Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση"

Transcript

1 Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ανψυχή. Αν και τεχνητή, αποτελεί σηµαντικό οικοσύστηµα, για το λόγο αυτό έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA Αποτελεί επίσης τον σπουδαιότερο τουριστικό πόλο έλξης του Νοµού µε τάσεις συνεχώς αυξανόµενες. Είναι σαφές, ότι οι ανωτέρω χρήσεις δρούν αναγωνιστικά µεταξύ τους. Το γεγονός δε, ότι το νερό της Λίµνης χρησιµοποιείται για την ύδρευση , κατοίκων,δηλ. το µεγαλύτερο τµήµα του Νοµού Καρδίτσας, καθιστά επιβεβληµένη την ιαχείριση των υγρών αποβλήτων των οικισµών που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής. Υφισταµένη κατάσταση αποχετευτικού δικτύου. Οι ανωτέρω οικισµοί δεν έχουν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και η αποχέτευσή τους γίνεται κατά κύριο λόγο µε απορροφητικούς βόθρους και σε λιγότερες περιπτώσεις µε στεγανούς. Μόνο τα µεγαλύτερα σύγχρονα ξενοδοχεία διαθέτουν µεµονωµένες εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών. Από πλευράς αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων, υπάρχουν τµήµατα δικτύου σε κάποιους µόνο από τους οικισµούς. Αποτέλεσµα των παραπάνω, είναι η επιβάρυνση µε οργανικό φορτίο του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα µε προφανείς τους κινδύνους για οργανική ρύπανση της λίµνης. Η ανάγκη για προστασία της λίµνης είναι προφανής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΤΥ Κ Καρδίτσας,αλλά και οι ήµοι οι οποίοι γεωγραφικά ανήκουν στη περιοχή αντιλαµβανόµενοι την ευαισθησία της περιοχής, προχώρησαν σε διαδηµοτική συνεργασία και πρόσκληση εκδήλω-σης ενδιαφέροντος για σύνταξη µελέτης αποχέτευσης όλων των παραλίµνιων οικισµών. Οι ήµοι που συνέστησαν τη διαδηµοτική είναι: Νεβρόπολης, Πλαστήρα, Ιτάµου, Μητρόπολης Η µελέτη ανατέθηκε στο γραφείο µελετών, ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. και συνεργαζόµενα γραφεία µελετών. Την επίβλεψη έχει η ΤΥ Κ Καρδίτσας. Χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ΕΠΤΑ Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Στην υπό εκπόνηση µελέτη, συµπεριλαµβάνονται οι σηµαντικότεροι οικισµοί των τεσσάρων ήµων που συνέστησαν τη διαδηµοτική συνεργασία. εν θα αναφερθούµε σε όλους τους οικισµούς. Θα αναφερθούµε µόνον στους οικισµούς που εµπίπτουν στην λεκάνη απορροής της Λίµνης και στον τρόπο που προτείνεται να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της διαχείρισης των λυµµάτων σ αυτούς. Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 1 -

2 1. ΗΜΟΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Οικισµός Πληθυσµός Εµβαδόν ( ha) 1 Καρβασαράς Μέγα Ρεύµα Καρίτσα 92 13,5 4 Αγία Μαρίνα Ράφηνα Μπελοκοµίτη Κέδρος (Ζυγογιαννέϊκα) Νεοχώριον Νεράιδα Καλύβια Φυλακτής Φυλακτή Πεζούλα Καλύβια Πεζούλας Κρυονέριον Κουτσοδήµος ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ Οικισµός Πληθυσµός 1 Νέος Οικισµός (Νεβρόπολη) Αγιος Αθανάσιος Παραλία (Πλαζ) Λαµπερού Μεταφορά (προβλεπόµενη) Λαµπερού Κερασιά 602 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ Οικισµός Πληθυσµός 1 Μούχα ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Οικισµός Πληθυσµός 1 Έλατος 10 8 Σύνολο Εξυπηρετούµενου µόνιµου πληθυσµού 4940 άτοµα σύµφωνα µε την απογραφή του Ο εποχιακός πληθυσµός, δηλ. σαββατοκύριακα, αργίες διπλασιάζεται και ανέρχεται περίπου στα άτοµα Σύµφωνα µε τη µελέτη σε µερικούς οικισµούς που θεωρείται ότι θα παρουσιάσουν ανάπτυξη ο πληθυσµός πενταπλασιάζεται για το έτος σχεδιασµού Συνολική έκταση σε ha 553 Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 2 -

3 Οµαδοποίηση εξυπηρετούµενων οικισµών ανά µονάδα συγκατεργασίας Οι οικισµοί οµαδοποιούνται µε βάση τη γειτνίασή τους και τη δυνατότητα δηµι-ουργίας ενιαίου αποχετευτικού συστήµατος.στη συνέχεια κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον προβλεπόµενο πληθυσµό τους για κάθε µια από τις οποίες προτείνεται και ένα σύστηµα βιολογικής επεξεργασίας. Με βάση το συνολικό ισοδύναµο πληθυσµό, προτείνονται τρεις τύποι συστηµά-των επεξεργασίας. ΤΥΠΟΣ Ι Για ισοδύναµο πληθυσµό µέχρι 500 κατοίκους ΤΥΠΟΣ ΙΙ Για ισοδύναµο πληθυσµό από 500 µέχρι 1500 κατοίκους ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ Για ισοδύναµο πληθυσµό από 1500 µέχρι κατοίκους ΟΜΑ Α Ι ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ Μέθοδος επεξεργασίας κατ. 1 Νεοχώριον 2 Νεράιδα * 3 Καλύβια Φυλακτής 4 Φυλακτή Μέθοδος ενεργού ιλύος µε 5 Πεζούλα Βιολογική αποµάκρυνση 6 Καλύβια Πεζούλας αζώτου (νιτροποίηση-από- 7 Κρυονέριον νιτροποίηση) 8 Κουτσοδήµος 9 Παραλία (πλαζ καλυβίων) 10 Κερασιά ** ΟΜΑ Α ΙΙ ΤΥΠΟΣ ΙΙ Μέθοδος επεξεργασίας κατ. 1 Αγ. Αθανάσιος Μέθοδος ενεργού ιλύος µε 2 Μεταφορά Λαµπερού Παρατεταµένο αερισµό ΟΜΑ Α ΙΙΙ ΤΥΠΟΣ ΙΙ Μέθοδος επεξεργασίας κατ. 1 Καρίτσα Σηπτική δεξαµενή µε 2 Αγ. Μαρίνα σίφωνα Αυτόνοµη εγκατάσταση Μέθοδος επεξεργασίας ΤΥΠΟΣ Ι εως 500 κατ 1 Καρβασαράς Σηπτική δεξαµενή µε σίφωνα 2 Μέγα Ρεύµα Απλή Σηπτική δεξαµενή 3 Ράφηνα Απλή Σηπτική δεξαµενή 4 Μπελοκοµίτη * Μέθοδος ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό 5 Κέδρος (Ζυγογιαννέϊκα) Σηπτική δεξαµενή µε σίφωνα 6 Νεράιδα* 7 Νέος οικισµός(νεβρόπολη) Σηπτική δεξαµενή µε σίφωνα 8 Μούχα Μέθοδος ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό 9 Έλατος Απλή Σηπτική δεξαµενή 10 Παραλία Λαµπερού Σηπτική δεξαµενή µε σίφωνα Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 3 -

4 Συνοπτική παρουσίαση φυσικού αντικειµένου λειτουργικότητα αυτού προτεινόµενα έργα αναφορά στη µέθοδο επεξεργασίας της κάθε εγκατάστασης. Θέσεις εγκαταστάσεων -αποστάσεις από χαρακτηριστικά σηµεία Θα αναφερθούµε στα βασικά έργα των µενονωµένων και των οµαδοποιηµένων οικισµών γύρω από τη λίµνη προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα στο σύνολό του. ηλ.στα συτήµατα επεξεργασίας (ΕΕΛ) και στους αγωγούς µεταφοράς (ΚΑΑ). εν θα αναφερθούµε σε εσωτερικά δίκτυα. Συνολικά τα έργα που απαιτούνται είναι 6. 1 ο το έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και αγωγών ακαθάρτων των οικισµών Νεοχώρι,Φυλακτή, Πεζούλα, Καλυβια Φυλακτής, Κουτσοδήµος Κρυονέρι, Νεράιδα του ήµου Νεβρόπολης και Κερασιά του ήµου Πλαστήρα» απαρτίζεται από τα ακόλουθα 1. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας ι.κ. (πληθυσµός σχεδιασµού για το 2041) ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ 2. Καταθλιπτικό αγωγό διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων µήκους 1400 µ. 3. Σύστηµα Κεντρικών Αποχετευτκών Αγωγών (ΚΑΑ) ως εξής : Σύνολο αγωγών βαρύτητας (ΚΑΑ) µ. Σύνολο Καταθλιπτικών Αγωγών (ΚΑΑ) 8000 µ. Σύνολο Φρεατίων 475 τεµ. 4. Τέσσερα αντλιοστάσια Η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί στη θέση Ράχη, σε χώρο έκτασης 16 στρεµ. σε απόσταση 400 µ. από τα όρια του οικισµού Κρυονερίου Μέθοδος επεξεργασίας Της ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό και παράλληλη νιτροποίησηαπονιτροποίηση. Η επεξεργασία είναι τριτο βάθµια (αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου) Περιλαµβάνει τις ακόλουθες µονάδες : α) αντλιοστάσιο εισόδου β) εσχάρωση γ) εξαµµωτή δ) σταθµό υποδοχής βοθρολυµάτων ε) µετρητή παροχής στ) δεξαµενές αερισµού µε βιοεπιλογέα επικεφαλής ζ) δεξαµενές τελικής καθίζησης και ανακυκλοφορίας ιλύος η) σύστηµα απολύµανσης των λυµάτων µε χλωρίωση και αποχλωρίωση και θ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος, που απαρτίζονται από τον παχυντή και τις ταινιοφιλτροπρέσσες. 2 ο έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και αγωγών ακαθάρτων των οικισµών Αγ.Αθανάσιος και Λαµπερό του ήµου Πλαστήρα» απαρτίζεται από τα ακόλουθα έργα: 1. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας 1500 ι.κ. (πληθυσµός σχεδιασµού για το 2041) ΤΥΠΟΣ ΙΙ 2. Σύστηµα υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων έκτασης µ2 περίπου. 3. Καταθλιπτικό κεντρικό αγωγό (ΚΑΑ)µήκους 900 µ 4. Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό βαρύτητας (ΚΑΑ) µήκους 550 µ. περίπου 5. Το κεντρικό αντλιοστάσιο και και το αντλιοστάσιο στη θέση µεταφοράς. Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 4 -

5 6. Συνδετήριο δρόµο µήκους 40 µ περίπου. Το έργο θα κατασκευασθεί σε χώρο έκτασης 5,5,στρεµ., ΝΑ του Αγίου Αθανασίου. Μέθοδος επεξεργασίας Της ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό. Περιλαµβάνει τις ακόλουθες µονάδες : α) Εργα εισόδου (αντλιοστάσιο ανύψωσης, εσχάρωση) β) ίδυµη δεξαµενή αερισµού γ) ίδυµη δεξαµενή καθίζησης δ) εξαµενή αποθήκευσης λάσπης ε) Απολύµανση λυµάτων στ) Μηχανοστάσιο ζ) ιάθεση λυµάτων ( υπεδάφια διάθεση) Η παραγόµενη λάσπη µεζί µε τα επιπλέοντα στερεά θα διατίθενται στην πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της περοχής, που θα είναι εφοδιασµένη µε διατάξεις επεξεργασία της λάσπης. 3 ο Εργο «Αποχέτευση και Εγκαταστάση επεξεργασίαςκαι διάθεσης λυµάτων των της Παραλίας Λαµπερού του ήµου Πλαστήρα» Το έργο περιλαµβάνει: 1) Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (σηπτική δεξαµενή) δυµανικότητας 1000 ι.κ. 2) Σύστηµα υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων έκτασης µ2 περίπου. 3) Καταθλιπτικό κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) µήκους 130 µ. περίπου 4) Συνδετήριους δρόµοους µήκους 90 µ. περίπου.. Το έργο θα κατασκευασθεί σε δηµοτική έκταση σε χώρο 2στρεµ., σε απόσταση 30 µ. ανατολικά της Παραλίας Λαµπερού, από την περιµετρική οδό της. 4 ο Εργο «Αποχέτευση και Εγκαταστάση επεξεργασίαςκαι διάθεσης λυµάτων και αγωγών ακαθάρτων του οικισµού Μπελοκοµίτης του ήµου Νεβρόπολης» Το έργο περιλαµβάνει: 1) Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (σηπτική δεξαµενή) δυµαµικότητας 300 ι.κ. (πληθυσµός σχεδιασµού για το 2001 ) που θα µετεξελιχθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας µε παρατεταµένο αερισµό για 600 ι.κ. µε προοπτική σχεδιασµού το ΤΥΠΟΣ Ι 2) Σύστηµα υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων έκτασης 600 µ2 περίπου για τις σηµερινές ανάγκες που θα επεκταθεί σε 1250 µ2 µε προοπτική σχεδιασµού το ) Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) βαρύτητας µήκους 650 µ. περίπου. 4) Συνδετήριο δρόµο µήκους 30 µ. περίπου Το έργο θα κατασκευασθεί σε δηµοτική έκταση σε χώρο έκτασης 2,5 στρεµ., στα όρια του οικισµού Μπελοκοµίτη. 5 ο Εργο «Αποχέτευση και Εγκαταστάση επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων του οικισµού Νεβρόποληςτου ήµου Πλαστήρα» Το έργο περιλαµβάνει: 1) Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (σηπτική δεξαµενή) δυµανικότητας 400 ι.κ. (πληθυσµός σχεδιασµού για το 2041 ) ΤΥΠΟΣ Ι 2) Σύστηµα υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων έκτασης 440 µ2 περίπου. Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 5 -

6 3) Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) βαρύτητας µήκους 220 µ. περίπου. 4) Συνδετήριους δρόµους µήκους 60 µ. περίπου. Το έργο θα κατασκευασθεί σε δηµοτική έκταση 1στρέµµατος σε απόσταση 250 µ. από την περιµετρική οδό της λίµνης, ΝΑ του οκισµού Νεβρόπολης Μέθοδος επεξεργασίας Στα ανωτέρω έργα µε αριθµό 3,4,5 Η επεξεργασία των λυµάτων θα γίνεται σε σηπτική δεξαµενή (πρωτοβάθµια επεξεργασία). Η παραγόµενη λάσπη, µαζί µε τα επιπλέοντα στερεά θα διατίθενται στην πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της περιοχής που θα είναι εφοδιασµένη µε διατάξεις επεξεργασίας λάσπης. Η µεταφορά θα γίνεται µε βυτιοφόρο όχηµα άντλησης βοθρολυµµάτων κατά τακτά Χρονικά διαστήµατα. Η εκκένωση των δεξαµενών θα πρέπει να προγραµµατίζεται να γίνεται σε κατάλληλες περιόδους του έτους χαµηλής αιχµής ώστε να µην υπερφορτώνεται η αντίστοιχη µονάδα του βιολογικού καθερισµού µε το αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο της λάσπης. 6 ο έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και αγωγών ακαθάρτων του οικισµού Μούχας του ήµου Ιτάµου» απαρτίζεται από τα ακόλουθα έργα: 1. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας 550 ι.κ. (πληθυσµός σχεδιασµού για το 2041) ΤΥΠΟΣ ΙΙ 2. Σύστηµα υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων έκτασης 1830 µ2 περίπου το Καταθλιπτικό κεντρικό αγωγό (ΚΑΑ) µεταφοράς 4. Κεντρικό αποχετευτικό αγωγό βαρύτητας (ΚΑΑ) 5. Αντλιοστάσιο. 6. Συνδετήριο δρόµο. Μέθοδος επεξεργασίας Της ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό. Εχει γίνει αναλυτική περιγραφή στο υποέργο 2 Αποδέκτης Η λύση της διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων στη λίµνη, παρ όλο που η προτεινόµενη επεξεργασία είναι τριτοβάθµια δεν είναι αποδεκτή για ψυχολογικούς λόγους. Εχει επιλεγεί η κοίτη του Κερασιώτη η οποία βρίσκεται βόρεια του Κρυονερίου, και στην οποία θα καταλήγουν τα επεξεργασµένα λύµατα µέσω αγωγού µήκους 2,5 χιλ. Τα νερά του Κερασιώτη χρησιµοποιούνται για τον εµπλουτισµό της Λίµνης µε έργο εκτροπής που τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2002.Η απόληξη του αγωγού των επεξεργασµένων λυµάτων βρίσκεται κατάντι του έργου εκτροπής. Η άδεια χρήσης των υδάτων του ποταµού έχει δοθεί στη ΕΗ για τον εµπλουτισµό. Στα κατάντι, η κοιτη του Κερασιώτη τροφοδοτείται µε την «οικολογική παροχή». Κατάντι της εκτροπής δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη χρήση νερών, ωστόσο αυτά χρησιµοποιούνται για άρδευση. Αναµενόµενες επιπτώσεις Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων στον παρακείµενο ποταµό, θα αυξήσει την παροχή του. Ο τρόπος εκβολής τους θα πρέπει να εξασφαλίζει γρήγορη και καλή ανάµιξη µε τα νερά του αποδέκτη, Η αραίωση µετά την εύλογη ανάµιξη στην περιοχή εκβολής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην προκαλούνται σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου οι επιπτώσεις θα είναι γενικά µικρής εµβέλειας και αφορούν στη διάθεση της λάσπης στο έδαφος, στον αέρα πιθανές οσµές είναι Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 6 -

7 αντιµετωπίσιµες, στα νερά η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στο έδαφος µπορεί αν βλάψει τον υπόγειο υδροφορέα αν η κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης δεν είναι σωστή. Ως θετική επίπτωση θεωρείται η αναβάθµιση της ποιότητας των νερών της περιοχής, επιφανειακών και υπογείων, εφόσον µε την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και την επεξεργασία των λυµάτων θα πάψει η ρύπανση από τις υπερχειλίσεις των βόρων και τη διοχέτευση των αναπεξέργαστων λυµάτων στα επιφανειακά νερά. Κόστος Κατασκευής Των έργων µε τη σειρά που αναλύθηκαν ανωτέρω. Περιλαµβάνεται και το εσωτερικό δίκτυο του κάθε οικισµού. 1 ο Έργο ο Έργο ο Έργο ο Έργο ο Έργο ο Έργο ΣΥΝΟΛΟ Ωριµότητα µελέτης Εχει περαιωθεί και έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα µετά από θετική εισήγηση του ΥΠΕΣ η προκαταρκτική µελέτη του συνολικού αντικειµένου. Έχει εκδοθεί Π.Π.Ε για τα έργα 1,2,3,4,5. Εχουν υποβληθεί και αναµένονται οι Π.Π.Ε των υπολοίπων έργων. Προτάσεις ΥΠΕΣ Για ορισµένους οικισµούς θα πρέπει να επανεξετασθεί η συνέχιση της µελέτης ή η ένταξή τους σε κάποια συνεπεξεργασία. Οι οικισµοί αυτοί είναι: Μπελοκοµίτης Νεράιδα-Καρβασαράς-Ράφηνα-Κέδρος-Μέγα Ρέµα-Παραλία Λαµπερού-Έλατος Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Με δεδοµένο ότι έχουν εκδοθεί οι ΠΠΕ για όλα σχεδόν τα Παραλίµνια έργα που έιναι και η πλέον χρονοβόρα διαδικασία, η έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων και η εκπόνηση των εποµένων σταδίων εκτιµούµε ότι µπορεί να περαιωθεί σε διάστηµα το πολύ 10 µηνών. Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 7 -

8 Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη της Εισήγησης 1. Προκαταρκτική µελέτη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΤΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» 2. Περίληψη Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3. Συµπληρωµτικό τεύχος Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση Έργων, 1,2,3,4,5 της ΕΥΠΕ 5. Πρακτικό γνωµοδότησης του ΥΠΕΣ Εισήγηση της ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗΣ - 8 -

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2005 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υδροαρδευτικά & Έργα Αποχέτευσης που υλοποιούνται Ανάγκες χρηματοδότησης Νέα έργα που προτείνονται, ολοκλήρωση μελετών, ένταξη ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΠΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 40/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα