4 Στοιχειωµένη Καταβόθρα Πελετών Τάφκος στα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα"

Transcript

1 Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2004 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό, υδρογεωλογικό παλαιοντολογικό, παλαιοανθρωπολογικό, λαογραφικό, αρχαιολογικό κτλ. Τα σπήλαια στην Ελλάδα ανέρχονται (κατ εκτίµηση) σε (υπόγειες καρστικές µορφές όλων των τύπων). Αυτά καταγράφονται σε καταλόγους οι οποίοι ταξινοµούνται συνήθως µε διάφορα κριτήρια στα σπηλαιολογικά αρχεία. Στο παρελθόν η αείµνηστη Άννα Πετροχείλου είχε συντάξει και δηµοσιεύσει στο ελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) καταλόγους µε τα βαθύτερα βάραθρα και τα µακρύτερα σπήλαια. Στο διαδίκτυο µπορεί κανείς να βρει σήµερα αρκετές βάσεις δεδοµένων µε βαθιά ή/και επιµήκη σπήλαια τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η εγκυρότερη ίσως παγκόσµια βάση δεδοµένων είναι αυτή του Γάλλου σπηλαιολόγου Eric Madelaine (http://wwwsop.inria.fr/agos-sophia/sis/db/database.html) η οποία χρησιµοποιήθηκε σαν πηγή για την παρούσα εργασία. Η εν λόγω βάση δεδοµένων δεν συµπεριλαµβάνει σπήλαια για τα οποία δεν υπάρχει σχετική δηµοσίευση. Συµπεριλαµβάνει σπήλαια ή βάραθρα µε βάθος άνω των 300µ και/ή µήκος µεγαλύτερο των 3 χιλιοµέτρων. Για τους σκοπούς τις παρούσας εργασίας αποµονώσαµε τα βάραθρα µε βάθος άνω των 400µ ή/και µήκος άνω των 6 χιλιοµέτρων. Η βάση ενηµερώθηκε µε δεδοµένα πρόσφατων εξερευνήσεων (περίοδος ) στην Ελλάδα. Τα µεγάλα βάραθρα και σπήλαια είναι εξαιρετικά σπάνια να βρεθούν ενώ ταυτόχρονα η εξερεύνηση τους είναι ιδιαίτερα επίπονη και κοπιαστική. Η Ελλάδα έχει έκταση τετρ. χιλ. δηλ. εάν υποθέσουµε ότι ο αριθµός των σπηλαίων είναι σωστός, αναλογεί ένα (1) σπήλαιο ή βάραθρο για κάθε 12.5 Κm 2. Στην χώρα µας έχουµε µόλις 11 βάραθρα µε βάθος άνω των 400µ δηλ. µόλις ένα (1) ανά Κm 2 και µόλις ένα (1) σπήλαιο µε µήκος άνω των 6000µ ανά Κm 2 δηλ. σε Κm 2 υπάρχουν περίπου 1000 σπήλαια/βάραθρα και µόλις ένα από αυτά είναι µεγάλο (=>400m βάθος ή >3000m µήκος). Σε πολλές περιπτώσεις τα έγκοιλα αυτά έχουν σηµαντική γεωλογική ή υδρογεωλογική σηµασία µε αποτέλεσµα η προστασία τους να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα (π.χ. αποφυγή της µόλυνσης του). Στην στατιστική ανάλυση που ακολουθεί παρατίθενται δεδοµένα βασισµένα στον πιο επίκαιρο κατάλογο που είναι διαθέσιµος σήµερα για τα µεγαλύτερα σπήλαια (από πλευράς µήκους και βάθους) στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα γίνεται και µια προσπάθεια συσχετισµού µε αντίστοιχα δεδοµένα από τον υπόλοιπο κόσµο, την ανάπτυξη των εξερευνήσεων σε σχέση µε τον χρόνο, συσχετισµός αριθµού σπηλαίων µε δηµογραφικά στοιχεία, γεωγραφική κατανοµή και λοιπές στατιστικές αναλύσεις γύρω από αυτά τα σπήλαια. Οι κύριοι δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: Αριθµός βαθιών σπηλαίων (άνω των 400µ βάθος) Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά εκατοµµύριο κατοίκων Αριθµός επιµηκών σπηλαίων (άνω των 6000µ µήκος) Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά εκατοµµύριο κατοίκων Οι περισσότερες εξερευνήσεις (µεγάλων βαράθρων ή σπηλαίων) στην χώρα µας έχουν γίνει από Γάλλους κυρίως σπηλαιολόγους ενώ δευτερεύοντος από Έλληνες και Άγγλους σπηλαιολόγους (Πιν. 1β και 2β). Στους πίνακες αυτούς καταγράφεται και η γεωγραφική τους κατανοµή: τα περισσότερα βρίσκονται στην Κρήτη (45%) και στην Ηπέιρο (36%). Τα βαθύτερα και τα πιο επιµήκη Ελληνικά σπήλαια Στην Ελλάδα έχουν εξερευνηθεί µέχρι σήµερα έντεκα (11) βάραθρα µε βάθος µεγαλύτερο των -400 µέτρων (Πιν. 1α). Πίνακας 1α: Ελληνικά σπήλαια µε βάθος µεγαλύτερο από 400µ (κατά το έτος 2003) σε φθίνουσα ταξινόµηση (κατά βάθος) ΑΑ Ονοµασία Βάθος Μήκος Έτος 1 Γουργούθακας -1,208 1, Ταφκούρα , Τρύπα του Όρνιου Στοιχειωµένη Καταβόθρα Πελετών Τάφκος στα , Πετραδολάκια 7 Χάσµα του Έπους Χάσµα του Έπους Προβατίνα ιπλοτάφκι , Σπηλιά Στέρνου Σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν εξερευνηθεί αντιστοίχως 619 βάραθρα (µέχρι το 2001 Παράρτηµα Πιν. Π3). Επίσης στην χώρα µας έχουν µέχρι σήµερα εξερευνηθεί 3 σπήλαια µε µήκος µεγαλύτερο των µέτρων (Πιν. 2α). Πίνακας 2α: Ελληνικά σπήλαια µε µήκος µεγαλύτερο από 6.000µ, κατά το έτος 2003 σε φθίνουσα ταξινόµηση (κατά µήκος) ΑΑ Ονοµασία Βάθος Μήκος Έτος 1 Γλυφάδα υρού 12, Πηγές Αγγίτη Μααράς 10, Ταφκούρα , Σήµερα το µοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα το οποίο ικανοποιεί και τα δύο πιο πάνω αναφερόµενα κριτήρια (µήκους και βάθους) είναι το βάραθρο «Ταφκούρα» 1 / 13

2 (-860µ) στα Ανώγεια Μυλοποτάµου, Ν. Ρεθύµνης στην Κρήτη (Πιν. 3) Αντίστοιχα σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν εξερευνηθεί µόλις 155 σπήλαια που ικανοποιούν και τις δύο συνθήκες. Πίνακας 3: Σπήλαιο µε µήκος µεγαλύτερο από 6000µ και βάθος άνω των 400 µέτρων. ΑΑ Ονοµασία Βάθος Μήκος Έτος 1 Ταφκούρα , Πίνακας 1β: Ελληνικά σπήλαια µε βάθος µεγαλύτερο από 400µ (κατά το έτος 2003) ανά γεωγραφική περιοχή και οµάδα εξερεύνησης. ΑΑ Ονοµασία Περιοχή Εξερεύνηση ( 1 ) 1 Γουργούθακας Κρήτη F.F.S 2 Ταφκούρα Κρήτη F.F.S/Σ.Ο.Ε 3 Τρύπα του Όρνιου Στερεά Ελλάδα Σ.Ο.Ε 4 Στοιχειωµένη Ήπειρος F.F.S/Σ.Ο.Ε 5 Καταβόθρα Πελετών Πελοπόννησος Σ.Ο.Ε 6 Τάφκος στα Πετραδολάκια Κρήτη F.F.S 7 Χάσµα του Έπους 1 Ήπειρος B.C.A 8 Χάσµα του Έπους 2 Ήπειρος B.C.A 9 Προβατίνα Ήπειρος B.C.A 10 ιπλοτάφκι Κρήτη F.F.S/Σ.Ο.Ε 11 Σπηλιά Στέρνου Κρήτη F.F.S Πίνακας 2β: Ελληνικά σπήλαια µε µήκος µεγαλύτερο από 6.000µ, κατά το έτος 2003 ανά γεωγραφική περιοχή και οµάδα εξερεύνησης. ΑΑ Ονοµασία Περιοχή Εξερεύνηση 1 Γλυφάδα υρού Πελοπόννησος Ε.Σ.Ε 2 Πηγές Αγγίτη Μααράς Μακεδονία F.F.S/Ε.Σ.Ε/Σ.Ο.Ε 3 Ταφκούρα Κρήτη F.F.S/Σ.Ο.Ε Σε παγκόσµιο επίπεδο φαίνεται ότι τα βαθιά σπήλαια είναι περίπου ισάρυθµα µε τα επιµήκη (619 και 671 αντίστοιχα). Όµως οι πιθανότητες του να εξερευνηθεί ένα πραγµατικά µεγάλο σπήλαιο σε βάθος και σε µήκος είναι πολύ µικρότερες (155 παγκοσµίως) δηλ. µόλις το 13.7% επί του συνόλου των µεγάλων σπηλαίων. Συνοπτικό Ιστορικό των εξερευνήσεων Πρόσφατες Εξερευνήσεις Τα βαθύτερα σπήλαια Παρατίθεται συνοπτικό ιστορικό των εξερευνήσεων σύµφωνα µε την σχετική βιβλιογραφία, χρονολογικά ταξινοµηµένο από την παλαιότερη προς την νεότερη εξερεύνηση για τα βαθύτερα σπήλαια της χώρας. «Προβατίνα» (-408m) Εξερευνήθηκε από αποστολή του Αγγλικού στρατού το Συγκεκριµένα το βάραθρο εντοπίσθηκε για πρώτη φορά από Άγγλους σπηλαιολόγους το 1965 (Cambridge University Caving Club). Πρώτος δοκίµασε να κατέβει ο Άγγλος Jim Eyre (1966) ο οποίος έφτασε µέχρι τα -156m οπότε και του τελείωσαν οι ανεµόσκαλες. Την επόµενη χρονιά, Άγγλοι στρατιώτες χρησιµοποίησαν µηχανοκίνητο βαρούλκο και καλάθι µε συρµατόσκοινο για την κατάβαση. Η προσπάθεια τους έγινε σε δύο φάσεις, πρώτα µέχρι το βάθος των -177µ το καλοκαίρι του 1967 και τέλος µέχρι τον πάτο του σπηλαίου (-408) το Πρώτοι ευρωπαίοι σπηλαιολόγοι που επανέλαβαν την προσπάθεια µε καθαρά σπηλαιολογικές τεχνικές ήταν οι Γάλλοι P.Sombardier και F.Poggia το Πιθανόν έχει προηγηθεί Αµερικάνική αποστολή του Έκτοτε πολλές αποστολές έχουν κατέβει στο σπήλαιο τόσο ξένες όσο και ελληνικές. Πρώτος Έλληνας που κατέβηκε ήταν ο Κώστας Ζούπης ιδρυτικό µέλος του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Οµίλου (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο) και σήµερα Πρόεδρος της Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε). Τελευταία γνωστή εξερευνητική προσπάθεια έγινε το 1998 από τον Σπηλαιολογικό Ελληνικό Αθλητικό Σύλλογο (Σ.ΕΛ.Α.Σ) (υπ. αποστολής Νίκος Μητσάκης) η οποία εξερεύνησε και χαρτογράφησε τρεις µικρές καινούργιες αίθουσες. Επαναλήψεις της κατάβασης συνεχίζονται κάθε χρόνο από Έλληνες και ξένους σπηλαιολόγους. «Χάσµα του Έπους» (-451m και -452m) Η πρώτες προσπάθειες εξερεύνησης έγιναν το αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Το 1969 εξερευνείται το πρώτο από τα δύο δίδυµα βάραθρα, το «Έπος 1» από τον Άγγλο P. Livesey ενώ σύντοµα (το 1973) το επανέλαβαν Αµερικάνοι σπηλαιολόγοι. Το «Επος 2» εξερευνείται επίσης από Άγγλους σπηλαιολόγους τον Σεπτέµβριο του Έκτοτε αν και το έχουν επισκεφτεί δεκάδες αποστολές δεν έχει σηµειωθεί καµία σηµαντική πρόοδος στις εξερευνήσεις νέων τµηµάτων του. Από την ηµέρα της ανακάλυψης του παρέµεινε το βαθύτερο βάραθρο στην Ελλάδα µέχρι το 1991, δηλ. επί τριάντα δύο (32) χρόνια. «Τάφκος στα Πετραδολάκια» (-475µ) Το 1989 εξερευνήθηκε για πρώτη φορά µέχρι βάθους - 380µ. Το 1991 µετά από σπηλαιοκατάδυση, το βάραθρο έφτασε να έχει βάθος -473µ και έτσι υπήρξε το βαθύτερο βάραθρο της χώρας έως το Την εξερεύνηση, πραγµατοποίησαν Γάλλοι σπηλαιολόγοι του συλλόγου GRESPA VI από το Παρίσι. (υπεύθυνος εξερευνήσεων, J. Y. PERRIER). Στο τελικό σιφόνι (23m βάθος) καταδύθηκε ο Γάλλος σπηλαιολοδύτης Ph. BRUNET (αργότερα αντιπρόεδρος της Γαλλικής Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας, FFS) Οι πρώτοι Έλληνες που κατέβηκαν µέχρι -380µ βάθος ήταν µέλη της Ε.Σ.Ε. τµ. Κρήτης ενώ οι πιο πρόσφατες εξερευνήσεις νέων τµηµάτων 2 πραγµατοποιήθηκαν από τον Σ.ΕΛ.Α.Σ το 1 F.F.S.: Γάλλοι σπηλαιολόγοι, Σ.Ο.Ε: Σπηλαιολόγοι µέλη συλλόγου της Σ.Ο.Ε., B.C.A: Άγγλοι σπηλαιολόγοι 2 Επιµήκη τµήµατα σε βάθος -130 καθώς και µια εναλλακτική διαδροµή που οδηγεί και πάλι στο τελικό σιφόνι (-450) παρακάµπτοντας την λίµνη στα -380µ (δεν είναι πλέον απαραίτητη η µεταφορά βάρκας), 2 / 13

3 2002 κατά την διάρκεια της αποστολής «Ανώγεια - Ντελίνα 2002» µε υπεύθυνο τον υπογράφοντα. «Σπηλιά του Στέρνου» Σχετικά µε το βάραθρο του «Στέρνου» (-400µ) στην Κρήτη δεν υπάρχουν στοιχεία πέρα από αυτά που αναφέρονται στην παγκόσµια βάση δεδοµένων στο Internet. Η ακριβής θέση του παραµένει ακόµη άγνωστη στους Έλληνες σπηλαιολόγους. Η εξερεύνηση φαίνεται ότι έγινε µεταξύ 1992 και «ιπλοτάφκι» (-400m) Το 1993 και 1994 αρχίζουν από Γάλλους και Έλληνες σπηλαιολόγους εξερευνήσεις στο Βάραθρο «Ταφκούρα» (χωρίς αποτέλεσµα) και στο βάραθρο «ιπλοτάφκι» (- 400 m). Το τελευταίο είχε αρχικά εξερευνηθεί το 1984 από Άγγλους σπηλαιολόγους (SUSS) µέχρι βάθους (- 174m). Το 1993 η Γαλλική αποστολή (GRESPA VI - SCSP Ales, µε υπεύθυνους τους J.Y.PERRIER και Th. MONGES) κατέβηκε µέχρι βάθους -330m, ενώ το 1994 η εξερεύνηση τερµατίστηκε σε βάθος -400m (σιφόνι) µε συµµετοχή Ελλήνων σπηλαιολόγων. Τελευταίες εξερευνήσεις έγιναν το 2002 (αποστολή Ανώγεια Ντελίνα 2002 µε υπ. αποστολής τον υπογράφοντα) οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσµα την εξερεύνηση νέων τµηµάτων µήκους 250m. «Ταφκούρα» (-860m, µήκος 6570m) Εξερευνήθηκε για πρώτη φορά το 1978 από τον Γάλλο R.MAIRE, µέχρι βάθος -100µ. Το 1995 το βάραθρο «Ταφκούρα» είχε εξερευνηθεί µέχρι βάθους -485m (και µήκος 1000m) από τον Γαλλικό σύλλογο «La Tonche» µε την συµµετοχή Ελλήνων σπηλαιολόγων. Υπεύθυνος της αποστολής και επί πολλά χρόνια εξερευνητής του σπηλαίου ο Γάλλος Th. MONGES, µέλος της CREI (επιτροπή της FFS). Το 1996 µια κοινή αποστολή (La Tonche ASBE ΣΠ.ΟΜ. ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης) συνεχίζει τις εξερευνήσεις µέχρι βάθους -810m και µήκος 4500m. Το 1997 η πρώτη αµιγώς Ελληνική αποστολή «Ταφκούρα 1997» (από την ΣΠ.ΟΜ. ΤΕΙ Ε.Σ.Ε. Τµ. Κρήτης) µε υπεύθυνο τον υπογράφοντα εξερευνεί και χαρτογραφεί επιπλέον 500m µήκος. Το 2002 κατά την διάρκεια της αποστολής του Σ.ΕΛ.Α.Σ «Ανώγεια Ντελίνα 2002» µε υπεύθυνο τον υπογράφοντα, εξερευνήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν νέα τµήµατα ενώ πραγµατοποιείται κατάδυση στο τελικό σιφόνι ξεκινώντας από βάθος -810m (βάθος 50m) από τον Έλληνα σπηλαιοδύτη του Σ.ΕΛ.Α.Σ, Ν.Μητσάκη. «Γουργούθακας» (-1208m) Το 1998 σαν αποτέλεσµα τριών προηγούµενων αποστολών από τον Γαλλικό σύλλογο CATAMARAN εξερευνείται το βαθύτερο µέχρι σήµερα γνωστό σπήλαιο της Ελλάδος, ο «Γουργούθακας». Το βάραθρο επανέλαβαν χωρίς να επιτύχουν περαιτέρω εξερεύνηση οι σπηλαιολόγοι του Σ.ΕΛ.Α.Σ το 2001 («Γουργούθακας 2001», υπ. αποστολής Α.Χριστοδούλου (Σ.ΕΛ.Α.Σ). Της αποστολής αυτής προηγήθηκε κοινή αποστολή του Σ.ΕΛ.Α.Σ µε τον Σπηλαιολογικό Όµιλο Κρήτης (ΣΠΟΚ) το 1999 η οποία προσπέλασε το σπήλαιο µέχρι βάθους -930m. Έκθεση αναφοράς αποστολής Ανώγεια-Ντελίνα 2002, (υπό εκτύπωση) «Στοιχειωµένη (-581m) Το βάραθρο εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από τον αείµνηστο Ι. Πετρόχειλο ιδρυτή της Ε.Σ.Ε. µέχρι τα - 70µ. Στην δεκαετία του 1980 το επισκέφτηκαν σπηλαιολόγοι της Ε.Σ.Ε. και του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο µέχρι βάθους -280m. Το 1998 ο Σ.ΕΛ.Α.Σ (υπ. απ. Ν.Μητσάκης) συνεχίζει την εξερεύνηση µέχρι τα -463µ. Το έτος 2000 πραγµατοποιείται από τον Σ.ΕΛ.Α.Σ αποστολή στην «Στοιχειωµένη» µε υπεύθυνο τον υπογράφοντα. Η αποστολή αυτή (Κυνηγώντας τα στοιχειά 2000) συνέχισε την εξερεύνηση µέχρι το σηµερινό βάθος (-581m) και µήκος (886m). «Καταβόθρα των Πελετών» (-493m) Η καταβόθρα εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε αρχικά από την αείµνηστη Α. Πετροχείλου (Ε.Σ.Ε.) µέχρι βάθους -70m. Το έτος 2000 ο ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο συνεχίσε την εξερεύνηση της «Καταβόθρας στα Πελετά» (αποστολή «Πελετά 2000» µε υπεύθυνο τον Στέφανο Νικολαϊδη, ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο) µέχρι βάθους -493m Κατά την διάρκεια της αποστολής του 2000, ο σπηλαιοδύτης του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο, Β.Τριζώνης πραγµατοποίησε σπηλαιοκατάδυση στο τελικό σιφόνι ξεκινώντας από βάθος -488m «Τρύπα του Όρνιου» (-610m) Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εξερεύνηση η οποία έγινε το φθινόπωρο του 2003 από Γάλλο Ελληνική αποστολή στην Αστράκα, στην Ήπειρο. Η εν λόγω αποστολή εξερεύνησε ένα εντελώς καινούργιο βάραθρο στην θέση Βαθύλακκος. Το 2004 η εξερεύνηση συνεχίστηκε έως τα -610m βάθος (Μ. ιαµαντόπουλος, Σ.ΕΛ.Α.Σ) Τα µεγαλύτερα σε µήκος Τα σπήλαια µε µεγάλο µήκος (πλην της Ταφκούρας) είναι ήδη τουριστικά αξιοποιηµένα και έτσι το ιστορικό των εξερευνήσεων τους είναι σε γενικές γραµµές γνωστό. «Σπήλαιο υρού» (12.440m) Το σπήλαιο Γλυφάδα ή Βλυχάδα ιρού ανακαλύφθηκε το 1923 από κατοίκους της περιοχής. Η πρώτη συστηµατική εξερεύνηση του έγινε από τον αείµνηστο Ι. Πετρόχειλο και την σύζυγο του το Μετά τον θάνατο του Ι. Πετρόχειλου (1960) η Α. Πετροχείλου και η ΕΣΕ συνέχισε τις εξερευνήσεις. Μέχρι το 1960 είχαν εξερευνηθεί 1600µ διαδροµών. Το 1961 γίνεται τουριστική διευθέτηση του σπηλαίου µετά από εισήγηση της Α. Πετροχείλου Η ΕΣΕ εξερεύνησε ακόµη 1500µ κατά το διάστηµα 1960 έως Το 1971 µε την συνδροµή Αµερικάνων σπηλαιοδυτών εξερευνούνται επιπλέον 300µ. Το 1975 διανοίγεται η νέα τεχνητή είσοδος. Μέχρι το 1989 µετά από εξερευνήσεις του ΣΠΕΛΕΟ και της ΕΣΕ το µήκος του σπηλαίου σχεδόν διπλασιάζεται (συνολικά 5300µ). Το 1992 το µήκος ανέρχεται σε 6200µ µετά από προσπάθειες ΕΣΕ, ΣΠΕΛΕΟ και Εφορίας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (ΕΠΣ) του ΥΠ.ΠΟ. Η ΕΠΣ και η Σπηλαιολογία Ναυπλίου (ΣΠΗ.ΝΑ) συνεχίζουν το 2000 µέχρι τα µ µήκος. Η πλέον πρόσφατες εξερευνήσεις έγιναν το 2003 από την ΕΠΣ, Ελβετό Ιταλική οµάδα σπηλαιοδυτών και 3 / 13

4 σπηλαιοδύτες της ΣΟΕ. Το σηµερινό µήκος είναι µ Το 2002 έγινε αποστολή καθαρισµού του σπηλαίου από τον ΣΠΕΛΕΟ µε συµµετοχή από σπηλαιολόγους από άλλους συλλόγους. «Υπόγειος Ποταµός Μααρά ράµας» (10.340m) Ο υπόγειος ποταµός «Πηγές Αγγίτη - Μααρά ράµας» ξεχωρίζει για το µεγαλύτερο ανάπτυγµα της κατόψεως του σε σχέση µε την «Γλυφάδα υρού» και την «Ταφκούρα» Αυτό συµβαίνει γιατί το µεγαλειώδες αυτό ποτάµι δεν διακλαδίζεται τόσο έντονα όσο τα πιο πάνω σπήλαια. Η πρώτη συστηµατική εξερεύνηση του έγινε το 1978 από οµάδα Ελληνο Γαλλική οµάδα σπηλαιολόγων. Από Ελληνική πλευρά συµµµετείχαν ο κ. Γ.Αβαγιαννός (Ε.Σ.Ε) και ο κ. Ν.Ιωαννίδης. Υπεύθυνος της Γαλλικής Οµάδας από το 1978 o κ. P.REILE. Ο τελευταίος συνέχισε τις εξερευνήσεις το 1980, 1981, 1982 και 1983 µε την συµµετοχή του κ. Ν. Ιωαννίδη από Ελληνικής πλευράς. Το 1995 ο κ. P.REILE επανήλθε µε την συµµετοχή διαφορετικής οµάδας Γάλλων. Από Ελληνικής πλευρά συµµετείχε ο κ. Ξειδάκης. Σύµφωνά µε τις αναφορές της Γαλλικής οµάδας το σπήλαιο µέχρι το έτος 2000 είχε µήκος µ Το 2002 πραγµατοποιήθηκε εξερευνητική αποστολή από τον ΣΠΕΛΕΟ κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν αρκετές σπηλαιοκαταδύσεις µε αποτέλεσµα την εξερεύνηση 300µ περίπου ακόµη (σύνολο µήκους µ) Αριθµός βαθιών σπηλαίων (άνω των 400µ βάθος) Στην Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένων και των νέων ανεξάρτητων κρατών που προέκυψαν από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης) συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός σπηλαίων βάθους άνω των 400µ βάθος σε σχέση µε κάθε άλλη ήπειρο ( ιάγρ. 1). Αυτό είναι φυσιολογικό µιας και στην ήπειρο µας η σπηλαιολογία είναι περισσότερο αναπτυγµένη από κάθε άλλη περιοχή του πλανήτη. Με 533 βαθιά σπήλαια (το 86% των βαθιών σπηλαίων του πλανήτη) η Ευρώπη κατατάσσεται πρώτη, η Λατινική Αµερική ακολουθεί µε 43 (6.7%) και τρίτη είναι η Ωκεανία µε 14 (2.2%) σπήλαια. ιάγραµµα 1: Αριθµός σπηλαίων µε βάθος µεγαλύτερο από 400µ ανά ήπειρο. Η σπηλαιολογία στην χώρα µας γνωρίζει τα τελευταία χρόνια µεγάλη ανάπτυξη. Ο αριθµός των σπηλαιολογικών συλλόγων αυξάνεται συνεχώς ( ιαγρ. 4) Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε της πολυάριθµες αλλοδαπές αποστολές (κυρίως Γαλλικές) έχει συµβάλει στην ραγδαία αύξηση των εξερευνηθέντων βαθιών σπηλαίων στην Ελλάδα. ( ιαγρ. 2 και 3). ιάγραµµα 2: Αριθµός βαράθρων άνω των 400µ βάθους στην Ελλάδα, ανά πενταετία. Επίσης το µέγιστο βάθος είναι σήµερα 1208µ (σπηλαιοβάραθρο «Γουργούθακας» στην Κρήτη) τριπλάσιο σε σχέση µε αυτό των προηγούµενων τριών δεκαετιών ( ιαγρ. 2). Το βαθύτερο βάραθρο στον κόσµο σήµερα βρίσκετε στον Καύκασο και έχει βάθος 1840µ ( Voronia, -1840m, 2004). Ο «Γουργούθακας» (-1208) είναι σήµερα στην 29 η θέση στον κατάλογο των βαθύτερων σπηλαίων του κόσµου. ιάγραµµα 3: Αριθµός βάραθρων άνω των 400µ βάθους στην Ελλάδα ανά έτος. Ο αριθµός των σπηλαίων αυτών παρουσιάζει στην χώρα µας ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Μέχρι το 1995 ο αριθµός τους ήταν µόλις έξι (6). Μέσα σε µόλις 8 χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκαν και έγιναν 11 το 2003 ( ιαγρ. 2). Η ανακαλύψεις αυτές έχουν αναδείξει πλέον την χώρα µας παγκοσµίως σαν µια από τις χώρες µε τα περισσότερα βαθιά σπήλαια. Πιο συγκεκριµένα η Ελλάδα κατέχει σήµερα την 11 η θέση στον κόσµο ( ιαγρ. 5) και την 9 η στην Ευρώπη ( ιαγρ. 6) Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα Οπως προαναφέρθηκε, τα βαθιά σπηλαία είναι εξαιρετικά σπάνια. Σε παγκόσµιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ήπειρος φαίνεται να έχει την µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισής τους µε 0.98 σπήλαια ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα ( ιαγρ. 7). 4 / 13

5 ιάγραµµα 2: Το µέγιστο βάθος Ελληνικού σπηλαίου µε την πάροδο των χρόνων Αυστρία (38.2 σπήλαια) και 3 η η Ελβετία (µε 29.1 σπήλαια) ( ιαγρ. 8). Ακριβώς η ίδια εικόνα παρατηρείται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. ( ιαγρ. 9) ιάγραµµα 7: Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά τετραγωνκά χιλίοµετρα (ανά ήπειρο) ιάγραµµα 4: Αριθµός σπηλαιολογικών συλλόγων ανά δεκαετία. EUROPE AND THE NEW NEAR EAST LATIN AMERICA AND OCEANIA NORTH AMERICA ASIA AFRICA ιάγραµµα 8: Αριθµός επιµήκων σπηλαίων ανά τετραγωνκά χιλίοµετρα Παγκόσµια κατάταξη 15 κορυφαίων χωρών. 49,3 38,2 29,1 20,6 16,5 10,6 8,7 4,2 11,7 9,6 1,3 1,0 1,0 5,2 1,0 ιάγραµµα 5: Αριθµός σπηλαίων άνω των 400µ βάθους ανά χώρα - Παγκόσµια κατάταξη 15 κορυφαίων χωρών Lebanon Albania Greece N.Zealand Mexico Germany ιάγραµµα 9: Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά τετραγωνκά χιλίοµετρα - Κατάταξη των 15 κορυφαίων χωρών (Στην Ευρώπη) 49,3 38,2 29,1 ιάγραµµα 6: Αριθµός σπηλαίων άνω των 400µ βάθους ανά χώρα Ευρωπαϊκή κατάταξη 15 κορυφαίων χωρών 20,6 16,5 11,7 10,68,7 5,2 4,2 1,0 1,00,61,0 0,6 Albania Greece Germany Czech rep. Yugoslavia Poland Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά εκατοµµύριο κατοίκων Η Ελλάδα έχει αρκετά υψηλή συχνότητα (4.3 σπήλαια ανά τετρ. χιλ. Κατατάσσεται 11 η στον κόσµο και 10 η στην Ευρώπη. Πρώτη θέση στην παγκόσµια κατάταξη είναι η Σλοβενία (µε 49.3 σπήλαια) 2 η η Εξετάζοντας τον δείκτη αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά εκατοµύριο κατοίκων µιας χώρας ή ηπείρου παρατειρούµε ότι η Ευρώπη προηγείτε (µε 0.7 σπ./εκατοµ.κατ.) της Ωκεανίας (0.5 σπ. /εκατοµ.κατ.) ενώ 3 η είναι η Λατινική Αµερική (µε 0.1 σπ./εκατοµ.κατ.) ( ιαγρ. 10). 5 / 13

6 ιάγραµµα 10: Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά εκατοµύριο κατοίκων ανα Ήπειρο 0,67 EUROPE AND THE NEW INDEPENDENT 0,48 OCEANIA 0,08 0,06 0,03 0,01 0,00 LATIN AMERICA AND THE NEAR EAST NORTH AMERICA ιάγραµµα 11: Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά εκατοµύριο κατοίκων ανα χώρα - Παγκόσµια κατάταξη 15 κορυφαίων χωρών. 10,1 7,9 4,5 AFRICA ASIA απουσιάζει. Η Ευρωπαϊκή ήπειρος προηγείται µε 354 επιµήκη σπήλαια έναντι των 185 της Βορείου Αµερικής. Την 3 η θέση κατέχει η Λατινική Αµερική µε 51 σπήλαια αυτής της κατηγορίας. ( ιαγρ. 13). Σε επίπεδο χωρών πρώτες παγκοσµίως είναι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής µε 178 επιµήκη σπήλαια ενώ 2 η και 3 η θέση κατέχουν η Γαλλία (108 σπήλαια) και η Ιταλία (40 σπήλαια) αντίστοιχα. ( ιαγρ. 14). Οι δύο τελευταίες βρίσκονται επίσης στην κορυφή της Ευρώπης µε 3 η την Ισπανία (35 σπήλαια) ( ιαγρ. 15) ιάγραµµα 13: Αριθµός επιµήκων σπηλαίων ανά τετραγωνκά χιλίοµετρα (ανά ήπειρο). NEAR EAST AFRICA ASIA OCEANIA LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN NORTH AMERICA ,3 2,6 2,2 2,2 2,2 1,9 1,5 1,0 0,9 0,6 0,4 0,2 EUROPE AND THE NEW INDEPENDENT STATES N. Zealand New Guinea Greece Σε επίπεδο χωρών (παγκόσµια κατάταξη) η Σλοβενία φαίνεται να έχει 10.1 σπ./εκατοµ.κατ. (1 η θέση), η Αυστρία έχει 7.9 σπ./εκατοµ.κατ. (2 η θέση) και η Γεωργία 4.5 σπ./εκατοµ.κατ. (3 η θέση) Η Ελλάδα κατέχει την 11 η θέση µε 1 σπ./εκατοµ.κατ. σε παγκόσµιο επίπεδο ( ιαγρ. 11). Η εικόνα είναι ίδια όπως πιο πάνω (παγκόσµια κατάταξη) για τις τρεις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα καταττάσεται 9 η ( ιαγρ. 12). Albania Lebanon Mexico Norway ιάγραµµα 14: Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά χώρα Παγκόσµια Κατάσταση 15 κορυφαίων χωρών. Cuba Brazil New Australia Russia Mexico UK USA ιάγραµµα 12: Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά εκατοµύριο κατοίκων ανα χώρα Ευρωπαϊκή κατάταξη 15 κορυφαίων χωρών. 10,1 7,9 4,5 3,3 2,6 2,2 2,2 2,2 1,0 0,9 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Αριθµός επιµηκών σπηλαίων (άνω των 6000µ µήκος) Ο αριθµός των επιµηκών σπηλαίων στην χώρα µας είναι πολύ µικρός σε σχέση µε τις περισσότερες υπόλοιπες χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και παγκοσµίως. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν (14 έως 21) η Ελλάδα Greece Albania Norway Uzbekistan Poland ιάγραµµα 15: Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά χώρα Ευρωπαϊκή κατάταξη 15 κορυφαίων χωρών. Poland Germany Ukraine Russia UK Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα Όπως παρατηρήσαµε και στην ανάλυση των βαθιών σπηλαίων, σε παγκόσµιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ήπειρος φαίνεται να έχει την µεγαλύτερη συχνότητα επιµηκών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα (0.65 σπήλαια, ιαγρ. 16) 2 η η Βόρειος Αµερική (0.42) και 3 η η Ωκεανία (0.18). Πρώτη χώρα σε παγκόσµια κατάταξη 6 / 13

7 είναι η Σλοβενία (µε 27.1 σπήλαια) 2 η η Ελβετία (21.8 σπήλαια) και 3 η η Αυστρία (µε 16.1 σπήλαια) ( ιαγρ. 17) ιάγραµµα 16: Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα (ανά ήπειρο) Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά εκατοµµύριο κατοίκων Εξετάζοντας τα επιµήκη σπήλαια ως προς των πληθυσµό των χωρών ή των ηπείρων παρατειρούµαι ότι η Ωκεανία εµφανίζεται για πρώτη φορά σε κορυφαία θέση (1.02 σπ./ εκατοµ.κατ.) ( ιαγρ. 19). Σε επίπεδο χωρών (παγκόσµια κατάταξη) η χώρες µε πολύ µικρό πληθυσµό καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις. 1 η η Belize, 2 η Σλοβενία και 3 η η Νέα Καληδονία. ( ιαγρ. 20). Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 1 η η Σλοβενία, 2 η η Αυστρία και 3 η η Ελβετία. ( ιαγρ. 21). ιάγραµµα 19: Αριθµός επιµήκων σπηλαίων ανά εκατοµύριο κατοίκων (ανά ήπειρο). EUROPE AND THE NEW NORTH AMERICA OCEANIA LATIN AMERICA AND NEAR EAST ASIA AFRICA Ακριβώς η ίδια εικόνα παρατηρείται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. ( ιαγρ. 18) Είναι σαφές ότι ο κατακερµατισµός της επιφάνειας που καλύπτει η Ευρώπη σε πολλές χώρες είναι καθοριστικός παράγοντας για την διαµόρφωση των αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου δείκτη. OCEANIA NORTH AMERICA 0.10 EUROPE AND THE NEW INDEPENDENT LATIN AMERICA AND THE NEAR EAST AFRICA ASIA ιάγραµµα 17: Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα Παγκόσµια κατάταξη ανά χώρα Switzerla Puerto Belgium Lebanon UK Belize Cuba Bahamas ιάγραµµα 18: Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα Ευρωπαϊκή κατάταξη ανά χώρα Switzerlan Belgium UK Czech rep. Hungary Moldova ιάγραµµα 20: Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά εκατοµύριο κατοίκων Παγκόσµια κατάταξη ανά χώρα. 8.7 Belize New Bahamas New New Cuba ιάγραµµα 21: Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά εκατοµύριο κατοίκων Ευρωπαϊκή κατάταξη ανά χώρα Turkmenista UK Bulgaria Bosnia Ireland 7 / 13

8 Επίλογος Συµπεράσµατα υστυχώς δεν υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο κάποια βάση δεδοµένων όπου να καταγράφονται τα σπήλαια και τα βάραθρα ανεξαρτήτως βάθους γεγονός που θα µας επέτρεπε να αποφανθούµε για την χώρα µε τα περισσότερα σπήλαια ανεξαρτήτως µεγέθους. Όµως µε τα δεδοµένα που παρατίθενται επιβεβαιώνεται επαγωγικά οτι η χώρα µας είναι µια από τις πλουσιότερες σε σπήλαια χώρες τόσο σε σχέση µε την Ευρώπη όσο και σε σχέση µε τον υπόλοιπο πλανήτη. Μελλοντικά περιµένουµε ότι µε την πρόοδο των εξερευνήσεων θα αυξάνονται και οι αντίστοιχοι αριθµοί σπηλαίων. Ας µην ξεχνάµε ότι ο αείµνηστος Ε.Πλατάκης έχει καταγράψει στην περιοχή των Ανωγείων µόλις τρία (3) σπήλαια ενώ στην πράξη σήµερα έχουν εξερευνηθεί περισσότερα από διακόσια πενήντα (250). Επίσης θα πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας το γεγονός του ότι η Ελληνική εξερευνητική σπηλαιολογία έχει επιδείξη τα τελευταία χρόνια σηµαντικά επιτεύγµατα (ποσοτικά και ποιοτικά) στον τοµέα των µεγάλων σπηλαίων. Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµατίζουν οι σύλλογοι Σ.ΕΛ.Α.Σ, ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο και ο ΣΠΟΚ. Από την στατιστική ανάλυση είναι προφανές το ότι στην Ευρασία δεν υπάρχουν πολλά επιµήκη σπήλαια σε αντίθεση µε την Αµερικάνικη ήπειρο. Το αντίθετο συµβαίνει µε τα βαθειά σπήλαια που υπάρχουν σε πολύ µεγαλύτερους αριθµούς στην Ευρασία από ότι στην Αµερική. Εξάλου εκεί υπάρχει το µεγαλύτερο σε µήκος σπήλαιο στον κόσµο (Mamouth Cave system, USA, πλέον των 550Km µήκος) ενώ στην Ευρώπη βρίσκετε το βαθύτερο γνωστό σήµερα σπήλαιο στο πλανήτη (Minolda,, -1730m βάθος) Σε επίπεδο χωρών η Σλοβενία, η οποία είναι η έδρα της Παγκόσµιας Ένωσης σπηλαιολογίας (UIS), κατέχει την πιο περίοπτη θέση πάνω σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Η χώρα µας βρίσκετε πάντοτε σε υψηλή θέση (µεταξύ 8 και 12) στους περισσότερους δείκτες οι οποίοι σχετίζονται µε τα βαθιά σπήλαια. Είθε το παρόν αφενός να φανεί χρήσιµο στους ξεναγούς των Ελληνικών τουριστικά αξιοποιηµένων σπηλαίων και αφεταίρου να συµβάλει στην στοχοθέτηση των εξερευνητικών προσπαθειών των Ελληνικών σπηλαιολογικών συλλόγων. Καθε µια επιπλέον καταχώρηση στην παγκόσµια βάση δεδοµένων αποτελεί επιπλέον συµβολή στην διεθνή προβολή της χώρας µας, των σπηλαίων της και της Ελληνικής σπηλαιολογίας. Ευχαριστίες - Στον ιδάκτορα Γεωλογίας κ. Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, για τις εισηγήσεις του και την παραχώρησης απαραίτητης βιβλιογραφίας. - Την ΕΦΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙ- ΤΙΣΜΟΥ για την επιτυχηµένη διοργάνωση της «1 ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ». - Τον κ. Κ. ΖΟΥΠΗ Πρόεδρο της Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας Ελλάδος για τις πληροφορίες από το αρχείο του. Βιβλιογραφία - «Συµβολή στη µελέτη σύγχρονων και παλαιών περιβαλλόντων των πλέον σηµαντικών Ελληνικών σπηλαίων», ιδακτορική ιατριβή, Β. Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ «Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας», 3 Η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση, Κ.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Σ.ΕΛ.Α.Σ), Γλυφάδα «Ελληνο-Γαλλική εξερευνητική αποστολή στην Αστράκα Σεπτέµβριος 2003, Μ. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Σ.ΕΛ.Α.Σ), (υπό εκτύπωση) - «Πελετά 2000» Έκθεση σπηλαιολογικής αποστολής, Σ. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο), Αθήνα «Κυνηγώντας τα Στοιχιά 2000», Έκθεση σπηλαιολογικής αποστολής, Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Τ. MONGES (Σ.ΕΛ.Α.Σ G.S.H.L), Αθήνα «Ανώγεια-Ντελίνα 2002», Έκθεση σπηλαιολογικής αποστολής Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Σ.ΕΛ.Α.Σ),, Αθήνα Le Karst du Massif du Falakro, Resurgence de Maaras, P. RILE (F.F.S), Expedition Speleo en Grece, P.DUMORTIER A.WALTHAM, Bulletin d Information et de Liaison Semestriel No 10 Societe Speleologique du Plantarel, Avril 1982 Πηγές από το διαδίκτυο (Internet) - World Cave Database, E.MADELAINE, - Πληθυσµιακά δεδοµένα: U.S. Census Bureau, Population Division, International Programs Center, Washington, DC , Sep Έκταση ανά χώρα: στοιχεία από Internet (δείτε το Παράρτηµα) ABSTRACT This article it is a statistical analysis on the number of deep and long caves using several indicators like Nr. of deep caves, Nr of deep caves per sq Km, Nr of deep caves per million habitants, Nr. of long caves, Nr of long caves per million habitants and Nr of long caves per sq Km. Caves deeper or equal to the depth of -400m considered as deep while caves longer or equal to 6000m concidered as long. Greece is the focus but the analysis was made against the rest of the world using as a source Eric Mandelane s, World Cave Database (http://www-sop.inria.fr/agossophia/sis/db/database.html). Population data sourced out from U.S. Census Bureau, Population Division. Land surface information per country has been collected by internet resources. As a general conclusion caves found in Europe and Asia are deeper than the caves in all other continents. Caves in America are longer than the rest of the World. Top country by most of the indicators it is. Greece it is ranked between 8 th and 11 th place worldwide or within Europe on the indicators concerning deep caves. 8 / 13

9 Περιεχόµενα Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως Εισαγωγή...1 Τα βαθύτερα και τα πιο επιµήκη Ελληνικά σπήλαια...1 Συνοπτικό Ιστορικό των εξερευνήσεων Πρόσφατες Εξερευνήσεις...2 Τα βαθύτερα σπήλαια...2 Τα µεγαλύτερα σε µήκος...3 «Σπήλαιο υρού» (12.440m)...3 «Υπόγειος Ποταµός Μααρά ράµας» (10.340m)...4 Αριθµός βαθιών σπηλαίων (άνω των 400µ βάθος)...4 Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα...4 Αριθµός βαθιών σπηλαίων ανά εκατοµµύριο κατοίκων...5 Αριθµός επιµηκών σπηλαίων (άνω των 6000µ µήκος)...6 Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά τετραγωνικά χιλιόµετρα...6 Αριθµός επιµηκών σπηλαίων ανά εκατοµµύριο κατοίκων...7 Επίλογος Συµπεράσµατα...8 Ευχαριστίες...8 Βιβλιογραφία...8 ABSTRACT...8 Περιεχόµενα...9 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α...10 Πίνακας Π1: Αριθµός βαθιών και επιµηκών σπηλαίων ανά χώρα Στοιχεία 2001 World Cave Database Πίνακας Π2: Έκταση ανά χώρα σε τετραγωνικά χιλιόµετρα...12 Πίνακας Π3: Στοιχεία πληθυσµού ανά ήπειρο και ανά χώρα (σε χιλιάδες κατοίκους) Στοιχεία / 13

10 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 10 / 13

11 Πίνακας Π1: Αριθµός βαθιών και επιµηκών σπηλαίων ανά χώρα Στοιχεία 2001 World Cave Database. Geographical Area Country Nr Nr Total AFRICA Algeria of 3 of 1 Nr of 4 Caves Ethiopia 1 1 Kenya Madagascar 6 6 Morocco South Africa 4 4 Tanzania 1 1 Zaire 1 1 AFRICA Total ASIA China India 1 1 Iran 1 1 Japan Laos 2 2 Malaysia Philippines 6 6 S. Korea 3 3 Thailand 4 4 Vietnam 3 3 ASIA Total EUROPE AND THE NEW INDEPENDENT STATES Albania Belgium 3 3 Bosnia 1 1 Bulgaria Czech rep Germany Greece Hungary 3 3 Ireland Moldova 1 1 Norway Poland Portugal Russia Turkmenistan 3 3 UK Ukraine Uzbekistan Yugoslavia 1 1 EUROPE AND THE NEW INDEPENDENT STATES Total LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN Bahamas 1 1 Belize 2 2 Brazil Cuba 9 9 Guatemala 1 1 Honduras 1 1 Mexico Peru 1 1 Puerto Rico 1 1 Rep Dominicaine 1 1 Venezuela 3 3 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN Total NEAR EAST Lebanon Syria 1 1 Turkey NEAR EAST Total NORTH AMERICA Canada USA NORTH AMERICA Total OCEANIA Australia New Caledonia 1 1 New Guinea New Zealand OCEANIA Total Grand Total / 13

12 Πίνακας Π2: Έκταση ανά χώρα σε τετραγωνικά χιλιόµετρα. Afganistan - Djibouti Dominica - Korea, South Kuwait - Reunion - Zimbabwe Country Land-Km2 Country Land-Km2 Country Land-Km2 Country Land-Km2 Afghanistan 647,500 km2 Dominica 754 km2 Kuwait 17,820 km2 237,500 km2 Albania 28,748 km2 Dominican Republic 48,730 km2 Kyrgyzstan 198,500 km2 Russia 17,075,200 km2 Algeria 2,381,740 km2 East Timor 15,007 km2 Laos 236,800 km2 Rwanda 26,338 km2 American Samoa 199 km2 Ecuador 283,560 km2 Latvia 64,589 km2 Saint Helena 410 km2 Andorra 468 km2 Egypt 1,001,450 km2 Lebanon 10,400 km2 Saint Kitts and Nevis 261 km2 Angola 1,246,700 km2 El Salvador 21,040 km2 Lesotho 30,355 km2 Saint Lucia 616 km2 Anguilla 102 km2 Equatorial Guinea 28,051 km2 Liberia 111,370 km2 St. Pierre & Miquelon 242 km2 Antarctica 14 mil km2 Eritrea 121,320 km2 Libya 1,759,540 km2 St.Vincent Grenadines 389 km2 Antigua and Barbuda 443 km2 Estonia 45,226 km2 Liechtenstein 160 km2 Samoa 2,944 km2 Arctic Ocean mil km2 Ethiopia 1,127,127 km2 Lithuania 65,200 km2 San Marino 61.2 km2 Argentina 2,766,890 km2 Europa Island 28 km2 Luxembourg 2,586 km2 Sao Tome Principe 1,001 km2 Armenia 29,800 km2 Falkland Islands 12,173 km2 Macau 25.4 km2 Saudi Arabia 1,960,582 km2 Aruba 193 km2 Faroe Islands 1,399 km2 Madagascar 587,040 km2 Senegal 196,190 km2 Ashmore and Cartier Islands 5 km2 Fiji 18,270 km2 Malawi 118,480 km2 Serbia/Montenegro 102,350 km2 Atlantic Ocean mil km2 Finland 337,030 km2 Malaysia 329,750 km2 Seychelles 455 km2 Australia 7,686,850 km2 547,030 km2 Maldives 300 km2 Sierra Leone 71,740 km2 83,858 km2 French Guiana 91,000 km2 Mali 1.24 mil km2 Singapore km2 Azerbaijan 86,600 km2 French Polynesia 4,167 km2 Malta 316 km2 48,845 km2 Bahamas, The 13,940 km2 French Antarctic s 7,829 km2 Man, Isle of 572 km2 20,273 km2 Bahrain 665 km2 FYROM 25,333 km2 Marshall Islands km2 Solomon Islands 28,450 km2 Baker Island 1.4 km2 Gabon 267,667 km2 Martinique 1,100 km2 Somalia 637,657 km2 Bangladesh 144,000 km2 Gambia, The 11,300 km2 Mauritania 1,030,700 km2 South Africa 1,219,912 km2 Barbados 431 km2 Gaza Strip 360 km2 Mauritius 2,040 km2 S.-S.Sandwich 3,903 km2 Bassas da India 0.2 km2 69,700 km2 Mayotte 374 km2 Southern Ocean mil km2 Belarus 207,600 km2 Germany 357,021 km2 Mexico 1,972,550 km2 504,782 km2 Belgium 30,510 km2 Ghana 239,460 km2 Micronesia 702 km2 Spratly Islands less than 5 km2 Belize 22,966 km2 Gibraltar 6.5 km2 Midway Islands 6.2 km2 Sri Lanka 65,610 km2 Benin 112,620 km2 Glorioso Islands 5 km2 Moldova 33,843 km2 Sudan 2,505,810 km2 Bermuda 53.3 km2 Greece 131,940 km2 Monaco 1.95 km2 Suriname 163,270 km2 Bhutan 47,000 km2 Greenland 2,166,086 km2 Mongolia mil km2 Svalbard 62,049 km2 Bolivia 1,098,580 km2 Grenada 344 km2 Montserrat 102 km2 Swaziland 17,363 km2 Bosnia and Herzegovina 51,129 km2 Guadeloupe 1,780 km2 Morocco 446,550 km2 Sweden 449,964 km2 Botswana 600,370 km2 Guam 549 km2 Mozambique 801,590 km2 41,290 km2 Bouvet Island 58.5 km2 Guatemala 108,890 km2 Namibia 825,418 km2 Syria 185,180 km2 Brazil 8,511,965 km2 Guernsey 78 km2 Nauru 21 km2 Taiwan 35,980 km2 British Indian Ocean Ter 60 km2 Guinea 245,857 km2 Navassa Island 5.2 km2 Tajikistan 143,100 km2 British Virgin Islands 153 km2 Guinea-Bissau 36,120 km2 Nepal 140,800 km2 Tanzania 945,087 km2 Brunei 5,770 km2 Guyana 214,970 km2 Netherlands 41,526 km2 Thailand 514,000 km2 Bulgaria 110,910 km2 Haiti 27,750 km2 NL Antilles 960 km2 Tokelau 10 km2 Burkina Faso 274,200 km2 Heard & McDonald Isl. 412 km2 New Caledonia 19,060 km2 Tonga 748 km2 Burma 678,500 km2 Holy See (Vatican City) 0.44 km2 New Zealand 268,680 km2 Trinidad and Tobago 5,128 km2 Burundi 27,830 km2 Honduras 112,090 km2 Nicaragua 129,494 km2 Tromelin Island 1 km2 Cambodia 181,040 km2 Hong Kong 1,092 km2 Niger mil km2 Tunisia 163,610 km2 Cameroon 475,440 km2 Howland Island 1.6 km2 Nigeria 923,768 km2 Turkey 780,580 km2 Canada 9,976,140 km2 Hungary 93,030 km2 Niue 260 km2 Turkmenistan 488,100 km2 Cape Verde 4,033 km2 Iceland 103,000 km2 Norfolk Island 34.6 km2 Turks & Caicos Isl. 430 km2 Cayman Islands 262 km2 India 3,287,590 km2 N.Mariana Isl. 477 km2 Tuvalu 26 km2 Central African Republic 622,984 km2 Indian Ocean mil km2 Norway 324,220 km2 Uganda 236,040 km2 Chad mil km2 Indonesia 1,919,440 km2 Oman 212,460 km2 Ukraine 603,700 km2 Chile 756,950 km2 Iran mil km2 Pacific Ocean mil km2 United Arab Emirates 82,880 km2 China 9,596,960 km2 Iraq 437,072 km2 Pakistan 803,940 km2 United Kingdom 244,820 km2 Christmas Island 135 km2 Ireland 70,280 km2 Palau 458 km2 United States 9,629,091 km2 Clipperton Island 6 km2 Israel 20,770 km2 Palmyra Atoll 11.9 km2 Uruguay 176,220 km2 Cocos (Keeling) Islands 14 km2 301,230 km2 Panama 78,200 km2 Uzbekistan 447,400 km2 Colombia 1,138,910 km2 Jamaica 10,991 km2 Papua N. Guinea 462,840 km2 Vanuatu 12,200 km2 Comoros 2,170 km2 Jan Mayen 373 km2 Paracel Islands NA km2 Venezuela 912,050 km2 Congo 2,345,410 km2 Japan 377,835 km2 Paraguay 406,750 km2 Vietnam 329,560 km2 Congo, Republic of the 342,000 km2 Jarvis Island 4.5 km2 Peru 1,285,220 km2 Virgin Islands 352 km2 Cook Islands 240 km2 Jersey 116 km2 Philippines 300,000 km2 Wake Island 6.5 km2 Coral Sea Islands less than 3 km2 Johnston Atoll 2.8 km2 Pitcairn Islands 47 km2 Wallis and Futuna 274 km2 Costa Rica 51,100 km2 Jordan 92,300 km2 Poland 312,685 km2 West Bank 5,860 km2 Cote d'ivoire 322,460 km2 Juan de Nova 4.4 km2 Portugal 92,391 km2 Western Sahara 266,000 km2 56,542 km2 Kazakhstan 2,717,300 km2 Puerto Rico 9,104 km2 Yemen 527,970 km2 Cuba 110,860 km2 Kenya 582,650 km2 Qatar 11,437 km2 Zambia 752,614 km2 Cyprus 9,250 km2 Kingman Reef 1 km2 Reunion 2,517 km2 Zimbabwe 390,580 km2 Czech Republic 78,866 km2 Kiribati 811 km2 Denmark 43,094 km2 Korea, North 120,540 km2 Djibouti 23,000 km2 Korea, South 98,480 km2 12 / 13

13 Πίνακας Π3: Στοιχεία πληθυσµού ανά ήπειρο και ανά χώρα (σε χιλιάδες κατοίκους) Στοιχεία Region Country Total Region Country Total Region Country Total AFRICA Algeria 30,481 OCEANIA American Samoa 62 LATIN Anguilla 11 Egypt 66,050 Australia 18,613 AMERICA Antigua and Barbuda 64 Libya 5,691 Fiji 803 AND THE Argentina 36,265 CARIBBEAN Morocco 29,114 French Polynesia 238 Aruba 68 Tunisia 9,380 Guam 148 Bahamas, The 280 Angola 10,865 Marshall Islands 63 Barbados 259 Benin 6,101 New Caledonia 194 Belize 230 Botswana 1,448 New Zealand 3,625 Bolivia 7,826 Burkina Faso 11,266 Northern Mariana 67 Brazil 169,807 Burundi 5,537 Islands Papua New Guinea 4,600 Chile 14,677 Cameroon 15,029 Samoa 225 Colombia 38,581 Cape Verde 400 Solomon Islands 441 Costa Rica 3,605 Central African 3,376 Tuvalu 10 Cuba 11,045 Republic Chad 7,360 Vanuatu 185 Dominica 66 Comoros 546 OCEANIA Total 29,274 Dominican Republic 7,999 Congo (Brazzaville) 2,658 EUROPE AND Albania 3,331 Ecuador 12,337 Congo (Kinshasa) 49,001 THE NEW Bosnia and 3,366 El Salvador 5,752 Cote d'ivoire 15,446 INDEPENDENT Herzegovina Bulgaria 8,240 French Guiana 163 STATES Djibouti 441 4,672 Grenada 96 Equatorial Guinea 454 Czech Republic 10,286 Guadeloupe 416 Eritrea 3,842 Hungary 10,208 Guatemala 12,008 Ethiopia 58,390 FYROM 2,009 Guyana 708 Gabon 1,208 Montenegro 680 Haiti 6,781 Gambia, The 1,292 Poland 38,607 Honduras 5,862 Ghana 18,497 22,396 Jamaica 2,635 Guinea 7,477 Serbia 10,526 Martinique 407 Guinea-Bissau 1,206 5,393 Mexico 98,553 Kenya 28,337 1,972 Netherlands Antilles 213 Lesotho 2,090 Armenia 3,422 Nicaragua 4,583 Liberia 2,772 Azerbaijan 7,856 Panama 2,736 Madagascar 14,463 Belarus 10,409 Paraguay 5,291 Malawi 9,840 Estonia 1,421 Peru 26,111 Mali 10,109 5,109 Puerto Rico 3,857 Mauritania 2,511 Kazakhstan 16,847 Saint Kitts and Nevis 42 Mauritius 1,168 Kyrgyzstan 4,522 Saint Lucia 152 Mayotte 109 Latvia 2,385 Saint Vincent and the 120 Mozambique 18,641 Lithuania 3,600 Grenadines Suriname 428 Namibia 1,622 Moldova 4,458 Trinidad and Tobago 1,117 Niger 9,672 Russia 146,861 Uruguay 3,285 Nigeria 110,532 Tajikistan 6,020 Venezuela 22,803 Reunion 705 Turkmenistan 4,298 Virgin Islands 118 Rwanda 7,956 Ukraine 50,125 Total 507,357 Saint Helena 7 Uzbekistan 23,784 ASIA Afghanistan 24,792 Sao Tome and 150 Andorra 65 Bangladesh 127,609 Principe Senegal 9,723 8,134 Bhutan 1,908 Seychelles 79 Belgium 10,175 Brunei 315 Sierra Leone 5,080 Denmark 5,334 Burma 47,305 Somalia 6,842 Faroe Islands 42 Cambodia 11,340 South Africa 42,835 Finland 5,149 China 1,236,915 Sudan 33,551 58,805 Hong Kong S.A.R. 6,707 Swaziland 966 Germany 82,079 India 983,377 Tanzania 30,609 Gibraltar 29 Indonesia 212,942 Togo 4,906 Greece 10,662 Iran 68,960 Uganda 22,167 Guernsey 65 Japan 125,932 Zambia 9,461 Iceland 271 Laos 5,261 Zimbabwe 11,044 Ireland 3,619 Macau 507 AFRICA Total 760,503 56,783 Malaysia 20,933 NEAR Bahrain 616 Jersey 89 Maldives 290 EAST Cyprus 761 Liechtenstein 32 Mongolia 2,579 Gaza Strip 1,054 Luxembourg 425 Nepal 23,698 Iraq 23,034 Malta 380 North Korea 22,178 Israel 5,644 Man, Isle of 75 Pakistan 135,135 Jordan 4,435 Monaco 32 Philippines 77,726 Kuwait 1,913 Netherlands 15,731 Singapore 3,490 Lebanon 3,506 Norway 4,420 South Korea 46,417 Oman 2,364 Portugal 9,928 Sri Lanka 18,934 Qatar 697 San Marino 25 Taiwan 21,908 Saudi Arabia 20,786 39,134 Thailand 60,037 Syria 16,673 Sweden 8,887 Vietnam 76,236 Turkey 64,567 7,260 ASIA Total 3,363,431 United Arab Emirates 2,303 United Kingdom 57,721 NORTH Canada 30,675 West Bank 1,557 Total 798,154 AMERICA Greenland 59 Yemen 16,388 United States 270,312 Total 166,298 Total 301, / 13

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Business Control. #1-Σεπτ 2015

Business Control. #1-Σεπτ 2015 Business Control Τα νέο πρόγραμμα Business Control Οικονομικά Προγράμματα Business Control 300 Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ 23%) 9,90 Δωρεάν Χρόνος ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 300' Δωρεάν Μηνύματα 60 Δωρεάν ενδοεπικοινωνία 1500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη. 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 12/09/2013)

(Ισχύει από 12/09/2013) Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη 100531-00-109703 (Ισχύει από 12/09/2013) " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. (για τους Τοµείς Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Για πελάτες που βρίσκονται στην Ελλάδα -Ισχύει από 31 εκεµβρίου 2012 For customers located in

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΚΕΕΥΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΙΔΡΥΣΗ Το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία, Ιούνιος 2013

Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία, Ιούνιος 2013 Κύρια Σημεία Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία, Ιούνιος 2013 H ελονοσία μεταδίδεται με το νύγμα μολυσμένου θηλυκού κουνουπιού του γένους Anopheles. Η κλινική της εικόνα ποικίλλει, από εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE Country LPI Rank Customs Infrastructure International

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees 1 ΕΛΛΑΣ (ΣΗΜΑΙΑ) GRÈCE GREECE GRE 2 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ SAINTE-LUCIE SAINT LUCIA LCA 3 AΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ SAINT VINCENT AND THE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES ΓΡΕΝΑ ΙΝΕΣ GRENADINES VIN 4 AΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SAINT-MARIN

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΘΕΒ 4/10/2010 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 1 Συντελεστές παραγωγής Γνωρίζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten von GfK GeoMarketing Die Landkartenedition Griechenland gehört zu einem der umfangreichsten Landkartenarchive mit der weltweit

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR S AND INCENTIVES conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2009) April, 2010 TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού)

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2014 Σύνταξη - Επιμέλεια: Δ. Λαλούντας α. Γενικά Σύμφωνα με στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΙSTAT) με βάση τους διψήφιους κωδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece 1 Atradius Venue in Athens 17 years Atradius in Greece Athens, October 16th, 2014 Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Germany, Central and Eastern Europe Agenda Strong network of partners since

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών

Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανέπτυξε τον online κατάλογο αναφοράς των περιοδικών εκδόσεων σε έντυπη µορφή που συµπεριλαµβάνονται στη Συλλογή της. > Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις Εισηγητής: Φραγκιαδάκης Γιώργος, PhD, MA, MSc Οικονομολόγος Υγείας Υποδιευθυντής Γ.Ν. Χανίων Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

THE EASTERN AND CENTRAL MEDITERRANEAN ERA OF OIL AND GAS. IMPORTANCE FOR THE EUROPEAN ENERGY SECURITY.

THE EASTERN AND CENTRAL MEDITERRANEAN ERA OF OIL AND GAS. IMPORTANCE FOR THE EUROPEAN ENERGY SECURITY. THE EASTERN AND CENTRAL MEDITERRANEAN ERA OF OIL AND GAS. IMPORTANCE FOR THE EUROPEAN ENERGY SECURITY. ANTHONY FOSCOLOS Expected (Possible) Conventional Natural Gas Resources in Eastern Mediterranean in

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Προώθηση της μέτρησης της παραγωγικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) επιχειρήσεων Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Signpost to other providers Έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων The Large Hadron Collider @ CERN Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Αντώνης Παπανέστης Rutherford Appleton Laboratory Μεγάλη Βρετανία Rutherford Appleton Laboratory Σύντομο βιογραφικό 44 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αδικία της δικαιοσύνης

Η αδικία της δικαιοσύνης Η αδικία της δικαιοσύνης Ηλίας Παπαϊωάννου 1 Κολλέγιο Ντάρτμουθ (Dartmouth), Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (Harvard) και Κέντρο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (CEPR) Μάρτιος 2011 Περίληψη Ένα βασικό στοιχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FirePro. Τον 20ο αιώνα το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΣΣΔ ανέπτυξε μια πρωτοποριακή τεχνολογία κατάσβεσης στηριζόμενη σε αεριοποιούμενα στερεά υλικά.

FirePro. Τον 20ο αιώνα το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΣΣΔ ανέπτυξε μια πρωτοποριακή τεχνολογία κατάσβεσης στηριζόμενη σε αεριοποιούμενα στερεά υλικά. FirePro Τον 20ο αιώνα το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΣΣΔ ανέπτυξε μια πρωτοποριακή τεχνολογία κατάσβεσης στηριζόμενη σε αεριοποιούμενα στερεά υλικά. Η ανάγκη για φιλικότερες προς το περιβάλλον τεχνολογίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών

Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΕΠ ΑΤΕΙΘ Παρουσίαση των συναδέλφων. Χατζηπλή και Β. Σαµαθρακή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ!!!! ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ & ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΕΑΣ - «Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 2012 ΜΑΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η λίµνη Plitvice στην Κροατία Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αφιερώνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώ-Μεσογειακή Έκθεση Εµπορίου και Συνεργασιών

Ευρώ-Μεσογειακή Έκθεση Εµπορίου και Συνεργασιών Ευρώ-Μεσογειακή Έκθεση Εµπορίου και Συνεργασιών PREVIEW 1-31 Μαΐου 2010 LIVE INTERACTIVE 1-30 Ιουνίου 2010 ICELAND IRELAND UNITED KINGDOM FRANCE BELGIUM DENMARK NETHERLANDS GERMANY SWITZERLAND CZECH CH

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Το CQ WAZ και όλες οι εκδοχές του χορηγούνται σε κάθε αδειούχο ραδιοερασιτέχνη που παρουσιάζει απόδειξη της επαφής του και με τις 40 CQ ζώνες.

Διαβάστε περισσότερα

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ,.. : 0907 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ημερομηνία παρουσίασης : 28/06/2011 Επιβλέπων καθηγητής : Καθηγήτρια Ευθαλία Δημαρά Μέλη τριμελούς επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού Εμβόλιο κίτρινου πυρετού Χώρα Συνιστάται Απαιτείται Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan) Αϊτή (Haiti) Αίγυπτος (Egypt) Αιθιοπία (Ethiopia) Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'ivoire/ivory Coast) Αλβανία (Albania) Αλγερία (Algeria)

Διαβάστε περισσότερα

The Value of Innovative Medicines

The Value of Innovative Medicines The Value of Innovative Medicines Πασχάλης Αποστολίδης Μanaging Director ΑbbVie Pharmaceuticals S.A., SfEE Vice President Healthworld 2013 19 & 20 September 2013 Ledra Marriott Αύξηση της φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα

Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ e-mail: bouras@cti.gr URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία Σίνα 32, Αθήνα 106 72 Τηλ. 210-3617824 / Φαξ 210-3643476 e-mail: ellspe@otenet.gr & info@speleological society.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System

Welch Allyn Connex Integrated Wall System Welch Allyn Connex Integrated Wall System Κάρτα γρήγορης αναφοράς Ενεργοποίηση λειτουργίας/αναμονή Ενεργοποίηση του μόνιτορ Σύντομο πάτημα Θέτει το μόνιτορ σε Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1.Είναι τα πανεπιστημιακά εργαστήρια επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση ERASMUS; Ναι, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ.

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών:

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή των Σχολικών Βιβλίων Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» και το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο μάθησης.

Η συγγραφή των Σχολικών Βιβλίων Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» και το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο μάθησης. Η συγγραφή των Σχολικών Βιβλίων Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» και το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο μάθησης. Πορταριά 25-5-2013 Σοφοκλής Α. Σωτηρίου Ελληνογερμανική Αγωγή Μερικά δεδομένα... PISA 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ KOMM MIT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ KOMM MIT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ KOMM MIT Η KOMM MIT International, ιδρύθηκε το 1983 στη Βόννη (Γερμανία) και υποστηρίζει την πολιτιστική ανταλλαγή, το ομαδικό πνεύμα, το ευ αγωνίζεσθε και τον εθελοντισμό ανάμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013 Έκθεση αποστολής Χ. Νικολαΐδου 1 Περιεχόμενα Ιστορικό... 3 Χελιδορέα Σεπτέμβριος 2013... 3 Συνοπτικό ημερολόγιο αποστολής... 3 Ευρήματα αποστολής... 4 Υλικά... 4 Οι συντελεστές...

Διαβάστε περισσότερα

recommended by ΕΑΣ ΛΕΣΧΗ

recommended by ΕΑΣ ΛΕΣΧΗ ΣΟ ΤΗ ΡΧ D RL FM GR ΕΑΣ ΙΔ ΛΕΣΧΗ recommended by OUP WO MARKETING PLAN 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Πρώτο Σχέδιο Μάρκετινγκ Eισαγωγή Γνώρισε την FM GROUP Δικτυακό μάρκετινγκ Οι χρυσοί κανόνες των πωλήσεων Γιατί αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον IPTV ένα βήμα προς το μέλλον Τι είναι το IPTV; Είναι Τηλεόραση Η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και πιο συγκεκριμένα ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL). Βασίζεται σε Internet Protocol

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management MSc in Financial Management

MSc in Management MSc in Financial Management Αξιολογική κατάταξη Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής κατά διοικητικό-οικονοµική ειδικότητα: Η περίπτωση των ΑΕΙ της Ευρώπης ΑπόστολοςΝ. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής «Ακαδηµαϊκές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Nissan 947 Nissan 1947 To Tama Tokyo Electric Company Cars Prince Motor Co., Nissan 3.3kW, 35 km/h 65 km pick-up

Nissan   947 Nissan 1947 To Tama Tokyo Electric Company Cars Prince Motor Co., Nissan    3.3kW, 35 km/h 65 km pick-up Ευαγόρας Παπαθέου ιευθυντής ηµοσίων Σχέσεων Nissan -Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Η ηλεκτροκίνηση είναι πραγµατικότητα Zero Emission Mobility Program Η προσέγγιση της Nissan Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η λύση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα έρευνας υδρογονανθράκων

Αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα έρευνας υδρογονανθράκων Ημερίδα ΤΕΕ «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2012 Αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα έρευνας υδρογονανθράκων Διεύθυνση Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ. Λυγερή Γκαμήλα ΣΠΗΛΑΙΟ Η ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΛΥΓΕΡΗΣ

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ. Λυγερή Γκαμήλα ΣΠΗΛΑΙΟ Η ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΛΥΓΕΡΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ Λυγερή Γκαμήλα ΣΠΗΛΑΙΟ Η ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΛΥΓΕΡΗΣ Θωμάς Θεοδοσιάδης ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Ιστορικό εξερευνήσεων... 3 Αποστολές του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο στην περιοχή...

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων

Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων Page 1 Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων Περίληψη Καθηγητής Roland Schegg Ινστιτούτο Τουρισμού, HES-SO Valais (Sierre, Ελβετία) Page 2 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1Τ10303 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κ Α Τ Α Κ Ο Ρ Υ Φ Ε Σ Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ Όψη, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εξέλιξη και Σηµασία Επιβλέπων: Γ. Κριτσωτάκις Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα