο 2 Kωδικοί Ευρωπαϊκών κρατών κατά ISO 3166 ΑΓΓΛΙΑ GB ΙΣΠΑΝΙΑ ES ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΤ ΙΤΑΛΙΑ IT ΒΕΛΓΙΟ ΒΕ ΚΥΠΡΟΣ CY ΑΝΙΑ DK ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ LU ΓΑΛΛΙΑ FR ΝΟΡΒΗΓΙΑ NO ΓΕΡΜΑΝΙΑ DE ΟΛΛΑΝ ΙΑ NL ΕΛΒΕΤΙΑ CH ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ PT ΕΛΛΑ Α GR ΣΟΥΗ ΙΑ SE ΙΡΛΑΝ ΙΑ IE ΦΙΛΑΝ ΙΑ FI

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΩΝ Basic Bank Account Number (BBAN) & International Bank Account Number (IBAN)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΩΝ Basic Bank Account Number (BBAN) & International Bank Account Number (IBAN) ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (.Ε.Τ.Τ.) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΩΝ Basic Bank Account Number (BBAN) & International Bank Account Number (IBAN) Ε.Τ. - 02 ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για τον ΙΒΑΝ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων έχει υιοθετήσει ένα κοινό. τρόπο παρουσίασης και αναγνώρισης των αριθµών τραπεζικών

Ενηµέρωση για τον ΙΒΑΝ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων έχει υιοθετήσει ένα κοινό. τρόπο παρουσίασης και αναγνώρισης των αριθµών τραπεζικών Ενηµέρωση για τον ΙΒΑΝ Εισαγωγή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων έχει υιοθετήσει ένα κοινό τρόπο παρουσίασης και αναγνώρισης των αριθµών τραπεζικών λογαριασµών, χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ Basic Bank Account Number (BBAN) & International Bank Account Number (IBAN) Ε.Τ. - 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (.Ε.Τ.Τ.) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 17 Μαΐου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι υπηρεσίες πληρωμών SEPA στην Ελλάδα (1) Τα διατραπεζικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Εγχειρίδιο Χρήσεως Περιεχόμενα Γενικά... 3 Αρχεία Εισόδου Μορφές Αρχείων προς Μετατροπή... 5 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου Αρχεία Alpha Web Banking... 6 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρµογές) ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Τηλ.: 210 480 3266 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014-11:11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1182 Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Αριστοτέλους 121, 73100, Χανιά Κρήτης, Τηλ: 2821051544 - Fax: 2821051184 - Web: www.skias-.gr Π Ρ Ο Φ Ι Λ Το exetastiki.gr αναπτύχθηκε το 2007 από το Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ DIASPAY ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΕΤΑΙΡΙΩΝ Έκδοση 6.0 - Μάρτιος 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 01 Ε.Τ.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 01 Ε.Τ. Ε.Τ. - 01 ΣΕΛ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α Α ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 2 Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ.. 5 Β.1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ. 5 Β.1.1 Φυσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Kωδικοποίηση & Σήµανση προϊόντων Μέσα στο Κατάστηµα (in store)

Kωδικοποίηση & Σήµανση προϊόντων Μέσα στο Κατάστηµα (in store) Kωδικοποίηση & Σήµανση προϊόντων Μέσα στο Κατάστηµα (in store) 2 1. Κωδικοποίηση ειδών µέσα στο κατάστηµα (in store) Στις δοµές κωδικοποίησης έχει δεσµευθεί το πρόθεµα 04 και 2 για κωδικοποίηση προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Τελών

Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Τελών Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Τελών Κ. Πανταζής Πρ/νος ΤΑΣ Νοέμβριος 2009 Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Αποσκοπεί σε : Διευκόλυνση των συναλλαγών Μείωση της μη απαραίτητης φυσικής παρουσίας «πελατών»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών

Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Προσδιορισμός εγκυρότητας παραστατικών Βασίλης Πρεβελάκης AEGIS RESEARCH Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελληνική αγορά είναι αυτό των πλαστών παραστατικών και συγκεκριμένα τιμολογίων, αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τµήµα Έκδοσης Κλάδου Αυτοκινήτων Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 ΣΚΟΠΟΣ Η υπηρεσία της Αυτόµατης Μεταβολής Συµβολαίων Αυτοκινήτων επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε Ανανεωτήρια Συµβόλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΙ Α

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΙ Α ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΙ Α οι οδηγίες αυτές, διορθώθηκαν τελευταία φορά, την 22/09/2014 Το ασφαλιστικό λογισµικό ΙΡΙ Α παρέχει δυνατότητες «γεφύρωσης», µε οποιοδήποτε λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ /Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως

ALPHA BANK. Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως ALPHA BANK Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Εγχειρίδιο Χρήσεως Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικά... 3 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου Εξόδου... 3 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου... 3 Μετατροπή Αρχείων Εξόδου... 7 Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων To Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Πολλαπλά εναλλακτικά κανάλια... από τη winbank! ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται κοντά σας µε τις καινοτόµες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 22.07.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς «Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :Το υπόδειγµα Στοιχεία του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα