Η Οδύσσεια μιας μπίλιας ή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Οδύσσεια μιας μπίλιας ή"

Transcript

1 Η Οδύσσεια μιας μπίλιας ή ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ MIA ΜΠΙΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΜΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΙΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΕΦΕΙ A ϕ Στο σχήμα απεικονίζεται κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ=30 ο και ύψους h=0,5m. Από την κορυφή του Α αφήνουμε (μπίλια) κοίλη σφαίρα μάζας m=0,2kg,ακτίνας R=3cm και ροπής αδράνειας =. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ=0,1 και ο συντελεστής οριακής τριβής μ σ =0,15. Δίνεται g=10m/s Εξετάστε αν η σφαίρα θα ολισθήσει ή όχι. 2. Υπολογίστε την ταχύτητα του κέντρου μάζας στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. 3. Υπολογίστε τη γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου καθώς και τον αριθμό στροφών που έκανε. 4. ο οριζόντιο επίπεδο είναι όμοιο με το κεκλιμένο και η σφαίρα παρουσιάζει τους ίδιους συντελεστές τριβής. Πόση είναι η ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρα μετά από διαδρομή 1m στο οριζόντιο επίπεδο. 5. Πόση είναι η μεταβολή της στροφορμής της σφαίρας αν μετά από διαδρομή 1m στο οριζόντιο επίπεδο, συγκρουσθεί ελαστικά με τοίχωμα. Θα επιστρέψει στο σημείο Α ή όχι; Αν όχι μέχρι ποιο σημείο θα ανεβεί στο κεκλιμένο επίπεδο. Μετά θα κατέβει με κύλιση χωρίς ολίσθηση ή με ολίσθηση και μέχρι ποιο σημείο;; ΑΠΑΝΗΣΗ: T r N r B r N r x B r 1 B r y T r 1 1. Έστω η σφαίρα δεν ολισθαίνει. ότε ΣF x =ma ή B x -T s =ma Όμως Στ=Ια γ ή s R= ή s = a άρα mgημφ - a = ma ή a=0,6gημφ και s = (0,6gημφ)=0,4mgημφ Όμως T s ή 0,4gημφ ή 0,4εφφ B r

2 ή 0,4εφ30 ή 0,4 0,2 ή 0,23 0,15 άτοπο. Άρα η υπόθεσή μας είναι λανθασμένη, δηλαδή έχουμε κύλιση με ολίσθηση. 2. Είναι ΣF x =ma ή B x -T=ma ή mgημφ-μν=ma ή mgημφ-μmgσυνφ=ma a=g(ημφ-μσυνφ) =10( -0,1 )=(5-0,5 3)/ =4,1/ ημφ= ή x=1m όμως x= a ά t= ή t=, =0,7s και =at=2,87m/s 3. Είναι Στ=Ια γ ή R= ή μν= ή μmgσυνφ= = ή α γ =, = 25 3 rad/ ω=α γ t ή ω=25 3 0,7=17,5 3 rad/s=30,3 r/s και θ= ή θ= 50 3 =10,5 rad, Επομένως ο αριθμός στροφών που έκανε είναι: Ν= =, =1,6 Αν δεν είχαμε ολίσθηση, ο αριθμός στροφών θα ήταν Ν=x/2πR=1/2π.0,03= 5,3 στροφές. 4. Στο οριζόντιο επίπεδο: επειδή =2,87m/s και ω=30,3 r/s ΔΕΝ ισχύει η συνθήκη κύλισης χωρίς ολίσθηση,δηλαδή ωr=0,9m/s και =2,87m/s,άρα η ταχύτητα του σημείου επαφής της σφαίρας με το οριζόντιο δάπεδο είναι u=ucm-ωr =2,87-0,9=1,97 m/s, κι έτσι η τριβή ολίσθησης θα είναι αντίθετη με τη φορά κίνησης,δηλ. αριστερά, άρα θα έχουμε ολίσθηση και στο οριζόντιο επίπεδο, μέχρι τη στιγμή που θα ισχύει =ω R. Είναι ΣF x =ma ή =ma ή μn 1 =ma ή μmg=ma ή a =μg=1m/s 2 (επιβράδυνση) Και Στ=Ια γ ή R= ή μmgr= ή α γ = =, αγ =50/ (γωνιακή επιτάχυνση) =ω R ή -a t =(ω+α γ t )R ή t =( -ωr)/(a +α γ R) t =(2,87-0,9)/(1+50.0,03)=0,788 s x = t - =2,87.0,788 0,5.1.0,788 =1,95>1 Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ προλαβαίνει να βρεθεί στην κατάσταση κύλισης χωρίς ολίσθηση, αλλά συγκρούεται με το τοίχωμα πριν. x = t -, 1=2,87t -0,5t 2, 0,5t 2-2,87t +1=0 t == ± και t =0,37s δεκτή. =,±,., =,±, ή t =5,37>0,788 απορρίπτεται u = -a t =2,87-1.0,37=2,5m/s 5. Είναι ω =ω+α γ t και Στ=Ἶα γ ή R= ή μmg= ή α γ = ή α γ =.,. ή α γ = 50r/s 2, άρα ω =30,3+50.0,37 ή ω =48,8 r/s

3 ω R Η σφαίρα όταν χτυπήσει ελαστικά στο κατακόρυφο τοίχωμα, αντιστρέφει την ταχύτητα του κέντρου μάζας της, ενώ η γωνιακή ταχύτητα διατηρείται,κι αυτό γιατί δεν έχουμε καμιά ροπή που να δράσει στο χρονικό διάστημα επαφής με τον τοίχο. Άρα η μεταβολή της στροφορμής είναι μηδέν. Δηλαδή έχει ανάποδες στροφές, καθώς θα κινείται προς τα αριστερά, άρα θα ολισθήσει επιβραδυνόμενη μεταφορικά και στροφικά. Η ταχύτητα του σημείου επαφής με το δάπεδο είναι ω R+u =48,8.0,03+2,5==3,964m/s και η τριβή ολίσθησης αντίθετη της κίνησης που θα επιβραδύνει μεταφορικά και στροφικά. Γεννιέται το ερώτημα πότε θα σταματήσει γρηγορότερα,μεταφορικά ή στροφικά; Οι επιταχύνσεις παραμένουν ίδιες γιατί οι δυνάμεις είναι ίδιες με πριν την κρούση. Για τη μεταφορική κίνηση: t ολ. = =, =2,5s Για τη στροφική κίνηση: t ολ. = =, =0,976 Παρατηρούμε ότι σταματά πρώτα στροφικά και μετά επιταχύνεται στροφικά και αριστερόστροφα, ενώ συνεχίζει να επιβραδύνεται μεταφορικά, μέχρι να κυλήσει χωρίς να ολισθαίνει. Η ταχύτητα του c.m. u 1 και η μετατόπιση x 1 είναι u 1 =u -a cm t =2,5-1 0,976=1,524m/s και x 1 =u t - at 2 x 1 = 2,5 0, ,976 =1,96m>1m Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου έχοντας ανάποδες στροφές. Από την επιβραδυνόμενη μεταφορική κίνηση έχουμε: x=u t 1 - ή 1=2,5 t 1 - ή -5 t 1 +2=0 ή t 1 = ± = ±, t 1 =4,56s>2,5 s απορρίπτεται άρα t 1 =0,44s δεκτή. u 2 =u - t =2,5 1 0,44 / ω 2 =ω -α γ t 1 =48,8-50.0,44=26,8r/s, δεξιόστροφα. ο σημείο επαφής της σφαίρας με το κεκλιμένο επίπεδο έχει ταχύτητα u A = +ω 2 R =2+26,8.0,03=2,8m/s άρα η τριβή ολίσθησης θα είναι προς τα κάτω και η σφαίρα θα επιβραδύνει μεταφορικά και στροφικά.

4 Ν ω 2 R mgσυνφ mgημφ Στην άνοδο έχουμε: ΣF x =ma cm ή -B x -T=ma cm ή -mgημφ-μmgσυνφ=ma cm ή a cm =-g(ημφ+μσυνφ)= =-10( +0,1 )=-5,86m/s2 οπότε η ολική μετατόπιση σ.έ ή είναι x 3 = =., =0,34m και σε χρόνο t 3= = Όμως Στ=Ια γ ή -R= ή -μmgσυνφr= α γ =- ή α γ =-,, ή α γ =-25 r/s 2 =-43,3 r/s 2, =0,34s. Η γωνιακή ταχύτητα στο σημείο που σταμάτησε μεταφορικά είναι ω 3 =ω 2 +α γ t 3 =26,8-43,3.0,34=12 r/s δηλαδή θα περιστρέφεται ακόμη δεξιόστροφα. Και μετά τι;;; Η σφαίρα θ αρχίσει να κατέρχεται το κεκλιμένο επίπεδο με αρχική γωνιακή ταχύτητα ω ο =ω 3 =12 r/s και μηδενική αρχική ταχύτητα του κέντρου μάζας. Δηλαδή θα ξεκινήσει σπινιάροντας προς τα κάτω. Στην κάθοδο θα έχουμε: μεταφορική κίνηση: ΣF x =ma cm ή B x +T=ma cm ή mgημφ+μmgσυνφ=ma cm ή a cm =g(ημφ+μσυνφ) a cm =5,86m/s 2. Στροφική κίνηση: Στ=Ια γ ή -R= ή -μmgσυνφr= α γ =- ή α γ =-,, ή α γ =-25 =-43,3 r/s 2 Όσο η ταχύτητα του σημείου επαφής είναι προς τα πάνω, η τριβή έχει φορά προς τα κάτω και επιταχύνει μεταφορικά μαζί με τη συνιστώσα του βάρους

5 mgημφ, και επιβραδύνει στροφικά,μέσω της ροπής της, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει : Ν a cm ω R mgημφ mgσυνφ =ωr ή a cm t=(ω ο +α γ t)r ή t= ή t=.,,,.(,) ή t=,, =0,05s Η μετατόπιση είναι: x= =0,5. 5,86. 0,05 2 =0,007m (μόνο ο,7cm από το ανώτερο σημείο που έφτασε θα κατέλθει!!), και θα αποκτήσει ταχύτητα u=a cm t=5,86.0,05=0,29m/s. Η γωνιακή ταχύτητα στη θέση αυτή θα είναι ω=u/r=0,29/0,03 ή ω=9,66 r/s. Από τη θέση αυτή και μετά έχουμε ΑΝΙΣΡΟΦΗ της τριβής ολίσθησης γιατί όπως δείξαμε στο πρώτο ερώτημα, δεν μπορεί να έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση με τα δεδομένα του προβλήματος. Απλώς η επιτάχυνση του c.m. θα αλλάξει για το υπόλοιπο διάστημα στο κεκλιμένο επίπεδο, δηλ. για Δx=0,34m-0,007m=0,333m. Είναι ΣF x =ma ή B x -T=ma ή mgημφ-μν=ma ή mgημφ-μmgσυνφ=ma a=g(ημφ-μσυνφ) =10( -0,1 )=(5-0,5 3)/ =4,1/ x=0,33m όμως x= + a ά 0,33=0,29t+2,05t 2 ή = ± 2,05t 2 +0,29t-0,33=0 και από εδώ =,±,.,.(,) = ±,,, δεκτή η θετική ρίζα t=0,163s άρα η ταχύτητα του c.m. της σφαίρας θα είναι u cm =u o + at=0,33+4,1. 0,163=0,998m/s / (στη βάση του κεκλ. επιπέδου κι όταν μπαίνει στο οριζόντιο επίπεδο) και η γωνιακή ταχύτητα ω =ω+α γ t= 9,66+43,3. 0,163=36,9 r/s. Επειδή η ταχύτητα του σημείου επαφής της σφαίρας με το οριζόντιο επίπεδο είναι

6 u E =u cm -ω R = 1-36,9.0,03=-0,1m/s, η τριβή θα είναι προς τα δεξιά, άρα η μεταφορική κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο είναι επιταχυνόμενη και η στροφική κίνηση επιβραδυνόμενη, δηλαδή έχουμε κύλιση με ολίσθηση, μέχρι να γίνει 1 =ω 1 R ή u cm +a cm t 1 =(ω -α γ t 1 )R ή 1+1 =(36,9-50 )0,03 ή =0,0428 οπότε 1 =1+1 0,0428=1,0428/ και ω 1 = 1 /R=34,76r/s x 1 = u cm t 1 +(1/2)a cm t 1 2 =1 0,0428+0,5 1 0,0428 =0,043m. Από το σημείο αυτό και μέχρι το τοίχωμα θα έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση, δηλαδή για διάστημα 1-0,043==0,957m. Σχεδόν στην αρχή του οριζοντίου επιπέδου και μέχρι το τοίχωμα θα έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση. ω R Η σφαίρα όταν χτυπήσει ελαστικά στο κατακόρυφο τοίχωμα, αντιστρέφει την ταχύτητα του κέντρου μάζας της, ενώ η γωνιακή ταχύτητα διατηρείται, κι αυτό γιατί δεν έχουμε καμιά ροπή που να δράσει στο χρονικό διάστημα επαφής με τον τοίχο. Άρα η μεταβολή της στροφορμής είναι μηδέν. Δηλαδή έχει ανάποδες στροφές, άρα θα ολισθήσει επιβραδυνόμενη μεταφορικά και στροφικά. Η ταχύτητα του σημείου επαφής με το δάπεδο είναι u E =1 +ω 1 R 2m/s και η τριβή ολίσθησης αντίθετη της κίνησης που θα επιβραδύνει μεταφορικά και στροφικά. Γεννιέται το ερώτημα πότε θα σταματήσει γρηγορότερα,μεταφορικά ή στροφικά; Οι επιταχύνσεις παραμένουν ίδιες γιατί οι δυνάμεις είναι ίδιες με πριν την κρούση. Για τη μεταφορική κίνηση: t ολ. = =, =1,0428s Για τη στροφική κίνηση: t ολ. = =, =0,695 Παρατηρούμε ότι σταματά πρώτα στροφικά και μετά επιταχύνεται στροφικά και αριστερόστροφα, ενώ συνεχίζει να επιβραδύνεται μεταφορικά, μέχρι να κυλήσει χωρίς να ολισθαίνει. Η ταχύτητα του c.m. u 1 και η μετατόπιση x 1 είναι u 1 =1 -a cm t ολ =1, ,695=0,348m/s και x 1 =1 t ολ - at ολ 2 x 1 = 1,0428 0, ,695 =0,48m<1m Στη θέση αυτή έχει ω=0,άρα θα έχουμε κύλιση αριστερόστροφη με ολίσθηση, μέχρι να γίνει u 2 =ω 2 R οπότε μετά, θα έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση ή u 1 -a cm t 2 =Rα γ t 2 ή t 2 =u 1 /(a cm +Rα γ )=0,348/(1+0,03.50)=0,14 s x 2 =u 1 t 2-0,5.a cm t 2 2 =0,348.0,14-0,5.1.0,14 2 =0,039m

7 u 2 = u 1 -a cm t 2 =0, ,14=0,208m/s και ω 2 = α γ t 2 = 50.0,14 ω 2 =7r/s άρα θα έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση για διάστημα x 3 =1-(0,48+0,039)=0,481m με u 2 = 0,208m/s και ω 2 =7r/s και κατόπιν ανεβαίνει το κεκλιμένο επίπεδο με κύλιση με ολίσθηση και αριστερόστροφες στροφές. Όπως βρήκαμε πριν έχουμε γωνιακή επιτάχυνση α γ =-43,3 r/s 2 και επιβραδυνόμενη μεταφορική κίνηση, με επιβράδυνση a cm =(gημφ-μgσυνφ)=5-0,1.10.0,86=4,14m/s 2, άρα t 3 =u 2 / a cm =0,05 s (χρονική στιγμή που σταματά να ανεβαίνει) x 4 =u 2 2 /2a cm =0,208 2 /8,28=0,005m (μετατόπιση στο κεκλιμένο επίπεδο ανεβαίνοντας μέχρι να σταματήσει στιγμιαία). η στιγμή που σταματά μεταφορικά έχει γωνιακή ταχύτητα ω 3 =ω 2 + α γ t 3 =7-43,3.0,05=4,8r/s. To + σημαίνει ότι η σφαίρα στρέφεται αριστερόστροφα τη στιγμή που σταματά μεταφορικά και αρχίζει να κατέρχεται σπινιάροντας και πάλι. άρα η τριβή είναι προς τα πάνω που μαζί με τη mgημφ και επιταχύνει μεταφορικά προς τα κάτω με a cm =g(ημφ-μσυνφ)=10(0,5+0,1. )=4,14m/s2 και η ροπή της τριβής, επιβραδύνει την αριστερόστροφη περιστροφή της σφαίρας,με γωνιακή επιβράδυνση α γ ==43,3r/s 2 Η σφαίρα κατεβαίνει τα 0,005m του κεκλιμένου επιπέδου σε χρόνο t= =,, =0,049s και τότε η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας θα είναι ω 4 =ω 3 +α γ t=4,8-43,3.0,049=2,67r/s αριστερόστροφα, όταν φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα του κέντρου μάζας u 3 =a cm t=4,14.0,049=0,2m/s u 3 ω 4 R u 3 ο σημείο επαφής της σφαίρας με το οριζόντιο δάπεδο έχει ταχύτητα u E =u 3 +ω 4 R=0,2+2,67.0,03=0,28m/s. η τριβή θα επιβραδύνει μεταφορικά και στροφικά τη σφαίρα στο οριζόντιο δάπεδο. Ο χρόνος που απαιτείται να σταματήσει μεταφορικά είναι: t μ =u 3 /a cm =0,2/1=0,2s ενώ για την στροφική: t σ =ω 4 /α γ =2,67/50=0,053s<0,2s άρα θα σταματήσει πρώτα στροφικά και μετά θα περιστρέφεται δεξιόστροφα μέχρι να έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση. ότε θα ισχύει u 4 =ω 5 R ή u 3 -a cm t 4 =(-ω 4 +α γ t 4 ) ή 0,2- t 4 =(-2,67+50 t 4 )0,03

8 0,2- t 4 =-0,08+1,5 t 4 ή t 4 =0,112s άρα u 4 = u 3 -a cm t 4 =0,2-1.0,112=0,088m/s και ω 5 =u 4 /R=0,088/0,03=2,93r/s. x 4 =u 3 t 4 - =0,2 0, ,088 =0,013 από τη στιγμή αυτή και μέχρι να συγκρουσθεί στο τοίχωμα (διανύει 1-0,013=0,987m) θα κινείται με κύλιση χωρίς ολίσθηση και αφού συγκρουσθεί, θα αλλάξει η φορά της ταχύτητας προς τα αριστερά και θα έχουμε πάλι τριβή ολίσθησης προς τα δεξιά. u 4 ω 5 R ΡR θα έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση προς τα αριστερά όταν u 5 =ω 6 R ή u 4 -a cm t 5 =(-ω 5 +α γ t 5 ) ή 0,088- t 5 =(-2,93+50 t 5 )0,03 t 5 =0,07s.Επίσης u 5 = u 4 -a cm t 5 =0,088-0,07=0,018 m/s, ω 5 =u 5 /R=0,018/0,03=0,6r/s. x 5 =u 4 t 5-0,5.a cm t 2 5 =0,088.0,07-0,5.1.0,072=0,004m Θα διανύσει την απόσταση μέχρι τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου σε χρόνο t=(1-0,0004)/0,018=55,5s!!!! και πρακτικά δεν θα ανέβει γιατί Δx= =, =0,0004., Πρόδρομος Κορκίζογλου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ ΣΤΗΝ ΚΥΛΙΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ ΣΤΗΝ ΚΥΛΙΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ ΣΤΗΝ ΚΥΛΙΣΗ 1) Στερεό κυκικής διατοµής µε κατανοµή µάζας συµµετρική ως προς το κέντρο του (το στερεό µπορεί να είναι συµπαγής σφαίρα, συµπαγής κύινδρος, κοίη σφαίρα, κούφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

ii) Έαν αρχικά ο δίσκος κρατείται στην θέση, όπου η ΟΚ είναι οριζόν τια και αφεθεί ελευθερος να βρεθούν οι επιταχύνσεις a!

ii) Έαν αρχικά ο δίσκος κρατείται στην θέση, όπου η ΟΚ είναι οριζόν τια και αφεθεί ελευθερος να βρεθούν οι επιταχύνσεις a! Ένας κυκλικός δίσκος ακτίνας R φέρει κυκλική οπή ακτίνας R/, της οποίας το κέντρο Κ βρίσκεται σε απόσταση R/ από το κέντρο Ο του δίσκου, µπορεί δε να κυλίεται σε µη λείο οριζόντιο έδαφος. i) Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.. Σώμα που αφήνεται από κάποιο ύψος. Ελατήριο σταθεράς k = N/ διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο του. Σώμα μάζας = kg αφήνεται

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα