Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική

2 Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές (διατηρητικές) και µη-συντηρητικές Δυνάµεις Δυναµική Ενέργεια Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας Επίλυση Προβληµάτων βάση διατήρησης της Ενέργειας Ο Νόµος της Διατήρησης της Ενέργειας Διατήρηση της Ενέργειας µε Συντηρητικές Δυνάµεις Δυναµική Ενέργεια Βαρύτητας -Ταχύτητα Διαφυγής Ισχύς Διαγράµµατα Δυναµικής Ενέργειας Ισορροπία

3 8-1 Συντηρητικές και µη-συντηρητικές δυνάµεις Μια δύναµη είναι συντηρητική όταν: Το έργο της δύναµης εξαρτάται µόνο από το τελικό και αρχικό σηµείο του αντικειµένου πάνω στο οποίο δρα, είναι δηλ. ανεξάρτητο της τροχιάς που ακολουθεί. Π.χ. : Βαρύτητα.

4 8-1 Συντηρητικές και µη-συντηρητικές δυνάµεις Εναλλακτικός ορισµός συντηρητικής δύναµης: Το συνολικό έργο που παράγει ή καταναλώνει µια συντηρητική δύναµη σε ένα αντικείµενο όταν αυτό διαγράψει µια κλειστή τροχιά είναι µηδέν.

5 Παρουσία τριβής, το έργο δεν εξαρτάται µόνο από την αρχική και τελική θέση αλλά και από την τροχιά. Η τριβή είναι µια µη-συντηρητική δύναµη.

6 Η δυναµική ενέργεια ορίζεται ΜΟΝΟ για συντηρητικές δυνάµεις.

7 8-2 Δυναµική Ενέργεια Ένα σύστηµα χαρακτηρίζεται από τη δυναµική του ενέργεια Παραδείγµατα δυναµικής ενέργειας είναι: Συµπιεσµένο ελατήριο Τεντωµένο λάστιχο Ένα αντικείµενο σε κάποιο ύψος πάνω από το έδαφος

8 Το έργο που εκτελεί µια δύναµη κατά την ανύψωση µιας µάζας m σε ύψος h, Ορίζουµε το δυναµικό της βαρύτητας σε ύψος y από το σηµείο αναφοράς ως:..

9 Κατά την πτώση ενός αντικειµένου έχουµε µετατροπή δυναµικής ενέργειας σε κινητική. Η δυναµική ενέργεια είναι ιδιότητα του συστήµατος και όχι µόνο του αντικειµένου. Μόνο µεταβολές στη δυναµική ενέργεια µπορούν να µετρηθούν. Επειδή U grav = mgy, πρέπει να είµαστε συνεπείς ως προς το σηµείο y=0.

10 Ένα βαγόνι 1000-kg ξεκινά από το σηµείο 1 µετά πάει στο σηµείο 2 και τελικά φτάνει στο σηµείο 3. (α) Ποια είναι η δυναµική ενέργεια στα τρία σηµεία εάν y = 0 στο σηµείο 1. (β) Πόσο αλλάζει η δυναµική ενέργεια µεταξύ των σηµείων 2 και 3 (γ) Εάν ορίσουµε y=0 το σηµείο 3, τι αλλάζει στα ερωτήµατα των (α) και (β); ΛΥΣΗ

11 Ο γενικός ορισµός της Δυναµικής ενέργειας της Βαρύτητας είναι: Και γενικά για συντηρητικές δυνάµεις:

12 Το ελατήριο όταν συµπιέζεται ή επιµηκύνεται έχει δυναµική ενέργεια που την ονοµάζουµε ελαστικότητα. Η δύναµη που απαιτείται για τη συµπίεση ή επιµήκυνση είναι: όπου k είναι η σταθερά του ελατηρίου, και πρέπει να µετρηθεί για κάθε ελατήριο.

13 Η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου εποµένως είναι:

14 Σε µια διάσταση, Εάν παραγωγίσουµε την εξίσωση βρίσκουµε Σε τρεις διαστάσεις έχουµε:

15 Η δύναµης επίσης ορίζεται ως

16 Απουσία µη-συντηρητικών δυνάµεων, το άθροισµα των µεταβολών της κινητικής και δυναµικής ενέργειας ενός συστήµατος παραµένει σταθερό. Ορίζουµε ως Μηχανική ενέργεια: Και ως διατήρηση της µηχανικής ενέργειας :.

17 Η αρχή διατήρηση της µηχανικής ενέργειας λέει: Εάν σε ένα σύστηµα δρουν µόνο συντηρητικές δυνάµεις, τότε η συνολική µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή-διατηρείται.

18 Εάν y 1 = h = 3.0 m, βρείτε την ταχύτητα της πέτρας 1.0 m πριν φτάσει στο έδαφος. ΛΥΣΗ

19 Στο σχήµα που φαίνεται το µέγιστο ύψος της τροχιάς είναι 40 m, και το βαγόνι είναι αρχικά ακίνητο. Βρείτε (α) την ταχύτητα του βαγονιού στον πάτο της διαδροµής (β) Σε τι ύψος έχει την µισή ταχύτητα του (α). ΛΥΣΗ

20 Δύο διαφορετικές νεροτσουλήθρες έχουν το ίδιο ύψος h. Δύο νέοι, ο Paul και η Kathleen, αρχίζουν από το ίδιο σηµείο στην κορυφή. (α) Ποιος θα έχει µεγαλύτερη ταχύτητα κατά την έξοδο από τη τσουλήθρα; (β) Ποιος φτάνει πρώτος στο τέρµα της τσουλήθρας; Αγνοούµε την τριβή και υποθέτουµε ότι και οι δύο τσουλήθρες έχουν το ίδιο µήκος. (α) Η ταχύτητα θα είναι ίδια λόγω Διατήρηση της ενέργειας 1 2 mv = mgh v = 2gh 2 (β) Επειδή η πίστα της Kathleen είναι περισσότερο απότοµη στην αρχή, η Kathleen επιταχύνει περισσότερο για το µεγαλύτερο µέρος της διαδροµής και κατά συνέπεια θα είναι πάντα πιο µπροστά από το Paul και θα φτάσει πρώτη στην έξοδο

21 Το «βέλος» ενός ψεύτικου όπλου ζυγίζει kg και οπλίζει ένα ελατήριο. Η σταθερά του ελατηρίου είναι k = 250 N/m (αγνοούµε τη µάζα του) και συµπιέζεται 6.0 cm. Ποια είναι η ταχύτητα του βέλους όταν φύγει από το ελατήριο στη θέση x=0. ΛΥΣΗ

22 Ένα απλό εκκρεµές αποτελείτε από ένα σφαιρίδιο µάζας m που κρέµεται από ένα σκοινί (αµελητέας µάζας) l. Η σφαίρα απελευθερώνεται στο χρόνο t = 0, όπου το σκοινί σχηµατίζει γωνία θ = θ 0 µε την κατακόρυφο. (α) Περιγράψτε την κίνηση της σφαίρας ως προς την κινητική και δυναµική της ενέργεια, (β) στη συνέχεια προσδιορίστε την ταχύτητα της σφαίρας σαν συνάρτηση της γωνίας θ (γ) πόση είναι η ταχύτητα στο χαµηλότερο σηµείο της διαδροµής (δ) πόση είναι η τάση του σκοινιού. Αγνοείστε την αντίσταση του αέρα. ΛΥΣΗ

23 8-5 Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας Μη-συντηρητικές (διατηρητικές) «δυνάµεις»: Τριβή Θερµότητα Πιθανές συντηρητικές (διατηρητικές) «δυνάµεις»: Ηλεκτρική/Μαγνητική Δύναµη Χηµική (Ενέργεια) Δύναµη Βαρυτική Δύναµη Για ΜΟΝΩΜΕΝΑ συστήµατα ισχύει πάντα η σχέση: ΔK + ΔU + {οποιαδήποτε άλλη µορφή µεταβολή ενέργειας} = 0

24 8-5 Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας Η συνολική ενέργεια για ένα αποµονωµένο (ή µονωµένο) σύστηµα ούτε αυξάνεται ούτε ελαττώνεται. Ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε άλλη µορφή και να µεταφερθεί από αντικείµενο σε αντικείµενο αλλά η συνολική ενέργεια του (µονωµένου) συστήµατος παραµένει σταθερή.

25 Επίλυση ασκήσεων: 1. Διάγραµµα. 2. Προσδιορίζουµε το σύστηµα. 3. Προσδιορίζουµε αρχικές και τελικές καταστάσεις ενέργειας για τα αντικείµενα που µας ενδιαφέρουν. 4. Επιλέγουµε σύστηµα αναφοράς. 5. Εφαρµόζουµε την αρχή διατήρησης της ενέργειας. 6. Λύνουµε.

26 Το βαγονάκι στο δεύτερο µέρος της διαδροµής φτάνει µόνο µέχρι τα 25 m και σταµατάει. Διήνυσε 400 m. Εάν η µάζα του βαγονιού είναι 1000kg βρείτε την απώλεια σε ενέργεια λόγω τριβής (θερµότητα) και την δύναµη της τριβής (υποθέστε ότι είναι περίπου σταθερή) ΛΥΣΗ

27 Μια µάζα m που κινείται σε «µη λεία» οριζόντια επιφάνεια µε ταχύτητα v 0 και προσκρούει σε ελατήριο (αµελητέας µάζας) το οποίο συµπιέζεται κατά X. Εάν η σταθερά του ελατηρίου είναι k, προσδιορίστε τον συντελεστή τριβής κίνησης. ΛΥΣΗ

28 8-7 Πεδίο Βαρύτητας και Ταχύτητα Διαφυγής Σε µεγάλες αποστάσεις από τη Γη η δύναµη της βαρύτητας είναι περίπου σταθερή: Το έργο ενός αντικειµένου που κινείται µέσα στο πεδίο βαρύτητας της γης είναι:

29 Ολοκληρώνοντας βρίσκουµε: Επειδή βλέπουµε ότι το ολοκλήρωµα εξαρτάται µόνο από το αρχικό και τελικό σηµείο της διαδροµής, η βαρύτητα είναι συντηρητική δύναµη. Ορίζουµε το δυναµικό πεδίο της βαρύτητας ως εξής:

30 Ένα κοµµάτι ενός πυραύλου (πλακάκι) που κατευθύνεται προς το διάστηµα ξεκολλάει και πέφτει προς τη Γη. Η ταχύτητα του πυραύλου τη στιγµή της αποκόλλησης είναι 1800 m/s και η απόσταση 1600 km από την επιφάνειας της Γης. Αγνοώντας της αντίσταση του αέρα βρείτε την ταχύτητα που έχει αναπτύξει το πλακάκι πριν πέσει στο έδαφος. ΛΥΣΗ

31 Όταν η κινητική ενέργεια ενός αντικειµένου ισούται µε τη δυναµική ενέργεια του πεδίου της βαρύτητας, τότε η ταχύτητα ονοµάζεται ταχύτητα διαφυγής και δίδεται από τη σχέση Συγκρίνετε τις ταχύτητες διαφυγής από τη Γη και τη Σελήνη. M MΟΟΝ = 7.35 x kg and r M = 1.74 x 10 6 m, and for Earth, M E = 5.98 x kg and r E = 6.38 x 10 6 m

32 8-8 Ισχύς Ισχύς είναι ο ρυθµός µε τον οποίο εκτελείτε το έργο. Η Μέση Ισχύς είναι: Και στιγµιαία ισχύς: Οι µονάδες ισχύος είναι τα watts: Η ισχύς µπορεί επίσης να εκφραστεί σαν ο ρυθµός µεταβολής της ενέργειας δηλ.

33 Για σταθερές δυνάµεις, µπορούµε να εκφράσουµε την ισχύ ως προς την ταχύτητα: Υπολογίστε την ισχύ που απαιτείται για ένα αυτοκίνητο 1400-kg για τις ακόλουθε καταστάσεις: (α) να ανέβει ένα λόφο κλίσης 10 µε σταθερή ταχύτητας 80 km/h. (β) να επιταχύνει σε οριζόντιο επίπεδο από τα 90 στα 110 km/h µέσα σε 6.0 s. Υποθέστε µια σταθερή αντίσταση F R = 700 N παντού. ΛΥΣΗ

34 8-9 Δυναµικές Ενεργειακές Επιφάνειες Ευσταθής και Ασταθής Ισορροπία Στο διάγραµµα απεικονίζεται η δυναµική ενέργεια ενός αντικειµένου που το κινεί µια συντηρητική δύναµη. Η «αντίδραση» (συµπεριφορά του αντικειµένου προσδιορίζεται από τη συνολική ενέργειά του. Με ενέργεια E 1, το αντικείµενο «ταλαντεύεται» µεταξύ των σηµείων καµπής x 3 και x 2. Με ενέργεια E 2 έχει τέσσερα (4) σηµεία καµπής Με ενέργεια E 0 βρίσκεται σε (σταθερή) ευσταθή ισορροπία. Το σηµείο x 4 µπορεί να είναι ένα µέγιστο ή ένα σαγµατικό σηµείο της Δυναµικής Ενέργειας. Στο σηµείο x 4 βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία.

35

36

37

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα»

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» Ερώτημα 1 ο : Ποιες από αυτές τις «αρχές» είναι όντως αρχές και ποιες δεν είναι; Ερώτημα 2 ο : Ποιο έχει μεγαλύτερη ισχύ; η «αρχή» ή ο «νόμος»; Ερώτημα 3 ο : Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.. Σώμα που αφήνεται από κάποιο ύψος. Ελατήριο σταθεράς k = N/ διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο του. Σώμα μάζας = kg αφήνεται

Διαβάστε περισσότερα