1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ"

Transcript

1 1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Oι θεματικοί τομείς είναι: Α.Φυσικό Περιβάλλον 1. Εδαφος 2. Υπέδαφος 3. Αέρας 4. Υδατα 5. Πανίδα 6. Χλωρίδα 7. Κλίμα Δομημένο Περιβάλλον (Μεγαλουπόλεις) Β.Άνθρωπος 1. Βιολογικός τ. 2. Ψυχικός τ. 3. Ηθικός τ. 4. Πνευματικός τ. 5. Κοινωνικός τ. 6. Αισθητικός τ. 7. Πολιτικός τ. 8. Εθνικός τ. 9. Διεθνιστικός τ. 10. Επαγγελματικός τ. 11. Ελεύθερος χρόνος Γ.Πολιτισμός (πολιτιστικός Β ) 1. Επιστήμη Τεχνολογία 2. Οικονομικός τ. 3. Κοινωνικός τ. 4. Πολιτικός τ. 5. Πνευματικός τ. 6. Ηθικός τ. Δ. Διεθνής κοινότητα (διεθνιστικός ) 1. Διαπολιτισμικές σχέσεις 2. Διακρατικές σχέσειςυπερεθνικοί οργανισμοί 3. Παγκοσμιοποίηση Εννοιολογικές διευκρινίσεις Α. Φυσικό και δομημένο περιβάλλον (οικολογικός ) Στοιχεία της φύσης Δομημένο περιβάλλον Αέρας, ύδατα, έδαφος-υπέδαφος, χλωρίδα-πανίδα, κλίμα Η στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση Οικολογικό πρόβλημα Παρεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση (π.χ. αποξήρανση λιμνών, εκτροπή ποταμών κ.λπ) Συνθήκες ζωής στις μεγαλουπόλεις-επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου Β. Ανθρωπος Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ενέργειες, συνέπειες, αιτίες, προτάσεις/λύσεις, διακρίνουμε τον άνθρωπο στους εξής τομείς: Βιολογικός Πνευματικός Η υγεία, η εμφάνιση, οι βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου. Οι διανοητικές/πνευματικές ικανότητες και οι πνευματικές/γνωστικές ανάγκες του [20]

2 Ψυχικός Τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που νιώθει ο άνθρωπος και οι ψυχικές ανάγκες του Κοινωνικός Η έκφραση της κοινωνικότητας του ανθρώπου, η θετική ή αρνητική στάση του στις κοινωνικές ομάδες που ζει, αναπτύσσεται και δημιουργεί, ο τρόπος που συνεργάζεται και επικοινωνεί. Οι κοινωνικές ανάγκες του. Ηθικός Η θετική ή αρνητική στάση του, τα θετικά ή αρνητικά πρότυπα που υιοθετεί, οι θετικές αρχές ή αξίες με τις οποίες εναρμονίζει τη συμπεριφορά του, οι ιεραρχήσεις και προτεραιότητες που θέτει στη ζωή του. Αισθητικός Πολιτικός Οι αισθητικές αντιλήψεις που διαμορφώνει για το ωραίο, η σχέση του με τα πολιτισμικά αγαθά, η καλαισθησία, οι καλαίσθητες ή ακαλαίσθητες επιλογές του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Τα δημοκρατικά ή αντιδημοκρατικά ιδεώδη με τα οποία ο άνθρωπος ως πολίτης εναρμονίζει τη συμπεριφορά του. Εθνικός Η στάση του ανθρώπου απέναντι στην ιστορία του, τον πολιτισμό του, το έθνος του (π.χ. εθνογνωσία, εθνική συνείδηση, εθνικισμός κ.λπ.) Διεθνιστικός Επαγγελματικός Ελεύθερος χρόνος Η στάση του ανθρώπου απέναντι στα άλλα έθνη και λαούς (π.χ. διεθνιστικό πνεύμα, αναγνώριση της συνεισφοράς των άλλων λαών στον οικουμενικό πολιτισμό, εχθρότητα, μίσος κ.λπ.) Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, επαγγελματική συνείδηση, γενικότερα η συμπεριφορά του ανθρώπου στον εργασιακό χώρο και η σχέση του με το επάγγελμα που ασκεί. Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της προσωπικότητας του ανθρώπου. Επομένως ο θετικός ή αρνητικός τρόπος αξιοποίησής του αποτελεί αιτία ή πρόταση για πολλά θέματα. Γ) Πολιτισμός Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε συνέπειες, αιτίες, προτάσεις/λύσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής διακρίνουμε τον πολιτισμό στους εξής τομείς Επιστήμη τεχνολογία Τις θετικές και αρνητικές εφαρμογές των τεχνολογικών επιτευγμάτων στη ζωή μας και τον ρόλο της επιστημονικής κοινότητας που είναι διαφορετικός σήμερα σε σύγκριση με προγενέστερες εποχές. [21]

3 Οικονομικός Πνευματικός Στοιχεία αναφορικά με την εργασία(πνευματικήχειρωνακτική), τα επαγγέλματα, την εξειδίκευση, την τηλεργασία, την ανεργία, την αλλοτρίωση του ανθρώπου από την εργασία του, τις εργασιακές συνθήκες, την ανεργία, ευημερία, οικονομική ανάπτυξη, οικονομική κρίση, φτώχεια Στοιχεία του πνευματικού πολιτισμού όπως: γλώσσα, παιδεία, εκπαίδευση, τέχνη, παράδοση, πληροφόρηση, συνήθειες, προκαταλήψεις, ιδεολογίες, πρότυπα, μόδα, μαζική κουλτούρα, τρόποι ψυχαγωγίας κ.λπ. Κοινωνικός Ηθικός Πολιτικός Στοιχεία για τις κοινωνικές ομάδες τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ζωής τη θετική ή αρνητική λειτουργία των φορέων κοινωνικοποίησης φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (ρατσισμός, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βία κ.λπ.) Κυρίαρχες κοινωνικές αξίες (θεοποίηση του χρήματος, υπερκατανάλωση, υλισμός, ευδαιμονισμός) ηθική κρίση, προβαλλόμενα πρότυπα και είδωλα. Προϋποθέσεις και αρχές της γνήσιας δημοκρατίας Φαινόμενα κρίσης της δημοκρατίας Συμπεριφορά πολιτικών, κομμάτων και πολιτών Λειτουργία πολιτικών θεσμών Δ) Διεθνής κοινότητα-διεθνιστικός Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε συνέπειες, αιτίες, προτάσεις/λύσεις αναφορικά με το διεθνές περιβάλλον και τη διεθνή κοινότητα ανακαλούμε στη μνήμη μας στοιχεία για: Διακρατικές σχέσεις Διαπολιτισμικές σχέσεις Σχέσεις των κρατών μεταξύ τους (οικονομικοί ανταγωνισμοί, φιλία, συνεργασία, πόλεμος,ειρήνη) Θετική ή αρνητική λειτουργία των υπερεθνικών οργανισμών (ΟΗΕ, ΕΕ, ΜΚΟ) Στοιχεία για την αντιμετώπιση των διαφορετικών πολιτισμών Σύγκρουση πολιτισμών Πολυπολιτισμικότητα Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός-δυτικοποίηση του πολιτισμού Παγκοσμιοποίηση Θετικές και αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης για τα έθνη και τους λαούς [22]

4 1.4.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 1. Μελετώ τα εννοιολογικά λεξικά Αιτίες/προϋποθέσεις/π αράγοντες Αποτελέσματα Τρόποι αντιμετώπισης 2. Συγκεντρώνω το υλικό μου Αιτίες/προϋποθέσεις/π αράγοντες Αποτελέσματα Τρόποι αντιμετώπισης Θεματικοί τομείς 3. Ταξινομώ το υλικό μου-κάνω διάγραμμα κατά θεματικούς τομείς για να διασφαλιστεί η ενότητα και η αλληλουχία των παραγράφων 4. Γράφω Ιδέες προλόγου Παράγραφοι κύριου μέρους(διατύπωση θεματικής πρότασης και αιτιολόγηση) 5. Διδασκαλία των θεμάτων κατά θεματικούς τομείς Εννοιολογικές συσχετίσεις Εξοικονόμηση χρόνου [23]

5 1. Μελετώ τα εννοιολογικά λεξικά Βασική προϋπόθεση σύνταξης κειμένων είναι η γνωσιακή εξοικείωση με τα θέματα/έννοιες που προτείνονται για συζήτηση. Επομένως η χρήση εννοιολογικών λεξικών είναι αναγκαία για την προσέγγιση του απαραίτητου γνωστικού υλικού για να ανταποκριθεί ο μαθητής στην κατανόηση των κειμένων και στη σύνταξη κειμένων (έκθεση) Οι πληροφορίες για μια αφηρημένη έννοια στα εννοιολογικά λεξικά είναι Α. Ως προς την περιγραφή της έννοιας Σύντομος ορισμός Ιδιότητες της έννοιας Σύγκριση/διασαφήσεις με άλλες έννοιες με τις οποίες πιθανόν συγχέεται Μορφές/είδη της έννοιας Ιστορική αναδρομή (αν η έννοια εμφανίζεται σε προγενέστερες εποχές. Συμπέρασμα Β. Ως προς τα ζητούμενα Αιτίες Προϋποθέσεις Παράγοντες-συνθήκες Αποτελέσματα (θετικά ή/και αρνητικά) Τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών Ο μαθητής Α. πρέπει να γνωρίζει την περιγραφή της έννοιας διότι: σε αυτά τα στοιχεία εντοπίζονται τα επιχειρήματα και οι απαντήσεις σε ζητούμενα που αφορούν την περιγραφή έννοιας (π.χ. ο ρόλος του επιστήμονα, του πνευματικού ανθρώπου κ.λπ.) Β. πρέπει να γνωρίζει άριστα τους θεματικούς τομείς διότι: οι αιτίες/προϋποθέσεις/παράγοντες, τα αποτελέσματα και οι τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών και των αρνητικών κοινωνικών φαινομένων ανιχνεύονται στους θεματικούς τομείς. Επομένως δεν χρειάζεται να αποστηθίζει πλήθος σελίδων από τα εννοιολογικά λεξικά, αφού οι θεματικοί τομείς αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς και κοινή δεξαμενή άντλησης ιδεών για τα περισσότερα θέματα/έννοιες. Σημείωση: Αυτό μπορεί να επαληθευτεί αν ξεφυλλίσετε τα εννοιολογικά λεξικά και παρατηρήσετε τις πληροφορίες για τις αιτίες, τα αποτελέσματα, τους τρόπους αντιμετώπισης. [24]

6 2. Συγκεντρώνω το υλικό μου 1. Συγκεντρώνουμε το πληροφοριακό υλικό για τα ζητούμενα χωρίς πεδίο διερεύνησης στους θεματικούς τομείς 2. Κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης του πληροφοριακού υλικού διευκολύνεται η ανάκληση στη μνήμη των κατάλληλων πληροφοριών διότι ο μαθητής προσανατολίζεται στοχευμένα σε κάθε θεματικό τομέα και έτσι εξοικονομεί χρόνο και εξουδετερώνεται το άγχος και η ανασφάλεια. 3. Ταξινομώ το πληροφοριακό υλικό στις παραγράφους κάθε ενότητας Ταξινομούμε τις απαντήσεις/πληροφορίες κατά συναφείς θεματικούς τομείς. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την ενότητα και την αλληλουχία σε κάθε παράγραφο του κύριου μέρους της έκθεσης. Συγκεκριμένα: α) Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα (θετικά και αρνητικά) είναι τα θετικά και αρνητικά στοιχεία αντίστοιχα των θεματικών τομέων. Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων κατά θεματικούς τομείς συμβάλλει στη διασφάλιση της ενότητας, της αλληλουχίας και της συνοχής της παραγράφου. Συνάφεια πληροφοριών έχουν οι εξής θεματικοί τομείς Ανθρωπος και κοινωνία Φυσικό περιβάλλον και οικονομία ή Επιστήμη τεχνολογία και οικονομία Πνευματική και ηθική ζωή Στοιχεία του ηθικοπνευματικού πολιτισμού και της εθνικής ζωής Πολιτική ζωή και διακρατικές σχέσεις Σημείωση: Εννοείται ότι δεν υπάρχει σταθερή σειρά, αφού η οργάνωση των αποτελεσμάτων εξαρτάται από το ζητούμενο. [25]

7 1 ο παράδειγμα Zητούμενο: Να αναφερθείτε στην προσφορά της εκπαίδευσης. Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ Ορισμός: Ο οργανωμένος θεσμός παροχής γνώσεων στα νεαρά άτομα με σκοπό την πνευματική τους καλλιέργεια, την κοινωνικοποίηση και την ηθικοποίησή τους Μέσα εκπαίδευσης: Αναλυτικό πρόγραμμα/είδη μαθημάτων, βιβλία, διδακτικές-παιδαγωγικές μέθοδοι, εφόδια δασκάλου, εποπτικά μέσα, δραστηριότητες, σχολικές εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα, Σκοπός: Επισήμανση επιχειρημάτων του «πως» ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Βιολογικός Πνευματικός Επαγγελματικός Ηθικός Κοινωνικός Αισθητικός Εθνικός Διεθνιστικός Πολιτικός Οικολογικός Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Εισαγωγή Κατακλείδα Αναφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου Η εκπαίδευση, λόγω του συστηματικού τρόπου οργάνωσης και μετάδοσης συγκεκριμένων γνώσεων διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάπλαση των νεαρών ατόμων. 1η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης Πνευματικό : Πνευματική καλλιέργεια (στοιχεία επιστημών, γνωριμία φυσικού και κοινωνικού κόσμου), ανάπτυξη δεξιοτήτων, κλίσεων, κριτική σκέψη, ικανότητες πνευματικές: αντίληψη, επεξεργασία δεδομένων, ικανότητα λογικής ταξινόμησης και συσχέτισης, προσέγγιση αφηρημένων εννοιών, γνώση του επιστημονικού και φιλοσοφικού λόγου κ.λπ. Εξοικείωση με την έρευνα, τη βιβλιογραφία, την ομαδική συνεργασία (Τεχνογνωσία, πληροφορική) Επαγγελματικός : Ενημέρωση για την οικονομία, την εργασία, απόκτηση-ανάπτυξη δεξιοτήτων (επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός) [26]

8 2η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης Βιολογικό Υιοθέτηση σωστών συνηθειών διατροφής (αγωγή υγείας), βελτίωση φυσικής κατάστασης (φυσική αγωγή, αθλητικές δραστηριότητες) Αισθητικός : Προσανατολισμός σε ανώτερες αισθητικές αξίες, επαφή με την τέχνη (λογοτεχνία, αισθητική αγωγή) Κοινωνικός Κοινωνικοποίηση, σεβασμός κανόνων, ιεραρχίας, πνεύμα συλλογικότητας, σεβασμός των άλλων, αποβολή ρατσισμού, ανεκτικότητα 3η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης Ηθικός : Προσανατολισμός σε υγιείς αξίες και πρότυπα (ιστορία, λογοτεχνία, δοκίμια, άρθρα κ.λπ.) Οικολογικός : Οικολογικοποίηση της σκέψης, οικολογική συνείδηση (περιβαλλοντική εκπαίδευση) 4η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης στον Πολιτικός : Ενημέρωση για τα κοινά, την πολιτική, τα πολιτεύματα, τα δημοκρατικά ιδεώδη, τους πολιτικούς θεσμούς με αποτέλεσμα την πολιτικοποίηση, τη διαμόρφωση δημοκρατικού φρονήματος και ήθους. Εθνικός : Εθνική συνείδηση, εθνική αυτογνωσία (ιστορία, εθνική αγωγή, σχολικές εκδρομές, εκπαιδευτικοί περίπατοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς τόπους) Διεθνιστικός : Καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και πνεύματος διεθνισμού(παγκόσμια ιστορία, ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης) 2 ο παράδειγμα Ζητούμενο 1 ο : Να αναφερθείτε στις θετικές επιδράσεις της διαφήμισης Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ Δημιουργία πρωτότυπου μηνύματος με σκοπό την προβολή υλικών προϊόντων, υπηρεσιών ή ιδεών με σκοπό τη διέγερση επιθυμίας για κατανάλωση. Είδη/μορφές: Εμπορική Κοινωνική Πολιτική Περιβαλλοντική ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Άνθρωπος-καταναλωτής (Βιοτικό επίπεδο-ενημέρωση) Οικονομία Κοινωνία Πολιτική Περιβάλλον [27]

9 Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (οργανώνω 2 παραγράφους) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Εισαγωγή Κατακλείδα Αναφορά στη διαφήμιση (λειτουργία-μέσα- σκοποί) Προβολή γνωστοποίηση προϊόντων-υλικών αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών Συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ζωή της χώρας και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίας της αφθονίας. 1η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της διαφήμισης στην οικονομία και την κοινωνία Οικονομία: αύξηση παραγωγής, πωλήσεων, κερδοφορία, νέες θέσεις εργασίας Διαφήμιση: επιχειρηματική δραστηριότητα, επενδύσεις, απασχόληση πολλών ειδικοτήτων Μ.Μ.Ε. Εχουν έσοδα από τις διαφημίσεις Κοινωνία: Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε κοινωνικά θέμα(aids, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, εθελοντισμό, αθλητισμό, αιμοδοσία, γ ηλικία, προστασία της φύσης, δράση Μ.Κ.Ο., ανθρωπιστικές οργανώσεις κ.λ.π.) 2η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της διαφήμισης στο άτομο Άνθρωπος-καταναλωτής : Ενημερώνεται για νέα προϊόντα, βελτίωση προϊόντων, καλυτέρευση ποιότητας, ανταγωνιστικές τιμές Εξοικονόμηση χρόνου Κοινωνικά: Ευαισθητοποιείται από κοινωνικές διαφημίσεις Πνευματικά: Ενημερώνεται για θέματα πολιτισμού, ψυχαγωγίας, μουσικών εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων Αισθητικά: Αποκτά αισθητικά πρότυπα (διαφήμιση και τέχνη) [28]

10 β) Αιτίες-προϋποθέσεις Η ταξινόμηση των αιτίων στις παραγράφους πρέπει να γίνεται με λογική σειρά αιτίου-αιτιατού (αποτελέσματος) ώστε να διασφαλίζεται η αλληλουχία και η συνοχή της παραγράφου. Μια σειρά αιτίου-αιτιατού είναι η εξής: ΑΞΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ Επειδή κινητήρια δύναμη της εξέλιξης αποτελεί η επιστημονική γνώση και οι εφαρμογές της δηλ. η τεχνολογία, όταν παρατηρείται μεταβολή στην επιστήμη και την τεχνολογία επηρεάζεται η υλική βάση του πολιτισμού και εν συνεχεία προκαλούνται αλλαγές και στο εποικοδόμημα. Δηλαδή διαμορφώνονται νέες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν μεταμορφώσεις στην πνευματική ζωή (δίκαιο, εκπαίδευση, καλλιτεχνική δημιουργία, ιδεολογίες) και στο αξιακό σύστημα (επαναπροσδιορισμός αξιών Παράδειγμα Ζητούμενο : Να αναφερθείτε στους παράγοντες που καλλιεργούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι σε άτομα και ομάδες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ Είναι οι ιδέες που είναι βασισμένες σε διαστρεβλώσεις, υπερβολές και υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Τα στερεότυπα μαθαίνονται μέσα από την κοινωνικοποίηση Αίτια Οικονομικά Πολιτικά Κοινωνικά-κοινωνικοί θεσμοί Ατομο [29]

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή Κατακλείδα Τα στερεότυπα είναι υπεραπλουστευμένες και (αυθαίρετα συχνά) γενικευμένες (θετικές ή αρνητικές) αντιλήψεις των ατόμων οι οποίες δημιουργούνται στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν την πραγματικότητα. Όταν αναφερόμαστε στα στερεότυπα εννοούμε τις ιδέες που είναι βασισμένες σε διαστρεβλώσεις, υπερβολές και υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας (π.χ. «οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι», «οι γυναίκες είναι συναισθηματικές», «οι μεσογειακοί λαοί είναι θερμόαιμοι», «οι αλλοδαποί είναι εγκληματίες», «οι Γερμανοί είναι οργανωτικοί» κτλ.). Τα στερεότυπα μαθαίνονται μέσα από την κοινωνικοποίηση και ο βαθμός αφομοίωσης τους εξαρτάται από αντικειμενικούς (π.χ. κανόνες, αξίες, μύθους κτλ.) και υποκειμενικούς (π.χ. βιώματα) παράγοντες 1 η Θεματική περίοδος Οικονομικά αίτια-μετανάστευση Η προκατάληψη ενδυναμώνει τον κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό των ομάδων που μειονεκτούν, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και οικονομικού ανταγωνισμού. Έτσι, για παράδειγμα, η προκατάληψη έναντι του οικονομικού μετανάστη εντείνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αύξησης της ανεργίας, κατά τις οποίες κρίνεται «ανεπιθύμητος», γιατί υποτίθεται ότι «παίρνει τις δουλειές» από τους ντόπιους εργαζόμενους. Οι αποικιοκράτες καλλιέργησαν την ιδέα ότι οι ιθαγενείς είναι κατώτερα όντα, διότι αυτό νομιμοποιούσε την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου των αποικιών και την υποδούλωση των κατοίκων τους. Με το ίδιο σκεπτικό έγινε η υποδούλωση και η μεταφορά των μαύρων από την Αφρική στις νότιες πολιτείες των Η.Π.Α. 2 η Θεματική περίοδος Κοινωνικά αίτια-φορείς κοινωνικοποίησης Συνήθως οι προκαταλήψεις εκφράζονται στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου ή των Μ.Μ.Ε. Μέσα από τα παραμύθια, τις ιστορίες, τους συμβολισμούς, τα πρότυπα και τα νοήματα το άτομο σχηματίζει τις πρώτες ιδέες για τον άλλον. Στο πλαίσιο της οικογένειας διαμορφώνονται τα πρώτα στερεότυπα: «Φάε το φαγητό σου, γιατί θα σε πάρει ο...». Το σχολείο διαμορφώνει τα βασικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και επηρεάζει την εικόνα του ατόμου για τον άλλον. Αν στη διδακτική ύλη των μαθημάτων παρουσιάζεται ο «διαφορετικός άλλος», ως εχθρός ή ως φίλος, ως απειλή ή ως καλός γείτονας, τότε οι εικόνες που θα εγγραφούν στη συνείδηση των παιδιών θα έχουν το ανάλογο περιεχόμενο και τις ανάλογες επιδράσεις. 3 η Θεματική περίοδος ΜΜΕ, πολιτεία Τις ρατσιστικές προκαταλήψεις συντηρούν και συχνά ενισχύουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προβάλλοντας με έμφαση προκλητικά για την κοινή γνώμη περιστατικά που έχουν σχέση με τη ζωή και τη δράση μειονοτήτων και γενικότερα αλλοδαπών ανθρώπων. [30]

12 Η έλλειψη κατάλληλης παιδείας και αγωγής συμβάλλουν στην άγνοια η οποία οδηγεί σε αδικαιολόγητο φόβο. Ο γενικευμένος φόβος απέναντι σε οτιδήποτε «ξένο» προκαλεί εχθρότητα, μίσος και συχνά ακραίες συμπεριφορές που εκφράζονται με βία. Από την άλλη πλευρά η κρίση αξιών και δημοκρατικών θεσμών δεν διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισονομία γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση φαινομένων ακραίου ρατσισμού που εντείνει τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. 4 η Θεματική περίοδος Ατομο-ψυχικά αίτια Συχνά οι διαφορετικοί «άλλοι» χρησιμοποιούνται ως εξιλαστήρια θύματα. Συνήθως αυτό γίνεται, όταν κάποιες κοινωνικές ομάδες στρέφουν την επιθετικότητα τους προς άλλες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα βαθύτερα αίτια της επιθετικότητας αυτής. Στους διαφορετικούς «άλλους» φορτώνουμε ασυνείδητα όλα τα δεινά της ζωής μας. Μεταθέτουμε δηλαδή, μέσω του μηχανισμού άμυνας,την ευθύνη για τη θέση μας, σε μια ομάδα που βρίσκεται σε δυσμενέστερη κατάσταση από τη δικιά μας και αυτό το κάνουμε λόγω των στερεότυπων που μας εμποδίζουν να σκεφτούμε λογικά. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα στερεότυπα και η προκατάληψη που έχουν ως βάση τα ψυχοδυναμικά αίτια και την αυταρχική προσωπικότητα - σε αντίθεση με αυτά που βασίζονται σε οικονομικά αίτια ή σε λάθος πληροφορίες- είναι αυτά που αντιστέκονται περισσότερο σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής. Σημείωση: Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάσαμε και την ανάπτυξη των στοιχείων για να γίνει σαφές ότι ο λογικός τρόπος ταξινόμησης των στοιχείων στις παραγράφους διευκολύνει τόσο τη γλωσσική διατύπωσή τους όσο και την επιλογή των κατάλληλων γλωσσικών στοιχείων συνοχής ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα (βασική αρετή της παραγράφου) [31]

13 γ) Τρόποι αντιμετώπισης Η επισήμανση των τρόπων αντιμετώπισης συνδέεται με τις αιτίες που προκαλούν τις αρνητικές συνέπειες. Επομένως οι τρόποι αντιμετώπισης εντοπίζονται στα θετικά στοιχεία των θεματικών τομέων που αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ανατροπή των αρνητικών φαινομένων και προβλημάτων. Ταξινόμηση των τρόπων αντιμετώπισης Ακολουθούμε την εξής λογική σειρά: Πολιτεία Επιστήμη-Τεχνολογία Οικονομία Φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε.,πνευματικοί άνθρωποι) Αναθεώρηση ηθικών αξιών Ατομική ευθύνη Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου Αυτή η σειρά παρουσιάζει τους τρόπους αντιμετώπισης σε σειρά αιτίουαιτιατού διότι: Αναδεικνύει τις ευθύνες της πολιτικής εξουσίας, αφού αυτή διαθέτει τη δύναμη με νόμους και θεσμούς να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις σε όλα τα πεδία του δημόσιου βίου. Οι επιστήμονες, οι πνευματικοί άνθρωποι και οι τεχνοκράτες διαπλέκονται με πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούν την έρευνα, συμμετέχουν ως στελέχη στην οικονομία, την πολιτική, τη διοίκηση, την απονομή της δικαιοσύνης κ.λπ. οπότε η ευθύνη των επιστημόνων και των τεχνοκρατών είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Η στροφή σε μια οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο τις ανάγκες όλων των ανθρώπων και το σεβασμό του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λήψη πολιτικών μέτρων προς την κατεύθυνση του κοινωνικού κράτους και της πράσινης, αειφόρου ανάπτυξης. Το αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο επιτρέπει στα άτομα να μορφώνονται και να ψυχαγωγούνται (παρακολούθηση σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουρισμός, εκδρομές κ.λπ.) Αν η κοινωνία παράγει ποιοτικά πολιτισμικά αγαθά ο άνθρωπος απολαμβάνει μια ανώτερη ποιότητα ζωής. οι φορείς κοινωνικοποίησης(οικογένεια, εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε., πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτεία)μεταλαμπαδεύουν αυτά τα ποιοτικά στοιχεία στα άτομα. Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για επαναπροσδιορισμό των ηθικών αξιών και τη στροφή σε ανθρωπιστικά ιδανικά και ανθρωποκεντρική αντίληψη της ζωής γενικότερα. Σε μια δημοκρατική, ευνομούμενη και ευημερούσα κοινωνία οι ευθύνες του ατόμου είναι αυξημένες, αφού οι περιβαλλοντικές [32]

14 συνθήκες ευνοούν την υπεύθυνη στάση απέναντι στο συνάνθρωπο και τα κοινά. Το άτομο, επίσης έχει ατομική ευθύνη για την αυτοπραγμάτωσή του, τη δια βίου εκπαίδευση, τις επιλογές του και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του. Σημείωση Ειδικότερα για τους θεσμούς ανιχνεύουμε τις αιτίες δυσλειτουργίας στους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν, οπότε οι τρόποι αντιμετώπισης είναι συγκεκριμένες προτάσεις για την αντικατάσταση ή τη βελτίωση αυτών των μέσων (π.χ. οικογένεια, ΜΜΕ, σχολείο, ΟΗΕ, ΕΕ κ.λπ.). Παράδειγμα ΘΕΜΑ: Η διακήρυξη των ενωμένων εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον αναγράφει: «Ο άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα για ελευθερία, ισότητα και επαρκείς συνθήκες ζωής μέσα σ ένα περιβάλλον ποιότητας, που να επιτρέπει μια αξιοπρεπή και ευημερούσα ζωή και φέρει, ο άνθρωπος, την ιερή υποχρέωση να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.» Εχοντας υπόψη σας την πιο πάνω διακήρυξη, να γράψετε ένα δοκίμιο πειθούς, στο οποίο να υποδεικνύετε τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος θα ανταποκριθεί στην «ιερή υποχρέωσή του» απέναντι στο περιβάλλον. Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ Οικολογικό πρόβλημαεκφάνσεις Αιτίες Οικονομικές αντιλήψεις Επιστήμη-τεχνολογία Πολιτικές Αδιαφορία-απουσία οικολογικής συνείδησης ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Αλλαγή οικονομικών αντιλήψεων Επιστήμη-τεχνολογία Πολιτική Οικολογικοποίηση σκέψηςπεριβαλλοντική εκπαίδευση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή Κατακλείδα Οικολογικό πρόβλημα -έκταση-συνέπειες Εκφάνσεις-Ποιες είναι οι συνέπειες; (σύντομα-σε μια περίοδο) Τι σχέση έχουν με την ποιότητα ζωής και τα δικαιώματα του ανθρώπου; (σύντομα) Ποιες είναι οι αιτίες; Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι; (σύντομα-σε μια περίοδο) Απαιτείται συνειδητοποίηση του μεγέθους του προβλήματοςανάληψη δράσης [33]

15 1η Θεματική περίοδος Τεχνολογία-Επιστήμη Η επιστήμη και η τεχνολογία θα αποτελέσει και τον κύριο μοχλό για την αναστροφή αυτής της αρνητικής εξέλιξης. Στροφή στις έρευνες για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας Δημιουργία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον Αντικατάσταση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λ.π. Ερευνες για το κλίμα κ.λ.π. Επιστήμονες: αποστασιοποίηση από μεγάλα συμφέροντα, αφοσίωση στο καλό του κοινωνικού συνόλου, τα χρονικά περιθώρια και οι καταστροφικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. 2η Θεματική περίοδος Οικονομία-πολιτική Οικονομία Πρέπει να τεθεί φραγμός στην τάση του αλόγιστου και ανεξέλεγκτου πλουτισμού. Πολιτική-Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (βιομηχανίες, κυκλοφορία αυτοκινήτων, τουριστική ανάπτυξη, κίνητρα για επενδύσεις με βάση τη λογική της καλύτερης ποιότητας της ζωής, παραγωγή οικολογικών προϊόντων, ανακύκλωση κ.λ.π.) Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες(επιχειρήσεις και ιδιώτες) Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με ένα συνολικό εθνικό πρόγραμμα και με κριτήριο το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι των ολίγων-οικονομικά ισχυρών. Ισχυρή πολιτική βούληση Γι αυτό το θέμα της επίλυσης του οικολογικού προβλήματος είναι στη βάση του πολιτικό. 3η Θεματική περίοδος: Συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο Τι συμβαίνει σήμερα; (μεμονωμένα έθνη έχουν νομοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, οικολογικά κινήματα, ρόλος των Μ.Μ.Ε. αυξημένη ευαισθησία των πολιτών) Αλλά; Διεθνής διαδικασίες χρονοβόρες, συγκρουόμενα συμφέροντα, διαφορετικές στάσεις, αναποτελεσματικές οι διεθνείς συνδιασκέψεις, απαιτούνται πολλές δαπάνες(μπ. Αυρες, πρωτόκολλο του Κιότο) Ανάγκη δημιουργίας νέων παγκόσμιων θεσμών, μείωση των εξοπλισμών, προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισμός διαστημικών προγραμμάτων) Στάση Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Ε.Ε. Αναπτυσσόμενες χώρες Απαγόρευση ανταλλαγής ρύπων. Συνειδητοποίηση ότι το οικολογικό πρόβλημα δεν γνωρίζει σύνορα. Συμπέρασμα: Χωρίς τη διεθνή συνεργασία και κυρίως τη συμβολή των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών που έχουν τη μερίδα του λέοντος στη μόλυνση του περιβάλλοντος, κανένα μέτρο δεν θα είναι αποτελεσματικό. 4 η θεματική περίοδος: άνθρωπος-ηθική (αλλαγή νοοτροπίας και συστήματος αξιών) Συστηματική ενημέρωση-συνειδητοποίηση του προβλήματος-επίγνωση ατομικών ευθυνών. Ευαισθητοποίηση-συμμετοχή σε παγκόσμιο οικολογικό κίνημαάσκηση πιέσεων προς τις εθνικές κυβερνήσεις, πίεση για παγκόσμια συνεργασία. Επιχειρήματα του πως Παιδεία-περιβαλλοντική εκπαίδευση διαμόρφωση οικολογικής συνείδησηςευαισθητοποίηση [34]

16 Παιδεία-ανθρωπιστικές αξίες(περιορισμός υπερκαταναλωτισμού, αναγνώριση της ανάγκης για μια ζωή με ποιοτικές και όχι ποσοτικές παραμέτρους, συνεργασία με τις αρχές, υπακοή στους νόμους, εγρήγορση, ευαισθητοποίηση, δράση) Μ.Μ.Ε.-πνευματικοί άνθρωποι==> ενημέρωση για την οικολογική καταστροφή, ανάδειξη του οικολογικού κινήματος, πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης προς μια ανώτερη ποιοτικά ζωή. Συμπέρασμα: Ετσι ο πολίτης θα ενεργεί συνειδητά με επίγνωση του χρέους του προς τη φύση και τους συνανθρώπους του. [35]

17 4. Γράφω α)πρόλογος Αξιοποιούμε τους θεματικούς τομείς στον πρόλογο Μία από τις ιδέες ανάπτυξης προλόγου είναι η ένταξη του ειδικού θέματος στον ευρύτερο θεματικό τομέα του οποίου αποτελεί στοιχείο(π.χ. η γενετική στην επιστήμη, η εκπαίδευση στην πνευματική ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα στον άνθρωπο ή την πολιτική, η παράδοση στην εθνική ζωή κ.λ.π.). Ετσι ο μαθητής μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη γενική εισαγωγή ανάλογα με το θέμα του 1 ου ζητουμένου. Παράδειγμα Ζητούμενο: Ο Ο.Η.Ε αποτελεί τον παγκόσμιο θεσμικό προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να γράψετε ένα άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας, στο οποίο να αναπτύξετε τις απόψεις σας αναφορικά με το ρόλο του στη διεθνή κοινότητα και τα εμπόδια που συναντά στην εκπλήρωση των σκοπών του. ( Ενταξη του ειδικού Ο.Η.Ε. στον ευρύτερο θεματικό τομέα Διεθνής κοινότητα) Όπως οι κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια μιας οργανωμένης κοινωνίας συνεργάζονται και επικοινωνούν για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, έτσι και οι χώρες στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας συνεργάζονται για την από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανθρωπότητας οι χώρες επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσω των υπερεθνικών οργανισμών, στρατιωτικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών κ.λπ.,για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων (πόλεμος, τρομοκρατία) και των παγκόσμιων προβλημάτων (φτώχεια, υποσιτισμός, περιβαλλοντικά προβλήματα, κλιματικές αλλαγές, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λ.π.). Ενας από τους σημαντικότερους υπερεθνικούς οργανισμούς που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη του παγκόσμιου πολέμου είναι ο Ο.Η.Ε. [36]

18 β)παράγραφοι του κύριου μέρους Διατύπωση θεματικής πρότασης Διατυπώνουμε τη θεματική πρόταση της παραγράφου ανάλογα με τους θεματικούς τομείς από τους οποίους αντλήσαμε πληροφοριακό υλικό. Αιτιολόγηση και επαρκής τεκμηρίωση Όπως γνωρίζουμε η επαρκής τεκμηρίωση των ιδεών μας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια διόρθωσης του μαθητικού γραπτού. Οι θεματικοί τομείς και οι έννοιες αποτελούν βασική πηγή άντλησης: επιχειρημάτων, αφού οι αιτίες και τα αποτελέσματα είναι συλλογιστικά επιχειρήματα (αίτιο-αιτιατό) τεκμηρίων του παραδείγματος, αφού οι εκφάνσεις της ζωής είναι οι θεματικοί τομείς. Γλωσσική διατύπωση Επειδή οι πληροφορίες για τους θεματικούς τομείς προέρχονται από επιστημονικά κείμενα, ο μαθητής εξοικειώνεται σταδιακά με το ειδικό και λόγιο λεξιλόγιο που είναι απαραίτητο για τη σύνταξη κειμένων πειθούς. Παράδειγμα Ζητούμενο: Να γράψετε μια ομιλία που θα εκφωνηθεί σε εκδήλωση του Πνευματικού κέντρου της περιοχής σας. Στην εισήγησή σας να αναφερθείτε στις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της διαφήμισης. Υλικό μιας παραγράφου με αρνητικές συνέπειες Θεματικός - Ανθρωπος Ηθικά: υπερκατανάλωση, απληστία, ευδαιμονισμός, υλισμός, αμοραλισμός Ψυχικά: Μειονεξία(όσοι δεν μπορούν να καταναλώνουν), απογοήτευση, διάψευση, αίσθημα του ανικανοποίητου (όσοι δεν γνωρίζουν την ευτυχία που υπόσχεται) Διατυπώνω τη θεματική πρόταση και αναπτύσσω το πληροφοριακό υλικό Τα περισσότερα διαφημιστικά μηνύματα με τους μηχανισμούς εξανδραποδισμού που αξιοποιούν αλλοτριώνουν ηθικά και ψυχικά τον σύγχρονο άνθρωπο. Η προβολή και προώθηση κυρίως υλικών αγαθών και η δημιουργία πλασματικών αναγκών προσανατολίζει τον άνθρωπο στην απόκτηση και στη συσσώρευση υλικών αγαθών, φαινόμενο [37]

19 που γίνεται το κέντρο του ηθικού και ψυχικού του βίου. Η καλλιέργεια της ιδεολογίας της τρυφής και του πλούτου εξωθούν τον άνθρωπο στην απληστία, τον υλισμό και τον ευδαιμονισμό με αποτέλεσμα να αδιαφορεί για τις ανθρωπιστικές αξίες και να οδηγείται στον αμοραλισμό. Από την άλλη πλευρά το κυνήγι των υλικών αγαθών έχει επιπτώσεις και στον ψυχισμό των ανθρώπων, αφού όσοι δεν ανταποκρίνονται στο καταναλωτικό πρότυπο αισθάνονται συμπλέγματα κατωτερότητας και μειονεξίας. Ωστόσο και όσοι έχουν τη δυνατότητα να υπερκαταναλώνουν αντί να βιώνουν αισθήματα πληρότητας και ευδαιμονίας αισθάνονται ανικανοποίητοι αφού η κάλυψη των πλασματικών αναγκών τους προσφέρει επιδερμική και εφήμερη απόλαυση. [38]

20 5. Διδασκαλία των θεμάτων της έκθεσης κατά θεματικούς τομείς 1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οικολογία Προστασία του περιβάλλοντος Περιβαλλοντική εκπαίδευση Τουρισμός αγροτουρισμός Σχολικές εκδρομές 2. ΑΝΘΡΩΠΟΣ Νέοι - εφηβεία - τρίτη ηλικία Χάσμα γενεών Κριτική αυτοκριτική Αυτογνωσία Πρόσωπο προσωπείο Γλώσσα Γλωσσομάθεια Αναλφαβητισμός Λακωνικότητα Διάλογος Υγεία - διατροφή Φόρεμα - μόδα Έρωτας Φιλία Ελεύθερος χρόνος Το κωμικό Γέλιο Γ', Ανεργία Διαφήμιση Φτώχεια Ηθικός Υλισμός - κατανάλωση αλλοτρίωση Ανθρωπισμός Εθελοντισμός Πνευματικός Παιδεία - εκπαίδευση ΜΜΕ Πληροφόρηση - παραπληροφόρηση Δημοσιογραφική δεοντολογία Πνευματικός άνθρωπος Εκπαιδευτικοί Η γλώσσα της παιδείας Ιστορία Βιβλίο - λογοτεχνία Μνημεία - εκπαίδευση Ψυχαγωγία Αθλητισμός Ολυμπισμός - βία Τέχνη - κριτική Ριάλιτι σόου, Γ',,,,, 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οικογένεια Πρότυπα - είδωλα Μαζοποίηση Ανθρώπινα δικαιώματα Οικουμενική διακήρυξη ΟΗΕ ΜΚΟ Βία - επιθετικότητα Νόμοι - ποινές Θανατική ποινή Στερεότυπα - προκαταλήψεις Ρατσισμός Μετανάστευση Φεμινισμός 4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιστήμη - τεχνολογία Επιστήμονες Πληροφορική Internet Κλωνοποίηση Γενετική - βιοηθική Τεχνολογία Οικονομικός Εργασία επάγγελμα Χειρωνακτική και πνευματική εργασία Επαγγελματικός προσανατολισμός Καταμερισμός - εξειδίκευση, Πολιτικός Δημοκρατία - λαϊκότητα Λαϊκισμός Η γλώσσα της εξουσίας, Ολοκληρωτισμός Ελευθερία Μεσσιανισμός Εθνικός Ελληνική φύση Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός Παράδοση Έλληνες Εθνισμός - πατριωτισμός Εθνική αγωγή Εθνικισμός - ιμπεριαλισμός 5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (διεθνιστικός ) Παγκοσμιοποίηση Οικουμενισμός (υγιής - νοσηρός) Τρομοκρατία Πόλεμος - πυρηνική ενέργεια ΟΗΕ - ειρήνη Πολυπολιτισμικές κοινωνίες Διαπολιτισμική εκπαίδευση Υπερεθνικοί οργανισμοί Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα και Ευρώπη Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης [39]

Μαρία Κάππoυ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση

Μαρία Κάππoυ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση ι Μαρία Κάππoυ Ε Μ Α Τ Ι κ ο ι τ ο µ ε σ Πρακτική αξιοποίηση των θεματικών τομέων στην έκθεση Το βιβλίο περιέχει βασικά στοιχεία από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ταξινομημένα σε Θεματικούς τομείς: Άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ/ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [1] ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ/ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΕΝΝΟΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Β ΛΥΚΕΙΟΥ Τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση σχετίζονται άμεσα με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. ΑΝΘΡΩΠΟΣ Θέματα/έννοιες Πνευματικά χαρακτηριστικά Λακωνικότητα Κριτική Αυτοκριτική Αυτοέλεγχος Αυτογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ;

1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ; 1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ; [12] ΟΙ ΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ [13] Τι

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, η ανθρωπιά διαθέτει σήμερα «ανταλλακτική αξία», παρότι ως έννοια αναφέρεται στη βοήθεια που κάποιος προσφέρει στο συνάνθρωπο. Παλαιότερα, εύχρηστος

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ επιμέλεια Μαρία Κάππου:

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ επιμέλεια Μαρία Κάππου: ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θέματα/έννοιες που συνδέονται με τη γνώση Γλώσσα Γλωσσική εκπαίδευση Αναλφαβητισμός Επιστήμη Παιδεία Πνευματικός άνθρωπος-επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010 Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Α. Η δοκιμιογράφος προβληματίζεται για την αναγκαιότητα της αυτομόρφωσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Αρχικά προσεγγίζει εννοιολογικά τον όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΑ - ΑΓΑΠΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΑ - ΑΓΑΠΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΑ - ΑΓΑΠΗ ΦΙΛΙΑ: αποτελεί τον ισχυρό ψυχικό συνεκτικό δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ανθρώπους και εδράζεται στην αμοιβαία συμπάθεια, στην ανταπόκριση των αισθημάτων, στα κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΜΕ: Τα σύγχρονα μέσα μετάδοσης οπτικών και ακουστικών μηνυμάτων, πληροφοριών και πολιτιστικών προϊόντων που απευθύνονται στις μεγάλες μάζες των ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΕΝΙΟΣ. Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΕΝΙΟΣ. Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΕΝΙΟΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Μετά την επιτυχία του Προγράμματος Progress 2009 με θέμα: «Δημιουργικότητα και Καινοτομία ενάντια στις διακρίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με δεδομένη την οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας Τεύχος Β (για τη Β Λυκείου) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΣΑΣ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, συμμαθήτριες, Στα πλαίσια της συζήτησής μας για την τέχνη, θα παρουσιαστούν περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. «Η λειτουργία της παιδείας»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. «Η λειτουργία της παιδείας» ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «Η λειτουργία της παιδείας» Α1. Στοιχεία κειμένου απαραίτητα για την Περίληψη : Παρ. 1 η : - Η πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ www.proodos.gr 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 «Ελεύθερος χρόνος και

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Περιβάλλον. Οικοσύστημα: Το σύστημα των ζώντων οργανισμών μαζί με το μη ζων φυσικό τους περιβάλλον.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Περιβάλλον. Οικοσύστημα: Το σύστημα των ζώντων οργανισμών μαζί με το μη ζων φυσικό τους περιβάλλον. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ορισμοί Περιβάλλον φυσικό τεχνητό πολιτιστικό Τα στοιχεία που Τα παραγωγικά στοι- Τα δημιουργήματα της μας δίνει η φύση, χεία που δημιουργεί πνευματικής εργασίας όπως ο αέρας, ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 06/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Εξεταζόμενο μάθημα: Έκθεση Β Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Χάλτσιος Άγγελος KEIMENO

Ημερομηνία: 06/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Εξεταζόμενο μάθημα: Έκθεση Β Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Χάλτσιος Άγγελος KEIMENO Ημερομηνία: 06/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Εξεταζόμενο μάθημα: Έκθεση Β Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Χάλτσιος Άγγελος KEIMENO Υπάρχουν ήδη ορισμένες αξιόλογες μελέτες και εμπειρικές έρευνες που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία, όμως η αρχαία ελληνική τέχνη ξεπέρασε τα όρια του χρόνου με το πανανθρώπινο μήνυμά της, με τη δύναμη του πνεύματος και του συναισθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικοί τομείς- πολιτισμικό περιβάλλον 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100]

Θεματικοί τομείς- πολιτισμικό περιβάλλον 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100] 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1. Οικονομία - εργασία 2. Επιστήμη - τεχνολογία 3. Δομημένο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Ο συγγραφέας προβληµατίζεται σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της διαφήµισης εστιάζοντας στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Οι διαφηµίσεις, αποτέλεσµα της βιοµηχανοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Το κείµενο αναφέρεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία στη χώρα µας. Αφού προσδιορίζεται η έννοια «άτοµα µε ειδικές ανάγκες», επισηµαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ «Πας μη Έλλην βάρβαρος» Αυτή η αντίθεση παρόλο που προβάλει ως προαιώνια, εμφανίζεται κατά τον 5 ο αιώνα και παγιώνεται μόνο μετά τη νίκη των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ 1. ΜΕΓΑΕΠΙΠΕΔΟ. (ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ «ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΙΣ»

ΣΤΑΔΙΟ 1. ΜΕΓΑΕΠΙΠΕΔΟ. (ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ «ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΙΣ» Πως γίνομαι δημιουργός Αναλυτικού Προγράμματος: B= (Τι γνωρίζουν οι συνάδελφοι πριν από το σεμινάριο για το Θέμα) (BEFORE) D= (Τι λαμβάνουν οι συνάδελφοι κατά το σεμινάριο για το Θέμα) (DURING) A= (Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Είναι η τεχνική προβολής στο κοινό με κάθε τρόπο μηνύματος, που αφορά πρόσωπα, προϊόντα ή ιδέες, με σκοπό τη γνωστοποίηση των αρετών, των πλεονεκτημάτων ή του περιεχομένου τους. ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα