ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM cod. Radiant 76677LA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D

2 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται ως φυσική εξέλιξη της προηγούµενης ηλεκτρονικής πλακέτας SM 205 DIAGNOCODE, της οποίας και διατηρεί όλα τα εξελιγµένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες προσθέτοντας όµως περαιτέρω βελτιώσεις και χαρακτηριστικά: - Η λειτουργία ανίχνευσης της φλόγας βρίσκεται πλέον ενσωµατωµένη στην πλακέτα ρύθµισης SM 209 και η έναυση ελέγχεται διαµέσου ενός µετασχηµατιστή έναυσης. Με αυτή τη µέθοδο καταργείται η πλακέτα έναυσης η οποία συµπλήρωνε την προηγούµενη πλακέτα SM 205 DIAGNOCODE; - Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα, πιέζοντας για 5 δευτερόλεπτα το κοµβίο ( ), εµφανίζεται στην οθόνη η τιµή της θερµοκρασίας αναχώρησης του νερού χρήσης. - Με την παράµετρο 12 είναι δυνατό να ρυθµιστεί η τιµή του βήµατος της εκκίνησης (πίεση αερίου ή συχνότητα του ηλεκτρικού ανεµιστήρα κατά την έναυση) απευθείας από τον πίνακα ελέγχου χωρίς να απαιτείται πλέον πρόσβαση στη βαλβίδα του αερίου στο εσωτερικό της συσκευής είτε η σύνδεση εξωτερικών οργάνων. - Με την παράµετρο 13 είναι δυνατή η ενεργοποίηση είτε η απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρηση νερού χρήσης, η οποία στην προηγούµενη έκδοση ήταν ενεργοποιηµένη από εργοστασιακή ρύθµιση και δεν ήταν δυνατή η απενεργοποίηση της. - Είναι δυνατή η σύνδεση της πλακέτας µε τηλεφωνική συσκευή ελέγχου ώστε να ελέγχεται εξ αποστάσεως η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής. - Απενεργοποιώντας τον λέβητα διαµέσω του διακόπτη που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου η οθόνη εµφανίζει την τιµή OFF και παραµένει σε λειτουργία το αντιπαγωτικό σύστηµα καθώς και το σύστηµα ανακυκλοφορίας (αν είναι ενεργοποιηµένο) και στο κύκλωµα νερού χρήσης και στο κύκλωµα θέρµανσης. Στην περίπτωση που ο λέβητας βρισκόταν σε λειτουργία, απενεργοποιείται, και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες ανακυκλοφορίας και αερισµού. Αν έχουµε συνδεδεµένη συσκευή αποµακρυσµένου ελέγχου, παραµένει ενεργοποιηµένη και φωτισµένη. - Σε περίπτωση έλλειψης φλόγας κατά την φάση της έναυσης, η πλακέτα επαναλαµβάνει τρείς φορές τις διαδικασίες έναυσης σε διαλείµµατα των 20 δευτερολέπτων που αντιστοιχούν στον χρόνο του αερισµού. - Συνδέοντας ένα χρονοδιακόπτη στις επαφές 6 και 7 της κλέµας M6 χρησιµοποιώντας δύο µη πολωµένους αγωγούς, γίνεται εφικτή η χρονοελεγχόµενη έναυση του µπόιλερ (µόνο για λέβητες µε αποθήκευση νερού ανοικτή επαφή = µπόιλερ ενεργοποιηµένο). - ιαµέσου της παραµέτρου 14 έιναι δυνατή η ρύθµιση της ηλεκτρονικής πλακέτας ώστε να λειτουργεί µε λέβητες standard (ατµοσφαιρικός καυστήρας) ή µε λέβητες συµπύκνωσης (καυστήρας προµίξης). Ορίζοντας την τιµή της παραµέτρου στο, 02 ή 03 (προµίξη), τότε ανάλογα µε την ισχύ ο λέβητας ρυθµίζει αυτόµατα το ελάχιστο και το µέγιστο αριθµό στροφών, επίσης ρυθµίζει το βήµα εκκίνησης ανάλογα µε την προεπιλεγµένη ισχύ (25, 34 ή 50 Kw). Όταν η τιµή που ορίζεται στην παράµετρο 14 είναι διαφορετική του 0, τότε αυτόµατα ενεργοποιούνται οι παράµετροι από 17 έως 22 όπου είναι δυνατή η ρύθµιση του αριθµού των στροφών ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας. Οι ρυθµίσεις του ελάχιστου και του µέγιστου που αφορούν στο νερό χρήσης, στη θέρµανση και στο βήµα εκκίνησης γίνονται µε τις ακόλουθες παραµέτρους: - 17: Ελάχιστο Ανεµιστήρα (νερό χρήσης) σε Hz - 18: Μέγιστο Ανεµιστήρα (νερό χρήσης) σε Hz - 19: Ελάχιστο Ανεµιστήρα στη Θέρµανση (Hz) - 20: Μέγιστο Ανεµιστήρα στη Θέρµανση (Hz) - 21: Βήµα Εκκίνησης Ανεµιστήρα (Hz) - 22: Εµφάνιση χρονορύθµισης στροφών του ανεµιστήρα (Hz) 2

3 Ορίζοντας την τιµή στην παράµετρο 22, όταν γίνεται επανεκκίνηση της συσκευής θα εµφανίζεται στην οθόνη για 10 λεπτά η συχνότητα λειτουργίαςτου ανεµιστήρα. Για την ρύθµιση εκ νέου πρέπει απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι απαραίτητη η χρήση οργάνων µέτρησης συχνότητας για την ρύθµιση αυτών των παραµέτρων καθ ότι εµφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου σε Hz. ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ & ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ 1 Εµπλοκή Ιονισµού 2 Επέµβαση Θερµοστάτη Ασφαλείας 3 Επέµβαση Θερµοστάτη Καυσαερίων 4 Επέµβαση Πρεσσοστάτη Νερού 5 Αισθητήρας Νερού Θέρµανσης 6 Βλάβη Αισθητήρα Νερού Χρήσης 12 Βλάβη Αισθητήρα Νερού Χρήσης του Μπόιλερ 14 Συναγερµός (Πρεσσοστάτης Αέρα) 16 Συναγερµός Ηλεκτρικού Ανεµιστήρα (Λέβητες Προµίξης) 35 Παράπλευσρη Φλόγα (Παρασσιτική) 22 Αίτηση Προγραµµατισµού Παραµέτρων 42 Συναγερµός Πλακέτας Επικοινωνίας του Ηλεκτρικού Ανεµιστήρα (Λέβητες Προµίξης) ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ Κωδικό Ένδειξης Τύπος ένδειξης Λειτουργία Προετοιµασίας για Μέτρηση Καυσαερίων (Ενεργοποιηµένη) Λειτουργία Αντιπαγωτικής Προστασίας Θέρµανσης Λειτουργία Αντιπαγωτικής Προστασίας Νερού Χρήσης Λειτουργία Αντιπαγωτικής Προστασίας Μπόιλερ Νερού Χρήσης Λειτουργία Προστασίας κατά της Νόσου του Λεγεωνάριου Μη Συµβατή Συσκευή Ελέγχου εξ αποστάσεως Περιγραφή Ενεργοποιείται πιέζοντας για 5 δευτερόλεπτα το κοµβίο service και απενεργοποιείται σβήνοντας το λέβητα. Επιφέρει τον λέβητα στη µέγιστη πίεση θέρµανσης για 15 λεπτά απενεργοποιώντας την λειτουργία ρύθµισης. Γενικότερα χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση των δοκιµών καύσης. Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία όταν ο αισθητήρας θέρµανσης αντιληφθεί θερµοκρασία 5 C. Ο λέβητας λειτουργεί στην ελάχιστη πίεση αερίου µε βαλβίδα αποκοπής στη θέση χειµώνας. Απενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία φτάσει τους 30 C. Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία όταν ο αισθητήρας νερού χρήσης αντιληφθεί θερµοκρασία 4 C Ο λέβητας λειτουργεί στην ελάχιστη πίεση αερίου µε βαλβίδα αποκοπής στη θέση καλοκαίρι. Απενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία φτάσει τους 8 C. Για λέβητες µε αποθήκευση νερού, ανάλογης λειτουργίας µε εκείνη στους λέβητες άµεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Είναι ενεργοποιήσιµο στους λέβητες µε αποθήκευση νερού. Κάθε 7 ηµέρες ζεσταίνει το νερό που βρίσκεται στο µπόιλερ στους 60 C. Επισηµαίνει ότι η συσκευή ελέγχου του λέβητα εξ αποστάσεως δεν είναι συµβατή µε την ηλεκτρονική πλακέτα. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ N ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 1 Επιλογή τύπου λέβητα 2 Επιλογή τύπου αερίου 3 Ορισµός Θερµοκρασίας Θέρµανσης 1 Επιλογή Αντλίας στη φάση της 4 Θέρµανσης ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άµεση Παραγωγής Αποθήκευσης Μπόιλερ Comfort (+7 C) Φυσικό Αέριο Υγραέριο Standard (30-80 C) Μειωµένη (25-40 C) Standard (3 ανακυκλοφορίες) Μόνιµη (πάντα ενεργή) 5 Επιλογή Αντίµετρου του Χτυπήµατος του Κριαριού 6 Χρονορύθµιση Θέρµανσης -90 (default = 36) Χρονορύθµιση Ανακυκλοφορίας Θέρµανσης Χρονορύθµιση Ανακυκλοφορίας Νερού Χρήσης Ρύθµιση Ελάχιστης Πίεσης Αερίου Ρύθµιση Ελάχιστης Ισχύος Θέρµανσης Ρύθµιση Μέγιστης Πίεσης Αερίου και Ισχύος Θέρµανσης -90 (default = 36) -90 (default = 18) Απενεργοποιηµένο Ενεργοποιηµένο Εκφράζεται σε βήµατα των 5 δευτ/ων (προρυθµισµένο σε 36 x 5 = 180 ) Εκφράζεται σε βήµατα των 5 δευτ/ων (προρυθµισµένο σε 36 x 5 = 180 ) Εκφράζεται σε βήµατα των 5 δευτ/ων (προρυθµισµένο σε 18 x 5 = 90 ) -50 Εργοστασιακή ρύθµιση -50 Εργοστασιακή ρύθµιση Ελάχιστο αερίου 99 Default = Ρύθµιση Βήµατος Εκκίνησης -99 Default = Λειτουργία ιατήρησης Νερού Απενεργοποιηµένη Χρήσης Ενεργοποιηµένη Ατµοσφαιρικός 14 4 Επιλογή Τύπου Καυστήρα Προµίξης 25 kw 02 Προµίξης 34 kw 03 Προµίξης 50 kw 2 15 Εισαγωγή Πλακέτας ιαχείρισης Απενεργοποιηµένη Ζωνών 3 Εισσγωγή Συσκευής Ελέγχου δια 16 Τηλεφώνου 17 Ρύθµιση Ελάχιστης Ταχύτητας Ανεµιστήρα 18 Ρύθµιση Μέγιστης Ταχύτητας Ανεµιστήρα 19 Ρύθµιση Ελάχιστης Ταχύτητας Ανεµιστήρα (Θέρµανση) 20 Ρύθµιση Μέγιστης Ταχύτητας Ανεµιστήρα (Θέρµανση) προρυθµισµένο προρυθµισµένο προρυθµισµένο προρυθµισµένο 21 Ρύθµιση Βήµατος Εκκίνησης προρυθµισµένο 22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εµφάνιση Συχνότητας Ανεµιστήρα Ενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη (Hz) (Hz) (Hz) (Hz) Συχνότητα Ανεµιστήρα κατά την Έναυση (σε Hz) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη (10 ) 1 - Ενεργοποιείστε µόνο για λέβητες µόνο θέρµανση 2 - Στην περίπτωση εγκαταστάσεων µε ζώνες είναι απαραίτητη η τοποθέτηση µίας περαιτέρω πλακέτας ελέγχου (optional) επί της ηλεκτρονικής πλακέτας και να θέσετε την παράµετρο 15 στην τιµή. 3 - Για την εγκατάσταση συσκευής ελέγχου εξ αποστάσεως είναι απαραίτητο να γίνει παράλληλη σύνδεση µε την αποµακρυσµένη συσκευή χρησιµοποιώντας µη πολωµένους αγωγούς και να θέσουµε στην παράµετρο 16 την τιµή. 4- Ορίζοντας ως τιµή παραµέτρου το ενεργοποιούνται αυτόµατα οι παράµετροι από 17 έως 22. Έτσι οι ρυθµίσεις του λέβητα παραγµατοποιούνται διαµέσω αυτών των παραµέτρων (σε Hz). 4

5 Λέβητες Στεγανού Θαλάµου Καύσης Υπόµνηµα IG : ιακόπτης Πίνακα PA: Πρεσσοστάτης Αέρα TS: Θερµοστάτης Ασφαλείας SR: Αισθητήρας Θέρµανσης SS: Αισθητήρας Νερού Χρήσης EV: Ηλεκτρικός Ανεµιστήρας SE: Εξωτερικός Αισθ. (optional) ER: Ηλεκτρόδιο Ιονισµού EA: Ηλεκτρόδιο Έναυσης TRA: Μετασχ/στής Έναυσης EV: Ηλεκτρικός Ανεµιστήρας VD: Βαλβίδα Αποκοπής C : Κυκλοφορητής MF: Μικροπεριοριστής ροής CVI-M VK 4105 G M7 Comando telefonico Comando remoto M5 M9 scheda per valvole di zona e remoto (optional) Eventuale timer boiler solo caldaie ad accumulo Fine corsa valvole di zona contatto pulito Valvola zona remoto M10 M1 M2 M6 M4 5

6 Λέβητες Ανοικτού Θαλάµου Καύσης Υπόµνηµα IG: ιακόπτης Πίνακα TF: Θερµοστάτης Καυσαερίων TS: Θερµοστάτης Ασφαλείας SR: Αισθητήρας Θέρµανσης SS: Αισθητήρας Νερού Χρήσης SE: Εξωτερικός Αισθ. (optional) ER: Ηλεκτρόδιο Ιονισµού EA: Ηλεκτρόδιο Έναυσης TRA: Μετασχ/στής Έναυσης EV: Ηλεκτρικός Ανεµιστήρας VD: Βαλβίδα Αποκοπής C: Κυκλοφορητής MF: Μικροπεριοριστής ροής CVI-M VK 4105 G M7 Comando telefonico Comando remoto C M5 M9 scheda per valvole di zona e remoto (optional) VD Eventuale timer boiler solo caldaie ad accumulo Fine corsa valvole di zona contatto pulito Valvola zona remoto M10 M1 M2 M6 M4 6

7 Συνδέσεις Optional - ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ OPTIONAL Morsettiera caldaia Eventuale Sonda Esterna M5 M1 M4 M2 M3 REMOTO "OPEN THERM" M6 M7 M8 M9 Trasformat. scheda M10 - ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Morsettiera caldaia Comando telefonico M1 M2 M5 M4 M3 REMOTO "OPEN THERM" M6 M7 M8 M9 Trasformat. scheda M10 7

8 Συνδέσεις Optional - ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΖΩΝΗΣ scheda per valvole di zona e remoto (optional) Morsettiera caldaia REMOTO "OPEN THERM" Eventuale Sonda Esterna 8

9 Συνδέσεις Optional - ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ scheda per valvole di zona e remoto (optional) Morsettiera caldaia REMOTO "OPEN THERM" Comando telefonico Eventuale Sonda Esterna 9

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 24/8 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 24.8 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1307.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 32/25 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 32.25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1303.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

CE 0694 SM 30001 RBC 24 - RBS 24 R 20 E - R 24 E - RS 20 E- RS 24 E- RS 30 E TA01E009.E0605

CE 0694 SM 30001 RBC 24 - RBS 24 R 20 E - R 24 E - RS 20 E- RS 24 E- RS 30 E TA01E009.E0605 Εγχειρίδιο λειτουργίας και ρύθµισης για λέβητες µε ηλεκτρονική πλακέττα MINIO SM 3000 Μοντέλα: R 4 - RS 4 R 0 - R 4 - RS 0 - RS 4 - RS 30 0694 ocumentazione Tecnica RINT RUITORI S.p.. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EKR 24 COVER Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKR 18 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI.p.A. Montelabbate (PU) ITALY EΛΛHNIKA RKR 18 ΤΕΧΝΙΚΟΣ.DOC

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης αποτύχει να Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση. Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... σελ. 80 4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... σελ. 84 FORMAT DGT - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη esterna Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη Επίτοιχοι Λέβητες στεγανού θαλάµου τύπου C Βεβιασµένης ροής microex 24 MFFI microex 28 MFFI Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR

AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR AETERNA 25 F AETERNA 25 FR AETERNA IN 25 F AETERNA IN 25 FR AETERNA ES 25 F AETERNA ES 25 FR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ AETERNA 25 FC AETERNA 25 FCR AETERNA 31 FC AETERNA 25 FCR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η πρώτη ανάφλεξη του λέβητα και η επικύρωση της εγγύησης πρέπει να εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 ΓΚΆΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250 Brava Slim HE

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

CONDENSA R mod. 5.24, 5.28, 5.32

CONDENSA R mod. 5.24, 5.28, 5.32 CONDENSA R mod. 5.24, 5.28, 5.32 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΙΝΟΧ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ INOX ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα