ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ: Η υποθήκη και η προσημείωση υποθήκης κατά τον Α.Κ. και τον Κ.Πολ.Δ. Ιδίως η ικανοποίηση ενυπόθηκων απαιτήσεων. Η ναυτική υποθήκη κατά τα αρθ. 195 Κ.Ι.Ν.Δ. Υποθήκη επικαρπίας. Ευρωυποθήκη. καθηγητής : Αχιλλέας Κουτσουράδης εισηγητής : Νικόλαος Κασμερίδης (ΑΕΜ 367) Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή Ι. Προσωπική και εμπράγματη ασφάλεια II. Οι αρχές που διέπουν την εμπράγματη ασφάλεια III. Η υποθήκη: έννοια, νομική φύση και αντικείμενο IV. Ουσιαστικές προϋποθέσεις A. Η ασφαλιζόμενη απαίτηση B. Τίτλος προς εγγραφή υποθήκης Γ. Ακίνητο V. Τυπική προϋπόθεση: εγγραφή της υποθήκης VI. Υποθηκική τάξη, εναλλαγή αυτής και επιφύλαξη VII. Κάλυψη από την υποθήκη των τόκων της ασφαλιζόμενης απαίτησης VIII. Η ικανοποίηση των ενυπόθηκων απαιτήσεων IX. Η κατάταξη των ενυπόθηκων απαιτήσεων X. Κατάργηση υποθήκης XI. Η προσημείωση υποθήκης XII. Η υποθήκη επικαρπίας XIII. Η ναυτική υποθήκη 2

3 XIV. Η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση XV. Δυνατότητα απόκτησης δικαιώματος υποθήκης σε ακίνητο παραμεθόριας περιοχής από αλλοδαπό XVI. Το νόμισμα στο οποίο εγγράφεται η υποθήκη XVII. Η ενυπόθηκη πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωυποθήκη XVIII. Η σύσταση υποθήκης κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο XIX. Δυνατότητα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο που δεν βρίσκεται στην Ελλάδα XX. Κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δικαστηρίου κράτους - μέλους της Κοινότητας που διατάσσει την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης XXI. Δυνατότητα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης απευθείας βάσει του Κανονισμού 44/2001 XXII. Εμπράγματη εξασφάλιση τραπεζών και ανωνύμων εταιριών XXIII. Η υποθήκη και η προσημείωση υποθήκης υπό τους νέους νόμους για το εθνικό κτηματολόγιο Επίλογος 3

4 Εισαγωγή Βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συναλλαγών είναι η παροχή πιστώσεων. Η τακτική αυτή εξόφλησης των οφειλών που δημιουργούνται από τις συναλλαγές υπαγορεύτηκε τόσο από την δυσκολία για άμεση και ολοσχερή εξόφληση του κάθε φορά οφειλόμενου τιμήματος, όσο και από την ανάγκη να μην παγώσει η οικονομική, παραγωγική και επενδυτική δραστηριότητα, αλλά ούτε και αυτή η καταναλωτική συμπεριφορά, πράγμα που ενδεχομένως θα συνέβαινε σε περίπτωση που για κάθε αγοραπωλησία ή συναφή συναλλαγή απαιτούνταν ταυτόχρονη και πλήρης καταβολή του τιμήματος από τον ένα εκ των συμβαλλομένων. Στα αδιέξοδα και στους κινδύνους μιας τέτοιας απαίτησης έρχεται να δώσει λύση η μέθοδος της πιστοδότησης. Πράγματι, η τελευταία αφενός μεν βοηθά την ταχύτερη υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, αφετέρου δε συμβάλλει στην οικονομική εξέλιξη και πρόοδο μέσω των διευκολύνσεων που προσφέρει σε καταναλωτές και εμπόρους. Ωστόσο, πέρα από τα άνω πλεονεκτήματα του θεσμού, δεν λείπουν και τα αρνητικά του στοιχεία, καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, κυρίως για τον δανειστή. Οι κίνδυνοι αυτοί εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο, στην αφερεγγυότητα του οφειλέτη, στην αδυναμία ή στην αδικαιολόγητη και μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής καθώς και στην πτώχευσή του. Για την αντιμετώπιση των ενδεχομένων αυτών, το δίκαιο προβλέπει μηχανισμούς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν λιγότερο ή περισσότερο, κάθε φορά, τον δανειστή. I. Προσωπική και εμπράγματη ασφάλεια Ένας βασικός και συνήθης τέτοιος μηχανισμός είναι η παροχή ασφάλειας από την πλευρά του οφειλέτη. Η ασφάλεια αυτή μπορεί να είναι είτε προσωπική είτε εμπράγματη. Στην πρώτη περίπτωση, στην σχέση του δανειστή με τον οφειλέτη προστίθεται ακόμη ένα πρόσωπο (συνοφειλέτης ή εγγυητής, 477 και 847 ΑΚ, αντίστοιχα), το οποίο ευθύνεται για την εξόφληση του χρέους, όπως και ο αρχικός οφειλέτης και μάλιστα μαζί με αυτόν. Η επιλογή της προσωπικής ασφάλειας ως μέσου για την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή αυξάνει σίγουρα τις πιθανότητες εξόφλησης του υφιστάμενου χρέους, δεν παύει, όμως, ταυτόχρονα να κρύβει και σοβαρούς κινδύνους. Συγκεκριμένα, δεν 4

5 παρέχει καμία εγγύηση για την φερεγγυότητα και αξιοπιστία των προσώπων του συνοφειλέτη ή εγγυητή, ούτε και διασφαλίζει την περιουσιακή τους κατάσταση από τυχόν μελλοντικές μεταβολές 1. Παράλληλα, είναι πιθανόν τόσο ο αρχικός οφειλέτης όσο και ο συνοφειλέτης ή ο εγγυητής του να έχουν περισσότερους του ενός δανειστές, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολο, αν ο δανειστής που παρέσχε την πίστωση θα μπορέσει εν τέλει να ικανοποιήσει την απαίτησή του. Η εν λόγω δυσκολία έγκειται αφενός μεν στο γεγονός ότι το ενοχικό δίκαιο επιφυλάσσει επιεικέστερη αντιμετώπιση στον δανειστή που θα προλάβει να επισπεύσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης πριν τους άλλους, αφετέρου δε στην αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης που ισχύει στην άνω διαδικασία, σύμφωνα με την οποία αν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων, ικανοποιείται κάθε δανειστής κατά τον λόγο της απαίτησής του προς το συνολικό ποσό των απαιτήσεων 2. Από τα χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικής ασφάλειας προκύπτει ότι πολλές φορές και ανάλογα με την περίπτωση, αυτή δεν εμφανίζεται πάντα ως η καλύτερη επιλογή για τον δανειστή. Αντίθετα, η οδός της εμπράγματης ασφάλειας παρουσιάζεται ως ασφαλέστερη λύση, καθώς μια σειρά από αρχές που τη διέπουν προκρίνουν την ικανοποίηση του δανειστή που έχει εξοπλίσει την απαίτησή του με αυτήν. Λέγοντας, συγκεκριμένα, εμπράγματη ασφάλεια εννοούμε τα δύο εμπράγματα δικαιώματα του ενέχυρου και της υποθήκης (αλλά και το μέτρο της προσημείωσης υποθήκης), τα οποία μπορούν να συσταθούν πάνω σε ένα πράγμα (κινητό ή ακίνητο) και τα οποία δεν χάνονται, αλλά εξακολουθούν να το βαρύνουν ακόμα κι αν ο κύριός του το διαθέσει σε άλλο πρόσωπο ή το επιβαρύνει και με άλλα εμπράγματα δικαιώματα. Μάλιστα, το μεγάλο πλεονέκτημα της εμπράγματης ασφάλειας είναι η αρχή της προτιμήσεως που την διέπει ως θεσμό. Βάσει αυτής, η εμπράγματη ασφάλεια υπερτερεί της προσωπικής, καθώς ο ενεχυρούχος ή ενυπόθηκος δανειστής διαθέτει σε περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το πλειστηρίασμα έναντι των ενοχικών 1 Βλ. Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα αρθ ΑΚ, αρ Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., Το δίκαιον της εμπραγμάτου ασφάλειας, τ. 1, σελ. 14 και Κούσουλα Χρ., Εμπράγματο δίκαιο, σελ

6 δανειστών 3. Κατανοούμε, συνεπώς, με βάση αυτήν την σύντομη παρουσίαση του θεσμού ότι η εμπράγματη ασφάλεια εξασφαλίζει καλύτερα τον δανειστή. Ωστόσο, και από αυτήν δεν λείπουν τα μειονεκτήματα για τον δανειστή, τα οποία έγκειται στην πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία για την εγγραφή, κυρίως, της υποθήκης. Συγκρίνοντας περαιτέρω την υποθήκη με το ενέχυρο, αναμφίβολα, η πρώτη υπερτερεί του δεύτερου, καθώς το ακίνητο, που αποτελεί αντικείμενό της παραμένει στην κατοχή του οφειλέτη, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη εκ μέρους του κάθε δυνατής επαγγελματικής και οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, ο δανειστής απαλλάσσεται και από τα προβλήματα (αποθηκεύσεως και) φύλαξης του πράγματος, όπως, αντίθετα, συμβαίνει στο ενέχυρο. Από τη φύση των πραγμάτων, άλλωστε, το αντικείμενο της υποθήκης παραμένει σταθερό, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται δυσχέρειες κατά την αναγκαστική εκτέλεση. Για τους λόγους αυτούς και οι δανειστές προτιμούν ως μέσο εξασφάλισης των απαιτήσεών τους την υποθήκη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται στην πράξη και το ενέχυρο 4. II. Οι αρχές που διέπουν την εμπράγματη ασφάλεια Το εμπράγματο δίκαιο διέπεται από ένα σύνολο αρχών, οι οποίες μπορεί να μην ορίζονται ρητά στο νόμο, ωστόσο συνάγονται ερμηνευτικά από το σύνολο των επιμέρους διατάξεων και από τα πρακτικά των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Οι αρχές αυτές πρέπει να διέπουν κάθε προσπάθειά μας για προσέγγιση και ερμηνεία των θεσμών του εμπραγμάτου δικαίου και γι αυτό κρίνεται αναγκαία η αναφορά τους στο σημείο αυτό της παρούσας μελέτης. Έτσι, λοιπόν, οι αρχές που διέπουν το εμπράγματο δίκαιο και, κατά συνέπεια, την εμπράγματη ασφάλεια, είναι: 1) η αρχή του κλειστού αριθμού των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, 2) η αρχή της δημοσιότητας, 3) η αρχή της προστασίας της καλής πίστης, 4) η αρχή της οικονομικής ενότητας 3 Σε περίπτωση πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου και κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος, ο ενυπόθηκος δανειστής θα προτιμηθεί έναντι των εγχειρόγραφων, καθώς το ίδιο το αρθ ΑΚ προβλέπει την προνομιακή του ικανοποίηση. Πρόκειται για την λεγόμενη εξασφαλιστική λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας, Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., Τίτλος (προς εγγραφή) υποθήκης, σελ Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 3. 6

7 του αντικειμένου, 5) η αρχή της οικονομικής αξιοποίησης και 6) η αρχή της ειδικότητας. Ειδικά, όμως, για τις εμπράγματες ασφάλειες, ισχύει και μία άλλη σειρά από αρχές: 1) η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, 2) η αρχή του αδιαιρέτου, 3) η αρχή ουδενί δουλεύειν το ίδιον καθώς και 4) η αρχή του παρεπομένου 5. III. Η υποθήκη: έννοια, νομική φύση και αντικείμενο Σύμφωνα με το αρθ ΑΚ, υποθήκη είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα που συστήνεται από τον προσωπικό οφειλέτη του δανειστή ή τρίτο (μη οφειλέτη) σε ξένο προς τον δανειστή ακίνητο και ακριβέστερα στο δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας επ αυτού, και μόνο κατ εξαίρεση σε κινητό, προς εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή με την προνομιακή ικανοποίησή του από το πράγμα και συγκεκριμένα από το πλειστηρίασμα 6. Για την έγκυρη και νόμιμη σύσταση υποθήκης απαιτείται η συνδρομή προϋποθέσεων δύο κατηγοριών 7 : αφενός μεν ουσιαστικού, αφετέρου δε τυπικού δικαίου. Στις ουσιαστικού δικαίου προϋποθέσεις εντάσσονται η ύπαρξη απαίτησης που χρήζει ασφάλισης, ο τίτλος προς εγγραφή υποθήκης και το αντικείμενό της, που πρέπει να είναι δεκτικό του περιορισμένου αυτού εμπράγματου δικαιώματος. Ως τυπική προϋπόθεση για την έγκυρη σύσταση υποθήκης προβάλλει η νόμιμη εγγραφή της στα βιβλία υποθηκών. IV. Ουσιαστικές προϋποθέσεις A. Η ασφαλιζόμενη απαίτηση 5 Η έννοια, αλλά και οι εκφάνσεις των αρχών αυτών θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης κατά την προσέγγιση των ειδικότερων ζητημάτων που αυτή πραγματεύεται. Ειδικά, όμως, ως προς την αρχή του αδιαιρέτου πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή έχει την έννοια ότι ολόκληρο το πράγμα ή όλα τα πράγματα, αν είναι περισσότερα, είναι υπέγγυα για ολόκληρη την απαίτηση που ασφαλίζεται έως την πλήρη εξόφλησή της. Εφόσον η ασφαλιζόμενη απαίτηση αποσβεσθεί μερικά, η υποθήκη δεν περιορίζεται σε μέρος του ακινήτου, αλλά εξακολουθεί να το βαρύνει ολόκληρο, ασφαλίζοντας το μέρος της απαίτησης που απέμεινε. Με την μερική, επίσης, εκπλήρωση της απαίτησης δεν ελευθερώνεται και κανένα από τα περισσότερα βαρυνόμενα ακίνητα. Βλ. Παπαδόπουλου Κων., Αγωγές εμπραγμάτου δικαίου, τ. 2, σελ καθώς και ΑΠ 661/03 ΧρΙΔ Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., τ. 1, σελ. 18, Κούσουλα Χρ., Εμπράγματο Δίκαιο, σελ. 7 και 405 και Μπάστα Διον., Εγγραφή υποθήκης προσημείωσης υποθήκης έννοια προϋποθέσεις αποτελέσματα, ΑρχΝ Βλ. Τούση Ανδρ., Εμπράγματο δίκαιο, παρ

8 Η υποθήκη ως εμπράγματο δικαίωμα ασφαλείας αποσκοπεί στην προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή από το πλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί μετά τον πλειστηριασμό του βεβαρυμένου ακινήτου. Κατά συνέπεια, χωρίς ύπαρξη απαίτησης δεν μπορεί να συσταθεί και να υπάρξει υποθήκη. Ισχύει, λοιπόν, για την υποθήκη, όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, η αρχή του παρεπομένου που διέπει όλο το δίκαιο των εμπραγμάτων ασφαλειών. Σύμφωνα με αυτήν, το ενέχυρο και η υποθήκη δεν έχουν αυθυπαρξία, αλλά η σύσταση και ύπαρξή τους προϋποθέτουν απαραίτητα την ύπαρξη ενός άλλου δικαιώματος, αυτού το οποίο ασφαλίζουν 8. Η ασφαλιστέα απαίτηση μπορεί να πηγάζει είτε από δικαιοπραξία, είτε από αδικοπραξία, είτε και απευθείας από το νόμο. Μπορεί, ακόμη, να είναι χρηματική ή μη. Επιβάλλεται, όμως, να μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα. Πρέπει, εξάλλου, να είναι ισχυρή και έγκυρη, αλλιώς, σε διαφορετική περίπτωση, και η υπέρ αυτής παρασχεθείσα υποθήκη είναι άκυρη ή ακυρώσιμη 9. Άλλωστε, ενστάσεις κατά της απαίτησης μπορούν να προβληθούν και κατά της υποθήκης. Ωστόσο, η αρχή του παρεπομένου δεν μένει χωρίς εξαίρεση. Το ίδιο το αρθ ΑΚ προβλέπει ότι υποθήκη μπορεί να συσταθεί και υπέρ απαίτησης μελλοντικής ή υπό αίρεση 10. Η διάταξη αυτή, όπως από το ίδιο το περιεχόμενό της προκύπτει, έρχεται σε αντίθεση με την άνω αρχή του παρεπομένου, η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, προϋποθέτει ήδη γεγενημένη απαίτηση 11. Πάντως, και στις περιπτώσεις αυτές, η υποθήκη λογίζεται ότι υπάρχει ήδη από την στιγμή της εγγραφής της, χωρίς να είναι απαραίτητη ούτε η γέννηση της απαίτησης ούτε η πλήρωση της αίρεσης ΕφΑθ 782/00, ΤΝΠ Νόμος. 9 Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 40, Μπαλή Γεωρ., Εμπράγματο δίκαιο, παρ. 237 και Τούση Ανδρ., ό.π., παρ Υποστηρίζεται, πάντως, ότι σε περιπτώσεις άκυρης σύμβασης, η υποθήκη μπορεί να ασφαλίσει τις ενδεχόμενες απαιτήσεις του δανειστή που πηγάζουν απ αυτήν, εφόσον η υποκατάσταση αυτή καλύπτεται από την βούληση των μερών. Βλ. σχετικά Γεωργιάδη Απ., Εμπράγματο δίκαιο, σελ Εννοείται κυρίως η αναβλητική αίρεση. 11 Βλ. Παπαχρήστου Αναστ., Εμπράγματο δίκαιο, σελ Βλ. Βαβούσκου Κων., Εμπράγματο δίκαιο, σελ. 419 και Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ. 1258, αρ Εάν, όμως, μέχρι τον πλειστηριασμό του ενυπόθηκου ακινήτου, δεν πληρωθεί η αίρεση, τότε ο ενυπόθηκος δανειστής κατατάσσεται τυχαίως και όχι προνομιακά. Εξάλλου, από την δυνατότητα εγγραφής υποθήκης υπέρ απαίτησης υπό αίρεση πρέπει να διακριθεί η περίπτωση, κατά την οποία η ίδια η υποθήκη τελεί υπό αίρεση. Η διαφορά τους έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η υποθήκη υπό αναβλητική αίρεση λαμβάνει ύπαρξη όχι από την εγγραφή της, αλλά από την πλήρωση της αίρεσης, χωρίς η κτήση της να ανατρέχει στο χρόνο της εγγραφής. Βλ. Κούσουλα Χρ., ό.π., σελ. 408 και Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., 8

9 Αυτό έχει πρακτική σημασία στην τάξη της υποθήκης, η οποία διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Ζήτημα γεννάται για το αν μπορεί με υποθήκη να ασφαλιστεί μία ήδη παραγεγραμμένη απαίτηση. Για να δώσουμε απάντηση θα πρέπει να ανατρέξουμε στην διάταξη του αρθ. 272 εδ. γ ΑΚ, σύμφωνα την οποία «έγγραφη συμβατική αναγνώριση αξίωσης που έχει παραγραφεί, καθώς και η παροχή ασφάλειας είναι έγκυρες, αν έγιναν χωρίς γνώση της παραγραφής». Από την παραπάνω διάταξη, αλλά και με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ), προκύπτει ότι είναι έγκυρη η σύσταση υποθήκης για παραγεγραμμένη απαίτηση. Ωστόσο, από την χρήση του όρου «παροχή», συμπεραίνουμε ότι ο νομοθέτης στην περίπτωση αυτή επιτάσσει η υποθήκη να εγγραφεί με βάση τίτλο ιδιωτικής βούλησης. Άλλωστε, έγκυρη είναι στην εν λόγω περίπτωση όχι μόνο η εν αγνοία, αλλά πολύ περισσότερο η εν γνώσει της παραγραφής παροχή ασφάλειας. Στην περίπτωση, πάντως, που η ασφάλεια παρέχεται από τρίτον, επιβάλλεται ο προσωπικός οφειλέτης είτε να τελεί εν γνώσει της παροχής, είτε να συγκατατίθεται σ αυτήν 13. Επιπλέον, σε περίπτωση μεταβίβασης της απαίτησης, συμμεταβιβάζεται μαζί της και η υποθήκη και μάλιστα χωρίς την ανάγκη τήρησης τύπου 14. Αν, όμως, συμφωνηθεί εκχώρηση της απαίτησης χωρίς εκχώρηση και της εμπράγματης ασφάλειας, τότε η συμφωνία αυτή πρέπει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, καθώς με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ο ενυπόθηκος δανειστής παραιτείται από την υποθήκη, κατ αρθ παρ. 1 ΑΚ. Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η αυτοτελής μεταβίβαση μόνο της υποθήκης, χωρίς την απαίτηση 15. Εξάλλου, απόσβεση για οποιοδήποτε λόγο της ασφαλιζόμενης απαίτησης επιφέρει και την απόσβεση του υποθηκικού δικαιώματος, σύμφωνα με την άνω αρχή του παρεπομένου 16, χωρίς, μάλιστα, σελ Ωστόσο, εν όψει της διάταξης του αρθ. 206 ΑΚ, ουσιαστικά και η υπό αναβλητική αίρεση υποθήκη ενεργεί σαν να υπήρχε ήδη από την εγγραφή της, αφού κάθε διάθεση του ακινήτου, όσο εκκρεμεί η αίρεση, είναι αυτοδικαίως άκυρη, εφόσον ματαιώνει ή βλάπτει το αποτέλεσμα που εξαρτάται απ αυτήν. 13 Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 42. Contra ο Βαθρακοκοίλης, Αναλυτική ερμηνεία Νομολογία ΑΚ, σελ Βλ. Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ. 1258, αρ Ωστόσο, για την καταχώρηση της μεταβολής του δικαιούχου της υποθήκης στα βιβλία υποθηκών απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Βλ. όλο τον προβληματισμό σε Μάζη Παν., Εκχώρηση απαίτησης ασφαλισμένης με υποθήκη ή προσημείωση (γνωμ.), ΔΕΕ επ. 15 Βλ. Μπόσδα Δημ., Περί του δικαιώματος της υποθήκης, ΕλλΔνη Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., σελ

10 να απαιτείται σχετική προηγούμενη εξάλειψη της υποθήκης από τα οικεία βιβλία. B. Τίτλος προς εγγραφή υποθήκης Τίτλος είναι ο νομικός λόγος 17 που χορηγεί στον δανειστή δικαίωμα να εγγράψει υποθήκη σε ακίνητο του οφειλέτη του. Το γεγονός και μόνο ότι ένα πρόσωπο (δανειστής) έχει κατά άλλου προσώπου απαίτηση χρηματική δεν καθιστά αυτομάτως τον δανειστή δικαιούχο του δικαιώματος κτήσεως (εγγραφής) υποθήκης. Για να καταστεί ο δανειστής δικαιούχος τέτοιου δικαιώματος πρέπει να έχει τίτλο 18. Αν αποκτήσει, εξοπλίζεται με ενοχική αξίωση κατά του κυρίου του ακινήτου, ο οποίος υποχρεούται να υπομείνει την εγγραφή υποθήκης επί του ακινήτου του καθώς και κάθε άλλη επιβοηθητική πράξη. Ο τίτλος παρέχεται είτε αμέσως από το νόμο, είτε με δικαστική απόφαση, είτε με βάση την ιδιωτική βούληση (στα πλαίσια της αυτονομίας της βουλήσεως και της συνακόλουθης αυτόνομης οικονομικής δραστηριότητας), πρέπει δε να είναι έγκυρος 19 και να υπάρχει το αργότερο κατά τον χρόνο εγγραφής της υποθήκης 20. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις (νόμος και δικαστική απόφαση) γίνεται λόγος για τίτλο γενικό, που δίνει, δηλαδή, δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί παντός ακινήτου του οφειλέτη 21. Αντίθετα, ο με βάση την ιδιωτική βούληση τίτλος είναι ειδικός, καθώς αναφέρεται μόνο σε συγκεκριμένα ακίνητα επί των οποίων μπορεί να συσταθεί υποθήκη 22. Είναι, πάντως, δυνατόν μετά από αίτηση του υπόχρεου, και στις περιπτώσεις που υπάρχει τίτλος νόμιμος ή από δικαστική απόφαση, το Μονομελές Πρωτοδικείο να διατάξει τον περιορισμό της υποθήκης σε ορισμένο ή ορισμένα μόνο ακίνητα της περιουσίας του οφειλέτη, και δη σ αυτά που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή. 17 Νομική αιτία, πάντως, δεν αποτελεί ο τίτλος, αλλά η ασφαλιζόμενη απαίτηση. 18 Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ Η ακυρότητα του τίτλου επιφέρει και την ακυρότητα της εγγραφής υποθήκης. Βλ. ΑΠ 1155/04 και ΑΠ 879/ Η μετά την εγγραφή υποθήκης απόκτηση τίτλου δεν εγκυροποιεί την υποθήκη, η οποία πρέπει να γραφεί εκ νέου. 21 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, π.χ. αρθ περ. 7 ΑΚ. Η εγγραφή της υποθήκης, πάντως, γίνεται μόνο για ορισμένη ποσότητα και σε ορισμένα ακίνητα. 22 Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 43 και Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ

11 Ο Αστικός Κώδικας στο αρθ προσδιορίζει περιοριστικά 23 τόσο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν τίτλο από τον ίδιο τον νόμο για απόκτηση υποθήκης, όσο και τις ασφαλιζόμενες απαιτήσεις. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, πολλές φορές, οι δανειστές στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τίτλο, προκειμένου να εξοπλίσουν με υποθήκη την απαίτησή τους, καθώς και ότι οι εν λόγω απαιτήσεις των δανειστών αξίζει να εξοπλιστούν δραστικότερα με υποθήκη, η οποία μπορεί να εγγραφεί ανεξάρτητα ή και ενάντια στη θέληση του οφειλέτη. Οι περιπτώσεις που το αρθ ΑΚ προβλέπει είναι: 1) το δημόσιο στα ακίνητα των οφειλετών του για απαιτήσεις από καθυστερούμενους φόρους, 2) το δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, τα θρησκευτικά ή τα κοινής ωφέλειας ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα ακίνητα των διαχειριστών ή των εγγυητών τους για τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τη διαχείριση, 3) εκείνοι που τελούν υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία στα ακίνητα των γονέων ή του επιτρόπου για την περιουσία τους που αυτοί διαχειρίζονται και για τις απαιτήσεις τους από αυτή τη διαχείριση, 4) ο κάθε σύζυγος για την απαίτησή του από την επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου κατά το αρθ ΑΚ, 5) οι κληροδόχοι στα ακίνητα της κληρονομίας για τις απαιτήσεις τους, 6) οι κληρονόμοι στα ακίνητα της κληρονομίας για τις απαιτήσεις προς εξίσωση των μερίδων τους ή λόγω νομικών ελαττωμάτων των αντικειμένων της κληρονομίας που τους έλαχαν, 7) ο ενυπόθηκος δανειστής στο ενυπόθηκο ακίνητο για τους καθυστερούμενους τόκους της απαίτησης και για την δαπάνη της εγγραφής της υποθήκης ή τη δικαστική δαπάνη, εφόσον το ενυπόθηκο ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε σε άλλον. Είναι, πάντως, δυνατόν ο τίτλος εκ του νόμου να συρρέει και με άλλο είδος τίτλου. Ο οικείος δανειστής μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον τίτλο θέλει, αλλά και όλους συγχρόνως. Ωστόσο, γίνεται δεκτό ότι το αρθ ΑΚ αποτελεί εξαιρετικό δίκαιο με αποτέλεσμα να μην χωρεί η αναλογική εφαρμογή του. Πάντως, μεταξύ των περιπτώσεων που προβλέπει δεν υπάρχει προτεραιότητα, η οποία κρίνεται κατά τα γενικώς ισχύοντα (1268 και 1272 ΑΚ) Αν και δεν προκύπτει ευθέως από το κείμενο του νόμου. Βλ. Βαβούσκου Κων., ό.π., σελ. 408 και Μπάστα Διον., ό.π., ΑρχΝ Βλ. Παπαδόπουλου Κων., ό.π., σελ

12 Από την άλλη πλευρά και με βάση την εύνοια που επιφυλάσσει το δίκαιο σε όποιους, κινούμενοι δικαστικά, πέτυχαν την έκδοση απόφασης εις βάρος του οφειλέτη τους, το αρθ ΑΚ προβλέπει ότι τίτλο προς απόκτηση υποθήκης αποτελούν και οι αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών, διοικητικών ή και άλλων ειδικών δικαστηρίων καθώς και οι εκτελεστές αποφάσεις διαιτητών και αλλοδαπών δικαστηρίων, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρέπει, πρώτον, αυτές να είναι τελεσίδικες 25 και, δεύτερον, να επιδικάζουν κάποια παροχή χρηματική ή τουλάχιστον αποτιμητή σε χρήμα 26. Ωστόσο, εάν η τελεσίδικη δικαστική απόφαση εξαφανιστεί μετά από άσκηση και ευδοκίμηση αναίρεσης, τότε καθίσταται άκυρη και η εγγραφείσα βάσει αυτής υποθήκη, κατ αρθ αρ. 3 ΑΚ. Κατά τα λοιπά, η τελεσίδικη καταψηφιστική απόφαση αποτελεί αυτοδικαίως τίτλο προς απόκτηση υποθήκης, χωρίς άλλη προϋπόθεση και χωρίς να χρειάζεται να περιέχει ειδική διάταξη στο διατακτικό της 27. Επίσης, τίτλο αποτελεί και η διαταγή πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου, μετά την τελεσίδικη απόρριψη της κατ αυτής ασκηθείσας ανακοπής ή μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του ένδικου αυτού βοηθήματος (αρθ. 29 ΕισΝΚΠολΔ) 28. Δεν αποτελούν, αντίθετα, τίτλο για εγγραφή υποθήκης τα πρακτικά δικαστηρίων, οι δικαστικές εκθέσεις που περιέχουν δικαστική ομολογία ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων, τα εκτελεστά συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι πράξεις που αναγνωρίζονται από το νόμο ως 25 Η προϋπόθεση αυτή αφορά μόνο τις αποφάσεις εγχώριων δικαστηρίων, καθώς οι αλλοδαπές και οι διαιτητικές αποφάσεις αρκεί να είναι εκτελεστές και να έχει κηρυχθεί η εκτελεστότητά τους και στην Ελλάδα, κατά την προσήκουσα διαδικασία. Βλ. γι αυτές ΑΠ 109/01 ΧρΙΔ και ΕφΑθ 7941/00 ΕλλΔνη Να είναι δηλαδή καταψηφιστικές και όχι αναγνωριστικές ή διαπλαστικές. Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι οι αποφάσεις που καταδικάζουν σε δήλωση βουλήσεως για σύσταση υποθήκης δεν αποτελούν τίτλο κατ αρθ ΑΚ, αλλά κατ αρθ ΑΚ, καθώς με την τελεσιδικία τους θεωρείται γενομένη η σχετική περί παραχώρησης υποθήκης δήλωση βουλήσεως του οφειλέτη. Βλ. Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ. 1263, αρ. 2, Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ. 140, Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 48 και Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ Στην πράξη, πάντως, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις εφαρμογής του αρθ. 949 ΚΠολΔ, καθώς οι περισσότεροι καταφεύγουν στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. 27 Αποτελεί, δηλαδή, η σχετική δυνατότητα παρεπόμενη αντανακλαστική συνέπεια της τελεσίδικης καταψηφιστικής απόφασης, την οποία όμως τα μέρη μπορούν να αποκλείσουν με ειδική τους συμφωνία. Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., σελ. 241 και Καυκά Κων., Η δικαστική απόφασις ως τίτλος προς απόκτησιν υποθήκης, ΝοΒ επ. 28 Μάλιστα, απαιτείται η μη άσκηση και της δεύτερης, κατ αρθ. 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, ανακοπής ή η τελεσίδικη απόρριψή της. ΟλΑΠ 6/96 ΕλλΔνη , ΑΠ 811/02 ΕλλΔνη = ΕΕΝ = ΝοΒ , ΑΠ 28/00 ΧρΙΔ και Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 55 και

13 εκτελεστοί τίτλοι καθώς και οι αποφάσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας 29 και των ασφαλιστικών μέτρων 30. Από πρακτική πλευρά, πάντως, η σημασία της διάταξης του αρθ ΑΚ δεν φαίνεται και τόσο μεγάλη. Συγκεκριμένα, ο δανειστής που θα εφοδιαστεί με τελεσίδικη καταψηφιστική απόφαση, κατά κανόνα θα ξεκινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη του, προκειμένου να ικανοποιήσει την αξίωσή του. Σε εγγραφή υποθήκης θα περιοριστεί, μόνο εάν κρίνει σκόπιμο ότι δεν πρέπει να αρχίσει την άνω διαδικασία. Τίτλος προς εγγραφή υποθήκης μπορεί να παρασχεθεί και με βάση την ίδια την ιδιωτική βούληση του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, ο τελευταίος δύναται να παραχωρήσει στον δανειστή δικαίωμα προς εγγραφή υποθήκης με δικαιοπραξία, η οποία είναι αιτιώδης, μονομερής 31, εμπράγματη, τυπική 32 και ανέκκλητη 33. Δεν αποκλείεται, όμως, και η παραχώρηση του σχετικού δικαιώματος μετά από σύμβαση ή ακόμα και με δικαιοπραξία αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η δικαιοπραξία πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου για να είναι έγκυρη 34. Κατ αρθ ΑΚ, στην σχετική δικαιοπραξία με την οποία δίδεται το δικαίωμα στον δανειστή να εγγράψει υποθήκη πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία τόσο του προσώπου (οφειλέτη ή τρίτου) που παραχωρεί υποθήκη όσο και του προσώπου προς εξασφάλιση της απαίτησης του οποίου εγγράφεται αυτή. Απαραίτητη, επίσης, είναι η περιγραφή του ακινήτου που θα επιβαρυνθεί με υποθήκη, καθώς ο σχετικός τίτλος είναι ειδικός, όπως και η αναφορά των στοιχείων της ασφαλιζόμενης απαίτησης. Το ποσό για το οποίο εγγράφεται υποθήκη δεν είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται στην δικαιοπραξία. Αρκεί να οριστεί κατά την εγγραφή της υποθήκης, οπότε και θα πρέπει να 29 Βλ. Τούση Ανδρ., ό.π., παρ. 964 σημ Βλ. Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ. 626 και ΕφΠειρ 297/52 ΕΕΝ Με απόφαση ασφαλιστικών μπορεί να γίνεται επιδίκαση χρηματικής παροχής. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο προσωρινή και όχι οριστική. Η δε σχετική απόφαση, αν και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, δεν δύναται να αποκτήσει δύναμη τελεσίδικης απόφασης, όπως την εννοεί το αρθ ΑΚ. 31 Η διάταξη του αρθ ΑΚ αποτελεί εξαίρεση του κανόνα του αρθ. 361 ΑΚ. 32 Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ Βλ. Βαβούσκου Κων., ό.π., σελ. 412 και Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 76επ. 34 Εξαιτίας, όμως, των δαπανών που απαιτούνται, συνήθως οι ενδιαφερόμενοι καταφεύγουν στην «συναινετική» προσημείωση. Επιπλέον, αν και ο νόμος δεν προβλέπει ρητά ως τρόπο παραχώρησης υποθήκης την διαθήκη, γίνεται δεκτή η άποψη αυτή, αρκεί η διαθήκη να είναι δημόσια. Βλ. Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ. 628 και Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ

14 έχουν διευκρινιστεί όλες οι αμφιβολίες σχετικά με τα άνω στοιχεία (1329 αρ. 1 ΑΚ) 35. Εξάλλου, κατά την εγγραφή υποθήκης βάσει τίτλου από ιδιωτική βούληση (αλλά και στις δύο άλλες περιπτώσεις) πρέπει το ακίνητο να ανήκει στον προσωπικό οφειλέτη ή στον τρίτο που παραχωρεί υποθήκη υπέρ του τελευταίου 36. Η μεταγενέστερη επίκτηση κυριότητας δεν θεραπεύει την ακυρότητα της εγγραφής υποθήκης, που επέρχεται στην περίπτωση αυτή ως συνέπεια της έλλειψης κυριότητας. Επιπλέον, εκτός από την εγγραφή και η σχετική δικαιοπραξία (όταν η εγγραφή στηρίζεται στην ιδιωτική βούληση) στερείται εννόμων συνεπειών, καθιστάμενη απολύτως άκυρη 37. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εάν η κυριότητα του παραχωρούντος περιορίζεται από εμπράγματα βάρη ή τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία, οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για την αποκτώμενη επί του ακινήτου υποθήκη. Μάλιστα, από την κοινοποίηση τυχόν κατάσχεσης του ακινήτου στον οφειλέτη, εγγραφή υποθήκης δεν δύναται να συσταθεί δυνάμει ιδιωτικής βούλησης, διότι ο κύριος του ακινήτου στερείται πλέον την εξουσία προς διάθεσή του 38. Αντίθετα, ο δικαστικός ή ο νόμιμος τίτλος μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια εγγραφή Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθως στις περιπτώσεις του νόμιμου τίτλου, όπου από τη φύση των πραγμάτων δεν περιέχεται προσδιορισμός του ασφαλιζόμενου ποσού. Οπότε τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη του αρθ εδ. β ΑΚ και αυτός που ζητά την εγγραφή της υποθήκης πρέπει να προσδιορίσει το ύψος της απαίτησης κατά προσέγγιση και κατά εύλογη κρίση. Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ και Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ ΑΚ, αρ Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις του κύρους κάθε δικαιοπραξίας, δηλαδή η ικανότητα για δικαιοπραξία και η εξουσία διαθέσεως. Βλ. Μπόσδα Δημ., ό.π., ΕλλΔνη και Βλ. αρθ ΑΚ, ΕφΛαρ 721/80 ΕλλΔνη , ΕφΠατ 599/73 ΝοΒ καθώς και Τούση Ανδρ., ό.π., παρ. 254 fin, Κούσουλα Χρ., ό.π., σελ. 407 και Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ ΑΚ, αρ. 6. Υποστηρίζεται, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη, κατά την οποία η παραχώρηση υποθήκης από μη κύριο μπορεί να ισχυροποιηθεί με μεταγενέστερη έγκριση από τον αληθινό κύριο του ακινήτου ή ακόμη και με την απόκτηση κυριότητας από το πρόσωπο που παραχώρησε την υποθήκη, κατ εφαρμογή των αρθ. 238 και 239 ΑΚ. Κάτι τέτοιο αποτελεί και μέτρο επιείκειας για τους καλόπιστους. Βλ. για την άποψη αυτή Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 52. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι η διάταξη του αρθ. 239 ΑΚ εισάγεται με την επιφύλαξη άλλης ειδικότερης ρύθμισης («εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά»), όπως εν προκειμένω αυτής του αρθ ΑΚ. Βλ. Γαζή Ανδρ., ό.π., σελ Με τον όρο διάθεση εννοούμε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, με την οποία μεταβιβάζεται, επιβαρύνεται, τροποποιείται ή καταλύεται κάποιο περιουσιακό δικαίωμα, Βλ. Γαζή Ανδρ., ό.π., σελ. 2 και Ευαγγελίδου Τσικρικά Φούλη, Εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης ηρτημένης της αιρέσεως, σελ Βλ. Τούση Ανδρ., ό.π., παρ Πάντως, και στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή της υποθήκης στα οικεία βιβλία δεν έχει έννομα αποτελέσματα ως προς εκείνον που επέβαλε την κατάσχεση και τους δανειστές που αναγγέλθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. Βλ. ΑΠ 145/04 ΕλλΔνη , ΑΠ 629/02 ΝοΒ και ΕφΘεσ 1762/03 Αρμ

15 Περαιτέρω, το αρθ ΑΚ ορίζει τις συνέπειες που υφίσταται όποιος (οφειλέτης ή τρίτος) παραχωρεί υποθήκη σε ακίνητο, ενώ γνωρίζει ότι αυτό είναι ξένο ή ενώ αποσιωπά τους περιορισμούς και τα βάρη της κυριότητάς του. Προβλέπει, συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο ότι αυτός ο παραχωρών υποθήκη οφείλει να εξοφλήσει αμέσως το χρέος του, αν δεν μπορεί να παραχωρήσει άλλη ανάλογη υποθήκη. Περαιτέρω δε ευθύνη του δεν αποκλείεται. Γ. Ακίνητο Η σύσταση υποθήκης είναι δυνατή μόνο σε ακίνητα και κατ εξαίρεση σε κινητά, όταν ο νόμος παρέχει, ειδικά, τέτοια δυνατότητα. Το ακίνητο πρέπει να είναι ξένο προς τον δανειστή της απαίτησης και μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να ανήκει είτε στον ίδιο τον οφειλέτη προσωπικά είτε σε κάποιον τρίτο 40. Κατ αρθ ΑΚ, εξάλλου, το ακίνητο πρέπει να είναι δεκτικό εκποίησης, δηλαδή να είναι ιδιωτικό ή να ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου 41. Αντίθετα, ανεπίδεκτα εκποίησης και, κατά συνέπεια, υποθήκης είναι τα εκτός συναλλαγής, κατ αρθ. 966 ΑΚ, ακίνητα 42. Εξάλλου, αντικείμενο υποθήκης μπορεί να αποτελέσει και ακίνητο του οποίου ο κύριος - ενυπόθηκος οφειλέτης έχει μόνο μετακλητή, περιορισμένη ή και ψιλή κυριότητα 43. Εάν η κυριότητα επί του ακινήτου είναι μετακλητή, τότε και το δικαίωμα της υποθήκης είναι μετακλητό, υφίσταται δε για όσο διάστημα υφίσταται και η κυριότητα. Σε περίπτωση δε πλειστηριασμού, ο υπερθεματιστής αποκτά μετακλητή μόνο κυριότητα. Εάν, αντίθετα, η κυριότητα τελεί υπό διαλυτική αίρεση και αυτή ματαιωθεί, τότε πλέον ο υπερθεματιστής αποκτά πλήρη κυριότητα. Από την άλλη πλευρά, όταν η επί του ακινήτου κυριότητα είναι περιορισμένη ή ψιλή, τότε το εμπράγματο βάρος (επικαρπία ή δουλεία) προηγείται της υποθήκης, εκτός εάν στο μεταξύ αυτό αρθεί, οπότε σε περίπτωση πλειστηριασμού ο υπερθεματιστής θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα. 40 Μόνο όταν η υποθήκη παρέχεται με βάση την ιδιωτική βούληση. 41 Βλ. γι αυτήν Κούσουλα Χρ., ό.π., σελ Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ. 202επ. και Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ ΑΚ, αρ Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ

16 Αντικείμενο υποθήκης μπορεί να είναι και ιδανικό μέρος ακινήτου 44. Μάλιστα, σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, κάθε ένας από τους ιδανικούς κυρίους μπορεί να επιβαρύνει με ξεχωριστή υποθήκη το μερίδιό του. Στην περίπτωση, όμως, αυτή, απαιτείται τίτλος με βάση την ιδιωτική βούληση, μετά από σχετική συμφωνία δανειστή και οφειλέτη. Αν ακολουθήσει εξώδικη διανομή του ακινήτου, η υποθήκη εξακολουθεί να βαρύνει την αρχική ιδανική μερίδα σύμφωνα με την αρχή του αδιαιρέτου. Υποθήκη μπορεί, μάλιστα, να συσταθεί με οποιοδήποτε τίτλο και σε διακριτό μέρος ακινήτου 45, αρκεί κατά την εγγραφή της να γίνεται η σχετική διευκρίνιση. Υποθήκη δύναται, επίσης, να εγγραφεί και σε οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται και στα κοινά μέρη που αναλογούν σε αυτές. Μάλιστα, για το έγκυρο αυτής, αρκεί κατά τον χρόνο της εγγραφής της, να έχει μεταγραφεί η σχετική πράξη σύστασης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχει ήδη ανεγερθεί αυτή. Υποθήκη, ακόμη, μπορεί να έχουμε και σε περισσότερα ακίνητα του ίδιου ή διαφορετικού κυρίου για την εξασφάλιση, πάντα, της ίδιας απαίτησης. Αυτό συμβαίνει για να εξασφαλιστεί πληρέστερα ο δανειστής, είτε όταν η αξία του κάθε ακινήτου είναι μικρή, είτε όταν λόγω της σειράς ή της τάξης που καταλαμβάνει η υποθήκη προβάλλει αμφίβολη η πλήρης ικανοποίηση του δανειστή. Στην εν λόγω περίπτωση γίνεται λόγος για πολλαπλή (ή ενιαία) υποθήκη, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ύπαρξη μιας ασφαλιζόμενης απαίτησης, αλλά τόσων υποθηκών, όσα είναι και τα βεβαρυμένα ακίνητα. Κάθε μία από τις υποθήκες αυτές είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής σε σχέση με τις άλλες. Μάλιστα, σύμφωνα με την αρχή του αδιαιρέτου (1281 ΑΚ), τυχόν μερική εξόφληση της απαίτησης του δανειστή δεν επιφέρει και την απόσβεση κάποιων από τις υποθήκες. Αυτές εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης του δανειστή, ο οποίος, πάντως, είναι ελεύθερος να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση σε οποιοδήποτε από τα περισσότερα ακίνητα επιθυμεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η πλήρης εξόφληση της απαίτησης επιφέρει απόσβεση και όλων των υποθηκών Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από το αρθ. 793 ΑΚ. 45 Βλ. όλη την προβληματική για την δυνατότητα αυτή στον Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ ΑΚ, αρ Βλ. ΕφΑθ 7311/80 ΝοΒ και Κρητικό σε Σταθ./Γεωργ., υπό αρθ ΑΚ, αρ

17 Πρέπει δε, σ αυτό το σημείο, να επισημανθεί ότι η υποθήκη καταλαμβάνει ολόκληρο το ακίνητο, όπως αυτό περιγράφεται κατά τον χρόνο της εγγραφής της. Τυχόν μάλιστα κατατμήσεις του ακινήτου δεν επιδρούν στην ήδη συσταθείσα υποθήκη, που εξακολουθεί να το βαρύνει ολόκληρο. Ωστόσο, σε περίπτωση διαίρεσης, αυτή θα μετατραπεί σε τόσες υποθήκες όσα είναι και τα επιμέρους ακίνητα που προήλθαν από την διαίρεση του αρχικού ακινήτου. Αποτελεί δε η μετατροπή αυτή των υποθηκών μια άλλη εκδήλωση της αρχής του αδιαιρέτου (1281 ΑΚ) 47. Εξάλλου, σύμφωνα με το αρθ ΑΚ, η υποθήκη επεκτείνεται και στα συστατικά και παραρτήματα του ακινήτου 48, είτε αυτά υπήρχαν κατά την εγγραφή της, είτε προέκυψαν μετά και παρά το γεγονός ότι αυτά τυγχάνουν κινητά. Εξακολουθεί, μάλιστα, να τα βαρύνει και όταν αυτά αποχωριστούν από το ακίνητο, καθώς ο νόμος τα αντιμετωπίζει ως μια οικονομική ενότητα μαζί του. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό έχουμε όταν τα παραρτήματα ή τα συστατικά του ακινήτου μεταβιβαστούν σε κάποιον τρίτο (καλόπιστο ή μη), οπότε, κατ αρθ ΑΚ, η υποθηκική υπεγγυότητα παύει ως προς αυτά. V. Τυπική προϋπόθεση: εγγραφή της υποθήκης Με τον όρο εγγραφή εννοούμε την καταχώρηση της υποθήκης στο ειδικό βιβλίο υποθηκών που τηρείται στο Υποθηκοφυλάκειο της περιφέρειας, όπου κείται το ακίνητο. Σύμφωνα με την διάταξη του αρθ ΑΚ, η υποθήκη αρχίζει να υπάρχει με και από τότε που θα λάβει χώρα μία καθ όλα έγκυρη εγγραφή 49. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλει τόσο η αρχή της δημοσιότητας, που διέπει το εμπράγματο δίκαιο, όσο και η αρχή της προστασίας των τρίτων, που αποτελεί γνώμονα για τις ρυθμίσεις που εισάγει κάθε νομοθέτης. Με την εγγραφή, δηλαδή, καθίσταται δημόσια γνωστή η σύσταση υποθήκης και έτσι ικανοποιείται το αίτημα της τυπικής δημοσιότητας. Αποτελεί, με άλλα λόγια, η εγγραφή όρο του ενεργού της εμπράγματης δικαιοπραξίας, με την οποία 47 Βλ. για την αρχή αυτή Τούση Ανδρ., ό.π., παρ. 268 και Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ. 236, ΑΠ 811/02 ΕΕΝ , ΑΠ 97/95 ΔΕΕ , ΑΠ 698/94 ΕλλΔνη και ΕφΘεσ 1902/05 Αρμ Βλ. Τούση Ανδρ., ό.π., παρ. 261 και Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ Για το ποια είναι η όλη διαδικασία της εγγραφής βλ. ΜΠΚατ 487/03 Αρμ

18 συστήθηκε η υποθήκη και όχι στοιχείο του πραγματικού αυτής 50. Οποιαδήποτε συμφωνία των μερών με την οποία παραπέμπεται σε άλλο χρονικό σημείο (προγενέστερο ή μεταγενέστερο της εγγραφής) η έναρξη ισχύος της υποθήκης είναι άκυρη 51. Εξαίρεση εισάγεται όταν η υποθήκη εγγράφεται υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή, η εμπράγματη ασφάλεια αποκτάται από την πλήρωση της αίρεσης ή την πάροδο της προθεσμίας. Η ενέργειά της, ωστόσο, ουσιαστικά ανατρέχει στον χρόνο της εγγραφής της, κατ αρθ. 206 ΑΚ, καθώς κάθε διάθεση που μεσολάβησε μεταξύ της εγγραφής της υποθήκης και της πλήρωσης της αίρεσης είναι αυτοδικαίως άκυρη. Την εγγραφή της υποθήκης δικαιούνται να ζητήσουν τα πρόσωπα που ορίζονται στο αρθ ΑΚ, αλλά και γενικότερα όποιος έχει έννομο συμφέρον (1302 ΑΚ) 52. Μπορεί, δηλαδή, να την ζητήσει τόσο ο δανειστής της απαίτησης, όσο και ο οφειλέτης. Πέρα από αυτούς, όμως, γίνεται δεκτό ότι αίτηση μπορεί να υποβάλλει και ο τρίτος στον οποίο ανήκει κατά κυριότητα το υπό επιβάρυνση ακίνητο, αλλά και ο συμβολαιογράφος που συνέταξε το έγγραφο για την παραχώρηση της υποθήκης βάσει ιδιωτικής βούλησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγγραφή υπάρχει περίπτωση να πάσχει από ορισμένα ελαττώματα, τα οποία επιφέρουν και την ακυρότητά της. Έτσι, εάν στην εγγραφή δεν προσδιορίζεται επακριβώς το ακίνητο, κατ είδος, θέση και όρια, ή το ποσό και η απαίτηση 53 για τα οποία γίνεται αυτή, τότε επέρχεται ακυρότητά της. Το ίδιο συμβαίνει και εάν προκύπτει αμφιβολία ως προς τα πρόσωπα του δανειστή και του οφειλέτη. Η συνέπεια αυτή της ακυρότητας επιβάλλεται, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα παραβιαζόταν η αρχή της ειδικότητας, σύμφωνα με την οποία, για να παραγάγει ενέργεια μία εμπράγματη δικαιοπραξία απαιτείται να αφορά αυτή συγκεκριμένο πράγμα. Εξάλλου, ταυτόχρονα θα πλήττονταν και η αρχή της (τυπικής) δημοσιότητας, 50 Βλ. Κούσουλα Χρ., ό.π., σελ. 408 και Γεωργιάδη Απ., ό.π., σελ Εξάλλου, όρος του ενεργού μιας εμπράγματης δικαιοπραξίας είναι το γεγονός που πρέπει να συντρέξει μετά την κατάρτισή της για να παράγει αυτή ενέργεια. 51 Η διάταξη του αρθ ΑΚ είναι αναγκαστικού δικαίου. Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 82 και Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ Βλ. Παπαδόπουλου Κων., ό.π., σελ Μόνο αν προκύπτει με σαφήνεια το υποθηκικό βάρος του αντικειμένου της υποθήκης καθίσταται εμφανής η έκταση της κτηματικής πίστης του υποθηκικού οφειλέτη και προστατεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών. Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 41. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται αναφορικά με τον νόμιμο τίτλο απ το αρθ εδ. β ΑΚ και αναφορικά με τους λοιπούς τίτλους απ το αρθ εδ. α ΑΚ. 18

19 κατά την οποία οι εμπράγματες σχέσεις επί συγκεκριμένου πράγματος πρέπει να είναι εξωτερικά αντιληπτές από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο 54. Εξάλλου, εγγραφή υποθήκης για ποσό μεγαλύτερο από την απαίτηση είναι ανίσχυρη για το υπερβάλλον, ενώ εάν αυτή εγγραφεί για ποσό μικρότερο, θα ισχύσει γι αυτό. Στην πρώτη περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει τη μείωση του ποσού στο μέτρο που αρμόζει (1269 εδ. γ ΑΚ), ενώ στη δεύτερη ο δανειστής μπορεί με βάση τον ίδιο τίτλο να ζητήσει εγγραφή νέας υποθήκης για το μη καλυπτόμενο επιπλέον ποσό της απαίτησης. Η υποθήκη, πάντως, και στην τελευταία αυτή περίπτωση ασφαλίζει την απαίτηση ολόκληρη, με την έννοια ότι η τυχόν καταβολή στον ενυπόθηκο δανειστή του ποσού της εγγραφής δεν επιφέρει απόσβεση της υποθήκης, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει, εφόσον παραμένει ανεξόφλητο οποιοδήποτε μέρος της απαίτησης. Ωστόσο, αν το ακίνητο εκπλειστηριαστεί αναγκαστικά, ο ενυπόθηκος δανειστής θα ικανοποιηθεί προνομιακά μόνο μέχρι το ποσό που έχει εγγραφεί στο βιβλίο υποθηκών 55. Πάντως, σε ενδεχόμενη άρνηση του Υποθηκοφύλακα να εγγράψει και να καταχωρήσει την υποθήκη στα βιβλία, ο αιτών έχει το εκ του αρθ. 791 ΚΠολΔ δικαίωμα να προσφύγει με αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο, ούτως ώστε, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις να διαταχθεί ο Υποθηκοφύλακας να κάνει δεκτή την επίμαχη αίτηση. Πέρα από την έναρξη ισχύος της υποθήκης, άλλη βασική συνέπεια που επιφέρει η εγγραφή της στο οικείο βιβλίο είναι και η διακοπή της παραγραφής της ασφαλιζόμενης απαίτησης (1273 ΑΚ) 56. Εάν, όμως, η εγγραφή εξαλειφθεί για οποιοδήποτε λόγο, η παραγραφή θεωρείται ότι δεν διακόπηκε. VI. Υποθηκική τάξη, εναλλαγή αυτής και επιφύλαξη Η εγγραφή και η καταχώρηση της υποθήκης δεν αφαιρεί από τον κύριο το δικαίωμα να παραχωρήσει και σε άλλον υποθήκη στο ίδιο ακίνητο. Εξάλλου, τυχόν ολική ή μερική διάθεση του ενυπόθηκου ακινήτου επ ουδενί δεν βλάπτει την εγγεγραμμένη επ αυτού υποθήκη 57. Μπορεί, ωστόσο, κατ 54 Βλ. Τούση Ανδρ., ό.π., παρ ΕφΠειρ 134/01 ΠειρΝ Καθώς η εγγραφή υποθήκης θεωρείται κατά κάποιον τρόπο ως δικαστική άσκηση της ασφαλιζόμενης απαίτησης. Βλ. Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ

20 αρθ εδ. β ΑΚ, να συμφωνηθεί το αντίθετο. Η σχετική συμφωνία, όμως, ισχύει μόνο για τη σύσταση υποθήκης με ιδιωτική βούληση και εφόσον εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών. Εάν δεν εγγραφεί σ αυτά αναπτύσσει μόνο ενοχική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η υποθήκη με την εγγραφή της στα οικεία βιβλία αποκτά ορισμένη τάξη. Η τάξη αυτή δεν αποτελεί δικαίωμα ξεχωριστό από το δικαίωμα της υποθήκης, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής μεταβίβασή του 58. Αντίθετα, ως υποθηκική τάξη νοείται η ιδιότητα της υποθήκης να προηγείται των επόμενων και να έπεται των προηγούμενων, κατά τον χρόνο εγγραφής της, υποθηκών επί του ίδιου ακινήτου 59. Σύμφωνα με το αρθ ΑΚ, το οποίο ουσιαστικά εκφράζει την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η μέρα της εγγραφής της υποθήκης (και όχι αυτή της συστάσεως) είναι αυτή που καθορίζει την υποθηκική τάξη. Άλλα κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη. Άλλωστε, οι υποθήκες που εγγράφηκαν την ίδια ημέρα έχουν την ίδια τάξη, ανεξάρτητα από το ποια εγγράφηκε πρώτη και ποια δεύτερη και ανεξάρτητα από την χρονολογία του τίτλου, με βάση τον οποίο εγγράφησαν. Μάλιστα, εάν την ίδια ημέρα παρουσιαστεί μεγάλη συρροή υποθηκών για το ίδιο ακίνητο και ο υποθηκοφύλακας αδυνατεί να τις καταχωρήσει όλες στο βιβλίο την ίδια μέρα, οφείλει να συντάξει έκθεση για όσες δεν καταχωρίστηκαν και με βάση αυτήν να τις σημειώσει κατά την σειρά προσαγωγής τους 60. Επιπλέον, στο αρθ. 997 παρ. 4 ΚΠολΔ, ορίζεται ότι αν συμπέσει την ίδια ημέρα εγγραφή κατάσχεσης ή μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης στο ίδιο ακίνητο προτιμάται εκείνη που καταχωρίστηκε νωρίτερα, έστω και κατ ελάχιστο χρόνο. Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ανάλογα με την τάξη της υποθήκης που έχει εγγράψει κάθε δανειστής, αυτός, σύμφωνα πάντα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, προηγείται ή έπεται των λοιπών ενυπόθηκων δανειστών, κατ αρθ ΑΚ. Ενώ, από την άλλη, το αρθ ΑΚ προβλέπει ότι δανειστές των οποίων οι υποθήκες γράφηκαν την ίδια ημέρα ικανοποιούνται σύμμετρα. 58 Η υποθηκική τάξη μεταβιβάζεται μόνο μαζί με την απαίτηση που ασφαλίζει. 59 Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., σελ. 84 και Μπόσδα Δημ., ό.π., ΕλλΔνη Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ. 249 και Παπαδόπουλου Κων., ό.π., σελ

21 Εξαίρεση στον άνω κανόνα εισάγεται με τον α.ν. 612/1968, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει εναλλαγή των υποθηκικών τάξεων 61. Συγκεκριμένα, κατ αυτόν, επιτρέπεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δύο ή περισσότεροι δανειστές που έχουν εγγεγραμένες υποθήκες διαφορετικών τάξεων στο ίδιο ακίνητο να συμφωνήσουν την εναλλαγή τους. Η συμφωνία τους δε αυτή πρέπει οπωσδήποτε να καταχωριστεί στα βιβλία υποθηκών, προς γνώση και προστασία των τρίτων 62. Ασκώντας κριτική στην εν λόγω ρύθμιση, μπορούμε να πούμε ότι, αν και δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Αστικό Κώδικα, εντούτοις, μια τέτοια δυνατότητα φαίνεται να συμβαδίζει με τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα οι σύγχρονες συναλλαγές και τις ανάγκες των συναλλασσομένων. Ζήτημα, ωστόσο, δημιουργείται για το αν η εναλλαγή αυτή μπορεί να γίνει και μεταξύ υποθηκών που δεν είναι διαδοχικές. Όταν στην εναλλαγή συναινούν οι ενδιάμεσοι δανειστές, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντίθετα, αυτό προκύπτει όταν απουσιάζει η συναίνεσή τους αυτή. Για το εν λόγω θέμα έχουν υποστηριχθεί και οι δύο απόψεις 63. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του οφειλέτη κυρίου του βεβαρυμένου ακινήτου, εκτός εάν θίγονται τα συμφέροντά του. Εάν τελικά επέλθει εναλλαγή των τάξεων, η σειρά των υποθηκών που θα προκύψει μετά την εναλλαγή αυτή είναι οριστική και πλήρης, όταν και οι υποθήκες είναι ισόποσες μεταξύ τους 64. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις είναι δυνατόν ο δανειστής που έχει τίτλο για εγγραφή υποθήκης να δεχθεί η υποθήκη που θα εγγραφεί να λάβει τάξη ασθενέστερη από αυτή που κανονικά δικαιούται να λάβει. Ο Αστικός Κώδικας, όπως και για την εναλλαγή, δεν περιέχει κάποια σχετική ρύθμιση. Η κρατούσα άποψη 65 αρνείται το παραδεκτό μιας τέτοιας δυνατότητας, βασιζόμενη κυρίως στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η οποία με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται. Ωστόσο, δεν λείπει και η αντίθετη άποψη 66, που προτάσσει την ικανοποίηση των σύγχρονων πρακτικών αναγκών. Πάντως, 61 Βλ. αναλυτικά για το ζήτημα, Σπυριδάκη Ιωαν., Περί εναλλαγής υποθηκικών τάξεων, σελ. 143επ. 62 Βλ. Παπαχρήστου Αναστ., ό.π., σελ Υπέρ της δυνατότητας αυτής οι Κρητικός, Σπυριδάκης και Γεωργιάδης, κατά ο Αργυριάδης, Ναυτική υποθήκη, σελ Βλ. Βαβούσκου Κων., ό.π., σελ Βλ. Μπαλή Γεωρ., ό.π., παρ. 235, αρ. 3, σελ Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., ό.π., τ. 2, σελ. 46επ. 21

22 συμφωνία μεταξύ αυτών που ενέγραψαν υποθήκη την ίδια ημέρα ότι κάποιος έχει προτεραιότητα έναντι του άλλου ενοχική μόνο ενέργεια διαθέτει. VII. Κάλυψη από την υποθήκη των τόκων της ασφαλιζόμενης απαίτησης Αναφέρθηκε παραπάνω ότι κατά την εγγραφή της υποθήκης στα βιβλία υποθηκών πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς και με ποινή ακυρότητας, τόσο η απαίτηση, όσο και το ποσό για το οποίο εγγράφεται η υποθήκη. Το τελευταίο, μάλιστα, είναι αυτό που θα καθορίσει και το όριο της προνομιακής ικανοποίησης του δανειστή σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, κατ αρθ ΚΠολΔ. Ωστόσο, σύνηθες είναι το ποσό που εγγράφεται ως ασφαλιζόμενο να διαφέρει από το ύψος της ασφαλιζόμενης απαίτησης, όντας είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο αυτού. Αναμφίβολα, η απαίτηση του δανειστή καλύπτεται προνομιακά μέχρι του ύψους της εγγραφής. Προκύπτει, όμως, το ερώτημα τι γίνεται και πως καλύπτονται οι τόκοι του ποσού της απαίτησης. Το θέμα, μάλιστα, παρουσιάζει εξαιρετική σημασία, καθώς πολλές φορές, λόγω της μακράς διάρκειας του χρέους, οι τόκοι ξεπερνούν το ίδιο το κεφάλαιο της απαίτησης 67. Ως προς το ζήτημα αυτό, πρέπει αρχικά να επισημανθεί ότι τυχόν οφειλόμενοι τόκοι που δεν περιέχονται στην εγγραφή δεν χαίρουν της εξασφάλισης και του προνομίου της υποθήκης. Η μελέτη, όμως, του θέματος πρέπει να γίνει υπό το πρίσμα των αρθ και 1262 αρ. 7 του ΑΚ, που αναφέρονται σ αυτό. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο: «αν το κεφάλαιο της απαίτησης που ασφαλίζεται με υποθήκη γράφηκε ως τοκοφόρο, η υποθήκη, σε οποιουδήποτε την κυριότητα και αν βρίσκεται το ακίνητο, ασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής και τους καθυστερούμενους τόκους ενός έτους πριν από την κατάσχεση, από οποιονδήποτε και αν ενεργήθηκε αυτή, καθώς και τους τόκους μετά την κατάσχεση ως την πληρωμή του χρέους ή ωσότου γίνει αμετάκλητος ο πίνακας της κατάταξης». Ενώ, κατά το δεύτερο: «τίτλο από το νόμο για την απόκτηση υποθήκης έχει ο ενυπόθηκος δανειστής στο ενυπόθηκο ακίνητο για τους καθυστερούμενους τόκους της απαίτησης και για 67 Βλ. Ανδρεοπούλη Ιωαν., Υποθηκική κάλυψη τόκων, ΕλλΔνη

23 τη δαπάνη της εγγραφής της υποθήκης ή τη δικαστική δαπάνη, εφόσον το ενυπόθηκο ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε σε άλλον». Για να ερμηνεύσουμε τις άνω διατάξεις πρέπει, ωστόσο, να σκεφτούμε ότι ο προσδιορισμός του ύψους της απαίτησης στην εγγραφή είναι απαραίτητος για την ασφάλεια των συναλλαγών και κυρίως για την προστασία των τρίτων, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν υποθήκη μεταγενέστερης τάξης στο ίδιο ακίνητο. Ο άνω προσδιορισμός, εξάλλου, υπαγορεύεται και από τις αρχές της δημοσιότητας και της ειδικότητας που διέπουν το δίκαιο της εμπράγματης ασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν και οι αρχές του παρεπομένου και του αδιαιρέτου, κατά τις οποίες η υποθήκη πρέπει να εξακολουθεί να ασφαλίζει την απαίτηση του δανειστή τόσο όταν αυτή μειώνεται, όσο, όμως, και όταν αυτή αυξάνεται (π.χ. λόγω τόκων). Οι προαναφερόμενες αρχές συγκρούονται μεταξύ τους, καθώς ο μεν ενυπόθηκος δανειστής έχει συμφέρον να καλύπτει η υποθήκη όχι μόνο την απαίτησή του, αλλά και τα παρακολουθήματα αυτής, οι δε μεταγενέστεροι δανειστές έχουν συμφέρον να μην υποστεί οποιαδήποτε αύξηση το ασφαλιζόμενο ποσό 68. Με σκοπό, λοιπόν, τον συνδυασμό των άνω αρχών και με γνώμονα την εξισορρόπηση των αντικρουόμενων συμφερόντων 69, προσεγγίζοντας ερμηνευτικά το πρώτο άρθρο 1289 ΑΚ, μπορούμε να πούμε ότι αυτό αποτελεί μια ενδοτικού δικαίου διάταξη, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει κατά τον χρόνο εγγραφής της υποθήκης να μην έχει καθοριστεί ως ασφαλιζόμενο ορισμένο ποσό τόκων. Εάν, αντίθετα, με την εμπράγματη ασφάλεια εξειδικεύονται και ασφαλίζονται ρητά και οι τόκοι, δεν προκύπτει ανάγκη εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, αφού η προνομιακή μεταχείριση των τόκων εξασφαλίζεται αμέσως μέσω της εγγραφής 70. Ο δε δανειστής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί σε όρια ευρύτερα από εκείνα της αρχικής εγγραφής. Εφόσον, επομένως, η εγγραφή της υποθήκης γίνει για συγκεκριμένη χρηματική ποσότητα με την ταυτόχρονη σημείωση ότι καλύπτει κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, τότε δεν εφαρμόζεται το αρθ ΑΚ. Η τελευταία αυτή διάταξη θα μπορούσε να εφαρμοστεί, εάν οι τόκοι του οριζόμενου χρονικού διαστήματος προστιθέμενοι στο κεφάλαιο δεν υπερβαίνουν το ποσό της αρχικής εγγραφής. 68 Βλ. Σπυριδάκη Ιωαν., Η δια της υποθήκης κάλυψις των τόκων (συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 1289 ΑΚ), ΝοΒ Βλ. Σόντη Ιωαν., Υποθηκικά, ΝοΒ Βλ. Απαλαγάκη Χαρ., Προσημείωση υποθήκης (η δικονομική της θεώρηση), σελ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Η διδασκαλία του Μαρξ προκαλεί σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο τη μεγαλύτερη εχθρότητα και το μίσος όλης της

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ [Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/Δ9.10327/21.8.2015)] ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η προσέγγιση του προβλήματος... 1 ΙΙ. Σκοπός και διάρθρωση της εργασίας... 2 ΙΙΙ. Σκοπός του αναγνωριζόμενου από τον ΚΙΝΔ στο ναυλωτή δικαιώματος υπαναχώρησης... 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice GR Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ www.europa.eu.int/civiljustice Εισαγωγή Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη βοηθά τους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ).

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ). ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-Κεφ. Η Θέμα: Συνάντηση Σωκράτη-Πρωταγόρα Προπαρασκευή συζήτησης Σωκράτης Πώς παρουσιάζει τον Ιπποκράτη: -είναι ντόπιος -είναι από πλούσιο και μεγάλο σπίτι -δεν έχει λιγότερα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ) που έχει την έδρα της στη Σκόπελο (37003 Σκόπελος) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 Α1. Η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις», στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Article 27 αναφέρεται στο κομμάτι του Καταστατικού των Η.Ε. κατά το οποίο δίνεται το δικαίωμα του βέτο στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Article 27 αναφέρεται στο κομμάτι του Καταστατικού των Η.Ε. κατά το οποίο δίνεται το δικαίωμα του βέτο στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είναι εύκολο να είσαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά εσείς έχετε γεννηθεί για την πρόκληση αυτή. Η χώρα σας, σας έχει επιλέξει για να προστατεύσετε τα συμφέροντά της. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΕΝΔΟΝΗ-ΜΕΝΤΖΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Α. ΣΚΟΔΡΑ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετική Υπεραξία. Από εδώ και πέρα θα θεωρήσουμε τη συνολική εργάσιμη ημέρα ως σταθερό μέγεθος έστω 8 ώρες. α----β----γ

Σχετική Υπεραξία. Από εδώ και πέρα θα θεωρήσουμε τη συνολική εργάσιμη ημέρα ως σταθερό μέγεθος έστω 8 ώρες. α----β----γ Σχετική Υπεραξία Μέχρι τώρα ο αναγκαίος χρόνος εργασίας, δηλαδή το μέρος της εργάσιμης ημέρας κατά το οποίο αναπληρώνεται η αξία της εργατικής δύναμης που πληρώνει το κεφάλαιο θεωρείτο σταθερό μέγεθος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνα τα χαράματα που σημάδεψαν την αρχή του τέλους

Εκείνα τα χαράματα που σημάδεψαν την αρχή του τέλους 31 Μαΐου 1941 y ες μου μια ιστορία, κοριτσάκι. Πες μου την ιστο- για εκείνο το κορίτσι και τα αγάλματα. Πες «Πρία μου αυτά που δεν ξέρω» με παρακαλάει κι ένα αδιόρατο χαμόγελο εμφανίζεται δειλά στα χείλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα.

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα. 6 ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΈΦΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ, έχω τα χάλια μου. Με το που μπαίνω στο σπίτι, ακούω ήχο από κατσαρολικά. Η μαμά είναι ακόμα στη δουλειά. Τότε ποιος; Η εικόνα του μπαμπά μπροστά από την κουζίνα είναι αρκετή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις επίσκεψης, συνεργασίας, και οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου της ΑΙΓΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

5. kληρονομικο δικαιο

5. kληρονομικο δικαιο 190 5. kληρονομικο δικαιο 282/2011 (Πρόεδρος: Eλένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Ιάκωβος Μπαλτάς).

Διαβάστε περισσότερα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα «Γήρας, έπάν μέν άπή πας εύχεται ή δέ ποτ έλθη, μέμφεται ίτι δ άεί κρεϊσσον, όφειλόμενον» Οι κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Η «απρέπεια» των ανθρώπων της 4 ης Αυγούστου. απέναντι στον Τίμο Μωραϊτίνη

Η «απρέπεια» των ανθρώπων της 4 ης Αυγούστου. απέναντι στον Τίμο Μωραϊτίνη Η «απρέπεια» των ανθρώπων της 4 ης Αυγούστου απέναντι στον Τίμο Μωραϊτίνη (Με αυτόν τον τίτλο παραθέτουμε κείμενο υπογεγραμμένο από τον γιό του συγγραφέα Γιώργο Μωραϊτίνη αναφερόμενο στη φήμη ότι τον Ύμνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεολογικών Σπουδών : Ελένη Καρβουνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Γενική Εποπτεία Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας Πνευματική Ανατομική Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Άννα: Κάνουμε δήλωση πρόθεσης για το σώμα μας. Ας φέρουμε τα χέρια στην καρδιά ακουμπώντας στην καρδιά. Τιμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας Θα εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε βιοτικές καταστάσεις μέσα από τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στάδιο στην όλη προσπάθειά σας. Το στάδιο που αρχίζει τη στιγμή που ο καπνιστής αποφασίζει πως δε θα ξαναβάλει τσιγάρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Τσολακίδου Σχολικό έτος 2008-2009 Τάξη Γ Σελίδα 1 από 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Κοινόχρηστα... 3 A Κυριότητα επί κοινοχρήστων Κοινή χρήση πλατειών, κατάργησή της, παραίτηση, μεταβίβαση κυριότητας. 1 Β Έναρξη κοινοχρησίας.. 9 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ 39. Οι αιρέσεις του 20ού αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ 39. Οι αιρέσεις του 20ού αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ 39. Οι αιρέσεις του 20ού αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση Στο τέλος της δεύτερης χριστιανικής χιλιετίας, σ' έναν ταραγμένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΘΕΣΗ : ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την Ι. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την παραμονή είχε καταλύσει ο υφηγητής του πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 16 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας μετά από αίτημα ως προς την υποχρέωση των εργοδοτών για εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία εργοδοτούν 1. Το 2007 είχα διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής Μεταπτυχιακό Τμήμα Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Διπλωματική εργασία στο μάθημα του Εργατικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541788 2015-01-26

15PROC002541788 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 841 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα