MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX"

Transcript

1 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο που σας πούλησε το λέβητα. Ο λέβητας πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για τον προβλεπόµενο από τον κατασκευαστή του σκοπό. Κάθε ευθύνη του κατασκευαστή αποκλείεται για ζηµίες σε πρόσωπα, ζώα ή πράγµατα, σε περίπτωση σφαλµάτων κατά την εγκατάσταση, τη ρύθµιση, τη συντήρηση ή την ακατάλληλη χρήση. Σε περίπτωση διαρροής νερού η συσκευή θα πρέπει να απενεργοποιείται από την πρίζα, και έπειτα κλείστε την παροχή νερού και ενηµερώστε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο για να γίνει το service και όπου κατέχει την άδεια εγκατάστασης. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες µε προσοχή και πρέπει πάντα να συµπεριλαµβάνεται µε τη συσκευή, ακόµη και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη ή χρήστη, ή στην περίπτωση της σύνδεσης µε άλλη εγκατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης ή µη λειτουργίας της συσκευής αναζητείστε ένα νέο αντίγραφο από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τονίζουµε ότι η χρήση της συσκευής που επεξεργάζεται βιο - µάζα και στερεά καύσιµα, και που έχει επαφή µε ηλεκτρικό ρεύµα και νερό, απαιτεί σεβασµό και λήψη µέτρων ασφαλείας, όπως : Η χρήση του λέβητα από τα παιδιά και τα άτοµα µε περιορισµένες δυνατότητες χωρίς συνοδεία δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται να χρησιµοποιείτε τις εγκαταστάσεις λέβητα που λειτουργούν σε θερµοκρασίες υψηλότερες από 110 C, και πίεση µεγαλύτερη από 3 bar. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε εύφλεκτα καύσιµα ( οινόπνευµα, πετρέλαιο) για την ταχύτερη ανάφλεξη του ξύλου. Απαγορεύεται να αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο λέβητα και κλείστε την πόρτα κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης. Οι στάχτες πρέπει να απορρίπτονται σε κλειστά και µη εύφλεκτα δοχεία. Απαγορεύεται η αποτέφρωση των αποβλήτων υλικών που προκαλούν φλόγα ή τον κίνδυνο έκρηξης ( π.χ. πλαστικές σακούλες, πριονίδι, σκόνη άνθρακα, λάσπη, κλπ.). MANUAL BIOMAX Σελίδα 1

2 Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή τεχνική επέµβαση ή ο καθαρισµός του λέβητα πριν να είναι απενεργοποιηµένος από τον κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύµατος, τη ρύθµιση της συσκευής ( 0 ) " off". Απαγορεύεται να αλλάξετε τα στοιχεία ασφαλείας. Απαγορεύεται να κλείσετε τις οπές στο δωµάτιο όπου βρίσκεται ο λέβητας. Οι αεραγωγοί χρειάζονται για τη σωστή καύση. Να µην υπάρχει έκθεση σε ατµοσφαιρική πίεση. Ο λέβητας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και δεν περιέχει κανένα αντιψυκτικό σύστηµα. Απαγορεύεται να απενεργοποιήσετε το λέβητα όταν η εξωτερική θερµοκρασία µπορεί να πέσει κάτω από το µηδέν ( για την αποτροπή του παγώµατος). Να είστε ενήµεροι για την θέση ασφάλειας βαλβίδας αέρα ( λεπτοµερείς εξηγήσεις στο κεφάλαιο ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOILER). Σε περίπτωση επέµβασης σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή του λέβητα, απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις και έτσι αφαιρείται από την πρίζα Η εργασία µε µονάδα λέβητα απαγορεύεται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες ( συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών), µε µη ορθή σωµατική και ψυχική υγεία, παρά µόνο υπό την επίβλεψη ενός κηδεµόνα, και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συµπεριφορά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται από έναν κηδεµόνα, δεδοµένου ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή του λέβητα. Αν υπάρχει βλάβη στο σύστηµα προστασίας ισχύος, πρέπει να επισκευαστεί από ένα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή εξειδικευµένο προσωπικό για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 1.2 Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά Φροντίστε να υπάρχει επαρκής απόσταση από εύφλεκτα υλικά, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της προστασίας του ίδιου. Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά απαιτείται από το νόµο παρακαλούµε να ενηµερωθείτε από τους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε θέρµανση. Η ελάχιστη απόσταση του λέβητα και του σωλήνα καυσαερίων από τη χαµηλής και µέτρια ισχύς εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm. Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά είναι 200 mm, και το ίδιο ισχύει και για υλικά των οποίων η τιµή ευφλεκτότητας δεν είναι γνωστή. Κίνδυνος πυρκαγιάς! MANUAL BIOMAX Σελίδα 2

3 Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών και τα υγρά κοντά στο λέβητα απαγορεύεται. Να είστε βέβαιος πως έχει γίνει προειδοποίηση προς τους χρήστες σχετικά µε την ελάχιστη απαιτούµενη απόσταση του καύσιµου υλικού από το λέβητα. Καυσιµότητα των υλικών κατασκευής Α. Μη- καυστικά Αµίαντος, πέτρα, πέτρινα στοιχεία, κεραµικά πλακάκια τοίχου. τερακότα, σοβάς, τσιµεντοκονίαµα (χωρίς οργανικά πρόσθετα) B. Μη εύκολη ανάφλεξη Πλάκα Γυψοσανίδας, γυαλί, πλάκα ινών του ACUMINE, ISOMINE, ROYALITE, ΛΙΓΝΟΣ, VELOX, HERACLITE. C1. Χαµηλή πιθανότητα ανάφλεξης Ξύλο οξιάς και δρυς, συνθετικό ξύλο, πλάκα του HOBREX. C2. Μέση πιθανότητα ανάφλεξης ξύλο πεύκου, φύλλα πεύκου, σύνθετα υλικά C3. Ευκολία ανάφλεξης Άσφαλτος, χαρτόνι, χαρτοβάµβακας ή υλικά αυτού, µοριοσανίδες, φελλό, πολυορεθάνη, πολυστυρένιο, πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο,πάτωµα ινών. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Το Μπόιλερ BioMax αναπτύχθηκε καθώς η Εταιρεία Radijator ENGINJERING ήθελε να το προσφέρει στην αγορά του λέβητα, το οποίο σύµφωνα µε τις µηχανικές και θερµικές ιδιότητες του προορίζεται ειδικά για τη χρήση της βιοµάζας ως καύσιµο. Χρησιµοποιώντας το γενικό όρο «βιοµάζα», βέβαια, πρωτίστως εννοούµε και MANUAL BIOMAX Σελίδα 3

4 θεωρούµε πως είναι - το πέλλετ, αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί και η δυνατότητα της καύσης κουκουτσιών ( κεράσια, αγριοκέρασα,ελιάς κτλ... ). Αν ο χρήστης θέλει να χρησιµοποιήσει κάποια µορφή βιοµάζας που δεν αναφέρεται, είναι καλό να καλέσετε την εταιρία Radijator Engineering ή ένα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, γιατί πολύ συχνά κάποιες µορφές βιοµάζας απαιτούν ξεχωριστές, ειδικές ρυθµήσεις καύσης. Με τη χρήση ως καυσηµη ύλη βιοµάζα αυτόµατα αυτό σηµαίνει τον αυτόµατο έλεγχο των κύριων παραµέτρων λειτουργίας. Σε όλα τα προβλεπόµενα παραδείγµατα χρησιµοποιείται βιοµάζα που απαιτεί έναν ορισµένο βαθµό ξηρότητας των καυσίµων,η καύση σε αυτή την κατάσταση γίνεται µε λειτουργία του αναγκαστικού φυγοκεντρικού ανεµιστήρα, καθώτι υπάρχει έξοδος των φυσικών αερίων, και προσθέτοντας δευτερεύουσες παροχές από τον ανεµιστήρα για την εισαγωγή αέρα στην πλευρά εξόδου του λέβητα. Φυσικά η καύση του BioMax στις συνθήκες αυτές είναι πιο αποτελεσµατική από τους προκατόχους του, τα οποία λειτουργούν στην αρχή του ελεύθερου σχεδίου ή βεβιασµένα µόνο µε έναν ανεµιστήρα. Τα πέλλετ του ξύλου παράγονται από 100% φυσικό ξύλο.υπολείµµατα ξύλου υπό υψηλή πίεση είναι συµπιεσµένα σε δισκία διαµέτρου 6 mm και µήκος από 2-3 εκατοστά. Τα πέλλετ θα πρέπει να αποθηκεύονται σωστά σε ένα στεγνό µέρος για να εξασφαλιστεί η αποδοτική καύση. Οι λέβητες Biomax 23.1 και BioMax 35 κάνουν χρήση πέλλετ διαµέτρου 6mm, µήκους 5-30 χιλιοστών και υγρασίας έως 10 % που κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο EN Οι λέβητες της σειράς BioMax κατασκευάζονται σε δύο παραλλαγές : BIOmax23.1 και BIOmax35. Το BIOmax23.1 καλύπτει την περιοχή ισχύος από kw και το BIOmax35 καλύπτει την περιοχή από 20-34,9 kw. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Με την εξωτερική σχεδίαση, µε τα ανοίγµατα µεγέθους µίας εστίας για τη θέρµανση και τον καθαρισµό του BioMax διατηρούνται όλα τα καλά χαρακτηριστικά του MANUAL BIOMAX Σελίδα 4

5 προηγούµενου µοντέλου στο οποίο η Radijator ENGINEERING διακρίθηκε στην αγορά. Ένα µέρος του νερού του λέβητα, όπου η λειτουργία του αλλάζει µεταξύ της θερµότητας των καυσαερίων και του νερού, ρυθµίστηκε σε βιοµάζα. Λόγω της εφαρµογής των δύο ανεµιστήρων, υπάρχει αναγκαστικό σχέδιο διαδροµής καυσαερίων όπου η τελευταία είναι µεγαλύτερη από αυτή στους συνήθεις λέβητες. Για τους ίδιους λόγους, η χρήση των εναλλακτών καυσαέριων περαιτέρω στροβιλισµού αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του λέβητα. Σε λέβητες Biomax όπου οι σωλήνες εναλλακτικά έχουν 42 χιλιοστά διάµετρο( BioMax 23.1 ) και 48 χιλιοστά ( BIOmax35 ) έχουν τοποθετηθεί σπιραλ στροβιλιστές έχοντας διπλό ρόλο, δηλαδή το να οδηγούν σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καθώς και να διευκολύνουν το καθαρισµό. ( βλέπε Σχήµα 1 ) MANUAL BIOMAX Σελίδα 5

6 ΣΧΗΜΑ 1 Ο βαθµός απόδοσης είναι πάνω από 90%. Σε κανονική λειτουργία η θερµοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο είναι περίπου 120 C, και σε µέγιστο καθεστώς, είναι κάτω από 150 C. Οι τιµές αυτές µπορεί ανά πάσα στιγµή να παρατηρηθούν στην οθόνη. Κάθε λέβητας ΒΙΟΜΑΧ έχει ένα σύστηµα µε χάλκινο εναλλάκτη θερµότητας για προστασία του λέβητα σε περίπτωση διακοπής ρευµατός, καθώς και µηχανισµό προστασίας αναστροφής φλόγας για προστασία του συλού αποθήκευσης πέλλετ και γενικότερα του λέβητα. Όλα τα µέρη του τµήµατος νερού του λέβητα είναι από ST 35.4 ποιότητα και το πάχος πλάκας λέβητα από 5 mm ή περισσότερο, ανάλογα µε την δύναµη του λέβητα. Τα φύλλα έχουν την ποιότητα του προτύπου της ΕΕ, δηλαδή Πρότυπο P265GH EUII. MANUAL BIOMAX Σελίδα 6

7 ΣΧΗΜΑ 2 Ο θάλαµος καύσης (Σχήµα 2, θέση 2), βρίσκεται σε φάση ενεργοποίησης. Κατά το λεγόµενο «ηφεστιακό», η µεταφορά του καυσίµου γίνεται κάθετα προς τα πάνω, MANUAL BIOMAX Σελίδα 7

8 µέχρι το σηµείο καύσης. Είναι κατασκευασµένος από στερεά µονωτικά υλικά και χυτοσίδηρο. Η µεταφορά αερίων (σχήµα 2, θέση 4) γίνεται µε δύο σωλήνες.υπάρχει µια αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ BIOmax23.1 και BIOmax35. στη µορφή των βαλβίδων για τη ρύθµιση του αέρα που συναρµολογούνται επί του τροφοδότη του BIOmax23.1, και όλα αυτά συµβαίνουν, προκειµένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή εκποµπή καυσαερίων (σχήµα 2), όπου εξηγείται περαιτέρω στο κείµενο στο σηµείο 8.2. Το καύσιµο που προέρχεται από την δεξαµενή χωρητικότητας των 240 L (σχήµα 2, θέση 5). είναι απαραίτητο, είναι εύκολο να διαλύσει το σύστηµα σε τρεις ανεξάρτητα κοµµάτια : τον τροφοδοτη, την δεξαµενή πελλετ και το µπόιλερ. (σχήµα 2) Περιγραφή 1. Χώρος του µπόιλερ 2. θάλαµος καύσης 3. οχείο στάχτης 4. Τροφοδοτικό 5. εξαµενή πελλετ 3.1 Γενικές Προειδοποιήσεις Ο λέβητας πρέπει να ρυθμιστεί σωστά για τη σωστή λειτουργία! Ο λέβητας παρέχεται με ένα εξωτερικό επίχρισμα που περιέχει μόνωση, 30 χιλιοστά πάχος. Η θέση της δεξαμενής πέλλετ και του μηχανισμού μεταφοράς του πέλλετ επιτρέπει την άριστη λειτουργία αυτών σε σχέση με τη λειτουργία του μπόιλερ. Είναι δυνατόν να παραγγείλετε από το εργοστάσιο συναρμολογούμενα κομμάτια και να δημιουργήσετε κάποια παραλλαγή. Επιπρόσθετα, αν είναι αναγκαίο να κάνετε αλλαγές στον τομέα, επειδή η δεξαμενή πέλλετ και το σύνολο του μηχανισμού αποσυναρμολογούνται τότε μετρήστε τη δοσολογία σε σχέση με το λέβητα. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν εύκολους διακόπτες ON - OFF καθώς και εύκολη επανασυναρμολόγηση επομένως, δεν είναι αναγκαίο προσωπικό εξειδικευμένο. Η δεξαµενή πέλλετ για το Biomax 23.1 και το BioMax 35 έχουν ευέλικτη σύνδεση µε τον τροφοδότη, προκειµένου να αποφευχθεί η δόνηση κατά τη λειτουργία Η µέγιστη πίεση λειτουργίας του λέβητα είναι 3 bar, 1 bar, η ελάχιστη και η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του λέβητα είναι 110 C. Το µπόιλερ µε τους 2 ανεµιστήρες, ο αυτοµατισµός που έχει εγκατασταθεί λειτουργούν µε 230 volt ρέυµα, έτσι ώστε η εσφαλµένη εγκατάσταση και ο απρόσεκτος χειρισµός µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ο λέβητας στερεών καυσίµων και οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα και νοµικούς κανονισµούς. Κάθε µηχανική ή ηλεκτρική αλλαγή στο σχεδιασµό ή την εγκατάσταση θα θεωρηθεί ως παραβίαση των όρων εγγύησης και θα οδηγήσει σε στρέβλωση του. Κατά τη λειτουργία του, ο λέβητας πρέπει να προστατεύεται σωστά ενάντια στην υπερβολική υπερπίεση και υπερθέρµανση. MANUAL BIOMAX Σελίδα 8

9 Κατά την υδραυλική εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να λαµβάνετε υπόψιν τα προβλεπόµενα µέτρα για την παροχή της µέγιστη λειτουργίας πληρότητας και πίεσης. Για την σωστή εγκατάσταση ο υδραυλικός / εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος. Ο κατασκευαστής ( Radijator Engineering ) δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για οπιαδήποτε βλάβη που προέρχεται από την κακή εγκατάσταση του λέβητα. Όταν γίνεται οποιαδήποτε παρέµβαση στις ηλεκτρικές συσκευές Βίο-max, ολόκληρο το σύστηµα θα πρέπει να απενεργοποιείται από την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση: - Ο λέβητας µπορεί να συνδεθεί σε ανοικτό σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, αλλά και σε ένα κλειστό σύστηµα της κεντρικής θέρµανσης. Σε περίπτωση σύνδεσης σε ένα κλειστό σύστημα, συνιστάται να εγκαταστήσετε τη βαλβίδα θερµικής ασφάλειας, η οποία καθορίζεται από τις αντίστοιχες νοµοθεσίες σύµφωνα µε το καθεστώς το οποίο ο λέβητας είναι συνδεδεµένος. - Ο λέβητας πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Ο λέβητας πρέπει να είναι αρκετά µακριά από τα πιθανά εµπόδια στο λεβητοστάσιο για τον καθαρισµό και την συντήρηση. Βλέπε σχήµα 9. - Ηλεκτρική ισχύς του λέβητα είναι 230V 50Hz καθώς και η σύνδεση όλων των στοιχείων του λέβητα θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και η σύνδεση γίνεται από ένα άτοµο µε την κατάλληλη άδεια. - Η σύνδεση µε την καµινάδα, επίσης, θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους δεσµευτικούς κανονισµούς και τις συστάσεις του κατασκευαστή, όπως µπορείτε να δείτε παρακάτω. Για την ασφαλή λειτουργία του µπόιλερ είναι αναγκαίο να συναρµολογούνται και να συντηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία σε κατάσταση λειτουργίας: MANUAL BIOMAX Σελίδα 9

10 Σχηµα 4 Σχήµα 5 Σχηµα 6 Η βαλβίδα ασφαλείας πίεσης πρέπει να είναι διαµέτρου 1/2 ίντσας και να βαθµονοµηθεί σε ένα µέγιστο 3 bar.( Σχήµα 4) Αυτό το στοιχείο ασφαλείας, που ανήκει στην οµάδα περιορισµού της πίεσης, πρέπει να έχει τέτοια κατασκευή για να αντέχει τις βραχυπρόθεσµες υπεραναλήψεις και θερµοκρασίες και πιέσεις, καθώς το περιεχόµενο του αποτελείται από υγρό γλυκόλης για τη θέρµανση. Συνήθως στην ίδια θέση είναι ο εξαερισµός ( Σχήµα 5 ) και το µανόµετρο (Σχήµα 6) όπου συνδέονται έτσι ώστε αυτά τα τρία στοιχεία µαζί να αποτελούν µια οµάδα ασφαλείας και να µπορούν να τοποθετούνται πάνω στον συνδετήρα «Τ». Αυτό το στοιχείο της ασφάλειας πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδική επανεκτίµηση της βαθµονόµησης, της οποίας ο επενδυτής, δηλαδή ο χρήστης του λέβητα πρέπει να φέρει έγκυρα έγγραφα. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο απ 'ευθείας στο λέβητα χωρίς οποιαδήποτε σωλήνωση ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία στο ενδιάµεσο. Για το σκοπό αυτό υπάρχει µία ειδικά σχεδιασµένη υποδοχή ( βλ.σχήμα 8 ). Οποιαδήποτε µείωση της διαµέτρου του συνδετήρα αποτελεί µία απαγορευµένη ενέργεια. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να έχει µια πινακίδα και τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε το o Όνοµα της κατασκευής o Καθορισµό του τύπου της βαλβίδας ασφαλείας / έτος των δοκιµών o Ρυθµός ροής o Τα στοιχεία για τα οποία έχει καθοριστεί η θερµική επίδραση στη βαλβίδας ασφαλείας o Η υψηλότερη πίεση ανοίγµατος θα πρέπει να είναι 3 bars. Είναι υποχρεωτικό να ελέγχετε τη σωστή λειτουργία σε τακτά χρονικά διαστήµατα, καθώς να γίνεται και η εκ νέου βαθµονόµηση από τις πιστοποιηµένες εταιρείες. Οι ενέργειες αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της κάθε χώρας στην οποία συναρµολογείται ο λέβητας. ιατηρείτε πάντα τη γραπτή τεκµηρίωση των τελευταίων δεδοµένων βαθµονόµησης για τη βαλβίδα ασφαλείας. MANUAL BIOMAX Σελίδα 10

11 Σχετικά µε την γραµµή επιστροφής συναρµολογείστε τουλάχιστον άλλη βαλβίδα ασφαλείας πίεσης. ΣΧΗΜΑ 7 Η βαλβίδα θερµικής ασφάλειας (Σχήµα 7). Αυτό το στοιχείο ασφαλείας έχει επίσης ένα ρόλο ενός περιοριστή της θερµοκρασίας. Παρακάτω θα επισηµαίνεται µε τη συντοµογραφία VTO. Σε ορισµένες εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις όπου κατά το µετασχηµατισµό του νερού σε ατµό οι βαλβίδες ασφαλείας πίεσης δεν είναι επαρκείς για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του υδραυλικού συστήµατος. Για το λόγο αυτό, η εγκατάσταση του VTO είναι υποχρεωτική. Ανάλογα µε τους κανονισµούς των χωρών στις οποίες συναρµολογείται ο λέβητας, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το VTO µόνο για να καθοριστούν οι ανώτερες δυνάµεις ή για κάθε δύναµη ενός λέβητα είναι η υποχρεωτικό να εγκαταστήσετε το VTO. Ο χώρος της τοποθέτησης υποδεικνύεται στο διάγραµµα που παρέχεται µαζί µε το λέβητα που βασίζεται στην εγκατάσταση (Σχήµα 8). Ο λέβητας παρέχεται µε ένα χάλκινο πηνίο έτσι είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε το VTO µε ένα εναλλάκτη, όπως φαίνεται στο Σχήµα 8. Το κρύο νερό που χρησιµοποιείται για λόγους υγιεινής φέρεται στο VTO. Όταν το VTO - ανιχνευτής έχει την πληροφορία ότι η θερµοκρασία είναι πάνω από 95 βαθµούς το VTO ενεργοποιείται και το νερό ρέει µέσα από το πηνίο χαλκού. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα η θερµοκρασία του νερού στο λέβητα επιστρέφει στη φυσιολογική της κατάσταση. Μία σύνδεση του πηνίου χρησιµοποιείται για το VTO και µία άλλη για την αποστράγγιση του νερού που διέρχεται µέσω του πηνίου. Οποιαδήποτε επιλογή οδηγεί σε σύνδεση: είτε για το VTO είτε για την απόρριψη δεν µας απασχολεί. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από το κατασκευαστή του VTO. MANUAL BIOMAX Σελίδα 11

12 Να είστε βέβαιος πως ελέγχετε, σε ορισµένες χρονικές περιόδους, τη λειτουργία του VTO. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το ένα άκρο του VTO είναι για την τοποθέτηση στον εναλλάκτη του λέβητα, και το άλλο τροφοδοτείται µε κρύο νερό υπό πίεση. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η ροή του νερού είναι ανεµπόδιστη, ακόµη και όταν η ηλεκτρική ενέργεια είναι απενεργοποιηµένη. Εάν είναι αδύνατο να παρέχεται η εισροή κρύου νερού που χρησιµοποιείται για λόγους υγιεινής τη στιγµή που σταµατήσει η παροχής ρεύµατος, ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο ανοιχτό σύστηµα. ΣΧΗΜΑ 8 Θερµοστάτες για την αυτοµατοποίηση του λέβητα (Σχήµα 9 ). MANUAL BIOMAX Σελίδα 12

13 Εντός της ίδιας της αυτοµατοποίησης που οδηγεί στη διαδικασία καύσης και επηρεάζει το έργο των δύο κύκλων θέρµανσης, υπάρχουν δύο θερµοστάτες. Και οι δύο είναι παρόµοιας κατασκευής µε το θερµοστάτη όπως φαίνεται στο σχήµα 9 και έχουν λειτουργίες ασφαλείας ως περιοριστές της θερµοκρασίας του νερού στο λέβητα. Λόγω του ρόλου τους για την ασφάλεια στη λειτουργία του λέβητα, και οι δύο έχουν τους θερµοστάτες να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι ανιχνευτές για τη µέτρηση της θερµοκρασίας του νερού. Ο πρώτος θερµοστάτης είναι ο λεγόµενος "Λειτουργικός θερµοστάτης " όπου χρησιµεύει για τον περιορισµό της θερµοκρασίας σε ένα επίπεδο ο χρήστης επιθυµεί. Ένας άλλος θερµοστάτης είναι ο «θερµοστάτης ασφαλείας», διότι σταµατά τη λειτουργία του ανεµιστήρα που ευνοεί τη φλόγα, και προσθέτει µια νέα ενέργεια. Θερµοκρασία ασφάλειας περιορίζεται σε 95 βαθµούς Κελσίου. Είναι πολύ σηµαντικό να συνδέσετε τον κυκλοφορητή για τη θέρµανση των σωµάτων µέσω της αυτοµατοποίησης για λόγους ασφαλείας. Όταν η θερµοκρασία του νερού στο λέβητα φτάσει την κρίσιµη τιµή των 95 βαθµών Κελσίου ο ανεµιστήρας σταµατάει να λειτουργεί, αλλά η αντλία είναι κατ 'ανάγκη σε λειτουργία για να ανταλλάξει τη θερµότητα νερού µέσω του καλοριφέρ. 3.3 ωµάτιο του Λέβητα Το δωµάτιο όπου τοποθετείται ο λέβητας θα πρέπει να τον προστατεύει ενάντια στο κρύο. Η επιφάνεια στήριξης του λέβητα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι από άκαυστα υλικά. Η συνιστώµενη απόσταση των τεσσάρων πλευρών του λέβητα σε σχέση µε τα τοιχώµατα του λέβητα ή άλλων στερεών σωµάτων ( θερµοσίφωνας, κλπ) φαίνεται στο Σχήµα 10. Οι τιµές αυτές επιτρέπουν µια ασφαλή πρόσβαση εξ αποστάσεως κατά την πυροδότηση, επαρκή χώρο για τον καθαρισµό και την εύκολη πρόσβαση στον ανεµιστήρα και στη βαλβίδα για την πλήρωση και το άδειασµα. Ο λέβητας από την αριστερή πλευρά του θα πρέπει να είναι µακριά από τον τοίχο 200 χιλιοστά, δηλαδή όσο απαιτείται για τη σύνδεση των βαλβίδων για θερµική ασφάλεια κατά τη ροή. Εάν η βαλβίδα δεν είναι έτοιµη για εγκατάσταση τότε ο χώρος µπορεί να είναι µικρότερος. Η λαβή του κλαπέ είναι αφαιρούµενη και µπορεί να τοποθετηθεί είτε στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του λέβητα. Ο χώρος στη δεξιά πλευρά του λέβητα, συνιστάται να είναι τουλάχιστον 800 χιλιοστά από τον αναρροφητήρα, διότι µετά τον καθαρισµό του λέβητα ο χρήστης πηγαίνει και βγάζει το σταχτοδοχείο από το πίσω µέρος της εστίας. Το λεβητοστασίο πρέπει να έχει MANUAL BIOMAX Σελίδα 13

14 επαρκείς οπές αερισµού για φρέσκο αέρα, καθώς και για την έξοδο του αέρα εξαγωγής! Ο συνολικός χώρος αυτών ανοιγµάτων θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 150 cm ² για τους λέβητες µε δύναµη 50kW και για αυτούς πάνω από 50kW ο χώρος πρέπει να είναι µεγαλύτερος για άλλα 2 cm² ανά 1kW. Η έλλειψη επαρκούς αερισµού στο λεβητοστάσιο µπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα στη λειτουργία του λέβητα. Το κύριο πρόβληµα είναι η ανικανότητα στο να επιτευχθεί η θερµοκρασία νερού υψηλής εξόδου, δηλαδή η έλλειψη µέγιστη ισχύς που οδηγεί σε συµπύκνωση στο εσωτερικό του λέβητα. Λάβετε υπόψη τον απαιτούµενο ελάχιστο χώρο που χρειάζεται για την πρόσβαση και την ασφάλεια στοιχείων ώστε να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες καθαρισµού. Προσδιορίστε αν ο βαθµός ηλεκτρικής προστασίας είναι σύµφωνη µε τα χαρακτηριστικά του δωµατίου, όπου ο λέβητας θα βρίσκεται. Να µην υπάρχει έκθεση σε ατµοσφαιρικές επιδράσεις. Ο ίδιος ο λέβητας δεν προβλέπεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και δεν περιέχει αντιψυκτικό σύστηµα. MANUAL BIOMAX Σελίδα 14

15 Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποφεύγονται οι γωνίες, αλλά αν δεν είναι δυνατόν, τότε ο µέγιστος αριθµός των γωνιών θα πρέπει να είναι 2. Η καµινάδα από τον λέβητα προς την καπνοδόχο, πρέπει να είναι µονωµένη, ειδικά αν έχει γωνίες και επιπλέον τµήµατα. Στο σωλήνα καπνού, που είναι 100mm κατά προσέγγιση από την έξοδο καυσαερίων από το λέβητα, µια τρύπα πρέπει να είναι διάτρητη και ένα όργανο µέτρησης της θερµοκρασίας πρέπει να τοποθετηθεί στον καπνοδόχο για τη µέτρηση θερµοκρασίας του αερίου. χωρίς τις πληροφορίες για τη θερµοκρασία των καυσαερίων διαφοτρετικά δεν θα µπορεί να υφίσταται η αυτόµατη λειτουργία του λέβητα. Η ίδια η καµινάδα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από µεταλικούς σωλήνες, και γύρω τους θα πρέπει να υπάρχει η µόνωση πάχους 3-5 εκατοστών και το εξωτερικό στρώµα να είναι από τα τούβλα ή ειδικά στοιχεία. Εάν η καµινάδα δεν είναι από µεταλικούς σωλήνες, αλλά από τούβλα, το φως στην περιοχή του ανοίγµατος της εν λόγω καµινάδας πρέπει να είναι 30 % υψηλότερη από την επιφάνεια αυτής της καπνοδόχου που αποτελείται από µεταλικούς σωλήνες. Η καµινάδα πρέπει να έχει µια πόρτα για τον καθαρισµό και πρέπει να είναι καλά σφραγισµένη. Η έξοδος της καµινάδα από την οροφή πρέπει να υπάρχει σύµφωνα µε ορισµένους κανονισµούς. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: εάν η γωνία της στέγης είναι µικρότερη από 12 και αν η γωνία οροφής είναι µεγαλύτερη από 12. Για γωνία µικρότερη από 12, το ύψος του καµινάδας πάνω από την οροφή είναιι αναγκαίο να είναι 1 m και για αυτήν που έχει ύψος µεγαλύτερο από 12, στη συνέχεια θα το εξετάσουµε το σχήµα 12. Σχήµα 12 MANUAL BIOMAX Σελίδα 16

16 Αν νοµίζετε ότι η καµινάδα είναι πολύ ισχυρή και πως περνάει πολύ κρύος αέρας µέσα από το λέβητα, κατά την έξοδο του λέβητα υπάρχει µία βαλβίδα η οποία µπορεί να µειώσει τη ροή των καυσαερίων. Η καµινάδα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ή τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Εάν η καµινάδα δεν έχει το κατάλληλο ύψος, διατοµή, ή εάν αυτή δεν είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή, τότε είναι δυνατό να συµβούν επιπλοκές στο έργο του λέβητα. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή τιµή της θερµοκρασίας κατά τη λειτουργία, δηλαδή δεν υπάρχει η µέγιστη ισχύς λειτουργίας, και η συνέπεια αυτού είναι η συµπύκνωση που επηρεάζει τη ζωή του λέβητα. Η προβληµατική / κακής ποιότητας καµινάδα είναι ο κύριος λόγος, που κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης του λέβητα ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, υπάρχει η εµφάνιση του καπνού στην άνω ή κάτω πόρτα, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες ανεµιστήρα. 4. ιατοµή του BioMax λέβητα µε µια περιγραφή των επιµέρους στοιχείων του λέβητα. MANUAL BIOMAX Σελίδα 17

17 Περιγραφή: 1. Σώµα του λέβητα 2. Κάτω πόρτα για τον καθαρισµό. 3. Επάνω πόρτα για τον καθαρισµό. 4. Κάλυµα για τον καθαρισµό 5. Πρόσοψη του λέβητα 6. Καύση (πέλλετ) 7. Ανάφλεξη 8. Κάτω κοχλίας µεταφορέα. MANUAL BIOMAX Σελίδα 18

18 9. οσοµετρητής ασφάλειας 10. Άνω κοχλίας μεταφορέα 11. Ευέλικτη σύνδεση 12. Θάλαμος πέλλετ 13. Καμινάδες 14. Αυτοματισμός 5. Παραστατική σύνδεση της αυτοµατοποίησης Όλες οι γραµµές που εµφανίζονται στη διαλείπουσα µορφή στο διάγραµµα των εξωτερικών συνδέσεων είναι οι αγωγοί, οι οποίοι θα πρέπει να εγκατασταθούν από τον τεχνικό κατά τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών πάνω στο σύστηµα αυτοµατισµού του λέβητα. Όλες οι συνδέσεις των πρόσθετων συσκευών είναι αναγκαίο να εκτελούνται από τον τεχνικό µέσω τριών συνδετήρων που βρίσκονται στο πίσω µέρος του λέβητα. Ένας σύνδεσµος αποτελείται από συνδέσεις τριών πόλων, ενώ ένας άλλος αποτελεί την υποδοχή επτά πολών. Ένας σύνδεσµος τριών πόλων αποτελεί υποδοχή που χρησιµεύει για τη σύνδεση του θερµοστάτη χώρου, (προσοχή 12v)όπως φαίνεται στην ετικέτα του συνδετήρα. Για τους θερµοστάτες δωµατίου, είναι σηµαντικό να λειτουργεί µε µπαταρίας,δηλαδή δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε παροχή της τάσης 220 V. Στο θερµοστάτη για τη σύνδεση NC χρησιµοποιείται ( κανονικά κλειστή επαφή ). Ένας συνδετήρας επτά πολών χρησιµοποιείται για τη σύνδεση του καλωδίου του δικτύου και για τη σύνδεση της κυκλοφορίας αντλίας και της µπαταρίας της αντλίας για παράδειγµα, του θερµοσίφωνα για ζεστό νερό για λόγους υγιεινής. Ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει ακόµη και αν καµία από τις αντλίες δεν είναι συνδεδεµένες, αλλά η σύσταση του κατασκευαστή είναι ότι, τουλάχιστονένας κυκλοφορητής να είναι συνδεδεµένη (κεντρική θέρµανση αντλίας) επειδή έχει τη λειτουργία ενός στοιχείου ασφαλείας. Είναι ενεργοποιηµένη όταν η θερµοκρασία του νερού του λέβητα ξεπερνά τους 90 C. Ο λέβητας προσαρµόζεται ανάλογα µε την προεπιλεγµένη εργοστασιακή εγκατάσταση υδροηλεκτρικών όπως φαίνεται στο Σχήµα 13. Είναι προφανές ότι υπάρχει µόνο ένα σηµείο µέτρησης S1 και ο ανιχνευτής έχει ήδη τοποθετηθεί. Ο δεύτερος ανιχνευτής στην περίπτωση που είναι συνδεδεµένος επάνω στο σύνδεσµο στο πίσω µέρος του λέβητα, παραµένει αχρησιµοποίητος. (ο εργοστασιακός ανιχνευτής δεν έχει οριστεί και µπορείτε να το παραγγείλετε απευθείας από τον κατασκευαστή του λέβητα "Radijator Εngineering"). MANUAL BIOMAX Σελίδα 19

19 Σχήµα 13 Σχήµα 14 Εµείς δεν χρειάζεται να συναρµολογήσουµε την αντλία Ρ2 η οποία χρησιµεύει για το ζεστό νερό. Η παράµετρος που καθορίζει το είδος της εγκατάστασης υδροηλεκτρικών στο εσωτερικό του συστήµατος αυτοµατισµού είναι P37 και γι 'αυτό το υδροηλεκτρικό καθεστώς P37 καθορίζεται στο σύνολο 5. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την αυτοµατοποίηση για να κρατήσει τη διαδικασία και το φυσίων ζεστό µέσω της κατάλληλης αντλίας, τότε το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι όπως φαίνεται στο σχήµα 13. Το σηµείο του ανιχνευτή µέτρησης για τη θερµοκρασία του νερού στο φυσίων είναι σηµειωµένο µε S2. Για να εκτελέσετε τη λειτουργία του αυτοµατισµού σωστά για την υδραυλική σύνδεση, στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να ρυθµίσετε την παράµετρο P37 πάνω από την τιµή 4. Αν θέλουµε ο αυτοµατισµός να διατηρήσει τη διαδικασία της θέρµανσης του νερού για οικιακή χρήση µέσω της κατάλληλης αντλίας, τότε το υδραυλικό σύστηµα θα πρέπει να είναι όπως στο σχήµα 14. Για το σύστηµα αυτοµατισµού θα πρέπει να κρατήσει τη λειτουργία της εν λόγω αντλίας του λέβητα για τη θέρµανση του νερού για οικιακή χρήση, τότε είναι απαραίτητο να ρυθµίσετε την παράµετρο 37 πάνω από την τιµή Πίνακας Τεχνικών Πληροφοριών. MANUAL BIOMAX Σελίδα 20

20 Χαρακτηρισµός CE Κλάση λέβητα σύµφωνα µε το EN 303-5:2012 Εργασία πίεσης µε µέτρηση σε µονάδα µπαρ οκιµαστική πίεση σε µπαρ Όγκος του θαλάµου καύσης Όγκος του νερού στον λέβητα Βάρος ιατοµή καµινάδας Απαραίτητο σχέδιο καµινάδας Θερµοκρασία του λέβητα (min / max) Ελάχιστη θερµοκρασία επιστροφής Βαθµός απόδοσης Μάζα ροής καυσαερίων Ονοµαστική ισχύς Ελάχιστη / Μέγιστη δύναµη του λέβητα Η πτώση πίεσης στο λέβητα Το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) µε ελάχιστη θερµική ισχύ CO Το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) σε ονοµαστική θερµική ισχύ CO Σκόνη (mg/m3) Συνδέσεις για λέβητα ζεστού νερού από το λέβητα D1 Συνδέσεις για το λέβητα κρύου νερού D2 Συνδέσεις για το γέµισµα και το άδειασµα του λέβητα Συνδέσεις για την βαλβίδα ασφαλείας και εξαερισµού D4 Συνδέσεις για τη διόγκωση της θερµικής βαλβίδας ασφαλείας Συνδέσεις για ανιχνευτή VTO MANUAL BIOMAX Σελίδα 21

21 ΣΕΛΙ Α Υδραυλικό Σχεδιάγραµµα Περιγραφή: 1. Μπόιλερ Biomax. 2. Αντλία 3. Βάνα ανάµιξης 4. Βαλβίδα 5. Οµάδα ασφαλείας 6. οχείο διαστολής 7. Βαλβίδα εισόδου / εξόδου κρύου νερού 8. Βαλβίδα ασφαλείας για την περίπτωση υπερθέρµανσης 9. θερµοστάτης νερού για τη βαλβίδα ασφαλείας 10. Σώµα καλοριφέρ. MANUAL BIOMAX Σελίδα 23

22 Περιφραφή: 1. Μπόιλερ Biomax. 2. Αντλία 3. Βάνα ανάµιξης 4. Βαλβίδα 5. Οµάδα ασφαλείας 6. οχείο διαστολής 7. Βαλβίδα εισόδου / εξόδου κρύου νερού 8. Βαλβίδα ασφαλείας για την υπερθέρµανση 9. Θερµοστάτης νερού για τη βαλβίδα ασφαλείας 10. Εναλλάκτης 11. οχείο αδρανείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Η πιο σηµαντική διαφορά µεταξύ του BIOmax35 και του BIOmax23.1 είναι ότι η πίσω πλευρά του BIOmax23.1 έχει µόνο µια διέξοδο για τη γραµµή πίεσης στην άνω MANUAL BIOMAX Σελίδα 24

23 δεξιά γωνία (αναφερόµαστε στο «D1»), ενώ η σύνδεση της γραµµής επιστροφής στον ίδιο λέβητα κινείται προς την πλευρά του λέβητα (ανατρέξτε στην διάσταση «E *»). ο λέβητας πρέπει να προστατεύεται σωστά ενάντια στην υπερβολική υπερπίεση και υπερθέρµανση. Για την σωστή εγκατάσταση ο υδραυλικός / εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος. Ο κατασκευαστής (Radijator Engineering) δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για βλάβη που προέρχεται από την κακή εγκατάσταση του λέβητα. 8. Έναρξη λειτουργίας του λέβητα και καθαρισµός Η Πρώτη του λέβητα εκτελείται από έναν Τεχνικό ο οποίος έχει ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εταιρία "Radiator engineering" και ΣΙΑ. Η εκπαίδευση των χρηστών του λέβητα είναι υποχρεωτική. Με τον τρόπο αυτό, το συγκεκριµένο πρόσωπο εξουσιοδοτείται να κοινοποιήσει την εξυπηρέτηση των πελατών στο εργοστάσιο, τη στιγµή που ο λέβητας εγκαθιστάται και αρχίζει να λειτουργεί, ενώ διατηρείται ένα αντίγραφο της ανάθεσης του λέβητα σε λειτουργία. Η εγγύηση και το εγχειρίδιο οδηγιών δίνεται στον πελάτη. Ένα αντίγραφο της εγγύησης αποστέλλεται στον κατασκευαστή. Εάν η εγγύηση δεν έχει συµπληρωθεί, τότε δεν είναι έγκυρη. Μόνο οι λέβητες που λειτουργούν από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που υπόκεινται σε τεχνικούς όρους κατέχουν πλήρη εγγύηση δύο ετών. Το ακόλουθο κείµενο προορίζεται για τον χρήστη του λέβητα, ως ένα είδος υπενθύµισης, ότι αν απενεργοποιήσετε τον λέβητα ( π.χ. για καθαρισµό ), αυτός θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Οι παράµετροι που σχετίζονται µε τη λειτουργία του λέβητα είναι στη διάθεση του χρήστη στην οθόνη. Άλλες παράµετροι που εµπεριέχονται στο κρυφό µενού δεν θα πρέπει να αλλαχθούν, χωρίς την έγκριση του τεχνικού προσώπου που έχει θέσει σε λειτουργία το λέβητα ή το ίδιο το εργοστάσιο. MANUAL BIOMAX Σελίδα 25

24 8.1 Πίνακας Ελέγχου Ο Πίνακας Ελέγχου αποτελείται από: Τον κεντρικό διακόπτη, το κουµπί θερµοστάτη ασφαλείας, την οθόνη, την οµάδα των κουµπιών των εντολών (πλήκτρα), µία οµάδα φωτεινών δεικτών διόδου. Η παρακάτω εικόνα είναι η εικόνα του Πίνακα Ελέγχου Κουµπιά Κουµπί Λειτουργία K1 Με ένα κλικ µπορείτε να τροποποιήσετε την τιµή του θερµοστάτη λέβητα: η φωτεινή ένδειξη L3 αναβοσβήνει: µε τα κουµπιά Κ2 και Κ3 τροποποιείτε την πραγµατική αξία. Με άσκηση µεγάλης πίεσης µπορείτε να τροποποιήσει τη λειτουργία Χειµώνα / Καλοκαίρι που σηµατοδοτείται από τη φωτεινή ένδειξη L1/L2. Με την τροποποίηση των παραµέτρων µπορείτε να σώσετε τις καθορισµένες τιµές. MANUAL BIOMAX Σελίδα 26

25 K2 Με ένα κλικ µπορείτε να τροποποιήσετε την τιµή του χρόνου εργασίας του κοχλία του κινητήρα: η φωτεινή ένδειξη L7 αναβοσβήνει: µε τα κουµπιά Κ2 και Κ3 είναι δυνατόν να τροποποιήσετε την πραγµατική αξία. Ασκώντας µεγάλη πίεση ενεργοποιείτε τη χειροκίνητη φόρτωση του καυσίµου για το µήκος της πίεσης τηε ενεργοποίησης του κοχλία του κινητήρα: η οθόνη δείχνει τη λέξη Φορτίο. Η διαδικασία αυτή είναι δυνατή µόνο µε την κατάσταση OFF. Με τη βαλβίδα ασφαλείας είναι δυνατόν να ξεκινήσει η φόρτιση µετά την χρονική περίοδο T72. Με την τροποποίηση των παραµέτρων είναι δυνατόν να µειώσετε την αξία και το συρόµενο κωδικό των παραµέτρων. K3 Με ένα κλικ µπορείτε να τροποποιήσετε την τιµή της ταχύτητας του ανεµιστήρα: η φωτεινή ένδειξη L8 αναβοσβήνει: Με τα κουµπιά Κ2 και Κ3 είναι δυνατό να τροποποιήσετε το πραγµατικό σύνολο αξιών. Μία µεγάλη πίεση ενεργοποιεί τον ανεµιστήρα στη µέγιστη ταχύτητα για το µήκος της πίεσης. Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη UEnt. Η διαδικασία είναι δυνατή µόνο σε κατάσταση OFF. Με την τροποποίηση των παραµέτρων είναι δυνατόν να µειώσετε την αξία και το συρόµενο κωδικό των παραµέτρων. MANUAL BIOMAX Σελίδα 27

26 K4 Με µια µεγάλη πίεση ενεργοποιείται / σβήνετε το λέβητα: φωτεινές ενδείξεις Led L5/Led L6. Με ένα κλικ µπαίνετε στο µενού απεικόνισης των τιµών θερµοκρασίας που παρέχεται από το σύστηµα. Για να τροποποιήσετε τις παραµέτρους κάντε έξοδο χωρίς αποθήκευση. Κ2 + Κ3 K2 + + K3 Με µια µακρά πίεση των δύο κουµπιών είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η συστηνόµενη καύση. Αυτό σηµατοδοτείται από τις φωτεινές ενδείξεις led L12-L14: µε τα κουµπιά Κ2 και Κ3 είναι δυνατό να αλλάξετε το πρόγραµµα Pr1/Pr2/Pr3. Οι συστηνόµενη µέγιστη τιµή καύσης στο µενού του χρήστη ρυθµίζεται από την παράµετρο Ρ89.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κατάσταση OFF ή σε κατάσταση ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, σε περίπτωση συναγερµού, πιέζοντας το πλήκτρο Κ2 ή Κ3 είναι δυνατό να τερµατίσετε την οπτικοποίηση. Αν υπάρχει και πάλι µετά από την επαναφορά, θα εµφανίζονται και πάλι Φωτεινές Επιγραφές Φωτεινές Ενδείξεις L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Λειτουργία Οn για την επιλογή τροποποίησης για τη λειτουργία για το Χειμώνα. On για την τροποποίηση σε λειτουργία για το καλοκαίρι On για τη θερμοκρασία του λέβητα κάτω από A03-A05. Όταν αναβοσβήνει σημαίνει πως η θερμοκρασία είναι ανώτερη από αυτή των θερμοστατών. Off για τη θερμοκρασία πάνω από A03. On αν η επαφή με το χρονοδιακόπτη είναι κλειστή. On για ενεργοποίηση του μπόιλερ. On για απενεργοποίηση του λέβητα. On για την ενεργοποίηση του κοχλία. On για την ενεργοποίηση καύσης του ανεµιστήρα. MANUAL BIOMAX Σελίδα 28

27 L9 On για την ενεργοποίηση της βαλβίδας 1. Aναβοσβήνει αν η αντλία Ρ1 απενεργοποιηθεί σε σχέση µε το θερµοστάτη. L10 On για την ενεργοποίηση της βαλβίδας / αντλίας 2. L11 On αν ο θερμοστάτη χώρου έχει κλείσει. L12 On για να επιλέξετε το πρόγραμμα Πέλλετ 1. L13 On για επιλογή του προγράμματος Πέλλετ 2. L14 On για να επιλέξετε το πρόγραμμα Πέλλετ Ενδείξεις Ένδειξη / Θερµοκρασία / Κατάσταση / Συναγερµοί: οι τέσσερις ψηφιακές ενδείξεις παρουσιάζουν τη θερµοκρασία του νερού µέσα στο µπόιλερ, κατονοµάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τους συναγερµούς. Ένδειξη Κατάσταση Ένδειξη Κατάσταση Off Απενεργοποίηση Mod ιαµόρφωση Chc Έλεγχος Man Αναµονή Acc Ανάφλεξη Sic Ασφάλεια Stb Σταθεροποίηση SPE Πυρόσβεση rec Ανάκτηση Ανάφλεξης Alt Απενεργοποίηση του λέβητα ύστερα από προειδοποίηση από συναγερµό Ένδειξη Κατάσταση Ένδειξη Κατάσταση tsic Ενεργοποιηση του PELL Έλλειψη καυσίµων θερµοστάτη ασφαλείας CLAd Υπερθέρµανση του νερού του λέβητα AccF Όχι σωστή ανάφλεξη SPAc Ατυχές πυρόσβεσης Sond Ανιχνευτές εκτός εµβέλειας MANUAL BIOMAX Σελίδα 29

28 Σηµείωση: Κατά την παροχή από τον κεντρικό διακόπτη στην οθόνη εµφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα ο κωδικός και η έκδοση του προϊόντος όπως έχει οριστεί από την εταιρία παραγωγής. Ένδειξη St14 Ur 1.0 Περιγραφή Κωδικός του προϊόντος Επωνυµία της εταιρίας ΣΕΛΙ Α Έναρξη λειτουργίας του λέβητα βιοµάζας Το µπόιλερ συνδέεται µε το Υδραυλικό σύστηµα Βεβαιωθείτε πως ο ανιχνευτής είναι ρυθµισµένος στον αυτόµατο καυσαερίων (σχήµα 15). MANUAL BIOMAX Σελίδα 30

29 Ελέγξτε αν ο µηχανισµός για τη µεταφορά πέλλετ στηρίζεται σταθερά στο πάτωµα, ότι το πτερύγιο του ανεµιστήρα έχει το µέγιστο άνοιγµα και ο οδηγός πτερυγίου για τον αέρα της ασφάλειας είναι από mm Σχήµα 16 MANUAL BIOMAX Σελίδα 31

30 ( Σχήµα 17) Η πρίζα στο πίσω µέρος του λέβητα συνδέεται µε το κύριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ολοκληρώστε την διαδικασία τροφοδοσίας µιας µικρής ποσότητας πέλλετ στον καυστήρα (θαλαµο καυσης). Σε αυτό το στάδιο, είναι απαραίτητο να εισαχθεί το πέλλετ εντός του θαλάµου καύσεως µέσω της λειτουργίας του µηχανισµού µεταφοράς (πέλλετ σύστηµα τροφοδοσίας). Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να επιτευχθεί µία συνεχόµενη κατανεµηµένη µεταφορά πέλλετ από την δεξαµενή πελλετ προς το θαλαµο καύσεως. Η έναρξη του τροφοδότη µπορεί να επιτευχθεί µόνο στο στάδιο, όπου στην οθόνη αναγράφεται η ένδειξη «OFF». Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί εντολής 2, το οποίο στο κάτω µέρος του έχει ένα σύµβολο του µεταφορέα, και τότε ο µηχανισµός ξεκινά. Όσο κρατάµε πατηµένο το κουµπί ο µηχανισµός είναι σε λειτουργία. Όταν απελευθερώσετε το κουµπί, ο µηχανισµός σταµατά. Η φόρτωση του πέλλετ εντός του θαλάµου, από την λεγόµενη χειροκίνητη εντολή µπορεί να εκτελείται λίγο χαµηλότερα, εώς την αρχική θέση των τµηµάτων από το γκρι MANUAL BIOMAX Σελίδα 32

31 χυτοσίδηρο,όπως φαίνεται στο (σχήµα18).. Σχήµα 18 Τώρα που έχουµε το φορτίο πέλλετ στον θάλαµο καύσεως και όταν είναι στην ζώνη του θερµαντήρα για την έναυση της φωτιάς, µπορούµε να ξεκινήσουµε τη λειτουργία του λέβητα. Η ενεργοποίηση εκτελείται πατώντας και κρατώντας πατηµένο το κουµπί εντολής 4 για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Στο κατώτερο τµήµα αυτού του κουµπιού υπάρχει το σύµβολο όπου εµφανίζεται το χαλαρό υλικό ή φορτίο πέλλετ. Τη στιγµή, όταν ο λέβητας συνεχίζει την λειτουργία του µε την έναρξη της ανάφλεξης, στην οθόνη υπάρχει το σήµα γραφτεί Chc, για λίγα δευτερόλεπτα, τότε µόνο ο ανεµιστήρας λειτουργεί και κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης όπου το αυτόµατο σύστηµατο ελέγχει αν όλες οι συσκευές που είναι αναγκαίες για την λειτουργία του είναι στην πραγµατικότητα συνδεδεµένες. Το επόµενο βήµα συµβαίνει όταν στην οθόνη αναγράφεται η ένδειξη Acc. Αυτό είναι το σήµα για τη φάση ανάφλεξης. Στο στάδιο της ανάφλεξης, σε ένα χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να αναµένεται ώστε σύστηµα να ενεργοποιήσει τη µεταφορά και το επίπεδο του φορτίου πέλλετ στο θάλαµο πρέπει να ξαναγεµίσει. Είναι ιδανικό, µετά από αυτή την εκ νέου πλήρωση, το πέλλετ να βρίσκεται µέχρι την έναρξη της στα τµήµατα του γκρι χυτοσίδηρο. Ο λέβητας βρίσκεται σε φάση ανάφλεξης έως ότου τα καυσέρια να υπερβαίνουν την θερµοκρασία που προ- καθορίζεται από την παράµετρο F18. Σύµφωνα µε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, η θερµοκρασία είναι 50. MANUAL BIOMAX Σελίδα 33

32 Πρώτον ο καπνός εµφανίζεται και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος από 7 έως 10 λεπτά η φλόγα έχει αρχίσει. Όταν τα καυσαέρια υπερβαίνουν το όριο θερµοκρασίας της ανάφλεξης στην οθόνη εµφανίζεται το σήµα Stb. Αυτό σηµαίνει ότι η φλόγα του λέβητα είναι στη φάση σταθεροποίησης, δηλαδή τώρα το αυτόµατο σύστηµα µετράει αν τα καυσαέρια έχουν µεγάλη αύξηση για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Ο ανεµιστήρας λειτουργεί ανάλογα µε την παράµετρο που ορίζει τη φάση σταθεροποίησης, και υπάρχει ένα στοιχείο ως συµπλήρωµα του πέλλετ στο θάλαµο καυσης που λειτουργεί, επίσης, σύµφωνα µε τις παραµέτρους του κοχλία στο στάδιο σταθεροποίησης. Όταν αυτός ο παράγοντας είναι ικανοποιητικός ο λέβητας µεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας. Παράδειγµα των παραµέτρων για το BioMax 23.1 στην φυσική θερµική δύναµη. Pellets kwh / kg ιάρκεια των σφαιριδίων δοσολογίας 2,5 ιάλειµµα µεταξύ δύο χορηγήσεων του πέλλετ 8,5 Αρχική ταχύτητα (%) 23 ευτερεύουσα ταχύτητα (%) 18 Ελάχιστη ισχύς του λέβητα (kw) 22,43 Μέγιστη ισχύς του λέβητα (kw) 24,53 Μέση ισχύς του λέβητα (kw) 23,83 Βαθµός απόδοσης (%) 92,2 Παράδειγµα των παραµέτρων για το Biomax 23.1 στην ελάχιστη θερµική δύναµη. Pellets kwh / kg ιάρκεια σφαιριδίων δοσολογίας 0,5 ιάλειµµα µεταξύ δύο τροφοδοσίες πέλλετ 6,5 Αρχική ταχύτητα (%) 17 ευτερεύουσα ταχύτητα (%) 12 Ελάχιστη ισχύς του λέβητα (kw) 5,5 Μέγιστη ισχύς του λέβητα (kw) 8,4 Μέση ισχύς του λέβητα (kw) 6,83 Βαθµός απόδοσης (%) 90,3 Χρόνος καύσης: Μέγιστη ισχύς θερµότητας: - Χρόνος Καύσης (h) 6 - Ποσοστό της θερµικής ενέργειας (kwh) Ποσότητα πέλλετ που καταναλώνεται (kg) 31,82 - Η θερµογόνος αξία των πέλλετ που καταναλώνονται (kwh / kg) Η ελάχιστη τιµή θέρµανσης: - Χρόνος Καύσης (h) 6 - Ποσοστό της θερµικής ενέργειας (kwh) 41 - Ποσότητα πέλλετ που καταναλώνεται (kg) 9,32 - Η θερµογόνος αξία των πέλλετ που καταναλώνονται (kwh / kg) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές είναι οι τιµές µετρώνται κατά την πιστοποίηση. Όπως έχει ήδη σηµειωθεί στο επάνω µέρος του κειµένου στο σηµείο 2 (κατασκευή λεβήτων), το τροφοδοτικό του λέβητα BioMax 23.1 και BioMax 35 είναι διαφορετικό, διότι στον τροφοδότη για το λέβητα BioMax 23,1 ο έλεγχος του αέρα MANUAL BIOMAX Σελίδα 34

33 καύσης επιπροσθέτως ελέγχεται από µία βαλβίδα που βρίσκεται σε αυτό. Για να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές εκποµπές από την καύση ή το ελάχιστο όπως έχει οριστεί είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι βαλβίδες ως εξής: Θέση βαλβίδας για µέγιστη ισχύ στην λειτουργία:.. ΣΕΛΙ Α 89 Όπου είναι: Βαλβίδα 1: Άνοιγµα 100% Βαλβίδα 2: Άνοιγµα 100% Πτερύγιο (για το τροφοδότη): Μειωµένο έως τη γραµµή σήµατος Ο κύριος ανεµιστήρας: 23% Ο δευτερεύον ανεµιστήρας: 18% Τοποθέτηση του τροφοδότη: 2.5 δεύτερα Παύση µεταξύ φόρτωσης του τροφοδότη: 8.5 δεύτερα Θέση βαλβίδας για ελάχιστη δύναµη στο χώρο λειτουργίας: MANUAL BIOMAX Σελίδα 35

34 Όπου είναι: Βαλβίδα 1: Άνοιγµα 15 Βαλβίδα 2: Άνοιγµα 45 Πτερύγιο (για το τροφοδότη): Μειωµένο έως τη γραµµή σήµατος Ο κύριος ανεµιστήρας: 17% Ο δευτερεύον ανεµιστήρας: 18% Τοποθέτηση του τροφοδότη: 0.5 δεύτερα Παύση µεταξύ φόρτωσης του τροφοδότη: 6,5 δεύτερα O θερµοστάτης δωµατίου µπορεί να συνδεθεί µε το σύστηµα αυτοµατισµού. Στην περίπτωση αυτή, είναι σηµαντικό να προσαρµόσετε τη θερµοκρασία του δωµατίου, η οποία είναι η βασική παράµετρος για την λειτουργία της θερµοκρασίας του λέβητα και για το νερό στο λέβητα (70 C). Όταν το δωµάτιο του θερµοστάτη ενεργοποιείται, ο λέβητας έχει την πρωταρχική ανάγκη να φτάσει τη θερµοκρασία δωµατίου, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται από το προσαρµοσµένο βαθµό της θερµοκρασίας του νερού σε αυτό. Υπάρχει πιθανότητα ο λέβητας να σταµατά να λειτουργεί πριν από τη ρυθµισµένη θερµοκρασία του δωµατίου θερµοστάτη, και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αυξηθεί η επιλεγµένη θερµοκρασία του νερού στο λέβητα, Παράδειγµα: 70 C. ΣΕΛΙ Α 90 Η καύση του φορτίου πέλλετ, ανεξάρτητα από τη δύναµη µε την οποία ο λέβητας είναι σε κατάσταση λειτουργίας, είναι αναγκαίο να προσαρµοστεί στο χώρο και στο MANUAL BIOMAX Σελίδα 36

35 πάνω µέρος του θαλάµου καύσης ( φαίνεται στο Σχήµα). Αυτό επιτυγχάνεται µε ρύθµιση της δοσολογίας των πέλλετ και από την ποσότητα του αέρα. Στην περίπτωση που η στάθµη της φλόγας αρχίζει να χαµηλώνει, είναι αναγκαίο να παρατείνετε το χρόνο της δοσολογίας ή να µείωσετε την ποσότητα του αέρα. Αν θέλουµε να µειώσουµε τη θερµική ενέργεια, είναι αναγκαίο να µειώσουµε την ποσότητα του αέρα. Αν συµβαίνει το επίπεδο της φλόγας να αυξάνεται, µπορούµε να µειώσουµε το χρόνο φόρτωσης ή να αυξήσουµε την ποσότητα του αέρα. Για να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η παράµετρος είναι αναγκαία η παρακολούθηση της διαδικασίας της λειτουργίας για τουλάχιστον µία ώρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πάντα, η καθορισµένη ή µέγιστη ισχύς της καύσης πέλλετ θα πρέπει να είναι παρατηρούµενη, δηλαδή όταν το φορτίο πέλλετ καίγεται στην κορυφή του καυστήρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η µείωση της δύναµης της θερµότητας γίνεται µε τη µείωση της θερµοκρασίας του νερού του λέβητα στο σύνολο της ή µε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του θερµοστάτη δωµατίου... Προειδοποίηση: Να είστε βέβαιος πως θα κάνετε την ανάλυση των καυσαερίων µετά τον τερµατισµό της εγκατάστασης του λέβητα. Μετρήστε το ποσοστό του οξυγόνου (O2). MANUAL BIOMAX Σελίδα 37

36 8.3 Σύντοµες οδηγίες για αυτόµατο έλεγχο ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΛΛΕΤ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ. Γεµίστε µε πέλλετ τον θάλαµο αναµονής πέλλετ. Η κύρια οθόνη πρέπει να γράψει OFF. Πιέστε το κουµπί και κρατήστε το πατηµένο. Όσο κρατάµε το κουµπί λειτουργικής µεταφοράς και η οθόνη παρουσιάζει την ένδειξη LOAD PELLET ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΠΕΛΛΕΤ, ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΛΕΤ. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη. Πιέστε το πλήκτρο και κρατήστε το σε αυτή τη θέση για 4-5 δευτερόλεπτα. ιακοπή λειτουργίας του λέβητα pellet γίνεται πατώντας το κουµπί κρατώντας για 5 δευτερόλεπτα. και MANUAL BIOMAX Σελίδα 38

37 8.3.3 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Πιέστε για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε και και έτσι αλλάζετε την ποσότητα τροφοδοσίας. αναβοσβήνοντας η ένδειξη L7 ή ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αναβοσβήνοντας η φωτεινή ένδειξη L8 ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ. αναβοσβήνοντας η φωτεινή ένδειξη L3 ή ΠΩΣ ΝΑ ΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΕΝΟΥ Πιέστε το και και κρατήστε και τα δύο κουµπιά πατηµένα για 5 δευτερόλεπτα. Αµέσως µετά την είσοδο στο κρυφό µενού πάνω στην οθόνη αναγράφεται η ένδειξη CL 00. Αυτή είναι η πρώτη παράµετρος, MANUAL BIOMAX Σελίδα 39

38 8.5 Λάθη κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης και εκκίνησης του λέβητα Όλα τα πιθανά λάθη στην αρχική φάση της λειτουργίας, δηλαδή κατά την ανάφλεξη, µπορούν να χωριστούν σε τρεις µεγάλες οµάδες: Οµάδα Ι. Λάθη κατά την ανάφλεξη που σχετίζεται µε την κατάσταση όταν δεν υπάρχουν εµφανείς σπινθήρες, καπνός ή οποιαδήποτε φλόγα για περισσότερο από 20 λεπτά από τη στιγµή που έχετε ενεργοποιηµένη τον καυστήρα για την ανάφλεξη. Οµάδα II. Λάθη στη αντίσταση σχετικά µε την περίπτωση που υπάρχει φλόγα,αλλά ο λέβητας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ( λίγα λεπτά αργότερα ) σβήνει. Οµάδα III.Επιτυχία ανάφλεξης του µπόιλερ και λειτουργία για αρκετές ώρες. Η ρυθµισµένη θερµοκρασία µπορεί να επιτευχθεί, και για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν υπάρχει καµία ανάγκη να στραφεί είτε στον ανεµιστήρα ή στο σύστηµα δοσολογίας (συνήθως η κατάσταση αυτή συµβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας). Στη συνέχεια η θερµοκρασία πέφτει ή αν ο χρήστης θέλει µια υψηλότερη θερµοκρασία (συνήθως το πρωί), ο λέβητας λαµβάνει ένα σήµα για να ξεκινήσει η φάση της ανάφλεξης, αλλά η φλόγα δεν ανάβει. Οµάδα Ι Πιθανή αιτία 1 Αιτία 1 - Κλειστό το πτερύγιο του ανεµιστήρα για τον πρωταρχικό αέρα. Ο ανεµιστήρας είναι τοποθετηµένος επί του διανοµέα. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 1 - Ανοίξτε το καπάκι του ανεµιστήρα στο µέγιστο. Πιθανή αιτία 2 Αιτία 2 - Ο σωλήνας που συνδέει το κανάλι του αέρα από τον ανεµιστήρα στη θερµάστρα δεν είναι ρυθµισµένο σωστά. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 2 - Συνδέστε το σωλήνα αέρα, τόσο πάνω στο περίβληµα καλοριφέρ όσο και στον αεραγωγό. Πιθανή αιτία 3 Αιτία 3 - Ο χώρος µεταξύ του θερµαντήρα και του περιβλήµατος του σωλήνα στο οποίο βιδόνεται η αντίσταση είναι φραγµένη µε πίσσα και στάχτες, έτσι δεν υπάρχει διείσδυση του αέρα. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 3 Καθαρίστε τον τοµέα αυτό, αφού δοκιµάσετε πρώτα µόνο από την εσωτερική πλευρά του θαλάµου καύσης µε το σύρµα του πάχους 1-2 mm. Εάν αυτό αποτύχει απενεργοποιήστε το λέβητα από το δίκτυο, και έπειτα ξεβιδώστε την αντίσταση και καθαρίστε την περιοχή στην οποία βρίσκεται. MANUAL BIOMAX Σελίδα 40

39 Πιθανή αιτία 4 Αιτία 4 - Βαθιά στην περιοχή του χώρου καύσης, όπου το φορτίο πέλλετ καύσης είναι γεµάτο από άκαυστα υπολείµµατα, δηλαδή σκληρά κοµάτια, έτσι ώστε δεν υπάρχει καµία επαφή των πέλλετ και του θερµού αέρα. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 4 - Καθαρίστε το βάθος της περιοχής του θαλάµου καύσης, καθαρίστε πρώτα τα ακατέργαστα σωµατίδια της και το υπόλοιπο ακαύτο πέλλετ αυτό µπορεί να αφαιρεθεί µε τη χρήση µίας σκούπας. Πιθανή αιτία 5 Αιτία 5 το φορτίο πέλλετ που χρησιµοποιείται είναι υψηλής υγρασίας. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 5 - Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε φορτίο πέλλετ που έχει ένα υψηλότερο επίπεδο ξηρότητας. Πιθανή αιτία 6 Αιτία 6 Όταν η ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας πάνω στο οποίο ο λέβητας είναι συνδεδεµένος είναι πολύ χαµηλότερη από V, ώστε η χωρητικότητα του θερµαντήρα είναι µικρότερη. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 6 - Συνδέστε το µετασχηµατιστή τάσης ή δηµιουργήστε ανάφλεξη χειροκίνητα. Πιθανή αιτία 7 Αιτία 7 - Μετά την χειροκίνητη ρύθµιση και την αυτόµατη προσθήκη στην περιοχή της ανάφλεξης το επίπεδο του πέλλετ είναι τέτοιο ώστε το φορτίο πέλλετ δεν έρχεται σε επαφή µε τον θερµαντήρα. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 7 Ξανανανεώστε το επίπεδο του πέλλετ. Πιθανή αιτία 8 Αιτία 8 - Ο λέβητας έχει οριστεί από την αυτόµατη στη χειροκίνητη λειτουργία. Εάν, κατά µήκος ολόκληρης της φάση της ανάφλεξης, η λυχνία θέρµανσης δεν είναι αναµµένη, τότε είµαστε σίγουροι ότι ο λέβητας είναι σε χειροκίνητη λειτουργία. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 8 - Ενεργοποιήστε το λέβητα σε αυτόµατη ανάφλεξη. Πιθανή αιτία 9 Αιτία 9 - Λανθασµένη ηλεκτρικη αντίσταση για ανάφλεξη. Απενεργοποιήστε το λέβητα από το κεντρικό δίκτυο και πάνω στα ηλεκτρικά καλώδια της θερµάστρας µετρήστε την αντίσταση. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 9 - Αλλαγή ηλεκτρικής αντίστασης. MANUAL BIOMAX Σελίδα 41

40 Οµάδα II Πιθανή αιτία 1 Αιτία 1 - Το πτερύγιο(κλαπέ) του λέβητα είναι κλειστό το οποίο λειτουργεί µε µια λαβή τοποθετηµένη επί της µίας πλευράς. Εµφανίζεται πολύ καπνός και τα καυσαέρια δεν αυξάνονται αρκετά γρήγορα, έτσι ο λέβητας ξεθωργιάζει.η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 1 - Ανοίξτε το καπάκι, δηλαδή πιέστε το µοχλό προς την κατεύθυνση της καµινάδας. Πιθανή αιτία 2 Αιτία 2 Η ταχύτητα του ανεµιστήρα στη φάση της ανάφλεξης. Η ταχύτητα του ανεµιστήρα για τον πρωταρχικό αέρα σε αυτό στάδιο καθορίζεται από τις παραµέτρους και Uc00 και UC01. Αν η ταχύτητα είναι δραστικά αµετάβλητη, σε σύγκριση µε την εργοστασιακή προεπιλεγµένη ρύθµιση δεν είναι καλό ούτε είναι σηµαντικό να να τη µειώσετε ή και να την αυξήσετε. Σε περίπτωση που ο ανεµιστήρας, στη φάση της ανάφλεξης, είναι αδύναµος, τότε δεν υπάρχει αύξηση της θερµοκρασίας των καυσαερίων, αλλά αν είναι πολύ έντονος, µπορεί να προκαλέσει την ταχεία κατανάλωση του φορτίου πέλλετ εντός του θαλάµου, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε µείωση θερµοκρασίας των καυσαερίων στην ανάφλεξη. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 2 - Ρυθµίστε τις τιµές των παραµέτρων Uc00 και UC01 σύµφωνα µε την εργοστασιακή προεπιλογή ή κοντά στις εργοστασιακές τιµές. Πιθανή αιτία 3 Αιτία 3 - Ταχύτητα ανεµιστήρα στη φάση σταθεροποίησης της φλόγας. Ο λέβητας εισάγει τη λειτουργία της ανάφλεξης και εµφανίζεται ο καπνός, στην οθόνη παρουσιάζεται η ένδειξη Stb, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι η φλόγα στη φάση σταθεροποίησης, αλλά µετά από αυτό ο λέβητας σβήνει. Η πιο συχνή αιτία για αυτό είναι ο πολύ αδύναµος ανεµιστήρας στη φάση σταθεροποίησης η οποία ρυθµίζεται µέσω της παραµέτρου UC04. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 3 - Αυξήστε την ταχύτητα του ανεµιστήρα µε τη βοήθεια της παραµέτρου UC04. Πιθανή αιτία 4 Αιτία 4 - Πάρα πολλή ή πολύ λίγη ποσότητα πέλλετ στη φάση της σταθεροποίησης. Εάν υπάρχει πάρα πολύ ή πολύ λίγο φορτίο πέλλετ, ενώ στην οθόνη λέει - Stb δηλαδή λειτουργία σταθεροποίησης, αυτό µπορεί να προκαλέσει το µπλοκάρισµα της φλόγας και την αποκατάσταση MANUAL BIOMAX Σελίδα 42

41 του λέβητα σε κατάσταση πυρόσβεσης. Η ποσότητα των πέλλετ στη φάση σταθεροποίησης ρυθµίζεται µέσω της παραµέτρου CL04. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 4 - Ρυθµίστε την τιµή της παραµέτρου CL04 σύµφωνα µε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις ή κοντά στην εργοστασιακή ρύθµιση. Πιθανή αιτία 5 Αιτία 5 - Ο λέβητας έχει εισέλθει στη φάση της σταθεροποίησης αλλά οδηγείται σε φάση εξαφάνισης, επειδή δεν υπάρχει επαρκής αύξηση της θερµοκρασίας των καυσαερίων. Συγκεκριµένα, όπου υπάρχει η στασιµότητα, δηλαδή µια µικρή µείωση της θερµοκρασίας των καυσαερίων το οποίο είναι ορατό όταν µία εκ νέου πλήρωση των πελετ γίνεται µέσα στον κλίβανο. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 5 - Αυξήστε τη θερµοκρασία των καυσαερίων για να εισέλθετε στο σύστηµα της F18 παραµέτρου. Με αυτό τον τρόπο το νέο ίζηµα που εισέρχεται στο θάλαµο καύσης µειώνει τη θερµοκρασία των καπναερίων µε ένα πιο δύσκολο τρόπο όπως όταν η φλόγα είναι ισχυρότερη επειδή υπήρχε περισσότερος χρόνος µέχρι την εκ νέου πλήρωση των καυσίµων. Αυτό το πρόβληµα εµφανίζεται πιο συχνά όταν οι καµινάδες είναι φτωχές σε κατασκευή ή είναι ξεραµένες ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι αδύναµες στην λειτουργία τους. Πιθανή αιτία 6 Αιτία 6 - Ο λέβητας έχει περάσει τη φάση της σταθεροποίησης, αλλά υπόκειται σε διαφοροποίηση, και στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα - Nod. Εάν τα καυσαέρια ελεγχθούν, σε αυτό το σηµείο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολύ υψηλά σε ποσότητα. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 6 - Ελέγξτε αν το πτερύγιο µέσα στο λέβητα είναι σε θέση " ανοικτό ''. Κλείστε το πτερύγιο(κλαπέ), µετακινώντας το χερούλι από το πλάι προς το εµπρός µέρος του λέβητα. Πιθανή αιτία 7 Αιτία 7 - Ο λέβητας έχει εισέλθει στη φάση της σταθεροποίησης, αλλά µετά από λίγο η φωτιά έχει σβήσει. Η διαδικασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων 7 Μπορεί να ξεχάσατε να απωθήσετε τις στάχτες του δίσκου µέσα στο χώρο δωµατίου και έτσι να κλείσει εντελώς ο δίσκος τέφρας. Οµάδα III Εισαγωγή Όταν ο λέβητας φτάσει την καθορισµένη θερµοκρασία του νερού, ή του αέρα στο δωµάτιο, όπου ο θερµοστάτης χώρου, µεταφέρεται σε µια φάση ηρεµίας διατηρώντας τη φλόγα ή, αρχικά µένει στην φάση «Αναµονή». Το καλύτερο παράδειγµα αυτού του τύπου του λέβητα είναι η λειτουργία του τη νύχτα. MANUAL BIOMAX Σελίδα 43

42 Ο κύριος στόχος αυτής της φάσης είναι να διατηρηθεί η φλόγα ή τα αναµµένα κάρβουνα στην εστία κατά τη διάρκεια της αναµονής για αρκετές ώρες. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της περιοδικής στροφής τόσο του µεταφορέα του πέλλετ όσο και του ανεµιστήρα σε ορισµένες περιόδους του χρόνου. - Κατά τον χρόνο αυτό όταν ο λέβητας έχει φτάσει στην καθορισµένη θερµοκρασία τότε επιτυγχάνεται η έναρξη της φάσης συντήρησης της φλόγας. Μετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, όπως προσδιορίζεται από την παράµετρο T04 (σε λεπτά) οι ενάρξεις µεταφοράς και των ανερµιστήρων ενεργοποιούνται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συµβαίνει η ενεργοποίηση του λέβητα µέχρι να λάβει την εντολή να ξεκινήσει εξαιτίας της επιτευχθείσας θερµοκρασίας. - Η διάρκεια της διαδικασίας των εργασιών του µεταφορέα και ανεµιστήρα προσδιορίζεται από την T05 παραµέτρο (σε δευτερόλεπτα). - Κατά τη διαδικασία της έναρξης λειτουργίας του µεταφορέα, το έργο του καθορίζεται από µία περίοδο που καθορίζεται από την παράµετρο CL09 (σε δευτερόλεπτα ).Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διατήρησης της φλόγας ο ανεµιστήρας για την πρωτογενή καύση είναι ενεργοποιηµένος χετικά µε τη δύναµη που καθορίζεται από την παράµετρο Uc09. Πιθανά λάθη στις εργασίες που σχετίζονται µε τη φάση συντήρησης της φλόγας: Η λειτουργία του λέβητα, παράλληλα µε τη λειτουργία της φάσης συντήρησης της φλόγας, δεν έχει αρκετό φορτίο πέλλετ για την έναρξη και τη λειτουργία µε τον κανονικό τρόπο. Η εξάλειψη της αιτίας του λάθους: 1. Μειώστε την T04 παράµετρο, δηλαδή να αυξήσετε τη συχνότητα της µεταφοράς και το έργο του ανεµιστήρα στη φάση της αδράνειας. 2. Αυξήστε τη διάρκεια του χρόνου της διαδικασίας, δηλαδή, την T05 παράµετρο. Υπάρχει πάρα πολύ άκαυστο πέλλετ όταν ο λέβητας κάνει έναρξη των εργασιών του. Η εξάλειψη της αιτίας του λάθους: 1. Αυξήστε την παράµετρο T04 2. Μειώστε την T05 παράµετρο 3.Μειώστε την ισχύ του ανεµιστήρα για την πρωτογενή καύση στη φάση συντήρησης ή την παράµετρο Uc Συντήρηση του λέβητα Biomax Ο λέβητας BioMax απαιτεί ηµερήσιο και περιοδικό καθαρισµό. Ο καθηµερινός καθαρισµός αφορά την περιοχή της εστίας από χυτοσίδηρο όπου µε συνεχή εξώθηση στάχτης παρέχεται µία καλύτερή λειτουργία της αντίστασης εναυσης, µια καλύτερη καύση των πέλλετ, δηλαδή µεγαλύτερη ποσότητα του αέρα µέσα από τα κανάλια αέρα µέσα στο σηµείο της ένγχυσης. Αλλά ακόµη και κατά τη διάρκεια της ηµέρας MANUAL BIOMAX Σελίδα 44

43 η στάχτη αρχίζει να συσσωρεύεται στο πάτωµα και στο χώρο γύρω από τον κλίβανο. Η µέση παράµετρος των 100 κιλών φορτίου πέλλετ παράγει 1 κιλό στάχτης κατά τη διαδικασία καύσης. Κάθε 3 έως 7 ηµέρες, είναι απαραίτητο να καθαριστεί ο χώρος µεταξύ των τµηµάτων του σιδήρου. Επίσης, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε η πίσσα - κάπνα στους τοίχους της εστίας. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να προσφερθεί µια καλύτερη µεταφορά ως ενός χιλιοστού στρώµα πίσσας και αιθάλης όπου µειώνει την αγωγιµότητα κατά 5%. Μία φορά το µήνα θα πρέπει να ανοίξετε το επάνω κάλυµµα για τον καθαρισµό του( διαστάσεις 372 χιλιοστά x 285 χιλιοστά), αφαιρώντας του στριβηλιστές, καθώς και από το σύνολο του διαθέσιµου χώρου του λέβητα αφαιρέστε τα στρώµµατα πίσσας και αιθάλης. Όλα όσα αφαιρεθούν εκείνη τη στιγµή, τότε θα συλλέγονται µέσω της κάτω τρύπας. Ο καθαρισµός των σωλήνων εναλλάκτη γίνεται µε τη µετακίνηση των στροβηλιστών επάνω και προς τα κάτω (βλέπε σχήµα 19). Επίσης, µία ή δύο φορές, κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρµανσης, είναι σηµαντικός ο καθαρισµός των τµηµάτων από χυτοσίδηρο στον κλίβανο, τα οποία µπορεί να είναι εύκολα αποσυναρµολογηµένα (Τα πρώτα γωνιακά τµήµατα αποµακρύνονται µε τράβηγµα προς τα άνω, και στη συνέχεια τα άλλα µε την ταλάντευση και το τράβηγµα προς τα επάνω). (βλέπε σχήµα 19) Παράλληλα µε τη διατήρηση και τη συντήρηση του λέβητα, πρέπει ο λέβητας να απενεργοποιηθεί και να σταµατήσει η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. MANUAL BIOMAX Σελίδα 45

44 Σχήµα 19 Σχήµα 19. Εµφάνισηκαθαρισµό των στροβηλιστών από το λέβητα BioMax και αποµάκρυνση της στάχτης των τµηµάτων του θαλάµου κάυσης (µαντεµένια κοµµάτια) Εάν, κατά τη διάρκεια του καθαρισµού στο λέβητα φαίνεται σε αυτό το σηµείο η συµπύκνωση, είναι αναγκαίο να συλλέξετε τη συµπυκνωµένη ύλη και το σύνολο του λέβητα στο εσωτερικό του θα πρέπει µετά τον τελικό καθαρισµό(του καλοκαιριού) ή αν καθαρίζετε µε διάλυµα νερού µε ασβέστη η να τοποθετείται ένα κοµάτι ξερό ασβέστη στο εσωτερικό του λέβητα. Με αυτόν τον τρόπο η εξουδετέρωση των οξέων µπορεί να πραγµατοποιηθεί λόγω της συµπύκνωσης. Με αυτόν τον τρόπο ο λέβητας είναι συντηρηµένος στο τέλος της περιόδου θέρµανσης. Σε αυτή την κατάσταση, κλείστε όλες τις θυρίδες του λέβητα για να αποφύγετε την κυκλοφορία του αέρα µέσα στο λέβητα, καθώς επίσης µπορεί να υπάρξει και υγρασία στο λέβητα. Η συντήρηση του λέβητα είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες για τη διάρκει της καλής λειτουργίας και ζωής του λέβητα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ο λέβητας να καθαριστεί όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας και η εξουδετέρωση των οξέων να γίνεται όπως έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω. MANUAL BIOMAX Σελίδα 46

45 8.6 Πινακίδες Η πινακίδα κολλάται σε ένα ευδιάκριτο σηµείο στο λέβητα και περιλαµβάνει τα ακόλουθα (δείτε την εικόνα στο στοιχείο: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ): 1. Τεχνικά στοιχεία πάνω στο αυτοκόλλητο: Κατασκευαστής (radijator INZENJERING) Σειριακός αριθµός του λέβητα (primer: N : ) Έτος προϊόντος (primer: 2013) Τύπος λέβητα (BioMax 23.1 ή BioMax 35) Ονοµαστική ισχύς του λέβητα (BIOmax kW ή BIOmax35-34,9 kw) Εύρος εξόδου θερµότητας (BIOmax kW ή BIOmax ,9 kw) Απαραίτητο σχέδιο καπνοδόχου (20pa) Ηλεκτρική πυκνότητα (230V) Συχνότητα (50Hz) Ρεύµα (2,6 A) Φυσική ηλεκτρική ενέργεια (520W) Ανώτατο όριο ηλεκτρικής ενέργειας (230W) Συνολική ηλεκτρική ενέργεια (750W) Βάρος λέβητα (BioMax kg, BioMax κιλά) Κατηγορία λέβητα (C1) Ανώτατη πίεση (3 bar) Ανώτατη θερµοκρασία (90 C) Ποσότητα νερού στο λέβητα (BIOmax L ή BIOmax35-95L) Ποιότητα καυσίµου σφαιρίδια πέλλετ (C1) 2. Αυτοκόλλητο του εισαγωγέα 3. OEEO 4. Άλλη σήµανση στο λέβητα 8.7 Αυτοκόλλητα Στο λέβητα BioMax υπάρχουν αυτοκόλλητα αναγνώρισης των συνδέσεων καθώς και ετικέτες για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτοκόλλητα για το σχεδιασµό των συνδέσεων κλπ. MANUAL BIOMAX Σελίδα 47

46 Ετικέτες που υποδηλώνουν ότι υπάρχει σύνδεση µε την εγκατάσταση: 1. Αυτοκόλλητο για το ζεστό νερό 2. Αυτοκόλλητο για το κρύο νερό 3. Αυτοκόλλητο για την οµάδα ασφαλείας MANUAL BIOMAX Σελίδα 48

47 4. Αυτοκόλλητο εισαγωγής / εξαγωγής κρύου νερού 5. Αυτοκόλλητο εισόδου / εξόδου της θερµικής βαλβίδας ασφαλείας 6. Αυτοκόλλητο (σωλήνα της θερµοκρασίας βαλβίδας ασφαλείας) 7. Αυτοκόλλητο (Υδραυλικό σχέδιο) Ετικέτες που υποδηλώνουν την παρουσία της υψηλής τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και του κινδύνου: 1. Αυτοκόλλητο (Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση) Επικίνδυνη τάση ηλεκτρικής ενέργειας MANUAL BIOMAX Σελίδα 49

48 Κλείστε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πριν τη συντήρηση. 2. Εισαγωγή µε χαµηλή τάση ηλεκτρικής ενέργειας 12V Είσοδος µε χαµηλή τάση ηλεκτρικής ενέργειας 12V, συνδέστε την επαφή ελεύθερης τάσης Μη συνδέετε το δωµάτιο του θερµοστάτη µε τη µπαταρία τροφοδοσίας Μη συνδέετε τη µπαταρία τροφοδοσίας µε αυτή την εισαγώµενη δύναµη 3. Επικίνδυνη τάση ηλεκτρικής ενέργειας Μεγαλύτερο ποσοστό Επικίνδυνη τάση ηλεκτρικής ενέργειας Πριν κάνετε εκκίνηση ελέγξτε αν η τάση ρτης ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα αποδεκτά επίπεδα. Φυσική τάση 230V, 50Hz Η σύνδεση να γίνεται από ένα εξειδικευµένο άτοµο Απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πριν τη συντήρηση 4. Αυτοκόλλητο (Ασφάλεια ηλεκτρικής σύνδεσης) 5. Αυτοκόλλητο (Παρουσία τάσης) Ετικέτες που δείχνουν προειδοποίηση: 1. Αυτοκόλλητο (εκτεθειµένα κινούµενα µέρη µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµό) MANUAL BIOMAX Σελίδα 50

49 2. Αυτοκόλλητο (µόνο ένα εξειδικευµένο άτοµο µπορεί να κάνει εκκίνηση το λέβητα) 3. Αυτοκόλλητο (προειδοποίηση) 4. Αυτοκόλλητο (απόβλητα) MANUAL BIOMAX Σελίδα 51

50 Αυτοκόλλητα µε τεχνικές πληροφορίες: MANUAL BIOMAX Σελίδα 52

51 MANUAL BIOMAX Σελίδα 53

52 MANUAL BIOMAX Σελίδα 54

53 MANUAL BIOMAX Σελίδα 55

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα