Η γεωμετρική σκέψη και το μάθημα της Γεωμετρίας στο Δημοτικό σχολείο, με βάση τη διδακτική αξιοποίηση του μοντέλου Van Heile

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γεωμετρική σκέψη και το μάθημα της Γεωμετρίας στο Δημοτικό σχολείο, με βάση τη διδακτική αξιοποίηση του μοντέλου Van Heile"

Transcript

1 Γιαννίκας Αθανάσιος, Προϊστάμενος Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης ΠΕ Πελοποννήσου - Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Η γεωμετρική σκέψη και το μάθημα της Γεωμετρίας στο Δημοτικό σχολείο, με βάση τη διδακτική αξιοποίηση του μοντέλου Van Heile 1. Γενικό πλαίσιο οριοθέτησης των επιπέδων ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης σύμφωνα με τη θεωρία των Van Heile Ήδη στη βρεφική ηλικία βρίσκεται η απαρχή της γεωμετρικής σκέψης, η ανάπτυξή της όμως συντελείται κατά την παιδική ηλικία, όταν και πληθαίνουν οι γεωμετρικές εμπειρίες του ατόμου. Ακόμη περαιτέρω η εξέλιξη και πρόοδος της γεωμετρικής συλλογιστικής επιτυγχάνεται με την διδασκαλία της Γεωμετρίας στα σχολικά χρόνια. Πριν από λίγες δεκαετίες η Εκπαίδευση αφιέρωνε λίγο, περιορισμένο χρόνο στο μάθημα της Γεωμετρίας. Σήμερα όμως η θέση της Γεωμετρίας στα νέα αναλυτικά προγράμματα είναι πολύ πιο ισχυρή. Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό των Μαθηματικών, η Γεωμετρία χρησιμοποιείται τόσο ως διδακτικό πλαίσιο γνώσης, όσο και ως υπόβαθρο για την κατανόηση άλλων γνωστικών αντικειμένων και εννοιών. Μέσα στους πολλούς ειδικούς που τις τελευταίες δεκαετίες ασχολήθηκαν με τη θεωρία και μελέτη της Διδακτικής του αντικειμένου και τη συλλογιστική του χώρου ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι προτάσεις των Ολλανδών παιδαγωγών Van Heile, των οποίων το μοντέλο ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης καταλυτικά επέδρασε, και εξακολουθεί να επιδρά, στα αναλυτικά προγράμματα Γεωμετρίας πολλών χωρών του δυτικού κόσμου. Στο μοντέλο τους, οι τρόποι κατανόησης των ιδεών του χώρου κατανέμονται σε πέντε επίπεδα, τα επίπεδα ανάπτυξης γεωμετρικής σκέψης. Βασικός διαρθρωτικός αρμός στα επίπεδα είναι η αρχή ότι οι ιδέες που παράγονται λογικά σε κάθε επίπεδο γίνονται το έναυσμα και το αντικείμενο σκέψης στο επόμενο. 1

2 Με βασική δομική αρχή την παραπάνω, τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιπέδων παρουσιάζονται ως εξής: Τα επίπεδα έχουν προκαθορισμένη διαδοχική σειρά Το πέρασμα από το ένα στο άλλο επίπεδο δεν είναι μια αυθόρμητη διαδικασία Υπό την προϋπόθεση ότι η συλλογιστική του επιπέδου έχει πλήρως κατακτηθεί, το πέρασμα είναι συστηματικό και προκαθορισμένο. Υπερπήδηση επιπέδου εξάλλου είναι σχεδόν απαγορευτική. Τα επίπεδα δεν καθορίζονται με μόνο κριτήριο την ηλικία των μαθητών Είναι δυνατόν η γεωμετρική σκέψη ενός μαθητή μεσαίας τάξης Δημοτικού να είναι στο αυτό επίπεδο με ενός μαθητή Γυμνασίου. Επίσης είναι πιθανόν ενήλικες να παραμένουν για πάντα στο πρώτο επίπεδο για παράδειγμα. Η ωρίμαση που οδηγεί σε επόμενο επίπεδο είναι θέμα χρόνου αλλά και καθορίζεται επιπλέον από τη διδασκαλία Μεγάλες πιθανότητες προαγωγής σε ανώτερο επίπεδο προσφέρουν, μαζί με την παρέλευση του χρόνου, διδακτικές μέθοδοι όπως η διερεύνηση, η διαλογική συζήτηση, η αλληλεπίδραση και η αλληλοτροφοδότηση κλπ. Άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα έχουν μεταξύ τους προβλήματα αλληλοκατανόησης Ειδικά για την συνεννόηση δασκάλου - μαθητή ο διάλογος μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση αυτού του προβλήματος. 2. Συνοπτική ανάλυση και παρουσίαση των πέντε επιπέδων του μοντέλου Van Heile: Επίπεδο 1: Νοερή απεικόνιση Αντικείμενο του επιπέδου είναι το γεωμετρικό σχήμα και η μορφή του. Το γεωμετρικό σχήμα αντιμετωπίζεται ως ολότητα. Το σχήμα γίνεται αντιληπτό και ορίζεται από την εμφάνιση, τη μορφή του. Η μορφή υπερισχύει των ιδιοτήτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα σχήμα είναι τετράγωνο επειδή μοιάζει με τετράγωνο. Ένα τετράγωνο περιστρεμμένο ενδέχεται να μην γίνεται αντιληπτό ως τετράγωνο. 2

3 Τάξεις ή ομάδες σχημάτων είναι τα τελικά αποτελέσματα της συλλογιστικής πορείας στο επίπεδο. Επίπεδο 2: Ανάλυση Αντικείμενο του επιπέδου είναι οι τάξεις σχημάτων Οι μαθητές αρχίζουν να διακρίνουν τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν ένα σχήμα, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ σχημάτων που ανήκουν στην ίδια τάξη. Στο επίπεδο αυτό δραστηριότητες όπως η παρατήρηση, η μέτρηση και η κατασκευή, βοηθούν πάρα πολύ. Οι ιδιότητες των σχημάτων είναι το τελικό αποτέλεσμα της συλλογιστικής πορείας στο επίπεδο. Επίπεδο 3: Άτυπη αφαίρεση Αντικείμενο του επιπέδου είναι οι ιδιότητες των σχημάτων. Οι μαθητές προβληματίζονται πάνω στις ιδιότητες, αντιλαμβάνονται τις σχέσεις των ιδιοτήτων και επιλέγουν τις απολύτως αναγκαίες για να κατατάξουν ένα σχήμα στην τάξη του. Δηλαδή προχωρούν πέρα από τις ιδιότητες και επικεντρώνονται σε λογικά επιχειρήματα σχετικά με τις ιδιότητες. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ο ορισμός της τάξης είναι η έκφραση της λογικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των σχημάτων και των ιδιοτήτων τους. Δεν συλλαμβάνουν όμως επαρκώς την έννοια της επαγωγής. Οι σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των σχημάτων είναι τα αποτελέσματα της συλλογιστικής πορείας στο επίπεδο. Επίπεδο 4: Τυπική Αφαίρεση Αντικείμενο του επιπέδου είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις ιδιότητες των σχημάτων. Οι μαθητές κατανοούν την αξία της επαγωγής, το ρόλο των ορισμών, των θεωρημάτων, των αξιωμάτων, τη λογική δόμηση της απόδειξης και τις λογικές σχέσεις των προτάσεων και οδηγούνται σε συμπεράσματα βασισμένα στη λογική. 3

4 Τα παραγωγικά αξιωματικά συστήματα της Γεωμετρίας είναι τα αποτελέσματα της συλλογιστικής πορείας στο επίπεδο. Επίπεδο 5: Αυστηρότητα Η γεωμετρική σκέψη φτάνει στο ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης. Αντικείμενο του επιπέδου είναι τα παραγωγικά αξιωματικά συστήματα της Γεωμετρίας. Οι μαθητές κατανοούν τη σημασία της ακρίβειας στη διατύπωση των σχέσεων και της γενίκευσης σε ευρύτερες εφαρμογές, συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τα διαφορετικά αξιωματικά συστήματα της Γεωμετρίας, εμβαθύνουν στη μελέτη της γεωμετρικής επιστήμης. 4

5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 1 Διδακτική Ενότητα Μαθηματικών Στ Τάξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 ο : ΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Υλοποιείται σε εφαρμοσμένο επίπεδο, η αξιοποίηση του διδακτικού μοντέλου των πέντε φάσεων των VAN HEILE αντίστοιχου σχολικού βιβλίου. με βάση την προτεινόμενη ύλη του ΣΤΟΧΟΙ Αναμένεται οι μαθητές: Να γνωρίσουν τα πολύγωνα, Να διακρίνουν τις ιδιότητές τους, Να σχεδιάσουν πολύγωνα, και Να τα ορίσουν. Επίσης σύμφωνα με τους προ-οργανωτές, οι στόχοι του κεφαλαίου είναι: Αναγνωρίζω γεωμετρικά σχήματα. Χαράζω γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων. Επιπλέον αναλύοντας τους στόχους αυτούς, με διδακτικά και παιδαγωγικά κριτήρια, εκτιμάται ότι ο πρώτος στην υλοποίησή του είναι πολύ βατός για το νοητικό-γνωστικό επίπεδο των μαθητών της Έκτης, ενώ ο δεύτερος διακρίνεται ότι έχει αρκετές δυσκολίες για την πραγματοποίησή του. 1 Αρχικά το σενάριο διδασκαλίας εφαρμόστηκε και παρουσιάστηκε από την εκπαιδευτικό κ. Κατερίνα Μπελόκα σε δειγματική διδασκαλία, που την παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ-70 της Στ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Μεγαλόπολης και η συγκεκριμένη δειγματική διδασκαλία οργανώθηκε και σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Γιαννίκα. Επίσης το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας παρουσιάστηκε και αναλύθηκε από τον κ. Αθανάσιο Γιαννίκα στο ΠΕΚ Τρίπολης (πλαίσιο υλοποίησης της α φα σης εισαγωγικη ς επιμο ρφωσης αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΠΕ-70 σχολ. έτους ), μετά το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας ακολούθησε η φάση της εφαρμογής του μοντέλου με την πραγματοποίηση άσκησης εργαστηριακού τύπου και με την οποία οι εκπαιδευτικοί επεξεργάστηκαν και αξιοποίησαν το μοντέλο αυτό σε επίπεδο εικονικής τάξης. 5

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η προτεινόμενη διδακτική πορεία διαρθρώνεται και αναπτύσσεται με βάση τα πέντε επίπεδα ανάπτυξης της γεωμετρικής σκέψης του διδακτικού μοντέλου των van Heile και αποτελεί ενδεικτική και εναλλακτική πρόταση. Πρώτη Φάση: της Πληροφόρησης Στην πρώτη φάση επιδεικνύονται στους μαθητές μορφές πολυγώνων που είναι δημιουργήματα είτε της φύσης είτε είναι ανθρώπινες κατασκευές. Έτσι αρχικά δείχνουμε την εικόνα του ιστού της αράχνης. Οι ερωτήσεις που τίθενται στους μαθητές μπορεί να είναι του τύπου: Τι σχήματα διακρίνετε; Είναι ίδια όμοια, όλα τα σχήματα που διακρίνετε; Επιπρόσθετα παροτρύνονται οι μαθητές με χρωματιστό μολύβι να πατήσουν τρία από τα κατά προσέγγιση σχήματα που διακρίνουν στον ιστό και να τα καταγράψουν. Εναλλακτικά μπορούμε να επιδείξουμε εικόνες: διατομής κερήθρας και τμήματος πεζοδρομίου που είναι στρωμένο με πλάκες Καρύστου με διάφορα σχήματα πολυγώνων ή ακόμα να φέρουμε στην τάξη αντικείμενα με πολυγωνικά σχήματα όπως, σκουλαρίκια, μπάλα ποδοσφαίρου κ.ά. Δεύτερη Φάση: της Διερεύνησης Σ αυτή τη φάση τα γεωμετρικά σχήματα πρέπει «να γίνουν φορείς των ιδιοτήτων τους». Συνεπώς οι μαθητές καλούνται να κάνουν τις πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με τις ιδιότητες των πολυγώνων και να αναφέρουν με ακρίβεια και σαφήνεια την ονομασία των πολύγωνων και κανονικών πολύγωνων. Ως εκ τούτου ο εκπαιδευτικός προβάλλει τον πίνακα με τα παρακάτω σχήματα 6

7 ώστε να γίνει από τους μαθητές, η διάκρισή τους σε πολύγωνα και η κατάταξή τους στον πίνακα ταξινόμησης. Ερωτήσεις όπως: Ποια από τα σχήματα είναι πολύγωνα; Με ποιο κριτήριο κατατάσσουμε τα πολύγωνα στον πίνακα ταξινόμησης; Ποια πολύγωνα λέγονται κανονικά; Εναλλακτικά μπορούμε: α) να παρουσιάσουμε κι άλλη σελίδα με πολύγωνα και μη (βλ. Παράρτημα), ώστε να γίνει πιο εύκολα η διάκριση και β) να συμπληρώσουμε στον πίνακα ταξινόμησης αυτής της δραστηριότητας και την κατηγορία «δωδεκάγωνα» επειδή υπάρχουν δωδεκάγωνα πολύγωνα που δεν ταξινομούνται. Τρίτη Φάση: της Έκφρασης -Ανάλυσης Στη συγκεκριμένη φάση κυριαρχούν: η ελεύθερη έκφραση των μαθητών για τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα των πολυγώνων, η ανταλλαγή ιδεών, η βιωματική και ομαδική εργασία, ο πειραματισμός με παιγνιώδη μορφή (π.χ. οι μαθητές να σταθούν όρθιοι και κρατώντας ένα κλειστό κομμάτι σχοινί να προσπαθήσουν να φτιάξουν όσα πολύγωνα μπορούν). Συνεπώς οι μαθητές με τις παραπάνω δραστηριότητες διαπιστώνουν και βιωματικά τις ιδιότητες τω πολυγώνων. Τέταρτη Φάση: Του Ελεύθερου Προσανατολισμού Στην παρούσα φάση οι μαθητές σχεδιάζουν πολύγωνα και κανονικά πολύγωνα. Επίσης σχεδιάζουν με όργανα διάφορα πολύγωνα, τα κόβουν και τα κολλούν ώστε να δημιουργήσουν ένα δικό τους σχέδιο (αντίστοιχη δραστηριότητα σχολικού βιβλίου- εφαρμογή). Πρόταση: Εναλλακτικά μπορούν να σχεδιάσουν ευκολότερα πολύγωνα και να μην ασχοληθούν αποκλειστικά, με αυτά που υπάρχουν στην εφαρμογή και οι 7

8 δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών κρίνεται ορθό να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εμπέδωση. Ιδιαίτερα το θέμα που προτείνεται για διερεύνηση σχετικά με τα μαθηματικά παιγνίδια στην αρχαία Ελλάδα και στους άλλους λαούς προσφέρεται για διαθεματική και διαπολιτισμική αξιοποίηση. Πέμπτη Φάση: Της Ολοκλήρωσης Στη φάση αυτή διακρίνονται: η ανάδειξη και διατύπωση των βασικών ορισμών και η ανακεφαλαίωση των ιδιοτήτων των πολυγώνων. Επιπλέον στο μαθησιακό επίπεδο η νέα γνώση εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πλαίσιο. Στο τέλος ακολουθούν ερωτήσεις για αυτοέλεγχο - αυτοαξιολόγηση και ο διαμαθητικός διάλογος που προάγουν κυρίως τις μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών. ΜΟΡΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Για το διδακτικό μοντέλο ενδείκνυται μια μεικτή μορφή διδασκαλίας, που οι βασικές συνιστώσες του είναι: η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στο διερευνητικό μοντέλο, οι ερωταποκρίσεις και η διαλογική συζήτηση, η επίδειξη (δεικτική διαδικασία) και ο πειραματισμός, η προετοιμασία και χρήση υποδειγμάτων, η προφορική (επιμέρους και γενική) ανακεφαλαίωση, και η διαβάθμιση του επιπέδου δυσκολίας. Ο ρόλος του δασκάλου κυρίως είναι: διευθυντικός της συζήτησης, διαμεσολαβητικός με καθοδήγηση και παροχή διευκρινίσεων, παρωθητικός, βοηθητικός, παρεμβατικός -όσο χρειάζεται, κυρίως στη περίπτωση του λάθουςκαι ανατροφοδοτικός. 8

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγαλιώτης, Ι. (2004), Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Βάινας,Κ. (2000), Ανάλυση της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα, Αθήνα, Γρηγόρης. Βοσνιάδου,Σ. (επιμ. συλλογικού τόμου) (1995), Η ψυχολογία των Μαθηματικών, Αθήνα, Gutenberg. Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences :The Theory in Practice, New York: Basic Books. Γιαννίκας, Α. (2006), Με πόσους τρόπους μπορείς να το λύσεις; περ.: «ο μικρός Ευκλείδης» τ. 7 ο, Αθήνα. Δημητρακόπουλος, Δ. (2000), Καινότομες προσεγγίσεις των μαθηματικών μέσα από εφαρμογές, Θεσ/νίκη, Προμηθεύς. Εξαρχάκος, Θ. (2001), Εισαγωγή στα Μαθηματικά τ. Α, τ. Β, Αθήνα. Κασσωτάκης, Μ.,Φλουρής, Γ. (2000), Μάθηση και Διδασκαλία, τ. Α, Αθήνα. ΚΕΕ,(2002),Μάθηση και Διδ/λία: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσσεγγίσεις, Αθήνα. Λεμονίδης Χ. (1999), Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής, Θεσ/νίκη, Αφοί Κυριακίδη. Μαθηματικό Λεξικό Δημοτικού,Αθήνα, Τεγόπουλος. Ντζιαχρήστος Β., Κοντογιάννης Δ. (1999), Βασικές έννοιες της Γεωμετρίας, Αθήνα. ΟΕΔΒ, (2006), Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών Στ τάξης Δημοτικού. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2005), Υλικό για την Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, Αθήνα. Polya, G. (1991), How to solve it? Αθήνα, Καρδαμίτσα. Σαλβαράς, Γ. (1988), Διδακτική των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα. Σύγχρονη Εκπαίδευση (περιοδικό),( ),τχ.147και 148, Αθήνα. 9

10 Τζεκάκη, Μ. (1996), Μαθηματικές Δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία, Αθήνα, Gutenberg. Στάιν,Τζ.(2009),Πώς τα μαθηματικά εξηγούν τον κόσμο,αθήνα,αβγό. Van de Walle,(2005), Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μία εξελικτική Διδασκαλία, Αθήνα, Δαρδανός. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Σκο κ π ο ο π ί ο ί τ ης Ε κπαί α δ ί ε δ υ ε σ υ η σ ς η Φυσ υ ι σ κ ι ώ κ ν ώ ν Ε πιστ σ η τ μ η ώ μ ν

Σκο κ π ο ο π ί ο ί τ ης Ε κπαί α δ ί ε δ υ ε σ υ η σ ς η Φυσ υ ι σ κ ι ώ κ ν ώ ν Ε πιστ σ η τ μ η ώ μ ν Σκοποί της Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών Βασικές Θεωρίες Μάθησης των Φυσικών Επιστημών Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η θέση των Φ.Ε και της Γεωλογίας Φυσικές επιστήμες Γεωλογία 1 Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα