8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις"

Transcript

1 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους χρήστες και τους ιδιοκτήτες στα πληροφοριακά συστήµατα; 4. Να δώσετε τον ορισµό της εξουσιοδότησης. 5. Ποια είναι τα ζητούµενα στα πλαίσια της πολιτικής ασφάλειας; 6. Να δώσετε τον ορισµό της Αυθεντικότητας στην Ασφάλεια ικτύων. 7. Να δώσετε τον ορισµό της Ακεραιότητας στην Ασφάλεια ικτύων. 8. Να δώσετε τον ορισµό της Εµπιστευτικότητας στην Ασφάλεια ικτύων. 9. Να δώσετε τον ορισµό της Μη άρνησης ταυτότητας στην Ασφάλεια ικτύων. 10. Να δώσετε τον ορισµό της Εγκυρότητας στην Ασφάλεια ικτύων. 11. Να δώσετε τον ορισµό της ιαθεσιµότητας Πληροφοριών στην Ασφάλεια ικτύων. 12. Να δώσετε τον ορισµό των όρων Ασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριών και Παραβίαση Ασφάλειας. 13. ε τι είδους κινδύνουν είναι συνήθως εκτεθειµένο ένα πληροφοριακό σύστηµα; 14. Τι είναι οι απειλές και τι οι αδυναµίες για ένα πληροφοριακό σύστηµα; 15. Ποια είναι η συνήθης διαδικασία για το σχεδιασµό του πλαισίου ασφάλειας για ένα πληροφοριακό σύστηµα; 16. Τι είναι η κρυπτογράφηση; 17. Τι είναι η αποκρυπτογράφηση; 18. Τι είναι το κλειδί; Τι είδους κλειδιά υπάρχουν και ποια χαρακτηριστικά έχει το καθένα από αυτά; 19. Τι είναι η ειτουργία Κατατεµαχισµού και η ύνοψη Μηνύµατος; 20. ε τι χρειάζεται η Ψηφιακή Υπογραφή; 21. Να αναφέρετε τους συνηθισµένους τρόπους επιθέσεων για την παραβίαση της ασφάλειας του δικτύου υπολογιστών. 22. Να περιγράψετε µε ποιους τρόπους γίνονται επιθέσεις στους κωδικούς πρόσβασης. 23. Πώς γίνεται η υποκλοπή κωδικών µε την Παρακολούθηση του ικτύου; 24. Τι είναι η Μεταµφίεση και πώς χρησιµοποιείται για την υποκλοπή κωδικών; 25. Τι είναι η Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας; 26. Πώς γίνονται οι Επιθέσεις στο επίπεδο των Εφαρµογών; 27. Πώς γίνεται η υµµετρική Κρυπτογράφηση και ποια ζητούµενα ασφάλειας εξυπηρετεί; 28. Τι γνωρίζετε για τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης Caesar Cipher; 29. Να αναφέρετε τους πλέον διαδεδοµένους αλγορίθµους υµµετρικής και Ασυµµετρικής Κρυπτογράφησης. 30. Πώς γίνεται η Ασυµµετρική Κρυπτογράφηση και ποιες οι κοινές χρήσεις αυτής; 31. Να εξηγήσετε µε παράδειγµα πώς διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα και η αυθεντικότητα στην Ασυµµετρική Κρυπτογράφηση. 32. Τι είναι οι Ψηφιακές Υπογραφές; 33. Να αναφέρετε τους πλέον διαδεδοµένους αλογρίθµους κατατεµαχισµού. 34. Να εξηγήσετε µε ένα παράδειγµα πώς διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 100

2 35. Να αναφέρετε τις πιο δηµοφιλείς λύσεις για την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και την πιστοποίηση των χρηστών. 36. Τι είναι το IPsec, πού χρησιµοποιείται και τι επιλογές ασφάλειας προσφέρει; 37. Τι είναι τα firewalls και πώς υλοποιούνται; 38. Τι κανόνες µπορούµε να επιβάλλουµε σε ένα firewall, πώς ορίζονται οι κανόνες αυτοί και πώς υλοποιούνται στην πράξη; 39. Τι προβλήµατα καλείται να αντιµετωπίσει µια εταιρία σε σχέση µε το κατανεµηµένο πληροφοριακό σύστηµά της; 40. Τι είναι το Εφεδρικό Αντίγραφο Πληροφοριών, πώς υλοποιείται και ποιο σκοπό εξυπηρετεί; λέξεις κλειδιά: χρήστες, ιδιοκτήτες, εξουσιοδότηση, Αυθεντικότητα (Authentication), Ακεραιότητα (Integrity), Εµπιστευτικότητα (Confidentiality), Μη άρνηση ταυτότητας (Non repudiation), Εγκυρότητα (Validity), ιαθεσιµότητα Πληροφοριών (Information Availability), Ασφάλεια (Security), Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security), Παραβίαση (violation), Κρυπτογράφηση (Encryption), Αποκρυπτογράφηση (Decryption), Κλειδί (Key), ηµόσιο Κλειδί (Public Key), Ιδιωτικό Κλειδί (Private Key), Μυστικό Κλειδί (Secret Key), ειτουργία Κατατεµαχισµού (Hash Function), ύνοψη Μηνύµατος (Message Digest), Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature), Password attacks, Packet sniffing, Μεταµφίεση (Masquerade), IP spoofing, Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας (Denial of Service), Επιθέσεις στο επίπεδο των Εφαρµογών (Application-Layer Attacks), υµµετρική Κρυπτογράφηση, Caesar Cipher, Πρότυπο Κρυπτογράφησης εδοµένων (Data Encryption Standard-DES), 3DES (triple DES), ιεθνής Αλγόριθµος Κρυπτογράφησης εδοµένων (International Data Encryption Algorithm-IDEA), Diffie-Hellman, Ασσυµετρική Κρυπτογράφηση, RSA, ElGamal, Ψηφιακές Υπογραφές, MD4, MD5, SHA, SSL/SSH/SOCKS, Radius/Tacacs, PAP/CHAP, Single Sign On, Κέρβερος, IPSec (IP Security), AH (Authentication Header), ESP (Encapsulation Security Payload), Firewall, firewall server, Ανάκαµψη (Recovery), χέδιο υνέχειας (Continuity Plan), Εφεδρικό Αντίγραφο Πληροφοριών (Information back up) 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. ε ένα πληροφοριακό σύστηµα τα αγαθά που χρειάζεται να προστατευθούν είναι βασικά οι πληροφορίες. 2. Οι χρήστες δεν µπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα µε τους ιδιοκτήτες. 3. Ως εξουσιοδότηση ορίζεται η άδεια που παρέχει ο ιδιοκτήτης για συγκεκριµένο σκοπό. 4. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες είναι αυτοί που έχουν δικαίωµα πρόσβασης, ενώ οι µη εξουσιοδοτηµένοι µπορεί να έχουν δικαίωµα πρόσβασης ή όχι. 5. την ορολογία της ασφάλειας η Αυθεντικότητα είναι η διασφάλιση ότι τα δεδοµένα έουν υποστεί αλλαγές µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 6. Εµπιστευτικότητα είναι ο περιορισµός της πρόσβασης στα δεδµένα µόνο σε άτοµα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 101

3 7. Η Αυθεντικότητα είναι η απόδειξη ταυτότητας του χρήστη για παροχή πρόσβασης στα αγαθά συστήµατος και η δυνατότητα απόδοσης πράξεων σε αυτόν. 8. Η Εγκυρότητα είνα ο συνδυασµός Αυθεντικότητας και Εµπιστευτικότητας. 9. ιαθεσιµότητα Πληροφοριών είναι η αποφυγή προσωρινής ή µόνιµης άρνησης διάθεσης πληροφορίας σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 10. Ως Ασφάλεια ορίζουµε την προστασία της ιαθεσιµότητας, της Ακεραιτότητας και της Εµπιστευτικότητας Πληροφοριών. 11. Με τον όρο αδυναµίες αναφερόµαστε σε ενέργειες ή γεγονότα που µπορούν να οδηγήσουν στην κατάρρευση κάποιου από τα χαρακτηριστικά ασφάλειας. 12. Οι απειλές µπορεί να είναι είτε από φυσικά φαινόµενα είτε από ανθρώπινες ενέργειες, σκόπιµες ή τυχαίες. 13. Κατά τη σχεδίαση των συστηµάτων ασφάλειας θα πρέπει να βρίσκουµε την ισορροπία ανάµεσα στο επίπεδο της ασφάλειας και το κόστος. 14. Το αποτέλεσµα των αλγορίθµων κρυπτογράφησης συνήθως δεν αναστρέφεται. 15. Το κλειδί είναι ένας ψηφιακός κωδικός που χρησιµοποιείται από τους αλγορίθµους κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. 16. Και το δηµόσιο και το ιδιωτικό κλειδί χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση πληροφοριών και για την πιστοποίηση ψηφιακών υπογραφών. 17. Το δηµόσιο και το ιδιωτικό κλειδί πάντα συνδυάζονται στη διαδικασία κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης. 18. Το δηµόσιο κλειδί είναι γνωστό µόνο στα δύο µέρη που επικοινωνούν. 19. Η ειτουργία Κατατεµαχισµού είναι αντιστρεπτή. 20. Από τη ύνοψη Μηνύµατος µε αποκρυπτογράφηση µπορούµε να οδηγηθούµε στο αρχικό µήνυµα. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 102

4 21. Η Ψηφιακή Υπογραφή µπαίνει στο τέλος του µηνύµατος για εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του µηνύµατος. 22. Τα passwords µιας χρήσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέχρι 2 φορές. 23. Η παραβίαση των κωδικών πρόσβασης µπορεί να γίνει µε ειδικά προγράµµατα. 24. Τα προγράµµατα cracks βρίσκουν το password του χρήστη µε δοκιµές κρυπτογράφησης και σύγκρισης µε το κρυπτογραφηµένο password. 25. ε κατάσταστη promiscuous mode η κάρτα δικτύου διαβάζει και αποθηκεύει όλα τα πακέτα που κυκλοφορούν στο δίκτυο που συνδέεται. 26. Τα προγραάµµατα Packet Sniffing χρησιµοποιούνται µόνο από επίδοξους εισβολείς. 27. Με τη βοήθεια προγραµµάτων Packet Sniffing µπορεί να γίνει υποκλοπή passwords. 28. Επίθεση µε µεταµφίεση παρατηρείται όταν ο επιτιθέµενος που βρίσκεται σε άλλο δίκτυο από το δικό µας προσποιείται ότι βρίσκεται στο δικό µας. 29. Η Μεταµφίεση και το IP spoofing αναφέρονται στο ίδιο πράγµα. 30. Η spoofed IP βρίσκεται στο δίκτυο στο οποίο γίνεται επίθεση µε Μεταµφίεση. 31. την περίπτωση της επίθεσης Denial of Service σκοπός δεν είναι η υποκλοπή κωδικών, αλλά η κατάρρευση του συστήµατος. 32. τη συµµετρική κρυπτογράφηση χρησιµοποιείται είτε δηµόσιο κλειδί είτε ιδιωτικό και προς τις δύο κατευθύνσεις κρυπτογράφησηςαποκρυπτογράφησης. 33. τη συµµετρική κρυπτογράφηση τα ζεύγη κλειδιών καθορίζονται πριν από την έναρξη της επικοινωνίας. 34. ύο χρήστες στο δίκτυο µπορούν να χρησιµοποιούν διαφορετικούς αλγορίθµους κρυπτογράφησης κατά την επικοινωνία τους. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 103

5 35. Ένα κρυπτογραφηµένο µήνυµα µε τον αλγόριθµο Caesar Cipher είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. 36. Όλοι οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης είναι τεκµηριωµένοι και καταχωρηµένοι στην βιβλιογραφία. 37. Οι αλγόριθµοι DES και IDEA είναι αλγόριθµοι ασυµµετρικής κρυπτογράφησης. 38. Η συµµετρική κρυπτογράφηση προσφέρει κυρίως εµπιστευτικότητα στην επικοινωνία. 39. Ο αλγόριθµος Diffie-Hellman είναι αλγόριθµος ασυµµετρικής αποκρυπτογράφησης. 40. Η ασυµµετρική κρυπτογράφηση ονοµάζεται έτσι επειδή χρησιµοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά, ένα δηµόσιο και ένα ιδιωτικό, για κάθε κατεύθυνση επικοινωνίας. 41. Με την ασυµµετρική κρυπτογράφηση µπορούµε να εξασφαλίσουµε τόσο την εµπιστευτικότητα όσο και την αυθεντικότητα. 42. την ασυµµετρική κρυπτογράφηση οι χρήστες ξέρουν µόνο το ζεύγος κλειδιών που τους ανήκει. 43. Η εµπιστευτικότητα στην ασυµµετρική κρυπτογράφηση εξασφαλίζεται όταν ο αποστολέας κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη. 44. Η αυθεντικότητα εξασφαλίζεται όταν ο αποστολέας κρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη. 45. Όταν ο Α κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του Β, ο Β αποκρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του Α. 46. Όταν ο Α κρυπτογραφεί µε το ιδιωτικό του κλειδί, ο Β αποκρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του Α. 47. Τα ιδιωτικά κλειδιά δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να διαρρεύσουν στο δίκτυο. 48. Ο RSA είναι αλγόριθµος συµµετρικής κρυπτογράφησης. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 104

6 49. Οι αλγόριθµοι κατατεµαχισµού παράγουν συνόψεις µηνύµατος µεταβλητού µήκους. 50. Όταν δύο message digest είναι ίδια σηµαίνει ότι έχουν προκύψει ακριβώς από το ίδιο κείµενο. 51. Από το message digest µε αποκρυπτογράφηση µπορούµε να εξάγουµε το αρχικό µήνυµα. 52. Τα συστήµατα κρυπτογράφησης δεδοµένων SSL/SSH/SOCKS εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα και την ακεραιτότητα των δεδοµένων. 53. Ένας δροµολογητής µπορεί να έχει firewall. 54. Μπορούµε να ορίσουµε κανόνες στο firewall, ώστε να επιτρέψουµε πρόσβαση σε συγκεκριµένες IP διευθύνσεις ή σε συγκεκριµένες πόρτες. 55. Το firewall προκειµένου να απορρίψει πακέτα θα πρέπει να διαβάσει την επικεφαλίδα τους. 56. Το firewall προκειµένου να απαγορεύσει την πρόσβαση σε συγκεκριµένα πρωτόκολλα, ορίζει ένα σύνολο από επιτρεπτές IP διευθύνσεις. 57. Μια επιχείρηση προκειµένου να προστατευθεί από πιθανές καταστροφές υλικού ή λογισµικού οφείλει να έχει χέδιο υνέχειας και Εφεδρικό Αντίγραφο Πληροφοριών. 58. Μια επιχείρηση συνηθίζεται να έχει δύο ίδια sites, έτσι ώστε σε περίπτωση που αποτύχει το ένα, να συνεχίσει το άλλο. 59. Τα σηµεία σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου µε άλλα δίκτυα ονοµάζονται και πύλες. 60. Η Ανάκαµψη, δηλαδή η αποκατάσταση της λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήµατος µετά από κάποια δυσλειτουργία είναι δύσκολη έως αδύνατη. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 105

7 2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Οι Α, Β επικοινωνούν µε κρυπτογραφηµένα µηνύµατα. Αν ο Α κρυπτογραφήσει µε το ιδιωτικό του κλειδί, τότε ο Β θα αποκρυπτογραφήσει: α. µε το ιδιωτικό του κλειδί β. µε το δηµόσιο κλειδί του γ. µε το ιδιωτικό κλειδί του Α δ. µε το δηµόσιο κλειδί του Α 2. Οι Α, Β επικοινωνούν µε κρυπτογραφηµένα µηνύµατα. Αν ο Α κρυπτογραφήσει µε το δηµόσιο κλειδί του Β, τότε ο Β θα αποκρυπτογραφήσει: α. µε το ιδιωτικό του κλειδί β. µε το δηµόσιο κλειδί του γ. µε το ιδιωτικό κλειδί του Α δ. µε το δηµόσιο κλειδί του Α 3. Ποια από τις παρακάτω διαδικασίες παράγει τη σύνοψη µηνύµατος: α. η κρυπτογράφηση β. η αποκρυπτογράφηση γ. η ψηφιακή υπογραφή δ. η λειτουργία κατατεµαχισµού 4. Η απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη για παροχή πρόσβασης στα αγαθά συστήµατος είναι η: α. Αυθεντικότητα β. Ακεραιότητα γ. Εµπιστευτικότητα δ. Μη άρνηση ταυτότητας 5. Η διασφάλιση ότι τα δεδοµένα έχουν υποστεί αλλαγές µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα είναι η: α. Αυθεντικότητα β. Ακεραιότητα Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 106

8 γ. Εµπιστευτικότητα δ. Μη άρνηση ταυτότητας 6. Η δυνατότητα απόδοσης πράξεων σε συγκεκριµένο χρήστη είναι η: α. Αυθεντικότητα β. Ακεραιότητα γ. Εµπιστευτικότητα δ. Μη άρνηση ταυτότητας 7. Ο περιορισµός της πρόσβασης σε δεδοµένα σε άτοµα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά είναι η: α. Αυθεντικότητα β. Ακεραιότητα γ. Εµπιστευτικότητα δ. Μη άρνηση ταυτότητας 8. Η Εγκυρότητα είναι συνδυασµός: α. Αυθεντικότητας και Ακεραιότητας β. Ακεραιότητας και Εµπιστευτικότητας γ. Εµπιστευτικότητας και Αυθεντικότητας δ. Μη άρνηση ταυτότητας και Αυθεντικότητας 9. Ο όρος IP spoofing είναι ταυτόσηµος µε τον όρο: α. Packet Sniffing β. Masquerade γ. Password Attacks δ. Denial of Service Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 107

9 10. Ποιος από τους παρακάτω είναι αλγόριθµος συµµετρικής κρυπτογράφησης: α. DES β. RSA γ. ElGamal δ. MD4 11. Ποιος από τους παρακάτω είναι αλγόριθµος ασυµµετρικής κρυπτογράφησης: α. DES β. IDEA γ. ElGamal δ. MD4 12. Ποιος από τους παρακάτω είναι αλγόριθµος κατατεµαχισµού: α. DES β. IDEA γ. Diffie - Hellman δ. MD4 3 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 1. ε ένα πληροφοριακό σύστηµα, σαν αγαθά µπορούν να θεωρηθούν οι... που διακινούνται σε αυτό και οι... που χρησιµοποιούµε για να διαχειριστούµε τις πληροφορίες και τα δεδοµένα. 2. Ως... µπορούµε να ορίσουµε την άδεια που παρέχει ο ιδιοκτήτης για συγκεκριµένο σκοπό, όπως για παράδειγµα, την άδεια για χρήση κάποιων υπολογιστικών πόρων. 3. Μεγάλο µέρος της ασφάλειας πληροφοριών ασχολείται µε την εξασφάλιση της συνεχούς παροχής υπηρεσιών στους... χρήστες και την προστασία τους από τους.... Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 108

10 4. Η... είναι η απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη για παροχή πρόσβασης στα αγαθά του συστήµατος. 5. Η... είναι η διασφάλιση ότι τα δεδοµένα έχουν υποστεί αλλαγές µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 6. Η... είναι ο περιορισµός της πρόσβασης σε δεδοµένα µόνο σε άτοµα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά είναι η δυνατότητα απόδοσης πράξεων σε συγκεκριµένο χρήστη. 8. Ως... ονοµάζουµε την απόλυτη ακρίβεια και πληρότητα µιας πληροφορίας. Είναι ο συνδυασµός της Ακεραιότητας και της Αυθεντικότητας. 9. Μπορούµε να ορίσουµε τη... ως την αποφυγή προσωρινής ή µόνιµης άρνησης διάθεσης πληροφορίας σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες είναι ο συνδυασµός της Εµπιστευτικότητας, της Εγκυρότητας και της ιαθεσιµότητας Πληροφοριών. 11. Ορίζουµε ως... σε ένα πληροφοριακό σύστηµα την παραβίαση ενός ή περισσότερων ιδιοτήτων, όπως διαθεσιµότητα, εµπιστευτικότητα και εγκυρότητα. 12. Με τον όρο... αναφερόµαστε σε ενέργειες ή γεγονότα που µπορούν να οδηγήσουν στην παραβίαση της ασφάλειας, ενώ µε τον όρο... αναφερόµαστε στα σηµεία του πληροφοριακού συστήµατος που αφήνουν περιθώρια για παραβιάσεις είναι η µέθοδος κωδικοποίησης της αρχικής πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι αναγνώσιµη µόνο κατόπιν... της. 14. Το... είναι ένας ψηφιακός κωδικός που χρησιµοποιείται από τους αλγορίθµους κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης. Υπάρχουν 3 ειδών κλειδιά: το... κλειδί που είναι γνωστό στα δύο µέρη, το... κλειδί που είναι γνωστό µόνο στο χρήστη και το... κλειδί που µοιράζεται σε όλους τους χρήστες. 15. Η... είναι µαθηµατική συνάρτηση της οποίας το αποτέλεσµα που ονοµάζεται... δεν µπορεί να αναστραφεί. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 109

11 16. Η... είναι αριθµός από bits προστιθέµενος στο τέλος του µηνύµατος για να εξασφαλίσει την αυθεντικότητα και την ακεραιτότητα του µηνύµατος. 17. Υπάρχουν δύο είδη passwords: τα... και τα Τα προγράµµατα... χρησιµοποιούνται τόσο για την παρακολούθηση του δικτύου όσο και από επίδοξους εισβολής για την υποκλοπή πακέτων στο δίκτυο και κατά συνέπεια κωδικών. 19. Επίθεση µε... παρατηρείται όταν ο επιτιθέµενος, που βρίσκεται σε άλλο δίκτυο από το δικό µας, προσποιείται ότι βρίσκεται στο δικό µας. Η µέθοδος αυτή είναι γνωστή και µε τον όρο Οι επιθέσεις... εστιάζονται κυρίως στην εξάντληση των ορίων των πόρων του δικτύου. 21. Πολλές φορές οι εφαρµογές παρουσιάζουν αδυναµίες στον κώδικά τους, γνωστές και ως Η συµµετρική κρυπτογράφηση ονοµάζεται αλλιώς και Ο απλοϊκός αλγόριθµος κρυπτογράφησης... αντικαθιστά το κάθε γράµµα του αλφαβήτου µε ένα άλλο γράµµα µερικές θέσεις πιο κάτω στο αλφάβητο. 24. Μερικοί από τους πλέον διαδεδοµένους αλγορίθµους κρυπτογράφησης είναι οι Ο αλγόριθµος... είναι αλγόριθµος για διανοµή κλειδιού µε χρήση µη έµπιστυο δικτύου. 26. Η ασυµµετρική κρυπτογράφηση ονοµάζεται αλλιώς και Οι κοινές χρήσεις της ασυµµετρικής κρυπτογράφησης ειναι η εξασφάλιση της... στη µεταδιδόµενη πληροφορία και η εξασφάλιση την ασυµµετρική κρυπτογράφηση, αν δύο άτοµα θέλουν να επικοινωνήσουν τότε χρειάζεται πρώτα να έχει ο καθένας από ένα ζευγάρι... κλειδί και επιπλέον, να είναι γνώστης του... κλειδιού το άλλου. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 110

12 29. Μερικοί από τους πιο κοινούς αλγόριθµους ασυµµετρικής κρυπτογράφησης είναι οι Η... είναι η σύνοψη µηνύµατος η οποία προσκολλάται στο τέλος ηλεκτρονικού εγγράφου. Χρησιµοποιείται κύρια για την... του αποστολέα καθώς και για την... των δεδοµένων. Προκύπτει από το συνδυασµό αλγορίθµου... και... κρυπτογραφίας. 31. Οι αλγόριθµοι κατατεµαχισµού δέχονται συνήθως ως είσοδο µηνύµατα τυχαίου µήκους και παράγουν συνόψεις µηνύµατος... µήκους. Οι πλέον διαδεδοµένοι αλγόριθµοι κατατεµαχισµού είναι οι Τα συστήµατα... είναι συστήµατα για πιστοποίηση dial up χρηστών. 33. Τα συστήµατα... είναι συστήµατα κρυπτογράφησης δεδοµένων για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και εµπιστευτικότητας των δεδοµένων. 34. Το IPsec παρέχει δύο επιλογές ασφάλειας:..., όπου παρέχεται η δυνατότητα αυθεντικοποίησης του αποστολέα των πακέτων και... που υποστηρίζει τόσο την αυθεντικότητα της επικεφαλίδας των πακέτων όσο και των δεδοµένων. 35. Το IPsec είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για δίκτυα Με την έννοια... αναφερόµαστε στο σύνολο των προγραµµάτων/φίλτρων που έχουµε εγκαταστήσει σε πύλες του εσωτερικού µας δικτύου µε άλλα δίκτυα. 37. Οι συσκευές που εγκαθίστανται τα προγράµµατα/φίλτρα και συνθέτουν ένα firewall είναι... και... ειδικοί για τον σκοπό αυτό. 38. Με το firewall µπορούµε να επιτρέψουµε πρόσβαση σε συγκεκριµένες... του εσωτερικού δικτύου και µε συγκεκριµένα..., όπως HTTP. Το φιλτράρισµα των πρωτοκόλλων γίνεται µε βάση.... Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 111

13 39. Το firewall εξετάζει τις... των πακέτων από τα µη έµπιστα δίκτυα και απορρίπτει τα πακέτα προς απαγορευµένες... και είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος σε επιθυµητό επίπεδο µετά από κάποια δυσλειτουργία είναι η σαφής και πλήρη περιγραφή των ενεργειών που θα πραγµατοποιηθούν, ώστε να επιτευχθεί ανάκαµψη µετά από σοβαρή παραβίαση ονοµάζεται η τήρηση αντιγράφου των πληροφοριών, που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιτευχθεί ανάκαµψη. 4 Ασκήσεις 1. Να εξηγήσετε πως εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα και η αυθεντικότητα στην ασυµµετρική κρυπτογράφηση. 2. Να εξηγήσετε πώς η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδοµένων και την απόδειξη της ταυτότητας του αποστολέα. 3. Ποια είναι η σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε ένα σύστηµα συµµετρικού και σε ένα σύστηµα ασυµµετρικού κλειδιού; 4. Είναι το µήνυµα που σχετίζεται µε µία σύνοψη µηνύµατος κρυπτογραφηµένο; Εξηγήστε την απάντησή σας. 5. Ένας διαχειριστής δικτύου σκοπεύει να βάλει firewall στο δίκτυο. Θέλει να απαγορεύσει από τους χρήστες του δικτύου να χρησιµοποιούν την εφαρµογή Telnet και να έχουν πρόσβαση σε δύο IP διευθύνσεις του δικτύου. Τι κανόνες πρέπει να ορίσει στο firewall; Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 112

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς τόσο σε επίπεδο πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ WORMS Γκρόζας Νικόλαος Α.Μ : ΜΕ/07044 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols)

Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης (authentications protocols), Α.Μ. 2009018 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός Περιεχόμενα: Ιοί 1. Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι, Φάρσες, Προστασία από τους ιούς, Προστασία από Δούρειους Ίππους. 2. Υποκλοπές δεδομένων, Προβλήματα στο Διαδίκτυο, Hacer και Hacing, Cracer. 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ FIREWALL

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ FIREWALL Ασφάλεια Δικτύων&Firewall Σελίδα 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ FIREWALL Επιμέλεια Εργασίας: Κώστας Αθανάσιος E- mail: mis105@uom.gr Μάθημα: Δίκτυα υπολογιστών Επιβλέπων καθηγητής: Αναστάσιος Α. Οικονομίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: INTERNET BANKING ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Αικατερίνη Β. Μητροκώτσα Διδακτορική Διατριβή Πειραιάς, Αύγουστος 2007 Ευχαριστίες Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα