Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις"

Transcript

1 Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου Στην εποχή µας η αποτελεσµατική χρήση µιας γλώσσας δεν περιορίζεται στη γνώση του λεξιλογίου, της µορφολογίας και της σύνταξης. Είναι γνωστό, επίσης, ότι η επικοινωνιακή ικανότητα δεν µπορεί να ορίζεται µόνον ως αριθµός γλωσσικών πράξεων που προσαρµόζονται από τον χρήστη στις διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας, αλλά ως µια πιο σύνθετη διαδικασία: µια δυναµική επιλογής κατάλληλων στρατηγικών που οδηγούν στην ενεργό συµµετοχή του χρήστη στην κοινωνία µέσα στην οποία ζει και εργάζεται. Οι στόχοι αυτοί ισχύουν τόσο στη διδασκαλία της µητρικής όσο και της ξένης γλώσσας. Στη δεύτερη όµως περίπτωση και ειδικά στο επίπεδο επάρκειας, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (στο εξής ΚΕΠΑ) 1, σηµαίνει ότι ο ξένος χρήστης µιας γλώσσας, στην προκειµένη περίπτωση της Ελληνικής, θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει ως «Ανεξάρτητος Χρήστης» (Independent User) µε την απαιτούµενη κοινωνιογλωσσική καταλληλότητα τόσο σε µια φιλική περίσταση επικοινωνίας (π.χ. στην παρέα) όσο και σε περιβάλλοντα µε υψηλότερες απαιτήσεις (π.χ. εργασία, πανεπιστήµιο, επίσηµες συναλλαγές και κοινωνικές συναναστροφές). Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το προφίλ των σπουδαστών του επιπέδου επάρκειας και θα επισηµανθούν οι ανάγκες και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην κατάκτηση της γλώσσας σε αυτό το επίπεδο και ιδιαίτερα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Επιπλέον, θα εξειδικευθεί η συζήτηση στο θέµα των σπουδαστών που εισέρχονται και αρχίζουν να σπουδάζουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ελληνικά ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδιωτικές σχολές) δεδοµένου ότι κατά τη φοίτηση τους τα πρώτα εξάµηνα αντιµετωπίζουν συχνά διαφορετικά προβλήµατα και δυσκολίες από τους υπόλοιπους σπουδαστές. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν προτάσεις για την επιλογή θεµατικών ενοτήτων και κειµένων, καθώς και προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίησή τους σε τάξεις σπουδαστών επιπέδου επάρκειας και άνω. Οι διδακτικές αυτές προτάσεις αποτελούν µια προσπάθεια συµβολής σε ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη διδακτικού υλικού, σε αντίθεση µε τα επίπεδα Α και Β, όπου διδάσκοντες και σπουδαστές έχουν στη διάθεση του πληθώρα εγχειριδίων καθώς και ηλεκτρονικό υλικό για την εκµάθηση της Ελληνικής. Σύµφωνα τόσο µε το ΚΕΠΑ 2 όσο και µε τα αναλυτικά προγράµµατα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) 3 και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) 4 του ΑΠΘ, ο σπουδαστής του επιπέδου επάρκειας πρέπει να χαρακτηρίζεται από σηµαντικό βαθµό αυτοδυναµίας στην επικοινωνία του µε τους φυσικούς οµιλητές της γλώσσας στόχου. Η επικοινωνία µαζί τους πρέπει να γίνεται αβίαστα, ενώ ο ίδιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί εκτεταµένο λόγο όπως και τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειµένου για συγκεκριµένα και αφηρηµένα θέµατα. Επίσης πρέπει να µπορεί να παραγάγει κείµενο για ένα Δρ. Μαρίνα Κοκκινίδου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ. Δρ. Λήδα Τριανταφυλλίδου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ. 1 (Council of Europe 2001, 23-24) 2 (Council of Europe 2001, 24) 3 (Αντωνοπούλου κ.ά. 2013) (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2012) 4 (Αλεξανδρή κ.ά. 2010)

2 ευρύ φάσµα θεµάτων συµπεριλαµβανοµένων και τεχνικών ζητηµάτων της ειδικότητάς του, να υποστηρίξει τις απόψεις του ή να αντικρούσει άλλες µε επιχειρήµατα και να αναφέρει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα διαφορετικών εναλλακτικών, να µπορεί να περιγράψει πρόσωπα, τόπους, να αφηγηθεί µια ιστορία όπως και δικές του εµπειρίες, να εκφράσει ιδέες, ανάγκες, προθέσεις, σκέψεις, όνειρα, φιλοδοξίες. Όσον αφορά τα είδη κειµένων µε τα οποία έρχονται σε επαφή οι σπουδαστές του επιπέδου αυτού είναι ειδήσεις, άρθρα από εφηµερίδες, περιοδικά, ίντερνετ, διαλέξεις, δοκίµια, αναφορές, επίσηµα γράµµατα όπως επίσης και κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (κυρίως πεζογραφία). Οι θεµατικές περιοχές στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν είναι η καθηµερινή προσωπική, επαγγελµατική και κοινωνική ζωή, τα ταξίδια, οι µετακινήσεις, η διασκέδαση, η διατροφή, η υγεία, η περίθαλψη, ο αθλητισµός καθώς και τα διάφορα κοινωνικά ζητήµατα όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, το περιβάλλον, η οικονοµία, η πολιτική, η οικολογία, τα ΜΜΕ, η εκπαίδευση, οι δηµόσιες υπηρεσίες. 5 Τέλος, όσον αφορά την κοινωνιοπολιτισµική ικανότητα, οι σπουδαστές του επιπέδου αυτού πρέπει να είναι επαρκείς γνώστες της ελληνικής κοινωνίας και κουλτούρας και των ιδιαιτεροτήτων της, ώστε να µπορούν να εκφράζονται και να επικοινωνούν κατάλληλα σε κάθε περίσταση σε οικείο ή επίσηµο ύφος. 6 Οι σπουδαστές του ΣΝΕΓ είναι συνήθως ξένοι ενήλικες οι οποίοι επιθυµούν να µάθουν ελληνικά για λόγους που έχουν σχέση µε την οικογένειά τους (Έλληνες συγγενείς, οικογένεια, σύντροφος), τις σπουδές τους (θέλουν να σπουδάσουν στα ελληνικά ΑΕΙ σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε επιστήµες όπως η θεολογία, η νοµική, τα οικονοµικά, η ιατρική κτλ, ή σε ιδιωτικές σχολές και κέντρα ελευθέρων σπουδών) ή επειδή µένουν ή θέλουν να µείνουν, εργάζονται ή επιθυµούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Προέρχονται από όλα τα µέρη του κόσµου, είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αρκετοί από αυτούς είναι κάτοχοι τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 7. Όσον αφορά το επίπεδο επάρκειας αυτό είναι δυνατόν να κατακτηθεί το συντοµότερο µετά από 8 µήνες εντατικής φοίτησης (20 ώρες/ εβδοµάδα) ενώ το µεγαλύτερο µέρος των σπουδαστών επιθυµεί να αποκτήσει πιστοποίηση ελληνοµάθειας Β2 ιδιαίτερα όσοι επιθυµούν να σπουδάσουν στα ελληνικά ΑΕΙ, για τους οποίους η πιστοποίηση αυτού του επιπέδου είναι υποχρεωτική. Η πιστοποίηση αυτή χορηγείται από το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ ή από το Διδασκαλείο Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ σε αντίστοιχες εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο και Σεπτέµβριο) ή από το ΚΕΓ (κάθε Μάιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). Αυτό σηµαίνει ότι η παρεχοµένη γλωσσική εκπαίδευση θα πρέπει να καταστήσει αυτούς τους σπουδαστές ικανούς χρήστες της Ελληνικής για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σηµερινής κοινωνίας, η οποία αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς, αλλά και για να µπορέσουν να εισέλθουν και να επιβιώσουν στον ακαδηµαϊκό χώρο. 1. Οι εξετάσεις επάρκειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Οι εξετάσεις επάρκειας του ΣΝΕΓ δοµούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια και τα επίπεδα γλωσσοµάθειας όπως αυτά ορίζονται στο ΚΕΠΑ του Συµβουλίου της Ευρώπης, 8 και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελληνική σύµφωνα µε τα επίπεδα γλωσσοµάθειας όπως 5 (Council of Europe 2001, 24), (Αντωνοπούλου κ.ά. 2013, 172), (Αλεξανδρή κ.ά. 2010), (ΚΕΓ 2012) 6 (Αντωνοπούλου κ.ά. 2013, 204) 7 Βλ. (Ευσταθιάδης κ.ά., 2001, 15-16) αλλά και σύµφωνα µε την προσωπική εµπειρία των γραφουσών, οι οποίες είναι µέλη του µόνιµου διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 8 (Council of Europe 2001)

3 ορίζονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 9 το syllabus του ΣΝΕΓ, 10 λαµβάνοντας πάντα υπόψη την υπάρχουσα έρευνα και βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 11. Οι εξετάσεις επάρκειας του ΣΝΕΓ περιλαµβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση (120 και 30 µονάδες αντίστοιχα). Το γραπτό κοµµάτι των εξετάσεων διαρκεί 3 ώρες και απαρτίζεται από τέσσερα µέρη (30 µονάδες το καθένα): α. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ΚΠΛ) β. Κατανόηση Γραπτού Λόγου (ΚΓΛ) γ. Γλωσσική Επίγνωση (ΓΕ) δ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (ΠΓΛ) Η προφορική εξέταση διεξάγεται την ίδια µέρα µε µορφή συνέντευξης. Η διάρκειά της είναι από 15 ως 20 λεπτά και περιλαµβάνει τρία µέρη (σύντοµες βασικές ερωτήσεις, ερωτήσεις ανάπτυξης απόψεων και ένα παιχνίδι ρόλων µεταξύ των εξεταζόµενων). Οι εξεταζόµενοι προσέρχονται στον χώρο της εξέτασης ανά δύο και βαθµολογούνται ξεχωριστά από δύο εξεταστές. Για να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις ο εξεταζόµενος πρέπει: α. να συγκεντρώσει το 50% του συνόλου των µονάδων (δηλ. τουλάχιστον 75/150) και β. να συγκεντρώσει το 30% της βαθµολογίας της κάθε επιµέρους δεξιότητας (δηλ. τουλάχιστον 10/30). Ειδικότερα, εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες προσθέτοντας σε αυτές και ένα µέρος µε τίτλο «γλωσσική επίγνωση», το οποίο αφορά τη σωστή χρήση της γλώσσας µε δοκιµασίες που ελέγχουν τη γλωσσική ικανότητα του υποψηφίου στο επίπεδο της µορφολογίας, της σύνταξης και της παραγωγής. 12 Τα κείµενα στα οποία βασίζονται οι δοκιµασίες είναι κείµενα από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο ή από το διαδίκτυο πρόσφατα δηµοσιευµένα και αφορούν θέµατα της επικαιρότητας όπως ορίζονται για το επίπεδο Β2. Τα θέµατα υφίστανται ελάχιστες συνήθως αλλαγές σε επίπεδο λεξιλογίου και σύνταξης από την οµάδα σύνταξης θεµάτων των εξετάσεων επάρκειας, η οποία αποτελείται από µέλη του διδακτικού προσωπικού του ΣΝΕΓ. 13 Διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό ότι ο σπουδαστής που θα αποκτήσει τελικά το πιστοποιητικό επάρκειας θα είναι ικανός να επικοινωνήσει τόσο µε τους οικείους του όσο και µε δηµόσιες υπηρεσίες ή τον εργοδότη του, να ακούσει και να κατανοήσει ειδήσεις, να στείλει µια επίσηµη επιστολή ή να εκφράσει προφορικά ή γραπτά τις απόψεις του για κάποιο θέµα της σύγχρονης ζωής. 14 Οι υποψήφιοι των εξετάσεων επάρκειας, ενώ αποδεικνύουν την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις δοκιµασίες που ελέγχουν την κατανόηση και παραγωγή προφορικού 9 (Ευσταθιάδης κ.ά. 2001), (Αντωνοπούου κ.ά. 2013) 10 (Αλεξανδρή κ.ά. 2010) 11 (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003), (Ιακώβου & Μπέλλα 2004), (Κοντός κ.ά. 2002) 12 (Τακούδα κ.ά. 2014) 13 Στην οµάδα σύνταξης θεµάτων µετείχαν για µακρά χρονική περίοδο και οι γράφουσες. Βλ. επίσης Κοκκινίδου & Τριανταφυλλίδου (2015, υπό έκδοση). 14 Διαθέσιµα δείγµατα των εξετάσεων επάρκειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ υπάρχουν στη διεύθυνση: του Διδασκαλείου του ΕΚΠΑ στο: και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο:

4 καθώς και την κατανόηση του γραπτού λόγου, παρουσιάζουν αδυναµίες στην παραγωγή γραπτού λόγου και ιδιαίτερα όταν καλούνται να συντάξουν κείµενα σε επίσηµο ή τυπικό ύφος. Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται και η έρευνα της παρούσας εργασίας. Οι δοκιµασίες που ελέγχουν την παραπάνω δεξιότητα στις εξετάσεις επάρκειας συνίστανται στη συγγραφή ενός φιλικού γράµµατος ή και ενός δοκιµίου, όπου ο σπουδαστής µε τη µορφή άρθρου σε ενηµερωτικό έντυπο ή ιστοσελίδα ή µε τη µορφή επίσηµης επιστολής καλείται να εκθέσει τις απόψεις του για κάποιο ζήτηµα της σύγχρονης ζωής ή να ανταποκριθεί σε κάποια συγκεκριµένη περίσταση. Για τη βαθµολόγηση του γραπτού λόγου λαµβάνονται υπόψη: α. η επαρκής ανάπτυξη του περιεχοµένου και η επικοινωνιακή καταλληλότητα, β. η µορφολογία και η σύνταξη, γ. η λογική αλληλουχία και συνοχή και δ. το λεξιλόγιο και η ορθογραφία. 2. Περιγραφή πληθυσµού και αποτελέσµατα Στις εξετάσεις επάρκειας ελληνοµάθειας του ΣΝΕΓ του Ιουνίου 2014 συµµετείχαν 116 άτοµα, πέτυχαν 82 (ποσοστό 71%) και απέτυχαν 34 (ποσοστό 29%). Ο υψηλότερος βαθµός ήταν 8,97 και ο χαµηλότερος 1,13 µε άριστα το 10 και βάση το 5. Στις εξετάσεις του Σεπτεµβρίου, γράφτηκαν 59 άτοµα, προσήλθαν 48, από του οποίους πέτυχαν 35, ποσοστό 73% και απέτυχαν 11, ποσοστό 27%, µε υψηλότερο βαθµό 9,23 και χαµηλότερο 1. Οι εξεταζόµενοι προέρχονταν από τις εξής χώρες: Αίγυπτο, Αλβανία, Αρµενία, Βουλγαρία, Γερµανία, Γεωργία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ιταλία, Λευκορωσία, Λιβύη, Μαρόκο, Μολδαβία, Μπαγκλαντές, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουζµπεκιστάν, Παλαιστίνη, ΠΓΔΜ, Ρωσία, Ρουµανία, Σερβία, Σουδάν, Συρία, Τουρκία, Φινλανδία, Ελλάδα (οµογενείς) και ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τις χώρες τους. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η πλειονότητα συνήθως των εξεταζοµένων είναι σπουδαστές του ΣΝΕΓ και έχουν παρακολουθήσει εντατικά µαθήµατα (20 ώρες/ εβδοµάδα επί οκτώ µήνες). Μικρότερο ποσοστό είναι αυτό που έχει ολοκληρώσει δύο έτη παρακολούθησης µαθηµάτων και ακόµα µικρότερο είναι άτοµα που ζουν στην Ελλάδα πολλά χρόνια και επιθυµούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό. Από τις εξετάσεις επάρκειας του 2014 του ΣΝΕΓ εξετάστηκαν οι γραπτές παραγωγές λόγου και επιλέχθηκαν ενδεικτικά αποσπάσµατα από τρεις κατηγορίες γραπτών: ορισµένα από εξεταζόµενους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία σε όλες τις δεξιότητες, µερικά που ήταν χαµηλής επίδοσης και πολύ κοντά στη βάση και ένα δυο ενδεικτικά αποτυχόντων µε βαθµολογία κάτω από τη βάση του 5. Στα γραπτά υψηλών και µετρίων επιδόσεων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: α. ορθογραφικά λάθη σε βασικές λέξεις όπως νοσοκοµίο, εξοτερικό, επυθηµία, να κρίψω, µάληστα αλλά και δηµιουργία λέξεων χειρουργία αντί για χειρουργική (βλ. δείγµατα 1 & 2 στο παράρτηµα της εργασίας) β. έλλειψη επαρκούς στήριξης επιχειρηµάτων γ. χρήση λανθασµένων εκφράσεων όπως θα µπορούσα να προσφέρω µεγαλύτερη εµπειρία χειρουργική (βλ. δείγµα 2) δ. προβλήµατα στην κοινωνιογλωσσική καταλληλότητα των κειµένων (π.χ κάποιος υπογράφει ως κ. (κυρία) ή «εκβιάζει» ότι θα αποχωρήσει από την εταιρεία αν δεν εισακουστούν τα αιτήµατά του) από χρήστες της γλώσσας που δείχνουν ότι δεν είναι σε θέση

5 να χειριστούν ένα θέµα που απαιτεί εξοικείωση όχι µόνο γλωσσική αλλά και κοινωνική (κοινωνιογλωσσολογική καταλληλότητα) 15 (βλ. δείγµατα 3 & 4) ε. δυσκολία έκφρασης σε αφηρηµένο επίπεδο (π.χ. κάποιοι συχνά εγκαταλείποντας το αφηρηµένο επίπεδο που ουσιαστικά απαιτείται, µεταφέρουν το θέµα σε προσωπική βάση) (ενδεικτικά βλ. δείγµα 3). Μεγαλύτερες δυσκολίες και ελλείψεις παρουσιάζονται στον γραπτό λόγο των υποψηφίων που απέτυχαν ή πέρασαν µε βάση στις εξετάσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές των αδυναµιών τους. Εδώ δεν υφίσταται ούτε το απαιτούµενο λεξιλόγιο ούτε οι απαιτούµενες γραµµατοσυντακτικές δοµές για να αναπτυχθεί ένα αφηρηµένο θέµα, όπως επίσης συχνά δεν έχουν γίνει κατανοητές οι οδηγίες ή/και το κείµενο είναι κάποτε µερικώς ή τελείως εκτός θέµατος (βλ. δείγµατα 6-9). Ακολουθεί πίνακας µε χαρακτηριστικά λάθη που παρατηρήθηκαν στα γραπτά των δυο αυτών εξεταστικών περιόδων (Ιουνίου & Σεπτεµβρίου 2014) 2.1. Ενδεικτικά λάθη Άρθρο Απουσία άρθρου ^ καλύτερος τόπος να βρούµε.. σε όλους ^ άνεργους ώστε ^ νέοι να Επιπλέον άρθρο αν παντρευτείς στη µεγάλη ηλικία περιµένω τη απάντηση δεν έχει λεφτά να πληρώσει στους υπαλλήλους Μορφολογία της αξίες της ζωής, η συνάδελφή µου Ορθογραφία Ουσιαστικό Ορθογραφία δικαιολογιτικά, ευλογεία, εξοτερικό, ζοί [ζωή], γνόµη, υποχριόσεις, πρόβλιµα, κήµενο, µήνιµα, χρώνια, οικογένια, γυνέκα, χρωνών, πρωτερεότητα Λάθος τονισµός δουλεία, δουλύα, την καρδήα σου Επιρροή από ξεκάταρη, προτηρίµατα, διάβαζµα, απάντισι λανθασµένη στατιστεκές προφορά Φωνητική γραφή µε ανυποµονή [αντί για υποµονή/ανυποµονησία] Μορφολογία στο σπίτι τους γονείς τους [των γονιών] Επίθετο Ορθογραφία σε άλα µέροι, οραίο, ελέφθερει [ελεύθερη], οµελετική, υπεύθηνη Συµφωνία επιθέτουουσιαστικού πολύ φασαρία, πολλά προβλήµατα, υγιεινές λαχανικά, η ζωή µας είναι όµορφα Ρήµα Ορθογραφία τελιώσει, τελιώνοντας, τελείοσες, χάρικα, θειµάσαι, να βοιθίσουµε, εξαρτόνται, να παντρεφτείς, είσε 15 (Canale and Swain 1980)

6 Λάθη µορφολογίας: Ανύπαρκτοι τύποι Λάθη µορφολογίας και σύνταξης σηµένη, τερίαζει, διαζίγισε [πήρε διαζύγιο, χώρισε], ευχείσω [να ευχηθώ], έµασα [έµαθα] να προλέει, σκέφτησα, να κοβαλείς, θα πρόσφερνα, στενοχωρέτηκα ελπίζω θα πάρεις όλα τα θα καταφέρουµε ώστε ^ νέοι ^ µπορούν να βρουν ξέρει ότι πολλοί νέοι τελειόντας το πανεπιστήµιο συνήθως δεν βρουν δουλειά Επίρρηµα Ορθογραφία γρύγορα, καλήτερα, οποςσδήποτε, καλλά, λώγο, καταρχίν, πάλη [πάλι] Μορφολογία- της αξίες της ζωής σαν υγεία [όπως η] σύνταξη Αντωνυµίες Μορφολογίασύνταξη θέλω να σου πληροφορήσω τώρα που θα αφήσω [θα σε αφήσω] θέλεις να κάνεις παιδιά οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα Μετοχές Ορθογραφία Μορφολογίας (στον σχηµατισµό των τύπων) Φωνητική γραφή ευτιχισµένη, τελειόντας παντρευµένη αναγκαζµένη, φοβιζµένοι Σύνδεσµοι Ορθογραφία όµος, επιδή Προθέσεις Λάθος επιλογή πρόθεσης δηλ. λάθος λεξιλογίου µου] αυτόν τον αριθµό Λάθος εκφράσεις δίνω µια συµβουλή για σένα µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µε [αντί για σε δεν σηµαίνει ότι µπορείς να κοβαλείς όλα τα έξοδα της καθηµερινής ζωής Σε γραµµατοσυντακτικό επίπεδο, όπως διαφαίνεται στα γραπτά τους, οι εξεταζόµενοι δεν έχουν κατακτήσει τη χρήση των πιο πολύπλοκων δοµών και φαινοµένων του επιπέδου Β2 (σε επίπεδο µορφολογίας τους δυσκολότερους τύπους ουσιαστικών όπως τα ουδέτερα σε -ον και σε -ος κτλ, επιθέτων όπως τα -ύς-εία-ύ, τα -ης-ης-ες κ.ά., µετοχών, ρηµάτων όπως η εσωτερική αύξηση και σε επίπεδο σύνταξης φαινόµενα όπως η ουσιαστικοποίηση, οι δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις που δηλώνουν το απραγµατοποίητο στο παρελθόν, η δυνητική ή η ευκτική κ.ά.) παρόλο που είναι ικανοί να τα αναγνωρίζουν στην κατανόηση προφορικού ή γραπτού λόγου. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται όχι µόνον στην παραγωγή γραπτού λόγου αλλά και στην παραγωγή προφορικού, όπου όµως λόγω του πιο ανεπίσηµου χαρακτήρα του οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο υψηλές και καταφέρνουν να καλύπτουν τις τυχόν αδυναµίες τους συχνά µε χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών 16. Για παράδειγµα σε µια προφορική συζήτηση για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα είναι δυνατόν οι σπουδαστές να παρουσιάσουν επαρκή επιχειρηµατολογία χωρίς ιδιαίτερα 16 Για τυπολογία και χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών βλ. (Tarone 1977), (Baylostok 1990), (Kasper & Kelleman 1997), (Poulisse 1990), (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003).

7 πολύπλοκες συντακτικές δοµές. Αυτό όµως δεν είναι δυνατόν στην παραγωγή γραπτού λόγου αφού εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα επανεκκινήσεων, διορθώσεων, µικρών λαθών που δεν εµποδίζουν την επικοινωνία, παραγλωσσικών στοιχείων (όπως τόνος φωνής, κινήσεις, εκφράσεις προσώπων κτλ) που υποβοηθούν την επικοινωνία κτλ. «Τα γραπτά µένουν» και πρέπει να εκφράσουν µε πληρότητα και ακρίβεια τα πάντα. 17 Η παραγωγή γραπτού λόγου όµως είναι αποφασιστικής σηµασίας γι αυτούς που θέλουν να εισαχθούν και να σπουδάσουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο και ιδιαίτερα στις θεωρητικές σχολές, αφού εκεί κρίνονται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από γραπτές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να αναπτύξουν κάποιο θέµα. Συχνά οι εξεταζόµενοι για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες κάνουν χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών τόσο στην παραγωγή προφορικού όσο και γραπτού λόγου. 18 Ανάµεσα στις πιο συχνές στρατηγικές που παρατηρήθηκαν στα γραπτά που εξετάστηκαν είναι της αναπλήρωσης (compensatory strategies), που διευκολύνουν και επιτρέπουν την αναπλήρωση ή την κάλυψη κενών ή ελλείψεων. Για παράδειγµα, γίνεται χρήση συνώνυµων και περίφρασης για την απόδοση της λέξης που λείπει. Η έρευνα για τις στρατηγικές εκµάθησης, και κυρίως τις επικοινωνιακές στρατηγικές, ξεκίνησε µε την παρατήρηση ότι οι οµιλητές µια δεύτερης γλώσσας χρησιµοποιούν µια σειρά από «τεχνάσµατα» για να αντεπεξέλθουν στην έλλειψη γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα στην οποία προσπαθούν να εκφραστούν, είτε αυτές είναι αναπλήρωσης είτε αποφυγής. Στρατηγικές που εµφανίστηκαν συχνότερα στα γραπτά που εξετάστηκαν ήταν: η παράφραση (paraphrase), η περίφραση (circumlocution), η αποφυγή θέµατος (topic avoidance) και η εγκατάλειψη µηνύµατος (message abandonment) κ.ά. 19 Ειδικά για τους ενήλικες, ένας βασικός λόγος χρήσης τέτοιων στρατηγικών υφίσταται γιατί δεν µπορούν να εκφράσουν στη δεύτερη γλώσσα ιδέες και νοητικές διαδικασίες που έχουν ήδη αναπτύξει στην πρώτη τους γλώσσα, και γι αυτό ψάχνουν να βρουν τρόπους για να υπερκαλύψουν αυτή την αδυναµία. 20 Δυστυχώς, στην περίπτωσή µας, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε κατά το πόσο το άγχος της εξέτασης, ο περιορισµένος χρόνος που δεν επιτρέπει την προσεκτική επανάληψη του κειµένου, η νεαρή ηλικία των εξεταζοµένων που δεν έχουν πιθανόν ακόµη αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές συγγραφής ή την ικανότητα να επιχειρηµατολογήσουν ή η γνώση µιας προφορικής µορφής της γλώσσας επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εξέτασης και την παραγωγή του γραπτού λόγου Βασικές διαπιστώσεις και δυσκολίες Οι εξεταζόµενοι που περνούν µε επιτυχία τις εξετάσεις επάρκειας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ιδιωτικές σχολές). Συναντώντας αρκετούς από αυτούς ως φοιτητές πια σε τµήµατα ελληνικής γλώσσας ως ξένης ως υποχρεωτικό µάθηµα για την απόκτηση πτυχίου (από 2 ως 6 εξάµηνα ανάλογα µε τη Σχολή), έχουµε παρατηρήσει ότι ακόµα και αυτοί που συγκέντρωσαν υψηλή βαθµολογία (δηλ. από 8 και πάνω) δεν έχουν ακόµα κατακτήσει το επίπεδο και την έκφραση στον γραπτό λόγο που απαιτείται σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Όπως οι ίδιοι µας δηλώνουν αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην παρακολούθηση µαθηµάτων, στο να κρατούν σηµειώσεις, στην κατανόηση 17 (Πολίτης 2001), (Τσιπλάκου 2007) 18 (Baylostok 1983), (Kasper & Kelleman 1997), (O Malley & Chamot 1990), (Oxford 2001), (Poulisse 1990) 19 (Tarone 1977), (Bialystock 1990) 20 (Salomone & Marsal 1997), (Towell & Hawkins 1994) 21 Βλ. επίσης (Αντωνοπούλου, Βαλετόπουλος, Καρακύργιου, Μουµτζή, Παναγιωτίδου 2006).

8 των παραδόσεων και φυσικά στην πλήρη κατανόηση των κειµένων των συγγραµµάτων. Υπολείπονται επίσης σε ειδικότερο λεξιλόγιο (ορολογία) το οποίο όµως φαίνεται να κατακτούν µετά το πρώτο ή δεύτερο έτος των σπουδών τους. Αυτές οι δυσκολίες είναι ακόµα µεγαλύτερες ανάµεσα σε φοιτητές θεωρητικών σχολών, οι οποίοι καλούνται να διαβάσουν µεγαλύτερης έκτασης κείµενα και συχνά στην καθαρεύουσα κτλ. σε σχολές όπως η Θεολογική ή η Νοµική κ.ά. 22 Εδώ να σηµειώσουµε ότι σε επόµενο στάδιο θα ήταν χρήσιµη η έρευνα βάσει ερωτηµατολογίου σε φοιτητές για την ακριβέστερη ανίχνευση των αναγκών και των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν. Προσπάθειες όµως γίνονται από µέλη του διδακτικού προσωπικού του ΣΝΕΓ, µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των ιδιαίτερων γλωσσικών αναγκών της παραπάνω οµάδας, όπως είναι η πρόσφατη δηµιουργία αναλυτικού προγράµµατος σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής για ακαδηµαϊκούς σκοπούς, το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται από την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά ( ) 23. Επιπλέον κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων ξένης γλώσσας (που για τους αλλοδαπούς φοιτητές είναι υποχρεωτικά η ελληνική) ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προσπάθεια εξοικείωσής τους µε τον ακαδηµαϊκό λόγο και ειδικότερα µε: το λόγιο ύφος (και τη διάκρισή του από το λαϊκό), µε λόγιους τύπους επιθέτων, µετοχών, ρηµάτων, προθέσεων, καθώς και µε ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του ακαδηµαϊκού λόγου (λεξική πυκνότητα, αφαίρεση, γενίκευση, ουσιαστικοποίηση, παθητική σύνταξη κτλ) 24, µέσα από κείµενα µε θέµατα γενικότερου και διεπιστηµονικού ενδιαφέροντος, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να διδάσκεται γλώσσα σε τµήµατα φοιτητών µιας µόνο Σχολής. Άλλωστε συνήθως το ειδικό λεξιλόγιο (ορολογία) είναι ευθύνη των διδασκόντων του εκάστοτε επιστηµονικού αντικειµένου και όχι των διδασκόντων γλώσσας 25. Η θεµατολογία που γενικότερα θεωρείται κατάλληλη τόσο για τµήµατα φοιτητών όσο και για τµήµατα προχωρηµένης ελληνοµάθειας (επίπεδο Γ) είναι κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά θέµατα, περιβάλλον-οικολογία, διαπροσωπικές σχέσεις, υγεία, εκπαίδευση, εργασία, δηµόσιος βίος, θεσµοί κτλ. 26 ιδιαίτερα µέσα από εκλαϊκευµένα επιστηµονικά άρθρα ή συνεντεύξεις από τον ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο ή το διαδίκτυο, τα οποία, καλό είναι να είναι πρόσφατα δηµοσιευµένα και να ακολουθούν κατά το δυνατό την επικαιρότητα, ώστε να ελκύουν το ενδιαφέρον των φοιτητών αλλά και να τους φέρνουν σε ουσιαστική επαφή µε την κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας, στην οποία καλούνται να ζήσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή και να εργαστούν. Είναι χρήσιµο επίσης, ιδιαίτερα τα τµήµατα των φοιτητών, να έρθουν σε επαφή µε κείµενα που θα συναντήσουν και θα κληθούν να συντάξουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους όπως: επιστηµονικό άρθρο, βιβλιογραφία, πτυχιακή εργασία, µεταπτυχιακή και διδακτορική διατριβή, περίληψη επιστηµονικού άρθρου κτλ. Κείµενα µε τέτοιες προδιαγραφές προσφέρονται τόσο για την εξοικείωση των φοιτητών µε τα γενικότερα χαρακτηριστικά του ακαδηµαϊκού λόγου που αναφέρθηκαν παραπάνω όσο και για τη διεύρυνση των δεξιοτήτων τους. 22 Οι παρατηρήσεις αυτές προέρχονται από την εµπειρία των συγγραφέων, οι οποίες διδάσκουν νέα ελληνικά σε τµήµατα φοιτητών του ΑΠΘ, οι οποίοι υποχρεούνται αντί άλλης ξένης γλώσσας να παρακολουθήσουν την Eλληνική. 23 (Γαβριηλίδου κ.ά. 2014) 24 Βλ. (Αραποπούλου & Γιαννουλοπούλου 2001) 25 (Αγαθοπούλου 2012) 26 Βλ. αναλυτικά προγράµµατα σπουδών για το επίπεδο Γ του ΚΕΓ (Αντωνοπούλου κ.ά. 2013) και του ΣΝΕΓ (Καπουρκατσίδου κ.ά. 2014).

9 Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνεται η διδακτική αξιοποίησή των παραπάνω κειµένων µέσω ενός συνδυασµού κειµενοκεντρικών και επικοινωνιακών µοντέλων προσέγγισης. Αναλυτικότερα, προτείνεται αρχικά να παρουσιαστούν στην τάξη τα δοµικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το είδος του κάθε κειµένου, πάντα στο πλαίσιο επικοινωνίας µέσα στο οποίο αυτό εµφανίζεται και στο πλαίσιο των κοινωνικών πρακτικών που εξυπηρετεί ή των οποίων είναι µέρος. Άλλωστε πρωταρχικός στόχος του µαθήµατος είναι πάντα η ανάπτυξη γενικότερων κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως π.χ. να γίνει κάποιος δεκτός στο πανεπιστήµιο, να συναλλάσσεται σε δηµόσιες υπηρεσίες κτλ.) σύµφωνα πάντα µε το ΚΕΠΑ. 27 Παρουσιάζονται επίσης οι λεξικογραµµατικές επιλογές του κειµένου και ο τρόπος οργάνωσης που εξυπηρετεί τον επιδιωκόµενο επικοινωνιακό του στόχο, δεδοµένου ότι τα κείµενα σήµερα θεωρούνται γλωσσικές κατασκευές που εξυπηρετούν διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες και είναι ανάγκη να διδάσκονται συστηµατικά. 28 Στη συνέχεια µπορεί να ακολουθήσει η από κοινού συγγραφή στην τάξη ανάλογου κειµένου µε τα ίδια χαρακτηριστικά, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου. Τα παραπάνω κείµενα όµως µπορούν και πρέπει να λειτουργούν και ως βάση για τη διεξαγωγή στην τάξη επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, όπως η άσκηση των φοιτητών στο να παρουσιάζουν ιδέες και απόψεις µε σαφήνεια προφορικά ή γραπτά, να υποστηρίζουν ή να αντικρούουν επιχειρήµατα, να κάνουν περιλήψεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις, να κρατούν σηµειώσεις κτλ, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες της φοίτησής τους. Οι παραπάνω διδακτικές προτάσεις είναι δυνατό να εφαρµοστούν τόσο σε τµήµατα φοιτητών όσο και σε τµήµατα προχωρηµένης ελληνοµάθειας (επίπεδο Γ) µε διαφορές ίσως στην επιλογή κειµένων στο πλαίσιο των παραπάνω θεµατικών ενοτήτων, τα οποία θα εναρµονίζονται µε τις γλωσσικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε κοινού. 4. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Μετά από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι σπουδαστές που θα αποκτήσουν πιστοποιητικό επάρκειας ελληνοµάθειας θα είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις περισσότερες περιστάσεις επικοινωνίας και να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που µπορεί να είναι θέµατα καθηµερινής ζωής αλλά και αφηρηµένα θέµατα σε ανεπίσηµο και οικείο ή σε πιο επίσηµο ύφος µε σχετική αυτοδυναµία. Εκείνοι όµως από αυτούς που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να έχουν δυσκολίες στην κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου των πανεπιστηµιακών διαλέξεων και των πανεπιστηµιακών εγχειριδίων αλλά και στην παραγωγή γραπτού λόγου ανάλογου των ακαδηµαϊκών τους αναγκών. Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε τα ακόλουθα: Μετά τη εισαγωγή τους σε πανεπιστηµιακές Σχολές, οι φοιτητές να παρακολουθούν την ελληνική ως µάθηµα επιλογής ξένης γλώσσας 6 ώρες την εβδοµάδα αντί για 3 όπως γίνεται µέχρι τώρα (για 2 έως 6 εξάµηνα ανάλογα µε την κάθε Σχολή) ώστε να υπάρχει χρόνος εξάσκησης στη συγγραφή δοκιµίου και στην απόκτηση ακαδηµαϊκού λεξιλογίου/λόγου. Να χωρίζονται τα τµήµατα ανάλογα µε τις Σχολές (θεωρητικές και θετικές τουλάχιστον) ώστε να δίνεται η δυνατότητα πιο εξατοµικευµένης διδασκαλίας µε εισαγωγή απαιτουµένης ορολογίας και ειδικών κειµένων. 27 (Council of Europe 2001, 9 κ.ε.) 28 Ιδιαίτερα τα κείµενα που ανήκουν στα ισχυρά κειµενικά είδη δηλαδή αυτά που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της διοίκησης, της επιστήµης και της τεχνολογίας (Ματσαγγούρας 2004).

10 Να δηµιουργηθεί κατάλληλο διδακτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού του κοινού. Παράρτηµα: Ενδεικτικά κείµενα παραγωγής γραπτού λόγου εξετάσεων επάρκειας ελληνοµάθειας (Ιουνίου & Σεπτεµβρίου 2014) του ΣΝΕΓ ΑΠΘ. Α. Τα τέσσερα δείγµατα γραπτού λόγου που ακολουθούν είναι από εξεταζόµενους που συγκέντρωσαν υψηλή βαθµολογία από 8 και πάνω στο σύνολο και (από 23 ως 27 στα 30 στην παραγωγή του γραπτού λόγου) Δείγµα 1: Αγαπητέ κ. Βλάχο, µε την παρούσα αποστολή θα ήθελα να Σας ενηµερώσω για την συµµετοχή µου στο διαγωνισµό που πραγµατοποιούσε την περασµένη εβδοµάδα στην εταιρία µας. Την θέση του προϊστάµενου του Λογιστικού τµήµατος πήρε η κ. Άννα Χ. Κατά τη γνώµη µου είναι καλή επιλογή διότι η λεγόµενη κ. Άννα δουλεύει στην εταιρία µας εδώ και 10 χρόνια και έχει ανεκτίµητη εµπειρία και κατάλληλες γνώσεις. Όµως δεν έχει ούτε την επυθηµία ούτε τις ιδαιίες για την ανάπτυξη της επιχείρησης Σας. Δεν θέλω να αλλάξετε την απόφασή σας, αλλά αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να µου δώσετε µια ακόµα ευκαιρία να σας αποδείξω ότι είµαι έτοιµη για την ανώτερη θέση. Λόγω αυτού, σας στέλνω τα σχέδια µου σχετηκά µε την εξέλιξη και το προϋπολογισµό. Ελπίζω ότι θα τα συζητήσουµε από κοντά και να σας εξηγήσω όλες τις λεπτοµέρειες. Με εκτήµηση, Ελένη Παπαδοπούλου Δείγµα 2: Κύριε διευθυντά, πριν λίγο πήρα την είδηση ότι ο συνάδελφός µου δέχτηκε την θέση σαν διευθυντής του τµήµατος καρδιολογικής χειρουργίας. Δεν µπορώ να κριψω ότι είµαι απογοητευµένος µε την απόφαση του νοσοκοµίου, λόγο το ότι νοµίζω θα µπορούσα να προσφέρω πολλά στο νοσοκοµείο σ αυτήν τη θέση. Πρώτον, οι έρευνες που έχω κάνει στην καρδιολογική χειρουργία είναι αναγνωρισµένες σε όλον τον κόσµο, και ξέρετε ότι µια έρευνα µάληστα έχει εκδοθεί στο περιοδικό Science. Επίσης, θα µπορούσα να προσφέρω µεγαλύτερη εµπειρία από τον συνάδελφο µου εφόσον έχω δουλέψει σε διάφορα νοσοκοµία και στο εξοτερικό, θα πρόσφερνα και την ικανότητα για συνεργασία µε τοµείς καρδιολογικής χειρουργίας νοσοκοµίων του εξοτερικού. Με αυτά τα επιχειρήµατα ήθελα να σας δείξω ότι είµαι κατάλληλος για την θέση του διευθυντή, ότι έχω πολλά προσόντα να προσφέρω. Ελπίζοντας να ξανασκεφτήτε την απόφαση σας, στέλνω πολλούς χαιρετισµούς. Νίκος Παπαδόπουλος Δείγµα 3: Αξιότιµε κύριε διευθυντά, Σας γράφω αυτή την επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τα παράπονά µου για την προαγωγή της κυρίας Κ.Π. Πιο συγκεκριµένα, όπως ξέρετε έχω δουλέψει στην εταιρεία σας εδώ και 10 χρόνια και ειλικρινά εγώ περίµενα πολύ καιρό αυτή την προαγωγή. Θα ήθελα να ξενασκεφτείτε την

11 απόφασή σας. Αλλά πρώτα διαβάστε, παρακαλώ, τα επιχειρήµατά µου. Κατ αρχάς, εγώ έχω την µεγαλύτερη εµπειρία στην εταιρεία σας, ξέρω όλες τις λεπτοµέρειες της δουλειάς µου και γενικά την κάνω πολύ επαγγελµατικά. Δεύτερον, πριν αρχίσω στην θέση µου εδώ, σπούδαζα εξωτερικό και µετά δούλευα για 2 χρόνια σε έναν διεθνή οργανισµό. Και τώρα ακόµα συνεχίζω σε κάθε σεµινάριο σε σχέση µε την εργασία µου και για αυτό πληρώνω µόνη µου. Τρίτον, µε ξέρετε σαν υπεύθυνη υπάλληλη και επίσης πολύ τακτική, ειλικρινή, ακριβή, συνεπή και πολύ εργοµανή, λατρεύω τη δουλειά µου. Εκτός από αυτό, δεν πήρα ποτέ πολλά ρεπά και δεν χρησιµοποίησα αναρρωτικές άδειες, αν και το παιδί µου ήταν άρρωστο πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της δουλειάς µου. Ακόµα δεν ζητούσα αύξηση του µισθού µου γιατί κατανοώ ότι είναι δύσκολο για την εταιρεία σας στην εποχή της κρίσης. Επίσης, είχα πάντα υπερωρία. Αλλά µου αρέσει η δουλειά στην εταιρεία σας. Πιστεύω ότι θα αλλάξετε την απόφασή σας, γιατί για µένα είναι πολύ σηµαντικό. Αν δεν αλλάξετε, δυστυχώς, δεν θα µπορέσω να συµφωνήσω µε αυτήν την λύση σας και θα φύγω εγώ, αν και µου κάλεσαν πριν 2 εβδοµάδες σε µια διεθνή τράπεζα, και αυτό µπορεί να είναι µια προοπτική εξέλιξης για µένα. Περιµένω την απάντησή σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας. Με εκτίµηση, κ. Ελένη Παπαδοπούλου Δείγµα 4: Αξιότιµε κύριε διευθυντά, Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τα παράπονά µου για την επιλογή που κάνατε, την θέση που ήταν για µένα την πήρε ο συνάδελφός µου που κατά τη γνώµη µου δεν είναι τόσο ικανός όσο εγώ. Γιατί; Γιατί θα σας πω πιο συγκεκριµένα. Έχω 10 χρόνια που δουλεύω στην εταιρεία σας, έχω κάνει υπερωρίες απλήρωτες. Δεν έχω πάρει ρεπό εδώ και 3 µήνες. Ο µισθός µου µειώθηκε λογώ της κρίσης και δεν σας είπα τίποτα για αυτό. Όταν αποφασίσατε να το κάνετε αυτό (η αύξηση των µισθών) δεν σκεφτήκατε καθόλου για µας. Βέβαια είµαστε µόνο εργαζόµενους στην εταιρεία σας, αλλά έχουµε τα δικαιώµατά µας. Εντάξει, τι έγινε, έγινε.. Για τη θέση που την δώσατε στον συνάδελφό µου, νοµίζω ότι εγώ ήµουν πιο κατάλληλη, γιατί έχω περισσότερα προσόντα, έχω κάνει µεταπτυχιακό στο εξωτερικό, έχω δουλέψει τόσα χρόνια για σας. Άλλα αυτό εσείς το ξέρετε. Ζητάω από σας να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας. Από τη θέση αυτή κρίνεται το µέλλον µου, το µέλλον της οικογένειάς µου. Περιµένω την απάντησή σας και σας ευχαριστώ εκ των πρότερων για το ενδιαφέρον σας. Με εκτίµηση, Ελένη Παπαδοπούλου Β. Ακολουθεί ενδεικτικό απόσπασµα από γραπτό εξεταζόµενου που έχει συγκεντρώσει υψηλή βαθµολογία στις άλλες δεξιότητες, αλλά όχι στην παραγωγή γραπτού λόγου, και όπου φαίνονται οι σηµαντικές ελλείψεις κυρίως στην έκφραση και την ανάπτυξη του θέµατος. Δείγµα 5: Αξιότιµε κύριε διευθυντή, σας γράφω αυτό το γράµµα για να σας ζητήσω για να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας λόγω της ανώτερης θέσεις.

12 Εγώ πρωσοπικά νοµίζω πως έχω τα καλυτέρα προσόντα για να πάρω αυτή τη θέση. Είµαι τώρα στην εταιρεία µας για δέκα χρόνια και πριν δούλευα στον ίδιο κλάδο για πέντε χρόνια. Έχω µεγάλη εµπειρία και ξέρω τι κάνω. Επίσης ήµουνα µια πολύ καλή φοιτήτρια και πήρα ένα άριστο µεταπτυχιακό µε τους συνάδελφους µου πηγαίνω πολύ καλά και αυτοί µ ακούνε όταν λέω την γνώµη µου για ένα θέµα. Συνέχεια ζητάνε την βοήθεια µου για αποφάσεις, δουλειές και προσωπικά προβλήµατα. Είµαι διµοφιλής και ξέρω να δίνω οδηγίες. Εγώ νοµίζω πως είµαι η καλύτερη επιλογή για αυτήν τη θέση Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το ξανά µε εκτίµηση, Ελένη Παπαδοπούλου Γ. Ακολουθούν τέσσερα αποσπάσµατα, χαρακτηριστικά δείγµατα παραγωγής γραπτού εξεταζόµενων που πέρασαν τις εξετάσεις µε βαθµολογία ελάχιστα πάνω από τη βάση, αλλά η παραγωγή γραπτού δεν ανήκει σε καµία περίπτωση στο επίπεδο Β2. Δείγµα 6: Αξιοτιµή κυρία, Σας γραφω αυτό το γράµµα γιατί σκεφτοµαι ότι δεν πήρα την ανώτερη θέση που ήθελα. Νοµίζω ότι εχω περισσότερα προσόντα για τη θέση και θέλω, είµαι συγουρι ότι και ο συναδελφός µου ξερει τη δουλεία του καλα, εγω δεν θέλω να πάρω τη θέση του αλλά µίπως θα µπορέσουµε να κάνουµε αυτή τη δουλειά µαζί. Εγω σπουδασα τοσα χρονία στο πανεπιστιµιο και έκανα µεταπτυχιακο στο εξωτερικό. Βεβαιος είχα προβλήµατα µε τη γλωσσα, αλλά εσείς ξέρετε ότι έκανα ολλα ο,τι µπορουσα για να µάθω τη γλωσσα και νοµίζω ότι τωρα το ξέρω καλά. Βεβαιος εσείς κάνατε τη απόφαση, αλλά εγω σας ζητάω να ξανασκεφτείτε. Με τη εκτίµηση, Ελένη Παπαδοπουλου Δείγµα 7: Γεια σας αγαπηµένη κυρία Στρουτς! Είµαι Νίκος Παπαδόπουλος υπάλληλος του τµήµατος του µαρκετιγκ. Προηγούµενη εβδοµάδα έµαθα ενδιαφέροντα πράγµατα ότι ο Μαρκ πήρε την θέση, που ήταν ελεύθερη. Εγώ δεν συµφωνώ. Σκέφτοµαι θα πρεπε να είµαι η δική µου. Ήρθα στην εταιρεία πριν 7 χρόνια και ξέρω όλους τους συναδέλφους µας. Μια φορά έχουµε µιλήσει όλοι µαζί για θέµα αυτής της θέσης, κι όλοι θεωρούν ότι εγώ δουλεύω γι αυτήν. Κάτω να σας περιγράψω τον εαυτό µου, τις σπουδές και την εµπειρία µου που έχω... Με την επιτυχία, Νίκος Παπαδόπουλος Δείγµα 8: Γεια σας Ελένη, Είµαι ο Πηλικο... Είµαι από την Ουκρανία. Τελείωσα το κολέγιο στο Κίεβο. Εγώ θέλω να δουλεύω στο γραφείο σας. Στην Ουκρανια ειχα δουλεψει. Εγω εχω συναδελφος. Αυτος δουλευει στο γραφειο σας και αυτος ειπε, ότι σεις ψαχνετε ανθρωπους, επειδη εχετε τις θεσεις. Επίσης µπορώ να πω ότι ξέρω ρωσική η γλώσσα. και µιλάω στα ελληνικά. Εγώ δεν ξέρω αγγλικά αλλά νοµίζω. ότι αυτό δεν είναι σηµαντικό

13 Δείγµα 9: διευθυντο, Σας γραφω αυτή το γραµµα µε τη σχετικη δουλεια. Είµαι ο Νίκος Παπαδοπολος. γεννήθηκα στις 07/09/1984. Πεντρεµένο και έχω µία κορή. Εγώ µαθηµατικός και σπουδασα στη Αµρική «ΗΠΑ» και ξέρω αγγηλικα πάρα πολύ καλα. Δουλέυα τρεια χρόνια στη εταιρεια «Hoverlet αυτό η εταιρια για τα αυτοκινητα. Το µισθο είναι 5,000 δουλαρια στο µενά. Και εταιρία µου δωσει καινουργιο αυτοκινητο για να χρησιµοπιοω κάθε µερα. Αποφασισαµε να επιστρεψαµε στην Ελλάδα στο καλοκερι γιατι είναι παρα πολύ καλα χωρα στον κοσµο και η γονεις µου µεινουν εδώ. Βιβλιογραφία Αγαθοπούλου Ελένη: «Διδασκαλία δεύτερης γλώσσας για ακαδηµαϊκούς σκοπούς Ι: Εισαγωγή στο πεδίο και εφαρµογές γλωσσολογικών αναλύσεων». Στο: ΚΕΓ, Διαδροµές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 2012, (ηµερόµ. πρόσβασης ). Αλεξανδρή, Κατερίνα, Αµβράζης, Νίκος, Βλέτση Ελένη, Κάλφα, Άννα, Καρακολτσίδου, Μαρία, Κούλαλη, Ελένη, Μικρούλη, Σεβαστιάνα, Μουτή, Άννα, Νικολάου, Γεωργία, Πασιά, Αναστασία, Σταυριανάκη, Κατερίνα, Σεχίδου, Ειρήνη & Τακούδα, Χριστίνα: Αναλυτικό Πρόγραµµα Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2010, (ηµερ. πρόσβασης ). Αντωνοπούλου, Νιόβη, Βαλετόπουλος, Φρειδερίκος, Καρακύργιου, Μαρία, Μουµτζή, Μαρία & Παναγιωτίδου, Βίκυ: Ανάλυση Λαθών. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Αντωνοπούλου, Νιόβη, Βογιατζίδου, Σµαράγδα & Τσαγγαλίδης, Αναστάσιος: Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνοµάθειας. Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραµµα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Αραποπούλου, Μαρία & Γιαννουλοπούλου, Γιαννούλα: «Η χρήση της γλώσσας στα µη γλωσσικά µαθήµατα: Ο λόγος των επιστηµών [Ε7]». Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, Πύλη για την ελληνική γλώσσα, 2001, (ηµεροµ. πρόσβασης 30/12/2014) Βαρλοκώστα, Σπυριδούλα & Τριανταφυλλίδου, Λήδα: Επίπεδα Γλωσσοµάθειας στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. Αθήνα: ΚεΔΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Bialystock, E. Communication Strategies: A Psycholingusitic Analysis of Second Language Use. Oxford: Blackwell Canale, M. & Swain, M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1, (1980) Council of Europe: The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). Cambridge University Press 2001, (ηµερ. πρόσβασης ) Γαβριηλίδου, Γεωργία, Κοκκινίδου Μαρίνα, Σεχίδου, Ειρήνη, Τακούδα Χριστίνα & Τριανταφυλλίδου Λήδα: Νέο αναλυτικό πρόγραµµα (syllabus) για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για ακαδηµαϊκούς σκοπούς σε αλλοδαπούς προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, 2014, (ηµεροµ. πρόσβασης )

14 Ευσταθιάδης, Στάθης (επιστ. υπεύθ.), Αντωνοπούλου, Νιόβη, Βογιατζίδου, Σµαράγδα, Μανάβη, Δήµητρα: Ενδιάµεσο επίπεδο για τα νέα ελληνικά. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Hurd, Stella & Lewis, Tim (eds.) Language Learning Strategies in Independent Settings. NY: Multilingual Matters Ιακώβου, Μαρία & Μπέλλα, Σπυριδούλα. Αναλυτικό Πρόγραµµα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους: Προχωρηµένο Επίπεδο. Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Πιστοποίηση ελληνοµάθειας, Β2 - Καλή Γνώση, Πύλη για την ελληνική γλώσσα 2012, (ηµεροµ. πρόσβασης ). Καπουρκατσίδου, Μαρία, Γαβριηλίδου Γεωργία & Αλεξανδρή Κατερίνα: Syllabus Γ1, ΣΝΕΓ ΑΠΘ 2014, (ηµεροµ. πρόσβασης 30/12/2014). Καπουρκατσίδου, Μαρία, Γαβριηλίδου Γεωργία & Αλεξανδρή Κατερίνα: Syllabus Γ2, ΣΝΕΓ ΑΠΘ 2014, (ηµεροµ. πρόσβασης 30/12/2014). Κοκκινίδου, Μαρίνα & Τριανταφυλλίδου, Λήδα (επιµ.): Θέµατα Εξετάσεων Επάρκειας Ελληνοµάθειας Αθήνα: Κλειδάριθµος (υπό έκδοση) Κοντός, Παναγιώτης, Ιακώβου, Μαρία, Μπέλλα, Σπυριδούλα, Μόζερ, Αµαλία & Χειλά- Mαρκοπούλου, Δέσποινα. Αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας σε ενηλίκους. Επίπεδο επάρκειας 3. Αθήνα: Διατµηµατικό Πρόγραµµα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών Kasper, G. & Kellerman, E. (eds) Communication Strategies: Pscycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives. London: Longman Ματσαγγούρας, Η. Γ. Κειµενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου ή αφού σκέφτονται γιατί δεν γράφουν; Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη O Malley, J. Michael & Chamot, Anna Uhl.: Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press Oxford, Rebecca. L.: Language learning styles and strategies. Στο: M. Celce-Murcia (επιµ.). Teaching English as a Second or Foreign Language, rd edition. Boston, MA: Heinle & Heinle Πολίτης, Π.: «Προφορικός και γραπτός λόγος». Στο: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Εγκυκλοπαιδικός οδηγός 2001, (ηµεροµ. πρόσβασης ). Poulisse, N. The Use of Compensatory Strategies by Dutch Learners of English. Dordrecht: Foris Τακούδα, Χριστίνα, Κοψίδου, Ιωάννα, Μουτή, Άννα, Πασιά, Αναστασία, Κοκκινίδου, Μαρίνα: Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ. Οδηγός για τις εξετάσεις επάρκειας της ελληνοµάθειας 2014, (ηµερ. πρόσβασης ) Τσιπλάκου, Σταυρούλα: Γλωσσική ποικιλία και κριτικός εγγραµµατισµός: Συσχετισµοί και παιδαγωγικές προεκτάσεις. Στο: Η. Γ. Ματσαγγούρας (επιµ.), Σχολικός Εγγραµµατισµός: Λειτουργικός, Κριτικός και Επιστηµονικός. Αθήνα: Γρηγόρη, 2007: , poikilotita_proektaseis.doc ( ). ]

15 Tarone, E. Conscious communication strategies in interlanguage. In H. Brown, C. Yorio & R. Crymes (eds), On TESOL 77 (pp ). Washington, DC: TESOL Salomone, Ann Masters & Marsal, Florence: «How to avoid language breakdown? Circumlocution!» Foreign Language Annals, 30, (1997): Towell, R. & Hawkins, R.: Approaches to Second Language Acquisition. Clevedon, UK: Multilingual Matters 1994.

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοσελιδα_layout 1 8/5/2015 5:24 μμ Page 11 Ε ι σ α γ ω γ ή

πρωτοσελιδα_layout 1 8/5/2015 5:24 μμ Page 11 Ε ι σ α γ ω γ ή πρωτοσελιδα_layout 1 8/5/2015 5:24 μμ Page 11 Ε ι σ α γ ω γ ή Το εγχειρίδιο «Τα λέμε... Ελληνικά» συνιστά ενισχυτικό υλικό για την καλλιέργεια και την εξάσκηση της δεξιότητας της παραγωγής προφορικού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Δρ. Τριανταφυλλίδου Λήδα Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 99 77 66, 99 75 69, 99 75 75 Διεύθυνση e-mail: trilida@smg.auth.gr, trilida@gmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Επίπεδο Α1 (στοιχειώδεις γνώσεις)επίπεδο Α2 (βασικές γνώσεις) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 9-7-2014 Τηλ. : 2310 99 1354 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε νέους σπουδαστές και εργαζόµενους, σε διαλόγους σχετικά µε τις σπουδές τους και την εκπαίδευση. Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Συνεργάτης

Εργαστηριακός Συνεργάτης Προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στη διδασκαλία της αγγλικής ορολογίας στην Τεχνολογική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι περιπτώσεις των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑNΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CAMBRIDGE: CPE

ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑNΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CAMBRIDGE: CPE ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑNΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CAMBRIDGE: CPE Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) είναι η πλέον προχωρημένου επιπέδου εξέταση που διαθέτει το Cambridge ESOL και αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 Κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Δ Τρίτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα Ενήλικοι μαθητές Επιχειρηματολογία κατά τη συζήτηση Στρατηγικές: χρήση

Διαβάστε περισσότερα

/15

/15 Ερευνα χρόνου παρακολούθησης φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Επιμέλεια Νίκος Γιαννακόπουλος Επεξεργασία δεδομένων Βλάντανα Τζίνοβιτς Εισαγωγή δεδομένων Φωτεινή Γατομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Μαριάννα Φωκαΐδου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο: 1.2.1 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Ι,ΙΙ & ΙΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Παραδοτέο: 1.2.1 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Ι,ΙΙ & ΙΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξη: «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» Κωδικός Έργου:

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα